Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland"

Transkript

1 Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen Hospital Afdeling Stilling Speciale Der henvises endvidere til vedlagte funktions- og opgavebeskrivelse Ansøger Navn Alder Nuværende ansættelse Medicinsk Ekspert: Uddannelse Kandidateksamen Tilladelse til selvstændigt virke som læge Speciallægeautorisation Evt. yderligere autorisation Bemærkninger (evt. fagområde m.v.): Årstal Medicinsk Ekspert: Ansættelser efter speciallægeanerkendelse 1. reservelæge afdelingslæge Overlæge Andet

2 Medicinsk Ekspert: Særlige kompetencer Særlige lægelige kompetencer af relevans for stillingen: Kommunikator Samarbejder Leder og administrator

3 Sundhedsfremmer Akademiker: Undervisning Akademiker: Forskning Godkendt afhandling Videnskabelige ansættelser Publikationer Der henvises til cv med publikationsliste Bemærkninger:

4 Professionel Andet Samlet vurdering (udfyldes af lægefaglige bedømmere) Lægefagligt kvalificeret: ja nej betinget kvalificeret Hvis betinget kvalificeret, angiv konkrete anbefalinger til hospitalsledelsen, der kan gøre ansøger kvalificeret i forhold til opgave- og funktionsbeskrivelsen: hvis nej, begrund: Lægefaglige bedømmer/bedømmere (udfyldes af lægefaglige bedømmere) Titel, navn og ansættelsessted Dato og underskrift

5 Gennemgang af speciallægens 7 roller som støtte for den lægefaglige bedømmelse af ansøgere Medicinsk ekspert Speciallægen skal beherske diagnostisk og terapeutiske færdigheder, som er nødvendige for at kunne varetage patientbehandlingen på højeste faglige niveau, samt løbende opsøge og videreudvikle disse færdigheder. Det er en forudsætning for ansættelse i en speciallægestilling, at den pågældende har gyldig dansk autorisation som læge og har dansk speciallægeanerkendelse i et for stillingen relevant speciale. Dette skal være dokumenteret i ansøgningen for at en ansøger kan komme i betragtning. I særlige tilfælde, især ved ansættelse i stillinger uden ansvar for patientbehandling, kan der ske ansættelse af en læge, der ikke er dansk speciallæge. Der er ingen generelle varighedskrav om ansættelse efter opnået speciallægeanerkendelse. Dog forudsættes normalt mindst et års funktion inden for tilsvarende arbejdsområde, hvis lægen skal ansættes i overordnet stilling med ansvar for patientforløb (specialeansvarlig overlæge). Funktionsbeskrivelsen og bedømmelsen af en ansøgers kvalifikationer skal være så specifik som mulig, herunder skal der være redegjort for vagtfunktion, særlige krav til operative færdigheder og erfaring m.v. Kommunikator Speciallægen skal beherske en empatisk og ligeværdig dialog med patienter/pårørende og de øvrige personalegrupper i behandlerteamet. Der kan i funktionsbeskrivelsen være lagt vægt på forskellige aspekter af denne rolle i forhold til behovet for akut kommunikation, kommunikation i undervisningssituationer, læge-patient kommunikation i den vanskelige samtale, tværfaglig dialog og andre aspekter af mundtlig og skriftlig kommunikation. Det påhviler som minimum ansættelsesmyndigheden at sikre, at en speciallæge kan kommunikere på et forståeligt og tydeligt dansk med patienter og samarbejdspartnere. Kvalifikation som kommunikator trænes i den daglige opgavevaretagelse, men kan med fordel fremmes via deltagelse i målrettede kurser. Samarbejder Speciallægen skal kunne indgå i konstruktiv dialog med kolleger og andet sundhedspersonale om planlægning og gennemførelse af de daglige arbejdsopgaver. Der kan i funktionsbeskrivelsen være lagt vægt på forskellige aspekter af denne rolle i forhold til behovet for samarbejde i mindre eller større behandlerteams, samarbejde på tværs af specialer og faggrupper, herunder speciallægens ansvar i tværfaglige teams. Det påhviler som minimum ansættelsesmyndigheden at sikre, at en speciallæge kan og vil indgå i et konstruktivt samarbejde med andre medlemmer af det samlede behandlerteam omkring et patientforløb. Det kan være svært at dokumentere kvalifikation inden for dette område, men erfaring kan beskrives, ligesom emnet med fordel kan bringes op ved ansættelsessamtale.

6 Leder/administrator Speciallægen skal kunne forestå ledelse af tværfaglige behandlerteams og sikre effektiv ressourceudnyttelse afstemt efter afdelingens målsætning for patientbehandling, og faglig udvikling. Alle speciallæger har i deres daglige arbejde et ledelsesansvar, men vægten af dette kan være meget forskelligt spændende fra det umiddelbare ansvar i behandlingen af den enkelte patient over deltagelse i funktionsledelse med ansvar for givne patientforløb til ledelses- og personaleansvar for en afdeling. I den eksterne bedømmelse af lægefaglige kompetencer tages alene stilling til lægefagligt ansvar for patientforløb. Funktionsbeskrivelse og krav til ansøgeren vil naturligt variere i forhold til den vægt, som ledelsen har i den pågældende stilling. Kvalifikation kan opnås både via erfaring og via supplerende inden for ledelse/administration. Sundhedsfremmer Speciallægen skal identificere og formidle viden om forhold, som påvirker sundhedstilstanden i lokalsamfundet og generelt. Der lægges særskilt vægt på denne kompetence, hvor det af funktionsbeskrivelsen fremgår, at speciallægen har ansvar for eller indgår i arbejde med f.eks. patientskoler, forebyggelsesprojekter, rehabilitering m.v. For alle speciallæger er det en forudsætning, at der er fokus på sundhedsfremmende og forebyggende aspekter af patientforløb. Akademiker Speciallægen har en forpligtelse til personlig kontinuerlig saktivitet (livslang læring). Speciallægen skal kritisk vurdere medicinsk information og lægelig praksis, faciliteter læring hos patienter, kolleger og andre samt bidrage til udvikling af ny viden. Selv om kompetencer inden for akademikerrollen naturligt udgør en større del af funktionsbeskrivelsen og vægtes tungere ved besættelse af stillinger på universitetshospital og ved besættelse af stilling som forskningsansvarlig og sansvarlig, så er det et krav til enhver speciallæge, at arbejde evidensbaseret. Dokumentation vil oftest have form af liste over publicerede arbejder, dokumentation for erhvervet akademisk grad, redegørelse for undervisningserfaring, tidligere sansvar og supplerende pædagogisk. Krav til indsendelse af publicerede arbejder bør fremgå af stillingsopslag. Det forudsættes, at ansættelsesmyndigheden sikrer, at der i ansættelsesproceduren indgår bedømmere, som er i stand til kvalificeret at vurdere den indsendte dokumentation. Professionel Speciallægen skal præstere høj kvalitet i behandlingen med integritet, ærlighed og medfølelse, udvise passende personlig og mellemmenneskelig professionel adfærd og praktisere faget i etisk overensstemmelse med lægeloven og lægeløftet. Det vil ofte være vanskeligt i en funktionsbeskrivelse og i en ansøgning at konkretisere rollen som professionel, men rollen og forventninger hertil kan med fordel uddybes i en ansættelsessamtale.

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

de syv lægeroller 2013

de syv lægeroller 2013 de syv lægeroller 2013 De syv lægeroller Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg

Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Uddannelsesprogram KLINISK BASISUDDANNELSE, Akut Medicinsk Modtagelse/skadestue, Regionshospitalet Viborg og Psykiatrisk afdeling, Viborg Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af forløbet

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse

Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Sygeplejefagligt ansvar og sygeplejefaglig ledelse Nye tider nye krav side 4 Sygeplejerskers faglige ansvar i det danske sundhedsvæsen side 6 Udfordringer

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Struktur, retningslinier og ansvarsfordeling Januar 1998 Sundhedsstyrelsen Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN

PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN PAKKEFORLØB FOR KRÆFT HOS BØRN 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

National strategi for sjældne sygdomme

National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme 2014 National strategi for sjældne sygdomme National strategi for sjældne sygdomme Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere