Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Syn og Hjælpemidler, Århus"

Transkript

1 Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning Århus C Tlf Revideret 19. december, 2008

2 Indholdsfortegnelse Om Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation side 4 Forklaring til Ydelseskataloget side 6 1. del Ydelser, der udbydes i forbindelse med abonnement / kontrakt Telefonservice side 7 Time-abonnement: Generelt Henvendelser, der trækkes tilbage af kommunen side 8 Boligteam Grundydelser Boligindretning til børn og voksne i egen bolig med afprøvning i Testbolig side 9 Boligindretning til børn og voksne i egen bolig uden afprøvning i Testbolig side 10 Afprøvning i Testbolig side 11 Afprøvning i Testbolig, afregnes pr. time side 13 Leje af testbolig side 15 Afprøvning i Testkøkken side 16 Afprøvning i Testkøkken, afregnes pr. time side 18 Rådgivning, hvis en boligsag er kørt fast side 19 Ekstra købs ydelser side 20 Kommunikationsteam Grundydelser IT-udstyr til børn og voksne med funktionsnedsættelse, herunder ordblinde, i forhold til skriftlig kommunikation side 21 IT udstyr til børn og voksne med svær funktionsnedsættelse side 22 Mindre kommunikationshjælpemidler til børn og voksne side 23 Udskiftning eller opdatering af tidligere bevilget løsning side 24 Udredning af behov og muligheder for kommunikation i forhold til kommunikationshjælpemidler til børn og voksne side 25 PDA til voksne med funktionsnedsættelse i forhold til hukommelse 1

3 og strukturering af dagligdagen side 26 GPS til børn og voksne med funktionsnedsættelse i forhold til at finde vej side 27 Konsulentbistand i forbindelse med en borgers flytning til ny Institution / skole side 28 Teknisk bistand til allerede bevilget udstyr side 29 Forberedende sagsbehandling side 30 Ekstra købs ydelser side 31 Mobilitetsteam Grundydelser Siddestillingsanalyse til børn og voksne side 32 Trykmåling i forbindelse med den siddende stilling side 33 Specialtilpasning af kørestolssæde til børn og voksne side 34 Specialtilpasning af kørestolssæde inklusive valg af kørestol til børn og voksne side 35 Manuelle kørestole til børn og voksne side 36 El-kørestole til børn og voksne side 37 Alternativ styring af el-kørestol til børn og voksne side 38 Test af kørsel i el-kørestol side 39 Andre mobilitetshjælpemidler til børn og voksne side 40 Udredning af behov og muligheder i forhold til mobilitetshjælpemidler side 41 Opfølgning side 42 Ekstra købs ydelser side 43 2

4 2. del Ydelser, der udbydes udenfor abonnement / kontrakt Boligteam Handicapvenlig indretning i offentligt og privat byggeri side 44 Sagsbehandling i større komplicerede boligsager side 45 Kommunikationsteam Leje af Lightwritere / Speak Out side 46 Leje af udstyr til brug under afprøvning i hjemmet side 47 Kurser Generelt side 48 Kursustilbud Boligteam side 48 Kursustilbud Kommunikationsteam side 48 Kursustilbud Mobilitetsteam side 49 3

5 Om center for Syn og Hjælpemidler, Århus (CSH, Århus) Mobilitet og kommunikation Medarbejderne arbejder i 3 specialiserede teams: Boligteam, Kommunikationsteam og Mobilitetsteam. Vi yder rådgivning med en særlig høj grad af specialiseret faglig viden og kompetence. Rådgivningen gives typisk i sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden og erfaring for at kunne imødekomme borgerens specielle behov og dermed kompensere for funktionsnedsættelsen. Det kan handle om udredning af problematikken, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, om lovgivning og om brug af metoder til at gennemføre et kompliceret sagsforløb. Metode Alle teams arbejder med udgangspunkt i metoden Den gode praksis (beskrevet i Metodebog for hjælpemiddelformidling Munksgaard 2004), der sikrer en helhedsvurdering og som tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, og hvor borgeren inddrages mest muligt i forløbet og i beslutningsprocessen. Desuden sikrer metoden, at relevante undersøgelser og analyser foretages i den enkelte sag, så der er grundlag for dokumentation, kvalitetssikring og effektivitet. Faglige kompetencer Medarbejdernes kompetencer har baggrund i en faglig grunduddannelse efterfulgt af løbende efteruddannelse, specialisering, videnindsamling og videndeling. Terapeuterne på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation har siden 2001 arbejdet i specialiserede teams, og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet. Dels opnås en meget specifik viden og praksis erfaring indenfor et afgrænset område på baggrund af mange sager af en bestemt type, og dels foregår der dagligt faglig sparring internt i teamet. Alle teams indgår i nationale landsdækkende netværk, hvor der dels foregår erfaringsudveksling fra praksis og dels en stor del af den løbende og nødvendige efteruddannelse. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække, og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der bliver evalueret løbende. VISO Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation er VISO leverandør indenfor alle 3 specialer. 4

6 Boligteam Boligteamet har mangeårig erfaring med rådgivning i større bolig-sager, hvilket har givet Boligteamets terapeuter baggrund for at arbejde systematisk og metodisk med disse, ofte meget langvarige sager. Boligteamet har indtil 2007 varetaget behandlingen af grundtakst sager på området, og har på den baggrund stor erfaring med myndighedsopgaven. I større boligsager er der som regel et langvarigt forløb med et kompliceret samspil mellem funktionskrav, lovkrav, borgerens krav, boligens muligheder og økonomi, som skal gå op i en højere enhed, hvilket netop stiller store krav til viden, erfaring og systematik. Her kan Boligteamet, på baggrund af erfaring fra mange lignende sager, bidrage med rådgivning om f.eks. pladskrav, lovkrav og vejledninger på området, produktinformation og forslag til funktionelle løsninger. Kommunikationsteam Kommunikationsteamets terapeuter har gennem mange år ydet specialrådgivning vedrørende kommunikationshjælpemidler til børn og voksne, og har på den baggrund stor praksis erfaring og viden i forhold til afdækning af borgernes særlige behov, de teknologiske kommunikationshjælpemidler og deres tilpasningsmuligheder og den pædagogiske indsats, der knytter sig til brugen af hjælpemidlerne samt den tilknyttede lovgivning. I perioden juli 1998 til januar 2007 har teamet desuden varetaget myndighedsopgaven i Århus Amt med udredning, behovsvurdering og løsninger vedrørende Særlige informationsteknologiske hjælpemidler og har på den baggrund også stor erfaring med sagsbehandling på dette område. Mobilitetsteam Terapeuterne i Mobilitetsteamet har arbejdet systematisk og metodisk med siddestillinger i mange år, og de har derfor en meget specifik viden og praksis erfaring i at analysere og løse disse meget komplicerede problematikker. Mobilitetsteamet har stort produktkendskab og viden om mobilitetshjælpemidler og desuden stor erfaring i at koble borgernes behov med produkterne. Desuden har Mobilitetsteamet et stort kendskab til alternative styreformer og produkternes mulighed for specialtilpasning gennem mange års erfaring med valg og tilpasning af alternative styreformer til svært fysisk handicappede. Mobilitetsteamet har desuden gennem årene opbygget et samarbejdsnetværk med producenter og forhandlere. 5

7 Ydelseskataloget Ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af de ydelser, som udbydes i del af Ydelseskataloget indeholder de ydelser, der udbydes i forbindelse med abonnement / kontrakt, men som også kan købes af andre kommuner uden kontrakt og af borgere til en højere timetakst. I Ydelseskatalogets 1. del er nogle af ydelserne grundydelser og andre ekstra køb ydelser til grundydelsen. Det betyder, at kommunerne selv kan sammensætte den samlede ydelse efter behov og dermed sikre den enkelte kommune størst mulig fleksibilitet. For nogle af grundydelserne er beskrevet visse forudsætninger, der skal være opfyldt, før ydelsen kan tilbydes. For eksempel kan ydelsen Specialtilpasning af kørestolssæder kun tilbydes, hvis der i forvejen er købt ydelsen Siddestillingsanalyse. Kommunerne kan kontakte CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation med henblik på at afklare, om en enkeltstående sag undtagelsesvis kan afvige fra de beskrevne forudsætninger. I alle ydelsesbeskrivelser fremgår det, hvad ydelsen indeholder, for eksempel afprøvninger, hjemmebesøg og møder, skriftlige rapporter med mere. Desuden er der angivet det antal timer, der trækkes i Timeabonnementet pr. ydelse. Ydelserne er beskrevet med den forudsætning, at kommunen inden henvendelse til har foretaget udredning og oplysning i sagen, men vi kan indenfor alle specialer også tilbyde konsulentbistand på dette område. Disse ydelser hedder enten udredning eller forberedende sagsbehandling. 2. del af Ydelseskataloget indeholder ydelser, der udbydes udenfor abonnement / kontrakt, og som kan rekvireres af alle til samme pris. 6

8 Telefonservice: Målgruppe Borgere og fagpersoner, der har brug for en kort orientering / rådgivning om kommunikationshjælpemidler, mobilitetshjælpemidler, andre hjælpemidler, boligtilpasning og lovgivning knyttet til disse områder. Formål At tilbyde borgere og fagpersoner en mulighed for at få hjælp til at få afklaret forskellige problemstillinger i forhold til hjælpemidler, boligindretning til handicappede og lovgivning. Hvis der er brug for en specifik behovsvurdering eller afprøvning af et hjælpemiddel, henvises borgeren til at søge hjælp hos kommunen. Kommunen har efterfølgende mulighed for at benytte de forskellige ydelser indenfor bolig-, kommunikations- og mobilitetsområdet, hvor der ydes specialrådgivning i forhold til den enkelte borger. Ydelsen omfatter Telefonservice åbningstider: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl til 9.30 Specielt vedrørende kommunikationshjælpemidler: Torsdag kl Udover disse tidspunkter er det muligt at ringe i den øvrige telefonåbningstid og få lagt en besked, så vores terapeuter kan ringe tilbage. Man kan også sende en mail til: I begge tilfælde vil vi forsøge at ringe eller besvare mail så hurtigt som muligt og senest indenfor et par dage. Vores terapeuter hjælper med at afdække baggrunden for spørgsmålet og få beskrevet problemstilling og behov Ud fra dette foreslås forskellige løsningsmuligheder og forslag til det videre forløb i det omfang, det er muligt via en telefonsamtale 7

9 Henvendelser, der trækkes tilbage af kommunen 2 timer Hvis kommunen trækker en henvendelse tilbage, efter den er registreret og visiteret hos Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation trækkes 2 timer i Time-abonnementet. 8

10 Boligindretning til handicappede børn og voksne i egen bolig - med afprøvning i Testbolig 26 timer Målgruppe Borgere, som pga. en nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af boligen, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. Forudsætning Der skal sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet (funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af sagen, tilsendte funktionskrav og målfast tegningsmateriale. Kommunikation med kommunal terapeut angående videre forløb, herunder for eksempel sagsgang og lovgivning. 1 hjemmebesøg inklusiv et formøde med kommunale terapeut: Gennemgang af boligen. Problemstillinger og funktionskrav gennemgås i samarbejde med borgeren og den kommunale terapeut. Boligteamets terapeut opstiller pladskrav Afprøvning i Testbolig: Boligteamets terapeut opstiller og indretter 1 konkret rum efter aftale i samarbejde med den kommunale terapeut, for eksempel badeværelse eller soveværelse. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav om grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af borgerens og eventuelle hjælperes behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og eventuel skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvning i Testbolig. Ekstra køb: Der kan i forbindelse med samme sag købes yderligere opstilling og afprøvning af et andet rum i Testboligen for eksempel soveværelse eller adgangsforhold / entre. Yderligere hjemmebesøg. 9

11 Boligindretning til handicappede børn og voksne i egen bolig - uden afprøvning i Testbolig 18 timer Målgruppe Borgere, som pga. en nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Formål I samarbejde med den kommunale terapeut at finde en løsning på eventuelle problematikker, der tager udgangspunkt i en enkelt borgers eller en bestemt målgruppes behov, lovkrav, anerkendte vejledninger og kommunal serviceniveau. Forudsætning Der skal sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af sagen, tilsendte funktionskrav og målfast tegningsmateriale. Kommunikation med kommunal terapeut angående videre forløb, herunder for eksempel sagsgang og lovgivning. 1 hjemmebesøg inklusiv et formøde med kommunale terapeut: Gennemgang af boligen. Problemstillinger og funktionskrav gennemgås i samarbejde med borgeren og den kommunale terapeut. 1 møde med den kommunale terapeut. Eventuelle løsninger og det videre forløb gennemgås. Skriftlig tilbagemelding med beskrivelse af problematikker og eventuelle løsninger på baggrund af hjemmebesøg og møder. Ekstra køb: Afprøvning i Testbolig, der afregnes pr. påbegyndt time. Alternativt kan ovennævnte ydelse udvides til: Boligindretning til handicappede i egen bolig - med afprøvning i Testbolig, 19 timer Yderligere hjemmebesøg. Yderligere møder. 10

12 Afprøvning i Testbolig, 15 timer Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. I Testboligen kan opstilles forskellige forslag til størrelse og indretning. Disse afprøves i praksis med de relevante hjælpemidler og med fokus på funktionalitet og pladskrav i forhold til målgruppen. Målgruppe Borgere som pga. nedsat fysisk funktionsevne har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Det kan for eksempel være kørestolsbrugere med behov for hjælper. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af den aktuelle bolig, der med udgangspunkt i borgerens/målgruppens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagerne får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal inden afprøvningen sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). 11

13 Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af tilsendte funktionskrav og målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale samt relevant information om borgeren/målgruppen. Praktisk afprøvning i Testboligen: Boligteamets terapeut og den kommunale terapeut opstiller og indretter 1 konkret rum, for eksempel badeværelse eller soveværelse. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav som grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af brugerens/målgruppens og eventuelle hjælperes behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og evt. skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvningen i Testboligen. Ekstra køb: Der kan i forbindelse med samme sag købes yderligere opstilling og afprøvning af et andet rum i Testboligen, for eksempel soveværelse eller adgangsforhold / entre. Hjemmebesøg. Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 12

14 Afprøvning i testbolig Afregnes pr. påbegyndt time Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos den enkelte kommunes terapeuter. En af Boligteamets terapeuter deltager i afprøvningen som konsulent med sin viden og erfaring. Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. I Testboligen kan opstilles forskellige forslag til størrelse og indretning. Disse afprøves i praksis med de relevante hjælpemidler og med fokus på funktionalitet og pladskrav i forhold til målgruppen. Målgruppe Borgere som pga. nedsat fysisk funktionsevne har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af den aktuelle bolig, der med udgangspunkt i borgerens/målgruppens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagerne får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Det vil være en fordel, hvis der ved afprøvningen foreligger målfast tegningsmateriale og funktionskrav. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Hvis der er brug for ekstra hjælpemidler, skal de medbringes af den kommunale terapeut. 13

15 Ydelsen omfatter Den kommunale terapeut gennemgår funktionskravene med terapeuten fra Boligteamet for at give denne baggrund for afprøvningen Den kommunale terapeut opstiller og indretter i samarbejde med Boligteamets terapeut et konkret rum Afprøvning af de relevante funktioner med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler Boligteamets terapeut står til rådighed med henblik på løbende sammen med den kommunale terapeut at vurdere om indretningen er funktionel på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt Ekstra køb: Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 14

16 Leje af testbolig 2 timer Kommunens terapeut laver afprøvning i Testboligen uden deltagelse af CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. Kommunens terapeut skal reservere tid for afprøvning hos CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Nøglen til testboligen hentes på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Kommunens terapeut er selv ansvarlig for opstilling, indretning og afprøvning i Testboligen Testboligen skal afleveres / forlades med den indretning, der var inden den konkrete afprøvning samt være ryddelig OBS: Hvis dette ikke sker, trækkes yderligere 1 time i Time-abonnementet. Nøglen skal afleveres på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 15

17 Afprøvning i Testkøkken 14 timer Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Målgruppe Borgere, som pga. nedsat fysisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres køkken. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af det aktuelle køkken, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagere får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal inden afprøvningen sendes målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af tilsendte funktionskrav og målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale samt relevant information om borgeren/målgruppen. Praktisk afprøvning i Testkøkken: Boligteamets terapeut opstiller og indretter sammen med den kommunale terapeut den konkrete køkkenindretning. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav som grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af borgerens/målgruppens behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og evt. skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvning i Testkøkken. 16

18 Ekstra køb: Hjemmebesøg Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testkøkken) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testkøkken) 17

19 Afprøvning i Testkøkken Afregnes pr. påbegyndt time Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos den enkelte kommunes terapeuter. En af Boligteamets terapeuter deltager i afprøvningen som konsulent med sin viden og erfaring. Målgruppe Borgere, som pga. nedsat fysisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres køkken. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af det aktuelle køkken, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagere får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal ved afprøvningen foreligge målfast tegningsmateriale og funktionskrav. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Hvis der er brug for hjælpemidler, skal de medbringes af den kommunale terapeut. Ydelsen omfatter Den kommunale terapeut gennemgår funktionskravene med terapeuten fra Boligteamet for at give denne baggrund for afprøvningen Den kommunale terapeut opstiller og indretter sammen med terapeuten fra Boligteamet testkøkkenet ud fra målfast tegningsmateriale Praktisk afprøvning af de relevante funktioner med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler Boligteamets terapeut vurderer løbende under afprøvningen om indretningen er funktionel på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt Ekstra køb: Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 18

20 Rådgivning, hvis en boligsag er kørt fast På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, pr. påbegyndt time Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 4 timer plus pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve møderne, journalskrivning m.m.) Målgruppe Kommunale terapeuter, der arbejder med boligindretning af handicapbyggeri. Formål I samarbejde at finde løsninger på de problematikker, der er opstået i boligsagen. Løsningerne tager udgangspunkt i en enkelt borgers eller en bestemt målgruppes behov, gældende lovkrav og anerkendte vejledninger Ydelsen omfatter Gennemgang af tilsendt materiale vedrørende sagen To møder med kommunal terapeut Ekstra køb: Hjemmebesøg Yderligere møder 19

21 Ekstra køb ydelser - Boligteam Hjemmebesøg 2 timer plus pr. påbegyndt time pr. hjemmebesøg (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for hjemmebesøg, der ikke dækkes af grundydelsen. Yderligere opstilling og afprøvning af 1 rum i Testboligen Afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve afprøvningen, journalskrivning m.m.) Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Kan tilkøbes, hvis der er behov for yderligere opstillinger, der ikke dækkes af grundydelsen. Møder Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time pr. møde På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for møder, der ikke dækkes af anden ydelse. Hjælp til opstilling af funktionskrav Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve afprøvningen, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for denne hjælp inden selve grundydelsen, f.eks. Boligindretning til handicappede i egen bolig starter. Hjælp til vurdering af tegningsmateriale Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) 1 møde / hjemmebesøg Kan tilkøbes, hvis der er behov for denne hjælp inden selve grundydelsen, f.eks. Boligindretning til handicappede i egen bolig starter. 20

22 IT - udstyr til børn og voksne med funktionsnedsættelse, herunder ordblinde, i forhold til skriftlig kommunikation - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 18 timer Målgruppe - for eksempel: Borgere der har en funktionsnedsættelse i hænder og arme, der hindrer borgeren i at kommunikere skriftlig Borgere der på grund af ordblindhed har svært ved at læse og / eller kommunikere skriftligt Formål: At afprøve forskellige typer af kommunikationshjælpemidler, der kan kompensere for den manglende skrive- / læseevne. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgerens hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene de forskellige specialprogrammer og betjeningsudstyr. Der sendes en skriftlig konklusion på den samlede afprøvning til den kommunale terapeut Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes, installeres og specialtilpasses programmer samt særligt betjeningsudstyr på borgerens computer Borgeren instrueres i brug af programmer og betjeningsudstyr Der ydes telefonisk support i ½ år efter hjemmebesøget, for eksempel i forhold til programfejl og tekniske problemer. Ekstra køb: Undervisning i brug af for eksempel betjeningsudstyr og programmer. Yderligere hjemmebesøg. Yderligere afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 21

23 IT- udstyr til børn og voksne med svær funktionsnedsættelse - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 40 timer Målgruppe: Borgere, der har en svær funktionsnedsættelse, der hindrer borgeren i at betjene computer med andet end scanning, hovedmus eller øjenstyring, samt borgere, der skal kommunikere via billedkommunikation. Formål: At afprøve forskellige typer af kommunikationshjælpemidler og betjeningsudstyr til computer, der kan kompensere for den manglende kommunikationsevneevne. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgeren hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene de forskellige kommunikationshjælpemidler. Der sendes skriftlig konklusion på den samlede afprøvning til den kommunale terapeut Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes, installeres og specialtilpasses computer, programmer samt særligt betjeningsudstyr på borgerens eller den bevilgede computer Borgeren og pårørende / personale instrueres i brug af kommunikationshjælpemidler Der ydes telefonisk support i ½ år efter installation af programmerne på borgerens eller den bevilgede computer Ekstra køb: Undervisning i brug af for eksempel betjeningsudstyr og programmer. Yderligere hjemmebesøg. Yderligere afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. Leje af bærbar eller stationær computer inklusive relevante programmer til brug under længerevarende afprøvning i hjemmet pris aftales med CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 22

24 Mindre kommunikationshjælpemidler til børn og voksne. - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 11 timer Målgruppe: Borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hvor der er behov for et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel som Lightwriter / Speak Out, bogstavtavler, enkelte pegetavler eller lignende. Formål: At afprøve om borgerens er i stand til at kommunikere ved hjælp af et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgerens hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel. Der sendes en skriftlig konklusion på afprøvningen til kommunens terapeut. Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes / udleveres hjælpemidlet. Borgeren instrueres i brugen af hjælpemidlet Der ydes telefonisk support i ½ år efter instruktion af hjælpemidlet. Ekstra køb: Hjemmebesøg. Leje af Lightwriter / Speak Out 23

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ HJÆLPEMIDLER EFTER 112 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og områdeledere Basisinventar

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler

Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Værd at vide om frit valg af hjælpemidler Hvis du er bevilliget et hjælpemiddel, i henhold til Lov om Social Service 112 og 113 stk. 5, har du to muligheder. - Du kan låne dit hjælpemiddel fra Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7

Indhold Indledning... 4 Voksne med læse-stavevanskeligheder... 7 B 3 Indledning... 4 Rammeaftalen for 2015 og Visitationsaftalen... 4 Bilaterale aftaler... 4 2BUændret timetakst... 4 Dialog og samarbejde på tværs... 5 Individuelle forløb... 5 Det faglige fokus i 2015...

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN

LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ BOLIGÆNDRINGER EFTER 116 I SERVICELOVEN 1 Visitation Visitation til boligændringer efter 116 i Lov om social service. Når kommunen

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hørevejledning flytter

Hørevejledning flytter Hørevejledning flytter Hvor skal jeg henvende mig, når der er noget galt med min hørelse eller mit høreapparat? Den 01.02.12 flytter Høreteamet fra Skovvangsvej 97 til P.P. Ørumsgade 11, bygning 11 Hvordan

Læs mere

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej

Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Forældre til børn og unge med handicap - vi hjælper jer på vej Kære forældre Det kan tage tid at få overblik over det nye liv, der melder sig, når man bliver forældre til et barn med handicap. I vil som

Læs mere

Teknologiens muligheder og begrænsninger

Teknologiens muligheder og begrænsninger Teknologiens muligheder og begrænsninger Min indgang til mit eget liv, 25. oktober 2013 Inger Kirk Jordansen,, Velfærdsteknologi i botilbud Uafhængighed Livskvalitet Kontrol over eget liv Selvhjulpenhed

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler

Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Kvalitetsstandarder for servicelovens 112, 113 og 116 Hjælpemidler Side 1 af 98 Kvalitetsstandarder, SEL 112, 113 og 116 Dokumentet indeholder Syddjurs Kommunes kvalitetsstandarder inden for Lov om social

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg

Kvalitetsstandard. Tekniske hjælpemidler. Pleje & Omsorg Kvalitetsstandard Tekniske hjælpemidler Pleje & Omsorg Godkendt af Social og Sundhedsudvalget 9. februar 2012 Indhold Indhold... 2 Personlig pleje og toiletbesøg... 5 Toiletforhøjer med og uden armlæn

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Høreapparater undervisning - instruktion

Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Høreapparater undervisning - instruktion Hvad indgår i Høreapparater + ørepropper Undervisning om høreapparaters muligheder

Læs mere

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning

Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Kvalitetsstandarder Hjælpemidler Forbrugsgoder Boligindretning Servicelovens 112, 113 og 116 Godkendt i byrådet: xx.xx.12 Side 1 af 92 Servicelovens 112, 113 og 116... 1 Information vedr. fritvalgsordningen...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning nr.

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode

Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Elkøretøj som frit valg El-køretøj som forbrugsgode Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Hvad siger loven? Ankestyrelsen har oplyst at el-køretøjer nu er forbrugsgoder.

Læs mere

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende

Turtle. Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende Turtle Optimale formstøbte løsninger for et langt større v elbefindende 1 I trygge hænder Hvem har brug for en formstøbt enhed? Etac og R82 har siden 1997 arbejdet tæt sammen om produktionen af formstøbte

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil

Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Serviceformation 2015 16 vedrørende genbrugshjælpemidler, boligindretning og tilskud til handicapbil Indholdsfortegnelse Serviceinformation 1. Indledning 2. Beskrivelser af genbrugshjælpemidler og boligindretning,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Synscentralen Vordingborg

Synscentralen Vordingborg Synscentralen Vordingborg Januar 2014 Servicedeklaration: Synscentralen er et tilbud til alle blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg. Synscentralen

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven

Hjælpemidler. Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler Orientering om frit valg af leverandør af hjælpemidler efter Serviceloven Hjælpemidler frit valg af leverandør Ansøgning om hjælpemidler Du kan søge om hjælpemidler ved at henvende dig til

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandard Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 112, 113, 115 og 116. Placering i budget Målgruppe Center for

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ

TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ TAG DIG KÆRLIGT AF DIN KØRESTOL / DIT EL-KØRETØJ Du har lånt en kørestol eller et el-køretøj fra Aarhus Kommune. På de næste sider kan du læse om, hvordan du kommer godt på vej med dit nye køretøj. Du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere