Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Syn og Hjælpemidler, Århus"

Transkript

1 Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning Århus C Tlf Revideret 19. december, 2008

2 Indholdsfortegnelse Om Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation side 4 Forklaring til Ydelseskataloget side 6 1. del Ydelser, der udbydes i forbindelse med abonnement / kontrakt Telefonservice side 7 Time-abonnement: Generelt Henvendelser, der trækkes tilbage af kommunen side 8 Boligteam Grundydelser Boligindretning til børn og voksne i egen bolig med afprøvning i Testbolig side 9 Boligindretning til børn og voksne i egen bolig uden afprøvning i Testbolig side 10 Afprøvning i Testbolig side 11 Afprøvning i Testbolig, afregnes pr. time side 13 Leje af testbolig side 15 Afprøvning i Testkøkken side 16 Afprøvning i Testkøkken, afregnes pr. time side 18 Rådgivning, hvis en boligsag er kørt fast side 19 Ekstra købs ydelser side 20 Kommunikationsteam Grundydelser IT-udstyr til børn og voksne med funktionsnedsættelse, herunder ordblinde, i forhold til skriftlig kommunikation side 21 IT udstyr til børn og voksne med svær funktionsnedsættelse side 22 Mindre kommunikationshjælpemidler til børn og voksne side 23 Udskiftning eller opdatering af tidligere bevilget løsning side 24 Udredning af behov og muligheder for kommunikation i forhold til kommunikationshjælpemidler til børn og voksne side 25 PDA til voksne med funktionsnedsættelse i forhold til hukommelse 1

3 og strukturering af dagligdagen side 26 GPS til børn og voksne med funktionsnedsættelse i forhold til at finde vej side 27 Konsulentbistand i forbindelse med en borgers flytning til ny Institution / skole side 28 Teknisk bistand til allerede bevilget udstyr side 29 Forberedende sagsbehandling side 30 Ekstra købs ydelser side 31 Mobilitetsteam Grundydelser Siddestillingsanalyse til børn og voksne side 32 Trykmåling i forbindelse med den siddende stilling side 33 Specialtilpasning af kørestolssæde til børn og voksne side 34 Specialtilpasning af kørestolssæde inklusive valg af kørestol til børn og voksne side 35 Manuelle kørestole til børn og voksne side 36 El-kørestole til børn og voksne side 37 Alternativ styring af el-kørestol til børn og voksne side 38 Test af kørsel i el-kørestol side 39 Andre mobilitetshjælpemidler til børn og voksne side 40 Udredning af behov og muligheder i forhold til mobilitetshjælpemidler side 41 Opfølgning side 42 Ekstra købs ydelser side 43 2

4 2. del Ydelser, der udbydes udenfor abonnement / kontrakt Boligteam Handicapvenlig indretning i offentligt og privat byggeri side 44 Sagsbehandling i større komplicerede boligsager side 45 Kommunikationsteam Leje af Lightwritere / Speak Out side 46 Leje af udstyr til brug under afprøvning i hjemmet side 47 Kurser Generelt side 48 Kursustilbud Boligteam side 48 Kursustilbud Kommunikationsteam side 48 Kursustilbud Mobilitetsteam side 49 3

5 Om center for Syn og Hjælpemidler, Århus (CSH, Århus) Mobilitet og kommunikation Medarbejderne arbejder i 3 specialiserede teams: Boligteam, Kommunikationsteam og Mobilitetsteam. Vi yder rådgivning med en særlig høj grad af specialiseret faglig viden og kompetence. Rådgivningen gives typisk i sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden og erfaring for at kunne imødekomme borgerens specielle behov og dermed kompensere for funktionsnedsættelsen. Det kan handle om udredning af problematikken, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, om lovgivning og om brug af metoder til at gennemføre et kompliceret sagsforløb. Metode Alle teams arbejder med udgangspunkt i metoden Den gode praksis (beskrevet i Metodebog for hjælpemiddelformidling Munksgaard 2004), der sikrer en helhedsvurdering og som tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, og hvor borgeren inddrages mest muligt i forløbet og i beslutningsprocessen. Desuden sikrer metoden, at relevante undersøgelser og analyser foretages i den enkelte sag, så der er grundlag for dokumentation, kvalitetssikring og effektivitet. Faglige kompetencer Medarbejdernes kompetencer har baggrund i en faglig grunduddannelse efterfulgt af løbende efteruddannelse, specialisering, videnindsamling og videndeling. Terapeuterne på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation har siden 2001 arbejdet i specialiserede teams, og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet. Dels opnås en meget specifik viden og praksis erfaring indenfor et afgrænset område på baggrund af mange sager af en bestemt type, og dels foregår der dagligt faglig sparring internt i teamet. Alle teams indgår i nationale landsdækkende netværk, hvor der dels foregår erfaringsudveksling fra praksis og dels en stor del af den løbende og nødvendige efteruddannelse. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække, og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der bliver evalueret løbende. VISO Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation er VISO leverandør indenfor alle 3 specialer. 4

6 Boligteam Boligteamet har mangeårig erfaring med rådgivning i større bolig-sager, hvilket har givet Boligteamets terapeuter baggrund for at arbejde systematisk og metodisk med disse, ofte meget langvarige sager. Boligteamet har indtil 2007 varetaget behandlingen af grundtakst sager på området, og har på den baggrund stor erfaring med myndighedsopgaven. I større boligsager er der som regel et langvarigt forløb med et kompliceret samspil mellem funktionskrav, lovkrav, borgerens krav, boligens muligheder og økonomi, som skal gå op i en højere enhed, hvilket netop stiller store krav til viden, erfaring og systematik. Her kan Boligteamet, på baggrund af erfaring fra mange lignende sager, bidrage med rådgivning om f.eks. pladskrav, lovkrav og vejledninger på området, produktinformation og forslag til funktionelle løsninger. Kommunikationsteam Kommunikationsteamets terapeuter har gennem mange år ydet specialrådgivning vedrørende kommunikationshjælpemidler til børn og voksne, og har på den baggrund stor praksis erfaring og viden i forhold til afdækning af borgernes særlige behov, de teknologiske kommunikationshjælpemidler og deres tilpasningsmuligheder og den pædagogiske indsats, der knytter sig til brugen af hjælpemidlerne samt den tilknyttede lovgivning. I perioden juli 1998 til januar 2007 har teamet desuden varetaget myndighedsopgaven i Århus Amt med udredning, behovsvurdering og løsninger vedrørende Særlige informationsteknologiske hjælpemidler og har på den baggrund også stor erfaring med sagsbehandling på dette område. Mobilitetsteam Terapeuterne i Mobilitetsteamet har arbejdet systematisk og metodisk med siddestillinger i mange år, og de har derfor en meget specifik viden og praksis erfaring i at analysere og løse disse meget komplicerede problematikker. Mobilitetsteamet har stort produktkendskab og viden om mobilitetshjælpemidler og desuden stor erfaring i at koble borgernes behov med produkterne. Desuden har Mobilitetsteamet et stort kendskab til alternative styreformer og produkternes mulighed for specialtilpasning gennem mange års erfaring med valg og tilpasning af alternative styreformer til svært fysisk handicappede. Mobilitetsteamet har desuden gennem årene opbygget et samarbejdsnetværk med producenter og forhandlere. 5

7 Ydelseskataloget Ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af de ydelser, som udbydes i del af Ydelseskataloget indeholder de ydelser, der udbydes i forbindelse med abonnement / kontrakt, men som også kan købes af andre kommuner uden kontrakt og af borgere til en højere timetakst. I Ydelseskatalogets 1. del er nogle af ydelserne grundydelser og andre ekstra køb ydelser til grundydelsen. Det betyder, at kommunerne selv kan sammensætte den samlede ydelse efter behov og dermed sikre den enkelte kommune størst mulig fleksibilitet. For nogle af grundydelserne er beskrevet visse forudsætninger, der skal være opfyldt, før ydelsen kan tilbydes. For eksempel kan ydelsen Specialtilpasning af kørestolssæder kun tilbydes, hvis der i forvejen er købt ydelsen Siddestillingsanalyse. Kommunerne kan kontakte CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation med henblik på at afklare, om en enkeltstående sag undtagelsesvis kan afvige fra de beskrevne forudsætninger. I alle ydelsesbeskrivelser fremgår det, hvad ydelsen indeholder, for eksempel afprøvninger, hjemmebesøg og møder, skriftlige rapporter med mere. Desuden er der angivet det antal timer, der trækkes i Timeabonnementet pr. ydelse. Ydelserne er beskrevet med den forudsætning, at kommunen inden henvendelse til har foretaget udredning og oplysning i sagen, men vi kan indenfor alle specialer også tilbyde konsulentbistand på dette område. Disse ydelser hedder enten udredning eller forberedende sagsbehandling. 2. del af Ydelseskataloget indeholder ydelser, der udbydes udenfor abonnement / kontrakt, og som kan rekvireres af alle til samme pris. 6

8 Telefonservice: Målgruppe Borgere og fagpersoner, der har brug for en kort orientering / rådgivning om kommunikationshjælpemidler, mobilitetshjælpemidler, andre hjælpemidler, boligtilpasning og lovgivning knyttet til disse områder. Formål At tilbyde borgere og fagpersoner en mulighed for at få hjælp til at få afklaret forskellige problemstillinger i forhold til hjælpemidler, boligindretning til handicappede og lovgivning. Hvis der er brug for en specifik behovsvurdering eller afprøvning af et hjælpemiddel, henvises borgeren til at søge hjælp hos kommunen. Kommunen har efterfølgende mulighed for at benytte de forskellige ydelser indenfor bolig-, kommunikations- og mobilitetsområdet, hvor der ydes specialrådgivning i forhold til den enkelte borger. Ydelsen omfatter Telefonservice åbningstider: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl til 9.30 Specielt vedrørende kommunikationshjælpemidler: Torsdag kl Udover disse tidspunkter er det muligt at ringe i den øvrige telefonåbningstid og få lagt en besked, så vores terapeuter kan ringe tilbage. Man kan også sende en mail til: I begge tilfælde vil vi forsøge at ringe eller besvare mail så hurtigt som muligt og senest indenfor et par dage. Vores terapeuter hjælper med at afdække baggrunden for spørgsmålet og få beskrevet problemstilling og behov Ud fra dette foreslås forskellige løsningsmuligheder og forslag til det videre forløb i det omfang, det er muligt via en telefonsamtale 7

9 Henvendelser, der trækkes tilbage af kommunen 2 timer Hvis kommunen trækker en henvendelse tilbage, efter den er registreret og visiteret hos Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation trækkes 2 timer i Time-abonnementet. 8

10 Boligindretning til handicappede børn og voksne i egen bolig - med afprøvning i Testbolig 26 timer Målgruppe Borgere, som pga. en nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af boligen, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. Forudsætning Der skal sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet (funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af sagen, tilsendte funktionskrav og målfast tegningsmateriale. Kommunikation med kommunal terapeut angående videre forløb, herunder for eksempel sagsgang og lovgivning. 1 hjemmebesøg inklusiv et formøde med kommunale terapeut: Gennemgang af boligen. Problemstillinger og funktionskrav gennemgås i samarbejde med borgeren og den kommunale terapeut. Boligteamets terapeut opstiller pladskrav Afprøvning i Testbolig: Boligteamets terapeut opstiller og indretter 1 konkret rum efter aftale i samarbejde med den kommunale terapeut, for eksempel badeværelse eller soveværelse. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav om grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af borgerens og eventuelle hjælperes behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og eventuel skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvning i Testbolig. Ekstra køb: Der kan i forbindelse med samme sag købes yderligere opstilling og afprøvning af et andet rum i Testboligen for eksempel soveværelse eller adgangsforhold / entre. Yderligere hjemmebesøg. 9

11 Boligindretning til handicappede børn og voksne i egen bolig - uden afprøvning i Testbolig 18 timer Målgruppe Borgere, som pga. en nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Formål I samarbejde med den kommunale terapeut at finde en løsning på eventuelle problematikker, der tager udgangspunkt i en enkelt borgers eller en bestemt målgruppes behov, lovkrav, anerkendte vejledninger og kommunal serviceniveau. Forudsætning Der skal sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af sagen, tilsendte funktionskrav og målfast tegningsmateriale. Kommunikation med kommunal terapeut angående videre forløb, herunder for eksempel sagsgang og lovgivning. 1 hjemmebesøg inklusiv et formøde med kommunale terapeut: Gennemgang af boligen. Problemstillinger og funktionskrav gennemgås i samarbejde med borgeren og den kommunale terapeut. 1 møde med den kommunale terapeut. Eventuelle løsninger og det videre forløb gennemgås. Skriftlig tilbagemelding med beskrivelse af problematikker og eventuelle løsninger på baggrund af hjemmebesøg og møder. Ekstra køb: Afprøvning i Testbolig, der afregnes pr. påbegyndt time. Alternativt kan ovennævnte ydelse udvides til: Boligindretning til handicappede i egen bolig - med afprøvning i Testbolig, 19 timer Yderligere hjemmebesøg. Yderligere møder. 10

12 Afprøvning i Testbolig, 15 timer Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. I Testboligen kan opstilles forskellige forslag til størrelse og indretning. Disse afprøves i praksis med de relevante hjælpemidler og med fokus på funktionalitet og pladskrav i forhold til målgruppen. Målgruppe Borgere som pga. nedsat fysisk funktionsevne har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Det kan for eksempel være kørestolsbrugere med behov for hjælper. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af den aktuelle bolig, der med udgangspunkt i borgerens/målgruppens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagerne får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal inden afprøvningen sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). 11

13 Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af tilsendte funktionskrav og målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale samt relevant information om borgeren/målgruppen. Praktisk afprøvning i Testboligen: Boligteamets terapeut og den kommunale terapeut opstiller og indretter 1 konkret rum, for eksempel badeværelse eller soveværelse. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav som grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af brugerens/målgruppens og eventuelle hjælperes behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og evt. skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvningen i Testboligen. Ekstra køb: Der kan i forbindelse med samme sag købes yderligere opstilling og afprøvning af et andet rum i Testboligen, for eksempel soveværelse eller adgangsforhold / entre. Hjemmebesøg. Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 12

14 Afprøvning i testbolig Afregnes pr. påbegyndt time Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos den enkelte kommunes terapeuter. En af Boligteamets terapeuter deltager i afprøvningen som konsulent med sin viden og erfaring. Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. I Testboligen kan opstilles forskellige forslag til størrelse og indretning. Disse afprøves i praksis med de relevante hjælpemidler og med fokus på funktionalitet og pladskrav i forhold til målgruppen. Målgruppe Borgere som pga. nedsat fysisk funktionsevne har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af den aktuelle bolig, der med udgangspunkt i borgerens/målgruppens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagerne får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Det vil være en fordel, hvis der ved afprøvningen foreligger målfast tegningsmateriale og funktionskrav. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Hvis der er brug for ekstra hjælpemidler, skal de medbringes af den kommunale terapeut. 13

15 Ydelsen omfatter Den kommunale terapeut gennemgår funktionskravene med terapeuten fra Boligteamet for at give denne baggrund for afprøvningen Den kommunale terapeut opstiller og indretter i samarbejde med Boligteamets terapeut et konkret rum Afprøvning af de relevante funktioner med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler Boligteamets terapeut står til rådighed med henblik på løbende sammen med den kommunale terapeut at vurdere om indretningen er funktionel på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt Ekstra køb: Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 14

16 Leje af testbolig 2 timer Kommunens terapeut laver afprøvning i Testboligen uden deltagelse af CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. Kommunens terapeut skal reservere tid for afprøvning hos CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Nøglen til testboligen hentes på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Kommunens terapeut er selv ansvarlig for opstilling, indretning og afprøvning i Testboligen Testboligen skal afleveres / forlades med den indretning, der var inden den konkrete afprøvning samt være ryddelig OBS: Hvis dette ikke sker, trækkes yderligere 1 time i Time-abonnementet. Nøglen skal afleveres på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 15

17 Afprøvning i Testkøkken 14 timer Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Målgruppe Borgere, som pga. nedsat fysisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres køkken. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af det aktuelle køkken, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagere får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal inden afprøvningen sendes målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af tilsendte funktionskrav og målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale samt relevant information om borgeren/målgruppen. Praktisk afprøvning i Testkøkken: Boligteamets terapeut opstiller og indretter sammen med den kommunale terapeut den konkrete køkkenindretning. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav som grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af borgerens/målgruppens behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og evt. skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvning i Testkøkken. 16

18 Ekstra køb: Hjemmebesøg Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testkøkken) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testkøkken) 17

19 Afprøvning i Testkøkken Afregnes pr. påbegyndt time Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos den enkelte kommunes terapeuter. En af Boligteamets terapeuter deltager i afprøvningen som konsulent med sin viden og erfaring. Målgruppe Borgere, som pga. nedsat fysisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres køkken. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af det aktuelle køkken, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagere får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal ved afprøvningen foreligge målfast tegningsmateriale og funktionskrav. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Hvis der er brug for hjælpemidler, skal de medbringes af den kommunale terapeut. Ydelsen omfatter Den kommunale terapeut gennemgår funktionskravene med terapeuten fra Boligteamet for at give denne baggrund for afprøvningen Den kommunale terapeut opstiller og indretter sammen med terapeuten fra Boligteamet testkøkkenet ud fra målfast tegningsmateriale Praktisk afprøvning af de relevante funktioner med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler Boligteamets terapeut vurderer løbende under afprøvningen om indretningen er funktionel på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt Ekstra køb: Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 18

20 Rådgivning, hvis en boligsag er kørt fast På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, pr. påbegyndt time Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 4 timer plus pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve møderne, journalskrivning m.m.) Målgruppe Kommunale terapeuter, der arbejder med boligindretning af handicapbyggeri. Formål I samarbejde at finde løsninger på de problematikker, der er opstået i boligsagen. Løsningerne tager udgangspunkt i en enkelt borgers eller en bestemt målgruppes behov, gældende lovkrav og anerkendte vejledninger Ydelsen omfatter Gennemgang af tilsendt materiale vedrørende sagen To møder med kommunal terapeut Ekstra køb: Hjemmebesøg Yderligere møder 19

21 Ekstra køb ydelser - Boligteam Hjemmebesøg 2 timer plus pr. påbegyndt time pr. hjemmebesøg (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for hjemmebesøg, der ikke dækkes af grundydelsen. Yderligere opstilling og afprøvning af 1 rum i Testboligen Afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve afprøvningen, journalskrivning m.m.) Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Kan tilkøbes, hvis der er behov for yderligere opstillinger, der ikke dækkes af grundydelsen. Møder Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time pr. møde På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for møder, der ikke dækkes af anden ydelse. Hjælp til opstilling af funktionskrav Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve afprøvningen, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for denne hjælp inden selve grundydelsen, f.eks. Boligindretning til handicappede i egen bolig starter. Hjælp til vurdering af tegningsmateriale Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) 1 møde / hjemmebesøg Kan tilkøbes, hvis der er behov for denne hjælp inden selve grundydelsen, f.eks. Boligindretning til handicappede i egen bolig starter. 20

22 IT - udstyr til børn og voksne med funktionsnedsættelse, herunder ordblinde, i forhold til skriftlig kommunikation - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 18 timer Målgruppe - for eksempel: Borgere der har en funktionsnedsættelse i hænder og arme, der hindrer borgeren i at kommunikere skriftlig Borgere der på grund af ordblindhed har svært ved at læse og / eller kommunikere skriftligt Formål: At afprøve forskellige typer af kommunikationshjælpemidler, der kan kompensere for den manglende skrive- / læseevne. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgerens hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene de forskellige specialprogrammer og betjeningsudstyr. Der sendes en skriftlig konklusion på den samlede afprøvning til den kommunale terapeut Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes, installeres og specialtilpasses programmer samt særligt betjeningsudstyr på borgerens computer Borgeren instrueres i brug af programmer og betjeningsudstyr Der ydes telefonisk support i ½ år efter hjemmebesøget, for eksempel i forhold til programfejl og tekniske problemer. Ekstra køb: Undervisning i brug af for eksempel betjeningsudstyr og programmer. Yderligere hjemmebesøg. Yderligere afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 21

23 IT- udstyr til børn og voksne med svær funktionsnedsættelse - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 40 timer Målgruppe: Borgere, der har en svær funktionsnedsættelse, der hindrer borgeren i at betjene computer med andet end scanning, hovedmus eller øjenstyring, samt borgere, der skal kommunikere via billedkommunikation. Formål: At afprøve forskellige typer af kommunikationshjælpemidler og betjeningsudstyr til computer, der kan kompensere for den manglende kommunikationsevneevne. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgeren hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene de forskellige kommunikationshjælpemidler. Der sendes skriftlig konklusion på den samlede afprøvning til den kommunale terapeut Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes, installeres og specialtilpasses computer, programmer samt særligt betjeningsudstyr på borgerens eller den bevilgede computer Borgeren og pårørende / personale instrueres i brug af kommunikationshjælpemidler Der ydes telefonisk support i ½ år efter installation af programmerne på borgerens eller den bevilgede computer Ekstra køb: Undervisning i brug af for eksempel betjeningsudstyr og programmer. Yderligere hjemmebesøg. Yderligere afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. Leje af bærbar eller stationær computer inklusive relevante programmer til brug under længerevarende afprøvning i hjemmet pris aftales med CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 22

24 Mindre kommunikationshjælpemidler til børn og voksne. - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 11 timer Målgruppe: Borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hvor der er behov for et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel som Lightwriter / Speak Out, bogstavtavler, enkelte pegetavler eller lignende. Formål: At afprøve om borgerens er i stand til at kommunikere ved hjælp af et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgerens hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel. Der sendes en skriftlig konklusion på afprøvningen til kommunens terapeut. Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes / udleveres hjælpemidlet. Borgeren instrueres i brugen af hjælpemidlet Der ydes telefonisk support i ½ år efter instruktion af hjælpemidlet. Ekstra køb: Hjemmebesøg. Leje af Lightwriter / Speak Out 23

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området

Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Mennesker med komplekse kommunikations behov - en analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området Udarbejdet af tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet Maj 2013 Mennesker med komplekse

Læs mere