Integration. Dansk og faglighed NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser målrettet tosprogede medarbejdere. Læs om dansk i AMU-regi, side 4 LOKALE TILBUD I UNDERVISNINGEN side 6 SPANSKE INMA ER FALDET FOR VORDINGBORG side 9

2 Dansk i andre rammer Efter en af de skønneste somre i Danmark i mands minde startede et nyt undervisningsår i august. Knap 100 kursister forlod os i juni med fuldførte statskontrollerede prøver, og stort set samme antal nye kursister er tilmeldt, således at kursistantallet igen ligger omkring 500. Ved dimissionsarrangementerne fik alle gode ønsker med om en lykkebringende tilværelse i Danmark fremover. På NSI undervises voksne udlændinge i dansk som andetsprog med henblik på Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, men sideløbende med denne primære aktivitet indgår NSI i en række undervisningsforløb på andre uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, hvor dansk lægges ind i andre rammer. I dette og kommende numre af vores blad vil vi fortælle om eksempler på sådanne kombinerede forløb - denne gang AMU-kurser for tosprogede medarbejdere indenfor for skellige brancher. Vores vejleder Connie Toft giver i artiklen Bliv bedre på dansk et indblik i forskellige AMUforløb, som NSI indgår i. NSI har i nogle år samarbejdet med Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter i Næstved, og for at styrke dette samarbejde har en arbejdsgruppe udfærdiget et nyt undervisningsmateriale med tilknyttede undervisningsopgaver til vores besøg på Rønnebæksholm. Initiativet introduceres kort i dette blad, og når forsøgsperioden med de nye undervisningsopgaver er til ende, vil Integration bringe en opfølgningsartikel. Kursister, pårørende, personale samt samarbejdspartnere ønskes god læselyst og et godt efterår! Lene Eriksen Forstander Også denne gang har vi kontaktet en række personer, som tidligere har været kursister på NSI, og fået dem til at fortælle om deres liv efter NSI. Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 5 DANSK PÅ GULVET Der er mange former for snavs, og dermed mange snavs-ord, når man arbejder med rengøring. På de kombinerede AMU-rengøringskurser målrettet tosprogede medarbejdere får deltagerne ny viden, som de kan bruge direkte i deres arbejde. 11 SET & HØRT Læs om aktiviteter, der har været både inden og uden for NSI som Herlufsholm Sommerskole, mindehøjtidelighed den 29. august, en guide til nye borgere og tur til Geocenter Møns Klint. 7 FRA FRANKRIG TIL VORDINGBORG Anthony og hans færøske kæreste har været vidt omkring. Nu er Anthony ved at uddanne sig til lærer og kæresten til pædagog. De håber, at de kan finde arbejde i Danmark, når de er færdige. 14 BESØG I GDANSK En af NSI s undervisere blev inviteret til Institut for Skandinavisk i Gdansk. En tur der bl.a. bød på et oplæg om sprogcentrene i Danmark og på et historisk tilbageblik. 8 LOKALE TILBUD I UNDERVISNINGEN Undervisningen i de lokale kultur- og fritidstilbud i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune ønskes systematiseret. Derfor har NSI påbegyndt udviklingen af en ny serie af undervisningsmaterialer. 15 HVOR BLEV DE AF? Sandra tog en stor beslutning, da hun valgte at flytte til Danmark. Nu arbejder hun i Næstved Kommune i et løntilskudsjob - og håber, det kan være med til at bane vejen for en jobmulighed. INTEGRATION 2013 nr. 2 3

4 Bliv bedre på dansk - AMU-kursus for tosprogede medarbejdere: Faglige kvalifikationer og bedre dansk på samme kursus Tekst og foto: Connie Toft, udviklingskoordinator på NSI Brancherettede AMU-kurser kombineret med danskundervisning giver mulighed for, at tosprogede, der har problemer med dansk, opnår samme faglige kvalifikationer som deltagere med gode danskkundskaber. Selvom det er vanskeligt at tilegne sig ny viden, når man har svært ved at forstå, tale, læse eller skrive dansk, så er der mulighed for at deltage i voksen- og efteruddannelse med tilfredsstillende fagligt udbytte. Med AMU s vifte af efteruddannelse er der mulighed for at tilrettelægge både korte og lange undervisningsforløb, hvor danskundervisning er integreret i det samlede forløb. På kurserne tages der højde for de sproglige udfordringer, som dukker op i undervisningen, uanset hvilket fagligt kursus det handler om, fx rengøring, IT, personlig udvikling, truckfører, vaskeri eller fødevarer. Flere muligheder for danskundervisning Danskundervisningen kan enten være fagunderstøttende dansk med udgangspunkt i de emner og materialer, der arbejdes med i den faglige del af Faglærer Anne Hebert underviser i Rengøringsmidler og overflader. forløbet, eller det kan være et mere generelt sprogkursus, hvor der arbejdes med danskfaglige discipliner som fx grammatik og udtale. Det betyder, at hvis deltagerne fx har behov for at udvikle deres danskkundskaber i forhold til kolleger eller for at kunne varetage bestemte jobfunktioner, er det muligt at koncentrere undervisningen om dette. Undervisning i kendt stof Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kendte problemstillinger fra deltagernes arbejdsplads, og der fokuseres på at overføre det lærte til arbejdssituationer på arbejdspladsen. Fagterminologi, emner og autentiske situationer inddrages i undervisningen, og der arbejdes med sproget gennem de materialer, fx manualer og beskrivelser, som deltagerne kender fra arbejdspladsen. Ved at arbejde med dansk i forhold til konkrete arbejdssituationer motiveres deltagerne til at lære mere dansk. Afklaring af danskkundskaber For at kunne tilrettelægge undervisningen bedst muligt gennemføres der en samtale med hver enkelt kursusdeltager før uddannelsesstart. Ved samtalen bliver det afklaret, hvilket danskniveau den enkelte deltager skal placeres på, for at sikre, at undervisningen modsvarer deltagerens sproglige kompetencer. Voksen- og efteruddannelse på AMU Uddannelserne henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser, og kan kombineres på følgende måde: Der er tre Dansk som andetsprog F/I-kurser (basis, alment og udvidet niveau) hver med en varighed på 40 dage/296 timer, og disse kan kombineres med rengøring, IT, truckfører, personlig udvikling, vaskeri, chauffør og fødevarer m.fl. De tre Dansk som andetsprog F/I-kurser, hver med en varighed på 40 dage/296 timer, kan også tages som rene danskkurser. Fagunderstøttende dansk har en maksimal varighed på 10 dage/74 timer og kan kombineres med rengøring, IT, truckfører, personlig udvikling, vaskeri, chauffør og fødevarer m.fl. 4 INTEGRATION 2013 nr. 2

5 Dansk nede på gulvet Tekst og foto: Cecilie Sandbjerg Selvom man er god til sit arbejde som fx rengøringsassistent, kan man som tosproget godt have problemer med det danske sprog. Og kender man ikke ord som balance, skulderhøjde og vægt, kan det være svært at få noget ud af undervisning i korrekte arbejdsstillinger. Netop fagudtryk er noget af det, man arbejder med på de kombinerede AMU-rengøringskurser målrettet tosprogede medarbejdere, hvor EUC Sjællands faglærere står for fagundervisningen og NSI s undervisere står for danskundervisningen. Overlap mellem det faglige og dansk Dorthe Hansen fra NSI sidder jævnligt med i Anne Heberts fagundervisning, hvor hun noterer de fagudtryk, der knytter sig til det rengøringsfaglige. Hun følger også med i, om deltagerne kan dansk nok til at få det fulde udbytte, når Anne demonstrerer og forklarer om løfteteknik og arbejdsstillinger, når man fx mopper. Da det er deltagernes tur til at afprøve teknikkerne to og to på gulvet, går Dorthe ind i undervisningen og er med til at forklare begreber som ret ryg, ottetalsmetode, skulderhøjde og vægtoverføring. Og samarbejdet mellem Anne og Dorthe gør, at deltagerne både kan mærke og forstå forskellen på en god og en dårlig arbejdsstilling. Snavs er ikke bare snavs I danskundervisningen tager Dorthe de fagudtryk op, som hun har noteret i Annes fagundervisning. Deltagerne kender måske forskellige ord for snavs, men de kan have brug for flere snavsord i en rengøringsmæssig sammenhæng som rust, kalk, klister og mudder >> Mål for Dansk F/I på AMU Dansk F/I, basis: Du kan give en let besked til din kollega - fx fortælle, at chefen er syg Du kender de almindelige ord, vi bruger, når vi taler om arbejde - fx løn, fridag, feriepenge, SKAT, a-kasse, ansættelsesbevis, fyret og ansat Du kan udfylde blanketter med personlige data, skrive korte opslag og Dansk F/I, alment niveau: Du kan kort forklare og begrunde dine meninger, planer og handlinger Du kan læse og forstå en simpel teknisk information - fx brugsanvisninger Du kan udforme arbejdsbeskrivelser, korte faglige referater og skrive beskeder vedrørende forespørgsler og problemer Dansk F/I, udvidet niveau: Du kan anvende mundtlig og skriftlig kommunikation om fagområdets begreber - fx materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser Du kan forklare og uddybe dit synspunkt på en problemstilling og argumentere for problemløsning Du kan udforme skriftlige arbejdsbeskrivelser, instruktioner, ansøgninger og mindre rapporter Fagunderstøttende Dansk F/I: Danskundervisningen tager udgangspunkt i faget - rengøring, IT, truckfører, personlig udvikling, vaskeri, chauffør og fødevarer m.fl. - og niveauet lægges, så det passer til deltagerne på holdet INTEGRATION 2013 nr. 2 5

6 for at kunne læse sig frem til, hvilket rengøringsmiddel de skal bruge til hvilken type snavs. Det næste er at kunne dosere rengøringsmidlerne korrekt, og til det skal de lære noget om ph-værdi. Dorthe en anden gruppe med at forstå spørgsmålene i de udleverede opgaver. Men det er ikke bare fagudtryk og rengøring det hele, fortæller Dorthe: - Jeg underviser selvfølgelig også i rene dansksproglige emner som grammatik og udtale. ph-værdi og overdosering Mens Anne underviser i ph-værdier på tavlen, noterer Dorthe fagudtryk og dansksproglige problemstillinger, som hun kan arbejde videre med i sin egen undervisning. Anne beder kursusdeltagerne om at arbejde sammen i små grupper, og opgaven lyder på at hente to spande med en liter vand i hver og dernæst hælde den rette dosis rengøringsmiddel i den ene spand og hælde på slump i den anden. - Hvis man ikke er sikker på dansk og ikke får læst ordentligt på rengøringsmidlerne, så overdoserer man meget nemt, og når de så måler ph-værdien i spandene her, kan de se forskellen, forklarer Anne. Ivrige deltagere Deltagerne kaster sig over opgaven med spand, vand og rengøringsmiddel, og mens Anne svarer på en af gruppernes spørgsmål om ph-værdier, hjælper Afslutning på det seneste rengøringskursus, fra venstre: Anne Hebert, EUC Sjælland, Lone Højgaard Petersen, rengørings- og kantineleder i Faxe Kommune, Dorthe Hansen, NSI og Mónica de Las Mercedes, faglig medarbejder i 3f Midt & Østsjælland. Lone Højgaard Petersen: - Det har været super godt, at det har været det rengøringstekniske - at de har lært de tekniske ord, der hører til rengøringsbranchen - som det centrale, sammen med det almindelige sprog. I løbet af 2013 har EUC Sjælland og NSI afholdt en række kombinerede AMU-kurser målrettet tosprogede medarbejdere: Rengøringskurser for offentlige og privatansatte medarbejdere og kurser i IT og personlig udvikling for medarbejdere på Saint-Gobain Ecophon A/S. - Jeg kan skrive mere dansk nu, og det er dejligt. Først syntes jeg, at kurset var for langt, men nu hvor det snart er slut, synes jeg, at det er gået for hurtigt. Jeg har lært meget - før brugte jeg for meget rengøringsmiddel, men nu har jeg lært at dosere rigtigt. Bunlom Lindholm Coye (Thailand) rengøring 6 - Jeg har lært, hvordan jeg passer på kroppen, når jeg gør rent. I danskundervisningen har jeg fået hjælp til at få styr på ordene - ryg, knæ, albue, skulder. Jeg forstår mere, når jeg hører dansk, og jeg kan bedre tale om mit arbejde. Man får også gode venner på holdet, og jeg håber at komme på kursus igen. Yu Chun Knudsen (Kina) INTEGRATION 2013 nr. rengøring 2 - På arbejdet udvikler sproget sig ikke så meget, for dér gælder det bare om at forstå hinanden, så det er godt at tage et kursus, hvor der fx er fokus på grammatik. Jeg lærer mere dansk her, og det er meget vigtigt at være god til fagsprog, hvis man skal være god til sit job. Rizvan Sardalov Khamzatovich (Tjetjenien) IT og personlig udvikling - Faglæreren og dansklæreren ved begge, hvad den anden underviser i - de arbejder i samme retning, og det er meget fint. På kurset bliver vi undervist i grammatik, så vi bliver bedre til dansk, og det motiverer til at snakke mere med kollegerne. Mikhaiel Issa Somo (Irak) IT og personlig udvikling

7 Fra Bordeaux via Nordatlanten til Vordingborg - og Torvehallerne Anthony befinder sig som en fisk i vandet i det multinationale miljø på UCSJ. Tekst og foto: Joen Juel Jensen Anthony Darracq læser til lærer på University College Sjælland (UCSJ) og sælger byens bedste sandwich til lækkersultne københavnere. Den 27-årige franskmand bor i Vordingborg med sin færøske kæreste og deres søn på knap to år. Men før han flyttede til Danmark og begyndte på den internationale læreruddannelse for et år siden, har han været rundt omkring i verden. Han er født og opvokset i det sydvestlige Frankrig, og efter folkeskolen uddannede han sig som tjener og receptionist. Kom til dansk via færøsk Så tog Anthony til England, hvor han arbejdede på et hotel - først som kok og dernæst i receptionen. Han mødte en færøsk pige, som studerede sociologi. De blev kærester, og efter at hun var færdig med sit studium, flyttede de til Færøerne, derefter til Australien og til sidst til Frankrig, hvor deres søn blev født. Derfor kunne Anthony noget færøsk, før han begyndte at lære dansk. - Livet deroppe er ikke så forskelligt fra det i Danmark, siger Anthony. - Færingerne er venlige og imødekommende mennesker ligesom danskerne. Men man skal ikke have for meget imod regn, kulde og blæst, hvis man skal bo der. Og det stærkt smagende tørrede kød må jeg sige, at jeg havde det lidt svært med! Sønnen bliver tresproget Anthonys kæreste havde svært ved at finde arbejde som sociolog, så hun valgte at gå i gang med en ny uddannelse som pædagog i Danmark. Og Anthony fik lyst til at blive lærer. >> INTEGRATION nr. NR. 21 7

8 Da han på det tidspunkt ikke kunne noget dansk, blev det den internationale læreruddannelse på UCSJ i Vordingborg. Deres lille søn går nu i vuggestue, hvor han taler dansk, mens kommunikationen i hjemmet foregår på fransk og færøsk. - Så han bliver tresproget, smiler Anthony stolt. Elsker Danmark, men savner Bordeauxvin Anthony har fundet sig godt til rette i Danmark og er meget glad for uddannelsen og den danske måde at undervise på. Danskerne kan efter hans mening godt være lidt svære at komme ind på livet af. - Og folk kysser ikke hinanden så meget her. Men til gengæld vil de gøre alt for dig, når du først er blevet ven med dem, mener han. - Men jeg savner den franske vin, griner han. - I må regne med, at jeg er, ikke bare franskmand, men fra Bordeaux! Vi elsker vores vine og er stolte af dem, og mange af dem kan man ikke købe her. Træner sit danske i fransk butik Samtidig med starten på læreruddannelsen begyndte Anthony at gå til dansk på NSI s hold for de studerende på UCSJ. Derefter startede han på aftenhold i NSI s Vordingborg-afdeling. Og i foråret fandt han et arbejde, hvor han både kan øve sit danske og bruge sin uddannelse og erfaring indenfor restaurationsbranchen: Iført baskerhue og forklæde står han i den franske butik og café Ma poule i Københavns torvehaller og sælger fransk vin, øl, ost og pølser - og så den sandwich med rucola og konfiteret and, som af Politikens I byen er kåret til byens bedste sandwich. - Og så lærer jeg rigtig meget om ost, siger han ivrigt. Måske videre ud i verden Når Anthony er færdig med sin læreruddannelse om tre år, vil han allerhelst arbejde som fransklærer i Danmark. - Men hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi tage til et andet land, siger han. - Min kæreste er frisk på at prøve et nyt sted. Vi har jo allerede boet så mange steder, så hvorfor ikke. Jeg har hørt om mange steder, hvor det er let at få arbejde. Lokalområdet som undervisningsmateriale Tekst: Cecilie Sandbjerg Gennem nogen tid har det været et ønske på NSI at få systematiseret undervisningen i de kultur- og fritidstilbud, der findes i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune - tilbud, som både kursisterne og deres familier kan have glæde af. Baggrunden er, at NSI gennem en årrække har gjort brug af Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter i undervisningen. I Rønnebæksholms herregårdshave kan man med udgangspunkt i blomster og grøntsager tale om navne, farver, former, dyrkning og anvendelse, og på de skiftende udstillinger kan kursisterne opleve spændende kunst og bl.a. tale om farver, linjer, former og stemninger. I Vordingborg har afdelingen et fast samarbejde med biblioteket om et halvårligt besøg, således at alle nye kursister bliver introduceret til muligheder for lån og brug af pc samt avislæsesalen. Materialet om Rønnebæksholm er målrettet kursister, der har bestået det første modul på Danskuddannelse 2 og 3. 8 INTEGRATION 2013 nr. 2

9 De to nævnte aktiviteter er en del af den undervisning i kultur- og fritidstilbud, der finder sted på NSI - og for at systematisere undervisningen blev der i foråret igangsat udvikling af et nyt undervisningsmateriale med tilhørende opgaver om Rønnebæksholm. De næste undervisningsmaterialer med tilhørende opgaver får titler som Geocenter og Møns Klint, Borgcentret i Vordingborg, Næstved Museum, Geomuseum Faxe og Kend din by - om tilbud i henholdsvis Faxe, Næstved og Vordingborg by. Opgaverne til Rønnebæksholm-materialet svarer til de modultestopgaver, som kursisterne skal bestå for at flytte fra modul 2 til 3 på Danskuddannelse 2 og 3. Her skal man selv undersøge tingene Tekst: Joen Juel Jensen Foto: Cecilie Sandbjerg Spanske Inmaculada Morales Rodriguez, kaldet Inma, er vild med Danmark - men vejret, sproget og spisetiderne var svære at vænne sig til. Hvis man færdes på University College Sjælland (UCSJ) i Vordingborg, er der en god chance for at støde på den 26-årige kvinde. Hun er nemlig både studerende og ansat i en 30 timers stilling som tutorkoordinator. Så hun tilbringer stort set al sin vågne tid på og omkring skolen. Kom til Danmark for at lære engelsk Inma læste til engelsklærer på universitetet i den sydspanske by Huelva, da hun for to år siden via et Erasmusstipendium fik mulighed for at studere et år i udlandet. - Jeg valgte Danmark, fordi jeg havde hørt, at folk taler godt engelsk, og fordi jeg ikke vidste noget om landet. Så jeg var faktisk nysgerrig, siger Inma. Inma blev glad for at bo og studere i Vordingborg, og hun kunne ikke se nogen fremtid i Spanien. - Jeg kunne gøre uddannelsen færdig, og så kunne jeg flytte hjem til mine forældre og gå arbejdsløs eller, hvis jeg var heldig, få et rengøringsjob, forklarer hun. Hun var så heldig at få et års stipendium mere og gik i gang med UCSJ s internationale læreruddannelse. Anderledes undervisning Studiet foregår på en helt anden måde end i Spanien, fortæller Inma. - Her skal man selv undersøge tingene, dér skal man bare lære, hvad der står i en bog. Og når man studerer et sprog, får man ingen øvelse i at tale, man lærer kun grammatik. Nu kan jeg kommunikere på engelsk, jeg laver stadig fejl, men folk kan forstå mig! I Huelva er der 100 mennesker i klassen, så man taler ikke sammen. Her kommer man tæt på lærerne - dér ville de ikke opdage, hvis man var væk i to uger! Også i praktik i danske skoler har Inma oplevet en stor forskel. - I Spanien føler man, at læreren er højt hævet over eleverne, siger hun. - Der er ikke så meget gruppearbejde, al kommunikation foregår mellem elev og lærer. Her taler børnene sammen, mens de arbejder! Genert over at tale dansk Også dansk tog Inma straks fat på. Uddannelsen foregår på engelsk, men >> INTEGRATION 2013 nr. 2 9

10 Som koordinator for tutorerne er Inma med til at hjælpe de nye studerende med at finde sig til rette. de studerende kan følge danskundervisning på NSI, som har et særligt hold for dem. - Jeg kæmper med det danske - det er rigtig, rigtig svært. Især udtalen, smiler Inma. - Og jeg er stadig lidt genert over at tale det. Men jeg forstår meget og læser ret godt. En lille stille by Ikke kun sproget var svært i begyndelsen. - Det var koldt, og det var en lille by, siger Inma. - I Spanien lever man meget mere på gaden. Her var der ikke nogen mennesker ude, da det blev efterår. Til gengæld er man tæt på naturen. Man går ti minutter, så er man i skoven. Nu elsker jeg at bo i Vordingborg! Jeg er aldrig alene her, for jeg har så mange venner. Flæskesteg er favoritten Inma indrømmer, at hun stadig foretrækker spansk mad frem for den danske. - Men jeg elsker mad, og jeg kan lide at prøve noget nyt. Men spisetiderne krævede lidt tilvænning. I Spanien spiser vi frokost kl. 14 og aftensmad kl. 22. Og et par danske specialiteter er hun faldet for. - Jeg elsker marinerede sild. Og flæskesteg med rødkål, siger hun med et saligt smil. - Rødkål kan man ikke få i Spanien. Jeg går tit i grillbaren og køber mig en flæskestegssandwich. Fremtiden Inma bliver færdig i Hendes plan er at arbejde som lærer i Danmark, og hun håber at kunne blive i Vordingborg. - Jeg vil ikke tilbage til Spanien, siger hun. - Jeg føler, at jeg udvikler mig så meget i Danmark; alt hvad jeg har lært, har jeg lært her. 10 INTEGRATION 2013 nr. 2

11 SET OG HØRT Information til nye borgere Som ny borger i Danmark har man ofte brug for en nem og overskuelig guide til de mest almindelige emner som fx NemID, SKAT, danskuddannelse, forsikringer og Borgerservice. Derfor har NSI udarbejdet et informationsmateriale målrettet nye borgere i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune. Find guiden på NSI s hjemmeside: Dansk på Herlufsholm Sommerskole Der deltog 34 unge fra hele verden på Herlufsholm Sommerskole. I de sidste to uger af juli afholdt Herlufsholm Skole sommerskole for udenlandsdanskeres børn. Næstved Sprog- og Integrationscenter stod for danskundervisningen af de unge, der fordelte sig på tre hold: begyndere, mellemtrin og fortsættere. Udover danskundervisningen var programmet spækket med fritidsaktiviteter som sport, sløjd, musik og tegning. 6 ugers danskuddannelse for a-kassemedlemmer Som nyledig har man ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Sprogcentret kan sammensætte et individuelt danskuddannelsestilbud, der passer til den enkeltes behov og ønsker om at blive bedre til dansk. >> INTEGRATION 2013 nr. 2 11

12 Vellykket tur til Geocentret og Møns Klint Vordingborg-afdelingen besøgte Geocentret og Møns Klint torsdag den 22. august. Her fik de et spændende indblik i, hvorfor klinten står som den gør i dag, og bagefter tog de turen ned på stranden, hvor man kan lede efter fossiler. Dimissioner Dimittender fra aftenholdene i Næstved. Ved prøveterminen maj/juni afsluttede knap 100 kursister deres danskuddannelse med enten Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 fra NSI. På stranden nød man udsigten og ledte efter fossiler. De unge i København Fredag den 21.juni tog ungeholdet på Københavner-tur. Første stop var Københavns Rådhus, hvor de tog turen op i Rådhustårnet. Dernæst gik de unge i Tivoli, hvor de fik prøvet forlystelserne. Gå-dig-glad i maj Traditionen tro afholdt NSI Gå-dig-glad dag i Næstved og Vordingborg. Turen i Vordingborg gik gennem Kirkeskoven og rundt om Oringe med et stop ved Oringe Gartneri og Plantage, der er en del af Vordingborg Sociale Virksomhed. Der blev holdt hvil i højt solskin på Oringepynten. Næste stop Tivoli! Tekst: Cecilie Sandbjerg Foto: Raj Kumar Adhikari, Lenette Tine Nielsen, Lene Ingil Johansen, Finn Watson og Cecilie Sandbjerg 12 INTEGRATION 2013 nr. 2

13 Foreningernes dag i Næstved Lørdag den 7. september var der Foreningernes dag i Rådmandshaven i Næstved. Mere end 65 foreninger i Næstved Kommune deltog på dagen, hvor man kunne finde inspiration til spændende fritidsaktiviteter. Integrationsrådets stand var velbesøgt. Dronningen besøger Vordingborg Inspiration på Rønnebæksholm Efter sommerferien afholdt NSI pædagogisk dag tirsdag den 6. august. En del af programmet var henlagt til Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter, hvor Nanna Bernhardt, der er undervisnings- og udviklingsansvarlig i skoletjenesten på Statens Museum for Kunst, holdt oplæg om Kunstmuseet som læringsrum. Kursisterne stod i forreste række, da Dronningen kørte fra havnen. Torsdag den 5. september lagde Dannebrog til i Vordingborgs Sydhavn. Op til det kongelige besøg blev der undervist i monarkiets rolle i det danske samfund med udgangspunkt i NSI s nyudviklede undervisningsmateriale om kongehuset. På selve dagen tog NSI s kursister og undervisere del i festlighederne i forbindelse med Dronningen og Prinsgemalens karettur fra Sydhavnen til den officielle velkomst på Det Gamle Rådhus. Nanna Bernhardts oplæg tog udgangspunkt i bogen: Dialogbaseret undervisning, som hun er medforfatter på. Mindehøjtidelighed på 70 års dag Hvert år den 29. august mindes årsdagen for angrebet i 1943 på Gardehusarkasernen. Højtideligheden finder sted ved mindestenen ved indkørslen til kasernen og ved de to mindeplader i den del af bygningen, hvor NSI har til huse. Mindehøjtidelighed hvor premierløjtnant P. A. Hansen-Nord faldt. INTEGRATION 2013 nr. 2 13

14 Besøg på Uniwersytet Gdański Næstved Sprog- og Integrationscenter har en række internationale kontakter i Sverige, Polen og Tyskland. Blandt dem er Institut for Skandinavisk på Gdansk Universitet, der i februar inviterede en af NSI s undervisere på et ophold. Lenette Tine Nielsen beretter om turen: Stor interesse for danske forhold Jeg var inviteret til at holde et oplæg - på dansk - om undervisningen på sprogcentrene i Danmark og om de tre danskuddannelser. Man havde valgt at gøre oplægget obligatorisk for alle danskstuderende, og der blev stillet mange spørgsmål - især til Studieprøven, der afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Til undervisning De efterfølgende dage fulgte jeg bl.a. praktisk dansk fonetik for førsteårsstuderende ved Agata Lubowicka og Interkulturel Kommunikation i Skandinavien for femteårsstuderende ved Katarzyna Veisland, hvor sidstnævnte handlede om Kulturforskjeller - innen Norge - innen Norden. Historisk tilbageblik Der blev også tid til et besøg på Solidaritetsmuseet og Gdansk Skibsværft, det tidligere Leninskibsværft: Det var en meget bevægende oplevelse at se skibsværftet, hvor værftsarbejderne strejkede første gang i 1970, og hvor Lech Wałęsa og fagforeningen Solidaritet stod i spidsen for den verdensberømte strejke i begivenheder, der i sidste ende førte til et systemskifte i En stor tak til alle på Institut for Skandinavisk og en ganske særlig tak til Agata Lubowicka for hendes store hjælpsomhed og gode selskab! De tre enorme kors på Solidaritetspladsen er et minde om de faldne ved den første strejke i Institut for Skandinavisk på Gdansk Universitet blev oprettet i 1981 Der er 24 undervisere og ca. 200 studerende på instituttet De studerende kombinerer ofte skandinavisk sprog med fx jura, historie eller forvaltning De fleste studerende søger ansættelse på danske virksomheder både under og efter studiet - Efter mit oplæg havde jeg den glæde at møde direktøren for Filologisk Fakultet Hieronim Chojnacki. I Gdansk er der en hel del danske virksomheder bl.a. Ecco, Arla og Lego 14 INTEGRATION 2013 nr. 2

15 Hvor blev de af? - Da jeg kom til Danmark, kunne jeg kun sige hej og farvel, så jeg synes, det er gået godt med at lære dansk, og jeg lærer stadig nyt. Og ja, det var en ret stor beslutning at flytte hertil, men jeg har aldrig fortrudt det. Tekst og foto: Lene Ingil Johansen Sandra Popović fra Østrig havde et spændende job i et speditionsfirma, men kærligheden ramte, og for tre år siden flyttede hun fra Wörgl til Næstved. Sommeren 2012 afsluttede hun med Prøve i Dansk 3. Hvordan er det gået, siden du gik på NSI? Jeg fik vurderet mine eksamenspapirer fra Handelsakademiet i Østrig, og allerede mens jeg gik på NSI, fik jeg et løntilskudsjob på Næstved Museum, og det fortsatte jeg med efter danskprøven. På museet lavede jeg kontorarbejde og hjalp til, når der var udstillinger. Jeg fik mange forskellige opgaver, og det var rigtig interessant, for det var et helt nyt område for mig. Det var dejligt så hurtigt at kunne klare sig på dansk, selvom der tit var ord, jeg ikke havde hørt før og måtte slå op. Hvad laver du i dag? I dag arbejder jeg i Byggemyndigheden i Næstved Kommune i et løntilskudsjob. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed og rigtig spændende at arbejde i kommunen og se det hele indefra, lære om processerne og møde folk. Jeg har jo en del erfaring med administration, så jeg skulle ikke starte helt forfra. Lige nu er jeg i gang med at afslutte gamle byggesager. Jeg tjekker op og sender breve ud. Så står jeg også ved skranken, tager telefonen og hjælper borgere, hvis de fx har brug for en sagsmappe på deres ejendom. Både på museet og i Byggemyndigheden har jeg mødt mange søde kolleger, og jeg har altid kunnet spørge. Hvad er dine fremtidsplaner? I starten af oktober 2013 slutter min løntilskudsperiode, og så håber jeg, at der er en jobmulighed. Man skal også nogle gange være heldig og være der på det rigtige tidspunkt. I Østrig havde jeg haft fast arbejde i fem år, inden jeg flyttede til Danmark, så mit store ønske er selvfølgelig at få et fast job - gerne i kommunen. Det er en stor og spændende arbejdsplads med mange forskellige afdelinger. INTEGRATION 2013 nr. 2 15

16 Tur til Gavnø Foto: Hans Ægidius

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr.

Sprogcenter Nyt. Matematik er meget mere end tal. Testning på hjemmebane 12. Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16. Nr. Sprogcenter Nyt Nr. 14 - april 2011 Matematik er meget mere end tal 4 Testning på hjemmebane 12 Babyer på sprogcentret i Silkeborg 16 L e d e r Fra AOF Horsens til Skolen for Udlændinge til Sprogcenter

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10

Nr. 11 - november 2009. Helt på det rene. Find stilen 6. Nyt liv i den gamle fabrik 10 Sprogcenter Nyt Nr. 11 - november 2009 Helt på det rene 4 Find stilen 6 Nyt liv i den gamle fabrik 10 Leder Vi kunne godt ønske os, at vores uddannelser blev mere synlige i det formelle uddannelsessystem

Læs mere

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive

Sprogcenter Vejle blandt de mest effektive Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 4 december 2008 Indhold Side 2 Læserne spø r Side 3 Studieprøveklassen Side 4 Hvorfor er dansk svært? (2) Side 5 Uddannelsesvurdering Sproget på arbejde Kært barn har

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag

Indhold. Arbejdsmarkedsdansk på virksomheden Aller Aqua. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009. Side 2 Hvem sidder der bag Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 6 juni 2009 Indhold Side 2 Hvem sidder der bag Side 4 En hilsen fra Ungarn til det danske sprog Side 6 Sprogcentret i EU-samarbejde Side 7 Øvelse gør mester Side 8

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Nr. 22 - maj 2015. Stor succes med kurser i praktikdansk 4. Vokseværk på Sprogcenter Midt 8. Ny afdeling på Samsø 10

Nr. 22 - maj 2015. Stor succes med kurser i praktikdansk 4. Vokseværk på Sprogcenter Midt 8. Ny afdeling på Samsø 10 progcenter Nyt Nr. 22 - maj 2015 Stor succes med kurser i praktikdansk 4 Vokseværk på Sprogcenter Midt 8 Ny afdeling på Samsø 10 MAJ 2015 L e d e r Som sprogcenter hilser vi det velkomment, at alle kursister

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen

Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Sådan! - Historier om integration i vagtbranchen Udgivet af: FIC Nyrnberggade 31, 2. sal 2300 København S tlf. 33 25 38 54 www.fic.dk Tekst: Eva Tingkær Fotos: Martin Foldgast, Kaj Bonne, Bake the Cake

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID

NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID I N S P I R A T I O N S H Æ F T E 2 0 0 5 NOGET VI BARE GØR FRIVILLIGE HJÆLPER ETNISKE MINORITETER MED UDDANNELSE OG JOB DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID NOGET VI BARE GØR Frivillige hjælper

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura

Indsatsen for ægtefælleforsørgede. anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura Indsatsen for ægtefælleforsørgede anbefalinger og erfaringer fra Projekt Futura KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design:

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

Indhold. Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk Børn i BALANCE Læs om 21 kommunale projekter i satspuljen Kommunens plan mod overvægt, der alle arbejder med forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Indhold Vægttabu blev brudt på højskole 4 Når

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere