PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2016"

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2016 Samlet rapport for 1

2 SAMMENFATNING 2

3 SAMMENFATNING DE PÅRØRENDES RELATION Døtre og sønner udgør den største pårørendegruppe. 68% er søn eller datter af en beboer på plejecentrene i Københavns Kommune. De pårørende besøger jævnligt plejercenteret, og har derved god mulighed for kvalificeret indsigter i forholdene. 67% besøger plejecenteret en eller flere gange om ugen. Besøgsfrekvensen er lavere på demensplejecentrene, hvor 48% kommer på besøg en eller flere gange om ugen. Udover besøg på plejecenteret er de pårørende jævnligt i kontakt med deres nærtstående. 46% er i kontakt en eller flere gange om ugen. OVERORDNET TILFREDSHED 67% er meget tilfreds eller tilfreds med de rammer og muligheder, som plejecenteret giver. 9% er meget utilfredse eller utilfredse. På plejecentre for demente er tilfredsheden blandt de pårørende højere (79%) end for almindelige plejecentre (67%). Gennemsnit for alle plejecentre er 3,9 af 5,0 og lever ikke op til Københavns Kommunes målsætning på 4,2. ALLE FØLER SIG VELKOMNE Kun 3% føler sig ikke velkomne, når de kommer som pårørende på plejecentrene. 84% føler sig velkomne, og området Amager har højeste score (88%), mens Bispebjerg-Nørrebro ligger lavest (78%). Manglende synlighed og opmærksomhed fra personalet er overvejende årsager til ikke at føle sig velkommen. GODE MULIGHEDER FOR AT LAVE TING MED NÆRTSTÅENDE Pårørende til beboere på plejecentre i lokalområde Amager (78%) oplever i højere grad end gennemsnittet for alle plejecentre i Københavns Kommune (68%), at de har mulighed for, at lave de ting som de gerne vil med deres nærtstående på plejecenteret. I Bispebjerg-Nørrebro (60%) og Vesterbro/ Kongens Enghave/Valby (63%) opleves der ringere muligheder. MULIGHED FOR SAMVÆR VED HØJTIDER På plejecentre i lokalområde Amager (83%) oplever de pårørende til beboerne i højere grad end i hele kommunen, at de har mulighed for samvær ved højtider (77%). I Bispebjerg-Nørrebro (72%) og Vesterbro/Kongens Enghave/Valby (72%) opleves der ringere muligheder. 3

4 SAMMENFATNING FÆLLES ARRANGEMENTER Der er moderat deltagelse i fælles arrangementer (36%). Plejecentre i lokalområderne AMA og VBH har størst tilslutning til fælles arrangementer på plejecentrene, mens BIN og IBØ har sværere ved at engagere de pårørende i fælles arrangementer. 78% er tilfredse med fælles arrangementer og her har IBØ (86%) og AMA (84%) størst tilfredshed, hvor BIN (72%) og VKV (68%) scorer lavest. TILFREDSHED MED SAMARBEJDE OG OMSORG Generelt er de pårørende tilfredse med samarbejdet med medarbejderne på plejecentrene (58%). På Amager plejecentre er tilfredsheden lidt højere end i resten af kommunen (63% over 58%). OMSORG 60% er trygge ved, at plejecenteret giver den hjælp og omsorg, der er brug for. 13% af de pårørende føler sig ikke trygge ved, at deres nærtstående får den fornødne hjælp og omsorg. Demens plejecentrene klare sig også bedre på samarbejde (74% overfor 57%) og omsorg end almindelige plejecentre (72% overfor 59%). FACILITERING AF ØNSKET DAGLIGDAG 6 ud af 10 pårørende oplever, at deres nærtstående har mulighed for, at have den dagligdag der ønskes. AMA og VBH står bedst på dette parameter, da det opleves, at plejecentre faciliteter den ønskede dagligdag for beboerne. BIN har i denne sammenhæng den laveste andel. INFORMATION OG KONTAKT Under halvdelen af de pårørende (46%) får løbende information fra plejecenteret. BIN og IBØ har en andel på 39%. En stor andel af de pårørende (81%) ved hvem de skal kontakte på plejecenteret, hvis de har spørgsmål eller noget at fortælle. 4

5 SAMMENFATNING FORVENTNING OG INFORMATION Kun hver 3. pårørende ved hvad plejecenteret forventer af dem som pårørende (34%). 62% føler, at de fik den nødvendige information fra plejecenteret i forbindelse med indflytningsforløb. BIN og IBØ har laveste vurderinger på både forventningsafstemning og information ved indflytning. BEBOERDEMOKRATI OG FÆLLES MØDER Mere end halvdelen (56%) af de pårørende er ikke blevet præsenteret for beboerdemokrati, og 73% deltager ikke i fælles møder. AMA, IBØ og VKV er bedst til at informere om beboerdemokrati. Flere end halvdelen føler at personalet lytter til de pårørendes ønsker og behov på fælles møder. MULIGHED FOR AT PÅRØRENDE KAN BIDRAGE 64% mener, at plejecentret giver mulighed for, at man som pårørende kan bidrage i forhold til nærtstående. Der er dog blot 19%, som ønsker, at bidrage med mere end de gør i dag. OPLEVELSEN AF AT VÆRE PÅRØRENDE 62% oplever, at det kan være hårdt at være pårørende til én, der bor på plejecenter. Pårørende til beboere på demensplejecentre oplever i højere grad, at det er hårdt (72% mod 62% for almindelige plejecentre). Der er ikke stor tilslutningen til, at mødes med andre pårørende fra plejecenteret (15%). Der er færre pårørende til beboere på demensplejecentre, der er interesseret i, at mødes med andre pårørende (13% over for 16%). SAMLET SCORE BOARD AMA og VBH ligger samlet set over gennemsnittet, hvor IBØ og VKV er gennemsnitlige, mens BIN scorer lavest på samtlige parametre. 5

6 SAMMENFATNING AF DE VIGTIGSTE TEMAER FOR DE PÅRØRENDE Q37 Hvis du skulle pege på én ting, som er særlig vigtigt for dig som pårørende, hvad skulle det så være? Fast kontaktperson Samarbejde og information Fx udviklingssamtale eller månedens mail Tryghed, trivsel & glæde Flere ressourcer Fri besøgstid Personalet stabilt, nærværende, kvalificeret og omsorgsfulde Aktiviteter og frisk luft Hygiejne og rengøring 6

7 KOMMENTAR: AMA og VBH ligger samlet set over gennemsnittet, hvor IBØ og VKV er gennemsnitlige, mens BIN scorer lavest på samtlige parametre. Blå er gennemsnit for kommunen Grøn er over gennemsnit for kommunen Rød er under gennemsnit for kommunen SCORE BOARD TILFREDSHED (TOP 2) 67% 66% 63% 68% 73% 68% FØLE SIG VELKOMMEN 84% 88% 78% 85% 87% 84% FACILITETER AKTIVITETER 68% 78% 60% 70% 73% 63% FACILITERE HØJTIDER 77% 83% 72% 78% 80% 72% DELTAGELSE FÆLLES ARRANGEMENTER 36% 44% 25% 33% 45% 37% TILFREDSHED FÆLLES ARRANGEMENTER (TOP2) 78% 84% 72% 86% 80% 68% SAMARBEJDE 58% 63% 56% 54% 60% 56% HJÆLP OG OMSORG 60% 64% 58% 58% 60% 62% FACILITERE ØNSKET DAGLIGDAG 62% 66% 56% 61% 68% 61% LØBENDE INFORMATION 46% 54% 39% 39% 55% 43% KENDSKAB TIL KONTAKTPUNKT 81% 85% 77% 80% 82% 82% KENDSKAB TIL FORVENTNING 34% 34% 29% 35% 39% 35% INFORMATION VED INDFLYTNING 62% 66% 59% 57% 66% 65% INFORMATION OM BEBOERDEMOKRATI 29% 36% 20% 38% 26% 34% DELTAGELSE FÆLLESMØDER (TOP2) 12% 10% 7% 11% 16% 18% MULIGHED FOR AT BIDRAGE 64% 67% 60% 62% 69% 61% INDEX

8 RELATION SOM PÅRØRENDE 8

9 DE PÅRØRENDES RELATION RELATION SOM PÅRØRENDE Q3 Hvad er din relation som pårørende er du f.eks. datter, søn, ægtefælle eller andet til den person, der bor på plejecenter i Københavns Kommune? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL BENCHMARK LOKALOMRÅDER 42% 26% KOMMENTAR Døtre og sønner udgør den største pårørende gruppe (68%) VKV VBH 42% 44% 42% 26% 23% 26% 5% 5% 3% 7% 4% 4% 17% 16% 19% 17% IBØ 44% 24% 7% 5% 16% BIN 40% 24% 6% 7% 17% 5% 5% 2% 3% AMA 40% 33% 5% 4% 15% Datter Søn Ægtefælle Søster Bror Bekendt Andet 0% 20% 40% 60% 80% 100% Datter Søn Ægtefælle Søster Bror Bekendt Andet 9

10 DE PÅRØRENDES RELATION BESØGSFREKVENS PÅ PLEJECENTERET Q4 Hvor ofte kommer du typisk på plejecentret? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL BENCHMARK LOKALOMRÅDER Blå streg er gennemsnit for kommunen (Besøger min. én gang ugentligt) Flere gange om ugen 33% 33% 34% 22% 10% Cirka en gang om ugen 34% VKV 36% 34% 23% 7% Flere gange om måneden 22% VBH 32% 34% 22% 12% IBØ 37% 31% 22% 10% Sjældnere end en gang om måneden 10% BIN 29% 34% 23% 13% Aldrig 0% AMA 35% 36% 19% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% KOMMENTAR: De pårørende besøger jævnligt plejercenteret, og har derved god mulighed for god indsigter i forholdene. 67% besøger en eller flere gange om ugen. Flere gange om ugen Flere gange om måneden Aldrig Cirka en gang om ugen Sjældnere end en gang om måneden 10

11 DE PÅRØRENDES RELATION KONTAKT FREKVENS MED NÆRTSTÅENDE Q5 Hvor ofte er du typisk i kontakt med din nærtstående på anden vis, f.eks. via telefon, SMS eller skype? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL BENCHMARK LOKALOMRÅDER Blå streg er gennemsnit for kommunen (Besøger min. én gang ugentligt) Flere gange om ugen 34% 34% 12% 7% 6% 41% Cirka en gang om ugen 12% VKV 39% 11% 8% 4% 38% VBH 29% 12% 7% 6% 46% Flere gange om måneden 7% IBØ 38% 12% 9% 6% 34% Sjældnere end en gang om måneden 6% BIN 30% 14% 7% 7% 43% Aldrig 41% AMA 37% 8% 4% 5% 45% KOMMENTAR: Udover besøg på plejecenteret er de pårørende jævnligt i kontakt med deres nærtstående. 46% er i kontakt en eller flere gange om ugen. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Flere gange om ugen Cirka en gang om ugen Flere gange om måneden Sjældnere end en gang om måneden Aldrig 11

12 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE 12

13 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE SAMLET TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE Q36 Hvor tilfreds er du alt I alt med de rammer og muligheder, som plejecentret giver dig som pårørende? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL BENCHMARK LOKALOMRÅDER Blå streg er gennemsnit for kommunen (meget tilfreds + tilfreds) Gns. (1-5) Meget tilfreds 31% 31% 36% 21% 6% 3% 3,9 Tilfreds 36% VKV 29% 39% 21% 8% 3% 3,8 Både og 21% VBH 40% 33% 18% 6% 3% 4,0 Utilfreds 6% IBØ 31% 37% 21% 6% 3% 3,9 Meget utilfreds 3% BIN 24% 39% 24% 6% 4% 3,8 Ved ikke 2% AMA 34% 32% 20% 6% 3% 3,9 KOMMENTAR: 67% er meget tilfreds eller tilfreds med de rammer og muligheder, som plejecenteret giver. 9% er meget utilfredse eller utilfredse. Meget tilfreds Tilfreds Både og Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke 13

14 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE Q37 Hvis du skulle pege på én ting, som er særlig vigtigt for dig som pårørende, hvad skulle det så være? Personalets forståelse overfor min far og hans situation. At han får sine sidste år af sit liv, og at de er så gode, som de nu kan være i hans situation At der var mulighed for, at forsyne min nærtstående med GPS. Hun har været på springtur et par gange, hvilket jo ikke kan undgås helt At plejepersonalet er kærlige, omsorgsfulde og tålmodige personer En programsat udviklingssamtale med pårørende og beboer, hvert halvår Flere hænder Flere hænder Flere hænder ÉN TING SOM ER SÆRLIG VIGTIG SOM PÅRØRENDE At modtage informationer om min mor løbende. Både godt og skidt. Mail er fantastisk til dette. Og som sagt - når jeg får et fornuftigt forvarsel, kan jeg nå at hæve penge og levere, før mor når at føle at hun mangler. Det er vigtigt for hendes værdighed Bare hun selv er tilfreds med at bo derinde, er det godt nok for mig. Man kunne så godt tænke sig, at der var nogle intuitioner for yngre, men de blander det her - der er også nogle demente, det kunne jeg godt blive lidt ked af. De blander det lige lovligt meget Det er meget vigtigt med den faste kontaktperson At han kom mere ud f.eks. ud at gå en tur. eller på udflugter At deres hverdag fungerer, og det synes jeg den gør 14

15 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE FØLER DE PÅRØRENDE SIG VELKOMNE, NÅR DE KOMMER PÅ PLEJECENTRET? Q6 Føler du dig velkommen, når du kommer som pårørende på plejecentret? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL 84% BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der føler sig velkommen 84% 88% 85% 87% 84% 78% KOMMENTAR Kun 3% føler sig ikke velkomne, når de kommer som pårørende på plejecenteret. 84% føler sig velkomne. Lokalområdet Amager har højeste score (88%) mens Bispebjerg- Nørrebro ligger lavest (78%) 12% 3% 1% Føler sig velkommen Både og Nej Ved ikke Blå søjle er gennemsnit for kommunen Grøn søjle er over gennemsnit for kommunen Rød søjle er under gennemsnit for kommunen 15

16 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE MULIGHED FOR AT LAVE DE TING, DE GERNE VIL SAMMEN MED DE NÆRTSTÅENDE? Q8 Er der på plejecentret mulighed for at lave de ting, som du gerne vil, sammen med din nærtstående? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL 68% 12% 9% 12% Ja Både og Nej Ved ikke BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der synes, at der er mulighed for at lave ting med nærtstående 68% 78% 60% 70% 73% 63% KOMMENTAR Pårørende til beboere på plejecentre i lokalområde Amager oplever i højere grad end gennemsnittet for alle plejecentre i Københavns Kommune, at de har mulighed for, at lave de ting som de ønsker med deres nærtstående. Bispebjerg-Nørrebro og Vesterbro/Kongens Enghave/Valby opleves der ringere muligheder. Blå søjle er gennemsnit for kommunen Grøn søjle er over gennemsnit for kommunen Rød søjle er under gennemsnit for kommunen 16

17 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE GIVER PLEJECENTRET MULIGHED FOR SAMVÆR VED HØJTIDER? Q10 Giver plejecentret mulighed for at være sammen med din nærtstående, på den måde du ønsker, i forbindelse med forskellige højtider? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL 77% 16% BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der synes, at der er mulighed for samvær ved højtider 77% 83% 72% 78% 80% 72% KOMMENTAR Pårørende til beboere på plejecentre i lokalområde Amager oplever i højere grad end i hele kommunen, at de har mulighed for samvær ved højtider. I Bispebjerg-Nørrebro og Vesterbro/Kongens Enghave/Valby opleves ringere muligheder. 5% 3% Ja Både og Nej Ved ikke Blå søjle er gennemsnit for kommunen Grøn søjle er over gennemsnit for kommunen Rød søjle er under gennemsnit for kommunen 17

18 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE FÆLLES ARRANGEMENTER PÅ PLEJECENTER TOTAL Deltager i fælles arrangementer 36% 20% 43% 2% Deltager Både og Nej Ved ikke Tilfredshed med fælles arrangementer 78% 14% 5% 3% Tilfreds Både og Ikke tilfreds Ved ikke n=659 78% 84% 72% Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 n=659, VKV n=1127, VBH n=192, IBØ n=113, BIN n=135, AMA n=92 36% 44% 25% 33% 45% 37% Q11 Deltager du i de fælles arrangementer, der er på plejecentret? Q13 Er du tilfreds med de fælles arrangementer, der er på plejecentret? BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der deltager i fælles arrangementer Andel der er tilfredshed med fælles arrangementer 86% 80% 68% KOMMENTAR Moderat deltagelse i fælles arrangementer (36%). Plejecentre i lokalområderne AMA og VBH har størst tilslutning til fælles arrangementer på plejecentret, mens BIN og IBØ har sværere ved at engagere de pårørende i fælles arrangementer. 78% er tilfredse med fælles arrangementer. IBØ og AMA har størst tilfredshed, hvor BIN og VKV scorer lavest. Blå søjle er gennemsnit Grøn søjle er over gennemsnit Rød søjle er under gennemsnit 18

19 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE Q12 Hvorfor deltager du ikke? Tidspunktet, da jeg arbejder om dagen og de ting, der er senere på dagen, er hun for træt til at deltage i. Andre pårørende deltager sammen med hende ved dagsarrangementerne Aej altså, jeg orker ikke at tvinge mig selv til at se de mennesker, der er tabt fra omverden. Jeg kommer for at se min søster og det er det Jeg vidste ikke, jeg kunne komme med til fællesaktiviteter Min mor er dement, så det giver ikke nogen mening ÅRSAGER TIL IKKE AT DELTAGE I FÆLLES ARRANGEMENTER Jeg har ikke hørt om, at der har været noget, men ellers vil jeg gerne deltage Jeg er ikke blevet inviteret til nogen. Jeg tror ikke de findes...! Jeg har indtrykket af, at arrangementerne er udelukkende for beboerne De fælles arrangementer er nok arrangeret for de ældre mennesker. Jeg foretrækker at være sammen med min mor på andre måder. Min mor er ikke interesseret. Udbuddet virker målrettet en "anden generation af ældre" og demente. Min mor er 88, ikke dement og vil rigtig gerne deltage i relevant tilbud. Det vil jeg også gerne. Der er bare ikke noget på programmet 19

20 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFREDSHED MED SAMARBEJDE OG OMSORG TOTAL Tilfredshed med samarbejde 58% 25% 13% 1% 3% Tilfreds Både og Nej Ved ikke Ikke behov Tryg ved, at plejecentret giver hjælp og omsorg 60% 26% 13% 1% Ja Både og Nej Ved ikke Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 58% 63% 56% 54% 60% 56% Q14 Er du tilfreds med det samarbejde, som du har med medarbejderne på plejecentret? Q16 Er du tryg ved, at plejecentret giver den hjælp og omsorg, som din nærtstående har brug for? BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der er tilfreds med samarbejde Andel der er tryg ved, at plejecentret giver hjælp og omsorg 60% 64% 58% 58% 60% 62% KOMMENTAR Generelt er de pårørende tilfredse med samarbejdet med medarbejderne på plejecentrene. På Amager er tilfredsheden lidt højere end i resten af kommunen. OMSORG 60% er trygge ved at plejecenteret giver den hjælp og omsorg, der er brug for. 13% føler sig ikke trygge. Blå søjle er gennemsnit Grøn søjle er over gennemsnit Rød søjle er under gennemsnit 20

21 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE Q15 Hvad ville du gerne have, at der var anderledes ved samarbejdet med medarbejderne? Vi mangler "forældre-samtaler" - der mangler information om min pårørende. Altså hvor personalet fortæller om hvordan det går med min pårørende Ønsker en mail adresse til plejehjemmet, som bliver læst hver dag Tydeligere kommunikationskanaler, hvem skal jeg kommunikere med om hvad. Et klarere billede af aktivering af de ældre og bedre rengøring Mulighed for at mødes med afdelingsleder og plejepersonalet. Fast ca. hver 4. uge Man skal selv være opsøgende omkring information, men det får man når man spørger. En forventnings samtale når man kommer som ny ville være rart Mere personale til rådighed! Der er alt for få til at yde omsorg for så mange dårlige ældre - mange med svær demens FORSLAG TIL ÆNDRINGER I SAMARBEJDE MED MEDARBEJDERE At de oftere var tilstede. Det sker tit, at der ingen medarbejdere er, fordi de skal passe flere etager, er for få eller alle er til møde Jeg ville ønske at der var mulighed for, at have faste aftaler for møder med kontakt personen, et par gange om året Der er mange vikarer, og når man spørger eller beder om noget, så er det ikke altid at der sker noget Eftermiddagsper sonalet bør informeres af dagholdet om beboerne, således at de pårørende kan spørge og få et kompetent svar. Personalet skulle være bedre orienteret om hvad der sker på plejehjemmet, de er ikke informeret nok, kommunikation -en halter lidt 21

22 TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE KAN DEN NÆRTSTÅENDE HAVE DEN DAGLIGDAG, DER ØNSKES? Q18 Giver plejecentret mulighed for, at din nærtstående kan have den dagligdag, han eller hun ønsker? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL 21% 10% 7% 62% BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der oplever at nærtstående kan have ønsket dagligdag 62% 66% 68% 56% 61% 61% KOMMENTAR 6 ud af 10 pårørende oplever (62%), at deres nærtstående har mulighed for at have den dagligdag, der ønskes. AMA og VBH står bedst på dette parameter, hvor BIN har laveste andel, som oplever at plejecentrene faciliteter den ønskede dagligdag. Ja Både og Nej Ved ikke Blå søjle er gennemsnit for kommunen Grøn søjle er over gennemsnit for kommunen Rød søjle er under gennemsnit for kommunen 22

23 INFORMATION OG FORVENTNINGSAFSTEMNING 23

24 INFORMATION OG FORVENTNINGSAFSTEMNING INFORMATION OG KONTAKT Q20 Får du løbende den information, som du har behov for fra plejecentret? Q21 Ved du hvem, du skal kontakte, hvis du har nogle spørgsmål, eller noget du har brug for at fortælle? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL Får løbende information fra plejecentret 46% 24% 27% BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der føler, at de løbende får information fra plejecentret 46% 54% 39% 39% 55% 43% KOMMENTAR Under halvdelen af de pårørende (46%) får løbende information fra plejecenteret. BIN og IBØ står for en andel på 39%. Får information Kender kontakt til plejecenteret 81% 4% Både og Nej Ved ikke Andel der kender kontakt til plejecenteret 81% 85% 77% 80% 82% 82% En stor andel af de pårørende (81%) ved hvem de skal kontakte på plejecenteret, hvis de har spørgsmål eller noget at fortælle. 10% 8% 1% Ved hvem der skal kontaktes Både og Nej Ved ikke Blå søjle er gennemsnit Grøn søjle er over gennemsnit Rød søjle er under gennemsnit 24

25 INFORMATION OG FORVENTNINGSAFSTEMNING FORVENTNING OG INFORMA- TION VED INDFLYTNING TOTAL Ved hvad plejecentret forventer 34% Kender forventning Information ved indflytningsforløbet 62% 13% 47% 5% Både og Nej Ved ikke 34% 34% 29% 35% 39% 35% Q22 Har du et klart billede af, hvad plejecentret forventer af dig som pårørende? Q23 Fik du som pårørende den information fra plejecentret, som du havde behov for i forbindelse med indflytningsforløbet? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der ved hvad plejecentret forventer Andel der fik ønsket information ved indflytningsforløbet 62% 66% 59% 57% 66% 65% KOMMENTAR Kun hver 3. pårørende ved, hvad plejecenteret forventer af dem som pårørende (34%). 62% føler, at de fik den nødvendige information fra plejecenteret i forbindelse med indflytningsforløb. BIN og IBØ har laveste vurderinger på begge spørgsmål. 13% 17% 2% 6% Blå søjle er gennemsnit Ja Både og Nej Ved ikke Ikke relevant Grøn søjle er over gennemsnit Rød søjle er under gennemsnit 25

26 INFORMATION OG FORVENTNINGSAFSTEMNING Q24 Har du en kommentar, der handler om information og kommunikation - enten om noget, der fungerer godt, eller noget, der kunne gøres bedre? Vil gerne informeres når/hvis der er holdt møde om min nærtstående. Godt med "kontaktbog" i boligen. Nogle personale skriver i den ved behov Vil gerne have, at de skrev nogle mails omkring hvad der foregår på plejecenteret Nogen gange mangler der nogen flere hænder KOMMENTARER OM INFORMATION OG KOMMUNIKATION Omkring indflytning. Informationer fra hjemmesiden var direkte misvisende Personalet ringer kun nogen gange op, når der sker nogle ændringer - det ville være bedre hvis det altid blev gjort Selve informationen opsøger jeg selv. Den personlige pleje har de ikke altid helt styr på, fx at hun kommer i bad, på toilet og har ordenligt/rent tøj på Plejehjemmet har en meget høj standard, det overgår alle mine forventninger På papiret ser det godt ud, og at man får den information man har brug for, men den kommer bare ikke, den er ikke-eksisterende Det er godt, at vi kan holde trivselsmøder, når jeg beder om det og at vi laver handleplan, men det er svært at få planen gjort til virkelighed: mere bevægelse, aktivering og indhold i hverdagen 26

27 INFORMATION OG FORVENTNINGSAFSTEMNING BEBOERDEMOKRATI OG FÆLLES MØDER TOTAL Præsenteret for beboerdemokrati 56% 29% 10% 5% 56% 52% 64% Q25 Er du blevet præsenteret for, hvordan beboerdemokratiet fungerer på det plejecenter, hvor din nærtstående bor? Q26 Deltager du i de fælles møder på plejecentret, hvor din nærtstående bor? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der ikke er præsenteret for beboerdemokrati 48% 57% 51% KOMMENTAR Mere end halvdelen (56%) af de pårørende er ikke blevet præsenteret for beboerdemokrati, og 73% deltager ikke i fælles møder. Nej Ja Både og Ved ikke Deltager i fælles møder Andel der ikke deltager i fælles møder AMA, IBØ og VKV er bedst til at informere om beboerdemokrati. 73% 73% 79% 81% 71% 68% 68% 6% 7% 6% 5% 3% Blå søjle er gennemsnit Deltager ikke Altid For det meste Ind i mellem Sjældent Ved ikke Grøn søjle er over gennemsnit Rød søjle er under gennemsnit 27

28 INFORMATION OG FORVENTNINGSAFSTEMNING LYTTER PERSONALET TIL DE PÅRØRENDES ØNSKER OG BEHOV PÅ FÆLLES MØDER? Q27 Lytter medarbejdere og ledere til de pårørendes ønsker og behov på de fælles møder på plejecentret? Base: n=216, VKV n=52, VBH n=64, IBØ n=47, BIN n=29, AMA n=24 Bemærk små baser n<50 TOTAL 8% 10% BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der oplever at personalet lytter til pårørende på fælles møder 55% 55% 59% 58% 56% KOMMENTAR Flere end halvdelen af de pårørende føler, at personalet lytter til deres ønsker og behov. 45% 26% 55% Ja Både og Nej Ved ikke n=216 Blå søjle er gennemsnit for kommunen Grøn søjle er over gennemsnit for kommunen Rød søjle er under gennemsnit for kommunen 28

29 DE PÅRØRENDE SOM EN AKTIV RESSOURCE 29

30 DE PÅRØRENDE SOM EN AKTIV RESSOURCE MULIGHED FOR AT PÅRØRENDE KAN BIDRAGE Q29 Giver plejecentret mulighed for, at du kan bidrage med de ting, som du gerne vil i forhold til din nærtstående? Q30 Vil du gerne bidrage med mere, end du gør i dag? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 TOTAL Giver mulighed for at kunne bidrage 64% BENCHMARK LOKALOMRÅDER Andel der synes, at plejecenteret giver pårørende mulighed for at kunne bidrage 64% 67% 60% 62% 69% 61% KOMMENTAR 64% mener, at plejecentret giver mulighed for, at man som pårørende kan bidrage i forhold til nærtstående. Mulighed for bidrag 19% 10% 7% Både og Nej Ved ikke Der er blot 19%, som ønsker at bidrage med mere, end de gør i dag. Bidrage mere 62% Andel der gerne vil bidrage mere 19% 12% 7% 19% 17% 19% 18% 20% 18% Blå søjle er gennemsnit Vil bidrage mere Både og Nej Ved ikke Grøn søjle er over gennemsnit Rød søjle er under gennemsnit 30

31 DE PÅRØRENDES EGNE BEHOV OG ØNSKER 31

32 DE PÅRØRENDES EGNE BEHOV OG ØNSKER OPLEVELSEN AF, OM DET ER HÅRDT AT VÆRE PÅRØRENDE TOTAL Oplever det er hårdt at være pårørende 63% Hårdt at være pårørende 10% 26% 1% Både og Nej Ved ikke Andel der oplever at det er hårdt at være pårørende 63% 63% 61% 68% 59% 68% Q32 Oplever du, at det ind i mellem kan være hårdt at være pårørende til én, der bor på plejecenter? Q34 Kunne du godt tænke dig, at der var flere muligheder for at mødes med andre pårørende fra det plejecenter, hvor din nærtstående bor? Base:, VKV n=219, VBH n=292, IBØ n=205, BIN n=315, AMA n=151 BENCHMARK LOKALOMRÅDER KOMMENTAR 63% oplever, at det kan være hårdt at være pårørende til én, der bor på plejecenter. Der er begrænset tilslutning til at mødes med andre pårørende fra plejecenteret (15%). Mulighed for at møde andre pårørende 68% Andel der gerne vil have flere muligheder for at møde andre pårørende 15% 11% 6% Ja Både og Nej Ved ikke 15% 12% 16% 14% 15% 18% Blå søjle er gennemsnit Grøn søjle er over gennemsnit Rød søjle er under gennemsnit 32

33 DE PÅRØRENDES EGNE BEHOV OG ØNSKER Q33 På hvilken måde oplever du, at det kan være hårdt? Ved sygdomsforløb f.eks. indlæggelse ved de ikke altid, hvor beboeren er indlagt og hvad behandlingsforløbet og eventuel efterbehandling er. Da vi som pårørende går på arbejde er der ikke mulighed for, at i dagtimerne at kontakte hospital, læge, plejehjem m.v. Usikkerhed om hvorvidt plejen er fornøden omsorgsfuld. Er selvfølgelig klar over at personalet "løber stærkt". Dårlig personaledækning om natten. Man vil altid sine pårørende det bedste. Derfor kan det "gøre ondt", når man ikke føler, at det sker. Det er hårdt at se sygdom forværres og derfor ekstra hårdt, når man ind i mellem også skal have overskud til, at påtale ikke hensigtsmæssige ting. Påtale skal selvfølgelig gøres på en god og gerne konstruktiv måde. Det kan være svært, når man er følelsesmæssigt involveret. Det er derfor også en situation, de ansatte skal kunne tackle. Heldigvis har enkelte denne forståelse Når min nærtstående er oprevet eller vred, og det er svært at forklare at noget hun oplever, ofte er hjernespind Hvordan kan det hårdt at være pårørende? Min far er lidt friskere i hoved og kroppen end mange af de øvrige beboere, så behovet for adspredelse er lidt større for os pårørende Manglende kommunikation mellem plejecenteret og undertegnede, og manglende måde at udtrykke sig på. Bedre personale Svært at forstå deres hverdag og udfordringer Plejehjemmet virker som opbevaring. Som en trist endestation, hvor de ansatte har for få ressourcer og for lidt tid. "Klippekortet " var en god ide, men der har ikke været tid til at bruge det 33

34 METODE 34

35 METODE Interviews Der er gennemført interview fordelt på 39 enheder (38 enheder har somatiske plejeboliger og 7 har demensplejeboliger). Lokalområder De 39 enheder er opdelt i 5 lokalområder: Amager (AMA) Bispebjerg/Nørrebro (BIN) Indre BY/Østerbro (IBØ) Vanløse/Brønshøj/Husum (VBH) Vesterbro/Kgs Enghave/Valby (VKV) Målgruppe Målgruppen er pårørende til beboere på plejecentre i Københavns Kommune. Den samlede gruppe af pårørende er ca , svarende til antallet af beboere på de 39 plejecentre. De pårørende var fordelt med skønsmæssigt andel 60-70%, der er voksne børn til beboere, mens 30-40% er personer med andre relationer til beboerne på plejecentrene. Udsendelse af breve til pårørende Der er forud for den første telefoniske kontakt udsendt et brev til de pårørende, der er udset til at deltage i undersøgelsen, og som optrådte med korrekt adresse i udsendelsesgrundlaget. Brevet, er formuleret af og optræder med som afsender, og har til formål at opfordre til deltagelse Sample Der har været ca emner til rådighed. Felt periode Metode Det har været muligt at besvare spørgeskemaet telefonisk (CATI) eller via et webbaseret interview (CAWI). LOI Interview har i gennemsnit varet minutter. 35

36 VEJNING Vejning Datamaterialet er efterfølgende vejet for at være i overenststemmelse med den faktiske sammensætning. Vejningen tager højde for: antal pårørende i den enkelte enhed fordeling af almindelige plejecentere og plejeboliger for demente Enhed Uvejet Vejet IDEAL (FAKTISK) Absalonhus 1,1% 1,5% 1,5% Aftensol 0,9% 1,3% 1,3% Bispebjerghjemmet 3,1% 2,9% 2,9% Bomiparken 3,6% 2,6% 2,6% Bonderupgård 2,1% 1,9% 1,9% Bryggergården 0,4% 0,9% 0,9% Damsøgård 1,3% 1,2% 1,2% Deborah 1,3% 1,4% 1,4% Dr. Ingrids Hjem 3,7% 4,1% 4,1% Egebo 3,7% 3,7% 3,7% Fælledgården 7,2% 6,3% 6,3% Hjortespring 4,7% 4,4% 4,4% Højdevang Sogn 2,4% 1,8% 1,8% Håndværkerforeningen 4,1% 4,3% 4,3% Johannesgården 2,5% 2,4% 2,4% Kastanjehusene 3,1% 3,7% 3,7% Kildevæld Sogn 1,9% 1,8% 1,8% Kirsebærhaven 2,3% 2,4% 2,4% Klarahus 3,7% 4,1% 4,1% Kærbo 1,5% 1,7% 1,7% Langgadehus 1,7% 2,1% 2,1% Lærkebo 2,9% 2,6% 2,6% Møllehuset 3,1% 2,6% 2,6% Nybodergården 1,1% 1,7% 1,7% Peder Lykke 4,7% 4,7% 4,7% Pilehuset 2,9% 2,8% 2,8% Poppelbo 2,8% 2,7% 2,7% Rosenborgcentret 3,2% 2,7% 2,7% Rundskuedagen 0,6% 1,0% 1,0% Ryholtgård 1,6% 1,8% 1,8% Skjulhøjgård 1,6% 1,3% 1,3% Slottet 3,2% 3,2% 3,2% Solgavehjemmet 1,6% 1,4% 1,4% Solterrasserne 2,2% 2,0% 2,0% Sølund 4,2% 4,6% 4,6% Tingbjerg 2,2% 1,7% 1,7% Verdishave 1,9% 2,2% 2,2% Ørestad Plejecenter 3,0% 3,8% 3,8% Ålholmhjemmet 0,8% 0,9% 0,9% Boligtype Uvejet Vejet IDEAL (FAKTISK) Almindelige plejeboliger 92,9% 92,7% 92,7% Plejeboliger for demente 7,1% 7,3% 7,3% Basestørrelse

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret

KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre Rapport for Rosenborgcentret KØBENHAVNS KOMMUNE Brugerundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejecentre 2016 Rapport for Rosenborgcentret TILFREDSHED HOS DE PÅRØRENDE TILFRESHED HOS DE PÅRØRENDE Hvor tilfreds er du alt i alt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter

Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Borgere der modtager hjemmehjælp Ældreundersøgelse i Greve Kommune 2012 Pårørende til beboere på plejecenter Metode Indsamling TNS Gallup har på vegne af Greve Kommune telefonisk kontaktet alle registrerede

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 8% (/0) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Trivsel og tilfredshed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Størst

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG. Fælledgården. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE april 2015 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2015 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune s tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2013 Tilsynene i Københavns Kommune har gennemført i alt 31 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist : Side 2 Absalonhus Plejecenter

Læs mere

Pres på ventetidsgarantien på plejehjem. Analyse og beslutningsgrundlag

Pres på ventetidsgarantien på plejehjem. Analyse og beslutningsgrundlag Pres på ventetidsgarantien på plejehjem Analyse og beslutningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING... 3 INDLEDNING... 5 1. SVAGT STIGENDE TENDENS I EFTERSPØRGSLEN PÅ PLEJEBOLIGER... 6 FLERE AF DE

Læs mere

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015

Plejeboligundersøgelse i Aarhus kommune -2015 undersøgelse i Aarhus kommune -2015 Den følgende rapport viser en oversigt over tilknyttede kommentarer fra pårørendeundersøgelsen 2015. 1. Kommentarer til tilfredshed med plejeboligen alt i alt? Stor

Læs mere

CEPOS Notat: Københavns plejepersonales fravær koster millioner

CEPOS Notat: Københavns plejepersonales fravær koster millioner Notat: Københavns plejepersonales fravær koster millioner 05-05-2017 Af Mia Amalie Holstein 53 55 71 77 Resumé Sammenlignet med de øvrige kommunale overenskomstgrupper ligger sygefraværet hos plejepersonalet

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 AKTIVITETSTILBUD SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSE 2011 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Resumé... 4 1.1 Brugernes overordnede tilfredshed med visitationen... 4 1.2 Visitationssamtalen...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 12. april 2011 4-17-258/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177, 4. sal blok D-E 2400 København NV E-mail hvs@sst.dk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2011 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Lilleskov De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 VISITATION SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 10

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018

Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar januar 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Analyse, HR og Kvalitet NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget, udvalgsmøde 8. februar 2018 24. januar 2018 Bilag 1: Opsummering af resultater

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 6 1.1 Sådan læses rapporten... 6 1.2 Sådan anvendes resultaterne... 7

Læs mere

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet

Tilfredshed på ældreområdet. i Hørsholm Kommune. Tilfredshed på ældreområdet i Hørsholm Kommune Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i de ældres tilfredshed med kommunes tilbud Dermed har de daglige ledere på ældreområdet og de politiske interessenter

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2010 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Resumé... 4 1. Indledning... 7 1.1 Sådan læses rapporten... 7 1.2 Sådan anvendes resultaterne...

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Aktivitetstilbud 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Aktivitetstilbud 1 Brugerundersøgelse Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds-

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 25. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-42/1 Københavns Kommune 2012 Tilsynene i Københavns Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 31 tilsynsbesøg på følgende plejehjem,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 PLEJEBOLIG SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Med bidrag af DANIÆ DANSK INSTITUT FOR ÆLDREPÆDAGOGIK INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 8 1.1 Sådan læses

Læs mere

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013

Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Undersøgelse af forholdene i botilbud under psykiatri- og handicapområdet Rudersdal Kommune november/december 2013 Indhold 1 2 3 4 5 Formål Gennemførsel Undersøgelsens indhold Sammenfatning Resultater

Læs mere

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2017 Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune - Denne rapport viser de overordnede resultater af efterårets tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Undersøgelsen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012

Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Tilfredshedsundersøgelse gennemført af MDI i maj 2012 Spørgsmålene er besvaret på en skala fra 1-5 hvor 5 er det bedste Om barnet 2012 Børnenes gennemsnitsalder 3,4 Tilfredshed og trivsel a) Jeg er samlet

Læs mere

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015

Sagsnr Referat af brugerundersøgelser 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT 04-01-2016 Referat af brugerundersøgelser 2015 I 2015 er der for sjette år i træk gennemført brugerundersøgelser

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2013 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BEBOERE I PLEJEBOLIG Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen bland beboere i plejebolig

Læs mere

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger

At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud. om gensidige forventninger At være forældre i Herlev Kommunes dagtilbud om gensidige forventninger I har nu fået tilbudt en plads i et dagtilbud i Herlev Kommune. Her kan I læse om, hvad I kan forvente af os, og hvordan vi forventer,

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016

Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune 2016 Tilfredshedsundersøgelse i hjemmeplejen i Aarhus Kommune Denne rapport viser resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen i Aarhus Kommune i. Undersøgelsen omfatter alle modtagere af praktisk

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Kingstrup De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Journ. nr /1. Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Københavns Kommune

Journ. nr /1. Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Københavns Kommune Journ. nr. 4-17-258/1 Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Københavns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN

BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN BRUGERUNDERSØGELSEN 2012 HJEMMEPLEJEN SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Resumé... 3 1 Indledning... 9 1.1 Sådan læses rapporten... 9 1.2 Sådan forstås rapportens statistiske

Læs mere

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund

GENTOFTE PLEJEBOLIGER. Pårørende til beboere på Ordruplund GENTOFTE PLEJEBOLIGER Pårørende til beboere på Ordruplund 1 Velkommen til pårørende på Ordruplund Denne folder er til dig, der er pårørende til en beboer på Ordruplund. Heri kan du finde praktiske oplysninger

Læs mere

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013

Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 Rapporten er lavet d.13-08-2013 Svarfordelingsrapport: Svarfordelingsrapport tilfredshedsundersøgelse 2013 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: None Kortlægning: Trivselsundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 VISITATION BRUGERUNDERSØGELSE VISITATION Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse : Visitation 1 Brugerundersøgelse Visitation Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling for Data og

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Autisme Center Holmehøj Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem

Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Kære pårørende på Højdevang Sogns Plejehjem Sundbyvestervej 97 2300 København S 2015 Kære pårørende se her! Vi har brug for dig i Bruger-Pårørenderådet, dig som vil være talerør for dine kære Vi mødes

Læs mere

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119

Brugerundersøgelse om hjemmehjælp. til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem. US-nr 7119 Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem US-nr 7119 maj juli 2007 1 Hvad er Deres alder? år 2 Hvad er Deres køn? Mand 1 Kvinde 2 3 Modtager De enten praktisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerundersøgelse 2014 Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS

Brugertilfredshedsundersøgelse Gribskov Kommune. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 TNS Gribskov Kommune Contents 1 Metode og læsevejledning 5 2 Opsummering 9 3 Borgere der bor i plejecentre 13 4 Borgere der modtager hjemmepleje 51 5 Borgere der modtager genoptræning 94 6 Bilag 131 2 Baggrund

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 33 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 94% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger

Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Sundhed og Omsorg Østergade 11, 1. 7600 Struer Tlf. 96 84 84 84 www.struer.dk Velkommen til Struer Kommunes Plejeboliger Praktiske oplysninger Marts 2015 12 Indhold Egne notater Dit nye hjem.... 3 Din

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AKTIVITETSTILBUD Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2015: Aktivitetstilbud 0 Brugerundersøgelse 2015 Aktivitetstilbud Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion

Læs mere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere

Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Analyse for Ældre Sagen: Undersøgelse blandt hjemmehjælpsmodtagere og plejehjemsbeboere Rapport Marts 2009 Indhold BAGGRUND, FORMÅL, METODE side 3 Del 1: KONKLUSION side 4-10 Del 2: DETAILRESULTATER side

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006

Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Børnehuset Udsigten Christen Kolds Vej 14 6100 Haderslev Tlf. 74 22 27 05 23 36 33 35 E-mail. bdhje@haderslev.dk Hjemmeside. www.udsigten.com Resultat af brugerundersøgelse maj 2006 Her er resultatet af

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården

Uanmeldt kommunalt tilsyn. Fuglsanggården Uanmeldt kommunalt tilsyn Fuglsanggården 2. november 2009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Indledning...3 1.1 Formål med det uanmeldte besøg 3 1.2 Fremgangsmåde generelt.3 2. Konklusion på samtale med 2 beboere...4

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2015-16 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune

Værdighedspolitik i Middelfart Kommune Social- og Sundhedsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 14. april 2016 Sagsnr.: 2015-013258-1 Telefon +45 8888 5500

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune. 25. juni 2012 J.nr.5-2210-42/1

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Københavns Kommune. 25. juni 2012 J.nr.5-2210-42/1 s tilsyn med plejehjem i Københavns Kommune 2011 J.nr.5-2210-42/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. E-post hvs@sst.dk Tilsynene

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2012

BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Antal besvarelser: 15 BRUGERUNDERSØGELSE 2012 Svarprocent: 79% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Rapportens indhold Kommune har i perioden maj - juni 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Udsigten, Søparken udført den 27. oktober 2015 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen

Læs mere

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2016

Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune -2016 Pårørendeundersøgelse i Aarhus kommune - Denne rapport viser de overordnede resultater af efterårets tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til beboere på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Undersøgelsen

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter

Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn 2011 Tilsynsrapport Dybbøl Plejecenter Indholdsfortegnelse 1. TILSYN OMFANG OG GENNEMFØRELSE... 2 1.1 Interview... 2 1.2 Rapport... 2 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER PÅ TILSYNSBESØGET...

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE GRØN GRUPPE Forord Rapporten, du sidder med, er resultatet på teamniveau af en undersøgelse af brugernes tilfredshed med den praktiske hjælp og personlige pleje

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Harboøre Omsorgscenter udført den 5. september 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan

Læs mere

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold.

Indsatspakker vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatspakker 2016-2017 vedrørende personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107 eller aflastningsophold. Indsatsens navn Personlig pleje og praktisk hjælp til borgere i plejebolig, 107

Læs mere

ACCESS spørgeskema dag 7

ACCESS spørgeskema dag 7 ACCESS spørgeskema dag 7 1. Tilfredshed 2. Helbred Patientens CPR-nummer: Velkommen til den elektroniske evaluering af dit akutte forløb i forskningsprojektet "Koordineret akut indsats for seniorer i Sønderjylland".

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside

1.3. Spørgeskema 1. - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside 1.3 Spørgeskema 1 - Spørgsmål om information på kommunens hjemmeside Baggrundsoplysninger 1. Hvilken kommune bor du i? 2. Dit navn, skriv venligst: 3. Angiv om du er: Kvinde Mand 4. Angiv din alder 60-64

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn fredag den 18. november 2014 Plejecenter Brohøj Brohøj 27 4672 Klippinge Teamleder Tatjana Frimurer Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator Mette

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15

Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Konference for Hjerteforeningens netværk for sygeplejesker København d. 01.10.15 Teresa Holmberg tho@si-folkesundhed.dk Hvorfor er vi her i dag? Præsentere jer for et udpluk af resultaterne fra en ny undersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PLEJEBOLIGER KØGE KOMMUNE JULI 2013 2 Indhold Resumé... 5 1 Indledning... 7 Rapportens opbygning... 7 2 Overblik over resultaterne... 9 3 Resultat af undersøgelse fordelt på områder...

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af plejecentre - Eksempler på resultatkrav/effektmåling: mål og værktøjer til dokumentation

Konkurrenceudsættelse af plejecentre - Eksempler på resultatkrav/effektmåling: mål og værktøjer til dokumentation Konkurrenceudsættelse af plejecentre - Eksempler på resultatkrav/effektmåling: mål og værktøjer til dokumentation Baggrund: I forlængelse af den erfaringsudveksling, der har været om konkurrenceudsættelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

Holmegården Plejecenter

Holmegården Plejecenter Kommunale tilsyn på plejecentre Vejle Kommune 2012 Holmegården Plejecenter Tilsynsrapport udarbejdet af Sundhedsfaglig Konsulent Lis Linow Velfærdsstaben 2 Indhold Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn...

Læs mere

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune

Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Undersøgelse af bruger- og pårørendeindflydelse på handicap- og psykiatriområdet i Ballerup Kommune Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Region Hovedstaden November 2015 Undersøgelse af bruger- og

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Børnehusene Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse 2013: Hjemmepleje 1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Hjemmepleje 1 Brugerundersøgelse Hjemmepleje Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion AS og Afdeling for Data og Analyse, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen,

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere