Dagpengereformen 2017 og efterløn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagpengereformen 2017 og efterløn"

Transkript

1 Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra 1. juli Der er ikke tale om et udtømmende overblik over de konsekvenser, som dagpengereformen har for efterløn. Indhold Efterløn og sats... 2 Særligt om medlemmer omfattet af 74 a, stk Efterlønsbevis udstedt før 1. juli 2017 og overgang til efterløn 1. juli 2017 eller senere... 2 Modregning af pensioner udbetalt inden overgang til efterløn... 3 Medlemmer født før den 1. januar Pensioner, der har medført fradrag i offentlige ydelser... 3 Halvårserklæring... 3 Samkøring af månedsudbetalinger... 4 Lempet fradrag... 4 Intro til eksemplerne om lempet fradrag... 4 Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel 5 (måned 1)... 9 Eksempel 5 (måned 2)

2 Efterløn og sats "Lov om arbejdsløshedsforsikring mv." angives nedenfor som "LA". Bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 2017 om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn angives nedenfor som bekg. Særligt om medlemmer omfattet af 74 a, stk. 8 Et medlem, som mister dagpengeretten efter det fyldte 50. år, og som har ret til efterløn den dag, hvor efterlønsalderen nås, kan gå på efterløn, selvom indkomst-/beskæftigelseskravet ikke er opfyldt. Medlemmet skal dog være til rådighed for arbejdsmarkedet på overgangstidspunktet. Disse medlemmer skal have beregnet en efterlønssats på baggrund af de seneste sammenhængende indberetningsperioder, der dækker 3 måneder/12 uger. Reglerne for satsberegning for denne gruppe fremgår af LA 74 l, stk samt bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 2017 om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn, Satsberegningen foretages (næsten) efter samme principper, som vi bruger i dag. Det vil sige: Satsen beregnes ud fra de lønindberetninger, som foreligger på datoen for overgangen til efterløn Det er indberetningsperioden og ikke indberetningstidspunktet, der er afgørende for, om en indberetning ligger i beregningsperioden Beregningsperioden skal opfylde 2/3-kravet. Det vil sige, der skal være indberettet mindst 320/196 løntimer ved beregning på månedsløn og 296/180 løntimer ved beregning på uge-/14-dages-løn (LA 74 l, stk. 12) Beregningsperioden kan i nogen situation fravælges (bekg. 9) Der kan medregnes dokumenteret fravær (bekg. 10) Der er dog en vigtig ændring i forhold til den måde, vi tidligere har opgjort beregningsgrundlaget. Beregningsgrundlaget opgøres nemlig efter reglerne i bekendtgørelse nr. 989 af 29. juni 2016 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere. Der beregnes dermed på A- og B-indkomst, der betales AM-bidrag af. Feriegodtgørelse, ferietillæg og hverv kan derfor også medregnes i beregningsgrundlaget (bek. 8). Der kan ikke beregnes en sats på baggrund af arbejde fra en selvstændig virksomhed, uanset om virksomheden har været drevet i væsentligt omfang. Hvis der ikke findes en beregningsperiode indenfor de sidste 5 år før overgangen til efterløn, men der er udbetalt dagpenge med en beregnet sats indenfor 5 år, beregnes efterlønssatsen ud fra den indtægt, som lå til grund ved denne satsberegning. Hvis der hverken er en beregningsperiode eller udbetalt dagpenge med en beregnet sats indenfor de sidste 5 år, udbetales efterlønnen med en sats på 82 % af den maximale dagpengesats. Har medlemmet optjent et nyt indkomst-/beskæftigelseskrav ved overgangen til efterløn, er medlemmet ikke længere være omfattet af 74 l, stk Medlemmet vil derfor skulle have beregnet en sats efter reglerne i bekendtgørelse nr. 989 af 29. juni 2016 om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere eller bekendtgørelse nr. 358 af 27. april 2011 om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende. Efterlønsbevis udstedt før 1. juli 2017 og overgang til efterløn 1. juli 2017 eller senere Et medlem har ret til at få beregnet et beregningsgrundlag, når medlemmet får udstedt et efterlønsbevis. Medlemmet skal bede om beregningen inden 3 måneder efter udstedelsen af efterlønsbeviset. Når beregningsgrundlaget beregnes forud for den 1. juli 2017, beregnes der på de seneste 3 måneder forud for bevisudstedelsen. Når et medlem går på efterløn, kan medlemmet vælge, om beregningsgrundlaget på bevistidspunktet eller beregningsgrundlaget på overgangstidspunktet skal lægges til grund ved udbetalingen af efterløn. 2

3 Et medlem, som har fået beregnet en sats i forbindelse med udstedelse af et efterlønsbevis forud for den 1. juli 2017, men som først overgår til efterløn den 1. juli 2017 eller senere, kan derfor vælge om beregningsgrundlaget fra bevisudstedelsen skal lægges til grund (dvs. 3 måneders lønindtægt), eller om satsen skal beregnes på 12 måneder med højeste indtægt indenfor de sidste 24 kalendermåneder før overgangen til efterløn. Vælger medlemmet at få beregnet en sats på overgangstidspunktet, beregnes der på 12 måneder med højest indtægt indenfor de sidste 24 kalendermåneder. Det vil sige, at indtægten fra beregningsgrundlaget på bevistidspunktet kan "genbruges, ligesom indtægt forud for beviset vil kunne medregnes, hvis indtægten er indberettet indenfor de sidste 24 kalendermåneder før overgangstidspunktet. Modregning af pensioner udbetalt inden overgang til efterløn Ved opgørelsen af medlemmets pensioner efter arbejdsløshedsforsikringslovens 74 j, tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter medlemmets fyldte 60. år, men inden efterlønsalderen (jf. lovens 74k). Pensioner, der er udbetalt inden overgang til efterløn følger dermed som udgangspunkt de almindelige regler for pensionsmodregning og skal fradrages på samme måde i efterlønnen som pensionsudbetalinger, der er foretaget efter overgangen til efterløn. Reglen er indført for at sikre tilpasningen som følge af den gradvist højere efterlønsalder og pensionsalder, som blev indført tilbage i Bestemmelsen er indsat for at forebygge utilsigtet brug af skattebegunstigende pensionsordninger til at finansiere tilbagetrækning i årene umiddelbart før, man kan gå på efterløn. Medlemmer født før den 1. januar 1956 Da der er forskel på pensionsmodregningerne for de enkelte aldersgrupper, har denne regel en særlig konsekvens for medlemmer født før 1. januar 1956, som opfylder 2-års reglen på overgangstidspunktet (lovens 74j, stk. 12 i relation til 74k). For disse medlemmer er det alene pensionsbeløb fra løbende udbetalte pensioner, der er udbetalt efter 60-års-dagen og inden overgangen til efterløn, der skal tillægges pensionsopgørelsen og dermed modregnes i efterlønnen. Depotværdier, der er udbetalt før overgangen til efterløn skal derimod ikke modregnes. Pensioner, der har medført fradrag i offentlige ydelser En pension, der allerede har medført fradrag i en offentlig forsørgelsesydelse, skal dog ikke tillægges pensionsopgørelsen, jf. lovens 74k, stk. 2. Denne regel gælder for alle aldersgrupper. Formålet med denne bestemmelse er at beskytte mod dobbelt fradrag for den samme pensionsudbetaling i offentlige forsørgelsesydelser mere generelt. Bestemmelsen er derfor udvidet fra kun at gælde arbejdsløshedsdagpenge til at gælde for offentlige forsørgelsesydelser. Reglen trådte i kraft den 2. januar 2017 og i bemærkningerne til lovforslaget ( 1, nr. 74 i L 181), er der oplistet en række offentlige forsørgelsesydelser, der er omfattet af denne undtagelse, herunder arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontantydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb og ledighedsydelse. Der skal således ikke ske fradrag i efterløn for en pensionsudbetaling, som har medført fradrag i en af de nævnte ydelser. Kompensation efter lov om seniorjob 8 er ikke nævnt blandt disse ydelser. Vi har derfor spurgt STAR, om kompensationsydelse er omfattet af begrebet offentlig forsørgelsesydelse i relation til denne bestemmelse. Uanset at kompensationsydelsen ikke er nævnt i de oplistede ydelser i lovens forarbejder, er det STARs opfattelse, at hensigten om at beskytte mod dobbelt fradrag for den samme pensionsudbetaling må veje tungere. Derfor skal der ikke ske fradrag i efterløn for pensionsudbetalinger, der allerede har medført fradrag i kompensation efter lov om seniorjob 8. En pensionsudbetaling, der har medført nedsættelse af kompensation efter 8 i lov om seniorjob er dermed undtaget fra at medføre fradrag i efterløn efter arbejdsløshedsforsikringslovens 74 k, stk. 2. Halvårserklæring Arbejdsgruppen vurderer, at alle spørgsmål på den eksisterende halvårserklæring fortsat er relevante, hvorfor halvårserklæringen kan bevares i sin nuværende udformning. Eventuel tilpasning af blanketten må foretages af den enkelte a-kasse i forhold til deres individuelle IT-løsning. Link til halvårserklæringen: 3

4 Samkøring af månedsudbetalinger Der skal ske samkøring af efterlønsudbetalingen på samme måde som på dagpenge. For en generel beskrivelse af reglerne og samkøringsprocessen henvises til Kogebog for Regulering på Den væsentlige forskel fra dagpenge er, at det på grund af reglerne om lempet fradrag i efterlønnen er nødvendigt for a-kassen at kende medlemmets faste timeløn på udbetalingstidspunktet for at kunne foretage en korrekt efterlønsudbetaling. I de tilfælde, hvor timelønnen ikke er fast eller kendt (oplyst til a-kassen) på udbetalingstidspunktet, så kan efterlønnen udbetales med fradrag efter de almindelige fradragsregler, dvs. time-for-time fradrag. Ved den efterfølgende samkøring af afsluttede lønperioder med Indkomstregistret skal der derfor både tages hensyn til eventuelle differencer i forhold til medlemmets løntimer og oplysningen om medlemmets timeløn. Derfor vil der kunne opstå situationer, hvor der skal reguleres for difference i antallet af løntimer, der er sket fradrag for i efterlønsudbetalingen og i forhold til den faste timeløn, herunder om medlemmet er omfattet af lempet fradrag eller ej. Lempet fradrag Der indføres en grænse for kontrollable løntimer med lempet fradrag på 128 timer/måned (lovens 74 e, stk. 3, jf. 17, stk. 6 i bekg. nr. 3 om fradrag i efterløn), således at der ikke kan udbetales efterløn i en måned, hvis der sker fradrag i efterlønnen for mere end 128 løntimer med lempet fradrag. Denne regel gælder sideløbende med den almindelige mindste-udbetalingsregel på 14,8 timer pr. måned ( 15 i bekg. nr. 2 om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn, der henviser til de almindelige regler om udbetaling af dagpenge). Timegrænsen på 128 timer om måneden for det faktiske arbejde gælder alene i forhold til fradrag efter reglerne om lempet fradrag, det vil sige for kontrollable løntimer med lav timeløn. Dette fremgår af de almindelige bemærkninger til 1, nr. 74 i lov nr. 624 af 8. juni Det betyder, at det kun er kontrollable løntimer, hvor timelønnen er mindre end den gældende omregningssats, der medregnes i timegrænsen på de 128 timer. Der medregnes kun løntimer, for hvilke der sker fradrag med lempet fradrag i den pågældende måned. Intro til eksemplerne om lempet fradrag Nedenfor er der lavet 5 konkrete eksempler, som illustrerer fradrag med lempet fradrag i forskellige situationer, herunder sammenhængen mellem lempet fradrag og almindeligt time-for-time fradrag. Det enkelte eksempel er opdelt i to trin. Trin 1 viser, hvad der sker ved udbetalingen af efterløn i slutningen af udbetalingsperioden og trin 2 viser, hvad der sker ved samkøring med Indkomstregistret i den efterfølgende kontrol af efterlønsudbetalingen. Eksemplerne er bygget op om, at a-kassen ikke kender medlemmets faste timeløn på tidspunktet for udbetaling af efterløn (Trin 1) og at der derfor sker udbetaling med almindeligt time-for-time fradrag. Ved samkøring med Indkomstregistret (Trin 2) konstaterer a-kassen timelønnens størrelse og foretager regulering i forhold til det lempede fradrag (for timer, hvor timelønnen ligger under omregningssatsen). Udbetalingen af efterløn for en måned er først endelig, når alle indberetningsperioder er samkørt. I forhold til proces for udbetaling og samkøring henvises til Kogebog Udbetaling på I eksemplerne er lønperioderne kalendermåneder, så den efterfølgende samkøring med Indkomstregistret gælder for hele måneden og udbetalingen for måneden er derfor endelig ved kontrollen (Trin 2). Ved udbetalinger og reguleringer af efterlønsudbetalingen skal der regnes med flydende decimaler og vises for medlemmer med to decimaler. I eksemplerne er principperne for afrunding anvendt. Følgende metode for afrunding er aftalt mellem a-kasserne og accepteret af STAR: Alle fradrag afrundes på månedsvis til 2 decimaler Timesatsen er opgjort med 2 decimaler Når timefradraget skal beregnes, fx ved ikke placerbare timer, pensioner mv regnes med tilstrækkeligt mange decimaler pr. fradrag pr. dag til at månedstotalen pr. fradragstype stemmer med 2 decimaler Over for medlemmet vises fradraget pr. dag med 2 decimaler, men systemmæssigt er der ikke afrundet pr. dag, men først pr. måned Udbetalingen findes ved at gange timesatsen med 2 decimaler med månedens timer til udbetaling med 2 decimaler, hvorefter beløbet afslutningsvis afrundes med almindelige afrundingsregler til et helt kr. beløb Principperne for afrunding er identiske for udbetaling af efterløn og dagpenge og fremgår også af Kogebog for Udbetaling på I boksene står anført, om timelønnen er under eller over den gældende omregningssats. I de tilfælde, hvor lønnen er over omregningssatsen, sker fradraget time-for-time. 4

5 Eksempel 1 Trin 1: Medlemmet har arbejde i 100 timer i måneden. Ved udbetalingen af efterløn sker fradraget time-for-time og der udbetales 60,33 timer. Trin 2: Ved samkøringen konstateres det, at medlemmet har lav timeløn (150 kr./timen). Ud fra den gennemsnitlige timeløn udregnes indtægten pr. dag (gennemsnit pr. arbejdsgiver pr. lønperiode). Indtægten bruges til at konstatere, hvornår medlemmet når indtægtsgrænsen for lempet fradrag. Det lempede fradrag udregnes pr. dag ud fra indtægt divideret med omregningssatsen på 230,08 kr. (2017-niveau) = et antal beregnede timer (der er forskelligt fra medlemmets løntimer). Det lempede fradrag udgør differencen mellem det beregnede antal timer og de af medlemmet oplyste og kontrollerede løntimer. Alle medlemmets løntimer indgår i det lempede fradrag (100 timer), fordi den gennemsnitlige timeløn ligger under omregningssatsen og under timegrænsen på 128 timer. Medlemmet får lempet fradrag for 34,81 timer ved samkøring med Indkomstregistret og en endelig udbetaling på 95,14 timer for måneden, svarende til en efterbetaling for (95,14 60,33) 34,81 timer. 5

6 Eksempel 2 Trin 1: Medlemmet har arbejde i 100 timer pr. måned. Ved udbetalingen af efterløn sker fradraget time-for-time og der udbetales 60,33 timer. Trin 2: Ved samkøring konstateres det, at medlemmet har lav timeløn (200 kr./timen.) Den 28. september krydses indtægtsgrænsen for det lempede fradrag. Denne dag skal splittes, så det kan konstateres, hvilke timer, der indgår i indtægtsgrænsen til lempet fradrag. Der indgår i alt 93,95 løntimer i det lempede fradrag, dvs. under timegrænsen på 128 timer. De resterende løntimer fra samme arbejdsgiver efter datoen (6,05 timer) sker med almindeligt timefor-time fradrag. Medlemmet får lempet fradrag for 12,29 timer ved samkøring med Indkomstregistret og en endelig udbetaling på 72,62 timer for måneden, svarende til en efterbetaling for (72,62 60,33) 12,29 timer. 6

7 Eksempel 3 Trin 1: Medlemmet har 2 arbejdsgivere og har i alt 150 timer i måneden fordelt med 100 timer hos den ene (Arbejdsgiver 1) og 50 timer hos den anden (Arbejdsgiver 2). Antallet af oplyste arbejdstimer ligger over den almindelige mindsteudbetalingsregel på 14,8 timer/måned og der sker ingen udbetaling ved månedsudbetalingen. Trin 2: Ved samkøring med Indkomstregistret konstateres det, at medlemmet får en timeløn på 150 kr./timen hos Arbejdsgiver 1 og 250 kr./timen hos Arbejdsgiver 2. Fradrag beregnes ved at finde den akkumulerede indtægt for begge arbejdsgivere. Medlemmet har i alt 100 løntimer med lav løn og er derfor ikke omfattet af reglen om, at der ikke må udbetales efterløn, hvis der er mere end 128 timer i måneden, da det kun er faktiske timer, der indgår i det lempede fradrag, som medregnes i timegrænsen. Medlemmet får lempet fradrag for 20,39 timer ved samkøring med Indkomstregistret og en endelig udbetaling på 30,72 timer for måneden (efterbetaling for alle timerne). 7

8 Eksempel 4 Trin 1: Medlemmet arbejder på fast nedsat tid og hans ugenorm er 29,5 timer. Han har oplyst på sit efterlønskort, at han har arbejdet 134 timer i september måned. Der udbetales efterløn for 26,33 timer. Trin 2: Ved samkøring med Indkomstregistret konstateres det, at der er 127,83 løntimer og en indtægt på kr. Der skal ske fradrag for løntimerne uanset medlemmets faktiske arbejdstimetal - det er også løntimerne, der skal ligge indenfor 128-timers grænsen. Der kan udbetales efterløn, da hans faktiske timetal (på 127,83 timer) ligger lige under timegrænsen. Arbejdstimerne, der er fradraget ved udbetalingen reduceres pr. arbejdsdag med 0,3428 timer (flydende decimaler) i alt 6,17 time for måneden. Medlemmet får derudover lempet fradrag for 16,71 timer og en endelig udbetaling på 49,21 timer for måneden, svarende til en efterbetaling på (49,21 26,33) 22,88 timer. 8

9 Eksempel 5 (måned 1) Trin 1: Medlemmet har en fast månedsløn på kr. og 130 timer pr. måned, der er placeret mandag torsdag. De 130 timer fordeles ligeligt på det antal arbejdsdage, der ligger mandag til torsdag i hver måned. Der fradrages med time-for-time fradrag ved månedsudbetalingen for måned 1 (september 2017) og udbetales for 30,33 timer. Trin 2: Ved samkøring med Indkomstregistret i måned 1 konstateres, at lønnen er 200 kr./timen og at alle 130 løntimer derfor skal fradrages med lempet fradrag. Da antallet af løntimer, der indgår i det lempede fradrag ligger over timegrænsen på 128 timer, har medlemmet ikke ret til efterløn for måneden (den samlede udbetaling er 0,00) og der reguleres for de 30,33 timer (modregning på grund af mindsteudbetalingsregel), som er udbetalt ved månedsudbetalingen. Reguleringen foretages efter samme procedure som på dagpenge, der er beskrevet i Kogebog for regulering på i de efterfølgende udbetalinger. 9

10 Eksempel 5 (måned 2) Trin 1: I måned 2 (oktober 2017) arbejder medlemmet også 130 timer i måneden og disse fordeles igen ligeligt på mandag torsdag. Igen sker der en udbetaling af efterløn ved månedsudbetalingen. NB! Eksemplet viser alene udbetalingsgrundlaget derfor vises ikke, at der sker en regulering af udbetalingen for måned 1 svarende til de 30,33 timer i udbetalingen for måned 2. Trin 2: Ved samkøring med Indkomstregistret konstateres medlemmets løn på 200 kr./timen. Den 16. oktober krydser medlemmet beløbsgrænsen for det lempede fradrag på kr. Timer forud for denne dato indgår i det lempede fradrag (i alt 57,89 timer) og der sker almindeligt time-for-time fradrag fra denne dato og resten af måned 2 (for i alt 72,11 timer). Medlemmet får lempet fradrag for 7,56 timer og en samlet udbetaling på 37,89 timer, svarende til en efterbetaling for (37,89 30,33) 7,56 timer. 10

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn.

Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Om at få efterløn Denne vejledning giver dig et overblik over hvilke betingelser, du skal opfylde, for at du kan gå på efterløn. Vejledningen beskriver også, hvordan reglerne er, mens du er på efterløn

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn Bekendtgørelse om fradrag i efterløn I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 784 af 3121. januar juni 2017, og efter forhandling

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Rundskrivelse nr. 77/06

Rundskrivelse nr. 77/06 Rundskrivelse nr. 77/06 15. december 2006 Ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn Hermed udsendes i endelig korrektur ny bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn. Ændringerne er

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 h, stk. 6, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 12, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Formateret: Skrifttype: Fed Formateret: Skrifttype: Fed I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15,

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn BEK nr 1576 af 17/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-11297

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Min A-Kasse Efterlønskompas Efterlønskompas Min A-Kasse 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for regulering af dagpenge... 5 2.1. Regulering (tilbagebetaling)...

Læs mere

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til gå hjemmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til gå hjemmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Dias fra efterlønsmøder foråret 2014 Mødets indhold Efterlønsreformen fra 2012 Efterlønsalderen Betingelser for

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født i 1952 og 1953 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født i 1952 og 1953 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den fleksible efterløn 1 3. Hvad er et efterlønsbevis? 2 4. Hvornår har du ret til et efterlønsbevis?

Læs mere

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Du kan trække dig tilbage lidt efter lidt... Efterlønsbevis... Når du har fået dit efterlønsbevis... Søg om din efterløn... Fuldtid eller deltid... Satser

Læs mere

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/ kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for, at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet OBS: Indeholder nye regler, der træder i kraft 1. juli 2017. Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet 2 Efterlønskompas Efterlønskompas 3 INDHOLD EFTERLØNSBEVIS 5 De fire vigtigste betingelser 5 Indkomst- og beskæftigelseskrav 5 Efterlønsbidrag 5 Din efterlønsalder

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE

Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Om at få... fleksibel efterløn FAGLIG FÆLLES AKASSE Indhold Efterlønsordningen er fleksibel... Efterlønsbevis... Ret til efterløn... Fuldtid eller deltid... Efterlønssatser... 2-års-reglen - skattefri

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN for dig, der er født før 1956 Fleksibel efterløn - for dig der er født før 1956 Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den fleksible efterløn... 2 3. Efterløns- og folkepensionsalder...

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg

Velkommen til fyraftensmøde. Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Velkommen til fyraftensmøde om EFTERLØN Få styr på: Din efterløn Dine muligheder Dine valg Mødets indhold Præsentation Lidt om efterlønshistorien Efterlønsalderen Betingelser for bevis og efterløn Efterlønsbidraget

Læs mere

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG UDBETALING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG UDBETALING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Procesbeskrivelse side 7 Redaktionel

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at få fleksibel efterløn INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN FLEKSIBLE EFTERLØN...3 3. HVAD ER ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4. HVORNÅR HAR DU RET TIL ET EFTERLØNSBEVIS?...3 4.1.

Læs mere

Vejledning om fradrag i efterløn

Vejledning om fradrag i efterløn Beskæftigelsesudvalget 2017-18 L 77 Bilag 6 Offentligt Vejledning om fradrag i efterløn I bekendtgørelse nr. 403 af 26. april 2017 er der fastsat regler om fradrag i efterløn. I denne vejledning uddybes

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Efterløn og skattefri præmie

Efterløn og skattefri præmie A-KASSE Efterløn og skattefri præmie En blød overgang til din tilværelse som pensionist JANUAR 2018 Indhold Forord 3 Den fleksible efterløn 4 Økonomiske fordele 4 Efterlønsbevis 6 Hvad er et efterlønsbevis?

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49 og 68, stk. 2, i lov om sygedagpenge,

Læs mere

Vejledning om satser m.v. 2016

Vejledning om satser m.v. 2016 VEJ nr 904 af 8/0/06 (Gældende) Udskriftsdato:. oktober 06 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. Senere ændringer

Læs mere

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet

Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Seniormøde 2015 Uddannelsesforbundet Program Efterlønnen FTF-A Hvem er vi? Efterlønsreformen Efterlønskrav Efterlønsbevis Almindelig/LAV efterløn Udskudt/HØJ efterløn Skattefripræmie Fravalg af efterløn

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN

EFTERLØN. Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN EFTERLØN For dig so m er født 1. jan-30. juni 195 4 Fleksibel efterløn skal få os til at arbejde længere BUPL A-KASSEN Reglerne om efterløn er et kompliceret kludetæppe af lovændringer. Men a-kassens Efterløns-

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Eksempel 3 juli Korrigeret regnefejl i tællerdata

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har konkrete

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1420 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030498

Læs mere

Rundskrivelse nr. 81/03

Rundskrivelse nr. 81/03 Rundskrivelse nr. 81/03 27. november 2003 Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2004 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Satsreguleringsprocenten

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999)

Om at få efterløn. (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Om at få efterløn (Hvis du er fyldt 60 år før 1. juli 1999) Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Indledning Efterlønsordningen er ændret pr. 1. juli 1999. Men da du er fyldt 60 år før

Læs mere

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011).

Efterløn. Vejledning om efterløn. Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). Efterløn Vejledning om efterløn Reglerne efter fremsættelse af lovforslag om efterlønsforliget fra 2011 (lovforslag 19/2011). December 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012

Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterløn og tilbagetrækningsreform marts 2012 Efterlønsbevis For at få et efterlønsbevis, skal du have ret til efterløn have ret til dagpenge (1924 timer inden for de sidste 3 år) være til rådighed for

Læs mere

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959

Efterløn. For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 Efterløn For medlemmer født i perioden 1/1 1956-30/6 1959 1 Indhold 3 Tilbagetrækningsreformen 1/1 2012 7 Efterløn 8 2 års-regel 9 Hvornår kan du få efterløn 12.. Medlemskab og efterlønsbidragsbetaling

Læs mere

VÆRD AT VIDE - om efterløn

VÆRD AT VIDE - om efterløn VÆRD AT VIDE - om efterløn I denne brochure har vi samlet hovedreglerne om den fleksible efterløn. Brochuren er til dig, der overvejer, om du vil på efterløn inden for de nærmeste år, eller har besluttet,

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 623 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/04353 Senere

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957

Janne Nielsen. Specialkonsulent 3318 4957 Janne Nielsen Specialkonsulent 3318 4957 DAGPENGE eller EFTERLØN Dagpenge fra IAK Tilmeld dig som ledig dagpengemodtager den 1. ledige dag! Enten på adressen www.jobnet.dk eller på det lokale jobcenter

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

UDKAST. Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. UDKAST Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I medfør af 6, stk. 2, 24 c, stk. 2, 32, stk. 5, 46, stk. 2, 47, stk. 2, 49, 51, stk. 4 og 68, stk. 2, i lov om

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. BEK nr 1510 af 08/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/15278

Læs mere

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige

Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Om Beregning af dagpenge eller efterløn til selvstændige Ledernes arbejdsløshedskasse 4 udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord... 3 2. Betingelser for satsberegning... 3 3. Hvis du har drevet virksomheden

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om fleksydelse 2011/1 LSF 21 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., J.nr. 2011-0011775 Fremsat den 21. november 2011 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Efterlønsordningens Faldgruber

Efterlønsordningens Faldgruber Efterlønsordningens Faldgruber Velkommen til arrangement med Lederne København Nord Tirsdag den 6. oktober 2009 Oplægsholdere Ulrik Frese & Brian Kjøller fra Team Efterløn 1 EFTERLØN 1. Hvad er efterløn

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget.

Høringssvarene har ikke givet anledning til ændringer i lovforslaget. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 2 Bilag 1 Offentligt N O T A T September 2013 Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere