SORDO. Lyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORDO. Lyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT"

Transkript

1 Lyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Stenuld dækket med særligt polyestervæv 100 mm kortere Tæthedsklasse D God lyddæmpning Typegodkendt brandteknisk klasse henholdsvis EI30 og EI60 Indgår i MagiCAD-databasen

2 Indhold Teknisk beskrivelse... 3 Generelt... 3 Funktion... 3 Brandklasse... 4 Dimensionering... 5 Lyddæmpning... 5 Trykfald... 5 SORDO-A... 6 SORDO-C... 7 SORDO-B... 8 SORDO-P... 9 SORDO-PF Specifikationer Produkt...11 Tilbehør...11 Beskrivelsestekst Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

3 Teknisk beskrivelse Generelt En cirkulær lyddæmper med cirkulær tilslutning. Unikke egenskaber med henblik på brandklasse, fibersikring og lyddæmpning. Patentanmeldt med henblik på selvbærende fibersikring og gavlløsning. Montering Tilslutningsstuds på dette produkt er kun beregnet som en del til kanaltilslutning. Det er vigtigt, at skrue eller popnitte monteres i metalkanten på tilslutningsstudsen. Se figur. Funktion I alle brancher stræber man kontinuerligt efter mindskede mål med bibeholdt ydeevne, og dette er også tilfældet inden for klimaanlægsområdet. Jo mindre produkter, vi kan fremstille hos Swegon, desto flere monteringsmuligheder får entreprenøren. Mindskede størrelser giver desuden en lettere håndtering og montering. Det var med disse forudsætninger, at vi påbegyndte udviklingen af den nye SORDO, vores populære lyddæmper med cirkulær tilslutning. Patentanmeldt løsning Resultatet af udviklingen blev en 100 mm kortere lyddæmper end vores tidligere SORDO med bibeholdte lyddata. Ligesom for SORDOs rektangulære søsterlyddæmper CLA skyldes fremgangen i høj grad en helt ny, patentanmeldt fremstillingsteknik. Den unikke løsning med gavlene integreret direkte i tilslutningsstudsen samt vores nye fibersikring, hvor stenuld er afdækket med et særligt polyestervæv inde i lyddæmperen, giver en fremragende tæthed, hvilket bidrager til den høje ydeevne. Vi har også kunnet mindske den indvendige og udvendige diameter på den nye SORDO, hvilket også er en årsag til den gode lyddæmpning. Figur 1. Metalkant faststøbt i tilslutningsstudsen. For ekstra sikkerhed bør tilslutningskanalen sættes fast i den optrukne metalkant (mindst 25 mm), der findes inde i tilslutningsstudsen. Produktet fastsættes med godkendte ophængningsanordninger med krav til bæreevne R svarende til bygningsdelens brandmodstand, for eksempel bæreevne R 60 for bygningsdele i brandteknisk klasse EI60. Vedligeholdelse Produktet er under normale driftsbetingelser vedligeholdelsesfrit. I henhold til typegodkendelse kan rensning ske med roterende plastbørste. Normal anvendelsestemperatur (kontinuerligt) er mellem -30 og +50 C. Miljø Leverandørerklæring kan hentes på Swegons hjemmeside. Udførelse SORDO fremstilles som standard i galvaniseret stålplade svarende til miljøklasse C2 (svarer til M2 i henhold til VVS- AMA98). SORDO er fibersikret via vores patentanmeldte løsning med selvbærende overfladelag, der er godkendt, hvad angår rensning, fibermedrivning, aldersbestandighed, emissioner m.m. (se TG 0783). Tilbehør Modflange SORDO T1 er en kraftig flange fremstillet af fladjern, som derefter er varmforzinket. Målene er tilpasset den tyske norm DIN del 2 og 5. Modflangen passer udvendigt på både spiralfalsede som længdefalsede kanaler. Ovale bolthuller letter monteringen Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 3

4 Brandklasse I de tilfælde, hvor en lyddæmper skal erstatte en brandisoleret ventilationskanal, kan SORDO benyttes under forudsætning af, at sikkerhedsafstanden overholdes. Beskyttelse mod brandspredning mellem brandceller Lyddæmperens langsider opfylder brandteknisk klasse EI30/E60 og dens gavle opfylder brandteknisk klasse E60, hvilket indebærer, at dens isoleringsevne og integritet bibeholdes i 30 min. for langsiderne, og at integriteten bibeholdes i 60 min. for hele lyddæmperen. Ventilationskanaler skal lægges og udformes, således at de ved brand ikke forårsager antændelse af nærliggende bygningsdele og fast inventar uden for den brandcelle, de er placeret i, i den tid brandcellekravet angiver. Bemærk, at lyddæmperen ikke kan monteres gennemgående gennem en brandcelleadskillende bygningsdel. Luftbehandlingsinstallationer, der går igennem en brandadskillende bygningsdel, skal udformes, således at den brandadskillende evne opretholdes, se BBR 5:6521. I henhold til BBR 5:6213 må brandteknisk klasse EI ændres til klasse E, hvis afstanden til evakueringsveje og til brandbart materiale er tilstrækkelig, således at evakueringssikkerheden ikke forringes eller risikoen for brandspredning øges. For ventilationskanaler betyder dette, at kanalisolering (isoleringsevne I) kan udskiftes med sikkerhedsafstand. Ved sikkerhedsafstand forstås den mindste afstand, der kræves for at varmestråling fra en varm overflade ikke skal antænde brandbart materiale eller skade evakuerende personer. Generelt gælder det, at der ikke behøver at være sikkerhedsafstand for temperaturer under 375 C. I vores katalogdokumentation er den nødvendige sikkerhedsafstand således beregnet for det parallelle tilfælde (brandbart materiale eller personer parallelt med lyddæmperen), da dette er det tilfælde, der skaber mest indfaldende stråling. Montering af lyddæmper i kanal i en vis brandteknisk klasse med sikkerhedsafstand til brandbart materiale. Det, der styrer behovet for brandteknisk klasse for lyddæmperen er, hvilket krav der gælder for den ventilationskanal, lyddæmperen monteres i. Sikkerhedsafstanden skal måles vinkelret fra lyddæmperens overflader. Anførte sikkerhedsafstande er baseret på et kritisk strålingsniveau for antændelse på 10 kw/m 2 (uden tændflamme). Montering af lyddæmper i kanal i en vis brandteknisk klasse med sikkerhedsafstand til evakuerende personer. Her menes der evakueringsveje som f.eks. særskilte trappeopgange i en bygning eller særskilte hotelgange. Det, der styrer behovet for sikkerhedsafstand og sikkerhedsafstandens omfang til evakuerende personer er, ud over lyddæmperens overfladetemperatur og dens emissionstal, eksponeringstiden for de evakuerende personer. I BBR 5:6213 angives som råd, at "afstanden til evakuerende personer er så lang, at strålingsniveauet ikke overskrider 3 kw/m 2. Højere strålingsniveauer kan være acceptable, hvis tidsaspekterne for evakuering og antændelse overholdes". Grænsen 3 kw/m 2 bygger på grænseværdien for uudholdelig smerte ved lang eksponeringstid. Sikkerhedsafstanden skal måles vinkelret fra lyddæmperens overflader. Anførte sikkerhedsafstande er baseret på et kritisk strålingsniveau på 3 kw/m 2 og emissionstallet 1. Emissionstal 1 er valgt med hensyn til overfladebehandling f.eks. maling eller aldring. Gavlen regnes ikke med, da en lyddæmper normalt monteres, således at det parallelle tilfælde ikke kan opstå. SORDO-A (med 50 mm stenuld) SORDO-A er typegodkendt (TG 0783) med henblik på brandteknisk klasse EI30/E60 og EI60 under forudsætning af, at den i tabellen angivne sikkerhedsafstand til brandbart materiale og/eller personer i evakueringsvejen overholdes. I de tilfælde, hvor sikkerhedsafstanden til brandbart materiale og/eller personer i evakueringsvejen ikke overholdes, overholder SORDO-A brandteknisk klasse EI30/E60. SORDO-B, -C (med 100 mm stenuld) SORDO-B, C er typegodkendt (TG ) med henblik på brandteknisk klasse EI30/E60, EI60/EI20 og EI120 under forudsætning af, at den i tabellen angivne sikkerhedsafstand til brandbart materiale og/eller personer i evakueringsvejen overholdes. I de tilfælde, hvor sikkerhedsafstanden til brandbart materiale og/eller personer i evakueringsvejen ikke overholdes, overholder SORDO-B, -C brandteknisk klasse EI60/E120. SORDO-P, -PF (med 100 mm mineraluld med aerodynamisk midterkrop) SORDO-P svarer til brandteknisk klasse E60 4 Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

5 Dimensionering Lyddæmpning Lyddæmpning angives i henhold til ISO 7235, dvs. statisk indsættelsesdæmpning for kanalprodukter. Lydtrykniveau i rum eller udendørs kan beregnes manuelt eller ved hjælp af Swegons lydberegningsprogram ProAc. Ved hjælp af ProAc kan du foretage en komplet lydberegning fra aggregat til rum samt også projektere enkelte produkter. I ProAc findes der fuld dokumentation med henblik på lyddæmpning, afgivelse af egenlyd og mål. ProAc kan downloades fra vores hjemmeside på internettet. Trykfald For forbedrende lyddæmpningsdata (især i de lave frekvenser) er nettoarealet mindre end tilslutningsdiameter. Det trykfald, som montering kanal-kanal af SORDO genererer, er anført i diagram 1. Anførte data er baseret på en jævn luftstrømning ind og ud af produktet. Spjæld, kanalbøjninger eller andre produkter i nærheden af lyddæmperen øger dens trykfald og egenlyd, samt kan påvirke lyddæmpningen. Diagram 1. Luftmængde - trykfald SORDO-A, C Tabel til målskitse SORDO-A Ø d Ø D C Længde mm mm mm mm mm Tabel til målskitse SORDO-B Ø d Ø D C Længde mm mm mm mm mm Tabel til målskitse SORDO-C Ø d Ø D C Længde mm mm mm mm mm Tabel til målskitse SORDO-P, PF Ø d Ø D C Længde mm mm mm mm mm Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 5

6 SORDO-A Udførelse (med 50 mm stenuld) Den nye SORDO er et industrielt designet produkt tilpasset fremragende lyddæmpning samt monteringsvenlighed. Der findes to forskellige patentanmeldelser vedrørende gavlen samt vores nye fibersikring, inde i lyddæmperen. SORDO fremstilles som standard i galvaniseret stålplade. Tilslutningsstudser er udstyret med gummitætninger. Typegodkendt i tæthedsklasse D. Brandklasse opfyldes via sikkerhedsafstand SORDO-A er typegodkendt (TG 0783) med henblik på brandteknisk klasse EI30/E60 og EI60/E60 under forudsætning af, at sikkerhedsafstanden overholdes. I de tilfælde, hvor sikkerhedsafstanden til brandbart materiale og/eller personer i evakueringsvejen ikke overholdes, overholder SORDO-A brandteknisk klasse EI30/E60. Figur 2. SORDO-A målskitse Den nye SORDO er 100 mm kortere med bibeholdte lyddata. For tilslutningsdimensioner 100 til og med 400 er konstruktionsmålet 100 mm kortere end tidligere. Samme dæmpning muliggøres via blandt andet mindsket indvendig og udvendig diameter. Sparer vægt og frem for alt plads. SORDO-A, lyddata Længde Ø d Ø D Statisk indsættelsesdæmpning db i henhold til ISO 7235 Vægt Sikkerhedsafstand i mm (mm) (mm) (mm) K 2K 4K 8K (kg) EI30 EI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

7 SORDO-C Udførelse (med 100 mm stenuld) Den nye SORDO er et industrielt designet produkt tilpasset fremragende lyddæmpning samt monteringsvenlighed. Der findes to forskellige patentanmeldelser vedrørende gavlen samt vores nye fibersikring, inde i lyddæmperen. SORDO fremstilles som standard i galvaniseret stålplade. Tilslutningsstudser er udstyret med gummitætninger. Typegodkendt i tæthedsklasse D. Brandklasse opfyldes via sikkerhedsafstand SORDO-C er typegodkendt (TG 0783) med henblik på brandteknisk klasse, henholdsvis EI30/E120, EI60/E120 og EI120/E120 under forudsætning af, at sikkerhedsafstanden overholdes. I de tilfælde, hvor sikkerhedsafstanden til brandbart materiale og/eller personer i evakueringsvejen ikke overholdes, overholder SORDO-C brandteknisk klasse EI60/E120. Figur 3. SORDO-C målskitse Den nye SORDO er 100 mm kortere med bibeholdte lyddata. For tilslutningsdimensioner 100 til og med 400 er konstruktionsmålet 100 mm kortere end tidligere. Samme dæmpning muliggøres via blandt andet mindsket indvendig og udvendig diameter. Sparer vægt og frem for alt plads. SORDO C, lyddæmpning Længde Ø d Ø D Statisk indsættelsesdæmpning db i henhold til ISO 7235 Vægt Sikkerhedsafstand mm (mm) (mm) (mm) K 2K 4K 8K (kg) EI60 EI , , , , , , , , , , , , , , , , , Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 7

8 SORDO-B Udførelse (med 100 mm stenuld) SORDO-B fremstilles som standard i galvaniseret stålplade. For at opnå forbedrede lyddæmpningsdata er lyddæmperen udstyret med midterbaffel. Det lyddæmpende materiale består af 100 mm langfibret, komprimeret stenuld, der er dækket med EUROLON. EUROLON tåler væsentligt højere lufthastigheder og mekaniske påvirkninger end den stabelfiber, der er almindelig i andre fabrikater. Det lyddæmpende materiale er også dækket med perforeret stålplade uden på EUROLONlaget. Tilslutningsstudserne er udstyret med gummitætninger. SORDO-B er typegodkendt (TG 0784) med henblik på brandteknisk klasse, henholdsvis EI30/E120, EI60/E120 og EI120/E120 under forudsætning af, at sikkerhedsafstanden overholdes. I de tilfælde, hvor sikkerhedsafstanden til brandbart materiale og/eller personer i evakueringsvejen ikke overholdes, overholder SORDO-B brandteknisk klasse EI60/E120. Figur 4. SORDO-B målskitse Diagram 2. Trykfald Luftmængde SORDO-B, Trykfald Det trykfald, som montering kanal-kanal af SORDO-B genererer, er anført i diagram 2. SORDO B, lyddæmpning Længde Ø d Ø D Statisk indsættelsesdæmpning db i henhold til ISO 7235 Vægt Sikkerhedsafstand i mm (mm) (mm) (mm) K 2K 4K 8K EI60 EI * , , , * , , , , , , , ,5-200 *= udførelse som SORDO-C 8 Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

9 SORDO-P Udførelse (med 100 mm mineraluld) SORDO-P er et produkt, der er tilpasset fremragende lyddæmpning i store kanaler med cirkulær tilslutning. SORDO-P er udstyret med aerodynamisk udformet midterkrop (pod) for optimale lyd- og trykfaldsmæssige egenskaber. Det lyddæmpende materiale består 100 mm langfibret mineraluld, der giver god lyddæmpning, især i mellemfrekvenserne. Isoleringen er dækket med EUROLON. Det lyddæmpende materiale er også dækket med perforeret stålplade uden på EUROLON-laget. SORDO-P fremstilles som standard i galvaniseret stålplade. Tilslutningsstudser er udstyret med gummitætninger SORDO-P svarer til brandteknisk klasse E60. Figur 5. SORDO-P målskitse Trykfald Det trykfald, som montering kanal-kanal af SORDO-P, -PF genererer, er anført i diagram 3. Diagram 3. Trykfald Luftmængde SORDO-P, -PF (Pa/m) SORDO P, lyddæmpning Længde Ø d Ø D Statisk indsættelsesdæmpning db i henhold til ISO 7235 Vægt (mm) (mm) (mm) K 2K 4K 8K , , Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 9

10 SORDO-PF Udførelse (med 100 mm mineraluld) SORDO-PF er en tilpasning af SORDO-P. Forskellen er, at den har flangetilslutning i stedet for studs. Tekniske data er de samme som SORDO-P (se foregående side) Tilbehør Modflange SORDO T1 er en kraftig flange fremstillet af fladjern, som derefter er varmforzinket. Målene er tilpasset den tyske norm DIN del 2 og 5. Modflangen passer udvendigt på både spiralfalsede som længdefalsede kanaler. Ovale bolthuller letter monteringen. Figur 6. SORDO-PF målskitse Specialudgave SORDO kan leveres i forskellige materialekvaliteter og tykkelser. Kontakt nærmeste salgskontor for yderligere information. Mål til flangetilslutning Centermål Antal Hul- Ød A (mm) huller med gevind mål M M M M M M M8 10 Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes

11 Specifikationer Produkt Cirkulær lyddæmper SORDO aa- bbbb- cccc Type: A, B, C, P, PF Tilslutningsmål: Til SORDO A, -C 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 Til SORDO-B 315, 400, 500, 630, 800 Til SORDO-P, -PF 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 Længde: Til SORDO-A, -C, 500, 800, 1100 Til SORDO-B (mål ) 500, 800, 1100 (mål ) 900, 1200 Til SORDO-P, -PF (mål ) 900, 1200 (mål 800) 900, 1600 (mål 1000) 1000, 2000 (mål 1250) 1200, 2400 (mål 1600) 1600, 3200 (mål 2000) 2000, 4000 Beskrivelsestekst Eksempel på beskrivelsestekst i henhold til VVS AMA. Eksempel 1 Swegons runde lyddæmper til cirkulær tilslutning, type SORDO-A, med følgende funktioner: - Selvbærende overfladelag - Brandteknisk klasse EI30 Brandteknisk klasse EI60 med sikkerhedsafstand 50 mm - 50 mm stenuld Betegnelse: SORDO-A xx stk. Eksempel 2 Swegons runde lyddæmper til cirkulær tilslutning, type SORDO-B, med følgende funktioner: - Udstyret med akustisk midterbaffel - Brandteknisk klasse EI60 Brandteknisk klasse EI120 med sikkerhedsafstand 50 mm mm stenuld Betegnelse: SORDO-B xx stk. Eksempel 3 Swegons runde lyddæmper til cirkulær tilslutning, type SORDO-C, med følgende funktioner: - Selvbærende overfladelag - Brandteknisk klasse EI60 Brandteknisk klasse EI20 med sikkerhedsafstand 50 mm mm stenuld Tilbehør Modgående flange (leveres i par med to stk.) SORDO T1 Betegnelse: SORDO-C xx stk. Eksempel 4 Swegons runde lyddæmper til cirkulær tilslutning, type SORDO-P, med følgende funktioner: - Udstyret med aerodynamisk midterkrop (pod) - Med tilslutningsstuds mm mineraluld Betegnelse: SORDO-P xx stk. Eksempel 5 Swegons runde lyddæmper til cirkulær tilslutning, type SORDO-PF, med følgende funktioner: - Udstyret med aerodynamisk midterkrop (pod) - Med flangetilslutning mm mineraluld - Modflange SORDO T1 (leveres i par) Betegnelse: SORDO-PF xx stk. SORDO-T1 630 xx stk Ret til konstruktionsmæssige ændringer forbeholdes. 11

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT

CLA. Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Kompaktlyddæmper til cirkulære kanaler KORT OVERSIGT Lav konstruktionshøjde Fremragende lyddæmpning Stenuld dækket med særligt polyestervæv Tæthedsklasse D Lavt trykfald Typegodkendt brandteknisk klasse

Læs mere

MORENDO. Rektangulær lyddæmper med lav konstruktionshøjde og baffelaftrapning KORT OVERSIGT

MORENDO. Rektangulær lyddæmper med lav konstruktionshøjde og baffelaftrapning KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med lav konstruktionshøjde og baffelaftrapning KORT OVERSIGT Kan benyttes overalt, hvor rektangulære lyddæmpere benyttes Lav konstruktionshøjde Lavt trykfald via baffelaftrapning

Læs mere

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

FACILE. Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Hygiejnisk lyddæmper til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med udtræksbafler Benyttes, hvor der findes ekstra høje krav til rengøringsvenlighed Vaskbart overfladelag CLEANOLON -AL

Læs mere

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

CADENZA. Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Lyddæmper med baffelaftrapning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Rektangulær lyddæmper med tilslutning mod yderkabinet, hvilket giver mulighed for flangetilslutning Gode aerodynamiske egenskaber Lavt

Læs mere

ALD. Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT

ALD. Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT Lyddæmpende ydervægsrist KORT OVERSIGT Fremragende lyddæmpning En robust rist, der kan klare krævende klimaforhold Kan fås i en række forskellige materialer Teknisk beskrivelse Generelt ALD-rist reducerer

Læs mere

LARGO. Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT

LARGO. Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Vinkellyddæmper med inddraget tilslutning til rektangulære kanaler KORT OVERSIGT Meget pladsvenlig rektangulær lyddæmper Fremragende aerodynamiske egenskaber Lavt trykfald bafler fungerer som ledeskinner

Læs mere

MORENDO --------------------------------------------

MORENDO -------------------------------------------- -------------------------------------------- Rektangulær lyddæmper med lav monteringshøjde og koniske bafler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION er en rektangulær

Læs mere

LARGO -----------------------------------------------------

LARGO ----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- Vinkellyddæmper med indsnævret tilslutning til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT

Læs mere

LENTO ------------------------------------------------------

LENTO ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Vinkellyddæmper til rektangulære kanaler ---------------------------------------------------------------------- GENERELT er meget anvendelig både

Læs mere

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA

CDH/CLH. CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA CleanZone Tagarmatur med mikrofilter til renrum KORTE DATA Horisontal eller vertikal kanaltilslutning Forsynet med mikrofilter H14 med tætningsmasse alt. tætningsgummi Lakeret indvendigt Måleudtag til

Læs mere

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg

PELICANTM. Ceiling HF. Rektangulært fraluftarmatur. Hurtigvalg PELICANTM Ceiling HF Rektangulært fraluftarmatur Kort oversigt Perforeret front Håndterer store fraluftmængder Plant design Tilpasset kassetteloft Quick Access-front Kan kombineres med trykfordelingsboks

Læs mere

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur

CGV/RGV. Lyddæmpende overføringsarmatur Lyddæmpende overføringsarmatur Korte data Til overføringsluft gennem væg Opfylder akustiske dæmpningskrav i normale konstruktioner Luftflowsområde < 80 l/s Rund alt. rektangulær hultagning Enkelt montering

Læs mere

CRMc

CRMc --------------------------------------------------------- Justerbar volumenstrømsmåler, tæthedsklasse 0 eller 4 ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær

Læs mere

ALRa

ALRa ---------------------------------------------------------- ALBATROSS Rist ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALR er en regulerbar rist for opnåelse

Læs mere

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA

DCP. Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede KORTE DATA Cirkulært fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Billedet viser en kundetilpasset løsning. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart

Læs mere

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

EAGLE Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Velegnet til VAV- og DCV-anvendelser Hurtig og enkel installation og indregulering via Swegon Quick

Læs mere

ALJa

ALJa ----------------------------------------------------------- ALBATROSS Luftfordeler ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION ALBATROSS ALJ er en regulerbar luftfordeler

Læs mere

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA

ROC. ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA ROBUST Cirkulært indblæsnings- og udsugningsarmatur KORTE DATA Robust konstruktion Indblæsnings- eller udsugningsluft Enkel montage i væg eller loft Ledeskinneperforering Kan benyttes med tilslutningsboks

Læs mere

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg

SWIFT Flex Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning. Hurtigvalg SWIFT Flex Ceiling Kvadratisk loftsarmatur til indblæsning Kort oversigt Plant design Tilpasset til systemloft (600 x 600) Indblæsningsarmatur, der også fungerer til udsugning Velegnet til VAV-anvendelser

Læs mere

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft

CVH. Cirkulær indblæsningsdyse til loft Cirkulær indblæsningsdyse til loft Korte data Klarer store volumenstrømme Horisontalt eller vertikalt spredningsbillede Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet til luftvarme Kan anvendes

Læs mere

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT

COLIBRI Ceiling. Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Kvadratisk loftsarmatur med tilluftdyser KORT OVERSIGT Tilluftarmatur, der også fungerer til fraluft Findes med cirkulært (COLIBRI Ceiling C) og rektangulært (COLIBRI Ceiling. R) dysemønster Velegnet til

Læs mere

GRLc

GRLc ---------------------------------------------------------- Rist til loft og væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION GRL er en rektangulær rist med meget stort

Læs mere

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA

DBC. Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Fladrundt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede. KORTE DATA Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler Måleudtag Rensbart Ingen synlige skruer Findes i alternative

Læs mere

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede

DKC. VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede VARIZON Kvadratiskt fortrængningsarmatur med justerbart spredningsbillede Korte data Justerbart spredningsbillede og nærzone Passer til alle typer lokaler med behov for store volumenstrømme Enkel montering

Læs mere

GTHc

GTHc ---------------------------------------------------------- Rist til væg ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Rektangulær rist til indblæsning. Tilpasset vægmontage.

Læs mere

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld

ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld ETPS-E Røgspjæld samt Flamme- og røgspjæld Figur 1 Figur 2 Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPS-E bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg spreder sig i ventilationskanaler mellem

Læs mere

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning

CKD. Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Cirkulært tag-/vægarmatur, en såkaldt jetspreder, til indblæsning Korte data Diffust eller koncentreret spredningsbillede Indsatsen drejelig 360 Mulighed for motoromstilling af spredningsbilledet Velegnet

Læs mere

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I

CBA/CBI. Lyddæmpende overføringsarmatur. Kurte data. Hurtigvalg CBA/CBI. V O L U M E N S T R Ø M T R Y K F A L D R w -V Æ R D I Lyddæmpende overføringsarmatur Kurte data Til overføringsluft gennem væg Luftflowsområde < 50 l/s Rund hultagning Enkelt montering Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M T R Y K

Læs mere

EXCa ----------------------------------------------------------

EXCa ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Udsugningsarmatur ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Cirkulær kontrolventil til udsugning. Monteres

Læs mere

CRPc/CRTc ---------------------------------------------

CRPc/CRTc --------------------------------------------- --------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- Indreguleringsspjæld/Afspærringsspjæld Tæthedsklasse 0/4 FUNKTION CRPc er et cirkulært

Læs mere

Halvrund Floormaster DVHA

Halvrund Floormaster DVHA Halvrund Floormaster DVHA Floormaster DVHA er halvrunde fortrængningsarmaturer beregnet til gulvplacering opad væg. Armaturerne er udviklet til fortrængningsventilation efter Floormaster systemet, som

Læs mere

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE

LPA. Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning LOCKZONE TM LOCKZONE Cirkulært armatur til indblæsning eller udsugning Korte data Ledeskinneperforering i rotationsmønster Stor induktionseffekt Tilpasset til montering i hele gipslofter Let at montere Kan anvendes

Læs mere

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering

EAGLE Wall. Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering Vægrist med indblæsningsdyser og integreret montering EAGLE Wall Korte data Regulerbare dyser % fleksibelt spredningsbillede Rengøringsvenlig Justerbare for øget kapacitet Enkel indregulering Anvendes

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode

Produktbeskrivelse. Eksempel på produktkode ETPR-EI-1 ETPR-E-1 Røgspjæld og ETPR-EI-2 samt Brand-/røgspjæld Flamme og røgspjæld ETPR-EI-1 Det runde brandspjæld ETPR-EI-1 leveres motoriseret og med termosikring. Spjældet er beregnet til montering

Læs mere

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U Cirkulær rist til væg og indblæsning Korte data Kan anvendes med trykfordelingsboks ALS Justerbare lameller Enkel montering Rensbart Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M - L Y

Læs mere

Brandisolering af ventilationskanaler

Brandisolering af ventilationskanaler Revideret Oktober 2010 Brandisolering af Montagevejledning iht. DS 428, 3. udgave 2009 Det er lettere at isolere med ISOVER Indhold Side Brandklassifikationssystem 3 ULTIMATE Protect - Effektiv brandisolering

Læs mere

VIREO Ceiling med ALS

VIREO Ceiling med ALS Kvadratisk loftsarmatur med stilbare lameller og trykfordelingsboks KORTE DATA Plant design Velegnet til VAV Hurtig og nem installation Tætningsring, standard på tilslutningsstudser Energieffektiv med

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT

REACT. Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til variabel luftmængde KORT OVERSIGT Spjæld til luftmængderegulering Hurtig aflæsning via regulatorens display Nem at indregulere Kan let kondensisoleres i kanalsystemer Fabriksisoleret udførelse

Læs mere

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER

BOC. Fortrængningsarmatur med BOOSTER Fortrængningsarmatur med BOOSTER Korte data Til rum, der opvarmes med luft El-motor eller manuel omstilling Til rum med store loftshøjder Optager ikke gulvareal Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M L Y D

Læs mere

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI

Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Brand-/røgspjæld Fire: ETPS-EI ETPS-EI Tekniske TEKNISK data DATA Brandspjæld ETPS-EI Brandspjæld ETPS-EI Figur 1 ER1 Figur 2 ER3 Det rektangulære brandspjæld ETPS-EI leveres som motoriseret og med termosikring.

Læs mere

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC HVAC FIRE Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 INDHOLD Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat EI 30 AluCoat, 60 mm. Cirkulære og ovale kanaler... 4 PAROC

Læs mere

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi

Hvirveldiffusorer. AIRNAMIC-serien T 2.2/1/DK/1. Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi T 2.2/1/DK/1 Hvirvel AIRNAMIC-serien Fremragende aerodynamiske egenskaber i kraft af innovativ kunststofteknologi TROX Danmark A/S Kærvej 23 2970 Hørsholm Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Klamsagervej

Læs mere

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD

THD - Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Rund, perforeret diffusor til loftsmontage. Halton THD Halton THD Rund, perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft, også egnet til fraluft. Installation direkte til kanal eller til trykfordelingsboks. Sektorblænder for 1, 2, 3, eller 4

Læs mere

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS

INDBLÆSNINGSVENTIL KTS AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2015.01 CC INDBLÆSNINGSVENTIL» TEKNISKE DATA PRODUKTFAKTA: Fremstillet af stål Udstyret med sektorplade til justering af spredningsmønster Indblæsningsventilen anvendes

Læs mere

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG1

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG1 Brand-/røgspjæld EKO- Beskrivelse Brand-/røgspjæld EKO- er et P- og CEgodkendt spjæld beregnet til brandsektionering eller som beskyttelse mod spredning af brand og røggas i ventilationsanlæg. Spjældet

Læs mere

REACT. Spjæld til variabel luftmængde

REACT. Spjæld til variabel luftmængde Spjæld til variabel luftmængde ort oversigt Spjæld til trykuafhængig luftmængderegulering Benyttes til variabel eller konstant luftmængde Mulighed for tvangsstyret lukket eller helt åben position Hurtig

Læs mere

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse

Røgspjæld EKO-SRB1. Beskrivelse. Størrelser. Produktfakta EKO-SRB1. P- og CE-godkendelse. Udførelse Røgspjæld EKO-SRB1 Beskrivelse Røgspjæld EKO-SRB1 er et P- og CE-godkendt spjæld i klasse E60, som er beregnet til at forhindre spredning af røggasser i ventilationskanalens gennembrydning af en brandklassificeret

Læs mere

Øland præisoleret kanalsystem

Øland præisoleret kanalsystem Climate Recovery IK System Øland præisoleret kanalsystem Produkt links Bruchure Monteringsvejledning Tryktest Lydtest Teknisk data Brandtest Tæthedstest Øland præisoleret kanalsystem (IK) og fittings Oversigt

Læs mere

Perforeret diffusor til loftsmontage

Perforeret diffusor til loftsmontage Halton DTR Perforeret diffusor til loftsmontage Halton Horisontal tilluft i 4 retninger, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. Leveres i størrelser 300, 450 og 600.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt...

Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... lindab ventilation Aldrig har så mange fordele fyldt så lidt... Verdensnyhed! Med MBB sætter vi ny standard inden for trykfordelingsbokse Lydisolering Udløb Lineært konusspjæld Safe tilslutning Når præcision

Læs mere

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH

Indblæsningsarmaturer RPPH/ROPH 56 Armaturene RPPH og ROPH er nogle lydsvage spaltearmaturer. Spaltebredden er enten 25 eller 40 mm. RPPA og ROPA er begge egnede til montage i nedhængte lofter. Armaturene kan anvendes sammen med tilslutningsboks

Læs mere

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri

~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri ~DS 428:2009Single user license: AMU SYD, Hovedafdeling,C f Tietgensvej 6,DK-6000 Kolding Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg & industri INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 HVORFOR ISOLERE STÅL 4 STÅLETS

Læs mere

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB

ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR CTPB AIR COMFORT AIR DIFFUSION FW: DK 2014.12 CC ENVEJS INDBLÆSNINGSARMATUR» TEKNISKE DATA er et lydsvagt envejs indblæsningsarmatur som normalt er placeret i loftet. Armaturet kan ligeledes placeres i en væg.

Læs mere

BLBd ----------------------------------------------------------

BLBd ---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- Blandeboks for tokanalsystem ---------------------------------------------------------------------- FUNKTION Blandeboks for blanding af varm og

Læs mere

ETES Røgevakueringsspjæld. Evakueringsspjäll ETES. Produktdata. Eksempel på produktkode. Produktfakta. VVS AMA-kod. Produktkod exempel

ETES Røgevakueringsspjæld. Evakueringsspjäll ETES. Produktdata. Eksempel på produktkode. Produktfakta. VVS AMA-kod. Produktkod exempel ETES Røgevakueringsspjæld Evakueringsspjäll ETES ETES ETES røgevakueringsspjæld är ett brandgasevakueringsspjäll. sikre en bortledning Spjället af används røg under för en brandgasevakuering/tryckavlastning

Læs mere

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat

AKRALUX GRECA. Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat AKRALUX GRECA OVENLYS Profilerede modulplader af UV-beskyttet Polycarbonat Havnepladsen 12 DK-9 Frederikshavn Tlf. (+45) 98 43 02 44 Fax (+45) 98 43 82 44 info@lumex.dk www.lumex.dk AKRALUX GRECA Profilerede

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC

Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC Indregulerings- og afspærringsspjæld SPB og SPC SPC SPB Spjæld af type SPB/SPC er et robust og pålideligt indregulerings- og afspærringsspjæld, der kan bruges til forskellige formål i ventilationssystemer

Læs mere

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter

Hvirveldiffusorer. XARTO-serien T 2.2/2/DK/1. Til arkitektonisk formgivning af lofter T 2.2/2/DK/ Hvirvel XARTO-serien Til arkitektonisk formgivning af lofter TROX Danmark A/S Stejlepladsvej 5 DK-2990 Nivå Telefon +45 494 6633 Telefax +45 494 6677 e-mail trox@trox.dk www.trox.dk Indhold

Læs mere

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011

PAROC Hvac Fire. Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 PAROC Hvac Fire Brandsikring af ventilationskanaler Brandisolering iht. DS 428, 4.udgave, 2011 Teknisk Isolering November 2013 Indhold Brandsikring med PAROC Stenuld... 3 PAROC Hvac Fire Mat Cirkulær kanal...

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage

CAR - Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage. Halton CAR. Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Halton CAR Fast konisk tilluftsdiffusor til loftsmontage Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Efektiv køling med temperaturforskelle på op til 16 C. Velegnet til opvarmning. Velegnet også til

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S

Loftdiffuser Varimix RSKO, RSKP. Produktfakta. Tilslutningsboks ATTB. Produktkode eksempel: ØLAND A/S Loftdiffuser Varimix RSKO RSKP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSKP - Kvadratisk perforeret diffuser

Læs mere

ØLAND Tagventilator STEF

ØLAND Tagventilator STEF ØLAND Tagventilator STEF Isoleret tagventilator med 1x 230V motor 4 størrelser med kapacitet fra 300 m3/h (83 l/s) til 3900 m3/h (1083 l/s) Lodret afkast Lydsvag Kondens- og lydisoleret Funktionelt design

Læs mere

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler

EDE - Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE. Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler EDE Røgevakueringsspjæld (RES) til cikulære kanaler Opfylder kravene til et RES-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io)

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK.

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK. Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer TGIR/TGIK Taggennemføringer 2 TGIR/TGIK taggennemføringer TFSR-EC/TFSR tagventilator TFSR-EC tagventilator

Læs mere

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden

Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden lindab ventilation Aerodim TM Den nye, aerodynamiske lyddæmper halverer lyden En forskel, der kan høres Lyden er indeklimaets 3. dimension Et godt indeklima skal være en naturlig del af hverdagen. Det

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677

Hvirveldiffusorer. stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m. Trox Danmark A/S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 T 2.2/7/D/1 Hvirveldiffusorer serie VDL stilbar stråleafbøjning for indblæsningshøjder fra 3,80 m Trox Danmark /S Telefon 4914 6633 Telefax 4914 6677 Stejlepladsvej 1 e-mail: trox@trox.dk 2990 Nivå www.trox.dk

Læs mere

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør

DDA - Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter DDA. Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter. Produktmodeller og tilbehør DDA Kvadratisk diffusor til montering i nedhængte lofter Horisontal indblæsning, også egnet til fraluft. Installation i plan med loft, lav indbygningshøjde. 4 vejs indblæsningsmønster med alternativt 1,2,3

Læs mere

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2

Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 Beskrivelse Brand-/røgspjæld EKO-SRBG2 er et P- og CEgodkendt spjæld beregnet til brandsektionering eller som beskyttelse mod spredning af brand og røggas i ventilationsanlæg.

Læs mere

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER

(2000/367/EF) BILAG DEFINITIONER, PRØVNINGER OG YDEEVNEKRITERIER SYMBOLER Uddrag af KOMMISSIONENS BESLUTNING af 3. maj 2000 om gennemførelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for så vidt angår klassificering af byggevarer, bygværker og dele af bygværker efter brandmodstandsevne

Læs mere

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes

lindab loftarmaturer Lindab Lineo MTL, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo, Fingerrod C, Københavns lufthavn. Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Produkt Funktioner Side STB STU Ret til ændringer forbeholdes Lindab Lineo Lindab Lineo Med spaltearmaturets smalle

Læs mere

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne

Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gyproc Habito Ekstra stærke gipsvægge med høj bæreevne Gipsvægge med høj bæreevne Takket være en ny patenteret teknologi, har vi hos Gyproc udviklet Gyproc Habito gipsplader med revolutionerende styrke

Læs mere

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1

Dimensioner 1. Bestilling. Ød 1 L 1. kanalsystemer måling og indregulering. Ødi. Ød1 Dimensioner Ød Ødi Beskrivelse FMU er en flowmåler beregnet for stationær installation. Ved at måle trykdifferencen over måleudtagene, kan man via diagrammet på blænden aflæse volumenstrømmen. en, der

Læs mere

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009

ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 ETPR-E-1 Røgspjæld / flamme- og røgspjæld Monteringsanvisning, drift og vedligehold 12/2009 Generelt Røgspjæld og flamme- og røgspjæld ETPR-E-1 bruges som lukkemekanisme for at forhindre, at brand og røg

Læs mere

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler

SDS - Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS. Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler SDS Røgspjæld (RS) til rektanglære kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 30 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 15 (ve,ho, io) S og E

Læs mere

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006

Novenco Tagventilatorer. HJV, HJL og HJA November 2006 Novenco Tagventilatorer HJV, HJL og HJA November 2006 Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder

Læs mere

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler

SDE - Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE. Røgspjæld (RS) til runde kanaler SDE Røgspjæld (RS) til runde kanaler Opfylder kravene til et RS-spjæld jævnfør DS 428, 2009 ( = E 60 (ve,ho, io) S) Opfylder også brandklasse E 90 (ve,ho, io) S, EI 5 (ve,ho, io) S og E 20 (ve,ho,

Læs mere

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA

Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Novenco Tagventilatorer HJV, HJL OG HJA Produktfakta Tagventilator type HJV Udsugningsventilator med lodret luftafkast, anvendes f.eks. fra kontorer, institutioner, køkkener, haller, værksteder o.s.v.

Læs mere

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt

Instruktion BASIC, størrelse 004 055. 1. Generelt Instruktion BASIC, størrelse 004 055 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse BASIC er et komplet luftbehandlingsaggregat af bloktypen, hvilket betyder, at flere funktioner, der indgår i aggregatet, indbygges

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

Brandspjæld FDE Til runde kanaler

Brandspjæld FDE Til runde kanaler Til runde kanaler Typegodkendt brandspjæld som opfylder kravene i henhold til EN 1366-2 and pren 13501-3 standarderne. Fremstillet i overensstemmelse med ISO 9001. VTT, Finlands Tekniske Forskningscenter,

Læs mere

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP

Loftdiffuser Varimix RSRO, RSRP RSRO RSRP ATTB Varimix er en serie lydsvage indblæsnings diffusorer som giver god opblanding af rumluften. De klarer store undertemperaturer ( C). RSRP - Rund perforeret diffuser med/uden tilslutningsboks

Læs mere

TRS - Jet Nozzle Diffuser

TRS - Jet Nozzle Diffuser Halton TRS Tilluftsdiffusor til store rum Halton Smal eller bredt strømningsmønster til kold, varm eller isotemisk tilluft. Egnet til væg eller loftsmontering i store rum. Mulighed for montage i kanal,

Læs mere

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE

WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE WH45, WH25, WK45, WK25 & WKS25 Brandspjæld, Røgspjæld & Røgevakueringsspjæld PRISLISTE Brandspjældsautomatik Egenudviklet REGIN styring til alle spjældtyper Alle spjæld fra AIR2TRUST er DS/EN 13501-3 og

Læs mere

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag

AKHI/ULHI. Taghætter til luftafkast og udeluftindtag Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer AKHI/ULHI Taghætter til luftafkast og udeluftindtag 2 AKHI/ULHI AKHI/ULHI taghætter Taghætterne giver

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Gipspladers lydisolerende egenskaber

Gipspladers lydisolerende egenskaber Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen

Læs mere

ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT

ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT ELEGANTE GLASPARTIER I STÅL PROJEKT FUNKTIONELLE OG CERTIFICEREDE LØSNINGER JELD-WEN er Europas største leverandør af dørløsninger. Vores projektafdeling markedsfører et bredt udvalg af såvel standard

Læs mere

Hvirvel diffusor VFKA

Hvirvel diffusor VFKA 84 Hvirvel diffusor er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde en god komfort i rummet, selv ved

Læs mere

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2

Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld EN 1366-2 Teknisk datablad WH25 WH25 Brandspjæld www.air2trust.com Primære egenskaber Nye testede brandsikringsprodukter WH25 seriens runde brandspjæld giver maksimal beskyttelse ved at forhindre brand i at sprede

Læs mere

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber

4.3.4. Grænsefrekvenskonstanter og materialeegenskaber. 444 Gyproc Håndbog 9. Teknik / Bygningsakustik / Gipspladers lydisolerende egenskaber Materialeegenskaber Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi. Den

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner

ISOVER FireProtect TM. Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner ISOVER FireProtect TM Brandbeskyttelse af bærende stålkonstruktioner Blad 890 Dato: April 2012. Erstatter: Blad 890, August 2006 Uden isolering af flangekanten side 14 Med isolering af flangekanten side

Læs mere

VAV-regulatorer EHSS, EHSD

VAV-regulatorer EHSS, EHSD EHSS og EHSD er VAV-regulatorer til OPTIVENT- og OPTILAB-systemerne. De bruges til at regulere indblæsnings- og udsugningsvolumenstrømmen, for eksempel til regulering af temperaturen og luftkvaliteten

Læs mere

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD

ETPL-1 BRANDSPJÆLD » INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSPJÆLD FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT BRANDSJÆLD ETL-1 BRANDSJÆLD» INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLD 2 ETL-1 Brandspjæld Montage DV BESKRIVELSE, RODUKTKODE, DIMENSIONER INDHOLDSFORTEGNELSE Data og generel information...

Læs mere

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg

VSKA Hvirveldiffusor. Hurtigvalg Comfort: VSKA Tekniske data VSKA Hvirveldiffusor VSKA er lydsvage armaturer til loftmontage. Armaturudformningen sikrer meget effektiv opblanding af rumluften (høj induktion). Man kan derfor opretholde

Læs mere