Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November 2012."

Transkript

1 Redigeret :36:39/HLN_UCH Kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Opsamling November Arbejdsgruppe, som har stået for indsatsen består af: Hanne B. Madsen, Nørrelandsskolen. Annette Klitskov Thomsen, Vinderup Skole. Birthe Siig Gehrt er med som TR Børn og Unge. Bo Meldgaard og Anni Brændgaard Skoleafdelingen. HR-afdelingen i Holstebro Kommune Hanne Lund-Nielsen fra Uddannelsescenter Holstebro, tovholder

2 2 A. Kort om kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune B. Opsummering fra 3 samlinger på følgende præmisser 1. Kick-off - Den gode rollemodel hvad karakteriserer den gode rolle model set med skolesekretærernes øjne.- Fundamentet og udgangspunktet for projektet 2. Fokusgruppe-interview 1 Skolesekretæren set med ledere (skole og SFH), skolesekretære og børn- og unge-forvaltningens øjne. 3. Fokusgruppe-interview 1 Skolesekretæren set med elever, forældre og lærers øjne. C. Resultater af analyse A) Kort om kompetenceudvikling for skolesekretærer i Holstebro Kommune Fundamentet for en indsats med Holstebro Kommunes skolesekretærers er deres egne opfattelser af hvordan en skolesekretær er? Det giver mening at involvere og inddrage skolesekretærerne selv, så udgangspunktet bliver et korrekt nutidsbillede af: Hvilke faglige kompetencer har hun? Hvilke personlige? Efterfølgende er tanken, at både skolesekretærer og ledere og andre vigtige interessenter fortæller om, hvad de ser som kompetencer og roller hos den gode skolesekretær som et supplement til at se helhedsorienteret (360 grader rundt) på skolesekretæropgaven. Det er ikke tidligere blevet prøvet at afdække, hvad en skolesekretær egentlig har/bør have af kompetencer og der er behov for et kvalificeret bud på, hvilke kompetencer der skal til for at imødekomme, ikke blot nuværende, men også fremtidige kompetencebehov. På basis deraf udarbejdes et samlet kompetenceoverblik over de samlede kompetencer, som viser sig. Kompetenceoverblikket kan igangsætte dialog hos den enkelte skolesekretær og leder/ledelse omkring hendes specifikke kompetencebehov med henblik på at få udarbejdet en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan fx udmøntes i efteruddannelse som Kommunom, Kommunom-fagdele, COK-kurser, sidemandsoplæring, interne kurser, jobrotation, selvstudier, lokale erfa-grupper og andet. Samtidigt kan Holstebro Kommune udarbejde en strategisk uddannelsesplan for skolesekretærerne samlet. Tidsplan maj Første møde i arbejdsgruppe rammen fastlægges i grove træk Primo juli Kort fremlæggelse af pixi-udgave til skolesekretærer ved TR 23. august Planlægningsmøde omkring Kick-off, kl Sct. Jørgen Skole 17. september Kick-off temadag for skolesekretærer Den gode fortælling/ 24. september Opsamling på temadag planlægning af fokusgruppeinterviews 08.oktober Fokusgruppe 1 skolesekretærer, ledere, B & U, og SFH leder på Rådhuset 30. oktober Fokusgruppe 2 forældre, elever, lærere på Ellebæk Skole 28. november Præsentation af resultater, udlevering af konklusioner fra 3 samlinger, jobprofil, kompetencespind m.v. 29. november Mail til skoleledere og sekretærer, interessenter fra fokusgrupperne how to kompetencespind, samt bilag fra præsentation af projekt den 28. november 2012 December Evaluering og drøftelse af videre forløb januar Frist for indsendelse af mail (fælles ansvar leder og skolesekretær med udfyldt kompetencespind) Maj Den strategiske uddannelsesplan ligger færdig September Individuel uddannelsesplan og igangsættelse Ultimo november Slut-evaluering

3 B) Opsummering de 3 samlinger 1. Opsummering Kick-off temadag for skolesekretærer Kick-off arrangementet var fundamentet for indsatsen, hvor skolesekretærerne gav bud på hvad Den gode rollemodel besidder. Dette skete ved, at Holstebro Kommunes 25 skolesekretærer, i grupper af 4-6 personer, satte sig sammen og beskrev i billeder og ord, hvad der karakteriserer en skolesekretær, udover at gennemsnitsalderen er 50 år, yngste sekretær er 31 år og ældste sekretær er 61 år og at alle er kvinder. Buddene blev brugt ved fokusgruppeinterview som udgangspunkt for de 2 gruppers arbejde med at definere flere facetter af Den gode rollemodel. 3

4 4 Kompetencer hos den gode rollemodel følge skolesekretærerne Personlige kompetencer Faglige kompetencer Blæksprutte - Planlægning og overblik, herunder systematik og effektivitet At prioritere og planlægge eget arbejde At løse opgaver inden for den afsatte tid At bevare overblik i stressede situationer At holde fokus på kerneområder At løse opgaver smart At indgå præcise aftaler At have en hurtig reaktion At have datadisciplin At være vedholdende Kommunikation og samarbejde At være hjælpsom og serviceorienteret At bidrage til et godt arbejdsmiljø At sige sin mening og bakke beslutninger op, når de er taget At bidrage til socialt fællesskab At bidrage til god tone og humor IT-kompetencer Microsoft Office-pakken Captia ØS INTRANET TEA (Elevadministration) TRIO (Læreradministration - timer) Rollebaseret indgang UNIC-C administration Dansk At kunne udtrykke sig korrekt mundtligt At kunne udtrykke sig korrekt skriftligt Økonomi At kunne planlægge budget At kunne skabe regnskabsoverblik og udtræk At kunne udføre daglig bogføring At kunne agere omkostningsbevidst Kultur At respektere og anerkende forskelligheder i organisationen At respektere og anerkende andre nationaliteters kulturer Selvledelse At gå i gang med at løse problemer og opgaver på eget initiativ At tage ansvar for at levere egne opgaver til aftalt tid og kvalitet At opsøge den nødvendige information i forhold til opgaver og samarbejde At kontrollere og følge op At handle selvstændigt At tage beslutninger At arbejde målrettet og resultatorienteret Udviklingsorienteret At være åben for nye ideer og opgaver At opsøge faglige og personlige udfordringer At opsøge viden og udvide egne kompetenceområder At tage initiativ til udvikling og efteruddannelse At bidrage aktivt til andres viden og læring IT-nysgerrig Kreativitet Sagsbehandling At kunne administrere lovgivning og i særdeleshed: At kunne administrere Lov om offentlig forvaltning At kunne administrere Folkeskoleloven At kunne administrere Persondataloven Sprog At kunne tale, læse og skrive engelsk At kunne tale og skrive en vis mængde tysk Kommunikation At kunne målrette kommunikation til medie og målgruppe At udtrykke sig klart og forståeligt i skrift og tale At lytte og spørge aktivt At lytte, udtrykke anerkendelse og give konstruktiv kritik At håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde Projektdeltagelse/ - ledelse At kunne koordinere projekter At se og synliggøre konsekvenser i tide At håndtere sammenhæng mellem tid, pris og kvalitet

5 5 At komme med nye ideer til smartere måder at gøre tingene på At komme med kreative løsninger på problemstillinger At kunne eksperimentere på utraditionelle måder Positiv tilgang At kunne se muligheder i udfordringer og ikke modsat At arbejde tværorganisatorisk og teamorienteret At organisere og motivere At tænke fremadrettet At afslutte opgaven Førstehjælp At kunne grundlæggende fysisk førstehjælp At kunne grundlæggende psykisk førstehjælp Pædagogisk tilgang At kende skolens overordnede pædagogiske tilgang (Pals, Krap, LP, Inklusion, Kooperative læringsformer, Klasserumsledelse mv.) Opsummerende Kick-off Skolesekretærerne har styr på, at de hver især har mange kompetencer i spil i jobbet og ved, at disse kompetencer supplereres forskelligt i forhold til hvilke tidligere ansættelser og uddannelsesbaggrunde de hver især har. De ved også, at det er forskelligt fra skole til skole, hvilke kompetencer der er behov for dog kom de frem til fællesnævnere, som beskrevet i ovenstående oversigt over personlige og faglige kompetencer, som Den gode rollemodel har. De udtrykte desuden også, at såfremt kompetenceudvikling for skolesekretæren skulle kunne lade sig gøre, så måtte de tro på, at de godt kan undværes i korte perioder, samt have afklaret med deres ledelse, at dette skal kunne planlægges, således at der ikke bygges arbejdspukler op eller ragnarok vil herske. Blandt andet dukkede et løsningsforslag op om, at man eventuelt kunne planlægge kompetenceudvikling som ½dages kurser. 2. Fokusgruppe 1 og 2 Formålet med fokusgruppeinterview er at få indblik i et nuanceret og flerfacetteret billede af skolesekretæren. Begrebet skolesekretær bliver indkredset ved at spørge både skolesekretærerne selv, deres ledere i et fokusgruppe-interview og i et andet spørge nogle af brugerne dvs. lærere, forældre, elever målet er at få et 360 graders blik på den gode rollemodel. Der er afsat 2 timer til hver fokusgruppe. Det er godt nok mange ting som skolesekretæren skal kunne og Det skal hun ikke nødvendigvis Der mangler tid til at blive god til tingene, fx it, intra, regneark Det er en ledelsesopgave at skabe ro, så skolesekretærerne oplever, at det er lovligt at få ro og fred til at afslutte en opgave Citater fra de to grupper som har deltaget i fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewsene blev gennemført den 8. og den 30. oktober og varede 2 timer pr. gang Begge interviews blev styret og varetaget af Hanne Lund-Nielsen med hjælp fra Anni Brændgaard til at huske at få detaljerne med. Fokusgruppe 1, den 8. oktober 2012 Efter kort præsentation med navn, skole og funktion og velkomst ved Skolechef Arvid Lisbjerg gik gruppen af skolesekretærer, skoleledere, sfh-ledere og repræsentanter for forvaltningen (10 personer) fik deltagerne en overordnet beskrivelse af processen til dato, samt et visuelt overblik over skolesekretærernes mange kompetencer.

6 6 Spørgsmål i fokusgruppen 1. Hvad er en god oplevelse hos skolesekretæren? 2. Hvornår har I oplevet at få god service? 3. Hvornår har I haft en god oplevelse af overblik? 4. Hvornår har I oplevet fleksibilitet? 5. Hvornår har I oplevet økonomiforståelse 6. Hvornår har I oplevet at IT kundskaber er i orden? 7. Hvornår har I oplevet god elevdialog? 8. Er der nogen situation, hvor skolesekretæren kan klædes bedre på, set i lyset af at vi lever i en foranderlig verden? De indledende første reaktioner på kompetenceoversigt, historien om den gode skolesekretær affødte spontane reaktioner som: Det er godt nok mange kompetencer Helt vildt bredt Det er dobbelt udfordrende (at være skolesekretær), komplekse opgaver samtidigt med, at man jo har funktionen af at være til rådighed. Og skolesekretæren bryder sig ikke om at have lukket dør Det er nemmere at være leder 1) Hvad er en god oplevelse hos skolesekretæren Vidensdeling, en sekretær underviste, til et møde, de andre i skoleintra Det er meget at forlange og store krav at stille til sig selv at tilsidesætte privatliv, selvfølgelig skal skolesekretæren også kunne have lov til at have en mindre god dag. Fungerer som en central med meget stor faglighed og modspil i forhold til, at de kvalificerer ens arbejde og øger kvaliteten. Kender deres værd kaffe og oprydning, dér er en grænse, i modsætning til de nødvendige og rigtige opgaver. Der er ting, man er bevidst om, at man ikke ønsker at lære noget om! Skolesekretæren kan fx godt sætte en klasse i gang eller passe den, mens det modsatte Hun er et centralt omdrejningspunkt og meget værdsat. 2) Hvornår har I oplevet at få god service? God service er en almindelig måde at være skolesekretær på. Man kan mærke at det er ok at få og at bede om hjælp Som ny leder var det fantastisk at få hjælp til at slå stilling op og at hun tog sig af afslag og håndtering i Captia. God service er ikke altid nu og her. Hjælp når behov. Det er måden man bliver mødt på med gensidig respekt Selv når børn (eller voksne) kommer med umiddelbart dumme spørgsmål eller småting, så bliver man mødt med en anerkendende ligeværdig facon. Anerkendende pædagogik kan godt læres, men ikke forlanges, hvis man er presset det er ok OSSE for skolesekretæren at falde ved siden af. Sekretærstolen skal rumme mange niveauer og en bred målgruppe. En leder satte sig blot ned 2 minutter for at udfylde et par post-it og blev øjeblikkeligt mål for spørgsmål fra elever m.fl., som hun ikke lige kunne hjælpe med det er en varm stol, der udfyldes af skolesekretæren og ikke enhver kan sidde i den og fylde den ud. Nogen gange giver skolesekretæren egen tid for at løfte en arbejdsbyrde, som ikke kan nås indenfor almindelig arbejdstid, hun er meget ærekær, ting SKAL være i orden. Hun er yderst fleksibel. 3) Hvornår har I haft en god oplevelse af overblik? Hver dag! De ved altid, hvor projekter, dokumenter osv. Er.

7 7 Skolesekretæren vil gerne vide alt om alt generelt. Hun sorterer selv og siger jo mere jeg ved, jo bedre service kan jeg yde og vidensdele Rettidig håndtering af viden, blandt andet set i forhold til kollegialitet og loyalitet for skolen. De er gode til at byde sig til og vidensdele den dybe tallerken 4) Hvornår har I oplevet fleksibilitet? Skolesekretæren er fleksibel og vil strække sig langt for at bygge bro med nødvendig viden mellem fx lærer og forælder/ lærer og elev mv. Hvis de ikke lige ved det nu, så finder de ud af det til dig. I akutte situationer (når administration fx skal bruge oplysninger meget hurtigt), så mærker skolesekretæren alvoren og hjælper og tilsidesætter andet, dvs. gennemskuer hvad der er vigtigt og prioriterer korrekt 5) Hvornår har I oplevet økonomiforståelse? Daglig økonomi de kender det hele og har overblik De har forståelsen for den kommunale økonomi De har talforståelsen og tænker tal sammen med hverdagen og ind i hverdagen De påtager sig opgaver uden at kny. Er pligtopfyldende. De har måske gået for meget i flinkeskolen. De sidder meget alene. Ved nyansættelser - tanke: Skal/bør der tænkes økonomi, når man ansætter en skolesekretær, for nogle er jo dyrere end andre (anciennitet). Hvad koster hun 6) Hvornår har I oplevet at IT kundskaber er i orden? Skolesekretæren er relativt hurtigere og bedre end ledelsen Der kan naturligvis godt bruges et løft, alligevel Skolesekretæren skal også selv gribe udfordringerne og melde ind efter behov og tage it undervisning i kommunens regi, for de udbydes faktisk. Tanke: Er det de rigtige i administration som kommer på kurserne? 7) Hvornår har I oplevet god elevdialog? En syg dreng, hvis mor og far ikke lige kunne komme med det samme, sad og hjalp med at lave kontoropgaver. Kan navnene på alle børnene/ lærere og spotter hurtigt og nemt, hvor meget tid og hvor mange kræfter hver enkelt situation fordrer Hun viser nærvær og er god at tale med Hun kan vurdere opmærksomhedsbehov God intuition Hun anerkender de gode egenskaber og er ikke bleg for at tage en opdrager-rolle på sig fx prøv at lukke døren stille og roligt én gang til. 8) Er der nogen situation, hvor skolesekretæren kan klædes bedre på, set i lyset af at vi lever i en foranderlig verden? Ipads, tablets og applikationer Nye it-kundskaber Teamfunktioner Villig til videreuddannelse måske fremtidige administrative ledere Evt. en løsning på, hvordan skolesekretærerne kan aflaste hinanden?

8 8 Ved dagens afslutning blev der konstaterende sagt: Det er jo ikke fordi, at der er nogen der ikke er gode nok nu. Vi får rigtig god betjening af skolesekretærerne nu. Vi har gode skolesekretærer og de skal bare fortsætte deres gode arbejde. Opsummerende fokusgruppe 1 Fokusgruppen anerkender, at det er et dilemma, at der er så mange komplekse opgaver, der kræver ro samtidigt med, at skolesekretærens store force er, at hun er tilgængelig. God service er forventeligt og Jo mere overblik jeg ved jo bedre service kan jeg give. Der er opbakning til, at naturligvis, så bør kommunen ved nye systemer eller ændringer lade skolesekretæren stå først i køen til kurser. I spidsbelastningssituationer er skolesekretærens ærekærhed en stressfaktor, som ingen opdager, da det holdes tæt inde til kroppen. Flinkeskolen er en anden risikofaktor, hvis hun tager for mange opgaver på sig uden af kny. På trods af skolesekretærerne gerne vil væk fra ryet som skolemor, så er omsorg og nærvær opfattet som en meget væsentlig kompetence hos skolesekretæren udover, at hun naturligvis skal være fagligt dygtig. Alle og enhver kan ikke fylde stolen ud og det er ledelsen, som skal skabe ro til, at hun kan udfylde sin rolle uden at få stress. Fokusgruppe 2, den 31. oktober 2012 Efter kort præsentation af deltagerne og overordnet beskrivelse af processen til dato, samt et visuelt overblik over skolesekretærernes mange kompetencer gik vi i gang med dialog om skolesekretæren og hendes funktioner. Fokusgruppen bestod af: 2 elever, 2 lærere og 2 forældre fra 5 forskellige skoler i Holstebro Kommune. 1. Hvad er et godt samarbejde med skolesekretæren? En afvæbnende dialogform, at man føler sig mødt, at hun er fysisk tilgængelig, lydhør og tager hånd om problem. Vigtigt, at hvis hun taler i telefon, så præsterer hun alligevel tilstedeværelse ved et anerkendende nik og viser med gestik, at hun har set dig eller det modsatte ingen gestik, hvis hun ikke har tid. Bedre, at hun lukker helt af på kontoret med et skilt kontoret er åbent igen kl, det samme gør sig gældende med telefoner. Det er vigtigt, at man ved, hvornår og hvor man kan komme i kontakt. Det er imponerede, at de kan navnene på alle eleverne. Det er bedst, når pladsen er besat (evt. med vicer som vikar) Arbejdsmåder det giver et godt udbytte at være ydmyg overfor hinandens arbejdsområdet. 2. Hvad er vigtigt for jer, at skolesekretæren har fat i? Skolesekretæren ved, hvem man skal have fat i, fx hvem der har ansvaret for skabe. Man kan få hjælp omsorg og 1. hjælp. Vigtigt, at hun kan lægge øre til elevers historier. Dejligt, at der er ord og forklaring på ens barns sygdom og at man ved ens barn er taget hånd om af skolesekretæren, indtil man selv kan komme. Skolens ansigt indad og udadtil Har styr på mange forskellige funktioners opgaver og nyttemuligheder Indkøb af materialer hun kender aftalerne Omstillingsparat både på det korte som det lange sigt 3. Hvordan oplever I at skolesekretæren agerer som en blæksprutte? Det afhænger af kompetencerne hun har med (baggrund) Hvis lærervikar, så kan det risikere at være af sparehensyn Ingen skal brænde ud, der er en risiko ved hele tiden at være til at forstyrre. Det er en ledelsesopgave at sætte rammen, skrue lidt ned

9 9 for ambitionsniveauet lige såvel som rammen for lærerene er fastlagt, så er det også vigtigt at beskytte skolesekretærens ramme. Hun er frontfigur ved lederens fravær og kan indimellem få et fur, som hun håndterer afvæbnende Arbejdsopgaver spænder bredt både servicering og faglig viden til skolebestyrelse over til forældres bekymring over barns trivsel. Opmærksomhed overfor Vanskelige forældre fortrolighed. Elever med specielle behov og deres forældre og de normale børns forældre. Bøvlede forældre får bøvlede børn. Der er også børn, der slår sig hele tiden, eller har timeout eller er uartige. Egentligt skal skolelederen og læreren tage sig af de bøvlede. 4. Hvornår lykkes hun med det? I hvilke situationer? Når omsorgsdelen lykkes bredt dvs. elever, lærere fast, som vikarer, flex som løntilskud som praktikanter mv, samt forældre. Når hun ved, hvor hvad er og hvordan det skaffes og hvem der kan skaffe det mv. Når forventning mødes positivt 5. Er der nogen situationer, hvor skolesekretæren kan klædes bedre på, set i lyset af, at vi lever i en foranderlig verden? Omstillingsparat det kan være der sker centralisering af sekretærarbejde, at indkøb kommer til at blive styret centralt At man går fra at være generalist-skolesekretær til specialist-skolesekretær. Måske mere netværks-erfaringsudveksling. Ved nye strukturelle ændringer i skolestrukturen bør skolesekretæren huskes hun har dyrebar viden. Mere it mere integration af forskellige systemer. Den fysiske tilgængelighed bliver ved med at være vigtig for vores børn også i fremtiden. De indledende første reaktioner på kompetenceoversigt, historien om den gode skolesekretær affødte udsagn om, at det er godt nok mange ting som skolesekretæren skal kunne og blev afsluttet af: det skal hun ikke nødvendigvis. Fx behøver førstehjælp ikke være en del af skolesekretærens opgaver. Der skal kigges på kernekompetencerne og evt. skrues ned for opgavebredden, så der er tid til de væsentlige ting. Fokusgruppen satte krydser ved de kompetencer de synes var vigtigst, da det blev udtrykt, at det var mange ting, som stod i Kompetenceoversigten. Kompetenceoversigten nedenfor er udarbejdet på basis af skolesekretærernes egne forestillinger om, hvilke personlige og faglige kompetencer den gode skolesekretær har. Fokusgruppen kommenterede vha. krydser, hvad de vurderer vigtigt/vigtigst og ved STORE BOGSTAVER hvad der er tilføjet og hvad der vækker undring Generelt mente de, at faglige kompetencer og behovet for disse er en sag der er mellem leder og skolesekretær i forhold til vurdering af nødvendighed. Personlige kompetencer Blæksprutte - Planlægning og overblik, herunder systematik og effektivitet At prioritere og planlægge eget arbejde x At løse opgaver inden for den afsatte tid xxx At bevare overblik i stressede situationer xxx At holde fokus på kerneområder xxx At løse opgaver smart x At indgå præcise aftaler xxx Faglige kompetencer IT-kompetencer Microsoft Office-pakken Captia ØS INTRANET TEA (Elevadministration) TRIO (Læreradministration - timer) Rollebaseret indgang

10 10 At have en hurtig reaktion At have datadisciplin At være vedholdende xx Kommunikation og samarbejde At være hjælpsom og serviceorienteret OG OMSORGSFULD xxxxxx At bidrage til et godt arbejdsmiljø xxx At sige sin mening og bakke beslutninger op, når de er taget x At bidrage til socialt fællesskab xx At bidrage til god tone og humor xxx Kultur At respektere og anerkende forskelligheder i organisationen xxxx At respektere og anerkende andre nationaliteters kulturer xxx Selvledelse At gå i gang med at løse problemer og opgaver på eget initiativ xx At tage ansvar for at levere egne opgaver til aftalt tid og kvalitet xxx At opsøge den nødvendige information i forhold til opgaver og samarbejde x At kontrollere og følge op x At handle selvstændigt x At tage beslutninger xx At arbejde målrettet og resultatorienteret x Udviklingsorienteret At være åben for nye ideer og opgaver xxx At opsøge faglige og personlige udfordringer xx At opsøge viden og udvide egne kompetenceområder xx At tage initiativ til udvikling og efteruddannelse At bidrage aktivt til andres viden og læring IT-nysgerrig x Kreativitet At komme med nye ideer til smartere måder at gøre tingene på xx At komme med kreative løsninger på problemstillinger x At kunne eksperimentere på utraditionelle måder Positiv tilgang At kunne se muligheder i udfordringer og ikke modsat x EVNE AT FØRE EN AFVÆBNENDE DIALOG (KONFLIKTNEDTRAPPENDE) x VISE SKOLENS VÆRDIER GENNEM ADFÆRD, ORD OG HANDLINGER x UNIC-C administration Dansk At kunne udtrykke sig korrekt mundtligt x At kunne udtrykke sig korrekt skriftligt x Økonomi At kunne planlægge budget At kunne skabe regnskabsoverblik og udtræk x At kunne udføre daglig bogføring x At kunne agere omkostningsbevidst Sagsbehandling At kunne administrere lovgivning og i særdeleshed: At kunne administrere Lov om offentlig forvaltning x At kunne administrere Folkeskoleloven At kunne administrere Persondataloven x Sprog ER DET NØDVENDIGT? At kunne tale, læse og skrive engelsk At kunne tale og skrive en vis mængde tysk Kommunikation At kunne målrette kommunikation til medie og målgruppe At udtrykke sig klart og forståeligt i skrift og tale At lytte og spørge aktivt At lytte, udtrykke anerkendelse og give konstruktiv kritik At håndtere konflikter på en hensigtsmæssig måde Projektdeltagelse/ - ledelse At kunne koordinere projekter At se og synliggøre konsekvenser i tide At håndtere sammenhæng mellem tid, pris og kvalitet At arbejde tværorganisatorisk og teamorienteret At organisere og motivere At tænke fremadrettet At afslutte opgaven Førstehjælp At kunne grundlæggende fysisk førstehjælp At kunne grundlæggende psykisk førstehjælp Pædagogisk tilgang At kende skolens overordnede pædagogiske tilgang (Pals, Krap, LP, Inklusion, Kooperative læringsformer, Klasserumsledelse mv.) X Afsluttende kommentarer: Skolesekretæren vil gerne vide alt lærerne: det behøver hun nødvendigvis ikke. Det må være lederne som sætter ord på og skelner mellem hvad der er Nødvendig viden og hvad der er Rar viden (Need og nice). HUSK, at I er forskellige og at I ikke skal kunne alt. Husket og refereret af HLN med stor støtte fra AB Resumé 31/

11 11 Opsummerende Fokusgruppe 2 Skolesekretærens stol/funktion er vigtig og bør altid være besat. Det er væsentligt, at hun ved ting og kender helheder og derfor kan hjælpe med næsten hvad som helst. Hun er skolens ansigt udadtil og indadtil, så det at hun har en afvæbnende facon gør, at hun kan håndtere at være frontfigur og på den måde nedtrappe en eventuel konflikt, når nogen giver et fur af en art dette kan hun gøre alt i mens hun i tale, adfærd og holdning udtrykker skolens pædagogiske værdigrundlag. Holstebro Kommune har en holdning til at ingen skal brænde ud, derfor bør risikoen for skolesekretæren tages alvorligt, så mange opgaver og kompetencebehov, der bør ses på kernekompetencer og det er en sag mellem ledelsen og skolesekretæren at sætte den faglige dagsorden og skabe ordentlige rammer for hende. Hendes kompetencer bør inddrages, når der skal foretages strukturelle ændringer, da hun kender de praktiske følger/konsekvenser af ændringer blandt personer og i systemer. Alle i fokusgruppen oplever, at selvom der kan ske ændringer af opgaven, så er nærvær og omsorg en stor og væsentligt del af det at være skolesekretær både i dag og i fremtiden. C) Resultater af analyse Ud fra de 3 samlinger tegner sig et billede af Den gode rollemodel. Hun er overordentlig aktiv på arbejdet. Hun er også en person som er optaget at fortsat udvikling indenfor sit felt hun ønsker både at udvikle sit fag og sin arbejdsplads og dygtiggøre sig fagligt. Findes Den gode rollemodel i kommunen allerede? Ja, men måske ikke 100 % det hele i samme person, selvom specielt skolesekretærernes kompetencebeskrivelse af de to fokusgrupper blev betegnet som helt vilde. Skolesekretærerne så kompetencerne som et billede på deres hverdag, som kræver mange typer kompetencer og konstaterede dog, at det ikke var alle som havde alt. I forhold til dette udgangspunkt, så kan Den gode rollemodel siges at repræsentere en gruppe af medarbejdere i kommunen, nemlig skolesekretærerne. I forsøget på at komme nærmere kernen til hvad der adskiller en skolesekretær fra en almindelig kontoransat, så er nedenfor nogle af de kompetencer og færdigheder, som en uddannet kontoransat må forudsættes af have og som derfor ikke er nødvendig at tage med i forhold til Den gode rollemodel: Dansk i skrift og tale Generel talforståelse Kommunikation, mundtlig og skriftlig IT-forståelse Sprog Planlægning Struktur Serviceorienteret Telefonbetjening Omhyggelig Ordenssans Den gode rollemodel i forhold til skolesekretærens opgaver kræver andre flere kompetencer udover de ovennævnte. På baggrund af skolesekretærenes kommentarer, plancher og forskellige udmeldinger ved opsamling af Kickoff-arrangementet, har arbejdsgruppen beskrevet Den gode rollemodel dvs. Den gode skolesekretær i forhold til hendes jobprofil og dertilhørende arbejdsområder. Fortællingen viser med tydelighed, at det er en væsentlig funktion og en funktion, som yder service på et højt fagligt plan, tillige med, at det er en funktion som kræver en m/k med empati og indfølingsevne. Derudover forventes det, at hun kan prioritere sine arbejdsopgaver, så hun både når de komplekse opgaver af langvarig karakter, såvel som de forstyrrelser som følger af at arbejde i orkanens øje.

12 12 Den gode rollemodel den gode skolesekretær Skolesekretæren har en multitaske fyldt med smil, humør og faglig viden. Den gode skolesekretær er skolens blæksprutte, som har en anerkendende tilgang til livet og skolens brugere og samarbejdspartnere. Hun er medvirkende til at dagligdagens puslespil går op. Hun har en positiv indstilling og en faglig stolthed, som gør at opgaver løses hurtigt og effektivt med fleksibel tilgang. Hun har et stort organisatorisk overblik og handlekraft, der gør at hun gerne svarer på alt eller finder svar inden for kort tid. Hun har supergode it-kundskaber og evne til at håndtere mange forskelligartede itprogrammer, også nye it-programmer. Sekretæren er faglig dygtig til at håndtere administrative opgaver omkring elever, personale, økonomi / regnskab og intranetværk, og hun finder til stadighed nye brugermetoder og arbejdsgange. Hun har gode dansk-kundskaber og er god til at formulere sig skriftligt og mundtligt i et klart og tydeligt sprog. Hun er god til at kommunikere med forskellige typer personer, børn og voksne. Sekretæren er god til at arbejde selvstændigt og planlægge arbejdsopgaverne så de løses rettidigt i forhold til deadlines og skoleårets gang. Hun har viden om lovgivning på området, er godt oplyst om skolens virke og har rettidig nysgerrighed jo mere viden, jo bedre service. Skolesekretæren er i mentalt god form. Hun er professionel, loyal og meget ansvarlig. Hun opfylder efter bedste evne skolens elever, forældre, lærer, pædagoger, pedel, ledelse og øvrige brugere og samarbejdspartneres forventning til at få den hjælp de har brug for. Hun er god til at motivere folk og har også altid selv arbejdshandskerne på. Hun er gerne isbryder, går forrest i nye tiltag, og er tovholder på at arbejdet kan gøres færdigt. I kaossituationer er hun god til at bevare roen og med overskud håndtere situationen professionelt - klippefast Hun er god til at anvende sin intuition. Intuitionen er opbygget af sekretærens mange kompetencer og anerkendende menneskesyn. Skolesekretæren arbejder på kontor med mange afbrydelser, som betyder hun er god til at være fleksibel og omstillingsparat. Hun er god til at være servicemindet og samtidig koncentrere sig ansvarsfuldt om opgaver der skal færdiggøres korrekt og inden for tidsrammen. Hun er god som sparringspartner med ledelse i større projektopgaver. Du får den bedste kvalitet hos skolesekretæren. Hun gør ting, så det ser legende let ud og har orden i sine sager Hos skolesekretæren får alle en knivskarp løsning.

13 13 Relevante kompetencer, PLUS+ I forhold til ovennævnte fortælling om Den gode rollemodel i form af skolesekretæren, så er nedenfor anført, hvilke ekstra kompetencer, der er relevante og meningsfulde: Selvledelse i forhold til blækspruttefunktion Kommunikation og samarbejde, anerkendende kommunikation og evnen til at håndtere konflikter afvæbnende dialogform, vidensdeling, netværksviden, bygge bro mellem faggrupper ved ændringer i organisationen (ansatte, bygninger, systemer) Kulturforståelse, evnen til at kunne arbejde respektfuldt og anerkendende med mange forskellige kulturer og baggrunde Udviklingsorienteret - Forandringsprocesser omstillingsparat, fleksibel, udvikling, personlig udvikling personprofiler, selvforståelse, assertiv og positiv tilgang Dansk+ Målrettet mundtlig kommunikation og skriftlig kommunikation, herunder mødehåndtering og præsentationsteknik Økonomi+ - Kommunal økonomiforståelse It+ Kommunale it- og økonomisystemer (Capita, ØS, intranet, TEA, TRIO, Uni-c, Rollebaseret indgang) Sagsbehandling, lovgivning indenfor forvaltningsret, folkeskole og servicelov mv. (fx underretning, datahåndtering) Projekt- og opgavehåndtering, samt teamkoordinering Omsorg Pædagogisk værdigrundlag dvs. helhedsforståelse/ forretningsforståelsepædagogiske kompetencer, samt psykisk og fysisk førstehjælp Konklusion og perspektivering Konklusion og perspektivering Samlet set, så er der ingen tvivl om, at vi med dette kompetenceudviklingsprojekt har at gøre med en gruppe af medarbejdere, som er værdsat for deres store faglighed og engagement i hverdagen. Arbejdsgruppen har oplevet, at der har været stor interesse fra alle parter (skolesekretær, leder, forvaltning, forældre, elever og lærere) i at medvirke og give deres besyv med, og det har været værdifuldt og giver et mere korrekt billede end hvis vi blot havde involveret enkelte parter. Projektet giver både en beskrivelse af Den gode rollemodel og peger samtidigt på hvilke kompetencer en skolesekretær kan drage nytte af at have. Formålet med projektet har været at få et samlet kompetenceoverblik til brug for skoleafdelingen samt den enkelte skoles leder og skolesekretær. Lokalt skal projektets resultater anvendes ved de samtaler som skolelederen og skolesekretæren har om kompetenceudvikling. Fra Uddannelsescenter Holstebro har vi mulighed for at tilbyde og udbyde relevante opkvalificerings kurser som læner sig op af de kompetencer som Den gode rollemodel har, derudover er indsat forslag til andre typer uddannelser/ læringsformer, som kan bruges til at opnå viden indenfor et kompetenceområde. På arbejdsgruppens vegne Hanne Lund-Nielsen (HLN) den 7. november 2012

14 14 Forslag til arbejdsmarkedsuddannelseskurser: Selvledelse i forhold til blækspruttefunktion Mål og strategier for administrative medarbejdere, Kvalitetsudvikling af den administrative funktion, Udvikling af administrative arbejdsgange, Arbejdsplanlægning i den administrative funktion (Struktur i kaos) Kommunikation og samarbejde, anerkendende kommunikation og evnen til at håndtere konflikter afvæbnende dialogform, vidensdeling, netværksviden, bygge bro mellem faggrupper ved ændringer i organisationen (ansatte, bygninger, systemer), og præsentationsteknik, Problemløsning via telefon i et kundekontaktcenter, De svære samtaler procedurer og værktøjer, Konflikthåndtering, Kommunikation i teams, Præsentationsteknik i administrative funktioner Kulturforståelse, evnen til at kunne arbejde respektfuldt og anerkendende med mange forskellige kulturer og baggrunde, Rådgivning af borgere, Kundeservice i administrative funktioner, Interkulturel kompetence i jobudøvelsen Udviklingsorienteret - Forandringsprocesser omstillingsparat, fleksibel, udvikling, personlig udvikling personprofiler, selvforståelse, assertiv og positiv tilgang, Personlig udvikling til arbejde og uddannelse, Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser Dansk+ Målrettet mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og mødehåndtering, Målrettet mundtlig kommunikation i administrativt arbejde, Skriftlig kommunikation, Notat og referatteknik *Økonomi+ - Kommunal økonomiforståelse, Udarbejdelse af budgetkontrol, Udarbejdelse af standardomkostningskontrol, Økonomistyring i offentlige organisationer It Forretningsforståelse og nøgletal i it-systemer, Præsentation af tal i regneark, Effektiv anvendelse af og kalendersystemer *Kommunale it- og økonomisystemer (Capia, ØS, intranet, TEA, TRIO, Uni-c, Rollebaseret indgang) *Sagsbehandling, lovgivning indenfor forvaltningsret, folkeskole og servicelov mv. (fx underretning, datahåndtering), Håndtering af personoplysninger, Elektronisk sagsbehandling i operative funktioner, Forvaltningsret i sagsbehandlingen Projekt- og opgavehåndtering, samt teamkoordinering, Projektorienteret arbejde, Projektstyring med IT-værktøj, Ledelse og samarbejde, Medarbejderinvolvering i ledelse, Samarbejde i grupper i virksomheden *Omsorg og Pædagogisk værdigrundlag pædagogiske kompetencer og helhedsforståelse, samt psykisk og fysisk førstehjælp Forebyggelse af stress på arbejdspladsen, Organisationens strukturelle opbygning * Disse områder kan ikke dækkes fuldt ud af arbejdsmarkedsuddannelser på UCHs område alene. I forhold til de kommunale systemer, da anbefales at planlægge årlige interne kurser for skolesekretærer på hvilke interne kommunale økonomisystems ansvarlige mv. underviser i dels generel brug (for nyansatte) og i nye muligheder for erfarne brugere, alternativt så kan der planlægges sidemandsoplæring fra skolesekretær til skolesekretær som en del af en overordnet uddannelsesmæssig strategi. Hvad angår Sagsbehandling, så deltager enkelte skolesekretærer på Forvaltningshøjskolens /Metropols Kommunom-forløb, hvilket på nogle skoler er en naturlig udvikling. Her kan Uddannelsescentret hjælpe med dele af kompetence-behovet. I forbindelse med Omsorg og Pædagogisk værdigrundlag, så ligger dette i stort omfang uden for vores kapacitetsområde at varetage undervisning i psykisk og fysisk førstehjælp, samt hvordan man opnår pædagogiske omsorgskompetencer, samt opnår grundlæggende forståelse for Pædagogiske

15 15 værdigrundlag, her vil en skole som Social- og Sundhedsskolen eller Via University College kunne være formidlere af relevante forløb. Herunder et tænkt eksempel på en skolesekretærs nuværende kompetenceprofil og ønsket fremtidig profil. Omsorg og pædagogisk værdigrundlag Projekt- og opgavehåndtering Selvledelse Kommunikation og samarbejde Kulturforståelse Sagsbehandling Udviklingsorienteret Kompetence niveau i dag Kommunale it og økonomisystemer Økonomi+ Dansk + Fremtidig krav til kompetenceniveau

16 Kompetenceudvikling for skolesekretærer - skitse: 16 Arbejdsgruppe sætter grovskitse til rammen 29. maj Kick-off Temadag for skolesekretærer 17. september 2012 Afklaring af fundament for kompetenceudvikling for skolesekretærer Fokusgruppe 1 Skolesekretærens opgaver 8. oktober 2012 Interview skolesekretærer og ledere fra overbygning og grundskole 2 B & U, samt SFH-leder Fokusgruppe 2 Skolesekretærens opgaver 30. oktober 2012 Interview forældre, elever og lærere, fx fra skolebestyrelser fra grundskole og fra overbygning Præsentation af den gode rollemodel og udkast strategisk uddannelsesplan 28. november 2012 Præsentation af den gode rollemodels kompetencer. Udkast tidsplan for kompetenceløft Kompetencespind udfyldes og indsendes til behandling skolesekretær og leder i samarbejde 25. januar 2013 Individuel uddannelses-plan og igangsættelse september 2013 Samlet strategisk uddannelsesrammeplan for igangsættelse maj 2013 Skoleledelsen og skolesekretæren aftaler ramme for konkret igangsættelse Løbende involvering, orientering, samarbejde og evaluering ml arbejdsgruppe, skolesekretærer, ledelse og øvrige interessenter

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Kompetenceprofil og udviklingsplan

Kompetenceprofil og udviklingsplan profil og udviklingsplan Lægesekretær (navn) Ubevidst inkompetence: En ny begyndelse Jeg har endnu ikke erkendt, at jeg ikke kan, og at der er brug for forandring Bevidst inkompetence: Man skal lære at

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune

Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune Udsatte børn i dagtilbud Kommunefortælling fra Randers kommune 1. Hvad var problemstillingen/udfordringen som I gerne ville gøre noget ved? (brændende platform) Begrundet i gode erfaringer fra tidligere

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne- niveau 1 1. april 2015 1. Baggrund Udgangspunktet for Randers Kommunes arbejde med at ændre skolestrukturen er et ønske om at sikre fagligt og økonomisk

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk

Kompetenceprofil. Sekretærer. Navn: www.kurtejvindnielsen.dk profil Sekretærer www.kurtejvindnielsen.dk Navn: Radiologisk Afdeling, Slagelse 2010-2012 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 1. VEJLEDNING I BRUG AF KOMPETENCEVURDERINGSSKEMAERNE... 3 2. KOMPETENCEVURDERING...

Læs mere

Kompetenceprofiler for

Kompetenceprofiler for Kompetenceprofiler for medarbejder, teams, afdelingsleder og direktør Vi spiller hinanden gode på vores forskellige niveauer 13. januar 2015 1 MEDARBEJDER PRIORITET Som medarbejder skal jeg levere løsninger

Læs mere

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv..

Børnehaven Sønderled Her skaber vi rammerne for et godt børneliv.. Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Udarbejdet Februar 2016 1 Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud

Pædagogisk faglighed. Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Pædagogisk faglighed Pædagogiske og professionelle kompetencer for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud Hovedopgaven for de pædagogiske medarbejdere i Dagtilbud er, at fremme trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Forslag til indsatsområde

Forslag til indsatsområde D EN INTERNATIONALE D I MENSION I FOLKESKO L EN Forslag til indsatsområde Netværk om den internationale dimension er et initiativ under Partnerskab om Folkeskolen. Formålet med netværket er at skabe større

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled

Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Det pædagogiske grundlag i Børnehaven Sønderled Børnehavelivet er en stor del af et barns liv. De tilbringer mange timer i hænderne på andre voksne, væk fra deres eget hjem og forældrene. Børnehaven er

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

God ledelse. i Sorø Kommune

God ledelse. i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune God ledelse i Sorø Kommune Sorø Kommune er en værdibaseret organisation. De fælles værdier skal gennemsyre det daglige samspil mellem ledere, medarbejdere, brugere og borgere.

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL

VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL VÆRDIGRUNDLAGET OG DE PÆDAGOGISKE MÅL Værdigrundlaget er udarbejdet af både personale og brugere af Kulturhuset. Værdierne er diskuteret og bearbejdet ved lave nogle udsagn, der dækker indholdet og ved

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision

Indhold: Politisk Vision. Virksomhedens Mission. Virksomhedens Vision. Virksomhedens Værdier. Brand & Rednings Mission. Brand & Rednings Vision MISSION VISION - VÆRDIER BRAND & REDNING Indhold: Politisk Vision Virksomhedens Mission Virksomhedens Vision Virksomhedens Værdier Brand & Rednings Mission Brand & Rednings Vision Brand & Rednings overordnede

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

HR-organisationen på NAG

HR-organisationen på NAG 2012 HR-organisationen på NAG HR organisationen på Nærum Gymnasium Dette dokument er grundlaget for HR-arbejdet på Nærum Gymnasium. Dokumentet tager afsæt i de nyeste undersøgelser af gymnasiale arbejdspladser

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept

Værdigrundlag. Respekt. Relationsskabelse. Ligeværdighed. Professionalitet. Frihed og ansvar Anerkendelse. Mangfoldighed og accept Værdigrundlag Redigeret juni 2017 Relationsskabelse Positive rollemodeller Ligeværdighed Frihed og ansvar Anerkendelse Mangfoldighed og accept Positiv, humoristisk ånd Respekt Åbenhed og troværdighed Professionalitet

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed

Gør tanke til handling VIA University College. Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Gør tanke til handling VIA University College Kompetenceprojekt Klædt på til en ny virkelighed Præsentation Danmarks største professionshøjskole (Danmarks tredje største uddannelsesinstitution) VIA uddanner

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet

Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet Medarbejderudviklingssamtaler på Københavns Universitet HR & Organisationsudvikling 13. marts 2008 Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) i praksis Københavns Universitet er Danmarks største vidensvirksomhed.

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune

Job- og personprofil. Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Job- og personprofil Skoleleder til Mejrup Skole Holstebro Kommune Indhold 1. Indledning... 2 2. Holstebro Kommune... 2 2.1 Fælles ledestjerne og fælles værdier... 3 2.2 Overordnet administrativ organisation...

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress

Trivsel Pursuit. - på jagt efter trivsel. Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress 1 Trivsel Pursuit - på jagt efter trivsel Find ud af, om I har de rette kompetencer i forhold til arbejdsbetinget stress Antal deltagere: 5-20 Tid: Ca. 80-110 minutter eks. forberedelse Målgruppe: MED-udvalg

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole

Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Kommunikationspolitik på Esbjerg Realskole Formål og vision Formålet med kommunikationspolitikken for Esbjerg Realskole er at sikre en formaliseret ramme for dialogen med vores brugere og øvrige interessenter.

Læs mere

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart.

Vores værdier. Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. Vores værdier Associated Danish Ports A/S ejer og driver havnene i Fredericia, Nyborg og Middelfart. rundlag Et fælles I Associated Danish Ports A/S har vi et fælles værdigrundlag, som er det fundament,

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Kompetenceprofiler på SC/HN

Kompetenceprofiler på SC/HN Silkeborg Centralsygehus/Hammel Neurocenter, Løn- og personaleafdelingen Vedtaget på HMU den 7. juni 2005 Kompetenceprofiler på SC/HN 1. Indledning Kompetence er evnen til at omsætte kvalifikationer til

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer

GOD LEDELSE. TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer GOD LEDELSE LEADERSHIP PIPELINE I SUNDHEDS-, ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN SAMT BORGERSERVICE TILLID, DIALOG OG ARBEJDSGLÆDE skal være de bærende elementer for samarbejdet i Hjørring Kommune Dette er

Læs mere