Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri"

Transkript

1 Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside for yderligere oplysninger. 1

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 2 2 Generelle overvejelser i forhold til specialet Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af specialevejledningen hos ansøger Beskrivelse af den planlagte organisering af 4 akutområdet i forhold til specialet Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer og sygehusmatrikler Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer Implementering Udvikling og fremtidsplaner 6 3 Specialets hovedfunktionsniveau Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i specialet Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet 9 4 Specialets regionsfunktionsniveau Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet Formaliseret samarbejde Udefunktioner Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet 13 5 Specialets højtspecialiserede niveau Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner i specialet Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af højtspecialiserede funktioner i specialet Formaliseret samarbejde Udefunktioner Andre oplysninger vedr. højtspecialiserede funktioner i specialet 17 2

3 2 Generelle overvejelser i forhold til specialet 2.1 Indledende overordnet redegørelse for implementeringen af specialevejledningen hos ansøger Der efterspørges en kort redegørelse for, hvordan specialevejledningen, på tværs af hovedfunktionsniveau, regions- og højtspecialiseret niveau, er implementeret i regionen/på det private sygehus, herunder eventuelle udfordringer (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus allerede er godkendt til varetagelse af specialfunktioner i specialet) Børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien er organiseret som ét hospital beliggende på flere matrikler i Region Midtjylland. Dog varetages behandling af Komplicerede somatoforme lidelser og dissociative lidelser for unge på Afdelingen for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, på hovedfunktionsniveau. Der er ønske om at styrke samarbejdet på dette område yderligere i fremtiden. Børne- og ungdomspsykiatrien er med undtagelse af Funktionelle lidelser organiseret som én afdeling beliggende på tre matrikler i Region Midtjylland: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg Der varetages behandling på hovedfunktionsniveau på alle matriklerne. Alle regionsfunktioner i specialevejledningen af 8. september 2015 varetages på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Enkelte regionsfunktioner varetages endvidere på matriklen i Herning, mens én enkelt regionsfunktion varetages på matriklen i Viborg. Samtlige højtspecialiserede funktioner i specialevejledningen af 8. september 2015 varetages på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov behandler alle patienter med spiseforstyrrelser uanset alder. Specialet varetager således både egne specialiserede funktioner vedrørende spiseforstyrrelser samt specialfunktioner vedrørende spiseforstyrrelser inden for voksenpsykiatrien Sundhedsstyrelsen har godkendt regionsfunktionen Spæd- og småbørnspsykiatri (0-3 årige) og den højtspecialiserede funktion Ungdomsretspsykiatrisk funktion vedr. mentalobservationer og dom til behandling under indlæggelse til selvstændig varetagelse i Region Midtjylland. Jf. den gældende specialevejledning er der imidlertid organiseret et formaliseret samarbejde med Region Nordjylland om regionsfunktionen for Spæd- og småbørnspsykiatri og Region Syddanmark om den højtspecialiserede funktion for Ungdomsretspsykiatri, som begge forventes videreført med den reviderede specialevejledning. Alle de tildelte regionsfunktioner og højtspecialiserede funktioner inden for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland er implementeret i overensstemmelse med principperne og kravene i den gældende specialevejledning. 3

4 Det skal dog nævnes, at til trods for at behandlingen bliver varetaget på et højt fagligt niveau som regionsfunktion eller højtspecialiseret funktion i børne- og ungdomspsykiatrien, opleves der udfordringer med korrekt registrering af behandlingen på det rette specialiseringsniveau. Derfor vil indsatsen og fokus yderligere blive styrket på registreringen af funktionsniveauerne. Det skal desuden bemærkes, at der fra den gældende til den reviderede specialevejledning er foretaget ændringer i blandt andet grupperingen af diagnoserne for den enkelte specialfunktion og skønnet incidens på landsplan. Til trods for, at den aktuelle volumen i de indsendte ansøgningsskemaer er opgjort for specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, vil den aktuelle volumen for flere af funktionerne således ikke stemme overens med den skønnede incidens i den reviderede specialevejledning, da registreringen af specialfunktionerne henføres til den gældende specialevejledning. 2.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af akutområdet i forhold til specialet Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan organiseringen af akutområdet overordnet opfylder anbefalinger og krav i denne specialevejledning Akutte indlæggelser sker for nuværende via de visiterede psykiatriske modtagelser i Region Midtjylland, hvilket for børne- og ungdomspsykiatrien er på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers matrikler på Aarhus Universitetshospital, Risskov og i Herning. Børne- og ungdomspsykiatrien skal implementeres i to af Region Midtjyllands 5 akutmodtagelser, og børne- og ungdomspsykiatrien vil således ultimo 2019 være implementeret i følgende 2 akutmodtagelser i regionen: Aarhus Universitetshospital Det nye samlede hospital i Vest, Gødstrup For mere uddybende beskrivelse af organiseringen af akutområdet i Region Midtjylland henvises til overliggernotatet. 2.3 Beskrivelse af sammenhængen i specialet på tværs af funktionsniveauer og sygehusmatrikler Der efterspørges en beskrivelse af, hvordan patientforløb organiseres på tværs af funktionsniveauer, herunder organiseringen af behandling på tværs af sygehusmatrikler i regionen. Region Midtjylland er generelt kendetegnet ved et tæt og velfungerende samarbejde såvel på tværs af funktionsniveauer som på tværs af specialer. Hvis det vurderes, at en patient inden for børne- og ungdomspsykiatrien har behov for at blive behandlet på et højere eller lavere specialiseringsniveau, sendes en henvisning internt i børne- og ungdomspsykiatrien til den matrikel/det rette afsnit på det nødvendige specialiseringsniveau, som forventes at skulle varetage den videre behandling af patienten. 4

5 For eksterne parter som fx kommunerne, praktiserende læger og andre regioner er der imidlertid én fælles indgang, idet henvisninger til børne- og ungdomspsykiatrien sendes til Psykiatriens Centrale Visitation, som visiterer patienten til det rette behandlingstilbud på det nødvendige specialiseringsniveau. For at sikre det gode behandlingsforløb fortsætter patienten sin behandling i det henvisende behandlingstilbud, indtil patienten har modtaget en tid til behandling i det fremadrettede behandlingstilbud/specialiseringsniveau. Region Midtjylland har endvidere stor opmærksomhed på patientens samlede helbredstilstand, og derfor er forstærket integration og samarbejde mellem psykiatri og somatik et konstant fokusområde i regionen. Hvis en patient inden for børne- og ungdomspsykiatrien vurderes at have en samtidig somatisk sygdom, sendes derfor en henvisning til det hospital, der varetager behandlingen på det rette specialiseringsniveau. Der er også aftaler mellem behandlingspsykiatrien og somatikken om, at behandlingspsykiatrien både akut og planlagt går tilsyn af patienter, der er indlagte på somatiske afdelinger. Der er udarbejdet fælles regionale og fælles psykiatriske retningslinjer for blandt andet tilsyn af patienter og visitation af patienter både på tværs af specialer og inden for samme speciale. 2.4 Beskrivelse af sammenhængen til andre specialer Der efterspørges beskrivelse af, hvordan samarbejdet med andre relevante specialer er sikret/sikres fremadrettet med særligt fokus på specialer på forskellige matrikler Børne- og ungdomspsykiatrien har med den gældende specialevejledning et velfungerende samarbejde med følgende specialer, som vil blive videreført med den nye specialevejledning: Psykiatri Anæstesiologi med intensiv niveau 2 Kirurgi Pædiatri Neurologi Intern medicin Behovet for og formen af samarbejdet på tværs af specialer er forskellig for hver enkelt patient og i løbet af en patients behandlingsforløb, og derfor tager samarbejdet mellem specialerne udgangspunkt i det enkelte unikke tilfælde. Samarbejdet og opmærksomheden på tidlig opsporing af en eventuel somatisk sygdom sikres imidlertid altid ved, at patienterne i forbindelse med det indledende behandlingsforløb bliver screenet for KRAM-faktorer og somatisk sygdom. I Region Midtjylland understøtter samlingen af Aarhus Universitetshospital på én matrikel i Skejby og samlingen af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning, Regionspsykiatrien Vest og Hospitalsenheden Vest i Gødstrup integration og et tættere fysisk samarbejde mellem 5

6 behandlingspsykiatrien og somatikken i både de fælles akutmodtagelser og den øvrige behandling af patienterne. Der henvises til afsnit 2.3 for oplysninger om samarbejde på tværs af specialer. 2.5 Implementering Der efterspørges en detaljeret plan for implementering af de specialfunktioner i specialeansøgningen, som ikke aktuelt varetages, men som ønskes varetaget, herunder en præcis angivelse af tidshorisont (måned/år). Med henvisning til vedlagte excel-skema med detaljerede informationer for børne- og ungdomspsykiatrien varetages alle regionsfunktionerne med undtagelse af funktionen for Somatoforme tilstande og alle de højtspecialiserede funktioner allerede på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland har allerede en stor tværfaglig ekspertise i den enkelte nye regionsfunktion for Somatoforme tilstande i den reviderede specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatrien af 1. juni 2015 og vil derfor kunne implementere alle de ansøgte specialfunktioner med godkendelsen af funktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Udvikling og fremtidsplaner Der efterspørges overvejelser over den fremadrettede udvikling af specialet i regionen/på privathospitalet med fokus på organisatoriske overvejelser, planer om nybyggeri, faglige satsningsområder og lign. Region Midtjylland og herunder børne- og ungdomspsykiatrien arbejder generelt udviklingsorienteret for, at patienterne kan tilbydes den bedste og nyeste behandling. Af tiltag og indsatsområder de kommende år kan eksempelvis nævnes: Samlingen af hospitaler og specialer i de to nye hospitalsbyggerier i henholdsvis Skejby og Gødstrup, som skaber et tættere samarbejde mellem specialer og dermed kan bidrage til en mere helhedsorienteret behandling af patienterne. Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger til en styrket akutstruktur fra 2007 etablerer Region Midtjylland i de kommende år 5 akutmodtagelser i regionen, som skal sikre alle akutte patienter en ensartet og høj kvalitet døgnet rundt samt bedre mulighed for et sammenhængende patientforløb på tværs af specialer. Med henvisning til Psykiatriplan bedre behandling længere liv til flere med psykisk sygdom for Region Midtjylland er et af indsats- og udviklingsområderne i behandlingspsykiatrien en større inddragelse af patienten og de pårørende og herunder at 6

7 understøtte patienten til at tage aktiv del i og ansvar for egen sundhed for så vidt muligt at være hovedaktør i eget liv. Et fortsat udviklingsområde i Region Midtjylland er endvidere omlægning af stationær behandling til ambulant behandling, hvorfor større inddragelse af patienter og pårørende og fokus på egenomsorg jf. ovenstående er vigtige udviklingstendenser. Derfor har behandlingspsykiatrien i Region Midtjylland også stor fokus på udviklingen af nye behandlingsformer og teknologiske løsninger, som også kan understøtte muligheden for, at patienten så vidt muligt kan blive i eget hjem. Der arbejdes også på fortsat at styrke og udvikle samarbejdet med kommunerne og praksissektoren gennem såvel faste samarbejdsmøder som i det daglige arbejde for at styrke det sammenhængende patientforløb. 7

8 3 Specialets hovedfunktionsniveau NB! Der skal ikke ansøges om varetagelse af hovedfunktioner indenfor specialet, men varetagelsen af hovedfunktionsniveauet ønskes beskrevet nedenfor. 3.1 Overordnet beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne i specialet Der efterspørges bl.a. en beskrivelse af varetagelsen af hovedfunktionsniveauet i specialet, herunder på hvilke sygehusmatrikler hovedfunktionerne varetages. Følgende matrikler i Region Midtjylland varetager børne- og ungdomspsykiatrisk behandling på hovedfunktionsniveau: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg. 3.2 Overordnet beskrivelse af opfyldelsen af anbefalinger til varetagelsen af hovedfunktioner i specialet Beskrivelsen bør tage udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger i specialevejledningen. Med henvisning til anbefalingerne og kravene til varetagelse af specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning og udgivelsen Specialeplanlægning begreber, principper og krav, kan Region Midtjylland bekræfte, at børne- og ungdomspsykiatrien lever op til de generelle forudsætninger og krav til varetagelse af behandlingen på hovedfunktionsniveau og specifikt at: børn og unge, som har forsøgt selvmord, haft overvejelser herom eller på anden måde har udvist selvmordsadfærd, bliver henvist til ambulant behandling. børn og unge med akut selvmordsfare bliver henvist til akut behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i regionen. personalet i børne- og ungdomspsykiatrien løbende efteruddannes og både har de relevante kompetencer og den nødvendige erfaring til at varetage specialets patienter. hovedfunktionsniveauet kan få assistance af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri inden for kort tid. børne- og ungdomspsykiatrien jf. punkt 2.3 og 2.4 har et velfungerende samarbejde med de relevante specialer. 8

9 Vedligeholdelsesbehandling vil for flere regionsfunktioner, hvor muligheden står angivet i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, blive varetaget på hovedfunktionsniveauet i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveauet. 3.3 Andre oplysninger vedr. hovedfunktioner i specialet Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger, kan de anføres her. Ingen yderligere oplysninger. 9

10 4 Specialets regionsfunktionsniveau 4.1 Kort redegørelse for varetagelsen af regionsfunktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Der efterspørges en redegørelse for, hvordan regionsfunktioner i specialevejledningen er implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus allerede er godkendt) Der er i den gældende specialevejledning tildelt regionsfunktioner inden for børne- og ungdomspsykiatri på følgende matrikler i Region Midtjylland: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Herning Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Viborg Jf. punkt 2.1 varetages alle regionsfunktioner i den gældende specialevejledning af 8. september 2015 på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Enkelte regionsfunktioner varetages på matriklen i Herning, mens én enkelt regionsfunktion varetages på matriklen i Viborg. Alle de tildelte regionsfunktioner inden for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland er implementeret i overensstemmelse med principperne og kravene i den gældende specialevejledning. 4.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af regionsfunktionerne i specialet Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af regionsfunktionerne, herunder på hvilke sygehusmatrikler regionsfunktionerne ønskes varetaget og begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, hvordan de ansøgte sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af regionsfunktionerne. Region Midtjylland søger samtlige regionsfunktioner i den reviderede specialevejledning for børneog ungdomspsykiatrien af 1. juni 2015 varetaget på udelukkende Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, idet Region Midtjylland ønsker at sikre den tilstrækkelige volumen og ekspertise til at opretholde en specialiseret behandling af høj kvalitet, og at Aarhus Universitetshospital også fremover udgør rammen om den specialiserede behandling. 4.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af regionsfunktioner i specialet 10

11 Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til varetagelse af regionsfunktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for hver sygehusmatrikel, som planlægges at varetage regionsfunktioner. Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav til varetagelse af specialfunktioner i specialet. Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om varetagelse beskrives det desuden nedenfor. Besvarelse for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov: Samtlige regionsfunktioner for børne- og ungdomspsykiatrien søges jf. punkt 4.2 varetaget udelukkende på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov for at kunne sikre, at der kan tilbydes en specialiseret behandling af høj faglig kvalitet under hensynstagen til en effektiv ressourceudnyttelse. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov varetager allerede alle regionsfunktionerne med undtagelse af funktionen for Somatoforme tilstande og har en stor tværfaglig ekspertise til at varetage den enkelte nye regionsfunktion i den reviderede specialevejledning på et højt fagligt niveau. Med henvisning til anbefalingerne og kravene til varetagelse af funktionerne i den reviderede specialevejledning og udgivelsen Specialeplanlægning begreber, principper og krav, kan Region Midtjylland bekræfte, at børne- og ungdomspsykiatrien lever op til de generelle forudsætninger og krav til varetagelse af behandlingen på regionsfunktionsfunktionsniveau og specifikt at: kravene for hovedfunktionsniveauet ligeledes gælder som krav for regionsfunktionsniveauet. de beskrevne kriterier for henvisning fra hovedfunktionsniveauet til regionsfunktionsniveauet anvendes, hvor det står angivet i den reviderede specialevejledning fra 1. juni der for behandling på regionsfunktionsniveau er en særlig viden om psykopatologi, særlige kompetencer inden for behandling, herunder psykofarmakologi, miljøterapi, psykoedukation og samtidig behandling af somatisk psykisk lidelse samt mulighed for døgnindlæggelse. regionsfunktionsniveauet samarbejder med andre relevante specialer på relevant specialiseringsniveau jf. punkt 2.3 og 2.4 regionsfunktionsniveauet kan få assistance af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri inden for kort tid. Regionsfunktionerne kan jf. punkt 2.5 implementeres med godkendelsen af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Jf. punkt 3.2 vil vedligeholdelsesbehandling for flere regionsfunktioner, hvor muligheden står angivet i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, blive varetaget på hovedfunktionsniveauet i et formaliseret samarbejde med regionsfunktionsniveauet. 11

12 Opgørelse af data i excel-skema til specialeansøgningen Region Midtjylland har opgjort dataene for antal nye patienter og antal patientforløb i excelskemaet for børne- og ungdomspsykiatrien på følgende måde, hvilket Sundhedsstyrelsen også er orienteret om under ansøgningsprocessen: Aktuelt antal nye patienter per år (tal): Defineres som antal opstartede forløb per år (dvs. at samme patient godt kan tælle for flere forløb). Aktuelt antal patientforløb per år (tal): Defineres som alle forløb per år (herunder også forløb der er opstartet i tidligere år) Efter aftale med Sundhedsstyrelsen er der ikke udfyldt data for Aktuelt antal procedurer per år (antal) og Forventet antal procedurer per år (antal), idet antal ambulante besøg og antal sengedage for funktionerne ikke er relevante oplysninger for Sundhedsstyrelsen med henblik på at kunne vurdere varetagelsen af specialfunktionerne. Samtidig har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det ikke er nødvendigt at angive Forventet antal patientforløb per år, hvorfor dette endvidere er undladt, da disse data i højere grad vil være baseret på et skøn. Endeligt skal det nævnes, at der fra den gældende til den reviderede specialevejledning er foretaget flere ændringer i blandt andet diagnoserne for den enkelte specialfunktion og skønnet incidens på landsplan. Til trods for at den aktuelle volumen i vedhæftede excel-skema er opgjort for specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, vil den aktuelle volumen for flere funktioner således ikke stemme overens med det skønnedes incidens i den reviderede specialevejledning, da registreringen af specialfunktionerne henføres til den gældende specialevejledning. Samtidig er det erfaret, at tillægskoden for regionsfunktionsniveauet ikke konsekvent er blevet registreret for alle patienter, hvilket kan have en indvirkning på validiteten af dataene for den aktuelle volumen. 4.4 Formaliseret samarbejde Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete funktioner, det drejer sig om. Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav tilgængelig fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Region Midtjylland søger ikke selv om funktioner for børne- og ungdomspsykiatrien, der skal varetages i et formaliseret samarbejde. Region Midtjylland søger om selvstændig varetagelse af regionsfunktionen for Spæd- og småbørnspsykiatri, 0-3 år (inkl.), men jf. punkt 2.1 forventes det formaliserede samarbejde efter aftale med Region Nordjylland videreført med den reviderede specialevejledning af 1. juni Region Midtjylland har den nødvendige ekspertise og ressourcer til at understøtte Region Nordjylland i varetagelsen af behandlingen for målgruppen, herunder blandt andet i forhold til uddannelse og udveksling af personale. 12

13 Region Midtjylland har endvidere indgået aftale med Region Syddanmark om, at Region Midtjylland kan varetage behandlingen for børn og unge med Tourettes syndrom fra Region Syddanmark, som hører under regionsfunktionen Komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourettes syndrom. Region Midtjylland har både ekspertisen og ressourcerne til at varetage behandlingen af målgruppen for både Region Midtjylland og Region Syddanmark. Der er udarbejdet samarbejdsaftaler med både Region Nordjylland og Region Syddanmark i henhold til ovenstående, som kan rekvireres ved behov. 4.5 Udefunktioner Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. Region Midtjylland ønsker i begrænset omfang at kunne tilbyde udefunktion på matriklerne i Herning og Viborg for patienter, der har meget vanskeligt ved at modtage den specialiserede behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov har såvel de fysiske som faglige ressourcer til i begrænset omfang at kunne tilbyde udebehandling på matriklerne i Viborg og Herning, hvor det findes nødvendigt for patienter, som hører under følgende regionsfunktioner: Skizofreni hos børn og unge på 12 år og ældre. Affektive lidelser, angst og OCD, hvor et/flere af ovenstående kriterier 1-4 er opfyldt samt manisk enkeltepisode eller bipolar lidelse, som ikke er sekundær til anden lidelse. Psykiatriske tilstande med komplicerende mental retardering, hvor udredning og/eller behandling er særligt vanskeligt fx pga. adfærdsproblemer eller kommunikative vanskeligheder. Komplekse neuropsykiatriske tilstande indenfor ADHD, autismespektrumforstyrrelse og Tourette syndrom. Spæd- og småbørnspsykiatri, 0-3 år (inkl.). 4.6 Andre oplysninger vedr. regionsfunktioner i specialet Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte regionsfunktioner, særlig forskningsaktivitet eller lign. Ingen yderligere oplysninger. 13

14 5 Specialets højtspecialiserede niveau 5.1 Kort redegørelse for varetagelsen af højtspecialiserede funktioner som regionen/det private sygehus allerede er godkendt til, og som ønskes genansøgt Der efterspørges en redegørelse for, hvordan højtspecialiserede funktioner i specialevejledningen er implementeret i regionen/på det private sygehus (kun relevant hvis regionen/ det private sygehus allerede er godkendt) Jf. punkt 2.1 varetages alle højtspecialiserede funktioner i den gældende specialevejledning af 8. september 2015 på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Alle de tildelte højtspecialiserede funktioner inden for børne- og ungdomspsykiatrien i Region Midtjylland er implementeret i overensstemmelse med principperne og kravene i den gældende specialevejledning. 5.2 Beskrivelse af den planlagte organisering af højtspecialiserede funktioner i specialet Der efterspørges en beskrivelse af den overordnede organisering og varetagelse af de højtspecialiserede funktioner, herunder på hvilke sygehusmatrikler højtspecialiserede funktioner ønskes varetaget og begrundelsen herfor, samt hvis der ansøges for flere sygehusmatrikler, hvordan de ansøgte sygehusmatrikler så vil samarbejde om varetagelsen af de højtspecialiserede funktioner. Region Midtjylland søger alle højtspecialiserede funktioner med undtagelse af funktionen for Svær kønsidentitetsforstyrrelse, herunder ønske om kønsskifte hos børn og unge i den reviderede specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatrien af 1. juni 2015 varetaget udelukkende på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov, idet Region Midtjylland ønsker at sikre den tilstrækkelige volumen og ekspertise til at opretholde en specialiseret behandling af høj kvalitet, og at Aarhus Universitetshospital også fremover udgør rammen om den specialiserede behandling. 5.3 Matrikelspecifik beskrivelse af opfyldelse af krav til varetagelsen af højtspecialiserede funktioner i specialet Der efterspørges en redegørelse for, hvordan kravene i Sundhedsstyrelsens specialevejledning til varetagelse af højtspecialiserede funktioner indenfor specialet opfyldes. Redegørelsen skal ske for hver sygehusmatrikel, som planlægges at varetage højtspecialiserede funktioner. Afsnittet skal supplere og uddybe oplysningerne i excel-skemaerne, som indsendes for hver 14

15 sygehusmatrikel. Alle relevante tal-data og ja/nej-besvarelser indtastes i excel-skemaet, og det beskrives nedenfor, hvorledes det enkelte sygehus samlet set lever op til specialevejledningens krav til varetagelse af specialfunktioner i specialet. Hvis der i det indtastede data i excel-skemaet, er afvigelser fra specialevejledningens krav om varetagelse beskrives det desuden nedenfor. Besvarelse for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov: Alle højtspecialiserede funktioner inden for børne- og ungdomspsykiatrien med undtagelse af funktionen for Svær kønsidentitetsforstyrrelse, herunder ønske om kønsskifte hos børn og unge søges jf. punkt 5.2 varetaget udelukkende på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov for at kunne sikre, at der kan tilbydes en specialiseret behandling af høj faglig kvalitet under hensynstagen til en effektiv ressourceudnyttelse. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Aarhus Universitetshospital, Risskov varetager allerede alle de højtspecialiserede funktioner og har en stor robusthed i form af både den faglige ekspertise og de nødvendige ressourcer til at varetage funktionerne. Med henvisning til anbefalingerne og kravene til varetagelse af specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning og udgivelsen Specialeplanlægning begreber, principper og krav, kan Region Midtjylland bekræfte, at børne- og ungdomspsykiatrien lever op til de generelle forudsætninger og krav til varetagelse af behandlingen på højtspecialiseret funktionsniveau og specifikt at: kravene for regionsfunktionsniveauet ligeledes gælder som krav for det højtspecialiserede funktionsniveau. de beskrevne kriterier for henvisning fra regionsfunktionsniveauet til det højtspecialiserede funktionsniveau anvendes, hvor det står angivet i den reviderede specialevejledning fra 1. juni det højtspecialiserede funktionsniveau samarbejder med andre relevante specialer på relevant specialiseringsniveau jf. punkt 2.3 og 2.4. det højtspecialiserede funktionsniveau kan få assistance af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri inden for kort tid. De højtspecialiserede funktioner kan jf. punkt 2.5 implementeres med godkendelsen af specialfunktionerne og den nye specialevejlednings ikrafttræden pr. 1. januar Opgørelse af data i excel-skema til specialeansøgningen Region Midtjylland har opgjort dataene for antal nye patienter og antal patientforløb i excelskemaet for børne- og ungdomspsykiatrien på følgende måde, hvilket Sundhedsstyrelsen også er orienteret om under ansøgningsprocessen: Aktuelt antal nye patienter per år (tal): Defineres som antal opstartede forløb per år (dvs. at samme patient godt kan tælle for flere forløb). Aktuelt antal patientforløb per år (tal): Defineres som alle forløb per år (herunder også forløb der er opstartet i tidligere år) 15

16 Efter aftale med Sundhedsstyrelsen er der ikke udfyldt data for Aktuelt antal procedurer per år (antal) og Forventet antal procedurer per år (antal), idet antal ambulante besøg og antal sengedage for funktionerne ikke er relevante oplysninger for Sundhedsstyrelsen med henblik på at kunne vurdere varetagelsen af specialfunktionerne. Samtidig har Sundhedsstyrelsen oplyst, at det ikke er nødvendigt at angive Forventet antal patientforløb per år, hvorfor dette endvidere er undladt, da disse data i højere grad vil være baseret på et skøn. Den højtspecialiserede funktion for Børn på (0-5 år) med behov for psykofarmakologisk behandling, fraset behandling med melatonin indeholder alle børn på 0-5 år, som er registreret på højtspecialiseret funktion, da det ikke har været muligt at opgøre dataene for patienter med behov for psykofarmakologisk behandling. Derfor må det anførte antal i excel-skemaet forventes at være højere end reelt set for funktionen. Endeligt skal det nævnes, at der fra den gældende til den reviderede specialevejledning er foretaget flere ændringer i blandt andet diagnoserne for den enkelte specialfunktion og skønnet incidens på landsplan. Til trods for at den aktuelle volumen i vedhæftede excel-skema er opgjort for specialfunktionerne i den reviderede specialevejledning af 1. juni 2015, vil den aktuelle volumen for flere funktioner således ikke stemme overens med det skønnedes incidens i den reviderede specialevejledning, da registreringen af specialfunktionerne henføres til den gældende specialevejledning. Samtidig er det erfaret, at tillægskoden for regionsfunktionsniveauet ikke konsekvent er blevet registreret for alle patienter, hvilket kan have en indvirkning på validiteten af dataene for den aktuelle volumen. 5.4 Formaliseret samarbejde Såfremt funktioner i specialet søges varetaget i et formaliseret samarbejde med andre sygehusmatrikler i eller uden for regionen, bedes dette beskrevet og præciseret nærmere, herunder hvilke sygehusmatrikler, der indgår i det planlagte formaliserede samarbejde, og hvilke konkrete funktioner, det drejer sig om. Den konkrete aftale om formaliseret samarbejde kan eventuelt vedlægges, men dette er kun et krav, hvis det fremgår specifikt af ansøgningsmaterialets specialevejledning, jf. Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav tilgængelig fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Region Midtjylland søger ikke selv om funktioner inden for børne- og ungdomspsykiatrien, der skal varetages i et formaliseret samarbejde. Region Midtjylland søger om selvstændig varetagelse af den højtspecialiserede funktion for Ungdomsretspsykiatri, herunder mentalobservationer under indlæggelse og børn og unge med dom til behandling, men jf. punkt 2.1 forventes det formaliserede samarbejde efter aftale med Region Syddanmark videreført med den reviderede specialevejledning af 1. juni Region Midtjylland har den nødvendige ekspertise og ressourcer til at understøtte Region Syddanmark i varetagelsen af behandlingen for målgruppen, herunder blandt andet i forhold til uddannelse og udveksling af personale. 5.5 Udefunktioner 16

17 Såfremt der planlægges med brug af udefunktioner inden for specialet, skal dette beskrives nærmere, herunder hvilke konkrete funktioner det drejer sig om. Region Midtjylland ønsker i begrænset omfang at kunne tilbyde udefunktion på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Centers matrikel i Herning, hvor det findes nødvendigt for patienter, som hører under den højtspecialiserede funktion: Børn (på 0-5 år) med behov for psykofarmakologisk behandling fraset behandling med melatonin. 5.6 Andre oplysninger vedr. højtspecialiserede funktioner i specialet Såfremt regionen/privathospitalet har yderligere oplysninger eller bemærkninger som er særligt relevante for Sundhedsstyrelsens sagsbehandling, kan de anføres her. Der kan fx angives relevant dokumentation for kvalitet i varetagelsen af udvalgte højtspecialiserede funktioner, særlig forskningsaktivitet eller lign. Det er aftalt med Region Nordjylland, at nordjyske patienter, som skal modtage behandling på højtspecialiseret funktionsniveau, sendes til Region Midtjylland for at modtage behandling. Derfor er Region Nordjyllands befolkningsunderlag iberegnet det samlede befolkningsunderlag for de højtspecialiseret funktioner i Region Midtjyllands specialeansøgning. 17

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: X Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk farmakologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 7. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledning for Børne- og ungdomspsykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Neurokirurgi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 6. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne)

Bilag 1. Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) Bilag 1 Specialevejledninger for børne- og ungdomspsykiatrien og psykiatrien (ansøgningsversionerne) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Karkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Plastikkirurgi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: Geriatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 09.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner,

Der er selvstændige psykiatriske afdelinger, som alle allerede i dag varetager hovedfunktioner, !!" # $ # % &$ Efter gennemførelsen af strukturomlægninger i 2009 vil der blive modtaget voksenpsykiatriske patienter akut til vurdering og evt. indlæggelse i Regionspsykiatrien Herning, Regionspsykiatrien

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Region Nordjylland Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk biokemi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Anæstesiologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Anæstesiologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Klinisk immunologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Klinisk Immunologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Præciseringsnotat vedr. ansøgning om specialfunktioner

Præciseringsnotat vedr. ansøgning om specialfunktioner Præciseringsnotat vedr. ansøgning om specialfunktioner Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund... 1 s generelle bemærkninger... 2 Særligt vedr. regionernes ansvar... 2 Godkendelsesperioden...

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri. Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning Region Syddanmark Vedr. Børne- og ungdomspsykiatri Dato: 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. børne- og ungdomspsykiatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Børne- og ungdomspsykiatri Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri

Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri j.nr. 7-203-01-90/18 Specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Specialebeskrivelse Børne- og ungdomspsykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oftalmologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oftalmologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oftalmologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Reumatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. reumatologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner

Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S. Overliggernotat til Region Midtjyllands ansøgning om specialfunktioner Regionshuset Viborg Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Overliggernotat til Region

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Geriatri Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013

Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Forslag til specialfunktioner udvalgt til detaljeret statusrapport 2013 Speciale/område Funktion Begrundelse og forventninger til status 2013 Kirurgi Mavesæk og tolvfingertarm, benign øvre kirurgi Mavesæk

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk Biokemi Dato: X Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4.

$ % $'!!%( Århus Universitetshospital, Skejby varetager desuden enkelte højtspecialiserede funktioner, se afsnit 4. !""# $ % $!&% Der vil fortsat kun være én afdeling i Region Midtjylland, som varetager såvel højtspecialiserede funktioner som regions- og hovedfunktioner inden for plastikkirurgien. Afdelingen er placeret

Læs mere

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Regioner og private sygehuse har i marts 2011 søgt om godkendelse af varetagelse

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi. Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oto-rhino-laryngologi Dato: 15. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Oto-rhino-laryngologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialebeskrivelse Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske

Læs mere

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland

Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg j.nr. 7-203-05-92/1/KRSB Vedr. Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen i Region Midtjylland Region Midtjylland har sendt Omstilling til fremtidens sundhedsvæsen

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri

Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Opsamlende specialeansøgning Speciale: Pædiatri Region/privat udbyder: Dato: 16. februar 2011 1 1 Specialets hovedfunktionsniveau 1.1 Kort generel beskrivelse af den planlagte organisering af hovedfunktionerne

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Urologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Urologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Urologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 11. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 8. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr.

Specialeansøgning. Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri. Dato: MAJ 2009. Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Specialeansøgning Region: Region Syddanmark Vedr. speciale: Geriatri Dato: MAJ 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. geriatri 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet (max 3-4 sider)

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: lungesygdomme Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

Specialevejledning for Psykiatri

Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledning for Psykiatri Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

af speciale og det aktuelle

af speciale og det aktuelle !!"# "#$!% "%# Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser kombineret med misbrug

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 B 68 endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009

Specialeansøgning. Vedr. speciale: Intern Medicin: lungesygdomme. Dato: Den 26. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Intern Medicin: Dato: Den 26. maj 2009 1 1 Generelle overvejelser i forhold til specialet 1.1 Generelle overvejelser over den planlagte

Læs mere

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk

Disposition. 2 www.regionmidtjylland.dk Samarbejde mellem psykiatri og somatik set med psykiatriens øjne ved chefsygeplejerske Claus Graversen, Psykiatri og Social - torsdag den 9. september 2010 www.regionmidtjylland.dk Disposition 1. Samarbejde

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Radiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.01.2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Arbejdsmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 9.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015

Praktisk om specialeplanen og private. Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Praktisk om specialeplanen og private Sundhedsstyrelsen, 24. august 2015 Hvad er specialeplanlægning? centrale begreber og principper Regelgrundlag for specialeplanlægning Sundhedsloven (2007/10) 207-209

Læs mere

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009

Specialeansøgning. Region Syddanmark. Region udbyder: Vedr. speciale: Pædiatri. Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Pædiatri Dato: Den 29. maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. speciale pædiatri 1 1. Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Psykiatri Region/privat udbyder: Psykiatrien i Region Syddanmark Dato: 15. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Dermato-venerologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Dermato-venerologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Dermato-venerologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 10. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Lungesygdomme. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. lungesygdomme 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: hæmatologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: hæmatologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Intern medicin: hæmatologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Oto-rhino-laryngologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Plastikkirurgi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. plastikkirurgi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Oftalmologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark/ vedr. specialet Oftalmologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009

Specialeansøgning. Region udbyder: Region Syddanmark. Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin. Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning Region udbyder: Region Syddanmark Speciale: Intern medicin: infektionsmedicin Dato: 26.maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. infektionsmedicin 1 1. Generelle overvejelser

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle s rådgivning vedrørende Region Syddanmarks forslag til psykiatriplan Med brev af 6. november 2007 har Region Syddanmark fremsendt forslag til psykiatriplan Fremtidens

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk mikrobiologi Region/privat udbyder: Region Syddanmark Dato: 14.12.2015 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge

Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Middelfart, 23.9.2014 Behandlingspakker i psykiatrien Magnus Petersen, ledende overlæge Formål med pakkeforløb Formålet med pakkeforløbene er at sammentænke undersøgelse og behandling af høj kvalitet med

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Anæstesiologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 14. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi

Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gastroenterologi og hepatologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. gastroenterologi og hepatologi 1

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer

Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktion: Kompliceret angst og tvangslidelser I alt 53 timer Regionsfunktionens målgruppe Funktion: Komplicerede angst- og tvangslidelser Hoveddiagnose/bidiagnose: Målgruppen omfatter normalt begavede

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne:

Sundhedsstyrelsen skal gøre opmærksom på følgende ændringer i beskrivelsen af specialfunktionerne: TIL REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL GENERELT GODKENDELSESBREV Ansøgning om varetagelse af specialfunktioner i intern medicin: nefrologi Hermed følger s afgørelse vedr. ansøgning om varetagelse af specialfunktioner

Læs mere

Specialeplanen. Infomøde for private sygehuse, 28. oktober 2014

Specialeplanen. Infomøde for private sygehuse, 28. oktober 2014 Specialeplanen Infomøde for private sygehuse, 28. oktober 2014 Program fra. kl. 14-16 1. Hvad er specialeplanlægning v/ Enhedschef Søren Brostrøm, SST 2. Praktisk om ansøgningsrunden v/ Specialkonsulent

Læs mere

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020

Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Vedr. Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 Region Hovedstaden har den 23. marts 2011 sendt Forslag til Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring.

Læs mere

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret:

På de fem hospitaler er der fælles akutmodtagelser, hvor følgende specialer er repræsenteret: !!" # $ # % &$ Med hospitalsplanen for Region Midtjylland er det besluttet, at der vil være fem hospitaler med urologisk funktion i Region Midtjylland, herunder Århus Universitetshospital, der varetager

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Hovedstadens reviderede hospitals og psykiatriplan 2015 23. april 2015 Region Hovedstaden har den 4. februar 2015

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Neurologi Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. speciale Neurologi 1 1 Generelle overvejelser i forhold

Læs mere

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser.

Tilstedeværelse af specialet patologisk anatomi og cytologi er imidlertid ikke påkrævet på matrikler med fælles akutmodtagelser. !!" # $ # %&$ Med akutplan for Region Midtjylland er det fastlagt, at der skal være fælles akutmodtagelser 5 steder i regionen på Regionshospitalet Horsens, Regionshospitalet Randers, Regionshospitalet

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Specialevejledning for psykiatri

Specialevejledning for psykiatri j.nr. 7-203-01-90/19 Specialevejledning for psykiatri Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet.

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede

Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Hvordan opdager vi ADHD? Klinisk billede Småbørn: Udtalt hyperaktivitet Krav om umiddelbar behovstilfredstillelse Impulsivitet Udbrud Vanskeligt at lytte Ikke vedvarende leg Med stigende alder: Hyperaktivitet

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) 1. juni 2015 Revideret specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere