Korte kurser nye kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korte kurser nye kompetencer"

Transkript

1 Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan

2 Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers selvvalgt uddannelse (1. ledighedsperiode) kan du deltage på disse kurser. Forhør nærmere om betingelser og forbrug af dine seks uger. Du kan deltage på disse kurser, hvis du har ret til aktivering og jobplan fra Jobcenter (2. ledighedsperiode) Du er i job og har lyst og mulighed for efteruddannelse På de kurser, der er inkl. praktik, ligger praktikken i forlængelse af undervisningsperioden og er primært for personer i 2. ledighedsperiode. Åbent læringscenter 2 dage og op efter. 04. aug. -Start når det passer dig. Side Grundlæggende regnskab 8 uger 119 lektioner 5 Inkl. 4 ugers praktik 18. aug okt. Fri uge sep nov. 20. okt dec. Fri uge nov jan. 09 Årsregnskab 8 uger 111 lektioner 6 Inkl. 4 ugers praktik Fri uge sep nov. 20. okt dec. Fri uge nov jan. 09 Budgettering 8 uger 119 lektioner 7 Inkl. 4 ugers praktik (Fri uge 42) 01. sep okt. IT kompetencer 1. del 8 uger 118 lektioner 8 Inkl. 4 ugers praktik 18. aug okt. Fri uge sep nov. 27. okt dec. Fri uge nov jan. 09 IT kompetencer 2. del 8 uger 119 lektioner 9 Inkl. 4 ugers praktik 18. aug okt. Fri uge sep nov. 20. okt dec. Fri uge nov jan. 09 Planlægning og redigering 8 uger 117 lektioner 10 af hjemmesider Fri uge sep okt. Inkl. 4 ugers praktik 27. okt dec. Sekretærkompetencer med 8 uger 119 lektioner 11 engelsk Fri uge sep nov. Inkl. 4 ugers praktik Sekretærkompetencer med 8 uger 119 lektioner 12 tysk 20. okt dec. Inkl. 4 ugers praktik Basisuddannelse i 8 uger 119 lektioner 29. sep nov. 13 markedsføring (Fri uge 42) 2

3 Generelt for alle kurser Generelt for alle kurser Sted: Målgruppe: Kursusgodtgørelse: Befordringstilskud: Bevis: Eksamen: Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst. Er du i job eller er du ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på kurset. Ledige med ret til individuel jobplan kan følge kurset efter aftale med Jobcentret. Der ydes VEU-godtgørelse på 703 kr. pr. dag á 7,4 timer efter gældende regler. Ledige med Jobcenter-aftale modtager aktiveringsydelse. Der ydes kun tilskud til daglig befordring for korteste vej mellem bopæl og uddannelsessted, hvis hen- og tilbagerejse sammenlagt er mere end 24 km. Det er henholdsvis A-kasse og Jobcentret der bevilger tilskuddet. Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus med tilfredsstillende resultat. Ved eksamen gælder følgende: Der er mulighed for at gå til Pc-kørekorttest: 7 tests i alt 300 kr. pr. test, Skill Card 300 kr. Pris i alt: 2400 kr. eller Der er mulighed for at gå til eksamen til Pc-brugeruddannelsen: 7 eksaminer i alt, 300 kr. pr. eksamen/fag, Skill Card 300 kr. Pris i alt: 2400 kr. Der må forventes hjemmearbejde, hvis man ønsker at gå til eksamen/test: Information/ Tilmelding: Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen Langagervej Aalborg SØ Vejledningscentret: Uddannelsesvejleder Jørgen Møller Jensen Tlf.: Kursussekretær Janne Lund Bech Tlf.:

4 Åbent læringscenter Så ka du lære det, ka du! Periode: Fra 04. august 2008 og frem. Du bestemmer selv hvornår og hvor mange dage. Antal kursusdage: Fra 2 dage og op efter. Indhold: Der kræves ingen forudgående forudsætninger for at deltage i de grundlæggende kurser, ellers kontakt vejledningscentret. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. I Åbent læringscenter har du mulighed for at arbejde selvstændigt med selvinstruerende materialer og/eller web-baseret materiale med individuel lærerstøtte. Du kan arbejde helt i dit eget tempo, og selv vælge den undervisningsform, der passer dig bedst. Kurset sammensættes efter dit ønske og behov, f. eks: - Word, Excel og Power Point = 3 moduler = 3 uger - Desktop Publishing, Bitmapbaseret tegning - Økonomistyringsprogrammer - Grundlæggende HTML Kurset er for alle, der har brug for at kunne anvende IT. På kurset vil du få nærmere kendskab til det du har brug for og som er målrettet dine jobønsker. Kurset videreudvikler dine IT-kompetencer. I næsten alle jobs kræves færdigheder inden for IT. Kurset dækker således nogle centrale kompetencekrav for at få job. Der ydes VEU-godtgørelse på 703 kr. pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 4

5 Grundlæggende regnskab Lær at bogføre de daglige bilag i mindre virksomheder Periode: 18. aug okt. 15. sep nov. (Fri uge 42) 20. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) Antal kursusdage: 16 dage. Indhold: Kurset består af: Der kræves ingen forudgående forudsætninger for at deltage. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering/jobplan. - lær om de grundlæggende regnskabsbegreber. Hvad betyder f. eks. debet og kredit? - du lærer at udfylde en kasserapport på grundlag af dagens bilag - du bliver introduceret til regnskabet, samt lærer om resultatopgørelse og balance - du lærer at bogføre specifikke bilag - du bliver introduceret til excel regneark og økonomistyringssystemet Navision C5 - placering af resultat- og balancekonti - bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport - daglig registrering i et økonomistyringssystem - registreringsmetoder ved virksomhedens drift - anvendelse af periodisk beregning og registrering - kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov - konteringsinstrukser - kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom - likviditetsstyring Du kan bogføre og/eller være med til at bogføre og samtidig forstå, i hvilken sammenhæng denne bogføring indgår. Du får kendskab til økonomistyringssystemet Navision C5 og excel som elektroniske hjælpemidler. Kurset gør dig i stand til at bogføre og/eller være med til at bogføre daglige bilag i mindre virksomheder. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 5

6 Årsregnskab Hvordan bliver bilagene til et årsregnskab? Periode: 15. sep nov. (Fri uge 42) 20. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) Antal kursusdage: Indhold: Kurset består af: 16 dage. Det forudsættes, at du har gennemgået Registrering af bilag og udarbejdelse af kasserapport, Registreringsmetoder ved virksomhedens drift og Anvendelse af kontoplaner eller har en tilsvarende viden. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - lære at fakturere, registrere betalinger/indbetalinger m.m. - lære hvordan daglige posteringer kan danne årsregnskab, resultatopgørelse og balance - hvad er egenkapital, hvordan er den sammensat? - hvad siger lovgivningen på regnskabsområdet? - lære at analysere årsregnskabets tal - du arbejder med regneark excel og økonomistyringssystemet navision C5 - kreditorstyring - debitorstyring - økonomisk styring af lageret - regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen - årsafslutning af bogholderiet - værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet - opstilling og analyse af årsregnskaber - økonomisk styring i handelsvirksomheden Du kan deltage i virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring. Du kan udarbejde udkast til årsregnskab til brug for en virksomheds ledelse eller revisor i virksomheder der drives i selskabsform eller som enkeltmandsvirksomhed. Du vil desuden opnå kendskab til forskellige typer af regnskaber. Påtænker du at starte egen virksomhed, vil du kunne klare de daglige posteringer og klargøre årsregnskab til revisor. Som ansat vil du kunne deltage i opgaverne i en virksomheds økonomiafdeling. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 6

7 Budgettering Lær at budgettere og kontrollere Periode: 01. september 24. oktober 2008 Antal kursusdage: 16 dage. Indhold: Kurset består af: Fagligt kræves grundlæggende kendskab til excel og regnskab. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - lær at bruge et regneark hensigtsmæssigt ift. komplekse data beregninger og fremstillinger, diagrammer, ydelse og målsøgning og konsolidering - forståelse for budgettets indplacering i virksomheden, såvel styringsmæssigt som funktionsmæssigt - erhverver en generel viden om budgetkontrollens formål og område og dennes sammenhæng med virksomhedens organisation, herunder de ansvarsområder, som har budgetmæssig betydning - anvendelse af regneark til talbehandling - design og automatisering af regneark - resultatbudgettering - likviditets- og balancebudgettering - opstilling af finansieringsplan - økonomisk styring i handelsvirksomheden - udarbejdelse af budgetkontrol Du behersker excel regneark på et højt niveau og kan yde bistand til kollegerne på din arbejdsplads, desuden vil du få forståelse for budgetteringens vigtighed og kontrol af samme. Stadig flere virksomheder har brug for personer, der behersker excel på et højt niveau, og har forståelse og kendskab til budgettering og opfølgning på budgettet, og samtidig kan gøre de store datamængder overskuelige og meningsfyldte. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 7

8 IT kompetencer 1. del Ønsker du at styrke dine IT-kompetencer? Periode: Antal kursusdage: 18. aug okt. 15. sep nov. (Fri uge 42) 27. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) 16 dage. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. IT undervisningen starter på grundlæggende niveau. Indhold: - du lærer at strukturere dine data på en fornuftig måde således at du let genfinder dine tekster m.m. - du lærer at anvende tekstbehandling og regneark til enkle arbejdsopgaver og arbejde med internet - du lærer hvordan Pc en er sat sammen og hvordan du installere programmer Kurset består af: Eksamen: - brug af pc på arbejdspladsen - jobrelateret brug af styresystem på pc (Windows XP) - installation og konfiguration af IT-software - indskrivning og formatering af mindre tekster (Word 2007) - standardisering af virksomhedens dokumenter (Word 2007) - anvendelse af regneark til talbehandling (Excel 2007) - effektiv internetsøgning på jobbet Kurset er for alle, der har brug for at kunne anvende IT. På kurset vil du lære at anvende de mest almindelige programmer fra Office kontorpakken. Kurset udvikler dine IT-kompetencer. Kurset dækker således nogle generelle kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Ligeledes i mange andre jobs er kendskab til brugen af IT et krav. Der er mulighed for at gå til eksamen/test i følgende fag, som privatist: - Styresystem, IT - kendskab Pc-bruger eksamen (kr. 300 pr. eksamen/fag) eller Pc-kørekort test (kr. 300 pr. test/fag) Skill Card: kr. 300 Der må forventes hjemmearbejde hvis man ønsker at gå til eksamen/test. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEU- målgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 8

9 IT kompetencer 2. del Ønsker du at videreudvikle dine IT-kompetencer? Periode: Antal kursusdage: 18. aug okt. 15. sep nov. (Fri uge 42) 20. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) 16 dage. Det er en forudsætning at du har deltaget i kurset IT kompetencer 1. del eller har en tilsvarende viden. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. Indhold: - du lærer at anvende Word og Excel - du lærer at opbygge en enkel database til håndtering af dine data - du lærer at præsentere dit arbejde struktureret og professionelt - du lærer at anvende Outlook Kurset består af: - grafiske virkemidler til layout i tekst (Word 2007) - fletning af dokumenter til masseproduktion (Word 2007) - online kommunikation til jobbrug (Outlook 2007) - design og automatisering af regneark (Excel 2007) - anvendelse af præsentationsprogrammer (PowerPoint 2007) - desktop Publishing i virksomheden - oprettelse af database til jobbrug (Access 2007) - oprette brugerflader og udskrifter i database (Access 2007) Eksamen: Kurset er for alle, der har brug for at kunne anvende IT. På kurset vil du lære at anvende de mest almindelige programmer fra en kontorpakke. Dette vil for de fleste være en forudsætning i en jobsituation eller i forbindelse med jobsøgning. Kurset udvikler dine IT-kompetencer. Kurset dækker således nogle centrale kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Der er mulighed for at gå til eksamen/test i følgende fag, som privatist: - Database, PowerPoint, Word, Excel og internet Pc-bruger eksamen: kr. 300 pr. eksamen/fag Pc-kørekort test, kr. 300 test/fag Skill Card: kr. 300 Der må forventes hjemmearbejde, hvis man ønsker at gå til eksamen/test. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEU- målgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 9

10 Planlægning og redigering af hjemmesider Få styr på virksomhedens hjemmeside Periode: 01. sep okt. (Fri uge 42) 27. okt dec. Antal kursusdage: 16 dage. Indhold: Kurset består af: Fagligt kræves IT-kvalifikationer svarende til PC- kørekort eller tilsvarende. Kurset kan søges af ledige i 2. delperiode med ret til aktivering eller ledige i 1. delperiode med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. - opbygning og redigering af homepages, således at du kan behersker, læse og opbygge en HTML side - planlægning og styring af Internetsider - fastlæggelse og redigering af en publikations format, opsætning og redigering af master/sidelayout samt at indtaste/importere tekst - indscanning af reflekser, såvel streg- som halvtone-originaler i S/H og farve på flatbedscanner - produktion af sidebaseret digital kommunikation - virksomheders websider - tekst og grafik - vektorgrafik til Internet - Illustrationsteknik - det adm. arbejde ved planlægning og redigering af hjemmesider - praktisk web-opbygning og vedligeholdelse af virksomhedens webside - teknisk strukturering af digitalt kommunikationsprodukt Kan selvstændigt opbygge en hjemmeside, behersker de populæreste redskaber inden for layout og konstruktion af hjemmesider. Stadig flere virksomheder har brug for personer, der kan vedligeholde og redigere virksomhedens hjemmeside. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder 10

11 Sekretærkompetencer med engelsk Styrk dine kommunikative kompetencer Periode: 15. sep nov (Fri uge 42) Antal kursusdage: 16 dage. Indhold. Kurset består af: Folkeskolens 10. klasses engelsk Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - anvende et smidigt sprog, dvs. at indrette sprogbrug efter modtager, indhold og teksttype - at fastholde og udvikle professionel kommunikation, designe og gennemføre mindre kommunikationsprojekter - kan beherske engelsk med et nuanceret ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd - skriftlig kommunikation virksomhedens image - anvendelse af præsentationsprogrammer Du kan vurdere hvilke værktøjer der skal anvendes ved opstilling af tekst samt selvstændigt anvende det. Du vil kunne udarbejde mere komplekse standardiseringer med henblik på effektivisering af arbejdsfunktioner. Du ved hvordan du hensigtsmæssigt kan kommunikere mundtligt og skriftligt i forbindelse med arbejdsopgaver til internt og eksternt brug. Behersker engelsk med et nuanceret ordforråd Kurset udvikler kommunikativ kompetence og gennemslagskraft. Kurset dækker nogle centrale kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Du bliver bedre rustet til at anvende engelsk på en arbejdsplads mundtligt såvel som skriftligt. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 11

12 Sekretærkompetencer med tysk Styrk dine kommunikative kompetencer Periode: 20. okt dec Antal kursusdage: 16 dage. Indhold. Kurset består af: Folkeskolens 10. klasses tysk Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - anvende et smidigt sprog, dvs. at indrette sprogbrug efter modtager, indhold og teksttype - at fastholde og udvikle professionel kommunikation, designe og gennemføre mindre kommunikationsprojekter - kan beherske tysk med et nuanceret ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd - skriftlig kommunikation virksomhedens image - anvendelse af præsentationsprogrammer Du kan vurdere hvilke værktøjer der skal anvendes ved opstilling af tekst samt selvstændigt anvende det. Du vil kunne udarbejde mere komplekse standardiseringer med henblik på effektivisering af arbejdsfunktioner. Du ved hvordan du hensigtsmæssigt kan kommunikere mundtligt og skriftligt i forbindelse med arbejdsopgaver til internt og eksternt brug. Behersker tysk med et nuanceret ordforråd Kurset udvikler kommunikativ kompetence og gennemslagskraft. Kurset dækker nogle centrale kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Du bliver bedre rustet til at anvende tysk på en arbejdsplads mundtligt såvel som skriftligt. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 12

13 Basisuddannelse i markedsføring Styrk dine kompetencer i relation til markedsføring Periode: 29. sep nov (fri uge 42) Antal kursusdage: 16 dage. Indhold. Ingen forudgående kundskaber. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - generel og online markedsføring Du får grundlæggende værktøjer, der kan hjælpe dig med at få overblik over og styr på din markedsføring. Vi fastlægger en online strategi og ser på, hvilke online værktøjer og medier, der kan understøtte strategien. Kurset består af: - markedsanalyse i detail- og handelserhvervet - markedsføringsplanen i detail- og handelsvirksomheder - valg af afsætningsaltenativer - kundeanalyse og e-strategi - udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering - e-markedsføring og reklameindsats - e-service og online kommunikation - dialogbaseret markedsføring Du får kendskab til, hvordan du analyserer et marked, lægger en markedsføringsstrategi og udarbejder en markedsføringsplan. Endvidere kommer du til at arbejde med forskellige kommunikationsformer. Du lærer at udvælge den gode historie, som du ønsker at fortælle. På basis af denne kan du lægge en online strategi og derefter vælge de rette værktøjer. Kurset er tilrettelagt så det matcher de behov, krav og ønsker der er hos virksomhederne. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 13

14 GVU, grundlæggende voksenuddannelse Ønsker du at blive faglært inden for handelsskolernes erhvervsuddannelser - Tag en grundlæggende voksenuddannelse og blive faglært! Grundlæggende voksenuddannelse GVU Et tilbud til dig, som er ufaglært, men ønsker at blive faglært Den Grundlæggende voksenuddannelse udnytter dine forudgående erfaringer og kvalifikationer på bedst mulig måde. Du kombinerer din tidligere uddannelse og erhvervserfaring med supplerende uddannelse. Du får godskrevet den del at din tidligere uddannelse og erhvervserfaring, der er relevant for det GVU-forløb du vælger. Du kan derfor ofte blive faglært på kortere tid end normalt. En GVU giver dig samme kompetencer, som de ordinære erhvervsrettede ungdomsuddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau, og du behøver ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Hvordan kommer jeg i gang? For at komme i gang med en GVU, skal du opfylde nogle betingelser: Du er fyldt 25 år Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring indenfor det område, du søger merit for Du har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau (9. klasse) i fag, der er relevante for uddannelsen. Opfylder du betingelserne, så henvend dig til Aalborg Handelsskole, Kursusafdelingen og få rådgivning hos: uddannelsesvejleder Jørgen Møller Jensen / Individuel kompetencevurdering Få inspiration og indsigt i relevante muligheder for en efteruddannelse, der passer til dine behov. Individuel kompetenceafklaring er realkompetencevurdering, der har til formål at afklare, vurdere, dokumentere og anerkende den enkeltes faglige og generelle erhvervsrettede og almene forudsætninger. Målet er: At skabe fundament for en målrettet kompetenceudvikling At skabe større indsigt i egne ressourcer, såvel faglige som personlige At man bevarer troen på eget værd som menneske og arbejdskraft At man får sat ord på egne kompetencer set ud fra uddannelse, erfaring, kvalifikationer, normer og interesser og få afklaret stærke og svage sider samt ønsker og mål At der udarbejdes en personlig handleplan - uddannelsesplan Individuel kompetenceafklaring retter sig både mod enkeltpersoner samt virksomheder, som ønsker at få afdækket kompetencer, ressourcer og fremtidig målrettet efteruddannelse. 14

15 Korte kurser, nye kompetencer forår 2008 Lad Vejledningscentret blive næste led i din karriere - besøg os på Aalborg Handelsskole Vi lægger vægt på at give dig en positiv og professionel vejledning med henblik på et målrettet uddannelsesforløb, som er tilpasset erhvervslivets behov. Vi sammensætter et uddannelsesforløb så fleksibelt som muligt med udgangspunkt i dine ønsker og behov Tilpasset din situation og dine fremtidsmuligheder VEJEN TIL FREMTIDEN KURSER TIL TIDEN Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen Langagervej Aalborg Øst Åbningstid: mandag - torsdag kl fredag kl Janne Lund Bech Kursussekretær Tlf Jørgen Møller Jensen Uddannelsesvejleder Tlf

16 IT Økonomi Salg Kommunikation Sprog Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tlf.:

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 46933 Moderne flødekager EUC Nord (821413) 01-01-2014 til 31-03-2014 40547 Behandlingsopbygning og lakering af træværk

Læs mere

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

REGNSKAB. Grundlæggende AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU Grundlæggende REGNSKAB PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Vi udbyder bl.a. korte kurser indenfor følgende: -Regneark, anvendelse, design og automatisering -Placering af resultat- og balancekonti

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen

Nye kompetencer. 2. halvår 2014. læs mere på www.ahkurser.dk. Kursusafdelingen Kursusafdelingen Nye kompetencer 2. halvår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk Kurser for dig, der... vil have suppleret din viden med en efteruddannelse har ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse har fået

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Grundlæggende regnskab

Grundlæggende regnskab Grundlæggende regnskab (6 ugers jobrettet forløb) NYE KURSUSHOLD Se nærmere på KURSUSCENTRET 6 ugers jobrettet regnskabsforløb Grundlæggende regnskab Ønsker du at lære bogføring fra bunden Skal din regnskabsviden

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet

IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet IKV-materiale til Viden- og forretningsserviceområdet Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Undervisningsministeriet. 12. januar 2011 Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse

Tradium - 2014. Beståelsesprocent. Antal elever. Gennemførelsesprocent. UVM Fag betegnelse UVM Fag betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Gennemførelsesprocent Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 100 145 100 Produktinformation og vejledning i detailhandlen 100 53 100 Årsafslutning

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Større faglig bredde Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office

IT undervisning. Digitale medier. Skræddersy dit eget forløb! Office UNDERVISNING IT undervisning Skræddersy dit eget forløb! WebGaits undervisere har en bred erfaring indenfor en lang række IT-områder. WebGait planlægger undervisningen så den passer til de udfordringer

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser

gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser gør dig klar! Oversigt over medarbejderuddannelser TIL KLAR NYE ER HED G I L U M Gør dine medarbejdere klar til nye muligheder I projektet Klar til nye muligheder tilbydes medarbejdere i virksomheder,

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL

Tabel 22 - hele 2014 - Antal kursister fordelt på FKB'ere og uddannelsesmål/enkeltfag i HAKL FKB Administration 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 1.488 1.059 686 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 1.287 1.149 604 40008 Årsafslutning af bogholderiet 1.345 1.328 716

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Efterår 2015. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS Efterår 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige April 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ

Læs mere

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser

Åbent it-værksted. It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Åbent it-værksted UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Ringkjøbing Handelsskole KompetenceGruppen, Skjern It-kurser IKV Individuel KompetenceVurdering Økonomi og regnskabskurser Kursusplan 21. oktober -

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST

GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST. På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST GVU merkantil i kursusafdelingen på CPH WEST På vej mod fagprøven gennem AMU CPH WEST Hvorfor kan en kursist med fordel vælge GVU? Fagligt fundament Personlig kompetenceudvikling Mulighed for at bevæge

Læs mere

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS

KURSUS. jobrettede uddannelsesforløb for ledige. Esnord.dk. Uddannelsespakker med EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS KURSUS 2015 Uddannelsespakker med jobrettede uddannelsesforløb for ledige Marts 2015 VÆLG MELLEM SIDE Grundlæggende administration........... 2 Grundlæggende IT..................... 3 Administrativ IT........................

Læs mere

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER

ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN . RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER ÅBENT IT-VÆRKSTED UDDANNELSESCENTER RINGKØBING SKJERN. RINGKØBING HANDELSSKOLE. KOMPETENCEGRUPPEN, SKJERN IT-KURSER IKV - INDIVIDUEL KOMPENTENCEVURDERING ØKONOMI- OG REGNSKABSKURSER KURSUSPLAN 10. AUGUST

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag

Kontoruddannelsen i Vendsyssel. Supplerende valgfrie specialefag Kontoruddannelsen i Vendsyssel Supplerende valgfrie specialefag Kvalitet og service... 4 Salg og markedsføring... 5 Grafisk præsentation... 6 Skriftlig kommunikation... 7 Præsentationsteknik og personlig

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder

IT- og. regnskabskurser også for virksomheder IT- og regnskabskurser også for virksomheder Oktober 2014 Indhold Billedbehandling med PSP X6... 3 Billedredigering med Photofiltre 7... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Kursuskatalog 2. kvartal 2014

Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Kursuskatalog 2. kvartal 2014 Efteruddannelse tæt på dig Tønder Handelsgymnasium & Handelsskole Martin Hammerichsvej 2 6270 Tønder 73 73 40 85 www.toha.dk 2 Velkommen I kursusafdelingen på Tønder Handelsgymnasium

Læs mere

Curriculum Vitae. Kontaktoplysninger. Personlig profil. Uddannelse

Curriculum Vitae. Kontaktoplysninger. Personlig profil. Uddannelse Curriculum Vitae Kontaktoplysninger Navn : Tina Jensen Adresse : Rosenhøj 7 B ST.TV 8260 Viby J Tlf. : 2234 4275 e-mail : skytte@tskytte.dk Website : www.tskytte.dk Civilstatus : Forlovet med Bjarke, mor

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00

DAGE OM E-SALG. Optimer din webshop. Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense. Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M. Telefon 63 75 95 00 Optimer din webshop 12 DAGE OM E-SALG Udvikling Odense Forskerparken 10 5230 Odense M Et uddannelsesforløb hos Udvikling Odense udbudt af Tietgen KompetenceCenter og Syddansk Erhvervsskole Telefon 63 75

Læs mere

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER

IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER IT- OG REGNSKABSKURSER OGSÅ FOR VIRKSOMHEDER Marts 2014 INDHOLD Billedbehandling med PSP X... 3 Billedredigering med Photofiltre... 4 Blindskrift... 5 Bogføring på PC... 7 Database modul 1-3... 8 DeskTop

Læs mere

Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling

Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling Ledelse, it, regnskab og personlig udvikling Kursuskalender forår 2013 www.esnord.dk/kursuscenter Brænd igennem som leder Arbejd med din evne til at indtage et rum, sætte scenen og få ting til at ske.

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid

Fra ufaglært til faglært på rekordtid Fra ufaglært til faglært på rekordtid Program Generelt om Grunduddannelse for voksne (GVU) - hvad er GVU? - hvilke kriterier skal GVU-ansøgerne opfylde? - hvordan er processen? Hvad er GVU? Med en GVU

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2791 Titel: Administration Kort titel: Adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er en funktion,

Læs mere

Godkendte kurser November 2014

Godkendte kurser November 2014 Opdateret 10. juni 2015 Positivliste for kurser under Kantineoverenskomsten Godkendte kurser November 2014 Indhold: 1 Arbejdsmiljø/ergonomi 2 2 Brød, kager, desserter og konfektfremstilling 2 3 Dørmand

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling

Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser Tekstbehandling Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender forår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Regnskab Lean IT kurser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2698 Titel: Tandteknik Kort titel: Tandteknik Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Tandteknik er fremstilling

Læs mere

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole

Opkvalificering af. -kompetencer - for medarbejdere på AH. Aalborg Handelsskole IT Opkvalificering af -kompetencer - for medarbejdere på AH Efterår 2012 Aalborg Handelsskole Opkvalificering af IT-kompetencer I efteråret 2012 bliver det igen muligt for alle medarbejdere at forny eller

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015

nye IT-kompeTencer IT-cenTreTs kurser for 2. kvartal 2015 Nye IT-kompetencer IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015 Udvikling af IT-kompetencer Den nye Microsoft office-pakke Her bliver du præsenteret for IT-centrets kurser for 2. kvartal 2015. De er rettet mod

Læs mere

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien

Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Bliv klogere på 3 timer - Du kan lige nå det inden sommerferien Vi ved, du har travlt, og derfor lancerer vi nu en række af korte kurser, hvor du kan tilegne dig komprimeret viden på kort tid!. Kurserne

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

GVU til PA 31.07.15-27.09.16

GVU til PA 31.07.15-27.09.16 Adgangskrav: Mindst 2 års relevant erhvervserfaring Grundskolens afgangsniveau i dansk, engelsk og Samfundsfag Fyldt 25 år Praktiske oplysninger: Undervisningstiden er 37 timer pr. uge incl. lektier. Den

Læs mere

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø.

Mellemleder. Lean IT kurser. Lean Mellemleder. Regneark Miljø. Regnskab. Regneark. Sprog Tekstbehandling. IT kurser. Regnskab Miljø. Individet og organisationen Kurser og efteruddannelse, kursuskalender efterår 2012 Lean Mellemleder IT kurser Mellemleder Regneark Regnskab Miljø Regneark Miljø Sprog Tekstbehandling Lean IT kurser Regnskab

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige

Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Iværksætterskole - Et kursus for kommende selvstændige Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle iværksætter Navn Post nr. / by Telefon Mobil nr. E-mail Firmaoplysninger Navn (firma) Postnr. / by CVR nr.

Læs mere

Webredaktør. AMU tilbud

Webredaktør. AMU tilbud AMU tilbud Webredaktør Vil du redigere virksomhedens hjemmeside? Vil du vide hvordan virksomheden får en hjemmeside billigst muligt, og vedligeholder den bedst muligt? Så er dette forløb noget for dig.

Læs mere

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12

Kurser godkendt i 2013 sidst opdateret 17/12 AD Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 40383 Administrativ HR-støtte ved stress (AD) (08-04-2013 og fremefter) 40680 Købmandsskab og forretningsforståelse i detail (AD) (21-06-2013 og fremefter)

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 12 Nummer: 2275 Titel: Administration Kort titel: adm Status: GOD Godkendelsesperiode: 11-09-2014 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration er enten en selvstændig

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476

40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering on location 40476 Fag nr. Titel 40473 Kamerateknik og optagelse af digitale fotos 40474 Lys og komposition til digital fotografering 40475 Digital fotografering "on location" 40476 Ombrydning - kreative og komplekse opgaver

Læs mere

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg

Vil du. efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Vil du efteruddanne Dig? Tag kursus på Hansenberg Open learning tilbud Kære kursist Open learning tilbydes til dig, der ønsker at styrke dine IT kompetencer indenfor flere forskellige områder. Udover

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere