Spørgsmål og svar. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål og svar. http://www.gf-forsikring.dk/ny-kunde/ulykke/sporgsmal-og-svar.aspx. Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark?"

Transkript

1 Side 1 af 5 Spørgsmål og svar Hvor tit sker der ulykker blandt børn og voksne i Danmark? Ulykken sker når du mindst venter det Over danskere i alle aldersgrupper behandles hvert år på skadestuerne. I løbet af en 10 års periode vil alle danskere statistisk set have været i kontakt med skadestuen i et eller andet omfang. Kilde: Forsikringsoplysningen og Statens Institut for Folkesundhed (2005) Få børn er ulykkesforsikret Børn, der starter i skole er desværre sjældent ulykkesforsikret. Faktisk er det kun cirka 40% af alle børnehaveklassebørn, som forældrene har tegnet ulykkesforsikring for. Typiske ulykker i skolen skyldes, at børnene falder, rammer eller bliver ramt af en genstand - f.eks. et boldtræ, eller kommer til skade under voldsom leg/kontakt med andre. Hyppigheden af skader topper i 10 til 13 års alderen. Drenge er involveret i 55% af ulykkerne. De fleste ulykker (55%) sker i tidsrummet kl Mindre børn kommer også ofte til skade, her er det f.eks. typisk tandskader ved faldulykker, der er tale om. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på ulykkesforsikring fra børnene er helt små.

2 Side 2 af 5 Kilde: Forsikringsoplysningen og Statens Institut for Folkesundhed (2005) Hvilke dækninger indeholder vores ulykkesforsikring? Død som følge af ulykkestilfælde Ved død udbetaler vi den aftalte forsikringssum. Varigt mén som følge af ulykkestilfælde Ved varigt mén på 5% eller derover udbetaler vi en procentdel af den aftalte forsikringssum afhængig af méngraden. Tandbehandling Vi dækker udgifter til behandling af tandskader, der er opstået som følge af ulykkestilfælde. Anden behandling Vi dækker udgifter til helbredelse efter ulykkestilfælde f.eks. kiropraktor eller fysioterapeut, og vi betaler i indtil et år efter første behandling. Motorcykeldækning Som fører af motorcykel eller scooter skal du ikke betale præmietillæg, og vi udbetaler fuld erstatning. Dobbelterstatning Når et ulykkestilfælde medfører en méngrad på 30% eller derover, fordobler vi din erstatning. Geografisk dækningsområde Ulykkesforsikringen dækker i Danmark og i resten af Norden. Under rejse og ophold i resten af verden dækker vi i indtil et år. Børn Børn under 18 år er dækket under erhvervsarbejde. Alderstillæg I modsætning til mange andre forsikringsselskaber beregner vi ikke alderstillæg. Det betyder, at du ikke skal betale mere i præmie på grund af alder. Intet ophør Når du har tegnet ulykkesforsikring hos os ophører den ikke på grund af alder. Forsikringen dækker indtil det fyldte 75. år uden nedskrivning af forsikringssummen. Herefter fortsætter forsikringen livsvarigt med halv erstatning. Indeksregulering Alle forsikringssummer og præmier indeksreguleres hvert år.

3 Side 3 af 5 Hvem dækker ulykkesforsikringen? En ulykkesforsikring dækker den eller de personer, der er anført på policen. Ulykkesforsikringen kan tegnes på flere måder: Enkeltulykkesforsikring for en enkelt voksen Familieulykkesforsikring for én eller flere voksne og eventuelle børn Børneulykkesforsikring for ét barn eller flere børn Hvornår dækker ulykkesforsikringen? Heltidsdækning - dækker hele døgnet også under erhvervsarbejde Fritidsdækning - dækker hele døgnet, dog ikke under erhvervsarbejde Børneulykkesforsikring - dækker hele døgnet også under erhvervsarbejde Bemærk Efter du er fyldt 65 år, kan du kun tegne ulykkesforsikring, hvis din ulykkesforsikring flyttes fra andet selskab. Standarddækning og udvidet dækning Du bestemmer selv, om du vil tegne vores gode standarddækning eller sikre dig endnu bedre med udvidet dækning. Forskellen på dækningerne er måden, som ulykkestilfælde defineres på: Standard dækning Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig af den forsikredes vilje uafhængig, pludselig, udefra kommende indvirkning på legemet, som har en påviselig beskadigelse af legemet til følge. Udvidet dækning Ved ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Uanset om du tegner standarddækning eller udvidet dækning får du en tidssvarende ulykkesforsikring, der sikrer dig og din familie til en fornuftig præmie. Børn Børn under 18 år har altid udvidet dækning uden, at det koster ekstra. Krydsulykkesforsikring Lever du i et papirløst parforhold, er det ekstra vigtigt at sikre hinanden godt i tilfælde af død. Efter de nyeste regler fra 1. januar 2008, vil en samlever være begunstiget før børn. Det forudsætter, at der har været et ægteskabslignende samliv i mindst 2 år forud for dødsfaldet eller samlever har fælles bopæl med forsikrede og venter barn, har barn eller har haft et barn sammen med forsikrede. Fordelen ved at tegne krydsulykkesforsikring er, at man så undgår at betale boafgift. Der kan heller ikke gøres indsigelse fra eventuelle arvinger over udbetaling af forsikringssummens til samleveren. På den måde kan du sikre, at den efterladte samlever får råd til at beholde boligen, bilen osv. Bemærk Mindste dødsfaldssum ved krydsulykkesforsikring er kr. De fuldstændige vilkår fremgår af forsikringsbetingelserne. Mange har flere ulykkesforsikringer, hvorfor det?

4 Side 4 af 5 vis du allerede har en ulykkesforsikring f.eks. gennem din ar e dsplads eller fagforening ør du undersøge om den d kker dit forsikrings ehov. er er ofte tale om standardd kninger der ikke tager udgangspunkt i individuelle ehov. ar du flere ulykkesforsikringer er det vigtigt at v re opm rksom på at du vil kunne få erstatning fra alle forsikringerne hvis ulykken sker. Er det nødvendigt at tegne heltidsdækning? Ulykker sker overalt og langt de fleste ulykker sker i h emmet. il geng ld er karakteren af ar e dsulykker ofte alvorligere. angt de fleste ulykker sker i h emmet. il geng ld er karakteren af ar e dsulykker ofte alvorligere. lle ansatte er d kket i henhold til r e dsskadesikringsloven men du kan ikke nø es med r e dsskadeforsikringen hvis ulykken sker. kningssummen for varigt m n i r e dsskadeforsikringen er kun på.000 kr indeks. ar du erhvervsar e de an efaler vi derfor altid at du tegner en forsikring som d kker dig hele døgnet også kaldet heltidsulykkesforsikring. Selvst ndige erhvervsdrivende er ikke omfattet af r e dsskadesikringsloven og skal derfor altid tegne heltidsulykkesforsikring. Skal jeg vælge standarddækning eller udvidet dækning? er kan du l se om forskellen mellem standardd kning og udvidet d kning i forskellige situationer. u er godt d kket med vores standardd kning. il du etale lidt ekstra og sikre dig endnu edre skal du v lge udvidet d kning. egge løsninger vil sikre dig tidssvarende d kninger til en konkurren edygtig pris. Hvem kan tegne udvidet dækning? vis du ønsker udvidet d kning skal du kunne svare ne til de fire spørgsmål: vis du allerede har en ulykkesforsikring f.eks. gennem din ar e dsplads eller fagforening ør du undersøge om den d kker dit forsikrings ehov. er er ofte tale om standardd kninger der ikke tager udgangspunkt i individuelle ehov. ar du flere ulykkesforsikringer er det vigtigt at v re opm rksom på at du vil kunne få erstatning fra alle forsikringerne hvis ulykken sker. Ulykker sker overalt og langt de fleste ulykker sker i h emmet. il geng ld er karakteren af ar e dsulykker ofte alvorligere. angt de fleste ulykker sker i h emmet. il geng ld er karakteren af ar e dsulykker ofte alvorligere. lle ansatte er d kket i henhold til r e dsskadesikringsloven men du kan ikke nø es med r e dsskadeforsikringen hvis ulykken sker. kningssummen for varigt m n i r e dsskadeforsikringen er kun på.000 kr ar du erhvervsar e de an efaler vi derfor altid at du tegner en forsikring som d heltidsulykkesforsikring. Selvst kker dig hele døgnet også kaldet ndige erhvervsdrivende er ikke omfattet af r e dsskadesikringsloven og skal derfor altid tegne heltidsulykkesforsikring. er kan du l se om forskellen mellem standardd kning og udvidet d kning i forskellige situationer. u er godt d kket med vores standardd kning. il du etale lidt ekstra og sikre dig endnu edre skal du v lge udvidet d kning. egge løsninger vil sikre dig tidssvarende d kninger til en konkurren edygtig pris. vis du ønsker udvidet d kning skal du kunne svare ne til de fire spørgsmål: ar du tidligere fået ud etalt m nerstatning for en rygskade Nakke rystrygsø le og l nderyg r du inden for de sidste 10 år levet opereret for en ryglidelse Nakke rystrygsø le og l nderyg

5 Side 5 af 5 3 ar du inden for de sidste 10 år fået foretaget s anning eller anden undersøgelse som har påvist diskusprolaps ar du inden for de sidste år v ret i et ehandlingsforlø for rygsmerter nakke rystrygsø le og l nderyg med mere end 10 ehandlinger pr. tilf lde på hospital klinik l ge spe iall ge fysioterapeut kiropraktor eller tilsvarende Er ulykkesforsikringen ikke ens i alle forsikringsselskaber? Ne alle ulykkesforsikringer er ikke ens. egner du ulykkesforsikring hos os får du automatisk en r kke fordele. ørn under 3 år er gratis medforsikret ørn har altid udvidet d kning ørn under 1 år er d kket under erhvervsar e de lle uanset hel red kan tegne standardd kning Udvidet d kning kan v lges til o elterstatning ved varigt m n på 3 0 eller derover ehandlingsudgifter d kkes i et år fra første ehandling uld erstatning ved uheld på motor ykel eller s ooter ntet pr mietill g på grund af alder orsikringen ophører ikke på grund af alder e fuldst ndige vilkår fremgår af forsikrings etingelserne.

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING

PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING PRIVAT BØRNEULYKKESFORSIKRING 1 Privat SÅ ER DIT BARN BEDRE SIKRET Vores Børneulykkesforsikring kan gøre tiden efter en ulykke nemmere for dig og dit barn. Forsikringen består af en Invaliditetsdækning,

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er med

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser for ULYKKESforsikring Indholdsfortegnelse Ulykkesforsikring...3 1 Forsikringen dækker...3 2 Forsikringen dækker ikke.........................................................................

Læs mere

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for

Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for Dækker alt det dine børn helst ikke skal komme ud for En forsikring til de vigtigste mennesker i verden Er der noget som lyden af en klukkende barnelatter? Eller det fredfyldte syn af sovende børn? Alle

Læs mere

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506

Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Ulykke Barn, Ung, Voksen og Senior Forsikringsbetingelser nr. 1506 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving?

Fakta om YoungLiving. Forsikring til dig, som er mellem 18 og 34 år. YoungLiving Base. Flere fordele med YoungLiving. Hvem kan få YoungLiving? Fakta om YoungLiving Synes du også, det er svært at finde rundt i forsikringsjunglen? Vil du helst bare have en forsikring, der passer til dig, uden at skulle bruge timer på at forstå indholdet? FAK 20091-12

Læs mere

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904

Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0904 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere