- 1 - Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 1 - Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver s. 7 - Sygeeksamen s. 7 - Snyd s. 7 - Eksamen i alle fag s. 8 - Karakterer for skriftlige eksamener s. 8 - Beregning af karaktergennemsnit s. 8 - Kan du gå 3.g om s. 9 - Klager s. 9 - Nyt eksamensbevis s. 9

2 - 2 - Antal prøver/eksamener Mundtlige eksamener Efter 1.g kan der blive mundtlig eksamen i fag, der afsluttes. Det kan være naturvidenskabeligt fag på C-niveau, kunstnerisk fag på C-niveau, samfundsfag på C-niveau eller matematik på C-niveau. Tages et af disse fag på et højere niveau på et senere trin, bortfalder en eventuelt eksamen og erstattes af en anden, dog ikke nødvendigvis i samme fag, således at det samlede antal prøver er 9 inklusiv SRP og AT. I 2.g kan der blive mundtlig eksamen i afsluttende fag. Der tages højde for, at fag, der hæves i 3g, ikke udtrækkes til eksamen i 2g. Du skal samlet op i mindst 2 fag efter 2g. Til en fuld stx.eksamen skal der være aflagt i alt 9 eksaminer. Af disse 9, som inkluderer SRP og AT, skal mindst 3 være skriftlige (SRP fraregnet) og mindst 3 mundtlige. I A-fag med skriftlig eksamen skal du op enten skriftligt eller mundtligt eller begge dele. Mundtlige eksamener kan blive placeret imellem de skriftlige eksamensdage. Eksamensplanen for alle offentliggøres hhv. d.9. og d. 16. maj ca. kl Denne dag vil din eksamensplan kunne ses i og udskrives fra Lectio. Der kan løbende ske ændringer, og du er forpligtet til at holde øje med ændringer indtil 3 dage inden enhver af dine eksamensbegivenheder. Ved senere ændringer vil du få besked pr. telefon. Mundtlige årsprøver Mundtlige årsprøver kan efter 1.g og 2.g aflægges i fag, der fortsættes. Det kan f.eks. blive i dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog, eventuelt studieretningsfag, almen studieforberedelse eller fag, der hæves. Der er mindst en mundtlig årsprøve i 1g og mindst en mundtlig årsprøve i 2g, som er AT-synopsis. Skriftlige eksamener Du skal til skriftlig eksamen i mindst 3 fag med skriftlig eksamen. Alt eftersom hvornår du afslutter faget, kan dette være i 2g eller 3g. I fag med skriftlig eksamen skal du op enten skriftligt eller mundtligt eller begge dele. Skriftlige årsprøver Efter 1.g aflægges skriftlig årsprøve i matematik A- eller B-niveau. Efter 2.g aflægges skriftlig årsprøve i fag man har på A-niveau (minus historie).

3 3 Forberedelse af eksamen Prøv at få et overblik over, hvor dine "huller" er, og hvilket stof der kunne trænge til en ekstra opfriskning. Læg derefter en realistisk plan for, hvad du vil nå de enkelte dage. Lad være med at læse til sidste sekund - foretag dig også noget adspredende, det fremmer overblikket. Du kan lave et repetitionsskema ud fra dine fags undervisningsbeskrivelser, som ligger under dit holds studieplan i Lectio. Det gælder også her om at være realistisk i din vurdering af, hvad du kan nå. Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. Læs stoffet grundigt første gang. Det hjælper ikke at skøjte tingene igennem 3-4 gange. Du skal arbejde med stoffet. Det gøres bedst ved at lave noter eller regne konkrete opgaver. Det absolut bedste er at lave sammendrag eller oversigter - det tager dog også meget tid. Til gengæld må du i de fleste fag medbringe noter til forberedelsestiden ved selve eksamen. Hvis du har mulighed for det, er det en god ide at lave anden repetition som f.eks. en læsning af dine noter. Det kan være nyttigt at supplere sin viden ud over lærebogens med f.eks. opslag i leksikon og supplerende litteratur. Det kan være en god ide at aftale møder med et par klassekammerater. Her kan I fremlægge stoffet for hinanden, lave eksamensspørgsmål og besvare dem, eller læse op på fremmedsprog for hinanden. Skriftlig eksamen De skriftlige prøver ligger umiddelbart efter sidste skoledag og kan for nogles vedkommende ligge allerede før sidste skoledag. Datoerne for de skriftlige prøver kan du se i Lectio. Hvis der er nogle af de skriftlige fag, du er nødt til at repetere ekstra grundigt, kan det måske være nødvendigt at starte allerede før læseferien begynder. Opgaverne er ens over hele landet, og derfor skal alle elever i landet aflægge prøve i samme fag på præcis samme tidspunkt. Datoerne kan du se i Lectio. Du skal møde senest 15 minutter før prøvens start. Kommer du for sent, skal du henvende dig på kontoret. Rektor vil så vurdere, om grunden til forsinkelsen er rimelig, og at det er udelukket, at du kan have fået oplysninger om opgaven. Rektor beslutter herefter, om du får lov til at gennemføre prøven, eller om du skal bortvises fra den pågældende eksamen. Det er såvel eksterne vagter som skolens egne lærere, der fører tilsyn med prøverne. En lærer må ikke være tilsynsførende i eget fag i et lokale, hvor der sidder elever fra vedkommendes egen klasse. De tilsynsførende må selvfølgelig heller ikke give oplysninger, der kan være hjælp til opgavens løsning. Du skal selv medbringe de tilladte hjælpemidler. Skolen har ikke mange eksemplarer til glemsomme elever.

4 4 Det er ikke tilladt at medbringe mobiltelefon. Der må ikke spilles musik ved skriftlig eksamen eller bruges høretelefoner, bortset fra særlige eksamensformer, hvor det er påbudt at bruge elektroniske filer, bl.a. musik, eller hvis du efter studievejledernes indstilling bruger IT-rygsæk. Du bliver bortvist fra eksamen, hvis det bliver opdaget, at du har snydt eller hjulpet en kammerat til prøven. Derfor må du ikke henvende dig direkte til andre elever, men skal gøre det gennem en tilsynsførende. Ved aflevering i papirform afgør du selv, hvilke besvarelsesark og hjælpeark der skal bedømmes. Der skelnes ikke mellem kladde og indskrivning. Husk at skrive navn og nummerere samtlige ark, der skal bedømmes, læg dem i det udleverede omslag og anfør antallet af afleverede ark på forsiden. Det, som er tilladt at bruge til prøven, bøger, skriveredskaber, mad og drikke m.v. anbringes på bordet. Tasker og mobiltelefoner anbringes efter vagtens anvisning. Hvis du under eksamen skal på toilettet, skal du henvende dig til en af de tilsynsførende. Rygning er ikke tilladt under eksamen. Hvis en eksaminand forlader lokalet uden tilladelse og uden ledsagelse af en tilsynsførende, betragtes det som aflevering af opgavebesvarelsen. Mobiltelefoner må ikke medbringes på toilettet. Når du ønsker at aflevere din besvarelse, skal du tilkalde en af de tilsynsførende, som kvitterer for modtagelsen på forsiden af omslaget og checker antallet af ark. Desuden skal du aflevere elektronisk via forsiden i Lectio eller via Netprøver.dk. Dette gælder selvfølgelig ikke de eventuelle delprøver, der er lavet i hånden. Vagten skal se den kvittering, der fremkommer på din skærm i Lectio ved aflevering. Du skal skrive under på, at du også har afleveret elektronisk. Det sidste kvarter før prøvens ophør må ingen elev forlade sin plads - heller ikke efter at have afleveret sin besvarelse. Derefter skal alle elever blive siddende til opgaverne er indsamlet og talt op af de tilsynsførende. Skolen har intet ansvar for elevernes eget udstyr. NB: Husk en varm trøje eller lign., hvis du skal sidde i kantine eller festsal. Der kan være koldt.

5 5 IT og skriftlig eksamen Hvis ikke du sørger for at læse og rette dig efter nedenstående punkter, kan du risikere at blive bortvist fra prøven/eksamen. Generelt om eksamen, hvor hjælpemidler er tilladt: Du har til skriftlig eksamen, i de sammenhænge hvor hjælpemidler er tilladt, alene adgang til internettet, for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder. Man må gerne bruge FG s skrivemetro, klassens dokumenter på lectio og onlineordbøger. Man må derimod ikke benytte google og andre søgemaskiner. Ej heller opgavecentraler, rettehjemmesider, oversættelsesprogrammer og steder hvor man kan kommunikere. Du skal uploade besvarelser i pdf. Nogle eksamensbesvarelser skal afleveres på Lectio og andre på Netprøve.dk. Hvis du skal aflevere din opgave på Lectio: Inden prøvens afslutning går du ind via din forside under Aktuelt. Idet Lectio lukker for modtagelse præcis ved afslutningen af prøven, skal du aflevere digitalt INDEN afleveringsfristen udløber. Desuden skal du skal gemme den kvittering du modtager fra Lectio, og vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven. Hvis du afleverer på Netprøver.dk: skal du vælge "Frederiksborg Gymnasium & HF" som institution og logge ind med UNI-login. (Vejledning fra netprøver.dk). Du skal uploade din besvarelse som pdf-fil INDEN afleveringsfristen udløber. Vagten SKAL se kvitteringen på din skærm, inden du må forlade prøven. Hvis der er dele af opgaven, der besvares uden hjælpemidler og computer, skal de i fagene biologi A og fysik A scannes og uploades, mens håndskrevne bilag i andre fag afleveres på papir. Hvert ark skal være forsynet med navn, skole, hold og sidetal i sidehovedet. Du må ikke forsøge at læse andres skærmbilleder eller kommunikere med andre end vagterne under prøven/eksamen, ligesom du ikke må kommunikere elektronisk via kabel eller trådløst under prøven. Du må ikke anvende høretelefoner under prøven - med mindre du er til eksamen i musik eller efter studievejlederens indstilling har fået en IT

6 rygsæk. 6 Går du inden det sidste kvarter før prøven er slut, må du gerne medbringe dine hjælpemidler inkl. Computer. Du må ikke rejse dig fra din plads, før du får tilladelse af en vagt. Fra det sidste kvarter før prøvens afslutning skal alle blive siddende på deres plads og vente, indtil vagten meddeler, at alle har afleveret. Selv når prøven er færdig må du ikke forlade din plads, før vagterne har godkendt/ underskrevet din besvarelse og sikret at alle siderne er afleveret. Du bør sørge for at tage backup hvert 5. minut for at undgå at dit arbejde går tabt en computer kan jo gå i koma. Gem altid dit dokument på din egen computer. Derved er du sikret bedst mod ubehagelige overraskelser. Datavejlederne vil, i det omfang de kan, bistå med teknisk assistance til privat udstyr, men skolen har ikke ansvar for dit udstyr. Al opstilling og strømforsyning mv. skal være klar før prøvens start kl Hvis noget går uopretteligt galt skal du fortsætte prøven med traditionel skrivning. Så husk blyant/kuglepen. Opgaven afleveres i dette tilfælde på papir senest ved prøvetidens udløb. Vi henstiller til, at du ikke medtager de skriftlige opgaver i dansk. Mundtlig eksamen Det er ikke tilladt at ændre på eksamensplanen, hverken ved aftaler elever indbyrdes eller aftaler mellem lærer og elev. Det er alene rektor eller vicerektor, der kan give lov til ændringer i den fastsatte plan. OBS! Mødetidspunkt: du skal møde 30 min. før eget tidspunkt. Det er dit eget ansvar at holde øje med evt. ændringer i lectio. På eksamensdagen er det kun tilladt for 2 elever at vente uden for eksamenslokalet, og højrøstet tale er selvfølgelig forbudt. Andre elever kan vente på trappeafsatser, i kantinen eller nede i gården. Eksamensformen er forskellig fra fag til fag. Dine faglærere har orienteret om, hvordan eksamen foregår i netop deres fag. Sørg for at skaffe dig oplysning om, hvor lang forberedelsestid og eksaminationstid, der er beregnet til hvert fag. Vær særlig opmærksom på eksamener med trækning af spørgsmål en dag før selve eksaminationen. Sørg for at disse dage er afsat til forberedelse af eksamen. Eksamensspørgsmålene skal tilsammen være dækkende for hele det opgivne pensum. Spørgsmålene tildeles ved lodtrækning. Du må stille forståelsesspørgsmål til eksamensspørgsmålet før forberedelsen, så spørg hvis

7 7 du ikke er helt sikker på, hvordan spørgsmålet skal forstås. Du spilder din forberedelsestid, hvis du er usikker på fortolkningen af spørgsmålet. Din lærer skal sørge for, at der er notatpapir samt eventuelle apparater i forberedelseslokalet. Du har selv ansvaret for at medbringe bøger, udleverede kopier, opgaver, journaler, noter og lommeregner afhængig af, hvad der skal bruges i det pågældende fag. Spørg den enkelte faglærer, hvilke materialer I selv forventes at medbringe. Det er tilladt at medbringe materialet både i forberedelsen og i eksaminationen. Du må gerne medbringe PC i forberedelseslokalet. Brug forberedelsestiden til bl.a. at lave en disposition for din besvarelse af det udleverede spørgsmål. Dispositionen skal være klar og overskuelig, så du kan lade øjnene falde på den ved eksamensbordet. Tætbeskrevne sider kan du ikke finde rundt i, og højtlæsning af noterne tæller ikke positivt i bedømmelsen. Skriv derfor dine notater i stikordsform. Eksaminator og censor har ret til at se din disposition. Eksamen er offentlig, dvs. alle må høre på. Det giver dig mulighed for at tage en kammerat med ind til eksaminationen. Hvis du helst vil være fri for, at nogen hører på, er det almindeligt, at eventuelle tilhørere forlader lokalet, når man beder om det. Det er ikke tilladt at ryge på skolens område. Dette gælder både elev, eksaminator og censor. Det er din lærer, der eksaminerer dig - læreren er eksaminator; censor kan dog også stille dig spørgsmål. Der gives karakter efter hver enkelt eksamination. Sygdom Hvis du bliver syg før en skriftlig eller mundtlig prøve, skal du senest kl om morgenen, den dag hvor prøven afholdes, give rektor besked. Sygdommen skal dokumenteres ved en lægeattest. Får rektor ikke besked inden prøven, regnes du for udeblevet fra eksamen. Hvis du begynder en skriftlig eller mundtlig eksamen trods sygdom, har du ikke ret til sygeeksamen. Den skriftlige eksamen er begyndt, når uddelingen af opgaver er påbegyndt; en mundtlig eksamen er begyndt, når spørgsmålet er trukket. Herefter vurderes din præstation efter den gældende karakterskala. Udeblivelse fra eksamen/årsprøve Hvis du udebliver fra eksamen, uden at der er tale om lægedokumenteret sygdom, har du afbrudt dit studieforløb, og du vil blive udmeldt af skolen. Udeblivelse fra årsprøver medfører, at man ikke oprykkes til næste klasse. Begrundelsen for udeblivelsen skal skriftligt meddeles rektor, som afgør det videre forløb. Ved sygdom forlanges lægeattest, som man selv skal betale. Foreligger der ikke en gyldig begrundelse for udeblivelsen, udmeldes man.

8 8 Sygeeksamen Hvis du bliver syg i eksamensperioden og derfor ikke kan komme til eksamen i et eller flere fag, kan du i stedet deltage i sygeeksamen. Alle skriftlige sygeeksamensprøver afholdes i august/september. På samme måde som ved den ordinære skriftlige eksamen foregår prøverne i de forskellige fag på samme tidspunkt over hele landet, idet der nu er udarbejdet helt nye opgaver, der skal bruges over hele landet. Du kan altså ikke selv bestemme eksamensdagen. De mundtlige sygeeksaminer afholdes som regel også i august/september, men undtagelsesvist kan de blive lagt inden for den almindelige eksamensperiode. Sker det for dig, skal du være opmærksom på, at du ikke har pligt til at gå til mere end en prøve om dagen. Der afholdes sygeeksamen efter de samme regler som almindelig eksamen, og den omfatter alle de prøver, som du ikke fik taget ved den almindelige eksamen. Snyd Ved snyd forstås aflevering af hele opgaver udarbejdet af andre end eleven selv, afskrivning af længere passager fra andre kilder uden tydelig henvisning til kilden eller hjælp til snyd eller anvendelse af hjælpemidler (bøger, software, ikke godkendte netbaserede programmer etc.) og kommunikation med omverdenen. Følgende sanktioner iværksættes ved snyd: Snyd ved skriftlig eksamen medfører omeksamen ved efterfølgende ordinære eksamenstermin, hvilket er december-januar eller maj-juni den efterfølgende termin. I alle tilfælde kan eleven gå til eksamen på normale vilkår i alle andre fag; men et eksamensbevis kan først udstedes, når omeksamen er gennemført med en karakter. Snyd ved skriftlige terminsprøver medfører, at besvarelsen vurderes med karakteren -3. Karakteren -3 indgår i vurderingen af elevens skriftlige standpunkt i det pågældende fag ved afslutningen af skoleåret, dvs. indgår i fastlæggelsen af årskarakteren. Eksamen i alle fag Hvis du ikke bliver indstillet af skolen til eksamen på normale vilkår, kan du komme til at gå til eksamen i alle afsluttende fag. Dette indebærer, at du skal til prøve i alle fag, der afsluttes efter det pågældende trin. Desuden får du ingen årskarakter for det skoleår. Det er kun eksamenskarakterer, der tæller. Eksamensresultatet er et gennemsnit af samtlige opnåede karakterer. Karakterer for skriftlige eksaminer De skriftlige opgaver bliver straks efter de enkelte prøver sendt til to censorer, der hver for sig vurderer dem. Medio juni mødes alle skriftlige censorer, hvor de bliver enige om karaktererne. Derefter sendes opgaver og karakterlister til skolerne. Karaktererne bliver offentliggjort i Lectio ca. 2 dage herefter. Efter modtagelsen af karaktererne har du 14 dages klagefrist dog senest 2. juli. Rektor vil tage stilling til om klagen skal fremmes eller afvises. (Se også under Klager )

9 9 Efter translokationen er det muligt at få udleveret dine skriftlige besvarelser. Skolens kontor holder åbent den første uge af sommerferien. Beregning af karaktergennemsnit For at bestå en stx-eksamen skal du have mindst 02 ifølge 12-skalaen i det vægtede gennemsnit af karaktererne opnået ved eksamen. I udregningen af dit karaktergennemsnit indgår 3 forhold Fagets opnåede karakter (-3 til 12) Fagets niveau (C=faktor 1/B=faktor 1,5/A=faktor 2) Antallet af karakterer i faget (skriftlig = ½ / mundtligt = ½) Dvs. at summen af karakterernes værdi gange karakterernes vægt divideret med summen af karakterernes vægt er lig gennemsnittet. Et eksempel: I historie (A) mundtlig har du fået 10 I matematik (B) har du i mundtlig fået 10, i skriftlig 7 I kunstnerisk fag (C) mundtlig har du fået 4 Gennemsnittet 8,2 udregnes således: Vægtsum 10 (historie) x 2 (A-niveau) 20,00 2,00 10 (matematik) x 1,5 (B-niveau) x ½ (mundtligt) 7,50 0,75 7 (matematik) x 1,5 (B-niveau) x ½ (skriftligt) 5,25 0,75 4 (kunstnerisk fag) x 1 (C-niveau) 4,00 1,00 = 36,75 4,50 36,75 : vægtsum = 4,5 (2 (et A-niveau) + 3 (to B-niveau) x ½ (skr/mdtl) + 1 (et C-niveau)) = 8,16 Gennemsnittet er 8,16 som afrundes til 8,2 Eksamensresultatet på beviset er det vejede/vægtede gennemsnit af alle årskarakterer og eksamenskarakterer. Kan du gå 3g om Hvis du dumper til studentereksamen, kan du bede rektor om tilladelse til at gå 3.g. om. Du skal snakke med ham umiddelbart efter, at du har fået at vide, at du er dumpet og senest 30. juni. Klager Hvis du vil klage over eksamenskarakterer, årskarakterer, der indgår i studenter-eksamen, eller forhold i forbindelse med eksaminationen, skal du selv henvende dig til rektor. I relation til klager over skriftlige karakterer er det en god ide allerførst at bede din lærer gennemlæse opgaven og vurdere, om der er belæg for en evt. klage. Du skal være opmærksom på, at en formel klage skal afleveres skriftligt til rektor inden to uger efter, at karakteren er

10 10 meddelt (2. juli er dog absolut sidste frist). Klager skal præciseres (- hvad er du helt præcist utilfreds med), og du skal begrunde dine klagepunkter. Nyt eksamensbevis? Du kan aldrig få et nyt eksamensbevis, men hvis du mister dit eksamensbevis, kan du få lavet en afskrift. Det koster 200 kr.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 2 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i - Forberedelse af eksamen - Skriftlig eksamen - Mundtlig eksamen - Sygdom - Sygeeksamen - Karakterer for skriftlige eksamener - Dit karaktergennemsnit -

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 2 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 4 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole

EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole EUX-eksamensreglement for Den Jydske Haandværkerskole Skriftlige prøver Generelt 1. Det er aldrig lovligt at kommunikere med andre end eksamensvagterne under en skriftlig prøve. Og denne kommunikation

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016

Eksamenshåndbog for HANDELSGYMNASIET 2015/2016 Eksamenshåndbog for HANDELSGYNASIET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 INDLEDNING... 3 EKSAENS- OG ÅRSPRØVER... 3 EKSAINER TIL HHX-STUDENTEREKSAEN... 3 SKRIFTLIGE EKSAINER OG ÅRSPRØVER...

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2014/2015 Eksamensreglement og anvendelse af it 2 INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Overtrædelse af eksamensreglementet 4 Eksamensstart 4 Mødetid 4 Tilsynsførende 4 Hjælpemidler

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2016 Eksamensregler 2016 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6

Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Eksamens- og prøvereglement 2016 Viborg Handelsgymnasium E L E V I N F O R M AT I O N S E N E S T R E V I D E R E T 3. M A J 2 0 1 6 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Eksamens og prøvereglement 2016... 3

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN december 2015

HF/GS-EKSAMEN december 2015 HF/GS-EKSAMEN december 2015 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

Eksamensinformation 2011-2012

Eksamensinformation 2011-2012 Eksamensinformation 2011-2012 Erhvervsakademi Dania Tradium Hobro Akademiuddannelsen Eksamens og prøvereglement Før eksamens begyndelse Mødetid: Studerende skal møde ved eksamenslokalet senest 30 minutter

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Eksamensorientering - sommeren 2017

Eksamensorientering - sommeren 2017 Eksamensorientering - sommeren 2017 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret går fra d. 10/8 til og med d. 23/6. Eksamen og årsprøver er blot en del af jeres undervisningsår. Hvad betyder det for jer? Undervisningsforløb

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2017 1 2 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang m.m.

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN august 2014

HF/GS-EKSAMEN august 2014 HF/GS-EKSAMEN august 2014 Information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om HF/GS-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Eksamensorientering. Regler for interne prøver og eksamen 2. år

Eksamensorientering. Regler for interne prøver og eksamen 2. år Eksamensorientering Regler for interne prøver og eksamen 2. år Antal prøver Du skal gennemføre 9 prøver i alt i løbet at de tre år for at blive hhxstudent. Hvis du har et ekstra A-fag ud over de obligatoriske

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensbelæring 2016

Eksamensbelæring 2016 Eksamensbelæring 2016 Sygdom Ved sygdom skal man straks meddele det til skolens kontor tlf.: 97 82 38 22 En lægeerklæring skal afleveres på kontoret samme dag (gælder både til eksamen og årsprøve) Det

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2014

Eksamen forår og sommer 2014 Eksamen forår og sommer 2014 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere