Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. marts 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. marts 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica"

Transkript

1 Jr Udsendt 5. april 2017 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. marts 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Lægemøde 2017: Endelig dagsorden 2. Lægemøde 2017: Program for Lægemøde Lægemøde 2017: Valgskemaer 4. Lægemøde 2017: Vedtægtsændringer 5. Lægemøde 2017: Systematik i speciallægers kompetenceudvikling 6. Lægemøde 2017: Budget Lægemøde 2017: Regnskab Otte kernebudskaber i Lægeforeningens it-politikker 9. LUKKET PUNKT 10. Internatmøde i Hamborg Honorering af arbejde i Lægeforeningens bestyrelse - frikøbsklippekort 12. Oprettelse af rekrutteringssite med afsæt i Praksismatch.dk 13. LUKKET PUNKT 14. Billeder af tillidsvalgte på nyt læger.dk 15. Præsentation v. Implement drøftelse af proces for organisering af Strategiprojektet 16. Næste møde 17. Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt 18. Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Til orientering 19. Bibliotek for Læger. Nyt layout og samarbejde med FADLs Forlag 20. Status for indsats over for flygtningelæger 21. Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar 22. Formandens møder

2 Til stede: Andreas Rudkjøbing, Michael Dupont, Kirsten Ilkjær, Anja Mitchell (fra 16.00), Tue Flindt Müller, Lise Møller, Camilla Rathcke, Simon Serbian, Mads Skipper (fra 16.45) Fra sekretariatet: Afbud: Bente Hyldahl Fogh, Lars Mathiesen, Kasper Axel Nielsen, Mette Ebdrup, Camilla V. Hartling (ref.) Christian Freitag, Jonatan Schloss Sager til behandling 1. Lægemøde 2017: Endelig dagsorden Jr Bestyrelsen behandlede den foreløbige dagsorden på sit møde den 25. januar Den endelige dagsorden skal offentliggøres senest to uger før Lægemødet. Den bringes i Ugeskrift for Læger nr. 7, som udkommer den 3. april 2017, og lægges på læger.dk i samme uge. Bestyrelsen godkendte endelig dagsorden for Lægemøde 2017 med en bemærkning om, at en lille fejl i opsætning under punkt 8.1 bør rettes. Bringes i Ugeskrift for Læger nr Lægemøde 2017: Program for Lægemøde 2017 Jr Det er besluttet, at Lægemødet april 2017 afholdes i Kolding. Bestyrelsen har tidligere kommenteret på skitse til program på bestyrelsesmøde den 1. december 2016 og udkast til program den 25. januar Derudover har bestyrelsen kommenteret på udkast til indhold i og proces for de enkelte programpunkter på bestyrelsesmøder 25. januar 2017 samt 27. februar På den baggrund foreslås det nu, at Lægemøde 2017 afvikles i henhold til det til dagsordenen vedlagte program. Programmet indeholder beskrivelser af, hvordan de enkelte programpunkter vil blive afviklet samt angivelse af hvem fra LFB og sekretariatet, der er ansvarlige for de enkelte programpunkter. Den overordnede tidsplan for programmet ser ud som følger: Torsdag den 27. april Bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger Generalforsamling i Foreningen af Pensionerede Læger Foredrag i foreningen af Pensionerede Læger Fredag den 28. april Kort LFB-møde Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

3 Registrering af repræsentantskabet Lægemødet begynder - formandens mundtlige beretning og efterfølgende debat Frokost Generalforsamling i Lægernes Pensionskasse Formandens tale, ministerens tale og sundhedspolitisk debat Dirigenten runder af med praktiske informationer Middag med uddeling af Lægeforeningens ærespris og underholdning. Lørdag den 29. april Selvjustits i lægeprofessionen Mød et udvalg Frokost Systematik i speciallægers kompetenceudvikling fra ord til handling Drøftelse af forebyggelse Kaffepause Vedtægtsændringer, Budget 2018, Regnskab 2016, Valg etc Konstituerende LFB-møde Bestyrelsen godkendte programmet. Sekretariatet følger op i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser. Endeligt program udsendes til LFB på Lægedebatten umiddelbart før lægemødet i lighed med tidligere år. 3. Lægemøde 2017: Valgskemaer Jr Til brug for Læge- og repræsentantskabsmødet den april 2017 var der til dagsordenen vedlagt valgskemaer til afstemningen. Der er ordinære valg af lægelige revisorer og statsautoriseret revisor samt ordinære valg til bestyrelse, Voldgiftsretten og Lægeetisk Nævn. Ved Læge- og repræsentantskabsmødet den april 2017 skal der foretages valg af lægelige revisorer og statsautoriseret revisor samt ordinære valg til bestyrelse, Voldgiftsretten og Lægeetisk Nævn. De forhandlingsberettigede foreninger har indstillingspligt til lægelige revisorer, bestyrelsen, Voldgiftsretten og Lægeetisk Nævn. Med hensyn til den fri plads i Lægeetisk Nævn har både de forhandlingsberettigede foreninger og Foreningen af Pensionerede Læger indstillingsret. Bestyrelsen har indstillingspligt til posten som statsautoriseret revisor. I valgskemaerne er angivet, hvem der er på valg, og hvem der måtte være indstillet i stedet for. Bestyrelsen tog valgskemaerne til efterretning og konstaterede et par udeståender som skyldes timing, herunder at man bl.a. må afvente indstillinger fra Yngre lægers repræsentantskabsmøde. Afstemning på Læge- og repræsentantskabsmødet den april Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

4 4. Lægemøde 2017: Vedtægtsændringer Jr De forhandlingsberettigede foreninger, Foreningen af Pensionerede Læger, Grønlands Lægeforening samt Lægekredsforeningen for Færøerne er på udsendte skemaer anmodet om at tage stilling til de af bestyrelsen fremsatte forslag til ændringer i de etiske og kollegiale regler, ny Forretningsorden for Lægeetisk Nævn samt forslag til ændring i Lægeforeningens kapitel 7. Rettigheder og pligter (forvaltning af ophavsrettigheder). Det af bestyrelsen fremsatte forslag til indførelse af et værdighedskrav i Lægeforeningens etiske regler kan anbefales af Yngre Læger, PLO og Foreningen af Pensionerede Læger. FAS havde endnu ikke taget stilling til forslaget. Det af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af de etiske og kollegiale regler (afskaffelse af regel om forbud mod dobbeltstraf) kan anbefales af Yngre Læger, PLO og Foreningen af Pensionerede Læger. FAS havde endnu ikke taget stilling til forslaget. Det af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring af de kollegiale regler ( 3, stk. 3, om interkollegial kritik udgår af de kollegiale regler) kan anbefales af PLO og Foreningen af Pensionerede Læger. FAS havde endnu ikke taget stilling til forslaget. Det af bestyrelsen fremsatte forslag til ny Forretningsorden for Lægeetisk Nævn kan anbefales af PLO og Foreningen af Pensionerede Læger. FAS havde endnu ikke taget stilling til forslaget. Det af bestyrelsen fremsatte forslag til ændring i Lægeforeningens vedtægters kapitel 7. Rettigheder og pligter (forvaltning af ophavsrettigheder) kan anbefales af Yngre Læger, FAS, PLO og Foreningen af Pensionerede Læger. Der er ikke inden for tidsfristen kommet svar fra Grønlands Lægeforening og Lægekredsforeningen for Færøerne. Bestyrelsen tog orienteringen om tilbagemeldingerne til efterretning og besluttede, at formanden fremlægger de af bestyrelsen foreslåede ændringer i de etiske og kollegiale regler samt den nye Forretningsorden for Lægeetisk Nævn. Efterfølgende er aftalt, at Michael Dupont forelægger ændringen til Lægeforeningens vedtægters kapitel 7 Rettigheder og pligter (forvaltning af ophavsrettigheder). Forslagene til vedtægtsændringer behandles på Lægemødet Lægemøde 2017: Systematik i speciallægers kompetenceudvikling Jr /lry På Bestyrelsesmødet den 27. februar 2017 blev proces for temaet Systematik i speciallægers kompetenceudvikling godkendt, men med en bemærkning om, at drøftelsen skal tage højde for Yngre Lægers og FAS forhandlingssituationer. Dette skulle der også tages højde for i konkretiseringen af Lægeforeningens politik om systematisk kompetenceudvikling fra 2012, således at forstå, at indholdet i konkretisering blev koordineret i mellem de forhandlingsberettigede organisationer samt UUF. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

5 Tillægget til Lægeforeningens politik præciserer og opdaterer Lægeforeningens væsentligste pointer og løsningsforslag i forhold til en obligatorisk systematisk kompetenceudvikling. Tillægget tager afsæt i, at Danske Regioner/regionerne fortsat negligerer deres ansvar i forhold til at sætte rammerne for, at alle patienter møder speciallæger, der er ajourførte. Tillægget lægger op til, at løsningen er systematisk kompetenceudvikling og anbefaler bl.a. en årlig obligatorisk feedbacksamtale. Tillægget bliver offentliggjort i forbindelse med Lægemødet. Der vil i den forbindelse være presse der går på regionernes manglende indsats. På Lægemødet indgår tillægget som en del af en indholdsfokuseret og af LFB-godkendt drøftelse af temaet, som følger denne proces: - Oplæg ved UUF-formand Mads Skipper Præcision og rammesætning af nærværende politik herunder præsentation af Tillæg til Lægeforeningens politik samt resultater fra spørgeskemaundersøgelse fra Systematisk kompetenceudvikling hvad siger forskningen 2017 ved Prodekan, professor Charlotte Ringsted - Systematisk kompetenceudvikling hvad har de af erfaringer i primærsektoren 2017 ved alm. prakt. læge, postgraduat lektor, Gunver Lillevang - Løbende inddragelse af repræsentantskabet i form af spørgsmål til salen Bestyrelsen godkendte tillæg til politikken med følgende bemærkninger: Speciallægernes manglende brug af data til at kortlægge eget udviklingsbehov kan omformuleres til noget positivt. Man ønsker at gøre det, men har begrænsede muligheder. Brug termen praktiserende speciallæger og alment praktiserende læger i stedet for læger i privat praksis. Nævn gerne praktiserende speciallægers akkrediteringsstandarder. Tillægget hænger fint sammen med forhandlingerne med Danske Regioner op til OK 18 og skaber rum for denne forhandling. Vigtigt, at der på Lægemødet ikke vedtages en mere konkret model, som kan begrænse forhandlingsrummet ved OK i Sekretariatet planlægger fortsat debatten på Lægemødet i nært samarbejde med UUF-formanden og i henhold til bestyrelsens kommentarer til det til dagsordenen vedlagte Tillæg til Lægeforeningens politik Øget kvalitet gennem systematisk kompetenceudvikling. 6. Lægemøde 2017: Budget 2018 Jr /BHF+FS Lægeforeningens bestyrelse har på sit møde den 25. januar godkendt forslag til budget Den forelagte bestyrelsesudgave med indarbejdede kommentarer, herunder hensættelse af yderligere 1,2 millioner kr. til bl.a. strategiproces, er nu indarbejdet til brug for fremlæggelsen på Lægemødet. Det betyder, at det samlede underskud svarer til den forventede årlige afskrivning på nyt medlemssystem. Det forhold, at behandling og godkendelse af budget 2018 sker mere end otte måneder forud for budgetåret betyder, at der på budgetlægningstidspunktet er en naturlig usikkerhed vedrørende centrale budgetforudsætninger. Hvor disse usikkerheder har væsentlig indflydelse på budgettet, er de anvendte forudsætninger nærmere beskrevet i budgettet. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

6 Der er udarbejdet et budget for 2018, som udviser et underskud før regionale aktiviteter på 3,4 mio. kr. Budgettet er baseret på en grundlæggende forudsætning om et uændret aktivitetsniveau i forhold til tidligere år. Bestyrelsen godkendte, at budgettet kan forelægges repræsentantskabet. Budget for 2018 udsendes til repræsentantskabet. 7. Lægemøde 2017: Regnskab 2016 Jr /BHF+FS Lægeforeningens bestyrelse skal, i henhold til vedtægterne, godkende Lægeforeningens årsregnskab. Der er afholdt møde med de lægelige revisorer mandag den 13. marts 2016, som ingen bemærkninger havde til regnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 3,5 millioner kr. mod et budgetteret underskud på 3,3 millioner kr. Den positive afvigelse er nærmere forklaret i ledelsesberetningen, men skyldes bl.a. mindre omkostninger vedrørende det nye medlemssystem, hvilket skal ses i sammenhæng med, at det i budget 2016 var forudsat, at medlemssystemet blev taget i drift medio Idriftsættelse sker i 2017, hvorfor omkostninger til afskrivninger og de fulde omkostninger til drift først kommer fra Bestyrelsen godkendte årsregnskab Det blev bemærket at, at årsregnskabet skal ses i sammenhæng med årsberetningen, så et lavere forbrug end budgetteret ikke tages som entydigt udtryk for et lavere aktivitetsniveau end forventet. Regnskabet underskrives på bestyrelsesmødet den 21. marts Otte kernebudskaber i Lægeforeningens it-politikker Jr Lægeforeningens it-udvalg blev nedsat ultimo 2015 og har holdt seks møder. Udvalget har bl.a. drøftet, om Lægeforeningens it-politik og journalpolitik, begge fra 2012, skulle revideres. Udvalget vurderer på baggrund af disse drøftelser, at it-politikkerne fortsat dækker Lægeforeningens holdning til sundheds-it og derfor ikke skal revideres. I stedet er it-udvalget enig om at fremdrage de vigtigste budskaber i it-politikkerne i otte kernebudskaber. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

7 Formålet med sundheds-it er at mindske afstanden mellem læge og patient og at fremme god behandlingskvalitet. It-udvalgets holdning er, at it-systemer i sundhedsvæsenet skal udvikles og implementeres, så de lever op til de otte kernebudskaber, som baserer sig på Lægeforeningens it-politik og journalpolitik, begge fra De otte kernebudskaber har følgende overskrifter: 1) Læger skal inddrages ved udvælgelse, udvikling og implementering af it-systemer 2) Ledelse og styring er forudsætninger, når it-systemer implementeres 3) It-systemer skal understøtte en god relation til patienten 4) Nationale kliniske retningslinjer skal tænkes ind i sundhedsvæsenets it-systemer 5) Ét elektronisk opslag skal give lægen overblik over patienten 6) Interaktiv sundheds-it skal styrke patienterne i at håndtere deres sygdomsforløb 7) Øget brug af digitale løsninger stiller krav om fortrolig udveksling af data 8) Patientsikkerhed og sundheds-it. Bestyrelsen godkendte de otte kernebudskaber med følgende bemærkninger: De otte budskaber bør suppleres med et selvstændigt kernebudskab om, at IT skal understøtte kommunikation og sammenhæng mellem sektorer i sundhedsvæsenet. Det er en stor udfordring i dag og til gene for patienter, som oplever dobbeltundersøgelser mv. Ad budskab 1) Hvori består standarder for brugerinddragelse? Teksten bør suppleres med overvejelser om vores ansvar som læger og om, hvilke rammer der skal være for, at vi læger kan lade os inddrage. Ad budskab 2) Skriv om kliniske arbejdsgange og ikke lægelige arbejdsgange. Behov for evaluering eller analyse af hvilke behov brugerne har. Systemerne understøtter ikke altid kliniske arbejdsgange, men enderne skal mødes. Ad budskab 3) Blød formuleringen om brug af IT under samtale med patienten op, eller tag det ud. Ad budskab 4) Nævn også gerne de faglige selskabers kliniske retningslinjer. Ad budskab 5) Præciser gerne, hvad vi mener med ét opslag, så det bliver tydeligt, at alle læger ikke skal have adgang til selve brødteksten fra andre lægers journalføring, men have et overblik. Ad budskab 7) Det bør nok præciseres, hvem der må slå op. Man må eksempelvis gerne slå op seks måneder i uddannelsesøjemed, hvis man selv har haft patienten i behandling. Sekretariatet følger op på de beslutninger, som bestyrelsen træffer vedr. de otte kernebudskaber i Lægeforeningen it-politikker. 9. LUKKET PUNKT 10. Internatmøde i Hamborg 2017 Jr Internatmødet for 2017 finder sted i Hamborg fra mandag den 29. maj til onsdag den 31. maj Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

8 2017. Sekretariatet har modtaget alle relevante oplysninger vedr. LFB-medlemmernes transportønsker og er ved at udarbejde program og dagsordener. Herunder følger en kort status. I forhold til programmet er det besluttet at afsætte en særskilt dag (tirsdag) til at arbejde med strategiforløbet, hvor to af Implements konsulenter vil deltage og facilitere drøftelserne. Det foreløbige program for internatmødet omfatter: - Den ordinære LFB-dagsorden - Internatmødedagsordenen, herunder fastlæggelse af strategisk retning for Lægeforeningens politiske arbejde i bestyrelsesåret 2017/2018 samt drøftelse og valg af indsatsområder - Det videre arbejde med strategiprocessen med deltagelse af Implement. Til brug for udarbejdelse af internatmødedagsordenen bedes bestyrelsen komme med ønsker til relevante punkter. Der vil dog jf. ovenfor være meget begrænset tid til større nye emner. Bestyrelsen besluttede, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan indsende forslag til dagsordenpunkter til sekretariatet inden udgangen af marts måned. Udover Strategidrøftelsen ligger det fast, at der skal drøftes prioritering af politiske emner. Herudover blev det nævnt, at muligheden for at dele UUFformandsposten op i flere udvalg, jf. drøftelse under punkt 11, kunne drøftes på internatmødet. Endvidere er der tidligere talt om habilitet i forhold til forskellige poster i foreningerne som et punkt. På baggrund af bestyrelsens indmeldinger udarbejder sekretariatet program og dagsordener for internatmødet. 11. Honorering af arbejde i Lægeforeningens bestyrelse frikøbsklippekort Jr På LFB-mødet den 27. februar nåede LFB frem til at ville arbejde videre med en model baseret på følgende elementer: 1) En fælles takst på kr. for frikøb for en arbejdsdag 2) En tro og love model, hvor det er op til LFB- medlemmerne selv at aftale frikøb med arbejdsplads/praksis 3) Finansieringen sker indenfor den nuværende honorarsum 4) Ordningen gælder for alle LFB-medlemmer bortset fra formanden, hvis vilkår er grundlæggende anderledes 5) Ordningen evalueres efter det første år. Med henblik på at komme lidt nærmere på behovet blev sekretariatet bedt om at gennemføre en spørgerunde hos medlemmerne af LFB om det forventede behov for anvendelse af frikøbsklip. Til brug for LFB-medlemmernes overvejelser om behovet blev foreslået en definition af, hvad grundhonoraret skal dække, og hvad der foreslås at kunne indgå i frikøbsklippene. På baggrund af resultatet af spørgerunden var der i den til dagsordenen vedlagte sagsfremstilling foretaget en beregning og der fremlagdes to modeller for finansiering. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

9 En samlet ny model for frikøbsklip for bestyrelsens medlemmer er beskrevet i et til dagsordenen vedlagt notat med mulighed for at vælge et af flere alternativer Bestyrelsen tiltrådte definitionen af, hvad grundhonoraret skal dække og hvad klippene kan bruges til. Bestyrelsen besluttede at afprøve model 1 med 40 klip og med start 1. juli 2017 finansieret indenfor honorarmassen ved reduktion i alle honorarer udover formandens, som ikke har adgang til klip. Kilometerordningen bevares dermed uændret. Det blev besluttet, at ordningen evalueres efter et år. Derudover blev det bemærket, at den store arbejdsbelastning, som ligger i posten som UUF-formand, bør give anledning til overvejelser om, hvorvidt posten kunne deles af flere bestyrelsesmedlemmer, så det også fremadrettet vil være muligt at rekruttere til posten. HR følger op i henhold til bestyrelsens beslutning og der udarbejdes evt. kort beskrivelse til repræsentantskabet. 12. Oprettelse af rekrutteringssite med afsæt i Praksismatch.dk Jr På bestyrelsesmødet den 27. februar 2017 godkendte Lægeforeningens bestyrelse en handlingsplan om opfølgning på Lægedækningsudvalgets rapport, herunder at der skal iværksættes et projekt til udvikling af rekrutteringssite på Ugeskriftet.dk. Nærværende forslag til igangsætning af et projekt forelægges bestyrelsen på mødet 21. marts 2017 som opfølgning. Projektets formål er, at professionalisere og understøtte en bedre rekruttering til almen praksis og speciallægepraksis gennem oprettelse af et rekrutteringssite på Ugeskriftet.dk Sitet vil være relevant for såvel de yngre læger, der overvejer at søge mod praksissektoren, som de praksis, som ønsker kontakt til denne gruppe. Der er konstateret rekrutteringsproblemer til især almen praksis men også speciallægepraksis, hvilket udgør et problem for lægedækningen i praksissektoren og dermed borgernes lige adgang til lægelige sundhedsydelser. Derfor har Lægeforeningens bestyrelse foreslået regeringens lægedækningsudvalg, at der oprettes et rekrutteringssite, som moderniserer og samler information om vilkår og muligheder i praksissektoren. I oktober 2016 skrev Lægeforeningen således til Lægedækningsudvalget: Modernisér og saml information og vejledning på nyt rekrutteringssite Lægeforeningen, PLO og FAPS vil etablere et rekrutteringssite til såvel almen praksis som speciallægepraksis i hele landet. Her skal findes information om vilkår og muligheder, når man overvejer at nedsætte sig som praktiserende læge eller på anden vis arbejde i det primære sundhedsvæsen. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

10 Inspirationen til rekrutteringssitet vil bl.a. blive hentet i FYAMs pilotprojekt Praksismatch se projektbeskrivelse for FYAMs projekt her samt i anbefalinger fra PLO og DSAMs rekrutteringsudvalg og andre relevante fora Anbefalingen kom - med en mere rund formulering som et element i anbefaling nr. 4 med i den endelige afrapportering fra regeringens Lægedækningsudvalg, som blev offentliggjort i januar 2017 og fulgt op af bred politisk aftale i folketinget 9. februar. Sideløbende med processen i Lægedækningsudvalget har FYAM løbende været i kontakt med PLO og Lægeforeningen, herunder Ugeskriftet og IT-afdelingen om en mulig videreførelse af deres Praksismatch.dk. i regi af PLO eller Lægeforeningen. Bestyrelsen godkendte igangsættelsen af projektet med bemærkninger om, at sitet også bør kunne tilgås fra laeger.dk s forskellige relevante sites og ikke alene ugeskriftet.dk. Bestyrelsen tilsluttede sig, at det er relevant, at sitet ligger i regi af Lægeforeningen, bl.a. fordi hele lægestanden har interesse i at sikre rekruttering til primærsektoren af hensyn til et velfungerende og sammenhængende sundhedsvæsen. Hertil kommer, at Lægeforeningen gennem mange år har bidraget til rekruttering til arbejdsmarkedet generelt via funktioner på Ugeskriftet i form af: Jobannoncer, jobagent, seniorvikar og praksisbørsen. Ugeskriftet har indtægt ved disse funktioner. Der bygges videre herpå, og Lægeforeningen skal involveres som it-ansvarlig for en række systemer, der skal integreres til. Bestyrelsen holdes orienteret, når der er et mere konkret oplæg fra projektet, hvori alle relevante parter vil blive inddraget. Sekretariatet iværksætter projekt i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. 13. LUKKET PUNKT 14. Billeder af tillidsvalgte på nyt læger.dk Jr Der er ifølge lovgivningen behov for at indhente et udtrykkeligt samtykke fra tillidsvalgte, hvis foreningerne ønsker at vise deres billede på foreningernes hjemmeside, læger.dk. Samtykket skal opbevares, så det kan forvises Datatilsynet, hvis det bliver nødvendigt. Ved tillidsvalgte forstås medlemmer af bestyrelser, repræsentantskaber og udvalg og ikke tillidsrepræsentanter. Sekretariaterne imellem har det været drøftet, at det vil være hensigtsmæssigt at lægge en fælles linje for de billeder, der vises af udvalgsmedlemmer på læger.dk, idet de nuværende billeder er af skiftende stil og kvalitet og det nye system kun muliggør visning af et billede pr. medlemsprofil. I forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside, signaleres åbenhed og tilgængelighed. Dette kan bl.a. understøttes ved, at man sætter ansigt og kontaktoplysninger på foreningernes tillidsvalgte i udvalg og bestyrelse. Det forudsætter, at medlemmet i forbindelse med udpegning eller valg gøres opmærksom på, at kontaktoplysninger vil blive offentliggjort, dvs. et stiltiende samtykke. Sekretariatet har udarbejdet Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

11 en tekst, som foreningerne kan benytte i evt. valgmateriale eller materiale i forbindelse med udpegning. Visning af billeder kræver derimod et udtrykkeligt samtykke. Det kan ske ved underskrift på en samtykketekst, eller ved at medlemmet f.eks. i en mail tilkendegiver at acceptere vilkårene. Samtykket skal gemmes med henblik på dokumentation. Sekretariatet har udarbejdet en tekst til indhentning af samtykke til at vise billeder, som foreningerne kan benytte. I det kommende medlemssystem er der ét billede pr. medlemsprofil, og det er samme billede, der vises i alle udvalg og bestyrelser, hvor de tillidsvalgte er repræsenteret. Der er derfor behov for at lægge en mere ensartet og fælles billedstil foreningerne imellem for at sikre et professionelt udtryk på hjemmesiden. Behovet bliver særligt tydeligt i Lægeforeningens bestyrelse og udvalg, der primært er sammensat af repræsentanter fra de andre foreninger. Den fælles linje skal gøre det muligt at tilstræbe ensartethed og skal have en standard, men vi kan ikke garantere, at det ALTID og for ALLE vil være overholdt. Bestyrelsen godkendte, at hver forening indhenter samtykke til at vise billeder af tillidsvalgte i udvalg og bestyrelser på foreningernes hjemmeside, og at sekretariaterne udarbejder en fælles linje for billeder af tillidsvalgte på hjemmesiden således, at der så vidt muligt kan være et ensartet udtryk af personbilleder på læger.dk. Hver forening indhenter stiltiende samtykke til offentliggørelse af kontaktoplysninger fra alle nye tillidsvalgte i forbindelse med ny udpegning eller nyt valg. For allerede valgte kan man sige, at de har accepteret den hidtidige offentliggørelse af kontaktoplysningerne. For så vidt angår billedvisning, bør der indhentes udtrykkeligt samtykke i forbindelse med lanceringen af den nye hjemmeside, hvis der i den sammenhæng alligevel skal tages nye billeder. I den anledning kan der også orienteres om offentliggørelse af kontaktoplysninger. Sekretariatet tager initiativ til at fastlægge en fælles linje og koordinerer fotografering af bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, så der så vidt muligt kan lægges nye, ensartede billeder på hjemmesiden indenfor en overskuelig periode. Hver forening forestår selv fotografering af egne tillidsvalgte, og udgifterne afholdes i hver enkelt forening. Det må forventes, at opgaven med at fotografere tillidsvalgte ikke kan afsluttes inden lanceringen. 15. Præsentation v. Implement drøftelse af proces for og organisering af Strategiprojektet Jr Implement er ved at starte strategiprocessen op og har særligt fokus på, hvordan processen organiseres og forankres bedst muligt i alle dele af Lægeforeningen. Ved LFB-mødet den 21. marts 2017 vil partner i Implement, Anders Bildsøe Lassen, præsentere sine tanker om processen og organiseringen. Der lægges op til en foranalyse med afrapportering på LFB-mødet den 22. juni Med afsæt heri tilrettelægges resten af forløbet. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

12 Efter aftale er Implement gået i gang med en interviewrunde med eksplorativt sigte med bestyrelsesmedlemmer og direktører og har sendt en præsentationsmail til alle involverede. Implement gennemfører op til LFB-mødet den 21. marts 2017 en række indledende eksplorative interviews med LFB-medlemmer samt formænd og direktører for FAS, YL, PLO og LF. Bestyrelsen godkendte Implements design for foranalyse samt foreløbig skitse til videre proces og vedtog den foreslåede model 2 for projektorganisering, hvor Lægeforeningens bestyrelse udgør styregruppen for projektet og bestyrelserne i PLO, FAS og Yngre Læger udgør følgegruppen. Foranalysen afrapporteres på bestyrelsesmøde 22. juni På baggrund af bestyrelsens input indgår Lægeforeningen aftale med Implement. Implement fortsætter arbejdet efter den aftalte model. Der indkaldes til kick off møde med LFB og Implement. 16. Næste møde Jr Næste møde i Lægeforeningens bestyrelse finder sted på bestyrelsens internat i Hamborg den maj 2017 på Hotel Le Meridien Hamburg. Bestyrelsen tog den kommende mødedato ad notam. 17. Eventuelt, herunder meddelelser og aktuelt Jr Bestyrelsen besluttede at drøfte koordinering af presseudmeldinger på tværs af foreninger på internatmøde samt i den videre strategiproces. Fokus skal være på, hvordan vi respekterer hinandens områder og supplerer hinanden udadtil. Det er ikke nemt for nogen. Drøftelsen skal være på overordnet niveau og fokusere på spilleregler. Opfølgning og Kommunikation Gensidig orientering fra LFB, herunder de forhandlingsberettigede foreninger Jr På internatet i maj 2015 besluttede bestyrelsen, at man gerne ønskede at have et fast punkt på bestyrelsesdagsordenen om gensidig orientering, hvor man orienterer om relevante, aktuelle problemstillinger og emner af fælles interesse i bestyrelsen. Bestyrelsen har ønsket, at der fast på dagsordenen til møderne i Lægeforeningens bestyrelse fremgår et punkt om gensidig orientering. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

13 Camilla Rathcke orienterede om besøg hos kollega, som er politianmeldt, efter en patient er afgået ved døden. Sagen aktualiserer problematikker omkring lægers retsstilling, og hvilket ansvar man har som individuel læge, der arbejder i et team med en bagvagt. Ofte er der tale om systemfejl og ikke individuelle fejl. Lægeforeningen følger sagen og dommen. Der kan forventes flere sådanne sager, og det er vigtigt at værne om både lægers retssikkerhed og patientsikkerhed, som forudsætter åbenhed om fejl. Tue Flindt Müller orienterede om, at der nu synes at være flertal i Folketinget for afskaffelse af obligatorisk test for 75-årige ved kørekortsfornyelse. Mads Skipper orienterede om, at dimensioneringsplan nu er meldt ud af Sundhedsstyrelsen med et løft på 24.5 hoveduddannelsesforløb over de næste tre år. Perioden er dermed reduceret fra tidligere 5 år til 3 år. Den beskedne udvidelse har Lægeforeningen problematiseret i bl.a. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV). Især det beskedne antal almenmedicinske forløb er paradoksalt i lyset af Lægedækningsudvalgets anbefalinger mv. Mads Skipper orienterede fra arbejdet i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om akutmedicinsk speciale. Søren Brostrøm sætter sig nu for bordenden i arbejdsgruppen, og der er stadig langt mellem positionerne. Og der er kun et møde tilbage. Andreas Rudkjøbing orienterede om, at der d.d. arbejdes hårdt på at komme med en udmelding om socialpsykiatriske bosteder i samarbejde med syv andre foreninger. Udmeldingen flugter tidligere standpunkt om, at der skal ske en styrkelse både af behandlingspsykiatrien, specialiserede bosteder og et forstærket samarbejde mellem region og kommuner. Sagen skal forhandles i sundhedsordførerkredsen fredag den 24. marts 2017, hvorfor der har været et tidsmæssigt pres. Lægeforeningen har sammen med SR og DPS støttet Danske Regioners udspil, som flugter organisationernes fælles udspil. Andreas Rudkjøbing orienterede om, at han har tæt dialog med partier på Christiansborg vedr. afskaffelse af produktivitetskravet. Bente Hyldahl Fogh orienterede om, at M4 og laeger.dk er i luften internt. Det går som det skal, men der er stadig mange store og små opgaver, som skal løses inden systemerne åbnes for medlemmerne den 29. marts 2017, og der arbejdes hårdt på at få det sidste på plads. Sekretariatet følger op i overensstemmelse med bestyrelsens drøftelser. Sager til orientering 19. Bibliotek for Læger. Nyt layout og samarbejde med FADLs Forlag Jr Bibliotek for Læger (BfL)er verdens ældste, endnu eksisterende lægetidsskrift, og det er udkommet i ubrudt linje siden BfL fungerer i dag som Lægeforeningens kvartalsskrift for medicinens historie, kultur, filosofi og metode. Der er ca. 625 betalende abonnenter. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

14 Medier & Viden har indledt et samarbejde med FADLs Forlag om at redesigne tidsskriftet og markedsføre det overfor en bredere målgruppe, og også gerne en yngre målgruppe. Målet er at udbrede kendskabet til BfL og få flere læsere og flere abonnenter. I samarbejde med et designbureau og FADLs Forlag er der nu lavet et nyt layout af BfL med langt flere billeder og illustrationer, og det trykkes nu i farver. Samtidig er det besluttet at sælge BfL i løssalg via boghandlere og via fadlforlag.dk. Det betyder, at tidsskriftet nu kan købes hos de medicinske boghandlere og netboghandlere som fx saxo.com. Det kan også bestilles hjem via lokale boghandlere. Der er også indgået en aftale med FADLs Forlag om, at de markedsfører BfL via forskellige markedsføringsinitiativer, dvs. hjemmeside, nyhedsbreve, Facebook, besøg hos boghandlere i hele landet mv. Ugeskriftet indleder den 20. marts 2017 også en kampagne overfor Lægeforeningens medlemmer, hvor der bl.a. udsendes et særtryk af BfL sammen med Ugeskriftet. Der vil fremadrettet være fokus på at markedsføre BfL via annoncer i Ugeskrift for Læger, Ugeskriftets nyhedsbrev, Ugeskriftet.dk m.fl. Prisen i løssalg er 99,95 kr. pr. nummer. Et årsabonnement koster 399,95 kr. (og 199,95 kr. for medicinstuderende). BfL har i samarbejde med FADLs Forlag fået nyt layout og indledt en større markedsføringskampagne af tidsskriftet. Målet er at få flere læsere og flere abonnenter. Ugeskrift for Læger indleder samtidig også en kampagne for at udbrede kendskabet til BfL. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tilmeldes som fri-abonnenter på Bibliotek for Læger. 20. Status for indsats over for flygtningelæger Jr /lry Bestyrelsen besluttede i efteråret 2015 at igangsætte et projekt med det formål at yde kollegial støtte til læger med flygtningebaggrund, som har fået asyl, men endnu ikke autorisation i Danmark. Der blev herefter i foråret 2016 afholdt 5 regionale møder for medlemmer og læger med flygtningebaggrund. I forlængelse af møderne blev bestyrelsen på møde den 25. august 2016 orienteret om det relativt begrænsede antal flygtningelæger i Danmark og de udfordringer, de møder. Udfordringerne er overordnet knyttet til: Autorisation, Vedligehold af kompetencer og Netværk. Da antallet af flygtningelæger drejer sig om +/- 100, blev det besluttet, at udarbejde en informationsside på læger.dk for såvel flygtningelæger som for medlemmer, der ønsker at hjælpe en flygtningelæge/en udenlandsk læge. Endvidere blev det også besluttet at igangsætte et særligt netværk for flygtningelæger, og endelig besluttede LFB også at tilbyde gratis abonnementer til den digitale version af Ugeskrift for Læger. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

15 Infoside på læger.dk Infosiden Støtte til udenlandske læger er offentliggjort. Siden skal guide såvel udenlandske læger/medlemmer omkring autorisation, vedligehold af kompetencer (bl.a. via praktik) og netværk. Siden bliver også oversat til engelsk, så snart det nye læger.dk går i luften. Mentornetværk Da antallet af flygtningelæger er relativt lav, har ideen om netværksmøder blevet til mentornetværk. Der er i etableret ni mentorpar mellem medlemmer og flygtningelæger, og alle flygtningelæger, der har ønsket en mentor, har fået det. P.t. er der langt flere mentorer end mentees. Adgang til Ugeskriftet.dk Der er ca. 80 udenlandske læger, der har fået adgang til Ugeskriftet.dk. Andet Sekretariatet får løbende henvendelser fra udenlandske læger og/eller sagsbehandlere, der ønsker råd og vejledning, om hvordan den udenlandske læge får autorisation. Endvidere er der etableret god kontakt til andre aktører på området herunder forskellige sprogcentre, Foreningen af Kvindelige Læger m.fl. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Projektet er hermed afsluttet og overgår til en almindelig drift, hvor sekretariatet fortsætter de igangsatte initiativer. 21. Elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar Jr Til bestyrelsens orientering var de elektroniske voterede sager og afgivne høringssvar, der havde været siden sidste bestyrelsesmøde den 27. februar 2017, vedlagt dagsordenen. Elektroniske voterede sager: Udpegning: Medlem til Dansk Selskab for Patientsikkerheds bestyrelse Høring over forslag til vedtægtsændringer i Lægernes pension Indstilling af nyt medlem til Attestudvalget Høringssvar: Der har ikke været afgivet høringssvar siden sidste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 22. Formandens møder Jr Bestyrelsen orienteres om formandens møder med eksterne parter. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

16 Bestyrelsen tog oversigt over formandens møder med eksterne parter i perioden ultimo februar til ultimo marts 2017 til efterretning. Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse den 21. marts

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter juni 2016 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter 22.-23. juni 2016 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2016 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2015 til

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl Eriks atelier, Domus Medica Jr. 2015-2912/170412 Udsendt 1. juli 2016 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse tirsdag den 21. juni 2016 kl. 17-19 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Status på arbejdet med lægedækning

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye bestemmelser i Lægeforeningens Etiske og Kollegiale regler.

Bestyrelsens forslag til nye bestemmelser i Lægeforeningens Etiske og Kollegiale regler. Bestyrelsens forslag til nye bestemmelser i Lægeforeningens Etiske og Kollegiale regler. Forslag til nye bestemmelser i Lægeforeningens etiske regler for læger Forpligtelser i forbindelse med uddannelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: /07 Dato: 14. juni 2007 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 20. juni 2007 kl. 1630 Sted: Nymindegab Kro Medlemmer: Peter Christensen Hans Peter Geil (afbud) Erwin

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica

Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl Eriks atelier, Domus Medica Jr. 405592 Udsendt 16. februar 2017 Referat af møde i Lægeforeningens bestyrelse onsdag den 25. januar 2017 kl. 10-18 Eriks atelier, Domus Medica Til behandling 1. Lægemøde 2017: Oversigt over Lægeforeningens

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Referat af bestyrelsesmøde nr. 32 i Rudersdal Forsyning A/S Mødedato 24. oktober 2017, kl. 16.00 17.30 Mødested Deltagere Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte Bestyrelsen: Erik Mollerup (formand), Daniel E.

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag.

Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Danmarks Biblioteksforenings Forretningsudvalg Forretningsudvalgsmøde Onsdag den 15. april på Radisson Blu i Aarhus, fra kl. 16-ca. 19 afsluttende med middag. Referat Til stede: Steen B. Andersen, Hanne

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010

INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 TIL ORIENTERING INDKALDELSE TIL HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 21. og 22. SEPTEMBER 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der forelægger referat til underskrift fra HBM 25.-26.08.10 2. Mødeaktivitet og

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 Kredsbestyrelsesmøde den 13. november 2017 kl. 9.00 11.00 intro for nye KB medlemmer der er kaffe fra kl. 8.30 Kl. 11.00 14.30 ordinært KB møde kl. 15.00 18.00 Reception i forbindelse med ændringer i kredsformandskabet

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012 BILAG 8 AD DAGSORDENENS PUNKT 4 b FORSLAG TIL BESLUTNING Forslag nr. 1: Faglige selskaber bilag 2. Fremsat af hovedbestyrelsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012)

Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) Udkast til revideret Forretningsorden for PLO Syddanmark (Forretningsorden blev oprindeligt godkendt 10.dec. 2012) 1. Mødeindkaldelse og dagsorden 1.1 Ordinære PLO-regionale møder PLO- Syddanmark fastlægger

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland

Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune. Regionsrådet Region Sjælland Kommunalbestyrelsen Vordingborg Kommune Regionsrådet Region Sjælland modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i Region Sjælland og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018

Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 Dagsorden Kredsbestyrelsesmøde den 22. januar 2018 kl. 9.00 15.30 der er kaffe fra kl. 8.30 Dagsorden: 1. Mødets åbning 2. Dagsorden 2.1. Referat 3. Sager til behandling 3.1. KB s arbejdsform 3.1.1. Udkast

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg

BOLIGFORENINGEN. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo. Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg BOLIGFORENINGEN Sundsmarkvej 14 6400 Sønderborg Telefon: 74 43 05 60 Internet: www.soebo.dk Forretningsorden for organisationsbestyrelsen for Sobo Kap. i Organisationsbestyrelsens beføjelser i Organisationsbestyrelsens

Læs mere

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012

LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 LÆGE- OG REPRÆSENTANTSKABSMØDET APRIL 2012 1 INDHOLD PROGRAM...3 ENDELIG DAGSORDEN...5 PRAKTISKE OPLYSNINGER...7 LÆGEMØDETS SEKRETARIAT...7 2 PROGRAM Fredag den 27. april 2012 Kl. 10.00-12.00 Debat om

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010

Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Forretningsorden for VA s bestyrelse Juni 2010 Kap. 1. Organisationsbestyrelsens beføjelser 1. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består at 7 medlemmer. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Derudover

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København

Bestyrelsesmøde i DSF 19. november København Dagsorden Dagsorden for møde: Dato for møde: Bestyrelsesmøde i DSF 19. november 2014 10.00-16.00 For referat: Mette Østergaard Deltagere: Martin B. Josefsen Bente Andersen Bjarne Rittig-Rasmussen Hans

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted

Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Forretningsorden for bestyrelsen i LAG-Ringsted Konstituering og afholdelse af bestyrelsesmøder: 1 Umiddelbart efter afholdelse af en ordinær generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

HB-mødeindkaldelse. Dagsorden. 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering HB-mødeindkaldelse Tirsdag d. 19. maj 2015 Dagsorden 1. Dagsorden og referat af HBM marts 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Nykredit - afkast og muligheder for alternative investeringer 2.2 Næste

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876

T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k. CVR nr. 31995876 Forretningsorden for bestyrelsen i T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l D a n m a r k CVR nr. 31995876 1 - GRUNDLAG Stk. 1 Denne forretningsorden opsummerer og supplerer bestemmelserne om

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24.-25. sep. 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Budget 2015-16, 2. drøftelse 2.2 Strategiplan 2016, procesplan

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde 25. november 2015 Beretning Margit Roed dasys@dasys.dk dasys.dk 2015 et år med sygeplejefaglighed Stabilt og godt grundlag administrativt og økonomisk De planlagte 4 bestyrelsesmøder

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18

Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT. Bestyrelsesmøde nr. 12. den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Ollerup - Vester Skerninge - Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 12 den 1. marts 2016 kl.15 til 18 Mødet blev holdt på Idrætsefterskolen Ulbølle med følgende dagsorden: Deltagere: Erik

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København

Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Referat Anerkendelsesordningen for statikere Anerkendelsesudvalget Onsdag 3. december 2014, kl. 13.00-17.30 Ingeniørhuset, København Anerkendelsesudvalget: Henrik Mørup (formand), Niels-Jørgen Aagaard

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering

Indkaldelse. HB-møde d. 26. juni Dagsorden. 1. Referater til underskrift. 2. Sager til diskussion/beslutning. 3 Sager til orientering Indkaldelse HB-møde d. 26. juni 2013 Dagsorden 1. Referater til underskrift Referat til underskrift fra HBM d. 14. maj 2013 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Strategiplan 2014 2.2 Samarbejde mellem

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER 1. møde 2014 - Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) ssekretariatet Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling

Læs mere

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient

10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Emne 10. møde i Styregruppen for den ældre medicinske patient Mødedato Onsdag den 6. marts 2013 kl. 10.00 11.30 Sted Deltagere Steen Dalsgård Jespersen, (formand) Arne Cyron, Region Sjælland Britt Bergstedt,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Mødetype: ordinært møde

Mødetype: ordinært møde Sygehusudvalget i region Syddanmark Tirsdag den 11, november kl. 9,30 Mødested: Hjallese forsamlingshus Hjallesegade 31 5260 Odense S Indkaldt Søren Kollerup af 04-11-2014 Mødetype: ordinært møde Deltagere:

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til konstituerende møde i Bestyrelsen for Midttrafik 17. januar 2014 kl. 10.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Konstituering af bestyrelsesformand

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere