GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING. Sprog i Livet på www.dansk.nu"

Transkript

1 GRY CLASEN MADS VESTERAGER MADSEN LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på

2

3 LÆRERVEJLEDNING Sprog i Livet på GRY CLASEN MADS VESTERAGER

4 Lærervejledning Sprog i Livet på Copyright Gry Clasen, Mads Vesterager Madsen og Videnscenter for Integration, Havneparken 2, 7100 Vejle; Tlf: Grafisk design & layout: Mirsada Oprasic, VIFIN Tryk: Schweitzers Bogtrykkeri, Vejle ISBN Kan bestilles ved henvendelse på Videnscenter for Integration

5 Indhold Den pædagogiske idé bag prototypen Målgruppen Læringssyn Deltagerforudsætninger og fysiske rammer Konkrete formål med materialet Temaer Undervejs i forløbet Prototypens opbygning Temaer Det kreative rum Vejledning til temaet arbejde Mindmap Mindmap få ideer og fokuser Mindmap støtte i et sprogligt forløb Arbejdets historie de sidste 200 år med fokus på i dag Værdispil Værdispil lige til at kopiere Tag stilling kulturen på arbejdspladser Bring virkeligheden ind på skolen Det videre arbejde Supplerende litteratur og cd-rommer Fortællinger

6 Vejledning til temaet kærlighed Kærlighed Forslag til aktiviteter på holdet Dictogloss en slags genfortælling i grupper Alternative temaer Læs mere om kærlighed Link Aktiviteter på nettet Frilæsning Litteratur og link

7 Forord dsa-com-projektet udvikler et webbaseret læringsunivers med materiale til undervisning i dansk som andetsprog. Materialet fi ndes på portalen Det er gratis for alle interesserede brugere. dsa-com sigter mod at give tosprogede på forskellige uddannelsesinstitutioner mulighed for at lære det danske sprog på fl eksible måder. Der er fokus på individuelle læringsstrategier. dsa-com bygger bro til arbejdsliv og samfund og sikrer en glidende overgang til kursistens videre læring i uddannelse eller arbejdsliv. Hensigten med projektet er, at det skal give undervisere i dansk som andetsprog et forum for samarbejde, vidensdeling og kommunikation på tværs af institutioner og arbejdspladser. Det er ligeledes hensigten, at interesserede undervisere med tiden tilbydes et kursus i at blive superbrugere med udvidet adgang til portalen. 17 institutioner samarbejder i projektet om at give voksne tosprogede en fl eksibel mulighed for at styrke deres kompetencer. Sprogligt, fagligt og kulturelt. dsa-com er et projekt støttet af Den Europæiske Socialfond. Videnscenter for Integration i Vejle står for projektet. Denne vejledning er i nuværende form rettet mod dsa-com prototypen, som blev udviklet tidligt i projektforløbet. Materialet som præsenteres heri vil mere eller mindre direkte blive overført til den endelige portal. Dette betyder, at materialet kan ændre udseende, men de bagvedliggende pædagogiske og didaktiske overvejelser vil forblive intakte. Se prototypen på og læs mere om projektet på Lærervejledningen fi ndes også på: dsa-com modtager gerne ideer og kommentarer. 7

8 Den pædagogiske idé Ideologien bag projektet er at udvikle materialer, der understøtter kursistens individuelle arbejde i form af forskellige aktiviteter, og i lige så høj grad understøtter diskussioner, gruppearbejde, interaktion med samfundet, dialog m.v. Underviseren spiller således en central rolle. Materialet i prototypen har til hensigt at fungere som springbræt for videreudviklingen af materialer til dsa-com. Det betyder, at prototypen bliver udgangspunkt for dialog og refl eksion ikke kun for kursisten, men også for underviseren, der med afsæt i prototypen har mulighed for at kunne præcisere behov og ønsker i relation til computerstøttet undervisningsmateriale. Disse tanker og refl eksioner er afgørende for, at det materiale, der udvikles, bliver vedkommende og relevant i konkrete læringssituationer. Målgruppen for prototypen Den primære målgruppe for det foreliggende materiale er deltagere på Danskuddannelse 2 og 3, og i en vis udstrækning deltagere i forberedende voksenundervisning (FVU) og lignende. Senere folder vi materialet ud, så det dækker en bredere målgruppe. Dele af det eksisterende materiale for eksempel nogle af hverdagsteksterne og billedsiderne vil dog kunne bruges allerede på Danskuddannelse 1. Læringssyn Det er intentionen, at store dele af materialet kan anvendes til selvstændigt arbejde eller pararbejde. Men det fulde udbytte af materialet opnås først, når arbejdet ved pc en kombineres med aktiviteter og undervisningsforløb i klassen. Det er i klassen, at den mundtlige side af sprogtilegnelsen for alvor fi nder sted og bliver understøttet. Og det er her, læringen sker i en social og (forhåbentlig positiv) følelsesmæssig sammenhæng 8

9 (jfr. Knud Illeris defi nition på læring som en integreret proces med kognitive, sociale og emotionelle sider i Læring aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Roskilde Universitetsforlag, 1999). I udviklingen af materialet bestræber vi os på at tilgodese både de sproglige og kulturelle kompetencer. Vi overvejer og diskuterer, hvordan man kan arbejde med forforståelse, afkodning, reproduktion, produktion og automatisering. Vi diskuterer, hvordan samarbejdet i det virtuelle rum kan tilgodeses. Vi skæver til de forskellige læringsstile. Vi stræber efter, at materialet skal være enkelt, overskueligt og udnytte de styrker, arbejdet ved pc en åbner (adgang til billeder og lyd, støttefaciliteter, mulighed for manipulation med sprog og indhold, mulighed for kontrol af ens arbejde, mulighed for at spille og lege, differentiering i krav og niveauer samt adgang til relevante link som inspiration til at søge, lege, øve, hente oplysninger osv. på nettet). Intentionen er, at det skal være et vedkommende og varieret input i form af tekster og billeder, der udfordrer elevernes refl eksionsevne. Der er både lukkede opgaver med et rigtigt/forkert svar og opgaver, som lægger op til diskussion, og som derfor peger ud mod gruppe- eller klassearbejde. Samtidig er vores intention, at teksterne er eksemplariske i forhold til deltagernes hverdag. De skal være relevante og give afsæt for læring, sproglig som personlig. Og det lærte skal være umiddelbart brugbart i deltagerens hverdag. Det kan så diskuteres, hvor tæt vi er kommet på denne intention i prototypen, og hvad vi kan gøre i den videre udvikling. I sin opbygning og i sit indhold prioriterer materialet de mange vinkler og muligheder snarere end en stringent opbygning og en klar og entydig tilgang til undervisning og læring. I ordvalget i de grammatiske forklaringer har vi tilstræbt at bruge Dansk Sprognævns anbefalinger, som er en blanding af danske og latinske begreber (se: 9

10 Deltagerforudsætninger og fysiske rammer Det forudsættes, at deltagerne har et grundlæggende kendskab til computeren herunder tekstbehandling og viden om, hvordan man navigerer, og at man kan disponere over computere med internetadgang et par timer hver dag. Der er behov for at kunne bruge et digitalt kamera og eventuelt en scanner. Det er forudsat i testoplægget, at deltagerne kan tilbringe 11 timer om ugen foran computeren individuelt og i mindre grupper. Konkrete formål med materialet er, at deltagerne: Styrker deres kommunikative kompetencer mundtlige og skriftlige Får kendskab til de temaer, som nu ligger i prototypen, gennem specifikke historier Øger deres samfundskendskab Kan bruge den viden, de i forvejen sidder inde med og mulighederne for at drage sammenligninger til egen kultur, og dermed opnå en øget forståelse for dansk kultur Forholder sig reflekterende og åbent gennem kreativt sprogligt arbejde ud fra lyst og behov. Målene for prototypen er: At teksterne kan danne grundlag for diskussion og stillingtagen og dermed bliver meningsdannende. At kursisterne får bevidsthed om adfærd gennem arbejdet med skrevne og uskrevne regler, integration, arbejdspladskultur etc. At kursisterne får mulighed for at læse tekster på flere planer. Det vil sige, at de også lærer at læse det, som står mellem linjerne. At inspirere deltagerne til selv at producere tekster ved at bruge arbejdsmetoder fra Procesorienteret skrivning. At styrke deltagernes evne til at aflæse billeder. 10

11 Temaer Temaerne er valgt, fordi de er almenmenneskelige. Der er altså tale om områder, alle har viden om og erfaringer med, og som de derfor kan forholde sig til. Her foregår handlingerne i en dansk kontekst. Det er konkrete eksempler, som skal inspirere den enkelte lærer og deltagerne til at bruge og teste de elementer, der passer til klassens niveau samt og lærerens og deltagernes temperament. Undervejs i forløbet Kursisternes tekster skrives på computeren, sendes til læreren eller bringes ind i klasserummet. De rettes, udskrives og samles evt. i et temahæfte, som man kan læse i klassen. Andre klasser kan måske have fornøjelse af at arbejde med, og materialer kan udveksles mellem skoler over nettet. 11

12 Prototypens opbygning På forsiden fi nder du login og nyheder. Inden du kan logge ind, skal du oprettes som bruger. For at oprette en ny bruger kan du klikke på ny bruger i login-vinduets nederste venstre hjørne. For at blive oprettet som underviser skal du på klikke på opret som underviser. Der vil blive lagt nyt materiale ind 1-2 gange om ugen. 12

13 Temaer Når man er logget ind i, kommer man ind på temaer. Under dette menupunkt kan man vælge mellem to temaer: arbejde og kærlighed. Når man åbner for historien, får man følgende muligheder: Der er mulighed for at få teksterne læst op ved at klikke på trekanten ud for de enkelte afsnit. Ordbogsopslag. Er ordet allerede registreret, kommer en dialogboks med en relevant forklaring. Det er desuden muligt at lave et slags interview med novellernes hovedpersoner at stille en række på forhånd fastlagte spørgsmål og få de tilhørende svar. Der er åbne øvelser af mere kreativ karakter under punktet Skriv selv (fx skriv videre på en indledning). Det er muligt at indsætte billeder i sin tekst. 13

14 Under punktet Grammatik er der lukkede grammatiske øvelser med fastlagt feedback. Der er hjælp at hente i arbejdet fortrinsvis i form af grammatiske forklaringer. * Punktet Videre arbejde dækker over forskellige øvelser fx at skrive en dialog. Men der kan også være arbejdsspørgsmål, som deltageren kan løse ved at klikke på forskellige hyperlink og gå på nettet. * Her ligger også (lidt misvisende) udtaleøvelser. I stedet for at forklare mere detaljeret om funktionerne og øvelserne vil vi opfordre jer til at gå på opdagelse på websiden og lave nogle af øvelserne. Se fx Min ordbog og Mine øvelser, når du har arbejdet et stykke tid. 14

15 Det kreative rum Under punktet Det kreative rum i hovedmenuen fi nder du dette skærmbillede: Byg en familie handler om kulturforståelse, argumentation og oplæg til diskussion i klassen. Samtidig fungerer opgaven som udgangspunkt for en skriveproces, der har et forlæg, man selv har valgt. Byg en historie er et oplæg i billeder, lyd og tekst, som gerne skulle fungere som et godt udgangspunkt for en kreativ skriveproces. Kryds og bolle giver mulighed for, at deltageren sammen med en anden kan spille med udgangspunkt i spørgsmål opdelt i fi re kategorier. Og igen prøv selv funktionaliteten. 15

16 Vejledning til temaet arbejde Når man åbner et nyt emne, er det en god idé, at man på klassen eller i grupper indleder med at udarbejde mindmaps. Mindmap Mindmap bygger på associationsrækker og nøgleord. Deltagerne lærer derigennem at fi nde, få fokus og struktur på ideer. Metoden styrker hukommelsen og hjernens kapacitet. At arbejde med mindmap er det samme som at inddrage deltagernes forforståelse og forhåndsviden. Det kan være en motivationsfaktor. Ideen Deltagerne skal gennem mindmap: aktivere deres viden og erfaringer blive bevidste om deres kompetencer opnå forståelse af læringspotentialet i mindmaps arbejde med idéudvikling lære at fokusere gennemleve en arbejdsproces evaluere sig selv ved at tage deres mindmap frem under og i slutningen af forløbet Læs mere og se eksempler på: Man kan arbejde med mindmap på fl ere forskellige måder. 16

17 Her beskriver vi to anvendelsesmuligheder: 1. Mindmap som redskab i en idéudviklingsfase, hvor man skriver alle ideer ind i mindmappet og derefter sætter man fokus på, hvilke ideer man vil bruge i det videre arbejde ideer & fokus 2. Mindmap som støtte i arbejdet med sproget og arbejdsprocessen sprogligt forløb selvstændighed status spændende arbejdsopgaver farligt arbejde oplæring af andre - ansvar - - maskiner skal passes kan gå galt larmer skal holde tempo med kolleger møde nye mennesker et rigtigt arbejde møde danskere komme ud - -fabriksarbejde - akkord træning/ oplæring travlt bestemmer selv løn ikke for lidt og ikke for meget tale sproget solidaritet kontingent fagforening - - arbejdstøj status tilhørsforhold Mindmap få ideer og fokuser Hvis holdet ikke allerede kender metoden, introduceres den. Det mindmap, der præsenteres herunder, er rettet mod mindmap skabt i fællesskab med andre. Mindmap kan også fremstilles individuelt som en måde at skabe overblik over et tema eller en problemstilling. Læs mere om mindmap til individuelt brug på siden: Holdet laver et fælles mindmap på tavlen med deres erfaringer vedr. arbejde eventuelt ud fra spørgsmålene: Hvad er arbejde? Hvilke erfaringer har vi med det at arbejde? Hvad betyder arbejde for dig? 17

18 Kan arbejde undværes? Og det sorte arbejde? Foran computeren Hver deltager laver sit eget mindmap med individuelle arbejdserfaringer. De teknologiske kan evt. lave deres egne elektroniske mindmap (man kan downloade et enkelt program til formålet. Det kræver nok en instruktion af deltagerne, før de kan bruge det: Opsamling på holdet På holdet samles der op på mindmap. Både det fælles og de individuelle. Der sker en vidensdeling. Hjemmearbejde Vælg det element på dit mindmap, som gemmer en historie fra dit liv. Skriv historien på computeren, og send den til din lærer. Find mere i Sproget skal mærkes af Gry Clasen. Mindmap støtte i et sprogligt forløb Holdets emne: Arbejdspladserfaringer På tavlen gennemgås et eksempel på et mindmap med en persons associationer over ordet Arbejdspladserfaringer fx med undren og erfaringer over et praktikophold store krav til punktlighed, grupperinger i kantinen, sladder, hjælpsom chef, der laver kaffe selv Til hvert af ordene i mindmappet skrives en sætning. Efterfølgende udbygges sætningerne, og de skrives sammen til små afsnit. Rækkefølgen overvejes, og afsnittene kobles sammen. Til slut læses teksten i sammenhæng, og holdet forsøger at lokalisere de steder, hvor teksten ikke er færdig, hvor den inspirerer til spørgsmål, eller hvor lytterne gerne vil vide mere. Måske udbygges de steder. Nu sættes deltagerne i gang med at gennemføre processen på egne erfaringer (alene eller to og to). 18

19 Undervejs i processen, og når et udkast til teksten ligger færdig, arbejder deltagerne sammen i små grupper med at give feedback til hinanden (det er en forudsætning, at deltagerne tidligere har arbejdet med feedback, så de fortrolige med det). Feedbacken kan opdeles i forskellige faser eller områder: 1. Det indholdsmæssige (hvor er teksten stærk, hvor overraskes læseren, hvor undrer læseren sig, passer teksten til den givne opgave?) 2. Sammenhæng i teksten (er der en form for indledning, er der en god rækkefølge, hænger afsnittene godt sammen, afsluttes teksten på en god måde?) 3. Sætningsniveau (er syntaksen i orden, er der variation, er der sammenhæng mellem sætningerne?) 4. Ordniveau (er ordvalget præcist, er det varieret, er ordklasserne repræsenteret i et forhold, der passer til indholdet af teksten, er retstavningen i orden?) Det kan være en fordel at tage et skridt ad gangen. Det øger fokus på de enkelte delprocesser og dermed læringen. Produkt Forløbet, hvor mindmapprocessen sættes sammen med en styret kreativ skriveproces, slutter med, at teksterne samles i et teksthæfte, som holdet læser, kommenterer og diskuterer. Mindmap er én måde at introducere temaet arbejde. Nedenfor introduceres andre muligheder. Arbejdets historie de sidste 200 år med fokus på i dag For at give deltagerne adgang til baggrundsviden om emnet forbereder læreren et oplæg. For eksempel om: Ret og pligt på arbejdsmarkedet Overenskomstforhandlinger o o Barselsfond og andre aktuelle emner Lokale og centrale 19

20 Arbejdspladskultur Skat hvorfor betaler vi skat? Hvad går pengene til? Solidaritet eller sort arbejde? Læs artikler fra fagblade. Find dem på nettet: SID: htp://fagbladet.sid.dk Gymnasieskolen: Kommunalbladet: Lederne: Værdispil Ide til arbejde i klassen med Det gode arbejdsliv et værdispil Sådan laver man et værdispil Holdet laver kortsæt med tyve til tredive udsagn (se side 22) et udsagn på hvert kort (se herunder). Hver deltager får et sæt kort. Nedenfor er et eksempel på 24 udsagn om arbejde. Spillet kan begynde Hver deltager får et sæt kort. Hun fi nder de 5 udsagn, hun mener er vigtigst. Hun prioriterer dem. Deltagerne går sammen to og to. Ud fra de ti kort diskuterer de, til de er enige om, hvilke der er de 5 vigtigste. De prioriterer de 5 udsagn. Nu går to par sammen og proceduren gentager sig. Gruppen lægger deres kort frem i rækkefølge for hele holdet og fortæller, hvorfor de valgte de 5 kort. Spillet kan slutte med, at hele holdet sammen fi nder ud af, hvilke 5 kort der er de vigtigste for dem. 20

21 Udsagn, som kan bruges til et værdispil Det gode arbejdsliv: At arbejdet er interessant At man får en god løn At der er mange sociale aktiviteter på arbejdspladsen At man har respekt for hinanden At man er medlem af en fagforening At man er sund og rask At man er præcis At man er fagligt dygtig At man har humor At man er grundig At man arbejder meget At man kan arbejde sammen At man er aktiv i sin fagforening At man taler ordentligt til hinanden At man er opmærksom på mobning At man har respekt for ledelsen At der er åbenhed At man har fl eksible arbejdstider At man kan efteruddanne sig At tillidsmanden er god til at forhandle At man kan lytte til de andre At pauserne er hyggelige At man har det godt med sig selv At kollegaerne er gode at snakke med 21

22 Værdispil lige til at kopiere Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At arbejdet er interessant At man får en god løn At der er mange At man har respekt for sociale aktiviteter på hinanden arbejdspladsen Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At man er medlem af en At man er sund og rask At man er præcis At man er fagligt dygtig fagforening Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At man har humor At man er grundig At man arbejder meget At man kan arbejde sammen Det gode arbejdsliv: At man er aktiv i sin Det gode arbejdsliv: At man taler ordentligt til Det gode arbejdsliv: At man er opmærksom på Det gode arbejdsliv: At man har respekt for fagforening hinanden mobning ledelsen Det gode arbejdsliv: At der er åbenhed Det gode arbejdsliv: At man har fleksible Det gode arbejdsliv: At man kan efteruddanne Det gode arbejdsliv: At tillidsmanden er god til arbejdstider sig at forhandle Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: Det gode arbejdsliv: At man kan lytte til de At pauserne er hyggelige At man har det godt med At kollegaerne er gode at andre sig selv snakke med Ovenstående kan også fi ndes til udprintning på 22

23 Tag stilling kulturen på arbejdspladser Her er en række udsagn, som kan danne udgangspunkt for diskussion i grupper eller i klassen. Kulturen på en arbejdsplads rigtigt eller forkert Til diskussion i klassen: a. De fleste nyansatte tager morgenbrød med til alle på en arbejdsplads en af de første dage. b. Det er normalt at bukke for chefen, første gang man møder hende. c. Når man starter på en ny arbejdsplads, bliver man vist rundt, og man giver hånd til alle. d. Det er i orden at komme et par minutter for sent på arbejde et par gange om ugen. e. Man snakker ikke om arbejde i frokostpausen. f. Man skal sørge for at blive færdig med sit eget arbejde, før man giver sig til at hjælpe andre med deres arbejde. g. Det er ikke i orden at komme for sent. h. Det er almindeligt på en lille arbejdsplads, at chefen laver kaffe en gang imellem. i. Hvis man har et servicejob (fx som frisør, tjener, ekspedient mv.), er det almindeligt, at man er venlig over for alle også sure og besværlige kunder. j. Det er almindeligt, at man finder arbejde gennem familie eller venner. k. Danskere elsker at arbejde. l. Man behøver ikke ringe og melde sig syg. m. Man har ret til at blive hjemme ved barns første sygedag. 23

24 n. De fleste er medlem af en fagforening. o. Mange arbejdskammerater vil synes, at man er skruebrækker, hvis man ikke melder sig ind. Ovenstående kan også fi ndes til udprintning på Bring virkeligheden ind på skolen Det har stor værdi at koble temaet arbejde med interview, billeder og oplevelser fra rigtige arbejdspladser. Det kan være fra en tidligere praktikplads, fra en nabos arbejdsplads, fra børnenes daginstitution, fra en forretning man ofte kommer i, fra mekanikeren etc. Det kan kvalifi cere arbejdet, hvis deltagerne medbringer et input til diskussion. Det kan fx være en dilemmahistorie, som præsenteres for interviewpersonen på arbejdspladsen. Hvad ville han/hun gøre eller anbefale? Etnografisk metode Deltagerne går ud i verden og undersøger den. Karen Risager (RUC) beskriver metoden som velegnet til at bringe det virkelige liv ind i klasselokalet. Ideen er, at kursisten går ud og betragter en dagligdags situation, hændelse eller begivenhed og herefter, når han kommer tilbage i klassen, formidler sine oplevelser og refl eksioner. Læreren og de andre kursister deler på den måde oplevelsen med den pågældende kursist og kan undres sammen med/stille spørgsmål til ham eller hende. Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside: Værd at overveje for arbejdsmarkedsklasser Hvordan skal metoderne (både etnografisk metode og sprogobservationer) introduceres? Hvordan sikres adgangen til feltet? Hvilke redskaber kan bruges (Dagbog, Kinabog, Logbog, Klassens bog)? Hvordan udvælges temaer til observation? 24

25 Hvilke kriterier ligger til grund for udvælgelsen af observationstemaer? Hvordan gøres temaerne så konkrete, at kursisterne kan arbejde med dem i praksis? Hvordan bearbejdes observationerne i undervisningen? Reference: Jens Jørgen Olesen Læs mere om redskaber til den etnografi ske metode: Brug Skolens kantine, kontor En praktikplads Børnenes institutioner Kommunen Et storcenter Et marked Formidling Hvordan skal produkterne formidles (skriftligt, mundtligt, med billeder...)? Hvor skal de formidles: På holdet Andre hold på institutioner På nærliggende folkeskole Evt. indsendes til dsa-com 25

26 Det videre arbejde Ovenstående var overvejelser over opbygningen af temaforløb med temaet arbejde. Se forslag til arbejdet med de enkelte fortællinger. Her vil du fi nde forslag og anvisninger. Supplerende litteratur og cd-rommer Bo-Kristensen, Mads m.fl.: Se det er dansk. Munksgaard, Brabrand, A.: Tyrkiske Danmarkshistorier. MS, Dansk Arbejde. Temahæfte : Arbejdsmarkedet, samt lærervejledningen s. 41 ff., Orfeus, Hvem byggede Danmark? Cd-rom fra SID. LO og Munksgaard, Dansk på arbejde Ny i job DR under visning: visning/nyijob/index.asp Tanker fra K AD, SID og LVU: %A5%20arbejde.pdf Diverse rapporter fra sprogcentre og andre institutioner: Integrationsministeriets erfaringsdatabase: erfaringsdb/ Ovenstående links kan findes på Alternativt leksikon på internettet Leksikon for det 21. århundrede. Udgave : Læs forlagets præsentation: Det er altid sejrherrerne, der skriver historien. Derfor udgives leksika næsten altid af store veletablerede forlag, eller når der er tale om CD-ROM baserede leksika, af EDB-producenter. Nu gør vi en undtagelse! Leksikon for det 21. århundrede er et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på i 2½ år. Leksikonet rummer over 2400 opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. Det 26

27 gælder først og fremmest bevægelserne græsrodsorganisationerne, men også begreber, lande og personer. Fortællinger Fortællingen Vintermørke Helle og Sara arbejder sammen i et supermarked. De er gode venner og snakker meget med hinanden om livet og dets tildragelser af godt og skidt. Arbejd med de øvelser, der ligger på computeren Læs og lyt til fortællingen individuelt Svar på Rigtigt/forkert Evt: Hvad fortæller historien lav et referat og send det til din lærer I par Samarbejdsøvelse: På ferie Læreren mailer nedenstående øvelse til deltagerne: To og to vil I på ferie på en græsk ø i en uge. I kan rejse om 14 dage. I søger begge efter den billigste og bedste rejse. Gå på Søg på charterrejser. Find en rejse, som passer jer. 27

28 Find ud af Priser Hotelkategorier Faciliteter, for eksempel er der pool, restaruant og balkon på værelset Beliggenhed, for eksempel afstand fra stranden og fra centrum Send oplysningerne til hinanden, og fi nd ud af, hvilken rejse det kunne være sjovt at tage på. Grammatik Verber - præsens - modalverber - fra nutid til datid Arbejd med øvelser i klassen Forslag til arbejdet med Vintermørke i klassen i grupper eller i par. Opgaverne er på forskellige niveauer og kan som sådan bruges i differentieret undervisning. De diskuteres og fremlægges efterfølgende i klassen. Diskuter Hvad siger Helles datter, Julie, når Helle fortæller hende, at de skal til Gran Canaria? Lav dialogen. Hvad tænker Helles mand, Peter, om ferien? Skriv hans tanker. Hvad siger din familie, hvis du foreslår, at to fra din familie skulle gøre noget særligt sammen? Hvornår og hvordan støtter I hinanden i din familie? Fortæl om store eller små vigtige beslutninger i dit liv. Hvad har de betydet? 28

29 Alternativt tema Depression Hvad er en depression? Fortæl om, hvad der kan udløse en depression. Hvad er symptomerne for en vinterdepression? Hvilke muligheder er der for behandling? Gå på biblioteket, på apoteket eller snak med din læge, hvis du alligevel er der. Eller søg på internettet: Lytteøvelse En dialog: Sara og Helle taler sammen om, hvor rejsen går hen. Der stilles opklarende spørgsmål. Fortællingen Et lille skub Henning er bekymret. Han kan ikke lide den teknologiske udvikling. Han bliver irriteret og det går udover hans arbejdskammerat Jørgen. Arbejd med de øvelser, der ligger på computeren Læs og lyt til fortællingen individuelt Svar på Rigtigt/forkert Evt: Hvad fortæller historien lav et referat og send det til din lærer 29

30 Skriv selv: ud fra en indledning, en afslutning eller frit Brug eventuelt ordene: skutte sig sgu at afbryde en lækker sild et spillested at lytte forbandede en smøg for fanden at registrere stige op i sig et fjols et uddannelsesmodul en diagnosticering at fatte besværlig et lille skub Ordforklaring at skutte sig: at småfryse sgu: så gud (slang) at afbryde: at stoppe at ligge i sprit: at drikke meget alkohol en lækker sild: en dejlig pige et spillested: et sted, hvor de spiller musik at lytte: at høre forbandede: satans (slang) en smøg: en cigaret for fanden: for satan (slang) at registrere: at notere, at taste ind på computeren stige op i sig: komme frem indeni et fjols: en idiot et uddannelsesmodul: et kursus, en del af en uddannelse en diagnosticering: en fejlfi nding at fatte: at forstå besværlig: vanskelig et skub: et puf, et stød, som kan få nogen til at falde 30

31 Til diskussion i klassen i grupper eller i par Hvad der sker, efter Jørgen falder. Skriv dialogen. Spil den i klassen. Fortæl historien, som Jørgen oplever den. Skriv om en oplevelse, du har haft på en arbejdsplads. Fortæl historien, som en kollega oplever den. Fortæl om den dag, Jørgen startede på værkstedet. Kender du personer, der ligner Henning eller Jørgen? Skriv om en situation, hvor du var sammen med ham eller hende. Hvad mener du om at skubbe? Kan det forklares eller undskyldes? Skriv en tekst om forskellige holdninger til arbejdstider, arbejdstempo, kammeratskab på arbejdspladsen eller andet, som er vigtigt på arbejdspladsen. Dilemmaer Dilemmaer hvad ville du gøre, hvis? Hvad ville du gøre, hvis du havde kollegaer som Jørgen og Henning? Hvad ville du gøre, hvis du så en person skubbe til en anden? Alternative temaer Arbejdsulykker 31

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1

sproget Tag 1 fat på Samarbejde Løsninger Grammatik Voksne udlændinge, sprogindlæring og LEGO Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Tag 1 fat på sproget Arbejde, fritid og transport Lærervejledning side 1 Samarbejde At tilegne sig et nyt sprog er vanskeligt og for de fleste en lang, omstændelig proces. Vi tror på, at det er muligt

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

l æ r e r v e j l e d n i n g

l æ r e r v e j l e d n i n g indhold introduktion til vejledningen 2 ny på job 3 start & slut 4 pausen 5 instruktioner 6 sikkerhed 7 løn & ansættelse 8 1 Introduktion Vi lærer hele tiden også selv om det ikke er undervisning. Undervisningens

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne.

Liebe und Gefühle. Forløbet tager udgangspunkt i det sprog unge benytter sig af i Tyskland i dag. Det gælder både det talte sprog og det skrevne. Liebe und Gefühle Niveau 9.-10. klasse Varighed 12 lektioner Om forløbet Forløbet Liebe und Gefühle er tænkt som et supplerende forløb til undervisningen, som eleverne kan arbejde selvstændigt med. Eleverne

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan 5. klasse, dansk/emne 2011/2012 Hvad skal der ske Ugenr. Hvordan Med hvilket formål

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

6. klasse. Børnearbejde

6. klasse. Børnearbejde 6. klasse Børnearbejde Børnearbejde Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Introduktion til børnearbejde Skole og arbejde Baggårdens børnearbejdere Børnearbejde Børnearbejde før og nu Modul 1

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler

Mit barn og skolen. Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Mit barn og skolen Opgaver til forældre Ringkøbing-Skjern kommunes grundskoler Dette materiale er udarbejdet af Lene Mose Nielsen SprogcenterSyd, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern i forbindelse med projektet:

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold

Brevet. Materielle Tid Age B9 90 min 13-15. Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø. Indhold 1 Brevet Nøgleord: LGBT, mobning, normer, skolemiljø Indhold Dette materiale indeholder tre korte og nært beslægtede aktiviteter, der kredser om mobning, skældsord og om, hvordan man fremmer et positivt

Læs mere

Lærervejledning. Baggårdens børnearbejdere

Lærervejledning. Baggårdens børnearbejdere Lærervejledning Baggårdens børnearbejdere Intro Vi glæder os til at byde dig og dine elever velkommen til undervisningsforløbet Baggårdens børnearbejdere Lærervejledningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0

Aktionslæring. Læremiddelkultur 2,0 Læremiddelkultur 2,0 Dialogseminar d. 23.02.2009 Odense Fase 2: sprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt

Læs mere

Dansk 1960erne-70erne

Dansk 1960erne-70erne Dansk 1960erne-70erne Introduktion Dansk bliver i 1900-tallets midte lige så stille grundskolens vigtigste fag. I Den Blå betænkning er faget det første, der beskrives, og det sker med de indledende ord:

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER KEVINS HUS Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BENNI BÅT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion

OK-håndbogen. Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-håndbogen Inspiration og overblik til dig, der er tillidsrepræsentant eller ansat i en fagforening eller LO-sektion OK-indsatsen Oplysning om overenskomster 2011-2015 Det er os med overenskomster og

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: omsorg for andre. at lyve. forskellen på at sladre og hjælpe. Formål Når man er sammen hver dag, er det naturligt, at der indimellem opstår konflikter og uenigheder. Heldigvis

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Lærervejledning til OPFINDELSER

Lærervejledning til OPFINDELSER Lærervejledning til OPFINDELSER Af Mette Meltinis og Anette Vestergaard Nielsen Experimentarium 2013 Indholdsfortegnelse OPFINDELSER+...+1+ OPFINDELSER+...+3+ MÅLGRUPPE+...+3+ FAGLIGHED+...+3+ FAGLIGE+BEGREBER:+...+3+

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Forældre Undervisning

Forældre Undervisning Forældre Undervisning På en skole nær dig Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Forår 2010 Bliv bedre til at hjælpe dit barn med lektierne Hvorfor Forældreundervisning? Oplever du også at det

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene.

Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. Bilag Grønærten Forældrene har haft mulighed for at komme med uddybende kommentarer til en række af spørgsmålene. 1) Er der tiltag eller aktiviteter, som kan styrke børnenes personlige udvikling, som du

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende.

Du skal lære. o o o o o. Om filmen. Filmen er en animationsfilm. Animation betyder at gøre noget levende. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Grundkursus: akademisk skriveproces

Grundkursus: akademisk skriveproces Grundkursus: akademisk skriveproces Gry Sandholm Jensen, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende.

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

At udfolde fortællinger. Gennem interview

At udfolde fortællinger. Gennem interview At udfolde fortællinger Gennem interview Program 14.00 Velkommen og opfølgning på opgave fra sidst 14.20 Oplæg 15.00 Pause 15.20 Øvelse runde 1 15.55 Øvelse runde 2 16.30 Fælles opsamling 16.50 Opgave

Læs mere

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henriette og Jesper, som er i konflikt med hinanden.

Læs mere

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans

FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS. Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans FUELED BY CLAIM DIN KULTURARV // DANS Den lille havfrue nyfortolket og sat i perspektiv gennem dans Dette er et gratis undervisningsforløb, der åbner op for fysisk tilgang til tekst. Vi vil gerne forundre,

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Indhold. Side 2 af 21

Indhold. Side 2 af 21 Forårskurser 2018 ... 2 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole... 3 Skema - dansk... 4 Skema - engelsk... 5 Stavning... 6 Læsning og læsestrategier... 7 Lyt til lyden... 8 Få styr på endelserne... 9

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Center for Skoler og Dagtilbud FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. læse og forstå lette aldersvarende tekster, dvs. tekster, hvor

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Kæreste nej tak- opgaver

Kæreste nej tak- opgaver Kapitler Spørgsmål teori med eksempler side 2 Kapitel 1 Mikkel side 3 Kapitel 2 Sport side 4 Kapitel 3 Arbejde side 5 Kapitel 4 Posthuset side 6 Kapitel 5 Chefen side 7 Kapitel 6 Postbud side 8 Kapitel

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Tysk fra 5.-9. klasse

Tysk fra 5.-9. klasse Tysk fra 5.-9. klasse Petra Daryai-Hansen Docent i fremmedsprogsdidaktik, UCC Lektor i fremmedsprogsdidaktik, Københavns Universitet I går: Kl. 13-15: Workshop med faglige indspark - tidligere sprogstart

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse

Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse Læsning og skrivning i 3. og 4. klasse BØRN & UNGE FAKTA Læse- og skriveudvikling De fleste børn kan i starten af 3. kl. bruge bogstavernes lyd, når de læser, og de kan forstå, hvad de læser. De fleste

Læs mere

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY

Uge 1: Dyr. Vejledning til HippHopp guider. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY Uge 1: Dyr Vejledning til HippHopp guider Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 1 Dyr side 1 HIPPY HippHopp Denne vejledning er et supplement til aktivitetshæftet Særligt i denne uge...........................................................

Læs mere