Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d. 14.-16. september 2012"

Transkript

1 Resolutioner 2012 Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d september 2012 Den offentlige sektor Stop prestigeprojekter der må være grænser for galskaben! Det er ved at blive mere og mere normalt, at folkevalgte politikere bruger løs af borgernes penge til store prestigeprojekter. Det er især galt op til kommunalvalget, hvor en masse politikere prøver at købe sig til borgernes stemmer for borgernes egne penge! Venstres Ungdom tager skarpt afstand fra dette vanvid. Politikerne skal ikke bare smide rundt med vores penge, og især ikke projekter som bliver sat i vandet for at gøre livet bedre for politikerne. Vi betaler ikke skat for at forbedre deres eftermæle samt øge deres stemmeantal. VU mener derfor, at politikerne skal stoppe med prestigeprojekterne og begynde at bruge penge, hvor det kommer borgerne til gavn. Pengesluger Velfærdsstaten er for stor. Derfor skal vi i højere grad bestræbe os på at slanke den offentlige sektor. Fingrene væk fra vores jord! VU mener ikke, at kommuner og regioner må ekspropriere - kommunalpolitikere skal ikke have lov til at stjæle folks private ejendom. Den private ejendomsret er grundlaget for vores samfund og udvandes dagligt i det kommunale selvstyre. Desuden skal det være lovpligtigt, at erstatningen skal svare til markedsvurderingen. Arbejdsmarked, Erhverv, Skat og Økonomi Afskaf arbejdsmarkedsbidrag Venstres Ungdom er som udgangspunkt imod alle former for skat, men lige netop arbejdsmarkedsbidraget må siges at være præget af ekstraordinært idioti. Arbejdsmarkedsbidraget er en bruttoskat; en skat der bliver opkrævet inden A-skatten. Denne skat bliver ikke påvirket af hverken fribeløb eller fradrag samtidigt med, at den kun gælder for folk, der går på arbejde. Der er ikke tale om et bidrag til arbejdsmarkedet, men en straf til de få, der fortsat går på arbejde. Det er på tide at vi afskaffer resterne af Løkketofts rædselsregime og fjerner arbejdsmarkedsbidraget.

2 Ingen skat på sociale ydelser Skat på sociale ydelser er udelukkende meningsløs cirkulation af skattekroner. Det eneste vi opnår ved denne tåbelige anordning er unødvendigt bureaukrati og ekstra omkostninger for den danske stat. Venstres Ungdom foreslår, at dette implementeres sådan, at ydelsen nedsættes med en værdi svarende til den eksisterende beskatning. Ingen skat på finansielle transaktioner Flere politikere i Danmark ser positivt på idéen om at indføre skat på finansielle transaktioner, en såkaldt finansskat. Begrundelsen er, at finanssektoren har været skyld i den finansielle krise, og at en finansskat derfor kun er rimelig. Finansielle transaktioner er mobile og vil derfor blot rykke til udlandet, hvis der indføres en finansskat i Danmark med tab af arbejdspladser til følge. Venstres Ungdom er derfor imod enhver form for finansskat. Sænk kontanthjælpen til SU-niveau! Kontanthjælpsniveauet i Danmark har nået uanede højder. For alle kontanthjælpsmodtagere gælder det i dag, at ydelsen er højere end SU en, og er man over 25, er kontanthjælpssatsen dobbelt så høj som SUsatsen. I Venstres Ungdom mener vi ikke, at det skal kunne betale sig at gå ledig derfor skal kontanthjælpen sættes ned til SU-niveau, så det ikke er favorabelt at vælge uddannelse eller arbejde fra! Flere skattelettelser, nu! Venstres Ungdom hilser skattereformen velkommen, men den er kun begyndelsen. Venstres Ungdom mener, at Danmark har brug for yderligere skattelettelser for at fremme væksten og for at bringe Danmark tilbage i førertrøjen. Ligeledes er det vigtig værdipolitik, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, og man skal kunne beholde frugten af sit eget arbejde. Derfor ønsker VU yderligere skattelettelser, og det kan kun gå for langsomt! Afskaf vægtafgiften på køretøjer Vægtafgiften på køretøjer blev i sin tid indført for at fremme salget af danske Nimbus-motorcykler, og har i dag udviklet sig til en klassisk socialistisk afgiftspumpe, der årligt koster adskillige kroner for danske bilister. Da Nimbus-fabrikkerne for længst er lukket, og begrundelsen for skabelsen af vægtafgiften er intet mindre end konkurrenceforvridende, må afgiften betegnes som forældet, og den bør derfor afskaffes hurtigst muligt.

3 Stop fagforeningernes mafiametoder Som bekendt tillader den danske lovgivning, at fagforeninger kan benytte sig af mafiametoder i forsøget på at tvinge erhvervsdrivende til at vælge en dyrere overenskomst. Dette er bedst kommet til syne gennem konflikten mellem 3F og restaurant Vejlegården, hvor 3F dagligt benytter sig af blokader og andre ufine metoder for at få restauranten til at vælge 3F s dyrere overenskomst. Normalt er øget lovgivning ikke den foretrukne løsning, men i denne sag ønsker vi, at liberale politikere tager initiativ til at øge friheden for arbejdsgiverne og begrænse fagforeningernes mulighed for benyttelse af mafiametoder. Politisk opgør med røde fagforeninger I de seneste år er de røde fagforeninger gradvist blevet udkonkurreret af gule fagforeninger, der kan tilbyde billigere og mere fleksible ordninger. Dette bekræfter, at der er brug for et politisk opgør med de røde fagforeninger, der i årevis har kæmpet for højere lønninger og lavere produktivitet. Derfor ønsker VU, at en kommende borgerlig regering i Thatcher-stil tager et opgør med de røde fagforeninger, så vi igen kan få et produktivt samfund. Det er falsk varedeklaration! I gennem tiden har der været reklameret for adskillige skattelettelser. Skattelettelser der har forblændet os med troen om, at vi har fået flere penge mellem hænderne. Dog har det vist sig, at de seneste skattereformer blot har været en reguleringskrig med formål at omfordele pengene. Venstres Ungdom vil gerne se oprigtige skattelettelser, der medfører et generelt sænket skatteniveau, der betyder, at det danske borgerskab reelt får flere penge mellem hænderne. Ingen skjulte afgifter Som det er i dag, så er der rigtig mange skjulte afgifter i Danmark. Det er på alt fra om det er sukker eller fedt, og man kan ikke se, at man betaler den afgift. Det skal være gennemsigtigt for forbrugerne at se, hvad de bruger deres penge på, og derfor mener vi, at alle de skjulte afgifter skal afskaffes. Hyld iværksættere Danmark skal i fremtiden leve af danskernes ideer og lyst til at tage initiativ og skabe nye virksomheder. Derfor skal vi hylde innovation og lade ideer og viden blive til kommende arbejdspladser. Det gør man ikke

4 ved at indføre iværksætterskatter, se skævt til dem der tager en chance og gennem skatten plukke de, som har succes. VU mener derfor, at vi skal hylde dem, som tager initiativ, og respektere og anerkende, at succes opstår ved hårdt arbejde og glemme tanken om, at succesfulde iværksættere kun er onde, egoistiske kapitalister. Afskaf dagpengeordningen Dagpengeordningen i dens nuværende form skal afskaffes, til fordel for privat og frivillig opsparing. Således vil der blive større incitament til privat opsparing og eventuelt finde job indenfor andre sektorer end sin primære. Afskaf arveafgiften At det officielt kaldes en boafgift ændrer ikke ved dens natur: arveafgiften er et udtryk for, at staten åbenbart har ret til en portion af den arv, som tilgår de efterladte. Denne arv er optjent og dermed allerede beskattet én gang. Venstres Ungdom går ikke ind for at beskatte ting flere gange, og særligt arveafgiften er usmagelig opportunisme fra statens side og bør derfor afskaffes. Afskaf ejendomsskatten Venstres Ungdom vil afskaffe ejendomsskatten, da vi ikke mener, at det er rimeligt at betale skat af en ejendom, som man har købt og betalt. Stigninger i værdien til glæde for køberen er en naturlig kompensation for risikoen ved at investere i ejendomme, som lige så godt kunne falde i værdi! Ejendomsskatten er derfor en urimelig misundelsesskat, som ikke har nogen logisk begrundelse og bør afskaffes! Der findes ikke ufinansierede skattelettelser I Venstres Ungdom mener vi, at det er på tide at lægge den hadske retorik om ufinansierede skattelettelser på hylden. Der findes ikke ufinansierede skattelettelser, da det er borgernes egne penge. Der findes kun ufinansieret offentligt forbrug! Lad falde, hvad ikke kan stå

5 Markedet, ikke staten, skal bestemme, hvad der overlever, og hvad der falder. Staten skal aldrig vælge at bruge borgernes penge på at redde virksomheder, der ikke selv kan klare sig på markedsvilkår. Udvikling eller afvikling. Drop procenterne vi skal have en så lav skat som muligt! I Venstres Ungdom er vi trætte af at tale om procenter. Forskellige liberale har travlt med at komme med forskellige bud på, hvor lav skatteprocenten skal være. Skal den være på 38 %? Måske 20 %? Lavere? Højere? I Venstres Ungdom ønsker vi ikke at sætte procenter på, idet vores mål er simpelt: Skatten skal være så lav som overhovedet muligt finansieret ved at minimere staten så meget som muligt. Det er god logik, at vi ikke skal aflevere 38 %, hvis man kan nøjes med at betale 20 % osv. Bankpakker Venstres Ungdom finder det komplet uforståeligt og forkasteligt, at man fra Folketingets side med bankpakker som værktøj støtter og hjælper usunde banker, der er truet af bankkrak. Det strider imod princippet om det frie marked, hvor sunde virksomheder, der evner at skabe profit, er vinderne, mens usunde virksomheder taber. Ved at gå imod dette vigtige princip fordrejer man markedet og ødelægger sunde virksomheder, hvor taberen også er den enkelte dansker som forbruger. Desuden åbner bankpakker op for øget lobbyisme, mens too big to fail -princippet indprenter sig i både bankdirektører og folkevalgtes sind og nedbryder tilliden bankkunder og banker imellem. Bankpakker ødelægger markedet og tilskynder dårlig forretningsførelse, der i et frit marked aldrig ville finde sted i samme omfang, og gildet betales med vores skattekroner. Venstres Ungdom er derfor klart imod bankpakker og deslige. Religion, styreformer og kultur Afskaf Kongehuset Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet kan sidde for livstid. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet ikke kan dømmes ved domstolene. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet bliver født i denne position i samfundet. Og så spørg dig selv dette Er det et demokrati? Dette er de nuværende tilstande i det Danmark, vi alle bor i, og derfor mener Venstres Ungdom, at det er på tide, at vi siger farvel til en institution, der latterliggør vores demokrati.

6 Venstres Ungdom anerkender, at kongefamiliens repræsentanter for mange udlændige udgør en vigtig del af det helhedsindtryk, man får af Danmark som nation, samt at kongehusets tilstedeværelse ved receptioner, forretningsmøder og lignende ofte er en medvirkende årsag til, at danske virksomheder får store ordrer hjem. VU anerkender dog ikke det danske kongehus' særstatus i grundloven samt det faktum, at Dronningen stadig er vores officielle statsoverhoved, på trods af at vi har et af verdens mest velfungerende demokratier. Derfor skal kongehusets skrives ud af grundloven, kongefamilien fratages deres særstatus samt deres apanage. De skal dog stadig, såfremt virksomhederne ønsker at betale for det, have lov til at repræsentere Danmark ved officielle arrangementer. Det er ikke kun den fornuftige ting at gøre, men det er også det eneste liberale. Det er ikke liberalt at ofre frihed og demokrati på traditionernes alter. Det er tværtimod konservativt! Retspolitik Hold dig væk Thor! Skatteminister Thor Möger har gjort det muligt for Skat, uden retskendelse, at krænke privatlivets fred og trænge ind på lovlydige borgeres ejendom for at kontrollere, om de får udført sort arbejde. Venstres Ungdom anser den private ejendomsret for ukrænkelig og mener, at SSFR bryder med grundlæggende retsstatslige principper ved at give Skat flere rettigheder end selv PET. Derfor skal regeringens lov ændres så hurtigt som muligt, så respekten for den private ejendomsret bliver genetableret. Rabat er pjat Rabatordninger hører til i Netto og ikke i vores retssystem. I dag får f.eks. unge kriminelle, der har ret til at modtage SU, rabat på deres bøder. Venstres Ungdom finder det dybt absurd, at visse kriminelle skal have bedre vilkår i forhold til andre kriminelle. En forbrydelse er en forbrydelse, uanset hvem der har begået den. Derfor mener VU, at økonomiske rabatter i retssystemet skal droppes. Afskaf racismeparagraffen Racismeparagraffen har hjemmel i et verdenssyn, som ligger meget langt fra det liberale. Én af de mest fundamentale frihedsrettigheder er retten til at ytre sig frit, og denne rettighed skal ikke lægges i lænker af udvalgte gruppers ømme tæer og krænkelseskultur. Vi tager uforbeholdent afstand til alle former for racisme og diskrimination, men den fri meningsudveksling er uundværlig i et liberalt samfund.

7 Integration og udlændinge Afskaf pointsystemet I Danmark har vi en massiv velfærdsstat med så stor en omfordeling og statslig indblanding, at vi mennesker ofte omtales som økonomiske byrder. I stedet for at ændre vores system har man fundet kreative metoder til at forhindre indvandring for dem, hvor man ikke er garanteret, at disse kan klare sig selv og blive en økonomisk gevinst for den danske stat. Bl.a. det nuværende pointsystem viser med al tydelighed, hvordan vi i Danmark accepterer, at den fri bevægelighed kun bør gælde for de velstillede. Venstres Ungdom siger stop. Vi accepterer ikke, at mennesker sættes i kasser efter økonomi og uddannelsesniveau. Den danske velfærdstat gør mennesker til dyre klienter, men for Venstres Ungdom betyder dette, at systemet skal laves om, ikke at der skal gøres forskel på folk. Flygtninge skal hjælpes i deres egen region For at hjælpe flygtninge optimalt er det vigtigt at minimere det kulturelle chok, som sker på tværs af landegrænser, mest muligt. Derfor mener Venstres Ungdom, at flygtningehjælp skal foregå tættere på flygtningens hjemland for at mindske de kulturelle forskelle, som omtvisteligt opstår hos de fleste flygtninge. Social, sundhed og personlig frihed Ytringsfrihed for enhver pris Ytringsfriheden er et af de bærende elementer i det danske samfund og et af de principper, der adskiller Danmark fra fjerne bananrepublikker. Derfor er det VU s fremmeste opgave at styrke dialogen mellem forskellige grupper af mennesker uanset den modstand, som det måtte møde fra regressive kræfter af anden overbevisning. Vi tror på et liv før døden! Abraham Lincoln sagde engang: Det er ikke mængden af år i dit liv, der tæller det er mængden af liv i dine år. Venstres Ungdom bakker op om dette udsagn og tager derfor klar afstand fra Forebyggelseskommissionen. VU ønsker ikke et samfund, hvor staten skal gå ind og blande sig i, hvordan man lever sit liv. Vi skal ikke indskrænke den personlige frihed og umyndiggøre borgerne som uselvstændige individer. Venstres Ungdom ønsker derfor, at sundhedsspørgsmålene skal overlades til borgernes selv. Det enkelte individ skal tage ansvar for sit eget liv.

8 Lykken er subjektiv Venstres Ungdom bemærker med stor forundring, at Danmarks socialistiske regering ønsker et lykkeindeks for danskerne. Venstres Ungdom ser ikke lykken som noget, der kan kategoriseres eller måles af embedsmænd eller beslutningslysne politikere. Lykken er subjektiv og noget af det mest personlige ved et individ. Venstres Ungdom finder lykken i, at politikerne i det store lader borgerne være i fred og giver dem muligheden til at finde og definere deres egen lykke. Statsstøttet graviditet nej tak! Det er glædeligt, at så mange danskere har lyst til at få børn! Venstres Ungdom mener dog ikke, at det er en menneskeret at få børn, og derfor er det ikke staten og de skattepligtige borgeres opgave at betale for at alle mennesker kan få børn. Klima, miljø og energi Let s go nuclear! Verdenen over stiger energiforbruget, og det bliver efterhånden mere og mere tydeligt, at afbrændingen af fossile brændstoffer har en skadelig virkning på vores klima. Derfor ser Venstres Ungdom en naturlig konsekvens i, at Danmark også indfører kernekraft for at sikre en mere ren energiforsyning. Moderne kernekraftværker har gennemgået en teknologisk udvikling, der gør, at de ligger milevidt fra de skræmmeeksempler vi kender fra Tjernobyl og Fukushima. Der findes en række løsninger på affaldsproblemet, herunder at vente på Thorium reaktorer, som gør at vi kan indfører kernekraft med sikkerhed for både miljø og befolkningen. Så længe kernekraft er i front når det kommer rent bæredygtigt energi må vi kæmpe for at bruge det. Ned med kvoterne CO 2 -kvoter er et system, der nedbryder enhver intension for brugen af vedvarende energi. Det gør de nye 5000 kr., som en gennemsnitlig familie skal betale for det nye energiforlig fuldstændig irrelevant og spild af penge. I Venstres Ungdom mener vi, at enhver handling og ethvert system, der ødelægger initiativet imod forskning og brugen af mere ansvarlig energi samt tager ethvert ansvar fra alverdens miljøsvin bør elimineres! Det hjælper hverken Moder Natur eller os selv at flytte forureningen rundt i verden. Derfor går VU ind for, at enhver er ansvarlig for egen udledning og mener, at en komplet afskaffelse af CO 2 -kvoter er vejen frem!

9 Færre vindmøller mere forskning Hvis man skal tro SF s miljøminister Ida Auken, er vindmøller den eneste energikilde, der kan fremtidssikre Danmark og verden. Virkeligheden har dog vist, at vindmøller er en dårlig forretning, og der er behov for nye initiativer, hvis Danmark skal tjene penge på grønne løsninger. Derfor ønsker VU, at de mange grønne millioner investeres i forskning, så det bliver muligt at finde økonomisk ansvarlige og bæredygtige miljøpolitiske løsninger. Diverse I I Venstres Ungdom pynter man sig ikke med lånte fjer Som gode demokratiske mennesker er vi i VU stolte over de tillidshverv, vi er givet af medlemmerne. Derfor skærer det i øjnene, når enkelte ikke kender de gængse spilleregler, og opfinder nye titler til sig selv. Vi vil derfor ikke acceptere, at medlemmer af fx forretningsudvalget tilføjer 'Lands-' til sin titel, bare fordi det lyder mere fornemt. Landspolitisk ordfører, Landsnæstformand eller Landslandskasserer - Nej Tak!

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg.

Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 **** DET TALTE ORD GÆLDER **** I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Lars Løkke Rasmussen, Landsmødetale 4. oktober 2014 DET TALTE ORD GÆLDER I dag er det præcis 1.115 dage siden, der sidst var folketingsvalg. Venstre gik frem for første gang i 10 år men danskerne valgte

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011

Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 Spørgsmål om udviklingspolitik til de danske partier 2011 NGO FORUM (sammenslutningen af danske udviklingsorganisationer) gennemførte i marts 2011 en rundspørge til partierne i Folketinget om deres udviklingspolitik.

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk

Dansk F lkeblad Søndag den 11. september 2011 www.danskfolkeparti.dk 3337 5199 df@ft.dk Dansk F lkeblad 3337 5199 df@ft.dk Velfærd: Vi må takke de ældre ved at give dem en tryg alderdom. Side 2 Valgkamp 2011: det er dit land - det er dit valg Slaget om Danmark Torsdag den 15. september er

Læs mere

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik

Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere. Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik Retfærdige grænser for flygtninge og indvandrere Liberal Alliances udspil til en ny udlændingepolitik 01 Spørgsmålene om indvandrere og flygtninge og deres ophold i Danmark, hvad enten opholdet er kortvarigt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON:

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON: VUs Thomas Banke i RÆSON: VI LEVER i en globaliseret verden. En verden hvor udfordringerne for et lille land som Danmark bliver større og større. Det industrielle erhvervsliv flytter arbejdspladser ud

Læs mere

Dansk Samlings grundsyn

Dansk Samlings grundsyn Dansk Samlings grundsyn Vedtaget af Dansk Samlings landsråd, Nyborg den 2. oktober 2010 Dansk Samling forkynder ingen -isme og repræsenterer ingen ideologi. Dansk Samling kender sig hverken som højre-

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK

fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS EU-POLITIK Forord Dansk Erhvervs mål med denne publikation er at give vores bud på en fremtidsrettet politik for EU-samarbejdet. Dansk Erhvervs ønsker et mere fokuseret

Læs mere

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Økonomisk oversigt...5 Initiativer...6 1. Skattelettelser til borgere og erhvervsliv...6 1.1 Selskabsskatten sænkes til 15 procent...6 1.2 Topskatten fjernes...7 1.3

Læs mere

En møbelhandlers testamente

En møbelhandlers testamente EN MØBELHANDLERS TESTAMENTE En møbelhandlers testamente Inter IKEA Systems B.V. 1976-2013 1 At skabe en bedre hverdag for de mange mennesker ved at tilbyde et bredt sortiment af veldesignede og funktionelle

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere