VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015"

Transkript

1 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv

2 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd i undervisningen 15 Introduktion til Dunn og Dunns læringsstile 16 Feed-back i arbejdslivet 17 2 VPC-Erhverv 2015

3 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL timer VPC-Erhverv tilbyder i samarbejde med VIA University College denne uddannelse i voksenpædagogik og voksendidaktik, der kan kvalificere og effektivisere den faglige formidling. Kursets indehold udgør første modul af Akademiuddannelsen for Ungdoms- og Voksenundervisning og kan afsluttes med eksamen. Ved gennemført eksamen udløses 10 ECTS-point. primære målgruppe Offentlige og private ansatte med undervisnings- og formidlingsopgaver samt kommende voksenundervisere og voksenvejledere. beskrivelse Hovedformålet med dette uddannelsesforløb er at give deltagerne kompetencer til at kunne skabe, gennemføre, analysere og evaluere et undervisningsforløb med henblik på at skabe en effektiv undervisningspraksis og faglig formidling. Med udgangspunkt i forskellige pædagogiske former, herunder nyere former som transformativ læring, flipped learning, læringsstile, cooperativ learning, narrativ pædagogik m.v. fokuseres der på, hvordan deltagerne kan udvikle kvalitet i deres undervisnings- og formidlingsopgaver. Målet med uddannelsen er, at deltagerne kan varetage og udvikle undervisning, kan tilrettelægge og gennemføre vejledning og anden pædagogisk virksomhed. Uddannelsen bidrager desuden til udvikling af selvstændighed og evne til at skabe fornyelse i undervisning, vejledning og den professionelle samtale. VPC-Erhverv

4 krav form Undervisningen er tilrettelagt som en kombination mellem teori og praksis, og der veksles mellem oplæg, gruppearbejde og opgaveskrivning. Deltagerne arbejder med at planlægge, gennemføre og evaluere egen undervisning. Uddannelsen kan tages både med og uden eksamen og som holdundervisning eller selvstudie. uden en formel eksamen 120 timer (undervisning inklusiv vejledning), hvor du efter endt uddannelse får et kursusbevis, hvis du har haft et fravær på under 10 % og har afleveret en skriftlig opgave, der skal godkendes af din underviser. med eksamen Her følger du den samme undervisning, som de deltagere, der har valgt ikke at gå til eksamen, men du skal opfatte dig selv som studerende, og det forventes, at du læser udvalgt litteratur på egen hånd, og at du afslutter forløbet med en skriftlig opgave, som både er en planlægningsog refleksionsopgave. Opgaven bedømmes af underviser og censor. Ved bestået modtager du et eksamensbevis svarende til det første obligatoriske modul i Akademiuddannelsen for Ungdoms- og Voksenundervisning, Didaktik og Undervisningsmetoder og der udløses 10 ECTSpoint. optagelseskrav hvis eksamen For at tage uddannelsen med eksamen er der flg. optagelseskrav: Du skal have gennemført en studie- og erhvervsforberedende uddannelse og have mindst to års relevant erhvervserfaring. Der kan dog søges dispensation fra dette optagelseskrav. 4 VPC-Erhverv 2015

5 krav som intensivt forløb Det vil være muligt at gennemføre uddannelsen som et intensivt forløb inden for 6 uger. som selvstudie Hvis du ikke har mulighed for at tage UVFD-uddannelsen som holdundervisning, hvad vi vil anbefale, kan du også tage den som et selvstudie. I selvstudiet skal du løse en række opgaver gennem hele forløbet, der dokumenterer din kompetenceudvikling. Du vil ved uddannelsens start skulle mødes med en vejleder og vil igennem hele forløbet skulle arbejde i samspil med en vejleder. (Det vil ske via internettet og gennem face-to-face møder). Du kan starte forløbet, når det passer dig og din vejleder. Kontakt os for yderligere oplysninger. VPC-Erhverv

6 indhold indhold Eksempler: Gennemgang af læringsteorier og deres anvendelse med fokus på den nyeste forskning Præsentationsteknik Differentierede og motiverende undervisningsmetoder Modstand mod læring og konflikter i undervisningen Nyere undervisningsmetoder og deres anvendelse i praksis Didaktik og undervisningsplanlægning At kunne træffe valg om mål og indhold af den faglige formidling/læring Design af lære- og undervisningsmiljøer Udvikling af egen undervisningspraksis At kunne kommunikere effektivt og anerkendende Vejledningssamtalen i pædagogisk praksis IT-støttet undervisning og vejledning Blended læring Effektive evalueringsformer, feedback. 6 VPC-Erhverv 2015

7 undervisere undervisere Karin Hartje Jakobsen lektor, cand.pæd.psyk. Karin Hartje Jakobsen er uddannet cand.mag i dansk og medievidenskab og er cand.pæd.psyk. Hun har været gymnasielærer og lektor ved nationalt Center for Erhvervspædagogik/Metropol, undervist på læreruddannelsen Pædagogikum og Pædagogisk diplomuddannelse. Karin Hartje Jakobsen har siden 1995 arbejdet med didaktik, unge og voksnes læring, identitet, relationer, kommunikation, feedback, anerkendelse og fællesskaber. Vejledning, assertiv kommunikation, supervision, narrativitet, positiv psykologi, systemisk vejledning, lærer- og formidlerrollen. Er medforfatter på Multikulturel vejledning og Narrativ vejledning udgivet af Undervisningsministeriet og Læsning og skrivning i pædagogiske diplomuddannelser udgivet af Munksgaard Danmark. Har i samarbejde med Bente Lausch udgivet en række artikler om unge i erhvervsuddannelserne fx En hånd i ryggen og et spark bagi og Det gode skoleliv. Eget konsulentfirma: Pædagogisk Psykologisk Bureau. Bente Lausch lektor, cand.pæd.psyk. Bente Lausch er uddannet cand. mag i historie og dansk samt cand.pæd.psyk. Hun har gennem hele sit professionelle virke arbejdet med undervisning og psykologi i forskellige sammenhænge. Har undervist ved universitet, gymnasium og teknisk skole samt virksomhedsrelateret efteruddannelse for voksne og har fungeret som lektor ved professionshøjskolen Metropol, hvor hun har beskæftiget sig med erhvervspædagogik med fokus på læring og undervisning samt vejledning og supervision af lærere og ledere. Bente Lausch har de senere år fokuseret på kommunikation og feedback og har gennemført projekter på området. Er forfatter/ medforfatter af en række artikler om blandt andet unge, identitet og lærernes relationskompetence samt har været medredaktør på en bog om klasseledelse. VPC-Erhverv

8 oversigt over kursusforløb 2015 kursus Forløb fra september 2015 november 2015 Datoer Ons 9/9, tors 10/9, ons 16/9, ons 23/9, fre 2/10, ons 7/10, ons 21/10, tors 22/10 og tors 29/ Desuden løsning af studieopgaver med vejledning svarende til 60 undervisningstimer i perioden september til november Tid Kl Sted Kompetencehuset, Søren Frichsvej 40 D, 8230 Åbyhøj Tilmelding Senest torsdag 13. august 2015 Med eksamen til modul Didaktik og undervisningsmetoder Prøveformen er skriftligt oplæg kombineret med mundtlig prøve. Eksamensdato Fredag 20. november 2015 kursus 4 Selvstudium Hvis du ikke har mulighed for at tage UVFD-uddannelsen som holdundervisning, hvad vi vil anbefale, kan du også tage den som et selvstudie. Kontakt os for nærmere oplysninger 8 VPC-Erhverv 2015

9 praktiske oplysninger det praktiske tilmelding Du tilmelder dig til Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik ved at udfylde tilmeldingsblanketten på VPC- Erhvervs hjemmeside. Den udfyldte blanket sendes eller mailes til VPC- Erhverv. tilmelding til eksamen Sker på kurset. Samtidig skal eksamensbevis og dokumentation for erhvervserfaring fremlægges. deltagerbetaling Prisen for hele forløbet kr. Tillægspris for eksamen kr. Deltagerbetalingen opkræves i 2 rater: 1. rate skal være betalt inden kursusstart. 2. rate betales midtvejs. Betaling for eksamen betales særskilt. Deltagerbetalingen er ikke pålagt moms. materialer Der er udgifter til bøger på ca kr. framelding Hvis du ønsker at framelde dig, skal du gøre det skriftligt til VPC- Erhverv. Ved framelding før uddannelsens start og op til 2 dages deltagelse på forløbet opkræves ingen betaling. Derefter opkræves ved framelding det fulde beløb for uddannelsen. VPC-Erhverv

10 Øvrige kursustilbud hos VPC-Erhverv 10 VPC-Erhverv 2015

11 Voksenpædagogisk grundkursus Har du behov for at kunne undervise voksne og blive god til at formidle dit fag overfor forskellige målgrupper? I givet fald kan et voksenpædagogisk grundkursus (VPG) være løsningen. VPC har en lang tradition for at tilbyde dette kursus, der henvender sig til alle, der ønsker at styrke deres undervisnings- og formidlingskompetencer. Efter kurset udstedes kursusbevis, hvis man har været til stede mindst 80 % af tiden. Kurset giver ikke en formel kompetence svarende til et AVG-kursus. Den opnås i stedet ved at tage Voksenpædagogisk uddannelse. Indhold Gennemgang og afprøvning af forskellige undervisningsmetoder. Herunder de nyeste former for voksenpædagogik. Lær at strukturere og organisere et undervisningsforløb. Indblik i forskellige formidlingsformer. Takle modstand og barrierer hos dine deltagere. Brug af evalueringsmetoder og feed-back. Hvornår & hvor? Varighed 5 dage (40 undervisningstimer) Start 17. august 2015 Slut 21. august 2015 Undervisningstid kl Sted Aarhus C Tilmeldingsfrist 31. juli 2015 Pris kr. Undervisere Karin Jakobsen, cand.pæd.psyk. Bente Lausch, cand.pæd.psyk. VPC-Erhverv

12 Lær at holde foredrag Lær at holde oplæg og foredrag, så du fremover leverer dem effektivt og kommer i god kontakt med den målgruppe, du står overfor. Få kontrol over din nervøsitet og lær at bruge den konstruktivt, når du eksempelvis skal holde et oplæg for en stor forsamling. Indhold Lær at lave forarbejdet. Opbyg dine præsentationer effektivt skær det unødige væk. Hvordan styrkes den personlige gennemslagskraft? Hvordan fanges publikums interesse? Hvad er de vigtigste budskaber i dit oplæg? Hvordan bliver oplægget underholdende uden at blive til et show? Lær at styre din nervøsitet og præstationsangst. Afprøv dine taleevner i en tryg sammenhæng. Hvornår & hvor? Varighed Tidspunkt Sted 3 dage (24 undervisningstimer) Kontakt os for nærmere oplysninger. Aarhus C Pris kr. Underviser Karin Jakobsen, cand.pæd.psyk. 12 VPC-Erhverv 2015

13 Konfliktløsning Hvordan håndteres konflikter? Hvordan forhindres det, at de udvikler sig? Indhold Teoretisk afsæt til arbejde med konflikthåndtering Det nye konfliktsyn Konflkttyper Reaktionsmåder i konfliktsituationer. Konflikthåndtering i praksis Dilemmaøvelser Hvad gør man i tilfælde af vold og trusler? Reflektion over praksis Konfliktsituationsøvelser. Hvornår & hvor? Varighed 3 dage (24 undervisningstimer) Tidspunkt Primo juli 2015 Kontakt os for nærmere oplysninger. Sted Aarhus C Pris kr. Underviser Mathilde Ørts Ottosen, cand.mag, konsulent i SSP-samarbejdet i Aarhus Kommune VPC-Erhverv

14 Feed-back en rød tråd i undervisningen At give og få feedback er væsentlig i al god undervisning. Kursister og elever har brug for feedback, da det kan hjælpe dem til at lære mere og hurtigere. Læreren har brug for feedback for at kunne udvikle og tilrette sin undervisning. Feedback bygger på, at der lægger mere vægt på kursisters og elevers læring end på en vurdering af hvad, de har lært. Feedback har udvikling og læring som mål og værdsættelse som ledetråd. Dette kursus sætter fokus på, hvordan læreren ved hjælp af løbende feedback til kursister og elever kan understøtte læreprocesser og være med til at give anvisninger på, hvordan kursisterne kan tage medansvar for deres læring og optimere denne. Feedback er en planlagt proces og både lærer og kursister er aktive i arbejdet med feedback der er ikke tale om et giver- og modtagerforhold, men derimod om et aktivt samspil mellem lærer, kursister og elever og mellem eleverne indbyrdes. Vi vil på kursusdagen arbejde med, hvordan læreren i planlægning af undervisningen og i samarbejdet med kursisterne i undervisningen kan arbejde mere systematisk med feedback på en anerkende og motiverende måde. Vi vil arbejde med spørgsmål som: Hvordan kan en anerkendende feedback have betydning for kursisters og elevers opfattelse af sig selv som lærende? Hvordan kan feedback-kommunikation bidrage til et konstruktivt læringsmiljø og en feedbackkultur i undervisningen? Kan feedback fremme motivation hos elever og kursister? Hvilke former for gensidig feedback kan kursister og elever arbejde med ind-byrdes, og hvordan kan lærere og kursister arbejde systematisk med gensidig feedback? 14 VPC-Erhverv 2015

15 Feed-back en rød tråd i undervisningen Kurset har en praktisk tilgang til feedback i undervisningen, og vi vil arbejde med en huskeliste, nogle konkret råd som lærerne kan have i baghovedet, hvis de vil arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen. Hvornår & hvor? Varighed Tidspunkt Sted 1 dage (7 undervisningstimer) Kontakt os for nærmere oplysninger. Aarhus C Pris kr. (inkl. forplejning) Undervisere Karin Jakobsen, cand.pæd.psyk. & Bente Lausch, cand.pæd.psyk. VPC-Erhverv

16 Introduktion til Dunn og Dunns læringsstile Introduktion til og arbejde med Dunn & Dunns læringsstile Indhold Læring er en helt naturlig del af livet både privat og professionelt. Der er i medierne meget fokus på især børns forskellige måde at lære på, men mange voksne er ikke klar over, hvordan de mest hensigtsmæssigt tilegner sig viden, hvordan de lærer bedst. Trives du bedst med, at der er musik, når du skal lære noget? eller forstyrres du af lyde, når du skal koncentrere dig? Vil du gerne sidde på en stol og ved et bord, eller trækker en god stol eller sofaen i dig i den situation? At interessere sig for sin læringsstil kan måske give nogle svar på, hvordan du trives bedst med at lære. Kendskab til læringsstile kan medføre større tilfredshed for en selv og kan medvirke til, at du i samarbejde med andre kan være mere fleksibel og tolerant. Arbejdsform Vi vil arbejde med korte oplæg og med mange øvelser med læringsstile samt de måder du kan bruge læringsstile på i dagligdagen. Hvornår & hvor? Varighed 3 dage (24 undervisningstimer) Tidspunkt Kontakt os for nærmere oplysninger. Sted Aarhus C Pris kr. Underviser Karin Jakobsen, cand.pæd.psyk. 16 VPC-Erhverv 2015

17 Feed-back i arbejdslivet I arbejdslivet vil de fleste mennesker gerne have tilkendegivelser om udførelsen af deres arbejde. Vi ønsker tilbagemelding eller feedback på vores arbejde og samarbejde med kolleger. Det forholder sig sådan, at vi giver og modtager feedback, ros og kritik i det daglige på flere forskellige måder, men det er svært både at give og tage imod feedback og konstruktiv kritik på en god og ordentlig måde. At give og modtage feedback fordrer, at vi er opmærksomme på, hvordan vi forholder os til feedback samtidig med, at feedback skal bekræfte og skabe udviklingsmuligheder for både giver og modtager. At arbejde med feedbackkulturen på arbejdspladsen handler både om medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde og om arbejdspladsens bundlinje. At give feedback er at anerkende handlemåde og personlige træk ved den anden og det betyder at arbejde med konstruktiv kritik. At modtage feedback er mulighed for at få bekræftelse og udviklingsmuligheder. Ønske om feedback bygger på et behov for, at andre mennesker forholder sig til os på en konstruktiv måde fagligt og personligt. At give og modtage feedback kan læres og det handler om: Hvad er dit budskab og din hensigt med feedbacken? Hvordan kan man kommunikere sin feedback på en ordentlig måde? Hvordan skal man formulere sig, så feedbacken giver mening for modtager og giver? Hvorfor feedback bygger på gensidig respekt for hinanden og hinandens arbejde Hvorfor feedback har udvikling som mål og værdsættelse som ledetråd. VPC-Erhverv

18 Feed-back i arbejdslivet På kurset vil vi arbejde med konkrete værktøjer til at give og modtage feedback. Vi vil arbejde med feedback-kommunikation i konkrete situationer. Vi vil arbejde med at skelne mellem ros, kritik og feedback. Arbejdsformen på kurset vil være korte oplæg og øvelser i, hvordan man konkret kan kommunikere feedback og få reaktion på sin feedback. Hvornår & hvor? Varighed 1 dage (undervisningstimer) Tidspunkt Kontakt os for nærmere oplysninger. Sted Aarhus C Pris kr. Undervisere Karin Jakobsen, cand.pæd.psyk. Bente Lausch, cand.pæd.psyk. 18 VPC-Erhverv 2015

19 VPC-Erhverv

20 Tag uddannelsen hos VPC-Erhverv Du kan tage Voksenpædagogisk uddannelse, voksenpædagogisk grundkursus og andre relevante kurser inden for pædagogik og formidling. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål om vores uddannelser og kurser af faglig eller generel karakter, er du velkommen til at kontakte: VPC-Erhverv Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C tlf udgiver: vpc-erhverv I april 2015 I ret til ændringer forbeholdes VPC-ERHVERV 20 VPC-Erhverv 2015

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS

ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS PRAKTIKSKOLENS PRAKTIKHÅNDBOG OM 4. STUDIEÅR ALT OM SKOLEPERIODEN 2014/15 (LU07-lovgivningen) LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS Indhold Indledning... 3 Fakta om skoleperioden... 4 Det særlige ved skoleperioden...

Læs mere

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser

»Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser »Hjernen er ikke en krukke der skal fyldes, men en ild der skal tændes«. Om vejledning og vejledningskurser Karen M. Lauridsen, lektor, Institut for Sprog og Erhvervskommunikation og Learning Styles Lab

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser

I transit mod uddannelse. Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser I transit mod uddannelse Evaluering af en indsats for bedre overgange til erhvervsuddannelser Skolen Sputnik, April 2014 1 Indhold: 1. Indledning s. 3 2. Evalueringens spørgsmål og fremgangsmåde s. 3 3.

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere