Korte kurser nye kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Korte kurser nye kompetencer"

Transkript

1 Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan

2 Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers selvvalgt uddannelse (1. ledighedsperiode) kan du deltage på disse kurser. Forhør nærmere om betingelser og forbrug af dine seks uger. Du kan deltage på disse kurser, hvis du har ret til aktivering og jobplan fra Jobcenter (2. ledighedsperiode) Du er i job og har lyst og mulighed for efteruddannelse På de kurser, der er inkl. praktik, ligger praktikken i forlængelse af undervisningsperioden og er primært for personer i 2. ledighedsperiode. Åbent læringscenter 2 dage og op efter. 04. aug. -Start når det passer dig. Side Grundlæggende regnskab 8 uger 119 lektioner 5 Inkl. 4 ugers praktik 18. aug okt. Fri uge sep nov. 20. okt dec. Fri uge nov jan. 09 Årsregnskab 8 uger 111 lektioner 6 Inkl. 4 ugers praktik Fri uge sep nov. 20. okt dec. Fri uge nov jan. 09 Budgettering 8 uger 119 lektioner 7 Inkl. 4 ugers praktik (Fri uge 42) 01. sep okt. IT kompetencer 1. del 8 uger 118 lektioner 8 Inkl. 4 ugers praktik 18. aug okt. Fri uge sep nov. 27. okt dec. Fri uge nov jan. 09 IT kompetencer 2. del 8 uger 119 lektioner 9 Inkl. 4 ugers praktik 18. aug okt. Fri uge sep nov. 20. okt dec. Fri uge nov jan. 09 Planlægning og redigering 8 uger 117 lektioner 10 af hjemmesider Fri uge sep okt. Inkl. 4 ugers praktik 27. okt dec. Sekretærkompetencer med 8 uger 119 lektioner 11 engelsk Fri uge sep nov. Inkl. 4 ugers praktik Sekretærkompetencer med 8 uger 119 lektioner 12 tysk 20. okt dec. Inkl. 4 ugers praktik Basisuddannelse i 8 uger 119 lektioner 29. sep nov. 13 markedsføring (Fri uge 42) 2

3 Generelt for alle kurser Generelt for alle kurser Sted: Målgruppe: Kursusgodtgørelse: Befordringstilskud: Bevis: Eksamen: Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst. Er du i job eller er du ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, kan du deltage på kurset. Ledige med ret til individuel jobplan kan følge kurset efter aftale med Jobcentret. Der ydes VEU-godtgørelse på 703 kr. pr. dag á 7,4 timer efter gældende regler. Ledige med Jobcenter-aftale modtager aktiveringsydelse. Der ydes kun tilskud til daglig befordring for korteste vej mellem bopæl og uddannelsessted, hvis hen- og tilbagerejse sammenlagt er mere end 24 km. Det er henholdsvis A-kasse og Jobcentret der bevilger tilskuddet. Der udstedes kursusbevis for gennemført kursus med tilfredsstillende resultat. Ved eksamen gælder følgende: Der er mulighed for at gå til Pc-kørekorttest: 7 tests i alt 300 kr. pr. test, Skill Card 300 kr. Pris i alt: 2400 kr. eller Der er mulighed for at gå til eksamen til Pc-brugeruddannelsen: 7 eksaminer i alt, 300 kr. pr. eksamen/fag, Skill Card 300 kr. Pris i alt: 2400 kr. Der må forventes hjemmearbejde, hvis man ønsker at gå til eksamen/test: Information/ Tilmelding: Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen Langagervej Aalborg SØ Vejledningscentret: Uddannelsesvejleder Jørgen Møller Jensen Tlf.: Kursussekretær Janne Lund Bech Tlf.:

4 Åbent læringscenter Så ka du lære det, ka du! Periode: Fra 04. august 2008 og frem. Du bestemmer selv hvornår og hvor mange dage. Antal kursusdage: Fra 2 dage og op efter. Indhold: Der kræves ingen forudgående forudsætninger for at deltage i de grundlæggende kurser, ellers kontakt vejledningscentret. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. I Åbent læringscenter har du mulighed for at arbejde selvstændigt med selvinstruerende materialer og/eller web-baseret materiale med individuel lærerstøtte. Du kan arbejde helt i dit eget tempo, og selv vælge den undervisningsform, der passer dig bedst. Kurset sammensættes efter dit ønske og behov, f. eks: - Word, Excel og Power Point = 3 moduler = 3 uger - Desktop Publishing, Bitmapbaseret tegning - Økonomistyringsprogrammer - Grundlæggende HTML Kurset er for alle, der har brug for at kunne anvende IT. På kurset vil du få nærmere kendskab til det du har brug for og som er målrettet dine jobønsker. Kurset videreudvikler dine IT-kompetencer. I næsten alle jobs kræves færdigheder inden for IT. Kurset dækker således nogle centrale kompetencekrav for at få job. Der ydes VEU-godtgørelse på 703 kr. pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 4

5 Grundlæggende regnskab Lær at bogføre de daglige bilag i mindre virksomheder Periode: 18. aug okt. 15. sep nov. (Fri uge 42) 20. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) Antal kursusdage: 16 dage. Indhold: Kurset består af: Der kræves ingen forudgående forudsætninger for at deltage. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering/jobplan. - lær om de grundlæggende regnskabsbegreber. Hvad betyder f. eks. debet og kredit? - du lærer at udfylde en kasserapport på grundlag af dagens bilag - du bliver introduceret til regnskabet, samt lærer om resultatopgørelse og balance - du lærer at bogføre specifikke bilag - du bliver introduceret til excel regneark og økonomistyringssystemet Navision C5 - placering af resultat- og balancekonti - bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport - daglig registrering i et økonomistyringssystem - registreringsmetoder ved virksomhedens drift - anvendelse af periodisk beregning og registrering - kontoplaner og virksomhedens rapporteringsbehov - konteringsinstrukser - kontering af køb, salg, drift af biler og ejendom - likviditetsstyring Du kan bogføre og/eller være med til at bogføre og samtidig forstå, i hvilken sammenhæng denne bogføring indgår. Du får kendskab til økonomistyringssystemet Navision C5 og excel som elektroniske hjælpemidler. Kurset gør dig i stand til at bogføre og/eller være med til at bogføre daglige bilag i mindre virksomheder. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 5

6 Årsregnskab Hvordan bliver bilagene til et årsregnskab? Periode: 15. sep nov. (Fri uge 42) 20. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) Antal kursusdage: Indhold: Kurset består af: 16 dage. Det forudsættes, at du har gennemgået Registrering af bilag og udarbejdelse af kasserapport, Registreringsmetoder ved virksomhedens drift og Anvendelse af kontoplaner eller har en tilsvarende viden. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - lære at fakturere, registrere betalinger/indbetalinger m.m. - lære hvordan daglige posteringer kan danne årsregnskab, resultatopgørelse og balance - hvad er egenkapital, hvordan er den sammensat? - hvad siger lovgivningen på regnskabsområdet? - lære at analysere årsregnskabets tal - du arbejder med regneark excel og økonomistyringssystemet navision C5 - kreditorstyring - debitorstyring - økonomisk styring af lageret - regnskabsafstemninger ifm. Årsafslutningen - årsafslutning af bogholderiet - værdiansættelse af elementerne i årsregnskabet - opstilling og analyse af årsregnskaber - økonomisk styring i handelsvirksomheden Du kan deltage i virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring. Du kan udarbejde udkast til årsregnskab til brug for en virksomheds ledelse eller revisor i virksomheder der drives i selskabsform eller som enkeltmandsvirksomhed. Du vil desuden opnå kendskab til forskellige typer af regnskaber. Påtænker du at starte egen virksomhed, vil du kunne klare de daglige posteringer og klargøre årsregnskab til revisor. Som ansat vil du kunne deltage i opgaverne i en virksomheds økonomiafdeling. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 6

7 Budgettering Lær at budgettere og kontrollere Periode: 01. september 24. oktober 2008 Antal kursusdage: 16 dage. Indhold: Kurset består af: Fagligt kræves grundlæggende kendskab til excel og regnskab. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - lær at bruge et regneark hensigtsmæssigt ift. komplekse data beregninger og fremstillinger, diagrammer, ydelse og målsøgning og konsolidering - forståelse for budgettets indplacering i virksomheden, såvel styringsmæssigt som funktionsmæssigt - erhverver en generel viden om budgetkontrollens formål og område og dennes sammenhæng med virksomhedens organisation, herunder de ansvarsområder, som har budgetmæssig betydning - anvendelse af regneark til talbehandling - design og automatisering af regneark - resultatbudgettering - likviditets- og balancebudgettering - opstilling af finansieringsplan - økonomisk styring i handelsvirksomheden - udarbejdelse af budgetkontrol Du behersker excel regneark på et højt niveau og kan yde bistand til kollegerne på din arbejdsplads, desuden vil du få forståelse for budgetteringens vigtighed og kontrol af samme. Stadig flere virksomheder har brug for personer, der behersker excel på et højt niveau, og har forståelse og kendskab til budgettering og opfølgning på budgettet, og samtidig kan gøre de store datamængder overskuelige og meningsfyldte. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 7

8 IT kompetencer 1. del Ønsker du at styrke dine IT-kompetencer? Periode: Antal kursusdage: 18. aug okt. 15. sep nov. (Fri uge 42) 27. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) 16 dage. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. IT undervisningen starter på grundlæggende niveau. Indhold: - du lærer at strukturere dine data på en fornuftig måde således at du let genfinder dine tekster m.m. - du lærer at anvende tekstbehandling og regneark til enkle arbejdsopgaver og arbejde med internet - du lærer hvordan Pc en er sat sammen og hvordan du installere programmer Kurset består af: Eksamen: - brug af pc på arbejdspladsen - jobrelateret brug af styresystem på pc (Windows XP) - installation og konfiguration af IT-software - indskrivning og formatering af mindre tekster (Word 2007) - standardisering af virksomhedens dokumenter (Word 2007) - anvendelse af regneark til talbehandling (Excel 2007) - effektiv internetsøgning på jobbet Kurset er for alle, der har brug for at kunne anvende IT. På kurset vil du lære at anvende de mest almindelige programmer fra Office kontorpakken. Kurset udvikler dine IT-kompetencer. Kurset dækker således nogle generelle kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Ligeledes i mange andre jobs er kendskab til brugen af IT et krav. Der er mulighed for at gå til eksamen/test i følgende fag, som privatist: - Styresystem, IT - kendskab Pc-bruger eksamen (kr. 300 pr. eksamen/fag) eller Pc-kørekort test (kr. 300 pr. test/fag) Skill Card: kr. 300 Der må forventes hjemmearbejde hvis man ønsker at gå til eksamen/test. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEU- målgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 8

9 IT kompetencer 2. del Ønsker du at videreudvikle dine IT-kompetencer? Periode: Antal kursusdage: 18. aug okt. 15. sep nov. (Fri uge 42) 20. okt dec. 24. nov jan. 09 (Fri uge 52-1) 16 dage. Det er en forudsætning at du har deltaget i kurset IT kompetencer 1. del eller har en tilsvarende viden. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. Indhold: - du lærer at anvende Word og Excel - du lærer at opbygge en enkel database til håndtering af dine data - du lærer at præsentere dit arbejde struktureret og professionelt - du lærer at anvende Outlook Kurset består af: - grafiske virkemidler til layout i tekst (Word 2007) - fletning af dokumenter til masseproduktion (Word 2007) - online kommunikation til jobbrug (Outlook 2007) - design og automatisering af regneark (Excel 2007) - anvendelse af præsentationsprogrammer (PowerPoint 2007) - desktop Publishing i virksomheden - oprettelse af database til jobbrug (Access 2007) - oprette brugerflader og udskrifter i database (Access 2007) Eksamen: Kurset er for alle, der har brug for at kunne anvende IT. På kurset vil du lære at anvende de mest almindelige programmer fra en kontorpakke. Dette vil for de fleste være en forudsætning i en jobsituation eller i forbindelse med jobsøgning. Kurset udvikler dine IT-kompetencer. Kurset dækker således nogle centrale kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Der er mulighed for at gå til eksamen/test i følgende fag, som privatist: - Database, PowerPoint, Word, Excel og internet Pc-bruger eksamen: kr. 300 pr. eksamen/fag Pc-kørekort test, kr. 300 test/fag Skill Card: kr. 300 Der må forventes hjemmearbejde, hvis man ønsker at gå til eksamen/test. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEU- målgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 9

10 Planlægning og redigering af hjemmesider Få styr på virksomhedens hjemmeside Periode: 01. sep okt. (Fri uge 42) 27. okt dec. Antal kursusdage: 16 dage. Indhold: Kurset består af: Fagligt kræves IT-kvalifikationer svarende til PC- kørekort eller tilsvarende. Kurset kan søges af ledige i 2. delperiode med ret til aktivering eller ledige i 1. delperiode med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. - opbygning og redigering af homepages, således at du kan behersker, læse og opbygge en HTML side - planlægning og styring af Internetsider - fastlæggelse og redigering af en publikations format, opsætning og redigering af master/sidelayout samt at indtaste/importere tekst - indscanning af reflekser, såvel streg- som halvtone-originaler i S/H og farve på flatbedscanner - produktion af sidebaseret digital kommunikation - virksomheders websider - tekst og grafik - vektorgrafik til Internet - Illustrationsteknik - det adm. arbejde ved planlægning og redigering af hjemmesider - praktisk web-opbygning og vedligeholdelse af virksomhedens webside - teknisk strukturering af digitalt kommunikationsprodukt Kan selvstændigt opbygge en hjemmeside, behersker de populæreste redskaber inden for layout og konstruktion af hjemmesider. Stadig flere virksomheder har brug for personer, der kan vedligeholde og redigere virksomhedens hjemmeside. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder 10

11 Sekretærkompetencer med engelsk Styrk dine kommunikative kompetencer Periode: 15. sep nov (Fri uge 42) Antal kursusdage: 16 dage. Indhold. Kurset består af: Folkeskolens 10. klasses engelsk Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - anvende et smidigt sprog, dvs. at indrette sprogbrug efter modtager, indhold og teksttype - at fastholde og udvikle professionel kommunikation, designe og gennemføre mindre kommunikationsprojekter - kan beherske engelsk med et nuanceret ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd - skriftlig kommunikation virksomhedens image - anvendelse af præsentationsprogrammer Du kan vurdere hvilke værktøjer der skal anvendes ved opstilling af tekst samt selvstændigt anvende det. Du vil kunne udarbejde mere komplekse standardiseringer med henblik på effektivisering af arbejdsfunktioner. Du ved hvordan du hensigtsmæssigt kan kommunikere mundtligt og skriftligt i forbindelse med arbejdsopgaver til internt og eksternt brug. Behersker engelsk med et nuanceret ordforråd Kurset udvikler kommunikativ kompetence og gennemslagskraft. Kurset dækker nogle centrale kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Du bliver bedre rustet til at anvende engelsk på en arbejdsplads mundtligt såvel som skriftligt. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 11

12 Sekretærkompetencer med tysk Styrk dine kommunikative kompetencer Periode: 20. okt dec Antal kursusdage: 16 dage. Indhold. Kurset består af: Folkeskolens 10. klasses tysk Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - anvende et smidigt sprog, dvs. at indrette sprogbrug efter modtager, indhold og teksttype - at fastholde og udvikle professionel kommunikation, designe og gennemføre mindre kommunikationsprojekter - kan beherske tysk med et nuanceret ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd - jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd - skriftlig kommunikation virksomhedens image - anvendelse af præsentationsprogrammer Du kan vurdere hvilke værktøjer der skal anvendes ved opstilling af tekst samt selvstændigt anvende det. Du vil kunne udarbejde mere komplekse standardiseringer med henblik på effektivisering af arbejdsfunktioner. Du ved hvordan du hensigtsmæssigt kan kommunikere mundtligt og skriftligt i forbindelse med arbejdsopgaver til internt og eksternt brug. Behersker tysk med et nuanceret ordforråd Kurset udvikler kommunikativ kompetence og gennemslagskraft. Kurset dækker nogle centrale kompetencekrav for at få job inden for handel og kontor. Du bliver bedre rustet til at anvende tysk på en arbejdsplads mundtligt såvel som skriftligt. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 12

13 Basisuddannelse i markedsføring Styrk dine kompetencer i relation til markedsføring Periode: 29. sep nov (fri uge 42) Antal kursusdage: 16 dage. Indhold. Ingen forudgående kundskaber. Kurset kan søges af ledige i 1. delperiode med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse eller ledige i 2. delperiode med ret til aktivering. - generel og online markedsføring Du får grundlæggende værktøjer, der kan hjælpe dig med at få overblik over og styr på din markedsføring. Vi fastlægger en online strategi og ser på, hvilke online værktøjer og medier, der kan understøtte strategien. Kurset består af: - markedsanalyse i detail- og handelserhvervet - markedsføringsplanen i detail- og handelsvirksomheder - valg af afsætningsaltenativer - kundeanalyse og e-strategi - udvikling af e-koncepter og produktdifferentiering - e-markedsføring og reklameindsats - e-service og online kommunikation - dialogbaseret markedsføring Du får kendskab til, hvordan du analyserer et marked, lægger en markedsføringsstrategi og udarbejder en markedsføringsplan. Endvidere kommer du til at arbejde med forskellige kommunikationsformer. Du lærer at udvælge den gode historie, som du ønsker at fortælle. På basis af denne kan du lægge en online strategi og derefter vælge de rette værktøjer. Kurset er tilrettelagt så det matcher de behov, krav og ønsker der er hos virksomhederne. Kr ,- inkl. materialer. Der ydes VEU- godtgørelse på kr. 703,- pr. dag á 7,4 timer til VEUmålgruppen Er du i arbejde, så kontakt Aalborg Handelsskole for at høre om dine muligheder. 13

14 GVU, grundlæggende voksenuddannelse Ønsker du at blive faglært inden for handelsskolernes erhvervsuddannelser - Tag en grundlæggende voksenuddannelse og blive faglært! Grundlæggende voksenuddannelse GVU Et tilbud til dig, som er ufaglært, men ønsker at blive faglært Den Grundlæggende voksenuddannelse udnytter dine forudgående erfaringer og kvalifikationer på bedst mulig måde. Du kombinerer din tidligere uddannelse og erhvervserfaring med supplerende uddannelse. Du får godskrevet den del at din tidligere uddannelse og erhvervserfaring, der er relevant for det GVU-forløb du vælger. Du kan derfor ofte blive faglært på kortere tid end normalt. En GVU giver dig samme kompetencer, som de ordinære erhvervsrettede ungdomsuddannelser til og med erhvervsuddannelsesniveau, og du behøver ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Hvordan kommer jeg i gang? For at komme i gang med en GVU, skal du opfylde nogle betingelser: Du er fyldt 25 år Du har mindst 2 års relevant erhvervserfaring indenfor det område, du søger merit for Du har forudsætninger svarende til grundskolens afgangsniveau (9. klasse) i fag, der er relevante for uddannelsen. Opfylder du betingelserne, så henvend dig til Aalborg Handelsskole, Kursusafdelingen og få rådgivning hos: uddannelsesvejleder Jørgen Møller Jensen / Individuel kompetencevurdering Få inspiration og indsigt i relevante muligheder for en efteruddannelse, der passer til dine behov. Individuel kompetenceafklaring er realkompetencevurdering, der har til formål at afklare, vurdere, dokumentere og anerkende den enkeltes faglige og generelle erhvervsrettede og almene forudsætninger. Målet er: At skabe fundament for en målrettet kompetenceudvikling At skabe større indsigt i egne ressourcer, såvel faglige som personlige At man bevarer troen på eget værd som menneske og arbejdskraft At man får sat ord på egne kompetencer set ud fra uddannelse, erfaring, kvalifikationer, normer og interesser og få afklaret stærke og svage sider samt ønsker og mål At der udarbejdes en personlig handleplan - uddannelsesplan Individuel kompetenceafklaring retter sig både mod enkeltpersoner samt virksomheder, som ønsker at få afdækket kompetencer, ressourcer og fremtidig målrettet efteruddannelse. 14

15 Korte kurser, nye kompetencer forår 2008 Lad Vejledningscentret blive næste led i din karriere - besøg os på Aalborg Handelsskole Vi lægger vægt på at give dig en positiv og professionel vejledning med henblik på et målrettet uddannelsesforløb, som er tilpasset erhvervslivets behov. Vi sammensætter et uddannelsesforløb så fleksibelt som muligt med udgangspunkt i dine ønsker og behov Tilpasset din situation og dine fremtidsmuligheder VEJEN TIL FREMTIDEN KURSER TIL TIDEN Aalborg Handelsskole Kursusafdelingen Langagervej Aalborg Øst Åbningstid: mandag - torsdag kl fredag kl Janne Lund Bech Kursussekretær Tlf Jørgen Møller Jensen Uddannelsesvejleder Tlf

16 IT Økonomi Salg Kommunikation Sprog Aalborg Handelsskole Langagervej Aalborg Øst Tlf.:

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog

SCKK-AMU. Uddannelseskatalog SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Side 3 Kære læsere Velkommen til SCKK-AMU Uddannelseskatalog 2002 Dette katalog er udarbejdet med henblik på at oplyse om AMU uddannelser, der er målrettet medarbejdere

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH

FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH FÅ HJÆLP TIL ET EFFEKTIVT JOBMATCH Jobcentret kan tilbyde relevante kandidater til en lang række jobåbninger og uddannelsespladser i nogle tilfælde med tilskud til opkvalificering i forhold til jeres kompetencebehov.

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter

SEBI. Sæt gang i mentorordningen. Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Sæt gang i mentorordningen Få overblik over procedurer, paragraffer og blanketter Få konkrete anbefalinger til at gøre mentorordningen til et attraktivt redskab for ledige og virksomheder Følg mentorguiden

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov?

Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Hvordan kan man tilrettelægge en indsats for elever med særlig behov? Folkeskolen er i en omstillingsfase. Opgaven er at udvikle folkeskolen til skolen for alle, hvor det bærende pædagogiske princip er

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere