Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder"

Transkript

1 Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder

2 Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint indeholde en plan for efteruddannelse. Udviklingsplanen skal du lave sammen med din leder. Planen skal sikre, at du kommer i gang med dine ønsker om udvikling. Første skridt kan være, at du taler med din leder om, hvilke konkrete kurser og efteruddannelse, du gerne vil deltage i, og hvornår det skal være. Det skriver I ned i udviklingsplanen, så I begge har det sort på hvidt. Måske har du ikke lige på stående fod nogen konkrete ønsker om efteruddannelse. Det kan også være vanskeligt at overskue de tilbud, der findes på de forskellige skoler og vælge mellem dem. Så kan det være en god idé, at du får en individuel kompetencevurdering (IKV). På en IKV får du lagt en plan for efteruddannelse, der retter sig mod lige præcis dit jobområde. Den bliver udarbejdet på baggrund af dine ønsker, dine forudsætninger og dine erfaringer. Som en sidegevinst giver den dig også et overblik over dine nuværende faglige kompetencer, både i forhold til de forskellige faglige AMU-kurser, der findes til omsorgsmedhjælpere, og mere alment i forhold til for eksempel dansk og regning. Uanset hvordan I griber det an på din arbejdsplads, er det vigtigt at du får aftalt en udviklingsplan med din leder, og at den er skriftlig. Det er en ret, som overenskomsten giver dig. Udviklingsplanen vil give dig bedre muligheder for at udvikle dig i jobbet, og den kan hjælpe dig med at gøre dine ønsker til virkelighed. Her i pjecen kan du finde inspiration til at efteruddanne dig. Du kan læse om: Uddannelsen til pædagogisk assistent en erhvervsuddannelse Uddannelsen til pædagog en professionsbacheloruddannelse AMU-kurser, der er relevante for dig og dit job, både faglige og tværfaglige Almene kurser på VUC, voksenuddannelsescentre: Almen voksenuddannelse i fag som dansk, matematik, sprog, psykologi m.m. HF-enkeltfag Forberedende voksenundervisning i dansk og regning Ordblindeundervisning Dansk som andet sprog

3 Erhvervsuddannelsen til pædagogisk assistent Siden september 2008 har den pædagogiske assistentuddannelse, PAU, erstattet den pædagogiske grunduddannelse, PGU en. PAU er en erhvervsuddannelse, som består af både skoleundervisning og praktik. Uddannelsen er inddelt i et grundforløb og et hovedforløb. PAU er placeret i indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik. Varighed og opbygning Uddannelsen til pædagogisk assistent varer 2 år og 9 ½ måned, inklusiv grundforløbet på 20 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 54 uger. Fordelingen mellem skole og praktik kan se således ud: Grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik Skole 20 uger Skole 25 uger Hovedforløb Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik 26 uger Skole 25 uger Praktik 26 uger Skole 4 uger OBS: Grundforløbet på de 20 uger er kun obligatorisk for unge, som kommer direkte fra folkeskolen. Elever på grundforløbet har ret til SU, Statens Uddannelsesstøtte. For at komme videre til hovedforløbet, skal eleven have en uddannelsesaftale med en godkendt arbejdsgiver. Herefter får eleven elevløn (også kaldet lærlingeløn) i henhold til overenskomsten. Arbejdsgiveren modtager AER, arbejdsgivernes elevrefusion, mens eleven er på skole. Voksne begynder direkte på hovedforløbet, og hvis du har relevant erhvervserfaring, kan du få nedsat praktiktiden: Elever med 1 års relevant erhvervserfaring kan få afkortet praktiktiden med op til 50 % Elever med minimum 2 års relevant erhvervserfaring kan få afkortet deres praktik med 95 %. Voksne skal - ligesom de unge - have en uddannelsesaftale med en godkendt arbejdsgiver, inden de kan gå i gang med uddannelsen. Når du indgår en uddannelsesaftale med en godkendt arbejdsgiver, får du elevløn. Voksne, der er fyldt 25 år og har 1 års relevant beskæftigelse har ret til voksenelevløn. Når arbejdsgiveren betaler voksenelevløn, så modtager han voksen-aer mens eleven er på skole. 3

4 IKV: Individuel kompetencevurdering Inden du begynder uddannelsen, er det vigtigt at få lavet en individuel kompetencevurdering på skolen. Nogle voksne kan få nedsat den samlede skoletid, fordi hun eller han allerede har nogle af de kompetencer, som uddannelsen giver. For andre kan det vise sig, at de har brug for lidt ekstraundervisning i for eksempel dansk. Det kan skolen også hjælpe med. GVU: Grundlæggende voksenuddannelse Du kan også tage uddannelsen som en GVU. Det betyder, at du kan tage fagene i uddannelsen enkeltvis (ligesom HF-enkeltfag) i løbet af højst 5 år. Det forudsætter, at du får en IKV og en uddannelsesplan. Du skal have orlov fra sit arbejde, og du har ret til VEU-godtgørelse efter de almindelige regler for det. Hvis du får fuld løn af sin arbejdsgiver, får han godtgørelsen. Hvis du har brug for hjælp til at komme i gang med PAU som voksen, så kontakt den lokale social- og sundhedsskole eller din lokale 3F afdeling. Du kan finde flere oplysninger om uddannelsen og skolerne på eller på 4

5 Uddannelsen til pædagog Uddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, dvs. en mellemlang videregående uddannelse. Adgangskrav: Gymnasial eksamen eller PGU / PAU Varighed og økonomi: Uddannelsen varer 3½ år, hvoraf 2 gange 6 måneder er praktik på en institution. Mens man er i praktik får man løn, og i skoletiden får man SU, Statens Uddannelsesstøtte. Indholdet i pædagoguddannelsen Som pædagog uddanner du dig til at tage dig af børn, unge og voksne. Det kan også være børn, unge og voksne med særlige behov. Ud over praktikken består uddannelsen af følgende elementer: De obligatoriske fag, som er Pædagogik; Dansk, kultur og kommunikation og Individ, institution og samfund Et linjefag, hvor du vælger mellem Sundhed, krop og bevægelse; Udtryk, musik og drama og Værksted, natur og teknik Specialisering inden for børn og unge: hvor du vælger enten mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer Et bachelorprojekt, hvor du viser særlig indsigt i et afgrænset område af både teoretisk og praktisk karakter Meritpædagog: Merituddannelsen er en deltidsuddannelse. Den er normeret til 2 ½ år. Heraf kan du tage max. 1 år på heltid. Som meritforløb vil den samlede uddannelse normalt strække sig over ca. 3 år. Du kan eventuelt få afkortet uddannelsen efter en konkret vurdering af dine forudsætninger. Din erhvervserfaring gør, at du sparer de 2 x 6 måneders lønnede praktik. Til gengæld skal du på 12 ugers ulønnet praktik det første studieår. Adgang til meritpædagog: Hvis du har en adgangsgivende eksamen og mindst 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde, har du mulighed for at tage uddannelsen som meritpædagog. Den typiske adgangsgivende uddannelse for en omsorgsmedhjælper vil være PGU/PAU med dansk og samfundsfag på C-niveau samt engelsk på E-niveau. 5

6 Eksamen Du skal til en intern prøve efter det første år og vil i løbet af studiet komme op til både mundtlige og skriftlige prøver. I sidste semester udarbejder du et bachelorprojekt. Økonomien på meritpædagoguddannelsen Meritpædagoguddannelsen gennemføres som åben uddannelse. Der opkræves deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse. Du kan søge SVU, statens voksenuddannelsesstøtte til undervisningen (max. 1 års undervisning på heltid), hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. SVU: Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU blev i 2011 sat ned til 80 % af dagpengesatsen, og du kan altid finde det aktuelle beløb på hjemmesiden for statens voksenuddannelsesstøtte, Betingelserne for at få SVU til meritpædagoguddannelsen er de sædvanlige, herunder at du er over 25, at du har arbejdet 3 ud af de seneste 5 år, at du er i arbejde (dagpengeberettiget), og at du får orlov fra din arbejdsgiver i studieperioderne. Finansiering af uddannelsen ud over 1 års fuldtidsundervisning kan ske som for eksempel en kombination af arbejde og uddannelse. Find flere oplysninger om selve pædagoguddannelsen og merit-pædagogen på hvor du trykker videregående uddannelser og derefter skriver pædagog eller meritpædagog. Du kan også få flere oplysninger om SVU på hvor du blandt andet kan finde en vejledning til SVU. 6

7 AMU-kurser AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser, som er korte, erhvervsrettede kurser for ufaglærte og faglærte medarbejdere. Kurserne tages på AMUcentre, erhvervsskoler, social- og sundhedsskoler og nogle af de tidligere pædagog seminarer, som nu kalder sig forskelligt, bl.a. professionshøjskoler. Du kan finde den nærmeste skole, som er godkendt til AMU for omsorgsmedhjælpere på VEU-godtgørelse Som ufaglært eller faglært deltager på AMU har du ret til VEU-godtgørelse, men kun hvis du tager kurset i din arbejdstid, og du derfor har haft et løntab. Godtgørelsen svarer siden februar 2011 til 80 % af dagpengesatsen, og du kan altid finde det aktuelle beløb på Hvis du får fuld løn under kurset, får din arbejdsgiver godtgørelsen. Her har du nogle eksempler på AMU-kurser, der kan være relevante til dit fagområde. Omsorgsmedhjælper - at arbejde med udviklingshæmmede Varighed: 14 dage. Dette er grundkurset for omsorgsmedhjælperne, og målet med kurset er at deltagerne med baggrund i erfaring i arbejdet med udviklingshæmmede kan beskrive og begrunde deres pædagogiske arbejde i forhold til den enkelte bruger og gruppen deltagerne kan formidle observationer til kolleger og øvrige samarbejdspartnere, herunder pårørende at deltagerne kan reflektere over eget arbejde med henblik på at kunne indgå i kollegial og faglig dialog om den enkelte brugers behov for støtte, vejledning og indflydelse på egen hverdag deltagerne aktivt kan indgå i videreførelsen af døgntilbuddets udvikling, dels ud fra egne erfaringer i arbejdet, dels ud fra en forståelse for sammenhængen mellem arbejdsområdets samfundsmæssige opgaver og den historiske udvikling i menneskesyn og opfattelse af livskvalitet deltagerne har en viden om lovgrundlaget for området, kender egne rettigheder og pligter og kan anvende denne viden i deres daglige arbejde 7

8 Magt og omsorg Varighed: 4 dage Målet med kurset er at deltageren i samværet med og omsorgen for borgeren kan tage udgangspunkt i borgerens oplevede behov for hjælp og støtte og yde denne på en værdig og respektfuld måde ud fra reglerne om magtanvendelse deltageren kan kende adfærd, der viser, at borgeren ikke oplever behov for hjælp og kan analysere baggrunden for, at borgeren vægrer sig ved omsorgsydelsen deltageren kan udarbejde handleplaner, der giver mulighed for omsorgsydelse uden anvendelse af magt deltageren kan anvende de gældende indberetningsskemaer og kender det formelle arbejde omkring indberetning og anmodning om indgreb i selvbestemmelsesretten Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren kan håndtere voldssituationer, der opstår i forbindelse med arbejdet inden for det pædagogiske og social- og sundhedsfaglige område, ud fra gældende regler og lovgivning deltageren kan støtte og fastholde udviklingsperspektivet i behandlingen af den voldelige klient både i forbindelse med og efter den voldelige klientadfærd deltageren kan arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende deltageren har indsigt i klienternes baggrund for voldsudøvelse og de magtog afmagtsmekanismer, der optræder i hjælperforholdet deltageren kan støtte og handle omsorgsfuldt over for både offer, udøver og observatør under og efter en voldsepisode og kan selvstændigt medvirke til, at vold anses som et fælles anliggende på arbejdspladsen 8 Omsorg for personer med demens Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren kan varetage de individuelle behov, som opstår i hverdagen hos personer med demens og disses pårørende deltageren kan genkende almindeligt forekommende symptomer på demenssygdom og arbejde ud fra en forståelse af, hvilke belastninger de kan medføre for hverdagslivet deltageren kan tilrettelægge et samarbejde med borgeren ud fra en viden om den enkeltes livshistorie og hverdagsliv og på baggrund af kommunale målsætninger

9 deltageren har viden om gældende lovbestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, således at samværet med personer med demens bliver værdigt og respektfuldt deltageren gennem dialog kan afdække demensramte familiers belastninger og kan yde basal støtte og vejledning til pårørende deltageren kan forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren i samarbejde med andre faggrupper kan iagttage sædvanlig adfærd henholdsvis ændringer i adfærd hos den udviklingshæmmede eller andre brugere og kan reagere hensigtsmæssigt herpå ud fra viden om sindslidelsers fremtrædelsesformer deltageren kan planlægge og gennemføre dagligdags gøremål, hvor brugeren støttes og hjælpes til at anvende egne ressourcer deltageren kan bidrage til udvikling af den enkelte brugers handlemuligheder, herunder støtte brugeren til aktivitet og personlige valg i hverdagen Interkulturel pædagogik Varighed: 5 dage Målet for kurset er at deltageren kan iværksætte flerkulturelle aktiviteter gennem indsigt i interkulturel pædagogik og anerkendelse af forskellighed deltageren kan igangsætte sprogstimulerende aktiviteter ud fra en indsigt i teorier om sproglig udvikling, modersmålets betydning og sprogstimulerende metoder 9

10 deltageren kan samarbejde med forældre og pårørende med viden om de dilemmaer i samarbejdet, som har udgangspunkt i værdi- og kulturforskelle og minoritets- og majoritetsforholdet deltageren medvirker til, at børn, unge og brugere med etnisk minoritetsbaggrund udvikler livskompetencer, og styrker denne indsats ved tydelighed i adfærd og brug af grænsesætning Tegn til tale Varighed: 5 dage Målet med kurset er at deltageren kan på et grundlæggende niveau anvende tegn til tale inden for emneområder hentet fra dagligdagen deltageren kan kombinere TTT med kropssprog, mimik og gestik ud fra en øget bevidsthed om egen verbal og nonverbal kommunikation deltageren har forståelse for brugernes specifikke sproglige og evt. motoriske problemer, og kan aflæse deres mimik, gestik og kropssprog ud fra et kendskab til begrebet totalkommunikation Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Varighed: 5 dage. Målet med kurset er at deltageren i deres pædagogiske arbejde gennem målrettet og udviklingsorienteret kommunikation kan skabe udviklende samspil og anerkendende relationer med brugerne og deres pårørende deltageren kan anvende hensigtsmæssige analyse- og evalueringsmetoder, så han kan vurdere og udvikle egen og arbejdspladsens pædagogiske praksis 10 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde Varighed: 5 dage. Målet for kurset er at deltageren kan forebygge og håndtere konflikter deltageren kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikte. deltageren har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller deltageren har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af

11 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område Varighed: 5 dage Målet med kurset er at deltageren i omsorgs- og pædagogisk arbejde i institutioner og i borgernes egne hjem kan samarbejde med sorg- og kriseramte, døende og disses pårørende deltageren er opmærksom på betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte og kan anvende empati og aktiv lytning i samarbejde deltageren kan genkende reaktioner på det normale sorg- eller kriseforløb hos børn og voksne og kan bruge disse observationer i omsorgen for de sorg- og kriseberørte deltageren kan give orientering om relevante offentlige og private tilbud deltageren kan medvirke til at forebygge psykisk betingede arbejdsskader gennem samtaler med kolleger Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde Varighed: 3 dage. Målet med kurset er at deltageren kan medvirke ved administration af borgerens brug af medicin deltageren kan observere og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra borgerens normale fysiske og psykiske funktioner og adfærd i relation til borgerens brug af lægemidler deltageren kan videregive relevante informationer og observationer til tværfaglige samarbejdspartnere deltageren har kendskab til de almindeligst forekommende lægemidlers virkning og bivirkninger 11

12 Teater og drama i pædagogisk arbejde Varighed: 5 dage Målet med kurset er, at deltageren kan anvende og formidle kreative, dramatiske og sceniske aktiviteter i det pædagogiske arbejde med børn, unge og andre brugere og vælge en aktivitet, der er velegnet til målgruppen deltageren kan anvende forskellige genrer og metoder inden for drama- og teatervirksomhed og har kendskab til fremstilling og brug af enkle teaterobjekter deltageren kan arbejde inden for lovens krav om etablering af et pædagogisk miljø, som er kulturformidlende Kommunikation i teams Varighed: 3 dage Målet med kurset er, at deltageren ved, hvordan man kan medvirke til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen og i dens teams deltageren ved, hvordan man omsætter væsentlige informationer til handling deltageren kender til fortolkningsmuligheder og ved, hvordan man kan forbedre sin kommunikation deltageren ved, hvordan man kan formulere klare krav til meddelelser Faglig læsning og skrivning Varighed: 5 dage Målet med kurset er, at deltageren får styrket og videreudviklet sine evner til faglig læsning i forbindelse med relevante jobfunktioner og faglig uddannelse deltageren får styrket og videreudviklet sine evner til skriftlig kommunikation både i jobfunktionen og i forbindelse med faglig uddannelse 12 Brug af pc på arbejdspladsen Varighed: 3 dage Målet med kurset er, at deltageren lærer at anvende en pc koblet på virksomhedens netværk, installeret syresystem, anvende mus og tastatur, at logge på netværket, at lagre og hente data fra lokale drev og netværksdrev, samt at anvende et installeret antivirusprogram deltageren får en pc-teknisk og pc-faglig viden i forbindelse med kommuni-

13 kationen med virksomhedens it-supportfunktion eller ekstern support og lærer at udføre elementær fejlfinding på egen pc samt at tilslutte eksterne enheder Teambuilding for selvstyrende grupper Varighed: 2 dage Målet med kurset er, at deltageren har viden om de mekanismer, der skaber en velfungerende selvstyrende gruppe, deltageren kan definere forbedringsområder for gruppen, deltageren kan anvende en lærings- teamrollemodel deltageren kan udføre en procesanalyse på et team Hjemmesider, hvor du kan finde flere oplysninger om AMU-kurser Der findes mange flere AMU-kurser, både faglige og mere tværgående, der kan have interesse for omsorgsmedhjælpere. Dem kan du finde på hvor du først klikker offentlig i venstre side, og derefter under AMU klikker på de overskrifter, der passer til dit jobområde. Du kan også finde flere oplysninger om AMU på det pædagogiske område på hjemmesiden Her finder du blandt en lille pjece, som giver dig en oversigt over alle de AMU-kurser, som kan være relevante for dit arbejde som omsorgsmedhjælper. Den kan du downloade. Efteruddannelse på VUC 1. AVU - almen voksenuddannelse På VUC kan du få almen voksenundervisning i mange forskellige enkeltfag. Undervisningen tilrettelægges specielt for voksne, og niveauet svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse. Her kan du forbedre dine kundskaber i skolefag som dansk, fremmedsprog, dansk som fremmedsprog, psykologi, filosofi, historie, matematik, samfundsfag, naturfag, matematik, samarbejde og kommunikation m.m. Fagene er opdelt i moduler, og de kan afsluttes med en prøve, der giver 13

14 samme ret til videre uddannelse som folkeskolens afgangsprøver efter 9. og 10. klasse. Der undervises både på daghold og på aftenhold, og undervisningen kan gennemføres på arbejdspladserne eller i den lokale fagforening. Det kræver dog at man kan samle et helt hold. 2. HF Højere forberedelseseksamen HF er studieforberedende undervisning i mange forskellige enkeltfag. Du kan tage fag som dansk, filosofi, fremmedsprog, matematik, dramatik, naturfag, billedkunst m.m. Undervisningen finder sted på VUC, og der undervises både om dagen og om aftenen. Undervisningen kan foregå både som holdundervisning, som individuel værkstedsundervisning og som fjernundervisning. Fagene kan tages som enkeltfag over to år eller længere tid og sættes sammen til en hel HF-eksamen. HF giver adgang til de samme uddannelser som studentereksamen. 3. FVU Forberedende voksenundervisning FVU er et tilbud til alle, som har svært ved at læse, stave eller skrive eller som har svært ved regning og matematik. Begge fag er opdelt i trin og afsluttes med et niveau svarende til almen voksenuddannelse trin 1. Efter hvert trin er der mulighed for at aflægge en prøve. Det er gratis at deltage i undervisningen. FVU-læsning, som består af læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Her er der 4 trin, som hver er på undervisningstimer FVU-matematik, som består af talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Her er der to trin er på hver timer Der kan undervises i FVU på blandt andet VUC og andre uddannelsesinstitutioner, som udbyder almen voksenuddannelse og social- og sundhedsskoler Ordblindeundervisning for voksne På VUC kan du også deltage i ordblindeundervisning for voksne. Selve undervisningen foregår på små hold med 2 6 deltagere eller som eneundervisning. Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkelte deltagers behov og interesser, og målet er at forbedre dine muligheder for at klare dig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. Du bliver bedre til at læse, skrive og stave, og du lærer, hvordan du bruger it til at kompensere for dine vanskeligheder med at læse og stave. Undervisningen omfatter også specialpædagogisk bistand, herunder rådgivning om, hvad der kan kompensere for vanskelighederne i hverdagen.

15 AMU-kurser i Dansk som andet sprog Dansk som andet sprog for flygtninge og indvandrere gennemføres både som selvstændige danskkurser og som danskundervisning i tilknytning til de faglige AMU-kurser. Undervisningen tones fagligt typisk af den branche, deltagerne kommer fra. For at deltage i AMU s danskkurser skal du have danskkundskaber, der mindst svarer til sprogskolernes prøve i Dansk 1. Der undervises i dansk som andet sprog på 3 niveauer: Basisniveau, alment niveau og udvidet niveau. Hvert kursus kan have en varighed på op til 40 dage. Desuden findes der et kursus i dansk for fremmedsprogede, som udelukkende skal fungere som støtteundervisning i tæt tilknytning til et fagligt AMU-kursus. Det kan have en varighed på op til 10 dage. 15

16 Vi har i denne pjece ønsket at give dig inspiration til kompetencegivende efteruddannelse. Det er naturligvis vigtigt at du vælger den efteruddannelse, der passer ind i din egen jobudvikling og den udvikling, der finder sted inden for det pædagogiske felt generelt og inden for dit særlige jobområde. Det er vigtigt både for dig selv og de mennesker, du arbejder med at du benytter dig af overenskomstens mulighed for at få aftalt efteruddannelse. Hvis pjecen har givet dig idéer til at gå i gang med efteruddannelse, så tag en snak med din leder og få udarbejdet en skriftlig udviklingsplan. Har du brug for hjælp, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale 3F afdeling. Du kan finde din lokalafdeling på Du kan finde mere om dine muligheder under den offentlige gruppe på Find link under grupper og tryk på Offentlig. Her kan du blandt andet finde information om overenskomster, løn, uddannelse, arbejdsmiljø, pension og din landsbrancheklub. Venlig hilsen Den offentlige gruppe i 3F 2011 Varenr. 6124

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse. Dine. efteruddannelsesmuligheder Efteruddannelsesmuligheder til Offentlige ansatte 3F-medlemmer der ønsker en kort eller videregående uddannelse Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse

Anlægsgartner. Inspiration. til efteruddannelse Anlægsgartner Inspiration til efteruddannelse Anlægsgartner Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Affald, genbrugspladser og deponi. Dine. efteruddannelsesmuligheder Affald, genbrugspladser og deponi Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at deltage i en række uddannelsestilbud I overenskomsten er det aftalt at du skal have en skriftlig

Læs mere

Dyrepasser. Inspiration. til efteruddannelse

Dyrepasser. Inspiration. til efteruddannelse Dyrepasser Inspiration til efteruddannelse Dyrepasser Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for en god

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år

Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år Ansøgning til PAU- erhvervsuddannelse for voksne (EUV) for ansøgere over 25 år EUV - PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Jeg : (sæt krydser) Er fyldt 25 år d. 29. februar 2016 Har mindst 2 års erhvervserfaring,

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse

Erhvervsuddannet serviceassistent. Inspiration. til efteruddannelse Erhvervsuddannet serviceassistent Inspiration til efteruddannelse Hvilke muligheder for efteruddannelse har du? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en afgørende faktor for en

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse

Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser. Inspiration. til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lager arbejdspladser Inspiration til efteruddannelse Materielgårde og chauffør/lagerarbejdspladser Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog.

Merituddannelsen til pædagog. Merituddannelsen til pædagog www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen udelukkende foregår på weekendseminarer og på nettet. Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne.

Merituddannelsen til pædagog - Færøerne. Merituddannelsen til pædagog - Færøerne MOD www.ucc.dk/paedagog 1 Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse som pædagog, hvor undervisningen foregår på nettet, samt på dag-/weekendseminarer

Læs mere

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091

Startdato Titel Tilmeldingsfrist Antal dage Kursusnr. 5. september 2016 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 1. august dage e16pa05091 Kursuskalender Efterår 2016 Socialpædagogisk & fysisk og psykisk handicap Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser

Kursuskatalog 2009. Portøruddannelser Kursuskatalog 2009 Portøruddannelser 2009 Indholdsfortegnelse Velkommen til Portørskolerne i Danmark........................ 3 Portøruddannelsen.................................... 4 Portøren og hospitals-serviceassistenten

Læs mere

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Vil du gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 8 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted Den 21/9

Læs mere

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan

Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan Regeringens mål Flere skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever til at blive så dygtige som de

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse.

Hvorfor eux? En eux har to formål. Uddannelsen skal sikre eleverne erhvervsrettede kompetencer samt adgang til relevant videreuddannelse. EUX på PAU og SOSU Baggrund Forliget om eud-reformen indeholder en målsætning om, at der kommer eux på de fleste erhvervsuddannelser. Ministeren har fået bemyndigelse til at udvikle eux på de områder,

Læs mere

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse

Rengøring. Inspiration. til efteruddannelse Rengøring Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af alle medarbejdere er en vigtig faktor for en

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Jordbrug, skovbrug og å-mænd. Inspiration. til efteruddannelse

Jordbrug, skovbrug og å-mænd. Inspiration. til efteruddannelse Jordbrug, skovbrug og å-mænd Inspiration til efteruddannelse Jordbrug, skovbrug og å-mænd Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Forsyningsområdet. Inspiration. til efteruddannelse

Forsyningsområdet. Inspiration. til efteruddannelse Forsyningsområdet Inspiration til efteruddannelse Februar 2014 Forsyningsområdet Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling er en afgørende faktor

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

Vej og kloak. Inspiration. til efteruddannelse

Vej og kloak. Inspiration. til efteruddannelse Vej og kloak Inspiration til efteruddannelse Vej og kloak Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere er en afgørende faktor for en

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Det PæDaGoGiSke område

Det PæDaGoGiSke område Århus Social- og Sundhedsskole Det PæDaGoGiSke område kurser og efteruddannelse KURSUSPROGRAM EFTERÅR 2012 BØRN OG UNGE SPECIALPÆDAGOGIK DØGN- OG OPHOLDS- STEDER SOCIALPÆDAGOGIK SOCIALPSYKIATRI EFTERÅR

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt

Arbejdsmarkedsuddannelse. Nye vilkår Flere muligheder Større effekt Arbejdsmarkedsuddannelse Nye vilkår Flere muligheder Større effekt J A N U A R 2 0 0 4 2 3 Efteruddannelse et fælles ansvar DA og LO vil med denne lille pjece signalere, at begge sider af arbejdsmarkedet

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse efter august 2015 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for bevægelse og idræt (Avanceret)... 4 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Du kan gemme din ansøgning undervejs og fortsætte med at udfylde skemaet på et senere tidspunkt. Der er også mulighed for at printe din ansøgning.

Du kan gemme din ansøgning undervejs og fortsætte med at udfylde skemaet på et senere tidspunkt. Der er også mulighed for at printe din ansøgning. Ansøgningen modtages kun elektronisk, og den nødvendige dokumentation skal være medsendt din ansøgning for at komme i betragtning. Du kan gemme din ansøgning undervejs og fortsætte med at udfylde skemaet

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse

Ejendomme, teknik og service. Inspiration. til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Inspiration til efteruddannelse Ejendomme, teknik og service Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog DSA Dansk Intro -

Læs mere

Hvad er realkompetencer?

Hvad er realkompetencer? Hvad er realkompetencer? Realkompetencer er en persons samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet Tanken er at anerkende en persons samlede erfaringer fra uddannelse,

Læs mere

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde

For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde merituddannelsen til pædagog - færøerne MOD For dig med mindst fem års erfaring med pædagogisk arbejde WWW.UCC.DK/meritpædagog 1 merituddannelse til pædagog - på færøerne Vi har tilrettelagt en professionsbacheloruddannelse

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden.

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. Organisationen for voksne

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere

Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere. Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere Kompetenceudvikling af pædagogmedhjælpere og PGU ere Få ny inspiration og få din faglige viden løftet yderligere 2 3 Om uddannelsesforløbet s Kursus- og Udviklings- Center tilbyder et uddannelsesforløb

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25

KURSUSUDBUD 2012. Holdnr. Navn Datoer Tid. Hospicemetoder i praksis. 5 dage i alt split 08.00 15.25 KURSUSUDBUD 2012 Navn Datoer Tid ams1201 787409ams1201 Hospicemetoder i praksis - amu-kode: 43436 30.05.12 + 31.05.12 + 06.06.12 + 07.06.12 + 08.06.12 ams1202 787409ams1202 Hospicemetoder i praksis - amu-kode:

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE

PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE Studienr.: Forbeholdt skolen 1: Ansøgning til den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE 2: Personlige data Navn: Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse

Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Ansøgning til PAU Den pædagogiske assistentuddannelse Personlige data Navn Personnummer Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Adresse Du skal vedlægge dokumentation

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere