1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?"

Transkript

1 Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning have tilladelse som investeringsrådgiver. Det er Finanstilsynet, som giver tilladelsen. Investeringsrådgivning er personlige anbefalinger til en kunde enten på anmodning eller på investeringsrådgiverens eget initiativ af en eller flere transaktioner i tilknytning til finansielle instrumenter, jf. bilag 4, afsnit A, nr. 5 til lov om finansiel virksomhed. Der er derfor 3 grundlæggende betingelser for at en virksomhed kan betegnes som investeringsrådgivning: Rådgivningen skal vedrøre finansielle instrumenter Rådgivningen skal være personlig Rådgivningen skal munde ud i en anbefaling Disse 3 betingelser gennemgås nedenfor. Rådgivningen skal vedrøre finansielle instrumenter Ved finansielle instrumenter forstås de instrumenter, der er opregnet i bilag 5 i lov om finansiel virksomhed. Der er fx tale om aktier og obligationer. Hvis en rådgiver kun rådgiver om køb af udlejningsejendomme, er der ikke tale om investeringsrådgivning, fordi fast ejendom ikke er et finansielt instrument. Rådgivningen skal være personlig At rådgivningen skal være personlig betyder, at den skal ydes på baggrund af kundens individuelle forhold. Rådgivning til en bredere kreds af modtagere er derfor ikke investeringsrådgivning. Det kan fx være information om bestemte typer af aktier eller oplysninger om udviklingen på afgrænsede markeder. Virksomhed, som alene udsender generel vejledning til en række navngivne personer i form af nyhedsbreve med analyser og tendenser yder ikke investeringsrådgivning, fordi der ikke er tale om personlig rådgivning på baggrund af kundens individuelle forhold. Generelle råd kan derimod godt være et led i et rådgivningsforløb, som munder ud i en personlig anbefaling om køb af finansielle instrumenter. Hvis det er tilfældet, er der tale om investeringsrådgivning. Der er tale om investeringsrådgivning, uanset om det er kunden eller investeringsrådgiveren, der tager initiativet til at yde rådgivning.

2 Rådgivningen skal munde ud i anbefalinger En anbefaling kan gå ud på, At købe, sælge, tegne, udveksle, indløse, beholde eller garantere et bestemt finansielt instrument Udøve eller undlade at udøve en rettighed, der skyldes et finansielt instrument til at købe, sælge, tegne, udveksle eller indløse et finansielt instrument En personlig anbefaling til en kunde kan derfor også bestå af en anbefaling om ikke at købe aktier. Anbefalinger omfatter endvidere forklaringer om risici og umiddelbare konsekvenser af bestemte valg. Typer af virksomhed, der ikke er investeringsrådgivning Nedenfor er der eksempler på virksomhed, som ikke er investeringsrådgivning. Der skal derfor ikke søges om tilladelse som investeringsrådgiver: Udgivelse af magasiner med gode råd om investeringer Udarbejdelse af generelle analyser af et marked til brug for investeringsbeslutninger 2. Undtagelser fra kravet om tilladelse til at yde investeringsrådgivning Selvom en virksomhed yder investeringsrådgivning er der dog en række virksomheder, som er undtaget fra at søge tilladelse som investeringsrådgiver 343 a, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Der er tale om følgende undtagelser: Finansielle virksomheder jf. 5, stk. 1, nr. 1, i lov om finansiel virksomhed. D.v.s. pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltnings-selskaber og forsikringsselskaber. Kollektive investeringsordninger 1 samt investeringsinstitutter og pensionskasser, hvad enten de er koordineret på fællesskabsplan eller ej, samt depositarer og ledere af sådanne institutter. Virksomheder, der kun yder rådgivning til en modervirksomhed, dattervirksomhed eller et datterselskab. Erhvervsmæssige virksomheder, der kun yder lejlighedsvis rådgivning. Undtagelsen finder kun anvendelse, hvis den erhvervsmæssige virksomhed er reguleret ved lov eller fag etiske bestemmelser, der ikke udelukker rådgivning. Som eksempel kan nævnes advokater, ejendomsmæglere og revisorer. Virksomhed, der alene består i rådgivning vedrørende medarbejderordninger. Virksomheder, der kun yder rådgivning, som ikke honoreres særskilt d.v.s. uden vederlag. Det administrerende selskab i et forsikringsadministrationsfællesskab. 1 Kollektive investeringsordninger er undtaget, når disse er reguleret af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

3 Hvordan søger jeg om tilladelse til at yde investeringsrådgivning? Investeringsrådgivning kan ydes af aktieselskaber, partnerskaber, anpartsselskaber, kommanditselskaber, interessentskaber og enkeltmandsvirksomheder jf. 343 a, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed. Aktie- og anpartsselskaber samt partnerselskaber (kommandit aktieselskaber), der ønsker at yde investeringsrådgivning kan anvende ansøgningsskema A, mens enkeltmandsvirksomheder, interessentskaber og kommanditselskaber kan anvende ansøgningsskema B. Hertil skal der udfyldes en erklæring om garantistillelse eller ansvarsforsikring for investeringsrådgivere. Efter 343 c, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed er der 6 betingelser, som skal være opfyldt for, at Finanstilsynet kan give tilladelse til, at en virksomhed yder investeringsrådgivning: 1) Medlemmer af bestyrelse og direktion skal opfylde 64 i lov om finansiel virksomhed Bestyrelses- og direktionsmedlemmer skal være egnede til at udøve investeringsrådgivningsvirksomhed samt opfylde et egnetheds- og hæderlighedskrav (fit & proper). Dette sikres opfyldt ved, at der for hvert bestyrelses- og direktionsmedlem skal udfyldes et fit & properskema A eller B. For enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber skal alle ansvarlige interessenter udfylde fit & properskema A eller B. 2) Krav om ansvarsforsikring eller garantistillelse fra pengeinstitut Der udfyldes et særligt skema om ansvarsforsikring eller garanti af forsikringsselskab eller pengeinstitut. Du kan læse mere om ansvarsforsikringen eller garantistillelsen i bekendtgørelse nr. 821 af 2. juli 2007 om investeringsselskabers ansvarsforsikring. 3) Virksomhedens forretningsgange og administrative forhold er forsvarlige Forretningsgange og administrative forhold hos en investeringsrådgiver skal bidrage til at sikre, at virksomheden drives forsvarligt. I ansøgningsskemaet skal ansøgeren erklære, at virksomheden har forsvarlige forretningsgange og administrative forhold. Se pkt. F i skema A og pkt. D i skema B. 4) Virksomheden har hovedkontor og hjemsted i Danmark I ansøgningsskemaernes pkt. A anmodes den ansøgende virksomhed om at oplyse om hjemsted og hovedkontor. 5) Ejerne af kvalificerede andele skal opfylde kravene i 61 og 62 i lov om finansiel virksomhed En kvalificeret andel udgør 10 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne. Det er en betingelse, at besiddelse af kvalificerede andele ikke vil stride mod hensynet til at sikre en forsvarlig og fornuftig forvaltning af den finansielle virksomhed eller den finansielle holding virksomhed. Ved ansøgningen skal der derfor oplyses om aktionærer eller anpartshavere, der ejer 10 % eller derover af selskabskapitalen. 6) Betingelserne i 14, stk. 1, nr. 4 og 5 i lov om finansiel virksomhed er opfyldt Hvis der foreligger snævre forbindelser mellem den ansøgende selskab og andre virksomheder og personer, skal dette oplyses. Det er defineret i ansøgningsskemaerne, hvad der forstås ved snævre forbindelser.

4 Årlig erklæring Virksomheder, der har tilladelse til at drive investeringsrådgivning, skal ifølge 343 n en gang om året indsende en erklæring om, at de opfylder betingelserne for at få tilladelse som investeringsrådgiver. Du skal bruge en af disse to erklæringer: årlig erklæring for aktie-, anparts- og partnerselskaber eller årlig erklæring for enkeltmandsvirksomheder. Den årlige erklæring skal indsendes hver den 1. februar for det foregående år. Eks. for 2008 skal erklæringen indsendes den 1.februar Rådgivning Du være opmærksom på, at der i tillæg til reglerne om tilladelse til at yde investeringsrådgivning også findes regler om selve udførelsen af investeringsrådgivning. Disse regler kan du finde i bekendtgørelse nr. 809 af 29. juni 2007 om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel. Du kan læse i bekendtgørelsens 1, stk. 4, hvilke af bekendtgørelsens regler, der finder anvendelse på investeringsrådgiveres rådgivning. I tillæg til bekendtgørelsen er der udstedt en vejledning nr af 25. august 2007 til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel, hvor kravene til rådgivning er uddybet nærmere.

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1)

Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) Bekendtgørelse om kapitaldækning 1) I medfør af 124, stk. 9, 143, stk. 1, nr. 1-5 og 7 og stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 8. april 2011, fastsættes:

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed?

Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015. Hvordan påvirkes din virksomhed? Overblik over den nye årsregnskabslov af 2015 Hvordan påvirkes din virksomhed? Velkommen til vores publikation om den nye årsregnskabslov Folketinget har vedtaget en ny årsregnskabslov, som vil berøre

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere