Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A"

Transkript

1 User guide Controller tray til kølemøbelstyring med signal fra ekstern regulator AK-CT 200A + AK-CT 201A ADAP-KOOL Refrigeration control systems AK-CT 201A

2 Introduktion Anvendelse Regulatoren er et komplet hjælperelæmodul med stor fleksibilitet for tilpasning af signaler fra en ekstern regulator. Regulatoren er optimeret til kobling af belastninger på kølemøbler og kølerum, samt til styring af lys og natgardin. Fordele Optimeret til montage hos møbelfabrikanter Strømstyrede og spændingsstyrede relækoblinger Strømkrævende belastninger kan tilsluttes direkte Én regulator til flere forskellige kølemøbler Hurtig opsætning via prædefinerede opsætninger Indbygget datakommunikation Princip Der er 8 digitale indgange, der kan defineres til at koble de 8 udgangsrelæer. Relæerne bliver styret af et internt målekredsløb, som søger for et optimal koblingstidspunkt på sinuskurven. Det optimale tidspunkt medfører, at der kan kobles med belastninger på op til 16 A på de enkelte relæer. Strømmen igennem hvert relæ bliver målt løbende, og bliver den højere end den indstillede tilladelige værdi, bliver relæet koblet ud, og der afsendes en alarm. Funktioner - Relæer der styres af en ekstern regulator. Fx til: Kompressor, samt eventuelt kompressor 2 Afrimning med 1, 2 eller 3 faser Kantvarme Ventilatorer og ventilatorer i økodrift Lys, samt eventuelt extra lys Natgardin - AK-CT 200A har et alarmrelæ, der aktiveres ved alarmer fx. udkobling af et relæ ved for høj strøm. Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 4 Anvendelser... 6 Tilslutninger... 9 Funktionsoversigt...11 Betjening...14 Menuoversigt...15 Data...18 Bestilling User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

3 Anvendelser Regulatoren kan koble funktioner på forskellige kølemøbler fx: Standard møbel eller kølerum med én fordamper og én kølesektion. Kølemøbler med to fordampere og to kølesektioner Kølemøbler med én fordamper og to kølesektioner. Det er den eksterne regulator, der bestemmer hvilke funktioner der skal kobles med. En indstilling vil konfigurere ind- og udgange, så én indgang målrettes til én bestemt relæudgang. Montagefordele Regulatoren er konstrueret med en række fordele for montage hos kølemøbelproducenten, fx: Høj relæbelastning Ind-og udkobling af belastninger styres af en spændingsmåling og en strømmåling, så relæets kontaktfunktion opnår optimale betinger. Herved kan regulatoren koble belastninger på op til16 A uden brug af hjælperelæer. Fjederklemmer Alle ledningstilslutninger sker til stik med en fjederkontakt. Det giver hurtig og simpel montage. Paralleludtag Flere af udgangene har dobbelte eller tre-dobbelte tilslutningssteder, så brugen af eksterne sløjfeklemmer for det meste kan undgås. Regulatorens opbygning Regulatoren består af hardware type AK-CT 200A og en software indentitetskode AK-CT 201A. Denne software identitetskode leveres på et særskilt stik og skal placeres i et RJ45 stik i hardwaren. Det er først nødvendigt at montere stikket, når regulatoren skal konfigureres. AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

4 Virkemåde Digitale indgange Der er 6 digitale indgange med kontaktfunktion og 2 digitale indgange med højspændingssignal. Indgangene anvendes til følgende funktioner: Modtage signal fra en ekstern regulator og derefter aktivere det tilhørende relæ Modtage signal fra kontakter så der kan ske aktivering af lys og natgardin Lysfunktion Funktionen kan anvendes til styring af lyset i et kølemøbel eller i et kølerum. Lysfunktionen kan defineres på to måder: Lyset styres med en DI indgang To signaler, der begge skal være on, inden lyset tænder. Det ene kan være et DI-kontaktsignal ved møblet (fx DI3), og det andet skal være et spændingssignal på DI7. Ekstra lys (lys2) Lys2 kan ligeledes aktiveres af en DI indgang fx DI4. Det kan også styres med to signaler. Ved to signaler skal det andet signal ske med et spændingssignal på DI8. Lys1 styres af DI7 og fx DI3. Lys2 (ekstra lys) styres af DI8 og fx DI4. Overstyring af lys 1 Natgardin Motoriserede natgardiner kan styres automatisk fra regulatoren. Natgardinerne vil følge status på lysfunktionen. Når lyset tændes, åbner natgardinerne, og når lyset slukkes, lukker natgardinerne igen. Når natgardinerne er lukkede, er det muligt at åbne dem via et pulssignal på en digitale indgang. Hvis dette pulstryk aktiveres, åbner natgardinerne, og der kan fyldes nye varer i kølemøblet. Når pulstrykket igen aktiveres lukker gardinerne igen. Hvis aktiveringen udelades, lukker gardinet automatisk, når forsinkelsestiden udløber. Med en indstilling defineres, om lyset skal være tændt eller slukket, når natgardinet er oppe. Dette pulstryk skal tilsluttes en af følgende indgange DI5, DI7 eller DI8. 4 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

5 Datakommunikation Regulatoren har fast indbygget MODBUS datakommunikation. Den kan tilsluttes en Danfoss systemenhed, hvis det ønskes. Hvis der er ønske om anden form for datakommunikation, kan der indsættes ét Lon RS 485 modul i regulatoren. Tilslutningen skal så ske på klemme RS 485. (Ved anvendelsen af et Lon RS 485 modul og gateway type AKA 245, skal modulet være version 6.20 eller nyere. Vigtigt Alle tilslutninger til datakommunikationen MODBUS og RS 485, skal overholde de krav, der stilles til datakommunikationskabler. Se litteratur: RC8AC Display Regulatoren har 2 stik til et display. Her kan der tilsluttes et display type EKA 163B eller EKA 164B (max. længde 15m). EKA 163B er et display til udlæsning. EKA 164B er både til udlæsning og til betjening. Under normaldrift vil displayet vise "ON". Hvis et af relæerne kobler ud pga. overstrøm vil displayet blinke med 3 lysdioder. I denne situation er der adgang til alarmlisten ved tryk på den øverste knap. Det er muligt at tilslutte to display. Der er ens signaler på begge stik. AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

6 Anvendelser Her er en oversigt over regulatorens anvendelsesmuligheder. Anvendelser er alle tilpasset kommercielle køleanlæg i form af enten kølemøbler eller kølerum. På de følgende sider er der vist 8 tilslutningsdiagrammer. Det anbefales at benytte det forbindelsesdiagram, der kommer tættest på anvendelsen. Herved udlignes forbruget på de tre faser mest muligt. Nogle funktioner er bundet fast til bestemte udgange. Her er det et krav at tilslutningsdiagrammet følges. Funktionerne er: Afrimning. Her benyttes et eller flere af DO-udgangene alt efter om anvendelsen er en, to eller tre-faset afrimning. Ventilatorstop, når natgardinet ruller ned. Her afbrydes DO7. Ventilator ECO funktion. Her vil DO8 koble. Udgange Der er 8 indgange og 8 udgange. Hver udgang kan kobles af en vilkårlig indgang, som får signal fra en ekstern regulator eller anden kontaktfunktion. Alarmudgang Alarmrelæet vil slippe, når regulatoren registrerer en fejl. Fx ved frakobling af et relæ pga. overstrøm. Digitale indgange DI1 til DI6 er on/off-indgange, der fx kan benyttes til en af følgende funktioner: Aktivere et relæ til fx komperessor, afrimning, ventilator, lys, aflyse afrimning m.m. DI7 og DI8 er 230 V indgange, der kan aktivere lignende funktioner. Se funktionerne i de respektive indstillinger o84 osv. Der er begrænsninger på DO1 og DO2. De kan kun anvendes til signal fra den eksterne regulator. Styring af natgardiner Natgardinerne vil følge status på lysfunktionen når lyset er tændt, er natgardiner oppe, og når lyset er slukket, er natgardiner nede. Derudover giver en digital indgang mulighed for tvangsåbning af gardiner, så varer kan fyldes i møblet. Konfigurering Funktion Indgang/ Indstillingsmenu Indstilling DI3 DI4 DI5 DI6 DI7 DI8 o84 P55 P56 P57 P58 P59 Benyttes ikke Natgardin Lys Ekstra lys Ingen afrimning Overstyre lys Central + decentral overstyring af lys Central + decentral overstyring af extra lys Central + decentral overstyring af natgardin + tænde lys o38 = 5 Central + decentral overstyring af o38 = 6 natgardin, men uden lys Eksempel Hvis DI3 skal benyttes til at aktivere et natgardin, skal o84 indstilles til User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

7 1 Danfoss 84B V 3N AC Én kølesektion - én fordamper 2 Danfoss 84B V 3N AC Én kølesektion - én fordamper 3-faset afrimning 3 Danfoss 84B V 3N AC To kølesektioner - to fordampere 2-faset afrimning 4 Danfoss 84B V 3N AC To kølesektioner - to fordampere 3-faset afrimning AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

8 5 To kølesektioner - én fordamper 6 Danfoss 84B V 3N AC To kølesektioner - én fordamper 3-faset afrimning 7 Danfoss 84B V 3N AC Varmgas afrimning Med relæer til: Hovedventilen i sugeledningen. Varmgasventilen Drænventilen. 8 Danfoss 84B Danfoss 84B V 3N AC To-kompressor drift 400V 3N AC 8 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

9 Tilslutninger Forsyningsspænding 230 V, eller 2 faser + nul, eller 3 faser + nul. 50 Hz. Nul skal monteres. Ved manglende nul kan regulatoren blive ødelagt. Ved montage og demontage skal forsyningen være afbrudt). DO1 - DO8 Hvis funktionerne "Afrimning", "Ventilatorstop", eller "Ventilator ECO" benyttes, vil interne funktioner koble med de berørte udgange. Tilslutningen skal så foretages som vist på diagrammet. Ellers er tilslutningen i princippet valgfri, men af hensyn til tilslutningsskemaet anbefales følgende: DO1 Køling eller sugeledningsventil DO2 Afrimning, eller varmgasventil DO3 Lys DO4 Lys 2 eller kompressor 2 eller varmelegeme i drypbakke DO5 Natgardin eller afrimning 2 DO6 Kantvarme DO7 Ventilator DO8 Ventilatordrift i økonomi mode eller afrimning 3 eller drænventil Konfigurering Relæudgang DO1 DO2 DO3 DO4 DO5 DO6 DO7 DO8 Menu L41 L42 L43 L44 L45 L46 L47 L48 Relæudgangen skal ikke benyttes DI indgang der skal aktivere udgangen Indstilling DO9 Alarm Der er forbindelse imellem terminal 100 og 101 i alarmsituationer, og når regulatoren er spændingsløs. DOA Anvendes ikke S2... S6B Følerindgangene anvendes ikke Tryktransmitter Anvendes ikke AO1 Anvendes ikkedi1-di6 Digitalt indgangssignal. Den definerede funktion er aktiv, når indgangen sluttes / åbnes. DI7-DI8 Digitalt indgangssignal. Den definerede funktion er aktiv, når indgangen modtager 230 V. Datakommunikation Hvis der anvendes datakommunikation, er det vigtigt, at installationen af datakommunikationskablet udføres korrekt. Se separat litteratur nr. RC8AC... MODBUS Til datakommunikation. Terminal 133 = B- Terminal 134 = A+ Terminal 135 = skærm RS485 (terminal 130, 131,132) Til datakommunikation, men kun hvis der indsættes et datakommunikationsmodul i regulatoren. Modulet kan være et LON RS485. Terminal 130 = B (B-) Terminal 131 = A (A+) Terminal 132 = skærm (Ved LON RS485 og gateway type AKA 245, skal gatewayen være version 6.20 eller nyere.) EKA Display Hvis der skal være ekstern aflæsning / betjening af regulatoren, kan der tilsluttes et display type EKA 163B eller EKA 164B. Elektrisk støj Kabler til følere, DI indgange og datakommunikation skal holdes adskilt fra andre elkabler: - Benyt separate kabelbakker - Hold afstand imellem kabler på mindst 10 cm - Lange kabler på DI-indgange skal undgås. Installationshensyn Utilsigtet påvirkning kan medføre funktionssvigt af føler, regulator, ventil eller datakommunikation med deraf følgende driftsfejl på køleanlægget. Fx temperaturstigning eller væskegennemløb i fordamperen. Danfoss påtager sig ikke ansvar for varer og dele i installationer, der beskadiges som følge af ovenstående fejl. Ved installation påhviler det installatøren at foretage de nødvendige sikringer mod ovenstående fejl. Specielt henvises til nødvendigheden af signal til regulatoren, når kompressorer bliver stoppet, og til nødvendigheden af væskeopsamlere før kompressorerne. AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

10 Ekstra tilslutning / samlemuffe I bundparten er der 3 huller, hvor der kan monteres en samlemuffe type Wago Der er huller for to stk. samlemuffer. ID-modul AK-CT 201A Dette modul indeholder en kode, som frigiver en regulering med en ekstern regulator. Placering og fjernelse af modulet skal altid foretages uden spænding på apparatet. Når modulet placeres i stikket, kan regulatoren indstilles. Indstillingerne gemmes både i regulatoren og i modulet. Et modul med indstillinger, vil altid overskrive indstillingerne i regulatoren. En overskrivning vil være afsluttet 3 sekunder efter regulatoren er tændt. Afisolering Der er følgende krav om afisolering, så isoleringen ikke kommer ind i fjederklemmen. Modulet kan fjernes fra regulatoren i en kortere periode for at viderebringe indstillingerne til en anden tilsvarende regulator. Husk at slukke for spændingen. Registrerer regulatoren et manglende modul, vil der blive afgivet en alarm. Denne alarm gentages løbende indtil modulet igen placeres i regulatoren. Er regulatoren uden modul i en længere periode (flere dage) stopper reguleringen og alle udgange nulstilles. Hvis der bliver behov for at fjerne alle indstillinger fra modulet, kan det placeres i regulatoren og derefter aktivere indstillingen P61. Fjern derefter modulet uden at genstarte regulatoren. Et fabriksnyt eller "tomt" modul kan bruges til at hente indstillinger ud fra en tilsvarende regulator. Placér modulet i den regulator hvorfra der skal hentes indstillinger. Tænd for spændingen. Vent 3 sekunder. Sluk igen. Modulet indeholder nu alle indstilinger også Modbus adressen. Husk at ændre den, når modulet er placeret i modtagerapparatet. 10 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

11 Funktionsoversigt Funktion Normalbilledet Normalbilledet viser "ON" for at indikere regulering. Parameter Parameter ved betjening via datakommunikation Start / stop af reguleringen Med denne indstilling kan kølingen startes, stoppes eller der kan tillades en manuel overstyring af udgangene. (Ved manuel styring indstilles værdien til -1. Herefter kan relæudgange tvangsstyres via den respektive udlæsningsparameter (u23, u58 osv.). Her skal den udlæste værdi overskrives.) Se også menuoversigten side 15. Stoppet regulering vil give en "Standby alarm". r12 Main Switch 1: Start 0: Stop -1: Manuel styring af udgange tillades Strømmåling Aktuel strøm igennem relæ 1 L11 DO1 Amp do for relæ 2 til 8 L12-18 DO2 Amp...DO8 Amp Sikringens status for relækreds 1, Off=afbrudt, On=ok. L21 DO1 Fuse En afbrudt sikring skal genetableres med indstillingen = "On" do for relæ 2 til 8 L22-28 DO2 Fuse... DO8 Fuse Indstil den strømværdi, hvor relæet skal koble ud ved overstrøm. Anbefalet indstilling L31 DO1 FuseSize = målt forbrug + 25%. (Ved indstilling = 0 vil strømovervågningen blive aflyst.) do for relæ 2 til 8 L32-38 DO2 FuseSize... DO8 FuseSize Indstilling for relæ DO1. Her indstilles hvilken DI-indgang, der får DO1 til at koble L41 DO1 wired DI do for relæ 2 til 8 L42-48 DO2 wired DI... DO8 wired DI Aktuel spænding på fasen F1 L51 L1 voltage Aktuel spænding på fasen F2 L52 L2 voltage Aktuel spænding på fasen F3 L53 L3 voltage Alarmgrænse ved lav DO2 belastning. (Ikke anvendelse 7.) L62 DO2 Low Load Der gives alarm, hvis strømforbruget bliver lavere end den indstillede værdi. Alarmgrænse ved lav DO5 belastning. (Kun anvendelse 2, 4 og 6.) L65 DO5 Low Load Alarmgrænse ved lav DO6 belastning. L66 DO6 Low Load Alarmgrænse ved lav DO8 belastning. (Kun anvendelse 2, 3, 4 og 6.) L68 DO8 Low Load Diverse Miscellaneous Forsinkelse af udgangssignaler ved opstart Ved opstart eller efter strømudfald kan regulatorens funktioner forsinkes, så en evt. overbelastning af el-nettet undgås. Her kan du indstille forsinkelsestiden. o01 DelayOfOutp. Hvis regulatoren kobles op i et net med datakommunikation, skal den have en adresse, og systemenheden på datakommunikationen skal så kende denne adresse. Adressen indstilles imellem 0 og 240, afhængig af systemenhed og valgt datakommunikation. Er systemenheden en gateway type AKA 245 skal versionen være 6.20 eller nyere. Adressen sendes til systemenheden, når menuen indstilles til ON VIGTIGT: Inden du indstiller o04 SKAL du indstille o61. Ellers får du det forkerte datasæt sendt afsted. (Funktionen benyttes ikke når datakommunikationen er MODBUS) Adgangskode 1 (Adgang til alle indstillinger) Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille en talværdi imellem 0 og 100. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen = 0. (99 vil altid give adgang.) Konfiguration af lysfunktion 5) Lys styres med lokal DI kontakt og et central 230 V signal på DI7. Begge skal være on før lyset er tændt. (Hvis der er valgt natgardin, vil det være synkroniseret med lysfunktionen) 6) Som "5", men lyset vil følge en manuel styring af natgardinet. (1-4 Anvendes ikke) Valg af application Regulatoren kan konfigureres på forskellig vis. Her indstilles hvilken af de 8 anvendelser, der ønskes. På side 7 til 8 kan du se oversigten over anvendelser. Denne menu kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet dvs. "r12" er indstillet til 0. o03 o04 o05 o38 o61 Acc. code Light config Appl. Mode AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

12 Adgangskode 2 (Adgang til justeringer) o64 Acc. code 2 Der er adgang til justering af værdier, men ikke til konfigurationsindstillinger. Hvis indstillingerne i regulatoren skal beskyttes med en adgangkode, kan du indstille en talværdi imellem 0 og 100. Hvis ikke, kan du annullere funktionen med indstillingen = 0. Hvis funktionen anvendes skal adgangskode 1 (o05) også anvendes. Gem som fabriksindstilling o67 - Med denne funktion gemmes regulatorens aktuelle indstillinger som en ny grundindstilling (de tidligere fabriksindstillinger overskrives). Digitalt indgangssignal - DI3. Kontaktsignal o84 DI3 config. Regulatoren har en digital indgang 3, der kan anvendes til en af de følgende funktioner: Off: Indgangen anvendes ikke. Indstilling 1-11 anvendes ikke 12) Natgardin. Pulstryk aktiverer natgardinet 13) Benyttes ikke ) Benyttes ikke 16) Lys. Lysfunktion når der er signal på både DI3 og DI7. 17) Ekstra lys. Lysfunktion når der er signal på både DI4 og DI8. 18) Aflyse afrimning. Afrimningsudgange afbrydes, når indgangen sluttes. 19) Overstyre lys på møbel uden natgardin (pulstryk). Digitalt indgangssignal - DI4. Kontaktsignal. Se ovenstående DI3 P55 DI4 config. Digitalt indgangssignal - DI5. Kontaktsignal. Se ovenstående DI3 P56 DI5 config. Digitalt indgangssignal - DI6. Kontaktsignal. Se ovenstående DI3 P57 DI6 config. Digitalt indgangssignal - DI7. Højvoltsignal. Funktionerne er de samme som for P58 DI7 config. DI3, men signalet er 0 V / 230 V. Se også oversigten side 6. Digitalt indgangssignal - DI8. Højvoltsignal. Se ovenstående DI7 P59 DI8 config. Max. åbningstid af natgardin efter manuel DI-aktivering P60 BlindOpenTim Forsinkelsestid inden natgardinet automatisk går ned igen efter manuel åbning pga. varepåfyldning. Reset indstillinger på ID-modulet P61 ResetID Mem. Alle indstillinger nulstilles, så ID-modulet kan modtage indstillinger fra en anden regulator. Konfiguration af natgardinfunktion P64 Blind config On= natgardinfunktion anvendes. Off=natgardinfunktion anvendes ikke. Ventilatorpause imens natgardin ruller ned P65 BlindFanStop Her indstilles en pausetid for ventilatorerne, så natgardinet uhindret kan rulle ned til korrekt placering. Max. On-tid for lys efter manuel DI-aktivering Forsinkelsestid inden lyset slukkes igen efter lyset er tændt manuelt pga. varepåfyldning. P66 Light On Time Service Service Status på DI1 indgangen. On/1=sluttet u10 DI1 status Status på DI2 indgangen. On/1=sluttet u37 DI2 status * Status på relæet til køling u58 Comp1/LLSV * Status på relæet til ventilator u59 Fan relay * Status på relæet til afrimning u60 Def. relay * Status på relæet til kantvarme u61 Railh. relay Status på relæet til alarm u62 Alarm relay Status på relæet til lys u63 Light relay * Status på relæet til varmgasventilen u64 SuctionValve * Status på relæet til kompressor 2 u67 Comp2 relay * Status på relæet til varmgas u80 Hotgas valve * Status på relæet til varmelegemet i drypbakken u81 Drip tray * Status på relæet til natgardin u82 Blinds relay * Status på relæet til afrimning 2 u83 Def. relay 2 Status på indgangen DI3 (sluttet /åbent) u87 DI3 status * Status på relæet til lys 2 U36 Extra light * Status på relæet tll ventilator ECO U37 Fan Eco * Status på relæet til afrimning 3 U38 Def. relay 3 Status på DI4 indgangen. 1=sluttet U39 DI4 status Status på DI5 indgangen. 1=sluttet U40 DI5 status Status på DI6 indgangen. 1=sluttet U41 DI6 status Status på højvoltsindgangen DI7 U42 DI7 status 12 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

13 Status på højvoltsindgangen DI8 U43 DI8 status Modbus kommunikationsstatus. 0%=ingen. 100%= alt ok U45 Comm. status * Status på relæet til drainventilen 1=on U55 Drain valve *) Ikke alle vil blive vist. Der vises kun den funktion, der hører til den valgte application. Driftstatus Regulatoren gennemgår nogle reguleringssituationer, hvor den bare venter på næste punkt i reguleringen. For at synliggøre disse "hvorfor sker der ikke noget", kan du se en driftsstatus i displayet. Tryk kortvarig (1s) på den øverste knap. De enkelte statuskoder betyder følgende: (Measurement) Ctrl. state: (Vises i alle menubilleder.) Manuel styring af udgange S25 25 Power modul application S46 46 Andre visninger: Visning af normaldrift Password er påkrævet. Indstil password Reguleringen er stoppet via hovedafbryderen on PS OFF Fejlmeddelelser I en fejlsituation vil lysdioderne på displayet blinke, og alarmrelæet bliver aktiveret. Hvis du trykker på den øverste knap i denne situation, kan du se alarmmeddelelsen i displayet. Er der flere, kan du trykke videre og se dem. Der er to former for fejlmeddelelser - enten er det en alarm, der optræder under den daglige drift, eller det er en fejl i installationen. A-alarmer vil først blive synlige, når den indstillede tidsforsinkelse er udløbet. E-alarmer vil derimod straks blive synlige, når fejlen indtræder. Her er de meddelelser, der kan komme: Kode / Alarmtekst via datakommunikation Betydning A45/--- Standby mode Standby tilstand (stoppet regulering via r12) E1/--- Ctrl. error E40/--- ID ModuleErr E41/--- DO1 Fuse err. E42...E48 / DO2...DO8 E52/--- DO2 Low Load E55/--- DO5 Low Load E56/--- DO6 Low Load E58/--- DO8 Low Load Fejl i regulatoren Der er ikke korrekt kommunikation med ID-modulet Overstrøm på DO1. Sikringen er koblet ud Som ovenfor. Sikringen er koblet ud på det respektive relæ Lavt strømforbrug på DO2. Kontrollér belastningen Lavt strømforbrug på DO5. Kontrollér belastningen Lavt strømforbrug på DO6. Kontrollér belastningen Lavt strømforbrug på DO8. Kontrollér belastningen Datakommunikation Vigtigheden af de enkelte alarmer kan defineres med en indstilling. Indstillingen skal foretages i gruppen "Alarm prioritet" / "Alarm destinations" Indstilling fra Indstilling fra Log Alarmrelævalg Sendes over Systemmanager AKM (Alarm destination) Ingen Høj Lav-Høj Netværk Høj 1 X X X X Middel 2 X X X Lav 3 X X X Kun log X Afbrudt AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

14 Betjening Display Værdierne bliver vist med tre cifre, og benyttes ved indstilling. Lysdioder på fronten De tre nederste lysdioder vil indikere en alarmsituation: º º º º Lysdioderne vil blinke, når der er en alarm. I denne situation kan du kalde fejlkoden frem på displayet og udkoble / kvittere alarmen ved at trykke kortvarigt på den øverste knap. Knapperne Når du vil ændre en indstilling, vil den øverste og nederste knap give en højere eller en lavere værdi alt efter hvilken knap, du trykker på. Men før du kan ændre værdien, skal du have adgang ind i menuen. Det får du ved at trykke på den øverste knap i et par sekunder så kommer du ind i rækken med parameterkoder. Find den parameterkode du vil ændre, og tryk så på den midterste knap så værdien for parameteren vises. Når du har ændret værdien, gemmer du den nye værdi ved igen at trykke på den midterste knap Eksempler Indstille en menu 1. Tryk på den øverste knap til konfigurationsadgangen cfg vises 2. Tryk på øverste eller nederste knap og find hen til den parametergruppe, du vil indstille 3. Tryk på den midterste knap så du kommer ind i gruppen 4. Tryk på øverste eller nederste knap og find hen til den parameter, du vil indstille 5. Tryk på den midterste knap hvorefter værdien vises 6. Tryk på den øverste eller den nederste knap og indstil den nye værdi 7. Tryk igen på den midterste knap for at gemme værdien. Udkoble alarmrelæ / kvittere alarm /se alarmkode Kort tryk på den øverste knap. Hvis der er flere alarmkoder ligger de i en rullestak. Tryk på den øverste eller nederste knap for at se rullestakken igennem. Retur til forrige menu 1. Tryk på den øverste eller nederste knap til ESc vises. 2. Tryk på den midterste knap. 14 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

15 Menuoversigt Password Konfiguration on (off) PS cfg r12 Main switch Service Service Anlægsindstillinger in di1 o03 Modbus adresse out do1 Udlæs status på udgange. / Tvangsstyre udgange, når r12 = service (-1) Udlæs status af indgange di2 o04 Service pin (kun ved LON) bus b01 Modbus-kvalitet do2 di3 ESc r-- Menugrupper. Se også de følgende sider. L-- do4 di5 o-- do5 di6 P-- do6 di7 u-- do7 di8 do3 di4 Retur ESc do8 ESc Retur do9 Retur ESc Retur Afslut hver gruppe med ESc (Retur) Kom godt igang Med følgende procedure vil du få reguleringen startet hurtigst mulig: 1 Basisindstillingerne er foretaget af møbelfabrikanten 2 Foretag de anlægsbestemte indstillinger, som er vist øverst 3 Afslut med parameteren r12 = 1 som starter reguleringen (i et nyt og ikke tidligere indstillet apparat, vil r12 være indstillet til 0, som betyder stoppet regulering) 4 Send adressen til systemenheden: Ved MODBUS: Aktivér skanfunktionen i systemenheden Hvis der er indsat et andet datakommunikationskort i regulatoren: - LON RS485: Aktiver funktionen o04 AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

16 Menu Parameter El-diagram side 7 til 8 Min. Funktion Kode værdi Normaldrift r- Displayvisning ved regulering on Manuel service, Stop regulering, Start regulering (-1, 0, 1) Strømmåling L- Max. værdi r Aktuel målt strøm igennem relæ1 (DO1) L Ampere Do for relæ 2 til 8 L12- L Ampere Sikringsstatus for relæ 1. / Genindkobling L /off 1/on 1/on Do for relæ 2 til 8 L22- L28 Strømværdi hvor relæet skal koble ud. Anbefalet indstilling = målt forbrug + 25%. 0=ingen anvendelse Do for relæ 2 til 8 L32- L /off 1/on 1/on L / 4 A 16 A / 4 A 16 A 16 Definér hvilken DI-indgang, der skal aktivere relæ DO1 L Do for relæ 2 til 8 L42 L43 L44 L45 L46 L47 L Aktuel målt spænding på fasen L1 L V Aktuel målt spænding på fasen L2 L V Aktuel målt spænding på fasen L3 L V Alarmgrænse for lavt forbrug på DO2 L A 10 A 1 Alarmgrænse for lavt forbrug på DO5 L A 10 A 1 Alarmgrænse for lavt forbrug på DO6 L A 10 A 0 Alarmgrænse for lavt forbrug på DO8 L A 10 A 1 Diverse o- Forsinkelse af udgangssignaler efter opstart o sec 600 sec 5 Adresse på netværk o On/Off omskifter (Service Pin meddelelse) VIGTIGT! o61 skal indstilles før o04 (anvendes kun ved LON 485) o /Off 1/On 0/Off Adgangskode 1 (samtlige indstillinger) o Konfiguration af lys og natgardinfunktionen: 1-4= Benyttes ikke. 5=Manuel styring af natgardin. Påvirker ikke lyset. 6=Manuel styring af natgardin + påvirker lyset. (Lyset er tændt, når natgardinet er oppe, og slukket når det er nede.) o Valg af application. Se oversigten side 7 til 8 * o Adgangskode 2 (delvis adgang) o Overskriv regulatorens fabriksindstillinger med de nuværende indstillinger Indgangssignal på DI3. Kontaktsignal. 0-11=Benyttes ikke. 12=Natafdækning =Benyttes ikke. 16=Lys. 17=Ekstra lys. 18=Aflyse afrimning. 19=Overstyre lys. Fabriksindstilling o /Off 1/On 0/Off o Indgangssignal på DI4. Kontaktsignal. Se ovenstående DI3 P Indgangssignal på DI5. Kontaktsignal. Se ovenstående DI3 P Indgangssignal på DI6. Kontaktsignal. Se ovenstående DI3 P Indgangssignal på DI7. Højvoltsignal. Se ovenstående DI3 P Indgangssignal på DI8. Højvoltsignal. Se ovenstående DI3 P Max. åbningstid af natgardin efter manuel overstyring med DI P min. 60 min. 5 aktivering. Slet alle nuværende regulatorindstillinger på ID-modulet. P / off 1 / on 0 / off Konfiguration af natgardinrelæet. On= natgardin anvendes P / off 1 / on 1 / on Stoptid for ventilatorer imens natgardinet ruller ned P sec 300 sec 60 Max. on tid for lys efter manuel DI aktivering P min. 60 min. 30 SW = 1.8x Aktuel indstilling 16 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

17 Fortsat Kode Min. Max. Fab. Aktuel Service u- Status på DI1 indgangen. 1=sluttet u Status på DI2 indgangen. 1=sluttet u Status på relæet til køling ** u Status på relæet tll ventilator ** u Status på relæet til afrimning ** u Status på relæet til kantvarme ** u Status på relæet til alarm ** u Status på relæet til lys ** u Status på relæet til varmgasventilen ** u64 1 Status på relæet til kompressor 2 ** u67 1 Status på relæet til varmgas- / drænventil ** u80 1 Status på relæet til varmelegeme i drypbakke ** u81 1 Status på relæet til natgardin ** u Status på relæet til afrimning 2 ** u Status på DI3 indgangen. 1=sluttet u Status på relæet til lys 2 ** U Status på relæet tll ventilator ECO ** U Status på relæet til afrimning 3 ** U Status på DI4 indgangen. 1=sluttet U Status på DI5 indgangen. 1=sluttet U Status på DI6 indgangen. 1=sluttet U Status på højvoltsindgangen DI7. 1=Modtager spænding U Status på højvoltsindgangen DI8. 1=Modtager spænding U Modbus kommunikationsstatus. 0%=ingen. 100%= alt ok U Status på relæet til drainventilen. 1=trukket ** U55 1 *) Kan kun indstilles, når reguleringen er stoppet (r12=0) **) Kan styres manuelt, men kun når r12 = -1 Med adgangskode 2 er der kun adgang til serviceudlæsningerne samt r12 og o64. Fabriksindstilling Hvis du får behov for at vende tilbage til de fabriksindstillede værdier, kan det ske således: - Tilslut et display med betjeningsknapper til regulatoren - Aktiver indstillingen P61, så ID-modulet nulstilles - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Fjern ID-modulet fra regulatoren - Hold den øverste og nederste knap inde på displayet samtidig med at du igen tilslutter forsyningsspændingen - Afbryd forsyningsspændingen til regulatoren - Placér ID-modulet i regulatoren - Tilslut forsyningsspændingen til regulatoren. AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

18 Data Forsyning Hovedafbryder Display Eksternt display Digitale indgange DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6 Digital indgang DI7, DI8 Nøjagtighed Relæer 400 V 3N a.c. / 400 V 2N a.c. / 230 V N a.c. +10/-15%, 30 VA, 50 Hz Automatsikring, 4 pol, 16 A, SIL godkendt 2 stik for tilslutning af eksterne display EKA 163B eller 164B Signal fra kontaktfunktioner. Krav til kontakter: Ingen. Kabellængden må max. være 15 m. Benyt hjælperelæer, når afstanden er længere. 230 V a.c. Max.2,5 mm 2 I - måling L11 - L18 DO1-DO8 On: DI > 80 V a.c. Off: DI < 24 V a.c A: +/-15% min. +/- 1 A Max. 16 (12) A I max: Indstillelig 4-16 A I max. = 0 = udkobling aflyst Alarmrelæ 4 (3) A. Min. 100 ma* Omgivelser Tæthedsgrad IP 20 Vægt El-tilslutningskabel Datakommunikation Godkendelser 0-55 C, under drift C, under transport 20-80% Rh, ikke kondenserende Ikke chokpåvirkninger / vibrationer 3,8 Kg Fast Udvidelsesmulighed MODBUS LON RS485 EU lavspændingsdirektiv og EMC krav til CE-mærkning er opfyldt. LVD-testet iht. EN , EN og EN EMC-testet iht. EN og EN *) Guldbelægning sikrer sluttefunktion ved små kontaktbelastninger. 18 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

19 Bestilling Type Funktion Bestilling AK-CT 200A Controller tray til kølemøbelstyring. Med MODBUS datakommunikation 084B0040, (1 stk.) 084B0070, (6 stk.) AK-CT 201A ID-Modul med kode til styring af signaler fra ekstern regulator 084B0041, (1 stk.) 084B0071, (60 stk.) EKA 163B Eksternt display med stik til direkte tilslutning 084B8574 EKA 164B Eksternt display med betjeningsknapper og stik til direkte tilslutning Ledning med stik til displayenhed. 24 stk. 0,3 m 2 m 3 m 6 m 9 m 084B B B B B B7630 Konsol for vægmontage af display 084B8584 EKA 175 Datakommunikationsmodul LON RS B8579 AK-CT 201A User Guide RS8GT501 Danfoss

20 Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. ADAP-KOOL 20 User Guide RS8GT501 Danfoss AK-CT 201A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A User Guide Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer

Læs mere

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Temperaturregulator til begrænsning af trykgastemperaturen EKC 319A REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren begrænser trykgastemperaturen på kompressorer ved at åbne

Læs mere

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Interface EKC 366 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til regulering af en ventil på et køleanlæg - fx ved: Langtidsopbevaring af frugt og grønt Klimaanlæg

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator EKC 331 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Fordele

Læs mere

Protokol interface AK-PI 300

Protokol interface AK-PI 300 User Guide Protokol interface AK-PI 300 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 300 er et mellemled, så enheder af typen Daikin kan betjenes via en Systemmanager fx AK-SM 720

Læs mere

Protokol interface AK-PI 200

Protokol interface AK-PI 200 User Guide Protokol interface AK-PI 200 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 200 er et mellemled, så regulatorer af typen AKC og AKL kan betjenes via en Systemmanager fx

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 102 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum Styring af afrimning Til

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual

Kapacitetsregulator EKC 331T. Manual Kapacitetsregulator EKC 331T Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsregulering af kompressorer eller kondensatorer på mindre køleanlæg. Der kan reguleres med op til 4 ens kapacitetstrin.

Læs mere

User Guide AK-SM 720 Boolean logic

User Guide AK-SM 720 Boolean logic User Guide AK-SM 720 Boolean logic ADAP-KOOL Refrigeration control systems Anvendelse Funktionen er indeholdt i Systemmanager type AK-SM 720, og kan anvendes til brugerdefinerede funktioner. Funktionerne

Læs mere

Overvågningsenhed AK-LM 330

Overvågningsenhed AK-LM 330 User Guide Overvågningsenhed AK-LM 330 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Menuoversigt Denne menubetjening kan anvendes sammen med Systemsoftware type AKM. Beskrivelsen er delt op i de funktionsgrupper,

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual

Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210. Manual Regulator til temperaturstyring - AK-CC 210 Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 8 Betjening...18 Menuoversigt...20 Bestilling...22 Tilslutninger...23 Data...24

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313

Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313 Regulator til kaskadesystemer med CO2 EKC 313 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren kan anvendes på systemer med kaskaderegulering og CO2 som kølemiddel på lavtemperaturkredsen. Den regulerer kølingen

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202A,B,C og EKC 302A,B. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 22A,B,C og EKC 32A,B Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler og kølerum i supermarkeder Styring af afrimning, ventilator,

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Niveauregulator EKC 347. Manual

Niveauregulator EKC 347. Manual Niveauregulator EKC 347 Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til niveauregulering af kølemiddelniveauet i: Pumpebeholdere Separatorer Mellemkølere Economisere Kondensatorer Receivere System

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure

Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk Brochure Regulatorer til temperaturstyring EKC 201 og EKC 301 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk Brochure Introduktion EKC 201 (til indbygning i tavle) og 301 (til montering på DIN-skinne) er specielt udviklet

Læs mere

Woodley Protokol interface AK-PI 100

Woodley Protokol interface AK-PI 100 User Guide Woodley Protokol interface AK-PI 100 ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Funktion AK-PI 100 er et mellemled, så enheder af Woodley-typer kan betjenes via en Systemregulator

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual

Regulator til fordamperstyring AK-CC 750. Manual Regulator til fordamperstyring AK-CC 750 Manual Indhold 1. Introduktion...3 Anvendelse... 3 Principper... 4 2. Design af en regulator...7 Moduloversigt... 8 Fælles data for moduler...10 Regulator...12

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Regulator til styring af én fordamper EKC 414A1 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren er en total kølemøbelstyring, der har integrerede køletekniske funktioner,

Læs mere

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder.

IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C LED (lysdiode) instrumenter til køl/ frost infrarød IR32C: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for køle-/ frostanlæg med drift inden for lave temperaturområder. IR32C - COMPACT modellen

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual

Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A. Manual Regulator til styring af fordamper på vandkøler EKC 316A Manual Introduktion Anvendelse Regulator og ventil kan anvendes, hvor der stilles krav til nøjagtig regulering af overhedning og temperatur i forbindelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer Design guide Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Denne installationsvejledning omhandler de datakommunikationssystemer, der indgår

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23

Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3005 AME G3015 AME V 082G3017. Type Forsyningsspænding Best.nr. AME G3006 AME 23 Datablad Motorer til modulerende styring AME 10, AME 20, AME 30 AME 13, AME 23, AME 33 - med DIN EN 14597-certificeret spring return funktion (nedadgående fjeder) eskrivelse AME 10 AME 13 AME 20, AME 30

Læs mere

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Installationsvejledning

Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Installationsvejledning Datakommunikation imellem ADAP-KOOL Køleanlægsstyringer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Installationsvejledning Introduktion Denne installationsvejledning omhandler de datakommunikationssystemer, der

Læs mere

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL

ELEKTRONISK STYRETAVLE & SYSTEM 500 DIGITAL Specifikationer 20-0547 20-0547-2 Mærkespænding: 400V, 50/60Hz, 3-faset. 230V, 50/60Hz, 1-faset. Mærkeeffekt: 13000W. 3680W. Mærkestrøm: 3 X 20A. 16A. Tilladelig belastning: Pumpe: 230V, 8A, 1800W Blæser:

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator.

Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Sammenkobling af gulvvarmestyring og Danfoss ECL Comfort 110 eller 210/310 regulator. Indholdsfortegnelse Funktionsbeskrivelse... 2 El-tilslutning... 2 ECL 110... 2 ECL 210 og 310... 3 ECL indstillinger...

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning ELCANIC A/S Counter Type CNT150 Version 2.00 Inkl. PC programmet: Cnt150 Version 3.00 Betjeningsvejledning Generelt: ELCANIC A/S COUNTER Type CNT150 er en microprocessor baseret tæller. Specielt designet

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 85QM

Aktuator til modulerende styring AME 85QM Aktuator til modulerende styring AME 85QM Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med store trykuafhængige reguleringsventiler af typen AB-QM DN 200 og DN 250. Specielle funktioner: positionsindikation

Læs mere

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner

Digital elektronisk termostat med afrimning styring. Brugermanual. Læs og arkiver Disse instruktioner Digital elektronisk termostat med afrimning styring Brugermanual Læs og arkiver Disse instruktioner Denne manual indeholder vejledning i brugen af følgende 2 styringer. PJEZS00000 kun køl Vigtigt! Begge

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

IR33C0LR00 LED instrument til frost -------------------------------------------------------------------------------------------

IR33C0LR00 LED instrument til frost ------------------------------------------------------------------------------------------- IRLR: Elektronisk digital termostat med afrimningskontrol for frostanlæg. IR OMPAT modellen (2 x 74) er en lille termostat og afrimningskontrol med 4 relæer. Den er den ideelle løsning til frostanlæg.

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Kommunikation for fuld PC kontrol.

Kommunikation for fuld PC kontrol. TEKNISK BESKRIVELSE 1400H101DK Ver.01 (01 af 08) R www.ako.es ET PERFEKT UDVALG AF ELEKTRONISKE STYRINGER FOR: Temperatur udlæsning og kontrol. Forskellige former for kompressorbeskyttelse. Programmering

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02

MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 MICROCHILLER 2 Manual 001721B02 Udgave 07.08 Erstatter 06.05 Brugervejledning BRUGER Version Brugergrænseflade Grønt 3 cifret display (plustegn og komma), gult driftssignal og rødt alarmsignal. Betydning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D

Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D User Guide Regulator til temperaturstyring EKC 202D og EKC 302D ADAP-KOOL Refrigeration control systems Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til temperaturregulering af kølemøbler i supermarkeder.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Kapacitetsregulator til tørkøler AK-PC 420 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion Anvendelse Regulatoren anvendes til kapacitetsstyring af en tørkøler inklusiv blæsere, 3-vejsventil og

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring med analog rumtermostat Opstart af gulvvarmestyring

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel:

Elektronisk timer TT 34 U P. Comadan A/S, Messingvej 60, 8940 Randers SV, tlf: Frontpanel: Elektronisk timer TT 34 Frontpanel: SET CNT TT 34 28.58 4 3 U P TT 34 er en programmerbar timer med en eller to udgange. Instrumentet kan programmeres med op til 3 forskellige setpunkt-tider, 5 funktionsmuligheder

Læs mere

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM

Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Aktuator til modulerende styring AME 435 QM Beskrivelse Variabel regulering af ventilflow fra lineært til logaritmisk eller omvendt. Belastningsafhængige endestopkontakter, der sikrer, at aktuator og ventil

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

SEITRON TRÅDLØS STYREENHED SEITRON TRÅDLØS STYREENHED DLP 241 og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED Sammenkoblings muligheder af styreenheder, med op til 80 kanaler. Frostsikring. Mulighed for tilslutning af pumpestyring. Kan

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D. Manual

Regulator til temperaturstyring - EKC 202D. Manual Regulator til temperaturstyring - EKC 202D Manual Indhold Introduktion... 2 Virkemåde... 3 Anvendelser... 6 Funktionsoversigt... 7 Betjening...16 Menuoversigt...17 Overstyring...19 Bestilling...19 Tilslutninger...20

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere