Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen"

Transkript

1 Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 26/03/2015 om vejgodstransportuddannelsen. 2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: Som konsekvens af reformen af erhvervsuddannelserne, er der beskrevet et standardiseret uddannelsesforløb for elever over 25 år (EUV). I de standardiserede forløb for EUV er den obligatoriske minimumsafkortning af varigheden på 10 % foretaget ved at godskrive alle for faget nr køreuddannelse til kat. B 1,5 uge. Yderligere er der reduceret ved at anvende faget nr Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods, varighed 4,0 uger frem for faget nr Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods, varighed 8,0 uger. Udover mindre sprogmæssige rettelser og præciseringer samt ændrede titler i enkelte fag i uddannelsen, er der sket følgende indholdsmæssige ændringer i vejgodstransportuddannelsen: Specialet kranfører, trin 2, er udgået af denne uddannelse og blevet en selvstændig kranuddannelse. På trin 1 er der sket følgende ændringer: Nr Sundhed for chauffører er udgået. Nr Farligt gods grunduddannelse er udgået. Nr Farligt gods, stykgods og tank, kl. 1, nyt fag. Nr Kundekontakt lastbilchauffør, nyt fag. Nr Kørekort kategori C, har ændret varighed fra 0,6 uge til 1,8 uge. Nr Transport med sættevogn, har fået nyt indhold og indeholder således også regler for modulvogntog. På trin 2 er der følgende ændringer for alle 4 specialer: Nr Grundfaget Iværksætteri og innovation er udgået. Nr Grundfaget Informationsteknologi er udgået. Nr Innovation og forandringsprocesser, nyt fag. Nr Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi, nyt fag. Der er mulighed for at tage faget på to niveauer. På trin 2 Godschauffør er der sket følgende ændringer: Nr Godschauffør er udgået. Nr Faglig specialisering for godschauffør, nyt fag. Nr Kørsel med temperaturfølsomt gods, nyt fag. Nr Internationale forhold og studietur har ændret varighed fra 0,2 uge til 0,4 uge. På trin 2 Renovationschauffør er der sket følgende ændringer: Nr Renovationschauffør er udgået 1

2 Nr Faglig specialisering for renovationschauffør, nyt fag. Nr Kran D, nyt fag. Nr IT teknologi kommunikation og dokumentation, nyt fag. På trin 2 Tankbilchauffør er der sket følgende ændringer: Nr Tankbilchaufføren er udgået Nr Faglig specialisering for renovationschauffører, nyt fag. Nr Tanktransport - manøvrering/ny teknologi, nyt fag. Nr Sikker betjening af tankbilens udstyr, nyt fag. På trin 2 Flyttechauffør er der sket følgende ændringer: Nr Flyttechaufføren er udgået. Nr Faglig specialisering for flyttechauffører, nyt fag. Nr Besigtigelse, tilrettelægning og planlægning af flytninger, nyt fag. Nr Flytteteknik, nyt fag. Nr Vejen som arbejdsplads, jf. udd. krav, nyt fag. Nr Flytteteknisk fremmedsprog, nyt fag. Afsluttende prøver Den teoretiske del af svendeprøven skal fremover bestås. Elever med en uddannelsesaftale, der omfatter både trin 2 og trin 3 skal til svendeprøve efter hvert trin. 3. Uddannelsens struktur Eksempel på model for en uddannelses struktur: Grundforløb 2 Hovedforløb Vejgodstransport Skole 20 uger Skole 1,8 uge Skole 7,9 uger Skole 7,8 uger Skole 5 uger Trin 1: Lastbilchauffør Trin 2: Chauffør med speciale Trin 3: Kørselsdisponent Skole 4 uger Skole 4,5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Skole 5 uger Bundne og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens eventuelle særlige krav til sikkerhedsuddannelse. Skolen tilrettelægger i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg placeringen af de enkelte fag på skoleperioderne. For detaljerede forslag til forløbsbeskrivelser henvises til grafiske oversigter som kan findes på EUV Uddannelsens samlede varighed fastsættes af skolen, ud fra hensynet til at der bør være en forholdsvis sammenhæng mellem afkortning af skoleuger og praktikuddannelsen. Følgende vejledende princip kan eventuelt anvendes ved fastsættelse af uddannelsens samlede varighed: eksempelvis udløser en uges skoleundervisning normalt en måned uddannelsestid. Kompetencevurderingen består af en generel vurdering og en individuel vurdering. Rammerne for den generelle vurdering, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1. 2

3 4. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Som hjælp og vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har TUR udarbejdet en uddannelsesbog, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperioderne samt praktikerklæringer. Bedømmelse og beviser mv. Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven har det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en vejledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre). 3

4 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Grundfag Samfundsfag Samfundsfag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Trin 1 Lastbilchauffør Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på 3,0 uger i alt 6 F 1,5 X 10 E 1,5 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Trin Kørekortuddannelse kat. B 1,5 uge Kørekortuddannelse kat. C 1,8 uge Farligt gods, stykgods og tank, kl National og international transport Grundlæggende Kvalifikationsudd, gods 2 Uden niveau 2 Uden niveau 3 Uden niveau 17,5 uger i alt 1,5 X 1,8 X 1,1 X 2 Rutineret 2 Uden niveau 8,0 X Trin 2 Trin 3 Kørselsdisponent 4

5 12896 Kørekort C/E Transport med sættevogn 6360 Fremmesprog for lastbilchauffører Kundekontakt lastbilchauffør 2 Uden niveau 1,8 X 2 Rutineret 4 Begynder 1 Rutineret 0,3 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Godschauffør 5390 Kranfører certifikat D 6372 Fremmedsprog 5391 Kvalitet og miljø i logistikkæden Kørsel med temperaturfølsomt gods Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Faglig specialisering for godschauffører 7,5 uger i alt 11 Avanceret 2,0 X 4 Rutineret 13 Avanceret 12 Avanceret 0,5 X 5 Rutineret 8 Rutineret 7 Rutineret 9 Avanceret Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Renovationschauffør 5390 Kranfører certifikat D 11 Avanceret 9,5 uger i alt 2,0 X 5

6 11251 IT teknologi kommunikation og dokumentation 5394 Dagrenovation 5396 Kørsel med erhvervsaffald 5397 Indsamling af storskrald 5395 Kørsel med ophalercontainer 5398 Transport med klinisk risikoaffald 5399 Olie- og kemikalieaffald 6372 Fremmedsprog Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Faglig specialisering for renovationschafører 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 0,5 X 9 Avanceret 4 Rutineret 5 Rutineret 8 Rutineret 7 Rutineret 9 Avanceret Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Tankbilchauffør Sikker kørsel tanktransport Sikker betjening af 15 Avanceret 15 Avanceret 8,0 uger i alt 1,4 X 6

7 tankbilens udstyr Tanktransport manøvrering /ny teknologi 5403 Tanktransport uheldsbekæmpelse Konfliktafværgelse og kundeservice for tankbilchauffører 5399 Olie- og kemikalieaffald 6372 Fremmedsprog Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Faglig specialisering for tankbilchauffører 15 Avanceret 15 Avanceret 15 Avanceret 9 Avanceret 4 Rutineret 5 Rutineret 8 Rutineret 7 Rutineret 9 Avanceret Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Flyttechauffør 5405 Grunduddannelse - flyttearbejde Flytteteknik 5406 Flyttearbejde i virksomheder 0,8 X 9,0 uger i alt 0,8 X 7

8 5409 Flytning af tunge genstande 5410 Lastsikring og stuvning af flyttegods 5408 Nationale - og internationale flytninger Besigtigelse, tilrettelægning og planlægning af flytninger Flytteteknisk fremmedsprog Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektoratet 6372 Fremmedsprog Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Faglig specialisering for flyttechauffører 17 Avanceret 4 Avanceret 5 Rutineret 8 Rutineret 7 Rutineret 9 Avanceret 0,8 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 3 Kørselsdisponent 4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde 20, 21, 22 Avanceret 15 uger i alt 4,0 X 8

9 4749 Kvalitetsstyring og kundeservice 4750 Transportteknisk fremmedsprog 4751 Transportrelaterede beregninger 5658 Trafiksikkerhedsledes 5659 Vejtransportens love og regler Faglig specialisering disponenter 5661 Logistik og transportledelse 20, 23, 24, 25 Avanceret 26 Avanceret 18, 26 Avanceret 18, 21, 23, 27, 28 Avanceret 18, 20, 23, 27 Avanceret 18 Avanceret 18, 19, 21, 23, 27 Avanceret Valgfri uddannelsesspecifikke fag for trin 2 specialerne - Godschauffør, Renovationschauffør, Tankbilchauffør, Flyttechauffør Energirigtig kørsel Kundeservice Konflikthåndtering ADR Specialiseringskursus - Klasse 7 2,0 X 2,0 X 2,0 X 2,4 X 3, 0 uge i speciale godschauffør. 1,0 uge i speciale renovationschauffør. 2,5 uge i speciale tankbilchauffør. 1,5 uge i speciale flyttechauffør. 0,3 X 9

10 46913 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank Natdistribution for godschauffører i byområder Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektoratet Kørsel med modulvogntog Køreteknik og manøvrering Vintertjeneste Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler Flyttearbejde 1,2 X 9 Rutineret 10

11 45136 Flytning af tungt bohave og inventar Surring eller stuvning af flyttegods Køreteknik ajourføring Dagrenovation - sikkerhed Dagrenovation - kørsel Planlægning og gennemførelse af transportforløb Transport af temperaturfølsomt gods Færdselsregulering i forbindelse med særtransport Erhvervsaffald Storskrald Klinisk risikoaffald Design og automatisering af regneark Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton 0,5 X 11

12 45110 Håndtering af olie- og kemikalieaffald Blokvognskørsel Kvalitetsstyring i virksomheden Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Brug af pc på arbejdspladsen Tanktransport - adfærd ved aflæsning Tanktransport og defensiv kørsel Lastbilmonteret kran, certifikat D 2,0 X Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm Dyretransport - håndtering på samlesteder Dyretransport - kompetencebevis 2,0 X Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. 12

13 Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Avanceret 1,0 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Rutineret SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Grundfag Samfundsfag Samfundsfag Faget bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Præstationsstandard Fx niveau C, D, E, F eller begynder, rutineret, avanceret Vejledende tid Antal uger Trin 1 Lastbilchauffør Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på 3,0 uger i alt 6 F 1,5 X 10 E 1,5 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 12 uger i alt Trin 2 Trin 3 Kørselsdisponent 13

14 Trin Kørekortuddannelse kat. C 1,8 uge Farligt gods, stykgods og tank, kl National og international transport Intensiv grundlæggende Kvalifikationsudd, gods Kørekort C/E Transport med sættevogn 6360 Fremmesprog for lastbilchauffører Kundekontakt lastbilchauffør 2 Uden niveau 3 Uden niveau 1,8 X 1,1 X 2 Rutineret 2 Uden niveau 4,0 X 2 Uden niveau 1,8 X 2 Rutineret 4 Begynder 1 Rutineret 0,3 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Godschauffør 5390 Kranfører certifikat D 6372 Fremmedsprog 5391 Kvalitet og miljø i logistikkæden Kørsel med temperaturfølsomt gods Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 7,5 uger i alt 11 Avanceret 2,0 X 4 Rutineret 13 Avanceret 12 Avanceret 0,5 X 5 Rutineret 8 Rutineret 14

15 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Faglig specialisering for godschauffører 7 Rutineret 9 Avanceret Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Renovationschauffør 5390 Kranfører certifikat D IT teknologi kommunikation og dokumentation 5394 Dagrenovation 5396 Kørsel med erhvervsaffald 5397 Indsamling af storskrald 5395 Kørsel med ophalercontainer 5398 Transport med klinisk risikoaffald 5399 Olie- og kemikalieaffald 6372 Fremmedsprog Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 8287 Brancherettet informati- 11 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 14 Avanceret 9,5 uger i alt 2,0 X 0,5 X 9 Avanceret 4 Rutineret 5 Rutineret 8 Rutineret 7 Rutineret 15

16 ons- og kommunikationsteknologi Faglig specialisering for renovationschauffører 9 Avanceret Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Tankbilchauffør Sikker kørsel tanktransport Sikker betjening af tankbilens udstyr Tanktransport manøvrering /ny teknologi 5403 Tanktransport uheldsbekæmpelse Konfliktafværgelse og kundeservice for tankbilchauffører 5399 Olie- og kemikalieaffald 6372 Fremmedsprog Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi 15 Avanceret 15 Avanceret 15 Avanceret 15 Avanceret 15 Avanceret 8,0 uger i alt 1,4 X 9 Avanceret 4 Rutineret 5 Rutineret 8 Rutineret 7 Rutineret 16

17 15394 Faglig specialisering for tankbilchauffører 9 Avanceret Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 2 Flyttechauffør 5405 Grunduddannelse - flyttearbejde Flytteteknik 5406 Flyttearbejde i virksomheder 5409 Flytning af tunge genstande 5410 Lastsikring og stuvning af flyttegods 5408 Nationale - og internationale flytninger Besigtigelse, tilrettelægning og planlægning af flytninger Flytteteknisk fremmedsprog Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektoratet 6372 Fremmedsprog Internationale forhold og studietur Innovation og forandringsprocesser 17 Avanceret 0,8 X 9,0 uger i alt 0,8 X 4 Avanceret 5 Rutineret 8 Rutineret 17

18 8287 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Faglig specialisering for flyttechauffører 7 Rutineret 9 Avanceret 0,8 X Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Specialet trin 3 Kørselsdisponent 4747 Ledelse, kommunikation og samarbejde 4749 Kvalitetsstyring og kundeservice 4750 Transportteknisk fremmedsprog 4751 Transportrelaterede beregninger 5658 Trafiksikkerhedsledes 5659 Vejtransportens love og regler Faglig specialisering disponenter 5661 Logistik og transportledelse 20, 21, 22 Avanceret 20, 23, 24, 25 Avanceret 26 Avanceret 18, 26 Avanceret 18, 21, 23, 27, 28 Avanceret 18, 20, 23, 27 Avanceret 18 Avanceret 18, 19, 21, 23, 27 Avanceret Valgfri uddannelsesspecifikke fag for trin 2 specialerne - Godschauffør, Renovationschauffør, Tankbilchauffør, Flyttechauffør 15 uger i alt 4,0 X 2,0 X 2,0 X 2,0 X 2,4 X 3, 0 uge i speciale godschauffør. 1,0 uge i speciale renovationschauffør. 2,5 uge i speciale 18

19 45080 Energirigtig kørsel Kundeservice Konflikthåndtering ADR Specialiseringskursus - Klasse ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank Natdistribution for godschauffører i byområder Vejen som arbejdsplads, jf. udd.krav Vejdirektoratet Kørsel med modulvogntog Køreteknik og manøvrering Vintertjeneste Intro snerydning og glatførebekæmpelse sti/fortov Ajourf sneryd og glatførebekæmp af sti/fortov tankbilchauffør. 1,5 uge i speciale flyttechauffør. 0,3 X 1,2 X 9 Rutineret 19

20 47651 Ajour snerydning og glatførerbekæmpelse på vejbane Intro sneryd og glatførebekæmpelse på vejbaner Anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler Flyttearbejde Flytning af tungt bohave og inventar Surring eller stuvning af flyttegods Køreteknik ajourføring Dagrenovation - sikkerhed Dagrenovation - kørsel Planlægning og gennemførelse af transportforløb Transport af temperaturfølsomt gods Færdselsregulering i forbindelse med særtransport Erhvervsaffald Storskrald Klinisk risikoaffald 0,5 X 20

21 44346 Design og automatisering af regneark Jobrelateret brug af styresystemer på pc Anvendelse af præsentationsprogrammer Betonteknologi - fremstil. af konstruktionsbeton Håndtering af olie- og kemikalieaffald Blokvognskørsel Kvalitetsstyring i virksomheden Håndtering af data i virksomhedens it-systemer Brug af pc på arbejdspladsen Tanktransport - adfærd ved aflæsning Tanktransport og defensiv kørsel Lastbilmonteret kran, certifikat D 2,0 X Lastbilmonteret kran, certifikat E over 25 tm 2,0 X 21

22 45867 Dyretransport - håndtering på samlesteder Dyretransport - kompetencebevis Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 og 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Der indsættes én række pr. fag Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Rutineret, avanceret, ekspert Vejledende tid Samme varighed som i skema 1 Navn på det fag, hvor niveauet hæves Samme navn som i skema 1 Avanceret 1,0 Brancherettet informations- og kommunikationsteknologi Obligatorisk præsentationsstandard Begynder, rutineret, avanceret Rutineret Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Praktikmål Specialet trin 1 Lastbilchauffør Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Trin 1 Lastbilchauffør Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Trin 2 Trin 3 Kørselsdisponent 22

23 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Trin 1 Lastbilchauffør Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på Introduktion til 2 X virksomheden Godstransport 2 X med lastbil Godstransport 2 X med mindre lastbiler Kontrol af lastbil 2 X føreransvar 4792 Lastsikring 2 X Transportdokumenter 2 X Kundeservice 2 X Rute- og læsseplanlægning 2 X Transport af farligt gods 3 X Trin 2 Trin 3 Kørselsdisponent Specialet trin 2 fælles for specialerne - Godschauffør, Renovationschauffør, Tankbilchauffør, Flyttechauffør 4836 Hydraulisk hjælpeudstyr 9 X 4924 Arbejde med lad- 9 X og læssesystemer Transport af temperaturfølsomt 9 X gods Sværgods- eller 9 X blokvognskørsel International 5 X transport Kørsel og arbejde 11 X med kran over 8 tm Kørsel med gaffeltruck eller gaffelstabler 9 X 23

24 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Kørsel med varevogn under kg Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Trin 1 Lastbilchauffør Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på 2 X Specialet trin 2 Godschauffør Entreprenørkørsel 9 X Transport af levende 9 X dyr Transport med 9 X stykgods IT-dokumentation 7 X og -kommunikation Kontrol af påhængskøretøj 2 X - føreran- svar Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn 2 X Specialet trin 2 Renovationschauffør Renovationskørsel 14 X Udstyr på renovationskøretøjer 14 X Renovationsområder 14 X IT-kommunikation og dokumentation 14 X Specialet trin 2 Tankbilchauffør Tanktransport 15 X Udstyr på køretøjer 15 X til tanktransport Tanktransportområder 15 X Kørsel med påhængsvogn, kærre eller sættevogn 2 X Trin 2 Trin 3 Kørselsdisponent 24

25 Praktikmål Der indsættes én række pr. praktikmål Kontrol af påhængskøretøj - føreransvar IT-dokumentation og -kommunikation Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompetencemål. Trin 1 Lastbilchauffør Kryds indikerer, hvilket trin faget skal være gennemført på 2 X 15 X Specialet trin 2 Flyttechauffør Kørsel med påhængsvogn, 2 X kærre eller sættevogn Kontrol af påhængskøretøj 2 X - føreran- svar IT-dokumentation 7 X og -kommunikation Flytte- og møbeltransport 16 X Udstyr til flytte- 16 X og møbeltransport Pakning og emballering 16 X Tungt bohave og 16 X inventar Besigtigelse og planlægning 16 X Trin 2 Trin 3 Kørselsdisponent Specialet trin 3 Kørselsdisponent 4796 Kundeservice og 24 X forhandlingsteknik 5146 Styring af produkter, 25 X informationer og materiel 5147 Bistå i daglig drift 22, 27 X og ledelse 5149Kvalitetsstyring og optimering af processer 25 X 25

26 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 26

27 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 27

28 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag på disse elevtyper i grupperingen vil fagrækken ikke være synlig i systemet for skolerne. Fagene skal tilknyttes på elevtype i eud.adm.dk. Det vil foregå sådan, at man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen og efterfølgende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen, der skal have det pågældende fag. Der er ikke i eud-adm.dk sat regel for, hvor mange af disse elevtyper man skal lave for at få godkendt en uddannelsesordning, men der skal dog mindst være to. Herudover skal de faglige udvalg være opmærksomme på, at såfremt der ikke er udarbejdet et standardiseret afkortet voksenforløb er det frit for den enkelte skole at bestemme, hvor de 10% reducering skal ligge jf. 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 28

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedt 3. juni 2015 Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 383 af 09/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets UddannelsesRåd. (uger) 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B 0,4 01-08-2015 og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 8 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Der skal vælges enten Engelsk fag nr. 10806 eller Tysk fag nr. 10827 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke B

Læs mere

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4

Transporterhvervets Uddannelser Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0, og fremefter 0% 0,4 Side 1 af 10 Elevtypesamling: Fag fælles for hovedforløb Ungdom og EUV3 5256 Sundhed for chauffører Rutineret Uddannelsesspecifikke fag B 0,4 15-07-2016 og fremefter 0% 0,4 5476 Køreuddannelse, kategori

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Udstedt 29. juni 2015 Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING

UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSESAFTALER ELEVTYPER, UDDANNELSESAFTALER, OPTAGELSE OG KOMPETENCEVURDERING UDDANNELSES- BEKENDTGØRELSEN OG -ORDNINGEN De faglige udvalg er i fuld gang med at udarbejde uddannelsesordninger og uddannelsesbekendtgørelser

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af 26. marts 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport

Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed. Vejgodstransport Vejledning til ansøgning som praktikvirksomhed Vejgodstransport Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse inden for Vejgodstransport i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetiker i henhold til bekendtgørelse nr. 246 af 9. marts

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør Sagsnr.: 060.09S.54 Uddannelsesordning for uddannelsen til procesoperatør. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til beslagsmed.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skorstensfejer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af fagets faglige udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 339 af 1 april 2015 om uddannelsen til skorstensfejer. 2.

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET GODSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere