Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Service i institutionskøkkener - Kunden i centrum Nr Udviklet af: Gitte Svensson Uddannelsescentret i Roskilde - Slagteriskolen Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

2 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng til FKB og TAK Handlingsorienterede mål Deltagerne kan indgå proaktivt i arbejdet med at yde god service over for brugerne med udgangspunkt i brugernes behov og forventninger til ernæring, kost og måltider. Deltagerne kan medvirke til at synliggøre og forbedre institutionskøkkenets serviceniveau over for brugerne og udvise serviceminded adfærd i overensstemmelse med virksomhedens værdier og politikker på området. Deltagerne kan rådgive og vejlede i samarbejdet med andre personalegrupper om ernæring, kost og måltider, så brugernes behov og forventninger tilgodeses bedst muligt. Deltageren kan kommunikere såvel mundtligt som skriftligt med brugerne og andre personalegrupper med en anerkendende tilgang og kan analysere den anvendte kommunikation i samtalen. Arbejdsfunktioner Følgende arbejdspladser er typiske inden for jobområdet: Sygehuse, større og mindre plejehjem, ældrecentre samt kantiner/cafeer i tilknytning hertil Dag- og døgninstitutioner, leve-bomiljøer, modtagekøkkener For et stigende antal medarbejdere i køkkenerne er deltagelse i måltidet en væsentlig ernæringsfaglig og pædagogisk opgave. Det være sig i leve-bomiljøer samt på skoler og andre institutioner. Hertil kommer et stigende antal opgaver, der på forskellig vis har at gøre med kunde- og brugerkontakt samt kontakt til andre faggrupper herunder faglig vejledning og formidling. Sammenhæng til FKB Arbejdsmarkedsuddannelsen er udviklet til FKB nr Mad til grupper med varierede behov for ernæring Produktion af mad kan foregå i et centralt køkken, på de enkelte institutioner og afdelinger eller i en kombination. Allerede nu er flere kost- og ernæringsfaglige medarbejdere ansat som måltidsansvarlige og/eller arbejder tættere end hidtil på brugerne, i forhold til madlavning og vejledning fx på sygehuse og i leve-bomiljøer. Da denne tendens ser ud til at fortsætte, blandt andet i forlængelse af Kommunalreformen/den nye Sundhedslov, må det forventes, at der kommer flere kost- og ernæringsfaglige medarbejdere til at følge maden fra den er tænkt, til den er spist, og der er ryddet op. Det betyder også, at en del medarbejdere i større udstrækning kommer til at arbejde tæt på brugeren og sammen med andre faggrupper. Rent organisatorisk vil de dog som hovedregel høre under køkkenets ledelse. Sammenhæng til TAK De handlingsorienterede mål er rettet mod følgende TAK i FKB en: TAK: Faglig formidling, rådgivning og vejledning Uddannelsens målformulering og hænger sammen med de øgede krav til de ansatte i køkkenerne om brede kompetencer inden for faglig formidling i skrift og tale, hvilket er begrundet i tættere kontakt mellem køkken, brugere, pårørende og andre faggrupper. TAK: Samarbejde, kommunikation og videndeling i institutionskøkkener Uddannelsens mål hænger endvidere sammen kravene om, at medarbejderes kostfaglige viden sættes i spil i den daglige motivation, rådgivning og vejledning af både unge og ældre brugere og pårørende såvel mundtligt som skriftligt, samt behovet for at kostfaglige medarbejdere kan rådgive og vejlede de øvrige personalegrupper i, hvordan mad og måltider til såvel unge som ældre bør sammensættes. TAK: Planlægning og produktion af hverdagsmad Endvidere er målet baseret på kravene om, at medarbejdere, der har ansvar for produktion af mad, skal have viden om ernæring, sensorik, tilberedningsmetodik, anretning og servering. Side 2 af 5

3 2. Ideer til tilrettelæggelse af undervisningen Nedenfor er et forslag til temaer for de enkelte undervisningsdage: Dag 1: Behov og forventninger Delmål Præsentation af kurset og mål Har viden om kursets indhold og relevans til egen hverdag Deltageren har kendskab til anvendelige redskaber i proaktivt arbejde med god service. Har kendskab til hvordan man tager ansvar og viser entusiasme over for kunder Deltageren kan medvirke til at synliggøre og forbedre serviceniveauet over for brugeren. Kan redegøre for mål og indhold i en god service politik Deltageren kan udvise serviceminded adfærd i overensstemmelse med virksomhedens værdier og politikker på området. Kursets indhold Præsentation af kurset og mål Forventningsafklaring, herunder kursusdeltagernes erfaringer med servicering og kommunikation med kunder og andre personalegrupper Oplæg om salg og adfærd og definitionen af at være proaktiv Oplæg om 9 bud på god service Kursisterne søger på deres virksomheds værdier på nettet og overvejer hvordan de lever op til god service i hverdagen og præsentere det for de øvrige deltagere Har kendskab til serviceminded adfærd Kan søge viden på internettet eller i virksomheden om virksomhedens værdier Deltageren har kendskab til brugernes behov og forventninger til kost og måltider Har kendskab til forskellige mennesketyper og er bevidst om egne kompetencer og værdier i samarbejde med andre mennesker. Kan søge oplysning om kunderne i relevant litteratur Har kendskab til anvendelse af forventningsanalyser Deltageren kan rådgive og vejlede om madens ernæringsmæssige sammensætning. Har grundlæggende viden om madens ernæringsmæssige sammensætning Deltagerne kan rådgive og vejlede om madens kulinariske sammensætning. Har grundlæggende viden om madens kulinariske sammensætning Deltageren kan rådgive og vejlede om måltidets afvikling. Har grundlæggende viden om måltidets afvikling - Præsentation af forskellige mennesketyper og deres værdier - Kursisterne vurdere hvilke typer de selv mener at være og hvilke værdier der er vigtige for dem - Mennesketypernes roller på en arbejdsplads - Oplæg om kvalifikationer og kompetencer - Oplæg om forskellige målgruppers behov og værdier - fra deltagernes hverdag - Præsentere kursisterne for Danskernes Kostvaner, og FDB s Mad- O-meter - Gruppeopgave deltagerne udformer et forslag til en analyse af deres målgruppe og om de får opfyldt deres behov og forventninger Kort oplæg om grundlæggende ernæringslære Oplæg om sensorik og madens anretning Oplæg om måltidets betydning for opfattelsen af mad - Hvad har betydning for vores opfattelse af et godt måltid? - Inddragelse af Peter Klosse de 6 succesfaktorer og Jens Kofod undersøgelser om ældre og måltider. Side 3 af 5

4 Dag 2: Kommunikation Delmål Deltageren kan kommunikere med brugeren og andre personalegrupper. Har kendskab til elementerne afsender, budskab, medie og perception (modtagerens holdning til budskabet) i en kommunikationsmodel Kursets indhold Et billede kommer op på tavlen/lærredet og to personer sidder med ryggen til billedet. De øvrige beskriver billedet ud fra spørgsmål fra de to personer. Personerne skal så tegne billedet som de mener det ser ud i løbet af 5 eller 10 minutter. Formål: Modtageren opfatter budskabet forskelligt. Oplæg om kommunikationsmodellen: Afsender, budskab, medie og perception Deltageren kan analysere den anvendte kommunikation i samtalen. Deltageren har kendskab til brug af transaktionsanalysen ved analyse af en samtale Deltagerne har kendskab til metoden anerkendende tilgang. Har kendskab til kommunikations metoden Anerkendende tilgang og kan anvende den værdsættende samtalemetode Deltageren kan kommunikere med kunder med forskellige behov. Har kendskab til barrierer i kommunikationen til forskellige modtagergrupper (unge, ældre, kunder med anden etnisk baggrund, hørehæmmede, blinde) Deltageren kan kommunikere skriftligt med kunderne. Har kendskab til at kommunikere med kunderne i et forståeligt skriftligt sprog. Plenum Kursisterne udformer i fællesskab en kommunikationsstrategi af de 8 kostråd til en fælles målgruppe Oplæg om transaktionsanalyse Analyse af et rollespil med to samtaleparter og en observatør Kort oplæg om anerkendende tilgang og den værdsættende samtalemetode Gruppeopgave Kursisterne vælger et dilemma fra TUP projektet Fra flerfaglighed til tværfaglighed til løsning ud fra det Den værdsættende samtale Løsningsforslaget fremlægges for de øvrige kursister Kommunikation af de 8 kostråd til de forskellige modtagergrupper med hensyn til de individuelle behov Plenum diskussion - Hvilke barrierer kan man møde? - Hvilke behov og forventninger har kunden? - Hvordan kan vi yde en god service overfor kunder med særlige behov? Oplæg om god skriftlig teknik ud fra Ole Togeby Skribentens 10 bud Deltagerne udarbejder en Mad og Måltidspolitik til egen virksomhed hvor de tager hensyn til: - Virksomhedens værdier - Målgruppens behov, værdier og barrierer - Den anerkendende tilgang - De ti bud på skriftlig kommunikation Læreren vil i forbindelse med undervisning på dette kursus have en rolle, der veksler mellem at undervise i begreber og metoder, kombineret med en rolle som vejleder. Side 4 af 5

5 3. Afholdelsesformer Kurset foreslås gennemført som 2 dages kursus uden opbrud. Formålet med dette er, at indholdet ender med en udformning af et materiale som tager udgangspunkt i den viden som kursisterne igennem kurset har fået opmærksomhed på omkring sig selv og den virksomhed, som de er ansat på. 4. Litteratur og nyttige links Forfatter Titel Andet Marianne Clausen Kommunikation, psykologi og pædagogik Erhvervsskolernes Forlag 1998 Dorthe Vad Både-og - Hvordan udvikler vi vores arbejdsmiljø og kerneydelse? Social og sundhed Lene Bak Preben Sepstrup EKL Consult Arbejdsgruppen om principper for god offentlig service Fra flerfaglighed til tværfaglighed Spørg igen - Den værdsættende samtale 1 Er det noget for os? Om at informere nogle grundtræk Spørg igen px Principper for god offentlig service. Ansigt til ansigt. Social og sundhed Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck. Et læringsværktøj på cdrom og dvd om Værdsættende samtale Social og Sundhed Den anerkendende tilgang Dansk portal om værdsættende samtale Kompetenceudvikling og kvalifikationer April 2007 Tup-projekt Projekt rapport, metodekatalog og dilemmakort Ole Togeby Skribentens 10 bud Side 5 af 5

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet

NYT GRUND- FORLØB. Grundforløbets 1. og 2. del. Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet NYT GRUND- FORLØB 7. maj 2014 Grundforløbets 1. og 2. del Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Nyt grundforløb

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere