SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013"

Transkript

1 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013

2 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du får brug for under hele sygeplejevikarkurset og i din første tid som sygeplejevikar. Læs hæftet grundigt igennem før kursusstart. Skulle du være i tvivl om noget om kursusforløbet eller SPV-arbejdet i øvrigt er du altid velkommen til at kontakte os på Vagtbureauet. Til kurset hører også evalueringsskemaer, som udfyldes efter endt kursus. Vagtbureauet arbejder hele tiden med at forbedre store og små elementer i vore kurser et arbejde, der er helt afhængigt af kursisternes tilbagemeldinger. Derfor indgår evaluering naturligt i hele kurset. God arbejslyst på kurset og fortsat god vind på medicinstudiet! Michael Dahl Kirkegaard, direktør Velkommen på SPV-kursus! 3 SPV-kurset... 4 Kursets formål og grundidé 4 Forudsætninger 4 Krav til gennemførelse af kurset 4 Litteratur 4 Kursusoversigt... 4 Generel kursusinformation 5 Undervisningsmoduler 5 Introduktion og adgangstest modul B 6 Forflytningsteknik del 1 og 2 modulerne C og N 6 Somatisk sygepleje modulerne D-J 6 Psykisk sygdom og psykiatrisk sygepleje modulerne K, L og M 8 Praktiktid 8 Gennemgang af behovsopgaven modul P 9 Eksamen modul Q 9 Vagtorientering og psyk.prøve modul R 9 Kursusløn 9 Praktiktid og behovsopgave... 9 Normale arbejdsområder 10 Arbejdsgang i praktiktiden 11 Kriterier for behovsopgaven 11 Eksamenskriterier FADL-vagtens opgave og ansvar ved deltagelse i medicingivning

3 SPV-kurset Kursets formål og grundidé Kursisterne skal opnå kompetence til at arbejde som sygeplejevikar, dvs.: Kende til de basale færdigheder, som FADL-vagten skal besidde ved observation og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Gradvist udvikle en sygeplejefaglig forståelse for patienters behov. Anvende deres viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje. Arbejde under ledelse af den sygeplejerske, der er tilknyttet FADL-vagtens patient(er). Respektere tavshedspligten angående ethvert privat forhold, de får kendskab til under arbejdet som FADL-vagt. Forudsætninger Kursisterne har påbegyndt medicinstudiet forud for holdsætning på SPV-kursus. Kursisterne har før kurset gennemlæst Sygeplejevikarhåndbogen. Kursister uden skandinavisk statsborgerskab bedes gøre Vagtbureauet opmærksom på dette før kurset påbegyndes, så vi kan være behjælpelige med at sikre arbejdstilladelse. Krav til gennemførelse af kurset Bestået adgangstest Deltagelse i al undervisning og praktik forud for det afsluttende modul Q Bestået modul Q Litteratur Kursisterne har inden kurset gennemlæst dette kursushæfte samt Sygeplejevikarhåndbogen, der udleveres på Vagtbureauet. Kursusoversigt Kurset er på i alt 70 timer, der fordeler sig således: Adgangstest, introduktion, afslutning, orientering og evaluering: Somatisk sygepleje: Psykiatri og psykiatrisk sygepleje: Forflytningsteknik: Praktiktid ( følgevagter ) 9 timer 28 timer 11 timer 6 timer 16 timer 4

4 Generel kursusinformation Al undervisning er obligatorisk og udeblivelse medfører, at kurset ikke kan godkendes. Ved akut forfald kontaktes Vagtbureauet snarest muligt herefter, og det forsøges at arrangere erstatningsundervisning sammen med et andet hold. Der tages i planlægningen af kurset, herunder følgevagter, gennemgang af behovsopgave og eksamen, så vidt muligt hensyn til obligatorisk undervisning i dissektion samt manuel undersøgelsesteknik på medicinstudiet. Det er ikke muligt at tage hensyn udover dette, og den enkelte kursist er således selv ansvarlig for at passe SPV-kurset ind i den øvrige undervisning på medicinstudiet. Bytning af lektioner arrangeres kun i helt særlige tilfælde efter aftale med Vagtbureauets kursusansvarlige. Bemærk, at undervisere, kolleger og vejledere i praktikken forventer at begynde undervisning og arbejde præcist. I det kliniske arbejde er kolleger afhængige af, at næste vagt(hold) er mødt, før de kan få fri. Derfor understreger Vagtbureauet vigtigheden af at møde til dvs. før tiden; også i undervisningsøjemed. Undervisningsmoduler B 1.2 Introduktion og adgangstest 3,5 lektioner C 1.3 Forflytning del 1 3 lektioner D Bevidsthedsniveau og kommunikation 4 lektioner E Kredsløb 4 lektioner F 1.4.5/6 Respiration 4 lektioner G Hud, temperatur, slimhinder og personlig hygiejne 4 lektioner H Ernæring, udskillelse og bækkengivning 4 lektioner I 1.4.2/3 Ældre, sanser og diabetes 4 lektioner J 1.4.9/10 Børn, døden og den døende, søvn og hvile 4 lektioner K 1.5 Psykisk sygdom 3 lektioner L 1.5 Psykiatrisk sygepleje del 1 4 lektioner M 1.5 Psykiatrisk sygepleje del 2 4 lektioner N 1.3 Forflytning del 2 3 lektioner O 1.6 Følgevagter 2x8 timer P 1.7 Gennemgang af behovsopgave 2 lektioner Q 1.8 Eksamen 1 lektion R 1.9 Vagtorientering og psyk. prøve 4 lektioner 5

5 Introduktion og adgangstest modul B Undervisere: Sygeplejerske og medicinstuderende. Flg. emner behandles: Tavshedspligt for sundhedspersonale Kompetence og ansvar for sygeplejevikaren Afdelingers forventninger til sygeplejevikaren Påklædning og udstyr Forberedelse til casebaseret undervisning og kursusforløb i øvrigt Datoer for følgevagter, gennemgang af behovsopgave og eksamen Desuden indgår en kort skriftlig prøve, adgangstesten, som skal bestås før videre deltagelse i undervisningen. SPV-håndbogen danner grundlag for testens spørgsmål. Ved at læse SPVhåndbogen igennem før testen sikres kursisterne et basalt kendskab til ordforråd og begreber som udgangspunkt for den dialog- og casebaserede holdundervisning. Forflytningsteknik del 1 og 2 modulerne C og N Underviser: Forflytningsinstruktør eller fysioterapeut. Flg. emner behandles: Lejring og vending af patienter Sengeredning Bækkengivning Bleskift Forflytning af patient, fx mellem seng og stol Forebyggelse af arbejdsskader samt hygiejniske forholdsregler Påklædning: Løstsiddende tøj og skridsikkert fodtøj egnet til praktiske øvelser er nødvendigt. Somatisk sygepleje modulerne D-J Undervisere: Sygeplejerske og medicinstuderende. SPV-håndbogen er grundpensum og suppleres af case-materiale og undervisernes egne erfaringer undervejs i kurset. Den case- og dialogbaserede undervisning tager udgangspunkt i Virginia Hendersons ( ) behovsteorier. Hun beskrev som en af de første sygeplejens særlige funktion, og hendes sygeplejedefinition fra 1955 og grundlæggende principper fra 1961 har haft stor indflydelse på de fleste senere sygeplejemodeller. Virginia Henderson beskrev (i fri oversættelse) sygepleje således: Sygeplejen består i ved enhver handling at bistå det enkelte menneske til sundhedsfremme, helbredelse eller en fredelig død. Dette skal ske med respekt for den enkeltes normer og ønsker. Altså sådan, som den enkelte ville have gjort, hvis han eller hun havde fornøden styrke, vilje og viden dertil. 6

6 Endvidere skal det ske således, at han/hun hurtigst muligt hjælpes til atter at kunne klare sig selv. Virginia Henderson taler om sygeplejens grundlæggende principper bygget op som en analyse af 14 beskrevne behovsområder, der her gengives med overskrifter i fri oversættelse: 1. Respiration 2. Ernæring 3. Udskillelse af affaldsstoffer 4. Bevægeapparatets funktion 5. Hvile og søvn 6. Påklædning 7. Legemstemperatur 8. Personlig hygiejne 9. Beskyttelsesforanstaltninger 10. Kontaktbehov 11. Religion 12. Beskæftigelse og optræning 13. Underholdning 14. Sundhedsoplysning FADL-vagtens opgaver beskrives dels ved generalisering fra cases, dels ud fra undervisernes og kursisternes erfaringer. Eksempel fra modul D om bevidsthed og kommunikation: Hvilke observationer er der brug for i forhold til at kunne hjælpe en apopleksipatient med at varetage egne grundlæggende behov? Med udgangspunkt i en case redegøres for de problemer, der kan opstå for en patient som følge af enten en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Desuden fokuseres på FADL-vagtens observationer i denne forbindelse. Analysen tager udgangspunkt i følgende overvejelser: Hvad observeres eller beskrives i casen? Hvilke mulige problemstillinger er der? Hvilke mulige årsager kan der være? Hvilken yderligere viden behøver vi for at hjælpe patienten? Hvilke plejemæssige handlinger kan foreslås? Herefter generaliseres emnet. Der observeres fx ændret bevidsthedsniveau: Hvilke mulige årsager kan der være? Herunder gennemgås: - Hjernens anatomi - Infarkter, traumer, blødninger - Krampetilstande - Socialt/psykisk miljø Hvilke handlinger kan foreslås? Hvilke overvejelser gøres omkring: - Kommunikation - Tillid og kontakt, herunder fysisk berøring På samme måde arbejdes med spørgsmål inden for de øvrige behovsområder. 7

7 Psykisk sygdom og psykiatrisk sygepleje modulerne K, L og M Modulerne søger at besvare flg. hovedspørgsmål: Hvilke overvejelser kræves for at kunne yde sygepleje til den psykiatriske patient? Undervisere: Psykiatrisk sygeplejerske. Patienttyper: Den svært hæmmede Den svært eksalterede Den hallucinerede Den selvmordstruede Den aggressive Den emotionelt tilbagetrukne Den psykiatriske patient på somatisk afdeling Sygdomsgrupper: Psykoser Depressioner Neuroser Spiseforstyrrelser Abstinenser Observation for medicinbivirkninger Observation og rapport af: Bevidsthedsniveauer Krampetilstande Delirium Vha. fortællinger, små cases og rollespil øves: Videregivelse af observationer til sygeplejerske eller afløser Sikkerhedsforanstaltninger på psykiatrisk afdeling Den faste vagts rolle hos patienten Kommunikation Etiske overvejelser Praktiktid Kursisterne afholder 2 følgevagter på sengeafdeling eller plejehjem under vejledning af sygeplejerske, sygehjælper eller social- og sundhedsassistent/-hjælper. Kursushæftet medbringes. Oversigten over sygeplejevikarens normale arbejdsområder inddrages i vejledningen. Denne oversigt beskriver et optimalt udbytte af praktiktiden, men intet element er obligatorisk, og der kræves ikke et vist antal gennemførte elementer for godkendelse. Der er også mulighed for selv at arrangere praktiktid på en kendt afdeling. Interesserede kan kontakte Vagtbureauet for nærmere betingelser. 8

8 Gennemgang af behovsopgaven modul P Efter praktiktiden mødes holdet til gennemgang af de rettede opgaver, der forinden skal være afleveret pr. mail til sygeplejeunderviseren. Enkelte kursister kan opleve at have følgevagter tæt op til dagen for opgavegennemgang. Disse træffer særlig aftale med underviseren om aflevering, fx pr. . Se beskrivelse af kriterier for opgaven senere. Eksamen modul Q Ved et rollespil med én underviser som simuleret patient og en anden underviser som observatør gives kursisten mulighed for selvstændigt at demonstrere sine tillærte færdigheder som FADL-vagt. Derefter vurderes kursistens teoretiske viden ved samtale mellem de to undervisere og kursisten. Til slut gives feedback for præstationen inklusive den relevante vejledning og de sidste gode råd før den nyuddannede sygeplejevikar påbegynder sit arbejde som FADL-vagt. Se beskrivelse af kriterier for eksamen senere. Vagtorientering og psyk.prøve modul R Vagtbureauets medicinsk faglige konsulent eller direktør informerer om Vagtbureauet, opskrivningssystemet, løn- og overenskomstmæssige forhold, herunder kollegiale vedtægter, samt arbejdsmiljøregler og andre formalia på vagt. Desuden afholdes en kort skriftlig casebaseret prøve i psykiatri og psykiatrisk sygepleje. Kursusløn FADL-vagter, der inden 12 måneder efter afsluttet SPV-kursus har afholdt minimum 200 SPV-timer honoreres af FADLs overenskomstpartnere for hele kurset med løn svarende til 41 timers SPVdagarbejde. Praktiktid og behovsopgave Denne beskrivelse er såvel til kursist som vejleder på afdelingen. Målet for praktiktiden er at lade den kommende FADL-vagt deltage i så mange af de praktiske arbejdsopgaver, som forholdene på afdelingen tillader det, jf. den liste over sygeplejevikarens normale arbejdsområder, som fremgår af de følgende sider. Følgevagterne skal danne baggrund for udarbejdelsen af en behovsopgave kriterierne herfor fremgår ligeledes af de følgende sider. For alle arbejdsopgaver både i praktiktiden og ved selvstændigt SPV-arbejde gælder: Sygeplejevikaren udfører dem med den grad af selvstændighed, som tillades af dels sygeplejevikarens erfaring og dels opgavens omfang i forhold til afdelingens øvrige opgaver på vagten. Sygeplejevikaren udfører aldrig opgaver, som vedkommende er usikker på kan udføres korrekt, medmindre kompetent supervision tilbydes af andet personale. Det er sygeplejevikarens ansvar at gøre opmærksom på grænserne for sin formåen, så tilstrækkelig instruktion eller supervision kan stilles til rådighed på afdelingen. 9

9 Helt centralt for praktiktiden er at få besvaret spørgsmålet: Hvad forventer afdelingen, at FADL-vagten kan, når der er bestilt en fast vagt eller en gangvagt? Praktiktiden er den bedste mulighed for at lave og rette! fejl. Her er fra afdelingens side afsat tid til at vejlede kursisten: Med roser og opmuntring for de gode præstationer og med anbefalinger af bedre fremgangsmåder for mindre gode præstationer. Brug lidt tid i slutningen af begge dage på evaluering af dagens forløb, så kursisten har noget at tage med sig hjem at tænke over. Normale arbejdsområder Sygeplejevikarer, der er anvist gennem Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, fx registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed eller psykisk uklarhed. Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller ansigtsmaske, anlagte dræn og lignende Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftligt og mundtligt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad). Mundpleje, fx tandbørstning og rengøring af tandprotese. Sugning i mundhule. Øjen- og næsepleje. Frisering og barbering. Tøjskift. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose. Kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat og opkast samt fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Sengeredning med og uden patient i sengen. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, fx børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. (Efter gennemførelse af særskilt kursus) Gælder kun i Region Hovedstadens område Forberedelse af patienter til transport. 10

10 Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. Arbejdsgang i praktiktiden Første praktikdag: Kursisten vælger i samråd med sin vejleder den patient, som behovsopgaven skal omhandle. Der vælges to relevante behovsområder, som efter første dags observation og pleje beskrives med stikord af kursisten. Kursisten stiller forslag til relevante sygeplejefaglige tiltag og overvejer, om der hos patienten er andre ubelyste behov. Anden praktikdag: Kursisten gennemgår sine noter fra første dag med sin vejleder. Kursistens forslag vurderes i fællesskab ud fra kursistens og vejlederens analyse af patientens behov. Ved den afsluttende evalueringssamtale med vejlederen kan kursisten revidere og udbygge sin stikordsliste ud fra erfaringerne med arbejdet hos patienten og på afdelingen. Kriterier for behovsopgaven Formål: At kursisten kan beskrive og analysere to behovsområder hos en patient, herunder: Problemopstilling Årsagsangivelse Handlingsforslag Vurdering af plejens indvirkning Forslag til yderligere tiltag Opgaveform: En individuel skriftlig opgave, der udarbejdes med anvendelse af kursistens viden fra kurset, SPVhåndbogen, supplerende litteratur samt erfaringer fra praktiktiden og notater herfra. Opgaven må max. fylde 2 maskinskrevne sider med en linieafstand på 1,5 cm. og skriftstørrelse tilsvarende Times New Roman, str. 12. Opgaven tager udgangspunkt i en patient udvalgt på kursistens 2 praktikdage på en given afdeling. Opgavens indhold: I opgaven skal kursisten i relation til den valgte patient: Beskrive afdelingens funktion Beskrive relevante patientdata: Køn, alder, sygdom, indlæggelsesårsag, indlæggelsesforløb samt fysisk og psykisk formåen Identificere relevante sygeplejefaglige problemer hos patienten Udvælge to af ovenstående sygeplejeproblemer indenfor behovsområderne: - Bevidsthedsniveau - Kredsløb - Respiration - Ernæring - Udskillelse af affaldsstoffer 11

11 - Hvile, søvn - Legemstemperatur - Personlig hygiejne - Beskyttelsesforanstaltninger - Kontakt - Kultur og religion Angive årsager til problemerne Opstille forslag til relevante sygeplejehandlinger Vurdere plejens indvirkning på patienten Opstille forslag til yderligere tiltag og beskrivelse af andre problemstillinger Tilrettelæggelse: Se beskrivelse af praktiktiden ovenfor. Bedømmelse: Kursisten har minimum 5 dage inkl. en weekend til at udarbejde opgaven. Opgaven sendes pr. mail til holdets sygeplejeunderviser. Opgaven vurderes efter kriterierne bestået/ikke bestået. Der gøres opmærksom på, at for sen aflevering af opgaven uden forudgående aftale med Vagtbureauet, betragtes som et ikke bestået forsøg. Såfremt opgaven ikke er bestået, vil kursisten blive kontaktet pr. mail inden gennemgangen. Kursisten udarbejder derefter en ny opgave på grundlag af samme patient. Den nye opgave sendes pr. mail til sygeplejeunderviseren inden gennemgang. Der gives max. 3 forsøg til at udarbejde en opgave, der af sygeplejeunderviseren vurderes bestået. Vurderes opgaven efter 3. gang fortsat ikke bestået, skal kursisten have 2 nye praktikdage på en ny afdeling og herudfra skrive en ny opgave efter samme kriterier som beskrevet ovenfor. Opgavegennemgang: Gennemgang af opgaven er obligatorisk. Gennemgangen foregår med sygeplejeunderviseren og varer 4 timer. Opgaven fremlægges mundtligt af kursisten, og der kan stilles spørgsmål til opgaven fra medkursister og sygeplejeunderviser. Eksamenskriterier Prøveform: En individuel kombineret praktisk og teoretisk eksamen. Forudsætter, at kursisten har deltaget i undervisning på samtlige moduler på SPV-kurset. Eksamensvarighed: 45 min. 5 min. til præsentation af lokalet og casen 20 min. til praktisk udførelse af opgaverne 10 min. til teoretisk gennemgang 10 min. til evaluering af eksamen og tilbagemelding til kursisten. Eksaminatorer er holdets sygeplejeunderviser samt en stud.med. med undervisningserfaring, der ikke har været underviser på holdet. Eksamenspensum: SPV-kursus SPV-håndbogen 12

12 Evt. praktiske erfaringer fra praktikforløbet Mål for eksamen: At kursisten kan varetage patientsikkerhed og -værdighed, herunder: Udføre praktiske sygeplejehandlinger indenfor en sygeplejevikars normale arbejdsområde og som udgangspunkt indenfor eksaminationens givne tidsramme. Udføre og prioritere praktiske sygeplejehandlinger på en ansvarlig måde under hensynstagen til patientens behov og de hygiejniske principper. Kommunikere ud fra patientens individuelle behov. Udføre praktiske sygeplejehandlinger etisk forsvarligt. Give teoretiske begrundelser for at prioritering, planlægning, observation og udførelse af praktiske sygeplejehandlinger. Tilrettelæggelse: Praktisk del: Kursisten trækker en case Sygeplejeunderviseren giver mundtlig rapport om patienten og fortæller kursisten hvilke opgaver, der skal udføres. Kursisten får mulighed for at stille spørgsmål til rapporten og gives et par minutter til at gennemtænke og planlægge opgaverne. Kursisten udfører opgaverne med stud.med.-eksaminator som patient. Eksaminatorerne skal tilstræbe, at kursisten udfører opgaverne indenfor tidsrammen. Teoretisk del: Kursisten begrunder sin prioritering, planlægning, observationer og sygeplejehandlinger. Kursisten redegør for de sygeplejefaglige problemstillinger og mulige årsager hertil. Under hver case er anført forslag til teoretiske spørgsmål, som eksaminatorerne kan stille kursisten for at få denne til at uddybe sin viden omkring problemområder fra casen. Bedømmelse: Eksaminatorerne vurderer eksamensforløbet ud fra de opstillede mål. Derudover er der til hver case vurderingsområder, som kursisten skal omkring i forbindelse med eksaminationen. Dette ved at vise det i enten den praktiske eller teoretiske del. Eksamensforløbet vurderes efter kriterierne bestået/ikke bestået. Det skal klart fremgå med hvilken begrundelse, beslutningen om bestået/ikke bestået er truffet, og det opsummeres for kursisten, hvad der evt. skal arbejdes videre med og hvordan. Der gøres opmærksom på, at udeblivelse fra eksamen uden forudgående aftale med Vagtbureauet, betragtes som et ikke bestået eksamensforsøg. Re-eksamination: Foregår på tilsvarende måde men med en anden sygeplejeeksaminator. Inden re-eksamination skal kursisten gives mulighed for at repetere pensum (minimum en weekend). Bestås re-eksaminationen ikke, skal sygeplejevikarkurset tages om. 13

13 FADL-vagtens opgave og ansvar ved deltagelse i medicingivning FADL-vagten er i lovmæssig sammenhæng lægens medhjælp Læger kan benytte FADL-vagter som medhjælp på samme vilkår, som de kan benytte en hvilken som helst anden person, uanset om medhjælpen er uddannet sundhedsperson eller ej. Denne medhjælp kan også ansættes til at assistere andet sundhedspersonale, herunder autoriserede sygeplejersker. En læge kan delegere enhver opgave også medicingivning til en medhjælp uanset medhjælpens uddannelse og baggrund, og uanset om medhjælpen er autoriseret eller ikke-autoriseret plejepersonale. Opgaven kan evt. delegeres videre af en sygeplejerske til andet ansat plejepersonale. FADL-vagtens kompetencer er uformelle En FADL-vagts kvalifikationer er individuelle og resultat af FADL-vagtens samlede uddannelse og erfaring før og under lægestudiet. Sygeplejevikarkurset eller øvrige interne uddannelser er på ingen måde at opfatte som en formaliseret kvalifikation, endsige autorisation som sundhedsperson. Heller ikke bestået bachelorstudium i lægevidenskab eller beståede eksaminer i farmakologi eller intern medicin er formelt kvalificerende, før de afrundes med embedseksamen og autorisation som læge. En FADL-vagt, der ikke er autoriseret som sygeplejerske fra en tidligere uddannelse, er således altid at betragte som lægperson antaget som medhjælp for en læge, der som oftest har delegeret ansvaret for medhjælpens instruktion og arbejdsledelse til en sygeplejerske. Instruktion af FADL-vagten afhænger af dennes uddannelse og erfaring Lægen og ved videre delegation sygeplejersken skal afpasse instruktion af FADL-vagten efter dennes behov for faglig vejledning på området, herunder give særligt detaljeret instruktion om mere potente lægemidler. Både lægen/sygeplejersken og FADL-vagten skal sikre sig, at FADL-vagten har opfattet instruksen entydigt og fuldstændigt samt er i stand til at udføre denne. HOVEDREGEL nr. 1: Hvis FADL-vagten ikke mener sig i stand til at varetage opgaven forsvarligt eller at kunne observere patienten tilstrækkeligt, skal FADL-vagten frasige sig opgaven. Instruktionen af FADL-vagten skal indeholde information om ventet effekt og mulige bivirkninger af medicinen, herunder hvordan der observeres for disse virkninger, samt om mulig påvirkning af den konkrete patients anden samtidige medicinering eller almene sundhedstilstand. Instruktionen skal være så tydelig og detaljeret, som er nødvendigt efter FADL-vagtens konkrete uddannelse og erfaring. Således vil helt nyuddannede sygeplejevikarer oftest i hver enkelt situation have krav på og behov for så omfattende instruktion for at kunne varetage opgaven, at delegationen ikke letter sygeplejerskens samlede arbejdsmængde, hvorfor opgaven ikke bør uddelegeres og FADL-vagten bør fralægge sig opgaven. 14

14 Derimod vil FADL-vagter med flere års erfaring og kvalifikationer i lægemiddellære fra lægestudiet have behov for væsentlig mindre instruktion for at kunne varetage opgaven som medhjælp fuldt forsvarligt. Dog skal lægen ved anvendelse af særligt kraftigt virkende lægemidler instruere mere detaljeret om sjældnere forekommende men potentielt alvorlige bivirkninger. Håndkøbs- eller alternativ medicin Hvis FADL-vagten inden for instruksen på arbejdsstedet medvirker til eller observerer patientens selvadministration af medicin, såvel receptpligtig som håndkøbs- eller alternativ medicin, skal FADL-vagten vide, om den pågældende medicin er ordineret af lægen. Hvis dette ikke er tilfældet må FADL-vagten vurdere, om patienten skal tilrådes at tale med en læge eller en sygeplejerske om brugen af medicin, der måske har virkninger afhængig af anden samtidig medicinindtagelse eller uventet og uønsket påvirkning af patientens sundhedstilstand i øvrigt. Da denne vurdering i begyndelsen er vanskelig, tilrådes FADL-vagter som HOVEDREGEL nr. 2: at sikre sig instruktion fra sygeplejersken i den konkrete situation. Fx kan håndkøbsmedicin som kodimagnyl eller paracetamol til nogle typer patienter have skadelige eller dødelige bivirkninger selv i lav dosering, og noget alternativ medicin kan vise sig at indeholde stoffer, som ikke er opgivet og derfor kan have fuldstændig uventet virkning. Sanktionsmuligheder FADL-vagter, der har påtaget sig en evt. uddelegeret medicingivningsopgave men ikke følger lægens instruks, kan ud over reaktionen fra arbejdsstedet drages til ansvar efter lægelovens 6. Autoriserede sundhedspersoner, der ikke følger lægens instruks eller har undladt at frasige sig opgaven i tilfælde som beskrevet ovenfor, kan drages til ansvar efter autorisationsloven eller evt. efter lægelovens 6 om kvaksalveri. Fx kan en sygeplejerske, som inden for gældende instruks på arbejdsstedet vælger at give patienten håndkøbsmedicin eller lader FADL-vagten gøre det, uden at dette er ordineret af en læge, alligevel være omfattet af sygeplejerskelovens 5, stk. 1, om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Disse egenskaber efterspørges også af enhver FADL-vagt, der ved sin oprettelse som vagttager ved Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest har skrevet under på netop at ville udføre sit arbejde med samme omhu og samvittighedsfuldhed. 15

15 Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Aarhus afdelingen Odense afdelingen Nørre Allé 32 Hunderupvej Aarhus C 5230 Odense M Telefonnumre: Vagtbureauet Aarhus Vagtbureauet Odense Regnskabskontoret Direktør Michael Dahl Kirkegaard

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå?

Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd. Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Sundhedsjura hvor langt kan vi gå? 02.10.2013 Oplæg Kort præsentation Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord Autorisationsloven vedrørende forbeholdt virksomhedsområde,

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL EFTERÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Delegering: Hvad er delegering:

Delegering: Hvad er delegering: 06-05-2014 12:53 Delegering: Hvad er delegering: Delegering er at overdrage en arbejdsopgave til en anden faggruppe, som ikke har fået kompetence til udførelse af opgaven gennem deres grunduddannelse.

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Revideret oktober 2005 Den studerende udfører sygeplejeopgaver i forbindelse med medicingivning, parenteralernæring

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau Semester Efterår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder.

Normering: 9 fysioterapeuter, 2 ergoterapeuter, 1 adm. medarbejder og 1 leder. Sundhedscenter Vejle afd. DGI-huset Willy Sørensens Plads 5 7100 Vejle Tlf: 7681 8300/ 76818315 E-mail: sundhedscentervejle@vejle.dk Institutionens webadresse: http://www.vejle.dk/borger/sundhed-ogsygdom/genoptraening/efter-sygehusophold.aspx

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri.

Titel: Generelt om medicinhåndtering. Standard: Medicinhåndtering. Udarbejdet af: Kvalitets- og Udviklingsafdelingen i Region. Hovedstadens Psykiatri. Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Titel: Generelt om medicinhåndtering Standard: Medicinhåndtering Godkendt

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger

Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Guide sådan finder du de nye fag i de nuværende hjælperbøger Opsat efter målene i den nye Bekendtgørelse (marts 2012) Mens vi venter på de nye bøger, kan de eksisterende bøger sagtens bruges. Her kommer

Læs mere

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C.

RESILIO TRAINER RESILIO RESILIO TRAINER. Undervisningen foregår i Resilio s lokaler i Aarhus C. SIDE 1 AF 5 8000 AARHUS C. RESILIO TRAINER - 100 timers instruktør-uddannelse for professionelle, der arbejder med sundhed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø MÅLGRUPPE HR-konsulenter, HR-partnere, arbejdsmiljøkonsulenter,

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69

7.0 Kløverengens koncepter... 66 7.10 Koncept for Hjerterummet.dk... 68 7.11 Koncept for personlig plan... 69 Indhold 1.0 Forord til kvalitetsstandarderne... 3 1.1 Sådan læses kvalitetsstandarderne... 3 1.2 Sådan evalueres kvalitetsstandarderne... 3 2.1 Kvalitetsstandard for korrekt overførelse af medicin... 4

Læs mere

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud

Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering på sociale døgntilbud Åbent brev til Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Socialudvalg Sundhedsminister Astrid Krag Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Syv punkter til en styrket indsats omkring medicinhåndtering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Pleje af patient med kronisk medicinsk sygdom 44009 Udviklet af: Arne Nielsen og

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er placeret i Akutcenteret og består af og skadestuen. Afdelingen har opgaver på tværs af hele hospitalet.. Denne beskrivelse

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2.

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Gældende fra marts 2014 Godkendt i LUU November 2012. Skoleperiode 2. Gældende fra marts 01 Godkendt i LUU November 01 Undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Skoleperiode 1 uger 0-0-01 11:51 Skoleperiode. Grundfag og områdefag Social - og sundhedssektoren

Læs mere

Når opgaver skal flyttes

Når opgaver skal flyttes Når opgaver skal flyttes DSR, Kreds Midtjyllands anbefalinger til tillidsrepræsentanter, Kreds Midtjylland Indledning Denne pjece er en vejledning til dig som tillidsrepræsentant, således at du, på vegne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen

Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Lærervejledning til den teoretiske del af basisuddannelsen Oversigt over emnerne INTRODUKTION... 2 PORTØRENS ARBEJDSOMRÅDER OG OPGAVER... 3 ORGANISATIONSFORHOLD... 4 FORSTÅELSE FOR INTERNE OG EKSTERNE

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner:

Checklisten indeholder spørgsmål om følgende emner: 29 BILAG C CHECKLISTE Checkskema handlingsplan Checklisten indeholder en række spørgsmål, som tilsammen dækker en væsentlig del af det psykiske arbejdsmiljø. Spørgsmålene er tænkt som et oplæg til virksomhedens

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere