Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn"

Transkript

1 Ret & Rigtigt 1 Oversigt. Litteratur. Sprogrøgt og sprogrigtighed Dansk Sprognævn 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012

2 Ophavsret Niels Erik Wille, lektor (emeritus), cand.mag. Dette materiale er udarbejdet til brug for deltagerne i kurset Ret&Rigtigt, forår Det må frit downloades, arkiveres og udprintes af kursusdeltagerne til egen personlige brug Det må ikke uden ophavsmandens tilladelse kopieres eller på anden måde anvendes til andre formål. E-post: Tlf

3 Retskrivning Disse plancher overholder (næsten) dansk retskrivning som den er fastlagt af Dansk Sprognævn i seneste udgave af Retskrivningsordbogen. Alle eksempler skal være korrekte i denne forstand. I den forklarende og supplerende tekst anvendes det af Sprognævnet anbefalede komma, dvs. at startkomma er fravalgt. Der er iøvrigt enkelte afvigelser af den officielle norm i den forklarende og supplerende tekst. Det gælder især sammenskrivning af visse udtryk hvis udtale indikerer at de er ét ord, men som retskrivningsnormen kræver skrevet som 2 eller flere ( i øvrigt ). 3

4 Niels Erik Wille 4

5 Oversigt 5 Oversigt over hele kurset. Formål. Evaluering Håndbøger og anden litteratur Hvad er sprogrøgt? Normer og normering Rigsmålsnormen. Den gode sprogbruger Normering i tale og skrift. Eksempler Dansk Sprognævn og Retskrivningsordbogen Dansk sprogpolitik.

6 Niels Erik Wille 6

7 Oversigt over kurset Sprogrigtighed (14/2-20/3) Tegnsætning (21/2 + 28/2) Sprogbrugsfejl versus skrivefejl. Retskrivning (13/3) Sprogfejl, fortsat. Øvelser (20/3) Typografi og Layout (27/3) Referencer (10/4) Akademisk uredelighed. Eksamenssnyd. Klageregler (17/4) Ophavsret mv. (24/4, 1/5, 8/5 og 15/5) 7 Prøver: 24/4 (Hjemmeopgave). 22/5 (Skr. prøve)

8 Kurset har sit eget web-sted. Her meddeles løbende ændringer, f.eks. aflysninger. Og her finder man de plancher som vises på de enkelte kursusgange. I nogle tilfælde først efter kursusgangen i andre umiddelbart før. Adressen er: Kursets web-sted < Man kan finde stedet via den blå kursusbeskrivelse på < 8

9 Tilmelding Studerende som skal have ECTS, skal tilmelde sig i STADS. Andre kan melde sig til kursuslæreren på 9

10 Formål Kurset gennemgår og diskuterer en række formelle krav til bl.a. bachelorprojekter, specialeafhandlinger og ph.d.-afhandlinger. Der er tale om krav som opfattes som god akademisk praksis, og som alle kandidater derfor forventes at beherske. Hertil kommer information om ophavsretten og dens betydning for afhandlinger, offentlig kommunikation og events og andre performances. I eksamensbekendtgørelsen lægges der specielt vægt på stave- og formuleringsevnen samt evnen til at beherske mindst et fremmedsprog på et akademisk niveau. 10

11 11. Ved bedømmelsen af bachelorprojekt, kandidatspeciale, masterprojekt og andre større skriftlige opgaver skal der ud over det faglige indhold også lægges vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, jf. 5. I studieordningen fastsættes regler om, hvorledes staveog formuleringsevnen indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, idet det faglige indhold dog vægtes tungest, medmindre faget/fagelementet er sprog eller fremmedsprog. Stk. 2. Bachelorprojekt, kandidatspeciale og masterprojekt skal forsynes med et resumé på et fremmedsprog. Hvis bachelorprojekt, kandidatspeciale eller masterprojekt er skrevet på et fremmedsprog, bortset fra norsk og svensk, kan resuméet skrives på dansk. I studieordningen fastsættes, hvorledes resuméet indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, og hvilket sprog resuméet kan eller skal skrives på. Stk. 3. Universitetet kan dispensere fra stk. 1 for studerende, der dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse, medmindre stave- og formuleringsevnen er en væsentlig del af prøvens formål. 11 Bekendtgørelse nr. 857 af 01/07/2010 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser

12 Undtagelse Kravene om bedømmelse af stave- og formuleringsevnen kan fraviges for studerende som dokumenterer en relevant specifik funktionsnedsættelse. Der vil typisk være tale om det som kaldes for dysleksi eller med et dårligt dansk udtryk: ordblindhed. Dysleksi indebærer at man har problemer med koblingen mellem det talte sprog og den skriftlige repræsentation, altså selve stavningen. Men usikkerheden smitter typisk af på den samlede skriftlige fremstilling. 12

13 Undtagelse Hvis man ønsker at påberåbe sig denne undtagelse, skal man søge om dispensation før specialet afleveres, og dispensationen vedlægges specialet. Muligheden for dispensation gælder kun for fag som ikke er sprogfag. Det er muligt at Kommunikation falder ind under begrebet sprogfag. 13

14 Krav til alle projektrapporter "Projektrapporten skal være skrevet på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk, fremstillingen skal være klar og overskuelig, referencer og andre noter skal være fyldestgørende og i overensstemmelse med god praksis. De studerende skal demonstrere at de behersker en funktionel typografi og layout. Valget af illustrationsmateriale skal være hensigtsmæssigt i forhold til projektets indhold og formål." 14 Kommunikation: Studieordningen 28, stk. 5. Vægt: 25 % Performance-design: Tilsvarende bestemmelse. Vægt 10 %

15 Niels Erik Wille 15

16 Evaluering af kurset 1 Kommunikation: Kurset kan give merit på 7,5 ECTS på følgende betingelser: Aktiv deltagelse i mindst 75 % = 9 af 12 kursusgange. Aflevering af skriftlig hjemmeopgave (tekstprøve) (sprogrigtighed, stavning, tegnsætning, layout og referencer). Deltagelse i den afsluttende skriftlige prøve (ophavsret og rettighedsforvaltning mv.). Der gives karakter efter 7-trins-skalaen for hele kurset (kursusdeltagelse + 2 opgaver). 16

17 Evaluering af kurset 2 Kommunikation: Kurset kan give merit på 4 ECTS (gl. studieordning) på følgende betingelser: Aktiv deltagelse i mindst 75 % (6) af de første 8 kursusgange, samt Aflevering af skriftlig hjemmeopgave (tekstprøve) (sprogrigtighed, stavning, tegnsætning, layout og referencer) Der gives karakter efter 7-trin-skalaen for kursusdeltagelsen inkl. den skriftlige prøve. 17

18 Evaluering af kurset 3 Performance-design: Kurset kan give merit på 7,5 ECTS på følgende betingelser: Aktiv deltagelse i mindst 75 % = 9 af 12 kursusgange. Aflevering af skriftlig hjemmeopgave (tekstprøve) (sprogrigtighed, stavning, tegnsætning, layout og referencer). Deltagelse i den afsluttende skriftlige prøve (ophavsret og rettighedsforvaltning mv.). Der gives karakteren Godkendt / Ikke Godkendt for hele kurset (kursusdeltagelse + 2 opgaver). 18

19 Evaluering af kurset 4 For andre deltagere som ønsker formelt bevis ( diplom ) for deltagelse og tilfredsstillende gennemførelse af hele kurset er kravene følgende: Deltagelse i mindst 75 % kursusgangene (9 ud af 12), samt Aflevering af den skriftlige hjemmeopgave (tekstprøve) med resultatet: Godkendt. Deltagelse i den afsluttende interne, skriftlige prøve på 3 timer med resultatet: Godkendt. 19

20 Evaluering af kurset 5 Det er op til de øvrige deltagere hvor meget de vil udnytte kurset, og hvilke kursusgange de vil komme til. Af hensyn til statistikken skal de dog registrere deres deltagelse. 20

21 Niels Erik Wille 21

22 Litteratur Kursuslitteraturen består dels af de plancher som anvendes i undervisningen, dels af bøger og elektroniske værker som deltagerne bør kende og lære at bruge. Plancherne lægges op på kursets web-sted senest umiddelbart efter hver kursusgang. De er i pdfformat og kan frit downloades og/eller udprintes. I det følgende anføres såvel den egentlige kursuslitteratur som anbefalede supplerende værker. De obligatoriske er markeret med et # (nr.-tegn) 22

23 Sprogrigtighed mv. Uundværlige håndbøger # Dansk Sprognævn: Retskrivningsordbogen. Kbh.: Alinea - Aschehoug. 3. udg. 2001, 4. oplag eller senere. [Den officielle - grønne - retskrivningsordbog! Findes også i cd-rom-udgave og i onlineudgave på < ] [132,- uden cd-rom / studiepris: 120,-] Dansk Sprognævn: Kommaregler. (Dansk Sprognævns Skrifter 34). Kbh.: Alinea s. [Tillæg til Retskrivningsordbogen med de reviderede kommaregler. Også på Sprognævnets web-sted. Indarbejdet i 4. oplag af RO.] 23

24 Uundværlige håndbøger # Dansk Sprognævn: Rigtigt kort. Anbefalede forkortelser. Red. af Jørgen Nørby Jensen og Marianne Rathje. Kbh.: Gyldendal. 2003, 2. opl s. [79,-] [Kan hentes gratis som pdf-fil fra dsn.dk.] # Henrik Galberg Jacobsen & Peter Stray Jørgensen: Håndbog i Nudansk. Kbh.: Politikens Forlag. 5. udg [eller senere oplag]. 696 s. [349,- / studiepris 300,-] 24

25 Nyttige håndbøger Politikens Retskrivningsordbog. Kbh.: Politikens Forlag [Indeholder visse fejlstavede ord med henvisning til den korrekte form og en række fagord der ikke er med i den officielle retskrivningsordbog. Desuden betydningsangivelser hvor det er særligt relevant. + cd-rom] Retskrivningsordbog. Af Jens Axelsen m.fl. (Gyldendals Røde Ordbøger). Kbh.: Gyldendal. 3. udg s. [Mange navne!] Nudansk Ordbog. Kbh.: Politikens Forlag. 19. udg s. [+ cd-rom] Nudansk Ordbog med etymologi. Kbh.: Politikens Forlag. 3. udg s. [+ cd-rom] 25

26 Andre fremstillinger # Erik Hansen: Rigtigt dansk. Kbh.: Hans Reitzel. 2. udg s. [Grundig gennemgang af typiske sprogrigtighedsspørgsmål, med en indledning om normernes karakter.] [188,-] Erik Hansen: Dæmonernes port. Materiale til studiet af dansk sprog. Kbh.: Hans Reitzel. 5. udg (2. oplag 2009). 192 s. [Indføring i dansk grammatik og sprogrigtighed.] [Fås som e-bog: 195,-] 26 # Lis Hedelund: Korrekt sprog og rigtige kommaer nødtørftig grammatik for opgaveskrivere. Kbh.: Samfundslitteratur oplag s. [65,-]

27 Flere muligheder Malene Bjerre: Fjern fejlene. (Korrekt dansk). Århus: Ajour. Danmarks Journalisthøjskole. 3. udg s. [68,-] Gitte Luk: Styr kommaet. (Korrekt dansk). Århus: Ajour. Danmarks Journalisthøjskole. 3. udg s. [77,- / studiepris: 70,-] 27 Celine Haastrup & Anne Riber Petersen: Politikens bog om Tegn og Tegnsætning. Kbh.: Politikens Forlag s. Danske ord der driller. Ved Gitte Hou Olsen m.fl. Kbh.: Politikens Forlag s. [Udsolgt]

28 Sprogpolitik Dansk Sprognævn: Sprog på spil et udspil til en dansk sprogpolitik. Kbh.: Kulturministeriet s. [online-udgave: 28

29 Engelsk Oxford Advanced Learner's Dictionary. By A.S. Hornby et al. Oxford : Oxford University Press. 8. udg s. [Med cd-rom og iwriter. Fås også som multimedie cd-rom.] ca. 250,- The Oxford Guide to Style. By R.M. Ritter. Oxford: Oxford University Press s. Se flere titler nedenfor om engelsk og amerikansk akademisk sprogbrug og skriftlig fremstilling (CMS, Turabian m.fl., MLA, MHRA og CSE.) 29

30 Engelsk John Kirkman: Punctuation Matters: Advice on Punctucation for Scientific and Technical Writing (Routledge Study Guides). London & New York: Routledge. 4. udg s. [145,-] Lynne Truss: Eats, Shoots and Leaves: The Zero Tolerance Approach to Punctuation. London: Profile s. *) [133,- / studiepris: 114,-] *) Panda. Large black-and-white bearlike mammal, native to China. Eats, shoots and leaves. 30

31 Akademisk stil og referencer Lone Rienecker & Peter Stray Jørgensen: Den gode opgave. Håndbog i opgaveskrivning på videregående uddannelser. Med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hedelund og Christian Kock. Kbh.: Samfundslitteratur. 3. udg s. [268,- / studiepris: 219,-] 31

32 Akademisk stil og referencer 32 The Chicago Manual of Style. Chicago & London: University of Chicago Press. 16. udg s. [CMS-systemet 1 og 2] Kate L. Turabian m.fl.: A Manual for Writers og Research Papers, Theses, and Dissertations. Chicago & London: University of Chicago Press. 7. udg s. [304.- (CMS-systemet 1 og 2 (15. udg.)) Joseph M. Williams & Gregory G. Colomb: Style. Lessons in Clarity and Grace. Boston : Pearson- Longman. 10. udg s. [Williams og Colomb er sammen med Wayne Booth med-forfattere til 7. udg. af Turabian: A Manual for Writers...]

33 Akademisk stil og referencer MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language Association. 7. udg s. [204,-] [MLA-systemet] Publication Manual of the American Psychological Association. Washington (D.C.): American Psychological Association. 6. rev. udg s. [386,-] [APA-systemet] MHRA Style Guide. A Handbook for Authors, Editors, and Writers of Theses. Lodon: Modern Humanities Research Association. 2. udg s. [80,-] [MHRA-systemet] 33

34 Akademisk stil og referencer Scientific Style and Format. The CSE Manual for Authors, Editors and Publishers. Reston, Va.: Rockefellor University Press & Council of Science Editors. 7. udg s. [CSE-systemet 1, 2 og 3] 34

35 Referencer mv. # Niels Erik Wille: Referencer. Udformning af teksthenvisninger, litteraturfortegnelser og andre referencelister, samt bibliografier og personlige publikationslister. Hedehusene: NEW Information s. [Købes i boghandelen] Se også afsnit om referencer og referenceteknik i # Håndbog i Nudansk Chicago Manual of Style Turabian m.fl. APA Publication Manual Scientific Style and Format Den Gode Opgave MLA Handbook MHRA Style guide 35

36 Typografi og layout # Ian Wisler-Poulsen: Layout i opgaven. Retningslinjer for brugervenligt design i skriftlige opgaver - en guide til visuel kommunikation. Kbh.: Samfundslitteratur s. [138,- / studiepris: 120,-] # Niels Erik Wille: Layout og Typografi. Eksempler. [Udleveres i forbindelse med kurset] 36

37 Ophavsret mv. # Niels Erik Wille: Ophavsret og beslægtede rettigheder. 1. Generel Indføring. Hedehusene: NEW Information s. [Købes i boghandelen] Morten Rosenmeier: Ophavsret for begyndere - en bog for ikke-jurister. Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets forlag. 2. udg s. [410,-] [Tilgængelig i pdf-format fra 37

38 Plagiat og akademisk uredelighed # God citatskik og plagiat i tekster. Vejledende retningslinjer. Kulturministeriet s. [Tilgængelig online: David Favrholdt, Anders Smith & Ellen Margrethe Basse (red): Plagiering og anden videnskabelig uredelighed fra etik til jura. Århus: Husets Forlag s. [249,-] 38

39 Niels Erik Wille 39

40 Hvad er sprogrøgt? Sprogrøgt er pleje af sproget Det indebærer forestillinger om godt og dårligt sprog, vulgært og fint, rigtigt og forkert, korrekt og ukorrekt Sprogvidenskab er deskriptiv Sprogrøgt er normativ 40

41 Sproglige normer Alt sprog regelbundet. Når vi taler eller skriver følger vi sprogets regler eller i hvert fald nogle sproglige regler Hvilke regler der gælder, varierer Over tid sproget er i stadig udvikling Geografisk inden for samme sprog er der mange dialekter Socialt inden for samme sprog er der mange sociolekter Fra gruppe til gruppe fra person til person 41

42 2 slags normer Vi skelner mellem 2 slags normer: Konstituerende normer Regulerende normer 42

43 Konstituerende normer De grundlæggende sproglige regler er konstituterende. De konstituerer hvad der skal tælle som sproglyd, stavelser, ord, udtryk, ytringer osv. For i det hele taget at kunne kommunikere må sprogbrugere følge fælles sproglige normer Brud på de konstituerende normer er regulære fejl. De kan til nød forstås, men medfører som oftest misforståelser eller mangel på forståelse. 43

44 Regulerende regler Sprogrøgt er regulerende. Den vælger mellem flere mulige udtryksmåder og fastlægger hvilken man bør foretrække ( godt sprog ) Sprogrøgt er standardisering: reducerer antallet af muligheder Sprogrøgt fordømmer nogle udtryk og fremhæver andre De former der fordømmes, kan være egentlige fejl, men de er ofte korrekte efter en af de mange varianter af normer der gælder for dansk sprog 44

45 Konservere / Regulere Megen sprogrøgt er konservativ: Man prøver at bevare hvad der opfattes som værdifuldt og velfungerende i det eksisterende sprog Men sprogrøgt kan også være fremadrettet regulerende: altså sigtende mod at fremme ønskelige ændringer 45

46 Rigsmålet som norm Rigsmålet er en særlig variant af dansk som gør krav på at være den danske fællesnorm Overfor rigsmålet står de forskellige regionale varianter samt dialekterne, sociolekterne og idiolekterne (de individuelle varianter). 46

47 Den gode sprogbruger Den gode sprogbruger er en ideal-type, en konstruktion, men samtidig en empirisk realitet: Der findes konkrete personer som opfattes som eksemplariske sprogbrugere. Det er typisk forfattere, journalister, debattører, forskere og lign. (Men ikke alle og enhver i disse grupper.) De former som den gode sprogbruger accepterer, lægges til grund for normeringen, mens de former som den gode sprogbruger tager afstand fra, får lav status. 47

48 Niels Erik Wille 48

49 Sin versus hans Et klassisk tilfælde er brugen af hans som refleksivt henførende stedord i eksempler som: * Han tog hans hat og gik hans vej Her kræver rigsmålsnormen sin : Han tog sin hat og gik sin vej Derfor er det ukorrekt at skrive: * Han blev skudt ned lige uden for instituttet for øjnene af hans studerende. sine studerende. 49

50 Sin versus hans 50 Der er tilsvarende problemer med hendes og dens / dets. Men også med sine versus deres. * Hun så aldrig hendes børn (= egne børn) Hun så aldrig sine børn De så aldrig deres børn (= egne børn) * De så aldrig sine børn De forbudte former er almindelige i dialekter og uformelt talesprog, og forekommer også i rigsmål med dialektal baggrund ( substrat ). De undertrykkes i formelt skriftsprog.

51 Sin, sit, sine og deres Hovedreglen i rigsmålsnormen er at sin mv. henviser til subjektet (grundleddet) i sætningen. Sin, sit og sine forudsætter at subjektet er i ental, mens man ved flertals-subjekt kun kan bruge deres. Hun tabte sin hat Han tabte sit hjerte Hunden begravede sine kødben De ledte efter deres vanter og huer 51

52 Sin, sit, sine og deres De fleste sprogbrugere kan få problemer med underforståede og indlejrede sætninger: Han sendte hende hjem til sig selv Han sendte sig selv Hun blev sendt hjem til sig selv Problemet kan ophæves med en omskrivning: Han sendte hende hjem til ham selv Han sendte hende hjem til hende selv 52

53 Ligge versus lægge I rigsmålsnormen er det ukorrekt at sige (og skrive): * Han ligger bøgerne på bordet Det skal være: Han lægger bøgerne på bordet 53 Rigsmålsnormen opretholder et gammelt skel mellem ligge og lægge. Et skel som er ved at forsvinde i de yngre generationers (tale)sprog. Ligge er statisk; lægge er dynamisk: få til at ligge (kausativ).

54 Et frisk eksempel Lars Løkke Rasmussen på pressemøde: * Jeg ligger rigtig mange timer på mit arbejde Det skulle selvfølgelig være: Politiken, 21. febr Jeg lægger rigtig mange timer [ ] 54 Tendensen går dog utvetydigt i retning af at ligge bruges i begge betydninger. Men der er stadig langt igen!!

55 Og der er flere... Dansk har flere ordpar af samme slags: Springe... sprænge Sidde... sætte Synke... sænke Vågne... vække Ryge... røge Hang... hængte (kun datid, af hænge) 55

56 Og der er flere... Eksempler på ordpar der allerede er gået i ét med hinanden: * Brinde... brænde Papiret brænder Han brænder papiret 56 Drukne... * drænke Hun drukner Hun drukner kattekillingerne

57 Nogen versus nogle I talesproget hedder det slet og ret /noen/: Har du /noen/ penge? Men skriftsproget har to former nogen og nogle. Og rigsmålssnormen insisterer på at der er betydningsforskel: Har du nogen penge? flere end nul any Har du nogle penge? flere end en some Der er også noget med trykforholdene. Reglerne er både indviklede og spidsfindige. [Se også Erik Hansen, s. 163.] 57

58 Nogen versus nogle 58 Nogen udtales normalt med et vist tryk: Der er ikke 'nogen æbler tilbage Nogle har normalt svagt tryk: Han købte nogle æbler på vejen Nogen bruges i benægtende, spørgende eller betingede sætninger: Der er ikke nogen hjemme Har du set nogen gode film for nylig? Hvis du ser nogen, så sig til

59 Nogen versus nogle Ikke nogen er ofte det samme som ingen. Hvis det kan erstattes af ingen skal der altid bruges nogen : Han har ikke nogen søskende = Han har ingen søskende Hvis sætningen ikke er benægtende, spørgende eller betingende, kan man stort set altid skrive nogle : Jeg har lige nogle hurtige spørgsmål 59

60 Uden for versus udenfor En række sammensatte forholdsord skrives dels i 2 ord, dels i 1 ord: Det er sat uden for parentes Hun står uden for partierne De står udenfor Man skriver i 2 ord når forholdsordet har en styrelse, mens det skrives i 1 ord hvis det står alene. I den kommende udgave af RO vil formen i ét ord være korrekt i begge tilfælde. Indtil da er det en fejl at tage fejl. [Se Nyt fra Sprognævnet, 2011, nr. 3.] 60

61 Niels Erik Wille 61

62 Korrekt sprog God kommunikation Korrekt sprog er sprog der er i overensstemmelse med de grundlæggende sproglige normer og overholder forskrifterne for retskrivningen samt den gældende rigssprogsnorm mv. Det må ikke forveksles med de mange råd om god offentlig kommunikation som man lærer f.eks. i Kommunikation og Journalistik. God kommunikation bør være korrekt, men korrekt sprog behøver ikke at være effektiv kommunikation. 62

63 Korrekt sprog også en foranderlig størrelse Korrekt sprog er ligesom alt andet sprogligt noget der forandrer sig over tid. De gode sprogbrugere påvirkes af udviklingen og påvirker den selv. Rigsprognormen er under stadig forandring: optager nye ord og udtryk, forkaster andre; skifter mening om hvad der kan accepteres. Retskrivningen diskuteres og tilpasses; principperne udvikler sig som alt andet. 63

64 Niels Erik Wille 64

65 Retskrivningsnormer 1948 Retskrivningsreformen Afskaffelse af store bogstaver i substantiver Indførelse af bolle-å for dobbelt-a Afskaffelse af kunde, skulde og vilde 1955 Den første Retskrivningsordbog 1986 Retskrivningsordbogen Majonæse-krigen - gymnasium / *gymnasie udgave udgave 65 Nyt komma (tilpasset 2004)

66 Dobbeltformer (1986) Retskrivningsordbogen fra 1986 tager stilling til en række foreslåede dobbeltformer som har vundet indpas i skriftsproget. Ikke alle kommer igennem: mayonnaise / majonæse roastbeef / rostbøf * rhoustbeaf [cafeteria i Holstebro, 1986] medium / medie studium / *studie [men et studie = lokale; afhandl.] Men: studieegnet gymnasium / *gymnasie 66 Men: gymnasiereform

67 Tegnsætning (2001) 67 Retskrivningsordbogen fra 2001 gør op med de 2 kommaformer som har været gældende siden 1918: Grammatisk komma og Pausekomma. Efter en flerårig diskussion i Sprognævnet om et såkaldt Enhedskomma indføres to varianter af et grammatisk komma: Traditionelt komma og Nyt komma. Efter en voldsom debat i offentligheden, herunder blandt politikerne i Folketinget, ændrer Sprognævnet regelsættet så det nu fremtræder som ét regelsæt med en valgmulighed ved begyndelsen af ledsætninger. Ændringen besluttes i 2004 og indføres fra og med 4. oplag, 2005.

68 Principper for valg af staveform Traditionsprincippet Stavemåden viderefører traditionen for det eksisterende ordforråd med små justeringer som skyldes sprogbrugsprincippet. Låneord og velkendte fremmedord tilpasses dansk stavemåde. Nye låneord / fremmedord staves som i originalsproget. Sprogbrugsprincippet Stavemåden følger praksis hos gode og sikre sprogbrugere. 68

69 Niels Erik Wille 69

70 Dansk Sprognævn Dansk Sprognævn er Et udvalg under Kulturministeriet En institution under Kulturministeriet Udvalget rådgiver politikere, ministerier, offentlige myndigheder, undervisningsinstitutionerne og borgerne om sproglige normer i dansk Institutionen fungerer som sekretariat for udvalget, indsamler løbende oplysninger om den sproglige udvikling og udfører rådgivningen i praksis 70

71 Retskrivningsordbogen Sprognævnet udgiver Retskrivningsordbogen som har karakter af en standard for korrekt stavning og tegnsætning. Retskrivningsordbogen indeholder de gældende retskrivningsregler og en liste over autoriserede stavemåder for almindeligt udbredte danske ord. Retskrivningsordbogen skal følges af offentlige myndigheder og af uddannelser med offentlige tilskud. 71

72 Retskrivningsordbogen Privatpersoner og private virksomheder er ikke bundet af disse normer! F.eks. er aviser som private virksomheder ikke bundet. Mange private virksomheder vælger dog at acceptere Sprognævnets autoritet for ikke at virke uprofessionelle eller udannede. Det samme gælder privatpersoner. 72

73 Retskrivningsordbogen En ny udgave af Retskrivningsordbogen er på vej! Den udkommer efter planen sidst i De forventede ændringer er beskrevet på dsn.dk. Jeg nævner de planlagte ændringer når og hvor det er relevant. 73

74 Dansk Sprognævn 74 Sprognævnet udgiver også Nyt fra Sprognævnet med løbende artikler om sprogrigtighed. Sprognævnet har et web-sted: med f.eks.: Online-udgave af Retskrivningsordbogen Ofte stillede spørgsmål (FAQ / OSS) Kommaregler Nyheder Artikler fra Nyt fra Sprognævnet Sprog på spil et udspil til en dansk sprogpolitik M.m.m.

75 Sproget.dk Sprognævnet har i samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udviklet webstedet sproget.dk < Her finder man: 75 Retskrivningsreglerne i søgbar form Eksempler på typiske problemer inden for retskrivningen Øvelser hvor man kan teste sin forståelse af reglerne Supplerende information om sproglige emner Ordmuseet med ord og udtryk der er udgået eller ved at udgå af sproget

76 Dansk Sprognævn Sprognævnets opgaver og kompetence er fastlagt ved lov: Lov nr. 320 af om Dansk Sprognævn Lov nr. 332 af om dansk retskrivning Sprognævnsloven er suppleret med en bekendtgørelse: Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 707 af om Dansk Sprognævns virksomhed og sammen-sætning 76

77 Dansk Sprognævn Sprognævnet normerer retskrivningen, herunder tegnsætningen Sprognævnet informerer og rådgiver om e Hvad ord betyder Hvordan ord og udtryk udtales Hvilke udtryk der regnes for korrekte Hvad ord og udtryk kommer af Hvordan sætninger skal forstås. 77

78 Forslag til Dansk Sprogpolitik 78 Dansk skal være det officielle sprog i Danmark. (Dansk skal være et komplet og samfundsbærende sprog.) Dansk skal bruges som videnskabssprog og undervisningssprog i alle fag undtagen fremmedsprogsfagene (Parallelsproglighed Ingen domænetab ) Alle skal have mulighed for at lære at tale og at skrive dansk Alle skal have mulighed for at lære mindst 2 fremmedsprog og for at forstå andre nordiske sprog Alle skal have ret til at dyrke deres eget sprog (Modersmålsundervisning - Videncentre)

79 Niels Erik Wille 79

80 Opfølgning Lån eller køb Erik Hansen: Rigtigt dansk. Læs Rigtigt og forkert dansk. (s. 9-27) Læs udvalgte afsnit, især: Hang eller hængte, springe eller sprænge (s. 111) Nogen eller nogle (s. 163) Sin eller hans, hendes, dens, dets (s. 176) Læs tilsvarende afsnit i Håndbog i Nudansk (s.370ff, 421ff og 536ff) 80

81 Niels Erik Wille Slut 81

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

sproget.dk en internetportal for det danske sprog

sproget.dk en internetportal for det danske sprog sproget.dk en internetportal for det danske sprog Ida Elisabeth Mørch, Dansk Sprognævn Lars Trap-Jensen, Det Danske Sprog- og Litteratuselskab 1 Baggrunden 2003 Sprog på spil 2005 Ekstrabevilling 2006

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012.

Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Kulturminister Per Stig Møller Nybrogade 2 1203 Kbh. K Udkast til brev. Forslag til principielle ændringer af dansk retskrivning til offentliggørelse i Retskrivningsordbogen 2012. Med henvisning til Lov

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011

Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Dansk Sprognævn Tekstrevision: website (www.dsn.dk), 27.3.2011 Tekstrevisionens omfang Denne tekstrevision omfatter ikke hele websitet www.dsn.dk, idet den udelukkende koncentrerer sig om en række udvalgte

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen

Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk. 2004-ordningen Det Humanistiske Fakultets Uddannelser: Studieordning for Gymnasierelateret Faglig Supplering i Japansk 2004-ordningen Asiatisk Studienævn Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier - Sprog, Religion

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale

Forslag til vejlederen vedrørende. Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Forslag til vejlederen vedrørende Vejledning på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse i forbindelse med projektbeskrivelse og speciale Formål At rådgive og informere om gældende formelle regler samt krav

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning

Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning Maj 2013 Social- og sundhedsuddannelsen Randers Indledning Hensigten med Tekniske retningslinjer for opgaveskrivning ved Randers Social- og Sundhedsskole er

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Denne skrivevejledning handler om at skrive rigtigt og sikre, at vores skriftlige kommunikation overholder Dansk Sprognævns regler for skriftsproget. Vejledningen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser

Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse Generelle krav til skriftlige opgavebesvarelser Dette skrift indeholder de gældende regler for udformning af skriftlige opgavebesvarelser, der afleveres i rapportform.

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje

Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modulbeskrivelse professionsuddannelsen i tandpleje Modul 11-2013 Kundskabsgrundlag og metode Modulansvarlig: Lise Hove Modulbeskrivelsen er godkendt den 1. november 2013 Skolen for Klinikassistenter,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2016/2017 Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig karakter på eksamensbeviset,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014

INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 INFORMATIONSPJECE OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE (SSO) 2013/2014 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister; og den SKAL skrives af alle,

Læs mere

Indhold. Indhold... 2

Indhold. Indhold... 2 Efterårskurser 2017 ... 2 Se kursusoversigt og læs om tilmelding her: (Klik på punkterne nedenfor - du kan bladre med piletaster ) Skema - dansk... 3 Skema - engelsk... 4 Velkommen til Hovedstadens Ordblindeskole...

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) x Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 1 af 10 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 5. september 2008 Side 2 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september

Nyt fra Sprognævnet. Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven. 1997/3 september Nyt fra Sprognævnet Ordnede forhold. Om retskrivningsloven og sprognævnsloven Af Henrik Galberg Jacobsen Som nævnt i sidste nummer af Nyt fra Sprognævnet vedtog Folketinget den 30. april 1997 to love om

Læs mere

NyS. NyS og artiklens forfatter

NyS. NyS og artiklens forfatter NyS Titel: Replik til Kirsten Rasks anmeldelse af RO 2012 (bragt i NyS 44) Forfatter: Anita Ågerup Jervelund og Jørgen Nørby Jensen Kilde: NyS Nydanske Sprogstudier 45, 2013, s. 141-145 Udgivet af: URL:

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen. Eksamenskatalog Teori undervisning Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Eksamenskatalog Teori undervisning 6. Semester 8.maj 2013 Inholdsfortegnelse Obligatoriske forhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Specialiseringen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Specialiseringen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 10. marts 2008 1 Generel del af studieordning

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Men nyere undersøgelser viser at:

Men nyere undersøgelser viser at: Afvigelser fra retskrivningsnormen på blog.dk Margrethe Heidemann Andersen Dansk Sprognævn, 27. april 2016 Baggrund Unge skal i stigende grad kunne manøvrere mellem mindst to forskellige måder at skrive

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET

STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET STUDIEORDNING FOR GÆSTEPROGRAMMET I SCANDINAVIAN STUDIES DET HUMANISTISKE FAKULTET SEPTEMBER 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser

Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidat- og masteruddannelsesområdet Ny eksamensbekendtgørelse for bachelor-, kandidat- og masteruddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og

Læs mere

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N

S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T S S K - S T U D I E L E D E R / S T U D I E N Æ V N S F O R M A N D S - K R E D S E N Resume af mødet fredag den

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Københavns Universitets regler om

Københavns Universitets regler om K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets regler om prisopgaver I henhold til bekendtgørelse nr. 666 af 24. juni 2012 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser 25, stk. 1

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G. Vejledning til eleverne TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2014-2015 DANSK/HISTORIE- OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning

Læs mere

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder

HA - tysk. Vejledning i udarbejdelse af rapport. Tysk 4. semester Økonomi og markeder Institut for Sprog og Erhvervskommunikation HA - tysk Vejledning i udarbejdelse af rapport Tysk 4. semester Økonomi og markeder Aarhus Universitet School of Business and Social Sciences Januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015

STUDIEORDNING FOR TYSK. Studieordning sept., 2015 Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK Studieordning sept., 2015 BA-sidefag Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-sidefag. Folderen er ikke en erstatning

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Replikgengivelse en gennemgang af 59

Replikgengivelse en gennemgang af 59 Replikgengivelse en gennemgang af 59 Lars Christensen, Dansk Sprogrevision, 28.3.2014. Indhold Problemet 1 Hvad skal du gøre? 1 Anførselstegnets udseende 2 Indryk 2 Anførende udtryk ( 59.2) 2 Replikstreger

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på:

Referencer. Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word. Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Referencer Udarbejdelse af teksthenvisninger og referenceliste i Word Hvornår skal der henvises til kilder, og hvad skal du være opmærksom på: Normalt anføres kildeangivelse, hver eneste gang man trækker

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2015-2016 DANSK/HISTORIE-OPGAVEN (DHO) 1.G Vejledning til eleverne Dansk/historieopgaven i 1g Denne orientering indeholder følgende: 1. Kort orientering om rammerne for opgaven 2.

Læs mere

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2014 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 698

Læs mere

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset

14. og 31. Engelsk Sprogbeskrivelse og Analyse. Afløsningsmulighed slettes. Det vil kun være muligt at tage en skriftlig eksamen i kurset Rettelsesblad til Studieordning 2010 Engelsk Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Studieordning 2010, revideret 2013 Bacheloruddannelsen Centralt fag og Tilvalg Gælder fra efterårssemestret 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer

Sygeplejerskeuddannelsen. Prøver og anvendte bedømmelsesformer Sygeplejerskeuddannelsen Prøver og anvendte bedømmelsesformer 2 Bestemmelser og formål med uddannelsens bedømmelser... 3 Prøveformer og anden bedømmelse i sygeplejerskeuddannelsen... 3 Interne og eksterne

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011

Teori og metode. Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk AKADEMISK SKRIVECENTER APRIL2011 APRIL2011 Teori og metode Stine Heger, cand.mag. Gitte Holten Ingerslev, lektor, ph.d. skrivecenter.dpu.dk Om AKADEMISK SKRIVECENTER de tre søjler Undervisning - vi afholder kurser og workshops i akademisk

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet Regler for speciale Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse afsluttes med et speciale på 4. semester. Kandidatspecialet er på 30 ECTS. Specialet er en fri skriftlig

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Det danske sprog går amok

Det danske sprog går amok Det danske sprog går amok Af Birgitte Rahbek, torsdag den 18. juli 2013 - Berlingske De sociale medier ændrer vores sprog i et hæsblæsende tempo. Nogle hilser udviklingen velkommen. Andre frygter, at fejl

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere