Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03)"

Transkript

1 Danske virksomheders udenlandske datterselskaber Brancheoversigt baseret på Dansk Branchekode 2003 (DB03) Indholdsfortegnelse Landbrug, jagt og skovbrug...2 Fiskeri...2 Råstofudvinding...2 Industri...2 El-, gas-, varme- og vandforsyning...5 Bygge- og anlægsvirksomhed...5 Handel og reparationsvirksomhed...6 Hotel- og restaurationsvirksomhed...7 Transportvirksomhed...7 Pengeinstitutter, finansiering og forsikring...7 Fast ejendom, udlejning og forretningsservice...7 Undervisning...8 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger...8 Andre serviceaktiviteter...8 Ingen aktivitet...8

2 Landbrug, jagt og skovbrug Landbrug og jagt 0111 Agerbrug 0112 Gartnerier og planteskoler 0113 Dyrkning af frugt og bær, nødder og krydderiplanter 0121 Kvægavl 0122 Heste-, fåre- og gedeavl 0123 Svineavl 0124 Fjerkræavl 0125 Pelsdyr- og anden husdyravl 0130 Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 0141 Servicevirksomhed i forbindelse med agerbrug; anlæg af haver og parkanlæg 0142 Servicevirksomhed i forbindelse med husdyravl undtagen dyrlægevirksomhed 0150 Jagt, fangst og servicevirksomhed i forbindelse hermed Skovbrug 0201 Skovbrug 0202 Servicevirksomhed i forbindelse med skovbrug Fiskeri 0501 Fiskeri 0502 Dambrug og fiskeavl Råstofudvinding Udvinding af energiråstoffer 1010 Kulminer 1020 Brunkulslejer 1030 Tørvegrave Udvinding af råolie og naturgas m.v Udvinding af råolie og naturgas 1120 Teknisk servicevirksomhed i forbindelse med olie- og gasudvinding Brydning af uran- og thoriummalme 1200 Brydning af uran- og thoriummalme Brydning af andre malme 1310 Brydning af jernmalm 1320 Brydning af ikke-jernholdige metalmalme Råstofudvinding i øvrigt 1411 Brydning af sten; stenfiskeri 1412 Kalkbrud 1413 Skiferbrud 1421 Grus- og sandgrave, sandsugning 1422 Udvinding af ler og kaolin 1430 Udvinding af mineraler til fremstilling af kemiske produkter og gødningsstoffer 1440 Saltudvinding 1450 Anden råstofudvinding i øvrigt Industri Fremstilling af fødevarer og drikkevarer 1511 Svine- og kreaturslagterier mv Fjerkræslagterier 1513 Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter 1520 Forarbejdning og konservering af fisk og fiskeprodukter 1531 Forarbejdning og konservering af kartofler 1532 Fremstilling af frugt- og grønsagssaft 1533 Forarbejdning og konservering af frugt og grønsager i øvrigt 1541 Fremstilling af råolier og fedtstoffer 1542 Fremstilling af raffinerede olier og fedtstoffer 1543 Margarinefabrikker mv Mejerier og mælkekondenseringsfabrikker 1552 Fremstilling af konsumis 1561 Fremstilling af mølleriprodukter mv Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter 1571 Fremstilling af færdige foderblandinger undtagen til kæledyr 1572 Fremstilling af færdigt foder til kæledyr 1581 Fremstilling af brød og andre friske bagervarer 1582 Fremstilling af kager og kiks 1583 Sukkerfabrikker og -raffinaderier 1584 Chokolade- og sukkervarefabrikker 1585 Fremstilling af pastaprodukter og lignende varer 1586 Forarbejdning af te og kaffe 1587 Krydderimøller, fremstilling af smagspræparater mv Fremstilling af homogeniserede produkter og diætmad 1589 Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt 1591 Fremstilling af spiritus 1592 Fremstilling af råsprit 1593 Fremstilling af vin 1594 Fremstilling af frugtvin undtagen fra druer 1595 Fremstilling af vermouth mv Bryggerier 1597 Maltfabrikker 1598 Mineralvandsfabrikker mv. Tobaksindustri 1600 Tobaksindustri Tekstilindustri 1710 Forbehandling og spinding af tekstilfibre 1720 Vævning af tekstiler 1730 Færdigbehandling af tekstiler 1740 Fremstilling af færdige tekstilvarer undtagen beklædningsartikler 1751 Tæppefabrikker 1752 Rebslagerier og fiskenetfabrikker (vodbindere) 1753 Fremstilling af fiberdug og varer heraf undtagen beklædningsartikler 1754 Fremstilling af filt og andre tekstiler i øvrigt 1760 Fremstilling af trikotagestoffer 1771 Strømpefabrikker 1772 Fremstilling af pullovere, cardigans mv

3 Beklædningsindustri 1810 Fremstilling af læderbeklædning 1821 Fremstilling af arbejdsbeklædning 1822 Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv Fremstilling af underbeklædning 1824 Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør 1830 Pelsberedning samt buntmagerier Læderindustri 1910 Garverier 1920 Fremstilling af tasker, kufferter mv Sko- og træskofabrikker Træindustri 2010 Udsavning og høvling af træ, imprægnering af træ 2020 Fremstilling af krydsfiner, spånplader mv Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler 2040 Træemballagefabrikker 2051 Fremstilling af andre træprodukter 2052 Fremstilling af varer af kork, strå og flettematerialer Papirindustri 2111 Fremstillling af papirmasse 2112 Fremstilling af papir og pap 2121 Fremstilling af bølgepap og emballage af papir og pap 2122 Fremstilling af husholdnings- og toiletartikler af papir og pap 2123 Fremstilling af kontorartikler af papir og pap 2124 Fremstilling af tapet 2125 Fremstilling af andre papir- og papvarer i.a.n. Grafisk industri 2211 Udgivelse af bøger, brochurer mv. med/uden eget trykkeri 2212 Udgivelse af dagblade med/uden eget trykkeri 2213 Udgivelse af uge-, distrikts- og annonceblade samt magasiner med/uden eget trykkeri 2214 Udgivelse af lydoptagelser 2215 Anden udgivervirksomhed 2221 Avistrykkerier 2222 Andre trykkerier 2223 Bogbinderier 2224 Prepress-arbejde 2225 Anden virksomhed i forbindelse med trykning 2231 Reproduktion af lydoptagelser 2232 Reproduktion af videooptagelser 2233 Reproduktion af it-medier Mineralolieindustri 2310 Fremstilling af koks mv Fremstilling af raffinerede mineralolieprodukter 2330 Oparbejdning af nukleart brændsel Kemisk industri 2411 Fremstilling af industrigasser 2412 Fremstilling af farvestoffer og pigmenter 2413 Fremstilling af andre uorganiske basiskemikalier 2414 Fremstilling af andre organiske basiskemikalier 2415 Fremstilling af kunstgødning mv Fremstilling af basisplast 2417 Fremstilling af syntetisk gummi 2420 Fremstilling af pesticider og andre agrokemiske produkter 2430 Fremstilling af maling, lak, trykfarver mv. samt tætningsmaterialer 2441 Fremstilling af farmaceutiske råvarer 2442 Medicinalvarefabrikker 2451 Fremstilling af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler 2452 Fremstilling af parfume, hårshampoo, tandpasta mv Fremstilling af sprængstoffer mv Limfabrikker 2463 Fremstilling af æteriske olier 2464 Fremstilling af fotokemiske produkter 2465 Fremstilling af uindspillede medier 2466 Fremstilling af andre kemiske produkter i øvrigt 2470 Fremstilling af kemofibre Gummi- og plastindustri 2511 Fremstilling af gummidæk og gummislanger 2512 Vulkanisering 2513 Fremstilling af andre gummiprodukter 2521 Fremstilling af plader, ark, rør og slanger samt profiler af plast 2522 Fremstilling af plastemballage 2523 Fremstilling af bygningsartikler af plast 2524 Fremstilling af andre plastprodukter Sten-, ler- og glasindustri 2611 Fremstilling af planglas 2612 Formning og forarbejdning af planglas 2613 Fremstilling af flasker, drikkeglas mv Fremstilling af glasfiber og visse varer heraf 2615 Fremstilling og bearbejdning af glas i øvrigt 2621 Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande 2622 Fremstilling af keramiske sanitetsartikler 2623 Fremstilling af keramiske isolatorer og isoleringsdele 2624 Fremstilling af andre keramiske produkter til teknisk brug 2625 Fremstilling af andre keramiske produkter 2626 Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste keramiske produkter 2630 Fremstilling af fliser og kakler 2640 Teglværker 2651 Cementfabrikker 2652 Kalkværker 2653 Fremstilling af gips 2661 Fremstilling af byggematerialer af beton 2662 Fremstilling af byggematerialer af gips 2663 Fremstilling af færdigblandet beton 2664 Mørtelværker 2665 Fremstilling af fibercementprodukter 2666 Fremstilling af andre beton-, gips- og cementprodukter 2670 Stenhuggere 2681 Fremstilling af slibemidler 2682 Asfalt-, tagpap- og stenuldsfabrikker mv

4 Fremstilling af metal 2710 Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer 2721 Fremstilling af støbte jern- og stålrør 2722 Fremstilling af jern- og stålrør (undtagen støbte rør) 2731 Koldtrækning af jern og stål 2732 Koldvalsning af jern- og stålbånd 2733 Koldbehandling af jern og stål 2734 Trådtrækning af stål 2735 Anden bearbejdning af jern og stål i øvrigt 2741 Fremstilling af ædelmetaller 2742 Fremstilling af aluminium og komponenter heraf 2743 Fremstilling af bly, zink og tin og komponenter heraf 2744 Fremstilling af kobber og komponenter heraf 2745 Fremstilling af andre ikke-jernholdige metaller og komponenter heraf 2751 Støbning af jernprodukter 2752 Støbning af stålprodukter 2753 Støbning af letmetalprodukter 2754 Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter Jern- og metalvareindustri 2811 Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf 2812 Fremstilling af døre og vinduer samt rammer hertil af jern og metal 2821 Fremstilling af tanke og beholdere af jern/stål og metal 2822 Fremstilling af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg 2830 Fremstilling af dampkedler undtagen centralvarmekedler 2840 Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi 2851 Overfladebehandling af metal 2852 Almindelige maskinforarbejdningsprocesser 2861 Fremstilling af bestik, skære- og klipperedskaber 2862 Fremstilling af håndværktøj 2863 Fremstilling af låse og metalbeslag 2871 Fremstilling af metaltønder og lignende beholdere 2872 Fremstilling af dåser mv. og lukkeanordninger af metal 2873 Fremstilling af trådvarer 2874 Fremstilling af bolte, skruer, møtrikker, kæder og fjedre 2875 Fremstilling af andre færdige metalprodukter Maskinindustri 2911 Fremstilling af motorer og turbiner undtagen til flyvemaskiner, motorkøretøjer og knallerter 2912 Fremstilling af pumper og kompressorer 2913 Fremstilling af haner og ventiler 2914 Fremstilling af aksler, lejer og udvekslinger 2921 Fremstilling af ovne og fyringsaggregater 2922 Fremstilling af løfte- og håndteringsudstyr 2923 Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg til erhvervsmæssigt brug 2924 Fremstilling af andre maskiner til generelle formål i øvrigt 2931 Fremstilling af traktorer 2932 Fremstilling af andre maskiner til land-, have- og skovbrug 2941 Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj 2942 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning 2943 Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n Fremstilling af maskiner til metalindustri 2952 Fremstilling af maskiner til cementindustri, entreprenørarbejde mv Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2954 Fremstilling af maskiner til beklædnings- og læderindustri 2955 Fremstilling af maskiner til papir- og papindustri 2956 Fremstilling af andre maskiner til specielle formål i øvrigt 2960 Fremstilling af våben og ammunition 2971 Fremstilling af elektriske husholdningsapparater 2972 Fremstilling af ikke-elektriske husholdningsapparater samt brændeovne Fremstilling af kontormaskiner og itudstyr 3001 Fremstilling af kontormaskiner 3002 Fremstilling af computere og andet it-udstyr Fremstilling af andre elektriske maskiner og apparater 3110 Fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformatorer samt vindmøller 3120 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontroltavler samt relæer mv Fremstilling af isolerede ledninger og kabler 3140 Akkumulator- og tørelementfabrikker 3150 Fremstilling af belysningsarmaturer mv Fremstilling af andet elektrisk udstyr til motorer og køretøjer i.a.n Fremstilling af trafikreguleringsudstyr, andet elektrisk og elektronisk udstyr i øvrigt samt el - 4 -

5 Fremstilling af telemateriel 3210 Fremstilling af kredsløb og halvlederkomponenter mv Fremstilling af telemateriel 3230 Fremstilling af radioer, fjernsyn, højtalere, antenner mv. Fremstilling af medicinsk udstyr, instrumenter, ure m.v Fremstilling af medicinsk og kirurgisk udstyr 3320 Fremstilling af navigationsudstyr, måle- og kontrolapparater 3330 Fremstilling af udstyr til industrielle processtyringsanlæg 3340 Fremstilling af optiske instrumenter og fotografisk udstyr 3350 Fremstilling af ure Fremstilling af biler m.v Bilfabrikker 3420 Karosserifabrikker 3430 Fremstilling af dele og tilbehør til motorkøretøjer Fremstilling af andre transportmidler 3511 Bygning og reparation af skibe 3512 Bygning og reparation af både 3520 Fremstilling af lokomotiver og jernbanevogne mv Flyfabrikker og -værksteder 3541 Fremstilling af motorcykler og knallerter 3542 Fremstilling af cykler 3543 Fremstilling af invalidekøretøjer 3550 Fremstilling af andre transportmidler i øvrigt Møbelindustri og anden industri 3611 Fremstilling af stole og andre siddemøbler; møbelpolstrere 3612 Fremstilling af kontor-, butiks- og lagermøbler undtagen stole 3613 Fremstilling af køkkenelementer og -møbler mv Fremstilling af andre møbler til boliger; møbellakererier 3615 Madrasfabrikker 3621 Fremstilling af mønter og medaljer 3622 Fremstilling af smykker, guld- og sølvvarer o.l Fremstilling af musikinstrumenter 3640 Fremstilling af sportsrekvisitter 3650 Fremstilling af legetøj og spil 3661 Fremstilling af bijouterivarer 3662 Børstefabrikker 3663 Fremstilling af stearinlys samt andre varer i øvrigt El-, gas-, varme- og vandforsyning El-, gas- og varmeforsyning 4011 Produktion af elektricitet 4012 Transmission af elektricitet 4013 Distribution af og handel med elektricitet 4021 Fremstilling af gas 4022 Distribution af og handel med gas gennem rørledninger 4030 Varmeforsyning Vandforsyning 4100 Vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Bygge- og anlægsvirksomhed 4511 Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører 4512 Funderingsundersøgelser 4521 Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 4522 Tagdækningsvirksomhed 4525 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 4531 El-installation 4532 Isoleringsvirksomhed 4533 VVS-installatører og blikkenslagerforretninger 4541 Stukkatørvirksomhed 4542 Tømrer- og bygningssnedkerforretninger 4543 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling 4544 Maler- og glarmesterforretninger 4545 Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt 4550 Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale Genbrug af affaldsprodukter 3710 Genbrug af metalaffaldsprodukter 3720 Genbrug af ikke-metalholdige affaldsprodukter - 5 -

6 Handel og reparationsvirksomhed Handel med biler m.v. og servicestationer 5010 Engros- og detailhandel med biler mv Reparation og vedligeholdelse af biler mv Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og tilbehør samt reparation og vedligehold 5050 Servicestationer Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler 5111 Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata 5112 Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien 5113 Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer 5114 Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner 5115 Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram 5116 Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer 5117 Agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer 5118 Agenturhandel med andet specialiseret sortiment 5119 Agenturhandel med blandet sortiment 5121 Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer 5122 Engroshandel med blomster og planter 5123 Engroshandel med levende dyr 5124 Engroshandel med råhuder, skind og læder 5125 Engroshandel med råtobak 5131 Engroshandel med frugt og grønsager 5132 Engroshandel med kød og kødprodukter 5133 Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer 5134 Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer 5135 Engroshandel med tobaksvarer 5136 Engroshandel med brød, kager, sukker, chokolade og sukkervarer, fx slik 5137 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier 5138 Engroshandel med andre føde-, drikke- og tobaksvarer, herunder fisk og fiskeprodukter 5139 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikkeog tobaksvarer 5141 Engroshandel med tekstiler 5142 Engroshandel med beklædning og fodtøj 5143 Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr 5144 Engroshandel med porcelæns- og glasvarer samt rengøringsmidler 5145 Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik 5146 Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læge- og hospitalsartikler 5147 Engroshandel med andet husholdningsudstyr 5151 Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme 5153 Engroshandel med træ, byggematerialer, lak og maling 5154 Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør 5155 Engroshandel med kemiske produkter 5156 Engroshandel med emballageartikler samt andre råvarer og halvfabrikata 5157 Engroshandel med affaldsprodukter 5181 Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ 5182 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed 5183 Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien 5184 Engroshandel med computere, software og telekommunikationsudstyr mv Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr 5186 Engroshandel med elektroniske komponenter 5187 Engroshandel med el-installationsmateriel og andre maskiner 5188 Engroshandel med landbrugsmaskiner og - redskaber samt tilbehør, herunder traktorer 5190 Anden engroshandel Detailhandel undtagen med biler 5211 Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten lagt på føde-, drikke- og tobaksvarer 5212 Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger 5221 Frugt- og grøntforretninger 5222 Slagter- og viktualieforretninger 5223 Fisk- og vildtforretninger 5224 Detailhandel med brød, chokolade og konfekture 5225 Vinforretninger 5226 Tobaksforretninger 5227 Anden detailhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer fra specialforretninger 5231 Apoteker 5232 Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler 5233 Detailhandel med kosmetik, produkter til personlig pleje mv Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv Detailhandel med beklædningsartikler 5243 Detailhandel med skotøj og lædervarer 5244 Detailhandel med møbler og andre boligtekstiler, belysningsartikler, køkkenudstyr mv Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, radio- og tv-udstyr samt musikinstrumenter 5246 Detailhandel med isenkram, byggematerialer, maling og tapet 5247 Bog- og papirhandlere 5248 Anden detailhandel fra specialforretninger 5250 Detailhandel med brugte varer fra forretninger 5261 Detailhandel fra postordreforretninger 5262 Detailhandel fra stadepladser og markeder 5263 Anden detailhandel bortset fra butikshandel 5271 Reparation af sko eller andre lædervarer 5272 Reparation af elektriske husholdningsapparater samt radio- og tv-reparationsværksteder 5273 Reparation af ure 5274 Reparation af cykler; låsesmede og anden reparationsvirksomhed - 6 -

7 Hotel- og restaurationsvirksomhed Hotel- og restaurationsvirksomhed 5510 Hoteller mv Vandrehjem 5522 Campingpladser 5523 Feriecentre og andre faciliteter til korttidsophold 5530 Restaurationsvirksomhed 5540 Værtshuse, diskoteker, caféer, kaffebarer mv Kantiner 5552 Catering og diner transportable Transportvirksomhed Landtransport; rørtransport 6010 Jernbaner 6021 Bus- og S-togstrafik mv., rutefart 6022 Taxikørsel 6023 Anden landpassagertransport 6024 Vejgodstransport 6030 Rørtransport Skibsfart 6110 Sø- og kysttransport 6120 Transport ad indre vandveje Lufttransport 6210 Ruteflyvning 6220 Charterflyvning, taxiflyvning mv Rumfart Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport og rejsebureauer 6311 Godsbehandling 6312 Oplagrings- og pakhusvirksomhed 6321 Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport 6322 Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart 6323 Lufthavne mv Rejse- og turistbureauer mv Anden transportformidling Post og telekommunikation 6411 Postvæsen 6412 Kurertjeneste og udbringning af dagblade 6420 Telekommunikation Pengeinstitutter, finansiering og forsikring Pengeinstitutter og finansiering 6511 Danmarks Nationalbank 6512 Banker, sparekasser og andelskasser 6521 Finansiel leasing 6522 Anden kreditformidling 6523 Finansielle institutioner i.a.n. Forsikringsvirksomhed 6601 Livsforsikring 6602 Pensionsforsikring 6603 Anden forsikringsvirksomhed Servicevirksomhed i forbindelse med finansiel virksomhed 6711 Fondsbørsen mv Børsmæglervirksomhed 6713 Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed 6720 Servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed Fast ejendom, udlejning og forretningsservice Virksomhed i forbindelse med fast ejendom 7011 Udstykning af fast ejendom 7012 Køb og salg af fast ejendom for egen regning 7020 Udlejning af egen fast ejendom 7031 Formidling og udlejning af fast ejendom 7032 Administration af fast ejendom Udlejning af biler og maskiner 7110 Biludlejning 7121 Udlejning af containere og andet materiel til landtransport bortset fra personbiler 7122 Udlejning af skibe 7123 Udlejning af luftfartøjer 7131 Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr 7132 Udlejning af entreprenørmateriel 7133 Udlejning af computere, it-udstyr og kontormaskiner 7134 Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt 7140 Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger IT-servicevirksomhed 7210 Konsulentvirksomhed vedr. hardware 7221 Udvikling af standardsoftware 7222 Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software 7230 Databehandling 7240 Databaseværter og -formidlere 7250 Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og it-udstyr 7260 Anden virksomhed i forbindelse med itservicevirksomhed - 7 -

8 Forskning og udvikling 7310 Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik 7320 Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber Anden forretningsservice 7411 Advokatvirksomhed 7412 Revisions- og bogføringsvirksomhed 7413 Meningsmåling og markedsanalyse 7414 Virksomhedsrådgivning 7415 Ikke-finansielle holdingselskaber 7420 Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning 7430 Teknisk afprøvning og analyse 7440 Reklame- og markedsføringsbureauer 7450 Formidling af arbejdskraft 7460 Vagt- og overvågningsvirksomhed 7470 Rengøringsvirksomhed 7481 Fotografisk virksomhed 7482 Pakkerier mv Adresseringsbureauer, tolkning og anden kontorservice 7486 Call centres virksomhed 7487 Indretningsarkitekter, industrielt design, kongresaktiviteter mv. Undervisning Undervisning 8010 Børne- og ungdomsskoler 8021 Gymnasier, studenter- og HF-kurser 8022 Erhvervsskoler mv Videregående uddannelsesinstitutioner 8041 Køreskoler mv Voksenundervisning og undervisning i øvrigt Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 8511 Hospitaler 8512 Praktiserende læger 8513 Praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere 8514 Sundhedsvæsen i øvrigt 8520 Dyrlæger 8531 Sociale foranstaltninger med institutionsophold 8532 Sociale foranstaltninger uden institutionsophold Andre kollektive, sociale og personlige serviceaktiviteter Kloakvæsen og renovation 9001 Opsamling og behandling af spildevand 9002 Indsamling og behandling af andet affald 9003 Renholdelse, rensning o.l. virksomhed Organisationer og foreninger 9111 Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer 9112 Faglige, oplysende foreninger 9120 Fagforeninger 9131 Religiøse institutioner og foreninger 9132 Politiske partier 9133 Organisationer og foreninger i øvrigt Forlystelser, kultur og sport 9211 Film- og videoproduktion 9212 Film- og videoformidling 9213 Biografer 9220 Tv- og radiovirksomhed 9231 Udøvende kunstnerisk virksomhed 9232 Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv Forlystelsesparker 9234 Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt 9240 Pressebureauer 9251 Biblioteker og arkiver 9252 Museer 9253 Botaniske og zoologiske haver 9261 Idrætsanlæg 9262 Idrætsklubber og andre sportsaktiviteter 9271 Lotteri- og anden spillevirksomhed 9272 Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt Anden servicevirksomhed 9301 Vaskerier og renserier 9302 Frisør- og skønhedssaloner 9303 Bedemænd og begravelsesvæsen 9304 Sol-, motions- og helsecentre mv Anden servicevirksomhed i øvrigt Ingen aktivitet 9800 Ingen aktivitet eller hvilende selskab - 8 -

Udviklingen i antallet af sorte brancher

Udviklingen i antallet af sorte brancher 1 af 8 21-08-2013 16:03 Udviklingen i antallet af sorte brancher I år er der i udpegningen i forhold til tidligere brugt en bagatelgrænse for brancherne og nye mere detaljerede priser. Bagatelgrænse Hvert

Læs mere

Bilag 2. Brancheoversigt

Bilag 2. Brancheoversigt Bilag 2. Brancheoversigt Landbrug, jagt og skovbrug 279 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.11 Agerbrug 01.11.10 Kornavl 01.11.90 Agerbrug i øvrigt 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier

Læs mere

01 Landbrug, jagt mv.

01 Landbrug, jagt mv. B00 Konglomerater 00000 Konglomerater B01 Landbrug, jagt mv. 01 Landbrug, jagt mv. 011 Planteavl 0111 Agerbrug 01110 Kornavl Agerbrug i øvrigt 0112 Gartnerier og planteskoler 01120 Gartnerier Planteskoler

Læs mere

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv.

Fremstilling af tvebakker og kiks, fremstilling af konserverede kager, tærter mv. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del endeligt svar på spørgsmål 116 Offentligt BILAG 2 EU s brancheliste (Anneks 5) NACE-kode Branche Repræsenteret i Danmark i 2012 () 610 Indvinding

Læs mere

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del)

Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 477 Offentligt Bilag til BEU spørgsmål 477 (alm. del) Læsevejledning I tabellens 1. kolonne findes brancheteksten for de brancher,

Læs mere

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr

812 Grus- og sandgravning; indvinding af ler og kaolin Forarbejdning og konservering af fisk, krebsdyr og bløddyr 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/51 BILAG 5 Mine- og fremstillingsindustrier, der ikke optræder på listen i bilag 4, men med en handelsintensitet med tredjelande på mindst 4 % 610 Udvinding

Læs mere

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende

Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende Side 1 af 7 Dokumentation for udpegning af brancher med tegn på manglende konkurrence Datagrundlag Datamaterialet anvendt til udpegningen af de brancher, hvor der er tegn på konkurrenceproblemer, er alle

Læs mere

Screening af de BST-pligtige brancher

Screening af de BST-pligtige brancher Screening af de BST-pligtige brancher Screening af virksomheder sker i henhold til branchekoderne i de brancher, som virksomhederne tilhører, og inden for de perioder der fremgår nedenfor. Ved afgrænsning

Læs mere

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved

Anerkendelse får seniorer til at hænge ved Anerkendelse får seniorer til at hænge ved 43 procent af de ansatte i vandforsyningen er over 60 år gamle. Dermed ligger branchen langt over landsgennemsnittet på syv procent seniorer. Landets yngste branche

Læs mere

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag

Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag 17. december 2007 Brancher og virksomheder i det midtjyske vækstlag Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag udgør et repræsentativt udsnit af virksomheder Danmark. Virksomhederne i Det midtjyske vækstlag

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2015 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau

Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien øger omsætningen til hidtil højeste niveau Procesindustrien har de sidste tre måneder haft den højeste omsætning nogensinde. Fremgangen skyldes primært en øget eksport, som trækkes af

Læs mere

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche

NACE Kode Betegnelse Hovedbranche NACE Kode Betegnelse Hovedbranche 10000 Landbrug, jagt mv. Landbrug, jagt mv. 11000 Planteavl Landbrug, jagt mv. 11100 Agerbrug Landbrug, jagt mv. 11110 Kornavl Landbrug, jagt mv. 11190 Agerbrug i øvrigt

Læs mere

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

AUB Statistik Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Indholdsfortegnelse Generelle nøgletal Tabel 1: Femårsoversigt, indtægter, udgifter og omkostninger Tabel 2: Ind- og udbetalinger i 2016 Tabel 3: Elevtilgang og bestand

Læs mere

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og

DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og DB07-Kode Betegnelse Hovedbranche Gruppering 10000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri HGR 11000 Dyrkning af etårige afgrøder Landbrug,

Læs mere

Dansk Branchekode 2007

Dansk Branchekode 2007 Dansk Branchekode 2007 Kompendium - Nøgle mellem DB03 og - Brancheoversigt - Standardgrupperinger Dansk Branchekode 2007 Kompendium Udgivet af Danmarks Statistik 2. oplag, 200 stk Juni 2007 Printet hos

Læs mere

Erhvervskodefortegnelse

Erhvervskodefortegnelse Erhvervskodefortegnelse Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Råstofindvinding Fremstillingsvirksomhed 01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed Dyrkning af afgrøder, planteformering,

Læs mere

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010

EAK koder tilknyttet Danske Branchekoder Januar 2010 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 01.11.00 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Arbejdsmarkedsrådet i Fyns Amt Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Fyns Amt Branchebilag August 2006 Dokument

Læs mere

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS)

Medlemsstatens referencenr. Regionens navn (NUTS) Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland

Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland Udviklingen i beskæftigelsen efter bopæl inden for handel i Nordjylland 45. 44. 43. 42. 41. 4. 39. 38. 37. 36. 35. 3 295 29 285 28 275 27 265 Handel Tendens Alle 34. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990R3037 DA 01.01.2008 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 3037/90 af 9. oktober 1990 om Den Statistiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 27.11.2007 KOM(2007) 755 endelig 2007/0256 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om den statistiske nomenklatur

Læs mere

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse

Dato: 6. oktober 2003. Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Dato: 6. oktober 2003 Sammenlignende analyse erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse Sammendrag Analysen af de erhvervsuddannedes erhverv efter endt uddannelse viser, at Den overvejende andel

Læs mere

Notat vedrørende opsporing af virksomheder

Notat vedrørende opsporing af virksomheder Notat vedrørende opsporing af virksomheder Formål Det overordnede formål med projektet er at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder

Læs mere

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering

Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering Standardgrupperinger til anvendelse ved publicering 449 Bilag 1. Brancherne opdelt i fire grupper Anvendes ved offentliggørelser 127-grupperingen er den mest detaljerede Sammenhængen med DB07 Standardgrupperinger

Læs mere

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid

1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (10a3-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid -.. Produktion, BVT og indkomstdannelse (a-gruppering) efter prisenhed, transaktion, branche og tid Enhed: Mio. kr. Løbende priser P. Produktion A Landbrug, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Industri

Læs mere

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE

FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE FV 93 FÆRØSK BRANCEKODE 1993 3. udgave - september 1996 MENNINGARSTOVAN Faroe Islands Trade Council 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til FV 93 2 Kodesystem 3 Ændringer i 3. udgave 3 Oversigt over hovedafdelinger

Læs mere

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv.

172000 Vævning af tekstiler 5 5 173000 Færdigbehandling af tekstiler 19 22 41 174010 Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. S 3052 - Offentligt Sum af Antal År Branche 2004 2005 Hovedtotal 103000 Tørvegrave 2 2 111000 Udvinding af råolie og naturgas 1 1 11110 Kornavl 433 487 920 11190 Agerbrug i øvrigt 218 322 540 112000 Teknisk

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2010 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT

KVALITETEN AF DANSK EKSPORT i:\december 99\kvalitet-av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 December 1999 RESUMÉ KVALITETEN AF DANSK EKSPORT På langt sigt er det uholdbart udelukkende at fokusere på lønudviklingen og

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Udarbejdet februar 2008 Hvad kan den der lønberegner på hjemmesiden, BusinessMaan? Den regner og regner på medlemmers vegne så det bli r fornøjelse at be om lønforhøjelse

Læs mere

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet

Økonomisk Analyse. Branchernes produktivitet Økonomisk Analyse Branchernes produktivitet NR. 1 17. marts 2011 ØKONOMISK ANALYSE2 2 Branchernes produktivitet Denne analyse sætter fokus på de lavproduktive brancher. 45 pct. af det samlede antal arbejdstimer

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2009 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer

Bilag D. Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Bilag D Branchegruppering Kortlægning af besparelsespotentialer Landbrug, gartneri og fiskeri Brancher i DB07 Branchegruppering i rapporten Kortlægning af slutanvendelser 2014 127 Std 127 std Branchegruppering,

Læs mere

A LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI 010000 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 011000 Dyrkning af etårige afgrøder 011100 Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og

Læs mere

Business Danmarks Lønstatistik

Business Danmarks Lønstatistik Business Danmarks Lønstatistik Marts 2011 Prøv lønberegneren på businessdanmark.dk og få gode råd til lønforhandlingen Indholdsfortegnelse 1. Hvad er med i lønnen?............................................................

Læs mere

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr.

Sælgernes. Hovedkonklusioner: Indholdsfortegnelse. Gennemsnitslønnen (uden pension) for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Hovedkonklusioner: Gennemsnitslønnen uden pension for alle sælgere uanset stilling er 30.100 kr. Sælgernes Gennemsnitslønnen (uden pension) for en salgskonsulent på fast løn er 26.400 kr. Lønnen steg i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006R1893 DA 29.04.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1893/2006 af 20. december

Læs mere

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik

Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik - et hurtigt overblik Engroshandel i Aalborg - et hurtigt overblik Der er 658 arbejdssteder 83% af disse arbejdssteder er hovedselskaber, mens 17% filialer 182 arbejdssteder er inden for anden engroshandel,

Læs mere

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi

Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Nøgletal for Dansk Ophavsretsøkonomi Bilagsmateriale fra Ophavsret i den Danske Oplevelsesøkonomi: Tal og Tendenser Kunal Singla Mark Lorenzen Nøgletal for dansk ophavsretsøkonomi 2009 Kunal Singla og

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Danmarks Statistik, Nationalregnskab Januar 2013 Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, September 2011 Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 73 Dk

Læs mere

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1

Metodebilag. Side. Analysens datakvalitet... 1 Metodebilag Side Analysens datakvalitet... 1 Undersøgelsens målgruppe og metode... 1 Dataindsamlingen... 3 Deltagelse og frafaldsanalyse... 4 Repræsentativitet... 5 Analysens datakvalitet I dette afsnit

Læs mere

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002

Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Handelsbalancen 1. halvår 2000-2002 Udenrigshandel 2002:7 Grønlands udenrigshandel 1. halvår 2002 (foreløbige tal) Denne publikation indeholder tallene for Grønlands udenrigshandel for 1. halvår i perioden 2000-2002. Tal for 2000 er baseret

Læs mere

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer

Automater 47.99.00.A Automater og automatvirksomheder, ikke-letfordærvelige fødevarer Brancher og smiley-branchegrupper Detailvirksomheder På findsmiley.dk kan du søge på enten detail (salg til private) eller engros (salg til virksomheder). For hver gruppe kan du vælge mellem de smiley-branchegrupper,

Læs mere

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1)

E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) Side 1 af 15 E&M Database Kodetabel QL57200V (CVIRKBIBRANCE1 Bibranche 1) [ Søgning ] [ Interface oversigt ] [ Kodetabel oversigt ] Kode Indhold 101110 Forarbejdning af svinekød 101190 Forarbejdning af

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 Nr. 6.04 December 1996 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 1995 1. januar 1995 var der 154.887 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i Århus Kommune er steget med godt 1.300 fra 1994

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 06.02.2006 KOM(2006) 39 endelig 2006/0011 (COD) Forslag til EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om oprettelse af den statistiske nomenklatur

Læs mere

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07)

Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Fordeling af branchekoder på de fem branchefællesskaber for arbejdsmiljø (Branchekode DB 07) Branchefællesskab for Arbejdsmiljø Velfærd og Offentlig administration Branchekode DB 07 - Navn på branchekode

Læs mere

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik -

Københavns Kommune, Koncernservice, Statistik - Indhold Bruttoværditilvækst 2005 priser 1993-2005 2005 priser 2006-2012 Årets priser 1993-2005 Årets priser 2006-2012 Bruttoværditilvækst (mio kr) 2005 priser, kædede værdier 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Læs mere

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde -

TABELSAMLING. Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N. Tlf. 89422394 Fax 89422399 www.cfa.au.dk TABELSAMLING Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik

Læs mere

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284

Bilag med skematisk oversigt til svar på FLF spørgsmål 284 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 284 Offentligt Fødevarestyrelsen 24.05.2012 J.nr.: 2012-34-261-02008/IDTH/KENL/TIFA Dep: Dok.nr.: 391552/JLMA

Læs mere

Erhvervslivets produktivitetsudvikling

Erhvervslivets produktivitetsudvikling Den 9. januar Erhvervslivets produktivitetsudvikling Stor forskel på tværs af brancher Den gennemsnitlige årlige produktivitetsvækst i perioden 995- var samlet set,77 pct. i den private sektor mens den

Læs mere

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder

DM Partner. B2B Profilanalyse. Fiktivt Firma X tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DM Partner B2B Profilanalyse Fiktivt Firma X 48.357 tilfældigt udvalgte virksomheder som kunder DMP B2B Profilanalyse Match og berigelse med data fra eksterne kilder Kundedata Eksterne kilder DMP B2B Profilanalyse

Læs mere

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008

Tabelsamling. Erhvervslivets Forskning og Udvikling opdateret 20. maj 2008 Erhvervslivets Forskning og Udvikling 2006 Tabelsamling opdateret 20. maj 2008 Udarbejdet af: Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Danmarks Statistik Aarhus Universitet Sejrøgade 11 Finlandsgade

Læs mere

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010

FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 2010 FAKTAARK EXPERIAN KONKURSSTATISTIK JULI 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i juli måned 20 været 519 konkurser. Sammenlignet med juli 20, hvor der var 457 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007

Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007. Årsopgørelse 2007 Årsopgørelse 2007 Anmeldte arbejdsulykker 2002-2007 Årsopgørelse 2007 Arbejdstilsynet, juni 2008 ISBN nr. 87-7534-584-6 FORORD Arbejdstilsynets årsopgørelse 2007 over anmeldte arbejdsulykker indeholder

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik april 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik april 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har været 575 konkurser i april 20. Sammenlignet med april 20, hvor der var 455 konkurser, svarer det til en stigning

Læs mere

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010

FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 2010 FAKTAARK Experian konkursstatistik maj 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i maj måned 20 været 542 konkurser. Sammenlignet med maj 20, hvor der var 5 konkurser, svarer det til en stigning på

Læs mere

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice

En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice En tredjedel af de nye job er kommet inden for erhvervsservice Efter en længere periode med faldende beskæftigelse vendte beskæftigelsesudviklingen i starten af 2013. Siden da er lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2009:4 6. august 2009 Generel firmastatistik 2007 Se på www.dst.dk/se100 Resumé: I 2007 var der mere end 305.000 reelt aktive firmaer. Det er 7.000

Læs mere

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival?

ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? ANALYSENOTAT Butiksdød eller butiksrevival? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forskydninger i antal let af i detailhandlen har ændret sig markant over en relativt kort årrække. Dette analysenotat ser på udviklingen

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Forskning og udviklingsarbejde i erhvervslivet 2006 Tabelsamling Statistikken er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse Udgivet af Danmarks Statistik www.dst.dk/fui Tabeloversigt Udgifter til

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

Konkursanalyse Marts 2013

Konkursanalyse Marts 2013 Indhold: Regionale konkurser Branche opdelt Løbende gennemsnit Geografisk opdelt Om Experian Kontaktinformationer Branchedefinitioner Kommentarer til regionale konkurser Der har i ts måned 20 været 483

Læs mere

Konkursanalyse, juli 2012

Konkursanalyse, juli 2012 Konkursanalyse, juli Der har i juli måned været konkurser. Sammenlignet med juli 2, hvor der var 8 konkurser, svarer det til en lille stigning på,2. Det er Bornholm, Midt- og Vestjylland og Nordjylland,

Læs mere

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september

583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september PRESSEMEDDELELSE 4. oktober 2010 Ny analyse fra Experian: 583 konkurser og 1.666 nye selskaber i september I løbet af september er 583 virksomheder gået konkurs. Det er en stigning på 19,5 pct. sammenlignet

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller, 69 brancher med foreløbige år. Ny dansk udgave, juni 2016. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZB_fyy 69 69 Dk erhverv Erhverv DZC_fyy 69 43 Dk erhverv

Læs mere

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004

Tabelsamling. Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik Revideret 2. december 2004 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Tabelsamling Revideret 2. december 2004 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

7. It-kompetencer. 7.1 Introduktion. 7.2 Befolkningens computer- og internetkompetencer

7. It-kompetencer. 7.1 Introduktion. 7.2 Befolkningens computer- og internetkompetencer It-kompetencer 121 7. It-kompetencer 7.1 Introduktion It spiller en stor rolle på arbejdsmarkedet Hovedstaden har de største it-kompetencer Flest computere i danske skoler It-arbejdsmarkedet er langt størst

Læs mere

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi

Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag, udbudsansøgning AU i oplevelsesøkonomi Bilag 1: Interview med Comwell Aarhus Har du kendskab til, hvilke muligheder der er for opkvalificering/ videre uddannelse indenfor oplevelsesøkonomi, der

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2001:19 22. november 2001 Generel firmastatistik 1999 Den generelle firmastatistik 1999 er den første statistik, der belyser samtlige reelt aktive firmaer i det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser

Konkursstatistik. Experian s konkursstatistik for Maj 2011 indeholder følgende: Kommentarer til regionale konkurser 11 Experian s konkursstatistik for 11 indeholder følgende: Regionale konkurser Konkurser fordelt på brancher Udvikling i det løbende gennemsnit Udviklingen i nyetablerede selskaber Nyetablerede selskaber

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010

PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 PRESSEMEDDELELSE Den 2. juli 2010 Ny analyse fra Experian: Fortsat flere konkursramte virksomheder 569 virksomheder gik konkurs i juni måned. Det er både flere end måneden før og en stigning på 14 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014.

Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Indholdsfortegnelse for Danmark Statistiks IO tabeller. Ny dansk udgave, september 2014. Matricer Navn Række Søjle Fra Til DZByy 117 117 Dk erhverv erhverv DZCyy 117 74 Dk erhverv CP DZEyy 117 53 Dk erhverv

Læs mere

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK

GENEREL ERHVERVSSTATISTIK STATISTISKE EFTERRETNINGER GENEREL ERHVERVSSTATISTIK 2010:3 9. september 2010 Generel firmastatistik 2008 Resumé: I 2008 var der 311.518 reelt aktive firmaer. Det er 6.000 flere end året før en stigning

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9.

Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Side 1 af 5 Indtjeningen Indtjeningen er illustreret ved afkastningsgraden på brancher, over tid og i forhold til EU9. Datagrundlag Kilder Kilde til afkastningsgraden er Købmandstandens Oplysningsbureau

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 2. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Flere konkurser i yderområderne

Flere konkurser i yderområderne PRESSEMEDDELELSE Ny analyse fra Experian: Flere konkurser i yderområderne 3. september 2010 I løbet af august er 421 virksomheder gået konkurs, hvilket er en stigning på mere end 17 pct. sammenlignet med

Læs mere

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede

Industriens betydning for den danske økonomi. Industriens andele af de samlede erhverv. Samlet antal beskæftigede Industri 1 Industriens betydning for den danske økonomi Industriens betydning for samfundsøkonomien har været aftagende Industriens betydning i den samlede danske økonomi kan beskrives med centrale tal

Læs mere

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet

Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Jobfremgangen på det private arbejdsmarked er bredt funderet Siden starten af 2013 har lønmodtagerbeskæftigelsen været stigende. Fra første kvartal 2013 til første kvartal 2015 er beskæftigelsen opgjort

Læs mere

Nyetableringer, 1. kvartal 2013

Nyetableringer, 1. kvartal 2013 8. april 2013 Kommentar til udviklingen i nyetablerede selskaber Nye selskaber dækker over alle virksomheder, der får et CVR-nummer hos Erhvervsstyrelsen, og vil typisk være af formen A/S, ApS, I/S og

Læs mere

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser

Konkursanalyse, oktober 2012 inklusiv månedens nyetableringer Oktober 2012 Kommentarer til regionale konkurser Konkursanalyse, ober 20 Oktober 20 Kommentarer til regionale konkurser Der har i ober måned 20 været 516 konkurser. Sammenlignet med ober 20, hvor der var 443 konkurser, svarer det til en stigning på 16,5%.

Læs mere

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000

Grønlandsk Branchenomenklatur 2000 01 Landbrug, jagt mv. 01.1 Planteavl 01.12 Gartnerier og planteskoler 01.12.10 Gartnerier Dyrkning af grøntsager. Dyrkning af krydderurter Indsamling af svampe Dyrkning/drivning af blomsterløg, potteplanter,

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre

Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre BEK nr 1093 af 11/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin. j.nr. SNS-100-00112 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om afgrænsning

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder

Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Ny analyse fra Experian: Fortsat færre konkurser men også færre nye virksomheder Den 4. maj 2011 For femte måned i træk er antallet af konkurser faldende. 462 virksomheder gik konkurs i april 2011, og

Læs mere

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne

godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne godt i havn analyse af nykøbing falster og orehoved havne indholdsfortegnelse Indledning 4 Havnen har værdi 6 METODE 10 AFGRÆNSNING og fremgangsmåde 13 RESULTATER 14 - Beskæftigelse 19 - Indkomstskabelse

Læs mere

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen

Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Ny analyse fra Experian: Stadig færre konkurser størst fald i byggebranchen Den 4. april 2011 For fjerde måned i træk er antallet af konkurser i dansk erhvervsliv for nedadgående. 496 virksomheder gik

Læs mere

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1)

(Bortfald af automatisk ophørsklausul og ændring af bilag 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Bortfald af automatisk ophørsklausul

Læs mere

Hver tredje iværksætter er forsvundet

Hver tredje iværksætter er forsvundet PRESSEMEDDELELSE Ny konkursanalyse fra Experian: Hver tredje iværksætter er forsvundet 2. oktober 20 Langt færre danskere tager springet fra lønmodtager til iværksætter. I løbet af årets første ni måneder

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET

TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET i:\december 99\tab-vinder-hh.doc Af Henrik Hofman RESUMÈ 3. januar 2000 TABER- OG VINDERBRANCHER UNDER OPSVINGET Under opsvinget i 1990 erne er jobbene hovedsageligt skabt i servicesektoren. Det er de

Læs mere

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION

DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION p:\gs\marts-2000\erhv--a-mw.doc Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 20. marts 2000 DEN ERHVERVSØKONOMISKE SITUATION AE vil som noget nyt følge og beskrive den erhvervsøkonomiske situation

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN

DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN 19. november 2004 Af Annett Melgaard Jensen, direkte tlf.: 33557714 DE SENESTE TENDENSER I BESKÆFTIGELSEN Resumé: Vi vil i dette notat se nærmere på den seneste udvikling i beskæftigelsen. Beskæftigelsen

Læs mere

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt

Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012. Input fil: 123Kundefil.txt Profil- og markedsdækning 123Kunde Måned 2012 Input fil: 123Kundefil.txt Indledning Indledning Din database gemmer på skjulte sammenhænge, som du kun sjældent får indblik i. Med de rigtige værktøjer er

Læs mere

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau

Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Det tilsyneladende ufarlige - ulykker med fald og snublen til samme niveau Indsatsen mod arbejdsulykker har i mange år særligt været rettet mod de situationer, hvor maskiner og tekniske hjælpemidler spiller

Læs mere

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for

Figur 1: Udvikling i vækstskøn for Chile Løbende prognoser for real BNP-vækst for Tabel 2: Økonomiske udsigter for Chile 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Historiske tal Konsensusskøn BNP (Realvæk st) -0,3 5,2 6,2 5,6 4,9 4,8 Husholdningers forbrug (Realvæk st) 0,9 10,4 8,0 6,1 5,3 5,0

Læs mere