Kommunikationspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik"

Transkript

1 Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette gælder internt i forhold til vores ledere og medarbejdere, og eksternt over for pressen, borgerne og øvrige interessenter. Overordnet skal omverdenen opleve Jammerbugt Kommune og kommunens kommunikation som offensiv, troværdig, tilstrækkelig, sammenhængende og vedkommende. Målsætninger 1. Kommunikationen skal være åben og offensiv - Vi er åbne, ærlige og imødekommende overfor offentligheden. - Vi melder klart ud og er troværdige også om kritiske forhold. - Vi fortæller de gode historier om mangfoldigheden i kommunens ydelser og synliggør kommunens serviceniveau. 2. Kommunikationen skal være relevant og professionel - Vi er målrettede i vores kommunikation og bruger forskellige kommunikationskanaler. - Vi giver den rette information på rette tid til de rette interessenter på den rette måde. - Vi satser aktivt på digital kommunikation og nye medier. 3. Alle bidrager og har ansvar for kommunikationen - Vi anstrenger os på at kommunikere internt og eksternt, således at der skabes konstruktiv dialog og sammenhængende information. - Vi har den holdning, at alle medarbejdere kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold alternativt henviser til nærmeste leder. - Vi vil tænke kommunikation ind i kommunens service, myndighedsudøvelse og i opstarten af nye initiativer. I forlængelse af disse overordnede målsætninger beskrives de forskellige elementer og handlinger, der skal realisere målsætningerne. Endvidere redegøres der for rolle- og ansvarsfordelingen i håndteringen af kommunens kommunikation. Vi skal løbende evaluere de måder, vi kommunikerer på, og løbende indarbejde erfaringerne i den fremtidige kommunikationspolitik. Følgende elementer indgår i kommunikationspolitikken: A: Intern kommunikation B: Ekstern kommunikation C: Nye medier D: Branding A: Intern kommunikation Jammerbugt Kommune vægter den interne kommunikation højt. I en fusioneret virksomhed, som er geografisk spredt, er det meget vigtigt, at kommunikationen prioriteres højt. Kommunikationen skal hjælpe med at forstå kulturforskelle og være med til at binde den nye organisation sammen og skabe en fælles fremtidig kultur. Kommunikationen skal ligeledes være med til at danne en faglig og velfungerende organisation, der udadtil fremstår som én sammenhængende enhed. 1. Personalemøder, temamøder og orienteringsmøder Det er vigtigt, at lederne går forrest, når det gælder kommunikationsindsatsen, og at de tænker i formidlingsbaner, så medarbejderne er orienterede om de beslutninger, der bliver truffet. Ansvarlig: Ledelse/decentrale ledere. Måling: Lederne bliver i forbindelse med ledelsesevalueringer/trivselsundersøgelser målt på, om medarbejderne er tilfredse med den information, de modtager fra ledelsesniveauet. 2. Intranet/TRYK Intranettet er vores interne informationsværktøj, hvor medarbejderne kan finde informationer om arbejdsgange, værktøjer til løsning af arbejdsopgaver mv. Samtidig har intranettet også en kulturskabende værdi, fordi der løbende bliver publiceret nyheder fra hele organisationen.

2 Målet er, at alle relevante informationer ligger på intranettet, så medarbejderne er informerede, og vi kan fremme vidensdelingen på tværs af organisationen. Desuden skal nyhedsmails ikke sendes ud i alle medarbejderes mailboks, men kan med fordel lægges ind på intranettet, så vi får flyttet kommunikationen fra mails til intranet. Ansvarlig: Ledere, redaktører og kommunikationsmedarbejdere. Måling: Intranettet evalueres løbende sammen med redaktørerne og en gang årligt i andet kvartal tages temperaturen på intranettet ved en elektronisk spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejderne. Efter drøftelse i direktion og Hovedudvalg sættes Personalebladet på stand-by, og i stedet offentliggøres nyheder, historier m.m. løbende på TRYK. B: Ekstern kommunikation Alle medarbejdere skal tænke i kommunikationsbaner, og når nye tiltag/projekter sættes i gang i organisationen, er det vigtigt, at projektgruppen melder ud og fortæller om projektet, så de gode historier bliver synliggjort over for offentligheden. Budskaberne skal målrettes i forhold til den enkelte målgruppe, så kommunikationen bliver entydig og målrettet. 1. Skriftlig kommunikation Den måde vi kommunikerer på via breve, s, på nettet og i brochurer/annoncer er bestemmende for den måde, vi opfattes på. Derfor skal vi være målrettede, ligeværdige og aktive i vores sprogbrug. Der kunne med fordel oprettes kurser i skriftlig kommunikation for de ansatte. I første om gang for de administrative medarbejdere og på et senere tidspunkt for øvrige medarbejdere. Med hensyn til svarfrister er det besluttet, at breve skal besvares hurtigst muligt, og senest inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen enten med endeligt svar eller med svar om den forventede sagsbehandlingstid. Tidsplan: I foråret 2008 opstartes et pilotprojekt, hvor behovet for kurser bliver undersøgt nærmere. Det skal overvejes, om vi skal bruge ekstern bistand. Ansvarlig: Ledere og ansatte alle er ansvarlige for den måde, som de skriver på til borgerne og andre interessenter. Måling: Årlige stikprøver for at se, hvordan vi skriver til borgerne. 2. Hjemmesiden Hjemmesiden bliver løbende udbygget og udviklet. Da mange er indholdsleverandører til hjemmesiden, er der formuleret retningslinier og principper for, hvordan redaktørerne skal arbejde med kommunens hjemmeside. Der udarbejdes i august måned 2007 yderligere regler for hjemmesiden, som implementeres i Vejledning og regler for redaktører for hjemmesiden. Samtidig udarbejdes der en Strategi for strukturen på hjemmesiden i samarbejde med Stabschef for Fællessekretariatet. Hjemmesiden bliver løbende udviklet. I juni og juli 2007 bliver informationer fra kommunens institutioner integreret i hjemmesiden. Samtidig skal indholdet udvides med flere digitale løsninger, herunder nyhedsmodul, chat- og debatmodul etc. I juli måned 2007 har Kommunikationsafdelingen integreret Borger.dks debatmodul. Det er kommunen, som opretter debatterne og administrerer debatterne. Borgerne kan via digital signatur gå ind for at svare og kommentere en debat. Kommunikationsafdelingen vil ved Borger.dk undersøge, hvilke udviklingsperspektiver der er for Borger.dks debatmodul. Det vil være hensigtsmæssigt, at borgerne selv kan oprette en debat. Samtidig vil Kommunikationsafdelingen få et tilbud hjem fra leverandøren af vores hjemmeside, således at borgerne evt. kan benytte et debatmodul uden digital signatur. Derefter må vi tage stilling til, hvilket debatmodul vi fremover benytter på hjemmesiden. Foreninger på nettet Der er ikke ressourcer til at lave et projekt, så alle foreninger i Jammerbugt Kommune kan få en hjemmeside på jammerbugt.dk. Dette har ellers været en af tankerne bag hjemmesiden. Derfor vil Kommunikationsafdelingen indkalde til møde eller sende en mail ud, så foreningerne bliver informeret om dette. Desuden vil Kommunikationsafdelingen indlede et samarbejde med Kultunaut, så vi kan lave en kulturkalender for Jammerbugt Kommune på vores hjemmeside. Foreningerne kan ganske gratis annoncere deres arrangementer via Kultunaut - jammerbugtdelen. Der er taget tilbud hjem fra Kultunaut. Ansvarlig: Redaktører og kommunikationsmedarbejdere. Måling: Hjemmesiden skal leve op til de gængse standarder for god webkommunikation ud fra Bedst på nettet. Målet er fire netkroner i 2007, selvfølgelig taget i betragtning, hvilke kriterier IT- og Telestyrelsen opstiller i Desuden bliver der foretaget fokusgruppeundersøgelser i tredie kvartal af hjemmesiden. 3. Åbne postlister offentliggøres

3 Postlisterne skal genereres fra edoc og føres over på hjemmesiden. I efteråret 2007 skal der laves en beskrivelse af, hvordan vi benytter postlister, og det forventes, at postlister for indgående post bliver etableret i det sidste kvartal af Tidsplan: Postlister for indgående post sidste kvartal Ansvarlig: Stabschef for Fællessekretariatet. Måling: I den årlige drøftelse med pressen indgår punktet vedr. måling af postlister I fremtiden vil som er den fælles offentlige digitale servicekanal for borgerne få større og større betydning også for Jammerbugt Kommunes hjemmeside og den digitale kommunikation. Allerede nu er forskellige selvbetjeningsløsninger for den enkelte kommune samlet på I 2008 skal forskellige digitale borgertemaer som Min Bolig og Mine Børn samles på og i 2012 skal det, som hedder Min side være fuldt udbygget. Min side er borgernes sted på nettet, hvor den enkelte borger kan finde alle informationer om sig selv fra det offentlige. Samtidig vil Regeringens, KL s og Danske Regioners digitaliseringsstrategi af den offentlige sektor have betydning for den fremtidige udvikling af hjemmesiden. Vi holder et vågent øje med de initiativer, som kommer fra den kant. I forbindelse med digitaliseringen af det offentlige kommer Indenrigsministeriet i efteråret 2007 med en portalløsning der indeholder sammenlignelig brugerinformation fra kommunerne. 5. Elektronisk kommunikation En stor del af kommunens interne og eksterne skriftlige kommunikation foregår via s. s skal betragtes på samme måde som almindelige brevforsendelser. En skal derfor altid indeholde de samme informationer, som et stykke almindeligt brevpapir (arbejdsadresse, telefonnummer og adresse). s og almindelige brevforsendelser, der kræver svar, skal besvares inden 10 arbejdsdage efter modtagelsen enten med endeligt svar eller med oplysning om, at en er modtaget, og at man vil vende tilbage til sagen, når yderligere oplysninger foreligger. Hvis det er muligt, oplyses hvornår afgørelsen kan forventes. 6. Presseinformation ugeaviserne Vi skal løbende informere i ugeaviserne via artikler og annoncer, fordi det viser borgerne, at vi er en levende kommune, og at der sker noget i kommunen. Samtidig har vi også en forpligtigelse til at informere borgerne via lokalaviserne, da ikke alle borgere har adgang til digitale medier. I hver forvaltning i Jammerbugt Kommune skal der udpeges en ansvarlig, som skal levere og sikre at der skrives indlæg og historier til lokalaviserne. Samtidig skal vi forsøge at bringe flere gode historier ved at omdanne annoncer til artikler. Det giver mere baggrundsstof og flere vinkler på en omtale. Ansvarlig: Kommunikationsmedarbejdere samt alle medarbejdere og ledere i organisationen. Der udpeges en ansvarlig i hver forvaltning, som skriver eller sikrer at der leveres historier til lokalaviserne. Måling: Indgår i en årlig undersøgelse af vores kommunikation til borgerne. 7. Nytårskurmøder med pressen hvad kan vi gøre for dem? For at høre hvad pressen synes om vores samarbejde, indkaldes der en gang om året til en uofficiel samtale bordet rundt, hvor synspunkter og relationer diskuteres. Tidsplan: En gang om året. Ansvarlig: Direktionen, borgmesteren, kommunikationsmedarbejdere. Måling: Evalueres i samarbejde med journalisterne. 8. Kontakt til pressen Jammerbugt Kommune skal optræde som en åben, gennemskuelig og udadvendt virksomhed. Derfor er det vigtigt, at kommunen er åben overfor pressen og offentligheden. Pressen skal have gode arbejdsbetingelser, og det skal være let for dem at følge med i kommunens aktiviteter. Jammerbugt Kommune skal være proaktiv i forhold til pressen, også når det gælder problemfyldte sager. I henhold til lovgivningen må medarbejderne ikke udtale sig om personlige oplysninger. Medarbejderne i kommunen opfordres til at udtale sig om emner indenfor eget fagområde, når det handler om at vi-deregive faktuelle oplysninger. Ønsker man ikke selv at udtale sig, har man pligt til at henvise til en anden/nærmeste leder. Håndtering af pressen skal have høj prioritet i det daglige arbejde, og ledelsen skal generelt være tilgængelig for pressen. Medarbejdere skal orientere nærmeste chef ved kontakt med pressen. Er der tale om problematiske sager, skal direktionen og kommunaldirektøren straks orienteres også for at vurdere om det politiske niveau skal orienteres.

4 Ansvarlig: Alle medarbejdere kan udtale sig til pressen om faktuelle forhold alternativt kan der henvises til nærmeste leder. Måling: Nytårskurmøder med pressen. 9. Krisekommunikation Krisekommunikation er et emne, som det er vigtigt at have fokus på og have et beredskab for, når krisen indtræffer. Det skyldes dels, at kommunerne i dag er store virksomheder med mange berøringsflader, hvor der uundgåeligt vil opstå kriser fra tid til anden, og dels tiltagende forventninger til den kommunale service. Vi har dog den offensive holdning, at vi både vil og er nødt til at melde klart ud også i krisesituationer. Der er flere slags kriser, som en virksomhed kan komme, i: Naturskabte eksempelvis: snestorme, stormvejr. Mekaniske eksempelvis: taget falder ned i en institution. Menneskelige eksempelvis: et barn eller en ældre person bliver glemt i en børnehave eller på et plejehjem. Disse typer af kriser kræver et beredskab. Da der pt. ikke er udviklet et decideret kriseberedskab på kommunikationsområdet er det oplagt, at arbejdet sættes i gang hurtigst muligt. Som udgangspunkt vil vi ikke forholde os passive i en krisesituation, men være en aktiv medspiller med henblik på at løse situationen. Vi vil informere alle involverede ikke kun pressen - om krisens indhold, omfang og hvordan den løses. Afhængig af krisens omfang vil vi etablere en krisestab/informere medarbejdere, pårørende, borgere/involvere relevante myndigheder/tilknytte relevante fagfolk/afholde pressemøde/informere pressen/udarbejde argumentationspapirer samt løbende informere via hjemmeside og andre kommunikationskanaler. Tidsplan: Der skal hurtigst muligt udarbejdes en kriseplan. Ansvarlig: Direktionen, beredskabschefen, kommunikationsmedarbejdere. Måling: Evaluering efter hver krisesituation. 10. Designmanual/annonceprofil Der er udarbejdet en designmanual sammen med en række grafiske filer. Det er målet, at alle medarbejdere bruger designmanualen i den grafiske kommunikation. Der skal udarbejdes et bilag til designmanualen, som beskriver, hvordan de forskellige grafiske elementer anvendes. Der er etableret et kommevåben og et logo. Kommunevåben/myndighedsvåben anvendes i kommunens eksterne kommunikation. Logo anvendes af foreninger og virksomheder, som vil sætte Jammerbugt Kommune på landkortet. Ansvarlig: Ledere og ansatte alle er ansvarlige for den måde, som de bruger designet på. Kommunikationsmedarbejderne skal tage initiativer som sikre, at organisationen bevidst anvender designmanualen. Måling: Årlige stikprøver for at se, hvordan designet anvendes. C: Nye medier Vi skal løbende vurdere, om vi med fordel kan anvende andre eller benytte nye kommunikationskanaler. 1. Radio Vi kan sagtens udnytte radiomediet meget mere, end vi gør nu i nyhedsformidlingen. Det er et hurtigt medie, hvor stoffet hurtigt kan opdateres og få informationer ud i æteren. Tidsplan: Foråret Kommunikationsafdelingen prøver at etablere kontakt til forskellige radiostationer i området for at få et samarbejde op at køre. Ansvarlig: Kommunikationsafdelingen. 2. Infokanalen På Nordjyllands Mediecenter i Aabybro har Infokanalen til hus. Den bringer en gang om ugen ca. 3 timers TV om lokale arrangementer og events. Denne kommunikationskanal kunne også anvendes i forbindelse med vores kommunikation og fortælle offentligheden om, hvad der sker i Jammerbugt Kommune.

5 Tidsplan: Foråret Det skal løbende overvejes, hvordan vi kan bruge Infokanalen. Ansvarlig: Kommunikationsafdelingen 3. SMS tjenester SMS kan blive en større og større del af vores kommunikationsflow. SMS er fx et godt medie til at påminde borgerne om forskellige ting, fx hvornår der er storskrald, om børnehavebørnene skal på tur i dag eller andre ting. I det hele taget spås SMS en voksende betydning for den digitale kommunikation i det offentlige. Tidsplan: Januar Det skal løbende overvejes, hvordan vi kan bruge SMS som informationskanal. Ansvarlig: De afdelinger der kan bruge SMS. D: Branding Der er igangsat en proces i tema- og udviklingsudvalget omkring branding og markedsføring. Revidering af kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken tages op til revision en gang om året i februar i forhold til de undersøgelser, som der er blevet foretaget i det forgangne år i forhold til den interne og den eksterne kommunikation. Yderligere information Kristina Bakmann,

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK TIONSPOLITIK KOMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE visione er åbenhed komm munikation kom mmunikation åbenhed åbenhed h visi ioner åbenhed k kom mmunikation åbenhed åbenh hed visio oner

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO

/SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO /SQQYRMOEXMSRWTSPMXMO Kommunikationspolitik 2010 til 2013 Udgiver Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 1448 København K Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk Internet: www.um.dk Design

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Pressevejledning Hillerød Kommune

Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning Hillerød Kommune Pressevejledning... 2 En åben kommune... 2 Orienterer altid kommunens kommunikationsrådgiver... 2 Hvem må udtale sig?... 2 Når journalisten ringer... 3 Tavshedspligt...

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? 1) Nyt fra bestyrelsen særlig menu på hjemmesiden 2) Nyheder på hjemmesiden 3) Indstik i Lokalavisen 4) Mød bestyrelsen en gang i kvartalet

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen.

Lolland Forsynings pressepolitik sætter rammen for, hvordan vi ønsker at samarbejde med medierne, og hvem, der må udtale sig på vegne af forsyningen. NOTAT Lolland Forsyning A/S Kontaktperson: Mette Obel Jepsen Direkte tlf.: +4541781005 E-mail: meoj@lollandforsyning.dk Sagsnr.: S14-0605 Dok.nr.: D14-036473 13. november 2014 Pressepolitik for Lolland

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere?

DJs kommunikationspolitik Hvordan skal DJ kommunikere? DJs kommunikationspolitik DJs kommunikationspolitik skal understøtte DJs mission og vision og hjælpe forbundet til at nå sine mål som beskrevet i formålsparagraf og handlingsplaner vedtaget på delegeretmøder.

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS

Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvordan? - en guide til en god kommunikationsplan i KMS Kommunikationsplan hvorfor? Alle større oplæg til projekter, beslutninger og initiativer i KMS skal ledsages af en kommunikationsplan.

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os.

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Pressepolitik Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Det er her den daglige debat og dialog foregår, og den er vigtig i forholdet til borgerne. Samtidig ønsker vi

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Kommunikationspolitik for Region Midtjylland ^ kort og godt Region Midtjylland 2 God kommunikation Alle ansatte i Region Midtjylland kommunikerer. Det sker hver dag i forhold til patienter, pårørende og

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Randers Kommune. Er du klar til krisen?

Randers Kommune. Er du klar til krisen? Randers Kommune Er du klar til krisen? Er du klar til krisen? Det lyder som en kliché, men er et faktum: Der findes to slags kommuner: De, der har været i krise, og de, der kommer det. Så er spørgsmålet:

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Interne retningslinjer for Facebook

Interne retningslinjer for Facebook Interne retningslinjer for Facebook Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Typer af indhold... 3 5.1 Statusopdateringer... 3 5.2 Billede- /videoopslag... 3 5.3 Linkdelinger... 3 3. Behandling af sager...

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

MODUL H: MEDIEKONTAKT

MODUL H: MEDIEKONTAKT MODUL H: MEDIEKONTAKT HVAD KAN VI ANVENDE MEDIER TIL? Få opmærksomhed Skabe fokus på problemer Få omtale Få budskaber ud/starte eller præge debat Præge omtale i ønsket retning Gratis markedsføring Påvirke

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere