Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK LEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installatørhåndbog GS-6 PC. Jordvarmepumpe GS-6 PC OE943:1509 IHB DK 1526-3 331360 LEK"

Transkript

1 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK OE943:1509 IHB DK

2 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet på side 26. Indstilling af indeklimaet 2X temperatur1.1 INDEKLIMA Du får adgang til indstilling af indetemperaturen ved at trykke to gange på OK-knappen, når du står i udgangspositionen i hovedmenuen. Forøgelse af mængden af varmt vand 1X 2X midlert. luksusindst. 2.1 fra 3 t VARMT VAND 6 t 12 t For midlertidigt at øge mængden af varmt vand drejer du først på håndhjulet for at markere menu 2 (vanddråben) og trykker derefter to gange på OK-knappen. Ved komfortforstyrrelse Hvis du kommer ud for en eller anden form for komfortforstyrrelse, findes der nogle tiltag, du selv kan udføre, inden du er nødt til at kontakte din installatør. Se side 45 for instruktioner.

3 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation 2 2 Startguide Efterjustering og udluftning Levering og håndtering Transport Opstilling Styring -Introduktion Displayenhed Menusystem Medfølgende komponenter Afmontering af dæksler Afmontering af dele af isoleringen 3 Varmepumpens konstruktion Generelt El-bokse Styring -Menuer Menu 1-INDEKLIMA Menu 2-VARMT VAND Menu 3-INFO Menu 4-VARMEPUMPE Menu 5-SERVICE Køledel 9 9 Service 39 4 Rørtilslutninger 10 Servicetiltag 39 Generelt Dimensioner og rørtilslutninger Brinesiden Varmebærersiden Varmtvandsbeholder Afvigelse af ønsket temperatur Info-menu Håndtering af alarm Fejlsøgning Sammenkoblingsmulighed Tilbehør 47 5 El-tilslutninger Generelt Tilslutninger Indstillinger Tekniske oplysninger Dimensioner og opsætningskoordinater Tekniske specifikationer Tilslutningsmuligheder Tilslutning af tilbehør års ekstra garanti Sådan gør du: Igangsætning og justering 21 Genvex garantibestemmelser 53 Forberedelser Påfyldning og udluftning Indeks 54 Indholdsfortegnelse 1

4 1 Vigtig information Sikkerhedsinformation Denne håndbog beskriver også installations- og servicearbejde, der skal udføres af en professionel. Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske og psykiske funktionsevner samt med manglende erfaring og viden, hvis de overvåges eller har fået vejledning vedrørende brug af apparatet på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden overvågning. Med forbehold for konstruktionsændringer. Symboler Dette symbol betyder fare for maskine eller mennesker. HUSK! Dette symbol markerer vigtig information om, hvad du skal tænke på, når du vedligeholder dit anlæg. Serienummer Du finder også serienummeret på fabriksskiltet ( PF1), for placering se side 7. Serienummeret findes forrest til højre på toppladen og i info-menuen (menu 3.1 ). HUSK! Serienummer Opgiv altid produktets serienummer (14 cifre), når du anmelder en fejl. Landespecifik information Installatørhåndbog Denne installatørhåndbog skal efterlades hos kunden. Danmark Alt vedrørende idriftsætning, indregulering og et årligt serviceeftersyn af produktet skal overlades til montør fra kompetent firma, til fabrikantens egne montører eller til et af fabrikanten godkendt servicefirma. Et hvert indgreb i kølemiddelsystemet kun må foretages af en montør, der som minimum har erhvervet certifikat II, af fabrikantens egne montører eller et af fabrikanten godkendt servicefirma. Firmaet skal være registreret/godkendt hos KMO (Kølebranchens Miljøordning). TIP! Dette symbol markerer tip, der letter betjeningen af produktet. Mærkning CE-mærkningen betyder, at Genvex viser en forsikring om, at produktet opfylder alle de bestemmelser, der stilles til produktet iht. relevante EU-direktiver. CE-mærket er obligatorisk for de fleste produkter, der sælges i EU, uanset hvor de er fremstillet. 2 Kapitel 1 Vigtig information

5 Installationskontrol I henhold til gældende regler skal varmeanlægget gennemgå en installationskontrol, inden det tages i brug. Kontrollen må kun udføres af en person med kompetence til opgaven. Udfyld siden med oplysninger om anlægsdata i brugerhåndbogen. Beskrivelse OBS! Underskrift Dato Brine ( side 11 ) System gennemskyllet System udluftet Frostsikringsvæske Niveau-/ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulationspumpe indstillet Varmebærer ( side 12 ) System gennemskyllet System udluftet Ekspansionsbeholder Snavsfilter Sikkerhedsventil Spærreventiler Cirkulationspumpe indstillet El (side 14 ) Sikringer varmepumpe Sikringer til ejendom Udeføler Rumføler Strømføler Sikkerhedsafbryder Jordfejlsrelæ Indstilling af nøddriftstermostat Andet Tryghedsforsikring overdraget Kapitel 1 Vigtig information 3

6 0 R 0 R 2 Levering og håndtering Transport skal transporteres og opbevares stående og tørt. Ved transport ind i bygningen kan dog vippes forsigtigt 45 bagover. Produktet være bagtungt! For at beskytte kabinetpladerne, bør de afmonteres, hvis der er begrænset plads ved indgang til bygning. Installationsområdet Sørg for, at der er 800 mm fri plads foran produktet. Der skal være ca. 50 mm fri plads på hver side for at kunne afmontere sidedækslerne. Det er dog ikke nødvendigt at afmontere dækslerne ved service, idet al service på kan udføres forfra. Sørg for, at der er et frit område mellem varmepumpen og væg bagved (samt frit område til lægning afforsyningskabel og rør) for at mindske risikoen for forplantning af eventuelle vibrationer. * (50) (50) * 800 * En normal installation kræver mm (valgfri side) til tilslutningsudstyr, f.eks. ekspansionsbeholder, ventiler og el-udstyr mm Udtagning af kølemodulet For at lette transport og service kan varmepumpen deles ved, at kølemodulet trækkes ud af skabet. Se side 41 for instruktioner om, hvordan delingen sker. Opstilling Placer på et fast underlag som kan holde til dens vægt, helst betongulv eller betonfundament. Anvend produktets justerbare ben til at opnå en vandret og stabil opstilling mm mm Det sted, hvor placeres, skal have et afløb i gulvet. Placer bagsiden mod en ydervæg iet rum, der ikke er lydfølsomt, for at eliminere problemer. Hvis det ikke er muligt, skal placering op ad væg til soveværelse eller andet støjfølsomt rum undgås. Uanset placering skal vægge til lydfølsomme rum lydisoleres. Rørføring skal udføres uden montering af rørholdere på indervægge til soveværelse/opholdsrum. 4 Kapitel 2 Levering og håndtering

7 Medfølgende komponenter Afmontering af dæksler Frontdæksel LEK 2 Udeføler Sikkerhedsventil 0,3 MPa ( 3 bar) Rumføler Niveaubeholder LEK 1 stk. snavsfilter O-ringe LEK LEK LEK Klemringskoblinger 6 kw 2 stk. (ø 28xG 25) 2 stk. (ø 22xG 20) Niveauovervågning LEK LEK 1. Løsn skruerne forneden på frontdækslet. 2. Løft dækslet forneden og op. Sidedæksler Påfyldningsventilsæt KB R25 ( 6 kw) LEK LEK LEK Kabelbindere Placering Dækprop Tilbehørssættet er placeret i emballagen oven på varmepumpen. Sidedækslerne kan fjernes for at lette installationen. 1. Løsn skruerne foroven og forneden. 2. Drej dækslet lidt udad. 3. Før dækslet udad og bagud. 4. Montering sker i omvendt rækkefølge. Kapitel 2 Levering og håndtering 5

8 LEK LEK Afmontering af dele af isoleringen Dele af isoleringen kan tages af for at lette installationen. Isolering, øverst 1. Løsn kablerne fra motoren, og afmonter motoren fra omskifterventilen som vist på billedet. Isolering, el-patron El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. 1. Fjern lågen fra el-skabet som beskrevet på side Tag fat ihåndtaget, og træk isoleringen hen mod dig selv som vist på billedet. A LEK B LEK 2. Tag fatihåndtaget, og træk det lige ud som vist på billedet. 6 Kapitel 2 Levering og håndtering

9 3 Varmepumpens konstruktion Generelt XL1 BT7 QN10 XL6 XL4 XL3 XL2 FR1 XL7 QM22 UB3 Rørtilslutninger XL 1 Tilslutning, varmebærer frem XL 2 Tilslutning, varmebærer retur XL 3 Tilslutning, koldt vand XL 4 Tilslutning, varmt vand XL 5 Tilslutning, VVC XL 6 Tilslutning, brine ind XL 7 Tilslutning, brine ud BT2 EB1 PF1 UB1 QM34 AA4 SF1 AA4-XJ4 AA4-XJ3 BT6 UB2 VVS-komponenter QM 22 Udluftning, slange QM 31 Spærreventil, varmebærer frem QM 32 Spærreventil, varmebærer retur QM 33 Spærreventil, brine ud QM 34 Spærreventil, brine ind QN 10 Omskifterventil, klimaanlæg/varmtvandsbeholder Føler osv. BT 1 Udeføler* BT 2 Temperaturføler, varmebærer frem BT 6 Temperaturføler, varmtvandspåfyldning BT 7 Temperaturføler, varmtvand øverst QM31 QM32 QM33 PF2 * Ses ikke på billedet Elektriske komponenter AA 4 Displayenhed AA4-XJ3 USB-udtag EB 1 FR 1 SF 1 AA4-XJ4 Serviceudtag (ingen funktion) El-patron El-anode* Kontakt Set ovenfra XL5 BT7 * Kun varmepumpe med emaljeret beholder. Andet PF 1 PF 2 UB 1 UB 2 UB 3 Dataskilt Typeskilt, køledel Kabelgennnemføring, indgående el Kabelgennemføring Kabelgennemføring, bagsiden, følere Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 7

10 El-bokse FD1 AA8 AA3 AA1 FA1 AA23 AA2 Elektriske komponenter AA 1 El-patronkort AA 2 Grundkort AA 3 Indgangskort AA 7 Ekstra relækort AA 8 El-anodekort* AA 23 Kommunikationskort FA 1 Automatsikring FD 1 Temperaturbegrænser/Nøddriftstermostat Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og * Kun varmepumpe med emaljeret beholder. 8 Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion

11 Køledel 1X230V, 3X400V, 6kW BT12 Elektriske komponenter AA 100 Skærmkort EB 10 Kompressorvarmer QA 40 Inverter LEK EP6 BT3 GP1 GP2 QM2 LEK AA100 BT10 BT11 QN18 Kølekomponenter EP 1 Fordamper EP 2 Kondensator EP 6 Veksler, køling GQ 10 Kompressor HS 1 Tørfilter QN 1 Ekspansionsventil QN 18 Shuntventil, køling QM1 1X230V, 3X400V, 6kW Betegnelser i komponentplacering iht. standard IEC og EP2 EP1 BT14 QA40 GQ10 BT17 HS1 CA1 RA1 BT15 LEK LEK XL20 QN1 LEK LEK BP1 XL21 BP2 EB10 Rørtilslutninger XL 20 Servicetilslutning, højtryk XL 21 Servicetilslutning, lavtryk VVS-komponenter GP 1 Varmebærerpumpe GP 2 Brinepumpe QM 1 Aftapning, klimaanlæg QM 2 Aftapning, brinesystem Føler osv. BP 1 Højtrykspressostat BP 2 Lavtrykspressostat BT 3 Temperaturføler, varmebærer retur BT 10 Temperaturføler, brine ind BT 11 Temperaturføler, brine ud BT 12 Temperaturføler, kondensator fremløb BT 14 Temperaturføler, varmgas BT 15 Temperaturføler, væskeledning BT 17 Temperaturfølere, sugegas Kapitel 3 Varmepumpens konstruktion 9

12 4 Rørtilslutninger Generelt Rørinstallationen skal udføres iht. gældende regler. kan køre med en returtemperatur på op til ca. 5 C og en udgående temperatur fra varmepumpen på 70 C (65 C med kun kompressoren). er ikke udstyret med eksterne spærreventiler, men de skal monteres for at lette evt. fremtidig service. HUSK! Eventuelle toppunkter i klimaanlægget skal udstyres med udluftningsmuligheder. Rørsystemerne skal være gennemskyllet, inden varmepumpen tilsluttes, så forureninger ikke beskadiger anvendte komponenter. Systemprincip består af varmepumpe, varmtvandsbeholder, el-patron, cirkulationspumper samt styresystem. METROSAVER MB F PC sluttes til brine- eller varmebærerkredsløbet. I varmepumpens fordamper afgiver brinen (frostsikret væske f.eks. etanol eller glykol blandet med vand) sin energi til kølemediet, der fordamper for derefter at blive komprimeret i kompressoren. Kølemediet, hvis temperatur nu er steget, føres ind i kondensatoren, hvor det afgiver sin energi til varmebærerkredsløbet og ved behov til varmtvandsbeholderen. Hvis der er et større behov for varme/varmt vand, end kompressoren kan levere, har systemet en indbygget el-patron. Kuldebærervæsken kan også cirkuleres via en shuntventil til en kølevarmeveksler. Her køler kuldebærervæsken varmesystemets vand, således at der kan opnås komfortkøling i årets varme perioder. XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 VBf KBin VVKV KBut VBr Klimaanlægget skal være tilpasset både varmeog køledrift. Symbolforklaring Symbol Betydning Udluftningsventil Stopventil Niveaubeholder Indstillingsventil Shunt-/omskifterventil Sikkerhedsventil Temperaturføler Ekspansionsbeholder P Manometer Cirkulationspumpe Snavsfilter Hjælperelæ Kompressor Varmeveksler XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Tilslutning, varmebærer frem Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, koldt vand Tilslutning, varmt vand Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud 10 Kapitel 4 Rørtilslutninger

13 Dimensioner og rørtilslutninger Brinesiden Kollektor HUSK! 70 Kollektorslangens længde varierer afhængigt afforholdeneijorden/undergrunden, klimazone og klimaanlægget (radiatorer eller gulvvarme). 650* * Maks. længde pr. slange til kollektoren bør ikke overstige 400 m. Hvis det er nødvendigt med flere kollektorer, skal de paralleltilsluttes med mulighed for justering afflowet i slangen. Ved jordvarme skal kollektorslangens dybde fastlægges i henhold til lokale forudsætninger, og afstanden mellem de enkelte slanger skal være mindst 1 m. Hvis der er flere borehuller, fastlægges afstanden mellem hullerne i henhold til lokale forudsætninger. For at undgå luftlommer, er det vigtigt, at kollektorslangen har en konstant stigning mod varmepumpen. Hvis det ikke er muligt, skal toppunkterne udstyres med udluftningsmuligheder. Når temperaturen på brinesystemet kan komme under 0 C, skal det frostsikres ned til -15 C. Som vejledende værdi til volumenberegning anvendes 1 liter færdigblandet brine pr. meter kollektorslange (gælder ved PEM-slange 40 x2,4 PN 6,3). Sidetilslutning XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 Det er muligt at justere brinetilslutningerne til sideværts tilslutning i stedet for tilslutning øverst. For at indstille en tilslutning: 1. Løsn røret ved den øverste tilslutning. 2. Drej røret ved det ønskede hul. 3. Om nødvendigt kan røret skæres til ønsket længde. Rørdimensioner Tilslutning (XL6)/(XL7) Brine ind/ud udv. Ø (XL1)/(XL2) Varmebærer frem/retur udv. Ø (XL3)/(XL4) Koldt/varmt vand Ø (mm) (mm) (mm) Tilslutning af brinesiden Kondensisoler samtlige brineledninger indendørs. Placer niveaubeholderen som brinesystemets højeste punkt og på indgående rør før brinepumpen (Alt. 1 ). 70 Hvis niveaubeholderen ikke kan placeres på det højeste punkt, skal der anvendes en ekspansionsbeholder (Alt. 2 ). Der kan dryppe kondensvand fra niveaubeholderen. Placer derfor beholderen, så andet udstyr ikke bliver beskadiget. Marker niveaubeholderen med den anvendte frostsikringsvæske. Monter den medfølgende sikkerhedsventil under niveaubeholderen som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. * Kan vinkeljusteres for sidetilslutning. Kapitel 4 Rørtilslutninger 11

14 Monter spærreventiler så tæt på varmepumpen som muligt. Montér det medleverede snavsfilter på den indgående ledning. Ved tilslutning til et åbent grundvandssystem skal der på grund af urenheder og risiko for frostifordamperen indskydes et mellemliggende frostsikret kredsløb. Det kræver en ekstra varmeveksler. Alt. 1 Alt. 2 P P Der skal monteres en blandingsventil, hvis indstillingen ændres, således at temperaturen kan overstige 60 C. Indstillinger for varmtvand foretages i menu Sikkerhedsventilen skal have maks. 1,0 MPa ( 10,0 bar) åbningstryk og monteres på den indkommende brugsvandsledning som vist på billedet. Spildevandsrøret fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i længden for at undgå vandsamlinger. Sammenkoblingsmulighed kan tilsluttes på flere forskellige måder, hvoraf nogle vises nedenfor. Kollektor XL6 XL7 Bufferbeholder Hvis klimaanlæggets volumen er for lille i forhold til varmepumpens effekt, kan radiatorsystemet suppleres med en bufferbeholder. UKV Varmebærersiden P Tilslutning af klimaanlæg Et klimaanlæg er et system, der regulerer indeklimaet ved hjælp af styresystemet i og f.eks. radiatorer, gulvvarme/køling, blæserkonvektorer osv. Monter det nødvendige sikkerhedsudstyr, spærreventiler (monteres så tæt på varmepumpen som muligt) samt medfølgende snavsfilter. Sikkerhedsventilen skal have maks. 0,25 MPa ( 2,5 bar) åbningstryk og monteres på varmebærer retur, som vist på billedet. Spildevandsrør fra sikkerhedsventilen skal lægges frostfrit med en hældning i hele længden for at undgå vandsamlinger. Ved tilslutning til systemer med termostater på alle radiatorer (slanger) monteres der enten en overløbsventil eller også afmonteres nogle af termostaterne, så der sikres tilstrækkelig gennemstrømning. Ekstra elektrisk vandvarmer Hvis der skal installeres boblebad eller anden stor forbrugsenhed for varmtvand, bør varmepumpen suppleres med en elektrisk varmtvandsbeholder. Ventiltilslutningen på varmtvandsbeholderen kan deles. Blandingsventilen forbliver på varmtvandsbeholderen, og de øvrige ventiltilslutninger kan bruges til indgående koldt vand i. KV KV P COMPACT XL1 XL4 XL3 XL2 Varmtvandsbeholder P Tilslutning af varmtvandsbeholder VV Varmtvandsbeholderen i varmepumpen skal forsynes med det nødvendige ventiludstyr. 12 Kapitel 4 Rørtilslutninger

15 Grundvandssystem Der bruges en mellemveksler til at beskytte varmepumpens veksler mod urenheder. Vandet slippes ud ien gravet nedsivningbrønd, alternativt en boret brønd. Se side 20 for yderligere oplysninger om tilslutning af en grundvandspumpe. Hvis denne tilslutningsmulighed benyttes, skal "min. brine ud" imenu "brinealarmindst." ændres til en passende værdi for at undgå, at varmeveksleren fryser til. To eller flere klimaanlæg Når mere end ét klimaanlæg, med lavere temperatur, skal opvarmes, kan følgende tilkobling anvendes. Shuntventilen sænker temperaturen til f.eks. gulvvarmesystemet. Tilbehøret ECS 40/ECS 41 skal bruges til denne tilslutning. Gulvvarmesystem Den eksterne cirkulationspumpe dimensioneres til gulvvarmesystemets behov. Hvis klimaanlæggets volumen er for lille iforhold til varmepumpens effekt, kan gulvvarmesystemet suppleres med en bufferbeholder. UKV Pool Fyldning af poolen styres af poolføleren. Ved lav pooltemperatur skifter omskifterventilen retning og åbner mod poolomskifteren. Tilbehøret POOL 40 skal bruges til denne tilslutning. P Pool Kapitel 4 Rørtilslutninger 13

16 5 El-tilslutninger Generelt Alt elektrisk udstyr bortset fra udeføler, rumføler og strømføler er tilsluttet fra fabrikken. Før isolationstest af ejendommen skal varmepumpen frakobles. Hvis ejendommen har fejlstrømsrelæer, bør forsynes med et separat fejlstrømsrelæ. Hvis der anvendes en automatsikring, skal denne mindst have motorkarakteristik "C". Se side 49 for sikringernes størrelse. El-diagram for varmepumpen, se separat installatørhåndbog for el-diagram. Kommunikations- og følerkabler til eksterne tilslutninger må ikke trækkes i nærheden af stærkstrømsledninger. Kommunikations- og følerkablers mindste tværsnit ved ekstern tilslutning skal være 0,5 mm² op til maks. 50 m, f.eks. EKKX LiYY eller lignende. Ved kabellægning i skal der benyttes kabelgennemføringer (f.eks. UB1-UB3, markeret på billede). I UB1-UB3 føres kablerne gennem varmepumpen fra bagsiden til forsiden. Drejekontakten (SF1) må ikke sættes i position " " eller " ", før der er fyldt vand på kedlen. Temperaturbegrænseren, termostaten, kompressoren og el-patronen kan blive beskadiget. Tilgængelighed, el-tilslutning Plastlågen til el-skabene åbnes ved hjælp af en skruetrækker. Lågen til indgangskortet åbnes uden brug af værktøj. Afmontering af dæksel, indgangskort 1 2 El-installation samt evt. service skal udføres under kontrol af en autoriseret el-installatør. Afbryd strømmen med drejekontakten før evt. service. El-installation og ledningsføring skal udføres iht. gældende regler. Automatsikring Varmepumpens driftskreds og dele af dens interne komponenter er sikret internt med en automatsikring (FA1). 1. Tryk låsen ned. 2. Drej lågen ud, og fjern den. Afmontering af dæksel, el-patronkort 1 A B Temperaturbegrænser Temperaturbegrænseren (FD1) afbryder strømtilførslen til el-tilskuddet, hvis temperaturen overskrider 89 C og nulstilles manuelt. Nulstilling Temperaturbegrænseren (FD1) er tilgængelig bag frontdækslet. Nulstil temperaturbegrænseren ved at trykke knappen (FD1-SF2) ind ved hjælp af en skruetrækker Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 2. Drej lågen ud, og fjern den. 14 Kapitel 5 El-tilslutninger

17 Afmontering af dæksel, grundkort HUSK! For at kunne afmontere dækslet til grundkortet, skal dækslet til indgangskortet først fjernes Kabelbøjle Brug egnede værktøjer til at løsne/fastgøre kablerne i varmepumpens klemmer LEK LEK 3 Tilslutninger 2 1 A B For at undgå forstyrrelser må uskærmede kommunikations- og/eller følerkabler til eksterne tilslutninger ikke lægges tættere på stærkstrømsledninger end 20 cm. Strømtilslutning skal installeres med frakoblingsmulighed på forsyningsledningen. Det mindste kabeltværsnit skal være dimensioneret efter den anvendte sikring. Det medfølgende kabel til indgående el er sluttet til klemme X1 på elpatronkortet (AA1). Alle installationer skal udføresihenhold til gældende regler. 3 2 Tilslutning 3x400V AA1-X1 1. Kobl kontakterne ud ved hjælp af en skruetrækker. 2. Stik skruetrækkeren (A) ind, og bøj låsen forsigtigt nedad (B). 3. Drej lågen ud, og fjern den. AA1-X1 PE1 N 0 PE L1 1 L2 L3 Hvis du ønsker separat strømforsyning til kompressor og el-patron, se afsnit " Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor" på side 19. Tarifstyring Hvis spændingen til el-patron og/eller kompressoren forsvinder i en vis tid, skal der ske samtidig blokering via AUX-indgang, se "Tilslutningsmuligheder Mulige valg for AUX-indgange". Kapitel 5 El-tilslutninger 15

18 Tilslutning af ekstern driftsspænding til styresystemet Gælder kun stærkstrømstilslutning 3x400V Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. Udeføler Udeføleren (BT1 ) placeres i skygge på nord- eller nordvestsiden, så den ikke bliver forstyrret af f.eks. morgensol. Føleren tilsluttes klemme X6:1 og X6:2 på indgangskortet ( AA3 ). Benyt et tolederkabel med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Eventuelt kabelrør bør tætnes for ikke at forårsage kondens iudeføleren. Hvis du skal tilslutte ekstern driftsspænding til styresystemet til på el-patronkortet (AA1 ) skal kantkontakten ved AA1:X2 flyttes til AA1:X9 (iht. billedet). Styrespænding (1x230V ~ 50Hz) tilsluttes AA1:X11 (som vist på billedet). AA3-X6 Eksternt BT AA3-X6 8 9 ON Temperaturføler, eksternt fremløb Hvis temperaturføler, eksternt fremløb (BT25) skal benyttes, sluttes den til klemme X6:5 og X6:6 på indgangskortet ( AA3 ). Brug en 2 -leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. AA1-X8 AA1-X2 AA1-X9 0 NPE L1 1 L2 L3 AA1-X11 AA1 AA3-X6 BT25 F AA3-X6 PC PE N L 1x230V+N+PE 1x230V+N+PE styrespænding Rumføler leveres med en medfølgende rumføler (BT50). Rumføleren har op til tre funktioner: 1. Vis aktuel rumtemperatur på displayet på 2. Gør det muligt at ændre rumtemperaturen i C. 3. Giver mulighed for at forbedre/stabilisere rumtemperaturen. Monter føleren et neutralt sted, hvor den indstillede temperatur ønskes. Et egnet sted kan eksempelvis være en fri indervæg igangen ca. 1,5 mtr. over gulvet. Det er vigtigt, at føleren ikke hindres iat måle den korrekte rumtemperatur, f.eks. ved placering ien niche, mellem hylder, bag et gardin, oven over eller tæt på en varmekilde, itræk fra en yderdør eller idirekte sollys. Også lukkede radiatortermostater kan forårsage problemer. Varmepumpen kan arbejde uden føler, men hvis indetemperaturen skal kunne aflæses på displayet på, skal føleren monteres. Rumfølerentilsluttes på X6:3 og og X6:4 på indgangskortet (AA3). 16 Kapitel 5 El-tilslutninger

19 Hvis føleren skal anvendes til at ændre rumtemperaturen i C og/eller til at forbedre/stabilisere rumtemperaturen, skal føleren aktiveres i menu Hvis rumføleren anvendes i rum med gulvvarme, bør den kun bruges til visning og ikke til styring af rumtemperaturen. AA3-X6 Eksternt RG 05 BT50 F AA3-X6 HUSK! Forandring af temperaturen ihuset tager lang tid. F.eks. vil korte perioder kombineret med gulvvarme ikke give en mærkbar forandring i rumtemperaturen. Indstillinger FD1-BT30 AA1-SF2 AA1-X3 AA1-X7 El-tilskudsvarme - maks. effekt 3x400 V Maks. 6,5 kw Antal indkoblingstrin 13 3x400V, Maks. el-tilskudsvarme (kw) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 Maks. fasestrøm L1 (A) 2,2 2,2 2,2 2,2 7,5 9,7 7,5 9,7 7,5 9,7 Maks. fasestrøm L2 (A) 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 Maks. fasestrøm L3 (A) 8,7 8,7 8,7 8,7 7,5 7,5 16,2 16,2 16,2 16,2 Hvis strømfølerne er tilsluttet, overvåger varmepumpen fasestrømmen og fordeler automatisk el-trinnene til den mindst belastede fase. Nøddrift Når varmepumpen sættes inøddrift ( SF1 indstilles til ), er kun de mest nødvendige funktioner aktiverede. Kompressoren er slukket, og opvarmningen håndteres af el-patronen. Der produceres ikke varmtvand. Effektovervågningen er ikke tilkoblet. Kontakten ( SF1 ) må ikke sættes iposition " " eller, før er fyldt med vand. Temperaturbegrænseren, termostaten, kompressoren og el-patronen kan blive beskadiget. Effektinøddrift El-patronens effekt inøddrift indstilles med DIP-switchen ( S2) på el-patronkortet ( AA1 ) som vist itabellen nedenfor. Fabriksindstillingen er 3,5 kw for. Indstilling af maks. el-effekt El-tilskuddets maksimale effekt indstilles imenu Tabellerne viser den totale fasestrøm for el-patronen ved opstart. Hvis en el-patron allerede er startet og ikke udnyttetifuld kapacitet, kan værdierneitabellen ændre sig, eftersom styringen først og fremmest udnytter denne el-patron. Kapitel 5 El-tilslutninger 17

20 3x400V for kw ,5 on 1,0 1,5 on 2,0 2,5 on 3,0 3,5 on 4,0 4,5 on 5,0 5,5 on 6,0 6,5 on ON on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on Tilslutningsmuligheder Effektovervågning Når mange el-forbrugende enheder er tilsluttet iejen- dommen, samtidig med at el-tilskuddet er idrift, er der risiko for, at ejendommens hovedsikringer går. Varmepumpen har en indbygget effektovervågning, der styrer el-trinnene til el-tilskuddet ved at omfordele strømmen mellem de forskellige faser eller alternativt koble fra ved overbelastning på en af faserne. Genindkobling sker, når det øvrige strømforbrug reduceres. Tilslutning af strømføler For at tilføre strøm skal der monteres en strømføler på hver af de indkommende faseledere til el-skabet. Dette gøres mest hensigtsmæssigt iel-skabet. Slut strømfølerne til en multileder ien indkapsling i direkte tilslutning til el-skabet. Multilederen mellem kapslingen og varmepumpen skal have et kabeltværsnit på mindst 0,5 mm². Slut kablerne til indgangskortet ( AA3 ) på klemme X4:1-4, hvor X4:1 er den fælles klemme for de tre strømføler e. Størrelsen på ejendommens hovedsikring indstilles i menu Indgående Inkommande el el PEN L 1 L 2 L 3 AA1-SF2 Billedet viser DIP-switchen ( dvs. 3,5 kw for. AA1-SF2 )i fabriksindstilling, Nøddriftstermostat Fremløbstemperaturen inøddrift indstilles med en termostat ( FD1-BT30). Den För kan markvärme! stilles på 35 (forindstillet, f.eks. gulvvarme) eller 45 C (f.eks. radiatorer). El-central Elcentral Varmepumpe Värmepump -T1 -T2 -T3 LEK AA3-X4 AA3-X4 Eksterne tilslutningsmuligheder Fö r frånluftsvärme! LEK På indgangskortet ( AA3 ) har softwarestyrede ind- og udgange til tilslutning af ekstern kontaktfunktion eller følere. Dette betyder, at når en ekstern kontaktfunktion eller føler sluttes til en af seks specialtilslutninger, skal den korrekte funktion vælges til den korrekte tilslutning i softwaren i. 18 Kapitel 5 El-tilslutninger

21 HUSK! Hvis en ekstern kontaktfunktion eller føler skal kobles til, skal den anvendte indgangseller udgangsfunktion vælges i menu 5.4, se side 37 Mulige indgange på indgangskortet for disse funktioner er AUX1 (X6:9-10), AUX2 (X6:11-12), AUX3 (X6:13-14), AUX4 (X6:15-16) og AUX5 (X6:17-18). Valgbar udgang er AA3:X7. bløde ind-/udgange5.4 bloker varme aktivér midl. luksus. ikke ibrug ikke ibrug ikke ibrug alarmudgang Hvis der anvendes ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet ( AA3 ), der sidder bag frontdækslet. Tilskuddet og/eller kompressoren kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges imenu 5.4, se side 37. Ekstern blokering af tilskud og kompressor kan kombineres. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Kontakt til ekstern tarifblokering Hvis der ønskes ekstern tarifblokering, skal denne tilsluttes på klemme X6 på indgangskortet ( AA3 ), der sidder bag frontdækslet. Tarifblokering indebærer, at tilskuddet, kompressoren og varmen kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges imenu 5.4, se side 37. En sluttet kontakt betyder, at effekten er koblet fra. Når tarifblokering er aktiveret, er min. fremløb ikke gældende. Eksternt Externt GS-6 F1245 PC Kontakt for ekstern blokering af varme AA3-X6 B A AA3-X6 Hvis der benyttes ekstern blokering af varme, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet ( AA3), der sidder bag frontdækslet. Varmedriften kobles fra ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges imenu 5.4, se side 37. Sluttet kontakt medfører blokeret varmedrift. I eksemplet ovenfor anvendes indgang AUX1 (X6:9-10) og AUX2 (X6:11-12) på indgangskortet ( AA3 ). HUSK! Nogle affølgende funktioner kan også aktiveres og der kan lægges en tidsplan for dem via menuindstillinger. Mulige valg for AUX-indgange Temperaturføler, køling/varme En ekstra temperaturføler kan tilsluttes for at kunne afgøre, hvornår tiden er inde til at skifte mellem køle- og varmedrift. Temperaturføleren kobles ind på den valgte indgang (menu 5.4 ) på klemme X6 på indgangskortet (AA3 ), der er placeret bag frontlågen og placeres på et passende sted iklimaanlægget. Brug en 2 -leder med mindst 0,5 mm² kabeltværsnit. Kontakt for ekstern blokering af tilskud og/eller kompressor Indkobling af tilskud og kompressor sker på to forskellige AUX-indgange. Når varmeblokering er aktiveret, er min. fremløb ikke gældende. Kontakt for ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe Hvis der benyttes ekstern tvangsstyring af kuldebærerpumpe, kan denne sluttes til klemme X6 på indgangskortet ( AA3 ), der sidder bag frontdækslet. Kuldebærerpumpen kan tvangsstyres ved at slutte en potentialfri kontaktfunktion til den indgang, der vælges i menu 5.4, se side 37. Sluttet kontakt indebærer, at kuldebærerpumpen er aktiv. Kontakt for aktivering af "midlert. luksusindst." En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til mhp. aktivering af varmtvandsfunktionen"midlert. luksusindst.". Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 37) på klemme X6 på indgangskortet (AA3). "midlert. luksusindst." er aktiveret iden tid, når kontakten er tilsluttet. Kapitel 5 El-tilslutninger 19

22 Kontakt for aktivering af "ekstern justering" En ekstern kontaktfunktion kan sluttes til til ændring af fremløbstemperaturen og dermed ændring af rumtemperaturen. Temperatur ændres i C, når kontakten er sluttet (hvis rumføleren er tilsluttet og aktiveret). Hvis rumføleren ikke er tilsluttet eller ikke aktiveret, indstilles den ønskede forandring af "temperatur" (forskydning varmekurve) med det valgte antal trin. Værdien kan indstilles mellem -10 og +10. klimaanlæg 1 Kontakten skal være potentialfri og sluttes til valgt indgang (menu 5.4, se side 37) på klemme X6 på indgangskortet ( AA3 ). Indstilling for ændringsværdien udføres i menuen 1.9.2, "ekstern justering". klimaanlæg 2 til 4 Ekstern justering for klimaanlæg 2til 4kræver tilbehør (MG40 ALW). Se tilbehørets installatørhåndbog for installationsanvisninger. AA3-X C NO NC AA3-X7 Billedet viser relæet ialarmindstilling. Hvis kontakten SF1 står i position " " eller " ", er relæet ialarmindstilling. Ekstern cirkulationspumpe, grundvandspumpe eller varmtvandscirkulationspumpe sluttes til summealarmrelæet ihenhold til nedenstående billede. Marker aktuelt el-skab med advarsel om ekstern spænding. NV 10, tryk-/niveau-/flowovervågning brine Hvis der ønskes niveauovervågning (tilbehør NV10 ) til kuldebærerinstallationen, skal den sluttes til den valgte indgang (menu 5.4, se side 37 ) på klemme X6 på indgangskortet ( AA3 ). Der kan også sluttes tryk- eller flowovervågning til indgangen. Denne funktion kræver, at indgangen er sluttet ved normal drift. Mulige valg for AUX-udgang (potentialfrit skifterrelæ) Der er mulighed for ekstern tilslutning gennem en relæfunktion via et potentialfrit skifterrelæ (maks. 2 A) på indgangskortet ( AA3), klemme X7. Valgbare funktioner for ekstern tilslutning: Visning af summealarm. Styring af grundvandspumpe. Køleindstillingsvisning. Styring af cirkulationspumpe for varmtvandscirkulation. Ekstern cirkulationspumpe (for varmebærer). Ekstern skifteventil for varmtvand. Tilsluttes en af ovenstående til klemme X7, skal det vælges imenu 5.4, se side 37. Summealarm er valgt på forhånd fra fabrikken. AA3-X7 GS-6 F1X45PC Eksternt Externt L N PE AA3-X7 Cirkulationspumpe C NO NC HUSK! Relæudgangen må maks. belastes med 2A (230 V ~). Tilslutning af tilbehør L N PE Instruktioner for tilslutning af tilbehør findes i den medfølgende installationsvejledning til det pågældende tilbehør. Se side 47 for en liste over det tilbehør, der kan anvendes til. Der kræves tilbehørskort, hvis flere funktioner skal sluttes til klemme X7, samtidig med at indikering af summealarm er aktiveret (se side 47 ). 20 Kapitel 5 El-tilslutninger

23 6 Igangsætning og justering Forberedelser 1. Sørg for, at ikke blev beskadiget under transport. 2. Kontrollér, at kontakten ( SF1) står i position " ". 3. Kontrollér, at der er vandivarmtvandsbeholderen og klimaanlægget. HUSK! Kontroller motorsikringerne og automatsikringen. De kan være udløst under transporten. Start ikke varmepumpen, hvis der er risiko for at vandet i systemet er frosset. Påfyldning og udluftning HUSK! Utilstrækkelig udluftning kan skade komponenterne i. Påfyldning og udluftning af klimaanlæg Påfyldning 1. Åbn udluftningsventilen ( (QM22 ). 2. Luk udluftningsventilen (QM22), når der ikke længere er luftivandet der kommer ud af den. Trykket begynder at stige efter et øjeblik. 3. Luk påfyldningsventilen, når det korrekte tryk er opnået. Udluftning Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade på komponenterne. 1. Udluft varmepumpen gennem udluftningsventilen (QM22) og resten af klimasystemet gennem de tilhørende udluftningsventiler. 2. Gentag påfyldning og udluftning, indtil al luft er fjernet, og det korrekte tryk er opnået. TIP! Hvis varmebærerpumpen (GP1) skal anvendes ved udluftningen, kan den startes med startguiden. Påfyldning af varmtvandsbeholderen 1. Åbn en varmtvandshane i huset. 2. Fyld vand i varmtvandsbeholderen gennem koldtvandstilslutningen ( XL3). 3. Når der ikke længere er luft i det vand, der kommer ud af varmvandshanen, er varmtvandsbeholderen fyldt, og hanen kan lukkes. Påfyldning og udluftning af brinesystem Utilstrækkelig udluftning kan forårsage skade på kuldebærerpumpen. Bland vand med frostsikringsvæske i en åben beholder ved fyldning af brinesystemet. Blandingen skal være frostsikret til ca. -15 C. Anvend en tilsluttet påfyldningspumpe til påfyldning af brinen. 1. Kontrollér brinesystemets tæthed. 2. Montér påfyldningspumpen og returløbet på brinesystemets påfyldningsforbindelse som vist på figuren. 3. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), lukkes ventilen under niveaubeholderen (CM2). 4. Luk trevejsventilen i påfyldningskoblingen (tilbehør). 5. Åbn ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 6. Start påfyldningspumpen. 7. Påfyld væske, til den stiger op i returrøret. 8. Luk ventilerne på påfyldningsforbindelsen. 9. Åbn trevejsventilen i påfyldningskoblingen. 10. Hvis alternativ 1 benyttes (niveaubeholder), skal ventilen åbnes under niveaubeholderen (CM2). P TIP! Hvis brinepumpen (GP2) skal anvendes ved udluftningen, kan den startes med startguiden. Alt. 2 Alt. 1 VBf KBin XL6 VVKV KBut XL7 VBr Røret fra slangen i beholderen skal tømmes for vand, før luften kan fjernes. Dette betyder, at systemet ikke nødvendigvis er udluftet, selvom der kommer vand ud, når udluftningsventilen (QM22) åbnes. Stängs Lukkes BK Kollektor / JK Kapitel 6 Igangsætning og justering 21

24 XL1 XL6 XL4 XL3 XL7 XL2 HUSK! Så længe startguiden er aktiv, starter ingen af anlæggets funktioner automatisk. Guiden vil dukke op ved hver genstart af anlægget, indtil dette fravælges på sidste side. XL 1 XL 2 XL 3 XL 4 XL 6 XL 7 Tilslutning, varmebærer frem Tilslutning, varmebærer retur Tilslutning, koldt vand Tilslutning, varmt vand Tilslutning, brine ind Tilslutning, brine ud Brug af startguiden A. Side 70 B. Navn og menunummer sprog 4.6 Symbolforklaring Symbol P Betydning Stopventil Sikkerhedsventil Niveaubeholder Ekspansionsbeholder Manometer Snavsfilter Startguide Der skal være vand i klimaanlægget, før kontakten stilles på " ". 1. Sæt varmepumpens kontakt () i position " ". 2. Følg vejledningen i startguiden på varmepumpens display. Hvis startguiden ikke går i gang, når du starter varmepumpen, kan du starte den manuelt i menu 5.7. TIP! Se side 25 for at få en mere detaljeret introduktion af varmepumpens styresystem (manøvrering, menuer osv.). Igangsætning af Den første gang varmepumpen startes, sættes der en startguide i gang. Startguiden giver anvisninger om, hvad der skal udføres ved første opstart sammen med en gennemgang af varmepumpens grundlæggende indstillinger. Startguiden sikrer, at opstarten sker korrekt, og kan derfor ikke springes over. Startguiden kan startes efterfølgende imenu 5.7. Hvis startguiden forlades på denne side, afsluttes den automatisk om 60 min. C. Alternativ/indstilling A. Side Her kan du se, hvor langt du er kommet i startguiden. For at bladre mellem siderne i startguiden gør du følgende: 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at skifte mellem siderne i startguiden. B. Navn og menunummer Her læser du, hvilken menu istyresystemet denne side i startguiden er baseret på. Cifrene iparentes er menuens nummer istyresystemet. Du kan læse mere om den pågældende menu enten i dennes hjælpemenu eller i brugerhåndbogen. 650* C. Alternativ/indstilling Her foretager du indstillinger til systemet. D. Hjælpemenu Mange menuer har et symbol, der viser, at der er adgang til ekstra hjælp. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet Kapitel 6 Igangsætning og justering

25 Efterjustering og udluftning Pumpejustering, automatisk drift Brinesiden For at indstille det rette flow i kuldebærersystemet, skal den rette hastighed indstilles for kuldebærerpumpen. har en kuldebærerpumpe, der kan reguleres automatisk. Den automatiske styring sker, når kompressoren kører, og indstiller automatisk kuldebærerpumpens hastighed for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb. Ved passiv køledrift skal kuldebærerpumpen køre med fast hastighed, som indstilles i menu Varmebærersiden For at indstille det rette flow i klimaanlægget, skal den rette hastighed indstilles for varmebærerpumpen. har en varmebærerpumpe, der kan reguleres automatisk. Den automatiske styring sker, når kompressoren kører, og indstiller automatisk varmebærerpumpens hastighed for aktuel driftsindstilling, for at få optimal temperaturforskel mellem fremløb og returløb. Ved varmedrift benyttes indstillet DUT (dimensionerende udendørstemperatur) og temperaturforskel i menu Efter behov kan cirkulationspumpens maksimale hastighed begrænses i menu Pumpejustering, manuel drift Brinesiden har en kuldebærerpumpe, der styres automatisk. Hvis manuel hastighed ønskes, åbner du menu ( se side 32) og deaktiverer "auto" samt indstiller pumpens hastighed i henhold til diagrammet nedenfor. 6 kw Kuldebærerpumpen skal altid indstilles med fast hastighed, når der benyttes passiv køling. Pumpkapacitet, köldbärarsida för F PC, manuell drift. Tilgængeligt Tillgängligt tryck, tryk, kpa kpa P40% % % 80% 10 40% 0 0 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 FlowFlöde, l/sek. l/s Tilgængeligt Tillgängligt tryck tryk värmedrift, varmedrift, kpa kpa P El-effekt, Eleffekt, W W Tillgängligt tryck kyldrift, kpa Tilgængeligt tryk køledrift, kpa P60% El-effekt, Eleffekt, W 100 P100% P80% Tillgängligt tryck, kpa / Eleffekt, W 100 Varmebærersiden har en varmebærerpumpe, der kan styres automatisk. Hvis manuel hastighed ønskes, åbner du menu (se side 33) og deaktiverer "auto" samt indstiller pumpens hastighed ihenholdp80% til diagrammet nedenfor. P60% 80% 100% P40% 60% Varmebærerpumpen 40% skal altid indstilles Flödemed 0 0,05 0,10 fast 0,15 hastighed, 0,20 0,25 0,30 når 0,35 der benyttes 0,40 0,45 0,50 passivl/skøling. P Tilgængeligt Tillgängligt tryck tryk, kpa El-effekt, Eleffekt W Tillgängligt tryck, kpa / Eleffekt, W GS-6 Pumpkapacitet, PC6 kw värmebärarsida för F kw, manuell drift. P100% Tillgängligt tryck Tilgængeligt kpa tryk, kpa P40% 40% P60% 60% P80% P100% 80% P80% P100% 100% 100% ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 P60% 0,4080% 0,45 0,50 20 Eleffekt El-effekt, W Flöde l/s P40% 10 60% 10 Tillgängligt tryck 0 40% 0 0,00 0,05 P0,10Eleffekt 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 l/s Flöde Flow l/sek. Tillgängligt tryck, kpa Tillgängligt tryck, kpa / Eleffekt, W P Eleffekt, W 100 Efterjustering, udluftning, varmebærersiden 90 P100% Pumpkapacitet, värmebärarsida för F kw, manuell drift. 80 I den første tid frigives der luft fra radiatorvandet, og 70 det Tillgängligt kantryck være nødvendigt at foretage udluftning. Hvis Eleffekt kpa W 60 der 90 høres boblelyde fra varmepumpen eller klimaanlægget, 100 P80% skal hele systemet udluftes igen. P100% % % Efterjustering, udluftning, P60% brinesiden % P40% P80% Niveaubeholder 40% Flöde 50 0 P60% ,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 l/s 100% Kontrollér væskeniveauet i niveaubeholderen ( CM2 ). Hvis væskeniveauet er faldet, 80% % skal 20 du fylde mere Tillgängligt væske P40% tryck på systemet % 1. Luk ventilen under beholderen. 10 P Eleffekt 0 02/3 2. Løsn tilslutningen øverst på niveaubeholderen. Flöde 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50 l/s Tillgängligt tryck, kpa 3. Påfyld brine, til ca. 2/3 af beholderen P Eleffekt, W er fuld. Tillgängligt tryck, kpa Eleffekt, 4. WMonter tilslutningen øverst på beholderen igen Åbn ventilen under beholderen. P100% 160 Trykket øges ved at lukke ventilen P90% på den indgående 140 hovedledning, når brinepumpen ( GP2 ) eridrift, og niveaubeholderen (CM2) er åben, P70% så væske kan suges ned fra beholderen. P50% 90% 100% 60 70% 40 50% 20 Flöde 0 0 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 l/s LEK F1145 F1145 F1145 F1145 P Tillgängligt tryck Eleffekt Kapitel 6 Igangsætning og justering 23

26 LEK Trykekspansionsbeholder Hvis der anvendes en trykekspansionsbeholder ( CM3 ) i stedet for en niveaubeholder, skal dens trykniveau kontrolleres. Hvis trykket falder, bør der påfyldes mere væske på systemet. Efterjustering af rumtemperaturen Hvis rumtemperaturen ikke bliver som ønsket, kan det være nødvendigt at efterjustere. Koldt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, skal du øge "varmekurve"i menu et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, skal du sænke "varmekurve"i menu et trin. Varmt vejr Hvis rumtemperaturen er for lav, skal du øge "temperatur" (forskydning af varmekurve) i menu et trin. Hvis rumtemperaturen er for høj, skal du sænke "temperatur" (forskydning af varmekurve) i menu et trin. 24 Kapitel 6 Igangsætning og justering

27 7 Styring -Introduktion Displayenhed INDEKLIMA A B C D E F Display Statuslampe OK-knap Tilbage-knap Håndhjul Kontakt F G Kontakt (SF1 ) Kontakten har tre positioner: Tændt ( ) Standby ( ) Nøddrift ( ) Nøddrift må kun anvendes i tilfælde af fejl i varmepumpen.i denne indstilling slukkes kompressoren, og el-patronen går i gang. Varmepumpens display er slukket, og statuslampen lyser gult. USB-port USB-porten benyttes til at opgradere softwaren. G USB-port A B C D E Display På displayet vises anvisninger, indstillinger og driftsinformationer. Ved hjælp af det tydelige display og et brugervenligt menusystem kan du nemt navigere mellem forskellige menuer og muligheder for at indstille den komfort eller få de informationer, du ønsker. Statuslampe Statuslampen viser varmepumpens status. Den: lyser grønt ved normal funktion. lyser gult, når nøddrift er aktiveret. lyser rødt i tilfælde af udløst alarm. OK-knap OK-knappen bruges til følgende: bekræft valg af undermenu/alternativ/indstillet værdi/side i startguiden. Tilbage-knap Tilbage-knappen anvendes til at: Tilbage til forrige menu. Fortryde en indstilling, som ikke er bekræftet. Håndhjul Håndhjulet kan drejes til højre eller venstre. Du kan: flyt rundt i menuerne og mellem de forskellige alternativer. Øg eller reducer værdierne. Skift side i visning af flere sider (f.eks. hjælpetekster og serviceinfo). Kapitel 7 Styring -Introduktion 25

28 Menusystem Menusystemets fire hovedmenuer samt grundinformationen vises på displayet. Udetemperatur SERVICE Indetemperatur - (med rumføler) Varmtvandstemperatur Menu 1 - INDEKLIMA Indstilling af og tidsplan for indeklimaet. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Menu 2 - VARMT VAND Indstilling af og tidsplan for varmtvandsproduktionen. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Menu 3 - INFO Visning af temperatur og andre driftsinformationer samt adgang til alarmloggen. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Menu 4 - VARMEPUMPE Indstilling af tid, dato, sprog, display, driftsindstilling m.m. Se information i hjælpemenu eller brugerhåndbog. Information om drift Midlertidig evt. aktiveret luksusindstilling Menu 5 - SERVICE Avancerede indstillinger. Disse indstillinger er kun beregnet til installatør eller servicetekniker. Menuen bliver synlig ved at trykke på tilbage-knappen i 7 sekunder, når man står i startmenuen. Se side 30. Menunummer - markeret undermenu Navn og menunummer - hovedmenu INDEKLIMA 1 Symbol - hovedmenu INDEKLIMA temperatur tidsplan fra avanceret Markeret hovedmenu Symboler - undermenuer Navn-undermenuer Statusinformation - undermenuer Betjening For at flytte markøren drejes håndhjulet til højre eller venstre. Den markerede position er hvid og/eller har en opadvendt fane. Valg af menu Vælg en hovedmenu for at komme videre i menusystemet ved at markere den og derefter trykke på OKknappen. Det åbner et nyt vindue med undermenuer. Vælg en af undermenuerne ved at markere den. Tryk derefter på OK-knappen. 26 Kapitel 7 Styring -Introduktion

29 Vælg alternativ komfortdrift2.2 Gennemse mellem vinduer En menu kan bestå af flere vinduer. Drej håndhjulet for at bladre mellem vinduerne. økonomi normal Aktuelt menuvindue Antal vinduer i menuen Luksus Bladre mellem vindueristartguiden Pil til at bladre blandt vinduerne i startguiden sprog 4.6 Alternativ I en menu med alternativer vises det valgte alternativ med et grønt flueben. Vælg et andet alternativ: 1. Markér det alternativ, du ønsker skal gælde. Et af alternativerne er forvalgt (hvidt). 2. Tryk på OK-knappen for at bekræfte det valgte alternativ. Det valgte alternativ får et grønt flueben. Indstilling af en værdi tid tid & dato t 1. Drej håndhjulet, indtil en af pilene i øverste venstre hjørne (ved sidenummeret) bliver markeret. 2. Tryk på OK-knappen for at springe mellem punkterneistartguiden. Hjælpemenu Hvis startguiden forlades på denne side, Mange menuer har et symbol, der viser, at der er afsluttes den automatisk om adgang til ekstra hjælp. 60 min. For at åbne hjælpeteksten: 1. Marker hjælpesymbolet ved at dreje på håndhjulet. 2. Tryk på OK-knappen. Hjælpeteksten består ofte af flere vinduer, som du kan bladre imellem ved hjælp af håndhjulet. 12 t dato dag måned år Værdi, der skal ændres Indstilling af en værdi: 1. Markér den værdi ved hjælp af håndhjulet, som du vil indstille. 2. Tryk på OK-knappen. Værdiens baggrund bliver grøn, og det betyder, at du er kommet til indstillingspositionen. 3. Drej håndhjulet til højre for at øge værdien eller til venstre for at reducere den. 4. Tryk på OK-knappen for at bekræfte den indstillede værdi. Tryk på Tilbage-knappen for at fortryde og gå tilbage til den oprindelige værdi. Kapitel 7 Styring -Introduktion 27

30 8 Styring -Menuer Menu 1-INDEKLIMA 1 - INDEKLIMA temperatur tidsplan avanceret temperatur varme temperatur køling varme køling kurve ekstern justering min. fremløbstemp rumfølerindstillinger køleindstillinger egen kurve punktforskydning varmekurve kølekurve varme køling varme køling Menu 2-VARMT VAND 2 - VARMT VAND midlert. luksusindst komfortdrift tidsplan avanceret periodisk forøgelse varmtvandscirk. Menu 3-INFO 3 - INFO serviceinfo kompressorinfo ekstra info alarmlog indetemperaturlog 28 Kapitel 8 Styring -Menuer

31 Menu 4-VARMEPUMPE 4 - VARMEPUMPE plusfunktioner * driftsindstilling tid & dato sprog ferieindstilling avanceret pool * sms * driftsprioritering autoindstilling gradminutindstilling fabriksindstilling bruger tidsplan blokering * Tilbehør er nødvendigt. Kapitel 8 Styring -Menuer 29

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK 1335-1 231521 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-3 431020 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-3 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1251-1 231379 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-1 231379 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 3. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231609 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1110-2 431020 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1110-2 431020 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031617 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031617 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 40. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1343-2 (S) 231669 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 (S) 231669 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 32. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Bjergvarmepumpe IHB DK 0927-1 031317 LEK Installatørhåndbog Bjergvarmepumpe LEK IHB DK 0927-1 031317 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1546-5 231521 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1452-3 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1452-3 231339 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08:931-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1219-3 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1219-3 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 27. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog METROSAVER MBFPC Jordvarmepumpe LEK 08.943-1505 IHB DK 1526-3 331360 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut)

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1343-2 231732 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog AXC 30

Installatørhåndbog AXC 30 LEK Installatørhåndbog AXC 0 Tilbehør IHB DK - Indholdsfortegnelse Generelt Indhold Komponentplacering Fælles el-tilslutning Tilslutning af kommunikation Tilslutning af strømforsyning Shuntstyret tilskudsvarme

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB

JORDVARMEPUMPE 08: Quickguide Til installation af METROSAVER UB JORDVARMEPUMPE 08:931-1312 Quickguide Til installation af METROSAVER UB 1. Kontroller at METROSAVER UB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1145. Jordvarmepumpe IHB DK 1018-1 031615 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1018-1 031615 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 41. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1210-1 031827 LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1210-1 031827 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 6 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK

Installatørhåndbog S40. Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 LEK Installatørhåndbog S40 Styremodul 08:938-1406 IHB DK 1344-1 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 25. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog NIBE F1155. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1335-1 231555 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1245. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1411-3 231609 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 34. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK 1314-3 (S) 231273 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 (S) 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1145

Installatørhåndbog NIBE F1145 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331508 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16021 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK

Installatørhåndbog SMO 20. Styremodul IHB DK 1325-2 231742 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1325-2 231742 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 23. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog GS-6 PC

Brugerhåndbog GS-6 PC Brugerhåndbog GS-6 PC Jordvarmepumpe LEK GS-6 PC OE944-1509 UHB DK 152 3-1 331361 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH

Installatørhåndbog NIBE VVM 500. Indendørs modul IHB DK 1338-4 431226 APH Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1338-4 431226 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 30. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK

Installatørhåndbog METROSAVER MB F. Jordvarmepumpe IHB DK LEK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK 08.945-1505 IHB DK 1525-2 331369 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Der findes en detaljeret

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive

Kvikguide. flexocompact og flexotherm exclusive Kvikguide flexocompact og flexotherm exclusive Vaillant varmepumper i enkelt og tidløst design Rørforbindelser flexotherm Brine fra varmepumpe Brine til varmepumpe Fremløb varmtvandsbeholder Sikkerhedsventil

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339

Installatørhåndbog NIBE VVM 320. Indendørs modul IHB DK 1336-1 231339 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1336-1 231339 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Installationsvejledning. Twin Kit 086L1370. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning 086L70 www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08: VARMEPUMPE 08:929-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10 og 14 og METROAQUA 08:929 Quickguide til VVS installatøren METROAIR 8/10/14 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK

Installatørhåndbog VPB/VPBS. Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 LEK LEK Installatørhåndbog Varmtvandsbeholder IHB DK 1034-3 031295 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R

El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R El-vejledning Danfoss varmepumpe DHP-R VWBME101 Indholdsfortegnelse El-installation Danfoss DHP-R 20..................... 4 10 Danfoss DHP-R 26.................... 11 17 Danfoss DHP-R 35.....................

Læs mere

Brugerhåndbog AG-DW10

Brugerhåndbog AG-DW10 Brugerhåndbog Tilbehør LEK UHB DK 1637-2 M11960 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information Anlæggets data Sikkerhedsinformation Sikkerhedsanvisninger Genvinding Serienummer et godt valg 2 Konstruktion Display

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255

Installatørhåndbog NIBE F1255 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1443 331294 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK

Installatørhåndbog SMO 05. Tilbehør IHB DK 1147-1 031892 LEK LEK LEK LEK Installatørhåndbog Tilbehør IHB DK - 09 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK

Brugerhåndbog. Kompakt styring. Tilbehør. 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 LEK LEK LEK LEK Brugerhåndbog Kompakt styring Tilbehør 08:919-1208 UHB DK 1147-1 031892 Manual varenr. 714234999 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 10. Hvordan du bladrer blandt

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1245

Installatørhåndbog NIBE F1245 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 16432 331487 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1308-2 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1155

Installatørhåndbog NIBE F1155 Installatørhåndbog Jordvarmepumpe IHB DK 16443 3313403 Kvikguide Navigering Okknap (bekræft/vælg) Tilbageknap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 0933-1 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK

Installatørhåndbog NIBE VVM 310. Indendørs modul IHB DK Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1428-4 231169 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB

JORDVARMEPUMPE 08:930-1302. Quickguide Til installation af METROSAVER MB JORDVARMEPUMPE 08:930-1302 Quickguide Til installation af METROSAVER MB 1. Kontroller at METROSAVER MB leverancen består af Varmepumpe Påfyldningssæt. Udeføler Indeføler Niveauvagt beholder & føler Snavssamler/filter

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1245

Brugerhåndbog NIBE F1245 Brugerhåndbog Bjergvarmepumpe LEK AHB DK 0927-1 031316 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE VVM 500

Installatørhåndbog NIBE VVM 500 Installatørhåndbog Indendørs modul APH IHB DK 1705-8 431226 Kvikguide Navigering Ok-knap (bekræft/vælg) Tilbage-knap (gå tilbage/fortryd/afslut) Håndhjul (flytte/øge/mindske) Der findes en detaljeret forklaring

Læs mere

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK

Installatørhåndbog SMO 40. Styremodul IHB DK 1436-2 231744 LEK Installatørhåndbog Styremodul IHB DK 1436-2 231744 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 28. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er beskrevet

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4

OPTIMA 85. BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 27.06.2014 SOFTWARE VER. 1,0 / PRINT ES952 JORDVARMEPUMPE GS-4 BETJENINGSVEJLEDNING DK / Version 7.06.04 OPTIMA 85 SOFTWARE VER.,0 / PRINT ES95 JORDVARMEPUMPE GS-4 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +45 73 53 7 00 salg@genvex.dk genvex.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1251-2 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA 08:932-1302 VARMEPUMPE 08:932-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 8, 10, 14 og 20 og METROAQUA METROAIR 8/10/14/20 og METROAQUA 1. Kontroller at METROAIR 8/10/14 leverancen består af Varmepumpe Fleksible

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L

Tekniske oplysninger. Danfoss DHP-L Tekniske oplysninger anfoss HP-L Varmepumpe med de samme funktioner som anfoss HP-H, men med en separat varmtvandsbeholder. Kan reducere varmeudgifter med mere end 50 procent. Hoveddele........................................................................

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1255. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1431-4 231521 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktier på side 33. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2

Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 1 Bonus 30 LC Solo Innova 30 LC MK2 Solo Innova 50 LC MK2 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. SÅDAN FUNGERER LAGERTANKSYSTEMET... 4 3. SYSTEM 1: TO PARALLELKOBLEDE LAGERTANKE

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231230 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

FIGHTER 1250 A B C D E F G

FIGHTER 1250 A B C D E F G MOS DK 0844-4 031131 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregister A B C D E F

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1014-2 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK

Installatørhåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe IHB DK Installatørhåndbog Jordvarmepumpe LEK IHB DK 1314-3 231273 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 6 Transport 6 Opstilling 7 Medfølgende komponenter

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1210-1 031828 LEK Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1210-1 031828 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272

Driftshåndbog NIBE F1345. Jordvarmepumpe OHB DK 1235-1 (S) 231272 Driftshåndbog Jordvarmepumpe LEK OHB DK 1235-1 (S) 231272 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 6. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK

Installatørhåndbog NIBE FLM. Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 LEK Installatørhåndbog Ventilationsmodul IHB DK 1214-3 031374 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 5 Transport 5 Opstilling 5 Medfølgende komponenter

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

FIGHTER 1150 A B C D E F G

FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS DK 1223-1 231225 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING A B C D E F G Brugervejledning Transport/Installation Igangsætning/Justering Tilbehør med lynguide Styring/Alarm Tekniske oplysninger Stikordsregiste

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR :

VARMEPUMPE. Quickguide. Til installation af METROAIR : VARMEPUMPE 08:928-1302 Quickguide Til installation af METROAIR 6-8-10 08:928 Quickguide til VVS installatøren 1. Kontroller at METROAIR 6/8/10 leverancen består af Varmepumpe Fleksible slanger 2 stk.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere