Drifts og rutineplanlægning i post gennem Proces og målstyring, værktøjer og metoder med fokus på postbranchens logistik og produktion.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drifts og rutineplanlægning i post gennem Proces og målstyring, værktøjer og metoder med fokus på postbranchens logistik og produktion."

Transkript

1 9249 Drifts og rutineplanlægning i post 1 Drifts og rutineplanlægning i post gennem Proces og målstyring, værktøjer og metoder med fokus på postbranchens logistik og produktion. Deltageren får kendskab til den samlede produktionsproces fra afsender til modtage og kan anvende viden om processer og målstyring i din egen virksomhed. Materialet fokuserer endvidere på løbende forbedringer i eget arbejdsområde, herunder målstyring, opfølgning på iværksatte handlingsplaner samt viden om logistikforhold i din håndtering af produkter. Forslag til 2 dages forløb Punkt Emne Kl. Tid Indhold Bilag 1. Velkomst, formål og præsentation ,30 Velkomst og præsentation Praktiske forhold Formål og indhold Velkomst og opstart 2. Lean Gennemgang af LEAN basis værktøjer PP 2,2 LEAN basis 3. Fra kunde til kunde ,45 Præsentation af dagens emne Hvad sker fra afsender til modtager? 3,2 Procesoversigt grov 3,3 Gruppeopgave Spildtyper Helhedsforståelse. Kundeforhold Kaffepause ,10 4. Kunde og leverandør ,20 Interne kunder 4,2 Gruppeopgave kundeleverandør 5. Centerproduktion ,30 Gruppeopgave: Tegn et flowdiagram så detaljeret som muligt. Væg banner. Delprocesser i form af kasser Frokost ,30 5,2 Gruppeopgave + PP flowdiagram 6. Eget arbejdsområde Processtyring. Kaffepause , ,00 Åbn kassen og detaljer processen. Hvilke processer er der indflydelse på? Hvordan kan påvirkning ske? Klasse diskussion 7. Produktionsoptimering ,30 Produktionsspil. Af prøve fordele og ulemper i en ukendt proces. Optimere processen. 8. Afslutning ,14 Evaluering mundtlig om dagen. Farvel og Tak for i dag

2 Punkt Emne Kl. Tid Indhold Bilag 1. Dagen i går Spørgsmål/kommentarer til i går 2. Målstyring historik Målstyring i sammenhæng med: Pp TIK pyramide TIK Pp LEAN elementer Lean 3. Målstyring i praksis Hvorfor målstyring? Hvordan gør I? Gruppeopgave FO med svar Hvad får I / centret ud af det? Giver status på vidensniveau. 4. Målstyringskoncept Beskrivelse af målstyring Kaffepause Målstyringstavlen Opbygning og funktion pp målstyringstavle 6. Datagrundlag Hvor kommer data fra Tidsregistrering Variabel tid/fast tid Frokost Regler for mål SMARTE mål Pp smarte mål Gennemgang af PP 8. PDCA/ Kaizen PDCA handlingsplaner SDCA planer Kaffepause Praktisk øvelse Anvend de lærte teknikker i en praktisk øvelse Papirflyverøvelse 10. Afslutning Evaluering Farvel og Tak for i dag Oplæg til afslutning Vis kvalitet elektronisk evaluering Udlevering af kursusbevis Byd velkommen på kurset. 1. Præsenter dig selv og lad deltagerne fortælle hvem de er. OBS!!! med hensyn til præsentation af dig og kursisterne. Kun hvis du er 100 % sikker på, at alle kender alle kan det udelades. 2. Oplys om de praktiske ting som toiletforhold, rygning, pauser og kantinens åbningstid. 3. Gennemgå formål og indhold for modulet. 4. Lad deltagerne fortælle om deres forventninger til dagen. Beskrivelse af de grundlæggende principper i Lean, for derved at forstå de mest anvendte udtryk omkring Leanfilosofien. Der lægges vægt på, hvad der har værdi for kunden, hvilket skaber en naturlig overgang til næste Emne, fra kunde til kunde. Lean i flere steder i dette materiale. Beskrivelse af punktet: Det er vigtigt i enhver produktions proces at medarbejderne kender til hele processen, fra råvarer til færdigprodukt hos kunden. Det vil gøre det nemmere at forstå og optimerer på fejl, spild, logistik aftaler, produktet, forståelse for andres arbejde m.m. Formålet er: Skabe et overblik over virksomhedens samlede produktionsproces fra afsender til modtager. Forstå hvorledes de enkelte delprocesser kan påvirke hinanden. Salgsafdeling afsendere transport sortering distribution modtager.

3 Indhold: Gennemgang af hele det overordnede produktions tapetet med input fra deltagerne. (3,2) Gruppearbejde: (4 6 personer) Med udgangspunkt i de 8 spildtyper tildeles grupperne 2 4 spiltyper (alt efter hold størrelse) og komme med bud på eksempler på disse i deres hverdag. (3,3) Beskrivelse af Interne og eksterne kunder Formålet er: At afklarer forskellen på interne/eksterne kunder. At afklare krav og forventninger til såvel kunder som leverandører Indhold: Gruppeopgave Kunder og Leverandører. Opgave om Interne og eksterne kunder En kunde er den person, du overdrager dit arbejde til, altså næste led i kæden. Dette gælder uanset om det er kunder udenfor eller nden for firmaet. Opgave Kvalitet er at opfylde kundens krav og forventninger 1. Nævn eksempler på dine kunder interne som eksterne? 2. Nævn eksempler på dine leverandører interne som eksterne? 3. Hvilke krav stiller du til dine leverandører? 4. Hvad tror du dine kunder forventer af dig? 5. Skal interne og eksterne kunder behandles på samme måde? 6. Nævn eksempler på dine leverandører interne som eksterne? 7. Bliver der stillet krav til den kvalitet du skal præstere? 8. Hvor godt lever du op til kravene? Beskrivelse af Den postale proces Formålet er: At få deltagernes detaljerede bud på processen. Procesforståelse. Gruppeopgave Tegn et flowdiagram så detaljeret som muligt. Der udleveres x antal FO papir (vægbanner) og postet. Underviseren gennemgår detaljeret flowdiagram af virksomheden. Beskrivelse af Processtyring Formålet er: Gå ned i de enkelte processer. Hvad kan påvirke processerne? Hvor kan der op stå flaskehalse/spild? Hvad vil der ske hvis der skrues på logistikken?

4 Indhold: Emnet tages som klasse diskussion, med udgangs punkt i kursisternes viden og erfaringer. Produktionsspil Formålet er: Formålet med spillet er at give deltagerne forståelse for en produktionsproces fra kundeordre til levering, og herunder alle de interne processer, som virksomheden skal udføre for at kunne leve op til kundens behov og forventninger. Dette sker i gennem en simulering af processerne i en produktionsvirksomhed, hvor der modtages kundeordrer, som omsættes til produktion i form af en bearbejdning af råvarer, inden produktet sælges til kunden og evt. fortjeneste opnås. Spillet er målrettet LEAN og skal ved at inddrage kursisterne aktivt, give dem mulighed for gennem spillet at udføre og debattere væsentlige fokus punkter. Indhold: Der udvælges og anvendes et produktionsspil, som vil åbne kursisternes øjne for vanskeligheder i produktionsprocesserne. F. eks: Flaskehals, ophobning Bemanding Er belastningen jævnt fordelt, hvem svedte Har i styr på jeres kunder Forvirring, kommunikation Føler sig alene Frustration Forkerte varer, spild, 5S. Beskrivelse af målstyring. Hovedformålet med målstyring er at fremskaffe og synliggøre informationer, der kan anvendes i arbejdet med at reducere spild. Samtidig er det en metode til at kommunikere og synliggøre de nuværende og de ønskede forhold i virksomheden/ afdelingen/ teamet. Målstyringstavlen er det primære værktøj. Målstyring hører ind under begrebet den synlige fabrik Den synlige fabrik viser sammenhængen mellem strategi, mål og indsatser, og er en metode til at kommunikere og synliggøre de ønskede forhold for virksomheden. På denne måde kan der skabes overblik om øjeblikkelig status i virksomheden. Medarbejdere kan følge med resultatet af deres indsats Ledere / chefer får et overblik over status i virksomheden Opfølgning på mål og indsatser anses for at være et væsentligt element i arbejdet med at involvere medarbejderne i arbejdet med forbedringer. Her kan desuden tilknyttes materiale fra de aktuelle kursisters egen arbejdsplads, så der målrettes mod netop deres måde at håndtere målstyring på. Målstyring i praksis Der inddeles i grupper af 4 6 personer. Antal kan varigeres hvis der er flere fra samme afdeling/ team, idet disse så laver opgaven sammen. Spørgsmålene besvares med deltagernes erfaringer fra deres daglige arbejde og erfaringer med målstyring. Der gives 20 min til opgaven.

5 Hver gruppe laver FO med deres svar. Herefter samles i plenum og gruppernes FO gennemgås og hænges op. Formål: Målstyring At afdække niveauet omkring deltagernes erfaring med målstyring. Dette sammenholdes med virksomhedens koncept/ beskrivelse af forventninger til medarbejdernes viden og oplevelser omkring målstyring. Derved skabes overblik over de områder af målstyringstanken, som der senere i forløbet så evt. må arbejdes mere indgående med. Dette kunne være: Manglende forståelse og motivation Dårlige erfaringer Manglende opfølgning fra ledelse Udfordringer omkring fysiske rammer for møder tid støj m.v. Ikke oplevet en fast struktur Opgave 1) Kender du/ I virksomhedens formål med at arbejde med målstyring? 2) Nævn nogle konkrete måleområder, som du/ I arbejder med. 3) Bruges mål og resultater aktivt i arbejdet med løbende forbedringer? 4) Hvis ja, hvordan gøres det så 5) Hvad er jeres sværeste mål, som giver den største udfordring? 6) Har du/ I ønsker til ændringer i måden som målstyring opleves på? Målstyringskoncept: Her gennemgås PP serie med beskrivelse af målstyring. Der kan tales om sammenhæng med Lean. Under gennemgang skal der være lejlighed for kursisterne til at stille spørgsmål til de forskellige slides. Eksempel på en målstyringstavle Power point serien har eksempel på hvordan en målstyringstavle kan være udformet. Den kan derfor anvendes til en gennemgang og forklaring, hvis ikke kursistens egen virksomhed har disse tavler. Kunne være hvis man endnu ikke var startet op med at anvende målstyring i den pågældende virksomhed. Hvis det er muligt at fremskaffe materiale fra en konkret virksomhed, kan dette med fordel anvendes som undervisningsmateriale, idet det vil gøre dette punkt mere praksisnært for deltagerne. Afsluttende i dette punkt er en opgave omkring mødestruktur. Er der min til rådighed, kan øvelsen laves som gruppearbejde. Ellers anvendes materialet i plenum som et debatoplæg (10 15 min) Et Datagrundlaget: Til dette punkt kan der anvendes konkret materiale fra kursistens egen virksomhed. Dette gør beskrivelsen og indholdet lettere genkendeligt fra den daglige arbejdsdag, og vil dermed føles velkendt og praksisnært. Kan sådan materiale ikke stilles til rådighed, gennemgås de følgende beskrivelser omkring dataindsamling. DATA Data er den væsentligste forudsætning for at kunne anvende målstyring med succes. Ja, uden data ingen resultater og dermed ingen målstyring. Det forudsættes desuden, at mål og rammer for resultater og målepunkter i virksomheden, er nøje formuleret og beskrevet. Uanset hvordan resultater foreligger som grafer tal diagrammer eller kurver, så er den første betingelse, at der er data/ fakta opgørelser til rådighed. DATA skal være valide: Der må ikke kunne stilles spørgsmålstegn ved rigtigheden/ sandheden af de indsamlede data. I så fald skabes der tvivl om, hvorvidt resultaterne er rigtige, eller blot skyldes forkerte oplysninger. Dette kan især være en udfordring, hvis resultatet for måleperioden ligger langt fra det forventede.

6 Skabes der tvivl om resultater, vil medarbejderens motivation til at skabe forbedringer, falde drastisk og dermed mistes en væsentlig fordel ved målstyringen. Et udsagn som: Hvorfor skal vi forbedre os, når vi ikke engang ved med sikkerhed, hvordan det går nu, vil sagtens kunne forekomme. Data kan være meget forskellige typer af oplysninger, som kan frembringes på meget forskellige måder. Det går lige fra den simple, manuelle optælling til indviklede, komplicerede elektroniske databeregninger. Det kan være tal fra maskiner, som enten manuelt eller automatisk samles i en database. Jo flere manuelle elementer der indgår, jo større er chancen/ faren for at der vil indgå et element af usikkerhed, blandt andet pga. personlige fejl. Uanset type af data, og hvordan disse indsamles, vil det derfor altid være vigtigt at være opmærksom på: Manuelle tællinger/ målinger skal foretages præcist og omhyggeligt. Registrere og aflæse nøjagtig som beskrevet af firma. Overholde regler omhyggeligt omkring registrering (f.eks. ved skift af arbejdsområde eller opgave). Og så naturligvis er helt udelukket snyd af enhver art. Denne opgørelse af tal fra produktionen, kaldes typisk for de hårde mål. De er meget konkrete, og kan typisk ikke tolkes eller diskuteres. De er enten rigtige eller forkerte. I målstyring indgår også tit resultater omkring trivsel, udvikling, arbejdsmiljø, m.v hvilket er det, der normalt betegnes som bløde mål. Disse data vil typisk være dannet på baggrund af: Spørgeskemaer Interviews Afstemninger Disse resultater er lige konkrete og målbare som de hårde resultater, blot skal man være opmærksom på den mulige indflydelse, som skyldes måden man spørger på, samt spørgsmålenes udformning. Der kan under dette punkt være en dialog i plenum omkring deltagernes involvering i dataindsamling i virksomheden. Her kunne spørgsmålene være: Hvad måler du på i hverdagen på jobbet? Hvordan foretages målingerne? Hvor ofte måles der? Hvor sikker er du på rigtigheden validiteten af målingerne. Beskrivelse om S.M.A.R.T.E. mål: Udsagn jeg vil gerne tabe mig. Dette kunne være et eksempel på et personligt mål. Det er dog langt fra sikkert at det er noget der faktisk vil ske, idet målet er meget upræcist og nærmere en beskrivelse af en hensigt. Sådanne mål vil ikke opleves som særligt forpligtende og engagerende, da det ikke er reelt målbart. Hvornår dette kan opfattes som opnået, og dermed en personlig succes, er desuden overladt til den enkeltes egen fortolkning af beskrivelsen. For at undgå denne usikkerhed kan man anvende en simpel tjekliste, som kontrollerer, om jeres mål er så konkrete, at alle kan arbejde hen imod dem. Tjeklisten er med til at sikre, at målene bliver fremadrettede og handlingsorienterede. De mål I sætter jer, skal være S.M.A.R.T.E dvs. Specifikke Målbare Acceptable Realistiske Tidsbestemte Engagerende

7 Specifikke, dvs. målene skal være så konkrete og enkle, at de kan forstås af alle og de skal kunne omsættes til konkrete handlinger på arbejdspladsen. Målbare, dvs. det skal være muligt og enkelt at besvare spørgsmålet: Nåede vi/jeg målene? Acceptable, dvs. målene skal kunne anerkendes af både arbejdspladsen, gruppen og den enkelte. Realistiske, dvs. målene skal være opnåelige på baggrund af en realistisk vurdering af kompetencer, kræfter, evner, midler og tid. Tidsbestemte, dvs. der skal opstilles realistiske og konkrete tidsrammer for målene. Engagerende, dvs. du/i skal kunne se formålet med at nå målene og du/i skal kunne se en gevinst ved at nå målene. Deraf kommer nemlig engagementet. Beskrivelse af PDCA: PDCA er en problemløsningsmodel udviklet i 1930erne Modellen er videreudviklet af den amerikanske statistiker Edwards Deming, og betegnes derfor ofte som Demingcirklen. Forbedringshjulet (også kaldet PDCA hjulet) er betegnelsen for en struktureret fremgangsmåde til at skabe løbende forbedringer. Anvendelsen af PDCA hjulet skal opfattes som en løbende proces af småforbedringer, der aldrig ender. Jo flere omgange der køres med hjulet, jo flere erfaringer opnår man hvilket fører til bedre og bedre løsninger. Ved at arbejde konstant og systematisk med forbedringer, bliver den enkelte medarbejder til stadighed mere professionel og rutineret. Hovedvægten i dette punkt er lagt på PDCA og dennes anvendelse, men nævnes skal også et værktøj til stabilisering af standarder. SDCA er et stabiliseringshjul og et værktøj til en struktureret fremgangsmåde i arbejdet med at forstå og overholde standarter, som så forbedres vha. PDCA. Udvikling vil derfor ofte være et samspil/ skift mellem anvendelsen af disse to værktøjer. Fælles for dem er strukturerede måde, de anvendes på. SDCA står for: Standardiser: Beskriv den eksisterende standard Do: Udfør arbejdet ved at følge standarden Check: Følg op på, om standarden fungerer og overholdes Action: Korriger i forhold hertil og fasthold standarden Herefter gennemgås eksempel om PDCA. Til slut en øvelse, med en blank handlingsplan. Kan laves individuelt, f.eks. omkring et personligt mål for kursisten. Kan også laves i grupper, evt. omkring et fælles problem fra arbejdspladsen. Uanset form af øvelsen vægtes det, at der ved gennemgang af udarbejdede handlingsplaner er overholdelse af reglerne om SMARTE mål. Øvelse målsyring: Formålet med målstyringsøvelsen er at stille en proces til rådighed der kan optimeres. Lav en proces f.eks. fremstil en papirflyver og optimer den gennem processen ved hjælp af målstyring (P.D.C.A.) En praktisk oplevelse af værdien af at bruge målstyring aktivt, når det gælder om at frembringe det bedst mulige produkt. Et eksempel på målstyring som et naturligt redskab i en procesoptimering mod et fastlagt mål. Desuden et redskab til det at lave løbende forbedringer i en produktionsproces. Øvelsen starter individuelt med runde 1. Runde 2 3 gennemføres i grupper af 4 personer. Efter denne øvelse en dialog i plenum omkring dagens emne, målstyring.

8 Plan-Do-Check-Act P PLANLÆGGE A HANDLE D UDFØRE C CHECKE

9 PDCA-cirklen Planlæg forbedringer Korrigér Årsagsanalyse og identificering af nye forbedringsmuligheder Gennemfør planlagte forbedringer Check opnåede resultater

10

11 PDCA-cirklen Problemløsningsmodel. Med udgangspunkt i et af hjulets fire faser, samt gennemløb af de øvrige tre faser, sikres, at alle aspekter ved et problemløsningsforløb behandles. Plan Step 1: Identificering af problem Udvælg problem Opstil klare mål Spørg med X*Hvorfor Find problemets kerne A P Plan Step 2: Analyse af problem Identificer årsager til problemet ved hjælp af fx fiskebenet Udvælg den/de væsentligste årsager Opstil klare mål C D Plan Step 3: Udvikling af løsninger Udvikl potentielle løsninger til de væsentligste årsager Udvælg en løsning Opnå støtte for den valgte løsning Lav handlingsplan med målbare delmål Planlægningsfasen består af en række aktiviteter, der alle løses ved hjælp af værktøjerne på Kaizentavlen. Det er ikke strengt nødvendigt, at gennemføre hele planlægningsfasen ud i en køre, idet udformningen af metode og værktøjer gør det muligt at genoptage planlægningsdelen på et senere og måske mere belejligt tidspunkt. Step 4: Iværksæt handlingspla nen Gennemfør den valgte løsning på forsøgsbasis i hele teamet Step 5: Evaluer den gennemførte løsning Indsamling af data/virkninger af løsningen Analysér og vurdér løsningen Evt. forkast løsningen Step 6: Indfør den valgte løsning Indfør løsningen Planlæg momenter til fastholdelse af løsningen

12 KONCEPT FOR PDCA AKTIVITETER I ET PRODUKTIONSOMRÅDE EVALUERING OG LÆRING - det arbejder vi efter i dagligdagen PLAN - Vi PLANLÆGGER forbedringer Vi udarbejder en plan, for det teamet ønsker at opnå Vi søger faktuel data for de valgte forbedringsområder Vi sætter mål for vores forbedringer Vi formidler og synliggør det, som vi vil arbejde med DO - Vi UDFØRER de planlagte forbedringer Vi beslutter hvilken aktivitet/opgave/proces vi vil arbejde med Vi fastlægger krav til gennemførelse Vi fastlægger metoder Vi fastlægger ansvar for gennemførelse Vi udarbejder en aktivitetsplan Vi tager højde for kritiske aktiviteter og processer i aktivitetsplanen Vi har ansvarlig og termin på alle aktiviteter Vi har delmål/milepæle på større aktiviteter CHECK Vi kontrollerer, om vi er lykkes med vores plan Vi fastlægger hvad et tilfredsstillende resultat skal være Vi søger faktuel data for de valgte forbedringsområder Vi checker om vi har nået vores mål indenfor de valgte forbedringsområder Vi beslutter hvem der er ansvarlig for at følge op ACT - Vi korrigerer, og sætter nye aktiviteter i værk Med udgangspunkt i det opnåede resultat vurderer og implementerer vi de nødvendige ændringer for at komme tilbage på planen Vi aftaler hvilke korrigerende handlinger der skal iværksættes Vi optimerer vores løsning med nye ideer og erfaringer fra den tidligere proces Vi opdaterer vores aktivitetsplan Vi sætter de nye aktiviteter i værk HVIS EN INDSATS IKKE GIVER OS DET ØNSKEDE RESULTAT - så er det om igen

13 Handlingsplan Dato Hvad er forslaget/ideen/forbedringspunktet? Hvilket mål skal opnås? Hvordan måles og synliggøres udviklingen og effekten af de gennemførte aktiviteter? Aktiviteter, der gennemføres: Berørte*): Ansvar: Termin: Status på fremdrift: 1. 2.

14 *) Berørte: Rubrikken anvendes, hvis aktiviteten berører andre (eks. andre teams mv.) end teamet selv, som I derfor skal informere eller involvere i aktiviteten. Aktiviteter, der gennemføres: Berørte*): Ansvar: Termin: Status på fremdrift:

15 ) Berørte: Rubrikken anvendes, hvis aktiviteten berører andre (eks. andre teams mv.) end teamet selv, som I derfor skal informere eller involvere i aktiviteten.

16 Diverse til OH Lidt om mig Jeg hedder Jeg har været ansat i.. Min familie består af. I min fritid. 1 Forventninger Hvad forventer du af dagene? 1

17 Hvad er lean? Lean er at opnå en kultur, baseret på løbende forbedringer, hvor der fokuseres på, hvad der giver værdi, set med kundens øjne. Alt andet er spild, som vi kontinuerligt og struktureret arbejder på at fjerne. Bedre udnyttelse af areal Bedre udnyttelse af maskiner Mindre lager Hvorfor Lean produktion? Hurtigere gennemløbstid Aktivering af engagement Større medarbejder tilfredshed Bedre kvalitet Større kundetilfredshed Lavere enhedsomkostninger Øget konkurrenceevne Større salg anvendelse af principperne fra Lean Thinking til at skabe det næste udviklingsspring i produktionen...

18 Lean De 5 leanprincipper Værdi Værdistrøm Værdi set med kundens øjne. Vi skal vide, hvem kunden er og gennem dialog sikre, at vi ved, hvad kunden mener er værdi. Strømmen af aktiviteter/processer, som leverer værdi til kunden. Fokus på værdiskabelse. Fjern spild. Dem der arbejder i processen deltager i at forbedre den. Fokus på kunden Fokus på fakta Fokus på alles deltagelse, VSM, gemba Flow Bevægelse i processen fremmer effektiviteten. Ventetid og lager er spild. Find og fjern flaskehalse i processen. Gemba Struktur og planlægning fremmer bevægelse. Pull Løbende forbedringer Processen starter ved efterspørgsel. Hver aktivitet starter, når der er et træk på ydelsen. Vi undgår spild ved at levere til næste led, når den trækker ydelsen. Det tager tid at fjerne alt spild fra en proces. Derfor skal vi sikre, at vi løbende kommer tilbage til processen, og forbedre den. Fokus på kunden Løbende forbedringer, PDCA

19 VSM Hvad: Et værktøj til at dokumentere, hvordan processen reelt fungerer i dag (as is). At finde spild og udarbejde den nye proces (to be). Lave implementeringsplanen af de to dos, der skal til for at nå to be. Hvorfor: Skabe overblik og prioritere, hvilke do its ( do its er fx: idéer/forslag/problemstillinger) der skal løses først. Hvordan: Grundig forberedelse (A3). Inddragelse af dem, der arbejder med processen. Følge VSM-processen. Altid have kundens værdi som mål.

20 De 8 typer spild Unødvendig bevægelse Ventetid Lager Unødvendig transport Unødvendig proces Menneskelige ressourcer

21 Lean en stræben efter det perfekte... Stadig faldende omkostninger Ingen fejl Ingen lagerbinding Minimalt pladsforbrug Maksimal kapacitetsudnyttelse Ubegrænset fleksibilitet Høj jobtilfredshed Høj kundetilfredshed

22 VSM

23 Fra AS IS til TO BE IDEAL TO BE AS IS Time

24 5 S Selvdisciplin oprethold Standardiser skab standarder Skrub struktureret rengøring, funktionalitet Sæt i orden definer et hjem/strukturer Sorter væsentligt fra uvæsentligt

25 6S Når en forbedring er klar til ACT i PDCA-hjulet, skal vi sikre fastholdelse af resultatet. Dette gøres ved at gennemføre en 5S, som vil fastholde resultatet af forbedringen.

26 Gemba. Hvad: Et værktøj der bruges til at sikre fokus på fakta. En adfærd om at vi ikke må tage noget for pålydende. Hvorfor: For at sikre at fakta er fakta. Hvordan Før enhver ændring af en proces. Hvor godt Enighed om, at vi har set fakta.

27 Gå til gemba: Følg processen Romerne opfandt det Solvitur ambulando Gå rundt for at finde løsningen Gemba = gerningsstedet

28

29 5 leanværktøjer 5 S Målstyring De 5 basis leanværktøjer VSM Kaizen Gemba

30 Produktionsproces. Opsamlingsbehandling Spredningsbehandling Transport Transport Transport Klargøring til distribution Indsamling/ afhentning Distribution Kunde Jensen

31 Grundprincipper i Lean Produktion Selvbærende teams Value Stream Mapping Value Stream Manager Flow Lean Produktion Mål- og Resultatstyring 5 S Spild Kaizen Hvordan styres virksomheden sikrest & bedst? Lav frekvente målinger (måned, kvartal, år) Hvilke? Eks. (KTA = Kunde tilfredsheds analyse, MTU = medarbejder tilfredsheds analyse) Høj frekvente målinger (Uge, dag, time) Hvilke? Giver mulighed for at reagere på afvigelser i tide. Hvorfor målstyring? Fælles målsætning for alle i virksomheden Arbejdsindsatsen koncentreres om det vigtige, at opnå mål! Forbedret kommunikation på tværs af organisation, hvordan opnås målet

32 Opfølgning på effekt/resultat af forbedringstiltag i virksomheden Hvorfor målstyring? Fælles målsætning for alle i virksomheden Arbejdsindsatsen koncentreres om det vigtige, at opnå mål! Forbedret kommunikation på tværs af organisation, hvordan opnås målet Opfølgning på effekt/resultat af forbedringstiltag i virksomheden Målstyret ledelse Sæt mål for udvikling og forbedring af virksomheden, funktionen, processen m.v. Sikre accept, forståelse og forpligtelse omkring disse mål. Efterspørg resultaterne målingerne Drøft resultater årsager og forbedrings forslag Reagere aktivt på resultaterne og støtte i korrektion af kursen mod målene. Mål > Resultater > Dialog > Handling Overordnede mål Der skal være direkte sammenhæng fra virksomhedens overordnede strategi og mål > til de daglige, ugentlige, osv. Måleområder. Der skal være en rød tråd fra de strategiske virksomhedsmål til målene for den enkelte ansatte i virksomheden KPI... Hvad kunne vi måle på? Leveringsevne evne til at levere materialer og information nøjagtigt og præcist til kunder (interne & eksterne) Kvalitet evne til at sælge, levere og producere 1.klasses kvalitet i alle aspekter Effektivitet evne til at være de mest omkostningseffektive i alle processer KPI... Hvad kunne vi måle på? Gennemløbstid evne til at have den kortest mulige gennemløbstid fra udvikling til kunden Medarbejdertilfredshed evne til kontinuerligt at forbedre sig indenfor alle forretningsområder baseret på tilfredse medarbejdere Hvad ville du måle på????? Målstyringstavler Når målene er veldefineret, skal de også fremstå let og overskuelige for alle i organisationen Formål med målstyringstavle: Ethvert områdes grundlag for at kunne synliggøre øjeblikkelig status, fremdrift og udvikling ligger i brugen og udviklingen af en målstyringstavle!!!!

33 Målstyringstavler Når målene er veldefineret, skal de også fremstå let og overskuelige for alle i organisationen Formål med målstyringstavle: Ethvert områdes grundlag for at kunne synliggøre øjeblikkelig status, fremdrift og udvikling ligger i brugen og udviklingen af en målstyringstavle Mødestruktur En fast mødestruktur er grundlag for god målstyring!!! Hvad er passende hos jer? Dagligt, ugentligt, månedligt, årligt antal? / længde? Fast dagsorden hvilken? Brug evt. møde procescheck

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform.

For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. For at kunne opnå effektive resultater ved at bruge denne model skal du arbejde med en disciplineret arbejdsform. OM VED-FASEN (SITUATIONSANALYSE) at de involverede parter skal have en fælles oplevelse

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort

Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort Lektionsplan for Industriens LEAN-kørekort 1 Dag 1: Modul 1 40658 Produktionsoptimering for operatører vha. LEAN 1,0 dag Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper planlægge og prioritere LEAN produktionsoptimering.

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN Innovative forbedringsprocesser i postbranchen 1 dag Handlingsorienteret målformulering AMU Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning

Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Velkommen til WEBINAR i Systematisk problemløsning Præsentation af mig Hanne Lundquist Faglærer EUC Lillebælt 5½ år KURSER, JEG BL.A. HAR UDVIKLET OG UNDERVIST I: Kundeservice, kundefokus, Voice of the

Læs mere

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort

VEJLEDNING til faglærere. Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort VEJLEDNING til faglærere Afholdelse af Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Industriens LEAN-kørekort INDLEDNING Denne vejledning er målrettet faglærere og omhandler retningslinjer for merit og afkortning

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4

1. Forord:... 2. LivingLean i dagligdagen er... 3. 2. LivingLean NCC intro... 4 1. Forord:... 2 LivingLean i dagligdagen er.... 3 2. LivingLean NCC intro... 4 Tillid og samarbejde... 4 Værdi og spild... 5 Opstart nye pladser... 6 3. Værktøjskassen... 7 Tavlemøder... 7 5S... 8 Værdistrømsanalyser...

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder

Agenda. Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Agenda Hvad er LEAN 5S - LEGO Tavle og tavlemøder Hvad er LEAN? LEAN principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer værdistrømme, og fjern ikke-værdiskabende aktiviteter. Skab flow

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed

Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse. Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed Lean i danske kommuner Introduktion, erfaringer og anvendelse Oplæg for NKF, 11. marts 2010 Peter Lager, KL s konsulentvirksomhed 1 Hvorfor er Lean interessant for danske kommuner? Den kommunale virkelighed

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse?

System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? System of Profound Knowledge Hvad kan vi lære om hvordan vi skaber endnu mere fremdrift i forbedringsarbejdet gennem denne linse? Læringsmål Efter sessionen har du fået indsigt i: Næste relevante skridt

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14

Audit. Kaizenlederens vejledning. DI-version 2015-04-14 DI-version 2015-04-14 Audit Alle rettigheder tilhører DI 3-2-1 - Audit - Kaizenlederens Vejledning - 2015-04-14 side 1 af 11 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune

Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Lean i Faaborg-Midtfyn kommune Direktionen har vedtaget at igangsætte et pilotprojekt i Faaborg-Midtfyn kommune indenfor lean. Lean indføres for at sikre en ensartet værdiskabende og resultatskabende metode

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version

TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse. Ledelsens vejledning. DI-version DI-version 2014-05-26 TPM (Total Productive Maintenance) Forebyggende vedligeholdelse Ledelsens vejledning Alle rettigheder tilhører DI 2-5-3 - TPM - Ledelsens Vejledning - 2014-05-2626 side 1 af 6 Instruktion

Læs mere

Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION

Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION Bløde mål og nøgletal Af Pia Torreck, UPTION Har du også haft dårlige oplevelser med målstyring? Så er du ikke den eneste. Du sidder med alle metaforerne fra sportens verden og tænker ja salgsafdelingen

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

SAS Standardarbejde i Administration og Service

SAS Standardarbejde i Administration og Service DI-version 2014-12-17 SAS Standardarbejde i Administration og Service Alle rettigheder tilhører DI 2-5-4 - SAS - Ledelsens Vejledning - 2014-12-17 side 1 af 8 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI

Læs mere

Elevfokuseret Selvevaluering

Elevfokuseret Selvevaluering Elevfokuseret Selvevaluering Udvikle elever Processer i undervisning Mål og strategi Medarbejdere Samarbejde Udvikle og forbedre Bevis for afholdelse Uddannelse El-automatik - grundforløb ved Syddansk

Læs mere

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Lean i produktionen. Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Lean i produktionen Bjørn Strømboe Petersen SAS Institute A/S Six Sigma Agenda Lean i produktionen Hvorfor lean i produktionen? Udfordringer/faldgruber Hvordan understøtter SAS? Hvordan kommer jeg i gang?

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter

Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel Ledelse 23. nov. 10 Visuel Ledelse i udviklingsprojekter Visuel planlægning og styring af udviklingsprojekter Visuelle midler Lean i udviklingsafdelingen Lean i mødekulturen Etablering af fælles

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Velkommen til. The Visible Way. Repetition af kursus 5 Kaizen tavler heavy, modul 1 (2) Focus Action Complete Practise

Velkommen til.  The Visible Way. Repetition af kursus 5 Kaizen tavler heavy, modul 1 (2) Focus Action Complete Practise www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practise 1 www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Repetition af kursus 5 Kaizen tavler heavy, modul 1 (2) Hvad

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Velfærdsledelsesværktøj 5

Velfærdsledelsesværktøj 5 Velfærdsledelsesværktøj 5 Brug hånd, mund og fod og få kvalitet og effektivitet Ledere og medarbejdere på de borgernære områder oplever i stigende grad, at der er stort fokus på effektivitet. Mange oplever,

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI-version Kanban. Ledelsens vejledning Kanban - Ledelsens Vejledning Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI-version 2013-10-08 Kanban 2-4-1 - Kanban - Ledelsens Vejledning - 2013-10-08 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion.

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI

VÆRKTØJ. til formulering af mål og opgørelse af ROI VÆRKTØJ til formulering af mål og opgørelse af ROI INTRODUKTION Hvis ikke vi formulerer et mål, vil vi aldrig kunne opgøre hvor langt vi når på vores møder. Og så kan vi ikke retfærdiggøre den investering

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Auditbeskrivelser for GLM

Auditbeskrivelser for GLM 3-3-1 V01 3-3-1 V02 3-3-1 V03 3-3-1 V04 Er der for processerne synlige forbindelser for information mellem dem (også til støtteprocesser)? Punktet er opfyldt, hvis vejen for information mellem adskilte

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Reduktion af arbejdskapitalen

Reduktion af arbejdskapitalen Leanrejsen 03. maj. 11 Leanrejsen Formål med lean Reduktion af arbejdskapitalen (Lagre + kredit til kunder - kredit fra leverandører) 2 1 Formål med lager Lager bruges til at sikre leveringer ved skift

Læs mere

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital

Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling. Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Hvordan opstartes simulation (teamtræning) i egen afdeling Teamtræningsgruppen (Else Winge &Juri Lindy Pedersen) Børneafdelingen Hvidovre Hospital Koncept Behov/krav Mål program teknik/dukke Ledelse Manpower

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept

Skive Tekniske Skoles kvalitetskoncept Skive Tekniske Skole arbejder systematisk med evaluering og kvalitetsudvikling, og det er målet, at det kan bidrage konstruktiv til de fire kvalitetsmål for erhvervsuddannelsernes udvikling. Skolens kvalitetsarbejde

Læs mere

VELKOMMEN. Fra viden til handling

VELKOMMEN. Fra viden til handling VELKOMMEN Fra viden til handling 1 PROGRAM Præsentation af oplægsholdere - værdisæt og visioner bag samarbejdet Præsentation af videntilhandling.dk Øvelsessession meningsfuld og anvendt dokumentation hjemme

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Ledelse for små virksomheder

Ledelse for små virksomheder Ledelse for små virksomheder 27-4-2017 09.00-12.00 Program 09.00 Velkommen Din rolle som ejerleder i en lille virksomhed De typiske udfordringer for en ny leder Involvering af medarbejdere Opsætning af

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

Modul 3 Systematisk problemløsning for operatører

Modul 3 Systematisk problemløsning for operatører Modul 3 Systematisk problemløsning for operatører Program Dag 1: Opsamling af VSM Introduktion problemløsning Prioritering af opgaver Dag 2: Problemløsningsværktøjer PDCA 5 x hvorfor Fiskebensdiagram A3

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 8. december 2016 21:47 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.05 11.00 Kl. 11.00 12.00 Kl. 12.00 13.00 Kl. 13.00 13.30 Kl. 13.30 14.15 Kl. 14.15 14.25

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6

DI version 2015-01-13. 5S og Flow. Ledelsens vejledning. 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 DI version 2015-01-13 5S og Flow 2-3-1-5S Og Flow - Ledelsens Vejledning - 2015-01-13 Alle rettigheder tilhører DI side 1 af 6 Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne instruktion. For filer i formatet

Læs mere

PDCA-spil - BESKRIVELSE

PDCA-spil - BESKRIVELSE PDCA-spil - BESKRIVELSE ACT PLAN CHECK DO PDCA-spil - Materiale Stor Stofpose med blandede LEGO klodser pr/gruppe. MEGET blandede klodser både form og farve. Posen skal kunne lukkes. Billeder til at bygge

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker

Kompetenceudviklingsforløb. LEAN praktiker Kompetenceudviklingsforløb LEAN praktiker HVORFOR SKAL DU DELTAGE? Kurset er til dig, der gerne vil være i stand til, at anvende LEAN i hverdagen og konkret tage del i virksomhedens tiltag omkring procesoptimeringer

Læs mere

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING

BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING En lynguide til Perspektiv læringsmål BEDRE OPGAVELØSNING VIA KOMPETENCE- UDVIKLING Opgave Hverdag Træning Hvorfor gå systematisk til værks? Sådan kan I bruge guiden Metodens fem faser Der spildes mange

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere