Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d september 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d. 14.-16. september 2012"

Transkript

1 Resolutioner 2012 Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d september 2012 Den offentlige sektor Stop prestigeprojekter der må være grænser for galskaben! Det er ved at blive mere og mere normalt, at folkevalgte politikere bruger løs af borgernes penge til store prestigeprojekter. Det er især galt op til kommunalvalget, hvor en masse politikere prøver at købe sig til borgernes stemmer for borgernes egne penge! Venstres Ungdom tager skarpt afstand fra dette vanvid. Politikerne skal ikke bare smide rundt med vores penge, og især ikke projekter som bliver sat i vandet for at gøre livet bedre for politikerne. Vi betaler ikke skat for at forbedre deres eftermæle samt øge deres stemmeantal. VU mener derfor, at politikerne skal stoppe med prestigeprojekterne og begynde at bruge penge, hvor det kommer borgerne til gavn. Pengesluger Velfærdsstaten er for stor. Derfor skal vi i højere grad bestræbe os på at slanke den offentlige sektor. Fingrene væk fra vores jord! VU mener ikke, at kommuner og regioner må ekspropriere - kommunalpolitikere skal ikke have lov til at stjæle folks private ejendom. Den private ejendomsret er grundlaget for vores samfund og udvandes dagligt i det kommunale selvstyre. Desuden skal det være lovpligtigt, at erstatningen skal svare til markedsvurderingen. Arbejdsmarked, Erhverv, Skat og Økonomi Afskaf arbejdsmarkedsbidrag Venstres Ungdom er som udgangspunkt imod alle former for skat, men lige netop arbejdsmarkedsbidraget må siges at være præget af ekstraordinært idioti. Arbejdsmarkedsbidraget er en bruttoskat; en skat der bliver opkrævet inden A-skatten. Denne skat bliver ikke påvirket af hverken fribeløb eller fradrag samtidigt med, at den kun gælder for folk, der går på arbejde. Der er ikke tale om et bidrag til arbejdsmarkedet, men en straf til de få, der fortsat går på arbejde. Det er på tide at vi afskaffer resterne af Løkketofts rædselsregime og fjerner arbejdsmarkedsbidraget.

2 Ingen skat på sociale ydelser Skat på sociale ydelser er udelukkende meningsløs cirkulation af skattekroner. Det eneste vi opnår ved denne tåbelige anordning er unødvendigt bureaukrati og ekstra omkostninger for den danske stat. Venstres Ungdom foreslår, at dette implementeres sådan, at ydelsen nedsættes med en værdi svarende til den eksisterende beskatning. Ingen skat på finansielle transaktioner Flere politikere i Danmark ser positivt på idéen om at indføre skat på finansielle transaktioner, en såkaldt finansskat. Begrundelsen er, at finanssektoren har været skyld i den finansielle krise, og at en finansskat derfor kun er rimelig. Finansielle transaktioner er mobile og vil derfor blot rykke til udlandet, hvis der indføres en finansskat i Danmark med tab af arbejdspladser til følge. Venstres Ungdom er derfor imod enhver form for finansskat. Sænk kontanthjælpen til SU-niveau! Kontanthjælpsniveauet i Danmark har nået uanede højder. For alle kontanthjælpsmodtagere gælder det i dag, at ydelsen er højere end SU en, og er man over 25, er kontanthjælpssatsen dobbelt så høj som SUsatsen. I Venstres Ungdom mener vi ikke, at det skal kunne betale sig at gå ledig derfor skal kontanthjælpen sættes ned til SU-niveau, så det ikke er favorabelt at vælge uddannelse eller arbejde fra! Flere skattelettelser, nu! Venstres Ungdom hilser skattereformen velkommen, men den er kun begyndelsen. Venstres Ungdom mener, at Danmark har brug for yderligere skattelettelser for at fremme væksten og for at bringe Danmark tilbage i førertrøjen. Ligeledes er det vigtig værdipolitik, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, og man skal kunne beholde frugten af sit eget arbejde. Derfor ønsker VU yderligere skattelettelser, og det kan kun gå for langsomt! Afskaf vægtafgiften på køretøjer Vægtafgiften på køretøjer blev i sin tid indført for at fremme salget af danske Nimbus-motorcykler, og har i dag udviklet sig til en klassisk socialistisk afgiftspumpe, der årligt koster adskillige kroner for danske bilister. Da Nimbus-fabrikkerne for længst er lukket, og begrundelsen for skabelsen af vægtafgiften er intet mindre end konkurrenceforvridende, må afgiften betegnes som forældet, og den bør derfor afskaffes hurtigst muligt.

3 Stop fagforeningernes mafiametoder Som bekendt tillader den danske lovgivning, at fagforeninger kan benytte sig af mafiametoder i forsøget på at tvinge erhvervsdrivende til at vælge en dyrere overenskomst. Dette er bedst kommet til syne gennem konflikten mellem 3F og restaurant Vejlegården, hvor 3F dagligt benytter sig af blokader og andre ufine metoder for at få restauranten til at vælge 3F s dyrere overenskomst. Normalt er øget lovgivning ikke den foretrukne løsning, men i denne sag ønsker vi, at liberale politikere tager initiativ til at øge friheden for arbejdsgiverne og begrænse fagforeningernes mulighed for benyttelse af mafiametoder. Politisk opgør med røde fagforeninger I de seneste år er de røde fagforeninger gradvist blevet udkonkurreret af gule fagforeninger, der kan tilbyde billigere og mere fleksible ordninger. Dette bekræfter, at der er brug for et politisk opgør med de røde fagforeninger, der i årevis har kæmpet for højere lønninger og lavere produktivitet. Derfor ønsker VU, at en kommende borgerlig regering i Thatcher-stil tager et opgør med de røde fagforeninger, så vi igen kan få et produktivt samfund. Det er falsk varedeklaration! I gennem tiden har der været reklameret for adskillige skattelettelser. Skattelettelser der har forblændet os med troen om, at vi har fået flere penge mellem hænderne. Dog har det vist sig, at de seneste skattereformer blot har været en reguleringskrig med formål at omfordele pengene. Venstres Ungdom vil gerne se oprigtige skattelettelser, der medfører et generelt sænket skatteniveau, der betyder, at det danske borgerskab reelt får flere penge mellem hænderne. Ingen skjulte afgifter Som det er i dag, så er der rigtig mange skjulte afgifter i Danmark. Det er på alt fra om det er sukker eller fedt, og man kan ikke se, at man betaler den afgift. Det skal være gennemsigtigt for forbrugerne at se, hvad de bruger deres penge på, og derfor mener vi, at alle de skjulte afgifter skal afskaffes. Hyld iværksættere Danmark skal i fremtiden leve af danskernes ideer og lyst til at tage initiativ og skabe nye virksomheder. Derfor skal vi hylde innovation og lade ideer og viden blive til kommende arbejdspladser. Det gør man ikke

4 ved at indføre iværksætterskatter, se skævt til dem der tager en chance og gennem skatten plukke de, som har succes. VU mener derfor, at vi skal hylde dem, som tager initiativ, og respektere og anerkende, at succes opstår ved hårdt arbejde og glemme tanken om, at succesfulde iværksættere kun er onde, egoistiske kapitalister. Afskaf dagpengeordningen Dagpengeordningen i dens nuværende form skal afskaffes, til fordel for privat og frivillig opsparing. Således vil der blive større incitament til privat opsparing og eventuelt finde job indenfor andre sektorer end sin primære. Afskaf arveafgiften At det officielt kaldes en boafgift ændrer ikke ved dens natur: arveafgiften er et udtryk for, at staten åbenbart har ret til en portion af den arv, som tilgår de efterladte. Denne arv er optjent og dermed allerede beskattet én gang. Venstres Ungdom går ikke ind for at beskatte ting flere gange, og særligt arveafgiften er usmagelig opportunisme fra statens side og bør derfor afskaffes. Afskaf ejendomsskatten Venstres Ungdom vil afskaffe ejendomsskatten, da vi ikke mener, at det er rimeligt at betale skat af en ejendom, som man har købt og betalt. Stigninger i værdien til glæde for køberen er en naturlig kompensation for risikoen ved at investere i ejendomme, som lige så godt kunne falde i værdi! Ejendomsskatten er derfor en urimelig misundelsesskat, som ikke har nogen logisk begrundelse og bør afskaffes! Der findes ikke ufinansierede skattelettelser I Venstres Ungdom mener vi, at det er på tide at lægge den hadske retorik om ufinansierede skattelettelser på hylden. Der findes ikke ufinansierede skattelettelser, da det er borgernes egne penge. Der findes kun ufinansieret offentligt forbrug! Lad falde, hvad ikke kan stå

5 Markedet, ikke staten, skal bestemme, hvad der overlever, og hvad der falder. Staten skal aldrig vælge at bruge borgernes penge på at redde virksomheder, der ikke selv kan klare sig på markedsvilkår. Udvikling eller afvikling. Drop procenterne vi skal have en så lav skat som muligt! I Venstres Ungdom er vi trætte af at tale om procenter. Forskellige liberale har travlt med at komme med forskellige bud på, hvor lav skatteprocenten skal være. Skal den være på 38 %? Måske 20 %? Lavere? Højere? I Venstres Ungdom ønsker vi ikke at sætte procenter på, idet vores mål er simpelt: Skatten skal være så lav som overhovedet muligt finansieret ved at minimere staten så meget som muligt. Det er god logik, at vi ikke skal aflevere 38 %, hvis man kan nøjes med at betale 20 % osv. Bankpakker Venstres Ungdom finder det komplet uforståeligt og forkasteligt, at man fra Folketingets side med bankpakker som værktøj støtter og hjælper usunde banker, der er truet af bankkrak. Det strider imod princippet om det frie marked, hvor sunde virksomheder, der evner at skabe profit, er vinderne, mens usunde virksomheder taber. Ved at gå imod dette vigtige princip fordrejer man markedet og ødelægger sunde virksomheder, hvor taberen også er den enkelte dansker som forbruger. Desuden åbner bankpakker op for øget lobbyisme, mens too big to fail -princippet indprenter sig i både bankdirektører og folkevalgtes sind og nedbryder tilliden bankkunder og banker imellem. Bankpakker ødelægger markedet og tilskynder dårlig forretningsførelse, der i et frit marked aldrig ville finde sted i samme omfang, og gildet betales med vores skattekroner. Venstres Ungdom er derfor klart imod bankpakker og deslige. Religion, styreformer og kultur Afskaf Kongehuset Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet kan sidde for livstid. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet ikke kan dømmes ved domstolene. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet bliver født i denne position i samfundet. Og så spørg dig selv dette Er det et demokrati? Dette er de nuværende tilstande i det Danmark, vi alle bor i, og derfor mener Venstres Ungdom, at det er på tide, at vi siger farvel til en institution, der latterliggør vores demokrati.

6 Venstres Ungdom anerkender, at kongefamiliens repræsentanter for mange udlændige udgør en vigtig del af det helhedsindtryk, man får af Danmark som nation, samt at kongehusets tilstedeværelse ved receptioner, forretningsmøder og lignende ofte er en medvirkende årsag til, at danske virksomheder får store ordrer hjem. VU anerkender dog ikke det danske kongehus' særstatus i grundloven samt det faktum, at Dronningen stadig er vores officielle statsoverhoved, på trods af at vi har et af verdens mest velfungerende demokratier. Derfor skal kongehusets skrives ud af grundloven, kongefamilien fratages deres særstatus samt deres apanage. De skal dog stadig, såfremt virksomhederne ønsker at betale for det, have lov til at repræsentere Danmark ved officielle arrangementer. Det er ikke kun den fornuftige ting at gøre, men det er også det eneste liberale. Det er ikke liberalt at ofre frihed og demokrati på traditionernes alter. Det er tværtimod konservativt! Retspolitik Hold dig væk Thor! Skatteminister Thor Möger har gjort det muligt for Skat, uden retskendelse, at krænke privatlivets fred og trænge ind på lovlydige borgeres ejendom for at kontrollere, om de får udført sort arbejde. Venstres Ungdom anser den private ejendomsret for ukrænkelig og mener, at SSFR bryder med grundlæggende retsstatslige principper ved at give Skat flere rettigheder end selv PET. Derfor skal regeringens lov ændres så hurtigt som muligt, så respekten for den private ejendomsret bliver genetableret. Rabat er pjat Rabatordninger hører til i Netto og ikke i vores retssystem. I dag får f.eks. unge kriminelle, der har ret til at modtage SU, rabat på deres bøder. Venstres Ungdom finder det dybt absurd, at visse kriminelle skal have bedre vilkår i forhold til andre kriminelle. En forbrydelse er en forbrydelse, uanset hvem der har begået den. Derfor mener VU, at økonomiske rabatter i retssystemet skal droppes. Afskaf racismeparagraffen Racismeparagraffen har hjemmel i et verdenssyn, som ligger meget langt fra det liberale. Én af de mest fundamentale frihedsrettigheder er retten til at ytre sig frit, og denne rettighed skal ikke lægges i lænker af udvalgte gruppers ømme tæer og krænkelseskultur. Vi tager uforbeholdent afstand til alle former for racisme og diskrimination, men den fri meningsudveksling er uundværlig i et liberalt samfund.

7 Integration og udlændinge Afskaf pointsystemet I Danmark har vi en massiv velfærdsstat med så stor en omfordeling og statslig indblanding, at vi mennesker ofte omtales som økonomiske byrder. I stedet for at ændre vores system har man fundet kreative metoder til at forhindre indvandring for dem, hvor man ikke er garanteret, at disse kan klare sig selv og blive en økonomisk gevinst for den danske stat. Bl.a. det nuværende pointsystem viser med al tydelighed, hvordan vi i Danmark accepterer, at den fri bevægelighed kun bør gælde for de velstillede. Venstres Ungdom siger stop. Vi accepterer ikke, at mennesker sættes i kasser efter økonomi og uddannelsesniveau. Den danske velfærdstat gør mennesker til dyre klienter, men for Venstres Ungdom betyder dette, at systemet skal laves om, ikke at der skal gøres forskel på folk. Flygtninge skal hjælpes i deres egen region For at hjælpe flygtninge optimalt er det vigtigt at minimere det kulturelle chok, som sker på tværs af landegrænser, mest muligt. Derfor mener Venstres Ungdom, at flygtningehjælp skal foregå tættere på flygtningens hjemland for at mindske de kulturelle forskelle, som omtvisteligt opstår hos de fleste flygtninge. Social, sundhed og personlig frihed Ytringsfrihed for enhver pris Ytringsfriheden er et af de bærende elementer i det danske samfund og et af de principper, der adskiller Danmark fra fjerne bananrepublikker. Derfor er det VU s fremmeste opgave at styrke dialogen mellem forskellige grupper af mennesker uanset den modstand, som det måtte møde fra regressive kræfter af anden overbevisning. Vi tror på et liv før døden! Abraham Lincoln sagde engang: Det er ikke mængden af år i dit liv, der tæller det er mængden af liv i dine år. Venstres Ungdom bakker op om dette udsagn og tager derfor klar afstand fra Forebyggelseskommissionen. VU ønsker ikke et samfund, hvor staten skal gå ind og blande sig i, hvordan man lever sit liv. Vi skal ikke indskrænke den personlige frihed og umyndiggøre borgerne som uselvstændige individer. Venstres Ungdom ønsker derfor, at sundhedsspørgsmålene skal overlades til borgernes selv. Det enkelte individ skal tage ansvar for sit eget liv.

8 Lykken er subjektiv Venstres Ungdom bemærker med stor forundring, at Danmarks socialistiske regering ønsker et lykkeindeks for danskerne. Venstres Ungdom ser ikke lykken som noget, der kan kategoriseres eller måles af embedsmænd eller beslutningslysne politikere. Lykken er subjektiv og noget af det mest personlige ved et individ. Venstres Ungdom finder lykken i, at politikerne i det store lader borgerne være i fred og giver dem muligheden til at finde og definere deres egen lykke. Statsstøttet graviditet nej tak! Det er glædeligt, at så mange danskere har lyst til at få børn! Venstres Ungdom mener dog ikke, at det er en menneskeret at få børn, og derfor er det ikke staten og de skattepligtige borgeres opgave at betale for at alle mennesker kan få børn. Klima, miljø og energi Let s go nuclear! Verdenen over stiger energiforbruget, og det bliver efterhånden mere og mere tydeligt, at afbrændingen af fossile brændstoffer har en skadelig virkning på vores klima. Derfor ser Venstres Ungdom en naturlig konsekvens i, at Danmark også indfører kernekraft for at sikre en mere ren energiforsyning. Moderne kernekraftværker har gennemgået en teknologisk udvikling, der gør, at de ligger milevidt fra de skræmmeeksempler vi kender fra Tjernobyl og Fukushima. Der findes en række løsninger på affaldsproblemet, herunder at vente på Thorium reaktorer, som gør at vi kan indfører kernekraft med sikkerhed for både miljø og befolkningen. Så længe kernekraft er i front når det kommer rent bæredygtigt energi må vi kæmpe for at bruge det. Ned med kvoterne CO 2 -kvoter er et system, der nedbryder enhver intension for brugen af vedvarende energi. Det gør de nye 5000 kr., som en gennemsnitlig familie skal betale for det nye energiforlig fuldstændig irrelevant og spild af penge. I Venstres Ungdom mener vi, at enhver handling og ethvert system, der ødelægger initiativet imod forskning og brugen af mere ansvarlig energi samt tager ethvert ansvar fra alverdens miljøsvin bør elimineres! Det hjælper hverken Moder Natur eller os selv at flytte forureningen rundt i verden. Derfor går VU ind for, at enhver er ansvarlig for egen udledning og mener, at en komplet afskaffelse af CO 2 -kvoter er vejen frem!

9 Færre vindmøller mere forskning Hvis man skal tro SF s miljøminister Ida Auken, er vindmøller den eneste energikilde, der kan fremtidssikre Danmark og verden. Virkeligheden har dog vist, at vindmøller er en dårlig forretning, og der er behov for nye initiativer, hvis Danmark skal tjene penge på grønne løsninger. Derfor ønsker VU, at de mange grønne millioner investeres i forskning, så det bliver muligt at finde økonomisk ansvarlige og bæredygtige miljøpolitiske løsninger. Diverse I I Venstres Ungdom pynter man sig ikke med lånte fjer Som gode demokratiske mennesker er vi i VU stolte over de tillidshverv, vi er givet af medlemmerne. Derfor skærer det i øjnene, når enkelte ikke kender de gængse spilleregler, og opfinder nye titler til sig selv. Vi vil derfor ikke acceptere, at medlemmer af fx forretningsudvalget tilføjer 'Lands-' til sin titel, bare fordi det lyder mere fornemt. Landspolitisk ordfører, Landsnæstformand eller Landslandskasserer - Nej Tak!

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk

på ret kurs FINANsFOrBuNDets FOrslAg til regulering AF DeN FINANsIelle sektor I DANmArk på ret kurs FINANSFORBUNDETS forslag til regulering af den finansielle sektor i Danmark på ret kurs Finanskrisen har været øverst på dagsordenen det sidste års tid. Både i medier, på den politiske scene,

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

Henvendelse vedrørende den nye lejelov

Henvendelse vedrørende den nye lejelov Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2014-15 (2. samling) UUI Alm.del Bilag 4 Offentligt AARHUS Henvendelse vedrørende den nye lejelov Aarhus, den 22.6.2015 Den nye lejelov, som træder i kraft pr.

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE

VERDENSERKLÆRINGEN OM MENNESKERETTIGHEDERNE Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer Ingen lande stemte imod. 8 lande

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Ønsker til en ny grundlov

Ønsker til en ny grundlov Ønsker til en ny grundlov Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 1. februar 2014. Radikale Venstres ønsker til en ny grundlov Radikale Venstre ønsker, at der nedsættes en

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14.

Pensionsstyrelsen har i mail af 17.november sendt udkast til ovennævnte lovforslag med frist for bemærkninger senest onsdag d.24.november 2010, kl.14. Til Pensionsstyrelsen Høring vedrørende forslag til Lov om ændring af Lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension), L72 29.11.10 Pensionsstyrelsen har i mail

Læs mere

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare

DEMOKRATI I FAMILIEN af Claus Flygare af Claus Flygare DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Nygade 15 6300 Gråsten Telefon: 7465 1103 Telefax: 7465 2093 www.dats.dk dats@dats.dk Udgivet af DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone

At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvad menes med det progressive skattesystem: At de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder Jo mere man tjener - jo mere skal man betale i skat af den sidst tjente krone Hvem må udskrive skatter i DK:

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Fem myter om mellem- og topskat

Fem myter om mellem- og topskat Fem myter om mellem- og topskat Hvad er sandt og falsk i skattedebatten 2 Danmark skal have lavere skat Statsministeren har bebudet, at regeringen til næste forår vil forsøge at samle et bredt politisk

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Grøn vækst der batter.

Grøn vækst der batter. Grøn vækst der batter. MILJØ: Grøn vækst er netop kommet med et bud på hvordan landbruget kan tilgodese miljøet. Hvorfor er efterafgrøder, halmnedmuldning og pløjefri dyrkning, overhovedet ikke nævnt i

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus

Kirsten Normann Andersens Grundlovstale i Strandbyparken i Esbjerg. Grundlovstale 5. juni 2013. Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Grundlovstale 5. juni 2013 Af Kirsten Normann Andersen, FOA Århus Folkebevægelsens mission er vigtigere end nogensinde. Lidt ironisk kan man måske konkludere, at tidligere tiders succes kan være forklaringen

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Går det familierne godt, går det Danmark godt

Går det familierne godt, går det Danmark godt Jens-Henrik Kirk Går det familierne godt, går det Danmark godt Familien i centrum Familien er og bliver kernen i samfundet. Samtidig er familien et udtryk for både ubetinget kærlighed og betingelsesløs

Læs mere

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven.

L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. Page 1 of 6 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 81 Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven. (Ændring af skatteordningen for

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Tale til Folkemødet 2015. 14. juni 2015. (Det talte ord gælder) Tale til Folkemødet 2015 14. juni 2015 (Det talte ord gælder) Det er dejligt at være på Bornholm. Det er femte gang, der er Folkemøde. For fire år siden stod jeg her i Allinge på en lille scene oppe ved

Læs mere

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00

KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 KUNSTIGE HÆNDER Kommunerne bruger tre milliarder på tilskudsjob Af Mette Lauth @mettela Tirsdag den 16. juni 2015, 05:00 Del: En ny opgørelse viser, at kommunerne sidste år brugte tre milliarder kroner

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik

Tid og råd til at investere i ideer. - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik Tid og råd til at investere i ideer - Liberal Alliances udspil til en ny, liberal iværksætterpolitik 01 Et liberalt slag for iværksætterne Danmark har brug for virksomheder, selvstændige og iværksættere,

Læs mere

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg

Fremtidens velfærd. Principper for fremtidens velfærdssamfund. Debatoplæg Fremtidens velfærd Principper for fremtidens velfærdssamfund Debatoplæg Udgave: 09. juni 2014 1 Indhold Indledning...3 Principper for fremtidens velfærdssamfund...4 1. Overførselssystemet skal sikre den

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere