Integration. Dansk og faglighed NR ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration. Dansk og faglighed. www.nsi-center.dk 2013 NR. 2 16. ÅRGANG"

Transkript

1 Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR ÅRGANG Dansk og faglighed EUC Sjælland og Næstved Sprog- og Integrationscenter samarbejder om de kombinerede AMU-kurser målrettet tosprogede medarbejdere. Læs om dansk i AMU-regi, side 4 LOKALE TILBUD I UNDERVISNINGEN side 6 SPANSKE INMA ER FALDET FOR VORDINGBORG side 9

2 Dansk i andre rammer Efter en af de skønneste somre i Danmark i mands minde startede et nyt undervisningsår i august. Knap 100 kursister forlod os i juni med fuldførte statskontrollerede prøver, og stort set samme antal nye kursister er tilmeldt, således at kursistantallet igen ligger omkring 500. Ved dimissionsarrangementerne fik alle gode ønsker med om en lykkebringende tilværelse i Danmark fremover. På NSI undervises voksne udlændinge i dansk som andetsprog med henblik på Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, men sideløbende med denne primære aktivitet indgår NSI i en række undervisningsforløb på andre uddannelsesinstitutioner eller virksomheder, hvor dansk lægges ind i andre rammer. I dette og kommende numre af vores blad vil vi fortælle om eksempler på sådanne kombinerede forløb - denne gang AMU-kurser for tosprogede medarbejdere indenfor for skellige brancher. Vores vejleder Connie Toft giver i artiklen Bliv bedre på dansk et indblik i forskellige AMUforløb, som NSI indgår i. NSI har i nogle år samarbejdet med Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter i Næstved, og for at styrke dette samarbejde har en arbejdsgruppe udfærdiget et nyt undervisningsmateriale med tilknyttede undervisningsopgaver til vores besøg på Rønnebæksholm. Initiativet introduceres kort i dette blad, og når forsøgsperioden med de nye undervisningsopgaver er til ende, vil Integration bringe en opfølgningsartikel. Kursister, pårørende, personale samt samarbejdspartnere ønskes god læselyst og et godt efterår! Lene Eriksen Forstander Også denne gang har vi kontaktet en række personer, som tidligere har været kursister på NSI, og fået dem til at fortælle om deres liv efter NSI. Integration Nyt fra Næstved Sprogog Integrationscenter Næstved Sprog- og Integrationscenter Kasernevej Næstved Telefon: Telefax: Redaktion Lene Eriksen (ansvarsh. redaktør) Cecilie Sandbjerg Lene Ingil Johansen Joen Juel Jensen Layout Cecilie Sandbjerg Tryk Sangill Grafisk, Holme-Olstrup Oplag 2000 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

3 INDHOLD 5 DANSK PÅ GULVET Der er mange former for snavs, og dermed mange snavs-ord, når man arbejder med rengøring. På de kombinerede AMU-rengøringskurser målrettet tosprogede medarbejdere får deltagerne ny viden, som de kan bruge direkte i deres arbejde. 11 SET & HØRT Læs om aktiviteter, der har været både inden og uden for NSI som Herlufsholm Sommerskole, mindehøjtidelighed den 29. august, en guide til nye borgere og tur til Geocenter Møns Klint. 7 FRA FRANKRIG TIL VORDINGBORG Anthony og hans færøske kæreste har været vidt omkring. Nu er Anthony ved at uddanne sig til lærer og kæresten til pædagog. De håber, at de kan finde arbejde i Danmark, når de er færdige. 14 BESØG I GDANSK En af NSI s undervisere blev inviteret til Institut for Skandinavisk i Gdansk. En tur der bl.a. bød på et oplæg om sprogcentrene i Danmark og på et historisk tilbageblik. 8 LOKALE TILBUD I UNDERVISNINGEN Undervisningen i de lokale kultur- og fritidstilbud i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune ønskes systematiseret. Derfor har NSI påbegyndt udviklingen af en ny serie af undervisningsmaterialer. 15 HVOR BLEV DE AF? Sandra tog en stor beslutning, da hun valgte at flytte til Danmark. Nu arbejder hun i Næstved Kommune i et løntilskudsjob - og håber, det kan være med til at bane vejen for en jobmulighed. INTEGRATION 2013 nr. 2 3

4 Bliv bedre på dansk - AMU-kursus for tosprogede medarbejdere: Faglige kvalifikationer og bedre dansk på samme kursus Tekst og foto: Connie Toft, udviklingskoordinator på NSI Brancherettede AMU-kurser kombineret med danskundervisning giver mulighed for, at tosprogede, der har problemer med dansk, opnår samme faglige kvalifikationer som deltagere med gode danskkundskaber. Selvom det er vanskeligt at tilegne sig ny viden, når man har svært ved at forstå, tale, læse eller skrive dansk, så er der mulighed for at deltage i voksen- og efteruddannelse med tilfredsstillende fagligt udbytte. Med AMU s vifte af efteruddannelse er der mulighed for at tilrettelægge både korte og lange undervisningsforløb, hvor danskundervisning er integreret i det samlede forløb. På kurserne tages der højde for de sproglige udfordringer, som dukker op i undervisningen, uanset hvilket fagligt kursus det handler om, fx rengøring, IT, personlig udvikling, truckfører, vaskeri eller fødevarer. Flere muligheder for danskundervisning Danskundervisningen kan enten være fagunderstøttende dansk med udgangspunkt i de emner og materialer, der arbejdes med i den faglige del af Faglærer Anne Hebert underviser i Rengøringsmidler og overflader. forløbet, eller det kan være et mere generelt sprogkursus, hvor der arbejdes med danskfaglige discipliner som fx grammatik og udtale. Det betyder, at hvis deltagerne fx har behov for at udvikle deres danskkundskaber i forhold til kolleger eller for at kunne varetage bestemte jobfunktioner, er det muligt at koncentrere undervisningen om dette. Undervisning i kendt stof Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i kendte problemstillinger fra deltagernes arbejdsplads, og der fokuseres på at overføre det lærte til arbejdssituationer på arbejdspladsen. Fagterminologi, emner og autentiske situationer inddrages i undervisningen, og der arbejdes med sproget gennem de materialer, fx manualer og beskrivelser, som deltagerne kender fra arbejdspladsen. Ved at arbejde med dansk i forhold til konkrete arbejdssituationer motiveres deltagerne til at lære mere dansk. Afklaring af danskkundskaber For at kunne tilrettelægge undervisningen bedst muligt gennemføres der en samtale med hver enkelt kursusdeltager før uddannelsesstart. Ved samtalen bliver det afklaret, hvilket danskniveau den enkelte deltager skal placeres på, for at sikre, at undervisningen modsvarer deltagerens sproglige kompetencer. Voksen- og efteruddannelse på AMU Uddannelserne henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser, og kan kombineres på følgende måde: Der er tre Dansk som andetsprog F/I-kurser (basis, alment og udvidet niveau) hver med en varighed på 40 dage/296 timer, og disse kan kombineres med rengøring, IT, truckfører, personlig udvikling, vaskeri, chauffør og fødevarer m.fl. De tre Dansk som andetsprog F/I-kurser, hver med en varighed på 40 dage/296 timer, kan også tages som rene danskkurser. Fagunderstøttende dansk har en maksimal varighed på 10 dage/74 timer og kan kombineres med rengøring, IT, truckfører, personlig udvikling, vaskeri, chauffør og fødevarer m.fl. 4 INTEGRATION 2013 nr. 2

5 Dansk nede på gulvet Tekst og foto: Cecilie Sandbjerg Selvom man er god til sit arbejde som fx rengøringsassistent, kan man som tosproget godt have problemer med det danske sprog. Og kender man ikke ord som balance, skulderhøjde og vægt, kan det være svært at få noget ud af undervisning i korrekte arbejdsstillinger. Netop fagudtryk er noget af det, man arbejder med på de kombinerede AMU-rengøringskurser målrettet tosprogede medarbejdere, hvor EUC Sjællands faglærere står for fagundervisningen og NSI s undervisere står for danskundervisningen. Overlap mellem det faglige og dansk Dorthe Hansen fra NSI sidder jævnligt med i Anne Heberts fagundervisning, hvor hun noterer de fagudtryk, der knytter sig til det rengøringsfaglige. Hun følger også med i, om deltagerne kan dansk nok til at få det fulde udbytte, når Anne demonstrerer og forklarer om løfteteknik og arbejdsstillinger, når man fx mopper. Da det er deltagernes tur til at afprøve teknikkerne to og to på gulvet, går Dorthe ind i undervisningen og er med til at forklare begreber som ret ryg, ottetalsmetode, skulderhøjde og vægtoverføring. Og samarbejdet mellem Anne og Dorthe gør, at deltagerne både kan mærke og forstå forskellen på en god og en dårlig arbejdsstilling. Snavs er ikke bare snavs I danskundervisningen tager Dorthe de fagudtryk op, som hun har noteret i Annes fagundervisning. Deltagerne kender måske forskellige ord for snavs, men de kan have brug for flere snavsord i en rengøringsmæssig sammenhæng som rust, kalk, klister og mudder >> Mål for Dansk F/I på AMU Dansk F/I, basis: Du kan give en let besked til din kollega - fx fortælle, at chefen er syg Du kender de almindelige ord, vi bruger, når vi taler om arbejde - fx løn, fridag, feriepenge, SKAT, a-kasse, ansættelsesbevis, fyret og ansat Du kan udfylde blanketter med personlige data, skrive korte opslag og Dansk F/I, alment niveau: Du kan kort forklare og begrunde dine meninger, planer og handlinger Du kan læse og forstå en simpel teknisk information - fx brugsanvisninger Du kan udforme arbejdsbeskrivelser, korte faglige referater og skrive beskeder vedrørende forespørgsler og problemer Dansk F/I, udvidet niveau: Du kan anvende mundtlig og skriftlig kommunikation om fagområdets begreber - fx materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser Du kan forklare og uddybe dit synspunkt på en problemstilling og argumentere for problemløsning Du kan udforme skriftlige arbejdsbeskrivelser, instruktioner, ansøgninger og mindre rapporter Fagunderstøttende Dansk F/I: Danskundervisningen tager udgangspunkt i faget - rengøring, IT, truckfører, personlig udvikling, vaskeri, chauffør og fødevarer m.fl. - og niveauet lægges, så det passer til deltagerne på holdet INTEGRATION 2013 nr. 2 5

6 for at kunne læse sig frem til, hvilket rengøringsmiddel de skal bruge til hvilken type snavs. Det næste er at kunne dosere rengøringsmidlerne korrekt, og til det skal de lære noget om ph-værdi. Dorthe en anden gruppe med at forstå spørgsmålene i de udleverede opgaver. Men det er ikke bare fagudtryk og rengøring det hele, fortæller Dorthe: - Jeg underviser selvfølgelig også i rene dansksproglige emner som grammatik og udtale. ph-værdi og overdosering Mens Anne underviser i ph-værdier på tavlen, noterer Dorthe fagudtryk og dansksproglige problemstillinger, som hun kan arbejde videre med i sin egen undervisning. Anne beder kursusdeltagerne om at arbejde sammen i små grupper, og opgaven lyder på at hente to spande med en liter vand i hver og dernæst hælde den rette dosis rengøringsmiddel i den ene spand og hælde på slump i den anden. - Hvis man ikke er sikker på dansk og ikke får læst ordentligt på rengøringsmidlerne, så overdoserer man meget nemt, og når de så måler ph-værdien i spandene her, kan de se forskellen, forklarer Anne. Ivrige deltagere Deltagerne kaster sig over opgaven med spand, vand og rengøringsmiddel, og mens Anne svarer på en af gruppernes spørgsmål om ph-værdier, hjælper Afslutning på det seneste rengøringskursus, fra venstre: Anne Hebert, EUC Sjælland, Lone Højgaard Petersen, rengørings- og kantineleder i Faxe Kommune, Dorthe Hansen, NSI og Mónica de Las Mercedes, faglig medarbejder i 3f Midt & Østsjælland. Lone Højgaard Petersen: - Det har været super godt, at det har været det rengøringstekniske - at de har lært de tekniske ord, der hører til rengøringsbranchen - som det centrale, sammen med det almindelige sprog. I løbet af 2013 har EUC Sjælland og NSI afholdt en række kombinerede AMU-kurser målrettet tosprogede medarbejdere: Rengøringskurser for offentlige og privatansatte medarbejdere og kurser i IT og personlig udvikling for medarbejdere på Saint-Gobain Ecophon A/S. - Jeg kan skrive mere dansk nu, og det er dejligt. Først syntes jeg, at kurset var for langt, men nu hvor det snart er slut, synes jeg, at det er gået for hurtigt. Jeg har lært meget - før brugte jeg for meget rengøringsmiddel, men nu har jeg lært at dosere rigtigt. Bunlom Lindholm Coye (Thailand) rengøring 6 - Jeg har lært, hvordan jeg passer på kroppen, når jeg gør rent. I danskundervisningen har jeg fået hjælp til at få styr på ordene - ryg, knæ, albue, skulder. Jeg forstår mere, når jeg hører dansk, og jeg kan bedre tale om mit arbejde. Man får også gode venner på holdet, og jeg håber at komme på kursus igen. Yu Chun Knudsen (Kina) INTEGRATION 2013 nr. rengøring 2 - På arbejdet udvikler sproget sig ikke så meget, for dér gælder det bare om at forstå hinanden, så det er godt at tage et kursus, hvor der fx er fokus på grammatik. Jeg lærer mere dansk her, og det er meget vigtigt at være god til fagsprog, hvis man skal være god til sit job. Rizvan Sardalov Khamzatovich (Tjetjenien) IT og personlig udvikling - Faglæreren og dansklæreren ved begge, hvad den anden underviser i - de arbejder i samme retning, og det er meget fint. På kurset bliver vi undervist i grammatik, så vi bliver bedre til dansk, og det motiverer til at snakke mere med kollegerne. Mikhaiel Issa Somo (Irak) IT og personlig udvikling

7 Fra Bordeaux via Nordatlanten til Vordingborg - og Torvehallerne Anthony befinder sig som en fisk i vandet i det multinationale miljø på UCSJ. Tekst og foto: Joen Juel Jensen Anthony Darracq læser til lærer på University College Sjælland (UCSJ) og sælger byens bedste sandwich til lækkersultne københavnere. Den 27-årige franskmand bor i Vordingborg med sin færøske kæreste og deres søn på knap to år. Men før han flyttede til Danmark og begyndte på den internationale læreruddannelse for et år siden, har han været rundt omkring i verden. Han er født og opvokset i det sydvestlige Frankrig, og efter folkeskolen uddannede han sig som tjener og receptionist. Kom til dansk via færøsk Så tog Anthony til England, hvor han arbejdede på et hotel - først som kok og dernæst i receptionen. Han mødte en færøsk pige, som studerede sociologi. De blev kærester, og efter at hun var færdig med sit studium, flyttede de til Færøerne, derefter til Australien og til sidst til Frankrig, hvor deres søn blev født. Derfor kunne Anthony noget færøsk, før han begyndte at lære dansk. - Livet deroppe er ikke så forskelligt fra det i Danmark, siger Anthony. - Færingerne er venlige og imødekommende mennesker ligesom danskerne. Men man skal ikke have for meget imod regn, kulde og blæst, hvis man skal bo der. Og det stærkt smagende tørrede kød må jeg sige, at jeg havde det lidt svært med! Sønnen bliver tresproget Anthonys kæreste havde svært ved at finde arbejde som sociolog, så hun valgte at gå i gang med en ny uddannelse som pædagog i Danmark. Og Anthony fik lyst til at blive lærer. >> INTEGRATION nr. NR. 21 7

8 Da han på det tidspunkt ikke kunne noget dansk, blev det den internationale læreruddannelse på UCSJ i Vordingborg. Deres lille søn går nu i vuggestue, hvor han taler dansk, mens kommunikationen i hjemmet foregår på fransk og færøsk. - Så han bliver tresproget, smiler Anthony stolt. Elsker Danmark, men savner Bordeauxvin Anthony har fundet sig godt til rette i Danmark og er meget glad for uddannelsen og den danske måde at undervise på. Danskerne kan efter hans mening godt være lidt svære at komme ind på livet af. - Og folk kysser ikke hinanden så meget her. Men til gengæld vil de gøre alt for dig, når du først er blevet ven med dem, mener han. - Men jeg savner den franske vin, griner han. - I må regne med, at jeg er, ikke bare franskmand, men fra Bordeaux! Vi elsker vores vine og er stolte af dem, og mange af dem kan man ikke købe her. Træner sit danske i fransk butik Samtidig med starten på læreruddannelsen begyndte Anthony at gå til dansk på NSI s hold for de studerende på UCSJ. Derefter startede han på aftenhold i NSI s Vordingborg-afdeling. Og i foråret fandt han et arbejde, hvor han både kan øve sit danske og bruge sin uddannelse og erfaring indenfor restaurationsbranchen: Iført baskerhue og forklæde står han i den franske butik og café Ma poule i Københavns torvehaller og sælger fransk vin, øl, ost og pølser - og så den sandwich med rucola og konfiteret and, som af Politikens I byen er kåret til byens bedste sandwich. - Og så lærer jeg rigtig meget om ost, siger han ivrigt. Måske videre ud i verden Når Anthony er færdig med sin læreruddannelse om tre år, vil han allerhelst arbejde som fransklærer i Danmark. - Men hvis det ikke kan lade sig gøre, må vi tage til et andet land, siger han. - Min kæreste er frisk på at prøve et nyt sted. Vi har jo allerede boet så mange steder, så hvorfor ikke. Jeg har hørt om mange steder, hvor det er let at få arbejde. Lokalområdet som undervisningsmateriale Tekst: Cecilie Sandbjerg Gennem nogen tid har det været et ønske på NSI at få systematiseret undervisningen i de kultur- og fritidstilbud, der findes i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune - tilbud, som både kursisterne og deres familier kan have glæde af. Baggrunden er, at NSI gennem en årrække har gjort brug af Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter i undervisningen. I Rønnebæksholms herregårdshave kan man med udgangspunkt i blomster og grøntsager tale om navne, farver, former, dyrkning og anvendelse, og på de skiftende udstillinger kan kursisterne opleve spændende kunst og bl.a. tale om farver, linjer, former og stemninger. I Vordingborg har afdelingen et fast samarbejde med biblioteket om et halvårligt besøg, således at alle nye kursister bliver introduceret til muligheder for lån og brug af pc samt avislæsesalen. Materialet om Rønnebæksholm er målrettet kursister, der har bestået det første modul på Danskuddannelse 2 og 3. 8 INTEGRATION 2013 nr. 2

9 De to nævnte aktiviteter er en del af den undervisning i kultur- og fritidstilbud, der finder sted på NSI - og for at systematisere undervisningen blev der i foråret igangsat udvikling af et nyt undervisningsmateriale med tilhørende opgaver om Rønnebæksholm. De næste undervisningsmaterialer med tilhørende opgaver får titler som Geocenter og Møns Klint, Borgcentret i Vordingborg, Næstved Museum, Geomuseum Faxe og Kend din by - om tilbud i henholdsvis Faxe, Næstved og Vordingborg by. Opgaverne til Rønnebæksholm-materialet svarer til de modultestopgaver, som kursisterne skal bestå for at flytte fra modul 2 til 3 på Danskuddannelse 2 og 3. Her skal man selv undersøge tingene Tekst: Joen Juel Jensen Foto: Cecilie Sandbjerg Spanske Inmaculada Morales Rodriguez, kaldet Inma, er vild med Danmark - men vejret, sproget og spisetiderne var svære at vænne sig til. Hvis man færdes på University College Sjælland (UCSJ) i Vordingborg, er der en god chance for at støde på den 26-årige kvinde. Hun er nemlig både studerende og ansat i en 30 timers stilling som tutorkoordinator. Så hun tilbringer stort set al sin vågne tid på og omkring skolen. Kom til Danmark for at lære engelsk Inma læste til engelsklærer på universitetet i den sydspanske by Huelva, da hun for to år siden via et Erasmusstipendium fik mulighed for at studere et år i udlandet. - Jeg valgte Danmark, fordi jeg havde hørt, at folk taler godt engelsk, og fordi jeg ikke vidste noget om landet. Så jeg var faktisk nysgerrig, siger Inma. Inma blev glad for at bo og studere i Vordingborg, og hun kunne ikke se nogen fremtid i Spanien. - Jeg kunne gøre uddannelsen færdig, og så kunne jeg flytte hjem til mine forældre og gå arbejdsløs eller, hvis jeg var heldig, få et rengøringsjob, forklarer hun. Hun var så heldig at få et års stipendium mere og gik i gang med UCSJ s internationale læreruddannelse. Anderledes undervisning Studiet foregår på en helt anden måde end i Spanien, fortæller Inma. - Her skal man selv undersøge tingene, dér skal man bare lære, hvad der står i en bog. Og når man studerer et sprog, får man ingen øvelse i at tale, man lærer kun grammatik. Nu kan jeg kommunikere på engelsk, jeg laver stadig fejl, men folk kan forstå mig! I Huelva er der 100 mennesker i klassen, så man taler ikke sammen. Her kommer man tæt på lærerne - dér ville de ikke opdage, hvis man var væk i to uger! Også i praktik i danske skoler har Inma oplevet en stor forskel. - I Spanien føler man, at læreren er højt hævet over eleverne, siger hun. - Der er ikke så meget gruppearbejde, al kommunikation foregår mellem elev og lærer. Her taler børnene sammen, mens de arbejder! Genert over at tale dansk Også dansk tog Inma straks fat på. Uddannelsen foregår på engelsk, men >> INTEGRATION 2013 nr. 2 9

10 Som koordinator for tutorerne er Inma med til at hjælpe de nye studerende med at finde sig til rette. de studerende kan følge danskundervisning på NSI, som har et særligt hold for dem. - Jeg kæmper med det danske - det er rigtig, rigtig svært. Især udtalen, smiler Inma. - Og jeg er stadig lidt genert over at tale det. Men jeg forstår meget og læser ret godt. En lille stille by Ikke kun sproget var svært i begyndelsen. - Det var koldt, og det var en lille by, siger Inma. - I Spanien lever man meget mere på gaden. Her var der ikke nogen mennesker ude, da det blev efterår. Til gengæld er man tæt på naturen. Man går ti minutter, så er man i skoven. Nu elsker jeg at bo i Vordingborg! Jeg er aldrig alene her, for jeg har så mange venner. Flæskesteg er favoritten Inma indrømmer, at hun stadig foretrækker spansk mad frem for den danske. - Men jeg elsker mad, og jeg kan lide at prøve noget nyt. Men spisetiderne krævede lidt tilvænning. I Spanien spiser vi frokost kl. 14 og aftensmad kl. 22. Og et par danske specialiteter er hun faldet for. - Jeg elsker marinerede sild. Og flæskesteg med rødkål, siger hun med et saligt smil. - Rødkål kan man ikke få i Spanien. Jeg går tit i grillbaren og køber mig en flæskestegssandwich. Fremtiden Inma bliver færdig i Hendes plan er at arbejde som lærer i Danmark, og hun håber at kunne blive i Vordingborg. - Jeg vil ikke tilbage til Spanien, siger hun. - Jeg føler, at jeg udvikler mig så meget i Danmark; alt hvad jeg har lært, har jeg lært her. 10 INTEGRATION 2013 nr. 2

11 SET OG HØRT Information til nye borgere Som ny borger i Danmark har man ofte brug for en nem og overskuelig guide til de mest almindelige emner som fx NemID, SKAT, danskuddannelse, forsikringer og Borgerservice. Derfor har NSI udarbejdet et informationsmateriale målrettet nye borgere i Faxe, Næstved og Vordingborg Kommune. Find guiden på NSI s hjemmeside: Dansk på Herlufsholm Sommerskole Der deltog 34 unge fra hele verden på Herlufsholm Sommerskole. I de sidste to uger af juli afholdt Herlufsholm Skole sommerskole for udenlandsdanskeres børn. Næstved Sprog- og Integrationscenter stod for danskundervisningen af de unge, der fordelte sig på tre hold: begyndere, mellemtrin og fortsættere. Udover danskundervisningen var programmet spækket med fritidsaktiviteter som sport, sløjd, musik og tegning. 6 ugers danskuddannelse for a-kassemedlemmer Som nyledig har man ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Sprogcentret kan sammensætte et individuelt danskuddannelsestilbud, der passer til den enkeltes behov og ønsker om at blive bedre til dansk. >> INTEGRATION 2013 nr. 2 11

12 Vellykket tur til Geocentret og Møns Klint Vordingborg-afdelingen besøgte Geocentret og Møns Klint torsdag den 22. august. Her fik de et spændende indblik i, hvorfor klinten står som den gør i dag, og bagefter tog de turen ned på stranden, hvor man kan lede efter fossiler. Dimissioner Dimittender fra aftenholdene i Næstved. Ved prøveterminen maj/juni afsluttede knap 100 kursister deres danskuddannelse med enten Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2 eller Prøve i Dansk 3 fra NSI. På stranden nød man udsigten og ledte efter fossiler. De unge i København Fredag den 21.juni tog ungeholdet på Københavner-tur. Første stop var Københavns Rådhus, hvor de tog turen op i Rådhustårnet. Dernæst gik de unge i Tivoli, hvor de fik prøvet forlystelserne. Gå-dig-glad i maj Traditionen tro afholdt NSI Gå-dig-glad dag i Næstved og Vordingborg. Turen i Vordingborg gik gennem Kirkeskoven og rundt om Oringe med et stop ved Oringe Gartneri og Plantage, der er en del af Vordingborg Sociale Virksomhed. Der blev holdt hvil i højt solskin på Oringepynten. Næste stop Tivoli! Tekst: Cecilie Sandbjerg Foto: Raj Kumar Adhikari, Lenette Tine Nielsen, Lene Ingil Johansen, Finn Watson og Cecilie Sandbjerg 12 INTEGRATION 2013 nr. 2

13 Foreningernes dag i Næstved Lørdag den 7. september var der Foreningernes dag i Rådmandshaven i Næstved. Mere end 65 foreninger i Næstved Kommune deltog på dagen, hvor man kunne finde inspiration til spændende fritidsaktiviteter. Integrationsrådets stand var velbesøgt. Dronningen besøger Vordingborg Inspiration på Rønnebæksholm Efter sommerferien afholdt NSI pædagogisk dag tirsdag den 6. august. En del af programmet var henlagt til Rønnebæksholm Kunst- og Kulturcenter, hvor Nanna Bernhardt, der er undervisnings- og udviklingsansvarlig i skoletjenesten på Statens Museum for Kunst, holdt oplæg om Kunstmuseet som læringsrum. Kursisterne stod i forreste række, da Dronningen kørte fra havnen. Torsdag den 5. september lagde Dannebrog til i Vordingborgs Sydhavn. Op til det kongelige besøg blev der undervist i monarkiets rolle i det danske samfund med udgangspunkt i NSI s nyudviklede undervisningsmateriale om kongehuset. På selve dagen tog NSI s kursister og undervisere del i festlighederne i forbindelse med Dronningen og Prinsgemalens karettur fra Sydhavnen til den officielle velkomst på Det Gamle Rådhus. Nanna Bernhardts oplæg tog udgangspunkt i bogen: Dialogbaseret undervisning, som hun er medforfatter på. Mindehøjtidelighed på 70 års dag Hvert år den 29. august mindes årsdagen for angrebet i 1943 på Gardehusarkasernen. Højtideligheden finder sted ved mindestenen ved indkørslen til kasernen og ved de to mindeplader i den del af bygningen, hvor NSI har til huse. Mindehøjtidelighed hvor premierløjtnant P. A. Hansen-Nord faldt. INTEGRATION 2013 nr. 2 13

14 Besøg på Uniwersytet Gdański Næstved Sprog- og Integrationscenter har en række internationale kontakter i Sverige, Polen og Tyskland. Blandt dem er Institut for Skandinavisk på Gdansk Universitet, der i februar inviterede en af NSI s undervisere på et ophold. Lenette Tine Nielsen beretter om turen: Stor interesse for danske forhold Jeg var inviteret til at holde et oplæg - på dansk - om undervisningen på sprogcentrene i Danmark og om de tre danskuddannelser. Man havde valgt at gøre oplægget obligatorisk for alle danskstuderende, og der blev stillet mange spørgsmål - især til Studieprøven, der afslutter modul 6 på Danskuddannelse 3. Til undervisning De efterfølgende dage fulgte jeg bl.a. praktisk dansk fonetik for førsteårsstuderende ved Agata Lubowicka og Interkulturel Kommunikation i Skandinavien for femteårsstuderende ved Katarzyna Veisland, hvor sidstnævnte handlede om Kulturforskjeller - innen Norge - innen Norden. Historisk tilbageblik Der blev også tid til et besøg på Solidaritetsmuseet og Gdansk Skibsværft, det tidligere Leninskibsværft: Det var en meget bevægende oplevelse at se skibsværftet, hvor værftsarbejderne strejkede første gang i 1970, og hvor Lech Wałęsa og fagforeningen Solidaritet stod i spidsen for den verdensberømte strejke i begivenheder, der i sidste ende førte til et systemskifte i En stor tak til alle på Institut for Skandinavisk og en ganske særlig tak til Agata Lubowicka for hendes store hjælpsomhed og gode selskab! De tre enorme kors på Solidaritetspladsen er et minde om de faldne ved den første strejke i Institut for Skandinavisk på Gdansk Universitet blev oprettet i 1981 Der er 24 undervisere og ca. 200 studerende på instituttet De studerende kombinerer ofte skandinavisk sprog med fx jura, historie eller forvaltning De fleste studerende søger ansættelse på danske virksomheder både under og efter studiet - Efter mit oplæg havde jeg den glæde at møde direktøren for Filologisk Fakultet Hieronim Chojnacki. I Gdansk er der en hel del danske virksomheder bl.a. Ecco, Arla og Lego 14 INTEGRATION 2013 nr. 2

15 Hvor blev de af? - Da jeg kom til Danmark, kunne jeg kun sige hej og farvel, så jeg synes, det er gået godt med at lære dansk, og jeg lærer stadig nyt. Og ja, det var en ret stor beslutning at flytte hertil, men jeg har aldrig fortrudt det. Tekst og foto: Lene Ingil Johansen Sandra Popović fra Østrig havde et spændende job i et speditionsfirma, men kærligheden ramte, og for tre år siden flyttede hun fra Wörgl til Næstved. Sommeren 2012 afsluttede hun med Prøve i Dansk 3. Hvordan er det gået, siden du gik på NSI? Jeg fik vurderet mine eksamenspapirer fra Handelsakademiet i Østrig, og allerede mens jeg gik på NSI, fik jeg et løntilskudsjob på Næstved Museum, og det fortsatte jeg med efter danskprøven. På museet lavede jeg kontorarbejde og hjalp til, når der var udstillinger. Jeg fik mange forskellige opgaver, og det var rigtig interessant, for det var et helt nyt område for mig. Det var dejligt så hurtigt at kunne klare sig på dansk, selvom der tit var ord, jeg ikke havde hørt før og måtte slå op. Hvad laver du i dag? I dag arbejder jeg i Byggemyndigheden i Næstved Kommune i et løntilskudsjob. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed og rigtig spændende at arbejde i kommunen og se det hele indefra, lære om processerne og møde folk. Jeg har jo en del erfaring med administration, så jeg skulle ikke starte helt forfra. Lige nu er jeg i gang med at afslutte gamle byggesager. Jeg tjekker op og sender breve ud. Så står jeg også ved skranken, tager telefonen og hjælper borgere, hvis de fx har brug for en sagsmappe på deres ejendom. Både på museet og i Byggemyndigheden har jeg mødt mange søde kolleger, og jeg har altid kunnet spørge. Hvad er dine fremtidsplaner? I starten af oktober 2013 slutter min løntilskudsperiode, og så håber jeg, at der er en jobmulighed. Man skal også nogle gange være heldig og være der på det rigtige tidspunkt. I Østrig havde jeg haft fast arbejde i fem år, inden jeg flyttede til Danmark, så mit store ønske er selvfølgelig at få et fast job - gerne i kommunen. Det er en stor og spændende arbejdsplads med mange forskellige afdelinger. INTEGRATION 2013 nr. 2 15

16 Tur til Gavnø Foto: Hans Ægidius

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Dronningen besøger NSI

Dronningen besøger NSI www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2013 NR. 1 16. ÅRGANG Dronningen besøger NSI Hendes Majestæt Dronningen besøgte Næstved Sprog- og Integrationscenter den 4. september.

Læs mere

Sig aldrig nej til uddannelse!

Sig aldrig nej til uddannelse! www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2014 NR. 1 17. ÅRGANG Sig aldrig nej til uddannelse! Ali Omar arbejder som maskinfører på Ecophon, hvor han har været på en række

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER

BESØG PÅ VIRKSOMHEDER www.nsi-center.dk Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2015 NR. 1 18. ÅRGANG BESØG PÅ VIRKSOMHEDER Kursister fra Vordingborg-afdelingen besøgte HARDI INTERNATIONAL A/S i Nørre Alslev,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb

Inspiration til indhold i projektet. Eksempel på et undervisningsforløb Åbent netværksmøde: Læs dansk på bibliotekerne Odense Centralbibliotek tirsdag den 10. september 2013. Inspiration til indhold i projektet Eksempel på et undervisningsforløb De første erfaringer fra projektet

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte

virksomhed Sprogpraktik med mentorstøtte Sprogpraktik med mentorstøtte Fremtidens udfordring Trods en periode med stigende arbejdsløshed ved vi, at den største udfordring for erne og det danske velfærdssamfund er at have velkvalificerede medarbejdere

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Nyhedsbrev DcH Næstved

Nyhedsbrev DcH Næstved Nyhedsbrev DcH Næstved Oktober 2014 Velkommen til DcH Næstved s nyhedsbrev Første nummer af DcH Næstved s nyhedsbrev blev sendt ud til 50 medlemmer, denne gang er der kommet flere på, men sørg for at fortælle

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009

Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Emilys rejsebrev fra Thailand udvekslingsperiode aug. okt. 2009 Navn: Emily Stacey Prince Evt. rejsekammerat: Malene Anusha Christensen Hjem-institution: University College Nordjylland Holdnummer: H08V

Læs mere

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van

Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Bilag nr. 4 Transskribering af interview 3. Van Van virker fra starten ret nervøs. Hun sidder fremadlænet med foldede hænder, mens hun nervøst kigger på skiftevis interviewer og informant. Før optageren

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Thailand. Rejsebrev fra udvekslingsophold Navn: Mette Villadsen Evt. rejsekammerat: Camilla Margrethe Lyhne Thomsen Hjem-institution: University College Sjælland Campus Næstved Holdnummer:

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Videre mod dansk' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Invitationer, gæster og fester, s. 5-12 Invitation til Julefrokost Så er det tid til den årlige julefrokost. Denne gang foregår festen i vores lokaler på

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design

Dekoration Modul 9. Side 2 Dekorations Kursus Modul 9 2011 Che Bello Design Dekoration Modul 9 Velkommen til det niende og sidste modul i dit dekorationskursus. Du har nu været igennem en bred vifte af grundlæggende dekorations viden. Med den viden du nu har samt de opgaver du

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz.

Om undervisningen. Undervisning for 0. - 5. klasse. Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz. Om undervisningen Undervisning for 0. - 5. klasse Hvorfor er undervisning i dansk vigtig? Undervisning i dansk for børn i Schweiz Alkalær-metoden Praktiske detaljer Referencer Undervisningsmoduler 1-4

Læs mere

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole

Lektiehjælp for forældre. Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Lektiehjælp for forældre Vodskov Skole, Grindsted Skole og Langholt Skole Indhold Forældrelektiehjælp 3 Forældrematematik 4 Forældredansk 5 Ordblindeundervisning 6 Tilmeldingsblanket 7 Forældrelektiehjælp

Læs mere

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1'

Arbejdsmarkedsøvelser til 'Vi taler dansk 1' Arbejdsmarkedsøvelser til September 2014 Side 1 Præsentation At præsentere / tage imod en ny kollega Dialog 1 Dialog 2 A: Det er Mike. Han er ny her. A: Hej, jeg er ny her. Jeg hedder Ivan. B: Hej, velkommen

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema

Temauge. Kend din by. Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby. Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Temauge Fra 22.oktober -26.oktober På Kildeskolen i Valby Kend din by Redaktion: Dana, Elisabeth, Khansa, Leonora, Semina og Umema Introduktion Vi har i uge 43 her på Kildeskolen beskæftiget os med vores

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Juni 2014. Nyd sommeren!

Juni 2014. Nyd sommeren! Juni 2014 Nyd sommeren! Kære brugere af Multihuset. Caféåbningstider: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-19.30 12.00-16.00 12.00-15.00 I sommerferien planlægges menuen ad

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

1 of 5 31/10/14 14:38

1 of 5 31/10/14 14:38 Psykisk miljø Hvordan føler du dig modtaget af de ansatte på skolen? 1 27 53% 2 11 22% Hvordan føler du dig modtaget af de andre elever? 1 26 51% 3 3 6% Hvordan er sammenholdet på din linje? 2 23 45% 3

Læs mere

Restaurant Petit. Før du læser bogen

Restaurant Petit. Før du læser bogen OPGAVER TIL Restaurant Petit NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 1. Læs teksten på bagsiden af bogen Hvor er Jacob og Lone henne? Hvad laver de? Hvorfor tænker Lone på at rejse hjem? Snak om, hvad I synes

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen

VIA University College. Læreruddannelsen i Århus. Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012. Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen VIA University College. Læreruddannelsen i Århus Tale ved dimissionen, fredag den 22. juni 2012 Af uddannelsesleder Martin Søland Klausen Kære dimittender! I Tillykke med jeres uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR. 2 13. ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA?

TOP 5. Integration. Dansk åbner op 2010 NR. 2 13. ÅRGANG NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER UNDERVISNING PÅ NSI HVOR KOMMER KURSISTERNE FRA? Integration NYT FRA NÆSTVED SPROG- OG INTEGRATIONSCENTER 2010 NR. 2 13. ÅRGANG Dansk åbner op - for nye borgeres muligheder og evner til at tilpasse sig det danske samfund OM AT FALDE TIL I DANMARK HVOR

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu?

Fyring gav kærkommet spark bagi. Sjælland & Øerne. FRA DIN LOKALAFDELING TEMA: Fyret og hvad så nu? LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF SJÆLLAND & ØERNE LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF LILLEBÆLT-FYN Sjælland & Øerne Et liv uden for DC-hegnet: Fyringen tvang Pia Heidelbach Larsen, 41, og

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK

KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 SIDEN SIDST FK Højmarkskolen Højmarksvej 16 6670 Holsted tlf: 79 96 51 60 hoejmarkskolen@vejenkom.dk www.hoejmarkskolen.skoleintra.dk KONTAKT ELEKTRONISK SKOLEBLAD FOR HØJMARKSKOLEN 2010/11 NR.3 KALENDER FOR : NOVEMBER

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE!

NAVIGATOR. For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! NAVIGATOR For CI-brugere, døve og unge med høretab - DIN VEJ TIL EN UNGDOMSUDDANNELSE! 16. AUGUST 2015-17. JUNI 2016 5 facts om Navigator * Uddannelsen varer 42 uger * Eleverne bor på Navigator Campus

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard.

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013. Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS FEBRUAR 2013 KOLLEGIE NYT Det nye beboerråd består af: Sidse, Stine og Richard. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses på vores hjemmeside www.fredericiah.dk Ansvarshavende:

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere

Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Region Sjællands Serviceassistentprojekt Afklaring af medarbejdere Uddannelse af medarbejdere Notat til MED-HU den 10. oktober 2013 Koncern HR, Jura og forhandling Version 1.1, den 24. september 2013 Indhold

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole.

Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. Evaluering 2012-2013, Hardsyssel Efterskole. 1. Del omhandler efterskoleopholdet generelt. 2. Del omhandler undervisningen på Hardsyssel efterskole. 3. Del omhandler skolens værdigrundlag. 1. del 1. Hvor

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende

Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Rejsebrev fra udvekslingsophold i Bangkok Sygeplejerske studerende Udveksling til: Thailand Navn: Louise Andersen E-mail: louiseandersenn@gmail.com Evt. rejsekammerat: Pernille Jensen Hjem-institution:

Læs mere