seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner."

Transkript

1 Den Diagnostiske Samarbejdspartner erfaringer og muligheder Af Evy Ottesen og Helle Alsbæk Klinisk Biokemisk Afdeling, marts 2012 I 2008 åbnede der sig i Klinisk Biokemisk Afdeling en mulighed for at arbejde med bioanalytikerfaget og fagidentiteten blandt bioanalytikerne. Af forskellige årsager var det meningsfuldt at tage fat på disse ting bl.a. fordi samarbejdet med de kliniske afdelinger ikke var det bedste, der blev taget for mange blodprøver, og Klinisk Biokemisk Afdeling havde et dårligt ry på hospitalet. Et nyt projekt blev født: Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Det blev en succes, og nu i 2012 har vi alle næsten glemt, hvordan det var, dengang vi startede. Udgangspunktet i 2008 Den november 2008 deltog en gruppe ledere og medarbejdere fra Klinisk Biokemisk Afdeling i et seminar om Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Målet var at afdække, hvordan vi kunne definere Den Diagnostiske Samarbejdspartner og bioanalytikerens rolle i fremtidens hospitalsvæsen. Hvad er bioanalytikerens kompetencer, og hvilke udfordringer er der for bioanalytikeren. Baggrund I januar 2008 oplevede ledelsen i Klinisk Biokemisk Afdeling, at da en bioanalytiker blev spurgt, hvordan vagterne i julens helligdage var gået, svarede bioanalytikeren: Ih, vi er sådan blevet misbrugt! Vi løber bare hele tiden og skal komme springende, når det passer de kliniske afdelinger. De har ikke respekt for vores arbejde!. Det er ikke den oplevelse, man skal have, når man går på arbejde. Det skal være sjovt at bruge sit fag og gøre noget for patienterne og det er allersjovest, når man er dybt fagligt engageret. Den pågældende bioanalytiker havde kun været ansat i afdelingen i cirka et halvt år, så det var hurtigt, at hun var blevet socialiseret ind i vi-blivermisbrugt-kulturen. Ledende bioanalytiker Evy Ottesen samler op og tegner i fællesskab med arbejdsgruppen på seminaret i november 2008 vores definition på Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Men hver gang forhold omkring samarbejdet med de kliniske afdelinger blev drøftet i Klinisk Biokemisk Afdeling, så meldte bioanalytikerne ud, at de kliniske afdelinger skulle gøre som det passede bioanalytikerne. Og hvis ledelsen spurgte bioanalytikerne, hvilken løsning der var mest hensigtsmæssig for patienten, var der ikke noget svar. Trivselsprojekt Hillerød Hospital havde på det tidspunkt iværksat trivselsprojektet projekt attraktiv arbejdsplads. Her kunne afdelingerne melde projekter ind og blive understøttet i arbejdet med deres projekter. I Klinisk Biokemisk Afdelings diskussion om trivsel var det tydeligt, at vi blev påvirket af forskellige faktorer bl.a. af tanken om en kommende automatisering. En automatisering ville betyde, at Klinisk Biokemisk 1

2 Afdeling ville få behov for færre hænder til at køre analyseproduktionen. Hvis vi i Klinisk Biokemisk Afdeling skulle sætte fokus på vores trivsel, var vi nødt til at finde nye opgaver, så vi kunne beholde vores arbejdspladser. Men hvor kunne der ligge flere opgaver for os? Det var tydeligt, at disse opgaver måtte findes ude på de kliniske afdelinger. Dårligt ry Derudover havde bioanalytikerne et dårligt ry på hospitalet. På seminaret i november 2008 udtalte bioanalytiker Anne Didericksen: Hvis man spørger ude i afdelingerne, hvad de synes om bioanalytikerne, så siger de, at vi er nogle sure brokkehoveder. På seminaret i 2008 deltog også Mads Crandal fra HR-udvikling og Henrik Manstrup fra Personale-, Planlægning- og Økonomi- Afdelingen. De undrede sig begge over bioanalytikernes holdning til blodprøvetagningen. Således udtalte Henrik Manstrup: Som patient troede jeg, at det allervigtigste for en bioanalytiker var at tage blodprøver. Patienterne forventer at få den allerbedste behandling, og de tror, at de møder toppen af poppen. Jeg troede, at det var højpræstige at være den, der får lov at tage blodprøver. Bioanalytikerne får ikke forklaret deres egen vigtighed. Mange andre faggrupper fortæller, hvor dygtige de er, men det gør bioanalytikerne ikke. Mads Crandal, konsulent HRudvikling Men dette var ikke bioanalytikernes opfattelse af og mening om at tage blodprøver nærmest tvært imod. Efter at have fulgt med på nogle blodprøvetagningsrunder sagde Mads Crandal om bioanalytikerne: Den Diagnostiske Samarbejdspartner er: kompetent, kommunikerende og synlig. Afdelingsledelsen i Klinisk Biokemisk Afdeling har brugt denne figur i mange sammenhænge i forbindelse med fremlæggelse af tankerne omkring Den Diagnostiske Samarbejdspartner. Jeg har observeret, at når I kommer ind til patienten, fortæller I ikke, at I er bioanalytikere. I siger: nu stikker jeg, og nu er det overstået, men I siger ikke: Goddag, jeg er bioanalytiker og skal tage en blodprøve, så vi kan finde ud af, hvad der kan gøre dig rask. Generelt blev Klinisk Biokemisk Afdeling opfattet som en serviceafdeling. Dette image ville vi gerne have rystet af. I stedet ville vi være kendt som diagnostisk samarbejdspartner. For mange blodprøver En sidste grund til at arbejde med projekt Den Diagnostiske Samarbejdspartner var, at alle havde en oplevelse af, at der blev taget alt for mange prøver. Kunne vi måske nedbringe antallet af rekvisitioner og analyser? Definition For at arbejde med projektet havde vi brug for en definition af Den Diagnostiske Samarbejdspartner, og den definition skulle meget gerne kunne relatere til Hillerød Hospitals vision På seminaret i november 2008 kom vi frem til, at det, som grundlæggende karakteriserer en diagnostisk samarbejdspartner, er, at han/hun er: fagligt kompetent, kommunikerende og synlig. Automatisering I takt med at vi kan få automatiseret vores arbejdsgange, og robotter kan overtage nogle af bioanalytikernes opgaver, har vi planer om at implementere den diagnostiske samarbejdspartner i de kliniske afdelinger. Det er tanken at de på udvalgte afdelinger efter behov har et fast team af bioanalytikere, der er fysisk til stede på afdelingerne i et tidsrum, der er fastsat i samarbejde mellem den kliniske afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling. 2

3 Pilotprojekt i 2011 I 2011 blev afdelingsbioanalytiker Martina Jürs koblet på projektet, og vi søsatte et pilotprojekt omkring Den Diagnostiske Samarbejdspartner. I ugerne 12 til 25 (22. marts til 10. juni) havde vi to bioanalytikere, Anne Adsersen og Pia Halsø, tilknyttet Neurologisk Afdeling. De to bioanalytikere var på skift på to forskellige afsnit (apopleksiafsnittet og sengeafsnittet) dagligt fra Bioanalytikerne tog blodprøver og EKG og fulgte i øvrigt afdelingens personale, primært sygeplejersker og læger. Vi har opgjort antallet af analyser pr. sengedag pr. uge i en periode før og efter pilotprojektet. Vi kan se, at der næsten ingen forskel er i ændringen i antallet af analyser. Til gengæld kan vi se et fald i antal rekvisitioner. Ændringen indtræffer nogle uger efter, at de diagnostiske samarbejdspartnere er startet på de to afsnit svarende til, at bioanalytikerne har skullet finde fodfæste i Neurologisk Afdeling. Bioanalytikerne Pia Halsø og Anne Adsersen har deltaget i pilotprojektet på Neurologisk Afdeling og dermed har de været de første diagnostiske samarbejdspartnere på Hillerød Hospital. Formål med pilot-projektet Vores formål med pilotprojektet var som udgangspunkt, at vi ville: Undersøge, om vi kunne reducere antallet af rekvisitioner og analyser Afprøve bioanalytikerens kompetencer som diagnostisk samarbejdspartner Styrke samarbejdet med Neurologisk Afdeling. Vores hypoteser var... Hvis bioanalytikeren er fagligt kompetent, synlig og kommunikerende, vil det have en positiv effekt på samarbejdet mellem Klinisk Biokemisk Afdeling og Neurologisk Afdeling. Et bedre samarbejde vil medføre et bedre patientforløb. Blodprøvetagningen vil blive planlagt i et samarbejde, og det vil samlet set medføre færre blodprøvetagninger for patienten. Et styrket samarbejde omkring patienten vil forbedre patientforløbet og den patientoplevede kvalitet. Vi forventede at vi ville kunne reducere antallet af blodprøver og analyser. Et bedre samarbejde med personalet i neurologisk afdeling vil desuden motivere medarbejderne i de kliniske afdelinger til at anvende bioanalytikerne i højere grad og på den måde ville samarbejdet bliver yderligere styrket. Det var første gang, jeg var med lægerne, og det var forbavsende så meget tid, de brugte på at vente på blodprøvesvar på to patienter. Anne Adsersen, bioanalytiker Resultater Analyser og rekvisitioner Vi kan se, at der er et fald i antallet af rekvisitioner før og efter pilotprojektet. Dette fald tolker vi som et udtryk for, at den diagnostiske samarbejdspartner har formidlet, at det er muligt at genbestille analyser på en blodprøve, der allerede er taget, frem for at bestille en ny prøvetagning. Det sparer tid for bioanalytikerne, og for patienterne betyder det færre blodprøvetagninger. Vi kunne godt tænke os, at man i stigende grad forhører sig hos Klinisk Biokemisk Afdeling om ekstra analyser eventuelt kan laves ud fra i forvejen tagne prøver så vi sparer patienterne for unødige stik. Igen i dag var der bestilt en "hel pakke", da lægen manglede GGT! Det er jo meget nemmere at bestille en pakke end lede efter en enkelt prøve i Labka! Pia Halsø, bioanalytiker Interview Formålet med pilotprojektet var bl.a. at afprøve bioanalytikerens kompetencer som diagnostisk samarbejdspartner, sådan som vi har defineret det altså i hvor høj grad er bioanalytikeren kompetent, kommunikerende og synlig? For at undersøge hvor synlige disse kompetencer har været hos de bioanalytikere, som deltog i pilotprojektet, har vi gennemført en række interview vi har interviewet to afdelingssygeplejersker og to sygeplejersker, hvoraf den ene er sygeplejespecialist. Desuden har vi interviewet Anne Adsersen og Pia Halsø. Vi har også inddraget den dagbog, som bioanalytikerne løbende har ført, og vi har foretaget en mindre spørgeskemaundersøgelse 3

4 både i Neurologisk Afdeling og i Klinisk Biokemisk Afdeling. Med udgangspunkt i disse data har vi kunnet danne os et billede af, hvordan projektet er forløbet. De er jo nogle gamle rotter. Erfarne kvinder. De virker super kompetente! Jeg oplever, at der er et meget ligeværdigt samarbejde. Ina Dyrdal, afdelingssygeplejerske Fagligt kompetent Grundlæggende har bioanalytikere som faggruppe en stor viden om analyser og præanalytiske forhold. Bioanalytikerne i pilotprojektet er blevet anerkendt for denne viden. For eksempel siger sygeplejerske Sophie Hansen: Vi sygeplejersker sidder bare og bestiller blodprøver, men hvad de forskellige prøver egentlig betyder, hvordan de bliver taget og den videre proces, det ved vi ikke noget om. Bioanalytikerne har en god evne for at organisere og strukturere. At dette er tilfældet har vi fået bekræftet gennem vores interview og i dagbogsmaterialet. Jeg foreslog en sygeplejerske, at jeg ordnede deres dropbakke med blodprøvetagningsglas og skrev en vejledning til dem om prøvetagningsglas. Det ville hun gerne have, og det er gjort. Kommunikerende Pilotprojektet har givet god og forbedret kommunikation. Inden pilotprojektet begyndte, var der ind i mellem nogle uoverensstemmelser personalegrupperne i de to afdelinger imellem. Derfor er det dejligt at høre sygeplejerske Sophie Hansen sige: Det at man lærer folk at kende betyder, at tingene flyder nemmere, og kommunikationen bliver bedre. Bioanalytikerne fremhæver under deres interview og i dagbogen, at der på Neurologisk Afdeling er et internt sprog, som de havde svært ved at forstå inden og i begyndelsen af pilotprojektet. Det var f.eks. brugen af forkortelsen DS. Bioanalytikerne fandt ud, at det betyder dessimeneret sclerose, og havde en a-ha-oplevelse omkring det. Nu føler bioanalytikerne, at de bliver spurgt til råds om blodprøver, og de bliver inviteret til at deltage i faglige diskussioner. "Vi er glade for at kunne konstatere, at pilotprojektet mærkbart har forbedret kommunikationen, og personalegrupperne har lettere ved at forstå hinandens mere indforståede fagsprog. Det betyder i sidste ende, at kommunikationen omkring den enkelte patient bliver mere ensartet og uafhængig af de enkelte faggrupper og det gavner patientforløbet og den patientoplevede kvalitet", siger Martina Jürs. Hun spurgte mig, om jeg ville komme med til deres tværfaglige møde en dag og fortælle alt det med lumbalpunktur, glas og tilhørende blodprøver. Det vil jeg selvfølgelig gerne! Anne Adsersen, bioanalytiker Synlig Hvornår er man synlig som bioanalytiker? Vi mener, at for at være synlig skal man være til stede og vise interesse; man skal engagere sig i kommunikation og samarbejde med kollegaer fra andre faggrupper, og desuden skal man tænke på, at man er repræsentant og ambasadør for sin egen faggruppe og derfor bør udvise stolthed over sit fag og det arbejde, man udfører. Vi er i forbindelse med vores interview blevet bekræftet i, at bioanalytikerne er blevet mere synlige gennem pilotprojekt. Jeg hører mit personale sige: Åh, nu er de her, vi skal lige spørge dem om det og det. Ina Dyrdal, afdelingssygeplejerske Generelt er bioanalytikerne i høj grad blevet oplevet som fagligt kompetente, og den indsigt, bioanalytikerne har inden for netop deres fagområde, er der ikke nogen andre faggrupper på hospitalet, der har. Måske har pilotprojektet været med til at åbne andre faggruppers øjne for bioanalytikernes kompetencer. Efter at have arbejdet tæt sammen med bioanalytikerne, begyndte vi at tale samme sprog i stedet for at vi som faggrupper taler hvert vores fagsprog. Sophie Hansen, sygeplejerske Bioanalytikerne bruger nu et skilt, som de sætter på døren, når de er i de kliniske afdelinger på hospitalet. På den måde signalerer de, at de er i afdelingen og tager blodprøver. Ved hjælp af skiltet kan bioanalytikerne også finde hinanden, når de kommer for at hjælpe hinanden i travle perioder. 4

5 Lene Lykke, afdelingssygeplejerske siger: Bioanalytikerne har været meget synlige. Vi har i dag en tæt dialog omkring blodprøvetagningen. Bioanalytikerne er også blevet mere synlige i forhold til patienterne, og patienterne har en oplevelse af at bioanalytikerne samarbejder med læger og sygeplejersker omkring patientforløbet. Sophie Hansen, sygeplejerske siger: Nu går bioanalytikerne runder hver anden time man ser dem hele tiden: Dér var en til! Jamen de har da lige været her, har de ikke?! Patienterne bemærker det også. Bioanalytikerne selv har en oplevelse af, at de i højere grad bliver respekteret nu, og at dialogen mellem faggrupperne er blevet bedre: Pia Halsø siger: Personalet i Neurologisk Afdeling føler sig mere trygge ved os nu. De kommer til os med deres problemer, som vi så løser med det samme. Jeg talte med den ledende sygeplejerske i dag og forklarede, hvad jeg har lavet om på m.h.t. lumbalpunkturer. Hun var ret begejstret for, at vi havde fået orden på de ting, da det altid er et problem for dem, når der skal tages lumbalpunktur. Den stolthed, som bioanalytikerne føler for deres fag skinner igennem i hele interviewet med dem, og det er tydeligt at se i dagbogen, at der er forskel på de første forsigtige uger i Neurologisk Afdeling, hvor bioanalytikerne har svært ved at finde sig til rette, og så til den selvtillid, som de som diagnostiske samarbejdspartnere udviser efter noget tid. Bioanalytikerne får en forståelse for, at de yder et vigtigt stykke arbejde ikke mindst i patientforløbene. Den selvtillid er væsentlig i forhold til at være synlig. Nu oplever jeg, at vi har et samarbejde omkring patienterne, som vi ikke havde tidligere. Sophie Hansen, sygeplejerske. Samarbejde I hvilken grad har pilotprojektet påvirket samarbejdet? Det har vi spurgt deltagerne i pilotprojektet om, og det er tydeligt, at både bioanalytikerne og sygeplejerskerne har en oplevelse af, at samarbejdet er blevet forbedret. Således siger sygeplejerske Sophie Hansen: Tidligere kunne vi godt blive irriterede, når der kom en bioanalytiker for at tage blodprøver: ej, nu kommer de og tager blodprøver igen, vi skal jo først have vasket patienten! Nu forstår vi, at blodprøverne er vigtige, så vi må lige give bioanalytikeren de ti minutter. Team-ånden lader til at have indflydelse på samarbejdet omkring patienterne. Ud fra vores pilotprojekt tyder det på, at det ligeværdige samarbejde omkring patienterne er alfa og omega for personalet både i Neurologisk Afdeling og Klinisk Biokemisk Afdeling. Det ligeværdige samarbejde kræver, at der er indsigt, respekt og forståelse for egne og andres arbejdsopgaver og for den rolle, som den enkelte spiller både i det store perspektiv og i de konkrete situationer. Det er sådan, vi altid har ønsket os at samarbejde omkring patienterne vi er jo ansat samme sted med samme formål. Pia Halsø, bioanalytiker Fremtiden hvis bioanalytikeren var her Inden pilotprojektet startede, havde vi en idé om, at det kunne være til gavn for både den kliniske afdeling, bioanalytikerne og patienterne, hvis bioanalytikerne var i den kliniske afdeling nogle timer hver dag. Stuegang Især ville vi gerne se bioanalytikerne deltage i stuegang, fordi vi mener, at inddragelse af bioanalytikernes viden om blodprøvetagning og analyser ville kunne optimere patientforløbet. Derfor var det en stor glæde at høre, at begge afdelingssygeplejersker foreslå, at bioanalytikerne med fordel kunne deltage i stuegang: Ina Dyrdal: Hvis bioanalytikeren gik med på stuegang, kunne der være mulighed for, at man kunne minimere antallet af stik eller blodprøver. Lene Lykke: En fremtidig model kunne være, at bioanalytikeren var i afdelingen 1-2 timer hver formiddag. Meget gerne deltage i stuegang og følge op sammen med en sygeplejerske efter stuegang. Spørgsmål om prøverne kunne afklares med lægen under stuegang. Dette kunne formentlig medføre, at der blev taget færre dobbeltprøver. I dag går en læge og en sygeplejerske stuegang, og her kunne bioanalytikeren deltage og afklare spørgsmål omkring blodprøverne. Efter stuegang går lægen til konference, og i dette tidsrum kunne sygeplejersken og bioanalytikeren samle op på opgaverne fra stuegangen. Vi kunne bidrage til, at patientforløbet var mere smidigt for patienterne, så de ikke bliver så forvirrede. Anne Adsersen, bioanalytiker Deltagelse i tavlemøder Derudover ville det være vigtigt for bioanalytikeren at deltage i tavlemøderne om morgenen. Her kan bioanalytikerne lære afdelingens fagudtryk at kende, og få et godt overblik over dagens patienter. Herudfra vil bioanalytikerne kunne prioritere blodprøvetagningen. Demensambulatorium I følge vores bioanalytikere kunne en fremtidig opgave også være at tage del i det nye demensambulatorieum. Anne Adsersen siger: Vi kunne være en del af det team, som 5

6 skal være i det nye demensambulatorium. Demente patienter har brug for ro og stabilitet. Det kan vi være med til at give dem ved at sikre, at disse patienters blodprøver og lumbalpunkturer tages korrekt og bliver afleveret på laboratoriet i tide. Hvorfor implementere den diagnostiske samarbejdspartner? Pilotprojektet og vores arbejde med den diagnostiske samarbejdspartner har synliggjort for os, at samarbejdet mellem læger, sygeplejersker og bioanalytikere er afgørende for at et patientforløb kan fungere effektivt. Det er vigtigt, at bioanalytikeren bliver kendt af personalet i den kliniske afdeling, for at der kan skabes et fælles sprog omkring patientforløbet. Når faggrupperne har lært hinanden at kende, opstår der større forståelse og respekt for faggruppernes individuelle arbejdsopgaver, hvilket igen medfører, at faggrupperne er parate til at samarbejde for at patientforløbet til at køre effektivt. Når alle oplever, at de bliver set, hørt og forstået, giver det anerkendelse i arbejdet og skaber arbejdsglæde. Sidst men ikke mindst betyder samarbejdet faggrupperne imellem, at patienterne oplever et veltilrettelagt patientforløb, der er udført på en professionel måde, og de føler, at de får en god behandling. I Klinisk Biokemisk Afdeling vil vi arbejde videre med essensen af pilotprojektet. Vi vil tage udgangspunkt i vores resultater i forbindelse med kompetenceudviklingen af bioanalytikerne, og på den måde vil vi være klar til at implementere Den Diagnostiske Samarbejdspartner, når automatiseringen af vores analyseproduktion står klar og hænder bliver frigivet. Foruden arbejdet med konkret at implementere Den Diagnostiske Samarbejdspartner i takt med automatiseringen, ønsker Klinisk Biokemisk Afdeling at indgå i et forskningssamarbejde med udvalgte kliniske afdelinger for med Den Diagnostiske Samarbejdspartner at styrke samarbejdet omkring patienterne og patientforløbene. Tegning: Helle Alsbæk, 2011 P:\HIHKliniskBioAfd\Akkreditering\0 Møder\0.3 Bilag\0.3.5 Udvidet diagnostisk samarbejdspartner\0.3.5 Evalueringsartikel om pilotprojekt i Neurologisk Afdeling 2011.pdf 6

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion?

Hvordan kan der i organisationen udover fleksibilitet og effektivitet skabes rum for refleksion? Hvordan sikre vi os en god og ordentlig kommunikation? Hvilke forventninger er der til dig? Hvad kan være vores lokale AM gruppes næste bedste skridt imod en øget anerkendelse af eksperimenterende handlinger

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Fra Stuegang til. Konsultation for Indlagte

Fra Stuegang til. Konsultation for Indlagte Fra Stuegang til Konsultation for Indlagte Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om,

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria får taget en blodprøve Af: Martina Jürs Martina Jürs Maria og Bioanalytikeren Copyright 2010 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Strategi Regionshospitalet Randers

Strategi Regionshospitalet Randers Strategi 2017 2020 Regionshospitalet Randers Input fra medarbejdere og ledere til indholdet i strategi 2017-2020 Vi er ualmindeligt dygtige til det almindelige Vi leverer sundhedsydelser af høj kvalitet.

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse

Eksempel på afkrydsning. Eksempel på talbesvarelse De følgende spørgsmål handler om social kapital og indgår i projektet Social kapital i (navn på arbejdsplads eller område, hvor der foretages undersøgelse). Social kapital er de ressourcer, der findes

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

recepten på motivation

recepten på motivation BS& recepten på motivation Alle - også BS - har kun fået én krop udleveret til hele livet, og den skal der passes på. Det gøres bedst ved bl.a. at lade motivationen drive én. BS Christiansen giver sin

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital

Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Mødestedet for patienter og pårørende på Hvidovre Hospital Hensigten med Mødestedet er at give nogle rammer for at patienter kan mødes og snakke om tingene i mere rolige omgivelser end i en travl afdeling.

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013)

DGI - Kulturmåling 2015 (DGI - Kulturmåling 2013) Performance : 3,84 (3,79) Importance : 3,90 (3,94) Respondenter : 414 (360) Organisation 3,53 (3,38) 5.0 Økonomi 3,84 (3,68) 4.5 4.0 3.5 Ledelse 4,03 (3,98) 3.0 Kunder / Foreninger / Samarbejdspa 3,66

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien

Initiativer vedr. arbejdstilrettelæggelse i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Til Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social Sekretariat, kommunikation og HR Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Dokumentationskonference

Dokumentationskonference Dokumentationskonference 29. og 30. september 2014 Ensartet dokumentation - Ven eller fjende? Utopi eller virkelighed? Ensartet dokumentation hvad er det? Ensartet terminologi et fælles sprog? Ensartet

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025

Kompetenceprofil nyuddannet bioanalytiker 2025 Bioanalytikeruddannelsen Uddannelsen skal, i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling og samfundets behov, kvalificere den studerende inden for ydelser i det biomedicinske

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Værdigrundlag for Medicoteknik

Værdigrundlag for Medicoteknik Version 1 Region Syddanmark Region Syddanmark ønsker at agere sådan, at såvel brugere som ansatte oplever: Ordentlighed i det vi gør og siger Vækst i fagligheden Rum til fornyelse og begejstring Mission

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt

Idéoplæg til Bachelorprojekt Idéoplæg til Bachelorprojekt Udfyldes af praksis/forsknings- og udviklingsmiljø Oplægget er tænkt med afsæt i følgende professioner: Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort præsentation

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE

IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE IDEKATALOG TIL PATIENT- OG PÅRØRENDESAMARBEJDE Idekatalog til patient- og pårørendesamarbejde Version 1, 3. juli 2014 Udgivet af DANSK SELSKAB FOR PATIENTSIKKERHED Juli 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610

Læs mere

Frivillighed, ledelse og motivation

Frivillighed, ledelse og motivation Find os på Facebook: Ledelse af frivillige Frivillighed, ledelse og motivation V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Crossyoga Danmark giver dig

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Livsfasepolitik Region Midtjylland

Livsfasepolitik Region Midtjylland Livsfasepolitik Region Midtjylland Vedtaget af Regions-MEDudvalget, februar 2010 Uddrag fra Region Midtjyllands personalepolitik: Region Midtjylland er en mangfoldig og rummelig arbejdsplads Mangfoldighed

Læs mere

Kompetenceudvikling i botilbud

Kompetenceudvikling i botilbud Kompetenceudvikling i botilbud Temadag Region Sjælland / Region Hovedstaden. Socialt Lederforum Janina Gaarde Rasmussen - Socialstyrelsen Baggrund Strandvænget og andre mediesager Rapport: Veje til et

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

Dialog om folkeskolen

Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Dialog om folkeskolen Hvordan kan vi bedst indenfor folkeskolereformens rammer styrke elevernes læring og understøtte den professionelle kapital og den faglige stolthed på skoleområdet?

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

10 spørgsmål til pædagogen

10 spørgsmål til pædagogen 10 spørgsmål til pædagogen 1. Hvorfor er I så få på stuen om morgenen? Som det er nu hos os, er vi 2 voksne om morgenen kl. 8.30 i vuggestuen og 2 kl. 9 i børnehaverne, og det fungerer godt. For det meste

Læs mere

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

Social kapital. Værdien af gode samarbejdsrelationer. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Social kapital Værdien af gode samarbejdsrelationer Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk Samarbejdsaftalens mål og midler Aktivt samspil mellem ledelse og ansatte Motiverende ledelsesformer og aktiv medvirken

Læs mere

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet?

Bilag 2. Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Bilag 2 Interviewer: Hvilke etiske overvejelser gør I jer, inden I påbegynder livshistoriearbejdet? Christina Mortensen: Der er rigtig mange måder at arbejde med livshistorie på, for vi har jo den del

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010

På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010 På Tværs Nyhedsbrev for Hillerød Hospital, Nr. 8 > 17. februar 2010 Nyhedsbrevet indeholder Hjerte-CT i drift Projekt Attraktiv Arbejdsplads-avis Post-operative opringninger Fastelavn i børnehøjde Dialogaftale

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert

Sygehus Thy-Mors. Sikkert Patientflow Storyboard LS4 9. 10. september 2015. Patient Flow. Sikkert Sygehus Thy-Mors flow Storyboard LS4 9. 10. september 2015 Sygehus Thy-Mors patientflow kvalitet og patientsikkerhed er ingen tilfældighed Klinik Akut Klinik Medicin Klinik Kirurgi Klinik Diagnostik samlede

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kommunikation og faglighed i fokus i Neurologisk Afdeling

Kommunikation og faglighed i fokus i Neurologisk Afdeling Nr. 32 23. september 2014 INDHOLD: Fokus på den gode patientkommunikation Spørg når du spiser Succesfulde Sundhedsdage Tilbud om influenzavaccination Hvem skal have årets sygeplejerskepris Kommunikation

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune

SYGEPLEJERSKEPROFIL. for Svendborg Kommune SYGEPLEJERSKEPROFIL for Svendborg Kommune FORORD Sundhedsloven og strukturreformen stiller forventninger og krav til sygeplejerskerne i kommunerne om at spille en central rolle i sundhedsvæsenet. I Svendborg

Læs mere

Kære Mette Jeg siger mange tak for din hjælp og jeg har personlig lært meget af dig og din måde og organisere på, og det er jeg meget taknemlig for!

Kære Mette Jeg siger mange tak for din hjælp og jeg har personlig lært meget af dig og din måde og organisere på, og det er jeg meget taknemlig for! Hjerteklinikken Mette har igennem det seneste år fungeret som projektleder i forhold til fremtidens hjerteklinik. Efter et samlet Kick off møde er der blevet afviklet flere tværfaglige workshops. Mette

Læs mere

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN

INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN INNOVATION STARTER MED KERNEOPGAVEN Liggende møder i farverige Fatboys er ikke innovation. Innovation handler om, at alle på arbejdspladsen er enige om, hvad der er den fælles kerneopgave. Medarbejdere

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS)

Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Den involverende stuegang Efter IPLS princip (DIS) Helle K. Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, forskningslektor, dr. med. Apopleksienheden, Neurologisk afdeling Glostrup Hospital, Københavns Universitet

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium

Gibosort. et blik ind i fremtidens laboratorium Gibosort et blik ind i fremtidens laboratorium Sessionsledere: Evy Ottesen, ledende bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Marie Bay, Innovationskonsulent, Nyt Hospital Nordsjælland

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring

Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring Uden kontakt ingen læring: Øjenkontakt øger motivation og læring 1 Hvordan kan vi styrke lysten til at være sammen? Hvordan kan vi styrke lysten til at lære noget? Hvordan omgås vi hinanden? Marte Meo

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL

v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL v/ Marie Krag, Copenhagen Living Lab BRUGERINDDRAGELSE I UDVIKLING OG TEST AF IHL Inddragelse af brugere i udviklingen af IHL Behov Koncept Prototyping (co-creation) Funktionel prototype Bruger-/ systemtest

Læs mere

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen

Samarbejde. Fokusgruppeinterview. Drejebog til lederen og intervieweren. Forbedringsafdelingen Samarbejde Fokusgruppeinterview Forbedringsafdelingen Drejebog til lederen og intervieweren Fakta Mål: Varighed: At få et mere dybtgående kendskab til et tema og evt. ideer til forbedringer At få synliggjort

Læs mere