Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma"

Transkript

1 ah Digital inklusion i Danmark av Annemarie Holm, DFS Version 2 Arbetsversion ändringar kan ännu tillkomma Indledning Danmarks Statistik siger, at 86 % af årige er på nettet hver uge og oftest på telefonen. I 1999 havde halvdelen af befolkningen aldrig været på nettet jf. analyseinstituttet Gallup, og det forlød fra amerikanske undersøgelser, at andelen af netbrugere aldrig ville overstige 60 %. Man kunne for bare 15 år siden følge en debat i bladet Folkeskolen om at edb-satsningen er et teknologifix, der bortleder opmærksomheden..! Man var ikke sikker på, om it var kommet for at blive. Man forudså i hvert fald ikke, at it skulle få en afgørende rolle i alle borgeres liv. I dag har digitalisering og ny teknologi forandret vores samfund totalt. De fleste af os handler, kommunikerer, ser tv og orienterer os i nyheder på en helt ny måde, virksomhederne arbejder online og den offentlige sektor skifter alt papir ud med digitale løsninger for borgerne. I august 2014 fik alle folkeskoleelever adgang til trådløst net, så de kan bruge flere devices i skolearbejdet. En kommunal satsning, som er en del af den danske digitaliseringsstrategi. Den 1. november 2014 gjorde man det i princippet obligatorisk for alle borgere som led i den danske digitaliseringsstrategi, at al kontakt med offentlige instanser skal foregå digitalt. Man kan søge fritagelse fra dette krav ved manglende adgang til computer eller beherskelse af dansk, funktionsnedsættelse, bopæl et sted uden højhastigheds bredbåndsforbindelse eller adresse i udlandet. Op til 20 % forventes fritaget pt. Den digitale udvikling indebærer fortsat en stor udfordring for mange borgere, ikke kun de ældre, men også de unge. 1 Lærerne har fortsat et stort behov for at følge med i de mange digitale muligheder i undervisningen og borgerne savner at kunne henvende sig personligt, når de digitale systemer ikke er logiske, fejler eller forekommer at være ugennemtrængelige. At gøre hele Danmarks befolkning til digitale borgere er mao. en stor og udfordrende opgave, hvor folkeoplysningen ser sig som en central medspiller. Ingen må falde fra i nyudviklingen. Politiske strategier Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening lancerede i 2011 en fælles 1 Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse

2 offentlig digitaliseringsstrategi for , Den digitale vej til fremtidens velfærd 2. Strategiens formål er at modernisere danskernes velfærd og effektivisere den offentlige sektor. Målet er intuitive digitale løsninger, som er værdifulde for borgere, virksomheder og medarbejdere. Alle ministerier, regioner og kommuner arbejder i fællesskab på at opfylde strategien, som er den fjerde siden 2001 og som også relaterer sig til EU's Digitale Agenda. Strategierne har medført en række lovændringer som følge af nye arbejdsmetoder og behov for øget it-sikkerhed. Det gælder fx Regnskabsloven, Lov om markedsføring, Sundhedsloven og tilhørende journalbestemmelser, Persondataloven, Lov om elektroniske signaturer og obligatorisk digital selvbetjening for borgere, Lov om Offentlig Digital Post og Lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. På undervisningsområdet sker der løbende reformer, hvor it har en central placering. Sidst den store Folkeskolereform med virkning fra august Undervisningsministeriet har en egen styrelse for it og læring, UNI C 3, som fremmer den digitale udvikling inden for undervisning og uddannelse, både mht. brug af it i undervisningen og ifm. effektiv institutionsdrift. Når det kommer til folkeoplysningen, hører denne under Kulturministeriet, men er ifm. itkursusvirksomhed alligevel mest berørt af Undervisningsministeriet it-indsatser fremfor Kulturministeriets, som primært støtter kunst og kultur. Danmarks første digitaliseringsstrategi fra 2001 var inspireret af to regeringsrapporter: Infosamfundet år 2000 fra 1994 og Det Digitale Danmark fra Disse kendes som Dybkjærrapporterne efter folketingspolitikeren Lone Dybkjær og beskæftigede sig med alt fra Erhvervslivet i Netværkssamfundet og IT i den offentlige sektor til Kompetence i Netværkssamfundet og satte for alvor skub i sammentænkte it-politiske initiativer i Danmark. Daværende it- og forskningsminister Birte Weiss understregede, at alder og social status ikke måtte være afgørende for ens mulighed for at benytte de digitale muligheder, og hun fremhævede internettet som demokratifremmende. I andre lande havde det vist sig at begrænse diktaturers mulighed for kontrol og censur. Indsatsområderne i de fire digitaliseringsstrategier fra 2001 og frem til den aktuelle strategi indtil 2015 tegner et godt billede af den hastige digitale udvikling i Danmark i 00erne: Digitalt samarbejde. Digital signatur, kommunikation pr. mellem borgere og det offentlige Intern digitalisering og effektive betalinger. efakturering 4, NemKonto 5, ESDH 6, Virk.dk 7 og Sundhed.dk 8. 2 Den digitale vej til fremtidens velfærd UNI-C 4 efakturering - Alle leverandører til det offentlige skal bruge elektronisk fakturering 5 NemKonto - Den bankkonto, som alle offentlige myndigheder bruger, når de skal udbetale penge til en borger 6 ESDH - Elektronisk sags- og dokumentationsstyring af alle offentligt relaterede sager og dokumenter 7 Virk.dk virksomhedernes digitale indgang for indberetninger til det offentlige 8 Sundhed.dk borgernes adgang til sundhedsvæsenet og intern sundhedsfaglig kommunikationsplatform 2

3 Fælles infrastruktur og én indgang. Borger.dk 9, Digital Post og NemSMS, myndigheder skal benytte fælles infrastruktur Den digitale vej til fremtidens velfærd. Se næste afsnit. Den aktuelle digitaliseringsstrategi fra 2011 til 2015 Denne strategi indeholder et stort antal initiativer lige fra effektiv digital kommunikation med borgerne til fælles grunddata for alle myndigheder og har tre hovedspor: 1. Slut med papirblanketter og brev. Ansøgninger, breve og al skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå online for både borgere og virksomheder. 2. Ny digital velfærd. Folkeskolen skal udfordre den digitale generation og it skal modernisere og effektivisere den offentlige service, så som ældreplejen, sundhedsvæsenet, beskæftigelsesindsatsen, uddannelses- og miljøforvaltningen. 3. Tættere offentligt digitalt samarbejde. Fortsat fokus på central koordinering for at sikre, at danskerne oplever at alle offentlige myndigheder arbejder effektivt digitalt sammen, dvs. bruger fælles løsninger, undgår dobbeltarbejde og genbruger data. Obligatorisk Digital Post fra 1. november 2014 Denne del af strategien udfordrer for øjeblikket alle landets borgere. Siden 1. november har det været vigtigere for borgerne at tjekke deres digitale postkasse end den ude ved havelågen. I august 2014 fik alle over 15 år, som ikke på det tidspunkt havde tilmeldt sig Digital Post, et brev som varslede, at al kommunikation mellem borgeren og det offentlige ville foregå digitalt fra 1. november. Samtidig blev en landsdækkende kampagne for at lære borgerne at oprette en digital postkasse og bruge den kraftigt intensiveret. Og det er borgeren, der har ansvaret for at være parat til ændringen. På borger.dk kan man læse: Få hjælp til Digital Post og brug af internettet Hvis du har brug for hjælp til at lære om Digital Post fra det offentlige, er der hjælp at hente på borgerservice (kommunen) og biblioteker. Hvis du ikke bruger internettet og har brug for hjælp til at lære internettet at kende, kan du kontakte: Dit lokale bibliotek, Ældre Sagen, Danske Seniorer, Telecentre-Danmark, din lokale aftenskole (AOF, DOF, FOF, LOF, NETOP), Faglige Seniorer eller den boligsociale projektleder, hvis du bor i en almen boligafdeling med et boligsocialt projekt. En serie kurser, åbent-hus-arrangementer og events afholdes over hele landet og alle de nævnte aktører løfter en kæmpe opgave for at (op)kvalificere et stort antal borgere til den nye digitale hverdagsvirkelighed. Borgerne er kommet godt med, men det varer længe, før alle har de fornødne kompetencer til at begå sig ubesværet i de nye digitale løsninger. Og der er også stort fokus på et nødvendigt efteruddannelsesløft hos de ansatte i forvaltningerne. Lær-mere-om-it-netværket Dansk Folkeoplysnings Samråds (DFS) fokus i Inkludera Flera-projektet er it på basisniveau for alle borgere og er koblet til Digitaliseringsstyrelsens Lær-mere-om-it-netværk Borger.dk borgernes one-stop-shop til det offentlige (skat, skole, pension, bolig, miljø, civile forhold) 10 3

4 Den digitale omstilling baserer sig på et unikt fællesoffentligt samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen som koordinator. Styrelsen ligger under Finansministeriet og har til opgave at implementere regeringens ambitioner om øget digitalisering og udbredelse af velfærdsteknologi i hele den offentlige sektor. Og den skal også sikre, at alle borgere klarer sig og føler sig trygge i det stadig mere digitaliserede samfund. Til formålet har styrelsen oprettet Lær-mere-om-it-netværket. Dette består af kommuner, biblioteker, borgerservicecentre, ældreorganisationer, fagforbund og oplysningsforbund (folkeoplysende aktører) samt DFS og tilbyder: en onlinesamling af undervisningsmoduler, som undervisere i hele landet kan bruge kompetenceudvikling af organisationernes it-undervisere sidemandsoplæring i Lær-mere-om-it s metode i mindre hold fra kollega til kollega fælles branding via informationsmateriale, der giver genkendelighed over hele landet samarbejde om fælles undervisningsmateriale, kampagner og indsatser På EU-Kommissionens opfordring om at udpege en Digital Champion i juni 2012 pegede statsminister Helle Thorning-Schmidt på Digitaliseringsstyrelsens direktør Lars Frelle- Petersen. Kredsen af Digital Champions mødes med jævne mellemrum hos EU- Kommissionen og udveksler erfaringer og rådgiver Kommissionen i relevante sager. Folkeoplysningens bidrag i digitaliseringsindsatsen overfor borgerne Folkeoplysningen har 40 års erfaring i it-undervisning. Aftenskolerne udbød kurser, så snart de personlige computere kom på banen i 70erne. I satte Undervisningsministeriet et forsøg i gang med kurser for voksne i basis-it som FVU-fag på linje med dansk og matematik (Forberedende VoksenUndervisning). FVU-kurser er gratis for deltagerne. Folkeoplysningen var også her straks på banen med tilbud. Men der var ikke politisk vilje til at permanentgøre FVU-it. En stor skuffelse, som man mente ville have givet befolkningen et meget stort it-løft. Nu sker dette løft i et samarbejde mellem alle aktører og på basis af de vilkår, som de forskellige arbejder under. For folkeoplysningen gælder Folkeoplysningsloven 11, hvor alle tilskud til kurser kommer fra kommunerne. Lokaler stilles gratis til rådighed, oftest på skoler. Folkeoplysningens aktuelle it-undervisning er således udviklet på baggrund af sektorens egen identifikation af fleksibilitet i en balance mellem den til enhver tid lærendes behov og kompetente lærere med forskellig faglig baggrund og efteruddannelsesbehov. De kommunale tilskud til lærerlønnen varierer kraftigt fra kommune til kommune iht. kommunernes ret til selvstyre. Deltagerbetalingen varierer således tilsvarende. På samme måde varierer evt. tilskud fra kommunernes udviklingspulje til særlige aktiviteter (se nedenunder). Folkeoplysningens aktører er i en konstant konkurrencesituation med andre kursusudbydere, og også frivilligorganisationer ifm. it. Men samarbejdet mellem alle udbyderne af it-kurser og andre former for it-læringsaktiviteter er ifm. implementeringen af digitaliseringsstrategien særdeles godt, både på nationalt og lokalt plan. Ofte har aktiviteterne 11 Folkeoplysningsloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

5 også forskellig karakter og varierende varighed fra et par timer til månedslange forløb, og dette danner også typisk basis for, hvordan man i samarbejde tilrettelægger lokale indsatser. Udbyderne af it-undervisning for voksne (over 18 år) fordeler sig altså på sektorer, formelle såvel som ikke-formelle, som vist på figuren nedenfor 12 : Grøn = frivilligområdet, inkl. biblioteker og oplysningsforbund. Blå = det private område, dvs. private kursusvirksomheder og faglige organisationer. Rød = det offentlige regulerede område, inkl. AMU 13 -systemet. Kommunernes satsning Alle landets kommuner har siden vedtagelsen af den nye Folkeoplysningslov i 2011, udarbejdet en folkeoplysningspolitik og afsat midler til en udviklingspulje inden for området. Ved et kig på et antal kommuners folkeoplysningspolitikker ser man fx, at: Gribskov Kommune ønsker at samarbejde med aftenskolerne om kurser ifm. digitalisering, Hillerød Kommune ønsker at etablere partnerskaber med aftenskolerne om it-undervisning ifm. digital borgerkontakt, Holbæk Kommune vil aktivt inddrage den folkeoplysende undervisning og det frivillige folkeoplysende arbejde som en aktiv medspiller ift. fx arbejdet med digitalisering og udviklingspuljen prioriterer blandt andet IT-kompetencer, Ishøj Kommune støtter gennem godkendelse af en forlængelse af en partnerskabsaftale mellem tre oplysningsforbund og Ældre Sagen i Ishøj om udbud af digitaliseringskurser. Læsø Kommune har besluttet at nedsætte deltagerbetaling og støtte annoncering m.v. af aktiviteter, der bidrager til en opkvalificering af specielt ældre medborgeres IT-færdigheder. Desuden har en lang række kommuner i de seneste måneder deltaget i en dyst om at oprette flest mulige digitale postkasser, som del af den fællesoffentlige kampagne om overgangen til 12 Fra Kortlægning af it-kompetenceudviklingsmuligheder i det ikke-formelle it-undervisningssystem for voksne i Danmark, Schultz Information A/S, Aarhus Universitet (DPU) og Roskilde Universitet (RUC), marts 2010: 13 AMU Arbejdsmarkedsuddannelse, der opkvalificerer faglærte og ufaglærte 5

6 obligatorisk digital kommunikation med det offentlige. En kommune vandt konkurrencen om at have Danmarks mest digitale borgere, mens en anden blev kåret som Danmarks digitale højdespringer. Digitalt undervisnings- og træningsmateriale Ifm. Lær-mere-om-it-indsatsen er der med offentlige midler blevet udarbejdet et væld af typisk kortfattede online-undervisningsmaterialer samt træningsmateriale for undervisere, som ligger frit tilgængelige på Digitaliseringsstyrelsens særlige oprettede hjemmeside ITformidler.dk 14. Organisationerne har ligeledes udviklet målrettet materiale, som skal hjælpe borgerne i gang på nettet eller udvide deres digitale kompetencer. En del af materialet suppleres med tilbud om face-to-face-undervisning, vel vidende at materialerne kan være svære at gå til, hvis man er ny på nettet. Sådan undervisning kan variere fra kun et par timer til over flere gange, og foregå som hold- eller individuel undervisning også undervisning hjemme hos kursisten. Undervisningen foretages ofte af frivillige - og er for det meste gratis. Kurser På Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside 15 kan man finde en oversigt over og links til de steder, der tilbyder kurser i it og internet og de offentlige selvbetjeningsløsninger. Det er: Biblioteker, som også har udviklet en egen hjemmeside ekurser.nu 16 Ældre Sagen med kurser om hverdags-it, valg af computer og meget mere Danske Seniorers datastuenetværk De fem oplysningsforbund: AOF, DOF, FOF, LOF og NETOP, som er medlemmer af DFS. LOF - case Oplysningsforbundet LOF afholder ligesom de øvrige oplysningsforbund - IT-kurser over hele landet, som primært udbydes mod deltagerbetaling. Dennes størrelse afhænger af, hvilket tilskudsniveau kommunen har valgt at lægge sig på iht. Folkeoplysningsloven. Oplysningsforbundene har mulighed for at søge midler fra folkeoplysningslovens udviklingspulje til særlige indsatser. Puljen udgøres af kommunale midler. LOF har søgt disse mhp. at gennemføre kurser som led i den nationale digitaliseringsstrategi og kan fremvise følgende lokale resultater: LOF Thy/Mors fik kr. fra folkeoplysningslovens udviklingspulje i Thisted Kommune og fra puljen i Morsø Kommune til køb af laptops m.m. for at komme nærmere ud til målgruppen for it-kurser for seniorer. Senest besøgte LOF s formand en gymnastikforening og fortalte om tilbuddet; det gav fem hold til LOF. LOF Jammerbugt fik kr. fra folkeoplysningslovens udviklingspulje til køb af laptops m.m. for at komme ud til målgruppen. LOF Haslev fik fra folkeoplysningslovens udviklingspulje og fra Nordeas Fond til køb af laptops til brug for målgruppen. 14 It-formilder Digitaliseringsstyrelsens kursus-/materialesamling ekurser.nu 6

7 LOF Faxe fik dækket 30 % af udgifterne til køb af laptops fra folkeoplysningslovens udviklingspulje. LOF Vejen fik ca kr. fra LAG (Lokale AktionsGrupper) til køb af 12 laptops, en mobil router og klargøring. LOF betalte selv de sidste ca kr. På opfordring af folkeoplysningsområdet har kommunen besluttet at give 2/3 i tilskud til it-kurser i det næste 1½ år. LOF Nord er meget aktiv med it-kurser for seniorer, jf. Edb for seniorer 17 og Projekt Frivillige IT-ambassadører 18 LOF Øresund har også it-kurser for seniorer: Borger på Nettet 19 Landsdækkende Seniorsurf-dag case Seniorsurf-dagen er en dag, hvor ældre, der ellers ikke bruger computer og internet, inviteres til at prøve det. Dagen er en årlig begivenhed og afholdes altid den 9. oktober. Alle ældre inviteres til en hyggelig dag, hvor ethvert spørgsmål om internettet er velkomment. Det er ældreorganisationerne, Danmarks Radio, Kulturstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen, der står for dagen og alle it-undervisningssteder over hele landet opfordres til at tilmelde sig og holde åbent hus denne dag. Se DRs præsentation af dagen 20. Dansk Folkeoplysnings Samråd DFS Annemarie Holm. November Edb for seniorer Frivillige IT-ambassadørerhttp://nord.lof.dk/inspiration/it-anbassadoerer/ 19 Borger på Nettet 20 Seniorsurf-dag (DR) 7

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen

Netværksmøde. v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen Netværksmøde v/ Michael Fagerlund Andersen, Digitaliseringsstyrelsen 27. Marts 2015 DAGENS PROGRAM 10:00-10:45 Velkomst og præsentation 11:00-11:15 Pause 11:00-12:30 Workshops 12:30-13:15 Frokost 13:15-14:15

Læs mere

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening Hjælp ifm. overgang til obligatorisk digital selvbetjening 1 Hvem har brug for særlig hjælp? Typer af udfordringer forståelsesmæssige fysiske Grader af udfordringer Nogle kan klare sig med forskellige

Læs mere

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation?

Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Hvordan hjælper vi borgerne med digital kommunikation? Gentofte bibliotek 28. August 2012 - Ann Sophie Storm, Faglig koordinator, annss@digst.dk, 4187 8716 Befolkningens it-parathed Bruger internettet

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation Regeringen, kommunerne og regionerne har vedtaget en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der har som målsætning at digitalisere kommunikationen

Læs mere

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer

Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Digitalisering i Danmark: Ambitioner og udfordringer Yih-Jeou Wang, International koordinator, Direktionssekretariatet E-mail: yjwan@digst.dk SAMDOK Sømløs forvaltning Hvem eier arkivene? Scandic Oslo

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er på internettet mindst én gang om ugen og

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

Revideret hjælpeplan 2015

Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan 2015 Revideret hjælpeplan for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Med målsætningen om 80/100 pct. digital kommunikation mellem borgere/virksomheder og det offentlige, har

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier

Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Fællesoffentlige digitaliseringsstrategier Rikke Hougaard Zeberg Vicedirektør, Digitaliseringsstyrelsen 3. Februar 2014 1 DIGITALISERING EN NØDVENDIG VISION Den brændende platform Danmarks konkurrenceevne

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger

MØDEREFERAT. Møde den 27. august 2009 i Styrelsen for bibliotek og Medier. Kontaktudvalget for den digitale borger MØDEREFERAT Kontaktudvalget for den digitale borger 24. september 2009 Eva Sønderstrup-Andersen Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte telefon: 33 73 33 59 Møde den 27. august 2009 i Styrelsen

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført oktober 2014 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner

Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Betydningen af fællesoffentlig digitalisering for uddannelser og selvejende institutioner Konference om fremtidens it for selvejende institutioner den 23. januar 2013 Rikke Hougaard Zeberg, vicedirektør

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen

Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvordan fortæller vi borgerne at de skal betjene sig selv digitalt? Louise Palludan Kampmann Chefkonsulent Digitaliseringsstyrelsen Hvad er opgaven? Målet er: At borgerne informeres om overgangen til digital

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført juli 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et tilbud om hjælp til at bruge de digitale løsninger. I denne sæson tilbyder vi udover

Læs mere

Den kommunale digitaliseringsdagsorden

Den kommunale digitaliseringsdagsorden Program for dagen 9.30: Overblik og sammenhænge i de to digitale strategier 10.30: Strategierne i fagligt perspektiv 12.00: Betydningen for din kommune 12.30: Opsamling, sandwich og tak for i dag! Den

Læs mere

Borger.dk. Natascha Dexters. Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk nd@itst.dk

Borger.dk. Natascha Dexters. Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret Center for borger.dk nd@itst.dk Borger.dk er din indgang til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan du finde information og betjene dig selv over for det offentlige. Borger.dk Natascha Dexters Kontorchef IT- og Telestyrelsen Borgerkommunikationskontoret

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING

KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING KOMPETENCER OG GEVINSTREALISERING Anders L. Holte, Chefkonsulent, KL Kaare Pedersen, Projektchef, KL Plan for denne session 1. Strategisk baggrund 2. Kompetencer - information 1. Den fællesoffentlige strategi

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening

Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening Hjælp til borgere med særlige behov i forbindelse med obligatorisk digital selvbetjening NB: Informationer vedrørende Digital Post findes i et særskilt faktaark på For myndigheder på www.borger.dk/kampagne

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført august 2015 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført april 2016 Indhold: Kommunerne har halveret støtten til aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30.

Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef. DUBEX Security & Risk Management Summit 30. Digitalisering i den offentlige sektor i fremtiden Adam Lebech, digitaliseringschef DUBEX Security & Risk Management Summit 30. oktober 2012 Økonomi- og Indenrigsministeriet Afdelingen for offentlig fornyelse

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet

Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Erfaringer fra Danmark - digitalisering af skoleområdet Caroline Lillelund Lindved, Undervisningsministeriet/UNI C Den 15. november 2013 Dagsorden Baggrunden for indsatsen for it i folkeskolen Strategi,

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3

Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Inspirationsmøde Digital Post og bølge 3 Ringsted tirsdag den 3. Aarhus onsdag den 4. 1 DEN FÆLLESOFFENTLIGE KOMMUNIKATIONSINDSATS 2014 2 HVORDAN GÅR DET MED OVERGANGEN? 4,7 mio. borgere over 15 år 41,9

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK LOKAL OG DIGITAL ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK Henriette Günther Sørensen, KL Fagligt forum for 7-arkivernes medarbejdere 14. september 2016 Fælles vision for digitalisering Det fælleskommunale arbejde med

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte

Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Notat om aftenskolernes økonomiske situation - Kommunal støtte Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført februar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger

ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger ATP s digitale kundeservice god kundeservice forenet med lave administrationsomkostninger Kammeradvokaten 8. november 2013 ATP Koncernens visioner Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2.

Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. Handlingsplan om kommunikation og hjælp for borgere og virksomheder initiativ 9.2. 22. maj 2017 1. Indledning Et af målene i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 er, at tryghed og tillid

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S)

Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 126 Offentligt Talepapir J.nr. 09/02011 Kommunaludvalget samrådsspørgsmål stillet af Rasmus Prehn (S) Svar på spørgsmål O Hvad er ministerens holdning

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012

God Løsladelse. Nyhedspakke nr. 2 december 2012 God Løsladelse Nyhedspakke nr. 2 december 2012 www.kriminalforsorgen.dk Læs i nyhedspakken: Se Danmark blive grønnere og grønnere Hvem har indgået samarbejdsaftale, og hvem mangler? Følg processen på Danmarkskortet.

Læs mere

e2012 Kommunerne har en plan

e2012 Kommunerne har en plan e2012 Kommunerne har en plan Astrid Marie Starck KL s Center for borgerbetjening og it-politik Microsofts Kommuneseminar 2009 22-10-2009 Effektivisering gennem digitalisering Har vi hørt den før? 500.000.000

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT

Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Offentlig Digitalisering Per Andersen, direktør, DANSK IT Agenda DANSK IT Danmark 3.0 IT i Praksis Offentlig digitaliseringsstrategi Hvad arbejder DIT for? Forening for IT professionelle med 7.400 medlemmer

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder

DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder DIGITAL SAMMENHÆNG - for borgere og virksomheder Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Silkeborg Kommune & Viborg Kommune Indhold Sammen kan vi gøre det bedre 3 Digitalisering skaber sammenhæng på tværs 5

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation

Notat om aftenskolernes økonomiske situation Notat om aftenskolernes økonomiske situation Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført januar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne forskelsbehandler

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger.

MØDEREFERAT. Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. MØDEREFERAT 12. marts 2010 Sagsnr: 2007-003410 Bibliotekskonsulent esa@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 3359 Første møde 23. februar 2010 i kontaktudvalget for den digitale borger. Til stede: Christer

Læs mere

Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs

Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs Sammen om velfærd - digitale hjælpemidler og læring en genvejstast til læring på tværs - v/ cand.cur. og ph.d. Trine Ungermann Fredskild 10/05/2017 Trine Ungermann Fredskild 1 Agenda Lidt tal og den historiske

Læs mere

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser

digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet FEBRUAR, MARTS, APRIL, MAJ 2014 Gratis kurser Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde med Københavns

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet

Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Handleplan for it-uvante borgere på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 9. oktober 2014 Sagsbeh: Meno03 Arbejdsgange og Teknologi Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet 1. Formål med planen

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2014 Kurser for voksne Efterår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen

Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd. XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Et digitalt eventyr? Danskernes digitale vej til fremtidens velfærd XBRL Event 2013 Kgl. Dansk Ambassade Stockholm Direktør Lars Frelle-Petersen Mere og bedre for færre ressourcer Hvis produktivitetsvæksten

Læs mere

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen

Digital kommunikation. Det mener Ældre Sagen Digital kommunikation Det mener Ældre Sagen Ældre Sagens holdninger til digital kommunikation: Gode alternativer til digital kommunikation De offentlige myndigheder skal fortsat opretholde alternativer

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer

Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor. Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen Projekter Dilemmaer Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Sikkerhed & Revision 2012 6. september 2012 Digitalisering og sikkerhed i den offentlige sektor Om Digitaliseringsstyrelsen Sikkerhedsopgaverne i Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere