Retningslinjer for lokalebooking i Faxe Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer for lokalebooking i Faxe Kommune"

Transkript

1 Retningslinjer for lokalebooking i Faxe Kommune Målrettet fritidsbrugere Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Udkast til ændring af gældende retningslinjer vedtaget Udarbejdet i dialog med samtlige samarbejdspartnere herunder Center for Ejendomme og Center for Børn & Undervisning

2 Indholdsfortegnelse: Oversigt over samlede bygninger s.2 1. Indledning s Formål s Lovgrundlag s Generelle bestemmelser s Adgangstider s Ikrafttræden s.5 2. Fordeling af lokaler s Hvem kan søge s Særlige vilkår der gør sig gældende ved fordeling s Hvordan søger man s Faste bookinger og sæsonbookinger s Benyttelse af skolernes redskaber s Sær- og enkeltarrangementer s Arrangementer med overnatning s Afmelding af bookingtider s Vagtordning s Rengøring s Gebyrer s forslag til gebyrer ved overnatning s forslag til servicemedarbejdertimer/mandetimer s Lokaleleje takster og fritagelse hhv. betaling s Takster for lokaleleje s Lokaleleje s Når du låner/lejer et lokale s.14 1

3 Oversigt over samlede bygninger, der kan bookes af fritidsbrugere: Der vil her være en oversigt, der viser samlede bygninger, hvor der kan bookes faciliteter af fritidsbrugere. Oversigten ville kunne svare på hvem der vil være den primære/prioriterede målgruppe, i den pågældende bygning hvilke typer aktiviteter der er egnet i pågældende bygning samt evt. bemærkninger til bookingen eller bygningen (eksempelvis at Skolernes personalerum og kontorer kan ikke lånes). 2

4 1. Indledning 1.1 Formål Retningslinjerne for lokalebooking i Faxe Kommunes faciliteter har to overordnede formål: A. at tilgodese alle typer interessenter i frivillig- og foreningslivet B. at give et klart overblik over gældende regler og muligheder Med disse formål tilsigtes en mere fleksibel og optimal udnyttelse af de samlede faciliteter i Faxe Kommune, der kan bruges af frivillige og foreninger generelt. Vi har i Faxe Kommune over 170 foreninger, og selv om Faxe Kommune understøtter frivilligheden på mange områder, så er det ikke muligt, at gøre krav på lokaler og faciliteter i det uendelige. Det betyder, at alle relevante parter må se åbent og anderledes på de eksisterende muligheder. Der må være ejerskab for en fleksibel tilgang, der - med det nye bookingsystem - kan sikre opnåelsen af en god og smidig bookingkultur. Overordnet set tilbydes der med disse retningslinjer en udvidet adgangsmulighed i form af bookingmulighed i ferier og længere daglige åbningstider i alle lokalefaciliteter. I det nedenstående følger en beskrivelse af vilkårene samt de konkrete regler og muligheder for booking af lokaler i Faxe Kommunes bygninger. Flere brugere udvidet adgang Der er i Faxe Kommunes byer og lokalområder rigtig mange gode frivillige aktiviteter. Både i form af idræt og sport, undervisning, sociale og kulturelle aktiviteter og ikke mindst et mødebehov, som gør at faciliteterne bør bruges mere optimalt. 1.2 Lovgrundlag I henhold til Strategirammen for Frivillighed støtter Faxe Kommune den generelle frivillighed, hvorfor der fremover også anvises lokaler til f.eks. kulturelle-, sociale-, og andre foreninger eller frivillige interessegrupper mv. Det vil dog altid være de folkeoplysende foreninger, der vil prioriteres først. Efter Folkeoplysningslovens kapitel 6 påhviler det Faxe Kommune nemlig at anvise lokaler til de i kommunen godkendte folkeoplysende foreninger. Ansøgere betegnes i det efterfølgende som fritidsbrugere. Jo flere timer i døgnet bygningerne/ faciliteterne bruges, desto mere effektiv udnyttelse og gavn af udgifterne man får 1.3 Generelle bestemmelser Faxe Kommunes lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der først og fremmest er fastsat i Folkeoplysningsloven. Lokaler og anlæg stilles dog kun til rådighed i det omfang, de er ledige og findes egnede til det ansøgte formål. Det er Kultur & Fritid, Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, der administrerer alle booking-ansøgninger foretaget af fritidsbrugere. 3

5 Der skal ansøges og afmeldes bookingtider på forhånd via det elektroniske bookingsystem, som giver mulighed for fire typer af bookingmuligheder: a) faste bookinger b) sæsonbookinger c) sær- og enkeltarrangementer samt d) overnatningsarrangementer. Det er vigtigt at bookingerne af de enkelte lokaler står i mål med det behov, de konkrete aktiviteter rummer. Her skal der bl.a. tænkes på antal deltagere, aktivitetens egenart (idræt, sport, engelskundervisning, bestyrelsesmøde mv.) samt aktivitetens varighed pr. booking inklusive oprydning mv. Det siger sig selv, at Faxe Kommunes udlån af lokaler til fritidsbrugere beror på en grundlæggende tillid og at der udvises gensidig respekt for hinandens behov og muligheder. Dog vil der for at sikre den optimale udnyttelse af alle faciliteter, foretages uanmeldte stikprøve-besøg, som evt. kan danne baggrund for gode dialoger omkring det konkrete behov mm. Åbenheden for denne dialog er en forudsætning for den gode og smidige udnyttelse af lokaler og lokaliteter i Faxe Kommune. 1.4 Adgangsbetingelser og - tider Adgangstiderne på alle faciliteter er alle ugens 7 dage fra kl. 06 til kl. 24 inklusive skolernes ferieperioder og ferieperioder i øvrigt 1. Dette er en udvidet mulighed for udnyttelse af de tilgængelige lokaler, men forpligter lånerne af lokaler til følgende: Ansvar for at lukke alle vinduer og døre, som har været anvendt under eget brug Ansvar for at slukke lys og andet strømforbrug anvendt under eget brug Ansvar for oprydning evt. fejning samt tømning af skrald. Der vil være særlige rengøringsskabe til rådighed for foreningerne på de enkelte lokaliteter. Se afsnit 3 om rengøring. Ansvar for indhentning (og evt. aflevering) af koder/nøgler/brikker til det pågældende lokale, der ønskes lånt Tænke os om og være fornuftige: hvis nogen har glemt noget, skal vi gøre det, men huske at sige det videre til relevante enheder (Servicelederne, rengøringsenheden eller Kultur & Fritid - Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice). Definitioner: En fast booking er f.eks. når man booker et lokale hver mandag i to timer i eksempelvis 1 måned eller i 4 måneder. En sæsonbooking er f.eks. generelt gældende for idræts- og træningsaktiviteter og som følger skoleåret som én sæson. Sær- og enkeltarrangementer kan f.eks. være fra 1 dag til flere dage uden overnatning og kun i de dage. Overnatningsarrangementer kan f.eks. være fra 1 til flere dage og hvor det er muligt for deltagerne at overnatte i de antal dage arrangementet varer. 1 Der tages dog forbehold for evt. servicelukninger, hvor lokalet skal serviceres, fornys, ombygges eller bruges til større og længerevarende lokalebehov som f.eks. ved valghandlinger mv. 4

6 Lånte lokaler skal efterlades i samme stand og med samme møblering og opstilling, som de blev modtaget. Det betyder bl.a., at låner/lejer hæfter for eventuelle skader på bygning og inventar opstået i forbindelse med låners brug af lokalet. Hvis I har svinet, så skal I gøre rent. Hvis I har rodet, så skal I rydde op. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der fremsendes regning. Det påhviler låneren selv at bortskaffe (både stort og småt)affald. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan der fremsendes regning for oprydning, rengøring og bortskaffelse af affald. Såfremt et tildelt lokale eller anlæg alligevel ikke benyttes, skal aflysninger meddeles straks til Kultur & Fritid, f.eks. hvis holdet ikke oprettes, eller at der ikke var basis for at gennemføre aktiviteten. Dette gælder også enkeltarrangementer, som alligevel ikke gennemføres. Alle har et ansvar for en god og smidig bookingkultur Ved større arrangementer skal der afholdes formøder på den pågældende lokalitet, hvor man ønsker at afholde arrangementet. Såfremt aktivitetstypen i en forening kræver særlige faciliteter og rammer, kan der ved særlige tilfælde indgås aftaler med Kultur & Fritid omkring udvalgte faciliteter (klublokaler), der stilles til rådighed for netop den pågældende særegne aktivitetstype. Helligdagslukket Der er lukket følgende dage: 24., 25. og 26. december, 31. december og 1. januar, 1.5 Ikrafttræden Disse retningslinjer træder i kraft pr. 1. maj 2017 Der er adgang til kl. 24 alle ugens 7 dage næsten hele året. Husk at alle former for bookinger kræver, at man behandler både lokalet og redskaberne forsvarligt og afleverer det som an selv gerne vil overtage det. 5

7 2. Fordeling af lokaler 2.1 Hvem kan søge? Enhver forening, der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven, kan søge om at låne lokaler. Andre foreninger og interessegrupper kan søge i det omfang, der er plads, men prioriteres som nævnt efter de folkeoplysende foreninger. Prioritering af aktiviteter Faciliteterne bliver fordelt efter målgruppen i aktiviteterne og med følgende prioriteringsrækkefølge: 1. Kommunale aktiviteter for børn og unge f.eks. skole-, ungdomsskole- og musikskoleaktiviteter 2. Folkeoplysende aktiviteter for handicappede (særligt egnede lokaler) 3. Folkeoplysende aktiviteter for børn og unge 4. Folkeoplysende voksenundervisning 5. Øvrige aktiviteter med børn og unge 6. Øvrige aktiviteter for voksne 2.2 Særlige vilkår, der gør sig gældende ved fordeling Da der er forskel på, hvor godt egnede de forskellige lokaler er til bestemte aktiviteter, betyder det, at lokaler prioriteres til de aktiviteter, de er bedste egnede til. I fordelingen af faciliteter vil der i videst mulig omfang blive taget hensyn til aktiviteter med tilknytning til nærmiljøet. Dette gælder især for aktiviteter for børn og unge. For at sikre optimal udnyttelse, vil de ansøgere, der udnytter sæsonen bedst muligt blive prioriteret. Tildeling af lokaler foretages umiddelbart på årsbasis (altså skoleår) og revurderes årligt. Hvis der ønskes længere tildeling end skoleåret, skal det anføres i ansøgningen. Denne tildeling vil blive prioriteret i forhold til følgende prioritering: 1. Enkeltarrangementer f.eks. fodboldskoler, håndboldskoler mv. 2. Forlænget trænings- eller aktivitetsperiode Folkeoplysningsloven, Kapitel 6 21 Lokaler og udendørsanlæg skal kun anvises, når de er ledige, det vil sige, når ejeren ikke selv bruger eller har disponeret til anden side. Da ejeren er Faxe Kommune, og skolerne, ungdomsskolen samt musikskolen hører ind under Faxe Kommune prioriteres disse først. 6

8 2.3 Hvordan søger man? Ansøgning af lokaler foregår via elektronisk bookingsystem, som er tilgængeligt via Faxe Kommunes hjemmeside. I dette system er det muligt at orientere sig i forhold til, hvilke tider der er tilgængelige i de forskellige lokaler og lokaliteter. Det er Kultur & Fritid i Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, der modtager ansøgningerne og administrerer fordelingen af lokaler. Dette foregår i samarbejde med Center for Ejendomme, der varetager lokalernes/bygningernes praktiske ansvar som rengøring, service og vedligeholdelse, adgang mm. Ansøgning om bookingtider forgår elektronisk via Faste bookinger og sæsonbookinger Ved faste bookinger sker udlån for en periode, som defineres af foreningens behov. Ved træning mv. sker udlån for en sæson, som umiddelbart følger skoleåret. Der kan ansøges om regelmæssige tider hvert år på samme tid f.eks. på ugebasis eller månedsbasis. Her er det nødvendigt at være åben for tildeling af andre lokaler end sæsonen før, da det vurderes fra år til år og ikke for flere sæsoner eller år i træk. Såfremt der er ledigt, kan der søges om lokaler på en skole tidligere end kl. 15 dog kun efter aftale med den pågældende skole. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice er ansvarlig for at fordele resterende tid løbende året igennem. På skoler er der generelt adgang for fritidsbrugere fra til på hverdage(dog afhængig af SFO på de enkelte skoler) DELETID SKOLE/SFO/FORENINGSLIV. Ansøgninger om tider på skoler før klokken kan tildeles, men kan ikke bekræftes, før skolerne har færdiggjort deres skemaer senest 1. juli. Det bestræbes at der kan indgås konkrete aftaler på de enkelte skoler i forhold til tidligere adgang for mulige lokaler. Disse aftaler indgås mellem Kultur & Fritid og den pågældende skole, hvor der efterspørges et behov. Dog kun såfremt det kan muliggøres i henhold til skolens eget brug af de pågældende lokaler. Ved perioder, hvor skolen kører større arrangementer og har brug for lokaler, der normalvis ikke bruges af skolen, vil evt. aftaler med foreninger, der angår disse lokaler, aflyses med kort varsel. Åbningstider for sæsonbooking i weekender er i tidsrummet til I tilfælde af regelmæssig weekendbooking må der påregnes en del aflysninger til fordel for enkelt- og særarrangementer. Tal sammen og lav gensidigt nyttige aftaler med hinanden. Aftal indbyrdes i foreningen, hvem der skal have adgangsbrik/-kode til faciliteten, der er bookes. 7

9 Frister i booking-forløbet Primo januar: Kultur & Fritid fremsender reminder til alle på forhånd kendte fritidsbrugere 1.-20, februar: Det elektroniske lokalebookningssystem åbnes for ansøgninger 1. april til 1. maj: Svar på ansøgninger til lokalefordeling. 2.5 Benyttelse af skolernes redskaber De lokaler der stilles til rådighed for fritidsbrugerne er som beset. Der kan derfor ikke stilles krav om f.eks. depotrum eller lign. men såfremt det kan lade sig gøre tilstræbes det at imødekomme så mange af brugernes behov som muligt. I henhold til folkeoplysningsloven må redskaber, der står i de enkelte skolers redskabsrum gerne benyttes af fritidsbrugerne. Skolerne kan evt. aftale med pågældende foreninger, hvorvidt de må bruge foreningernes redskaber mm. Der kan være særlige anvendelsesinstruktioner mv. i foreningernes redskaber og som kan gøre det vanskelig for f.eks. skoleelever at bruge. Såfremt fritidsbrugere ansøger om booking i skolernes ferieperioder, er det vigtigt at være opmærksom på, at der ikke kan hentes samme form for hjælp fra eksempelvis servicelederne undtaget hvis f.eks. strømmen går eller en rørledning springer el. lignende forhold. Ved sådanne hændelser skal man straks ringe efter hjælp hos servicelederen på pågældende lokalitet. Der vil dog i sommerferieperioden kunne aftales nærmere, da serviceledernes ferier går på skift, hvormed der vil være mulighed for at hente hjælp som ved almindelige uger. Ansøgningsforløbet ved faste- og sæsonbookinger - Januar - Februar Primo januar Modtager reminder om ansøgningsfrist fra Kultur & Fritid februar ansøger om konkret booking 2.6 Sær- og enkeltarrangementer Sær- og enkeltarrangementer kan søges året rundt og kan foregå i Faxe Kommunes faciliteter på hverdage og i weekender. Ansøgning om sær- og enkeltarrangementer skal ske via Faxe Kommunes elektroniske bookingsystem. Sær- og enkeltarrangementer aftales som hovedregel indenfor de gældende åbningstider, men der kan laves konkrete aftaler ud over disse tider, eksempelvis til afholdelse af Haribo cup, stævner, overnatningsarrangementer osv.. - April/Maj Modtager svar på ansøgning 8

10 2.7 Arrangementer med overnatning Det er muligt at ansøge Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice om lokaler til arrangementer, der kræver overnatning. Her gælder dog bestemte retningslinjer for lokalebrug, som især er af brandforebyggende karakter. Se bilag herom. På baggrund af skærpede krav fra brandmyndigheden Midtsjællands Brand & Redning, er det vigtigt at være opmærksom på følgende: a) Ansøgning om overnatningsarrangement skal underskrives af foreningen selv (eller f.eks. forældrene til en klasse), da det er foreningen (forældrene), der står som ansvarlig og ikke den pågældende lokalitet. b) Ansøgning skal indsendes til Midtsjællands Brand & Redning minimum 10 arbejdsdage inden afholdelsesdatoen. Dette er nødvendigt, da det er Midtsjællands Brand & Redning, der skal godkende lokalet i forhold til aktiviteten, der ansøges om. F.eks. skal opsætning af borde og stole vurderes, og/eller ved arrangementer med over 150 personer, hvor der gøres opmærksom på særlige regler, der er beskrevet i Retningslinjer for brandgodkendelse jf. bilag? c) På baggrund af punkt b) er det vigtigt, at foreningen og servicelederne indleder dialog om arrangementet minimum 3 uger før afholdelsesdatoen. d) Da lærerne som regel ikke længere er med på f.eks. klasseovernatninger er det forældrene, der kontakter servicelederne ved akutopståede behov. Efterhånden som erfaringerne gøres på de enkelte lokaliteter, laves forudgående belægningsplaner, som kan føre til etableringen af standard-belægningsplaner på de enkelte lokaliteter. Disse kan således anvendes ved fremtidige arrangementer, hvorved en smidigere sagsbehandling ved ansøgninger kan opnås. Kontakt til brandmyndighed i forbindelse med overnatninger påhviler altid låneren. Information og kontaktoplysninger findes her: Tilladelse til overnatning indhentet af låneren fra brandmyndighederne skal afleveres et par dage før overnatningsarrangementet til skole/serviceleder. En overnatning indebærer: Adgang tidligst kl.? og lokaliteten skal forlades senest kl.? Bookingforløbet ved overnatningsarrangementer: - Beslutning om arrangement senest 2 måneder før datoen for afholdelse. - Mødes hurtigst muligt med serviceleder på pågældende facilitet. - Ansøgnings skrives og underskrives af den ansvarlige person fra foreningen og sendes til Midtsjællands Brand & Redning senest 10 dage før datoen for afholdelse af arrangementet. - Midtsjællands Brand & Redning sender svar inden for?? dage. - Arrangementet afholdes. 9

11 2.9 Afmelding af bookingtider Hvis der udeblives tre gange i træk uden aflysning, eller at lokalerne ikke bliver brugt, kan tilladelsen til at benytte tildelte faciliteter inddrages. Fritidsbrugere kan prioriteres sidst ved tildelingen for følgende år, hvis den er udeblevet med eller uden aflysning mere end 25 % af gangene i sæson. Aflysning fra fritidsbrugernes side skal ske med 7 dages varsel. Overtrædes denne frist, betales der gebyr (gebyret dækker udgifter til servicemedarbejdere eller vagter, som er gået forgæves). Weekend/enkeltarrangementer der ikke afmeldes til Kultur & Fritid i god tid (og hvor der åbnes op på skolerne), vil foreningen blive opkrævet mandetimer/servicemedarbejdertimer tilsvarende den medgåede tid. Det er dyrt ikke at afmelde en booking, som ikke bliver brugt. 2.8 Vagtordning Der er vagtordning kun til kl. 22. Såfremt der herefter ønskes tilkaldt vagt, vil det være på foreningens egen regning. Se afsnit 4 om gebyrer. Husk at indregne oprydningstid i bookingtiden. Så undgår din forening en regning for unødigt alarmudkald. De fleste lokaliteter styres med de såkaldte brikker eller med koder. Det gør at alle ind- og udgange er registreret, således at der altid kan findes frem til, hvem der har været i hvilket lokale. Regulering af hvem i foreningen, der skal stå som indehaver af koder og brikker foregår foreningsinternt. For at undgå unødige omkostninger, er det vigtigt at være ude af lokaliteterne til aftalt tid, da det ellers kan udløse alarmer mv. Derfor er det nødvendigt at indregne oprydningstid mm. i bookingen af lokalet. Det skal bemærkes, at en vagttilkaldelse kan udløse en regning alt efter årsag (forklares nærmere). 10

12 3. Rengøring Der er rengøring på de enkelte lokaliteter mandag-fredag, som enten foregår om morgenen eller om eftermiddagen. De steder hvor der er rengøring om eftermiddagen, vil der ikke være særlig rengøring efter foreningernes aktiviteter. Den enkelte forening står derfor for sin egen rengøring. Der vil dog være et rengøringsskab til rådighed for foreningerne, så der kan fejes og spildte pletter tørres op mv. Der må dog ikke vaskes gulv. Ved større arrangementer med overnatning vil der være særlig rengøring før/efter arrangementet, som er inkluderet overnatningsgebyret. SFO er kan ligeledes ikke forvente rengøring i ferierne (ud over de gældende aftaler) Køb af rengøring kræves ved bookinger i sommerferieperioden og prisen afhænger af vejr, aktivitetens egenart (f.eks. brug af baderum med krav om afkalkning mv) og andet, der har betydning for lokalets renlighed. Ekstra rengøring kan tilkøbes og evt. eftersendes fritidsbrugerne alt efter stand. Standardtilstanden i de enkelte lokaliteter er beskrevet og er tilgængelig på de enkelte rengøringsskabe. Ved tvister vil det være rengøringsenheden, der har vurderingsretten i forhold til standardtilstanden. 4. Gebyrer Afventer nærmere beskrivelse fra Center for Ejendomme. Skal indeholde følgende: Specifikation af de enkelte gebyrer: opsætning af borde-stole, vand-varme, rengøring, mv. Definitioner 4.1 Forslag til overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, gymnastiksale og på skoler Antal deltagere på samme lokalitet Op til 50 personer Overnatningsgebyr Under udarbejdelse personer Under udarbejdelse Over 300 personer Der foretages en konkret forhandling med henblik på reel udgiftsdækning* 11

13 * Årlig prisregulering følger alm. pris og lønindeks(første prisregulering sker pr. 1. januar 2017) Overnatningsgebyret dækker bl.a. lys vand varme renovation og bortskaffelse af affald afsluttende rengøring Ved entré-givende arrangementer, hvor der er adgang for andre end foreningen/organisationens egne medlemmer, betales leje efter gældende takster. Gældende takster kan afregnes på timebasis, halve dage eller hele døgn. 4.2 Forslag til servicemedarbejdertimer/mandetimer Ved arrangementer der kræver servicemedarbejder tjenesteydelser såsom opstilling af borde, stole, scene og andet samt nedtagning skal der betales for mandetimer. Det koster 250,- kr. pr. medgået mandetime inden kl på hverdage og 350,- kr. efter kl på hverdage samt i weekender. Desuden skal der betales, hvis der er behov for ekstra personale, rengøring og/eller bortskaffelse af affald som arrangementet måtte medføre. En rengøringstime har samme takst som en mandetime(250,- kr. inden kl på hverdage og 350,- kr. efter kl på hverdage samt i weekender). 12

14 5. Lokaleleje takster og oversigt over evt. fritagelse hhv. betaling 5.1 Takster for lokaleleje: Under udarbejdelse Lokaler Idrætshal Festsalen, Sofiendalskolen Bifrost på Rolloskolen Mødelokale til over 50 personer Gymnastiksal og andre bevægelseslokaler Pris pr. time Pris pr. dag (undtagen skoletid på hverdage) Pris pr. weekend Aula, faglokaler og samlings rum Mødelokale op til 50 personer Klasselokale Lokaler som cafe, Guffen og lign. * Årlig prisregulering følger alm. pris og lønindeks(første prisregulering sker pr. 1. januar 2017) Der betales leje af lokalet fra det tidspunkt forberedelserne påbegyndes til oprydningen er tilendebragt. Prisen for leje af lokalet inkluderer lys, vand, varme. Arrangøren efterlader lokalerne i samme stand som ved start. Der vil blive opkrævet ekstra betaling for rengøring og bortskaffelse af affald, i så fald det er påkrævet (dette aftales ved lejemåles indgåelse). Lokalelejen opkræves af Center for Ejendomme. Det enkelte lokale udlejes med det inventar, der hører til stedet. Behov for supplerende inventar er udlejer uvedkommende og må fremskaffes på arrangørens egen foranstaltning og omkostning. Oprydning foretages af arrangøren. 5.2 Lokaleleje Fritidsbrugere skal generelt ikke betale for at låne/leje lokaler/faciliteter i Faxe Kommune. Dog skal der betales lokaleleje ved offentlige arrangementer med entre (f.eks. gymnastikopvisning med entre) eller ved indtægtsbringende aktiviteter for foreningen (f.eks. loppemarked mv). 13

15 6. Når du låner et lokale/en facilitet, Er låner/lejer altid forpligtet til at overholde Faxe Kommunes generelle retningslinjer, der er gældende for brug af de lånte/lejede lokaler og udendørsanlæg. Kan ordensreglementer variere fra institution til institution. Låner/lejer er forpligtet til at have kendskab til de enkelte lokaliteters retningslinjer og at overholde disse. Der kan høres nærmere hos den enkelte skole/ institution(serviceleder). Kan enkelt- og særarrangementer give anledning til aflysning af tildelte tider. Det kunne f.eks. være kommune- eller folketingsvalg, koncerter, eksaminer, skolefester og idrætsstævner. Aflysninger på hverdage er noget, der kun skal ske undtagelsesvis. Hvis forvaltningen eller skolerne undtagelsesvis har brug for at aflyse tider, så skal aflysningen ske med 2 ugers varsel. Skulle der opstå en situation, hvor fristen for aflysning ikke kan overholdes, skal aflysningen ske med så få gener som muligt for de berørte foreninger. Rygeforbud: Der er rygeforbud i alle lokaler, anlæg, haller, klubhuse/-lokaler og de dertilhørende faciliteter. Det gælder også e-cigaretter. De aktiviteter hvor børn og unge under 18 år færdes er der rygeforbud på matriklen. Se rygepolitikken her Rygere anmodes om, udendørs ikke at ryge synligt i forhold til børn og unge, samt ved steder med færdsel - f.eks. hovedindgange, indsugningskanaler o. lign. (Faxe Kommunes rygepolitik 2008) Alkoholpolitik: Alkoholforbud i Faxe Kommunes institutioner mv. er beskrevet således: Kommunen skal i al sin virksomhed signalere ansvarlighed i relation til alkoholforbrug. Kommunen skal være norm- og rammesættende og udbrede en ansvarlig alkoholkultur. Faxe Kommune har skabt rammer for alkoholfrie miljøer for børn og unge. Således er det vedtaget, at der i Faxe Kommunes egne dagtilbud, skoler, fritidstilbud og institutioner med driftsoverenskomst ikke serveres, sælges, medbringes eller indtages alkohol, når børn og unge under 18 år deltager, eller når der afholdes forældremøder/forældrearrangementer eller andre arrangementer, hvor Faxe Kommune er vært. (Faxe Kommunes Alkoholpolitiske handleplan 2013 s.8) Dette gælder dog ikke for fritidsbrugernes aktiviteter, hvor der kun er voksne tilstede, også selv om de er i kommunale institutioner. Fritidsbrugerne bør dog følge egen forenings evt. alkoholpolitikker. Faxe Kommune opfordrer til ikke at servere alkohol i børn og unges nærvær. 14

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune

Retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune Retningslinjer for lokalefordeling i Faxe Kommune Målrettet fritidsbrugere Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice 01-06-2017 Udkast til ændring af gældende retningslinjer vedtaget 2010. Udarbejdet

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler samt prispolitik i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Indledning og ikrafttræden 1.1 Lovgrundlag 1.2 Generelle bestemmelser

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune

Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Regler for udlån og benyttelse af lokaler og udendørs anlæg i Hørsholm Kommune Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg Lokaler og udendørs anlæg skal være tilgængelige for borgere og foreninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012

til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 Lokaletildelingen Lån foregår af på kommunale grundlag af Fredensborg Kommunes lokaler gældende regler for lokaleudlån. til fritidsbrug 3. udgave februar 2012 3. udgave februar 2012, redaktionelt tilrettet.

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER

RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER RETNINGSLINIER FOR ANVISNING AF KOMMUNALE LOKALER 1. Hvem kan låne kommunens lokaler Foreninger i Skanderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013

ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 ISHØJ KOMMUNE 5.november 2013 Byråd & Kultur Kulturafdelingen Kultur og Fritidscentret Den 23. november 2005 I:\\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION af LOKALEREGULATIVET Regulativ for benyttelse af kommunale

Læs mere

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale

Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER. Leje af haller og sale Sorø Kommune SORØ KOMMUNE EJENDOMSCENTER Leje af haller og sale Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til:

Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med fornødent udstyr til: Reglement for anvisning og benyttelse af lokaler m.v. Retningslinier for lokaleanvisning: Formål: I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise eksisterende egnede lokaler og udendørsanlæg med

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018

Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug. Januar 2018 Lån af kommunale lokaler og anlæg til fritidsbrug Januar 2018 5. udgave januar 2018. 2 Lån af lokaler og anlæg i Fredensborg Kommune til fritidsbrug Indledning Godkendte folkeoplysende foreninger og grupper

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune

Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune 2007-2008. Århus Kommune Regler for tildeling af lokaler i Århus Kommune Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 2007-2008 Lokaletildelingen gennemføres på baggrund af Folkeoplysningslovens 21 og 22 samt bekendtgørelsens

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste

Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT. Leje af haller og sale Prisliste Sorø Kommune FAGCENTER TEKNIK, MILJØ OG DRIFT Leje af haller og sale Prisliste Leje af haller og sale Sorø Hallen / Hal 1 Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter

Lån af lokaler i Sorø Kommune. Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter Lån af lokaler i Sorø Kommune Fordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter FORM ÅL Fordelingsreglerne for Sorø Kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter:

Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Timefordelingsregler for anvendelse af Sorø Kommunes idrætsfaciliteter: Formål: Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer.

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne. Bilag 1 Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne Bilag 1 HH-bilag 1 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 1: 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed 3 Skolernes

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe-Hallerne. Bilag 2 - Svømmehallen Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe-Hallerne Bilag 2 - Svømmehallen FH-bilag2 juli 2013 Side 1 af 5 Indhold bilag 2 1 Lokaler og råderet 2 Åbningstider og tilgængelighed

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Leje af haller og sale. Prisliste

Leje af haller og sale. Prisliste Leje af haller og sale Prisliste 2 Leje af haller og sale, prisliste Stenlille Hallen Holberg Hallen Der er mulighed for at leje kommunens haller og sale. Denne pjece beskriver lejevilkårne og priserne.

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER OG SALE I SKANDERBORG KOMMUNE Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 27.marts 2008 Kriterier i forbindelse med fordeling af timer i

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune

Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Retningslinier for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg i Gribskov Kommune Formål Gribskov Kommune anviser i prioriteret rækkefølge til den frie folkeoplysende virksomhed, egnede ledige lokaler, herunder

Læs mere

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale

Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Lejre Kommune Servicekatalog for udla n af lokaler i idrætshaller og multisale Februar, 2017 Velkommen til Lejre Kommunes Servicekatalog for udlån af lokaler Der findes et sted, hvor vi deler og skaber

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal

Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal Regler for udlån og benyttelse af Birkerød Squashhal 1 Indholdsfortegnelse Side Principper for anvendelse af Birkerød Squashhal 2 Hvem kan låne baner i Birkerød Squashhal gratis 2 Hvad kan lånes gratis

Læs mere

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale

NOTAT. Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale SOLRØD KOMMUNE Fritid & Kultur NOTAT Emne: Til: Kriterier ved tildeling af timer i Solrød Kommunes idrætshaller og sale Foreningerne Dato: 11. december 2014 Sagsbeh.: Fritid & Kultur Journalnr.: I dette

Læs mere

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Fordelingsregler for indendørs idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Forord Lokalefordelingen er samlet under Folkeoplysningsudvalget, som har den overordnede kompetence. Kravene i folkeoplysningsloven

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune.

Regler for tildeling af lokaler i Arhus kommune. ÅRHUS KOMMUNES FRITIDS- OG KULTURFORVALTNING. VESTERGADE55. POSTBOKS 619. 8100 ÅRHUS C. TELEFON 8940 48 00. TELEFAX 86 19 1722. Den August 1994 Journalnr. 82.16.00.P21/91 Kontaktperson Direkte tlf. Regler

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Generelle bestemmelser Kommunens lokaler og udendørsanlæg stilles til rådighed for foreninger på vilkår, der er fastsat i Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturog Idrætsudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 04.05.2015 Retningslinjer for lån og leje

Læs mere

LOKALEANVISNINGSREGLER

LOKALEANVISNINGSREGLER LOKALEANVISNINGSREGLER Udlån af lokaler... 2 Nøgleudlevering m.v.... 2 Børneattest... 3 Gebyropkrævning for kommunale samlings- og gymnastiksale... 3 Afbookning... 4 Oversigt over kommunale lokaler til

Læs mere

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale

Regler for tildeling af træningstid i haller og sale Regler for tildeling af træningstid i haller og sale FORMÅL Fordelingsreglerne for Sorø kommunes Idrætsfaciliteter skal sikre en gennemskuelig fordelingsproces med klare prioriteringer. Ud fra dette regelsæt

Læs mere

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg ODSHERRED KOMMUNE Vedtaget i Kulturudvalget den 20. marts 2007. ODSHERRED KOMMUNE Instruks for benyttelse af kommunale lokaler og udendørsanlæg

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter.

Stk dages fristen gælder tillige for foreninger til at aflyse egne aktiviteter. Original Sags nr. 16/10828 Principper for retningslinjer for anvisning af lokaler og udendørsanlæg. Byrådet anviser egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg,

Læs mere

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger.

Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Procedure og vilkår ved udlån af lokaler til aftenskoler og foreninger. Skolens navn Aarupskolen Procedure og vilkår Aftenskoler, foreninger, forældre m.m.sender lokaleansøgninger lokalt til Aarupskolen.

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg 1 Indholdsfortegnelse Side Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg 2 Hvem kan låne lokaler og udendørs anlæg

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kultur- og Idrætsudvalgets kommunale Fælles- og Kulturforvaltningen Kultur- og Idrætsafdelingen Godkendt Kultur- og Idrætsudvalget 02.10.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt)

Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg. (Særlige ændringer er markeret med rødt) 1 Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg (Særlige ændringer er markeret med rødt) 2 Målsætning for anvendelse af lokaler og udendørs anlæg...3 Hvem kan låne lokaler

Læs mere

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Bibliotekssalen. Juni 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Juni 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Biblioteket Domus Vista

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2

Indholdsfortegnelse. Afsnit Emne Side. 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler og udendørsanlæg kan lånes Hvem kan låne lokaler og udendørsanlæg 2 Retningslinjer for udlån og brug af lokaler og udendørsanlæg til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Målsætning for anvendelse af lokaler og 2 udendørsanlæg 2. Hvilke lokaler

Læs mere

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg

Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg Holstebro Kommune Sport og Fritid Udlånsregler for kommunale haller og idrætsanlæg sidst opdateret marts 2015 Udlån af Holstebro Kommunes skoler og idrætsanlæg Holstebro Badelands svømmehalsdel Holstebro

Læs mere

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller

Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller 1 Retningslinjer for brug af Slagelse Kommunes svømmehaller Slagelse Kommunes svømmehaller stilles til rådighed efter følgende principper: Vederlagsfrit: 1. Godkendte, folkeoplysende svømmeklubber, dykkerklubber,

Læs mere

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune

Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Driftsaftale mellem den selvejende institution xxx og Frederikshavn Kommune Gældende fra Indhold 1. Formål 2. Generelle bestemmelser 3. Drift og vedligehold 4. Adgang til idrætsfaciliteterne 5. Budget

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune

Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Retningslinjer for anvisning af timer i kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune Anvisning af kommunalt ejede eller støttede lokaler i Skanderborg Kommune til brug for folkeoplysende

Læs mere

Bilag 2 Fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommune

Bilag 2 Fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommune Bilag 2 Fælles prispolitik for lokaleudlån i Faxe Kommune En analyse af den aktuelle situation i Faxe Kommune og en sammenligning med andre kommuner. 1. Indledning 2. Den aktuelle situation i Faxe Kommune

Læs mere

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe

Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Anvisning af baner og lokaler i Gladsaxe Retningslinjer pr. 1.9.2016 Generelt De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune

Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Conventus manual til foreninger i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er Conventus?... 3 Andre funktioner i Conventus... 3 Opret din forening i Conventus... 4 Kultur og Fritid forventer... 5

Læs mere

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune

Fordelingsregler. for Idrætsfaciliteterne. i Egedal kommune Sagnr. 09/7933 Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal kommune Indholdsfortegnelse: Forord..... side: 03 1. Folkeoplysende foreninger side: 05 2. Vederlagsfrit versus leje. side: 05 3. Ansøgningsrunder

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf.

Servicekatalog for LOKALEUDLÅN. LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. Servicekatalog for LOKALEUDLÅN LEJRE KOMMUNE Børn, Unge, Kultur og Fritid Mail: lies@lejre.dk eller infr@lejre.dk Tlf. 46 46 48 14 BOOKING FOR EN SÆSON Skolelokaler: Skolens kontor. Ønsker for kommende

Læs mere

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR

NATURMØDET 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR 2017 AKTØRHÅNDBOG NATUR MØDET FOLKEMØDE OM NATUR INDHOLD Om Naturmødet... 3 Tilmelding af aktiviteter... 5 Tilmelding af stadeplads samt tilhørende begivenheder... 6 Priser for leje af stadepladser og

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C

Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Selskabslokalet Løkkekrogen 11 C Praktiske oplysninger: Festsalen, Løkkekrogen 11C, 2625 Vallensbæk. Lokaleudlån: Center for Sundhed, Kultur og Fritid http://booking.vallensbaek.dk Besigtigelse af lokalet:

Læs mere

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang

Brugsaftale. indgås hermed brugsaftale for ejendommen Ryetvej 17, 3500 Værløse, som ejes af Furesø Kommune. Formål. Omfang Brugsaftale Version 18.02.2016 Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse og Alugod Gruppe, Det Danske Spejderkorps c/o Bjarne van Reeuwijk Toftegårdsvej 20 3500 Værløse indgås hermed brugsaftale for

Læs mere

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Lej lokaler. Medborgerhuset på Danasvej. fkb.dk. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Lej lokaler Medborgerhuset på Danasvej fkb.dk 2016 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Anvisning af baner / lokaler

Anvisning af baner / lokaler Anvisning af baner / lokaler Retningslinjer pr. 15.3.2015 De kommunale lokaler og baner i stilles gratis til rådighed for de hjemmehørende foreninger. Det vil sige lokaler / baner på idrætsanlæg, skoler,

Læs mere

HØRING OM LOKALEFORDELING SÆSON 2017/2018. Den påklagede tid der er tale om er:

HØRING OM LOKALEFORDELING SÆSON 2017/2018. Den påklagede tid der er tale om er: Hårlev BK flemming@haarlevbk.dk 15. SEPTEMBER 2017 JOURNALNUMMER 82.16.01-K02-1-17 HØRING OM LOKALEFORDELING SÆSON 2017/2018 Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 22. juni 2017, påbegyndte Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej

Husorden afdeling 14 - Tuestensvej Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder også, at der er en række love, vedtægter og regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. I din afdeling er der desuden af beboerne

Læs mere

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg

Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Regler for lån og leje af Allerød Kommunes lokaler og udendørs anlæg Allerød Kommune Indhold Indledning 3 Formål 3 Mål 3 Lokaler og udendørsanlæg 4 Lån af kommunale lokaler lokaleanvisning 4 Udlejning

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave

Information. til eksterne samarbejdsparter og entreprenører. omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø. 2.4.B1 1. udgave Information til eksterne samarbejdsparter og entreprenører omkring Kvalitet Arbejdsmiljø Miljø 1 2.4.B1 1. udgave - 2016 Velkommen til DIN Forsyning Generelt Når du arbejder for DIN Forsyning, er du forpligtet

Læs mere

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105

Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter E-mail: udlaan@mbar.dk Kontonummer: 4376 929 650 Reg: 2105 Kontrakt for udlån af foreningen Studenterhuset ved Københavns Biocenter

Læs mere

Kriterier for tildeling af timer

Kriterier for tildeling af timer d. 4.3.2010 (rev. Sommer 2010) Kriterier for tildeling af timer Fordelingsmodel Der tildeles træningstider i Fredericia Kommunes indendørs idrætsfaciliteter (dog ikke svømmefaciliteter eller skydefaciliteter)

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE adresser, regler, faciliteter og priser 2015 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder) Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Lokalstøtteelement XXXXX STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i XXXXX (for kortvarigt udlån udleje til private samt eksterne myndigheder)

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012.

Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven. Gældende fra 1. juli 2012. Retningslinjer for tilskud i henhold til folkeoplysningsloven Gældende fra 1. juli 2012. Indholdsfortegnelse Vigtige datoer Side 3 og 4 Sådan kontakter du Kultur, frivillighed og borgerservice Side 5 Retningslinjer

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale

KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE. KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale KRITERIER FOR TILDELING AF TIMER I SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNALE OG SELVEJENDE IDRÆTSHALLER/SALE herunder svømmehaller/svømmesale 1 Fordeling af timer i idrætshaller/sale og svømmehaller/svømmesale Udgangspunktet

Læs mere

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Retningslinjer for benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Tilrettet efter behandling i Folkeoplysningsudvalget den 23. januar 2017 Indhold 1. Generelle bestemmelser... 2 Hvem kan benytte kommunens lokaler?...

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen

Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Side 1 udfyldes af arrangøren/foreningen Dato for hvornår overnatningen finder sted Fra dato: Kl.: Til dato: Kl.: Overnatning ønskes på Skolens/hallens navn og adresse Antal overnattende Antal overnattende

Læs mere

Velkommen til Sognets Hus

Velkommen til Sognets Hus Velkommen til Sognets Hus Fløng Byvej 16, Fløng 2640 Hedehusene Telefon: 46 56 27 49 Anvendelse af det nye Sognets Hus Udover konfirmand- og juniorkonfirmandundervisning, som kirkens præster og sognemedhjælper

Læs mere

REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed

REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed REGLEMENT for benyttelse af kommunale lokaler til folkeoplysning og fritidsvirksomhed A. Generelle bestemmelser 1. Reglementet gælder for folkeoplysning og fritidsvirksomhed, der finder sted i lokaler

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave HÅNDBOG 16. marts 2014 2. udgave Indholdsfortegnelse. 1. INDLEDNING 2. FORMÅL 3. ANVENDELSE 4. LEDELSE OG STYRING. 4.1. Brugermøder. 5. MULTIHUSETS DRIFT 5.1. Frivillig i Multihuset. 5.2. Åbningstider

Læs mere

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter

Reglement. Bestemmelser. for benyttelse af lokaler mv. og. vedrørende lejeafgifter Reglement for benyttelse af lokaler mv. og Bestemmelser vedrørende lejeafgifter Indhold A. Generelle bestemmelser... 3 B. Ansøgning, anvisning, aflysning og afmelding... 3 C. Instruks for benyttelsen af

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Forårspakken Aftenskoler

Forårspakken Aftenskoler Tilskudsregler og frister Forårspakken 2016 Aftenskoler Udført Emne Frist Erklæring om indhentelse af børneattest fremsendes til 15. januar Center for Kultur og Borgerservice Fritidsudvalgets Forsøgs-

Læs mere