KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: Klager: VVS Grossisten ApS Industrivej Børkop v/advokat Christian Buhl Christiansen Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overføre domænenavnet vvsgrossisten.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. september 2013 med seks bilag (bilag 1-6), svarskrift af 7. november 2013 med fem bilag (bilag A-E), replik af 10. december 2013 med tre bilag (bilag 7-9) og duplik af 16. januar 2014 med ét bilag (bilag F). Registreringsforhold: Domænenavnet vvsgrossisten.dk er registreret den 22. februar Sagsfremstilling: Klageren er et anpartsselskab (CVR-nr ) med selskabsnavnet VVS Grossisten ApS beliggende på adressen Industrivej 61, 7080 Børkop, jf. klagerens bilag 1, der er en udskrift af 18. september 2013 fra Det centrale virksomhedsregister ( vedrørende klageren. Ifølge den pågældende udskrift er klageren registreret med brancekode Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Det fremgår endvidere af den pågældende udskrift, at klageren har 5-9 ansatte. 1

2 Klageren er stiftet den 31. august 2006 under betegnelsen VVS-Engros ApS, jf. indklagedes bilag D, der er en udskrift af 5. november 2013 af en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren. Det fremgår af bilag D, at klageren den 13. december 2007 ændrede virksomhedsnavn til det nuværende virksomhedsnavn VVS Grossisten ApS. Om klageren og klagerens rettigheder til betegnelsen VVS Grossisten er i klageskriftet alene anført følgende: Klager har drevet virksomhed under navnet VVS-grossisten siden 1964 jfr. bilag 2 og siden er selskabet videreført efter en konkurs. Navnet der er videreført om domænenavn vvs-grossisten har været i brug som varemærke og betegnelse for virksomheden siden 1964 I klagerens replik er om klageren og klagerens rettigheder til betegnelsen VVS Grossisten endvidere alene anført følgende: VVS Grossiten blev oprindeligt drevet i personligt regi af Norbert W Happe, og efterfølgende i aktieselskabsform og anpartsselskabsform jfr. bilag 2 og 7. Anpartsselskabet har i den mellemliggende periode overtaget domænenavnet vvs-grossiten.dk jfr. bilag 1 til virksomhedsoverdragelsesaftalen bilag 8, hvoraf fremgår, at sælger overdrager rettigheder til domænet. Klager kan således påvise at retten til navnet tilkommer klager og har været i anvendelse siden Det findes ligeledes at være uden betydning, hvornår klager har registreret virksomhedsnavnet under cvr.nr.: , idet klager ved købet af domænenavnet og den deraf følgende goodwill indtræder i sælgers rettigheder til navnet herunder udstrækningen af brugen heraf. Domænenavnet har været i drift siden oprettelsen den 10. februar 1998, og har været i brug for virksomheden siden. Som bilag 8 er af klageren alene fremlagt forsiden og side 3 af 13 fra en virksomhedsoverdragelsesaftale dateret den 7. december 2007 mellem klageren (som køber) og en anden virksomhed (CVR-nr ) (som sælger) med virksomhedsnavnet VVS Grossisten 2

3 ApS med adresse på klagerens nuværende adresse, Industrivej 61, 7080 Børkop. Aftalen vedrører ifølge forsiden aktiverne i VVS Grossisten ApS, og det fremgår af den fremlagte side 3, der udelukkende består af Definitioner, at Immaterielle rettigheder betyder immaterielle rettigheder, herunder men ikke begrænset til know-how, goodwill, forretningskendetegn, navn, kundekreds, telefonnummer (med hovednummer og ) samt tilhørende binumre og telefaxnr. (telefaxnr ), internetdomæner, som angivet i Bilag 1, -adresser, ordrebeholdning samt kundefortegnelser, brochure, tegninger, planer og øvrig beskrivelse, påtaleretten i henhold til konkurrenceklausul påtaget af Norbert Happe og Mike Happe i forbindelse med Selskabet af 27. juni 2007 A/S under konkurs erhvervelse af samtlige aktiviteter i VGH Holding A/S, CVR-nr (tidligere VVS Grossisten Børkop A/S), jf. Bilag 2, samt al andet materiel tilhørende Virksomheden, som ejes af Sælger og som bruges eller er til rådighed for Virksomheden. Sælger det tidligere VVS Grossisten ApS (CVR-nr ) blev stiftet den 25. juni 2007 under virksomhedsnavnet VVS Grossisten 2007 ApS, jf. indklagedes bilag C, der er en udskrift af 5. november 2013 af en fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen for det pågældende selskab. Det fremgår heraf, at selskabets navn ved en vedtægtsændring den 13. juli 2007 blev ændret til VVS Grossisten ApS. Den 12. december 2007 dvs. kort efter datoen for sælgers indgåelse af virksomhedsoverdragelsesaftalen med klageren og kort før ændringen af klagerens virksomhedsnavn til VVS Grossisten ApS ændrede selskabet navn til Afviklingsselskabet af 12/ ApS. Den 22. april 2008 gik selskabet konkurs og blev opløst den 12. december Med klageskriftet er som bilag 2 endvidere fremlagt en udskrift fra Det centrale virksomhedsregister af 18. september 2013 vedrørende den i virksomhedsoverdragelsesaftalen nævnte virksomhed med betegnelsen Selskabet af 27. juni 2007 A/S under konkurs (CVR-nr ). Det pågældende selskab blev stiftet den 9. februar 2006 og ophørte den 14. december Med indklagedes svarskrift er som bilag A fremlagt en fuldstændig rapport af 5. november 2013 vedrørende det pågældende selskab. Det fremgår heraf, at selskabet oprindeligt hed VVS Grossisten A/S. Den 27. juni 2007 ændrede selskabet navn til Selskabet af 27. juni 2007 A/S, og den 23. oktober 2007 blev der afsagt konkursdekret af skifteretten i Kolding. Med indklagedes svarskrift er som bilag B desuden fremlagt en fuldstændig rapport af 5. november 2013 vedrørende selskabet VGB ApS i likvidation (CVR-nr ), der er omtalt i virksomhedsoverdragelsesaftalen under betegnelsen VGH Holding A/S (det tidligere VVS Grossisten Børkop A/S). Det fremgår heraf, at selskabet blev stiftet den 28. juni 2000 af en person ved navn Norbert Werner Happe, der også var selskabets direktør. Selskabet havde samme adresse som klageren og hed oprindeligt VVS Grossisten Børkop ApS. Den 16. juli 2003 blev selskabet omdannet fra et ApS til et A/S og i den forbindelse blev virksomhedsnavnet ændret til VVS Grossisten Børkop A/S. Den 10. juli 2004 blev selskabets navn ændret til VGB Holding A/S. Den 1. september 2011 blev selskabets navn ændret til VGB A/S og i forbindelse med en omdannelse fra et A/S til et ApS den 12. februar 2012 blev selskabets navn ændret til VGB ApS. Den 3. juli 2012 blev selskabet taget under likvidation og den 26. juni 2013 blev selskabet opløst. Med klageskriftet er som bilag 2 endvidere fremlagt en udskrift fra Det centrale virksomhedsregister af 18. september 2013 vedrørende en enkeltmandsvirksomhed (CVR-nr ) ved navn Vvs-Grossisten v/norbert W Happe med samme adresse som klageren. Det 3

4 fremgår heraf, at den pågældende virksomhed blev stiftet den 1. april 1964 og ophørte den 30. juni Som bilag 5 er fremlagt en udskrift fra DK Hostmasters Whois database vedrørende domænenavnet vvs-grossisten.dk. Det fremgår heraf, at det pågældende domænenavn er registreret den 10. februar 1998, og at VVS Grossisten A/S, Industrivej 61, 7080 Børkop står anført som registrant. Klageren har anført, at domænenavnet vvs-grossisten.dk anvendes til at markedsføre klagerens virksomhed. Sekretariatet har ved opslag den 20. april 2014 på hjemmesiden taget følgende kopi, der i det væsentlige er identisk med klagerens bilag 4: Det fremgår af hjemmesiden, at klageren har en afdeling med en fysisk butik i Børkop i Jylland og i Gørlev på Sjælland. Sekretariatet har ved en søgning den 22. april 2014 i Internet Archive Wayback Machine ( på klagerens hjemmeside konstateret, at der er arkiveret en hjemmeside for VVS Grossisten 341 gange hvert eneste år siden november I klageskriftet er om klagerens kendskab til indklagede anført bl.a. følgende: Klager er 18. september 2013 blevet opmærksom på at indklagede har oprettet en hjemmeside der har til formål at sælge VVS artikler fra internettet jfr. bilag 3 som viser et skærmprint af hjemmesiden. Sekretariatet har ved opslag den 3. oktober 2013 på hjemmesiden taget følgende kopi, der i det væsentlige er identisk med klagerens bilag 3: 4

5 Ved sekretariatets fornyede opslag den 23. april på hjemmesiden har sekretariatet taget følgende kopi: 5

6 Hjemmesiden fremstod således bortset fra den manglende menu til venstre overordnet set på samme vis, men teksten havde nu følgende indhold: VVSgrossisten giver tilbud på EL & VVS Blikkenslager & Elektriker monter alt København, Århus, Hornslet, Hornbæk Døgnvagt akut udkald El vagten ses vagt Håndværkervagt el vagt services vvsgrossisten.dk Direkte salg til erhverv og privat. Gasfyr eller Pillefyr vi leverer Landsdækkende salg og services EL & VVS Grossisten har altid et godt tilbud til dig Elektriker døgnvagt akut el arbejde hele døgnet Almindelig el-arbejde udføres kontakt el vagten Velkommen til Grossisten landsdækkende Salg af el og vvs artikler. håndværker til tiden. Skadeservice / Håndværker vagten services telefon Også helt almindelig håndværks dag arbejder udføres. Ring trygt Firmaet og ide mageren bag det nye landsdækkende el og vvs vagten koncept, startede oprenligt med arbejdet i elvagten København 1989 Har stort kendskab til håndværker branchen, og med baggrund i denne erfaring, starter vi dette nye Elvagten Danmark koncept op, vi kommer til at findes over hele landet. Speciel el og vvs branchen, og alle håndværks grupper vil komme at findes på vore hjemme side. Vi udvikler nu denne nye services, med akut døgnvagt håndværker koncept. Speciale i hurtig udrykning. Kort ventetid på reparationer hele døgnet. Ved alle alvorlige fejl, ring efter akut elektriker hjælp, også ved pludseligt strømsvigt. Vi laver altid de akutte opgaver først, således ventetid efter en akut opgave kan forekomme. Vi arbejder målrettet med at denne ventetid bliver så kort som muligt. Elvagten Danmark sætter stor pris på en god personlig kontakt til den enkelte kunde, har du et specialet el eller vvs problem, så finder vi en løsning. Du vil på vore hjemme side finde alt relevante oplysning som du ikke kan se her. Vore akutte vvs vagt / akut el vagt ring VVS Grossisten / EL Grossisten betyder bare vi sælger direkte til dig, vi sælger kvalitet og handler derfor direkte med Solar.dk Ao.dk samt en stribe andre el og vvs grossister. Bemærk venligst vi i nu ikke kan hjælpe i alle landsdele, vi vil løbende ansætte og sammenarbejde med nye partnere, nye franchis medlemmer til vi dækker landet 100 % Velkommen til VVS & EL Vagten SES vvsgrossisten.dk Har du problemer med dine vvs installationer, eller bare brug for en blikkenslager Vi laver dit fyr, om det er et gas fyr, oliefyr, pille fyr. Eller bare en el styring. 6

7 Skulle vi ikke kunne lave dit fyr, sælger vi dig gerne et nyt, Gasfyr eller Pille fyr. Er du gør det selv, selvbygger og vil spare, så hjælper vi, Du behøver kun handle et sted, kontakt VVS Grossisten og EL Grossisten Du kan også få rådgivning, omkring energi rigtige løsninger, om du bor i Århus, Odense, Vejle, Ålborg Hornbæk, Helsingør eller København ring til EL & VVS Vagten Vi Sælger alle VVS & Elektriske dele til hus og have, også til Grossist priser. (Vi monter gerne de dele du køber direkte af vores vvs og el montører) Salg og reparation, af alle tekniske installationer til dit hus. Søger du hjælp til en ombygning eller har du bare brug for hurtig el hjælp, og måske mangler nød-strøm ring, så er akut el vagten fremme inden for kort tid, vi hjælper dig til rigtige energi løsninger, renover, EL Og VVS Grossisten udbygger eller ombygger din el installation. Elvagten hjælper med alle el-tekniske løsninger, for erhverv, i offentlige bygninger, samt for alle private. El-vagten sammenarbejder med både vvs og el installatører, og en stribe af stabile og dygtige håndværkere, står altid klar til at hjælpe dig, du finder vor vagt biler i dit område, vagten kommer de fleste steder og der altid en vagt vogn klar til at hjælpe dig. Vores målsætning i el vagten er at udføre et håndværksmæssigt korrekt el arbejde, i takt med branchens høje krav til den teknologiske udvikling inden for el-installationer, ring på vor vagt telefon hele døgnet. Vore kunder skal føle at vores rådgivning, service og arbejde er professionelt og en naturlig del af et godt og konstruktivt samarbejde. Vi hjælper også gerne ved el-planlægningen af nybyggeri eller større udskiftninger, vi rådgiver om valg af belysning. Vi tilbyder Akut el-hjælp uden for normal arbejdstid til alle, alle ugens dage. du er velkommen til at ringe hele døgnet, på vores vagt telefon. Vi udfører alt el arbejde inden for normal arbejdstid, så har du brug for en elektriker ring trygt til el vagten, vor akutte services vagt kommer til dig når skaden sker, Kontakt akut elvagt services her Hjælp os til at blive bedre. så vi bliver grossisten, der lever dine vvs eller el artikler vi bruger ris og ros fra vores kunder til at udvikle og optimere virksomheden, således at vi er under konstant udvikling, og bedst muligt kan hjælpe netop dig. Elvagten er der altid, akut dagvagt telefon EL VAGTEN SES se hvis du vil vide mere. alt i el udføres. 7

8 Døgnvagt Elektriker akut el vagt udkald ring el mand alvorlige fejl, akut elektriker hjælp ved strømsvigt VVS vagten kommer snart med her se menu find vvs vagten Din nye akutte vvs akut nød døgnvagt kommer at findes her Har du brug for en elektriker nu. 24/7 kan du altid ringe til din lokale døgnvagt elektriker, Akut el vagt ring Vagten står derfor altid klar når det brænder på, om er det udkald eller et almindeligt stykke el arbejde, rykker akut elvagten hurtig ud. Tryk så er du sikker på hurtig kontakt. sikker el services dag og aften. Elvagten kommer til dig når din el forsyning ikke virker, det kunne være en god ide at få efterset din el installation, hvis lyset har blinket, det kan være en løs forbindelse, få besøg af vore elektrikere, alt el arbejde udføres. Elektriker klar til udkald, dag eller aften, der er altid en el-montør klar til at hjælpe dig med det akutte el problem, din lokale akut el vagt, laver reparation på alle elektriske installationer for eksempelvis gulvvarme, edb, antenne, el-vagten monter gerne dit nye komfur, vaskemaskine eller tørrer tumbler samt laver strøm hvis det mangler. Opsætter ny måler installation, Vi monter din nye el tavle og eller monter det nye Hpfi relæ, hvis dette stadig ikke er opsat. Er dit forbrug ekstra stort, kan der være en strøm tyv, hvis det er en kortslutning, og sikringen er sprunget, måske fordi din inst. er af ældre dato, alle gammel el installation renoveres, ring trykt om det er forsikrings skade eller bare en mindre fejl, vi hjælper dig med rådgivning, eltjek udføres Akut håndværker Vagten kan kontaktes på vor Callcenter og Vagt telefon alt i håndværks service, eks. El og VVS vagt Elvagten i København / Helsingør Døgnvagt elektriker: Velkommen til akut el vagten alt el og lys laves, din akut elektriker kommer til dig. Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i København ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Roskilde ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Helsingør ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Hillerød ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederikssund ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Frederiksværk ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Store København ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt på Amager ring til vagten Akut elvagt Elektriker Døgnvagt i Køge ring til vagten

9 El services ring en god start. akut el håndværker vagten Vvs services ring en god start. akut vvs håndværker vagten VVS akut døgn vagt services ring El-vagten er altid på vagt telefon Døgnvagten, akut vagt. Altid på vagt dag og aften, 24/7 365 sikker el service. akut døgn vagt elektriker. Bemærk: Mangler der strøm i et helt område, eller det er gade belysning, henviser vi dig til din lokale El-forsyning, se på din sidste el regning efter kontakt. I sit svarskrift har indklagede anført, at han ikke kender klageren og ikke tidligere er blevet kontaktet af klageren. I sit svarskrift har indklagede endvidere anført, at klageren ifølge den som bilag D fremlagte fuldstændige udskrift fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klageren har registeret en række binavne, der ifølge indklagede er registreret som varemærker og domænenavne for andre virksomheder. Som en del af bilag D og som bilag E er bl.a. fremlagt en række udskrifter fra DK Hostmasters Whois database vedrørende domænenavne og skærmprints fra hjemmesider med navne, der er identiske med klagerens binavne, og som er registreret og/eller anvendes af andre end klageren. I svarskriftet er endvidere anført følgende: Navnet, som er sigende, er af meget stor betydning og værdi for virksomheden. Der sker løbende opbygning og udvikling af hele virksomhedens fremtidige salgskoncept. Det har afgørende betydning for indklagedes over 500 hjemmesider, der alle har links til vvsgrossisten.dk og omtale på alle hjemmesiderne. Konceptet er opbygget og bruger alle domæner, som indklagede har registreret. Alle domæner er selvstændigt aktive, og har afgørende betydning for indklagedes udvikling og ekspension. Indklagede er som beskrevet på retten.dk et selskab i stor udvikling, og er en vigtig del af dette, således er vvsvagten kommet på og allerede findes i flere byer. Et af de navne, som indklagede bruger er ligeledes beskrivende for salg af el og vvs artikler, nemlig VVS OG EL-GROSSIST APS. I indklagedes duplik er endvidere anført følgende: Indklagede har selv overtager alle rettigheder fra Elvagten A/S i 2011 Bilag. F 9

10 blandt andet navnet vvs og el-grossisten A/S som indklagede, har givet virksomheden vvs og el-grossist aps ret til at bruge gennem franchise aftale. Inklusiv siden vvsgrossisten.dk Domænet vvsgrossisten.dk har været aktivt siden år og udviklingen har taget fart de seneste år. Indklagedes franchise tager bruger stort samme navn i virksomhedens navn. VVS og elgrossist Indklagede har overtaget retten til vvs og el grossisten Som bilag F er fremlagt et uddrag af en overdragelseserklæring af 15. april 2011 mellem Carsten S Skaarup, Profil Web Design (Elvagten A/S) og indklagede, der står anført med CVR-nr Erklæringen har følgende ordlyd: mellem partner Carsten S Skaarup Profil Web Design (Elvagten A/S) & Peter Sørensen Lindevangsvej Vedbæk CVR Overdrager med min underskrift. Overdragelseserklæring Mellem Profil web Design (Elvagten A/S) & Peter Sørensen Lindevangsvej Vedbæk Alle telefonnummer, immaterielle rettigheder, som domæner, og virksomheds navne. [udeladt af aftalen] STORBJERG A/S, VAGT A/S, VAGTEN A/S VVS & EL VAGT A/S, VVS A/S, VVS GRUPPEN A/S, VVS OG EL-GROSSISTEN A/S VVS-VAGT A/S, VVSVAGT A/S, VVSVAGTEN A/S Selskabets navn ændres, samt alle navne slettes senere fra selskabet i forbindelse med salg af aktier, således disse kan benyttes på ny, under franchise i nye selskaber. Alle rettigheder for Elvagten A/S varemærker og rettigheder. Peter Sørensen Carsten Skaarup [underskrift] [underskrift] 10

11 Sekretariatet har ved opslag i Det centrale virksomhedsregister konstateret, at det af indklagede i svarskriftet anførte selskab, VVS OG EL-GROSSIST ApS, er et binavn til selskabet Storbjerg Erhverv ApS (CVR-nr ). Det fremgår af virksomhedens stamdata, at virksomhedens e- mailadresse er som indklagede ifølge DK Hostmasters Whois database står anført som registrant af. Den pågældende virksomhed er registreret med branchekode Udlejning af erhvervsejendomme. Indklagede har imidlertid ikke anført, at indklagede skulle være indehaver af det pågældende selskab eller fremlagt dokumentation herfor. Sekretariatet har ved opslag i Det centrale virksomhedsregister endvidere konstateret, at den i overdragelseserklæringen anførte virksomhed med CVR-nr er en enkeltmandsvirksomhed med navnet Peter Sørensen" med samme adresse som indklagede, der er registreret med branchekode Juridisk bistand. Sekretariatet har ved en søgning den 20. april 2014 i DK Hostmasters Whois database konstateret, at indklagede med bruger-id PS15289-DK står anført som registrant af i alt 618 domænenavne af hovedsageligt generisk karakter. En del af disse domænenavne har tilknytning til el. Indklagede står således anført som registrant af mere end 100 domænenavne, der starter med el, herunder eksempelvis elvagten.dk. En del af disse domænenavne har endvidere tilknytning til vvs. Indklagede står således anført som registrant af følgende domænenavne, der starter med vvs : vvs-butik.dk vvs-center.dk vvs-central.dk vvs-centret.dk vvs-elvagten.dk vvs-grossist.dk vvs-mand.dk vvs-ring.dk vvs-specialist.dk vvs-tilbud.dk vvs-udsalg.dk vvs-vagt.dk vvs-vagten.dk vvsbog.dk vvscenter.dk vvscentral.dk vvscentret.dk vvsgigant.dk vvsgrossisten.dk vvsmand.dk vvsogel.dk vvsring.dk vvsspecialist.dk vvstilbud.dk vvsudsalg.dk 11

12 vvsvagt-dannark.dk vvsvagt.dk vvsvagtdanmark.dk vvsvagten-danmark.dk vvsvagten.dk Indklagede er desuden indehaver af så forskelligartede domænenavne som eksempelvis aktiernu.dk, annoncesalg.dk, antennemand.dk, asyl.dk, bil-butik.dk, boligsikring.dk, darth-vader.dk, dyrehandler.dk, enkebal.dk, euparlament.dk, frisex.dk, grundskole.dk, phlampe.dk, politimand.dk, skadestue.dk, slange.dk, taxanu.dk og vuggestue.dk. Ved sekretariatets opslag den 22. april 2014 på de tilknyttede hjemmesider kunne det konstateres, at ingen af de tilknyttede hjemmesider viderestillede til eller indeholdt omtale af hjemmesiden men at de pågældende domænenavne alle har egne hjemmesider, der alle i det væsentlige fremstår på følgende måde: Sekretariatet har ved en søgning den 20. april 2014 i Internet Archive Wayback Machine ( på konstateret, at der ikke er arkiveret indhold før den 21. juli 2013, hvor der er arkiveret en hjemmeside, der i det væsentlige er identisk med indholdet af indklagedes nuværende hjemmeside. DK-Hostmaster har på sekretariatets forespørgsel oplyst, at domænenavnet vvsgrossisten.dk oprindelig blev registreret den 20. februar 2000 af Profil Web Design ApS, Peder Hjorts Vej 11, 2500 Valby. Domænenavnet blev overdraget til indklagede den 11. april Den oprindelige registrant af domænenavnet vvsgrossisten.dk, Profil Web Design ApS, har været indklaget for klagenævnet flere gange, jf. klagenævnets j.nr. 477 (din-revisor.dk), j.nr (cityel.dk) og j.nr (el-grossisten.dk). 12

13 Det fremgår af klagenævnets afgørelse i sagen vedrørende domænenavnet cityel.dk, at Profil Web Design ApS på daværende tidspunkt var indehaver af 304 domænenavne, herunder eksempelvis skadestue.dk, vuggestue.dk, vvs-butik.dk, vvs-central.dk, vvs-centret.dk, vvs-mand.dk, vvs-ring.dk, vvs-specialist.dk, vvs-tilbud.dk, vvs-udsalg.dk, vvs-vagten.dk, vvscentral.dk, vvscentret.dk, vvsmand.dk, vvsring.dk, vvsspecialist.dk, vvstilbud.dk, vvsudsalg.dk, vvsvagt.dk, vvsvagten.dk, enkebal.dk, euparlament.dk, frisex.dk, antennemand.dk, darth-vader.dk, dyrehandler.dk, som indklagede som nævnt nu står anført som registrant af. Profil Web Design ApS har desuden været indklaget for klagenævnet af VVS Grossisten Børkop ApS i en sag vedrørende domænenavnet vvsgrossist.dk og det omhandlede domænenavn vvsgrossisten.dk (klagenævnets j.nr. 343 og 344), hvor klagenævnet traf afgørelse den 10. september Under den pågældende sag konstaterede sekretariatet ved opslag den 27. august 2003 på domænenavnet vvsgrossisten.dk, at domænenavnet ikke blev anvendt aktivt. Under den pågældende sag oplyste Profil Web Design ApS, at man havde registreret domænenavnene vvsgrossist.dk og vvsgrossisten.dk med henblik på henvisning til VVS-samarbejdspartnere samt online salg af VVS-artikler. Klagenævnet fandt ikke, at en sådan påtænkt brug i sig selv var illoyal over for eller retsstridig i forhold til klageren eller på anden måde krænkede klagerens rettigheder, og VVS Grossisten Børkop ApS fik herefter ikke medhold i, at domænenavnet skulle overføres til sig. Ved en søgning i Google ( den 20. april 2014 på vvs grossisten blev antallet af søgeresultater oplyst til at være ca , når søgningen blev afgrænset til sider på dansk. Blandt de første 50 søgeresultater vedrørte 12 søgeresultater klageren, mens ét søgeresultat (nr. 30) fremstod som vedrørende omtale af indklagede. Under den pågældende søgning på Google fremkom desuden en henvisning til byggevaregrossisten AO s hjemmeside hvoraf fremgår, at AO tidligere hed VVS-grossisten. Der fremkom endvidere en henvisning til en virksomhed benævnt Sanitech VVS En Gros beliggende i Helsinge med en hjemmeside benævnt Ved sekretariatets opslag den 22. april 2014 på den pågældende hjemmeside kunne det konstateres, at hjemmesiden er inaktiv. Sekretariatet har ved en søgning den 22. april 2014 i Internet Archive Wayback Machine ( på konstateret, at der arkiveret en hjemmeside for den pågældende virksomhed 80 gange i perioden fra 2000 til Der fremkom ved den nævnte søgning på Google endelig en række henvisninger til hjemmesider, hvor betegnelsen VVS grossisten anvendes i dens generiske betydning for en række forskellige virksomheder. Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: Klageren har gjort gældende, at virksomhedsnavnet og varemærket VVS Grossisten er blevet benyttet siden 1964, hvorved der må være sket en sådan indarbejdelse heraf, at betegnelsen er beskyttet som varemærke, at domænenavnet vvs-grossisten.dk er blevet benyttet siden registreringen heraf i 1998, at klageren har fået overdraget domænenavnet vvs-grossisten.dk fra den tidligere ejer og indtræder i den tidligere ejers rettigheder hertil, at det derfor er uden betydning, hvornår klageren har registeret virksomhedsnavnet VVS Grossisten ApS, 13

14 at indklagedes domænenavn vvsgrossisten.dk er registreret to år efter registreringen af klagerens domænenavn vvs-grossisten.dk, at klageren således er først i tid, at indklagede ikke tidligere har anvendt domænenavnet vvsgrossisten.dk, at indklagede nu ernærer sig ved internethandel med VVS-artikler ligesom klageren, at det eneste, der adskiller de to domænenavne, er bindestregen, at indklagedes brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk medfører en åbenbar risiko for forveksling med klageren i strid med varemærkeloven, at indklagede ved at gøre brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk snylter på klagerens markedsposition, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf domænelovens 12, stk. 1 (nu 2014-domænelovens 25, stk. 1), at indklagedes brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk er i strid med selskabslovgivningen og markedsføringslovens 1 og 18, og at indklagedes henvisninger til klagerens binavne og andres domænenavne er irrelevant for afgørelsen af denne sag. Indklagede har gjort gældende, at klageren har valgt et firmanavn med to beskrivende ord, der ofte anvendes i branchen, og som der ikke kan opnås eneret til, at de konkursramte selskaber, der tidligere har været benævnt VVS Grossisten, ikke har noget med klagerens virksomhed at gøre, og at der ikke er fremlagt dokumentation for, at betegnelsen VVS Grossisten er anvendt af klageren, eller den klageren afleder ret fra, siden 1964, at klageren selv har fået overdraget rettighederne til betegnelsen VVS OG EL-GROSSIST ApS i 2011, at domænenavnet vvsgrossisten.dk har været aktivt siden år 2000, klageren på tidspunktet for registreringen af sit virksomhedsnavn den 14. december 2007 må have været klar over, at domænenavnet vvsgrossisten.dk var i brug og derfor ikke kunne registreres, at indklagede med sin registrering af domænenavnet vvsgrossisten.dk i 2000 er først i tid i forhold til klagerens registrering af virksomhedsnavnet i 2007, at domænenavnet vvsgrossisten.dk er af meget stor betydning for klagerens virksomhed og det fremtidige salgskoncept, at indklagede har brugt meget tid og et stort arbejde på at lave omkring 700 links ind til hjemmesiden at der ikke kan ske forveksling af parternes hjemmesider, der ikke minder det mindste om hinanden, at indklagede ikke har snyltet på klageren, at klageren selv har registreret en række binavne, der er registreret som varemærker og domænenavne for en række andre virksomheder, og at klageren har udvist stor passivitet. Nævnets bemærkninger: Det fremgår af 47, stk. 5, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (2014- domæneloven) der trådte i kraft den 1. marts 2014 og samtidig ophævede lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner, der særligt tildeles Danmark (2005-domæneloven), jf

15 domænelovens 47, stk. 1 og 3 at sager, der er indbragt for Klagenævnet for Domænenavne før lovens ikrafttræden, afgøres efter de hidtil gældende regler. Sager vedrørende 25, stk. 1, om god domænenavnsskik, som er indbragt for klagenævnet før lovens ikrafttræden, afgøres dog efter reglerne i 2014-domæneloven. Da denne sag er indbragt for klagenævnet før 2014-domænelovens ikrafttræden, skal sagen således afgøres efter reglerne i 2005-domæneloven bortset fra spørgsmål om god domænenavnsskik, som skal afgøres efter 2014-domænelovens 25, stk. 1. Som sagen er oplyst, giver den i første omgang anledning til at overveje, om indklagedes registrering og brug af domænenavnet vvsgrosissten.dk er i strid med klagerens eventuelle varemærkerettigheder og/eller kendetegnsrettigheder i henhold til markedsføringslovens 18. Betegnelsen VVS-grossist, og den heraf afledte bestemte form VVS-grossisten, er isoleret set et beskrivende ord, der som udgangspunkt ikke har tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn. Betegnelsen vvs-grossist og vvs-grossisten anvendes da også på internettet som en almindelig betegnelse for udbydere af VVS-artikler. Det forhold, at klageren har registreret betegnelsen VVS Grossisten ApS som virksomhedsnavn og anvender forretningskendetegnet VVS Grossisten og domænenavnet vvsgrossisten.dk medfører ikke i sig selv, at betegnelsen VVS Grossisten nyder beskyttelse som varemærke eller forretningskendetegn for klagerens virksomhed. Hvis klageren vil påberåbe sig en særlig kendetegnsret til betegnelsen VVS Grossisten, må klageren godtgøre, at klageren har indarbejdet betegnelsen over for omsætningskredsen som individualiseringsmiddel for netop klagerens virksomhed. For så vidt angår generiske betegnelser uden normal adskillelsesevne, vil det i almindelighed være særdeles vanskeligt og ofte umuligt at bevise, at der foreligger en sådan indarbejdelse. Som sagen er oplyst, finder klagenævnet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at betegnelsen VVS Grossisten er indarbejdet for klagerens virksomhed i en sådan grad, at der herved er stiftet en kendetegnsret for klageren til denne betegnelse. Selvom indklagedes registrering og brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk ikke udgør en krænkelse af klagerens forretningskendetegn, forudsætter indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet vvsgrossisten.dk imidlertid tillige overholdelse af god domænenavnsskik, jf domænelovens 25, stk. 1. Denne bestemmelse, der i alt væsentligt er affattet på samme måde som 2005-domænelovens 12, stk. 1, lyder således: 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god domænenavnsskik. I forarbejderne til 2014-domænelovens 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013 (Folketingstidende , Tillæg A, s ), er det bl.a. forudsat, at kravet om overholdelse af god domænenavnsskik som hidtil gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik. De forhold, der indgår i vurderingen af god 15

16 domænenavnsskik, kan som hidtil ikke alene angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt. Det er endvidere forudsat i forarbejderne, at der fortsat i den praktiske udmøntning af kravet om god domænenavnsskik vil kunne indgå en række modstående hensyn, som må afvejes over for hinanden. I forarbejderne er bl.a. anført følgende om disse hensyn: Loven angiver ikke en prioritering af hvilke hensyn, der vejer tungest, men overlader dette skøn til klagenævnet og domstolene. Der er ikke på forhånd foretaget en interesseafvejning mellem private registranter, kommercielle eller samfundsmæssige formål. I lighed med klagenævnets praksis i dag kan klagenævnet og domstolene i vurderingen af god domænenavnsskik overveje og balancere forskellige hensyn, herunder blandt andet den samfundsmæssige værdi i anvendelsen, hensynet til muligheden for at komme til orde, sammenhængen mellem domænenavnet og den faktiske anvendelse, domænenavnets anvendelse i praksis eller påtænkte anvendelse (teknisk, aktivt eller passivt), værdien af domænenavnet for henholdsvis registranten og tredjeparten, forudgående og efterfølgende forhold, der er relevante for vurderingen, om det er anstødeligt, om det er i strid med anden lovgivning m.v. Hertil kommer, at hensynet til de tidsmæssige aspekter af sagen ligeledes kan være relevante at inddrage i vurderingen af god domænenavnsskik. Et tidsmæssigt aspekt kunne eksempelvis være forholdet mellem tidspunktet for registreringen af domænenavnet og tidspunktet for etableringen af en tredjeparts rettighed. Et andet tidsmæssigt aspekt kunne være, om en tredjepart har haft mulighed for at registrere det omtvistede domænenavn på et tidligere tidspunkt, eller om tredjeparten burde have kendskab til eksistensen af registreringen af domænenavnet forinden etableringen af en rettighed. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af 2014-domænelovens 25, stk. 1, i en situation som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Klageren driver virksomhed med salg af bl.a. VVS-artikler, hvilket siden 2007 er sket under brug af selskabsnavnet og forretningskendetegnet VVS Grossisten og domænenavnet vvsgrossisten.dk. Samtidig har sekretariatets undersøgelser vist, at klageren på internettet i nogen grad forbindes med betegnelsen vvs grossisten. Klagenævnet finder derfor, at klageren har en åbenbar og legitim interesse i at kunne gøre brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk i forbindelse med sin virksomhed. Klagerens interesse skal imidlertid afvejes i forhold til de øvrige interesser, som registreringen og anvendelsen af domænenavnet involverer, herunder indklagedes interesser. Indklagede anvendte på tidspunktet for klagens indgivelse domænenavnet vvsgrossisten.dk for en hjemmeside, hvorfra der så vidt ses ikke blev udbudt VVS-artikler, men alene blev markedsført en el og vvs vagt. Efter klagens indgivelse har indklagede rundt omkring i den eksisterende tekst på hjemmesiden tilføjet, at der er Direkte salg til erhverv og privat, at der er Landsdækkende salg og services, og at der er landsdækkende Salg af el og vvs artikler mv., men indklagede udbyder fortsat ikke VVS-artikler fra hjemmesiden, og indklagede har ikke fremlagt dokumentation for, at indklagede driver virksomhed med salg af VVS-artikler. Indklagede har anført, at domænenavnet 16

17 har været i brug siden 2000, men sekretariatets undersøgelser i Internet Wayback Machine ( tyder på det modsatte, og ved sekretariatets opslag den 27. august 2003 på domænenavnet vvsgrossisten.dk under den tidligere sag vedrørende det omhandlede domænenavn (klagenævnets j.nr. 343 og 344) kunne det konstateres, at domænenavnet ikke blev anvendt aktivt. Indklagede har anført, at domænenavnet vvsgrossisten.dk er af meget stor betydning og værdi for virksomheden, og at der sker løbende opbygning og udvikling af hele virksomhedens fremtidige salgskoncept, men indklagede har ikke redegjort nærmere herfor, herunder for om indklagedes påtænkte brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk vil afspejle domænenavnets reelle værdi, og indklagedes argumentation, der i vidt omfang ikke er underbygget af dokumentation, fremstår i det hele ganske usammenhængende. Nævnet lægger på baggrund af det anførte bevismæssigt til grund, at indklagedes nuværende brug af domænenavnet primært er foranlediget af klagerens henvendelse og i øvrigt ikke afspejler en reel interesse i at gøre brug af netop domænenavnet vvsgrossisten.dk. Indklagedes interesser i det omtvistede domænenavn synes på denne baggrund at kunne varetages mindst lige så godt ved at gøre brug af andre domænenavne, herunder nogle af de mange andre domænenavne indeholdende betegnelsen vvs, som indklagede i øvrigt har registeret. Efter en samlet vurdering er det herefter klagenævnets opfattelse, at det har en langt større interesse og værdi for klageren end for indklagede at kunne gøre brug af domænenavnet vvsgrossisten.dk, og at den interesseafvejning, som anvendelsen af reglen om god domænenavnsskik forudsætter, derfor må føre til, at en opretholdelse af indklagedes domænenavnsregistrering vil indebære en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf domænelovens 25, stk. 1. I medfør af 2005-domænelovens 15, stk. 3, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende A F G Ø R E L S E Indklagede, Peter Sørensen, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet vvsgrossisten.dk er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af dette domænenavn overføres til klageren, VVS Grossisten ApS. Overførslen gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. Klagegebyret tilbagebetales til klageren. Dato: 13. maj 2014 Kaspar Linkis (Formand) Knud Wallberg Jens Schovsbo 17

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0023 Klager: Jysk Vikarservice A/S Sundvej 9 8700 Horsens Indklagede: Jysk Handel & Service ApS (under konkurs) Danmarksgade 11 8900 Randers C Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0052 Klager: Michael Brix P. Kjærgårdsvej 8 Thise 9700 Brønderslev Indklagede: Jhninvest Kastrupparken 31 4760 Vordingborg Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0031 Klager: Taj Mondozay Danmarksgade 16 7000 Fredericia Indklagede: Raza Shah Frederikssundsvej 303, 1. tv. 2700 Brønshøj Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0064 Klager: BEESITE ApS Lystrupvej 227 8520 Lystrup Danmark Indklagede: GN Triova ApS Råsøvej 23 Hjelmsølille 4160 Herlufsmagle Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0088 Klager: Horne Vognmandsforretning ApS Møllebakken 1 5600 Faaborg Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0143 Klager: LeasingExperten ApS Formervangen 12 3600 Glostrup v/ advokat Rune B. B. Pedersen Indklagede: AMPUERO HOLDING ApS Resedavej 29, 2. tv. 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0188 Klager: Det Danske Advokatsamfund Kronprinsessegade 28 1306 København K Indklagede: Ole Torben Larsen Køgevejen 189 4621 Gadstrup Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0139 Klager: Preben Bang Henriksen Horsevænget 3 9000 Aalborg Danmark Indklagede: Guo Liyan Zi ni zhen xi liang cun nan an 14hao Fujian 363100 LONG HAI SHI Kina

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0053 Klager: Klima-Energi A/S Tybovej 3 6040 Egtved Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 343 og 344 Klager: VVS Grossisten Børkop ApS Industrivej 61 7080 Børkop Indklagede: Profil Web Design ApS Søvej 5 3100 Hornbæk Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0035 Klager: Live-IT v/ Michael Conradsen Østerbæksvej 8, 2. th. 5230 Odense M Indklagede: WINNER HOLDING A/S Flæsketorvet 26 1711 København V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0176 Klager: Mikkel Meyer Andersen Tranekæret 3 9320 Hjallerup Indklagede: Knut Robert Nägele Søborg Hovedgade 42, D, 2,-1 2860 Søborg Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0138 Klager: StopRotten ApS Hættevej 41 4100 Ringsted Danmark Indklagede: Rasmus Sørensen Romancevej 16 2730 Herlev Danmark Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0037 Klager: Jan Dybdahl Mikkelsen Langdalsparken 10 8600 Silkeborg Indklagede: Christian Wissing Kruse Granen 12 9260 Gistrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0208 Klager: NH Handling A/S Lundvej 48 8800 Viborg Danmark Indklagede: KEMP & LAURITZEN A/S Roskildevej 12 2620 Albertslund Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0174 Klager: Andelsboligforeningen Svanemøllebo Østerbrogade 234 2100 København Ø v/ formand Bo Fønss Indklagede: Torben Kam Sohngårdsholmsvej 72, 2. th. 9210 Aalborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0111 Klager: Vi Køber Guld v/matthew James Alexander Tapsell c/o Postboks 2641 Øster Allé 1 2100 København Ø v/advokat Claus Hastrup Knudsen Indklagede: Nyfortuna

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0146 Klager: Dantræ Brændesalg / Solbjerghus Træpillecenter v/morten Bo Pedersen Gribskovvej 7 3200 Helsinge Indklagede: Pejsebrænde.dk v/poul Holm Jensen Nyvangsvej

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0017 Klager: Dan Duus Thøisen Øster Løgumvej 92 6230 Rødekro Indklagede: Thomas Thøisen Stavensbølgade 35 6440 Augustenborg Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0139 Klager: ISLANDSREJSER DANMARK ApS Haslegårdsvej 8 8210 Aarhus V Indklagede: INTERAKTIV.DK ApS Broagergade 1, 2. th. 1672 København V Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0097 Klager: Holstebro Auktioner v/hans Jørgen Eriksen Stationsvej 76 7500 Holstebro Indklagede: Onyx Co 964 Teel Run Rd. 18038 Danielsville USA Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0084 Klager: Freezone v/bjørn Vidø Rosenborggade 15-17, 4. 1130 København K. Indklagede: Shen WenXian Lichengqu,kuokouxiaoqu 13hao 302 65 351100 Putian Kina Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0208 Klager: UVdata A/S Lindholm Brygge 31, 2. tv 9400 Nørresundby Indklagede: Andreas Boye Abelsvej 8 4750 Lundby Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0025 Klager: Thomas B. Nielsen Auktionsgade 30 6700 Esbjerg Indklagede: Mads Nygaard Thaysen-Müller Møllegade 26 B, 2. 8700 Horsens Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0148 Klager: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Indklagede: Peter Sørensen Lindevangsvej 33 Trørød 2950 Vedbæk Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0115 Klager: Tolkegruppen Oversættergruppen P/S Amaliegade 14A, 2. sal 1256 København K. Indklagede: Richard Puente 2725 White Oak Drive 64106 Kansas City USA Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0074 Klager: PowerMax A/S Industrivej 50 6740 Bramming Indklagede: Torben Kügler Sørensen Åstrup Strandvej 7 8250 Egå Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0156 Klager: ABC Bolte ApS Lejrvej 1 3500 Værløse v/advokat Sven Petersen Indklagede: Kongerslev Fasteners Lillebæltsvej 11 6715 Esbjerg N Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0159 Klager: Annette Borup Jensen Højager 106 8530 Hjortshøj Indklagede: RyanWeb c/o Palle Ryan Nielsen Rørholmsgade 7A, 4. th. 1352 København K Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0004 Klager: Københavns Dødsbo ApS Sankt Nikolaj Vej 13, st. 1953 Frederiksberg C. v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: 1. Totalrydning ApS Damhusvænget

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0163 Klager: USB UDSTYR & HDMIKABEL v/arsalan Afzai Kisumparken 66, 2. tv. 2660 Brøndby Strand Indklagede: NOMITION LTD 75 Bell Gardens Haddenham Ely CB6 3TX Cambridgeshire

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0099 og 2017-0100 Klager: Søgaards Begravelsesforretning v/ Johannes Erik Søgaard Herredsvejen 33 Lejrskov 6640 Lunderskov Danmark Indklagede: Søgaards Bedemandsforretning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0186 Klager: Rene Ruder v/bjarke Fuglsang Ketting Parkvej 14 8462 Harlev J v/advokat Torben Høholt Jensen Indklagede: Aars/Solbakken Vinduespolering Solbakken 85

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0122 Klager: Polyteknisk Forening Anker Egelundsvej 101 E 2800 Kongens Lyngby Indklagede: Europe Domains MBX 1391, London Road SS92SA Leigh On Sea United Kingdom

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0069 Klager: MOSS CPH ApS Artvej 1 7100 Vejle Indklagede: rhsarrtte Tefelen Koningsloper 224 5348 KS Oss Kina Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0204 Klager: Akvarieudlejningen v/frank Sørensen Peter Bangs Vej 18 2000 Frederiksberg Indklagede: Sarto Akvarie Service v/claes W. Larsson Vadgårdsvej 234 2860

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0085 Klager: 3C Retail A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C v/ ebrand Services ApS Indklagede: Mikael Kjeldberg Madsen Lauritz Sørensens V 16, 5 th. 2000 Frederiksberg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0237 Klager: BFC Bornholm ApS Krogegårdsvejen 2, Poulsker 3730 Nexø Indklagede: Dueodde Vandrerhjem og Camping / Dueodde Familiecamping & Hostel v/karina Korsgaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0151 Klager: Dentsply IH AB Aminogatan 1 SE-431 53 Möndal v/ adv. Rasmus Lund Indklagede: Domain Development c/o BSDM Advocates 89/1 Triq Tigne SLM 3170 Sliema Malta

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0095 Klager: Smart Repair IVS Julius Lassens Vej 4 2500 Valby Danmark v/ advokat Martin Hoffgaard Rasmussen Indklagede: HANDZON SANDVIKA AS Postboks 28 N-1401 SKI

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0086 Klager: Dansk Ejendoms Consult v/henrik Håkansson Østerbrogade 113 8 2100 København Ø Indklagede: Jørgen Friberg Hersegade 32, 1. 4000 Roskilde Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0128 Klager: Pensionspleje v/ Pensionsforsikringsmægler Frank Peter Sørensen Espevangen 6 b 2860 Søborg Indklagede: Daniel Normann Pedersen Strandvejen 365 B 2980 Kokkedal Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0146 Klager: Betterlife.dk ApS Magisterparken 6, 1. th 9000 Aalborg Danmark Indklagede: René Bakdal Tornager 9 7300 Jelling Danmark Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0121 Klager: A/S Bryggeriet Vestfyen Fåborgvej 4 5610 Assens Indklagede: Rune Asboe Thorsvej 35, st. tv. 8230 Åbyhøj Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 526-528 Klager: Parabol Shoppen v/rené Boll Jensen Kærvej 4 4000 Roskilde Indklagede: Video & Data-gruppen I/S Nørregade 21 4100 Ringsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0110 Klager: Gazelle Marketing ApS Lautruphøj 1 2750 Ballerup Indklagede: A Ost Pedersen U Piastow 67/5 70-332 Szczecin Polen Parternes påstande: Klagerens påstande

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0090 Klager: Scanleasing Danmark A/S Pakhustorvet 4, 1. 6000 Kolding Danmark v/ advokat Martin Holm Land Indklagede: Sergi Avaliani Nutsubidze Street 203 0186 Tbilisi

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0125 og 2012-0126 Klager: Auto-Læder.dk ApS Nygade 37 7430 Ikast v/advokat Søren Wolder Knudsen Indklagede: Bilhouse Læderinteriør Hammerum Hovedgade 134D 7400 Herning

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1510 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1510 Klager: Havecentret Hobbyland ApS Navervej 9 4000 Roskilde v/advokat Finn Andersen Indklagede: Walbum.it v/michael Walbum Knarreborgvej 1A, st. th. 2770 Kastrup

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0010 Klager: Gulbaek I/S Brandtlund Mark 5 7080 Børkop Indklagede: Online Traffic Media ApS Nørre Voldgade 68, 3. 1358 København K Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0140 Klager: SCT Transport A/S Stæremosen 21-23 3250 Gilleleje v/ Christian Lading Lyshøj Hansen Indklagede: SCT Nordic A/S Strandgade 73 1401 København K Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1656 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1656 Klager: Yellow Advertising A/S Vognmagergade 7 1120 København K v/advokat Per Sølling Indklagede: Die Arensbach Vestre Kongevej 23 8260 Viby J v/advokat Lars Karnøe

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1508 Klager: Koch Hair Cut Skindergade 37 1159 København K v/advokat Angantyr Laurberg Nielsen Indklagede: shampooshop.dk Søndergade 5 5000 Odense v/advokat Jørgen Dreyer Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0113 Klager: Behandl os ordentligt Vestre alle 20 7800 Skive Indklagede: John Nielsen Mølagervej 6 8382 Hinnerup Parternes påstande: Klagerens påstand Domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1095 Klager: E-novative ApS Guldsmedegade 23, 1. th. 8000 Århus C v/mette M. Andersen, Patrade A/S Indklagede: Hit Media ApS H.C. Andersensvej, 14, 2. tv. 9000 Aalborg v/advokat Jakob Kirkegaard

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1152 Klager: Kim Egegaard Ordrupvej 90, 4. 2920 Charlottenlund Indklagede: Denis Eg Maribovej 215 4900 Nakskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 802 Klager: Lone Ingemann Mellemvangen 17 3400 Hillerød Indklagede: Tele Danmark Internet Olof Palmes Alle 36 8200 Århus N Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0131 Klager: EL-TA A/S Nydamsvej 4 8362 Hørning v/ Henrik Andersen Indklagede: Atop Capital GmbH Waltherstrasse 23 80337 Muenchen Tyskland Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0020 Klager: Boris Hoyer Mathiasen Århusvej 68 8660 Skanderborg Indklagede: Lars Mathiasen Ravnsborggade 8B 2200 København N Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0230 Klager: Aclass A/S Hasselager Centervej 27, 1 8260 Viby J Indklagede: Rejsekompagniet ApS Kampmannsgade 24 7400 Herning Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0011 Klager: Partybus (Image Original Gifts ApS) Ledreborg Alle 22 4000 Roskilde Indklagede: John Hartvig Holm Haslevgade 22 2630 Taastrup v/advokat David Nikolaj

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0109 Klager: Sri Lanka Rejser v/kurt Juel Andersen Bøgevej 5, Strøby Egede 4600 Køge Indklagede: Svane Rejser Laurentsvej 14 2880 Bagsværd Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0139 Klager: Kvik Trafik v//claus Verner Nielsen Godthåbsvej 4 8600 Silkeborg v/advokat Torben Krath Indklagede: Kvik Trafikskole v/masood Ahmad Blegdamsvej 42 2200

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0122 Klager: Dennis Andersen Perto [adresse] Indklagede: Sussie Perto Maskedel 3 8660 Skanderborg Parternes påstand: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0047 Klager: DWYER INSTRUMENTS, INC 102 Indiana Highway 212 Michigan City Indiana 43360-1965 USA Indklagede: Thomas Colditz Frøgårdsvej 32, st. th. 4690 Haslev DK

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1091 Klager: MinReklame ApS Dronning Olgas Vej 39B 2000 Frederiksberg Indklagede: Spar30.dk Hedevej 21 8240 Risskov Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0188 og 2013-0189 Klager: Tooltrade.dk ApS Thujavej 13 Dyrup 5250 Odense SV v/ajour Advokater Vindegade 74, 3. sal Postboks 1227 5000 Odense C Indklagede: Carl Hassing

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0061 Klager: Lej En DJ v/klaus Finn Hansen Lyngbyvej 420, 1. tv 2820 Gentofte v/advokatfuldmægtig Jesper Brock Indklagede: Asbjørn Weile Nonboe Amagerfælledvej 43,4

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0153 Klager: Nem CV ApS Drejøgade 26C, lejl. 203 2100 København Ø Indklagede: Mark Henriksen Gurrevej 175 St. 2650 Hvidovre Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1893) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0147 (Tidl. j.nr. 1893) Klager: Rigspolitiet Polititorvet 14 1780 København V Indklagede: Kristian Lind Damhustorvet 3, 1. tv 2610 Rødovre Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1054 Klager: Regnskabsservice v/hans Torben Andersen Damvejen 8 3400 Hillerød Indklagede: Regnskabsservice Rosenkæret 13 3310 Ølsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 784 og 785 Klager: TDC Forlag A/S Rødovrevej 241 2610 Rødovre v/advokat Morten Bull Nielsen Indklagede: n 33 Harbour Bay Shopping Plaza 000000 Nassau Bahamas Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: (Tidl. j.nr. 1850) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0102 (Tidl. j.nr. 1850) Klager: Bagsværd Roklub v/formand Mikael Espersen Skovalleen 38B 2880 Bagsværd Indklagede: Mira Internet A/S Nybrovej 19 7500 Holstebro Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0098 Klager: SITE A/S Hejrevej 37 2400 København NV Indklagede: SN HOSTING ApS Skjørringvej 8 8464 Galten Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0189 Klager: Dan-Form A/S Lejrvej 5 3500 Værløse v/advokat Niels Bo Jørgensen Indklagede: Matthias Moench Ruda 138 79344 Horni Mesto Tjekkiet Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0038 Klager: Dragsbæk K/S Vingårdsvej 16-20 9000 Aalborg Danmark v/ advokat Peter Gustav Olson Indklagede: RADIO LOFT ApS Hovedgaden 57 8220 Brabrand Danmark v/

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0118 Klager: SB Group IVS Birkevej 39 6100 Haderslev Indklagede: SB Møbler Møllevænget 6 3730 Nexø og Henrik Munch Jensen Møllevænget 6 3730 Nexø Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 979 Klager: JS Erhvervs Consult ApS Tunøvej 5 7000 Fredericia Indklagede: Ole Jakobsen Agerstien 2 5591 Gelsted Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 962 Klager: The Milk ApS Nyhavn 6, 3. th. 1051 København K v/cand.jur. Lone Prehn Indklagede: In2media Sankt Peders Stræde 30 C, 2 1453 København K Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2014-0083 Klager: René Maxwell Brettevillesgade 16A 9000 Aalborg Indklagede: Max Christensen 1 Trunk Road GU14 9SW Farnborough Storbritannien Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: , , , og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0056, 2017-0057, 2017-0058, 2017-0059 og 2017-0060 Klager: TOMMYTELT ApS Voerbjergvej 36 9400 Nørresundby Danmark Indklagede: TELEFON-SERVICE ApS Naverland 2, st.

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0222 Klager: Telenor A/S Frederikskaj 8 1780 København V Indklagede: Lars Andersen c/o Uglemose vej 11 4671 Strøby Parternes påstande: Klagerens påstand Principalt:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0189 Klager: Masterlab ApS Århusvej 22 A 8500 Grenaa v/advokatfirmaet Bech-Bruun Indklagede: Merck & Co., Inc. One Merck Drive 08889 Whitehouse Station United States v/advokat Ida Dinesen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0157 Klager: Frimann Biler A/S Energivej 2 4800 Nykøbing Falster v/advokat Christina Bjørndal Indklagede: John Kaj Frimann Poppelhusene 140 2600 Glostrup Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 885 Klager: Populair A/S Egegårdsvej 57 2610 Rødovre v/ advokat Niels Schiersing Indklagede: Marlene Mark Frederiksberg Allé 13 A, 3.tv 1621 København V Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0103 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Mogens Maul Kjærsgaard Vestertorp 33A Gjellerup 7400 Herning Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: og KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2013-0253 og 2013-0254 Klager: Motel One GmbH Theatinerstrasse 16 80333 München Tyskland Indklagede: LAB Ejendomme ApS (LABJ Consulting ApS) Lynggårdsvej 28 F 8600 Silkeborg

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0030 Klager: Steen & Strøm Centerservice A/S Arne Jacobsens Alle 20 2300 København S Indklagede: Gavekortet.dk A/S (KP Jung) Vesterbrogade 44, 1. 1620 København

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1400 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1400 Klager: Casa-Italia.dk S.N.C. v/kasper Karlsson Via Roma 26 67020 Gagliano Alterno (AQ) Italien Indklagede: Det lille Enoteca Kyringevej 52 4100 Ringsted Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2015-0183 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/ advokat Lone Prehn Indklagede: DI S.A 12 Route De Longwy 8080 Bertrange Luxembourg Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2016-0097 Klager: DEMSTRUP CYKEL OUTLET ApS Kjellerupvej 33 8620 Kjellerup Indklagede: Cykelshoppen.dk Falkevej 19 4600 Køge Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0066 Klager: Sabrina Justesen Leoni Nyelandsvej 69, 1. tv. 2000 Frederiksberg Indklagede: Katrine Rønn Schönau Fredensvej 8 4690 Haslev Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0091 Klager: Gilleleje Fodboldklub c/o Brian Mogensen Husmandsvej 28 3250 Gilleleje Danmark Indklagede: Mads Nordskov Århusgade 138, 4. tv. 2150 Nordhavn Danmark

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1358 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1358 Klager: Massageskolen i Århus v/ole Gottliebsen Herredsvej 75 8210 Århus V Indklagede: Dan Bak Weibel Smedebakken 9, Mygind 8544 Mørke/ Dansk Fysiurgisk Massageskole

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0203 Klager: ATP Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongensvænge 8 3400 Hillerød v/ advokatfuldmægtig Katja Vejhe Djurhuus Indklagede: International Domain Names Shearwater

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2017-0107 Klager: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup v/advokat Stig H. Ekmann Indklagede: Snak Media Peter Fabers Vej 47 8210 Aarhus V Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.:

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0104 Klager: Hyundai Bil Import A/S Korsvej 1 6000 Kolding v/advokat Lisbeth Elmgaard Indklagede: Jinyi Yuan Qingshan Road no. 169-33 room 301 200336 Shanghai City

Læs mere