Center for Syn og Hjælpemidler, Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Syn og Hjælpemidler, Århus"

Transkript

1 Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation Ydelseskatalog 2009 P. P. Ørumsgade 11, bygning Århus C Tlf Revideret 19. december, 2008

2 Indholdsfortegnelse Om Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation side 4 Forklaring til Ydelseskataloget side 6 1. del Ydelser, der udbydes i forbindelse med abonnement / kontrakt Telefonservice side 7 Time-abonnement: Generelt Henvendelser, der trækkes tilbage af kommunen side 8 Boligteam Grundydelser Boligindretning til børn og voksne i egen bolig med afprøvning i Testbolig side 9 Boligindretning til børn og voksne i egen bolig uden afprøvning i Testbolig side 10 Afprøvning i Testbolig side 11 Afprøvning i Testbolig, afregnes pr. time side 13 Leje af testbolig side 15 Afprøvning i Testkøkken side 16 Afprøvning i Testkøkken, afregnes pr. time side 18 Rådgivning, hvis en boligsag er kørt fast side 19 Ekstra købs ydelser side 20 Kommunikationsteam Grundydelser IT-udstyr til børn og voksne med funktionsnedsættelse, herunder ordblinde, i forhold til skriftlig kommunikation side 21 IT udstyr til børn og voksne med svær funktionsnedsættelse side 22 Mindre kommunikationshjælpemidler til børn og voksne side 23 Udskiftning eller opdatering af tidligere bevilget løsning side 24 Udredning af behov og muligheder for kommunikation i forhold til kommunikationshjælpemidler til børn og voksne side 25 PDA til voksne med funktionsnedsættelse i forhold til hukommelse 1

3 og strukturering af dagligdagen side 26 GPS til børn og voksne med funktionsnedsættelse i forhold til at finde vej side 27 Konsulentbistand i forbindelse med en borgers flytning til ny Institution / skole side 28 Teknisk bistand til allerede bevilget udstyr side 29 Forberedende sagsbehandling side 30 Ekstra købs ydelser side 31 Mobilitetsteam Grundydelser Siddestillingsanalyse til børn og voksne side 32 Trykmåling i forbindelse med den siddende stilling side 33 Specialtilpasning af kørestolssæde til børn og voksne side 34 Specialtilpasning af kørestolssæde inklusive valg af kørestol til børn og voksne side 35 Manuelle kørestole til børn og voksne side 36 El-kørestole til børn og voksne side 37 Alternativ styring af el-kørestol til børn og voksne side 38 Test af kørsel i el-kørestol side 39 Andre mobilitetshjælpemidler til børn og voksne side 40 Udredning af behov og muligheder i forhold til mobilitetshjælpemidler side 41 Opfølgning side 42 Ekstra købs ydelser side 43 2

4 2. del Ydelser, der udbydes udenfor abonnement / kontrakt Boligteam Handicapvenlig indretning i offentligt og privat byggeri side 44 Sagsbehandling i større komplicerede boligsager side 45 Kommunikationsteam Leje af Lightwritere / Speak Out side 46 Leje af udstyr til brug under afprøvning i hjemmet side 47 Kurser Generelt side 48 Kursustilbud Boligteam side 48 Kursustilbud Kommunikationsteam side 48 Kursustilbud Mobilitetsteam side 49 3

5 Om center for Syn og Hjælpemidler, Århus (CSH, Århus) Mobilitet og kommunikation Medarbejderne arbejder i 3 specialiserede teams: Boligteam, Kommunikationsteam og Mobilitetsteam. Vi yder rådgivning med en særlig høj grad af specialiseret faglig viden og kompetence. Rådgivningen gives typisk i sager, hvor der er komplekse problemstillinger, der kræver en særlig viden og erfaring for at kunne imødekomme borgerens specielle behov og dermed kompensere for funktionsnedsættelsen. Det kan handle om udredning af problematikken, afprøvning og tilpasning af hjælpemidler, om lovgivning og om brug af metoder til at gennemføre et kompliceret sagsforløb. Metode Alle teams arbejder med udgangspunkt i metoden Den gode praksis (beskrevet i Metodebog for hjælpemiddelformidling Munksgaard 2004), der sikrer en helhedsvurdering og som tager afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, og hvor borgeren inddrages mest muligt i forløbet og i beslutningsprocessen. Desuden sikrer metoden, at relevante undersøgelser og analyser foretages i den enkelte sag, så der er grundlag for dokumentation, kvalitetssikring og effektivitet. Faglige kompetencer Medarbejdernes kompetencer har baggrund i en faglig grunduddannelse efterfulgt af løbende efteruddannelse, specialisering, videnindsamling og videndeling. Terapeuterne på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation har siden 2001 arbejdet i specialiserede teams, og disse er en forudsætning for at kunne yde specialrådgivning af høj faglig kvalitet. Dels opnås en meget specifik viden og praksis erfaring indenfor et afgrænset område på baggrund af mange sager af en bestemt type, og dels foregår der dagligt faglig sparring internt i teamet. Alle teams indgår i nationale landsdækkende netværk, hvor der dels foregår erfaringsudveksling fra praksis og dels en stor del af den løbende og nødvendige efteruddannelse. Mange af medarbejderne har arbejdet med specialerne i en årrække, og alle specialer har udviklet en systematisk arbejdsmetode, der bliver evalueret løbende. VISO Center for Syn og Hjælpemidler, Århus - Mobilitet og Kommunikation er VISO leverandør indenfor alle 3 specialer. 4

6 Boligteam Boligteamet har mangeårig erfaring med rådgivning i større bolig-sager, hvilket har givet Boligteamets terapeuter baggrund for at arbejde systematisk og metodisk med disse, ofte meget langvarige sager. Boligteamet har indtil 2007 varetaget behandlingen af grundtakst sager på området, og har på den baggrund stor erfaring med myndighedsopgaven. I større boligsager er der som regel et langvarigt forløb med et kompliceret samspil mellem funktionskrav, lovkrav, borgerens krav, boligens muligheder og økonomi, som skal gå op i en højere enhed, hvilket netop stiller store krav til viden, erfaring og systematik. Her kan Boligteamet, på baggrund af erfaring fra mange lignende sager, bidrage med rådgivning om f.eks. pladskrav, lovkrav og vejledninger på området, produktinformation og forslag til funktionelle løsninger. Kommunikationsteam Kommunikationsteamets terapeuter har gennem mange år ydet specialrådgivning vedrørende kommunikationshjælpemidler til børn og voksne, og har på den baggrund stor praksis erfaring og viden i forhold til afdækning af borgernes særlige behov, de teknologiske kommunikationshjælpemidler og deres tilpasningsmuligheder og den pædagogiske indsats, der knytter sig til brugen af hjælpemidlerne samt den tilknyttede lovgivning. I perioden juli 1998 til januar 2007 har teamet desuden varetaget myndighedsopgaven i Århus Amt med udredning, behovsvurdering og løsninger vedrørende Særlige informationsteknologiske hjælpemidler og har på den baggrund også stor erfaring med sagsbehandling på dette område. Mobilitetsteam Terapeuterne i Mobilitetsteamet har arbejdet systematisk og metodisk med siddestillinger i mange år, og de har derfor en meget specifik viden og praksis erfaring i at analysere og løse disse meget komplicerede problematikker. Mobilitetsteamet har stort produktkendskab og viden om mobilitetshjælpemidler og desuden stor erfaring i at koble borgernes behov med produkterne. Desuden har Mobilitetsteamet et stort kendskab til alternative styreformer og produkternes mulighed for specialtilpasning gennem mange års erfaring med valg og tilpasning af alternative styreformer til svært fysisk handicappede. Mobilitetsteamet har desuden gennem årene opbygget et samarbejdsnetværk med producenter og forhandlere. 5

7 Ydelseskataloget Ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af de ydelser, som udbydes i del af Ydelseskataloget indeholder de ydelser, der udbydes i forbindelse med abonnement / kontrakt, men som også kan købes af andre kommuner uden kontrakt og af borgere til en højere timetakst. I Ydelseskatalogets 1. del er nogle af ydelserne grundydelser og andre ekstra køb ydelser til grundydelsen. Det betyder, at kommunerne selv kan sammensætte den samlede ydelse efter behov og dermed sikre den enkelte kommune størst mulig fleksibilitet. For nogle af grundydelserne er beskrevet visse forudsætninger, der skal være opfyldt, før ydelsen kan tilbydes. For eksempel kan ydelsen Specialtilpasning af kørestolssæder kun tilbydes, hvis der i forvejen er købt ydelsen Siddestillingsanalyse. Kommunerne kan kontakte CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation med henblik på at afklare, om en enkeltstående sag undtagelsesvis kan afvige fra de beskrevne forudsætninger. I alle ydelsesbeskrivelser fremgår det, hvad ydelsen indeholder, for eksempel afprøvninger, hjemmebesøg og møder, skriftlige rapporter med mere. Desuden er der angivet det antal timer, der trækkes i Timeabonnementet pr. ydelse. Ydelserne er beskrevet med den forudsætning, at kommunen inden henvendelse til har foretaget udredning og oplysning i sagen, men vi kan indenfor alle specialer også tilbyde konsulentbistand på dette område. Disse ydelser hedder enten udredning eller forberedende sagsbehandling. 2. del af Ydelseskataloget indeholder ydelser, der udbydes udenfor abonnement / kontrakt, og som kan rekvireres af alle til samme pris. 6

8 Telefonservice: Målgruppe Borgere og fagpersoner, der har brug for en kort orientering / rådgivning om kommunikationshjælpemidler, mobilitetshjælpemidler, andre hjælpemidler, boligtilpasning og lovgivning knyttet til disse områder. Formål At tilbyde borgere og fagpersoner en mulighed for at få hjælp til at få afklaret forskellige problemstillinger i forhold til hjælpemidler, boligindretning til handicappede og lovgivning. Hvis der er brug for en specifik behovsvurdering eller afprøvning af et hjælpemiddel, henvises borgeren til at søge hjælp hos kommunen. Kommunen har efterfølgende mulighed for at benytte de forskellige ydelser indenfor bolig-, kommunikations- og mobilitetsområdet, hvor der ydes specialrådgivning i forhold til den enkelte borger. Ydelsen omfatter Telefonservice åbningstider: Mandag-tirsdag-onsdag-torsdag kl til 9.30 Specielt vedrørende kommunikationshjælpemidler: Torsdag kl Udover disse tidspunkter er det muligt at ringe i den øvrige telefonåbningstid og få lagt en besked, så vores terapeuter kan ringe tilbage. Man kan også sende en mail til: I begge tilfælde vil vi forsøge at ringe eller besvare mail så hurtigt som muligt og senest indenfor et par dage. Vores terapeuter hjælper med at afdække baggrunden for spørgsmålet og få beskrevet problemstilling og behov Ud fra dette foreslås forskellige løsningsmuligheder og forslag til det videre forløb i det omfang, det er muligt via en telefonsamtale 7

9 Henvendelser, der trækkes tilbage af kommunen 2 timer Hvis kommunen trækker en henvendelse tilbage, efter den er registreret og visiteret hos Center for Syn og Hjælpemidler, Århus Mobilitet og Kommunikation trækkes 2 timer i Time-abonnementet. 8

10 Boligindretning til handicappede børn og voksne i egen bolig - med afprøvning i Testbolig 26 timer Målgruppe Borgere, som pga. en nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af boligen, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. Forudsætning Der skal sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet (funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af sagen, tilsendte funktionskrav og målfast tegningsmateriale. Kommunikation med kommunal terapeut angående videre forløb, herunder for eksempel sagsgang og lovgivning. 1 hjemmebesøg inklusiv et formøde med kommunale terapeut: Gennemgang af boligen. Problemstillinger og funktionskrav gennemgås i samarbejde med borgeren og den kommunale terapeut. Boligteamets terapeut opstiller pladskrav Afprøvning i Testbolig: Boligteamets terapeut opstiller og indretter 1 konkret rum efter aftale i samarbejde med den kommunale terapeut, for eksempel badeværelse eller soveværelse. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav om grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af borgerens og eventuelle hjælperes behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og eventuel skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvning i Testbolig. Ekstra køb: Der kan i forbindelse med samme sag købes yderligere opstilling og afprøvning af et andet rum i Testboligen for eksempel soveværelse eller adgangsforhold / entre. Yderligere hjemmebesøg. 9

11 Boligindretning til handicappede børn og voksne i egen bolig - uden afprøvning i Testbolig 18 timer Målgruppe Borgere, som pga. en nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Formål I samarbejde med den kommunale terapeut at finde en løsning på eventuelle problematikker, der tager udgangspunkt i en enkelt borgers eller en bestemt målgruppes behov, lovkrav, anerkendte vejledninger og kommunal serviceniveau. Forudsætning Der skal sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af sagen, tilsendte funktionskrav og målfast tegningsmateriale. Kommunikation med kommunal terapeut angående videre forløb, herunder for eksempel sagsgang og lovgivning. 1 hjemmebesøg inklusiv et formøde med kommunale terapeut: Gennemgang af boligen. Problemstillinger og funktionskrav gennemgås i samarbejde med borgeren og den kommunale terapeut. 1 møde med den kommunale terapeut. Eventuelle løsninger og det videre forløb gennemgås. Skriftlig tilbagemelding med beskrivelse af problematikker og eventuelle løsninger på baggrund af hjemmebesøg og møder. Ekstra køb: Afprøvning i Testbolig, der afregnes pr. påbegyndt time. Alternativt kan ovennævnte ydelse udvides til: Boligindretning til handicappede i egen bolig - med afprøvning i Testbolig, 19 timer Yderligere hjemmebesøg. Yderligere møder. 10

12 Afprøvning i Testbolig, 15 timer Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. I Testboligen kan opstilles forskellige forslag til størrelse og indretning. Disse afprøves i praksis med de relevante hjælpemidler og med fokus på funktionalitet og pladskrav i forhold til målgruppen. Målgruppe Borgere som pga. nedsat fysisk funktionsevne har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. Det kan for eksempel være kørestolsbrugere med behov for hjælper. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af den aktuelle bolig, der med udgangspunkt i borgerens/målgruppens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagerne får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal inden afprøvningen sendes målfast tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). 11

13 Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af tilsendte funktionskrav og målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale samt relevant information om borgeren/målgruppen. Praktisk afprøvning i Testboligen: Boligteamets terapeut og den kommunale terapeut opstiller og indretter 1 konkret rum, for eksempel badeværelse eller soveværelse. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav som grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af brugerens/målgruppens og eventuelle hjælperes behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og evt. skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvningen i Testboligen. Ekstra køb: Der kan i forbindelse med samme sag købes yderligere opstilling og afprøvning af et andet rum i Testboligen, for eksempel soveværelse eller adgangsforhold / entre. Hjemmebesøg. Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 12

14 Afprøvning i testbolig Afregnes pr. påbegyndt time Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos den enkelte kommunes terapeuter. En af Boligteamets terapeuter deltager i afprøvningen som konsulent med sin viden og erfaring. Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. I Testboligen kan opstilles forskellige forslag til størrelse og indretning. Disse afprøves i praksis med de relevante hjælpemidler og med fokus på funktionalitet og pladskrav i forhold til målgruppen. Målgruppe Borgere som pga. nedsat fysisk funktionsevne har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres bolig. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af den aktuelle bolig, der med udgangspunkt i borgerens/målgruppens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagerne får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Det vil være en fordel, hvis der ved afprøvningen foreligger målfast tegningsmateriale og funktionskrav. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Hvis der er brug for ekstra hjælpemidler, skal de medbringes af den kommunale terapeut. 13

15 Ydelsen omfatter Den kommunale terapeut gennemgår funktionskravene med terapeuten fra Boligteamet for at give denne baggrund for afprøvningen Den kommunale terapeut opstiller og indretter i samarbejde med Boligteamets terapeut et konkret rum Afprøvning af de relevante funktioner med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler Boligteamets terapeut står til rådighed med henblik på løbende sammen med den kommunale terapeut at vurdere om indretningen er funktionel på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt Ekstra køb: Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 14

16 Leje af testbolig 2 timer Kommunens terapeut laver afprøvning i Testboligen uden deltagelse af CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Testboligen Testboligen er et rum med flytbare skillevægge, hvor man kan opstille badeværelse, soveværelse og adgangsforhold / entre i forholdet 1:1. I Testboligen er der rumdækkende loftlift, badestol med kip, bruseleje og seng til rådighed. Alt inventar, såsom toilet, håndvask og bruseleje er flytbare. Kommunens terapeut skal reservere tid for afprøvning hos CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Nøglen til testboligen hentes på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation Kommunens terapeut er selv ansvarlig for opstilling, indretning og afprøvning i Testboligen Testboligen skal afleveres / forlades med den indretning, der var inden den konkrete afprøvning samt være ryddelig OBS: Hvis dette ikke sker, trækkes yderligere 1 time i Time-abonnementet. Nøglen skal afleveres på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 15

17 Afprøvning i Testkøkken 14 timer Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Målgruppe Borgere, som pga. nedsat fysisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres køkken. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af det aktuelle køkken, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagere får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal inden afprøvningen sendes målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale og funktionskrav til Boligteamet. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Ydelsen omfatter Forarbejde: Gennemgang af tilsendte funktionskrav og målfast opstillingsskitse/tegningsmateriale samt relevant information om borgeren/målgruppen. Praktisk afprøvning i Testkøkken: Boligteamets terapeut opstiller og indretter sammen med den kommunale terapeut den konkrete køkkenindretning. Indledende samtale for at sikre, at der er enighed om funktionskrav og pladskrav som grundlag for afprøvningen. Relevante funktioner afprøves med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler. Under hele forløbet vurderes om indretningen er funktionel på baggrund af borgerens/målgruppens behov. Rapport: Rapport med systematisk beskrivelse af funktionskrav, pladskrav, konklusion på afprøvningen, løsningsmuligheder og evt. skitse i 1:20 af løsningsforslag efter afprøvning i Testkøkken. 16

18 Ekstra køb: Hjemmebesøg Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testkøkken) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testkøkken) 17

19 Afprøvning i Testkøkken Afregnes pr. påbegyndt time Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos den enkelte kommunes terapeuter. En af Boligteamets terapeuter deltager i afprøvningen som konsulent med sin viden og erfaring. Målgruppe Borgere, som pga. nedsat fysisk funktionsevne, har særlige krav til pladsforhold og indretning af deres køkken. I forbindelse med nybyggeri/ombygning af handicapegnede boliger, er det ofte en både funktionel og økonomisk fordel at afprøve konkrete forhold, mens de endnu er på tegningsstadiet. Formål At de implicerede parter i samarbejde finder en løsning på indretning af det aktuelle køkken, der med udgangspunkt i borgerens behov opfylder lovkrav og anerkendte vejledninger. At deltagere får mulighed for at afprøve pladsforhold tredimensionelt, inklusiv konkrete hjælpemidler. Forudsætning Der skal ved afprøvningen foreligge målfast tegningsmateriale og funktionskrav. (Funktionskravene beskriver hvilke funktioner, der skal foregå i de enkelte rum i boligen og med hvilken hjælp og hvilke hjælpemidler). Hvis der er brug for hjælpemidler, skal de medbringes af den kommunale terapeut. Ydelsen omfatter Den kommunale terapeut gennemgår funktionskravene med terapeuten fra Boligteamet for at give denne baggrund for afprøvningen Den kommunale terapeut opstiller og indretter sammen med terapeuten fra Boligteamet testkøkkenet ud fra målfast tegningsmateriale Praktisk afprøvning af de relevante funktioner med inddragelse af de nødvendige hjælpemidler Boligteamets terapeut vurderer løbende under afprøvningen om indretningen er funktionel på baggrund af de oplysninger, der er fremlagt Ekstra køb: Hjælp til opstilling af funktionskrav (inden afprøvning i Testbolig) Hjælp til vurdering af tegningsmateriale (inden afprøvning i Testbolig) 18

20 Rådgivning, hvis en boligsag er kørt fast På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, pr. påbegyndt time Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 4 timer plus pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve møderne, journalskrivning m.m.) Målgruppe Kommunale terapeuter, der arbejder med boligindretning af handicapbyggeri. Formål I samarbejde at finde løsninger på de problematikker, der er opstået i boligsagen. Løsningerne tager udgangspunkt i en enkelt borgers eller en bestemt målgruppes behov, gældende lovkrav og anerkendte vejledninger Ydelsen omfatter Gennemgang af tilsendt materiale vedrørende sagen To møder med kommunal terapeut Ekstra køb: Hjemmebesøg Yderligere møder 19

21 Ekstra køb ydelser - Boligteam Hjemmebesøg 2 timer plus pr. påbegyndt time pr. hjemmebesøg (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for hjemmebesøg, der ikke dækkes af grundydelsen. Yderligere opstilling og afprøvning af 1 rum i Testboligen Afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve afprøvningen, journalskrivning m.m.) Hovedansvaret for afprøvningen ligger hos Boligteamets terapeuter. Kan tilkøbes, hvis der er behov for yderligere opstillinger, der ikke dækkes af grundydelsen. Møder Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time pr. møde På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for møder, der ikke dækkes af anden ydelse. Hjælp til opstilling af funktionskrav Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve afprøvningen, journalskrivning m.m.) Kan tilkøbes, hvis der er behov for denne hjælp inden selve grundydelsen, f.eks. Boligindretning til handicappede i egen bolig starter. Hjælp til vurdering af tegningsmateriale Udenfor CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, 2 timer plus pr. påbegyndt time På CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation, afregnes pr. påbegyndt time (timetallet vil være inklusive forberedelse, selve mødet, journalskrivning m.m.) 1 møde / hjemmebesøg Kan tilkøbes, hvis der er behov for denne hjælp inden selve grundydelsen, f.eks. Boligindretning til handicappede i egen bolig starter. 20

22 IT - udstyr til børn og voksne med funktionsnedsættelse, herunder ordblinde, i forhold til skriftlig kommunikation - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 18 timer Målgruppe - for eksempel: Borgere der har en funktionsnedsættelse i hænder og arme, der hindrer borgeren i at kommunikere skriftlig Borgere der på grund af ordblindhed har svært ved at læse og / eller kommunikere skriftligt Formål: At afprøve forskellige typer af kommunikationshjælpemidler, der kan kompensere for den manglende skrive- / læseevne. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgerens hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene de forskellige specialprogrammer og betjeningsudstyr. Der sendes en skriftlig konklusion på den samlede afprøvning til den kommunale terapeut Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes, installeres og specialtilpasses programmer samt særligt betjeningsudstyr på borgerens computer Borgeren instrueres i brug af programmer og betjeningsudstyr Der ydes telefonisk support i ½ år efter hjemmebesøget, for eksempel i forhold til programfejl og tekniske problemer. Ekstra køb: Undervisning i brug af for eksempel betjeningsudstyr og programmer. Yderligere hjemmebesøg. Yderligere afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 21

23 IT- udstyr til børn og voksne med svær funktionsnedsættelse - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 40 timer Målgruppe: Borgere, der har en svær funktionsnedsættelse, der hindrer borgeren i at betjene computer med andet end scanning, hovedmus eller øjenstyring, samt borgere, der skal kommunikere via billedkommunikation. Formål: At afprøve forskellige typer af kommunikationshjælpemidler og betjeningsudstyr til computer, der kan kompensere for den manglende kommunikationsevneevne. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgeren hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene de forskellige kommunikationshjælpemidler. Der sendes skriftlig konklusion på den samlede afprøvning til den kommunale terapeut Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes, installeres og specialtilpasses computer, programmer samt særligt betjeningsudstyr på borgerens eller den bevilgede computer Borgeren og pårørende / personale instrueres i brug af kommunikationshjælpemidler Der ydes telefonisk support i ½ år efter installation af programmerne på borgerens eller den bevilgede computer Ekstra køb: Undervisning i brug af for eksempel betjeningsudstyr og programmer. Yderligere hjemmebesøg. Yderligere afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. Leje af bærbar eller stationær computer inklusive relevante programmer til brug under længerevarende afprøvning i hjemmet pris aftales med CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation. 22

24 Mindre kommunikationshjælpemidler til børn og voksne. - udredning af behov og muligheder for kommunikation samt afprøvning, installation og tilpasning 11 timer Målgruppe: Borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hvor der er behov for et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel som Lightwriter / Speak Out, bogstavtavler, enkelte pegetavler eller lignende. Formål: At afprøve om borgerens er i stand til at kommunikere ved hjælp af et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel. Ydelsen omfatter: Afprøvning på CSH, Århus Mobilitet og Kommunikation eller i borgerens hjem, hvor der foregår en vurdering og afprøvning af borgerens evne og muligheder for at betjene et mere enkelt kommunikationshjælpemiddel. Der sendes en skriftlig konklusion på afprøvningen til kommunens terapeut. Efter aftale med den kommunale terapeut indkøbes / udleveres hjælpemidlet. Borgeren instrueres i brugen af hjælpemidlet Der ydes telefonisk support i ½ år efter instruktion af hjælpemidlet. Ekstra køb: Hjemmebesøg. Leje af Lightwriter / Speak Out 23

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf.

Anita Hinge, Fysioterapeut. Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut. Lotte Haugaard, Ergoterapeut. Speciale: Børn og cykler Tlf. Specialrådgivning Terapeuter Anita Hinge, Fysioterapeut Speciale: Siddestillingsanalyse og handicapbiler Tlf.: 51 72 15 99 Lise-Lotte Jensen, Ergoterapeut Speciale: Velfærdsteknologi, siddestillingsanalyse

Læs mere

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder

Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Falck Hjælpemidler A/S tilbyder Specialrådgivning Hjælpemidler til børn og voksne, afprøvning og tilpasning. Siddestillingsanalyse Trykmåling Boligrådgivning Handicapbiler Gangtest Generel rådgivning Hot

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning Mobilitet & IKT - ergoterapi Antal pladser pr. semestre 1 plads i modul 1 1 plads i modul 3 1 plads i modul 12 ORGANISATIONEN Center

Læs mere

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi

Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets afd. - ergoterapi CRS Mobilitet Heden 7 5000 Odense C Telefon: 6611 0233 Fax. 6311 4718 E-Mail: mobilitet.fyn@soc.regionssyddanmark.dk Klinisk Undervisning på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning - Mobilitets

Læs mere

Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Ydelseskatalog. Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Ydelseskatalog Specialrådgivning om hjælpemidler til børn, unge og voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse Rammeaftalen 2015 1. Indledning 1.1 Forord s. 3 1.2 Specialrådgivning s. 3 1.3 Faglige

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at være berettiget til støtte efter 112

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7

Indhold Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Specialrådgivning og hjælpemidler... 7 1 3 Voksne med kognitive, kommunikative eller motoriske hjælpemidler... 4 Aktivitet og deltagelse... 4 Målgrupper... 4 Rådgivningsforløb... 4 Tilgængelige kommunikationsløsninger... 4 Faglig indsatsområde

Læs mere

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager

M 1 Hjælpemidler til voksne Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager MOBILITETSAFDELINGEN Ydelseskatalog 2012 INDHOLD M1 Hjælpemidler til voksne: Specialrådgivning i specielle og komplicerede hjælpemiddelsager 3 M2 Biler. Specialrådgivning i valg og indretning af biler

Læs mere

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT

Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT Ydelseskatalog 2014 MOBILITET & IKT MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Rehabilitering og Specialrådgivning(CRS), der yder specialrådgivning om hjælpemidler og boligændringer

Læs mere

Velkommen til temamøde

Velkommen til temamøde Velkommen til temamøde 1. december 2008 Specialrådgivningen i Holbæk Handicap & Hjælpemidler VISO og specialrådgivning Anne Marie Kaas Claesson, Konsulent VISO Børn og Unge Elisabeth Nørgård Andreasen,

Læs mere

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet.

Formål Indsatsen skal sikre, at borgeren med sine høreapparater bliver kompenseret bedst muligt for høretabet. Åben træffetid (TT) Borgere, der efter afsluttet tilpasning af høreapparat oplever problemer med apparat eller øreprop. Borgere, der har behov for rådgivning og vejledning i forbindelse med hørenedsættelse.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År

Kvalitetsstandarder. Hjælpemidler i dagligdagen. Skanderborg Kommune. Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Kvalitetsstandarder Hjælpemidler i dagligdagen 2016 Skanderborg Kommune Sag: 15/34687 Godkendt af Skanderborg Kommunes Byråd dato Måned År Indhold Kvalitetsstandard for personlige hjælpemidler... 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116

Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 Høringsudkast Kvalitetsstandard Boligindretning Lov om social service 116 1 Hvem kan få en boligindretning Målgruppe 2 Hvad er formålet med ydelsen Formål 3 Hvordan ansøges der om boligindretning Sagsforløb

Læs mere

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER

SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER SERVICEBESKRIVELSE / KOMPETENCEPLAN Lov om social service 112 og 113 GENBRUGS- HJÆLPEMIDLER & FORBRUGSGODER NY Socialafdelingen Hjælpemiddelteamet Områdekontor Brørup Stadionvej 15 6650 Brørup Side 1 af

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Svendborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Svendborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning

Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Kvalitetsstandard for Genanvendelige hjælpemidler Forbrugsgoder og Boligindretning Ishøj Kommune 1 Vi er glade for, at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk kommuners kvalitetsstandard på området for genanvendelige

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Udkast juni 2010 Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og Behov hos brugeren: Formålet med hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for Udlånshjælpemidler og forbrugsgoder til personlig mobilitet Serviceloven 112 og 113 Gangredskaber Kørestole Tilbehør kørestole Cykler For at man som borger kan søge om støtte efter

Læs mere

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715

Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Opgavens omfang og Kravspecifikation. Bilag 2 til udbud nr. 13/10715 Indhold Side2/10 Indledning... 3 Boligsager... 4 Rådgivers ydelser og samarbejde... 5 Indledning Frederikshavn Kommune ønsker at indgå

Læs mere

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne)

Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) Udviklingshæmning/-forstyrrelser (voksne) 1 Hvem er vi? SPROG / TALE Talepædagogerne på Kommunikationscentret har særlig viden om tale-, sprog og kommunikationsvanskeligheder, som følge af udviklingshæmning

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015

BAGGRUNDSNOTAT. Vurdering af hjemtagelse af tilbud fra Center for rehabilitering og specialrådgivning (CRS) Sidst revideret 20-02-2015 Sidst revideret 20-02-2015 Svendborg Kommune Social og Sundhed Myndighedsafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 62 23 30 00 socmyn@svendborg.dk www.svendborg.dk BAGGRUNDSNOTAT Vurdering af hjemtagelse

Læs mere

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog Nyborg Kommune. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2016 Nyborg Kommune Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2016 Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi(CKV), der yder specialrådgivning

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET

Ydelseskatalog 2015. Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET Ydelseskatalog 2015 Nyborg Kommune MOBILITETSOMRÅDET MOBILITETSOMRÅDET Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, der yder specialrådgivning om hjælpemidler

Læs mere

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT

Ydelseskatalog 2017. Mobilitet & IKT, CKV Odense. Mobilitet & IKT Ydelseskatalog 2017 Mobilitet & IKT, CKV Odense Mobilitet & IKT MOBILITETSOMRÅDET Ydelser pr. 1.1.2017 Blå og røde ydelser kan tilkøbes ad hoc. Mobilitet & IKT er én af 4 afdelinger på Center for Kommunikation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler

Kvalitetsstandard. Serviceloven 112. Hjælpemidler Kvalitetsstandard Serviceloven 112 Hjælpemidler Godkendt i Byrådet den 26. juni 2012 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme den enkeltes muligheder for

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2013 Du kan få bevilget hjælpemidler/forbrugsgoder til, at klare din daglige tilværelse, hvis du har en varigt og væsentligt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113

Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Kvalitetsstandarder for udlånshjælpemidler og forbrugsgoder i hjemmet Serviceloven 112 og 113 Arbejdsstole og hvilestole med særlig indretning Sidde- og rygpuder Senge og madrasser Syns- høre og IT hjælpemidler

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling

Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Serviceniveauer og kvalitetsstandarder for familier, børn og unge i Allerød Kommune Råd og vejledning, undersøgelse og behandling Vedtaget af Børneudvalget den 11. januar 2011 Allerød Kommune Familier

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance

Lyngby-Taarbæk Kommune. El-kørestol med manuel styring. Iso-type 12 21 24. og/eller gangdistance Lyngby-Taarbæk Kommune El-kørestol med manuel styring Iso-type 12 21 24 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen Hvad er formålet med ydelsen 112/ 113 i lov om social service Borgere med varigt

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER. Bedre livskvalitet og mere velfærd for pengene

SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER. Bedre livskvalitet og mere velfærd for pengene SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER Bedre livskvalitet og mere velfærd for pengene Sundhedsstyrelsens tilladelse til fabrikation af medicinsk udstyr efter mål - klasse I Pro Comfort fik i 2014 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125

Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 Kvalitetsstandard for GPS Alarm- og pejlesystemer Lov om social service 124 og 125 1 Hvem kan få et alarm- eller pejlesystem? Målgruppe Du kan bevilges et alarm- eller pejlesystem i en tidsbegrænset periode,

Læs mere

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet.

Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. Aftale mellem Region Sjælland /Ny Holbæk kommune og kommuner om ydelse af højt specialiseret rådgivning på hjælpemiddelområdet. 1. Formål Ifølge Servicelovens 5 stk 2 skal Regionsrådet efter aftale med

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager

Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Eksempel på samarbejde med byggeteknisk rådgiver i boligsager Lovgivning Byggeriets parter og det færdige byggeri skal overholde gældende love, reglementer og miljøkrav, cirkulærer, normer og standarder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 21.november 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: GM,JK,JH Dato: 31.oktober 2011 Sagsid.: bojoha Version nr.: 1 Sundhedsudvalget 17.oktober 2011 Kvalitetsstandard for: Navn Institutionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard hjælpemidler og håndgreb 2016 Indholdsfortegnelse Bevilling af hjælpemidler... 3 Albuestokke... 6 Almindelige sidde-lændepuder... 6 Arbejdsstole... 6 Badebræt... 7 Badebænk... 7

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010

Bevar mestringsevnen aktiv træning. Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Bevar mestringsevnen aktiv træning Projektet i Silkeborg kommune Fra oktober 2009 oktober 2010 Baggrund for projektet Demografisk udvikling Undersøgelser og projekter Økonomiske konsekvenser Formålet med

Læs mere

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation

Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV. Center for Kommunikation Herning Kommune FUNKTIONS- NEDSÆTTELSE OG ERHVERV Center for Kommunikation 1 Center for Kommunikation CENTER FOR KOMMUNIKATION Centret består af: Synsafdelingen Handicapteknologiafdelingen Høreafdelingen

Læs mere

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet

kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet kvalitetsstandarder boligændringer guldborgsund kommune 2011 social og arbejdsmarked ældreområdet Indholdsfortegnelse Generel information om boligændringer... 3 Generel kvalitetsstandard for boligindretning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014

Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 1 Tilbud i Aarhus Kommune målrettet voksne borgere (18 + år) med erhvervet hjerneskade Opdateret d. 25. februar 2014 Tilbud om assistance fra Hjerneskadeteamet (hjerneskadekoordinatorer) i Aarhus Kommune:

Læs mere

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner

Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Hjælpemiddelcenter Formervangen - et samarbejde mellem Glostrup og Albertslund kommuner Kvalitetsstandard for Ydelser leveret af Hjælpemiddelcenter Formervangen Gældende fra 2013 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE

TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE TEKNOLOGI I ØJENHØJDE I MIDDELFART KOMMUNE Det er vigtigt at fokusere på, at borgernes individuelle mål og ønsker matches med medarbejdernes faglige indsigt og kendskab til borgerne. Teknologi efter borgerens

Læs mere

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb

Vejledning. for. Standard Hjælpemidler og håndgreb Vejledning for Standard Hjælpemidler og håndgreb 2012 Indholdsfortegnelse Forord...4 Bevilling af hjælpemidler...4 Albuestokke...7 Almindelige sidde-lændepuder...7 Arbejdsstole...7 Badebræt...8 Badebænk...8

Læs mere

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap.

Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Kvalitetsstandard vedr. sagsbehandling i forhold til borgere, der søger ydelser i Psykiatri og Handicap. Målgruppe: Sagsbehandlere i Rådgivning og Bevilling. Formål med ydelsen: Formålet med ydelsen er,

Læs mere

Kropsbårne hjælpemidler

Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne efter servicelovens 112 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard

Handicapbil efter serviceloven 114. Kvalitetsstandard Handicapbil efter serviceloven 114 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for støtte til køb af handicapbil Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om støtte til køb af

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration

hjælp til indretning af boligen servicedeklaration hjælp til indretning af boligen servicedeklaration 1 2 hjælp til indretning af boligen til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Serviceinformationer for Boligændringer efter Servicelovens

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold tha@sm.dk Ergoterapeutforeningen Nørre Voldgade 90 DK-1358 København K Tlf: +45 88 82 62 70 Fax: +45 33 41 47 10 cvr nr. 19 12 11 19 etf.dk

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg

Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet. Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Kvalitetsstandard for Hjælpemiddelområdet Udlånshjælpemidler Boligindretning Forbrugsgoder Kropsbårne hjælpemidler Høreomsorg Revideret: 12. september 2010 1 UDLÅNSHJÆLPEMIDLER 2 Kvalitetsstandard. Ikke

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010

4. Beskriv og vurdér samarbejdet med Regionsrådet og de øvrige kommuner i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen for 2010 1. Kontaktpersonens navn og direkte telefonnr.: Mette Sielemann, 4849 3145 1.2. Kommunenummer: 223 2. Kun for kommuner, der af ministeriet er pålagt at indgå i forpligtende samarbejder: Beskriv og vurdér

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009

Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Grafisk Service 3600-08-079f. Fotos: Marianne Castmar-Jensen og Kirsten Forum Ydelseskatalog for Børn og Unge Centret, Rehabilitering i Region Midtjylland 2009 Børn og Unge Centret, Rehabilitering Randers,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år

CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år CFK S TILBUD TIL BØRN OG UNGE 0 18 år Center for Kommunikation Center for Kommunikation BØRNETEAM Hvem er vi Center for Kommunikation er en specialinstitution med Herning Kommune som driftsherre, og vi

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og forbrugsgoder: 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85

Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Center for Udvikling og Støtte (CUS) Slangerupsgade 60 3400 Hillerød Ydelseskatalog for Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og i eget hjem Lov om Social Service 85 Udarbejdet 2015 1 Ydelseskatalog for

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder

Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Hjælpemidler/ Forbrugsgoder Kvalitetsstandard 2015 Hvad er hjælpemidler/ Hjælpemidler/forbrugsgoder er redskaber, der kan hjælpe dig, hvis du har en nedsat funktionsevne. Hjælpemidler kan for eksempel

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114

Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 Kvalitetsstandard for 114 Støtte til køb af bil, afgiftsfritagelse og/eller særlig indretning af bil Lov om social service 114 1 Ydelsens lovgrundlag 1 Hvem kan få støtte til køb af bil? Målgruppe Lov

Læs mere

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen

Randers Kommune. Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen Randers Kommune Aftalemål Hjælpemiddelhuset Kronjylland Leder/Aftaleholder Jesper Heilmann Petersen 2014-2017 Politiske visioner, mål og krav: Lovgrundlag: Ydelserne fra Hjælpemiddelhuset udføres indenfor

Læs mere