ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORGANISATIONS- BESKRIVELSE"

Transkript

1 ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

2 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen. Temaudvalgene binder aktivitetskoncepter inden for forskellige temaområder sammen. Temaudvalgene skal bidrage til læring og udveksling på tværs af temaområdet samt udvikling af nye aktiviteter. Styregrupperne har til formål at støtte, organisere og strategisk lede aktivitetsområdet, herunder udvikling, retningslinjer, kompetenceudvikling og rekruttering. Aktivitetsgrupper laver konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge - eksempelvis en lektiecafé, en ferielejr, et mentorprojekt og så videre. De lokale udviklingsråd faciliterer, støtter og etablerer konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i udviklingsrådets geografiske område. Lokale udviklingsråd hed tidligere lokalgrupper i URK. et med organisationens Advisory Board at levere strategiske indspil, faglige vinkler og organisatorisk kritik til landsstyrelsen og sekretariatsledelsen. Dette Advisory Board har pt. syv medlemmer. Læs mere på vores hjemmeside. Sekretariatet leverer professionelle rammer og støtte til det frivillige arbejde i URK. DE BESLUTTENDE NIVEAUER DE FACILITERENDE NIVEAUER Landsstyrelsen Advisory Board Styregrupper Temaudvalg Aktivitetsgrupper Lokale udviklingsråd Sekretariat Sekretariat

3 Roller og relationer i Ungdommens Røde Kors 2 Kære læser! Vi håber, at denne folder hjælper dig med at forstå opbygningen af Ungdommens Røde Kors. Herunder skitserer vi kort organisationens struktur: Kernen i Ungdommens Røde Kors er et voksende antal konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i hele landet. I hvert geografisk område er der et lokalt udviklingsråd, som skal støtte frivillige og aktiviteter lokalt og etablere nye aktiviteter efter behov. For hver aktivitetstype er der en styregruppe, der fungerer som en slags bestyrelse for aktivitetsområdet, herunder organisering og udvikling. For hvert tematisk område er der et temaudvalg, der har til formål at fremme vidensdeling på tværs af aktiviteter på området og udvikle helt nye aktivitetskoncepter. Landsmødet er den øverste myndighed i Ungdommens Røde Kors. På landsmødet vedtages de overordnede visioner og strategier for organisationen. Landsmødet vælger desuden en landsstyrelse, der leder organisationen i løbet af året. Hvert af disse frivillige niveauer er understøttet på specifikke områder af organisationens sekretariat i forhold til blandt andet organisering, rekruttering, økonomistyring, fundraising, kommunikation, kvalitet og kompetenceudvikling. Sekretariatet bidrager ligeledes aktivt til udvikling af organisationen. Folderen indeholder et detaljeret afsnit om hver af de forskellige dele af organisationen, herunder ansvarsområder, økonomi, organisering og relationer. Hvert afsnit kan som udgangspunkt læses separat. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til folderen og organisationsbeskrivelsen, må du endelig kontakte sekretariatet eller landsstyrelsen. God læselyst!

4 3 Aktivitetsgruppe Aktivitetsgruppens formål er at gennemføre konkrete aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge. Aktivitetsgruppen har ansvar for: At lede og drive aktiviteten på daglig basis i overensstemmelse med retningslinjerne for aktivitetsområdet. At rekruttere frivillige til aktiviteten. At finde brugere til aktiviteten i samarbejde med lokale partnere. At opfordre aktivitetens frivillige til at deltage i lokale og nationale arrangementer i URK. At frivillige respekterer samværspolitikken og frivilligpolitikken, at der indsendes børneattester for samtlige frivillige på aktiviteten og at kontaktoplysninger på aktivitetens frivillige er opdaterede. Aktivitetslederen er ansvarlig for, at aktiviteten har et godkendt budget, jf. organisationens økonomimanual (urk.dk/hvemer-vi/vaerktoejskassen/). En aktivitet med udgifter over kroner skal udarbejde et budget, der godkendes af styregruppen støttet af sekretariatet. Aktivitetsgruppen må med sekretariatets godkendelse i så fald fundraise midler til aktiviteten. For en aktivitet med udgifter under kroner har styregruppen sammen med sekretariatet ansvar for udarbejdelse af et rammebudget. Hvis en aktivitetsgruppe har behov for flere midler end dette rammebudget, skal aktivitetsgruppen udarbejde et separat budget til styregruppens godkendelse. Relation til styregruppen Hver aktivitetsgruppe refererer til en styregruppe, der blandt andet udarbejder retningslinjer og handlingsplaner for hele aktivitetsområdet. Aktivitetsgruppen skal respektere og implementere styregruppens beslutninger. Aktivitetsgruppen deltager i fælles initiativer og demokratiske processer på aktivitetsområdet, herunder i valg til styregruppen. Aktiviteten kan bruge styregruppen til at få støtte og vejledning til at gennemføre aktiviteten, herunder om aktivitetens målgruppe, rekruttering af frivillige og brugere, kompetenceudvikling af frivillige, intern organisering samt vidensdeling. Relation til det lokale udviklingsråd Aktivitetsgruppen kan bruge det lokale udviklingsråd til at få støtte og vejledning til at skaffe frivillige, brugere, lokaler og lokale kontakter. Aktivitetsgruppen forventes at deltage i lokale arrangementer i URK, herunder informationsmøder, årsmøder og sociale arrangementer. Aktivitetslederen skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig aktivitetsleder i URK. Aktivitetsgruppen kan modtage rådgivning fra sekretariatet om konkrete driftsspørgsmål, herunder økonomistyring og retningslinjer. Aktivitetslederen indsender børneattester på samtlige frivillige til sekretariatet, der underskriver og videresender attesterne til Rigspolitiet. Aktivitetsgruppen skal have en aktivitetsleder, som er ansvarlig for aktiviteten. Derudover er de frivillige på aktiviteten ansvarlige for at fordele og organisere opgaverne internt. Nye aktivitetsgrupper skal godkendes af styregruppen for aktivitetsområdet. Hvis styregruppen etablerer en ny aktivitetsgruppe, skal det relevante lokale udviklingsråd orienteres og, hvis muligt, involveres i processen. Hvis en aktivitet skal lukkes, skal det altid være begrundet med udgangspunkt i brugernes behov og ske med godkendelse fra styregruppen og med høring af det lokale udviklingsråd. Aktiviteter med et budget på over kroner kan kun lukkes efter godkendelse af landsstyrelsen.

5 Lokalt udviklingsråd 4 Det lokale udviklingsråds formål er at facilitere, støtte og etablere aktiviteter til gavn for udsatte børn og unge i udviklingsrådets geografiske område. Det lokale udviklingsråd har ansvar for... At kortlægge udsatte børn og unges behov i lokalområdet. At etablere aktivitetsgrupper i lokalområdet efter behov og efter godkendelse fra de relevante styregrupper. At lave sociale og faglige arrangementer for frivillige i lokalområdet. At lave lokale hvervekampagner. At promovere organisationen i lokalområdet. At skabe frugtbare og bæredygtige relationer til lokale samarbejdspartnere med fokus på brugernes behov. At efterleve URK s frivilligpolitik, vedtægter og standardvedtægter for lokale udviklingsråd. Det lokale udviklingsråd skal én gang om året på deres årsmøde behandle og godkende årsregnskabet for udviklingsrådet, jf. de gældende vedtægter. Det godkende årsregnskab skal fremsendes til sekretariatet. Det lokale udviklingsråd kan ansøge lokale puljer, fonde og andre kilder til at finansiere udviklingsrådets udgifter efter aftale med sekretariatet. Det lokale udviklingsråd skal overholde landsstyrelsens økonomiske beslutninger og retningslinjer for forbrugssatser, jf. organisationens økonomimanual (urk.dk/hvem-er-vi/vaerktoejskassen/). Relation til aktivitetsgrupper Det lokale udviklingsråd skal løbende holde sig orienteret om de lokale aktivitetsgruppers behov og forventninger via kontakt til de lokale aktivitetsledere. Det lokale udviklingsråd skal støtte aktiviteterne i blandt andet at skaffe frivillige, brugere og lokaler. Aktivitetsgrupper uden en styregruppe refererer direkte til det lokale udviklingsråd. Relation til styregrupperne Det lokale udviklingsråd skal samarbejde med de relevante styregrupper om at etablere nye aktivitetsgrupper med fokus på brugernes behov. Det lokale udviklingsråd skal så vidt muligt bidrage til nationale kampagner i samarbejde med landsstyrelsen. Det lokale udviklingsråd forventes at deltage i nationale arrangementer i URK, herunder ledelsesmøder og landsmøde. Formanden for udviklingsrådet skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig leder i URK. Det lokale udviklingsråd modtager løbende støtte og rådgivning fra sekretariatet om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering og organisering. Det lokale udviklingsråd vælges på det lokale årsmøde i henhold til vedtægterne. Alle medlemmer, der er registreret i det geografiske område, kan stemme og stille op til tillidsposter på årsmødet. Formanden for det lokale udviklingsråd er ansvarlig for møder og aktiviteter i udviklingsrådet, herunder årsmødet. Formanden repræsenterer det lokale udviklingsråd i dialog med lokale partnere. Etablering og lukning af et lokalt udviklingsråd sker i henhold til de gældende vedtægter, herunder med godkendelse fra landsstyrelsen.

6 5 Styregruppe Styregruppens formål er at støtte, organisere og strategisk lede aktivitetsområdet. Styregruppen har ansvar for: At der sker udvikling og vækst på aktivitetsområdet til gavn for brugerne og i samarbejde med aktivitetslederne og de øvrige frivillige på området. At der er udarbejdet en aktivitetsbeskrivelse, der rummer målgruppe, formål, forandringsteori, intern organisering og relevante retningslinjer for aktivitetsområdet. At der er udarbejdet en årlig handlingsplan med udgangspunkt i URK s strategi. At støtte aktivitetsledere og frivillige med relevant og løbende kompetenceudvikling. At støtte aktivitetsgrupperne i rekruttering af frivillige og brugere til aktivitetsområdet. At bidrage til promovering af området i offentligheden. Styregruppen har ansvar for udarbejdelse af et budgetudkast for aktivitetsområdet med støtte fra sekretariatet. Budgettet skal behandles og godkendes af landsstyrelsen. Styregruppen skal overholde landsstyrelsens økonomiske beslutninger og retningslinjer for forbrugssatser, jf. organisationens økonomimanual (urk.dk/hvem-er-vi/vaerktoejskassen/). Styregruppen har skal løbende bidrage til de strategiske prioriteter i sekretariatets fundraising til aktivitetsområdet. Relation til aktivitetsgrupperne Styregruppen skal støtte, rådgive og lede aktivitetsgrupperne i implementeringen af aktiviteterne via blandt andet retningslinjer, konceptudvikling, uddannelse af frivillige og vidensdeling på tværs. Relation til de lokale udviklingsråd Styregruppen skal samarbejde med de lokale udviklingsråd om etablering af nye aktiviteter med fokus på brugernes behov. Styregruppen skal orientere og, hvis muligt, involvere det lokale udviklingsråd i etableringen af nye aktiviteter. Styregruppen skal godkende de lokale udviklingsråds etablering af nye lokale aktivitetsgrupper inden for aktivitetsområdet. Relation til temaudvalget Styregruppen kan bruge temaudvalget til at drøfte udvikling og udfordringer på aktivitetsområdet. Styregruppen deltager som udgangspunkt i tværgående arrangementer for temaområdet på invitation fra temaudvalget. Styregruppen fremsender aktivitetsbeskrivelse og årlige handlingsplaner for aktivitetsområdet til landsstyrelsens godkendelse. Styregruppen deltager som udgangspunkt i nationale arrangementer i URK, herunder ledelsesmøder og landsmøde. Styregruppens formand skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig leder i URK. Styregruppen modtager løbende støtte, sparring og rådgivning fra sekretariatet om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering, organisering, faglig udvikling, evaluering, konceptbeskrivelser og handlingsplaner. Sekretariatsbistanden til styregruppen er beskrevet i en aftale mellem sekretariatet og den enkelte styregruppe, der er godkendt af sekretariatschefen. Hvis der i en periode ikke er aktive medlemmer af styregruppen, overtager sekretariatet midlertidigt styregruppens ansvar og funktioner i lyset af handlingsplanen og bevillinger til området. Styregruppen skal på valg én gang om året. Alle aktivitetsgrupper skal have mulighed for at deltage i valgprocessen. Alle styregrupper skal have en formand eller et formandskab. Aktivitetsbeskrivelsen for aktivitetsområdet skal rumme en beskrivelse af styregruppens struktur, valgprocedure og involvering af de frivillige på aktivitetsområdet. Der skal som udgangspunkt etableres en styregruppe, når der er ensartede aktiviteter flere steder i landet og/eller der vurderes at være behov for at sprede aktiviteten. Etablering af styregrupper godkendes af landsstyrelsen. En styregruppe kan kun lukkes med godkendelse af landsstyrelsen.

7 Temaudvalg 6 Temaudvalgets formål er at udvikle det tematiske område, så URK løbende kan adressere nye behov og målgrupper blandt udsatte børn og unge. Temaudvalget har ansvar for: At udvikle konkrete forslag til nye aktivitetskoncepter inden for temaområdet til landsstyrelsens godkendelse. At lave arrangementer for at fremme og facili- tere vidensdeling på tværs af temaområdets styregrupper. At holde sig orienteret om samfundsudviklingen og nye behov på området. At der er udarbejdet en årlig handlingsplan for udviklingen af temaområdet til landsstyrelsens godkendelse. Temaudvalget skal udarbejde et budget med udgangspunkt i handlingsplanen til til landsstyrelsens godkendelse. Temaudvalget skal overholde landsstyrelsens økonomiske beslutninger og retningslinjer for forbrugssatser, jf. organisationens økonomimanual (urk.dk/hvem-er-vi/vaerktoejskassen/). Relation til styregrupperne Temaudvalget har ikke besluttende kompetence over for styregrupperne, men kan løbende støtte styregrupperne i udvikling af aktivitetsområderne, herunder via vidensdeling på tværs. Temaudvalget kan udvikle og indstille konkrete forslag til nye aktivitetskoncepter inden for temaområdet til landsstyrelsens godkendelse. Det er vigtigt, at temaudvalgene involverer landsstyrelsen og sekretariatet tidligt i udviklingsprocessen. Landsstyrelsen og sekretariatet kan ligeledes anmode temaudvalget om at arbejde videre med konkrete konceptforslag. Temaudvalgets formand skal forstå og respektere organisationens frivillige lederpolitik, der beskriver krav, forventninger og muligheder som frivillig leder i URK. Temaudvalget modtager støtte og rådgivning til udarbejdelse af årlige handlingsplaner, konkrete projektudviklingsprocesser og evt. indstillinger om nye aktivitetskoncepter fra sekretariatet. Et temaudvalg består af én formand og mellem to og syv menige medlemmer. Formanden bliver valgt af landsstyrelsen efter åben proces og ansøgning for en toårig periode. De menige udvalgsmedlemmer bliver valgt efter ansøgning til udvalgsformanden og godkendelse af landsstyrelsen. De menige medlemmer kan maksimalt sidde i udvalget i to år, hvorefter de skal indstilles igen. Det er ambitionen, at relevante eksterne ressourcepersoner bliver medlemmer af temaudvalgene. Et temaudvalg kan kun etableres med godkendelse af landsstyrelsen. Landsstyrelsen skal ligeledes godkende lukningen af et tema- udvalg.

8 7 Landsstyrelse Landsstyrelsens formål er at lede organisationen mellem landsmøderne og udvikle og implementere URK s fremtidsdrøm og strategier. Landsstyrelsen har ansvar for: At udvikle URK i overensstemmelse med landsmødets beslutninger og organisationens vedtægter. At udvikle politiske, strategiske og økonomiske prioriteringer og strategier for hele organisationen. At udarbejde etårige handlingsplaner for landsstyrelsens arbejde på baggrund af organisationens flerårige strategi. At godkende etableringen af nye styregrupper, temaudvalg og lokale udviklingsråd. At arrangere og gennemføre landsmødet. At sikre konfliktløsning og konflikthåndtering internt i organisationen. At sikre frugtbare og relevante samarbejder med andre organisationer, myndigheder og den øvrige Røde Kors-bevægelse samt at engagere URK i politisk fortalerarbejde på baggrund af organisationens holdningsprogram. At ansætte sekretariatschefen og i samarbejde med denne skabe rammerne for den bistand, som sekretariatet yder til de frivillige. At være garant for, at organisationen overholder vedtægter, love og principper for Røde Kors-bevægelsen. At fremme kommunikation, samarbejde og positiv involvering på tværs af URK. Landsstyrelsen skal vedtage et budget for hele organisationen med undtagelse af de lokale udviklingsråd på indstilling fra sekretariatet. Dette sker med udgangspunkt i de udkast, der udarbejdes af sekretariat, styregrupper og temaudvalg. Landsstyrelsen skal behandle et årsregnskab for hele organisationen på indstilling fra sekretariatet og skabe positive arbejdsbetingelser for de interne revisorer. Landsstyrelsen skal sørge for, at der er en forsvarlig sammenhæng mellem udgifter og indtægter, herunder hvorvidt niveauet for egenkapitalen er passende. Landsstyrelsen skal som udgangspunkt godkende alle fonds- og puljeansøgninger over kroner. Relation til de lokale udviklingsråd Landsstyrelsen har ansvar for at skabe positive organisatoriske rammer for udviklingen af de lokale udviklingsråd. Landsstyrelsen skal via sekretariatet sørge for, at de lokale udviklingsråd handler i overensstemmelse med organisationens vedtægter, standardvedtægter for lokale udviklingsråd samt andre relevante principper og retningslinjer. Landsstyrelsen skal godkende etableringen af lokale udviklingsråd. Relation til styregrupperne Landsstyrelsen skal godkende styregruppernes aktivitetsbeskrivelser, handlingsplaner og budgetter. Landsstyrelsen skal godkende etableringen og lukningen af styregrupper. Relation til temaudvalgene Landsstyrelsen skal godkende temaudvalgenes handlingsplaner og budgetter. Landsstyrelsen skal godkende etableringen og lukningen af temaudvalg. Landsstyrelsen har i samarbejde med sekretariatschefen ansvar for at sikre sekretariatet optimale arbejdsvilkår og skabe rammerne for den bistand, som sekretariatet yder til organisationens frivillige. Der er en klar adskillelse mellem den politiske ledelse i landsstyrelsen og den administrative ledelse af sekretariatet. Landsstyrelsen blander sig ikke i administrative og personalepolitiske spørgsmål, der alene er sekretariatschefens ansvar. Sekretariatet udvikler og implementerer nye initiativer, beslutningsforslag, budget og ansøgninger til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatschefen har sammen med landsformanden ansvar for at forberede landsstyrelsens møder. Landsstyrelsen består af 10 medlemmer, herunder en landsformand, to næstformænd og en landskasserer, som vælges på landsmødet i henhold til de gældende vedtægter. Landsstyrelsen vedtager en forretningsorden, der styrer landsstyrelsens arbejde og interne organisering.

9 Sekretariat 8 Sekretariatets formål er at levere professionelle rammer og støtte til det frivillige arbejde i URK. Sekretariatet har ansvar for økonomistyring, fundraising og administration på de enkelte aktiviteter og på tværs af organisationen. Desuden har sekretariatet ansvar for at levere service, rådgivning og vejledning til organisationens aktiviteter og forskellige frivilligniveauer om blandt andet: Brugerbehov Kompetenceudvikling Rekruttering Evaluering Formidling og kommunikation Eksterne partnere og relationer Sekretariatet udarbejder et budgetforslag for hele organisationen til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatet har ansvar for løbende registrering af evt. budgetjusteringer. Sekretariatet udarbejder store tværgående fonds- og puljeansøgninger til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatschefen disponerer over budgetposter til sekretariatet. Sekretariatet udarbejder et årsregnskab til landsstyrelsens behandling i samarbejde med landskassereren. Relation til de lokale udviklingsråd Sekretariatet yder løbende støtte og rådgivning til de lokale udviklingsråd om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering og organisering. Relation til styregrupperne Sekretariatet yder løbende støtte, sparring og rådgivning til styregrupperne om blandt andet økonomistyring, fundraising, rekruttering, organisering, faglig udvikling og handlingsplaner. Der udarbejdes specifikke aftaler om sekretariatsbistanden til de enkelte styregrupper. Hvis der i en periode ikke er aktive medlemmer af en styregruppe, overtager sekretariatet midlertidigt styregruppens ansvar og funktioner i lyset af handlingsplanen og bevillinger til området indtil styregruppen er (gen)etableret. Relation til temaudvalgene Sekretariatet yder støtte og rådgivning til temaudvalgene om udarbejdelse af etårige handlingsplaner og evt. indstillinger om nye aktivitetskoncepter. Landsstyrelsen ansætter og leder sekretariatschefen. Der er en skarp adskillelse mellem landsstyrelsens politiske ledelse og sekretariatschefens administrative ledelse af organisationen. Sekretariatet udvikler og implementerer nye initiativer, beslutningsforslag, budget og ansøgninger til landsstyrelsens godkendelse. Sekretariatschefen har sammen med landsformanden ansvar for at forberede landsstyrelsens møder. Sekretariatschefen beslutter alene den interne organisering af sekretariatet inden for de politiske og strategiske rammer, der er udstukket af landsstyrelsen. Udvidelser af sekretariatets ressourcer vedtages af landsstyrelsen i forbindelse med budgetgodkendelsen eller separate indstillinger.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors.

Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under Ungdommens Røde Kors. snlsdf@gmail.com From:snlsdf@gmail.com To:Hanne Bylov Subject:Ansøgning om støtte Hej Hanne. Som lovet d.d. pr. telefon fremsender jeg hermed vores ansøgning om støtte til Vinterferielejren 2015 under.

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for URK s landsstyrelse

Forretningsorden for URK s landsstyrelse Forretningsorden for URK s landsstyrelse 2011-2012 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen er på

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

GUIDE TIL STYREGRUPPER

GUIDE TIL STYREGRUPPER GUIDE TIL STYREGRUPPER Indholdfortegnelse Indledning............................... 4 Ungdommens Røde Kors organisering............... 5 Aktivitetsgrupper........................... 5 Lokale udviklingsråd

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur

Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur Handlingsplan 2014 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Landsstyrelsens prioriteter i 2014 Udvikling: A) Intern kvalitet 1. Social innovation 2. Brugeren i fokus 3. Organisationsstruktur B) Ekstern

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis

INDHOLD. Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis NATIONAL STRATEGI 2012-2015 INDHOLD 1 2 3 6 Strategiske ambitioner Vores metode Strategiske udviklingsprioriteter Anvendelse af strategien i praksis 1 STRATEGISKE AMBITIONER Ungdommens Røde Kors fremtidsdrøm

Læs mere

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors

Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Læringsstrategi for frivillige i Ungdommens Røde Kors Side 1 af 10 1. Indledning Udviklingen af læringsstrategien sker som led i arbejdet med at implementere Strategi 2015, hvor fællesnævneren er at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors

VEDTÆGTER. for Ungdommens Røde Kors VEDTÆGTER for Ungdommens Røde Kors 1 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde Kors er landsforeningen

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi

Arbejdsgrundlag for BAR U&F. Mission - Vision - Værdier - Strategi Arbejdsgrundlag for BAR U&F Mission - Vision - Værdier - Strategi Mission Gennem samarbejde medvirker BAR U&F (Branchearbejdsmiljøråd Undervisning & Forskning) til at skabe trivsel og gode arbejdspladser

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

REFERAT AF LS-MØDE D. 11. MAJ 2014

REFERAT AF LS-MØDE D. 11. MAJ 2014 REFERAT AF LS-MØDE D. 11. MAJ 2014 Deltagere: Amalie, Mathias, Simon, Ilija, Morten, Henriette og Vibeke Sekretariatet: Anders, Jacob og Thea Afbud: Mieke, Christian og Cecilie Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning...

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR CHARTER FOR FORMANDSKABET KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 72 04 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 FORMANDSKABETS OVERORDNEDE FUNKTION... 3 3 SAMMENSÆTNING OG DIREKTIONENS DELTAGELSE... 4 4 BESLUTNINGSDYGTIGHED

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn, hjemsted, status og mål 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens

Læs mere

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING

INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING ÅRSREGNSKAB 2011 1 INDHOLD LEDELSESPÅTEGNING Vi er primært lektiehjælpere, men vi vil også gerne være nogle voksne, som børnene føler, de kan komme og snakke med. De kommer hos os, fordi vi tilbyder nogle

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforening i Lyngby Standardvedtægt for Mødrehjælpens lokalforeninger Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune.

MASTERPLAN proces for etablering af et nyt kommunalt museum Langeland Kommune. , version 1.0 - august 2014 MASTERPLAN proces for etablering et nyt kommunalt museum. Aktivitet Opgave Startdato Slutdato Kommentar: Hvem gør det? 1.0 Fastsættelse dato for ophør den nuværende samdriftstale

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde.

Notat. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde. 2. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed Bevillingssamarbejde Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om at

Læs mere

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog.

Styring af anlægsprojekter. Tillæg til projekthåndbog. Styring af anlægsprojekter Tillæg til projekthåndbog. Styringsvejledning til anlægsinvesteringen Indholdsfortegnelse Indledning -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014

REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 REFERAT FRA LS-MØDE D. 16. MARTS 2014 Deltagere: Amalie, Simon, Mathias, Vibeke, Morten, Ilija, Henriette og Cecilie Afbud: Mieke og Christian Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt Pkt.

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud

Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Stillingsbeskrivelse af leder for Handicap og Botilbud Frederikssund Kommune tilbyder spændende lederstilling inden for Handicap og Botilbud Indledning Frederikssund Kommune søger en ny engageret leder

Læs mere

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten

Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Cirkulære om aftale om Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten 2014 Cirkulære af 25. februar 2014 Modst.nr. 007-14 J.nr. 2013-1810-026 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer

Invitation til at søge om deltagelse i Regn & Byer Invitation til at søge om deltagelse i Vær med Lige nu kan kommuner og vandselskaber søge om 250.000 kr. til at styrke deres samarbejde. 1/9 Invitation til at søge om deltagelse i Realdania, Styrelsen

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter

Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Sund By Netværket Christina Krog crk@kl.dk tlf. 3370 3375 / 22909105 D. 4. marts 2013 Forslag om ændring af Sund By Netværkets vedtægter Indeværende forslag er snarere en opdatering af vedtægterne end

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens Hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet udføres til

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE

MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE MANUAL TIL ORGANISATORISKE FRIVILLIGE Velkommen til Bydelsmødre-indsatsen Kære organisatoriske frivillig, Velkommen til Bydelsmødre! I denne korte manual vil vi give dig nogle overordnede informationer

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

DFUNK Strategi

DFUNK Strategi DFUNK Strategi 2014-16 DFUNK strategi 2014-16 Med strategien 2014-16 ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne.

Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. God foreningsledelse i Djøf stiller os stærkere 1. Indledning Djøf præsenterer sig selv som den stærke partner og det stærke netværk for medlemmerne. Da Djøf er en medlemsejet organisation har medlemmerne

Læs mere

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro

Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 3: Vedtægter for styregruppe Områdefornyelsen Indre Nørrebro 1 Baggrund Med overførselssagen 2013 Fremgang i Fællesskab, som blev

Læs mere

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG.

STANDARDVEDTÆGT. For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. STANDARDVEDTÆGT For CENTERRÅD PÅ AKTIVITETSCENTRE INDEN FOR ÆLDREOMRÅDET ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN I AALBORG. Med det formål at sikre brugerindflydelse på aktivitetstilbudene i ældreområderne i Aalborg

Læs mere

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket.

Studenterindflydelse i professionshøjskolerne. - Anbefalinger fra MVU - netværket. Studenterindflydelse i professionshøjskolerne - Anbefalinger fra MVU - netværket. Indholdsfortegnelse Forord 1 Kommunikation og vidensdeling er vejen til udvikling 2 Studenterindflydelse i praksis 3 Studenterindflydelse

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland

Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Bliv en levende del af din lokalhistorie Titel: Frivilligpolitik ved Museum Vestsjælland Udgivet af: Museum Vestsjælland Udgave: 1. udgave, 1. oplag sep. 2014 Copyright:

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark

Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark Vedtægter for det nationale Sund By Netværk i Danmark 1 Navn Stk. 1. Netværkets navn er Sund By Netværket, og er et uafhængigt fagligt forum. 2 Formål Stk. 1. Målsætningen med Sund By Netværket i Danmark

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Baggrundsinformation

Baggrundsinformation Baggrundsinformation KOM STÆRKT FRA START Kompetence og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Kulturskolen Syddjurs. September 2014

Kulturskolen Syddjurs. September 2014 Kulturskolen Syddjurs September 2014 Indhold 1. Navn og status... 3 2. Formål... 3 3. Indhold... 3 4. Kulturskolens ledelse og daglige drift... 3 5. Bestyrelsens sammensætning... 4 6. Bestyrelsen opgaver

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE FRITIDSCENTER 1 JOB OG Ung i Aarhus SYD LÆS MERE PÅ HJEMMESIDEN TIL FRITIDSCENTER Er du en visionær og engageret leder? Har du lyst til at være med til at skabe et unikt ungdomsliv

Læs mere

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse

Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsorden ADHD-foreningens hovedbestyrelse Forretningsordenen udstikker regler for, hvordan Hovedbestyrelsen (i det følgende kaldet HB) skal udføre deres ledelsesarbejde så arbejdet lykkes til gavn

Læs mere

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Landsbestyrelsen 2015 Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

LANDSMØDE 2015 24.-25. OKTOBER

LANDSMØDE 2015 24.-25. OKTOBER 24.-25. OKTOBER INDHOLD 1 INTRODUKTION 3 1.1 Program for Landsmøde 2015 4 1.2 Praktiske oplysninger 7 1.3 Landsstyrelsens forslag til dagsorden 9 1.4 Forslag til forretningsorden for Landsmøde 2014 10

Læs mere

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark.

Djøfs mission er at optimere arbejdslivet for dem, der optimerer vilkårene for resten af Danmark. Opdateret 17. maj 2017 God foreningsledelse i Djøf tænk længere 1. Indledning Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede og kompetente mennesker har valgt at være medlemmer

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord

Kolding Kommune Analyse og Udvikling. Forord Kolding Kommune Fundraising strategi 2016 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising strategi skal bidrage til, at der skaffes ekstern finansiering til projekter og aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

REFERAT FRA LS-MØDET DEN 15. DECEMBER 2013

REFERAT FRA LS-MØDET DEN 15. DECEMBER 2013 REFERAT FRA LS-MØDET DEN 15. DECEMBER 2013 Søndag: 9.30 16.30 Sted: Sekretariatet, HCØ, stuen Deltagere: Amalie, Simon, Henriette, Cecilie, Mieke og Vibeke. Mathias deltog under behandlingen af pkt. 7

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen

Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Handicap- og psykiatrichefen Jobbeskrivelse Leder af driftsområdet Psykiatri Misbrug Udsatte Organisatorisk indplacering: Forvaltning: Reference til: Ledelse i forhold til: Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse Handicap-

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København

Bilag 1: Projektbeskrivelse Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Bilag 1: Projektbeskrivelse Projekttitel Oprettelse af forældrerollemodelkorps i København Tema Ansvarlig Sagsnummer Lokale rollemodelkorps Mette Gram og Lotte T. Larsen (Brug For Alle Unge) og Mahtab

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE

HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE HÅNDBOG FOR LOKALGRUPPER I ERHVERVSGUIDERNE 1 INDLEDNING Dette er en håndbog for lokalgrupper i Erhvervsguiderne. Du kan læse mere om initiativet på www.erhvervsguiderne.dk. Håndbogen indeholder råd og

Læs mere