Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31"

Transkript

1 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning

2 2 Åbn her

3 PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

4 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til fjernelse af Release- Panel. 2 FMT-tast (Essen CD31), valg af FM-hukommelsesniveauer, lydkildevalg radiodrift, start af Travelstore-funktionen. BAND-tast (Alicante CD31 og Lausanne CD31), valg af FM-hukommelsesniveauer og AM-bølgeområdet, lydkildevalg radiodrift, TS, starter Travelstore-funktionen. 3 RDS-tast, tænd/sluk RDSkomfortfunktion (radiodatasystem). Valg af visning af løbetekst. 4 SCAN-tast, starter Scan-funktionen. 5 CD-skakt 6 X-BASS-tast, X-BASS-funktion. 7 CD-udtagning. CD C-tast, lydkildevalg mellem CD, radio og Multi CD (hvis tilsluttet). 8 AUDIO-tast, indstilling af bas og diskant såvel som lydstyrkefordeling (balance og fader). 9 Piletastblok : MENU-tast, valg af menuerne for grundindstillingerne. -tast, valg af visning af klokkeslæt på displayet. ; Tastblok 1-5. < TRAF-tast, tænd/sluk modtagning af trafikmeldinger. PTY, tænd/sluk PTY-funktion. = Volumenkontrol., forøgelse af lydstyrken, reducering af lydstyrken > Tast, til tænd/sluk og lydfrakobling af apparatet. 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Henvisninger og tilbehør... 6 Trafiksikkerhed... 6 Montering... 6 Tilbehør... 6 Aftagelig betjeningsdel... 7 Tænd/sluk... 8 Lydstyrkeregulering... 9 Indstilling af startlydstyrke... 9 Lynhurtig lydfrakobling (Mute)... 9 Lydfrakobling i løbet af telefondrift... 9 Signaltone (BEEP) Radiodrift Tænd radiodrift Skift af displayvisning RDS-komfortfunktion (AF, REG) Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Indstilling af stationer Indstilling af stationssøgerens følsomhed Gemme stationer Automatisk lagring af stationer (Travelstore) Valg af radiostationer fra hukommelsen Skanning af stationer, der kan modtages (SCAN) Indstilling af skanningstid Programtype (PTY) Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) Trafikradio CD-drift Start af CD-drift Valg af musiknummer Hurtigvalg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af musiknumre (SCAN).. 17 Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Skift af displayvisning Fjernelse af CD fra apparatet Multi CD-drift Start af Multi CD-drift Valg af CD Valg af musiknummer Hurtigvalg af musiknummer Hurtig søgning (hørbar) Skift af displayvisning Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) Afbrydelse af afspilning (PAUSE) CLOCK - klokkeslæt Klang Indstilling af bas Indstilling af diskant Lydstyrkeforhold Indstilling af balance Indstilling af fader X-BASS Eksterne lydkilder Tekniske data Garanti Monteringsvejledning ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 5

6 HENVISNINGER OG TILBEHØR Det glæder os, at du har valgt et Blaupunkt-produkt. Vi ønsker dig god fornøjelse med dit nye apparat. Før den første igangsætning bedes du læse denne betjeningsvejledning. Blaupunkt-redaktørerne arbejder permanent på at gøre betjeningsvejledningerne overskuelige og nemme at forstå. Hvis du dog alligevel har spørgsmål angående betjeningen, så kontakt din specialforretning eller telefon-hotline for dit land. Telefonnummeret finder du på bagsiden af denne vejledning. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Bilradioen må kun betjenes, når den aktuelle trafiksituation tillader det. Gør dig kendt med apparatet før det anvendes i bilen. Advarselssignaler fra f.eks. politi, brandværn og redningstjeneste skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere bilradioen, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Fjernbetjening Fjernbetjeningen RC 08 eller RC 10, der kan fås som ekstra tilbehør, muliggør sikker og bekvem betjening af de vigtigste funktioner ud fra rattet. Multi CD (Changer) Følgende Multi CD-apparater fra Blaupunkt kan tilsluttes: CDC A 06, CDC A 08, CDC A 072 og IDC A 09. Via et adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ) kan Multi CD-apparaterne CDC A 05 og CDC A 071 tilsluttes ekstra. Tilbehør Benyt kun tilbehør, der er godkendt af Blaupunkt. 6

7 AFTAGELIG BETJENINGSDEL Aftagelig betjeningsdel Tyverisikring Apparatet er forsynet med en aftagelig betjeningsdel (Release-Panel) til beskyttelse mod tyveri. Uden denne betjeningsdel har apparatet ingen værdi for tyve. Beskyt apparatet mod tyveri og tag altid betjeningsdelen med, når bilen forlades. Opbevar betjeningsdelen ikke i bilen, heller ikke på et gemt sted. Den konstruktive udformning af betjeningsdelen muliggør nem håndtering. Lad betjeningsdelen ikke falde ned. Betjeningsdelen må aldrig udsættes for direkte sollys eller andre varmekilder. Opbevar betjeningsdelen i det medleverede etui (kun Alicante CD31). Undgå direkte berøring af kontakterne med huden. Kontakterne rengøres om nødvendigt med en fnugfri klud, der er fugtet med alkohol. Fjernelse af betjeningsdelen 1 Tryk på tasten 1. Betjeningsdelens lås åbnes. Træk betjeningsdelen først lige og derefter mod venstre ud af apparatet. Efter løsning af betjeningsdelen fra apparatet, kobles det fra. Alle aktuelle indstillinger gemmes. En isat CD bliver i apparatet. Påsætning af betjeningsdel Skub betjeningsdelen fra venstre mod højre ind i apparatets føring. Tryk betjeningsdelens venstre side ind i apparatet, indtil den kommer i indgreb. Tryk ikke på displayet, når betjeningsdelen sættes på. Hvis apparatet har været tændt, da betjeningsdelen blev fjernet, starter det automatisk igen efter påsætningen med den sidste indstilling (radio, CD, Multi CD eller AUX). ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 7

8 TÆND/SLUK Tænd/sluk For at tænde eller slukke for apparatet findes der flere muligheder. Tænd/sluk via bilens tænding Hvis apparatet er tilsluttet korrekt til bilens tænding og ikke er blevet frakoblet med tasten >, kan det tændes og slukkes via tændingen. Du kan også tænde for apparatet med afbrudt tænding: Tryk hertil på tasten >. Efter en spilletid på en time afbrydes bilradioen automatisk ved afbrudt tænding for at skåne bilbatteriet. Tænd/sluk med tasten > Tryk på tasten > for at tænde. Tryk længere end to sekunder på tasten > for at slukke. Apparatet kobles fra. Tænd via CD-indføring Når ingen CD er i drevet ved frakoblet apparat, Skub CD en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i drevet, indtil du møder modstand. CD en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. Apparatet tændes. CD en afspilles. Tænd/sluk med den aftagelige betjeningsdel Tag betjeningsdelen af. Apparatet kobles fra. Sæt betjeningsdelen på igen. Apparatet tændes. Den sidste indstilling (radio, CD, Multi CD eller AUX) aktiveres. 8

9 Lydstyrkeregulering Systemets lydstyrke kan reguleres i skridt fra 0 (off) til 66 (maks.). For at forøge systemets lydstyrke, tryk på tasten =. For at reducere systemets lydstyrke, tryk på tasten =. Indstilling af startlydstyrke Lydstyrken, med hvilken apparatet tændes, kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil ON VOL vises på displayet. Indstil startlydstyrken med -tasterne 9. For en bedre orientering forandres lydstyrken hørbart på tilsvarende vis i løbet af indstillingen. Når du indstiller 0, aktiveres lydstyrken igen, som var aktiv før frakoblingen. For at beskytte hørelsen, er startlydstyrken begrænset til værdien 38. Hvis lydstyrken var højere før frakoblingen, genindkobles apparatet med værdien 38. Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten MENU :. LYDSTYRKEREGULERING Lynhurtig lydfrakobling (Mute) Systemets lydstyrke kan dæmpes lynhurtigt (Mute) til en værdi, som du selv indstiller. Tryk kort på tasten >. MUTE vises på displayet. Indstilling af Mute-lydstyrke Lydfrakoblingens lydstyrke (Mute Level) kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil MUTE LVL vises på displayet. Indstil Mute Level med -tasterne 9. Når indstillingen er færdig, tryk på to gange på tasten MENU :. Lydfrakobling i løbet af telefondrift Hvis apparatet er forbundet med en mobiltelefon, kan lyden af bilradioen frakobles, når røret løftes. Hertil skal mobiltelefonen være tilsluttet bilradioen, som beskrevet i monteringsvejledningen. Lydfrakoblingen foregår med den indstillede lydfrakoblingslydstyrke (Mute Level). ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 9

10 LYDSTYRKEREGULERING Signaltone (BEEP) Når der ved nogle funktioner trykkes længere på en tast end 2 sekunder, f.eks. til lagring af en station på en stationstast, høres en signaltone (BEEP-lyd). BEEP-lyden kan aktiveres/ inaktiveres. Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil BEEP vises på displayet. Vælg mellem mulighederne med -tasterne 9. OFF betyder inaktiveret BEEP-lyd, ON betyder aktiveret BEEP-lyd. 10

11 Radiodrift Dette apparat har en RDS-radiomodtager. Mange af FM-stationerne, der kan modtages, sender et signal, der ved siden af programmet også indeholder informationer som f.eks. stationsnavn og programtype (PTY). Stationens navn vises på displayet, så snart den kan modtages. Tænd radiodrift Hvis lydkilderne CD, Multi CD eller AUX er aktiverede, tryk på tasten FMT hhv. BAND (TS) 2. eller tryk så mange gange på tasten CD C 7, indtil RADIO vises på displayet. Skift af displayvisning For kort at se på klokkeslættet, tryk på tasten MENU ( ) :, indtil klokkeslættet vises på displayet. RDS-komfortfunktion (AF, REG) Med RDS-komfortfunktionen AF (alternativ frekvens) og REG (regional) har du endnu flere muligheder med din bilradio. AF. Når RDS-komfortfunktionen er aktiveret, skifter apparatet automatisk til den bedste modtagerfrekvens for den aktuelle station. RADIODRIFT REG. Nogle stationer inddeler til bestemte tider deres program i regionalprogrammer med forskelligt indhold. Med REG-funktionen undgås det, at bilradioen skifter til alternative frekvenser, der har et andet programindhold. REG skal aktiveres/inaktiveres særskilt i menuen. Tænd/sluk REG Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil REG vises på displayet. Bag REG vises OFF eller ON. For at tænde hhv. slukke for REG, tryk på tasten eller 9. Tænd/sluk RDS-komfortfunktion For at bruge RDS-komfortfunktionerne AF og REG, tryk på tasten RDS 3. RDS-komfortfunktionerne er aktive, når RDS lyser på displayet. Når RDSkomfortfunktionerne aktiveres, vises REG ON hhv. REG OFF et øjeblik. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 11

12 RADIODRIFT Valg af bølgeområde/ hukommelsesniveau Med dette apparat kan du modtage programmer fra frekvensbåndene VHF (FM), MB og LB (AM). MB- og LB-bølgeområder ikke ved Essen CD31. For bølgeområdet FM er der tre hukommelsesniveauer til rådighed og bølgeområderne MB og LB har hver et hukommelsesniveau. På hvert hukommelsesniveau kan der lagres fem stationer. Valg af hukommelsesniveau For at skifte mellem VHF-hukommelsesniveauerne hhv. bølgeområderne MB og LB, tryk så mange på tasten FMT hhv. BAND (TS) 2, indtil det ønskede bølgeområde/hukommelsesniveau vises. Indstilling af stationer Der findes flere muligheder for at indstille stationer. Automatisk stationssøgning Tryk på tasten eller 9. Den næste station, der kan modtages, indstilles. Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du kan vælge, om kun kraftige eller også svage stationer skal indstilles. Tryk så mange på tasten eller 9, indtil SENS vises på displayet. Tryk på tasten 9. På displayet vises den aktuelle værdi for følsomheden. SENS HI6 betyder den højeste følsomhed. SENS LO1 den laveste. Når SENS LO vælges, lyser lo på displayet. Indstil den ønskede følsomhed med -tasterne 9. Manuel indstilling af stationer Stationerne kan også indstilles manuelt. Den manuelle indstilling af stationer er kun mulig, når RDS-komfortfunktionen ikke er aktiveret. Tryk på tasten eller 9. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Hvis en station sender flere programmer, kan man gennemblade denne såkaldte stationskæde. 12

13 RADIODRIFT For at kunne bruge denne funktion, skal RDS-komfortfunktionen være aktiveret. Tryk på tasten eller 9 for at skifte til stationskædens næste program. På denne måde kan du kun skifte til stationer, som du har modtaget før. Anvend hertil f.eks. Travelstore-funktionen eller lad den automatiske stationssøgning løbe én gang gennem hele frekvensbåndet. Gemme stationer Manuel lagring af stationer Vælg det ønskede hukommelsesniveau FM1, FM2 eller FMT eller en af bølgeområderne MB eller LB (MB og LB ikke ved Essen CD31). Indstil den ønskede station. Tryk længere end 1 sekund på stationstasten 1-5 ;, hvor stationen skal gemmes. Automatisk lagring af stationer (Travelstore) De seks kraftigste stationer i regionen kan lagres automatisk (kun FM). Lagringen foretages på hukommelsesniveau FMT. Stationer, der forinden er blevet gemt på dette niveau, slettes. Tryk længere end 2 sekunder på tasten FMT hhv. BAND (TS) 2. Lagringen starter. På displayet vises T- STORE. Når processen er afsluttet, spilles stationen på stationsplads 1 på niveauet FMT. Valg af radiostationer fra hukommelsen Vælg hukommelsesniveauet hhv. bølgeområdet. Tryk på stationstasten for den ønskede station. Skanning af stationer, der kan modtages (SCAN) Du kan kort skanne alle stationer, der kan modtages. Skanningstiden kan indstilles fra 5 til 30 sekunder i menuen. Start SCAN Tryk på SCAN-tasten 4. Skanningen starter. SCAN vises et øjeblik på displayet, derefter vises den aktuelle frekvens blinkende. Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til station Tryk på SCAN-tasten 4. Skanningen afbrydes og den til sidst skannede station sendes. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 13

14 RADIODRIFT Indstilling af skanningstid Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil SCANTIME vises på displayet. Indstil den ønskede skanningstid med -tasterne 9. Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten MENU :. Den indstillede skanningstid gælder også for skanningen ved CDog Multi CD-drift. Programtype (PTY) Ved siden af stationens navn sender nogle FM-stationer også informationer om typen af deres program. Disse informationer kan modtages og vises af denne bilradio. Sådanne programtyper kan f.eks. være: KULTUR REISE JAZZ SPORT NACHRICH POP ROCK MUSIK Med PTY-funktionen kan man direkte vælge stationer med en bestemt programtype. PTY-EON Når programtypen er blevet valgt og søgningen startet, skifter apparatet fra den aktuelle station til en station med den valgte programtype. Hvis der ikke findes en station med den valgte programart, høres en BEEP-lyd og på displayet vises NO PTY et øjeblik. Den sidste modtagne station indstilles igen. Når den indstillede eller en anden station fra stationskæden sender den ønskede programtype på et senere tidspunkt, skifter apparatet automatisk fra den aktuelle station hhv. fra CD- eller Multi CD-drift til stationen med den ønskede programtype. Tænd/sluk PTY Tryk på tasten TRAF (PTY) <, indtil PTY lyser hhv. slukkes på displayet. Når PTY aktiveres, vises programtypen et øjeblik på displayet. Valg af programtype og start af søgning Tryk på tasten eller 9. Den aktuelle programtype vises på displayet. Når du vil vælge en anden programtype, kan du skifte til en anden programtype ved at trykke på eller -tasten 9, så længe billedet vises. Eller 14

15 Tryk på en af tasterne 1-5 ; for at vælge programtypen, der er lagret på den pågældende tast. Den valgte programtype vises et øjeblik. Tryk på tasten eller 9 for at starte søgningen. Den næste station med den valgte programtype indstilles. Lagring af programart på stationstaster Vælg en programtype med eller -tasten 9. Tryk så længe på den ønskede stationstast 1-5 ;, indtil BEEPlyden høres. Programtypen er lagret på den valgte tast 1-5 ;. Valg af PTY-sprog Sproget, på hvilket programtypen vises, kan indstilles. Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil PTY LANG vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at vælge mellem sprogene tysk, engelsk og fransk. Når det ønskede sprog vises på displayet, tryk to gange på tasten MENU :. RADIODRIFT Støjafhængig dæmpning af diskant (HICUT) HICUT-funktionen bevirker en forbedring af modtagningen ved dårlig radiomodtagning (kun FM). I tilfælde af forstyrrelser i modtagningen, dæmpes diskanttonerne og dermed også støjniveauet automatisk. Tænd/sluk HICUT Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil HICUT vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at tænde eller slukkes for HICUT. HICUT 0 betyder ingen, HICUT 1 betyder automatisk dæmpning af diskant. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 15

16 TRAFIKRADIO Trafikradio Tænd/sluk trafikradio-førsteret Tryk på tasten TRAF <. Trafikradio-førsteret er aktiveret, når køsymbolet lyser på displayet. Du hører en signaltone, når du forlader dækningsområdet for trafikradiostationen, som du lige lytter til. når du forlader dækningsområdet for den indstillede trafikradiostation, mens du lytter til en CD og den derefter følgende automatiske søgning ikke finder en ny trafikradiostation. når du skifter fra en trafikradiostation til en station uden trafikradio. Sluk her enten for trafikradio-førsteret eller skift til en station med trafikradio. Indstilling af lydstyrke på trafikmeldinger Tryk på tasten eller 9, indtil TA VOLUME vises på displayet. Indstil den ønskede lydstyrke med -tasterne 9. Tryk to gange på tasten MENU :. CD-drift CD-DRIFT Til dette apparat kan man anvende normale CD er med en diameter på 12 cm. Fare for ødelæggelse af CD-drevet! Single-CD er med en diameter på 8 cm og CD er med kontur (Shape- CDs) egner sig ikke. For beskadigelser af CD-drevet på grund af uegnede CD er overtager vi intet ansvar. Start af CD-drift Når der ikke er nogen CD i drevet, Skub CD en med teksten opadvendt uden anvendelse af magt ind i CD-skakten, indtil du møder modstand. CD en trækkes automatisk ind i drevet. Når CD en trækkes ind, må dette ikke hindres eller understøttes. CD en afspilles. Når der allerede er en CD i drevet. Tryk på tasten CD C 7, indtil CD vises på displayet. Afspilningen starter på det punkt, hvor den blev afbrudt. Valg af musiknummer Tryk på en af tasterne / eller / 9 for at vælge det næste hhv. forrige musiknummer. Ved at trykke én gang på tasten / 9 startes det aktuelle musiknummer igen. 16

17 Hurtigvalg af musiknummer For et hurtigvalg af musiknummer tilbage hhv. fremad, tryk på en af / -tasterne 9, indtil hurtigvalget af musiknummer tilbage eller fremad starter. Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk på en af -tasterne 9, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) Tryk på tasten 4 (MIX) ;. På displayet lyser MIX. Det næste, tilfældigt valgte musiknummer spilles. Afbrydelse af MIX Tryk igen på tasten 4 (MIX) ;. MIX på displayet slettes. Skanning af musiknumre (SCAN) Alle musiknumre på en CD kan skannes et øjeblik. Tryk på SCAN-tasten 4. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet Indstilling af skanningstid i kapitel Radiodrift. CD-DRIFT Afbrydelse af SCAN, fortsat lytning til musiknummer For at afbryde skanningen, tryk igen på SCAN-tasten 4. Det aktuelle musiknummer spilles videre. Gentagelse af musiknumre (REPEAT) Hvis du vil gentage et musiknummer, tryk på tasten 3 (RPT) ;. RPT lyser på displayet. Musiknummeret gentages, indtil RPT inaktiveres. Afbrydelse af REPEAT Når du vil afbryde Repeat-funktionen, tryk igen på tasten 3 (RPT) ;. RPT slettes. Afspilningen fortsættes normalt. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 2 ( ) ;. På displayet vises PAUSE. Ophævelse af pause Tryk på tasten 2 ( ) ; under pausen. Afspilningen fortsættes. Skift af displayvisning For at skifte mellem visning af musiknummer og visning af musiknummer og spilletid, tryk på tasten MENU :. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 17

18 CD-DRIFT Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil CD DISP vises, Tryk på tasten 9. Den aktuelle indstilling vises. TIME for spilletiden og PLAY for visning af musiknummer. Vælg den ønskede indstilling med tasten 9. Tryk to gange på tasten MENU :. Fjernelse af CD fra apparatet For at fjerne CD en fra apparatet, tryk på tasten CD C 7, indtil CD en skubbes ud. Multi CD-drift Informationer om omgang med CD er, ilægning af CD er og håndtering af Multi CD-apparatet fremgår af betjeningsvejledningen for Multi CD-apparatet. Start af Multi CD-drift Tryk så mange gange på CD C 7, indtil CHANGER vises på displayet. Afspilningen starter med den første CD, som Multi CD en registrerer. Valg af CD For at skifte opad eller nedad til en anden CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten 9. Valg af musiknummer MULTI CD-DRIFT For at skifte opad eller nedad til en andet musiknummer på den aktuelle CD, tryk en eller flere gange på eller -tasten 9. Hurtigvalg af musiknummer For et hurtigvalg af musiknummer tilbage hhv. fremad, tryk på en af eller -tasterne 9, indtil hurtigvalg af musiknummer tilbage eller fremad starter. 18

19 Hurtig søgning (hørbar) For en hurtig søgning tilbage hhv. fremad, tryk så længe på en af - tasterne 9, indtil den hurtige søgning tilbage eller fremad starter. Skift af displayvisning For at skifte mellem visning af musiknummer og CD-nummer eller visning af musiknummer og spilletid, tryk på tasten MENU :. Tryk så mange på tasten eller 9, indtil CDC DISP vises på displayet. Tryk på tasten 9. Den aktuelle indstilling vises. TIME for spilletiden og CD NO for visning af CDnummeret. Vælg den ønskede indstilling med tasten 9. Tryk to gange på tasten MENU :. Gentaget afspilning af enkelte musiknumre eller komplette CD er (REPEAT) For at gentage det aktuelle musiknummer, tryk kort på tasten 3 (RPT) ;. På displayet vises RPT TRCK et øjeblik, RPT lyser på displayet. For at gentage den aktuelle CD, tryk igen på tasten 3 (RPT) ;. På displayet vises RPT DISC et øjeblik, RPT lyser på displayet. MULTI CD-DRIFT Afbrydelse af REPEAT For at afbryde gentagelsen af det aktuelle musiknummer hhv. den aktuelle CD, tryk på tasten 3 (RPT) ;, indtil RPT OFF vises på displayet og RPT slettes. Afspilning af musiknumre i tilfældig rækkefølge (MIX) For at afspille musiknumrene på den aktuelle CD i tilfældig rækkefølge, tryk kort på tasten 4 (MIX) ;. På displayet vises MIX-CD et øjeblik, MIX lyser på displayet. For at spille musiknumrene på alle ilagte CD er i tilfældig rækkefølge, tryk igen på tasten 4 (MIX) ;. På displayet vises MIX ALL et øjeblik, MIX lyser på displayet. Ved CDC A 08 og IDC A 09 vælges alle CD er i Multi CD-apparatet tilfældigt. Ved alle andre Multi CDapparater spilles først alle musiknumre på en CD i tilfældig rækkefølge, og derefter afspilles den næste CD i Multi CD-apparatet. Afbrydelse af MIX Tryk på tasten 4 (MIX) ;, indtil MIX OFF vises et øjeblik på displayet og MIX slettes. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 19

20 MULTI CD-DRIFT Skanning af alle musiknumre på alle CD er (SCAN) For at skanne alle musiknumre et øjeblik på alle ilagte CD er i opadstigende rækkefølge, tryk på tasten SCAN 4. På displayet vises SCAN. Afbrydelse af SCAN For at afbryde skanningen, tryk kort på tasten SCAN 4. Det aktuelt skannede musiknummer spilles videre. Skanningstiden kan indstilles. Læs hertil afsnittet Indstilling af skanningstid i kapitlet Radiodrift. Afbrydelse af afspilning (PAUSE) Tryk på tasten 2 ( ) ;. På displayet vises PAUSE. Ophævelse af pause Tryk på tasten 2 ( ) ; under pausen. Afspilningen fortsættes. CLOCK - KLOKKESLÆT CLOCK - klokkeslæt Kort visning af klokkeslæt For at se på klokkeslættet, tryk på tasten MENU ( ) :, indtil klokkeslættet vises på displayet. Indstilling af klokkeslæt Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil CLOCKSET vises på displayet. Tryk på tasten 9. Klokkeslættet vises på displayet. Minutterne blinker og kan indstilles. Indstil minutterne med / -tasterne 9. Når minutterne er indstillet, tryk på tasten 9. Timerne blinker. Indstil timerne med / -tasterne 9. Når indstillingen er færdig, tryk to gange på tasten MENU :. Valg af 12- eller 24-timers mode På displayet vises MENU. Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil 24 H MODE hhv. 12 H MODE vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at skifte moden. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU :. 20

21 CLOCK - KLOKKESLÆT Permanent visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio og indkoblet tænding For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra og tændingen er indkoblet, tryk på tasten MENU :. Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil CLOCK OFF hhv. CLOCK ON vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at skifte mellem visningen. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten MENU :. Kort visning af klokkeslæt ved frakoblet bilradio For at se på klokkeslættet, når bilradioen er koblet fra, tryk på tasten MENU ( ) :. Klokkeslættet vises i ca. 8 sekunder på displayet. Klang Indstilling af bas For at indstille bastonerne (BASS), tryk på tasten AUDIO 8. BASS vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at indstille bastonerne. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUDIO 8. Indstilling af diskant KLANG For at indstille diskant (TREBLE), tryk på tasten AUDIO 8. BASS vises på displayet. Tryk på tasten eller 9, indtil TREB vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at indstille diskanttonerne. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUDIO 8. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL 21

22 LYDSTYRKEFORHOLD Lydstyrkeforhold Indstilling af balance For at indstille lydstyrkefordelingen højre/venstre (balance), tryk på tasten AUDIO 8. BASS vises på displayet. Tryk på tasten eller 9, indtil BAL vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at indstille lydstyrkefordelingen højre/ venstre. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUDIO 8. Indstilling af fader For at indstille lydstyrkefordelingen foran/bagved (fader), tryk på tasten AUDIO 8. BASS vises på displayet. Tryk på tasten eller 9, indtil FADER vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at indstille lydstyrkefordelingen foran/ bagved. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten AUDIO 8. X-BASS X-BASS X-BASS betyder forøgelse af bastonerne ved lav lydstyrke. Indstilling af X-BASS-forøgelse X-BASS-forøgelsen kan indstilles i trin fra 1 til 3. X-BASS OFF betyder, at X-BASSfunktionen ikke er aktiveret. Tryk på tasten X-BASS 6. Tryk så mange gange på tasten eller hhv. eller 9, indtil den ønskede indstilling vises på displayet. Når X-BASS-forøgelsen indstilles på værdierne 1, 2 eller 3, lyser X-BASSsymbolet på displayet. Når indstillingen er færdig, tryk på tasten X-BASS 6. 22

23 EKSTERNE LYDKILDER Eksterne lydkilder I stedet for en Multi CD kan du også tilslutte en anden ekstern lydkilde via Line-udgangen. Sådanne kilder kan f.eks. være mobile CD-, MiniDisc- eller MP3-afspillere. For at tilslutte en ekstern lydkilde, har du brug for et Blaupunkt-adapterkabel (Blaupunkt-nr.: ). I menuen skal AUX-indgangen være frikoblet. Tænd/sluk AUX-indgang Tryk så mange gange på tasten eller 9, indtil AUX OFF hhv. AUX ON vises på displayet. Tryk på tasten eller 9 for at tænde eller slukke for AUX. Derefter kan AUX-indgangen vælges med CD C-tasten 7. Tekniske data Forstærker Udgangsydelse: Tuner Bølgeområder: VHF (FM): MB: LB: TEKNISKE DATA 4 x 25 watt sinus i h.t. DIN ved 14,4 V 4 x 45 watt maks. power 87,5 108 MHz khz khz FM - Frekvensrespons: Hz CD Frekvensrespons: Indgangsfølsomhed AUX-indgang: Hz 2 V / 6 kohm PORTUGUÊS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL Ret til ændringer forbeholdes! 23

24 GARANTI Garanti Omfanget af garantien retter sig efter de lovlige bestemmelser i landet, hvor apparatet er købt. Hvis dit apparat skulle have mangler, kontakt din forhandler og fremvis kvitteringen. Når den lovlige garanti i dit land er på mindre end 12 måneder, yder Blaupunkt dog en 12 måneders producentgaranti. Undtaget fra denne garanti er skader på grund af slitage, usagkyndig brug eller industriel brug. For at anvende producentgarantien, som Blaupunkt yder, skal det fejlagtige apparat sendes sammen med kvitteringen til den centrale Blaupunkt-kundeservice i dit land. Den nærmeste adresse får du at vide på telefon-hotline på bagsiden af denne vejledning. Blaupunkt forbeholder sig at yde udbedring eller erstatning. 24

25 Service-numre Tlf.: Fax: Tyskland Belgien Frankrig Holland Storbritannien Danmark Sverige Norge Finland Østrig Grækenland Tjekkiske Republik USA Singapore Slovenien Blaupunkt GmbH 04/01 K7/VKD (DK)

26 Service-Nummern / Service numbers / Numéros du service aprèsvente / Numeri del servizio di assistenza / Servicenummers / Telefonnummer för service / Números de servicio / Número de serviço Tel.: Fax: Deutschland Belgique / België France Nederland Great Britain Danmark Sverige Norge Suomi Österreich EÏÏ âeská republika USA Singapore Slovensko Blaupunkt-Werke GmbH Bosch Gruppe 11/99 TRO K7/VKD

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

San Francisco RDM 169

San Francisco RDM 169 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 21 16 17 20 2 1 23 22 3 19 18 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning.

Changer CDC A03. Betjenings- og monteringsvejledning. Changer CDC A3 7 67 7 2 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Henvisninger... 59 Sikkerhedshenvisninger... 59 Betjening... 6 Tekniske data... 62 Montering... 63 Tilslutning... 65

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3 GTP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3 GTP 01-MP3 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Vend siden ? ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO 8

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Car Radio SD USB MP3 WMA

Car Radio SD USB MP3 WMA Car Radio SD USB MP3 WMA www.blaupunkt.com Brisbane SD48 7 648 000 310 Victoria SD48 7 648 001 310 Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning

MP3-Player / DSP VDP 01-MP3. Betjeningsvejledning MP3-Player / DSP VDP 01-MP3 Betjeningsvejledning CODE CARD D Bitte die Code Card herausnehmen und sicher, keinesfalls im Fahrzeug, aufbewahren. GB Please take out the Code Card and keep it in a safe place

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE

Din brugermanual BLAUPUNKT BRIGHTON MP27 BLUE Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

IVSC-1102 7 607 003 553

IVSC-1102 7 607 003 553 In Car Video IVSC-1102 7 607 003 553 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle henvisninger... 35 sikkerhedshenvisninger... 35 Tilbehør... 35 Funktion...

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01

Din brugermanual BLAUPUNKT COMPACT DRIVE MP3 MDP-01 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hurtig installation dab your car 12V DC

Hurtig installation dab your car 12V DC Pakkens indhold Hurtig installation 1. enhed 2. FM RDS modulator 3. Fjernbetjening 4. 12 V Strømkabel (med cigarettænder stikkontakt) 5. Band III / L-Band Aerial 6. Hurtig installation INSTALLATION Dette

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

Travel Entertainment Video unit TEV-501

Travel Entertainment Video unit TEV-501 VIDEO Travel Entertainment Video unit TEV-501 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna här Por

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING

FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING FR-100 HÅND HOLDT RADIO SCANNER. 5 BÅND KOMMUNIKATIONS MODTAGER BRUGSANVISNING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE FUNKTIONER... 4 -DISPLAY... 4 -TOP AF SCANNER... 5 -SIDE OG BAGSIDE AF SCANNER...6 -FRONT PANEL.....

Læs mere

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning

MMC Driver. MMC-Driver 01. Betjeningsvejledning MMC Driver MMC-Driver 01 Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Alment... 99 Installation af system... 99 Systemforudsætninger... 99 Tilslutning af MMC-driver... 99 Tilpasning af BIOS... 100 Software-installation...

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010

Radio CD MP3 WMA. Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Toronto 400 BT 7 649 035 110 / 7 649 036 010 www.blaupunkt.com Bedienungs- und Einbauanleitung Operating and installation instructions Mode d emploi et de montage Istruzioni

Læs mere

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING

SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING SIMPLY CLEVER RADIO FUNKY BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Generelle informationer................ 2 Brugsanvisning.................................... 2 Vigtige informationer..............................

Læs mere