EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden"

Transkript

1 EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

2 2

3 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer 7 Tabeller 1 Varegrupper eksport Varegrupper import Lande størst eksport Lande størst import Varegrupper top 10 handelspartnere Varegrupper alle lande Europa EU Europa Øvrige Asien Øst- og Sydøstasien Asien Centralasien Asien Mellemøsten Asien Sydasien Nordamerika Mellem- og Sydamerika Afrika Oceanien Udefineret Diskretioneret eller uoplyst 246 Indeks 248 3

4 4

5 Indledning Dette er et opslagsværk med information om fødevareklyngens samlede udenrigshandel. Formålet med at definere en erhvervsklynge er overordnet at synliggøre et erhvervs samlede styrke. Der findes ikke en entydig dansk eller international teoretisk eller metodisk definition af begrebet erhvervs- eller fødevareklynge. Et væsentligt bidrag til debatten og afgrænsningen er leveret af Michael E. Porter, der definerer en klynge som: A cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities 1. Den geografiske afgrænsning af en klynge kan være en by, region, et land eller nabolande, alt efter afgrænsningsparameteren. Landbrug & Fødevarer har med udgangspunkt i Porters definition opstillet udenrigshandlen for fødevareklyngen i hele Danmark. Definition af Fødevareklyngens overordnede områder Den danske udenrigshandel er opgjort på knap forskellige varekoder i 2015-dataene. Disse koder er defineret af Danmarks Statistik på baggrund af FN s Kombinerede Nomenklatur (KN), heraf navnet KN08, der henviser til, at disse varekoder er 8-cifrede. Al udenrigshandel til og fra Danmark klassificeres efter dette system 2. Ud fra disse koder har Landbrug & Fødevarer defineret fødevareklyngen, som overordnet set består af tre grupperinger: Fødevarer: Alle varer, der direkte eller indirekte er egnet som menneskeføde. Fødevarer dækker både madvarer og drikkevarer samt varer, der ikke i sin nuværende handelsform umiddelbart kan spises, før der sker en forarbejdning heraf, fx korn. : Vegetabilske og animalske produkter, der ikke er egnet som menneskeføde, fx minkskind. Agro-teknologi: Varer, der anvendes i direkte tilknytning til fødevareklyngens produktion. Agro-teknologi inkluderer maskiner til jordbrugsproduktion samt til forarbejdning af produkter herfra i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Publikationen er baseret på data fra Danmarks Statistik. De her præsenterede data er lidt mere præcise mht. landefordelingen af diskretionerede varer end et opslag i vil være. Det betyder samtidig, at opgørelsen af de berørte lande værdimæssigt er lidt højere, end et enkelt opslag i statistikbanken vil vise. Men, naturligvis, ikke højere end at summen af alle lande tillagt de sidste ikke-landefordelte diskretionerede varer fortsat giver 636 mia. kr. for samlet dansk vareeksport i 2015, jf. seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Publikationen er som tidligere nævnt tænkt som et opslagsværk. For egentlige analyser henvises til de rapporter og markedsnotater, der findes under God læselyst. Oktober 2016 Landbrug & Fødevarer 1 Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a global Economy: Porter, Michael E.; Economic Development Quarterly, Feb2000, Vol. 14 Issue 1, p15, 20p, 4 diagrams. 2 De danske oversættelser af koderne med seneste opgjorte tal er frit tilgængelige på Danmarks Statistiks hjemmeside 5

6 Den overordnede udvikling ny rekord 2015 Eksporten fra fødevareklyngen kravlede i 2015 knebent op over rekorden fra 2013 og landede på 156,8 mia. kr., svarende til 5 mia. kr. mere end i Klyngen står dermed for knap 25 pct. af den samlede danske vareeksport på 636 mia. kr. og bidrager således væsentligt til dansk økonomi. EU28 (inkl. Storbritannien) aftog 59 procent af fødevareklyngens varer i 2015, mens Asien aftog 23 pct. hvilket betyder, at eksporten fra fødevareklyngen repræsenterede 40 pct. af Danmarks samlede varehandel til Asien. De seneste års eksport viser en stadig større eksponering fra klyngen mod Asien. Eksporten Mia. kr. Fødevarer Agro-teknologi Kilde: Landbrug & Fødevarer Danmarks samlede import af fødevarer var på 68 mia. kr. i Dertil kommer de biobaserede produkter med godt 27 mia. kr. samt agro-teknologi på knap 10 mia. kr. Samlet import af fødevarer, biobaserede produkter og agro-teknologi landede på 105 mia. kr. i Ikke alle varer går til direkte forbrug. En vis andel forarbejdes eller indgår direkte eller indirekte i andre varer med senere indenlandsk salg eller eksport til følge. Importen Mia. kr. Fødevarer Agro-teknologi Kilde: Landbrug & Fødevarer 6

7 Diskretionerede varer Danmark er en lille og åben økonomi. At den er åben kan blandt andet aflæses i den samlede udenrigshandel, heraf vareeksporten som udgjorde 636 mia. kroner i 2015 til cirka 250 lande/handelsdestinationer. Fødevareklyngen er en væsentlig bidragsyder til den samlede handel ud af landet, med en andel på knap 25 pct. af vareeksporten. Danmarks Statistik anvender forskellige internationalt anvendte nomenklaturer 3 til at klassificere udenrigshandlen. Den mest detaljerede er den kombinerede nomenklatur, også kaldet KN08, hvor den samlede udenrigshandel kan opgøres på knap varenumre. Der er tilfælde, hvor hensyn til enkeltvirksomheders forretning betyder, at den komplette handelsinformation ikke er offentlig tilgængelig. I sådanne tilfælde er varen i et vist omfang diskretioneret. Eksporten er ikke diskretioneret, så længe der alene ses på hele år og det ikke yderligere opdeles på landeniveau. For hver yderligere opdeling af disse varenumre, sker en fordobling af detaljeringsniveauet. Fordeles alle disse varenumre ud på 200 lande vil der teoretisk set være forskellige kombinationer. På dette detaljeringsniveau opnås et unikt indblik i handlen og i visse tilfælde er denne viden lidt for præcis, da enkeltvirksomheder direkte ud af den officielle statistik kan aflæse egne tal. Af konkurrencehensyn er det således ikke altid, at den fulde handelsinformation frigives af Damarks Statistik. Alt efter graden af diskretionering sløres den 8-cifrede varekode. I visse tilfælde er det endda landeangivelsen, der ikke er oplyst. Eksempel Som et tænkt eksempel kunne det være KN08-varekoden Bagagebærere til cykler, hvor varen fordelt på lande er diskretioneret til 8714HHHH, hvilket betyder, at det ikke længere er muligt at identificere om der er tale om en bagagebærer til en cykel, eller en anden reservedel til cykler, knallerter eller motorcykler. De første fire cifre giver en begrænset, med dog fortsat vigtig, information om varen. Et enkelt direkte udtræk fra Danmarks Statistiks hjemmeside, fordelt på lande, giver cirka 250 lande/handelsdestinationer. Udtrækket viser, at den samlede eksport i 2015 var på 636 mia. kr., men heraf er varer for over 61 mia. kr. i en vis udstrækning diskretioneret og ikke fordelt ud på lande. Du får en mere præcis information i denne publikation Det er muligt samlet set at lave en mere præcis fordeling af eksporten end umiddelbart opgjort via Da vi mener, det er vigtigt at have så præcise tal som muligt for den faktiske handelsrelation til et land, har vi gjort det. Det betyder dog, at opgørelsen af de berørte lande er lidt højere end et enkelt opslag i vil vise. Men, naturligvis, ikke højere end at summen af alle lande tillagt de sidste ikke-landefordelte diskretionerede varer fortsat giver 636 mia. kr. for samlet dansk vareeksport i 2015, jf. seneste opgørelse fra Danmarks Statistik. Hvis der tages udgangspunkt i alle lande, hvor den enkelte varekode er helt eller delvist diskretioneret, men dog stadig landekodet, vedrører det varer for 61 mia. kr. i Der er tale om en stigning på 8 mia. kr. i forhold til Når der ses på den samlede eksport, er der på ingen måde et entydigt mønster af, at varer til visse lande/regioner er yderligere diskretioneret end andre. For yderligere oplysninger henvises til tabel 7 sidst i publikationen, eller ved Danmarks Statistik vedr. det lovmæssige grundlag for Danmarks Statistiks arbejde samt datafortrolighedspolitik. 3 En nomenklatur er en hierarkisk klassifikationsnøgle af store systematiske datamængder, her udenrigshandlen. 7

8 Eksporten Tabel Fødevarer kr. Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 23,8 24,5 25,2 24,5 24,6 8

9 Importen Tabel Fødevarer kr. Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 17,0 17,3 18,1 18,0 18,4 9

10 Eksport største aftagerlande Tabel 03 Fødevareklyngen Danmark i alt kr. Verden Europa EU Tyskland Sverige UK Italien Polen Holland Frankrig Spanien Finland Grækenland Øvrige Europa Norge Schweiz Tyrkiet Asien Øst og Sydøstasien Kina Hong Kong Japan Vietnam Sydkorea Centralasien Rusland Mellemøsten Saudi Arabien De Forenede Arabiske Emirater Oman Nordamerika USA Grønland Canada Sydamerika Brasilien Afrika Egypten Oceanien Australien Antarktis Diskretioneret el. uoplyst

11 Import største importørlande Tabel 04 Fødevareklyngen Danmark i alt kr. Verden Europa EU Tyskland Holland Sverige Italien Polen Frankrig UK Spanien Belgien Irland Øvrige Europa Norge Færøerne Island Asien Øst og Sydøstasien Kina Indonesien Malaysia Vietnam Thailand Centralasien Rusland Mellemøsten Israel Iran Saudi Arabien Nordamerika USA Grønland Canada Sydamerika Argentina Afrika Ghana Oceanien New Zealand Diskretioneret el. uoplyst

12 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Svinekød ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Polen UK Holland Japan Spanien Polen Sverige Kina Italien Italien Kina Australien Frankrig USA Norge Sverige UK Frankrig Andre lande Andre lande I alt I alt Mejeri ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Holland UK Sverige Sverige UK Kina Italien Finland Belgien Holland Frankrig Spanien New Zealand Diskretioneret Grækenland Oman Irland Saudi Arabien Andre lande Andre lande I alt I alt Fisk og skaldyr ton kr ton kr. Norge Tyskland Grønland Norge Canada Sverige Færøerne Italien Tyskland UK USA Frankrig Peru Holland Sverige Polen UK Kina Kina Vietnam Andre lande Andre lande I alt I alt 12

13 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Sammensatte fødevarer ton kr ton kr. Tyskland UK Sverige USA Holland Tyskland Irland Saudi Arabien Polen Grækenland UK Sverige Frankrig Australien Belgien Malaysia USA De Forenede Arabiske Emirater Rumænien Holland Andre lande Andre lande I alt I alt Drikkevarer ton kr ton kr. Italien Tyskland Frankrig Italien Tyskland Sverige UK Diskretioneret Holland UK Spanien Norge Chile Finland Sverige Holland USA USA Sydafrika Grønland Andre lande Andre lande I alt I alt Kiks, brød og bagværk ton kr ton kr. Tyskland Saudi Arabien Sverige Sverige Italien Tyskland Holland Norge Belgien UK UK USA Polen Kina Frankrig De Forenede Arabiske Emirater Norge Hong Kong Østrig Libanon Andre lande Andre lande I alt I alt 13

14 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Korn ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Sverige Spanien Holland Holland Italien Sydkorea Polen Frankrig Belgien Colombia Frankrig Sverige Rusland Saudi Arabien UK Canada Finland UK Andre lande Andre lande I alt I alt Olier og fedtstoffer ton kr ton kr. Tyskland Sverige Malaysia Diskretioneret Sverige Holland Indonesien Uruguay Holland Norge Italien Finland Norge Tyskland Spanien Polen Ghana UK Frankrig Mexico Andre lande Andre lande I alt I alt Oksekød ton kr ton kr. Holland Tyskland Tyskland Spanien Irland Italien Italien Sverige Polen UK UK Holland Østrig Frankrig New Zealand Grækenland Sverige Polen Frankrig Finland Andre lande Andre lande I alt I alt 14

15 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Sukker og sukkervarer ton kr ton kr. Tyskland Sverige Sverige Tyskland Holland Norge Belgien Grækenland Irland UK Frankrig Finland Luxembourg Polen UK Grønland Polen Holland Østrig Singapore Andre lande Andre lande I alt I alt Fjerkrækød ton kr ton kr. Tyskland Sverige Holland Tyskland Sverige UK Frankrig Holland Polen Finland UK Sydkorea Litauen Frankrig Ungarn Sydafrika Norge Tjekkiet Italien Polen Andre lande Andre lande I alt I alt Andre fødevarer ton kr ton kr. Tyskland Sverige Sverige Tyskland Holland Frankrig UK Norge Frankrig USA Italien Grønland Belgien Italien Irland Holland Polen Spanien New Zealand UK Andre lande Andre lande I alt I alt 15

16 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Frugt og nødder ton kr ton kr. Tyskland Sverige Holland Tyskland Spanien Finland Italien Norge USA Holland Sverige UK Polen Grønland UK Island Belgien Færøerne Tyrkiet Tjekkiet Andre lande Andre lande I alt I alt Grøntsager ton kr ton kr. Holland Sverige Tyskland Tyskland Spanien Norge Italien UK Sverige Holland Belgien Italien Frankrig Grønland Polen Færøerne Kina Egypten Tyrkiet Algeriet Andre lande Andre lande I alt I alt Kaffe og krydderier ton kr ton kr. Tyskland Sverige Sverige Island Brasilien Norge Holland Tyskland Spanien Japan UK Grønland Polen Færøerne Colombia UK Italien Polen Vietnam USA Andre lande Andre lande I alt I alt 16

17 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Æg ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Holland Sverige Sverige Holland Ukraine UK Indien Schweiz Belgien Polen Polen Saudi Arabien Finland Grønland Frankrig Tunesien Argentina Hong Kong Andre lande Andre lande I alt I alt Biprodukter spiselige ton kr ton kr. Holland Sverige Tyskland Polen Belgien Tyskland Sverige Slovakiet Brasilien Tjekkiet Luxembourg Finland UK Italien Spanien Spanien Frankrig Norge Italien Rusland Andre lande Andre lande I alt I alt Foder ton kr ton kr. Tyskland Norge Argentina Sverige Holland Tyskland USA Italien Rusland Kina Norge Polen Brasilien Grækenland Belgien UK Polen Irland UK Finland Andre lande Andre lande I alt I alt 17

18 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Frø ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Ghana Holland Holland Diskretioneret Benin Frankrig Sverige UK Kina Kina Elfenbenskysten Sverige Frankrig Italien Japan USA Italien Rusland Andre lande Andre lande I alt I alt Planter ton kr ton kr. Holland Tyskland Tyskland Sverige Italien Holland Polen Norge Belgien UK Sverige Finland UK Frankrig Frankrig Schweiz Taiwan Polen Spanien Italien Andre lande Andre lande I alt I alt Udsæd ton kr ton kr. Frankrig Tyskland Tyskland Sverige Sverige Norge Holland UK Litauen Frankrig Belgien Finland Tjekkiet Letland Italien Litauen UK Estland New Zealand Holland Andre lande Andre lande I alt I alt 18

19 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Træ ton kr ton kr. Letland Tyskland Estland Kina Sverige UK Rusland Frankrig Polen Sverige Tyskland Norge Portugal Holland Litauen Polen USA Schweiz Finland Vietnam Andre lande Andre lande I alt I alt Vegetabilier ikke spiselige ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Chile Japan Filippinerne USA Frankrig Kina Indien Belgien Indonesien Rusland Kina Canada Spanien Frankrig Sydkorea UK USA Spanien Andre lande Andre lande I alt I alt Pelsskind ton kr ton kr. Polen Hong Kong Holland Kina Litauen Vietnam Finland Sydkorea Norge Finland Grækenland Cambodia Sverige Italien Spanien Tyskland Tyskland Grækenland Letland Polen Andre lande Andre lande I alt I alt 19

20 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Huder ton kr ton kr. Tyskland Italien Sverige Tyskland Italien Polen Litauen Sverige UK Kina Spanien Holland Holland Japan Brasilien Spanien Belgien Ukraine Sydafrika Serbien Andre lande Andre lande I alt I alt Avlsdyr ton kr ton kr. Sverige Holland UK Polen Tyskland Tyskland Finland Belgien USA Sverige Holland Finland Belgien Thailand Canada Tyrkiet Frankrig Aserbajdsjan Irland Filippinerne Andre lande Andre lande I alt I alt Enzymer ton kr ton kr. USA USA Tyskland Holland Kina Tyskland Holland Kina Japan Frankrig UK Tyrkiet Belgien Diskretioneret Brasilien Rusland Canada UK Finland Belgien Andre lande Andre lande I alt I alt 20

21 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Olier og fedtstoffer ikke spiselige ton kr ton kr. Tyskland Sverige Rusland Norge Sverige Holland Indonesien Tyskland Norge Island Holland USA Letland Belgien Luxembourg Frankrig Malaysia UK Belgien Brasilien Andre lande Andre lande I alt I alt Biprodukter ton kr ton kr. Sverige Tyskland Tyskland Norge Norge USA Rusland Holland Holland Rusland Argentina Frankrig Polen Østrig Mexico Sverige Finland UK Kina Finland Andre lande Andre lande I alt I alt Andet ton kr ton kr. Tyskland Tyskland USA Kina Luxembourg Polen Sverige Sverige Holland Norge UK Frankrig Island Belgien Frankrig USA Polen UK Norge Holland Andre lande Andre lande I alt I alt 21

22 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Maskiner jordbrug mv ton kr ton kr. Tyskland Tyskland Sverige Norge UK Sverige Polen USA Frankrig Frankrig Italien UK Holland Polen Belgien Irland Kina Australien Østrig Rusland Andre lande Andre lande I alt I alt Maskiner næringsmiddelindustrien ton kr ton kr. Tyskland USA Holland Tyskland Sverige Rusland Kina UK Italien Saudi Arabien Polen Norge UK Kina USA Tyrkiet Slovakiet Sverige Frankrig Frankrig Andre lande Andre lande I alt I alt Emballage fødevarer ton kr ton kr. Sverige Frankrig Frankrig Holland Tyskland Canada Holland Tyskland Kina USA Bulgarien Island Tyrkiet Sverige Tjekkiet Irland Polen Belgien Spanien Thailand Andre lande Andre lande I alt I alt 22

23 Top 10 handelspartnere Tabel 05 Import Eksport Gødning ton kr ton kr. Tyskland Sverige Rusland Letland Holland Tyskland Finland Rusland Polen Norge Norge Grønland Letland Portugal UK Litauen Litauen Finland Spanien Island Andre lande Andre lande I alt I alt Plantebeskyttelse ton kr ton kr. Tyskland Sverige Frankrig Brasilien Spanien Litauen UK Letland Belgien Finland Holland Tyskland Schweiz Spanien Italien Polen Sverige Norge Ungarn Estland Andre lande Andre lande I alt I alt 23

24 Belgien Tabel 06 Europa EU28 Import Eksport Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen i alt anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 16,4 17,4 18,1 24

25 Bulgarien Tabel 06 Europa EU28 Import Eksport Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Udsæd Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Andet Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Emballage fødevarer Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen i alt anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 8,6 24,7 25,1 25

26 Cypern Tabel 06 Europa EU28 Import Eksport Svinekød Mejeri Fisk og skaldyr Sammensatte fødevarer Drikkevarer Kiks, brød og bagværk Korn Olier og fedtstoffer Oksekød Sukker og sukkervarer Fjerkrækød Andre fødevarer Frugt og nødder Grøntsager Kaffe og krydderier Æg Biprodukter spiselige Foder Frø Planter Træ Vegetabilier ikke spiselige Pelsskind Huder Avlsdyr Enzymer Olier og fedtstoffer ikke spiselige Biprodukter Maskiner jordbrug mv Maskiner næringsmiddelindustrien Gødning Plantebeskyttelse Fødevareklyngen i alt anden dansk varehandel Dansk varehandel i alt Fødevareklyngens andel (pct) 57,5 55,0 43,1 26

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-sep. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2012-2013 Udskrevet: 2013.12.09 Fødevareklyngen 2012 2013 2012 2013 Samlet eksport 109.421 117.382 Fødevarer 5.724.769 6.112.287

Læs mere

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Økonomisk analyse 31. oktober 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Danmark er i international sammenhæng

Læs mere

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Økonomisk analyse 14. august 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sådan opgør vi fødevareklyngens eksport Danmark er i international sammenhæng

Læs mere

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport

Økonomisk analyse. Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Økonomisk analyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Brexit så vigtig er Storbritannien for dansk eksport Lav selvforsyningsgrad

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9. Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1 Antal Fjerkræbesætninger, 2006-2012 *) 2006 2008 2011 2012 Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 0 Burhøns, velfærdsberigede bure 7 15 36

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Hovedkonklusioner undersøgelse af eksportforhold

Hovedkonklusioner undersøgelse af eksportforhold Hovedkonklusioner undersøgelse af forhold Fødevareministeriet Resultater fra survey gennemført i marts 2014 April 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING 3 2. HOVEDKONKLUSIONER 4 3. FORDELING AF DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1. Antal Fjerkræbesætninger *) 2006 **) 2008 ***) Pr. 31. dec. 2011 ****) Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 Burhøns, velfærdsberigede bure

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød

Økonomisk analyse. Japan er vores 2. største marked for grisekød Økonomisk analyse 6. oktober 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Japan er vores 2. største marked for grisekød 2. største marked for grisekød

Læs mere

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens beskæftigelse

Økonomisk analyse. Sådan opgør vi fødevareklyngens beskæftigelse Økonomisk analyse 29. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Sådan opgør vi fødevareklyngens beskæftigelse Fødevareklyngen i Danmark

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 04-5 FLF Alm.del Bilag Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 0. januar 05 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Rapport om anmodninger om oplysninger

Rapport om anmodninger om oplysninger Rapport om anmodninger om fra offentlige myndigheder i perioden. januar -. juni Hos Apple lægger vi stor vægt på at beskytte dine, og vi gør meget ud af at opretholde de højest mulige sikkerhedsstandarder

Læs mere

Stramme rammer klare prioriteter

Stramme rammer klare prioriteter Stramme rammer klare prioriteter Forslag til finanslov for 2016 September 2015 Udgangspunkt: Væk fra grænsen Strukturelt underskud (2016) Kasseeftersyn Finanslovforslag -0,7 pct. -0,4 pct. -0,5 pct. Budgetlovens

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater

PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater PISA Problemløsning 2012: Kort opsummering af de væsentligste resultater Dette notat indeholder en oversigt over hovedresultaterne fra PISA Problemløsning 2012. Notatet består af følgende afsnit: Fire

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere