Inspiration til succes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspiration til succes"

Transkript

1 Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2014

2 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

3 Indhold Indledning: To centrale erhverv 4 Hotelbranchen 5 Udvikling i branchen 5 Fokuserede styringsværktøjer 8 Tendenser i branchen 9 Restaurationsbranchen 11 Udvikling i branchen 11 Fokuserede styringsværktøjer 14 Tendenser i branchen 15 Moms Muligheder for hoteller og restaurationer 16 Du finder PwC i hele Danmark kontaktinfo 19 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 3

4 To centrale erhverv Hotel- og restaurationsbranchen er to store og vigtige erhverv både for beskæftigelsen og for dansk økonomi. Hotelbranchen havde i 2013 tæt på 13 mio. hotelovernatninger, og Danmark har og vil fortsat være vært for mange internationale arrangementer fx modemesser og kongresser bl.a. grundet de danske hotellers kapacitet. Restaurationsbranchen har udviklet sig til at være et trækplaster for mange turister særligt i København, som hører til i den gastronomiske verdenselite. Restauratørerne har formået at udvikle danske gæsters restaurationsvaner fra kun at tage ud at spise ved særlige lejligheder til, at vi i dag har fået en gå ud-kultur. Ændringen er sket inden for de sidste 15 år og skyldes kombinationen af et stort, bredt udvalg af køkkener og et generelt højt gastronomisk niveau. I brancheanalysen ser vi på hotel- og restaurationsbranchen som helhed samt på nogle af de parametre, der kan være med til at øge indtjeningen hos den enkelte hotelejer og restauratør. Det er parametre, som i dag anvendes hos nogle af de hoteller og restauratører, der gør det bedst i branchen. Herudover har vi for begge brancher beskrevet nogle af de tendenser, som vi vurderer kan forbedre indtjeningen og driften fremadrettet. Analysen er udarbejdet på baggrund af finansielle data og interviews med et bredt udvalg af danske hotelejere og restauratører. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de deltagende hotelejere og restauratører for deres åbenhed og professionelle bidrag til rapporten. Vi besvarer gerne spørgsmål eller uddyber analysen. God fornøjelse. Flemming Eghoff Partner og Leder SMV branchefokusering T: E: Martin Saxtorph Brancheleder Hotel- og restaurationsbranchen T: E: 4 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

5 Hoteller 2014 Metode Alle virksomheder, der har primær branche Hoteller, er medtaget i analysen. De udgør i alt 490 virksomheder. Analysen er geografisk opdelt i to segmenter København og Øvrige Danmark. Segmentet København består af postnumrene , , og Øvrige Danmark består af de resterende postnumre. I segmentet København indgår 130 virksomheder, og i Øvrige Danmark indgår 360 hoteller. Datamaterialet er baseret på data fra Bisnode. Hotelovernatninger Hele landet Udvikling i % Region Hovedstaden Udvikling i % Øvrige Danmark Udvikling i % Kilde: Danmarks statistik og PwC Udvikling i samlet antal værelser i Danmark Hele landet Udvikling i % Region Hovedstaden Udvikling i % ,2% ,4% 4,3% ,1% ,2% ,2% ,5% ,9% ,8% ,7% Aug % % Fortsat fremgang i antal hotelovernatninger Hotelbranchen har som helhed fortsat den positive fremgang i aktivitetsniveauet. Samlet viser udviklingen en fremgang i overnatninger fra 2012 til 2013 på 3,9 %. Den positive udvikling er fortsat primært drevet af København (region hovedstaden), der har oplevet en samlet fremgang på 4,8 %. Uændret kapacitet Den gennemsnitlige værelseskapacitet har for hoteller med over 40 senge været uændret fra 2012 til Der har i branchen været en tilgang af nye hoteller, hvilket har medført en øget kapacitet. Der har dog samtidig været en del ombygning og omstrukturering af ældre hoteller, hvilket har trukket noget kapacitet midlertidigt ud af markedet. Ser man på kapaciteten i august 2014, vises den øgede kapacitet. Hotelbranchen Restaurationsbranchen *Kapaciteten er et gennemsnit for året kun hoteller med minimum 40 senge deltager i statistikken. Kilde: Danmarks statistik og PwC Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 5

6 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Nøgletalsanalyse Udvikling i dækningsbidrag København Øvrige Danmark Udvikling i indtjening Negativt resultat 0 til 1 mio. kr. Over 1 mio. kr København 49% 46% 32% 30% 19% 24% Øvrige Danmark 47% 45% 45% 47% 8% 8% 60% 50% 48% 47% 44% 40% 30% 26% 26% 20% Udvikling i dækningsbidrag Både hoteller i København og Øvrige Danmark har oplevet et fald i dækningsbidraget i forhold til Faldet i København (-0,9 %) er dog væsentligt mindre end i Øvrige Danmark (-10,6 %). Det beskedne fald i dækningsbidraget i København skal ses i lyset af, at hoteller siden 2011 har haft en positiv fremgang i antal overnatninger. Overordnet set er det gennemsnitlige dækningsbidrag fra 2010 til 2013 i København steget med 9 %. Udviklingen i dækningsbidraget i Øvrige Danmark fortsætter den negative udvikling, hvor det gennemsnitlige dækningsbidrag er faldet siden 2012 med -6,9 %. I 2011 var der en positiv vækst på 2,6 %. Overordnet set er det gennemsnitlige dækningsbidrag fra 2010 sammenholdt med 2013 i Øvrige Danmark faldet med -17 %. I Øvrige Danmark nævner flere salg af online-deals som årsag til det faldende dækningsbidrag. Udvikling i indtjening Færre hoteller i Danmark havde i 2013 et negativt resultat i forhold til Der er altså tale om en positiv udvikling. Udviklingen i 2013 har været positiv i forhold til den gennemsnitlige indtjening. For København er andelen af hoteller med over 1 mio. kr. i indtjening steget fra 21 % i 2012 til 26 % i Andelen af hoteller med over 1 mio. i indtjening i Øvrige Danmark er uændret (9 %). Til gengæld er andelen af hoteller med 0 til 1 mio. kr. i indtjening steget fra 45 % til 47 %. Generelt har der været en lille positiv fremgang i indtjening. 10% 9% 0% Negativt resultat 0 til 1 mio. Over 1 mio. København Øvrige Danmark 6 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

7 Soliditetsgrad 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29% 28% Negativ soliditetsgrad 23% 21% København 27% 24% 24% 24% 0% til 20% 20% til 50% Over 50% Øvrige Danmark Konklusion på nøgletalsanalyse Soliditetsgrad 2013 Andelen af hoteller i København, der i 2013 har en negativ soliditetsgrad (28 %), er marginalt lavere end i Øvrige Danmark (29 %). Udviklingen fra 2012 viser også et fald i andelen i København (-5 %) og en stigning i Øvrige Danmark (2 %). For hoteller med en soliditetsgrad mellem 0 til 20 % er andelen 21 % i København og 23 % i Øvrige Danmark. Begge segmenter havde samme andel i 2012 (21 %), men andelen er i 2013 steget med 2 % i Øvrige Danmark. I forhold til hotellerne med over 50 % i soliditetsgrad er andelen lige stor i København og i Øvrige Danmark. Det er nyt i forhold til 2012, hvor denne andel var størst i Øvrige Danmark med 28 % (København 22 %). I segmentet med 20 % til 50 % i soliditetsgrad er billedet uforandret fra Andelen er i København på 27 % og i Øvrige Danmark på 24 % både i 2012 og Sammenholder man virksomhedernes gennemsnitlige indtjening med det faktum, at ca. hvert andet hotel har en soliditetsgrad på under 20 %, og ca. 30 % har en negativ soliditetsgrad, er der indikationer på, at branchen stadig befinder sig i en kritisk finansiel situation. Den nuværende situation, hvor mange af hotellerne stadig har en negativ indtjening og egenkapital, kræver et stort løbende arbejde i forhold til at forlænge kreditter og forny engagementer hos bankerne. Arbejdet med finansiering er for mange energi- og tidskrævende og fjerner også fokus fra at optimere driften. Samtidig er det dyrt økonomisk. Det er vores vurdering, at vi fremadrettet fortsat vil se en øget konsolidering i branchen, hvor de velkonsoliderede hoteller overtager de hoteller, der er nødlidende, og beliggende omkring de største byer. Der er også risiko for, at der enten kommer flere konkurser, eller at de nødlidende hoteller sælges og bruges til andet end hoteldrift. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 7

8 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Fokuserede styringsværktøjer Det er afgørende at have de rette styringsværktøjer i en branche med høj konkurrence og store udsving i aktivitetsniveauet. Følgende parametre har vi udpeget som væsentlige for at øge indtjeningen: Løbende rapportering Regelmæssig rapportering fx en oversigt med de væsentligste nøgletal øger muligheden for løbende at rette op på de områder af forretningen, hvor indtjeningen kan forbedres. Undlad kun at se på driften én gang om året i forbindelse med årsregnskabet. Foretag en løbende rapportering ugentligt eller månedligt og inddrag kvalificerede sparringspartnere som revisor og bestyrelse. Høj detaljeringsgrad Specificér omsætning og omkostninger ud på laveste niveau i råbalance/månedsrapporten. Kunsten ligger i at have en tilstrækkeligt høj detaljeringsgrad uden samtidig at miste overblikket. Mange hoteller ser eksempelvis en fordel i at have omkostninger fordelt ud på leverandører i deres råbalance. Få, men stærke styringsnøgletal En øget detaljeringsgrad forbedrer muligheden for at styre forretningen efter de parametre, der er selve kernen i hotellets daglige drift. RevPar (revenue per available room) indtægt pr. tilgængeligt værelse er et styringsværktøj i hotelbranchen, som beregnes ved at multiplicere hotellets gennemsnitlige daglige værelsespris med belægningsprocenten. Det kan også beregnes ved at dividere et hotels samlede værelsesomsætning med antal værelser og det antal dage i perioden, der måles. Styringsværktøjet (RevPar) er et af de vigtigste nøgletal, som anvendes i hotelbranchen, fordi nøgletallet omfatter både værelsespriser og belægningsprocent. Det giver et godt overblik over, hvor god en virksomhed er til at udleje dets værelser, samt hvor meget det er i stand til at sælge værelserne for. RevPar som styringsværktøj er ofte brugt i forhold til konkurrenterne inden for et brugerdefineret marked, område eller en anden selvvalgt gruppe, som er defineret af hotellets ejer eller leder. Desuden er sammenligninger normalt bedst mellem hoteller af samme type eller kunder (fx fuld service, luksus, forlænget ophold mv.). Belægningsprocent (udlejede værelser/samlet antal værelser) dette styringsværktøj/nøgletal er særligt anvendeligt i forbindelse med den fremtidige hotelplanlægning, både i forhold til styring af omkostninger og personale samt i forbindelse med prisfastsættelse af ledige værelser. Lønomkostningsprocent (lønomkostninger/ omsætning) dette styringsværktøj anvendes særligt på hotellets servicemedarbejdere for at sikre, at der løbende er fokus på, at der er det rette antal medarbejdere på arbejde i forhold til aktiviteten. Anvendes værktøjet effektivt, vil det være med til at sikre, at ledende personale får sendt medarbejderne hjem i rette tid. Skarp styring har direkte effekt på bundlinjen, og det er vores anbefaling, at værktøjet anvendes til proaktiv planlægning af personaleressourcer. Værelseskostpris (omkostning ved udlejning pr. værelse) dette styringsværktøj er relevant, når hoteller vil kende sin kostpris på et værelse, så hotellet kan bruge den aktivt i prisfastsættelsen. Kostprisen kan beregnes på flere niveauer, afhængig af om administration og årlige afskrivninger også inkluderes i beregningen. Køkkenprocenter der henvises til beskrivelse under restaurationer s Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

9 Tendenser i branchen Hotelbooking over smartphone Det er fortsat en stor opgave for hoteller at optimere anvendelsen af online bookingkanaler. For nogle hoteller udgør onlinebookinger op mod 70 % af de samlede bookninger. Der er derfor behov for, at de enkelte hoteller optimerer deres distributionskanaler for at optimere profitabiliteten af deres forretning. Tilgængeligheden af internet og udbredelsen af smartphones bidrager til at udvide brugen af online bookinger og dermed udvande brugen af traditionelle bookingmetoder. Seneste tal fra branchen viser, at op til 30 % af online bookinger foretages over gæsternes smartphones. Dette medvirker til, at hoteller, nogle mere end andre, er blevet afhængige af at være synlige på internettet. Forbrugerne efterspørger et hurtigt og fuldstændigt overblik over alle typer af platforme, hvor mobiltelefoner spiller en større og større rolle. Hotelværelse til laveste pris Forbrugerne anvender online bookingkanaler med henblik på at få den billigste overnatning. Det kan derfor være svært for det enkelte hotel at differentiere sig fra konkurrenterne. Dette bevirker, at prisen er blevet et vigtigere parameter for størstedelen af de potentielle gæster, der søger efter overnatningsmuligheder. Der stilles således større krav til hoteludbydernes styring af prisfastsættelsen. Hoteller prisfastsætter løbende for at optimere indtjening og belægningsprocent samt for at være konkurrencedygtige på denne type platforme. De mindre hoteller har fokus på at styrke deres relation/ brand over for gæsten. Dette sker ved at udvikle og vedligeholde den direkte kontakt til gæsterne. Mange hoteller anvender et loyalitetsprogram. Cash-back aftaler, personlig respons på feedback via spørgeskemaer og opsparingsaftaler er alle eksempler, som flere hoteller i branchen nævner i forsøget på at fastholde gæsten. Online booking er dyrt for hoteller Salg via hotelbookingsider har ikke alene medført et øget prispres, men har også medført, at hotellernes dækningsbidrag er reduceret som følge af betydelige omkostninger til hotelbookingsiderne. Typisk ligger gebyromkostninger til hotelbookingsiderne på mellem % af værelsesprisen. Gebyrer er en direkte omkostning, der har bundlinjeeffekt, hvorfor flere hoteller understreger vigtigheden af at få hotelgæsterne til at booke direkte via hotellets hjemmeside eller reception. Tendensen går imod, at turistafhængige hoteller fremadrettet vil opleve en stigning i antallet af bookinger via hotelbookingsider i forhold til øvrige salgskanaler. Stigning i private overnatninger Hotellerne har fået en ekstra konkurrent. Der er inden for de seneste par år sket en markant stigning i udlejning af private boliger/værelser, der formidles af online udlejningstjenester. Der er ingen officielle tal, men i branchemedier nævnes det, at omkring københavnerlejligheder har været registreret på online udlejningstjenester. Dette er ikke uvæsentligt sammenholdt med den samlede hotelkapacitet. Undersøgelser fra PwC (Europa)* viser, at det primært er budgetsegmentet, der i hotelbranchen vil mærke konkurrencen fra den private udlejning. Der er på nuværende tidspunkt ulige konkurrencevilkår for hoteller sammenholdt med de private udlejere. Hoteller er underlagt en række lovgivningsmæssige krav, og prismæssigt sælger de private udlejere deres produkt uden moms. Der er fra politisk hold endnu ikke lavet en lovregulering af området. Multikulturel kundekreds Hotelbranchen vil fortsat se en positiv udvikling fra vækstøkonomierne i Asien og Østeuropa. I takt med udviklingen i vækstøkonomierne er Europa blevet én af de foretrukne rejsedestinationer. Hotelbranchen Restaurationsbranchen *) European cities hotel forecast for 2014 and Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 9

10 Hotelbranchen Restaurationsbranchen København er én af de hovedstæder i Europa, som har kunnet mærke denne positive udvikling. Det skyldes ikke kun, at turister specifikt rejser til København for at opleve den danske kultur. De senere år har flere og flere krydstogtsskibe haft København som deres afrejsedestination. En kombination af disse forhold gør, at turismen fra Østen og Fjernøsten fortsat er stigende. Det er derfor vores vurdering, at hotelbranchen fremadrettet bør målrette flere tiltag mod turisterne fra Asien og Østeuropa. En undersøgelse foretaget af PwC (Europe)* viser, at hotellerne fremadrettet i stigende grad er nødt til at tage højde for en multikulturel kundekreds i deres produkttilbud. 10 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen *) European cities hotel forecast for 2014 and 2015.

11 Restauranter 2014 Metode Alle virksomheder, der har primær branche restauranter, og med mere end 10 ansatte eller et dækningsbidrag på over DKK 3 mio. i 2013, er medtaget. De udgør i alt 420 restauranter. Dækningsbidrag og årets resultat er renset for McDonald s Danmark. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Analysen er geografisk opdelt i to segmenter København og Øvrige Danmark. Segmentet København består af postnumrene , , og Øvrige Danmark består af de resterende postnumre. I segmentet København indgår 203 virksomheder, og i Øvrige Danmark indgår 217 restauranter. Datamaterialet er baseret på data fra Bisnode. Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 11

12 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Nøgletalsanalyse Udvikling i dækningsbidrag Udvikling i resultat før skat Resultat før skat % 35% 30% 25% 20% 15% 10% % 24% Negativt resultat % % København 16% København 23% København 530 Øvrige Danmark % Øvrige Danmark 20% 0 til 0,5 mio. 0,5 til 1 mio. Over 1 mio. Øvrige Danmark Udvikling i dækningsbidrag Det gennemsnitlige dækningsbidrag i København har været stigende siden Restauranterne i København har siden 2010 haft en gennemsnitlig vækst i dækningsbidraget på 4,7 %. Størst har væksten været fra 2010 til 2011 med 8,0 %. I Øvrige Danmark ligger det gennemsnitlige dækningsbidrag i alle år under gennemsnittet i København. Ydermere er det faldet drastisk fra 2012 til 2013 med -14,0 %. Væksten fra 2011 til 2012 på 14,0 % gør, at den gennemsnitlige vækst i perioden ikke når lavere end -1,0 % pr. år. Udvikling i resultat før skat København har haft en positiv vækst i resultat før skat siden Den gennemsnitlige vækst har været på 28,0 %. Især væksten fra 2012 til 2013 er markant med 45,0 %. I 2013 ser vi også, at andelen af restauranter med et negativt resultat er faldet fra 31,0 % i 2012 til 29,0 % i Gennemsnittet i resultat før skat i Øvrige Danmark har vist flere udsving. Efter en forbedring i 2012 med en betydelig vækst sammenholdt med 2011, er gennemsnittet i 2013 faldet med -30,0 %. Til sammenligning er andelen af restauranter med et negativt resultat i 2013 (24,0 %) steget i forhold til i 2012 (21,0 %). Resultat før skat 2013 Restauranterne i København har flest negative resultater i 2013, men har samtidig også den største andel af restauranter med et resultat på over 1 mio. kr. Den store stigning blandt restauranter med over 1 mio. kr. i resultat kan bl.a. skyldes, at 55,0 % af disse restauranter lå i den samme gruppe i 2012, og at 23,0 % af restauranterne i gruppen 0,5 til 1 mio. kr. i 2012 har fået et resultat på over 1 mio. kr. i I Øvrige Danmark finder vi flest restauranter fra 0 til 1 mio. kr. Her ligger 56,0 % af restauranterne. Sammenlignet med København ligger kun 36,0 % af restauranterne i intervallet 0 til 1 mio. kr. 12 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

13 Soliditetsgrad % 40% 39% 31% 30% 26% 25% 22% 20% 20% 20% 16% 10% 0% Negativ 0 til til 50 Over 50 København Øvrige Danmark Konklusion på nøgletalsanalyse Soliditetsgrad De fleste restauranter har en soliditetsgrad på mellem 20 % og 50 %. Det gælder både for København og Øvrige Danmark. Fordelingen for Øvrige Danmark synes ikke at have ændret sig betydeligt. For København er andelen af restauranter med en negativ soliditetsgrad faldet fra 26 % i 2012 til 22 % i Samtidig er der kommet flere restauranter med en soliditetsgrad over 50 %: 23 % i 2012 og nu 26 % i Ser man på den generelle udvikling i branchen, har virksomhederne været dygtige til at forbedre deres indtjening over hele landet både på dækningsbidragsniveau samt på resultat før skat. Der er færre restaurationer, der har lidt tab i 2013, og et stigende antal, der har fået reetableret egenkapitalen. Det tegner et billede af en branche, hvor sundhedstilstanden er forbedret, og hvor det går den rigtige vej til trods for hård konkurrence og små indtjeningsmarginer. Der findes ikke offentligt tilgængeligt data, som understreger, at der har været en øget aktivitet i 2013 sammenholdt med Vi har i forbindelse med vores interviews fået oplyst, at restauratørerne generelt har oplevet en stigning i omsætning i 2013, som primær årsag til den positive udvikling. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 13

14 Hotelbranchen Restaurationsbranchen Fokuserede styringsværktøjer Mange restauratører driver i dag stadig deres forretning ved at fastsætte priser ud fra deres mavefornemmelse. Omkostninger vurderes ved lejlighedsvist at gennemgå kassekreditten, og budgettering foretages med afsæt i antallet af reservationer. Det er vigtigt, at man i en branche, hvor marginalerne er små, har skærpet styring. Følgende parametre har vi udpeget som væsentlige for at øge indtjeningen: Løbende rapportering Regelmæssig rapportering fx en oversigt med de væsentligste nøgletal øger muligheden for løbende at rette op på de områder af forretningen, hvor indtjeningen kan forbedres. Undlad kun at se på driften én gang om året i forbindelse med årsregnskabet. Foretag en løbende rapportering ugentligt eller månedligt og inddrag kvalificerede sparringspartnere som revisor og bestyrelse. Høj detaljeringsgrad Specificér omsætning og omkostninger ud på laveste niveau i råbalance/månedsrapporten. Kunsten ligger i at have en tilstrækkelig høj detaljeringsgrad uden samtidig at miste overblikket. Mange restauratører har fx al omsætning og vareforbrug samlet på én linje i stedet for at specificere posterne ud på fx bar og køkken. Få, men stærke styringsnøgletal En øget detaljeringsgrad forbedrer muligheden for at styre forretningen efter de parametre, der er selve kernen i restaurationens daglige drift: Køkkenavancen (dækningsbidrag køkken/ omsætning køkken). Skarp styring giver restauratøren mulighed for at se, hvorvidt prisniveauet er korrekt, om retterne er for store, råvarerne for dyre, kvaliteten fra underleverandøren for lav m.m. Anvendes køkkenavance løbende i sparring med køkkenet, kan det være med til at øge avancen med op til % i forhold til sammenlignelige restauratører. Baravancen (dækningsbidrag bar/omsætning bar). Skarp styring giver restauratøren mulighed for at se, hvor pengene tjenes på salg af henholdsvis vin, øl og spiritus, hvorvidt leverandørerne er for dyre, om der spildes for meget, eller om personalet har et stort egetforbrug. Lønomkostningsprocent (lønomkostninger/ omsætning). Det skal løbende sikres, at der er det rette antal medarbejdere på arbejde i forhold til aktiviteten. Anvendes værktøjet effektivt, vil det være med til at sikre, at ledende personale får sendt medarbejderne hjem i rette tid. Skarp styring har direkte effekt på bundlinjen. 14 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

15 Tendenser i branchen Stordrift forbedrer indtjening Vi har de seneste år set en tendens i branchen, hvor de succesfulde restauratører har etableret flere restaurationer. Derudover har flere af dem udvidet forretningsområderne til vinsalg, butikker, takeaway, catering mv., så forretningsområdet er blevet bredere. Ser man på udviklingen i de økonomiske nøgletal, hvor ca. en fjerdedel stadig er presset på indtjening og soliditeten, er det vores vurdering, at der vil ske en fortsat konsolidering i branchen, hvor de store restauratører i højere grad overtager de pressede restauratører/kæder. De store restauratører fremhæver bl.a. gevinster ved stordrift som argument for flere restaurationer. Stordrift giver bedre indkøbspriser som følge af øget volumen, mulighed for anvendelse af et storkøkken og medfører, at de administrative omkostninger fordeles ud på flere virksomheder. Skarpt koncept Der er enighed blandt restauratørerne om, at opskriften på succes er et klart koncept. Gæsterne er flygtige, og der er et stort udbud af restauranter. Det er vigtigt for gæsterne at kende prisniveauet, kvaliteten og køkkentypen på restauranten. Restauratører med succes lever af gensalg, og tendensen er mere kvalitetsbevidste gæster, hvor netop et klart koncept er vigtigt. Det handler om at være den foretrukne restaurant, hvad enten gæsterne har lyst til burger, sushi eller bøf. Professionel ledelse har hjulpet på indtjening Flere restauratører nævner, at en af årsagerne til succes i dag er rykket fra køkkenet og om bag skrivebordet. Alternativt et scenarie, hvor stjernekokken har allieret sig med en professionel ledelse. Flere restauratører nævner, at de har optimeret deres drift gennem løbende sparring med et advisory board, bestyrelse og deres revisorer. Samarbejdet har haft fokus på økonomi og nøgletal (økonomisk sparring), ledelsesmæssig sparring, juridisk og finansiel sparring (repræsentanter fra selskabet, advokat, bank og medinvestor) samt drift. Medarbejdere forretningens største aktiv Der er ikke tale om en ny tendens, men et forhold som restauratørerne igen har fremhævet meget i år. Medarbejderne er restaurationens største aktiv. Det er dem, der er restaurantens ansigt udadtil, og det er dem, der er garant for det koncept og den kvalitet, restauranten står for. Derudover har der blandt de interviewede restauratører været enighed om, at det er dyrt med udskiftning af medarbejdere, da nye skal oplæres i restaurantens koncept og salgsmæssigt præsterer dårligere end en erfaren medarbejder. Åbent 24-7 (næsten) London -mentaliteten, med åbent alle ugens dage, er begyndt at slå igennem hos flere og flere restauratører, der argumenterer for en god omsætning alle ugens syv dage. Fordelene er, at huslejen spredes ud på flere omsætningsdage, og madspild reduceres. Hotelbranchen Restaurationsbranchen Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 15

16 Moms og afgiftsregler for hotel- og restaurationsbranchen Der er mange relevante moms- og afgiftsregler for hotelog restaurationsbranchen. Mange af reglerne er meget komplekse, hvilket betyder, at flere virksomheder i branchen ikke behandler moms og afgifter på den, for dem, mest optimale måde. Moms Salg af forplejning og overnatninger samt udlejning af lokaler Hotellers og restaurationers salg af forplejning, og hotellers salg af overnatninger samt udlejning af lokaler, er momspligtig omsætning og skal derfor pålægges 25 % moms. Som følge heraf har hoteller og restaurationer som udgangspunkt fuldt fradrag for den moms, som belaster de indkøbte varer og ydelser, der anvendes i forbindelse med udøvelsen af den momspligtige aktivitet. Købers fradragsret Hvis køber er en virksomhed, kan køber fradrage momsen af en del af udgifterne til hotel og restauration i de tilfælde, hvor udgifterne er af strengt erhvervsmæssig karakter. Fradragssatsen for bespisning er 25 %, mens den for hotelovernatninger er 75 % (fra %). Leje af konferencerum, mødelokaler mv. er også fradragsberettiget for erhvervskunderne. Denne fradragsret er baseret på de normale fradragsregler. Udlejning af lokaler Udlejning af kursus-, selskabs- og mødelokaler kan ske momsfrit, forudsat at der ikke sker servering i lokalerne. Servering af mad i foyerer i forbindelse med sådanne arrangementer vil ikke ændre, at der fortsat kan ske momsfri udlejning. Dette vil som udgangspunkt betyde, at hoteller og restaurationer både har momsfrie og momspligtige aktiviteter, hvilket kan påvirke deres fradragsret. Hvis denne momsfrie aktivitets omsætning (sammen med selskabets andre momsfritagne aktiviteter) udgør under 1 % af selskabets samlede omsætning, vil den momsfritagne aktivitet ikke påvirke fradragsretten, så selskabet har fuldt fradrag for fællesudgifterne. Ved levering af samlede arrangementer, der både omfatter møde- og undervisningslokaler mv., servering og eventuel overnatning, kan hoteller fortsat betragte en del af prisen for det samlede arrangement som momsfri lokaleleje. Det kræver, at fakturaen skal være opsplittet, så leverancerne opføres hver for sig og med særskilt sammentælling. Udspecificeret faktura fra hoteller Hoteller skal være opmærksomme på, at de har pligt til at udspecificere den enkelte faktura, hvis fakturaen både indeholder overnatning og bespisning (eksempelvis morgenmad). Dette skyldes, at køber udelukkende har 25 % fradragsret for udgiften til bespisning, men 75 % (fra %) for selve overnatningen. Det indebærer, at et hotel, der over for køber indikerer, at overnatning med tilhørende morgenmad sælges til én samlet pris, skal udspecificere, hvor stor en del af beløbet, der vedrører henholdsvis overnatning og morgenmad. Denne fordeling skal afspejle markedsprisen. Sælger et hotel derimod en overnatning med gratis morgenmad, vil morgenmaden blive betragtet som en såkaldt tilgift. Her skal det vurderes, om der reelt er betalt et vederlag for morgenmaden, eller om morgenmaden rent faktisk er gratis for køber. Hvis morgenmaden er gratis, skal morgenmaden blot angives på fakturaren med 0 (nul) kr. 16 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

17 Forenklet faktura Hoteller og restaurationer har mulighed for at anvende forenklet faktura, hvor blandt andet købers navn og adresse kan undlades. Dette er muligt ved salg af ydelser til private, hvor prisen inkl. moms ikke overstiger kr. og ved salg af ydelser til virksomheder, hvor prisen ekskl. moms ikke overstiger kr. Kortgebyr Opkræver et hotel eller en restaurant gebyrer i forbindelse med købers brug af betalingskort, administration eller forsendelsesomkostninger skal dette momsmæssigt behandles som en biydelse til hovedydelsen. Det vil sige, at hotellet skal pålægge moms på disse gebyrer, da salget af hotelovernatning er en momspligtig ydelse. Det er uden betydning, om hotellet også er blevet opkrævet moms for anvendelsen af disse betalingstjenester. Hotellejligheder Ejere af hotelejerlejligheder er underlagt særlige regler, da disse ikke nødvendigvis skal være momsregistrerede. Dette giver dem en fordel, da deres udlejningsaktivitet kan blive uden moms. Energi- og miljøafgifter Der er i de senere år sket markante ændringer på afgiftsområdet. Afgiftssatserne forhøjes generelt minimum én gang om året, ligesom mulighederne for godtgørelse af afgifter ændres. Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 17

18 Særlige afgiftsregler Inden for hotel- og restaurationsbranchen er der, udover de almindelige regler, nogle specielle afgiftsregler samt specielle muligheder for at få godtgjort afgifter. Vi har nedenfor oplistet de områder, hvor vi oftest assisterer virksomheder med at få godtgjort afgifter: Elektricitet Anvendelsen af elektricitet er afgørende for, hvor stor en andel af elafgiften virksomhederne kan få godtgjort. Hoteller og restaurationer, der anvender elektricitet til belysning, computere, printere, kaffemaskiner mv., kan få godtgjort en stor andel af afgiften af dette elforbrug. Hoteller og restaurationer kan kun få godtgjort en mindre andel af afgiften af elektricitet anvendt til opvarmning af rum, vand og komfortkøling. Brændsler Den andel af energiafgiften på brændsel, som anvendes til proces, og som kan godtgøres, ændres løbende for hoteller og restaurationer. Gasforbrug Gas, der anvendes til fremstilling af mad, betragtes som proces, og afgiften af forbruget af gas kan derfor godtgøres efter de almindelige regler. Vandafgift Hotellers og restaurationers forbrug af vand er pålagt vandafgift og drikkevandsbeskyttelsesbidrag. Vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesbidraget kan godtgøres, og det er uanset, om vandet er anvendt til madlavning, rengøring eller til bad. Hoteller og restaurationer, der ikke tidligere har fået godtgjort afgift af deres elforbrug (og evt. andet energiforbrug), kan få godtgjort afgifter for de seneste tre år. Muligheden for godtgørelse af afgift for tidligere perioder forældes løbende. Hvis hoteller og restaurationer har fået godtgjort afgifter, men afgifterne ikke er behandlet korrekt, har SKAT også mulighed for at regulere de godtgjorte afgifter for de seneste tre år. I nogle tilfælde er SKAT dog begyndt at foretage reguleringer for de seneste 10 år, hvis SKAT finder, at virksomhederne burde kende reglerne. Likviditetsmæssigt er det derfor vigtigt, at godtgørelse af afgifter behandles korrekt. Komfortkøling, rumvarme og opvarmning af vand Fra 1. januar 2012 kan hoteller og restaurationer få godtgjort en mindre andel af afgiften for elektricitet, der anvendes til rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Proceskøling Hoteller og restaurationer kan få godtgjort energiafgifterne af energiforbrug til proceskøling efter de almindelige regler. Her kan bl.a. være tale om køling i køle- eller fryserum. Gennemgang af din moms og afgift De nyeste opdaterede afgiftsregler og afgiftssatser findes på vores hjemmeside: Du er også velkommen til at kontakte PwC i forbindelse med en gennemgang af dine moms og afgifter. 18 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen

19 Du finder PwC i hele Danmark Vi er lige i nærheden. Skal vi ses? Aalborg Hos PwC har vi specialister, som står klar med de rette værktøjer til at forbedre organiseringen og processerne for dit hotel eller i din restauration. Holstebro Vi har lokalkontorer i hele landet og vil meget gerne mødes og drøfte din virksomheds behov og udfordringer. Vi vil også gerne fortælle dig meget mere om, hvordan vores totalrådgivningskoncept kan give dig og din virksomhed succes. Trekantområdet Aarhus Hillerød Hellerup Det behøver ikke tage mere end en times tid. Ring og fortæl, hvor og hvornår du vil mødes. Eller bestil et uforpligtende møde på Esbjerg Odense Slagelse Sønderborg København Strandvejen Hellerup T: Hillerød Milnersvej Hillerød T: Næstved Toldbuen Næstved T: Skive Resenvej Skive T: Sønderborg Ellegårdvej Sønderborg T: Aarhus Jens Chr. Skous Vej Aarhus C T: Esbjerg Stormgade Esbjerg T: Holbæk Ahlgade Holbæk T: Odense Rytterkasernen Odense C T: Skjern Østergade Skjern T: F Trekantområdet Herredsvej Vejle T: Herning Rønnebærvej Herning T: Holstebro Hjaltesvej Holstebro T: Ringkøbing I.C. Christensens Allé Ringkøbing T: Slagelse Ndr. Ringgade 70C 4200 Slagelse T: Aalborg Skelagervej 1A 9000 Aalborg T: Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen 19

20 Revision. Skat. Rådgivning.

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2014 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To centrale erhverv 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen November 2013 2 Brancheanalyse af hotel- og restaurationsbranchen Indhold Indledning: To vigtige spillere 4 Hotelbranchen 5 Udvikling

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen Januar 2016 Indhold Indledning: To centrale erhverv 3 Hotelbranchen 4 Nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 7 Tendenser

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelog restaurationsbranchen Januar 2016 Summary Indhold Indledning: To centrale erhverv 3 Hotelbranchen 4 Konklusion på nøgletalsanalyse 5 Tendenser i branchen

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af hotelbranchen December 2016 Indhold Hotelbranchen 3 Nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 7 Tendenser i branchen 8 Moms- og afgiftsregler for hotelbranchen

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af restaurationsbranchen December 2016 Indhold Restaurationsbranchen 3 Nøgletalsanalyse 4 Konklusion på nøgletalsanalyse 5 Fokuserede styringsværktøjer 6 Tendenser

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

Skab en succesfuld kommune

Skab en succesfuld kommune 009712 pwc.dk Skab en succesfuld kommune Med mere overskud og støtte til medarbejdere og borgere PwC kan hjælpe din kommune med at udnytte de menneskelige og økonomiske ressourcer optimalt til glæde for

Læs mere

Inspiration til succes

Inspiration til succes Inspiration til succes Brancheanalyse af tømrerog snedkerbranchen Januar 2015 2 Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen Indhold Indledning: Et centralt erhverv 4 Tømrer- og snedkerbranchen 5 Konklusion

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder

Moms, afgifter og told for kædevirksomheder www.pwc.dk/afgifter Moms, afgifter og told for kædevirksomheder Hvilke regler gælder for din virksomhed? Moms-, afgiftsog toldregler for kædevirksomheder (2013) Afgifter I Danmark er der afgift på en række

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit Oktober 2013 Analyse af hoteller og overnatningsfaciliteter i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter

Årsmøde. Campingrådet. Godtgørelse af afgifter Årsmøde Campingrådet Godtgørelse af afgifter v/ Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Indblik retten til at opnå godtgørelse af afgifter Betingelser (generelt) Procesenergi og energi anvendt til komfort

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Analyse af byggeriet som forretning

Analyse af byggeriet som forretning Jakob Orbesen, konsulent jaor@di.dk, 2132 0321 OKTOBER 2017 Analyse af byggeriet som forretning Byggeriet er overordnet en fornuftig forretning, som i forhold til overskudsgrad og afkastet af investeret

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal

FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal FSR-WORKSHOP Vækst via nøgletal VELKOMMEN Statsautoriseret revisor Kristian B. Lassen Thomas Kroghede PwC www.pladstilambitioner.dk Foredragsholdere Kristian B. Lassen Regionsleder for PwC indenfor SMV

Læs mere

Virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling Facts om Redmark Redmark er Danmarks 7. største revisionsfirma Redmark er repræsenteret i 3 byer i Danmark: Aalborg, Aarhus og København Vi er mere end 230 ansatte heraf 38 statsautoriserede revisorer

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit December 2013 Analyse af restaurationsbranchen Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, Website: www.bisnode.com

Læs mere

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD

Forord. Vi ønsker dig god læselyst! Benedikte Rosenbrinck Forsknings- & Udviklingschef, PhD Forord Indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Det viser HORESTAs nye Normtalsanalyse 2012/2013. Ovenpå en række vanskelige år oplever erhvervet nu vækst i både omsætning og

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Moms er det stadig hot? December 2016

Moms er det stadig hot? December 2016 www.pwc.dk Moms er det stadig hot? Revision. Skat. Rådgivning. Kontakt os Jesper Bianco Hildebrandt-Mortensen M: jbh@pwc.dk T: 2036 3310 Søren Flensborg M: sfl@pwc.dk T: 2988 8856 2 Agenda Momsbrøken Elevfester

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

BDO CAMPINGANALYSE 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

BDO CAMPINGANALYSE 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO CAMPINGANALYSE 2014 BDO, BRANCHEGRUPPE FOR CAMPINGPLADSER Stor andel af landets campingpladser Konkret og fokuseret rådgivning Fagkonsulenter inden for eks. skat, moms og afgifter Stort netværk i branchen

Læs mere

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør.

Succes som ejerleder. Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Succes som ejerleder Invitation til Årets Ejerleder 2012 Vær med til at hylde landets bedste ejerledere. Kom og hør, hvordan de gør. Her kan du hylde de bedste ejerledere og netværke med ligesindede Nordjylland

Læs mere

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt

NOTAT. Synspunkter FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER. Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2011-12 B 88 Bilag 3 Offentligt NOTAT FULD MOMSAFLØFTNING VED KØB AF HOTELYDELSER 4. juni 2012 Synspunkter Til brug for udvalgsbehandlingen af B88 i folketingssamlingen 2010-2011 vil HORESTA

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé

2. Baggrund. Notat. 1. Resumé Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 66 Offentligt Notat J.nr. 12-0245075 26. november 2012 Grund- og nærhedsnotat om rapport fra Kommissionen til Rådet om beskatningsstedet for levering af varer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab

Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab Hvert tiende danske selskab er et zombieselskab I USA og UK bruges betegnelsen zombieselskab om forgældede selskaber, der er ude af stand til at betale af på deres gæld, men som alligevel lever videre

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet

Forord. Analysen gennemgår den økonomiske udvikling for i alt 18 forskellige virksomhedstyper i hotel- og restauranterhvervet 3 Forord Med Normtalsanalysen 2009/2010 kan vi for første gang præsentere et detaljeret billede af den effekt, som den økonomiske krise har haft på driften og økonomien i landets hoteller, kursus- & konferencevirksomheder,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat

Revisorbranchens Ekspertpanel. Skat Revisorbranchens Ekspertpanel Skat Juni 2 Revisorbranchens Ekspertpanel: Skat Stor viden om skattemæssige forhold er et af de statsautoriserede revisorers varemærke. FSR har på den baggrund spurgt Revisorbranchens

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER AGENDA: Bespisning Restauration Egne lokaler Udland Taleksempler Hotelovernatning DK Udland Taleksempler MOMSBEHANDLING - BESPISNING Begrebet forstås bredt, dvs. dækker

Læs mere

Hoteller - Markedsnyt 2013

Hoteller - Markedsnyt 2013 Hoteller - Markedsnyt 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 1 Resumé 1 2 Hotelbranchens situation i Danmark 3 2.1 Økonomisk status 3 2.2 Moms og afgifter 4 3 Nøgletalsanalyse 5 3.1 Indtjening

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Vil du have en bedre bundlinje?

Vil du have en bedre bundlinje? Invitation Vil du have en bedre bundlinje? Så tag med til en gratis inspirationsdag nær dig og bliv knivskarp på, hvordan du skruer op for effektiviteten og forbedrer bundlinjen i fremtidens byggebranche.

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder:

Overenskomsten for fodterapi dækker over behandling indenfor fire områder: Baggrund Af 7 stk. 3 i aftale om fodterapi fremgår det, at regionen årligt skal vurdere den fodterapeutiske behandlingskapacitet og træffe beslutning om nynedsættelser. Nærværende kapacitetsvurdering er

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Uddrag af artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af dette uddrag eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR.

Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. - 1 Ejendomsavancebeskatningslovens 6 A genanbringelse erhvervsmæssig anvendelse - hotellejligheder SKM2011.785.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights

Økonomisk analyse. Danskerne og grænsehandel. Highlights Økonomisk analyse 4. oktober 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Danskerne og grænsehandel T +45 3339 4000 E info@lf.dk F +45 3339 4141 W www.lf.dk Highlights Nye tal fra Landbrug & Fødevarer viser,

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier

Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder ... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier Marketing Manager er certificeret FRANCHISE Vi ønsker at leve for og af tilfredse kunder..... SEO / AdWords Website / Webshop Klippekort Hosting / Support Tekstforfatter Sociale medier 1www.marketing-manager.dk

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax

Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat Tax Godtgørelse af vandog energiafgifter Skat 2017 Tax 2 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Aftale om udlejning til AVM i ishockey

Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale om udlejning til AVM i ishockey Aftale mellem (Udlejer) (adresse) (postnr. & by) (i det følgende kaldet udlejeren) og VisitHerning Østergade 21 7400 Herning Tlf: 9727 2235 E-mail: booking@visitherning.dk

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen Andelen af tøjbutikker med underskud er stadig stigende Januar 2013, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser fremgang

Læs mere

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt

Workshop Få bedre bundlinje brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Workshop Få bedre brug økonomi, regnskab og nøgletal aktivt Velkommen Statsautoriseret revisor: Susanne Varrisboel Kristian B. Lassen PwC www.pladstilambitioner.dk Wokshop - Få bedre Side 2 Indlægsholdere

Læs mere

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler!

MOMS 2010. Bliv opdateret på. Få styr på de nye regler! 1-dags kursus Bliv opdateret på MOMS 2010 Få styr på de nye regler! Få fradrag for det, du har krav på kend de centrale elementer i moms loven, og lær, hvordan du bruger dem Indgående og udgående moms

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere