SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013"

Transkript

1 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013

2 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du får brug for under hele sygeplejevikarkurset og i din første tid som sygeplejevikar. Læs hæftet grundigt igennem før kursusstart. Skulle du være i tvivl om noget om kursusforløbet eller SPV-arbejdet i øvrigt er du altid velkommen til at kontakte os på Vagtbureauet. Til kurset hører også evalueringsskemaer, som udfyldes efter endt kursus. Vagtbureauet arbejder hele tiden med at forbedre store og små elementer i vore kurser et arbejde, der er helt afhængigt af kursisternes tilbagemeldinger. Derfor indgår evaluering naturligt i hele kurset. God arbejslyst på kurset og fortsat god vind på medicinstudiet! Michael Dahl Kirkegaard, direktør Velkommen på SPV-kursus! 3 SPV-kurset... 4 Kursets formål og grundidé 4 Forudsætninger 4 Krav til gennemførelse af kurset 4 Litteratur 4 Kursusoversigt... 4 Generel kursusinformation 5 Undervisningsmoduler 5 Introduktion og adgangstest modul B 6 Forflytningsteknik del 1 og 2 modulerne C og N 6 Somatisk sygepleje modulerne D-J 6 Psykisk sygdom og psykiatrisk sygepleje modulerne K, L og M 8 Praktiktid 8 Gennemgang af behovsopgaven modul P 9 Eksamen modul Q 9 Vagtorientering og psyk.prøve modul R 9 Kursusløn 9 Praktiktid og behovsopgave... 9 Normale arbejdsområder 10 Arbejdsgang i praktiktiden 11 Kriterier for behovsopgaven 11 Eksamenskriterier FADL-vagtens opgave og ansvar ved deltagelse i medicingivning

3 SPV-kurset Kursets formål og grundidé Kursisterne skal opnå kompetence til at arbejde som sygeplejevikar, dvs.: Kende til de basale færdigheder, som FADL-vagten skal besidde ved observation og pleje af somatiske og psykiatriske patienter. Gradvist udvikle en sygeplejefaglig forståelse for patienters behov. Anvende deres viden til at udføre velbegrundet praktisk og medmenneskelig sygepleje. Arbejde under ledelse af den sygeplejerske, der er tilknyttet FADL-vagtens patient(er). Respektere tavshedspligten angående ethvert privat forhold, de får kendskab til under arbejdet som FADL-vagt. Forudsætninger Kursisterne har påbegyndt medicinstudiet forud for holdsætning på SPV-kursus. Kursisterne har før kurset gennemlæst Sygeplejevikarhåndbogen. Kursister uden skandinavisk statsborgerskab bedes gøre Vagtbureauet opmærksom på dette før kurset påbegyndes, så vi kan være behjælpelige med at sikre arbejdstilladelse. Krav til gennemførelse af kurset Bestået adgangstest Deltagelse i al undervisning og praktik forud for det afsluttende modul Q Bestået modul Q Litteratur Kursisterne har inden kurset gennemlæst dette kursushæfte samt Sygeplejevikarhåndbogen, der udleveres på Vagtbureauet. Kursusoversigt Kurset er på i alt 70 timer, der fordeler sig således: Adgangstest, introduktion, afslutning, orientering og evaluering: Somatisk sygepleje: Psykiatri og psykiatrisk sygepleje: Forflytningsteknik: Praktiktid ( følgevagter ) 9 timer 28 timer 11 timer 6 timer 16 timer 4

4 Generel kursusinformation Al undervisning er obligatorisk og udeblivelse medfører, at kurset ikke kan godkendes. Ved akut forfald kontaktes Vagtbureauet snarest muligt herefter, og det forsøges at arrangere erstatningsundervisning sammen med et andet hold. Der tages i planlægningen af kurset, herunder følgevagter, gennemgang af behovsopgave og eksamen, så vidt muligt hensyn til obligatorisk undervisning i dissektion samt manuel undersøgelsesteknik på medicinstudiet. Det er ikke muligt at tage hensyn udover dette, og den enkelte kursist er således selv ansvarlig for at passe SPV-kurset ind i den øvrige undervisning på medicinstudiet. Bytning af lektioner arrangeres kun i helt særlige tilfælde efter aftale med Vagtbureauets kursusansvarlige. Bemærk, at undervisere, kolleger og vejledere i praktikken forventer at begynde undervisning og arbejde præcist. I det kliniske arbejde er kolleger afhængige af, at næste vagt(hold) er mødt, før de kan få fri. Derfor understreger Vagtbureauet vigtigheden af at møde til dvs. før tiden; også i undervisningsøjemed. Undervisningsmoduler B 1.2 Introduktion og adgangstest 3,5 lektioner C 1.3 Forflytning del 1 3 lektioner D Bevidsthedsniveau og kommunikation 4 lektioner E Kredsløb 4 lektioner F 1.4.5/6 Respiration 4 lektioner G Hud, temperatur, slimhinder og personlig hygiejne 4 lektioner H Ernæring, udskillelse og bækkengivning 4 lektioner I 1.4.2/3 Ældre, sanser og diabetes 4 lektioner J 1.4.9/10 Børn, døden og den døende, søvn og hvile 4 lektioner K 1.5 Psykisk sygdom 3 lektioner L 1.5 Psykiatrisk sygepleje del 1 4 lektioner M 1.5 Psykiatrisk sygepleje del 2 4 lektioner N 1.3 Forflytning del 2 3 lektioner O 1.6 Følgevagter 2x8 timer P 1.7 Gennemgang af behovsopgave 2 lektioner Q 1.8 Eksamen 1 lektion R 1.9 Vagtorientering og psyk. prøve 4 lektioner 5

5 Introduktion og adgangstest modul B Undervisere: Sygeplejerske og medicinstuderende. Flg. emner behandles: Tavshedspligt for sundhedspersonale Kompetence og ansvar for sygeplejevikaren Afdelingers forventninger til sygeplejevikaren Påklædning og udstyr Forberedelse til casebaseret undervisning og kursusforløb i øvrigt Datoer for følgevagter, gennemgang af behovsopgave og eksamen Desuden indgår en kort skriftlig prøve, adgangstesten, som skal bestås før videre deltagelse i undervisningen. SPV-håndbogen danner grundlag for testens spørgsmål. Ved at læse SPVhåndbogen igennem før testen sikres kursisterne et basalt kendskab til ordforråd og begreber som udgangspunkt for den dialog- og casebaserede holdundervisning. Forflytningsteknik del 1 og 2 modulerne C og N Underviser: Forflytningsinstruktør eller fysioterapeut. Flg. emner behandles: Lejring og vending af patienter Sengeredning Bækkengivning Bleskift Forflytning af patient, fx mellem seng og stol Forebyggelse af arbejdsskader samt hygiejniske forholdsregler Påklædning: Løstsiddende tøj og skridsikkert fodtøj egnet til praktiske øvelser er nødvendigt. Somatisk sygepleje modulerne D-J Undervisere: Sygeplejerske og medicinstuderende. SPV-håndbogen er grundpensum og suppleres af case-materiale og undervisernes egne erfaringer undervejs i kurset. Den case- og dialogbaserede undervisning tager udgangspunkt i Virginia Hendersons ( ) behovsteorier. Hun beskrev som en af de første sygeplejens særlige funktion, og hendes sygeplejedefinition fra 1955 og grundlæggende principper fra 1961 har haft stor indflydelse på de fleste senere sygeplejemodeller. Virginia Henderson beskrev (i fri oversættelse) sygepleje således: Sygeplejen består i ved enhver handling at bistå det enkelte menneske til sundhedsfremme, helbredelse eller en fredelig død. Dette skal ske med respekt for den enkeltes normer og ønsker. Altså sådan, som den enkelte ville have gjort, hvis han eller hun havde fornøden styrke, vilje og viden dertil. 6

6 Endvidere skal det ske således, at han/hun hurtigst muligt hjælpes til atter at kunne klare sig selv. Virginia Henderson taler om sygeplejens grundlæggende principper bygget op som en analyse af 14 beskrevne behovsområder, der her gengives med overskrifter i fri oversættelse: 1. Respiration 2. Ernæring 3. Udskillelse af affaldsstoffer 4. Bevægeapparatets funktion 5. Hvile og søvn 6. Påklædning 7. Legemstemperatur 8. Personlig hygiejne 9. Beskyttelsesforanstaltninger 10. Kontaktbehov 11. Religion 12. Beskæftigelse og optræning 13. Underholdning 14. Sundhedsoplysning FADL-vagtens opgaver beskrives dels ved generalisering fra cases, dels ud fra undervisernes og kursisternes erfaringer. Eksempel fra modul D om bevidsthed og kommunikation: Hvilke observationer er der brug for i forhold til at kunne hjælpe en apopleksipatient med at varetage egne grundlæggende behov? Med udgangspunkt i en case redegøres for de problemer, der kan opstå for en patient som følge af enten en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen. Desuden fokuseres på FADL-vagtens observationer i denne forbindelse. Analysen tager udgangspunkt i følgende overvejelser: Hvad observeres eller beskrives i casen? Hvilke mulige problemstillinger er der? Hvilke mulige årsager kan der være? Hvilken yderligere viden behøver vi for at hjælpe patienten? Hvilke plejemæssige handlinger kan foreslås? Herefter generaliseres emnet. Der observeres fx ændret bevidsthedsniveau: Hvilke mulige årsager kan der være? Herunder gennemgås: - Hjernens anatomi - Infarkter, traumer, blødninger - Krampetilstande - Socialt/psykisk miljø Hvilke handlinger kan foreslås? Hvilke overvejelser gøres omkring: - Kommunikation - Tillid og kontakt, herunder fysisk berøring På samme måde arbejdes med spørgsmål inden for de øvrige behovsområder. 7

7 Psykisk sygdom og psykiatrisk sygepleje modulerne K, L og M Modulerne søger at besvare flg. hovedspørgsmål: Hvilke overvejelser kræves for at kunne yde sygepleje til den psykiatriske patient? Undervisere: Psykiatrisk sygeplejerske. Patienttyper: Den svært hæmmede Den svært eksalterede Den hallucinerede Den selvmordstruede Den aggressive Den emotionelt tilbagetrukne Den psykiatriske patient på somatisk afdeling Sygdomsgrupper: Psykoser Depressioner Neuroser Spiseforstyrrelser Abstinenser Observation for medicinbivirkninger Observation og rapport af: Bevidsthedsniveauer Krampetilstande Delirium Vha. fortællinger, små cases og rollespil øves: Videregivelse af observationer til sygeplejerske eller afløser Sikkerhedsforanstaltninger på psykiatrisk afdeling Den faste vagts rolle hos patienten Kommunikation Etiske overvejelser Praktiktid Kursisterne afholder 2 følgevagter på sengeafdeling eller plejehjem under vejledning af sygeplejerske, sygehjælper eller social- og sundhedsassistent/-hjælper. Kursushæftet medbringes. Oversigten over sygeplejevikarens normale arbejdsområder inddrages i vejledningen. Denne oversigt beskriver et optimalt udbytte af praktiktiden, men intet element er obligatorisk, og der kræves ikke et vist antal gennemførte elementer for godkendelse. Der er også mulighed for selv at arrangere praktiktid på en kendt afdeling. Interesserede kan kontakte Vagtbureauet for nærmere betingelser. 8

8 Gennemgang af behovsopgaven modul P Efter praktiktiden mødes holdet til gennemgang af de rettede opgaver, der forinden skal være afleveret pr. mail til sygeplejeunderviseren. Enkelte kursister kan opleve at have følgevagter tæt op til dagen for opgavegennemgang. Disse træffer særlig aftale med underviseren om aflevering, fx pr. . Se beskrivelse af kriterier for opgaven senere. Eksamen modul Q Ved et rollespil med én underviser som simuleret patient og en anden underviser som observatør gives kursisten mulighed for selvstændigt at demonstrere sine tillærte færdigheder som FADL-vagt. Derefter vurderes kursistens teoretiske viden ved samtale mellem de to undervisere og kursisten. Til slut gives feedback for præstationen inklusive den relevante vejledning og de sidste gode råd før den nyuddannede sygeplejevikar påbegynder sit arbejde som FADL-vagt. Se beskrivelse af kriterier for eksamen senere. Vagtorientering og psyk.prøve modul R Vagtbureauets medicinsk faglige konsulent eller direktør informerer om Vagtbureauet, opskrivningssystemet, løn- og overenskomstmæssige forhold, herunder kollegiale vedtægter, samt arbejdsmiljøregler og andre formalia på vagt. Desuden afholdes en kort skriftlig casebaseret prøve i psykiatri og psykiatrisk sygepleje. Kursusløn FADL-vagter, der inden 12 måneder efter afsluttet SPV-kursus har afholdt minimum 200 SPV-timer honoreres af FADLs overenskomstpartnere for hele kurset med løn svarende til 41 timers SPVdagarbejde. Praktiktid og behovsopgave Denne beskrivelse er såvel til kursist som vejleder på afdelingen. Målet for praktiktiden er at lade den kommende FADL-vagt deltage i så mange af de praktiske arbejdsopgaver, som forholdene på afdelingen tillader det, jf. den liste over sygeplejevikarens normale arbejdsområder, som fremgår af de følgende sider. Følgevagterne skal danne baggrund for udarbejdelsen af en behovsopgave kriterierne herfor fremgår ligeledes af de følgende sider. For alle arbejdsopgaver både i praktiktiden og ved selvstændigt SPV-arbejde gælder: Sygeplejevikaren udfører dem med den grad af selvstændighed, som tillades af dels sygeplejevikarens erfaring og dels opgavens omfang i forhold til afdelingens øvrige opgaver på vagten. Sygeplejevikaren udfører aldrig opgaver, som vedkommende er usikker på kan udføres korrekt, medmindre kompetent supervision tilbydes af andet personale. Det er sygeplejevikarens ansvar at gøre opmærksom på grænserne for sin formåen, så tilstrækkelig instruktion eller supervision kan stilles til rådighed på afdelingen. 9

9 Helt centralt for praktiktiden er at få besvaret spørgsmålet: Hvad forventer afdelingen, at FADL-vagten kan, når der er bestilt en fast vagt eller en gangvagt? Praktiktiden er den bedste mulighed for at lave og rette! fejl. Her er fra afdelingens side afsat tid til at vejlede kursisten: Med roser og opmuntring for de gode præstationer og med anbefalinger af bedre fremgangsmåder for mindre gode præstationer. Brug lidt tid i slutningen af begge dage på evaluering af dagens forløb, så kursisten har noget at tage med sig hjem at tænke over. Normale arbejdsområder Sygeplejevikarer, der er anvist gennem Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn og ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation og rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, fx registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, træthed eller psykisk uklarhed. Temperatur- og blodtryksmåling samt puls- og respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller ansigtsmaske, anlagte dræn og lignende Rapportering, såvel mundtligt akut og ved lejlighed som skriftligt og mundtligt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: Varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask og bad (sengebad, bruse- og karbad). Mundpleje, fx tandbørstning og rengøring af tandprotese. Sugning i mundhule. Øjen- og næsepleje. Frisering og barbering. Tøjskift. Assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen og efterfølgende vask. Skift af stomi- og urinpose. Kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat og opkast samt fratagning af urin- og afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang med forbindinger og andre rene artikler. Sengeredning med og uden patient i sengen. Almindelig hudpleje og forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering og aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af- og påklædning, forflytning mellem seng og stol samt støtte ved gangbesvær. Assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise og drikke. Væskeregnskab. Assistance til indtagelse af medicin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation med patienter og pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, fx børn, ældre, bevidstløse, lammede, psykisk syge og patienter med anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. Besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. (Efter gennemførelse af særskilt kursus) Gælder kun i Region Hovedstadens område Forberedelse af patienter til transport. 10

10 Modtagelse af blomster og andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til og oprydning efter diverse lægelige og sygeplejefaglige procedurer. Istandgørelse af døde og omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. Arbejdsgang i praktiktiden Første praktikdag: Kursisten vælger i samråd med sin vejleder den patient, som behovsopgaven skal omhandle. Der vælges to relevante behovsområder, som efter første dags observation og pleje beskrives med stikord af kursisten. Kursisten stiller forslag til relevante sygeplejefaglige tiltag og overvejer, om der hos patienten er andre ubelyste behov. Anden praktikdag: Kursisten gennemgår sine noter fra første dag med sin vejleder. Kursistens forslag vurderes i fællesskab ud fra kursistens og vejlederens analyse af patientens behov. Ved den afsluttende evalueringssamtale med vejlederen kan kursisten revidere og udbygge sin stikordsliste ud fra erfaringerne med arbejdet hos patienten og på afdelingen. Kriterier for behovsopgaven Formål: At kursisten kan beskrive og analysere to behovsområder hos en patient, herunder: Problemopstilling Årsagsangivelse Handlingsforslag Vurdering af plejens indvirkning Forslag til yderligere tiltag Opgaveform: En individuel skriftlig opgave, der udarbejdes med anvendelse af kursistens viden fra kurset, SPVhåndbogen, supplerende litteratur samt erfaringer fra praktiktiden og notater herfra. Opgaven må max. fylde 2 maskinskrevne sider med en linieafstand på 1,5 cm. og skriftstørrelse tilsvarende Times New Roman, str. 12. Opgaven tager udgangspunkt i en patient udvalgt på kursistens 2 praktikdage på en given afdeling. Opgavens indhold: I opgaven skal kursisten i relation til den valgte patient: Beskrive afdelingens funktion Beskrive relevante patientdata: Køn, alder, sygdom, indlæggelsesårsag, indlæggelsesforløb samt fysisk og psykisk formåen Identificere relevante sygeplejefaglige problemer hos patienten Udvælge to af ovenstående sygeplejeproblemer indenfor behovsområderne: - Bevidsthedsniveau - Kredsløb - Respiration - Ernæring - Udskillelse af affaldsstoffer 11

11 - Hvile, søvn - Legemstemperatur - Personlig hygiejne - Beskyttelsesforanstaltninger - Kontakt - Kultur og religion Angive årsager til problemerne Opstille forslag til relevante sygeplejehandlinger Vurdere plejens indvirkning på patienten Opstille forslag til yderligere tiltag og beskrivelse af andre problemstillinger Tilrettelæggelse: Se beskrivelse af praktiktiden ovenfor. Bedømmelse: Kursisten har minimum 5 dage inkl. en weekend til at udarbejde opgaven. Opgaven sendes pr. mail til holdets sygeplejeunderviser. Opgaven vurderes efter kriterierne bestået/ikke bestået. Der gøres opmærksom på, at for sen aflevering af opgaven uden forudgående aftale med Vagtbureauet, betragtes som et ikke bestået forsøg. Såfremt opgaven ikke er bestået, vil kursisten blive kontaktet pr. mail inden gennemgangen. Kursisten udarbejder derefter en ny opgave på grundlag af samme patient. Den nye opgave sendes pr. mail til sygeplejeunderviseren inden gennemgang. Der gives max. 3 forsøg til at udarbejde en opgave, der af sygeplejeunderviseren vurderes bestået. Vurderes opgaven efter 3. gang fortsat ikke bestået, skal kursisten have 2 nye praktikdage på en ny afdeling og herudfra skrive en ny opgave efter samme kriterier som beskrevet ovenfor. Opgavegennemgang: Gennemgang af opgaven er obligatorisk. Gennemgangen foregår med sygeplejeunderviseren og varer 4 timer. Opgaven fremlægges mundtligt af kursisten, og der kan stilles spørgsmål til opgaven fra medkursister og sygeplejeunderviser. Eksamenskriterier Prøveform: En individuel kombineret praktisk og teoretisk eksamen. Forudsætter, at kursisten har deltaget i undervisning på samtlige moduler på SPV-kurset. Eksamensvarighed: 45 min. 5 min. til præsentation af lokalet og casen 20 min. til praktisk udførelse af opgaverne 10 min. til teoretisk gennemgang 10 min. til evaluering af eksamen og tilbagemelding til kursisten. Eksaminatorer er holdets sygeplejeunderviser samt en stud.med. med undervisningserfaring, der ikke har været underviser på holdet. Eksamenspensum: SPV-kursus SPV-håndbogen 12

12 Evt. praktiske erfaringer fra praktikforløbet Mål for eksamen: At kursisten kan varetage patientsikkerhed og -værdighed, herunder: Udføre praktiske sygeplejehandlinger indenfor en sygeplejevikars normale arbejdsområde og som udgangspunkt indenfor eksaminationens givne tidsramme. Udføre og prioritere praktiske sygeplejehandlinger på en ansvarlig måde under hensynstagen til patientens behov og de hygiejniske principper. Kommunikere ud fra patientens individuelle behov. Udføre praktiske sygeplejehandlinger etisk forsvarligt. Give teoretiske begrundelser for at prioritering, planlægning, observation og udførelse af praktiske sygeplejehandlinger. Tilrettelæggelse: Praktisk del: Kursisten trækker en case Sygeplejeunderviseren giver mundtlig rapport om patienten og fortæller kursisten hvilke opgaver, der skal udføres. Kursisten får mulighed for at stille spørgsmål til rapporten og gives et par minutter til at gennemtænke og planlægge opgaverne. Kursisten udfører opgaverne med stud.med.-eksaminator som patient. Eksaminatorerne skal tilstræbe, at kursisten udfører opgaverne indenfor tidsrammen. Teoretisk del: Kursisten begrunder sin prioritering, planlægning, observationer og sygeplejehandlinger. Kursisten redegør for de sygeplejefaglige problemstillinger og mulige årsager hertil. Under hver case er anført forslag til teoretiske spørgsmål, som eksaminatorerne kan stille kursisten for at få denne til at uddybe sin viden omkring problemområder fra casen. Bedømmelse: Eksaminatorerne vurderer eksamensforløbet ud fra de opstillede mål. Derudover er der til hver case vurderingsområder, som kursisten skal omkring i forbindelse med eksaminationen. Dette ved at vise det i enten den praktiske eller teoretiske del. Eksamensforløbet vurderes efter kriterierne bestået/ikke bestået. Det skal klart fremgå med hvilken begrundelse, beslutningen om bestået/ikke bestået er truffet, og det opsummeres for kursisten, hvad der evt. skal arbejdes videre med og hvordan. Der gøres opmærksom på, at udeblivelse fra eksamen uden forudgående aftale med Vagtbureauet, betragtes som et ikke bestået eksamensforsøg. Re-eksamination: Foregår på tilsvarende måde men med en anden sygeplejeeksaminator. Inden re-eksamination skal kursisten gives mulighed for at repetere pensum (minimum en weekend). Bestås re-eksaminationen ikke, skal sygeplejevikarkurset tages om. 13

13 FADL-vagtens opgave og ansvar ved deltagelse i medicingivning FADL-vagten er i lovmæssig sammenhæng lægens medhjælp Læger kan benytte FADL-vagter som medhjælp på samme vilkår, som de kan benytte en hvilken som helst anden person, uanset om medhjælpen er uddannet sundhedsperson eller ej. Denne medhjælp kan også ansættes til at assistere andet sundhedspersonale, herunder autoriserede sygeplejersker. En læge kan delegere enhver opgave også medicingivning til en medhjælp uanset medhjælpens uddannelse og baggrund, og uanset om medhjælpen er autoriseret eller ikke-autoriseret plejepersonale. Opgaven kan evt. delegeres videre af en sygeplejerske til andet ansat plejepersonale. FADL-vagtens kompetencer er uformelle En FADL-vagts kvalifikationer er individuelle og resultat af FADL-vagtens samlede uddannelse og erfaring før og under lægestudiet. Sygeplejevikarkurset eller øvrige interne uddannelser er på ingen måde at opfatte som en formaliseret kvalifikation, endsige autorisation som sundhedsperson. Heller ikke bestået bachelorstudium i lægevidenskab eller beståede eksaminer i farmakologi eller intern medicin er formelt kvalificerende, før de afrundes med embedseksamen og autorisation som læge. En FADL-vagt, der ikke er autoriseret som sygeplejerske fra en tidligere uddannelse, er således altid at betragte som lægperson antaget som medhjælp for en læge, der som oftest har delegeret ansvaret for medhjælpens instruktion og arbejdsledelse til en sygeplejerske. Instruktion af FADL-vagten afhænger af dennes uddannelse og erfaring Lægen og ved videre delegation sygeplejersken skal afpasse instruktion af FADL-vagten efter dennes behov for faglig vejledning på området, herunder give særligt detaljeret instruktion om mere potente lægemidler. Både lægen/sygeplejersken og FADL-vagten skal sikre sig, at FADL-vagten har opfattet instruksen entydigt og fuldstændigt samt er i stand til at udføre denne. HOVEDREGEL nr. 1: Hvis FADL-vagten ikke mener sig i stand til at varetage opgaven forsvarligt eller at kunne observere patienten tilstrækkeligt, skal FADL-vagten frasige sig opgaven. Instruktionen af FADL-vagten skal indeholde information om ventet effekt og mulige bivirkninger af medicinen, herunder hvordan der observeres for disse virkninger, samt om mulig påvirkning af den konkrete patients anden samtidige medicinering eller almene sundhedstilstand. Instruktionen skal være så tydelig og detaljeret, som er nødvendigt efter FADL-vagtens konkrete uddannelse og erfaring. Således vil helt nyuddannede sygeplejevikarer oftest i hver enkelt situation have krav på og behov for så omfattende instruktion for at kunne varetage opgaven, at delegationen ikke letter sygeplejerskens samlede arbejdsmængde, hvorfor opgaven ikke bør uddelegeres og FADL-vagten bør fralægge sig opgaven. 14

14 Derimod vil FADL-vagter med flere års erfaring og kvalifikationer i lægemiddellære fra lægestudiet have behov for væsentlig mindre instruktion for at kunne varetage opgaven som medhjælp fuldt forsvarligt. Dog skal lægen ved anvendelse af særligt kraftigt virkende lægemidler instruere mere detaljeret om sjældnere forekommende men potentielt alvorlige bivirkninger. Håndkøbs- eller alternativ medicin Hvis FADL-vagten inden for instruksen på arbejdsstedet medvirker til eller observerer patientens selvadministration af medicin, såvel receptpligtig som håndkøbs- eller alternativ medicin, skal FADL-vagten vide, om den pågældende medicin er ordineret af lægen. Hvis dette ikke er tilfældet må FADL-vagten vurdere, om patienten skal tilrådes at tale med en læge eller en sygeplejerske om brugen af medicin, der måske har virkninger afhængig af anden samtidig medicinindtagelse eller uventet og uønsket påvirkning af patientens sundhedstilstand i øvrigt. Da denne vurdering i begyndelsen er vanskelig, tilrådes FADL-vagter som HOVEDREGEL nr. 2: at sikre sig instruktion fra sygeplejersken i den konkrete situation. Fx kan håndkøbsmedicin som kodimagnyl eller paracetamol til nogle typer patienter have skadelige eller dødelige bivirkninger selv i lav dosering, og noget alternativ medicin kan vise sig at indeholde stoffer, som ikke er opgivet og derfor kan have fuldstændig uventet virkning. Sanktionsmuligheder FADL-vagter, der har påtaget sig en evt. uddelegeret medicingivningsopgave men ikke følger lægens instruks, kan ud over reaktionen fra arbejdsstedet drages til ansvar efter lægelovens 6. Autoriserede sundhedspersoner, der ikke følger lægens instruks eller har undladt at frasige sig opgaven i tilfælde som beskrevet ovenfor, kan drages til ansvar efter autorisationsloven eller evt. efter lægelovens 6 om kvaksalveri. Fx kan en sygeplejerske, som inden for gældende instruks på arbejdsstedet vælger at give patienten håndkøbsmedicin eller lader FADL-vagten gøre det, uden at dette er ordineret af en læge, alligevel være omfattet af sygeplejerskelovens 5, stk. 1, om at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Disse egenskaber efterspørges også af enhver FADL-vagt, der ved sin oprettelse som vagttager ved Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest har skrevet under på netop at ville udføre sit arbejde med samme omhu og samvittighedsfuldhed. 15

15 Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Aarhus afdelingen Odense afdelingen Nørre Allé 32 Hunderupvej Aarhus C 5230 Odense M Telefonnumre: Vagtbureauet Aarhus Vagtbureauet Odense Regnskabskontoret Direktør Michael Dahl Kirkegaard

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2015 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Side 1 af 6 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. VEJ nr 15005 af 06/02/1998 (Gældende) LBK Nr. 759 af 14/11/1990 LBK Nr. 272 af 19/04/2001 Vejledning om medicinadministration

Læs mere

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv.

Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. Sundhedsstyrelsen 6. februar 1998 Vejledning om medicinadministration og patienters selvadministration af medicin mv. (Til læger, sygehuse, plejehjem og lignende institutioner samt hjemmepleje) 1. INDLEDNING

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin

Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Klinik Medicin Sygeplejerskeuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Klinik Medicin Maj 2015 Indholdsfortegnelse 1. Syn på læring og overordnet tilrettelæggelse...

Læs mere

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016

Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 Temadag om revision af sygeplejerskeuddannelsen 2016 For kliniske vejledere OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus den 19. september i Svendborg den 22. september i Odense Udvalgte dele af

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Retningslinjer for sygeplejestuderendes medvirken ved medicinhåndtering Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Ansvarsfordeling i klinikken... 4 3.0 Delegering af medicingivning...

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Vejledninger / Instrukser

Vejledninger / Instrukser Vejledninger / Instrukser Dagens Mål At få viden om sundhedsstyrelsens vejledninger på medicinhåndteringsområdet for derigennem forstå egen rolle i medicinhåndtering i Kommunen. At kende og anvende Kommunes

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Retningslinjer for modulprøve 6

Retningslinjer for modulprøve 6 Retningslinjer for modulprøve 6 0,5ECTS Formål Den studerende demonstrerer opnået læringsudbytte inden for modul 6 og afprøves i ergoterapeutisk intervention. Mål Den studerende skal præsentere viden om

Læs mere

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy

Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Delegering af sygeplejerskeopgaver hvis ansvar? Maj 2014 Jurist og forfatter Anna Murphy Autorisation Autorisationslovens 54 Uddannelse som sygeplejerske giver autorisation Autorisation indebærer en beskyttet

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé.

NOTAT. Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter. Resumé. VIA University College Sygeplejerskestuderendes ansvar & kompetence i forhold til medicingivning og behandling med blodkomponenter Resumé Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Formål med prøven -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedsassistentuddannelsen BEK nr. 41 af 16/01/2014 Social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling

Social- og sundhedsassistentprofil. for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling Social- og sundhedsassistentprofil for social- og sundhedsassistenter ansat ved Thisted Kommunes Sundheds og ældreafdeling At bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme eller

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Sundhedsfaglig virksomhed Opgaver der er forbeholdt læger, kan med få undtagelser delegeres til andre personer.

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 2. periode Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Sengeafdelinger 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke som områder

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL

DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED. Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL DELEGATION AF FORBEHOLDT SUNDHEDSFAGLIG VIRKSOMHED Karen Marie Myrndorff Chefkonsulent KL Agenda Sundhedsfaglig virksomhed Hvad er en sundhedsindsats? Delegering af indsatser efter Sundhedsloven Krav til

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester

Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Ilisimatusarfik Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Lektionskatalog Klinisk undervisning Kliniske undervisningsdage i praksis. Punktpraktik 1. semester Hold 2012 1 Hensigten med de kliniske undervisningsdage

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER

SYGEPLEJESTUDERENDES ANSVAR & KOMPETENCE I FORHOLD TIL MEDICINGIVNING OG BEHANDLING MED BLODKOMPONENTER Instruksen vedrører sygeplejestuderende ved VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers under uddannelse efter Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Afdelingens mål for oplæringsperioden:

Afdelingens mål for oplæringsperioden: Afdelingens mål for oplæringsperioden: Målene for din oplæringsperiode er formuleret som henholdsvis mål for en samlet oplæringsperiode og delmål for de 4 delmål, som vi anbefaler dig at arbejde med. Rækkefølgen

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE

VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE VEDR: EMBEDSLÆGEINSTITUTIONENS TILSYN MED BOENHEDER FOR PSYKISK SYGE Embedslægeinstitutionen har siden 1. juli 2002 ført tilsyn med de sundhedsmæssige forhold på boenhederne i handicap- og psykiatriområdet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering

Samsø Kommune. Instruks for delegation og videredelegering Samsø Kommune Instruks for delegation og Sundhedsfaglige instrukser for autoriserede sundhedspersoner, ledere og medarbejdere i hjemmesygeplejen, hjemmeplejen og på plejehjem i Samsø Kommune. Formål At

Læs mere

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point

I. Forebyggelse. Instrukser. Her kan der samlet scores mellem 0 6 point I. Forebyggelse Her kan der samlet scores mellem 0 6 Tilbuddet skal overholde: 2012: 2013: 1. Socialforvaltningens 3 principper er implementeret 2 1 2. En lokal rygepolitik er formuleret 2 1 3. Der er

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog

LÆRINGSAFTALEN. Underviserhåndbog LÆRINGSAFTALEN Vejledning til Læringsaftalen Elevernes hæfter Idé-katalog i forhold til emner/kompetencemål 1 Projekt Læringsaftalen Vejledning til arbejdet med Læringsaftalen Formål At der arbejdes systematisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Fredensborg Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-32/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-32/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden s tilsyn med plejehjem i Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen

Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012. Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Sundhedsjura i kommunerne 7. marts 2012 Anne Mette Dons, overlæge, chef for Tilsyn og Patientsikkerhed Sundhedsstyrelsen Kommunale ydelser Den sociale vinkel: Ifølge hviken lovgivning er ydelsen givet?

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen

Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Serviceassistentuddannelsen Prøvevejledning for grundforløbsprøven, rettet mod Rengøringsteknikker og Grundforløbets 2. del Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den praksis som eleverne

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune.

Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune. Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Titel: Instruks for sygeplejefaglige optegnelser, inklusiv plan for plejen og behandling Gældende for: Ansvarlig:

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård

Tilsynsrapport 2009 Ørbygård J. nr.:4-17-214/4 P nr.: 1003271490 Tilsynsrapport 2009 Ørbygård Adresse: Medelbyvej 6, 2610 Rødovre Kommune: Rødovre Leder: Hanne Henriquis Dato for tilsynet: 28.januar 2009 Telefon: 36 37 08 80 E-post:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område

Kliniske studier Modul 2. Kirurgisk område Kliniske studier Modul 2 2. periode Kirurgisk område Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Ambulatorier 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer: Læringsstiuationerne skal ses som inspiration, og ikke

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i. Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med boenheder i 19. januar 2015 Sagsnr. 5-2910-5/1 Helsingør Kommune 2014 Tilsynene i Helsingør Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt otte tilsynsbesøg på følgende botilbud

Læs mere

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2.

Mål. Se fagmålene for det enkelte områdefag på side 2. Områdefagsprøve. Formål Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne områdefag. Bekendtgørelse nr. 863 af 16/08/2012

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune.

Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. Årsrapport 2006 Embedslægeinstitutionens tilsynsbesøg på bostederne i Frederiksberg Kommune. I år 2006 indgik Frederiksberg kommune og Embedslægeinstitutionen kontrakt om at føre tilsyn på bostederne for

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken

Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken J. nr.: 1-17-60/4 P nr.: 1003371723 Tilsynsrapport 2009 Kløvermarken Adresse: Solsikkevej 43, Koldby, 7752 Snedsted Kommune: Thisted Leder: Områdeleder/sygeplejerske Winnie Halkjær Dato for tilsynet: 27.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-242/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Fredensborg Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74

Læs mere

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion

Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Kvalitetsstandard Plejeboliger Greve Kommune Borgerversion Hvad er en plejebolig? Plejeboliger er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding. Plejeboliger er indrettet,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014

Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers. Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Karen Marie Dencker Oversygeplejerske Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers Medlemsmøde Dansk Sygeplejeråd Maj 2014 Jura og etik Læring via konkrete klagesager Samtykke fra patienter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 5. semester Bachelor i sygepleje Hold 2014 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Obligatorisk fremmøde... 5 Interne

Læs mere