Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d. 14.-16. september 2012"

Transkript

1 Resolutioner 2012 Vedtaget på Venstres Ungdoms landsstævne i Viborg d september 2012 Den offentlige sektor Stop prestigeprojekter der må være grænser for galskaben! Det er ved at blive mere og mere normalt, at folkevalgte politikere bruger løs af borgernes penge til store prestigeprojekter. Det er især galt op til kommunalvalget, hvor en masse politikere prøver at købe sig til borgernes stemmer for borgernes egne penge! Venstres Ungdom tager skarpt afstand fra dette vanvid. Politikerne skal ikke bare smide rundt med vores penge, og især ikke projekter som bliver sat i vandet for at gøre livet bedre for politikerne. Vi betaler ikke skat for at forbedre deres eftermæle samt øge deres stemmeantal. VU mener derfor, at politikerne skal stoppe med prestigeprojekterne og begynde at bruge penge, hvor det kommer borgerne til gavn. Pengesluger Velfærdsstaten er for stor. Derfor skal vi i højere grad bestræbe os på at slanke den offentlige sektor. Fingrene væk fra vores jord! VU mener ikke, at kommuner og regioner må ekspropriere - kommunalpolitikere skal ikke have lov til at stjæle folks private ejendom. Den private ejendomsret er grundlaget for vores samfund og udvandes dagligt i det kommunale selvstyre. Desuden skal det være lovpligtigt, at erstatningen skal svare til markedsvurderingen. Arbejdsmarked, Erhverv, Skat og Økonomi Afskaf arbejdsmarkedsbidrag Venstres Ungdom er som udgangspunkt imod alle former for skat, men lige netop arbejdsmarkedsbidraget må siges at være præget af ekstraordinært idioti. Arbejdsmarkedsbidraget er en bruttoskat; en skat der bliver opkrævet inden A-skatten. Denne skat bliver ikke påvirket af hverken fribeløb eller fradrag samtidigt med, at den kun gælder for folk, der går på arbejde. Der er ikke tale om et bidrag til arbejdsmarkedet, men en straf til de få, der fortsat går på arbejde. Det er på tide at vi afskaffer resterne af Løkketofts rædselsregime og fjerner arbejdsmarkedsbidraget.

2 Ingen skat på sociale ydelser Skat på sociale ydelser er udelukkende meningsløs cirkulation af skattekroner. Det eneste vi opnår ved denne tåbelige anordning er unødvendigt bureaukrati og ekstra omkostninger for den danske stat. Venstres Ungdom foreslår, at dette implementeres sådan, at ydelsen nedsættes med en værdi svarende til den eksisterende beskatning. Ingen skat på finansielle transaktioner Flere politikere i Danmark ser positivt på idéen om at indføre skat på finansielle transaktioner, en såkaldt finansskat. Begrundelsen er, at finanssektoren har været skyld i den finansielle krise, og at en finansskat derfor kun er rimelig. Finansielle transaktioner er mobile og vil derfor blot rykke til udlandet, hvis der indføres en finansskat i Danmark med tab af arbejdspladser til følge. Venstres Ungdom er derfor imod enhver form for finansskat. Sænk kontanthjælpen til SU-niveau! Kontanthjælpsniveauet i Danmark har nået uanede højder. For alle kontanthjælpsmodtagere gælder det i dag, at ydelsen er højere end SU en, og er man over 25, er kontanthjælpssatsen dobbelt så høj som SUsatsen. I Venstres Ungdom mener vi ikke, at det skal kunne betale sig at gå ledig derfor skal kontanthjælpen sættes ned til SU-niveau, så det ikke er favorabelt at vælge uddannelse eller arbejde fra! Flere skattelettelser, nu! Venstres Ungdom hilser skattereformen velkommen, men den er kun begyndelsen. Venstres Ungdom mener, at Danmark har brug for yderligere skattelettelser for at fremme væksten og for at bringe Danmark tilbage i førertrøjen. Ligeledes er det vigtig værdipolitik, at det altid skal kunne betale sig at arbejde, og man skal kunne beholde frugten af sit eget arbejde. Derfor ønsker VU yderligere skattelettelser, og det kan kun gå for langsomt! Afskaf vægtafgiften på køretøjer Vægtafgiften på køretøjer blev i sin tid indført for at fremme salget af danske Nimbus-motorcykler, og har i dag udviklet sig til en klassisk socialistisk afgiftspumpe, der årligt koster adskillige kroner for danske bilister. Da Nimbus-fabrikkerne for længst er lukket, og begrundelsen for skabelsen af vægtafgiften er intet mindre end konkurrenceforvridende, må afgiften betegnes som forældet, og den bør derfor afskaffes hurtigst muligt.

3 Stop fagforeningernes mafiametoder Som bekendt tillader den danske lovgivning, at fagforeninger kan benytte sig af mafiametoder i forsøget på at tvinge erhvervsdrivende til at vælge en dyrere overenskomst. Dette er bedst kommet til syne gennem konflikten mellem 3F og restaurant Vejlegården, hvor 3F dagligt benytter sig af blokader og andre ufine metoder for at få restauranten til at vælge 3F s dyrere overenskomst. Normalt er øget lovgivning ikke den foretrukne løsning, men i denne sag ønsker vi, at liberale politikere tager initiativ til at øge friheden for arbejdsgiverne og begrænse fagforeningernes mulighed for benyttelse af mafiametoder. Politisk opgør med røde fagforeninger I de seneste år er de røde fagforeninger gradvist blevet udkonkurreret af gule fagforeninger, der kan tilbyde billigere og mere fleksible ordninger. Dette bekræfter, at der er brug for et politisk opgør med de røde fagforeninger, der i årevis har kæmpet for højere lønninger og lavere produktivitet. Derfor ønsker VU, at en kommende borgerlig regering i Thatcher-stil tager et opgør med de røde fagforeninger, så vi igen kan få et produktivt samfund. Det er falsk varedeklaration! I gennem tiden har der været reklameret for adskillige skattelettelser. Skattelettelser der har forblændet os med troen om, at vi har fået flere penge mellem hænderne. Dog har det vist sig, at de seneste skattereformer blot har været en reguleringskrig med formål at omfordele pengene. Venstres Ungdom vil gerne se oprigtige skattelettelser, der medfører et generelt sænket skatteniveau, der betyder, at det danske borgerskab reelt får flere penge mellem hænderne. Ingen skjulte afgifter Som det er i dag, så er der rigtig mange skjulte afgifter i Danmark. Det er på alt fra om det er sukker eller fedt, og man kan ikke se, at man betaler den afgift. Det skal være gennemsigtigt for forbrugerne at se, hvad de bruger deres penge på, og derfor mener vi, at alle de skjulte afgifter skal afskaffes. Hyld iværksættere Danmark skal i fremtiden leve af danskernes ideer og lyst til at tage initiativ og skabe nye virksomheder. Derfor skal vi hylde innovation og lade ideer og viden blive til kommende arbejdspladser. Det gør man ikke

4 ved at indføre iværksætterskatter, se skævt til dem der tager en chance og gennem skatten plukke de, som har succes. VU mener derfor, at vi skal hylde dem, som tager initiativ, og respektere og anerkende, at succes opstår ved hårdt arbejde og glemme tanken om, at succesfulde iværksættere kun er onde, egoistiske kapitalister. Afskaf dagpengeordningen Dagpengeordningen i dens nuværende form skal afskaffes, til fordel for privat og frivillig opsparing. Således vil der blive større incitament til privat opsparing og eventuelt finde job indenfor andre sektorer end sin primære. Afskaf arveafgiften At det officielt kaldes en boafgift ændrer ikke ved dens natur: arveafgiften er et udtryk for, at staten åbenbart har ret til en portion af den arv, som tilgår de efterladte. Denne arv er optjent og dermed allerede beskattet én gang. Venstres Ungdom går ikke ind for at beskatte ting flere gange, og særligt arveafgiften er usmagelig opportunisme fra statens side og bør derfor afskaffes. Afskaf ejendomsskatten Venstres Ungdom vil afskaffe ejendomsskatten, da vi ikke mener, at det er rimeligt at betale skat af en ejendom, som man har købt og betalt. Stigninger i værdien til glæde for køberen er en naturlig kompensation for risikoen ved at investere i ejendomme, som lige så godt kunne falde i værdi! Ejendomsskatten er derfor en urimelig misundelsesskat, som ikke har nogen logisk begrundelse og bør afskaffes! Der findes ikke ufinansierede skattelettelser I Venstres Ungdom mener vi, at det er på tide at lægge den hadske retorik om ufinansierede skattelettelser på hylden. Der findes ikke ufinansierede skattelettelser, da det er borgernes egne penge. Der findes kun ufinansieret offentligt forbrug! Lad falde, hvad ikke kan stå

5 Markedet, ikke staten, skal bestemme, hvad der overlever, og hvad der falder. Staten skal aldrig vælge at bruge borgernes penge på at redde virksomheder, der ikke selv kan klare sig på markedsvilkår. Udvikling eller afvikling. Drop procenterne vi skal have en så lav skat som muligt! I Venstres Ungdom er vi trætte af at tale om procenter. Forskellige liberale har travlt med at komme med forskellige bud på, hvor lav skatteprocenten skal være. Skal den være på 38 %? Måske 20 %? Lavere? Højere? I Venstres Ungdom ønsker vi ikke at sætte procenter på, idet vores mål er simpelt: Skatten skal være så lav som overhovedet muligt finansieret ved at minimere staten så meget som muligt. Det er god logik, at vi ikke skal aflevere 38 %, hvis man kan nøjes med at betale 20 % osv. Bankpakker Venstres Ungdom finder det komplet uforståeligt og forkasteligt, at man fra Folketingets side med bankpakker som værktøj støtter og hjælper usunde banker, der er truet af bankkrak. Det strider imod princippet om det frie marked, hvor sunde virksomheder, der evner at skabe profit, er vinderne, mens usunde virksomheder taber. Ved at gå imod dette vigtige princip fordrejer man markedet og ødelægger sunde virksomheder, hvor taberen også er den enkelte dansker som forbruger. Desuden åbner bankpakker op for øget lobbyisme, mens too big to fail -princippet indprenter sig i både bankdirektører og folkevalgtes sind og nedbryder tilliden bankkunder og banker imellem. Bankpakker ødelægger markedet og tilskynder dårlig forretningsførelse, der i et frit marked aldrig ville finde sted i samme omfang, og gildet betales med vores skattekroner. Venstres Ungdom er derfor klart imod bankpakker og deslige. Religion, styreformer og kultur Afskaf Kongehuset Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet kan sidde for livstid. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet ikke kan dømmes ved domstolene. Forestil dig et land, hvor statsoverhovedet bliver født i denne position i samfundet. Og så spørg dig selv dette Er det et demokrati? Dette er de nuværende tilstande i det Danmark, vi alle bor i, og derfor mener Venstres Ungdom, at det er på tide, at vi siger farvel til en institution, der latterliggør vores demokrati.

6 Venstres Ungdom anerkender, at kongefamiliens repræsentanter for mange udlændige udgør en vigtig del af det helhedsindtryk, man får af Danmark som nation, samt at kongehusets tilstedeværelse ved receptioner, forretningsmøder og lignende ofte er en medvirkende årsag til, at danske virksomheder får store ordrer hjem. VU anerkender dog ikke det danske kongehus' særstatus i grundloven samt det faktum, at Dronningen stadig er vores officielle statsoverhoved, på trods af at vi har et af verdens mest velfungerende demokratier. Derfor skal kongehusets skrives ud af grundloven, kongefamilien fratages deres særstatus samt deres apanage. De skal dog stadig, såfremt virksomhederne ønsker at betale for det, have lov til at repræsentere Danmark ved officielle arrangementer. Det er ikke kun den fornuftige ting at gøre, men det er også det eneste liberale. Det er ikke liberalt at ofre frihed og demokrati på traditionernes alter. Det er tværtimod konservativt! Retspolitik Hold dig væk Thor! Skatteminister Thor Möger har gjort det muligt for Skat, uden retskendelse, at krænke privatlivets fred og trænge ind på lovlydige borgeres ejendom for at kontrollere, om de får udført sort arbejde. Venstres Ungdom anser den private ejendomsret for ukrænkelig og mener, at SSFR bryder med grundlæggende retsstatslige principper ved at give Skat flere rettigheder end selv PET. Derfor skal regeringens lov ændres så hurtigt som muligt, så respekten for den private ejendomsret bliver genetableret. Rabat er pjat Rabatordninger hører til i Netto og ikke i vores retssystem. I dag får f.eks. unge kriminelle, der har ret til at modtage SU, rabat på deres bøder. Venstres Ungdom finder det dybt absurd, at visse kriminelle skal have bedre vilkår i forhold til andre kriminelle. En forbrydelse er en forbrydelse, uanset hvem der har begået den. Derfor mener VU, at økonomiske rabatter i retssystemet skal droppes. Afskaf racismeparagraffen Racismeparagraffen har hjemmel i et verdenssyn, som ligger meget langt fra det liberale. Én af de mest fundamentale frihedsrettigheder er retten til at ytre sig frit, og denne rettighed skal ikke lægges i lænker af udvalgte gruppers ømme tæer og krænkelseskultur. Vi tager uforbeholdent afstand til alle former for racisme og diskrimination, men den fri meningsudveksling er uundværlig i et liberalt samfund.

7 Integration og udlændinge Afskaf pointsystemet I Danmark har vi en massiv velfærdsstat med så stor en omfordeling og statslig indblanding, at vi mennesker ofte omtales som økonomiske byrder. I stedet for at ændre vores system har man fundet kreative metoder til at forhindre indvandring for dem, hvor man ikke er garanteret, at disse kan klare sig selv og blive en økonomisk gevinst for den danske stat. Bl.a. det nuværende pointsystem viser med al tydelighed, hvordan vi i Danmark accepterer, at den fri bevægelighed kun bør gælde for de velstillede. Venstres Ungdom siger stop. Vi accepterer ikke, at mennesker sættes i kasser efter økonomi og uddannelsesniveau. Den danske velfærdstat gør mennesker til dyre klienter, men for Venstres Ungdom betyder dette, at systemet skal laves om, ikke at der skal gøres forskel på folk. Flygtninge skal hjælpes i deres egen region For at hjælpe flygtninge optimalt er det vigtigt at minimere det kulturelle chok, som sker på tværs af landegrænser, mest muligt. Derfor mener Venstres Ungdom, at flygtningehjælp skal foregå tættere på flygtningens hjemland for at mindske de kulturelle forskelle, som omtvisteligt opstår hos de fleste flygtninge. Social, sundhed og personlig frihed Ytringsfrihed for enhver pris Ytringsfriheden er et af de bærende elementer i det danske samfund og et af de principper, der adskiller Danmark fra fjerne bananrepublikker. Derfor er det VU s fremmeste opgave at styrke dialogen mellem forskellige grupper af mennesker uanset den modstand, som det måtte møde fra regressive kræfter af anden overbevisning. Vi tror på et liv før døden! Abraham Lincoln sagde engang: Det er ikke mængden af år i dit liv, der tæller det er mængden af liv i dine år. Venstres Ungdom bakker op om dette udsagn og tager derfor klar afstand fra Forebyggelseskommissionen. VU ønsker ikke et samfund, hvor staten skal gå ind og blande sig i, hvordan man lever sit liv. Vi skal ikke indskrænke den personlige frihed og umyndiggøre borgerne som uselvstændige individer. Venstres Ungdom ønsker derfor, at sundhedsspørgsmålene skal overlades til borgernes selv. Det enkelte individ skal tage ansvar for sit eget liv.

8 Lykken er subjektiv Venstres Ungdom bemærker med stor forundring, at Danmarks socialistiske regering ønsker et lykkeindeks for danskerne. Venstres Ungdom ser ikke lykken som noget, der kan kategoriseres eller måles af embedsmænd eller beslutningslysne politikere. Lykken er subjektiv og noget af det mest personlige ved et individ. Venstres Ungdom finder lykken i, at politikerne i det store lader borgerne være i fred og giver dem muligheden til at finde og definere deres egen lykke. Statsstøttet graviditet nej tak! Det er glædeligt, at så mange danskere har lyst til at få børn! Venstres Ungdom mener dog ikke, at det er en menneskeret at få børn, og derfor er det ikke staten og de skattepligtige borgeres opgave at betale for at alle mennesker kan få børn. Klima, miljø og energi Let s go nuclear! Verdenen over stiger energiforbruget, og det bliver efterhånden mere og mere tydeligt, at afbrændingen af fossile brændstoffer har en skadelig virkning på vores klima. Derfor ser Venstres Ungdom en naturlig konsekvens i, at Danmark også indfører kernekraft for at sikre en mere ren energiforsyning. Moderne kernekraftværker har gennemgået en teknologisk udvikling, der gør, at de ligger milevidt fra de skræmmeeksempler vi kender fra Tjernobyl og Fukushima. Der findes en række løsninger på affaldsproblemet, herunder at vente på Thorium reaktorer, som gør at vi kan indfører kernekraft med sikkerhed for både miljø og befolkningen. Så længe kernekraft er i front når det kommer rent bæredygtigt energi må vi kæmpe for at bruge det. Ned med kvoterne CO 2 -kvoter er et system, der nedbryder enhver intension for brugen af vedvarende energi. Det gør de nye 5000 kr., som en gennemsnitlig familie skal betale for det nye energiforlig fuldstændig irrelevant og spild af penge. I Venstres Ungdom mener vi, at enhver handling og ethvert system, der ødelægger initiativet imod forskning og brugen af mere ansvarlig energi samt tager ethvert ansvar fra alverdens miljøsvin bør elimineres! Det hjælper hverken Moder Natur eller os selv at flytte forureningen rundt i verden. Derfor går VU ind for, at enhver er ansvarlig for egen udledning og mener, at en komplet afskaffelse af CO 2 -kvoter er vejen frem!

9 Færre vindmøller mere forskning Hvis man skal tro SF s miljøminister Ida Auken, er vindmøller den eneste energikilde, der kan fremtidssikre Danmark og verden. Virkeligheden har dog vist, at vindmøller er en dårlig forretning, og der er behov for nye initiativer, hvis Danmark skal tjene penge på grønne løsninger. Derfor ønsker VU, at de mange grønne millioner investeres i forskning, så det bliver muligt at finde økonomisk ansvarlige og bæredygtige miljøpolitiske løsninger. Diverse I I Venstres Ungdom pynter man sig ikke med lånte fjer Som gode demokratiske mennesker er vi i VU stolte over de tillidshverv, vi er givet af medlemmerne. Derfor skærer det i øjnene, når enkelte ikke kender de gængse spilleregler, og opfinder nye titler til sig selv. Vi vil derfor ikke acceptere, at medlemmer af fx forretningsudvalget tilføjer 'Lands-' til sin titel, bare fordi det lyder mere fornemt. Landspolitisk ordfører, Landsnæstformand eller Landslandskasserer - Nej Tak!

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget

Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober 2016 i Skatteudvalget Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 28 Offentligt 10. oktober 2016 J.nr. 16-1458020 Politik, Lovmodel og Økonomi MLN Tale til besvarelse af samrådsspørgsmål E og F den 11. oktober

Læs mere

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig.

Det må og skal være ambitionen for enhver politiker, og det er det selvfølgelig også for mig. Grundlovstale Mike Legarth 5.juni 2014 165 år. Det er en gammel institution, vi fejrer i dag, og jeg bliver glad hvert år, når jeg dagen inden Grundlovsdag læser, hvad Grundloven egentlig har betydet for

Læs mere

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE

RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE RÅD TIL AT STIFTE OG VÆRE FAMILIE Når man stifter familie, følger nye behov. Et samfund, der stiller sig i vejen for, at disse behov kan opfyldes, stiller sig i vejen for, at familier kan stiftes og trives.

Læs mere

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring

Integration. Indledning. Rettigheder og pligter. Uddannelse og læring Integration Indledning Radikal Ungdom har en vision om et samfund bestående af demokrati og åbenhed, hvor mennesker uanset etnisk oprindelse, religion, seksuel orientering og politisk overbevisning kan

Læs mere

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven).

L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 111 Forslag til lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven). Af Skatteministeren

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00

LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den 1. februar 2016, 06:00 »Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«- UgebrevetA4.dk 31-01-2016 22:00:46 LUK OP»Gør vi flygtninge til klienter, vender de jo aldrig hjem«af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Mandag den

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER

Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Tale til åbningsdebatten, 6. oktober 2016 Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører, Venstre DET TALTE ORD GÆLDER Der findes mange forskellige ambitioner i denne verden. Nogen ambitioner er gode, andre

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Resultater 2009-2014 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror på Vi

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og

Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet og 1 af 5 05-02-2014 13:03 Kære Generalforsamling! I dag markerer vi endnu et Konservativt arbejdsår. Vi Sætter en tyk fed streg under 2013 og skal til at varme op til et 2014 med valg til Europa parlamentet

Læs mere

HVORDAN FÅR VI DANMARK PÅ SPORET IGEN? CoolEngergy.dk Odense Congress Center, den 6. marts 2013

HVORDAN FÅR VI DANMARK PÅ SPORET IGEN? CoolEngergy.dk Odense Congress Center, den 6. marts 2013 HVORDAN FÅR VI DANMARK PÅ SPORET IGEN? CoolEngergy.dk Odense Congress Center, den 6. marts 2013 Hvad lærte vi af finanskrisen? Mindre bank Mere likviditet Mere soliditet Mere kompetence Mere kvalitet Mere

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178

TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009. Public 56178 TNS Gallup - Public Tema: Skat 15. januar 2009 Public 56178 Metode Feltperiode: 14.-15. januar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier

Principprogram. Europæisk Ungdoms værdier Principprogram Europæisk Ungdoms værdier Fred Den første og grundlæggende værdi for Europæisk Ungdom Danmark tager udgangspunkt i idéen og målsætningen om, at ingen europæiske lande længere hverken bør

Læs mere

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget.

Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Historien gentager sig selv siger man. Og det kan der kan være noget. Lige før sommerferien kunne vi læse, at det amerikanske Trendmagasin Monocle igen havde kåret København til verdens bedste. Intet år

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen.

Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. 1 Tak for invitationen til at fejre denne dag sammen med jer her på Skansen. Det er i dag 162 år siden at Frederik den syvende underskrev Danmarks riges grundlov og lagde grundstenen til det samfund vi

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F)

Partier. Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialdemokraterne. Alternativet (Å) Det Konservative Folkeparti (C) Socialistisk Folkeparti (F) Socialdemokraterne Partier Radikale Venstre (B) Liberal Alliance (I) Socialistisk Folkeparti (F) Det Konservative Folkeparti (C) Alternativet (Å) Dansk Folkeparti (O) Venstre (V) Enhedslisten (Ø) 1 Partipolitiske

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Villy Søvndals tale 1. Maj 2011 Hej med Jer alle sammen. Tak for invitationen til at tale her i Fælledparken. Det er fantastisk at være sammen med Jer på denne særlige dag. Første maj. En festdag, hvor

Læs mere

En mand et parti og hans annoncer

En mand et parti og hans annoncer En mand et parti og hans annoncer Anders Samuelsen formand for Liberal Alliance Når en dansk politiker annoncerer for et tocifret millionbeløb, så bliver det bemærket! Når en politiker kritiserer de andre

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed

Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Barfoed ta r et valg gør du? Lars Barfoed Mennesker først Respekten for det enkelte menneske og den personlige frihed er en konservativ grundholdning. Det samme er respekten for de værdier og fællesskaber,

Læs mere

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne

Sociale investeringer betaler sig. for individet, samfundet og investorerne Sociale investeringer betaler sig for individet, samfundet og investorerne Fremtidens udfordringer kræver nye løsninger Det danske velfærdssamfund står over for en række store udfordringer ikke mindst

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Integration. - plads til forskellighed

Integration. - plads til forskellighed Integration - plads til forskellighed Plads til forskellighed Integration handler ikke om forholdet til de andre. Men om forholdet til én anden - det enkelte medmenneske. Tryghed, uddannelse og arbejde

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99

TID TIL FORNYELSE. Venstre i Gentofte Parkovsvej 36 2820 Gentofte www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 TID TIL FORNYELSE Venstre i s valgprogram 2013 Venstre i Parkovsvej 36 2820 www.gentoftevenstre.dk T 70 22 99 22 F 70 22 22 99 Tid til fornyelse Venstre søger et bredt borgerligt samarbejde Venstre er

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love.

L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 213 Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. (Midlertidig

Læs mere

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev

18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev 18. april 2012, Nordjyllands Idrætshøjskole, Brønderslev Hvad lærte vi af finanskrisen? Mindre bank Mere likviditet Mere soliditet Mere kompetence Mere kvalitet Mere innovation Mindre Danmark Mere udland

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde

ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT. Mere respekt for hårdt arbejde ET MODERNE KONTANTHJÆLPSLOFT Mere respekt for hårdt arbejde 7. juni 2015 1 Forslaget kort fortalt Vi skal passe på de svageste i vores samfund. Derfor skal vi have et veludbygget sikkerhedsnet, der fanger

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

Svarark til emnet Demokrati

Svarark til emnet Demokrati Svarark til emnet Demokrati 1) Skriv kort hvad hvert afsnit i teksten Demokratisering handler om. Demokratisk grundlov 1849 Det er en aftale man har i Danmark, som skal sikre sig at der ikke kommer enevælde

Læs mere

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED

SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED SOLIDARITET GRØN OMSTILLING ÅBENHED ANSTÆNDIGHED GRØN OMSTILLING Slagelse skal være en grøn kommune. Det betyder, at der ikke må bruges flere naturressourcer, end der samtidig genskabes. Ressourcerne skal

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

1. maj 2007. Kære venner

1. maj 2007. Kære venner 1. maj 2007 /2VHNUHW U0DULH/RXLVH.QXSSHUW PDMWDOH Kære venner 1. maj kommer af sig selv! Det gør de forandringer, som kan skabe endnu bedre vilkår for fagbevægelsens medlemmer, ikke. Derfor har vi skabt

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE

LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE LAD OS GØRE VERDENS BEDSTE LAND ENDNU BEDRE Venstres reformer, før valget i 2011, har lagt grunden til 90 pct. af de samlede økonomiske effekter, som har sikret dansk økonomi. Og siden valget har Venstre

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014

MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 MERE MOBILITET MERE VÆKST LIBERAL ALLIANCES UDSPIL TIL VÆKSTFORHANDLINGERNE 2014 AFSKAF REGISTRERINGSAFGIFTEN SÆNK BENZIN- OG DIESELAFGIFTEN LAVERE ENERGIAFGIFTER BEDRE VILKÅR FOR TURISME AFGIFTER PÅ TYSK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(98)29 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI'S GENERELLE HENSTILLING NR. 3: BEKÆMPELSE AF RACISME OG INTOLERANCE OVER FOR SIGØJNERE/ROMANI VEDTAGET

Læs mere

Væsentlig mere end en milliard

Væsentlig mere end en milliard Væsentlig mere end en milliard Indledning Dette program beskriver en radikal omlægning af det danske skattesystem, der i langt højere grad tilgodeser arbejde, mens boliger og miljø beskattes yderligere.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

Danske vælgere 1971-2015

Danske vælgere 1971-2015 Danske vælgere 1971-15 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Kristoffer Callesen, Andreas Leed & Christine Enevoldsen 3. udgave, april 16 ISBN 978-87-7335-4-5

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 1 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2013 Det talte ord gælder Vi er samlet i dag for at fejre vores grundlov. Grundloven er rammen for den måde, vi i Danmark træffer beslutninger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Jeg har ingen forventninger om, at alle flygtninge eller immigranter bliver kerne danske på den måde som etniske danskere er det.

Jeg har ingen forventninger om, at alle flygtninge eller immigranter bliver kerne danske på den måde som etniske danskere er det. Kære Konservative venner! Jeg mødte en kvinde i Maribo i denne uge, som jeg tror altid har stemt mere til venstre for midten end konservativt. Hun havde mødt en syrisk familie og ville gerne byde velkommen

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013

Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013 1 Borgmester Pia Allerslevs tale ved Borgerrepræsentationens førstebehandling af budget 2014 torsdag den 29. august 2013 Jeg er et håbefuldt menneske og derfor forventer jeg også altid det bedste fra folk.

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs

Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs En artikel fra KRITISK DEBAT Erhvervsskattelettelser finansieret af lavere offentligt forbrug koster jobs Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 15. februar 2013 Konkurrenceevnepakkerne er den

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land vil gøre det endnu bedre at være dansker www.danskfremskridt.dk det bedste valg Et kryds ved er et kryds for et bedre Danmark www.danskfremskridt.dk principprogram Skattepolitik

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 14.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. 28-08-2016 side 1 Prædiken til 14. s. efter trinitatis 2016 Tekst. Johs. 5,1-15. Et møde med Gud. Et liv med sygdom, 38 år. Et helt arbejdslivs længde. Hvad han fejlede får vi ikke at vide. Hvad hans personlige

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål

Landsmøde 2009. Den danske drøm og 10 konkrete mål Landsmøde 2009 Den danske drøm og 10 konkrete mål 2 Den danske drøm og 10 konkrete mål På Venstres Landsmøde i november 2009 talte Venstres formand, statsminister Lars Løkke Rasmussen, om den danske drøm

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere