Energistrategi på virksomheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energistrategi på virksomheden"

Transkript

1 Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND

2 Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade København V Teefon Mai: Layout: zentens Varenr Opag: 1.000

3 Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese Det er krisetider - virksomhederne har økonomiske probemer, og kimaet ider under vores energiforbrug. Derfor er det vigtigt for 3F at komme med et bud på, hvordan medarbejderne kan være med ti at sætte gang i energibespareser i virksomhederne, med det formå at reducere omkostningerne og på den måde styrke økonomien og ikke mindst være med ti at forbedre kimaet. Og samtidig biver både det fysiske og det psykiske arbejdsmijø forbedret betydeigt. Som medarbejdere kan I bruge denne ie pjece som udgangspunkt ti at sætte fokus på energiforbruget og energi - besparese, som kan ende op i en kampagne for hee virksomheden og medføre en ængerevarende energibesparesesstrategi. Hvordan kan du bidrage med energibespareser eer endda være med ti at starte en energibespareseskampagne i din virksomhed? Vi kender det ve ae hjemmefra - vi ska spare på energien! Ingen kunne drømme om at ade yset stå tændt, sevom vi ikke ængere ophoder os i okaet, ade døren ti køeskabet eer fryseren stå åben eer for den sags skyd ade vandet øbe. Hvorfor så ikke tage de gode vaner med på arbejde? Ti forske fra hjemme, så er det jo her, det virkeig batter. Typisk bruger vi gange mere energi pr. person, når vi går på arbejde, end når vi er hjemme. Så i virkeigheden drejer det sig først og fremmest om at tage fornuften og de gode energivaner med på arbejde og ikke bare ade dem bive hjemme. Den gode nyhed er, at du og dine koegaer sagtens kan bidrage ti at opnå gode energibespareser med ganske få og enke titag. Det er nemt og sjovt - og kan faktisk udvike sig ti idt af en sport for dig og dine koeger - ja, endda for hee virksomheden. ( 3 )

4 Hvordan kan jeg som medarbejder bidrage? Se på virksomheden med idt kritiske øjne! Brug dine sanser, dvs. øjne, ører, hænder og mund. En he de energisyndere er faktisk synige og kræver kun, at vi ser eer hører dem. Ja, oftest kender vi dem aerede godt i forvejen - vandet, der øber ud på guvet og derefter i koakken; trykuftsangen, som er utæt; maskinen, som står tændt, sevom der ikke er nogen produktion; yset; kaffemaskinen; pc m.m., der står tændt døgnet rundt. De har atid været der - det er bare bevet en de af hverdagen. Det hander faktisk om at sige hov og reagere på det! Se på din virksomhed med nye energibrier. Læg mærke ti, hvor meget der egentig står tændt, når du enten møder på arbejde, går ti frokostpause eer forader arbejdspadsen ved fyraften. Du finder sandsynigvis ret hurtigt ud af, at der er noget at gå i gang med. Snak med dine koegaer om, hvor meget der egentig står tændt, og hvordan denne kutur/vane kan ændres. Spørg dem, om de også kender ti spid ti forsag, der kan mindske energiforbruget. Det gør de het sikkert. Vær også idt kritisk over for de vaner og rutiner, der forekommer. Mange energibespareser kan faktisk opnås ved at ændre den måde, vi gør tingene på, og ved at ændre rutiner i produktionen. Det er faktisk ikke unormat at se, at ae produktionsmaskiner og injer startes op om morgenen, og så viser det sig senere, at de aigeve ikke ska anvendes den dag. Eer at de først ska bruges midt på dagen. MEDARBEJDERE KAN NOGET SÆRLIGT Vi har samet et energiteam på 14 medarbejdere. De er bevet uddannet ti at se på vores energiforbrug med kritiske øjne, og det er meget centrat for projektet. Vi er afhængige af, at medarbejderne er medspiere frem for modspiere. For der er medarbejdere i produktionen døgnet rundt, og de kan se noge muigheder, vi andre ikke kan. Martin K. Madsen, fabriksdirektør på Danisco i Grindsted, der har sat sig det må, at spare 8-9 procent på energiforbruget (6.000 tons CO 2) inden jui ( 4 )

5 Man Diese i Frederikshavn. Foto: Joachim Rode Kan der aves om på det? Og vær forberedt på svaret, det har vi atid gjort, eer det kan vi ikke ave om på - det ska være sådan. Der er i angt de feste tifæde tae om vanens magt - og den er som rege både gamme og dyr! Hvordan kommer vi i gang? Når først du og evt. noge af dine koegaer har set yset - ja, så hander det i virkeigheden om at starte processen op. Det er som rege ikke nok, at man sev eer de få idsjæe, der er med, bare går rundt og gennemfører energibespareser. Man vi bare gå død i det i ængden. Du er nødt ti at få ae i virksomheden ti at forstå, hvordan det står ti; at dette kan ændres; og at I faktisk både kan spare energi, penge samt styrke virksomheden ( 5 )

6 og samtidig have et nyt må og fæesskab - og ikke mindst have det sjovt. Hvem siger, det ska være kedeigt? Det er og ska være et at igangsætte energibespareser - og så er det sjovt at detage i! Henvend dig ti dine koegaer eer din chef. Snak med chefen for teknisk afdeing. Udarbejd et forsag ti edesen, om at der ska igangsættes en energikampagne, hvor der fremover fokuseres på rigtig omgang med energien og energibespareser. I ængden er det dog en forudsætning, at I kan få edesen med på idéen. Men husk at fortæe dem, at det faktisk ikke behøver at koste meget hverken måt i kroner eer tid. Hvad koster det at huske at sukke yset eer produktionsudstyret? Ikke noget - det er bare en ny vane og kutur, der ska oparbejdes! Foreså, at der nedsættes en ie energieer arbejdsgruppe på tværs af afdeingerne, og udarbejd noget informationsmateriae og noge kampagneidéer. Har virksomheden en energiansvarig - så invitér hende/ham med. Men arbejdsgruppen må ikke være for stor, for så er der risiko for, at den kommer ti at fungere dårigt og angsomt. Forsag ti sammensætningen af medarbejdere i arbejdsgruppen: Produktionen, da det største energiforbrug er her, og det derfor også er i produktionen, at man kan iværksætte de største bespareser. Kontorpersonaet og it-afdeingen, da der også her er et forhodsvis stort energiforbrug i dagigdagen. Produktudviking, fordi der bør tænkes på, om fremtidens produkter kan produceres på en mere energivenig måde. Bygningsansvarig/inspektør, idet han eer hun styrer energiforbruget i dagigdagen. Økonomiafdeingen for at sikre, at eventuee investeringer i nye teknoogier m.m. kan betaes via de sparede energiudgifter. Personae/HR-afdeing, da de ska være med ti at engagere medarbejderne, så de biver endnu mere motiverede ti at gøre virksomhedens energiforbrug mindre. Kommunikationsafdeingen for at skabe en sammenhæng meem det, man gør for at spare på energien, og den måde, virksomheden markedsfører sig sev på. Undersøg, hvor meget din virksomhed i virkeigheden bruger på energi, dvs. eektricitet, gas, oie, varme, vand, spi- ( 6 )

7 devand, affad, tekniske gasser m.m. i kroner om året. Der er sandsynigvis ikke mange på virksomheden, der kender dette ta. Ingen ved, at en trykuftækage faktisk kan koste kr. om året, og i visse tifæde går mere end 50 % af eforbruget ti trykuft ti at dække ækager, og ingen ved, hvad det koster at have produktionsinjen, maskinerne, pc ere og kaffemaskine tændt pr. time. Noget af det nemmeste at gå i gang med er at finde synige uft- og vandækager samt andet spid, dernæst undersøge, hvad der står tændt, når der ikke produceres, om natten eer i weekenden. Et sådan forbrug kan sagtens udgøre % eer mere af energiforbruget og er faktisk ige ti højrebenet. Udarbejd en informationskampagne med simpe budskaber om omkostninger m.m. Diskutér det på afdeingsmøder eer med dine koegaer i kantinen. Igangsæt konkurrencer og energijagter - og ad ae have muigheden for at detage med forsag og gode idéer. Husk at give feedback ti ae, som detager. Og husk øbende at rapportere, hvor angt I er kommet - hvor mange idéer der er, hvor mange er bevet behandet og impementeret. Prøv at prioritere forsagene, så de bedste - dvs. dem med størst besparese med mindst indsats - igangsættes først. Husk at få noge teknikere fx fra tekniskog vedigehodesesafdeingen med i teamet. Ikke aene kan de sørge for, at den bedste øsning findes, og idéerne udføres, og de kan faktisk også være en god hjæp ti at kunne prioritere. Husk, at der findes mange øsninger ti et probem, og en he de af dem kan afhjæ- DET HAR SKABT EN FÆLLES GEJST Det der har gjort størst indtryk er, at vi på guvet i den grad er bevet inddraget i projektet. Vi er virkeigt bevet taget avorigt og der er bevet yttet ti vores forsag. Og det smitter. Under den systematiske energi gennemgang af afdeingerne har ae bidraget utroigt positivt med kreative ideer. Det er tydeigt at mærke, at det her er noget ae føer for, og et projekt der har samet os med den fæes interesse, at vi på sigt får en bedre arbejdspads også hvad angår arbejdsmijøet. Kaj Kristensen fra vedigehodesesafdeingen på Danisco i Grindsted. ( 7 )

8 pes ved at ændre på noge hodninger eer indgroede vaner. Ikke at hverken kan eer behøver at bive øst ved hjæp af teknik! Husk det! Overvej også, om I kan hente eksperthjæp udefra. Den behøver ikke nødvendigvis at koste noget. Leverandører er som rege viige ti at hjæpe. Energi - seskaberne har rådgivning. Og på de større projekter kan I jo overveje at få deciderede energibespareseseksperter ind i virksomheden. Se, om I også kan måe besparesen. Biver energiregningen mindre? Er der måere rundt om i fabrikken, som kan hjæpe jer med at måe besparesen? Der er ikke noget mere motiverende end at se og syniggøre for ae, at det, I går rundt og aver, faktisk gør en forske, og at bespareser opnås. Det er i virkeigheden også på den måde, at I kan sikre edesens opbakning! På næste side er der et tjek-skema, som I med forde kan anvende i jeres jagt på energibespareser. Energibespareser betaer sig. Medarbejderne biver mere tifredse, virksomheden sparer penge, og kimaet får det bedre. Jo før virksomheden kommer i gang, jo hurtigere opnås resutater. Så brug denne ie foder som inspiration ti at komme i gang. ( 8 )

9 Idéer ti indsatsområder Eektricitet pumper, der kører unødigt eer ved for højt tryk eer fow transportbånd, maskiner og injer, der kører unødigt mange start/stop, produktskift og dårige udnyttesesgrader på produktionsinjer trykuftækager ys, ventiationsanæg m.m., som er tændt unødigt fx i områder efter arbejdstidens ophør dårigt isoerede køerør, ventier m.m. medfører forøget eforbrug på køekompressorerne i energicentraen Bygninger ys, som er tændt unødigt åbne porte og døre dryppende/rindende vand fra vandhaner mangende eer forkert indstiede radiatortermostater, dårig eer mangende automatik og natsænkning dårig vedigehod af bygninger og tekniske instaationer Skyemaskine varmeækager, såsom varmt vand, der spides i koak, overøb fra behodere mv. dårig eer ødeagt isoering af rør, ventier mv. medfører varmetab Varme dårig eer ødeagt isoering af rør, ventier og tanke mv. medfører varmetab varmeækager, såsom varmt vand, der spides i koak, overøb fra behodere mv. for høj temperatur i okaer max. 21ºC unødigt høje driftstemperaturer på maskiner betyder øget be - hov for ventiation åbne porte og døre utætte ventier, rør, varme - veksere på varmtvandssystemer Kide: Danfoss Soutions ( 9 )

10 Hvad kan vi gøre på ængere sigt? Ét er at starte en kampagne op. Noget het andet er at sikre, at den biver ved med at fungere og være effektiv. Her kræver det, at edesen er 100 % med på idéen og faktisk er en af de drivende kræfter. For ikke aene at sikre at de nye gode titag, kutur og vaner bibehodes - men også for at komme et skridt videre, er det nødvendigt, at der etaberes et effektivt energiedesessystem. I et energiedesessystem ska der udvikes systemer, processer på ae niveauer i virksomheden. Først og fremmest ska der udarbejdes en synig og aktiv energipoitik - og en energikutur, som er de af dagigdagen. Der ska udvikes et energistyringssystem, som kan måe besparesen i ae vigtige dee af virksomheden og hermed hode dem, der bruger energien ansvarige. Mennesker på ae niveauer ska inddrages, og der ska opsties et system, der sikrer, at ae gode idéer og forbedringer impementeres. Og det er netop her virksomheden ska overveje at søge eksperthjæp udefra. LEDELSE Vision og kutur Strategier og panægning Rapportering og kommunikation Sikring af ressourcer og opbakning Opføgning på resutater ENERGISTYRING Opsaming af data Anayse og rapportering Korrigerende handinger Fasthode god praksis Evauere resutater MENNESKER Information og træning Rutiner og procedurer Motivation Kampagner Resutater og succeser FORBEDRINGER Identifikation/nye idéer Evauering og impementering Opføgning Fokustemaer Dokumentere resutater ENERGILEDELSESSYSTEM Kide: Danfoss Soutions A/S ( 10 )

11 For at det ska bive en succes på æn - gere sigt, ska en energistrategi panægges og udføres trin for trin: 1. Både edesen og medarbejderne ska bakke op om energistrategien. 2. Der ska opsties en synig energipoitik og -kutur, konkrete må og strategier fra edesen. 3. Ledesen ska udpege en energigrup - pe og -ansvarig på arbejdspadsen. 4. Virksomhedens energiforbrug og videre besparesespotentiae ska anayseres. 5. Der ska opsties må for energibespareserne. 6. Der ska udarbejdes en energihandingspan. 7. Der ska udarbejdes en pan for, hvordan medarbejderne inddrages samt en kommunikationspan. 8. Energistrategien ska gennemføres. 9. Resutaterne af energistrategien ska evaueres og fasthodes. Ledesens og medarbejdernes opbakning Hvis det ska ykkes at udarbejde en mårettet og effektiv energistrategi for virksomheden, er det meget vigtigt, at edesen ikke aene bakker op om projektet, men også går aktivt ind i processen. Ledesen ska være viig ti at investere i samt foretage ændringer i virksomheden. Tisvarende ska medarbejderne også være indstiede på forandringer i hverdagen. Hvis ikke begge parter er med på panen, er det ikke muigt at gennemføre energibespareser. GODE VANER MED PÅ ARBEJDE I vores øjne er ae medarbejdere energi-ansvarige. Derfor arbejder vi mårettet sammen om at finde steder, hvor der kan spares, og udfordrer dem på deres måde at gøre tingene på. For tit kan der spares energi bare ved at ændre noge vaner. Akkurat som de feste gør for at spare energi hjemme, ska de også tage de gode vaner med på arbejde. En ændret adfærd, som næsten atid overrasker positivt, ved at give endnu større bespareser end forventet. Morten B. Vagner, projekteder fra Danfoss Soutions A/S, arbejder pt. med Danisco i Grindsted. ( 11 )

12 Micromatic. Foto: Joachim Rode Husk, at resutatet af investeringerne vi komme både virksomheden og medarbejderne ti gavn i form af: økonomiske bespareser og mere effektive arbejdsgange fasthodese af fere arbejdspadser grøn profiering over for medarbejdere, investorer og kunde. Brug det aktivt i virksomhedens PR og marketing bedre komfort og indekima på virksomheden (mindre støj og varmepåvirkning) større gæde ved at gå på arbejde, da man sev er en de af processen! Der ska udarbejdes en energipoitik, som ae kan gå ind for, og denne ska omsættes ti noge konkrete måsætninger. Det kunne være 25 % absout ener- ( 12 )

13 gibesparese eer CO 2 -reduktion inden år Måene ska nedbrydes ti demå m.m., og der ska opsties en strategi for, hvordan virksomheden har tænkt sig at nå dette må. Panen ska endvidere indehode en pan for, hvordan kuturen ændres, og energi kommer på dagsorden, såedes at ae er kar over, at dette er noget, virksomheden mener avorigt. Energiansvarige på arbejdspadsen Det er vigtigt, at virksomheden gør dem, som bruger energien, ansvarige. Med andre ord bør hver afdeings- eer produktionsinjes energiforbrug bør kunne måes, så hver afdeing eer inje kan gøres ansvarig - på ige fod med ae andre udgifter. Det er et stort skridt at tage, da mange virksomheder betragter energi som en fast omkostning. Energiforbruget bør kunne måes på dags- eer ugebasis (måned o.k. for mindre virksomheder) og i øvrigt sammenhodes med produktionsvoumen. Herudover bør din virksomhed have en energiansvarig. Har din virksomhed ikke aerede en energiansvarig, så er næste trin er at udpege en energiansvarig på arbejdspadsen. Det er vigtigt, at den energiansvarige er udpeget af edesen, så ingen er i tviv om, at han eer hun har den nødvendige opbakning og edesens GODT FOR BÅDE PENGEPUNG OG ARBEJDSMILJØ Vi har varmerør, der ikke er ordentigt isoeret. Det koster både energi og giver en for høj temperatur i okaet. Så når vi får øst det, sparer vi både udgifter og får et bedre arbejdsmijø. Og så er der agret med de mange ysstofrør, der yser, når der ikke er behov for det. Det samme i baderummet, hvor vi med skite minder hinanden om at sukke yset. Men mest overraskende er engagementet. Ae går ti den og vi godt bidrage med gode idéer. Så sevom diaogen og vores måde at omgås på atid har været vores styrke, så har denne fæes udfordring bragt os endnu tættere på hinanden. Viggo Kadah, driftseder for emugator-, spray- og bandeafdeingerne på Danisco i Grindsted. ( 13 )

14 tiid ti at gennemføre energistrategien. Som energiansvarig er du den, der ska sikre, at virksomhedens energistrategi igangsættes og gennemføres, men du er ikke ansvarig for energiforbruget! Det er vigtigt, at I fortsætter med invovering af medarbejdere. Anayse af virksomhedens energiforbrug I dag er der mange muigheder for at få virksomheders energiforbrug anayseret. Den okae energieverandør kan ofte hjæpe med gennemgang af bygningerne, mens ESCO-virksomheder (Ener gy Service Company) kan tibyde en totaeverance, hvor de både er energirådgiver, investerer i energirenoveringen og står for seve energirenoveringen. Schneider Eectric, Grontmij Car Bro, COWI samt Korsbæk og Partnere er eksemper på ESCO-virksomheder. Andre seskaber tibyder også totaeverancer i ighed med ESCO-virksomheder, men har den ekstra vinke, at de inddrager medarbejderne i hee forøbet. Som eksempe kan nævnes Danfoss Soutions, som har gode erfaring på området. Hvad ska tage med i anaysen - Hvor kan vi spare? Produktion: Optimering af udstyr og injer, produktionspanægning og injeeffektivisering, start/pause/stop-procedure, reduktion af tomgangsforbrug og spid, ændre rutiner og procedure Bygninger: Isoering, vinduer, døre, soafskærmning Eforbrug: Udskiftning af yskider, instaation af rumføer, udendørsys, varmepumper, hårde hvidevarer, køk kenma skiner Vandforbrug: Udskiftning af toietter, udskiftning af vandhaner, hårde hvidevarer, vandforbrug udendørs Varmeforbrug: Udskiftning af varmekide, udskiftning af radiatorer, ventiation, køing Kontorhod: Servere, pc ere, kopimaskiner, printere Affad: Sortering af affad, så det meste biver genbrugt eer recirkueret ( 14 )

15 Opsti må for energibespareser og handingspan Med hjæp fra de eksterne konsuentfirmaer vi virksomheden ud fra resutaterne af anaysen kunne opsætte må for, hvor meget der ska spares, både i virksomheden samet og inden for de enkete afdeinger. For at kunne opstie disse må er det vigtigt at have et basisår som udgangspunkt. Basisåret kan enten være et bestemt år eer et gennemsnit af fere år, afhængigt af hvordan udvikingen har været i virksomheden de seneste år. Og det er også meget vigtigt at vurdere, hvor meget virksomheden ønsker at skære i energiforbruget, samt hvor mange år man vi gøre det over. Dette er sevføgeig også afhængigt af, hvordan afskrivningsperioderne for de enkete bespareser ser ud. For noge vi det være et år, og for andre vi det måske være fem eer ti år. Det er også en god idé at opstie en række demå, og øbende offentiggøre om demåene er nået, eer om man er foran eer bagud i forhod ti handingspanen. Fra bi ti cyke I sommeren 2008 stod sikkerhedsrepræsentant Dan Baransinski og sudrede med koegerne. De er ae kranførere på havnen i Fredericia. Og snakken gik om, at det da egentigt var fjoet, at de kørte rundt i bier meem kranerne, også når de skue ti og fra spisepause. Og så kom idéen om cykerne. Den var firmaet het med på, så der bev indkøbt 19 cyker. Og nu har de cyket rundt et års tid. Det har været godt både for motion og CO 2-udsippet, og så sparer de endda brændstof, for det øb jo op med de mange korte ture på kod motor. ( 15 )

16 Udarbejdese af handingspanen I energistrategien er det vigtigt at opstie en række indsatsområder og prioritere imeem dem. Inden for hvert indsatsområde kan virksomheden herefter opstie de(t) kon - krete reduktionsmå. Det er her, handingspanen kommer ind i biedet Handingspanen ska arbejdsgruppen bruge ti at styre og strukturere arbejdet for at nå de fastsatte må om energibesparese. Kommunikationsstrategi Et vigtigt emne i handingspanen er, hvordan virksomhedens titag omkring energibespareserne først og fremmest kommer ud ti medarbejderne, men herefter også ti okabefokningen, kommunapoitikerne og virksomhedens kunder. Det er derfor vigtigt, at der biver udarbejdet en kommunikationspan i forbindese med energistrategien. I kommunikationspanen ska man overveje en række ting: Hvordan præsenterer vi energititagene over for medarbejderne? Hvordan inddrager vi medarbejderne i projektet? Hvordan orienterer vi øbende medarbejderne om, hvor angt vi er nået i projektet, og hvordan det går? Hvordan orienterer vi virksomhedens kunder om, at vi er i gang med energistrategien? Hvordan orienterer vi borgerne, poitikerne og virksomhederne i okaområdet om, at vi er i gang med energistrategien? Ansatte sparede fem miioner kroner Egentig regnede de kun med at kunne spare to miioner kroner på energiforbruget på Tuborg i Fredericia. Men da de gjorde status i juni 2005 havde de på mindre end to år reduceret bryggeriets energiforbrug med ti procent. Hviket svarede ti en årig besparese på fem miioner kroner. En succes, som edesen tiskrev medarbejderne, der havde været utroigt aktive med gode idéer. ( 16 )

17 Toms Chokoadefabrik. Foto: Gitte Sofie Hansen. Denne øbende information er med ti at skabe større interesse fra fere sider om energispareprojektet. På den måde biver både edesen og medarbejderne også indirekte forpigtede ti at tage aktiv de i projektet og sikre, at det gennemføres. Hvem ska fx kontaktes, når man har en ny idé eer ser en dryppende vandhane? Det er også et vigtigt budskab ti ae i virksomheden. Gennemfør energistrategien For at energistrategien kan bive en succes, er det vigtigt, at den energiansvarige og arbejdsgruppen inddrager ae medarbejdere i arbejdet. Ligeedes ska arbejdsgruppen sikre, at den nødvendige koordinering af de forskeige titag finder sted. Men aervigtigst er det dog, at ae på virksomheden får kendskab ti, at man nu er i gang med en energistrategi og skaber de rette motivationer for, at koegaerne også har yst ti at detage. Her er noge forsag ti, hvad I kan gøre for at motivere medarbejderne og bedre sikre, at energistrategien gennemføres. Idékonkurrence: En måde at sikre, at medarbejderne har yst ti at detage i virksomhedens energistrategi, er at opfordre ae ti at afevere idéer ti, hvordan man kan spare på energiforbruget. På den måde føer medarbejderne, at deres viden tages seriøst, og virksomheden vi opeve, at fere medarbejdere vi arbejde for at nå energistrategiens må. ( 17 )

18 Afdeingsspecifikke må: En måsætning kan være, at afdeingen ska reducere sit e-forbrug med 10 % og vandforbruget med 5 % pr. måned det næste år. Bonusordninger: En bonusordning, hvor noget af overskuddet fra de sparede energiudgifter går ti medarbejdernes skovturskasse eer ignende, er en god motivation. Det kan være med ti at sikre, at medarbejderne også har yst ti at medvirke, hvis de biver beønnet for deres indsats. Anerkendese: Anerkendese af de enkete afdeinger eer medarbejderes indsats er også vigtig. Et eksempe på anerkendese kan være, at der udpeges en månedens energimedarbejder eer -afdeing, som får en eer anden ie præmie. Interne konkurrencer: For at motivere kan man igangsætte en konkurrence meem forskeige afdeinger om, hvem der sparer mest energi i en given periode. Den afdeing, der sparer mest, kan for eksempe vinde en præmie. Kapacitetsopbygning: Et meget vigtigt område er kapacitetsopbygning. Det er vigtigt, at medarbejderne og cheferne forstår nødvendigheden af, hvorfor man ska spare på energien, og hvordan man kan hjæpe hinanden, så energistrategien biver en succes. Her kan det igen være nødvendigt med eksterne konsuenter, der har erfaringer omkring medarbejderinddragese i energiprojekter. Evauering af energistrategien Når der er opstiet et må for virksomhedens energireduktion, og den er offentiggjort internt og måske også ti kunder og okaområdet, er det meget vigtigt, at der øbende føges op på, om virksomheden og de enkete når måene. For hvis ikke, ska handingspanen og gennemføresen genovervejes, så det sikres, at energistrategien ikke biver en fiasko og får negativ omtae. Dette gør, at både edese og medarbejdere øbende kan føge med i, hvor angt i processen man er, om der ska ske ændringer i handingspanen, eer om der ska gøres en ekstra indsats for at nå demåene. ( 18 )

19 Værdien af en energistrategi For virksomheden kan en energistrategi betyde mange ting. For det første kan det betyde en økonomisk besparese, da virksomheden kan spare mange penge, hvis det ykkes at opnå et mindre energiforbrug. Når virksomheden sparer penge, biver den mere konkurrencedygtig og har større muighed for at fasthode markedsandee og muigvis forøge disse og dermed fasthode jobbene. For det andet kan en energistrategi, hvor medarbejderne er drivkraften i bespareserne, få medarbejderne ti at føe sig mere værdsatte. Dermed biver medarbejderne mere tifredse med arbejdspadsen. Dette kan igen være med ti at gøre medarbejderne ti gode ambassadører for virksomheden, da de vi omtae virksomheden i mere positive vendinger ti famiie og omgangskreds, hviket igen kan få en positiv indfydese på bundinjen. Og for det tredje kan det betyde en forbedring af det fysiske arbejdsmijø. Noge virksomheder, som har arbejdet med energibespareser, har opevet, at støjniveauet bev sænket, idet maskiner, trykuftssanger og vand ikke var tændt konstant, men kun når det skue bruges. Så det fysiske og det psykiske arbejdsmijø vi kunne forbedres ved at indføre en energistrategi, som samtidig er ti gavn for kimaet. ( 19 )

20 ( 20 )

21 Varenr. 6017

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk

Leg og Læring Kids n Tweens Lifestyle. www.kidsntweens.dk Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye www.kidsntweens.dk 3 aboratorier Projektet Leg og Læring Kids n Tweens Lifestye er bygget op omkring tre aboratorier, der på hver deres måde arbejder med børn og unges

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum

MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curriculum MINDJUICE LEDERUDDANNELSE Leadership Curricuum Ledese baseret på Purpose before profit betaer sig. Forsti dig en hverdag, hvor dine medarbejdere går på arbejde, fordi det er dybt meningsfudt. Fordi du

Læs mere

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner

Trestemmig bloksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner Trestemmig boksats i rockarrangement - 1 Akkordtoner I en boksats har en af korets stemmer meodien mens de andre føger så paraet som muigt. Boksatsen er nemmest at ave hvis meodien har få store spring

Læs mere

OPQ Manager Plus-rapport

OPQ Manager Plus-rapport OPQ Profi OPQ Manager Pus-rapport Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INTRODUKTION Denne rapport henvender sig ti injeedere og HR-konsuenter. Den indehoder opysninger, som kan være

Læs mere

KB Børnefodbold anno 2014

KB Børnefodbold anno 2014 KB Børnefodbod anno 2014 Fem søjer i KB Børnefodbod Et kubmijø, der fasthoder spiere og trænere på ae niveauer. En anerkendende pædagogik, der ser forskeighed som en styrke. Et træningsmijø, der udviker

Læs mere

Unghundens træning Planlægning af træningen

Unghundens træning Planlægning af træningen Keith Mathews 28.-29. august 2014 Refereret af Eisabeth Johansen - Redigeret af Annette Vestmar Foredrag 28. august Med reference ti DVD sættet "Retriever training - Guru stye - The Bueprint to Success"

Læs mere

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen

MINDJUICE ACADEMY. Dine handlinger forandrer verden. ICF-godkendt Coach Uddannelse. Grunduddannelsen. Coachuddannelsen MINDJUICE ACADEMY Dine handinger forandrer verden ICF-godkendt Coach Uddannese Grunduddannesen Coachuddannesen Mindjuice s Coachuddannese Mindjuice s Coachuddannese er opstået ud af mange års erfaring

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Vi du være bandt verdens bedste edere og teamcoaches? Så er Mindjuice Masteruddannese sikkert noget for dig. Her biver du trænet i kraftfud kommunikation på højt niveau, mindfuness, ekstraordinært ederskab,

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Sociaudvaget 2011-12 SOU am. de Biag 285 Offentigt Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte

Læs mere

Energibesparelser gennem medarbejderinvolvering

Energibesparelser gennem medarbejderinvolvering Energibesparelser gennem medarbejderinvolvering Hjemme hos os selv har vi allerede gennemført en masse energibesparende tiltag. Fx har vi installeret radiatortermostater og energisparepærer. Når vi køber

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Efteruddannelse sosu og psykiatri

Efteruddannelse sosu og psykiatri Efteruddannese sosu og psykiatri Kursusprogram efterår 2010 Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster Vekommen ti Kursuscenter SOSU Sjæand og Loand-Faster og ti et nyt og større kursuskataog! r Kursusafdeingerne

Læs mere

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E

Pas på dig selv. Udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem F O A F A G O G A R B E J D E Ti eder-/meemedere inden for ædrepejen: F O A F A G O G A R B E J D E Pas på dig sev Udfordringer i dit psykiske arbejdsmijø og hvordan du tacker dem D E L 1 : U D F O R D R I N G E R Ti socia- og sundhedsederne

Læs mere

Beregning af middellevetid

Beregning af middellevetid Beregning af middeevetid Hvad er middeevetid? Ta for middeevetiden for -årige drenge og piger anvendes hyppigt ti beysning af befokningens sundhedsmæssige tistand. Taet angiver det gennemsnitige anta år,

Læs mere

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner

Sikkerhedsvejledning ved anlæg af golfbaner DANSK GOLF UNION Sikkerhedsvejedning sikkerhedszoner topografi og ayout Afstande MULIGE LØSNINGER Indhod 3 Hensynet ti sikkerheden Ingen 100 procents garanti 4 Gofbanens afgrænsning Sikkerhedszoner Hvor

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel

Ledelsesudfordringer ved udlicitering af plejehjem. 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hotel Ledesesudfordringer ved udicitering af pejehjem 28. februar 2011 Radisson SAS Scandinavia Hote Vekomst Irene Hesseberg Lederforeningen, Dansk Sygepejeråd (DSR) Program 10.00 Vekomst Formand Irene Hesseberg,

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg

Birgitta Staflund-Wiberg Brahetrolleborg Birgitta Stafund-Wiberg - http://www.meadowark.nu/ 27.4.2014 Brahetroeborg Refereret af Eisabeth Johansen og Annette Vestmar Birgitta startede med noge synspunkter om trænerens roe og understregede, at

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

Julehandel på nettet hitter hos danskerne

Julehandel på nettet hitter hos danskerne Pressemeddeese København den 12. December 2012 Juehande på nettet hitter hos danskerne For danskerne er juen synonym med hygge og kvitetstid. Vi gider ikke stresse rundt i de sidste hektiske timer før

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF GRANULEREDE ISFLAGER Ed. 01-2000 Date 12-2000 1 2 7 8 5 3 4 17 Mod. N. V. 16 1 2 11a 6 3 7 4 ~ 100 mm

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder deta Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt vedr. Reginahaven. Panafdeing Peder Skov

Læs mere

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs

Områdefornyelse i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde 3. marts 2016. sbs Områdefornyese i Nykøbing Sj. 2. Arbejdsgruppemøde sbs 2. arbejdsgruppemøde Aftenens program 19.00 Vekomst 19.05 Opsaming fra 1. arbejdsgruppemøde, sbs 19.15 Opæg ti gruppearbejde, sbs 19.30 Gruppearbejde

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts

Vision Præsenteret ved generalforsamlingen søndag den 8. marts Vision 2015 Præsenteret ved generaforsamingen søndag den 8. marts VI ØNSKER AT MENNESKER SKAL MØDE FÆLLESSKAB VI VIL VÆRE ET INDBYDENDE, DELTAGENDE OG VARMT FÆLLESSKAB GUD ER FUNDAMENTET VI ØNSKER AT MENNESKER

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4.

Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 4. okt. - dec. 2015 Facebook gruppe Obs Nørreå gruppe har fået en åben facebokkgruppe. Vi vi b.a. bruge den ti at gøre opmærksom på, at vi har pads ti fere spejdere.

Læs mere

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX

MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX MATEMATIK NOTAT 04 - LIGNINGER AF: CAND. POLYT. MICHEL MANDIX SIDSTE REVISION: AUGUST 07 Miche Mandi (07) Enheder Side af 9 Indhodsfortegnese: INDHOLDSFORTEGNELSE:... LIGNINGER... 3 HVAD ER EN LIGNING?...

Læs mere

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte

/98. Videregående uddannelse. Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Ansøgning om uddannesesstøtte og ændring af uddannesesstøtte Videregående uddannese /98 1 Navn c/o navn Nuværende adresse Postnr. By/postdistrikt Institutionskode Retningskode Uddannesesretning 0 0 0 5

Læs mere

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570

Vakuum rørsolfanger. aurotherm exclusiv VTK 570 Vakuum rørsofanger aurotherm excusiv VTK 570 Hvorfor nøjes med at når du kan have gæde af Vaiant det naturige vag Vaiant har i mere end 130 år været med ti at skabe og forme en moderne varme og opvarmningsteknoogi,

Læs mere

Fra indsat til værdsat

Fra indsat til værdsat Beretning 2013 Fra indsat ti værdsat Historien om Exit går tibage ti 2006, hvor Fangekoret fra Vridsøseie Statsfængse begyndte at øve i Apostekirken på Vesterbro i København med de medemmer, der ikke ængere

Læs mere

Styrkelse af ungdomssanktionen

Styrkelse af ungdomssanktionen Styrkese af ungdomssanktionen Hvad er en ungdomssanktion? Unge på 15 17 år, der begår grovere personfarig kriminaitet eer anden avorig kriminaitet, har siden 2001 kunnet idømmes en ungdomssanktion som

Læs mere

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer

EPLA04-17. EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer EPLA04-17 Luftkøede kodtvandsaggregater EUWA*5-24KAZW - EUWY*5-24KAZW Anvendte systemer Daikins enestående position som producent af kimaanæg, kompressorer og køemider har medført en mårettet invovering

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE

Erik Bjerre og Pernille Pind. Tegn stjerner PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Erik Bjerre og Pernie Pind Tegn stjerner F O R L A G E T PIND OG BJERRE Du kender det godt. Når du keder dig, tegner du måske idt

Læs mere

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling

Hermed fremsendes vores indsigelse vedr. benyttelsen af ejendommen beliggende Holmenevej 31, 3140 Ålsgårde. Sagsfremstilling Hesingør kommune Teknik og mijø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Att. Hanne Wagnkide Åsgårde, den 13-01-2013 Overbragt Landzonemyndigheden og mijø myndigheden i Hesingør Kommune Hermed fremsendes vores indsigese

Læs mere

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn

Impulsen. Januar Februar. Månedsplan Februar. Smykker i Magien Mandags-cafè i 67` m. Mette. Fælles ski-møde for ALLE ski-børn Månedspan Februar UGE 6 Smykker i Magien 3-2 s-cafè i 67` m. Mette 4-2 Dyrehandes-tur m. Mette 5-2 Fæes ski-møde for ALLE ski-børn 6-2 7-2 UGE 7 Impusen Kanin-møde i Naturhuset m. Mia - Magien ukket Smykker

Læs mere

Matematikken bag perspektivet I

Matematikken bag perspektivet I Supperende mterie ti erspektiv med GeoMeter Mtemtikken bg perspektivet I Som udgngspunkt for t diskutere de vigtigste mtemtiske sætninger bg perspektivtegninger vi vi benytte noge eementære egenskber for

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011

H v e m e r v i? 2 Bo42: Vision og målsætning 2011 Vision & måsætning 2011 Hvem er vi? 4 Vi er Bornhoms største amene boigorganisation. 4 Vi er et evende beboerdemokrati 4 Vi er en professione serviceorganisation. 4 Vi er okat forankret på Bornhom. 4 Vi

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013.

Dette 'Forslag til kommuneplan 2013' er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune den 14. marts 2013. Kommunepan 2013 Forord ved Borgmester Henrik Homer Dette er forsag ti Kommunepan 2013 - Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunabestyresenharvedtagetensametogoverordnetpanforudvikingenoganvendesenafareaerogservicetibud.Detkanduæseomheri

Læs mere

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed

Thomas Wong. Chef sikkerhedskonsulent ved FortConsult Forfatter af forskellige artikler om ITsikkerhed Mobi Sikkerhed Thomas Wong Chef sikkerhedskonsuent ved FortConsut Forfatter af forskeige artiker om ITsikkerhed Foredragshoder om sikkerheds reaterede emner Metodik ansvarig for vores app testing Baggrund

Læs mere

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009

MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 MILJØSTATUSRAPPORT DEN DANSKE NORDSØ 2009 1. INTRODUKTION Indhodsfortegnese 1. Introduktion Virksomhedsprofi Forord - Jakob Thomasen - Franz Wium Sørensen 2. Danske aktiviteter 3. Mijøpåvirkninger 4. CO

Læs mere

Avl med kort og langpelsede hunde

Avl med kort og langpelsede hunde Av med kort og angpesede hunde Hundens pesængde bestemmes af et gen-par, hvoraf hunden arver 1 gen fra hver af forædrene hhv: Inden for pesængde er der atså tae om 3 varianter: = KORTpeset = ANGpeset =

Læs mere

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps

Øvelsesprogram efter operation for diskusprolaps Øvesesprogram efter operation for diskusproaps Jægersborg Aé 14, 2920 Charottenund, tf: 3964 1949, e-mai: info@phdanmark.dk, www.phdanmark.dk ' ~ t cervica { ' L Thoracic } ~ Lu m bar ~ -1=-Sacra ~ ;...

Læs mere

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016

KURSUSTILBUD 2. halvår 2016 KURSUSTILBUD 2. havår 2016 Om os Rådgivningsafdeingen Rådgivningsafdeingen er en afdeing under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefagig rådgivning, supervision, vejedning og undervisning både internt

Læs mere

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1

Referat Nærdemokratiudvalget's møde Torsdag den 08-12-2011 Kl. 16:30 Udvalgsværelse 1 Referat Nærdemokratiudvaget's møde Torsdag den 08-12-2011 K. 16:30 Udvagsværese 1 Deta: Arne Ebsen, Pia Dam, Mogens Stampe, Jens Munk Afbud: Mette Kristensen Indhodsfortegnese Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendese

Læs mere

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven

Syv vigtige grunde til IKKE at indføre en arbejdsgiverregel i ophavsretsloven Samrådet for Ophavsret Syv vigtige grunde ti IKKE at indføre en arbejdsgiverrege i ophavsretsoven Samrådet for Ophavsret er en parapy for organisationer for ophavsmænd og udøvende kunstnere AC (Udvaget

Læs mere

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7

2/15. Vi skal være skarpe, når det gælder. juni. Brandmændene i Københavns Lufthavn venter ikke bare på en katastrofe side 6-7 avisen 3 F K A S T R U P 2/15 juni Ryanair-kampagne styrker sammenhod i ufthavnen Side 3 Muighed for kommunaisering af skradehåndtering i København? Side 4-5 Sevvagt uddannese: Dejig at hvie kroppen og

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder

Opsamling på Nærdemokratiudvalgets dialogmøder Opsaming på Nærdemokratiudvagets diaogmøder Kirkeby 30/9 50 Udstykning Panafdeingen kontakter Peder Skov vedr. udstykninger Arne Ebsen kontakter formanden for Kutur og Panudvaget for at formide kontakt

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet

Kolding Kommune Børneområdet Koding Kommune Børneområdet Kvaitetsrapport for Børnehuset Hejs 2016 Leder: Hee Schneider børn tota 85 80 børn i børnehave 74 70 børn i vuggestue/småbørnsgruppe 11 10 Børn i speciagruppe 0 0 Børnenes fordeing

Læs mere

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke.

Herefter kommer der nogle praktiske oplysninger som I skal bruge i jeres daglige virke. Vekommen som træner i HSF-Fodbodafdeing Kubben er etaberet i 1945, og har siden starten stie og roigt udvidet sit medemsta. Der er nu ca. 430 aktive spiere i HSF-fodbodafdeing. Kubben er en bredde kub,

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

avis Venire 15. udgave December 2013

avis Venire 15. udgave December 2013 avis Venire 15. udgave December 2013 Virkekraft er en rettighedserkæring Det eksempariske Organisatorisk og menneskeig virkekraft VIRKE KRAFT Leder Af Frederikke Larsen Denne avis er fydt med tre forskeige

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Solceller 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Soceer 0 1 EL SOLCELLER Registrering Formået med at registrere soceer er at beregne hvor stor en ande af eforbruget ti bygningsdrift, apparater og beysning der dækkes af soceerne.

Læs mere

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen

ADVARSEL Læs dette materiale, før du samler og anvender trampolinen Brugervejedning ti rektanguær trampoin Størrese: 3,05 m x 4,57 m x 80 fjedre 3,05 m x 4,88 m x 86 fjedre 3,05 m x 5,18 m x 92 fjedre 3,05 m x 5,49 m x 98 fjedre Vejedning ti saming, instaation, peje, vedigehodese

Læs mere

Barefoots sadelsystem

Barefoots sadelsystem Sadesystemer og udstyr med hestens trivse i fokus Barefoots sadesystem Sabine Umann Hestefysioterapeut Cheyenne Cheyenne DryTex TM Cherokee Cherokee Cassic Hvad gør Barefoots sadesystem så speciet? London

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.3 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 9. årgang Nr. 3 jui - oktober 2010 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Hyggeig arbejdsørdag i Hønsehuset Lørdag den 29. maj havde vi en hyggeig, men effektiv

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 12. årgang Nr. 4 okt. - dec. 2013 Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Fra Grupperådet Lidt nyt fra grupperådet, som har afhodt et møde i august, desværre uden

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016

Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Beskæftigesespoitik 03-06 Indsatspan 03 Indedning Beskæftigesespoitik 03-06 beskriver den overordnede poitik og strategi på baggrund af de væsentigste udfordringer på beskæftigesesområdet i Ringsted kommune

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25

mere end du forventer 103075A Nål, Kobberhåndtag, U/hylster - 0,30x75 35,00 17,50 303030A Nål, Plastikhåndtag, U/hylster - 0,30x30 38,50 19,25 X-CARE - mere end du forventer Introduktionstibud 50% på akupunkturnåe Vi har fået avet vores egne X-Care nåe. Igennem et års tid har vi, i samarbejde med fysioterapeuter, som giver akupunktur, testet

Læs mere

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler

Hvidbog om hvidhvaler. Rapport til fangerne i Grønland om den videnskabelige viden om hvidhvaler Hvidbog om hvidhvaer Rapport ti fangerne i Grønand om den videnskabeige viden om hvidhvaer Teknisk rapport nr. 35, 2001 Pinngortitaeriffik, Grønands Naturinstitut 1 Tite: Forfattere: Oversættese: Layout:

Læs mere

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk

Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011. Megabål til oprykningslejren! Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 10. årgang Nr. 3 aug. - okt. 2011 Megabå ti oprykningsejren! Se mere på www.naagruppe.dk Kort & godt Fra Nørreå Gruppe Arbejdsdag I forbindese med det konstituerende grupperådsmøde

Læs mere

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

tt1 i v I nogle af dette nr. af RP ligger der et

tt1 i v I nogle af dette nr. af RP ligger der et med påføgende ba kysser en he fremmed mands kone? Kommer han måske så»fine«steder, eer er det noget, han sutter sig ti efter sin ie forstand. Er de dansende n.cre sure end de, der gerne vie, J,ten som

Læs mere

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER

FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER FASE III TAGER EN M ÅNED FASE 11 TAGER SEKS TIL OTTE MÅNEDER Tværfat'g samarbejcsmøder for at v.ur.der.e, køerdinere øg wt. nytænie i'aii!jsatsep cg tibed eg dermed bar~ e vejenfør ien ø ASkede fe.famj!ifg

Læs mere

Varde Ovne et logisk valg 2009/10

Varde Ovne et logisk valg 2009/10 Varde Ovne et ogisk vag 2009/10 2009/10 teknik Hvorfor Varde Ovne har i en ang årrække været en markant spier på brændeovnsmarkedet. Udvikingen er gået fra at være en ie håndværksvirksomhed i begyndesen,

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

Handleplan for ESCO for Høsterkøb Skole

Handleplan for ESCO for Høsterkøb Skole Handleplan for ESCO for Høsterkøb Skole Formål På lang sigt: At alle børn og voksne er miljøbevidste og har indarbejdet gode energivaner På kort sigt: Energiforbruget er nedbragt, hvorved vi har medvirket

Læs mere

Stædighed betaler sig

Stædighed betaler sig 1. årgang nr. 11 BRYGG-EBLADET I sidste uge ankom et skib ti Isands Brygge på en noget usædvanig måde. Stædighed betaer sig Stædig ejer sparer beboere for 154.000 i 1994 og tjener sev 27.000 At sev det

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere