Netværkslokomotivets års- og ærespris

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netværkslokomotivets års- og ærespris"

Transkript

1 Nyhedsbrev Juni 2010 nr. 26 Netværkslokomotivets års- og ærespris I år var der to priser, der skulle deles ud. Den ene pris gik til 3F - Vejle, fordi vi har et tæt og godt samarbejde med fagforeningen, og fordi 3F Vejle meget aktivt arbejder på at styrke deres medlemmers almene færdigheder, fortalte formand for Netværkslokomotivet Jane Hansen ved overrækkelsen. Vi har for eksempel holdt flere fyraftensmøder for tillidsfolk i samarbejde med 3F, hvor vi fortæller om de mange muligheder, der er, hvis man vil blive bedre til dansk, regning, engelsk og IT. Tillidsfolkene har i flere tilfælde været døråbner ind til virksomhederne, der efterfølgende har sagt ja til at få deres medarbejdere sendt på kursus. Den anden pris gik til Jens Vibjerg MF, Venstre Jens, du har meddelt at du stopper i Folketinget ved næste valg, og derfor har vi besluttet at uddele en ekstra pris i år. 3F Vejle Årspris Det hele startede med, at du under et politisk møde blev trængt op i et hjørne, hvor en af dine politiske venner gerne ville drøfte muligheden for økonomisk støtte fra Folketinget til Netværkslokomotivet. Det var igennem dig, vi stiftede bekendtskab med SATS puljen. En pulje som vi siden, på nær et Jens Vibjerg, MF Ærespris enkelt år, har haft et særdeles godt forhold til pga. den indflydelse, du har i folketinget Du får prisen, fordi du været en af ildsjælene bag Netværkslokomotivet, og uden dig var vi ikke nået hertil, hvor vi er i dag.

2 Netværkslokomotivet årsmøde Årsmødet blev denne gang afholdt på Industrimuseet i Horsens. Vi kan glæde os over den store interesse for arrangementet, med flest tilmeldinger siden Netværkslokomotivet startede i Der var nogle gode indlæg, alle var i topform, og så er Industrimuseet et spændende sted til sådan et arrangement. I den forbindelse skal det nævnes, at alle på museet gjorde deres yderste for, at vi kunne få et vellykket arrangement. Den første der var på talerstolen var borgmester i Horsens og formand for Kommunernes Landsforening - Jan Trøjborg. Her et uddrag af hans åbningstale. Jeg er rigtig glad for, at I har valgt at lægge mødet her i min by, da jeg er en stor tilhænger af dette Lokomotiv. Jeres arbejde er meget vigtigt for at få udbredt forståelsen for og nødvendigheden af uddannelse og efteruddannelse. Navnligt grundlæggende færdigheder i dansk og regning er der et stort behov for. Ikke mindst den økonomiske krise og finanskrisen har sat en helt ny dagsorden på arbejdsmarkedet. Alene i Horsens har vi gennem de seneste par år mistet ca industriarbejdspladser og nogle af dem kommer ikke igen, selvom hjulene igen skulle begynde at snurre lidt hurtigere. Det betyder, at en pæn del af arbejdsstyrken skal lave noget andet. De jobfunktioner, der vil blive flere af stiller i mange tilfælde større krav om viden og kundskaber og det betyder, at vi SKAL have opkvalificeret arbejdsstyrken både den del, der i dag er ledig og den del, der er i beskæftigelse. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Netværkslokomotivet og de mange ombord, der yder et fremragende stykke arbejde, som kommer os alle til gode nu og i en fremtid, der stiller større og større krav til os alle. Borgmester Jan Trøjborg, Horsens Kommune Den anden på talerstolen var formand for Netværkslokomotivets styregruppe - Jane Hansen. Det er dejligt at se så mange har valgt at bruge en eftermiddag på vores arrangement. Og jeg vil gerne takke arrangørerne for det flotte og spændende program. Der er kommet et par afbud som jeg gerne vil nævne. Undervisningsminister Tina Nedergaard, beskæftigelsesminister Inger Støjberg, skatteminister Troels Lund Poulsen, forsvarsminister Gitte Lillelund Bech, 2

3 MF Margrethe Vestager, MF Julie Rademacher, beklager alle, at de ikke kan være her i dag, og at de i øvrigt ønsker os et godt årsmøde. Vi kan konstatere aktivitetsfremgang i alle de kommuner, vi opererer i. Vi kan se, at rigtig mange virksomheder har valgt at prioritere uddannelse frem for afskedigelser og arbejdsfordeling. På Styregruppens møde i januar drøftede vi fremtid og hvad vi kan gøre for stadigvæk at være en attraktiv samarbejdspartner. Konsulenter skal til stadighed have fokus på den opsøgende indsats, og være åbne overfor nye tiltag der kan gavne medlemsvirksomhederne. Konkret har det medført, at vi sammen med flere Jobcentre er ved at se på mulighederne i jobrotationsordningen. Vi kan også glæde os over, at der er lavet en aftale med 3 F om, at vi skal orientere om Netværkslokomotivet og FVU på tillidsmandskurserne. Første gang i august på Laugesens Have. Vi kommer også med på en stand på 3 F s kongres til september, en god platform til at få udbredt kendskabet til Netværkslokomotivet. Vi er kommet i kontakt med SCKK Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling. I første omgang har det medført et nøglepersonkursus for ca. 20 tillidsvalgte fra Skov & Naturstyrelsen. På længere sigt regner vi med, at vi skal deltage, når flere at de statslige områder så som Forsvarsstyrelsen og DSB tager fat på FVU problematikken. Siden sidst har vi fået 425 nye på vores postliste. Der er nu godt 1500 på postlisten. Der er lavet 7500 FVU test i vores dækningsområde. Der er lavet 145 FVU hold, ca kursister, 230 personer har været på nøglepersonkursus. Vi har ca. 220 bærbare pc ere til udlån, og 30 som kun kan bruges til test. Så kan vi glæde os over, at der stadig er politisk opbakning til vores projekt. I efteråret søgte vi, og fik bevilget 17,4 mil. kr. fra Undervisningsministeriets Satspulje, til dækning af Netværkslokomotivets aktiviteter frem til udgangen af Ligesom kommunerne har indvilget i at medfinansiere frem til udgangen af Derefter gik Anne-Mette Winther Christiansen Venstres uddannelsespolitiske ordfører på talestolen. Det var et flot oplæg der kom hele vejen rundt. Det er meget vigtigt med et Netværkslokomotiv, som er uafhængigt. Vi kan se Jeres indsats

4 Anne-Mette Winther Christiansen, MF hjælper. Siden 2008 har der været stor fremgang på uddannelsesområdet, og det ser ikke ud til at fremgangen aftager i Vi ved godt, at FVU - IT og engelsk ikke er på banen endnu. Vi er endnu ikke nået til enighed i forligskredsen, det strander på betalingen for kurserne. Jeg vil nu gå hjem og arbejde for at forsøgene bliver permanentgjort, til gavn og glæde for den store gruppe voksne, som er i målgruppen for undervisningen. man skaber netværk, hvordan man plejer sit netværk o.s.v. Rækken af oplægsholdere sluttede med Tommy Christensen, tillidsmand på Horsens Materielgården, en kommunal arbejdsplads i Horsens I samarbejde med AOF - Horsens og Netværkslokomotivet er ca. 350 medarbejdere blevet FVU afklaret. Forud for afklaringen deltog 26 personer ledere, sikkerhedsfolk og tillidsfolk i et nøglepersonkursus. Det har været nøglepersonerne, som har motiveret medarbejderne til at deltage i afklaringen. En spændende proces, som medførte at alle deltog i afklaringen. Efter afklaringen blev der igangsat kurser i Ordblinde- Christian Stadil direktør ENSO Consult Næste oplægsholder var Christian Stadil direktør ENSO Consult. Christian holdt et meget spændende og inspirerende oplæg om netværk og networking, hvordan 4

5 undervisning samt FVU kurser i dansk og regning. Valg til styregruppen Der var genvalg til Jane Hansen og Ellen Thrane på arbejdstagersiden og Bente Nørgaard og Keld Knudsen på arbejdsgiversiden. Jane Hansen afsluttede årsmødet, takkede for fremmødet, og ønskede deltagerne på gensyn i 2011 Efter mødets afslutning, var der mange af de fremmødte der deltog i en rundvisning på Industrimuseet. Tommy Christiansen TR, Horsens Kommune Ny administrativ medarbejder Som midlertidig administrativ medarbejder har vi ansat Tine Sørensen. Tine er 26 år og bor i Vejle sammen med sin kommende mand og søn på 2 år. Hun er lige ved at færdiggøre sin uddannelse som kontorelev med speciale i offentlig administration i Vejle kommune. Inden Tine startede på denne uddannelse har hun bl.a. arbejdet som butiksbestyrer i "Spilloppen" i Børkop. Tine starter op på deltid den 15/6 og på fuldtid senest den 1/9 hvor hun er helt færdig med sin uddannelse. Tine træffes på tlf mail Tine Sørensen

6 Minister på skolebænken Beskæftigelsesminister Inge Støjberg var på besøg på Netværkslokomotivet for at høre om, hvordan der arbejdes med motivation af ledelse og medarbejdere samt processen med opkvalificering og efteruddannelse. på jobcentrene, som foregår i det meste af det geografiske dækningsområde, imponerede ministeren. Effekten udebliver ikke! Inger Støjberg fik et indtryk af, at FVU for ledige betaler sig. I den seneste evaluering fra Kompetencecenter Ikast Brande viser det sig at 63% af de ledige kan have gavn af at deltage i FVU, og af dem som har deltaget i FVU føler 75% sig bedre rustet til at klare et job. Borgmester Arne Sigtenbjerggaard og Beskæftigelsesminister Inge Støjberg Som led i Inge Støjberg s inspirationstur rundt i landet for at få nye ideer og viden om tiltag på arbejdsmarkedsområdet, besøgte ministeren Netværkslokomotivet den 15. marts. Netværkslokomotivets indsats Ud over at besøge Netværkslokomotivet, besøgte ministeren SCA Vejle. SCA Vejle fremstiller papemballage. Årsagen til besøget på netop denne fabrik var, at SCA Vejle ikke de senere år har gjort så meget ved efteruddannelse. Men da den globale udvikling forudsætter et højere uddannelsesniveau, var det derfor vigtigt for os at komme op i gear. Den mulighed præsenterede Netværkslokomotivet for os. Forberedende Voksenundervisning har vist sig at være et godt tilbud, så fundamentet kan komme på plads i dansk, regning, IT og engelsk, fortalte formanden for Uddannelsesudvalget på SCA tillidsmand Rasmus Andreasen. 6

7 Beskæftigelsesministeren var meget imponeret af den omfangsrige uddannelsesplanlægning, der var fulgt i kølvandet på afklaringen af de mange medarbejdere som havde meldt sig til en test. Tillidsmand Rasmus Andreasen og produktionschef Torben Vissing Rasmussen kunne afslutningsvis glæde ministeren med at flere kurser er på vej.

8 Overvældende interesse 68 medarbejdere hos SCA Vejle vil gerne blive bedre til dansk, engelsk, matematik og IT. I starten var vi usikre på, om der overhovedet var interesse for kurserne. Men vi blev positivt overraskede. Tillidsmand på SCA Vejle, Rasmus Andreasen, smiler bredt. Jeg var til et fyraftensmøde med 3F her i SCA Vejle, hvor Jonna Bach fra Netværkslokomotivet og Gitte Elster fra VUC fortalte om alle de muligheder, der er for at forbedre medarbejdernes almene færdigheder i forskellige fag. Dét møde var en øjenåbner, husker Rasmus Andreasen. Han fortalte om mulighederne på et SU-møde, og med ledelsens opbakning blev der nedsat et uddannelsesudvalg på virksomheden. Udover Rasmus Andreasen sidder administrativ medarbejder Gitta Brøner og værkfører Lars Hornemann i udvalget. Test i dansk og regning Efter et par møder i uddannelsesudvalget blev kollegerne orienteret. På en særlig opslagstavle i kantinen kunne medarbejderne tilmelde sig dansk, engelsk, matematik eller IT. Der var faktisk en hel del, der skrev sig på listen. Og efter at Netværkslokomotivet og VUC havde været her på virksomheden og fortalt medarbejderne om de mange muligheder, var der endnu flere, der fik lyst til at få undervisning i arbejdstiden, fortæller Gitta Brøner. Alle 68 interesserede skulle gennem en obligatorisk test i dansk og regning for at afdække det faglige niveau. Derefter blev hver enkelt medarbejders ønsker og behov gennemgået i en individuel samtale med medarbejdere fra VUC. Succes Første kursus var Computeren som værktøj. Ni medarbejdere deltog i kurset, der kørte en dag 8

9 om ugen i otte uger, siger Rasmus Andreasen. Det var en succes. En af kursisterne fortalte, at han gik direkte ud og købte en computer efter den allerførste kursusdag, fortæller Gitta Brøner. Et andet hold på ni medarbejdere er nu i gang med kurset IT for øvede. Og nu kan vi ikke nå at få flere hold af sted før sommerferien. Produktionen på virksomheden skal jo også passes, siger Rasmus Andreasen. Men vi planlægger at få endnu to hold på skolebænken i sidste halvdel af Skub i tingene Det er fantastisk at se, hvor glade kollegerne er for undervisningen. Det giver blod på tanden, mener Rasmus Andreasen, der også kan fortælle, at fem ordblinde medarbejdere nu er startet på et længere forløb, hvor de får undervisning en halv dag om ugen. Vi skulle have sat gang i disse kursusforløb for lang tid siden. Men vi vidste ikke, at der var så mange muligheder, siger Gitta Brøner. Og det er nok sådan, det stadig er på mange virksomheder. Jeg kan kun opfordre til, at der holdes flere fyraftensmøder rundt omkring på virksomhederne eller i fagforeningerne med Netværkslokomotivet og VUC. Så kommer der virkelig skub i tingene, siger Rasmus Andreasen.

10 Fem gode uger på skolebænken Maler Stina Jensen deltog i Netværkslokomotivets kursus for at blive bedre til dansk, regning og it. Det har været rigtig godt at få genopfrisket dansk og regning. Og så har det været spændende at lære at bruge computeren. Før kunne jeg stort set kun tænde og slukke for den, fortæller Stina Jensen, der er ansat i Malernes Aktieselskab Vejle A/S. Stina Jensen startede på Netværkslokomotivets kursus Dansk og regning i hverdagen med computeren som arbejdsredskab på VUC Vejle i februar. Kurset er kommet i stand via et samarbejde mellem Netværkslokomotivet, Malernes Fagforening Østjylland og VUC Vejle. Brugsanvisning til manden Kurset kørte mandag, tirsdag og torsdag i fem uger, og undervisningen var meget afvekslende. For eksempel skulle vi på et tidspunkt skrive en brugsanvisning. Vi skulle selv finde på et emne. Og da jeg har nogle klinker i badeværelset, der skal imprægneres, skrev jeg en brugsanvisning om, hvordan det skal gøres. Jeg er gravid og må ikke selv imprægnere. Så brugsanvisningen var faktisk til min mand, siger Stina Jensen med et smil. Mange fordele Netværkslokomotivet har stor erfaring med kurser, der opdaterer kursisternes færdigheder i dansk og regning. Det er et rigtig godt koncept med mange fordele. Ikke alene for medarbejderne ude i virksomhederne, men også for mestrene, mener Rasmus Juul, der er medarbejder på Malernes Fagforening Østjylland. I en stille tid kan arbejdsgiveren undgå at fyre sin medarbejder ved at sende ham eller hende på kursus. Og samtidig opkvalificeres medarbejderen. At blive bedre til dansk og regning og lære at bruge en computer kan bruges både i det daglige arbejde og i fritiden, forklarer Rasmus Juul. God stemning Stina Jensen synes, hun har fået meget ud af forløbet. Det har været fem gode uger på skolebænken, og det har været sjovt at arbejde med computeren: Finde rundt på internettet og arbejde med regneark. Samtidig var der også en god stemning på kurset, så det kan godt være, jeg starter på et nyt kursus en anden gang. Stina Jensen har fået mere mod på at bruge computeren, efter hun har været på kursus. 10

11 Evaluering 2009 Mon ikke alle skoler, uden undtagelse, kan se tilbage på 2009 med rekord mange FVU kursister. I Netværkslokomotivets geografiske dækningsområde er der i 2009 foretaget 7500 screeninger, hvor lokomotivet har været motivator. Et er afklaringen, men det væsentligste parameter er om der kommer undervisning efterfølgende. Motivationen er afgørende og derfor er vi meget tilfredse med at 1/3 går i gang med FVU undervisning efterfølgende. Netværkslokomotivet kan ikke komme helt ud i krogene på alle virksomheder, og derfor er nøglepersonkurserne forsat et vigtigt redskab. De nøglepersoner vi udklækker, går hjem og brænder for sagen, og hovedparten får deres leder, MED udvalg eller andre med på ideen om at styrke de almene færdigheder. 203 tillidsfolk, ledere og medarbejdere deltog på de 23 nøglepersonkurser som Netværkslokomotivet afholdte i Møde med kommunerne Netværkslokomotivets aktiviteter er fortrinsvis finansieret af Satspuljemidler samt en mindre medfinansiering fra kommunerne i vores dækningsområde. For at få den kommunale medfinansiering på plads for perioden , inviterede vi borgmestre og andre repræsentanter fra kommunerne til møde på Rådhuset i Vejle. Mødet blev holdt den 9. april 2010, med borgmester Arne Sigtenbjerggaard som mødeleder. Der deltog ca. 25 personer og med få undtagelser var alle kommunerne i vores dækningsområde repræsenteret. De fremmødte repræsentanter fra kommunerne gav på mødet tilsagn om at forlænge aftalen om medfinansiering af Netværkslokomotivets aktiviteter. På mødet fik vi lejlighed til at orientere om aktiviteterne i netværket, ligesom vi også kunne fortælle om visionerne for indsatsen for de kommende 4 år. Der var positive tilbagemeldinger fra kommunernes repræsentanter, og der blev skabt nye kontakter og ideer, der skal afprøves i kommunerne i de kommende 4 år.

12 Nøgleperson kursus i Vejle den 11. oktober 2010 Netværk slokomo tivet holder fe rielukket i ugerne den n e r e d n le a k i s d y r Sæt k. 8. november 2010 komotivet lo s k r æ tv e N r e ld o Da h konference. ndes fi e for 2 otivet.dk n e d d tilbu kom Kursus.netvaerkslo w på ww God Ferie O Mediasyd

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden

Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Afsluttende rapport for Socialfondsprojektet Uddannelse Til Tiden Yderligere om projektet og download af rapporten: www.utt.socialfonden.net www.fic.dk www.3f.dk www.ambu.dk Uddannelsesinstitutioner der

Læs mere

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre

Arbejdsfordeling og massefyring. Arbejdsfordeling og massefyring. Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Arbejdsfordeling og massefyring Arbejdsfordeling og massefyring Lokale muligheder for at gøre ondt lidt bedre Inspirationer fra arbejdet med to krisesituationer på Vestas i 2002 Udgivet af SiD Ringkøbing

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Udgivet af: FIC Nyrnberggade 31, 2. sal 2300 København S tlf. 33 25 38 54 www.fic.dk Tekst: Eva Tingkær Fotos: Martin Foldgast, Kaj Bonne, Bake the Cake

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik

Kom i gang Arbejdsgruppe Arbejdsgruppens sammensætning Gruppens arbejde i praksis Tjekliste før I sætter aktiviteter i gang Mad- og måltidspolitik Hør mere om projektet hos din tillidsmand, på www.mad-paa-arbejde.dk eller ring til os på telefon 33 95 60 00 / 70 300 300 Mad på arbejde er et fællesprojekt udarbejdet af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ

NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ NYHEDSBREV NR. 10 NOVEMBER 2011 Marselisborg survey om ny beskæftigelsespolitik: Jobcentrene ønsker resultatstyring, og regeringen ønsker et nyt finansieringssystem: NY BESKÆFTIGELSES- POLITIK PÅ VEJ 8

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE

SE magasinet. Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 REKRUTTERINGS- BUREAUER LINKEDIN JOBCENTRE A-KASSER SENIOR ERHVERV VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE SE magasinet Udgivet af Senior Erhverv maj 2014 LINKEDIN REKRUTTERINGS- BUREAUER A-KASSER SENIOR ERHVERV JOBCENTRE VIKARBUREAUER POWER- JOBSØGERNE JOBINDEX INDEX Side 3 - Leder Frivillig indsats og bedre

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Socialt ansvar der betaler sig

Socialt ansvar der betaler sig Socialt ansvar der betaler sig Obtec A/S: Historien om Sydfyns første sideproduktion med job på særlige vilkår SJOV & ALVOR OBTEC SOM MODEL FOR VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Projektet Obtec som model

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere