ning ved Uddrag Kristian af beretn Nielsen Avlsfore pressen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ning ved Uddrag Kristian af beretn Nielsen Avlsfore pressen."

Transkript

1 Årsmøde 2015 i Korsør af beretn Nielsen Uddrag Kristian Christensen, Avlsfore ning ved og Keld eningen Dansk Holstein Velkommen til alle deltagere i årsmøde i Dansk Holstein her på Sjælland, en særlig velkomst til deltagere fra Norge, Sverige, Finland, Tyskland og Nordamerika samt også velkommen til ansatte i NAV og SEGES Kvæg samt pressen. Formanden indledte med de mange ting, hvor der er grund til at vinke med flaget til positive resultater:

2 Månedsstatistikken Først vil jeg se lidt på den seneste månedsstatistik fra RYK. Her kan vi se, at ydelsen det sidste år er steget med 375 l mælk med ekstra 11 kilo fedt og 12 kilo protein og de renracede Holstein besætninger nærmer sig her den 31. juli med 791 kilo værdi stof de 800 kilo måske til oktober. Det er også glædelig at se at kalve dødeligheden stadig falder både ved kælvning og fra dage. For få år siden havde vi over 10 % dødfødte ved 1. kælvning den er nu faldet til 8,5 %, det er stadig højt men det går i den rigtige retning. Ved senere kælvninger er der 4,8 % dødfødte, og med døde kalve i perioden dage er 5,7 % det laveste for alle malkeracer. Vedrørende overlevelse for kalve er der et nyt indeks på vej for der er arvbarhed, og det har en værdi så det bør med tages i NTM, især da det ikke bremser for fremgang på andre egenskaber. Der er et punkt mere i statistikken jeg vil tage fat i, nemlig afgangs årsager. Her falder % med indberettet afgangsårsag fra 55 til 52, det er beklageligt, da det er facitlisten på avlsarbejdet. Hvor årsagen til faldet skal findes må I hjælpe med, for tallet skal op igen og gerne noget højere. Længe levende køer og LivstidsProduktion har det sidste år været et stort emne, og vi er fra Dansk Holstein glade for at vi sammen med andre i rådgivningen har været med til at sætte den dagsorden. Vi har i året løb fået bedre redskaber til at vise livstid o produktion. Den nye mælkeproduktions opgørelse viser på en god måde, hvad de køer, der forlader besætningen til slagt og død, har præsteret og hvilken betydning det har for livsydelsen, men også dagsydelsen fra fødsel til slagt.

3 Ydelse og Holdbarhed Holstein RDM Jersey Alle køer Årsydelse pr. ko (kg EKM) Udsætterpct, køer (%) 38,8 41,4 35,5 Pct døde køer (%) 4,9 3,3 5,6 Alder ved 1. kælvn., mdr. 26,1 26,8 24,8 Afgåede køer (slagtede/døde) Antal malkeår pr. ko (år) 2,6 2,5 2,8 Livsydelse i alt pr. ko (kg EKM) Levealder køer (år) 4,8 4,8 4,9 Livstidsydelse pr. levedag (kg EKM) 14,9 13,5 13,8 Afgåede køer: slagtede/døde inden for de seneste 24 måneder Til denne tabel, så tror jeg det kan tilføjes, at mange kvægbrugere kan overveje deres strategi for udskiftning og anvendelse af al opdræt. Opdrætsperioden kan være dyr, varierende i besætninger fra kr til kr med et rundt gennemsnit på kr. For nogen er det en nødvendighed eller ønsket med meget opdræt, og tilhørende omkostninger. Andre har overskud af hundyr, men kan man samtidig sælge gode dyr i 1. eller 2. laktation til eksempelvis eksport til gode priser, så kan det være en god forretning endda. Men for andre vil et reduceret antal opdræt og en del af insemineringerne foretaget med kødkvægssæd og salg af alle krydsningsdyrene være en god model. Den havde vi oppe på aftenmødet i vinter.

4 Hvordan vi end vender og drejer situationen, så er det vigtigt, at I har fokus på, at køerne får længere LivstidsProduktion, hvorved der kan være færre dyr gennem opdrætsperioden og køerne kan producere længere tid. Det er ikke et spørgsmål om avl, det kan køerne godt, det er et spørgsmål om I vil tænke anderledes til gavn for jeres økonomi. Ydelse og Holdbarhed Holstein forskelle Alle køer Laveste 25 % Gns Højeste 25 % Årsydelse pr. ko (kg EKM) Udsætterpct, køer (%) 33,9 39,8 44,9 Pct døde køer (%) 2,9 4,9 6,4 Alder ved 1. kælvn., mdr. 24,7 26,1 26,8 Afgåede køer (slagtede/døde) Antal malkeår pr. ko (år) 2,3 2,6 2,9 Livsydelse i alt pr. ko (kg EKM) Levealder køer (år) 4,5 4,8 5,1 Livstidsydelse pr. levedag (kg EKM) 13,6 14,9 16,2 Denne tabel viser faktisk enorm spredning fra den bedste til den dårligste fjerdedel af besætningerne hos Holstein. Der er kg mælk mellem de 2 yderpunkter af bedste gruppe til dårligste gruppe. Der er 11 % lavere udskiftning i bedste gruppe, 3,5 % lavere dødelighed i bedste gruppe og 2 måneder lavere kælvealder. Ser vi på de afgåede køer er der godt et halv år længere produktionstid fra dårligste til bedste fjerdedel, der er kg mælk mere, der er godt et halvt år længere levetid i bedste gruppe og selvfølgelig dermed også en højere dagsydelse FRA Fødsel til afgang (slagt/død).

5 Danmarksrekord ny 2 x i 2015 Det blev også i år, at Søren Bojers rekord for livstids ydelsee blev slået, ikke bare en gang men to gange. I februar blev der festet hos Lisbeth Klinge på Mols og her i august hos I/S Breeuwsmaa i Skærbæk

6 Mål og avlsmål Målet er ikke i sig selv disse fantastiske enkelt præstationer, men en ko der uden problemer kan klare 5 66 kælvninger og kg mælk. Hvad skal der så til for at nå der til? Ja selvfølgeligg gode stalde, godt foder og en rigtig god pasning, men vi gør også meget i avlen for de egenskaber. I senestee information fra SEGES, Kvæg var der stor glæde over at celletal stadig falder trods kvoteophør ogg meget andet, dygtige kvægbrugere med gode driftsledelsesprogrammer, men der er ingen bemærkninger til avlens med indflydelse. Men den er der dog også. NTM er vi i Dansk Holstein med til at holde bedst muligt up to date sammen med kolleger i Norden og ikke mindst NAV for at t skabe et konstant bedre avlsresultat. Vi skal i den forbindelse havee et kort møde i morgen formiddag om forskelligee nordiske emner. Den helee tiden løbende opdatere ede avlsplan i Viking med stor fokus på intensivt at bruge unge avlsdyr med højt genomisk værdi er stærkt medvirkende og skulle kunne hæve den årlige fremgang på NTM til 4 5 indeks enheder.

7 Ældre køer Hvad er det så der gør, at en ko bliver gammel? Ja, for at den kommer over 1. laktation er der nogle ting der skal være på plads: Den skal give mælk nok kan blive med kalv og er nem at arbejde med, ja, ellers når hun ikke 2. laktation. Senere synes jeg at vi kan se, at eksteriør kommer til at betyde mere og mere, her kan kåring være et godt redskab til at give os de nødvendige informationer og holde eksteriøret på rette spor. Selv om en genomisk test af et hundyr giver et godt billede af dyrets genetik, så øges informationsmængde og sikkerheden altså med en kåring. Derfor kan jeg kun opfordre til stadig at bruge dette tilbud, det giver også et bedre grundlag for insemineringsplanen, og besætningskåringer tæller også med, når en tyr får døtre afprøvning. For de ældre køer i 2. og 3. laktation er gode ben og et funktionel yver vigtige for overlevelse. En ko, der ikke kan gå eller som er besværlig at malke slagtes, mens de lettere overlever en yverbetændelse eller en ekstra inseminering. Det betyder ikke, at det ikke er vigtigt at avle efter alle egenskaber i NTM, men at vi hele tiden skal finde den rigtige balance. Fodereffektivitet Der er på verdensplan endelig blevet opmærksomhed på, at Holstein koen ikke må blive for stor, og spørgsmålstegn ved, hvordan vi stopper denne vækst i størrelse. Denne størrelsesvækst har vi stoppet eller kraftigt reduceret i Norden, de sidste år har vi haft 0,5 mm vækst i størrelse på 1. kalvs køer pr år. Og med ændringen fra krop til Kropskapacitet kan vi også bedre styre det fremover.

8 Et egentligt indeks for Fodereffektivitet med baggrund i virkelige målinger på en række dyr og anvendelse af disse data til en letteree vej til et sådant indeks vil vi først se om nogle år. Men der d arbejdes seriøst sammen om emnet i en række lande, herunder dee Nordiske lande og vore Forkningscentre. Dyrskuer. Når det drejer sig om dyrskuer ogg Holstein køer, så s er der Landskuet som det samlede billede og alle de andre lokale til at give g mange gode billeder på udviklingen. Landsskuet får jo selvfølgelig storr opmærksomhed, men det er ligeså meget de andre skuer, der betyder noget for bådee udstillere og de mange som møder landbruget der. Glæden ved at udstille er den samme og byboer får det samme gode indtryk af landbruget, og det er rigtig godt at vi kan bevarer de mange lokale skuer, de er en vigtig v del af at skabe interesse for køer og avl hos børn og unge, det er en god måde at fange deres interesse for køerne, så måå vi senere give en indføring i hvad avl også er. Sommetider går tingene op i en højere enhed. Dyrene harr kvalitet, klargøringen er i orden og trækkerne får vist dyre perfekt frem. Sådan var det i år for Torben Kragh og familie samt hjælpere, idet Stortoft Holstein

9 havde alle 3 Champion dyr hos Holstein og bedstee besætnings gruppe hos både Holstein og Rød Holstein. Og dertil andre flotte præstationer. Stort tillykke til jer alle på Stortoft, men også tillykke til alle andre ærespræmie vindere ja og til alle udstillere, som er med til at gøre Landskuet till noget særligt. Insemineringer og avlsplan Insemineringerne med Holstein holder samme takt som gennem mange år med næsten status Quo, som det ses på. Det var måskee af nogle forventet en stigning i insemineringer generelt efter kvotens frigivelse, det er ikke sket. Kombinationen af inseminering med Holstein til Holstein holder samme høje niveau, og der er ikke nogett der tyder på øget krydsning hos Holstein med andre malkeracer, men snarere lidt mere anvendelsee af kødkvæg til Holstein og andre malkeracer. Det er en mulighed d nogle besætninger

10 finder meget fornuftig for en god økonomisk udvikling forr besætningernes økonomi på bundlinjen medens andre a finder det bedst at sikre at der er rigeligt eller tilstrækkeligt med opdræt til att sætte ind og prøve af i besætningen. Avlsplanen i Viking er under stadig og hurtig opdatering. Genomisk selektion satte fart på en række elementer såsom tyreholdets øgede kvalitet, men for at fortsætte dette niveau er fortsat genomisk test af mange tyre og ikke mindst mange hundyr et meget vigtigtt led for øget fremgang. Den avlsmæssige kvalitet er stigende, og o der err en øgning af det genomiske niveau på anvendte tyre pr årgangg på 3 4 NTM enheder. En stærk udvikling. Test af dyr Det er absolut nødvendigt at teste så mange dyr som s muligt

11 NAV NTM er blevet optimeret på enkelte forhold gennem de senere år såsom beregningsmodeller og øget sikkerhed som følge af mulige forbedringer. Alle små + er bliver taget ind og giver her og der samlet nogle forbedringer, som vi er forpligtede til at tage med. Der er det seneste års sket forbedringer på en række forhold Forbedret eller ny model for beregning af frugtbarhed Forbedring af genomiske beregningsmodeller Ugentlige evalueringer på handyr Nye grænser for sikkerhed på avlsværdital Indeks for kalveoverlevelse De første par punkter skal stå alene, som før nævnt skal vi lave de små eller store modelforbedringer, når de er mulige og kan give en effekt. Der forventes i nærmeste fremtid ugentlige beregninger på genomisk test på handyr. Testresultaterne ugentligt er foreløbige, men de giver mulighed for at afklare en % af tyrene med for dårlige foreløbige resultater, og opdrætterne vil hurtigere kunne skaffe tyrene af vejen til kalveproducenter, så de rettidigt kan komme med i de forskellige krav til slagtning af kalve. De sidste % må afvente den endelige månedlige kørsel og sammenligning med gruppen, inden besked om køb eller afvisning kan gives. Dette gælder kun for handyrene, ikke for hundyrene, hvor resultaterne stadig vil være månedlige. I den forbindelse kan anføres, at Avlsforeningen Dansk Holstein har ønsket udformet nye stamtavler med avlsoplysninger, i nogen lighed

12 med de informationer vi kender på tyrene eller som opdrættere med test af hundyr i Tyskland har kendt til i mere end et år eller to. Sammen med ønsket til denne information har Avlsforeningen fra en af fondenes årlige afkast sat penge af til støtte for dette projekts hurtigere gennemførelse. Aftalen er at denne stamtavle er klar inden nytår, det ligger der en underskrift på mellem Avlssystemer og Dansk Holstein med naturligvis programmørerne i spil. Avlsværdital med en lavere sikkerhed kan naturligvis hoppe op og ned, det er naturgiven. Når tyrene har fået de første resultater på basis af egne døtre har disse resultater haft en tendens til at hoppe i begge retninger, men sluttende med for de flestes vedkommende tæt på resultaterne fra de senere genomiske resultater. Derfor er offentliggørelsen af avlsværdital på basis af døtreafprøvning udsat til højere sikkerhed er opnået således at stabilitet er øget. Det gælder jo ikke i samme grad som før genomisk tid, at vi skal have nye tyre i gang (dengang havde vi dog nok også til tider for travlt). Det er en rigtig god beslutning, som vi har opfordret til at få sat i værk. Ungdyroverlevelse De seneste nye indeks er Ungdyroverlevelse. At fodre og arbejde med kalve og så på et senere tidspunkt bare konstatere at de dør, det er dyrt, og jo længere de lever desto dyrere, hvis de altså skal/vil dø. Det er ikke god dyrevelfærd og koster mange penge.

13 Der er økonomi i at ungdyrene overlever, og der er e forskelle mellem tyre, så vi kan i avlen regne på det ogg bruge det til at forbedref e vores arbejde med ungdyr og senere køer, og der er resultater at a bruge i alle tre nordiske lande i NAV. Et par points her Ungdyrdødelighed hænger ikke sammen med andree egenskaber > skal den forbedres så skal den i NTM

14 At fremgangen for andre egenskaber kun påvirkes svagt ved at inddrage den i NTM At en NTM enhed bliver mere værd ved at inddrage Ungdyrdødelighed i NTM > > mere profit til landmanden Så spørgsmålet: Skal Ungdyroverlevelse med i NTM, så skal vi stemme ja. Afgangsårsager Afgangsårsager er en dell af den eksamen vore køer skal undgå at få for mange bemærkninger i. Naturligvis skal alle køer have en afgangskode, så kan vi bedre følge udviklingen med mere direkte informationer om årsager til afgang eller om der skal kigges efter udviklingenn for enkelte egenskaber. Men det kræver, at der indberettes bedree end i dag. Og att man vælger blandt de grupper der er. Svært: nogen vil have mange afgangsårsager at krydse af, andre få, dette er et kompromis

15 Hvad siger afgangsårsager generelt (alle køer) Ydelse lav, Frugtbarheden dårlig, Klov Lemmelidelser og Forhøjet celletal når vi tager ALLE køer i alle laktationer med i tabellen. Se på 1. kalvs køer DH afgangsårsager i 1. laktation i 2014 Procentisk fordeling af afgangsårsager Laktationsstadium, dage Alle over 300 Antal afgået i alt Registreret afgangsårsag(pct) 63,8 63,6 65,3 65,0 66,8 65,6 64,2 64,9 61,7 Antal med afgangsårsag Lav mælkeydelse 24,7 19,4 30,3 30,8 33,7 35,7 32,4 24,1 15,9 Dårlig frugtbarhed 22,7 3,0 3,3 2,1 3,7 6,4 12,0 23,5 48,9 Yver og pattelidelser 5,0 9,5 7,6 6,5 5,7 4,7 5,1 5,1 2,7 Stofskifte og fordøjelseslidelse 2,2 4,7 4,0 2,9 1,9 1,8 1,6 2,0 1,4 Klov og lemmelidelse 9,4 6,9 6,8 9,2 10,2 10,6 12,4 11,6 8,5 Andre sygdomme 3,1 4,4 3,4 2,6 4,0 3,2 3,7 4,0 2,2 Forhøjet celletal 4,0 1,2 2,4 3,4 4,4 5,5 6,7 5,5 3,5 Yver og patteegenskaber 7,6 12,4 13,7 10,2 9,0 8,3 7,8 6,5 4,0 Malketid 2,0 1,7 3,6 5,2 4,0 2,8 2,1 1,1 0,7 Temperament 2,0 1,7 3,6 5,2 4,0 2,8 2,1 1,1 0,7 Uheld/Ulykke 5,7 15,6 7,1 8,1 6,1 5,6 5,6 4,8 2,7 Alder 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 Paratuberkulose 0,9 0,3 0,6 0,8 1,0 1,0 1,0 1,9 0,9 Andet 8,6 16,4 10,5 9,3 9,3 7,9 6,4 7,8 7,1 For 1. lakt køer er væsentligste afgangsårsag: Lav mælkeydelse 24,7 % højest dage i lakt??? Dårlig frugtbarhed 22,7 % højest fra 204 og senere

16 Klov /lemme lidelser 9,4 % højest v dage Yver /patteegenskaber 7,6 % højest 0 60 dage e kælvning??? Malketid 2,0 % højst dage 4 5 % Temperament 2,0 % højst dage 4 5 % Klov og lemme lidelser i 1. lakt er samlet 2 % større hos Holstein end hos de to andre malkeracer, umiddelbart er det ikke en alvorligt svækket egenskab, når der kun er knap 10 % med denne afgangsårsag, men den er for os vigtig, netop fordi køer med problemer i lemmer og klove kun viser lidt brunst, ikke kommer til foderpladsen så meget som ønsket og derfor også falder lidt i ydelse, for måske til sidst at ende på slagteri. Eksport. Igen i år har der været god efterspørgsel på genetik fra Danmark. Tyske og Hollandske kvægavlsforeninger har været på flere besøg og rost det de har set. Deres selektionskrav er på indeks siden ikke anderledes end andre, men de vil gerne have indtryk af kofamilie og eksteriør. De stiller modsat nogle andre større krav til eksteriør både til moder men også til tyrens genomiske værdier. Der er på visse egenskaber som eksteriør, temperament og pattestørrelse minimumsselektion Export af genetik til kvægavl eksporteret 2015 eksportklar 2015 kvf/land tyre embryoner tyre embryoner NOG VOST TOP Q OHG 4 RBW 1 1 CRV Norge 28 I alt

17 På årsbase vurderes den samlede eksport til omkring 7 millioner kr. En dejlig opbakning til Dansk Holstein avl og ikke mindst de aktive avlere, der gør en stor indsats for at være på disse markeder. Tyrene er ikke bare solgt, de står også stærkt på hit lister i Tyskland, og på hitlisten i sommer var der i alt 10 danske tyre ud af Top 40. Sæd eksporten fra Viking går også godt, og der er eksporteret doser i Det er mindre end året før, men udviklingen det sidste stykke tid har været positiv. De største markeder er helt klar Polen med doser med Spanien, USA og Holland på de næste pladser. Af tyrene er VH Grafit i top med doser efterfulgt af VH Peder og D Sol som de næste, altså er det stadig de gamle afprøvede tyre, der trækker læsset på eksportmarked. Antallet af køer og kvier eksporteret med stamtavle har de sidste 4 år svinget fra til med fra august 14 til juli 15. Bovi Denmark. Bovi Denmark fik i foråret ny direktør, da Evald Madsen valgte at gå på pension efter en årrække med en god indsats på et vanskeligt marked. Vi er glade for her at kunne byde velkommen til Martin Kristensen som ny direktør. Martin er agronom og har arbejdet i landboforeninger med fedekalve rådgivning og økonomi og der efter nogle år i ejendomsbranchen. Bovi Denmark har i det indeværende år, der slutter , eksporteret dyr mod dyr året før. Af de dyr er 23 % køer som hovedsagelig er gået til Polen, mens de største markeder for kvier er Rusland og Grækenland. Året har været meget specielt. Fra starten af året blev der lavet mange tilbud til Rusland, men de købte ikke. Til gengæld blev der sendt mange

18 køer til Polen. I april og maj var der en kæmpe efterspørgsel, men for første gang var der ikke nogle der ville sælge, nu er e der igen masser af kvier til salg, men de nære markeder i EU er helt lukket ned med de lave mælkepriser og det er Rusland der skal trække nu. Krydsning. Da Landbrug og Fødevare Kvæg var rundt i landett på regionsmøderne i efteråret 2014 var et af de store temaer, at 40 % af a alle malkekvægs besætninger skulle ind i et krydsningsprogram. Der var ikke tale om at bruge kødkvæg til en dell af køerne, nej det var rotations krydsning mellem malkeracer der blev talt varmt for. Alleredee dengang sagde jeg, at hvis det var det bedste de kunne komme med i en krise situation, så måttee deres værktøjsk kasse være meget nær tom. Jeg kan tydelig se, hvor det her bærer henad: Jersey vil ikke krydse for så mister de deres smådyrs fordel, RDM kan ikke tåle mere for så bliver de helt væk, altså skal de 40 % findes hos Holstein, hvilket vil sige over halvdelen.

19 Jeg mener ikke den andel af krydsningsfrodighed, der skal forsvare krydsning, er godt nok underbygget til at gå så hårdt på. Viking Genetics International satser stort på krydsning i især i USA i ProCross selskabet, og måske er turen nu kommet til Danmark. På et møde om krydsning har man fra Viking Genetics International sagt, at det Holstein kunne tilføre et sådant program var ydelse og yver, og så er det bare jeg spørger: efter 30 år med et total indeks, først S indekset og nu NTM, er vi så ikke nået videre end lande som USA, hvor det bærende har været ydelse og eksteriør, så må der være nogle i kvægsavlsforening og NAV, der har meget røde øre. Vi er kommet videre. Vi har forbedret de egenskaber, som krydsning skulle fremme, og med genomisk selektion er der kommet endnu mere fart på fremgangen på de bløde egenskaber. Holstein er den race, der har den største avlsfremgang, som måske er større end krydsnings frodig med en anden race hvis vi arbejder målrettet her på. Dertil kommer, at alle ønsker ensartede køer i staldene. Der har det sidste halve år været mange artikler i fagblade om emnet, men ikke en af disse artikler har omtalt nogen af de besætninger, der har stoppet med krydsning med malkekvæg igen. Jeg kan referere fra en som siger, krydser du Holstein med en anden race, så kan det gå godt, men med ren race ved du, hvad du får. Min holdning er: tænk jer godt om inden i starter med krydsning, det tager kun en generation at krydse, 5 at komme tilbage. Ny landskonsulent På Dansk Holsteins møde i august meddelte Keld Christensen, at han ønskede at fratræde stillingen som landskonsulent med udgangen af marts Det var en meddelelse, som bestyrelsen modtog med beklagelse, men også med erkendelse af, at alting har sin tid.

20 Tak Til slut vil jeg sige tak for samarbejdet til mange sider, Holstein er i en vanskelig tid, Holstein i de andre nordiske lande, Holstein samarbejdspartnere i kvægbrugernes opbakning til arrangementer og aktivitetea andre lande samt med VD, VG, NAV, avlsafdelingen på SEGES Kvæg, og ikke mindst sekretærerne for vore lokale avlsforeninger. Jeg har i de senere år været til en del årsmøder hos de andre malke racer, og intet møde uden at de alle kan vise, at de er dee bedste og mest økonomiske, de er både røde ogg gule, men mestt gule af misundelse, for det er Dansk Holstein der har den gule førertrøje på for Højest årsydelse, Højeste livsydelse, Højeste besætnings ydelse,, Højeste avlsfremgang. Og jeg er sikker på, at renracede Holstein også i fremtidenn vil være den foretrukne ko til mælke produkti on i Danmark og resten af verden, når vi lytter til brugernes ønsker og udnytter det store avlspotena ntiale vi har med genomisk selektion. Når I tester alle de bedste hun dyr ogg vi bruger de aller bedste i avlen, så kan vi nå langt.

21 Med en madpose i hånden begavv de mange deltagere sig ud på besætningsbesøg. Johnny Nielsen, Krogsagergaard og Gjorslev Gods havde åbnet dørene, og turen blev nydt med besøg i standene hos de mange sponsorer samt besigtigel lse af køer og i øvrigt en hyggelig snak med kolleger. Ifølge mange udsagn en rigtig god eftermiddag med dejligt vejr og gode køer i telt og hestestalde, sammen med en slotstur, med mange spændende fortællinger.

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen

Holstein-aftenmøde 29. februar Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Holstein-aftenmøde 29. februar 2016 Sidste nyt om Holstein Af landskonsulent Keld Christensen Udvikling de seneste 20-25 år De gode historier om Holstein Udvikling frem til Effektive køer Sunde køer Holdbare

Læs mere

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 4 December 2015

DANSK HOLSTEIN. Avlsforeningen Dansk Holstein. Nr. 4 December 2015 DANSK HOLSTEIN Avlsforeningen Dansk Holstein Nr. 4 December 2015 Dansk Holsteins aftenmøde mandag 29. februar 2016 kl. 19,00-21,45 har foreløbigt følgende programoplæg: Session 1: Fodereffektivitet og

Læs mere

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen

Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Holdbarhed er godt NTM er bedre Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen En ung ko producerer oftest mindre mælk end køer i senere laktationer. Der er derfor penge i at have køer, som er længelevende, hvis

Læs mere

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt

NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt NTM Nordic total Merit eller var det merværdi eller mareridt Diskussionsmøde om avlsmål indenfor HF 21. januar 2010, Agerskov Kro Morten Kargo Sørensen 1 NTM et fælles nordisk avlsmål foar alle pr. race

Læs mere

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes!

Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Tyrevalget påvirker ydelse, sundhed og frugtbarhed, så det kan mærkes! Dansk Kvægs Kongres 2007 Mandag den 26. februar i Herning Kongrescenter V/ landskonsulent Ulrik Sander Nielsen Dansk Kvæg, Afdeling

Læs mere

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte

Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Godt i gang med nordisk total indeks (NTM) Hvordan beregnes økonomiske vægte Om projektet og om økonomiske værdier generelt Den valgte model principperne Kort om forudsætninger og resultater Økonomisk

Læs mere

Avl til gavn for DIN bundlinje

Avl til gavn for DIN bundlinje Avl til gavn for DIN bundlinje Optimal udnyttelse af vores avlsredskaber Indsatser i avlsplanen Øget sikkerhed = LD projektet Generationinterval Tyre & kvier Tilpasning af tyrehold Igangsætning Ventetyre

Læs mere

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

NTM. Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh. Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) Udarbejdet af: Nanna Hammershøj Mette Sandholm Anders Fogh NTM Se European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) STØTTET AF Dansk Holsteins fonde STØTTET AF mælkeafgiftsfonden Indledning EN KO

Læs mere

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics

VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed. Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics VikingGenetics har kurs mod bedre frugtbarhed Avlsleder Peter G. Larson, VikingGenetics Disposition Sædens befrugtningsevne Sædkvalitet Frugtbarheden med kønssorteret sæd Hunlig frugtbarhed Danske avlsværdital

Læs mere

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1.

Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Januar 2008 Til avlsledere og avlsrådgivere INTERBULL avlsværdital beregnet januar 2009 Der er beregnet internationale avlsværdital for de egenskaber og racer som er angivet i tabel 1. Tabel 1. Egenskaber

Læs mere

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING

27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING 27. april 2015 Gert P. Aamand, Anders Fogh og Morten Kargo KRYDSNING Avlskort som kan spilles for at trække stikket hjem Systematisk krydsning i malkekobesætningen Krydsning med kødkvægssæd Brug af kønssorteret

Læs mere

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi

Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Forlænget laktation: En mulighed for dansk mælkeproduktion? Jesper Overgård Lehmann PhD-studerende Institut for Agroøkologi Program PhD Hvorfor? Basics Besætninger og ydelse Kommende dele af PhD Reprolac

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING

KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING KOM GODT I GANG MED MALKEKVÆGSKRYDSNING Morten Kargo, AU, SEGES, Torben Nørremark, VikingDanmark, Mette Sandholm, VikingDanmark Søren Østergård, AU og Anders Fogh, SEGES Kvægkongressen februar 2017 2..

Læs mere

Endnu et år med masser af Service-tjek

Endnu et år med masser af Service-tjek Endnu et år med masser af Service-tjek Under indlægget sætter vi fokus på: Kvægbrugets økonomiske situation og udvikling Krydsningskalveprojekt Eksport Genomisk selektion Avlsplanen i dag og i fremtiden

Læs mere

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion

Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Fra skrivebord til stald Sådan optimerer jeg min produktion Dansk kvæg kongress 2011 Aftenmøde Holstein Morten Hansen Højgård B. S. Christiansen Jeg er mig sådan er jeg vi er alle særlinger Sig sandheden

Læs mere

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer?

Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? AARHUS Er der behov for nye avlsmål for økologiske malkekøer? Økologi-Kongres 2015 Onsdag d. 25-11 Morten Kargo AARHUS Hvad er et avlsmål? Emner Hvad vil vi i SOBcows? Økologisk avlsmål baseret på beregninger

Læs mere

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo

Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer. Kvæg årsmøde Heden & Fjorden Morten Kargo Anvendelse af Kombi-Kryds og andre systematiske krydsningsprogrammer Kvæg årsmøde Heden & Fjorden - 17-2 2015 Morten Kargo Fra Kvægbrugets Task Force side 27 Avlskort som kan spilles for at trække stikket

Læs mere

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering

Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Fordele ved Nordisk Avlsværdivurdering Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland, Sverige

Læs mere

Velkommen til områdemøde Viking Holstein

Velkommen til områdemøde Viking Holstein Velkommen til områdemøde Viking Holstein RGK Bob-datter MissDanmark fra Tirsvad 2013 Holstein - D Cresten datter fra Margit og Jørgen Døssing, Højslev Dagsorden Valg af dirigent Valg af stemmetællere Valg

Læs mere

Kombi-Kryds - styring og muligheder

Kombi-Kryds - styring og muligheder Kombi-Kryds - styring og muligheder Kvægbruger Henrik Pedersen, Tim Specialkonsulent Morten Kargo, VFL,Kvæg/AU Avlsrådgiver Mads Fjordside, VikingDanmark Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond

Læs mere

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng

Holdbarhed. Indlæg til LVK`s årsmøde 11/ Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Indlæg til LVK`s årsmøde 11/2 2016 Landbrugsskolen Sjælland, Høng Holdbarhed Malkekvægsproducenter Lav mælkepris Høje omkostninger Høj Gæld Produktivitet Driftsresultat Besætningens holdbarhed

Læs mere

Hvad viser registrering af afgangsårsager

Hvad viser registrering af afgangsårsager Hvad viser registrering af afgangsårsager Jørn Pedersen Dansk Kvæg Afdeling for avlsværdivurdering Indhold Registreringen (5) Hvor ofte bliver afgangsårsagerne registreret Hvilke afgangsårsager kan indberettes

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg

Nordisk Avlsværdivurdering. status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg v/direktør Gert Pedersen Aamand status og muligheder International avlsværdivurdering for kødkvæg 1. Hvad er NAV? 2. NAV for malkekvæg

Læs mere

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl

Hidtil mange sejre i nordisk kvægavl Mandag den 28. juli Hvorledes skabes en effektiv nordisk organisation på tværs af landegrænser rfaringer fra VikingGenetics og Nordisk Avlsværdivurdering Lars-Inge Gunnarsson Hidtil mange sejre i nordisk

Læs mere

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark

Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Anvendelse af kønssorteret sæd i Danmark Dansk produceret kønssorteret sæd (KSS) blev frigivet kommercielt d. 1. maj 2007. Siden er anvendelsen øget løbende. For at følge anvendelsen af KSS er nedenstående

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. maj 2014 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL

Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Fælles nordisk avlsværdivurdering og gennemslagskraft i forhold til INTERBULL Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk avlsarbejde - internationalt ƒ Total økonomisk avlsmål ƒ Detaljerede registreringer (Leitch,

Læs mere

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016

Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Nyhedsbrev NAV rutine avlsværdivurdering 1. november 2016 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed,

Læs mere

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation

Nyt fra NAV. Gert Pedersen Aamand. Nordisk Avlsværdi Vurdering Nordic Cattle Genetic Evaluation Nyt fra NAV Gert Pedersen Aamand Implementeret i 2014 Egenskab/indeks Dato Kommentar GEBV Februar 2014 Justering Holstein holdbarhed GEBV Marts 2014 US Jersey tyre inkluderet i ref population Yversundhed

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

Teknikken i testdagsmodellen (2)

Teknikken i testdagsmodellen (2) Teknikken i testdagsmodellen (2) Gert Pedersen Aamand Single trait versus multi trait Den gamle danske model Single trait en egenskabs model mælk fedt og protein separat NAV-model Multitrait fleregenskabsmodel

Læs mere

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014

Tistou. Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles. Limousine Rådgivning. Chr. Erik Bøge. Redigeret december 2014 Tistou Sæd efter andre tyre samt embryoner kan bestilles Limousine Rådgivning 97 44 00 53 Chr. Erik Bøge Redigeret december 2014 Hercule NY SÆDTYR Hercule er søn af Frisson, som du kan læse om på side

Læs mere

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal

Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Bilag 2. Forklaringer til nøgletal i Puls og Tema, samt alternative nøgletal Tabellen nedenfor indeholder en kortfattet beskrivelse af de nøgletal som indgår i Pulsen og Tema i VERSION 2 "Temperaturmåleren".

Læs mere

Status på data og avl

Status på data og avl Status på data og avl Avlsforum for RDM Brædstrup 9. december 2010 Anders Fogh Disposition Malketid Ny håndterminal Klovsundhed Data fra malkerobotter Afstamningsfejl Hvorfor er inddragelse af data fra

Læs mere

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital

Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Beregningsprocedure og offentliggørelse af avlsværdital Gert Pedersen Aamand og Anders Fogh Genomisk avlsværdivurdering Husk En helt ny metode - startet i 2008 Meget hurtig udvikling Meget hurtig flytning

Læs mere

Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere

Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere 1 af 6 21-12-2016 11:36 Du er her: LandbrugsInfo > Kvæg > Reproduktion > Nye måleparametre har potentiale for forbedret overvågning af nykælvere KvægInfo - 2453 Oprettet: 08-01-2015 Nye måleparametre har

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36/16 Markedsnyt 07-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Afregningspriser

Læs mere

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013

Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 2013 Nyheder - NAV rutine evaluering 2. november 13 Den seneste NAV evaluering af ydelse, frugtbarhed, eksteriør, yversundhed, øvrige sygdomme, kælvningsevne, malketid, temperament, vækst, holdbarhed, klovsundhed

Læs mere

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse!

Jerseyudstilling på Agromek i international topklasse! 1 af 10 30-11-2009 08:01 Sunde og økonomiske køer Svenska English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne.

Resultaterne er helt eventyrlig læsning. Den rekordhøje mælkepris i starten af 2014, slår kraftigt igennem på resultaterne. KVÆGRÅDGIVNING Fulbyvej 15 DK 4180 Sorø Tel +45 5786 5000 CVR 31 12 39 92 www.gefion.dk Kvægnøgle resultat pr. 30. juni 2014 Kvægnøgle resultater opgjort pr. 30. juni på alle deltagende besætninger på

Læs mere

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning

Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden. Dansk Landbrugsrådgivning Er avlsmålet robust? Jørn Pedersen Dansk Kvæg, Afdeling for Specialviden S-indekset revurderet 2002 Baseret på: Økonomisk analyse Avlspolitisk vurdering Forventning til produktionsvilkår 5-15 år frem Kan

Læs mere

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer

Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Nordisk Avlsværdivurdering status og planer Direktør Gert Pedersen Aamand Nordisk Avlsværdivurdering Nordisk Avlsværdivurdering 1 Nordisk Avlsværdivurdering Stå for avlsværdivurdering af kvæg i Finland,

Læs mere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere

Malketid ud fra automatiske mælkemålere Malketid ud fra automatiske mælkemålere Anders Fogh og Ulrik Sander Nielsen Tidsplan Forventet 2008 Tidspunkt Resten af 2008 Forår 2009 April 2009 April 2009 Aktivitet Færdig udvikling af system til avlsværdivurdering

Læs mere

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0

- I pct. af ugen før ,1 99,9 100,4 100,1 99,4 99,8 - I pct. af samme uge sidste år 104,5 105,3 105,3 105,1 106,6 111,0 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 46/17 15-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.800 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Principperne for indeksberegning

Principperne for indeksberegning Principperne for indeksberegning Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avl er et stærkt redskab! Permanent genetisk fremgang fra generation til generation Forskel mellem

Læs mere

Antal 1. insemineringer

Antal 1. insemineringer Områdemøder 2013 Program 10.00 11.00 Besætningsbesøg 11.15 Fællesmøde Vikings aktiviteter - på vej mod nye mål vær med til at løfte overliggeren Udpegning af områdets Repromester 12.15 Viking er vært ved

Læs mere

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg

Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Aktuelt nyt fra Dansk Kødkvæg Dansk Kødkvægs Årsmøde Mandag den 27. februar 2012 Landskonsulent Jørgen Skov Nielsen, Dansk Kødkvæg Antal besætninger pr. 1. oktober 2011 Med renracede dyr og/eller krydsningsdyr

Læs mere

Frugtbarhed i avlsarbejdet

Frugtbarhed i avlsarbejdet Frugtbarhed i avlsarbejdet Tema 3 Bedre avlsværdivurdering for ydelse og reproduktion Landskonsulent Ulrik Sander Nielsen S:\SUNDFODE\s kongres 2003\Tema 3\Ulrik Sander ! Egenskaber! Arvbarhed Disposition!

Læs mere

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening

Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Guldet ligger i kviestalden - Vil du finde det? Rikke Engelbrecht, Ida Ringgaard & Karl Nielsen Vestjysk Landboforening Hvordan laves vinderkoen.??!! Og er der en sammenhæng mellem fodringen af den lille

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2011 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2012 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/17-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Efter sidste

Læs mere

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde

Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder registrering af inseminering, vægt, livskraft osv. for racens avlsarbejde Hvad betyder øget frekvens af registrering for racens avlsfremgang Avlsseminar for Dansk Kødkvæg Horsens Januar 2010

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2010 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2011 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig.

Næste udgave udkommer i uge 2/2014. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er rolig. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 51/13 Markedsnyt -12-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Læserne af Priser og produktionstal for oksekød

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2015 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. SEGES, februar 2016 Jørgen Skov Nielsen Landskonsulent Indhold

Læs mere

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013

KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 KVÆGNØGLE RESULTATER 2013 Resultaterne er gennemgået ved økonomimøde for mælkeproducenter d. 20. marts 2014 Indhold Indhold... 1 Store stigninger i dækningsbidraget i 2013... 2 Gennemsnitsresultater...

Læs mere

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen

Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Betragtninger omkring hvordan Simmental opnår avlsmæssig fremgang for racen Avlsseminar for Simmental Pejsegården, Brædstrup Anders Fogh November 2010 Avlsmaskinen Input: - Racen - Biologiske omstændigheder

Læs mere

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling

Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter. Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg. Historisk udvikling Kvægproduktion 1950 til 2010 og frem mod 2040 Produktivitet og afledte miljø effekter Troels Kristensen & Martin Riis Weisbjerg Historisk udvikling Teknologi udvikling 1950-2010 Typebedrifter Fodring og

Læs mere

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau

Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Strategier for anvendelse af genomiske test på besætningsniveau Line Hjortø Jehan Ettema Morten Kargo Christian Sørensen Torben Nørremark Anders Fogh Baggrund Brugen af KSS er nu en integreret del af dansk

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 28/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. /16 Markedsnyt 13-07-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 6.0 stk. Afregningspriser = faldende

Læs mere

Kønssorteret sæd giver mange muligheder!

Kønssorteret sæd giver mange muligheder! Ny Kvægforskning KvægInfo nr.: 1785 Af Anders Fogh 1, Morten Kargo Sørensen 1 og Jehan Ettema 2 1: Dansk Kvæg 2: Aarhus Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelig Fakultet Dato: 10-10-2007 Forfatter: Anders

Læs mere

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4

- I pct. af ugen før ,8 100,6 100,1 99,5 98,2 98,4 - I pct. af samme uge sidste år 104,8 105,3 104,8 105,0 108,2 109,4 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/17 08-11-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stiger Der ventes

Læs mere

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE

LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE LANDMÆNDS SYN PÅ NYE RÅDGIVNINGSVÆRKTØJER, KOMMUNIKATION OG KONKURRENCE PhD, Seniorrådgiver, Anne Braad Kudahl, Aarhus Universitet PhD, Post. Doc. Inger Anneberg, Aarhus Universitet PhD, Konsulent, Jehan

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15. Danmark 18-03-2015 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 12/15 Markedsnyt -03-15 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.0 stk. Afregningspris = højere

Læs mere

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg

Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Avlsmæssige muligheder for at reducere forekomsten af sygdomme hos kvæg Ulrik Sander Nielsen Landbrugets Rådgivningscenter Sygdomme inddeles i 4 grupper: Mastitis Sygdomsregistrering Reproduktionslidelser

Læs mere

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4

- I pct. af ugen før ,7 101,4 101,3 102,8 100,7 - I pct. af samme uge sidste år ,2 104,9 105,0 110,1 108,4 Oksekød Nr. 34/12 Markeds nyt. august 12 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Notering = + øre/kg for hundyr Fornuftig afsætningssituation

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde.

I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Årsstatistik 2013 I dette dokument findes tabeller med statistik for Kødkvæg. Tabellerne kan anvendes frit, når Dansk Kødkvæg angives som kilde. Videncentret for Landbrug, februar 2014 Jørgen Skov Nielsen

Læs mere

Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER. Hvordan opnås mest sikre avlsværdital. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand

Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER. Hvordan opnås mest sikre avlsværdital. Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand Kåringens indflydelse på avlsværdital ELLER Hvordan opnås mest sikre avlsværdital Anders Fogh, Ulrik Sander Nielsen og Gert Pedersen Aamand Informationskilder Bedømmelse - Meget information (h 2 ) - Alle

Læs mere

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage

Produktion af en 1400 gram tung kylling. 1960 80 dage. 2000 30 dage Produktion af en 1400 gram tung kylling 1960 80 dage 2000 30 dage 1 2 Udvikling i proteinydelse 1990 til 2000 Race Arv Miljø I alt % Arv RDM 22 4 26 85 SDM 28 12 40 70 Jersey 20 11 31 65 3 Forventet avlsmæssig

Læs mere

Avl for fodereffektivitet muligheder og begrænsninger

Avl for fodereffektivitet muligheder og begrænsninger Avl for fodereffektivitet muligheder og begrænsninger Ja n La ssen C e nte r for Kva ntita tiv G e ne tik og G e nomforskning Århus Universitet Hvorfor fodereffektivitet? Enorm økonomisk værdi Formentlig

Læs mere

08-12-2011. Program. Antal 1. insemineringer. Program. Hvorfor flere insemineringer. Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven

08-12-2011. Program. Antal 1. insemineringer. Program. Hvorfor flere insemineringer. Krydsning med kødkvæg Kød på Kalven Program Mødebilag Områdemøder November 2011 10.00 10.45 Besætningsbesøg 11.00 Fællesmøde Orientering om Vikings aktiviteter Udpegning af områdets Repromester 12.30 Viking er vært ved middag og kaffe 13.00

Læs mere

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION

MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION MULIGHEDER OG UDFORDRINGER VED FORLÆNGET LAKTATION Jesper Overgård Lehmann Videnskabelig assistant Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet DEFINITION AF FORLÆNGET LAKTATION Bevidst udsættelse af første

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 22/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. / Markedsnyt 01-06- Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 39 4000 F +45 39 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.400 stk. Afregningspriser = uændret

Læs mere

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1

Avlsarbejde. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret 4.1 Avlsarbejde 4. Avlsteori Arveanlæggene (gener) ligger på kromosomer Kromosomer befinder sig i alle celler Arveanlæggene optræder altid parvis, to og to De to gener i hvert par adskilles, når dyret senere

Læs mere

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde

Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde 16. november ANALYSE Af Jens Troldborg & Sune Holm Pedersen Europas mangel på arbejdskraft er den største nogensinde Aldrig før har Europas virksomheder haft så svært ved at finde den nødvendige arbejdskraft

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 10/17 08-03-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk

Tabelsamling Resultat pr. kg mælk Tabelsamling - 2012 Resultat pr. kg mælk 4,00 Pr. kg mælk 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 0,27 0,15 0,34 0,36 0,28 0,45 0,30 0,29 0,29 0,37 0,43 0,29 0,25 0,31 0,38 0,49 0,28 0,22 0,39 0,38 0,45 0,32 0,23 0,42

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 45/16 Markedsnyt 09-11-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret

Læs mere

Æresbevisninger uddelt i forbindelse med Årsmøde i Svendborg d. 10. september 2010

Æresbevisninger uddelt i forbindelse med Årsmøde i Svendborg d. 10. september 2010 1 af 8 19-09-2010 03:41 Sunde og økonomiske køer Svenska Suomeksi English Español Portugues Velkommen til Viking Vi fremavler og leverer sæd af tyre i verdensklasse. Samtidig yder vi landsdækkende inseminerings-

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015

Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Nyt fra RDM RDM aftenmøde 2015 Månedsstatistik RDM 31. dec. 2014 Ændr. 12 mdr. 33.632-862 Køer pr. besætning 116,2-0,6 Kg mælk 9.264 +357 Årskøer Kg fedt 393 +11 Kg protein 326 +13 Sygdomstilfælde pr.

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Høj LivsProduktion & god Holdbarhed Giver top- og bundlinie Anne-Mette Søndergaard Chefrådgiver & Kvægrådgiver for LandboNords KvægRådgivning AMS@landbonord.dk I et land uden høje

Læs mere

Udvikling af bedriften:

Udvikling af bedriften: EDF Stormøde Holdbarhed af mine Køer & min Bedrift Jac & Janet Broeders 21/10 2015 Udvikling af bedriften: 1992 : Køber ejendommen Tyrholm ved Rødekro Ejendommen har 52 ha, 80 køer og 600.000 kg mælk 2003

Læs mere

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015

SimHerd øvelser. Indholdsfortegnelse. Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 SimHerd øvelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, januar 2015 Herned vises indholdsfortegnelsen af dette dokument og dermed en oversigt af alle øvelser som du kan lave med SimHerd. Du er velkommen til at springe

Læs mere

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd?

Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Kan økonomien i at bruge kødkvægstyre i økologisk mælkeproduktion forbedres ved at bruge kønssorteret sæd? Jehan Ettema og Jan Tind Sørensen Institut for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg

Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Økonomi i anvendelse af GS, KSS og kødkvæg Morten Kargo 12 Line Hjortø 2, Jehan Ettema 3 & Anders Christian Sorensen 1 1 Aarhus University, Foulum, Denmark 2 Knowledge Centre Agriculture, Denmark 3 Simherd

Læs mere

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara.

Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Kvæg Testdagsmodeller og indavl samt studietur Tid og sted 8.-10. oktober 2002 hos Svensk Avel i Skara samt studietur for danske kvægavlsrådgivere den 11. oktober 2002 i området omkring Skara. Baggrund

Læs mere

NR.4 DECEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN

NR.4 DECEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN NR.4 DECEMBER 2014 DANSK HOLSTEIN AVLSFORENINGEN DANSK HOLSTEIN Dansk Holstein 2014...................... 5 Landskonsulenten som Årets Holstein er 14 Årets Avlsko................................ 20 Livsydelseskøer

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/16 Markedsnyt 12-10-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.600 stk. Afregningspriser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Jerseys Racebestyrelse

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Jerseys Racebestyrelse Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Jerseys Racebestyrelse Tid og sted: Mødeleder: Referent: Deltagere: Afbud: Tirsdag d. 23. august 2011, på VG kontoret, Ørnsro, Skara, Sverige Anders Levring Peter G.

Læs mere

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen

Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen FARM-N 9. januar 2006 (17-7-06) Ib Sillebak Kristensen (LIM) Beregning af foderbehov til kvæg Troels Kristensen et udtrykkes pr. årsdyr (365 foderdage) ud fra standard effektivitet for energi- og proteinudnyttelse.

Læs mere

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark

Markedsnyt. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 38/16 Markedsnyt 21-09-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.000 stk. Notering = uændret

Læs mere

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg

Mælkeydelsesniveau. Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg Mælkeydelsesniveau Findes det optimale niveau? Dorte Brask-Pedersen, Agri Nord Kvæg 1 19. marts 2015 Økotimeringsdag Agenda Fakta, historik, tal om kvæg Kraftfoder/tilskudsfoder niveau Restbeløb Parametre

Læs mere

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1

Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 Dødfødte kalve i økologiske besætninger Af Anne Mette Kjeldsen, Jacob Møller Smith og Tinna Hlidarsdottir, AgroTech Kalvedødelighed i økologiske besætninger. 2013 1 INDHOLD Indhold... 2 Sammendrag... 4

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere