Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017"

Transkript

1 Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2017 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg Ballerup CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Vejledning for kreditor Leverandørservice GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3 Mere information... 3 Ændringer i denne udgave... 3 KORT BESKRIVELSE AF LEVERANDØRSERVICE... 4 Leverandør-service... 4 DEFINITIONER OG ORDLISTE... 5 Advisering... 5 Afregnings-konto... 5 Afvisning... 5 Betaling... 5 Betalingsdag... 5 Betalingsdato... 5 Betalings-oplysninger... 5 Betalings-tilladelse... 5 Bogføringsdag... 5 Debitor... 5 Debitorreglerne... 5 Kreditor... 5 Kreditorreglerne... 5 Kvitterings- og anmærknings-oplysninger... 5 Til- og afgangs-oplysninger... 5 Transaktions-limit... 5 SÅDAN BLIVER DU KUNDE... 6 Aftale om Leverandørservice... 6 DINE KUNDER OG LEVERANDØRSERVICE... 7 Din kundes oprettelse af betalingstilladelse til Leverandørservice... 7 Ændring i din kundes betalingstilladelse... 8 Advisering til din kunde... 8 Din kundes rettigheder i Leverandørservice... 9 Pengeinstitutternes rettigheder i forhold til din kunde... 9 BETALINGER TIL LEVERANDØRSERVICE Tidsforløb for betalinger i Leverandørservice UDVEKSLING AF DATA MED NETS Modtagelse og levering af data Til- og afgangsoplysninger Leverancekvittering Specificerede betalingsoplysninger Afleveringsfrister for betalingsdata til Leverandørservice OVERSIGT OVER REGLER OG VEJLEDNINGER

3 Generelle oplysninger Nets Denne vejledning er udarbejdet af Nets Denmark A/S, i det følgende benævnt Nets. Formål Det er formålet med denne vejledning at give en gennemgang af Leverandørservice, herunder begreber og funktioner. Målgruppe Vejledningen henvender sig til kunder (kreditorer), som bruger Leverandørservice, uanset om kreditor er selv dataleverandør og udveksler datafiler med Nets eller kreditor bruger en underleverandør til at udveksle data med Nets. Der findes særskilte recordlayout for leverancer til og fra Nets Mere information Alle regler, vejledninger mv. findes på Her kan du også finde kontaktoplysninger og åbningstider. Ændringer i denne udgave Denne udgave af vejledning for kreditorer erstatter den tidligere udgave fra januar 2016 I denne udgave er følgende rettet (redaktionelle ændringer undtaget). Side Ændring Nets A/S til Nets Denmark A/S 3

4 Kort beskrivelse af Leverandørservice Leverandørservice Leverandørservice er til virksomheder og benyttes til at iværksætte betalinger i danske kroner mellem konti. Leverandørservice er beregnet til tilbagevendende betalinger fra debitorer (dine kunder), men du som kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling af tilgodehavender til dine kunder. Som kreditor giver løsningen dig mulighed for at hæve dine tilgodehavender direkte fra din erhvervskundes konto i pengeinstituttet efter aftale med kunden og kundens pengeinstitut. Det er dig som leverandør, der efterfølgende tager initiativ til at opfordre dine kunder til at blive oprette sig som debitorer. Din kunde giver dig som kreditor tilladelse til selv at hæve dit tilgodehavende direkte på den konto kunden har oplyst, forudsat kundens pengeinstitut godkender aftalen. Du skal som kreditor sørge for at advisere dine kunder inden betalingen bliver gennemført på den aftalte betalingsdag. Leverandørservice er forbeholdt betalinger imellem erhvervsvirksomheder. Nedenstående figur giver dig et overblik over Leverandørservice. Kreditor Debitor 4

5 Definitioner og ordliste Advisering Afvisning Betaling Betalingsdag Betalingsdato Afregningskonto Betalingsoplysninger Betalingstilladelse Bogføringsdag Debitor Debitorreglerne Kreditor En advisering er den meddelelse du som kreditor giver din kunde med specificerede oplysninger om, at du iværksætter en betaling fra eller til din kundes konto via Leverandørservice. Konto, der skal bruges til afregning af betalinger i Leverandørservice. Afvisning af en betaling medfører, at denne ikke gennemføres. Din kunde kan før betalingsdagen afvise en kommende betaling. Betalinger i Leverandørservice kan enten være opkrævninger, som hæves på din kundes konto eller udbetalinger til din kundes konto. Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves eller indsættes på din kundes konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Den dato, som du angiver, at Nets skal hæve beløbet fra eller udbetale beløbet til din kundes konto. Betalingsoplysninger indeholder en status på de enkelte betalinger. Når Leverandørservice har gennemført betalingen, sender Nets betalingsoplysninger til dig. En betalingstilladelse er en aftale mellem dig og din kunde, hvor din kunde giver dig ret til via Leverandørservice at iværksætte betaling af tilgodehavender fra din kundes konto eller udbetale et mellemværende til din kundes konto Samme dag som betalingsdatoen og betalingsdagen. Din kunde, som har givet dig som kreditor tilladelse til at hæve sine tilgodehavender direkte på sin konto i et pengeinstitut. Med debitorreglerne forstås Generelle regler for debitorer i Leverandørservice. En virksomhed, som selv tager initiativ til at hæve tilgodehavender på sine kunders konti i et pengeinstitut ved hjælp af Leverandørservice. Kreditorreglerne Med kreditorreglerne forstås Generelle regler for kreditorer i Leverandørservice. Kvitterings- og anmærkningsoplysninger Til- og afgangsoplysninger Transaktionslimit Kvitteringen indeholder en foreløbig accept af de enkelte betalinger samt eventuelle bemærkninger. Nets sender kvittering og anmærkninger, når Leverandørservice har behandlet en leverance med debitoroplysninger. Til- og afgangsoplysningerne er en periodisk oversigt over oprettede eller afmeldte betalingstilladelser. Din bank har fastsat et transaktionslimit på hver betaling du ønsker gennemført og hvor stort et beløb du samlet kan gennemføre betalinger på pr. dag. Skal der ændres i enten limit pr. betaling eller dags limit er det din bank der indberetter nye limits til Nets. 5

6 Sådan bliver du kunde Aftale mellem kreditor og Nets Du blive kreditor i Leverandørservice via vores portal du skal logge på med en medarbejder signatur. Når du logger på med virksomhedens medarbejdersignatur, henter vi dine virksomhedsdata fra virk.dk ud fra dit CVR nummer der er knyttet til medarbejdersignaturen. Du skal som kunde oplyse ejerforhold, tegningsberettigede og fuldmagtsforhold. Dette er de oplysninger Nets skal bruge for at udføre KYC (Know Your Customer) proceduren, som forskrevet i loven om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. Aftale om Leverandørservice Kreditoraftale Kreditoraftalen er en forudsætning for, at du som kreditor kan bruge Leverandørservice. Aftalen træder i kraft, når dit pengeinstitut har godkendt at tilknytte den oplyste konto til Leverandørservice samt din gebyrkonto. Du vil modtage dit kreditornummer i Leverandørservice. Pengeinstituttet er ikke forpligtet til at stille en konto til rådighed for din brug af Leverandørservice. Har din virksomhed en dansk afregningskonto, men ikke noget dansk cvr nummer skal du kontakte vores kundeservice. Sådan ændrer du oplysninger i kundeaftalen De generelle stamdata, som navn og adresse opdateres løbende fra Erhvervsstyrelsens CVR register. Som kreditor skal du derfor sørge for at dine oplysninger er korrekte og opdaterede hos Erhvervsstyrelsen. Ændringer af kontooplysninger, kontaktpersoner og faktureringsadresse foretages via portalen. Det er dit ansvar, at sikre at alle stamdata er opdateret, således at Nets kan sende meddelelser til dig. Skifter din virksomhed CVR-nr, er der tale om et nyt kundeforhold, og der skal indgås en ny kreditoraftale i Leverandørservice. 6

7 Dine kunder og Leverandørservice Din kundes oprettelse af betalingstilladelse til Leverandørservice Sådan tilmelder dine kunder sig til Leverandørservice Husk hvis du opretter betalingstilladelse for din kunde Din kunde bliver debitor i Leverandørservice ved, at oprette en betalingstilladelse. Betalingstilladelser kan oprettes på én af følgende måder: Du kan efter aftale med din kunde foretage oprettelsen af betalingstilladelsen via leverance til Nets Din kunde kan få sin bank til at oprette betalingstilladelsen Du bør opbevare betalingstilladelsen med din kundes underskrift i mindst 4 måneder efter, at kundeforholdet er ophørt, da du i tilfælde af indsigelse fra din kunde skal kunne dokumentere, at der er indgået en gyldig betalingstilladelse. Kan du som kreditor ikke dokumentere betalingstilladelsen, risikerer du, at betalingen tilbageføres. Hvis din kunde har givet betalingstilladelsen via sit pengeinstitut, skal pengeinstituttet dokumentere betalingstilladelsens eksistens. Betalingsoplysninger indberettet af din kunde Hvis du som kreditor giver dine kunder muligheden for at indberette betalingsoplysninger via webformular, skal din kunde for hver enkel betaling godkende, at du må iværksætte betaling fra din kundes konto. Din kunde skal for hver enkelt betaling godkende beløb og betalingsdag. Du skal til enhver tid kunne dokumentere, at din kunde har foretaget godkendelserne. Du skal give din kunde kvittering for modtagelsen af ovenfor nævnte indberetning fra din kunde. Kvitteringen skal være din kunde i hænde senest 1 bankdag før betalingsdagen. Du som kreditor bærer ansvaret for, at kvitteringen kommer frem til din kunde rettidig. 7

8 Ændring i din kundes betalingstilladelse Ændringer af betalingstilladelse Afmelde betalingstilladelse fra din kunde Nyt pengeinstitut Nyt kundenummer? Det er din kundes pengeinstitut, der skal sørge for at ændre din kundes betalingstilladelse til Nets. Det gælder uanset om du, din kunde eller din kundes pengeinstitut har oprettet betalingstilladelsen. Din kunde kan til enhver tid meddele sit pengeinstitut eller direkte til dig, at han ønsker at afmelde sin betalingstilladelse. Når Nets har registreret afmeldingen, vil der ikke kunne gennemføres betalinger. Afmelding af en betalingstilladelse har virkning for betalinger med betalingsdag fra og med bankdagen efter, at din kundes afmelding er registreret af Nets. Hvis afmeldingen er meddelt pengeinstituttet, er det pengeinstituttet der sender afmeldingen til Nets. Hvis din kunde foretager afmeldingen direkte til dig, skal du sende afmeldingen til Nets. Hvis dit forretningsforhold med din kunde ophører, skal du tilsvarende afmelde kundens betalingstilladelse. Hvis din kunde skifter pengeinstitut, skal det nye pengeinstitut ændre betalingstilladelsen. Du kan som kreditor få brug for at give din kunde et nyt kundenummer. Ser evt. recordlayout. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør, så kontakt vores kundeservice. Advisering til din kunde Frister for advisering Adviseringsindhold I henhold til kreditorreglerne skal du som kreditor i Leverandørservice advisere din kunde. Din kunde skal modtage adviseringen senest 3 bankdage før betalingsdagen. Hvis din kunde selv indberetter betalingsoplysninger elektronisk, skal du kvittere elektronisk for modtagelsen af betalingsoplysningerne fra din kunde. Kvitteringen skal være din kunde i hænde senest 1 bankdag før betalingsdagen. Du som kreditor bærer ansvaret for, at kvitteringen kommer frem til din kunden. Din kunde har krav på information omkring de enkelte betalinger, selvom det er din kunde der er indgået en betalingstilladelse. Adviseringen skal som minimum indeholde oplysninger, så din kunde kan identificere den kommende betaling. Det vil sige: hvad betalingen dækker beløbet og datoen for, hvornår betalingen bliver gennemført. EKSEMPEL: En advisering kan være en faktura eller en kreditnota. 8

9 Din kundes rettigheder i Leverandørservice Afvise eller tilbageføre en betaling Manglende advisering Du skal selv indhente restancen Indsigelse om uautoriseret betaling Din kunder kan afvise en betaling via sit pengeinstitut inden betalingen gennemføres. Er betalingen gennemført kan din kunde tilbageføre en betalingen via sit pengeinstitut. Tilbageførsel via pengeinstituttet skal være Nets i hænde senest 3 bankdage efter betalingsdagen. En betaling kan kun afvises eller tilbageføres i sin helhed. En afvisning eller tilbageførsel gælder kun for den ene betaling. Hvis din kunde ikke modtager en advisering fra dig omkring en forestående betaling senest 3 bankdage før betalingsdagen, kan din kunde afvise den pågældende betaling. Hvis du konstaterer, at en kunde ikke har betalt, fordi kunden har udnyttet sin ret til at afvise eller tilbageføre en betaling, skal du selv sørge for, at din kunde betaler det skyldige beløb. Din kunde kan over for sit pengeinstitut fremsætte indsigelse om, at der ikke foreligger en gyldig betalingstilladelse med dig som kreditor om brug af Leverandørservice eller at en betaling er fejlagtigt gennemført. En betaling anses for uautoriseret, hvis det ikke kan dokumenteres, at der foreligger en gyldig betalingstilladelse. En betaling anses for fejlbehæftet, hvis den ikke er korrekt registreret og bogført, eller hvis betalingen er ramt af tekniske svigt eller andre tilsvarende fejl fra Nets eller pengeinstituttets side. Hvis betalingen er uautoriseret eller fejlbehæftet, kan betalingen i sin helhed blive tilbageført via din kundes pengeinstitut. Frist for indsigelse Din kunde skal fremsætte indsigelsen over for sit pengeinstitut snarest muligt og senest 4 måneder efter betalingsdagen. Pengeinstitutternes rettigheder i forhold til din kunde Godkendelse af betalingstilladelsen Din kundes pengeinstitut skal godkende betalingstilladelsen. Din kundes pengeinstitut kan til enhver tid trække sin godkendelse tilbage og afmelde din kundes betalingstilladelse. Tilbageførsel af en betaling Din kundes pengeinstitut kan tilbageføre en gennemført betaling i følgende situationer: Der er ikke dækning på din kundes konto på betalingsdagen Betalingstilladelse er afmeldt af din kunde eller din kundes pengeinstitut Din kundes pengeinstitut kan ikke godkende betalingstilladelse Betalingstilladelsen er bortfaldet, fordi din kundes kontoforhold med pengeinstituttet er ophørt før betalingsdagen. Der er fejl ved betalingsdata eller ved behandlingen af disse. Du kan efter udløbet af 3-dages fristen blive mødt af krav om tilbageførsel fra din kundes pengeinstitut. 9

10 Betalinger til Leverandørservice Første betaling Betalingstyper Betalingsdato Afleveringsfrist Du kan som kreditor først danne en betaling, når Nets har registreret betalingstilladelsen og du har modtaget tilgangsoplysninger, hvor den pågældende betalingstilladelse figurerer. BEMÆRK: Du kan ikke sende en oprettelse af en betalingstilladelse samt en betaling til samme betalingsaftale i samme leverance. Der er 2 betalingstyper i Leverandørservice. Opkrævning (recordtype 580), som betyder, at du trækker dit tilgodehavende på din kundes konto. Udbetaling (recordtype 585), som betyder, at du overfører beløb til din kundes konto. Eksempelvis en kreditnota. Beløbet hæves på din kundes konto og indsættes på din konto på den betalingsdag, som er angivet i de indsendte betalingsdata. Betalingsdatoen er den bankdag, hvor beløbet bliver bogført på din og din kundes konti. Afleveringsfristen for opkrævninger er 1 bankdag før betalingsdagen kl Afleveringsfristen for udbetalinger er 2 bankdage før kl Hvornår kan du aflevere betalinger? Du kan aflevere betalinger til Nets hver dag op til 90 kalenderdage frem i tiden men kun en opkrævning eller en udbetaling og husk at betalingsdagen skal være en bankdag betalingsdagen skal være en bankdag det gælder pr. kundenummer pr. betalingsdag. Du kan kun gennemføre én betaling pr. kundenummer pr. betalingsdato. Betalingskvittering Stop af betaling Betaling fra din kundes konto via Leverandørservice anses som betaling med frigørende virkning for din kunde. Din kunde er berettiget til at anse en kontoudskrift, hvoraf betalingen fremgår, som kvittering for gennemført betaling. Dette gælder dog ikke, hvis betalingen efterfølgende tilbageføres. Du har ikke mulighed for at stoppe eller slette en hel leverance. I stedet kan du annullere en eller flere betalinger ved at indsende en eller flere nye betaling med 0 kroner som beløb med samme betalingsdato, som den/de betalinger du ønsker at annullere. Herved bliver din kunde ikke trukket et beløb. Nogle banker vis 0 kroners transaktion på kontooversigten, det er afhængig af din kundes bank. BEMÆRK: Sidst indlæste og ajourførte betaling til samme kunde med samme betalingsdato annullerer tidligere ajourførte betalinger. Dette gælder uanset, om du afleverer betalingerne i samme eller i flere leverancer. Når du modtager kvitterings- og anmærkningsoplysninger vil det fremgå, at beløbet er erstattet af en ny betaling. 10

11 Tidsforløb for betalinger i Leverandørservice Tidsforløb Nedenfor ser du tidsforløbet for en opkrævning illustreret ved hjælp af en tidslinje. Opkrævning Kreditor Dag -3 Dag -2 Vare & advisering afleveres til debitor Dag - 1 Dag 0 Dag 1 Data sendes til Nets Beløb indsættes hos kreditor Dag 2 Dag 3 Dag 4 Debiteres, hvis der har været tilbageførsler Debitor Debitor/ Pengeinstitut Kan afvise Modtager advisering Kan afvise Beløb hæves hos debitor Krediteres, hvis der har været afvisninger/ tilbageførsler Mulighed for at tilbageføre Udbetaling/indsættelse Kreditor Dag -2 Indsender udbetalings/ indsættelses fil Adviserer debitor Dag - 1 Dag 0 Dag 1 Data sendes til Nets Beløb indsættes hos debitor Dag 2 Dag 3 Dag 4 Debitor Beløb indsættes hos debitor Debitor kan afvise indsættelse Debitor/ Pengeinstitut Modtager advisering Mulighed for at Tilbageføre indsættelse 11

12 Udveksling af data med Nets Modtagelse og levering af data Opbygning af data Du finder beskrivelse af, hvordan du opbygger data i Recordlayout for Leverandørservice, som findes på under Leverandørservice. Til- og afgangsoplysninger Til- og afgangsoplysninger giver dig overblik over hvem har indgået en betalingstilladelse og hvem har afmeldt sin betalingstilladelse. Hvis du selv opretter dine debitorer er til- og afgangsoplysninger en kvittering for oprettelsen af betalingstilladelsen er registreret. Totaloversigt En Totaloversigt er en særskilt betalbar ydelse, som indeholder oplysninger om samtlige af dine aktive debitorer. Oversigten kan bestilles via under Kundeservice Betalingsformidling Leverandørservice. Leverancekvittering Til- og afgangsoplysninger Leverancekvittering En leverancekvittering er dataleverandørens kvittering for, at Nets har modtaget og indlæst leverancen i Leverandørservice. Uddybende beskrivelse findes i Recordlayout for Leverandørservice Specificerede betalingsoplysninger Specificerede betalingsoplysninger er en kvittering til kreditor, som oplyser hvilke betalinger, der er blevet gennemført i Leverandørservice. Betalingerne vises enkeltvis med kundenummer og beløb. Hvis der er betalinger, som ikke er blevet gennemført, får du oplyst årsagen til det. Afleveringsfrister for betalingsdata til Leverandørservice Specificerede betalingsoplysninger Afleveringsfrister for data Afleveringsfristen for betalingsdata til Leverandørservice. Afleveringsfristen for opkrævninger er, dagen før betalingsdagen inden kl. 16:00 Afleveringsfristen for udbetalinger til din kunder er, 2 dage før betalingsdagen inden kl. 16:00 Vi anbefaler, at du sender dine betalingsdata så tidligt på dagen som muligt. Særligt i de tilfælde, hvor du sender betalinger med betalingsdato næste bankdag. Hvis du sender dine data i god tid, giver det dig mulighed for at rette eventuelle fejl og sende en ny leverance inden for tidsfristen. 12

13 Oversigt over regler og vejledninger Regler Generelle regler for kreditorer i Leverandørservice Generelle regler for debitorer i Leverandørservice Vejledninger Vejledning for kreditorer - Leverandørservice Recordlayout for Leverandørservice Alle regler og vejledninger finder du på 13

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013

LeverandørService. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - LeverandørService. September 2013 LeverandørService Vejledning for kreditorer September 2013 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter

LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter LeverandørService Vejledning for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INTRODUKTION TIL LEVERANDØRSERVICE VEJLEDNING FOR PENGEINSTITUTTER... 1 Overblik... 1 Vejledningen generelt...

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende pr. 1. december 2017 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Læs om Gældende pr. 1. februar 2016 Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit R5656 Propellant 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København Her kan du læse de generelle regler, som gælder

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder

Elektronisk kuvertløsning. i Internetbanken. Elektronisk kuvertløsning. Flere transaktioner samles i kuvert. Brugere kan få forskellige rettigheder Elektronisk kuvertløsning i Internetbanken Elektronisk kuvertløsning Kuvertløsningen gør det nemmere at foretage betalinger og giver mulighed for flere brugere med forskellige rettigheder. Flere transaktioner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Leverandørservice. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - Leverandørservice. Januar 2016. Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup

Leverandørservice. Vejledning for kreditorer. Vejledning for kreditorer - Leverandørservice. Januar 2016. Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Leverandørservice Vejledning for kreditorer Januar 2016 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 3 Nets... 3 Formål... 3 Målgruppe... 3

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for kreditorer Oktober 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit

Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Generelle regler for kreditorer i SEPA Direct Debit Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? SEPA Direct Debit er

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Vejledning for tilbageførsel. privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Vejledning for tilbageførsel af uautoriserede privatbetalinger (CORE) Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Tidsfrister...3

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S

A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S A F T A L E V I L K Å R F O R E - B O K S Aftalevilkår for e-boks består af Vilkår for modtagelse af elektroniske dokumenter i e-boks Vilkår for brugere af e-boks erhverv Generelle regler for debitorer

Læs mere

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012

Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 Regler og vilkår for Affaldsklippekortet Gældende fra 1. januar 2012 1. Definitioner 1.1 Kortudsteder Vand og Affald, Svendborg Ryttermarken 21 5700 Svendborg (i det følgende benævnt genbrugsstationen

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling

SEPA DIRECT DEBIT. Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling SEPA DIRECT DEBIT Vejledning til forespørgselsprocedure ved fejlagtig erhvervsbetaling Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice

Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Betalingsservice er det nemmeste i verden Sådan fungerer Betalingsservice Her er Mikkel. Mikkel er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande side 3 Spar tid og penge

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Vilkår for aftale om Nykredit Netbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS)

Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) Fejlkoder til Betalingsservice (BS) og LeverandørService (LS) 2101003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES TIL DERES 2102003 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER, DER OVERFØRES FRA DERES 2103003

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 12. januar 2016 0116 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R5655 Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 13 Vilkår for Netbank - Erhverv Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunder og bruger - ansøgere 1.1.1 Kunden er det selskab, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank.

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene

Læs mere

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht...

http://www.o90.dk/vejledning/e_faktura_arkiv/vejledninger/v_e_betalingsloesning.ht... Side 1 af 5 Vejledning betalingsløsning Denne vejledning viser, hvordan du kan komme til at betale dine e-fakturaer via Summax, når leverandøren har bankoverførsel som betalingsmetode. 1 Opstart 1.1 Oprettelse

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Aftale om Netbank (Erhverv)

Aftale om Netbank (Erhverv) Aftale om Netbank (Erhverv) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. De(n) brugeransvarlige er berettiget og bemyndiget til med bindende

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Kreditorvejledning 2014.11.17. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Kreditorvejledning 2014.11.17 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Om vejledningen... 3 2 Kontakt Nets... 4 2.1 Tekniske

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 5. oktober 2016 1016 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R6389a Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Du finder Nykredits

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 5. oktober 2016 Vær opmærksom på, at Vilkår for aftale om Nykredit Internetbank ophører pr. 17. november 2017. Når du første gang herefter logger

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Opret betalingsaftale

Opret betalingsaftale Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftale Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel

Læs mere

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank

Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Læs om Vilkår for aftale om Nykredit Netbank Gældende pr. 1. august 2015 0715 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 R4962d Propellant 1. Generelt 1.1 Anvendelsesmuligheder Nykredits netbank anvendes ved

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift:

Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Brugernavn: Underskrift: Aftale om Webbank - Erhverv Side 1 af 15 Parter Kunde Pengeinstitut CPR-nr. / CVR-nr. Indhold Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. Kunden

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere