Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering. Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede."

Transkript

1

2

3 Tværfagligt auditprojekt om patienter med rygproblemer i Region Sjælland Indledning: Evaluering Med støtte fra kvalitets og forskningsfonde for kiropraktorer, fysioterapeuter og praktiserende læger i Region Sjælland blev der mellem august 212 og februar 213 gennemført et omfattende fælles kvalitetsudviklingsprojekt for alle de tre nævnte faggrupper med samtidig medvirken fra Regionens rygcenter på Køge Sygehus. Projektet blev udviklet parallelt med udarbejdelsen af et tværfagligt forløbsprogram for patienter med rygproblemer og fungerede som en væsentlig implementeringsaktivitet. Gennem udsendelse af spørgeskemaer til alle projektdeltagere er projektet nu forsøgt evalueret, og resultatet fremlægges i denne rapport. Baggrund: Der har altid hersket en stor usikkerhed om den korrekte håndtering af rygpatienterne, og mange faggrupper er involverede. Især har lægerne følt usikkerhed med hensyn til, hvortil og hvornår patienterne eventuelt skulle henvises, og tilbuddene fra sekundærsektoren har varieret betydeligt fra sygehus til sygehus. Samtidig har de tre faggrupper i primærsektoren haft et meget svagt og sporadisk samarbejde. Projektets formål var følgende: 1. At afklare daglig praksis hos både fysioterapeuter, kiropraktorer og læger ved hjælp af APO metoden. 2. Via opfølgningsaktiviteter med kurser og workshops at afhjælpe påviste kvalitetsproblemer i udredning og behandling af rygpatienter. Der sættes her også fokus på uhensigtsmæssige forløb. 3. At bedre samarbejdet mellem aktørerne på rygområdet i Region Sjælland 4. At bidrage til implementeringen af Region Sjællands rygforløbsprogram Resultaterne: Resultaterne af projektet er grundigt beskrevet i svarrapporten: Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland udgivet af Audit Projekt Odense i januar 213. Forløb I begyndelse af september 212 blev der afholdt introduktionsmøde om registreringen og efterfølgende udsendt registreringsskemaer til alle tre faggrupper. APO stod for indsamling og bearbejdelse af data fra denne registrering. Resultatet er publiceret i ovennævnte svarrapport. Efterfølgende blev der afholdt tre afrapporteringsmøder, den 29. januar i Slagelse, 31. januar i Roskilde og den 5. februar i Næstved. På hvert af disse møder blev der lavet en gennemgang af rapporten, en casepræsentation og en plenumdiskussion hvor man bl.a. kom ind på, hvordan man kan forbedre forløbet for patienterne. Konklusioner fra kurserne 1. Der er i projektet udviklet en ny og anderledes samarbejdsånd de tre faggrupper imellem. 2. Der er især fokus på bedre elektronisk og telefonisk kommunikation de tre professioner i mellem. 3. Tilbagemeldinger fra kiropraktor til læge, både når patienten er henvist og når patienten er selvvisiteret, er særlig nødvendig ved det ikke succesfulde behandlingsforløb. 4. Tilbagemeldinger fra fysioterapeut til den praktiserende læge, er særlig nødvendig ved det ikke succesfulde behandlingsforløb.

4 5. Rygpatienter skal forsøges behandlet i praksissektoren, inden de henvises til sygehussektoren. 6. Med mindre der opstå indikation for akut operation, skal patienterne forsøges behandlet i praksissektoren, i op til 8 uger efter første kontakt. 7. I det gode forløb, dvs. hvor patienten udviser god prognose, kan behandlingsforløbet naturligvis fortsætte ud over de 8 uger. 8. Den praktiserende læge skal være opmærksom på vigtigheden af optimal smertedækning primært ved brug af de perifert virkende analgetika, men dog også gøre brug både af de svagere og stærke opioider, hvis der er indikation herfor. Desuden bør man være opmærksom på de neurogene smerter og behandlingen heraf, bl.a. med antidepressiva og antiepileptika.. 9. Ved henvisning til sygehus skal det fremgå af henvisningen, at patienten har været til kiropraktor og fysioterapeut og hvilken behandling patienten har fået hos de to faggrupper. Dette gøres bedst ved, at vedlægge en kopi af epikrise fra de to faggrupper til henvisningen fra egen læge til sygehuset. 1. Hvis der i forløbet er foretaget røntgen, MR eller andre relevante undersøgelser, skal det fremgå af henvisningen, både resultatet af undersøgelsen og hvor den er foretaget. 11. Konsensus om, at prolapser ikke er farlige, hverken manipulation eller øvelsesterapi skaber en prolaps. 12. Hvis der er objektive tegn på tryk på selve rygmarven, skal patienten hurtigst muligt henvises til nærmeste akutsygehus, dvs. skadestuen. Her må man så foretage en skanning, og på baggrund af denne forholde sig til tidsfaktoren. Akuthenvisning foretages til Glostrup, og subakut henvisning foretages til Køge. 13. Der var enighed om, at man i lokale geografiske områder, med et naturligt samarbejde, sætter sig sammen, alle tre faggrupper i praksissektoren, og afstemmer hvilke forventninger vi har, mht. information, faggrupperne imellem. 14. Der er bred enighed om, at den praktiserende læge er tovholder, og at det derfor er særligt vigtigt, at fysioterapeuter og kiropraktorer rapporterer i form af epikriser til den praktiserende læge i de tilfælde, hvor en patient skal sendes videre til sygehusudredning. 15. Via overlægen fra Rygcentrets deltagelse i alle kurserne er der udviklet en langt bedre forståelse og mulighed for samarbejde mellem praksis og sygehussektoren. Evaluering: Projektet er evalueret via en spørgeskemaundersøgelse til alle de læger, der deltog i registreringen. Spørgeskemaerne blev udsendt primo maj, hvor deltagerne endnu havde projektet i frisk erindring. I alt 135 læger, kiropraktorer og fysioterapeuter deltog i auditregistreringen. 31 læger (51%), 23 kiropraktorer (59%) og 14 fysioterapeuter (36%) bevarede spørgeskemaet. Resultaterne af evalueringen bringes på de følgende sider. Konklusion: Projektgruppen finder på baggrund af auditforløbet og de svar, der er afgivet i forbindelse med evalueringen at projektets formål i det store og hele er opfyldt. August 213 Fysioterapeuterne Gurli Petersen, Morten Topholm og Hans Andersen Kiropraktorerne Nis Alnor, Lene Hare Mortensen og Janni Bang Lægerne Peter Silbye, Gregers Hansen Nord og Jens Damsgaard Fra APO: Anders Munck

5 % af kursusdeltagerne Intro møde Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe 33 af de 68, der havde besvaret evalueringsskemaet havde deltaget i introduktionsmødet. Der var udbredt tilfredshed med mødet. Læger n=8 Kiropraktorer n=14 Fysioterapeuter n= % af faggruppe Registreringen Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med registreringen. Dog var det påfaldende, at nogle af de læger, der registrerede via datafangst, ytrede utilfredshed Læger papir reg. n=18 Læger elektronisk reg. n=13 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14

6 % af faggruppe Svarrapporten Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med svarrapporten i alle faggrupper mest udtalt hos kiropraktorerne. Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n= % af kursusdeltagerne Kurset af de 68, der havde besvaret evalueringsskemaet havde deltaget i opfølgningskurset. Der var overvejende tilfredshed med kurserne mest udtalt hos læger og kiropraktorer. 11 Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Læger n=17 Kiropraktorer n=18 Fysioterapeuter n=9

7 % af faggruppe 3 32 Samlet udbytte Særdeles godt Meget godt Godt acceptabelt Mindre godt Ringe Der var overvejende tilfredshed med det samlede udbytte mest udtalt hos kiropraktorer og fysioterapeuter. Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14 Hvor mange procent af hver faggruppe der svarede ja til de enkelte spørgsmål Har du ændret noget i behandlingspraksis på baggrund af audit Har du ændret henvisningspraksis efter din deltagelse i audit Har du ændret dine vaner med hensyn til kommunikation med dine samarbejdspartnere Har du holdt møde internt i jeres praksis om resultatet af audit Kiropraktorer og fysioterapeuter angav i højere grad end lægerne at have ændret vaner/procedurer i det daglige arbejde. Har du arrangeret/deltaget i tværfagligt møde i din kommune i forlængelse af audit 9 14 Planlægger du tværfagligt møde i din kommune i forlængelse af audit % af faggruppe Fysioterapeuter n=14 Kiropraktorer n=23 Læger n=31

8 % af faggruppe 7 4 Har auditprojektet givet dig faglig opdatering I betydelig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ca. halvdelen af de, der besvarede spørgeskemaet, angav at auditprojektet havde givet faglig opdatering i nogen eller betydelig grad. 19 Læger n=31 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n= Føler du dig bedre informeret om forløbsprogrammet % af faggruppe I betydelig grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Langt de fleste af de, der besvarede spørgeskemaet følte sig bedre informeret om forløbsprogrammet. 1 4 Læger n=3 Kiropraktorer n=23 Fysioterapeuter n=14

9 Individuelle kommentarer de stillede spørgsmål. Har du ændret noget i behandlingspraksis på baggrund af audit? Læger 5: Implementeret de regionale anbefalinger i den daglige klinik 21: Sender henvisning til kiropraktor 1: Følger forløbsprogrammet 9: Nye rygpatienter systematiseres bedre 24: Aftalte kontroller 42: Følger nu rygprogram, forløbs 39: Jeg har fået læst op på behandlingen af lændesmerter og er nu bedre til at skitsere forløbet for patienterne og fastholde de anbefalede tidsforløb. Henvisning til scanning og ambulatorium effektiveres. 55: Opmærksom på direkte henvisning til rygkir hvis forudsætning er opfyldt. Kiropraktorer 13: Mere opmærksom på tilbagemelding til egen læge. 113: Laver flere epikriser end før. 133: Evaluerer oftere. 16: Nej, mener jeg i forvejen har godt styr på hvornår en pt. skal videre i systemet. 128: Skriver mere til egen læge end før. Fysioterapeuter 265: Info til patienten vedr. forløb. 232: Nej, følger i forvejen diverse anbefalinger. 27: Det gav et større fokus på tilbagemelding til henvisende læge. 266: Jeg prøver at følge forløbsprogrammet og satser på de andre faggrupper gør det samme så behandlingen bliver lige for alle. 264: Obs. på at fastholde træningen i 8 uger. Mere aktiv beh. Strategi. 227: Er blevet mere klar i mælet mht. hvornår pt. skal videre i systemet og især hvornår de skal blive i primærsektor. 267: Pt. retur til læge inden for 8 uger hvis lænderyg problemer ingen forbedringer. 257: Mere opmærksom på daglig praksis. 29: Bedre til at få skrevet epikriser, samt mere bevidst om forløbet. 255: Især omkring info til patienten.

10 Har du ændret henvisningspraksis efter din deltagelse i audit? Læger 5: Henviser på senere tidspunkt i forløbet 28: Nej, men godt at have ansigt på samarbejdspartnere 2: Prøver at bruge selve forløbsbeskrivelsen mere regelret 14: Brugt Rygcenter Køge flere gange 9: Bedre henvisninger 24: Hurtigere henv. til rygcentret 39: Overholder nu de regler der er for tidsforløb inden henvisning til nærmere undersøgelse. 35: Ja, med kiropraktoren. 64: Henvist flere til kiropraktor med EDI henvisning. 29: Hurtigere til fysioterapi. Har du ændret dine vaner med hensyn til kommunikation med dine samarbejdspartnere Læger 62: Bedre skriftlig kommunikation med kiropraktorer. 21: Sender henvisning kiropraktor 9: Stillet krav om tilbagemelding fra fys. 55: Kortere kommunikationsvej. 64: Henviser pr. EDI til kiropraktor. 29: Anbefaler at de kommer hurtigere til fys. Evt. tager dem med kortere ventetid. Kiropraktorer 13: Mere kommunikation med egen læge. 117: Prøver at skrive flere epikriser. 119: Skriver lidt flere epikriser til egen læge. 112: Jeg skriver flere epikriser til praktiserende læger, men oplever dog stadig kommunikation som dårlig, især den anden vej. 113: Laver flere epikriser end før. 115: Blevet mere opmærksom på at sende epikriser til egen læge. 133: Sender flere epikriser. 118: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med de andre faggrupper. 11: Skriver kortere. 16: Nej, benytter epikriser til lægerne i alle relevante tilfælde.

11 124: Har nok skrevet lidt oftere til lægerne. 122: Epikriser. 12: Laver flere epikriser. 125: Vi er mere opmærksomme på at få sendt epikriser og taget vores patienter op på tværfaglig konference hvis tingene ikke går som forventet. 17: Mere fokuseret mht. videre udredning. 11: Jeg vil nok overveje mere kommunikation. 15: Når en patient skal viderehenvises sender jeg oplysninger fra min journal som egen læge kan benytte til henvisning til den regionale rygklinik. 128: Ændret lidt skriver mere til egen læge end før. Fysioterapeuter 25: Kommunikerer mere end tidligere. 232: Er hurtigere til at informere lægen ved behov. 27: Flere epikriser. 266: Jeg skriver stadig konsekvent epikriser på alle. 267: Har tidl. haft en god dialog med henvisende læge, forbedring hvor pt. udebliver. 239: Flere epikriser. 257: Mere præcis i epikriseskrivning. 29: Bedre til at få skrevet epikriser, samt mere bevidst om forløbet. 255: Prøver at få implementeret objektive måleredskaber i evalueringen af min behandling. Ser du, med baggrund i auditrapporten, nogle barrierer i samarbejdet de tre aktører i praksissektoren imellem? Hvis ja, beskriv venligst hvilke og eventuelt forslag til løsning. Læger 3: Stadig ingen kontakt til kiropraktorer 4: Tid 28: Lokale barrierer i forhold til specielle kiropraktorer 9: At vi ikke er vant til samarbejdet og ikke alle er vidende om forløbsprogrammet. Mere direkte information til alle parter 24: Vi skal barer mere og mere, og jeg ved ikke hvor jeg skal få tiden fra 42: Jeg syns ikke kiropraktorer kan forklare mig hvad de gør bedst i fht. fys? 13: Forskellige sygdomsforklaringer. Fint med øget kommunikation. 29: Problemer med ventetider. 6: Begyndt at lave henv. til kiropraktorer.

12 Kiropraktorer 13: Mellem kiropraktor og læge ingen problemer. Med fysioterapeuter: Ved auditmødet var det oplagt at fys ikke havde intentioner om at samarbejde med kiropraktorer. Løsning? 117: Manglende returkommunikation fra lægerne. Bruger kun fysser bliver brugt til fx udredning til videresending til MR scanning. 116: Som kiropraktor er der ingen (skriver!!!) kommunikation fra egen læge til kiropraktor. Jeg skriver ofte epikriser til lægen, hvor det er relevant. 112: Manglende viden hos praktiserende læge og til dels fysioterapeuten omkring hvad en kiropraktor laver og kan hjælpe med. Løsning kunne være møde eller skriftlig information (Jeg er selv ved at skrive mail til formanden for 12 mandsforeningen). 113: Den gamle vane med at læger henviser til fysioterapi er stadig meget tydelig. 115: Manglende viden om hinandens kompetence. Fordomme på tværs af faggruppe. Overlap i behandlingstilbud mellem faggrupper. 118: Ja, men en del er pga. manglende kommunikation, jeg har taget kontakt til lægerne her i området og er begyndt at skrive mere + bliver også kontaktet af lægen. 16: Manglende kommunikationsmuligheder mellem fys. og kiropraktor. 124: Svært at bryde gamle vaner. 131: Mange fordomme om kiropraktorer blandt læger. Læger prioriterer ikke samarbejdet højt. 12: Fer er generelt for lidt viden om hvad andre professioner gør rent praktisk i en given patient case. 132: Der kommer ikke info fra lægerne til kiropraktor via Edifact. 125.: Lægens henvisning til kiropraktor kunne være bedre. Mulighed for at kiropraktor kan henvise til fysioterapeut uden det skal gå gennem egen læge. 17: En stadig uvidenhed om brug at kiropraktor, altså hvornår, til hvad osv. 11: Vi står meget langt fra hinanden mht. behandlingsformer og forståelse af lænde /rygproblemer. Måske det kunne hjælpe at se hvordan vi hver især arbejder. 128: Lægerens holdning til os og hvad de kan bruge ost til/hvad vi kan gøre for patienterne. Fysioterapeuter 25: Vi kender ikke hinandens roller godt nok + vi ved ikke nok om, hvad vi hver især går i praksis. Løsningsforslag: tværfaglige møder med erfaringsudveksling + præsentation af behandlingspraksis for hver faggruppe. 265: Aktørerne sidder hver for sig og passer hver sit, der er intet tværfagligt. 27: Som fysioterapeut er jeg vant til at arbejde ud fra lægehenvisning og ser lægen som den samlende/koordinerende part. Det var tydeligt at kiropraktorerne ikke var lige så villige til dette. Mener klart at der kun kan være en tovholder for pt. så der ikke spildes tid/gøres dobbeltarbejde og lign. Jeg ser lægen som tovholder. 266: Ikke barrierer men savner stadig mere fyldestgørende henvisninger fra lægerne. De sender fx stadig ikke rgt/mr svar med. 227: Barrierer er ikke med baggrund i auditrapport, men det er svært at få tilslutning blandt læger til møder om samarbejde, så vi prøver at tage snakken om den enkelte pt., hvis det er relevant.

13 267: Er ikke selv god nok til at afsætte tid til en bedre dialog med lægerne (og kiropraktorerne). Et bedre kendskab til kiropraktik kunne være en fordel for et bedre samarbejde med dem : Tid? penge. Vaner. Mangel på formelt forum. 257: Der kan være uenighed om den faglige terminologi. Løsning: oplysning faggrupperne imellem. 29: Epikriser mellem. kiropraktorer og fysioterapeuter, ikke så nemt som til lægerne. 255: Dårlig kommunikation med sygehuset. Bedre kommunikation med de praktiserende læger. 272: Vores system har ikke direkte kommunikation til Kiropraktorenes system som ved lægerne. Derfor vil evt. kontakt skulle ske via tlf. som er tidskrævende og der er ikke honorar som betaler dette. 216: Vores interne kommunikation kan altid forbedres!!! Ideer til yderligere aktiviteter mhp. implementering af forløbsprogrammet: Læger 5: Kort skriftligt materiale til patienten. 24: Ny vejledning fra DSAM med flow chart Kiropraktorer 117: Vægt oppe fra i systemet, således at regionen eller ledende overlæger kræver at kiropraktorer også kontaktes (bruges). 116: Lægen har i den grad ikke forstået, hvad de kan bruge kiropraktoren til. (Oplysning til lægen) Hvis der bliver lavet møder i lokalområdet med praktiserende læger og evt. andre så vi kan få mere gang i kommunikationen. 125: Det kunne være spændende at vide hvilke tilbud kommunen har til patienter med lavere egenomsorgsevne. 15: Finder at det ville være helt naturligt, at kiropraktorer kunne henvise til MR scanning, så patienten hurtigst muligt uden forsinkende led og konsultationer bliver udredt i primærsektoren. Fysioterapeuter 265: Der burde være møder mellem de tre aktører hvert kvartal hvor praksis bliver drøftet. 232: Lave det oftere. 27: Kursus/temadage i epikriseskrivning, så modtager får hvad de vil have, på den rigtige måde i rette format. 266: Løbende opdaterings kurser/møder. Nyhedsbreve/mails. 257: Skriftlig information til samtlige fysioterapeuter, læger og kiropraktorer i praksissektoren i Region Sjælland vedr. Forløbsprogrammet. 255: Info til klinikerne om kliniske retningslinjer/best practice, så patienterne ikke får 8 ugers massage. Info direkte til alle fysser i praksissektoren, så de, der ikke interesserer sig for nye tiltag, også hører om programmet.

14 Yderligere kommentarer: Læger 5: Patienter med private sundhedsforsikringer kommer hurtigt til scanning og fraviger ofte forløbsprogrammet. Det må betyde at der ikke er fælles retningslinjer på landsplan. 4: Pop up for omfattende. Pop up kom for hyppigt, også ved ikke så relevante kontakter. 14: Problemer med tid 7: Udbyttet var ringe. Der var nogle gode eksterne oplægsholdere til afslutningsmødet, men planlægningen af mødet iht. vores input var ringe 1: Følger forløbsprogrammet 24: Har nok haft for få pt. med i audit selv, dette nok fordi vi har reservelæger, som ofte får rygpatienterne som kommer akut 4: Glad for at der var kiropraktorer med. Jeg er Diplomlæge i idrætsmedicin samt i muskuloskeletal medicin. Modtager enkelte privatpatienter 41: Desværre kom jeg skævt ind på projektet, via ptt. som dukkede op på skærmen via epikriser og inden jeg fik udfyldt den og fundet knappen nede til højre var det gået skævt. Tillige var jeg inde i en periode hvor jeg kun så meget få akutte ptt. og følgelig meget få enkelte ryg ptt. Hvorfor udbyttet blev begrænset. Kiropraktorer 117: Ideen er fin, men hvis der ikke følges op med krav til det tværfaglige er lig med alle 3 faggrupper, så dør dette initiativ. 112: Godt projekt som forhåbentligt gør at det tværfaglige samarbejde bliver bedre mere af det, tak! 113: Jeg kan mærke en lille stigning i antal henvisninger fra egen læge, dog er disse aldrig skriftlige, så der skal en større udspørgning af patienten til, for at få noget at vide. 129: Blev kontaktet at Fys bladet med henblik på tværfaglig (læge, fys, kir) artikel læge ønskede ikke at deltage derfor ikke deltaget! 16: Deltog i udarbejdelsen af forløbsprogrammet, så derfor kryds i slet ikke i spørgsmålet om jeg føler mig bedre informeret om forløbsprogrammet. 125: Jeg synes det har været et spændende forløb. Jeg synes det er godt der kommer et fælles epikriseskrivningskursus. 11: Der er meget langt igen!! Fysioterapeuter 25: Rigtigt godt initiativ med audit, især med implementering af samarbejdet de 3 faggrupper imellem. 265: Spændende at være med til, vil deltage igen. 266: Godt arbejde! Ros til gruppen! 227: Det har været godt at få sat fokus på hvor, hvornår så alle 3 aktører er enige. 267: Føler mig oplyst ift. Patient gangen. Tak for et godt projekt. 255: Jeg savner retningslinjer for hvilke måleredskaber, der skal bruges for at måle effekt af behandlingen. Der er intet nævnt om objektive mål for behandlingseffekt. 216: Som fysioterapeut og med rimelige epikrise vaner synes jeg ikke, der var så meget at hente. Måske for lægepraksis?

15

16

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland

Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Patienter med lænderygproblemer i Region Sjælland Svarrapport Et tværfagligt auditprojekt for praktiserende læger, praktiserende kiropraktorer og fysioterapeuter 2012 Patienter med lænderygproblemer i

Læs mere

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem:

Lændesmerter. 1. auditregistrering. fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet. I samarbejde mellem: Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet 1. auditregistrering I samarbejde mellem: Region Syddanmark foråret 2011 Lændesmerter fra primær kontakt med sundhedsvæsnet til færdigbehandlet

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Lænderygsmerter en karakteristik af området m. fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Ole Kudsk Jensen RegionsRygcentret Forskningsenheden for Sygemeldte (Tidl. Center for Bevægeapparatlidelser)

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Lændesmerter i Fyns Amt

Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Et tværfagligt rygprojekt 25 Resultater 39 alment praktiserende læger, 12 kiropraktorer og Rygcenter Fyn Side 2 Lændesmerter i Fyns Amt Lændesmerter i Fyns Amt Denne rapport beskriver

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport

Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis. Roskilde Amt. Svarrapport Omstændigheder ved ordination af lægemidler i almen praksis Roskilde Amt 3 Svarrapport 14 lægerl 1 Omstændigheder ved ordination af lægemidler Roskilde Amt 3 Denne rapport viser de vigtigste resultater

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Smertebehandling i almen praksis

Smertebehandling i almen praksis Regional audit om Smertebehandling i almen praksis Svarrapport 25 læger I samarbejde med: Lægemiddelteamet Smertebehandling i almen praksis i Region Syddanmark Denne rapport beskriver resultaterne fra

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt

Patientens vej i Rygcenter Syddanmark. Sygehus Lillebælt Patientens vej i Rygcenter Syddanmark Sygehus Lillebælt 1 RYGCENTER SYDDANMARK Alle rygpatienter har én indgang til undersøgelse af rygsmerter Rygcenter Syddanmark er indgangen for alle ikke-akutte rygpatienter

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet

Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet N O T A T 04-06-2015 Fakta om aktiviteten i sundhedsvæsenet Hvad viser de nationale tal om udredningsretten på det somatiske område? Patienter der er henvist til udredning, har ret til at få et tilbud

Læs mere

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014

Deltagerevaluering. af auditprojektet Den ældre patient 2014 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014 1 2 Deltagerevaluering af auditprojektet Den ældre patient 2014. Der er foretaget en deltagerevaluering af projektet Faglig kvalitetsudvikling

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo

Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Spørgeskema til effektmåling projekt Apovideo Indledning: Dette spørgeskema har til formål at indhente input til vurdering af effekterne af Projekt Apovideo. Projekt Apovideo er et projekt der har deltagelse

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Redegørelse Fod på Fald 2009

Redegørelse Fod på Fald 2009 Redegørelse Fod på Fald 2009 Et samarbejdsprojekt mellem Ældreområdet i Rudersdal Kommune, almen praksis i Rudersdal Kommune samt Faldklinikken på Gentofte Hospital. Udarbejdet af: Joan Radoor Bendix,

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Audit af KOL-rehabilitering

Audit af KOL-rehabilitering Audit af KOL-rehabilitering Delrapport, februar 2014 Center for Kvalitet og Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Delrapport Audit af KOL-rehabilitering OUH, Lungemedicinsk Afdeling OUH Svendborg,

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Kære psykologer med ydernummer i Region H,

Kære psykologer med ydernummer i Region H, Kære psykologer med ydernummer i Region H, Hermed nyheder fra Region H. Kurset i november Evaluering af psykoterapi v. psykolog Bernt Langvasbråten (Norge) Fremmødet var lidt mindre end vanligt (ca. 80

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011

Referat fra regionsbestyrelsesmøde. D. 4. november 2011 Referat fra regionsbestyrelsesmøde D. 4. november 2011 1. Fastholdelse og rekruttering 2. Status og indsatser vedr. nationale retningslinjer på ryg og knæ området her i regionen 3. Neurorehabilitering

Læs mere

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER

EVALUERING KURSUS EVALUERING, PATIENTER EVALUERING KURSUS Alle ansatte ved Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, Glostrup Hospital, har gennemgået kurset kommunikation med den coachende tilgang. Kurset gennemførtes fra et 2011 til vinteren

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling? En samlet pakke på det billeddiagnostiske område Fortsat fremdrift

Læs mere

Rygmonitorering i Region Syddanmark

Rygmonitorering i Region Syddanmark Rygmonitorering i Region Syddanmark Rapport fra kronikerpuljeprojekt 2013 Peter Qvist, Center for Kvalitet, John Banke, Praksisafdelingen I. Baggrund og formål Projektet er gennemført som led i den forstærkede

Læs mere

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Formål Evalueringens formål er at undersøge deltagernes oplevelser af Q-cirkler et pilotprojekt i Region Sjælland med henblik på udbytte og potentiale med særligt

Læs mere

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning

Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning Notatark Sagsnr. 88.00.00-Ø54-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 27.11.2014 Spørgsmål og svar - ny sundhedsordning 1. Kan der gives en nærmere beskrivelse af hvad der ligger i ydelsen psykomotorisk terapi,

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev.

Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester til i Brønderslev. Evaluering af klinikophold med fokus på psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester 06.11.12 til 22.11.12 i Brønderslev. Antal tilbagemeldinger: 100 ud af 108 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark

Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Evaluering af klinisk undervisning på Rygcenter Syddanmark Periode: September 2013-juni 2014 Der har i alt været 17 studerende i perioden. De studerende har været fordelt med 8 studerende på modul 9 og

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 Svarprocent: 45% PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET:

SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: SVARRAPPORT AUDITPROJEKTET: ØREPROBLEMER HOS FØRSKOLEBØRN Et kvalitetsudviklingsprojekt vedrørende praktiserende lægers diagnostik af øresygdomme specielt med henblik på tympanometri. Audit om ØREPROBLEMER

Læs mere

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter

Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Kort resumé af forløbsprogram for lænderygsmerter Udbredelse af lænderygsmerter og omkostninger Sundhedsprofilen (Hvordan har du det 2010) viser, at muskel-skeletsygdomme er den mest udbredte lidelse i

Læs mere

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007.

Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Evaluering af Nordfyns Kommunes Faldprojektet 2007. Indhold : 1. Kort om projektet. 2. Konklusion 3. Målopfyldelse, skematisk 4. Beskrivelse af forløbet 5. Evaluering af indsatsen på plejecentrene og i

Læs mere

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck

APO. Faglig kongres 2014 Dansk Kiropraktorforening. Anders Munck APO Faglig kongres 214 Dansk Kiropraktorforening Anders Munck Generelt om APO APO er et selvstændigt projekt ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense APO er et ressourcecenter for kvalitetsudvikling

Læs mere

PKO møde Tønsberg. 7 juni 2007. Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus

PKO møde Tønsberg. 7 juni 2007. Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus PKO møde Tønsberg 7 juni 2007 Jens M. Rubak Praksiskoordinator Århus - Faglig leder Praksisenheden Århus Katalysatoren i det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner og regioner (sygehus/praksis)? Hvordan

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på respirationslidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 27.11. 2012 til 30.11. 2012. Antal tilbagemeldinger: 157 ud af 172 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011

Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011 Samarbejdsudvalgsmøde 27. September 2011 KVIS - 7 delprojekter 1. Patienttilfredshedsundersøgelse (Alle specialer) 2. Kliniske retningslinier for skopier (Kir/int.med) 3. Faglige indikatorer (Otologi)

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011.

Regionernes svar er indsamlet i perioden 7. til 29. marts 2011. N O T A T 09-05-2011 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet marts 2011 Danske Regioner har på baggrund af regionernes indberetninger udarbejdet en ny statusopgørelse for implementering

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Region Sjælland. Akut ambulante patienters oplevelser: LUP 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut ambulante patienters oplevelser: Region Sjælland Spørgeskemaet er udsendt til 2.541 akut ambulante patienter fra perioden 20. august til 9. september 2014. 40% af disse svarede på spørgeskemaet. Der

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 8 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 62% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital

Kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital Martin Sandberg Buch og Natascha Belén Vejen Andersen Kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme på Glostrup Hospital Kvalitativ evaluering af det 1-årige pilotprojekt

Læs mere

Audit vedrørende Den ældre patient 2014

Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Audit vedrørende Den ældre patient 2014 Svarrapport En måneds registrering i Region Syddanmark 20 praksis (ydernr.) Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af den første måneds registrering i

Læs mere

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet

Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Workshop: Kommunikationsbehov mellem privathospitaler og øvrige aktører i sundhedsvæsenet Gruppeinddeling: Repræsentanter fra kommuner, KL og EOJ-leverandører. Bliver i lokalet. Dorthe er tovholder. Repræsentanter

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for patienter med lænderygsmerter Forkortet udgave Sygdomsspecifik Sundhedsaftale vedrørende patientforløb i primærsektoren for

Læs mere

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt

Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Herning Sygehus 7400 Herning Tlf: 9927 6322 Email: kvalitet@ringamt.dk Spørgeskema om kvalitet og akkreditering på de tværgående afdelinger i Ringkjøbing

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus

Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Planlagt ambulante patienters oplevelser: Kommentarer til Endoskopklinikken Århus, beh. afsnit Endoskopiklinikken Århus Denne rapport indeholder de kommentarer, patienterne har skrevet i de åbne spørgsmål

Læs mere

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange

Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Patientforløb Med fokus på samarbejde og kommunikation i overgange Med en beskrivelse af opgave og ansvarsfordeling imellem projektets parter i TeleCare Nord; almen praksis, kommuner og sygehuse er det

Læs mere

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark

Kortlægning af patientuddannelsestilbud på sygehusene og i kommuner i Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: Dato: 6. marts 2012 Udarbejdet af: Bruno, Langdahl, Birgitte Lund Møller, Janne Horsbøl & Karina Andersen Kortlægning

Læs mere

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL

Vestegnsprojektet. Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Svarrapport 12 Vestegnsprojektet Barrierer for henvisning til kommunale sundhedstilbud for T2DM og KOL Indledning

Læs mere

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012

Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Rapport Waste-runder i Akutafdelingen (ASA) den 16. maj og den 7. og 12. september 2012 Side 1/5 Baggrund Akutafdelingen har

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler?

Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Kan sygeplejersken i et onkologisk sengeafsnit fremme familiemedlemmers mestring af den nye livssituation ved hjælp af planlagte samtaler? Sygeplejerske Anne Bie Nørum Specialsygeplejerske i onkologi TanjaWendicke

Læs mere

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser:

Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Overordnede samt praktiske overvejelser: Kommentarer til udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Fra FAKS s side er vi som udgangspunkt særdeles positive overfor udarbejdelsen af de nationale kliniske retningslinjer for generaliserede

Læs mere

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet

Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Ved Forløbskoordinator Charlotte Ibsen Brystkirurgisk klinik, Rigshospitalet Fra kliniske retningslinier til pakkeforløb Landsdækkende kliniske retningslinjer Indgang til pakkeforlø b Udredning Behandling

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling

v. Gerda Jakobsen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling Punkt 5. Status på tilbud til borgere med smerter i ryggen finansieret gennem de statslige kronikermidler - en udmøntning af sygdomsspecifik sundhedsaftale vedr. muskel skelet sygdomme. 2010-28362. Orientering:

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 62 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 48% Patientoplevetkvalitet 213 FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 59 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 45% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 78 PATIENTOPLEVETKVALITET 3 Svarprocent: 6% FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Reumatologisk Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Rapportering, afslutning og opfølgning

Rapportering, afslutning og opfølgning Lektion 8 Rapportering, afslutning og opfølgning Indhold: Evaluering af det objektive bevis 1 Afslutningsmødet Rapportering og opfølgning Eksempel 1. DDKM. 1.2.7. Patientidentifikation: 3 af 3 forespurgte

Læs mere

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel

Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb. Samarbejdsmodel Tværsektoriel samarbejdsmodel med henblik på et for barnet/den unge sammenhængende forløb Samarbejdsmodel Maj 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og indledning... 2 Baggrund... 2 Hvorfor en samarbejdsmodel?...

Læs mere

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning

Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Forløbsprogram for hvirvelsøjlegigt Fokus på fysioterapi og træning Reumatologisk afd. C og Rehabiliteringsafdelingen, OUH Hans Chr. Horn og Peter Dirch Jørgensen Baggrund og formål Intervention og undersøgelse

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 69 PATIENTOPLEVETKVALITET 23 Svarprocent: 53% Patientoplevetkvalitet 23 FORORD Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede

Læs mere

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 7. februar 2012

Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 7. februar 2012 Til Deltagere i Muskel-skeletforum Referat af møde i Muskel-skeletforum tirsdag den 7. februar 2012 Dagsorden: 1. Orientering Sundhed & Sammenhæng en ny afdeling i Regionen. 2. Fra sidste møde: Muligheder

Læs mere

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015

Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Audit i Region hovedstadens Psykiatri 2014-2015 Henvisninger og epikriser er essentielle i almen praksis. De er centrale for sammenhængende patientforløb. I den tidligere PKO ordning i Region Hovedstaden

Læs mere

Akutkonceptet set fra sygehuset

Akutkonceptet set fra sygehuset Akutkonceptet set fra sygehuset Den organisatoriske, faglige og oplevede kvalitet hvad er status? Hvad er udfordringen? Hvad kan gå galt? Hvor kan kvaliteten svigte i håndteringen af den akutte patient?

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ambulatorium for Ortopædkirurgiske Ryglidelser Silkeborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere