Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere"

Transkript

1 Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger

2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob Nielsen 2 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

3 GL-E s kursuskatalog 2014/ Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...7 LOKALT TILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE OG SKOLEUDVIKLING...10 GL-E s skolebaserede kurser...10 IKV skolebaserede kurser: Fra problem til skoleudvikling KURSER Almene og didaktiske kurser It i undervisningen Skoleorganisation og ledelse...35 Medlemstilbud...40 KURSER I FAGENE...43 Billedkunst...43 Dansk...43 Dramatik...46 Engelsk...46 Filosofi...48 Fransk...48 Fysik...50 Geografi Historie Idræt...53 Italiensk...53 Klassiske fag...53 Læsevejledere...55 Matematik...55 Mediefag...56 Musik...57 Psykologi...57 Religion...58 Samfundsfag...59 Spansk Tysk GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 3

4 GL-E S KURSUSKATALOG 2014/2015 GL-E, Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse, præsenterer med dette kursuskatalog et professionelt og bredt sammensat kursustilbud til lærere og ledere i den gymnasiale sektor: stx, hf, hhx, htx, eux og studenterkurser. GL-E har sammen med vore samarbejdspartnere søgt at udforme et kursustilbud, så både udbudte kurser og skolebaserede kurser dækker behovet for lærernes kompetenceudvikling. Se under afsnittet Skolebaserede kurser, hvordan GL-E og IKV - Syddansk Universitet kan understøtte den lokale skoleudvikling ved særligt tilrettelagte kurser afholdt på egen skole. De fleste af katalogets kurser kan også tilrettelægges skolebaseret. Alle kurser i kataloget kan du finde på GL-E s hjemmeside: Du kan også vælge fanebladet GL-E kurser fra GL s hjemmeside På GL-E siden kan du endvidere se nyhedsnotitser med omtale af andre relevante konferencer og kurser. Når du skal søge frem til et kursus på GL-E s hjemmeside, kan du blot skrive en del af kursustitlen i søgefeltet midt på siden. Kender du ikke kursustitlen, kan du bruge menulinjen øverst eller til venstre på siden. Du kan også søge i rullemenuerne midt på siden for at afgrænse de kurser, der vises i listen nedenfor. Har du problemer med kursustilmeldingssystemet, så kontakt os på eller på eller Ud over de kurser GL-E selv udbyder, og de kurser vi laver sammen med IKV - Syddansk Universitet (det tidl. IFPR), omfatter kataloget de kurser, som de faglige foreninger udbyder. Se under afsnittet Kurser i fagene. Alle henvendelser om de faglige foreningers kurser skal ske til den pågældende forening. Se kontaktperson under det enkelte kursus. Yderligere oplysninger kan ses på under Kurser i fag eller på EMU en under GL tilbyder medlemmerne at deltage i ét GL-E-kursus pr. skole år mod alene at betale et mindre deltagergebyr. Tilbuddet gælder kun de kurser, der er anført under Medlemstilbud. GL dækker oplægsholder og lokaler, men ikke tidsforbrug eller transport i forbindelse med disse kurser. I denne kategori er der kurser, der retter sig mod personlig udvikling i bred forstand, kurser der fremmer karrieremuligheder og kurser, som hjælper medlemmet til at trives bedre i det nuværende job. 4 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Tilmelding sker elektronisk via GL s hjemmeside: under fanebladet GL-E kurser eller via GL-E s hjemmeside: Tilmelding sker under det enkelte kursus. Du finder nemmest et bestemt kursus ved at bruge Fritekstsøgefeltet midt på siden ved at skrive (dele af) kursustitlen. Dette gælder både individuelle og skolebaserede kurser. Der kan tilmeldes én person pr. tilmelding. Kurserne er åbne for alle, med mindre andet er anført ved det enkelte kursus. Information om tilmelding fremgår ved det enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen udløbet, kan du forhøre dig på om evt. ledige pladser. Bemærk, at den adresse du oplyser ved kursustilmelding bruges til al korrespondance mellem dig som kursist og GL-E. Skifter du mailadresse efter du har tilmeldt dig, er det vigtigt at du sender den nye -adresse direkte til GL-E. Afmelding Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil udløbet af tilmeldingsfristen. Ved afmelding efter denne dato betales et gebyr på 50% af kursusprisen. Bemærk at for internatkurser skal betales 75%, pga. større omkostninger til kursusstedet ved afmelding. Sker afmeldingen senere end 15 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. Dette gælder også i tilfælde af sygdom. Denne afmeldingsbetaling dækker GL-E's udgift til kursusstederne. Det vil dog altid være muligt uden omkostning at sende en kollega, hvis den tilmeldte er forhindret. Afmelding skal ske til GL-E pr. mail til eller til kursussekretæren. Deltager en anden end den tilmeldte, skal dette meddeles GL-E. Overtegning/aflysning/ændringer Overtegning eller aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldinger kan kurset udskydes eller aflyses. Ved sygdom el. lign. kan det være nødvendigt at udskifte en underviser. Du kan finde oplysninger om fx forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflysninger på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som tilmeldt vil du få direkte besked via mail. Betaling Betaling af kursusafgiften skal først ske, når faktura modtages fra GL-E. Fakturaen sendes til skolens administration, med mindre andet er aftalt. De anførte priser er inkl. evt. moms. Kursusafgiften skal som udgangspunkt være betalt forud for kurset og senest på den forfaldsdato, der står på fakturaen. Kursusafgiften dækker fuld forplejning, hvis ikke andet er nævnt. Ikke-fastansatte medlemmer Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge dækning af kursusafgiften via GL s efteruddannelsespulje. Der kan søges om tilskud på op til kr. pr år. pr. person. Se nærmere på GL s hjemmeside under Medlem/Medlemstilbud/ Tilskud til efterud-dannelse. Kontakt til GL-E Se kontaktoplysninger på katalogets bagside. GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 5

6 6 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

7 KURSUSKALENDER August 2014 ALMENE OG DIDAKTISKE Mentorkursus vejledning af nye kolleger, September 2014 ALMENE OG DIDAKTISKE Respons og rettestrategier, KLASSISKE FAG Hald-kursus, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Konflikthåndtering og kommunikation, MEDIEFAG Lommefilm film på mobil og ipads, 10.9 og 11.9 og TYSK Skriftlig eksamen og rettestrategier, 16.9 og ALMENE OG DIDAKTISKE AT Videnskabsteori og flerfaglighed, SPANSK Días de cine, ALMENE OG DIDAKTISKE Innovative undervisningsformer, PSYKOLOGI Udvikling af studiekompetencer, 25.9 og MATEMATIK OG HISTORIE Matematik og historie: hånd i hånd i undervisningen, 29.9 el. alt ALMENE OG DIDAKTISKE Mindfulness, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, (og 2.2) GEOGRAFI Geodata, ALMENE OG DIDAKTISKE Elevmotivator engager dine elever med konkrete aktiverende metoder, IT I UNDERVISNINGEN License2share smart brug af sociale medier, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Stormødeledelse, SAMFUNDSFAG Statistik til undervisningen, FRANSK, ITALIENSK, SPANSK Den kommende elektroniske skriftlige studentereksamen, fire datoer i september Oktober 2014 IDRÆT Generalforsamlingskursus, ALMENE OG DIDAKTISKE SSO fra vejledning til opgave vejledning på hf, DANSK Årsmøde 2014 Grænseland Danmarksbilleder, eller BILLEDKUNST OG DRAMA Performance & Medier i Dramatik og Billedkunst, MUSIK Fagligt inspirationskursus på Ry Højskole, ALMENE OG DIDAKTISKE Elevmotivator engager dine elever med konkrete aktiverende metoder, GEOGRAFI Laboratorieworkshop hands on, TYSK 25 Jahre Mauerfall, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne, ALMENE OG DIDAKTISKE Det trygge læringsmiljø skab mere trivsel og lyst til læring, SAMFUNDSFAG Anvendelse af matematik i samfundsfag, MEDIEFAG Medielærerforeningens Årskursus 2014, ALMENE OG DIDAKTISKE Vejledning i stx (DHO, SRO, SRP og AT), ALMENE OG DIDAKTISKE Spot på team modul 1, SAMFUNDSFAG Medier, mediepolitik og politik i medierne, ENGELSK Canada fra britisk koloni til selvstændig nation, ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, IT I UNDERVISNINGEN The Digital Age 1, MEDLEMSTILBUD Gå-hjem-møder for nye lærere, (og 5.11) MEDIEFAG Lyd i mediefag (hands-on), GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 7

8 November 2014 MEDLEMSTILBUD Brug stemmen bedre, ALMENE OG DIDAKTISKE Vejledning og skriftlighed i stx og hf ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, MEDLEMSTILBUD Gå-hjem møder for nye lærere, 5.11 (og 29.10) DANSK Dansk rocklyrik efter 2000, FILOSOFI Konstruktivismen i kritisk belysning, LÆSEVEJLEDERE Skriftlighed identificering af fejltyper i skriveprocessen, PSYKOLOGI Generalforsamlingskursus i PLF, ENGELSK Canada national identitet fra Anden Verdenskrig til i dag, ALMENE OG DIDAKTISKE Elever med diagnoser i undervisningen, TYSK Mehr Deutsch im Unterricht wagen, og KLASSISKE FAG Nye bøger og materialer i de klassiske fag, IT I UNDERVISNINGEN Virtuelle undervisningsformer i de samfundsvidenskabelige studieretninger, DANSK Konstruktiv Journalistik et paradigmeskifte i medielandskabet, FYSIK OG GEOGRAFI Meteorologikursus, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Kursus i bestyrelsesarbejdet, ALMENE OG DIDAKTISKE Cooperative Learning for alle fag, (og 5.2) IT I UNDERVISNINGEN The Digital Age 3, ALMENE OG DIDAKTISKE Kulturel Navigator forbered dine elever på kulturmødet, og ALMENE OG DIDAKTISKE Undervisning gennem vejledning, ALMENE OG DIDAKTISKE Mundtlighedsdidaktik, DANSK På kanten af det tilladelige? ALMENE OG DIDAKTISKE Studieretningsidentitet, DANSK TV-nyhedens anatomi, FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK Lav netbaserede didaktiske øvelser så let som ingenting, fire datoer i november December 2014 SAMFUNDSFAG Er grøn vækst en mulig vej for dansk økonomi? Januar 2015 RELIGION Den ortodokse jul Rejsekursus til Rusland, IT I UNDERVISNINGEN Forskningsbaseret viden om it i ungdomsuddannelser hvad virker? ALMENE OG DIDAKTISKE Undervisningsdifferentiering, IT I UNDERVISNINGEN The Digital Age 2, MATEMATIK Regionalkurser i matematik, 7 forsk. Steder, 20.1, 26.1, 27.1, 28.1, 30.1, 16.2, ALMENE OG DIDAKTISKE Eksamensangst, ALMENE OG DIDAKTISKE Elevmotivator engager dine elever med konkrete aktiverende metoder, 20.1 og ALMENE OG DIDAKTISKE Klasseledelse, SAMFUNDSFAG International politik, IT I UNDERVISNINGEN Flipped Classroom, FRANSK, ITALIENSK, SPANSK Fra digt og moderne sange til poetryslam i sprogfagene, fire datoer i jan GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

9 Februar 2015 SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, (og 29.9) ALMENE OG DIDAKTISKE Forandringspædagogik, ALMENE OG DIDAKTISKE Cooperative Learning for alle fag, 5.2 (og 18.11) ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, DANSK Poetry Slam og mundtlig litteratur, HISTORIE Latinamerika samfund, politik og kultur i dag og med historisk perspektiv, SAMFUNDSFAG Økonomiske kriser, ALMENE OG DIDAKTISKE Spot på team modul 2, ENGELSK Årsmøde, Marts 2015 ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, DANSK Ny skriftlighed i dansk via sociale medier, KLASSISKE FAG Innovation i de klassiske fag, PSYKOLOGI Fagligt samspil i studieretninger, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Formænd for pædagogisk råd og udvalg HISTORIE Historie 2.0 En ny historieundervisning? MEDLEMSTILBUD Seminar for nye lærere, 12.3 og MEDLEMSTILBUD Personlig planlægning og stresshåndtering, ALMENE OG DIDAKTISKE Anvendelsesorientering og hf-pædagogik, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Stormødeledelse opfølgning, ALMENE OG DIDAKTISKE Kulturel Navigator forbered dine elever på kulturmødet, 24.3 og FRANSK, ITALIENSK, SPANSK Begynderundervisning i fransk, spansk og italiensk, fire datoer i marts April 2015 SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Opfølgnings-kombi-temadage af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, MATEMATIK London 2015 et rejsekursus, ENGELSK US 60 s Ancient History? KLASSISKE FAG Regionalkurser i Klassikerforeningen, fire datoer i april og maj Masterkurser ALMENE OG DIDAKTISKE Masterkursus i gymnasiedidaktik, se datoer i kataloget/på hjemmeside SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Masterkurser i gymnasieorganisation og ledelse, se datoer i kataloget/hjemmeside Kurser uden fastsat dato ALMENE OG DIDAKTISKE Netwerk fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Fremtidens bestyrelser, januar/februar MEDLEMSTILBUD Coaching, et individuelt tilbud til ikke-fastansatte, løbende tilmelding DANSK Skolebaserede kurser til dansk på ungdomsuddannelserne, februar, marts, april ENGELSK SRP og SSO, efterår ENGELSK Amerikansk national identitet, efterår ENGELSK Rejsekursus: Chicago, forår IDRÆT Skolebaserede kurser Ny praksis i idræt C nødvendig? MATEMATIK Yderligere matematikkurser i kan ses på 56 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 9

10 LOKALT TILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE OG SKOLEUDVIKLING Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skolebaserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller fx for en faggruppe eller et studieretningsteam. Temaerne for et lokalt efteruddannelsesforløb kan være mange og på de følgende sider kan du finde inspiration til jeres næste skolebaserede kursus. Skolen er også velkommen til at kontakte GL-E, hvis I ønsker forslag til oplægsholdere i et emne, der ikke er omtalt i kataloget, da vi har et stort kontaktnet. GL-E har en række kurser der kun udbydes skolebaseret, jf. kursusforslagene nedenfor. Se også på GL-E s hjemmeside under skolebaserede kurser for evt. yderligere kursusforslag. De fleste af GL-E s udbudte kurser i kataloget kan også afvikles som skolebaserede. For skolebaserede kurser med lærere og forskere fra IKV - Syddansk universitet, se næste afsnit i GL-E kataloget. GL-E S SKOLEBASEREDE KURSER GL-E udbyder skolebaserede kurser om bl.a. respons på skriftligt arbejde, pædagogisk brug af it og kurser der sætter fokus på arbejdsmiljøet. De kurser, der ses herunder, udbydes kun skolebaseret. Kontakt Kontakt GL-E på eller direkte: Therese Holter, GL-E, tlf , mail: for pristilbud og yderligere information om GL-E s skolebaserede kurser. Respons og rettestrategier GL-E De fleste undervisere i fag med skriftlig dimension kender til, at de tidsrøvende rettelser af elevernes skriftlige produktioner ikke helt indfrier intentionerne om et forventet kompetenceløft. I værste fald kan man opleve rettearbejdet som en sur og nytteløs pligt, der ikke påviseligt forbedrer elevernes skriftlige niveau. På dette kursus får du ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes. Som alternativ til det traditionelle rettearbejde præsenteres du for forskellige muligheder og metoder, der sætter fokus på differentieret vejledning, konstruktiv respons og forpligtende sam arbejde om at styrke og forbedre elevernes skriftlige kompetencer. MÅLGRUPPE Lærere i sprogfag, humanistiske fag og andre fag med skriftlighed eller som indgår i større opgaver som SRP, AT, histore/danskopgave mm. (fx samfundsfag, historie) dog ikke kemi, fysik og matematik. UNDERVISER Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard Gymnasium. Coachingens værktøjer for vejleder og mentor Har du brug for ny inspiration og samtaleværktøjer til at støtte og rykke elever/kursister? Mange vejledere og mentorer oplever, at de mangler konkrete spørgeteknikker og tilgange, der kan inspirere eleven/kursisten til at rykke sig og for alvor afprøve nye vaner både i deres privat- og skoleliv. Den coachende samtale støtter elever/kursister, der oplever problemer med at kunne fokusere på uddannelse på grund af personlige eller faglige problemer: Motivation, stress, psykiske diagnoser, misbrug, lavt selvværd, social isolation, højt fravær, nervøsitet ved at præstere mundtligt, perfektionisme og beslutninger om fremtiden. Vi tilbyder en inspirerende og intensiv workshop, hvor vi arbejder med fokus på coachingens anvendelse. Der medfølger et fyldigt kursusmateriale i form af teori, værktøjskasse og erfaringsbaserede fif. På workshoppen kan I samtidig få sparring på konkrete udfordringer, I oplever i samtaler med elever/kursister. Kurset afvikles i en vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor du altså både skal lytte til oplægsholderen og dine kolleger og selv bidrage med dine egne erfaringer med skriftlighed. Oplæg og en masse øvelser. I bliver præsenteret for central teori om studiecoaching hægtet op på helt konkrete cases fra vores daglige praksis, og du tilegner dig studiecoachingens effektive 10 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

11 værktøjskasse på et niveau, så du kan sætte den i spil og udvikle den yderligere i din daglige praksis herefter. Kurset kan tilrettelægges som et heldags- eller et halvdagskursus. MÅLGRUPPE Mentorer, vejledere og lærere i alle fag på ungdomsuddannelserne og VUC, der arbejder med og interesserer sig for elevsamtalen i deres vejledning og undervisning. UNDERVISERE Lektor, Studievejleder og studiecoach Helene Qvistgaard, Roskilde Katedralskole, & v/qvistgaard Tamsen Coaching og Lektor og studiecoach Helle Tamsen Elleman, Frederiksberg gymnasium, & v/qvistgaard Tamsen Coaching. Aktionslæring for gymnasieteam systematisk samarbejde om nye undervisningsformer Aktionslæring for gymnasieteam er et lokalt tilrettelagt kursus for hele skolen og med konsulentstøtte til 2-4 interesserede team på skolen efterfølgende. et er at skabe en dynamisk ramme for, at lærerne i samarbejde kan udvikle og afprøve nye undervisningsformer, der fremmer elevernes læring og samtidig kan være med til at implementere skolens fælles målsætninger for undervisningen eller skolens faglige profil. Kurset er målrettet teamsamarbejdet i gymnasieskolen. Skolen eller teamene vælger selv et tema som fx: Undervisningsdifferentiering hvordan kan vi tale mere med eleverne selv om deres læreprocesser? Cooperative Learning hvilken betydning har den valgte struktur for elevernes læreprocesser, og hvordan kan vi se det? Faglig læsning og skrivning hvordan kan støtte til faglig læsning og skrivning integreres i den daglige undervisning? Innovation hvordan kan vi organisere undervisningen, så den fremmer elevernes innovative kompetencer? Kurset indeholder 2½ kursusdag: Dag 1: Kom i gang med Aktionslæring. En halv dag med 2 timers introduktion til metoden, efterfulgt af 2-4 teams forberedelse til arbejdet med aktionslæring. Dag 2 og Dag 3: Herefter 2 konsulentdage på skolen omkring en måned senere med konsulentbesøg hos hvert af de deltagende team. Konsulentbesøg i teamene indeholder: a) observation af en aktion i undervisningen b) en fælles didaktisk samtale for hele teamet umiddelbart efter. MÅLGRUPPE Undervisere i det almene gymnasium, på erhvervsgymnasier og VUC. UNDERVISER Malene Ringvad, erhvervspsykologisk konsulent, cand.mag. og master of public management, systemisk og organisationspsykologisk coach. Malene Ringvad har mange års erfaring med undervisning, skoleudvikling og teamsamarbejde. Cooperative Learning skolebaseret Få fokuserede elever og højere læringsudbytte med Cooperative Learning GL-E s lokalt tilrettelagte kurser i Cooperative Learning er målrettet til gymnasiet. Ved tilrettelæggelse tages der hensyn til, om jeres gymnasium har en særlig profil, særlige udfordringer eller særlige ønsker og ambitioner i forhold til arbejdet med Cooperative Learning. Kursusdagene har høj deltageraktivitet og tilrettelægges, så deltagerne efter hver gang har konkrete strategier at gå i gang med i undervisningen. I kan via GL-E bestille én eller to kursusdage. Eller I kan bestille et længere forløb som omfatter i alt fem kursusdage, der fordeles ud over et eller evt. to skoleår. Kursusforløbene leveres af Cooperative Learning DK. Programmet for et et-dags-kurset findes på GL s hjemmeside under GL-E kurser. Forandringspædagogik Kursets formål er at skabe positive forandringer i egen undervisningspraksis i en tid, hvor mange lærere oplever en ny gymnasievirkelighed. Kurset er baseret på bøgerne Forandringspædagogik og Om at undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer (Dansk Psykologisk Forlag, 2013 og efteråret 2014), og det afholdes af forfatteren selv. Endvidere giver kurset et bud på hvad der virker i undervisningen med udgangspunkt i internationale forskere som Hilbert Meyer og John Hattie samt i konkrete cases fra den danske gymnasieverden. På dette kursus gives inspiration til kursisternes egen undervisning, og vi arbejder konkret med, hvordan positive forandringer kan skabes i praksis. Endelig giver kurset konkrete input til for beredelse af undervisning, prioritering af arbejdsopgaver og måder at tilrettelægge underviserjobbet på. I får en række konkrete værktøjer, der giver en bedre og mere inspirerende arbejdsdag, samtidig med, at elevernes læring bliver så effektiv som muligt. Hver enkelt kursist går hjem med en konkret plan for forbedret undervisning og ideer, der kan implementeres i timerne allerede dagen efter. Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem oplæg, individuelle øvelser og gruppedrøftelser. MÅLGRUPPE Undervisere i det almene gymnasium og hf, på erhvervsgymnasier og VUC. UNDERVISER Ole Ditlev Nielsen, forfatter og foredragsholder og underviser på Handelsskolen København Nord. GL EFTERUDDANNELSE 2014/

12 Hvad skal dit gymnasium stå for? Denne halvdags-workshop tager udgangspunkt i en ny didaktisk og pædagogisk model, det didaktiske U, der skaber klarhed, når det handler om udvikling af undervisning, kollegialt samarbejde og relationen mellem undervisere og elever. Kursusholderne designer en praksisnær workshop efter skolens behov med afsæt i de almenpædagogiske indsigter som det didaktiske U hviler på. Det kan f.eks. være i relation til emner som: At opstille og strukturere krav til eleverne At arbejde struktureret med kompetencer i de enkelte fag og tværfagligt At bygge bro mellem forskellige faglige kulturer At udvikle uddannelsesinstitutionens værdier, både i kollegialt samarbejde og mødet med eleverne At arbejde aktivt med konflikter i mødet mellem folkeskoleelever og akademiske undervisere At arbejde med konflikter som en social og pædagogisk dynamik, der driver skolen fremad Workshop en planlægges i det omfang det ønskes på baggrund af en halv dags samtaler med elever, lærere og ledere på uddannelsesinstitutionen, samt observation af undervisning. En artikel om den didaktiske og pædagogiske model, der danner grundlag for workshoppen, kan læses under kursusbeskrivelsen på MÅLGRUPPE Er både undervisere, teamledere og pædagogiske ledere, der ønsker inspiration til udvikling af både samarbejdet på skolen og arbejdet med eleverne. UNDERVISERE Karsten Jensen er Cand.polyt. og underviser i it, teknikfag og matematik. Brian Juul er Cand.scient.soc. og underviser i samfundsfag, filosofi og innovation. De er begge ansat på Slotshaven Gymnasium i Holbæk. Klasserumsledelse (Pedsystem) De norske undervisere Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle fokuserer på, hvordan læreren kan sikre sig et overblik over den enkelte elevs læring, skabe effektive læringsmiljøer og stimulere almendannelsen hos den enkelte elev og i klassen også i den mangfoldige elevgruppe. De mener, at det er en udfordring at lede eleverne til større udholdenhed i læringsarbejdet og øge elevernes oplevelse af mestring og motivation! Underviserne har selv ståsted i klasserummet med lang undervisningserfaring og arbejder med temaer som klasseledelse, tutorsamtale, fagsamtale og relationskompetence. Underviserne har holdt adskillige kurser for gymnasier i Danmark og med glimrende evalueringer. Klasserumsledelse Kurset Klasserumsledelse afvikles med Helle Plauborg, DPU, eller Bent A. Andresen, DPU, som underviser. Kurset sætter fokus på lærerens rolle som leder i klassen. Den forståelse af klasseledelse, der ligger bag kurset, er bred i den forstand, at det ikke blot handler om at styre klassen. Det handler også om at skabe et motiverende og trygt læringsmiljø præget af didaktisk professionalisme. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området, og forskningsresultaterne relateres til praksis gennem forskellige øvelser og cases. På kurset vises endvidere klip fra undervisningssituationer i gymnasiet, som danner udgangspunkt for fælles drøftelser af didaktisk professionalisme. Kurset lægger op til, at deltagerne afprøver forskellige handlemuligheder i relation til klasseledelse i deres egen undervisningspraksis. Kurset vil bestå af oplæg, diskussion, øvelser og deltagernes afprøvning af nye handlemuligheder i praksis. Stresshåndtering GL-E tilbyder skolebaserede kurser i stresshåndtering i tre varianter: Stresshåndtering A: Ud fra et teoretisk og klinisk/erfaringsbaseret grundlag omhandler kurset årsager til, symptomer på og behandling af stress. Hvordan kan skolen og kolleger modvirke at nogle lærere bliver stressramte. Der gennemgås bl.a. en model til stresshåndtering i team. Stresshåndtering B: Via teoretisk viden, praktisk arbejde, udarbejdelse af redskaber til håndtering af oplevet stress, individuelt som i fællesskab, fører underviseren, der er cand. psyk., deltagerne gennem teoretiske oplæg, gruppediskussioner, øvelser og test. Stresshåndtering C: Personlig stresshåndtering, målrettes skoler, hvor man har lærere der har oplevet, at stresssymptomerne er begyndt at melde sig eller når/hvis lærernes nærmeste har ytret noget om, at du virker stresset. Kurset hjælper med identificering af stressorer og giver hjælp til selvhjælp. Hvad er stress? Og hvornår skal faresignalerne tages alvorligt? Hvad er forskellen på stress, frustration og depression? Hvad er lærernes ansvar og hvad er skolens ansvar? Hvad kan jeg selv gøre? Og hvornår har jeg brug for andres hjælp? Hvilke værktøjer har psykologen i sin kasse, når stress skal afhjælpes? Ovenstående spørgsmål er nogle af de væsentligste spørgsmål, som kurset vil give nogle svar på. Underviseren vil inddrage deltagernes egne oplevelser (i passende omfang). 12 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

13 Hvordan passer jeg på mig selv som underviser? Foredrag af lektor Niels Jørn Olesen med efterfølgende debat. Foredraget tager fat på, hvad vi kan gøre for at passe på os selv som undervisere. Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra dagligdagen som underviser, stiller foredraget skarpt på bl.a. hvordan man kan undgå forstyrrelser i sin undervisning på ikke-konfliktskabende måder, og hvordan man kan involvere sig personligt i samværet med eleverne/kursisterne på en måde, der samtidig er forenelig med at passe på sig selv. Tutor og elevsamtalen Kurset tager udgangspunkt i metoden Systematisk elevutvikling udarbejdet af de norske undervisere Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle. Kurset er praksisnært i form og indhold, og har fokus på den positive relation mellem lærer og elev. Kurset vægter, hvordan du som lærer mestrer jobbet som pædagogisk og faglig leder og vejleder for gruppen og enkeltelever. Som lærer får du udviklet din egen kompetence i spørgeteknik og får et praktisk redskab for elevsamtalen. Værktøjet Systematisk elevutvikling foreligger nu også i en dansk netversion. Interaktive tavler Kurset giver et godt indblik i de nye muligheder i undervisningen, der åbner sig med anskaffelsen af interaktive tavler. Undervisningen viser eksempler fra en række fag, men kurset kan efter aftale med skolen målrettes bestemte fag/fagrupper. Der vil efter behov være mulighed for selv at lege med tavlen. Det drøftes, hvad en interaktiv tavle i klasselokalet betyder for lærerens arbejdssituation og elevernes læring. Desuden gives der ideer til hvordan man som skole og lærer kan implementere brugen af interaktive tavler, så der bliver tale om en positiv pædagogisk udviklingsproces. GL EFTERUDDANNELSE 2014/

14 IKV SKOLEBASEREDE KURSER: FRA PROBLEM TIL SKOLEUDVIKLING De senere års udvikling har sat yderligere lys på, hvor vigtig tæt og individuel vejledning af eleverne er. Derfor udbyder IKV - Syddansk Universitet en række kurser, som tager fat på den ændrede lærerrolle. Kurserne behandler det skriftlige arbejde i fagene og omlagt skriftlighed, vejledning i den daglige undervisning og projektarbejde samt vejledning ved de større skriftlige opgaver. Kurserne tilrettelægges særskilt for hver enkelt af de fire gymnasiale uddannelser. IKV følger også Undervisningsministeriets projekt Klare Profiler i Studieretningen. Derfor har vi udviklet et kursus om studieretningsidentitet med udgangspunkt i tre afprøvede værktøjer. Også området Inklusion er medtænkt i form af to kursusforløb, dels for at klæde institutionen på til at arbejde med særlige elevgrupper, dels for at give undervisere konkret viden og konkrete værktøjer til at arbejde med særlige målgrupper, specielt på hf og VUC. Alle kurser kan også rekvireres skolebaseret, lige som IKV tilbyder et skolebaseret forløb Giv dit udviklingsprojekt et boost, der giver deltagerne redskaber til at gennemføre allerede etablerede projekter endnu bedre. Et andet skolebaseret fokus ligger på udviklingen af team, da team er med til at styrke det flerfaglige samarbejde og afgrænse opgaveløsningen i organisationen. Flere skoler kan gå sammen om at rekvirere et skolebaseret kursus. Overblik over alle IKV s skolebaserede kurser: Boost skolens udviklingsprojekt Evalueringssamtalen Fastholdelse Inklusion: Unge med psykiske handicaps Innovation Klasseledelse Kampen om den gode problemformulering (SRP) Lærerroller: - Undervisning gennem vejledning - Vejledning og skriftlighed på htx og hhx - Vejledning og skriftlighed på stx og hf - Vejledning i stx (DHO, SRO, SRP, AT) - SSO fra vejledning til opgave Mindfulness i gymnasiet Spot på team Studieretningsidentiteten Undervisningsdifferentiering Unge på hf/vuc med psykiatriske diagnoser Kontakt Læs videre om disse og andre kurser på IKV s hjemmeside: Efteruddannelse/Skolebaserede_kurser eller kontakt Bodil Ravn, IKV på mail eller telefon / GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

15 ÆNDRET ELEVGRUNDLAG Undervisningsdifferentiering Fastholdelse Inklusion: Unge med psykiske handicaps Unge på hf/vuc med psykiatriske diagnoser Mindfulness Evalueringssamtalen Klasseledelse Kampen om den gode problemformulering (SPP) Innovation Ændrede lærerroller: Undervisning gennem vejledning Vejledning og skriftlighed på htx og hhx Vejledning og skriftlighed på stx og hf SSO - fra vejledning til opgave Vejledning i stx (DHO, SRO, SRP, AT) Spot på team Studieretningsidentiteten Boost skolens udviklingsprojekt LÆRERROLLER SKOLEUDVIKNING GL EFTERUDDANNELSE 2014/

16 16 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

17 KURSER ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER Det trygge læringsmiljø skab mere trivsel og lyst til læring NYHED GL-E i samarbejde med konsulentbureauet "Trygt Læringsmiljø trivsel og fastholdelse. Ved at skabe et trygt læringsmiljø, kan man gøre sine timer til et rart sted at være både for sig selv og sine elever og være med til at fastholde flere. Med et trygt læringsmiljø skaber man mere trivsel og lyst til læring. Kursisterne vil blive bevidste om, hvilke udfordringer de har i netop deres klasser og hver deltager ud arbejder en plan for, hvordan de vil implementere og håndhæve det trygge læringsmiljø i deres undervisning. Efter kurset er der mulighed for at deltage i en lukket sparringsgruppe på Facebook. Lærerens rolle som trivselsvejleder og coach. Hvad karakteriserer et trygt læringsmiljø? Hvordan implementerer og håndhæver man det i praksis? Hvordan bruger man sig selv og sin egen personlighed i klasseværelset? Hvordan tager man en svær samtale med en elev? Der veksles mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Hvis man ønsker at arbejde på pc bedes egen pc medbragt. MÅLGRUPPE Nyansatte og erfarne lærere på de gymnasiale uddannelser. UNDERVISER Cand. Polit., HR-konsulent og gymnasielærer Krestian Nielsen. TID OG STED Kursus 14136: Torsdag den 9. oktober 2014 kl , GL, Vesterbrogade 16, København. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 12. september 2014 på og Om at undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer (Dansk Psykologisk Forlag, 2013 og efteråret 2014), og det afholdes af forfatteren selv. Endvidere giver kurset et bud på at besvare spørgsmålet: Hvad er det, der virker i undervisningen? Det svar som kurset giver på dette spørgsmål, tager dels udgangspunkt i internationale forskere som Hilbert Meyer og John Hattie, dels i konkrete cases fra den danske gymnasieverden. Disse cases er praktiske eksempler på, hvordan lærere forskellige steder i Danmark har skabt positive forandringer i deres undervisning, og de stammer fra bogen Forandringspædagogik. På dette kursus tjener de som inspiration til kursisternes egen undervisning, og vi arbejder konkret med, hvordan disse cases kan sættes i spil i praksis. Endelig giver kurset vigtige og konkrete input til lærerens forberedelse, prioritering af arbejdsopgaver og måde at tilrettelægge jobbet på. Det betyder, at kursisterne efter kurset står med en række konkrete værktøjer, der giver en bedre og mere inspirerende arbejdsdag, samtidig med, at værktøjerne sikrer, at elevernes læring bliver så effektiv som muligt. Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem oplæg, individuelle øvelser og selvrefleksion samt gruppedrøftelser. et er at sikre pædagogisk forandring i den enkelte undervisers praksis, og hver enkelt kursist går hjem med en konkret plan for forbedret undervisning og ideer, der kan implementeres i timerne allerede dagen efter. MÅLGRUPPE Kurset er primært for undervisere i det almene gymnasium, men undervisere på handelsskoler, i udskolingen og på voksenuddannelsescentre vil også have glæde af det. Det kan afholdes både for hele teams fra samme uddannelsesinstitution eller for deltagere, der kommer fra forskellige skoler. UNDERVISER Ole Ditlev Nielsen, forfatter og foredragsholder og underviser på Handelsskolen København Nord. Se mere på TID OG STED Kursus 15105: Tirsdag den 3. februar 2015, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 12. december 2014 på Forandringspædagogik GL-E Kursets formål er at skabe positive forandringer i egen undervisningspraksis i en tid, hvor mange lærere oplever en ny gymnasievirkelighed. Kurset er baseret på bøgerne Forandringspædagogik GL EFTERUDDANNELSE 2014/

18 Studieretningsidentitet NYHED tre værktøjer til fokus på studieretningsidentitet IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset skal demonstrere metoder, der hver især bidrager til at indkredse en given studieretnings identitet for elever og lærere Dagen består tre erfaringsbaserede oplæg, der gennemgår og lægger op til diskussion om tre værktøjer som elementer i etablering af en studieretnings identitet. Det gælder elementer, der såvel virker fremmende på elevernes oplevede studieretningsidentitet som på lærernes didaktiske diskussioner om undervisningens tilrettelæggelse. Oplæggene er på tre skolers deltagelse i det undervisningsministerielle projekt Klare Profiler i Studieretningen. 1. Studieretningstræet. Johannes Markvardsen, Svendborg Gymnasium og hf: Hvordan bruge studieretningstræet som planlægningsredskab af studieretningens aktiviteter, som samarbejdsredskab med eleverne og som synliggørelse af studieretningen? 2. Metoden som det sammenbindende. Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium: Hvordan anvende en fælles metode i en række studiebærende fag, sådan så den på én gang virker som et bidrag til elevernes opfattelse af studieretningens sær-kendetegn og som en igangsætter af lærernes didaktiske refleksion? 3. Netværking. Anders Troelsen, Sankt Annæ Gymnasium: Hvordan kan etablering af eksterne netværk bidrag til udvikling af studieretningsidentitet? Hvilke muligheder og risici? Oplæg og efterfølgende diskussion. Deltagerne bedes medbringe pc. MÅLGRUPPE Målgruppen er lærere og ledere, der har ansvar for udviklings af skolens studieretninger. UNDERVISERE Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium, Johannes Markvardsen, Svendborg Gymnasium og hf og Anders Troelsen, Sankt Annæ Gymnasium. TID OG STED Kursus 14222: Torsdag den 27. november 2014, kl , Scandic Roskilde. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 24. oktober 2014 på Innovative undervisningsformer GL-E Kursets formål er at give deltagerne viden om og værktøjer til at udvikle innovativ undervisning på ungdomsuddannelserne samt inspiration til hvordan den innovative undervisning kan styrke de faglige mål og arbejdet med fagenes kernestof. Kurset i innovativ undervisning tager udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad er innovative kompetencer og hvad kan vi bruge dem til i ungdomsuddannelserne? Hvordan udvikler vi elevernes innovative kompetencer? Hvordan styrker den innovative tilgang elevernes dannelse og faglighed? Se yderligere beskrivelse af kurset på UNDERVISERE Louise Westmark og Lisbet Borum Reuss underviser begge på stx inden for de samfundsfaglige og humanistiske fag. De er desuden en del af udviklingsprojektet Gymnasiet tænkt forfra. TID OG STED Kursus 14125: Tirsdag den 23. september 2014, kl , Vejle Center Hotel, Vejle. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 8. august 2014 på Respons og rettestrategier NYHED GL-E Kursets formål er at give undervisere i fag med skriftlig dimension ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes. De fleste undervisere i fag med skriftlig dimension kender til de momentvis mørke stunder, når de tidsrøvende rettelser af elevernes skriftlige produktioner ikke helt indfrier intentionerne om et forventet kompetenceløft. I værste fald kan man opleve rettearbejdet som en sur og nytteløs pligt, der ikke påviseligt forbedrer elevernes skriftlige niveau. På dette kursus får du ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes til alles forsøgsvise fulde tilfredsstillelse. Som alternativ til det traditionelle rettearbejde præsenteres du for forskellige muligheder og metoder, der sætter fokus på differentieret vejledning, konstruktiv respons og forpligtende samarbejde om at styrke og forbedre elevernes skriftlige kompetencer. 18 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

19 Kurset afvikles i en skønsom vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor du altså både skal lytte til oplægsholderen og dine kolleger og selv bidrage med dine egne erfaringer med skriftlighed. AT videnskabsteori og flerfaglighed IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E MÅLGRUPPE Lærere i sprogfag, humanistiske fag og andre fag med skriftlighed eller som indgår i større opgaver som SRP, AT, histore/danskopgave mm. (fx samfundsfag, historie) dog ikke kemi, fysik og matematik. UNDERVISER Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard Gymnasium. TID OG STED Kursus 14139: Tirsdag den 2. september 2014, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 6. juni 2014 på Klasseledelse IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset giver deltagerne en forståelse af de nye elevtyper og peger på relevante implikationer heraf for undervisningen. Hvorledes kan man med klasseledelse styrke elevernes motivation og hjælpe dem med at navigere, så de øger deres læring i faget? På kurset arbejdes med værktøjer, som giver mulighed for at etablere en tydelig lederrolle og en klar rammesætning af undervisningen. Følgende temaer indgår: Læreren som normsætter (relationen mellem lærer og elev og som læringsleder (faglighed, stilladsering og progression) Klasseledelse og teamet Læringsledelse via motivation og evaluering. Der veksles mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Deltagerne bedes medbringe pc. MÅLGRUPPE Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser. UNDERVISERE To af følgende: Lektor Birgitte Bergmann, Ørestad Gymnasium, lektor Claus Junge, Haderslev Handelsskole, lektor Søren Justesen, Aalborg Tekniske Gymnasium, alle tilknyttet IKV-Syddansk Universitet som eksterne lektorer. TID OG STED Kursus 15205: Torsdag den 22. januar 2015, kl , Best Western Hotel Fredericia, Fredericia. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 5. december 2014 på I forbindelse med AT-synopsis-eksamen oplever mange vejledere/censorer, at eleverne benytter fagenes metoder i form af fraser og stikord, som de har lært, men for manges vedkommende kun bruger overfladisk. Der ligger derfor en udfordring i at formidle sit eget fags metoder og forstå de metodiske tilgange, man arbejder med i elevens 2. fag. De faglige mål med undervisningen i almen studieforberedelse er bl.a.: At vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag At demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Kursets formål er således at udbygge undervisernes ressourcer i forhold til disse faglige mål, så det bliver lettere at sikre at de videnskabsteoretiske begreber ikke blot bliver mærkater, som eleverne påklistrer deres projekter. Kurset vil have fokus på At give underviserne et konkret pædagogisk redskab, der kan fungere som grundlag for elevernes arbejde med videnskabsteoretiske spørgsmål At vise hvordan videnskabsteoretiske perspektiver kan favne, understøtte og styrke AT-projekternes tværfaglighed At præsenterer videnskabelige metoder fra natur-, samfundsog humanvidenskaberne i forhold til mulige AT-projekter At pege på konkrete eksempler på relevant anvendelse af centrale videnskabsteoretiske begreber. Oplæg, gruppearbejde med eksempler på synopser, diskussion. MÅLGRUPPE Undervisere på stx. UNDERVISERE Esben Nedenskov Petersen, adjunkt, Ph.d., IKV, Syddansk Universitet, og Caroline Schaffalitzky de Muckadell, adjunkt, Ph.d., IKV, Syddansk Universitet. TID OG STED Kursus 14210: Torsdag den 18. september 2014 kl , Hotel Plaza, Odense. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 15. august 2014 på GL EFTERUDDANNELSE 2014/

20 Undervisningsdifferentiering IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kursets formål er at give deltagerne en bred palet af redskaber til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsdifferentiering i klasserummet. Hvor UVD traditionelt set overvejende er udsprunget af ønsket om at støtte fagligt svagere elever ( løfte bunden ), er det i dag i lige så høj grad båret af ønsket om at udfordre de stærkeste elever ( talentpleje, Master Class mm). Med andre ord balancerer UVD i dag mellem på den ene side ønsket om at samle holdet/klassen om et fælles fagligt indhold og på den anden side ambitionen om at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Kurset præsenterer forskellige differentieringsmuligheder, som de kan udfolde sig inden for gymnasieskolens fagrækker. Deltagerne bliver præsenteret for praksiseksempler på, hvordan man differentierer den daglige undervisning på et væld af måder, og på hvordan man bl.a. kan differentiere stoffet efter læringsstil, tempo, materialevalg, sværhedsgrad, elevernes grad af forberedelse og taksonomiske niveauer. Også inddeling efter køn behandles. Derudover bliver der givet eksempler på, hvordan vi i undervisningen sikrer, at elevernes progressionsniveau øges, når undervisningen tilrettelægges differentieret. Deltagerne bedes medbringe 1-3 undervisningsforløb til kurset samt pc. Oplæg kombineret med pararbejde/gruppearbejde. MÅLGRUPPE Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser. UNDERVISERE To af følgende: Lektor Lene Bønnerup, Nykøbing Katedralskole, lektor Jan Nygaard Foged, Hasseris Gymnasium og lektor Nicolas Marinos, Nærum Gymnasium, alle tilknyttet IKV Syddansk Universitet som ekstern lektor. TID OG STED Kursus 15201: Torsdag den 15. januar 2015, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 14. november 2014 på Vejledning i skriftlighed i stx og hf NYHED Vejledning og formativ feedback som redskab til faglig læring. IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset fokuserer på lærerens vejledning i forbindelse med de skriftlige opgaver, der er knyttet til faget, og til den skriftlige dimension generelt. Kurset sigter mod at gøre læreren i stand til at målrette sin vejledning, så den tilpasses den enkelte elevs læringsproces og giver læreren øgede muligheder for kvalificeret formativ feedback. Kurset tager udgangspunkt i skriftlighed som funderet i fagenes faglighed med tilknyttede specifikke skrivehandlinger og fagkonventioner. Kursets overordnede og almene problemstillinger knyttes derfor til fagrelaterede øvelser, fordelt på hovedområder. Overordnede problemstillinger: At flytte lærernes evaluering fra rettearbejde til vejledning og formativ respons kræver - konkrete mål med hver opgave - at eleven kender vurderingskriterier og respons, inden opgaven skrives Procesvejledning og produktvejledning - skal understøtte elevens indsigt i emnet, i arbejdsmetoder og opgavekrav - skal udvikle elevens refleksion over krav og metoder i faglig skrivning Formative feedbackformer: konkret fremadrettet respons på opgaveniveau, på procesniveau og i forhold til elevens erkendelse og refleksion - eksempler på redskaber til feedback Elevbearbejdning af formativ feedback: individuel og i fællesskab Skriftlig og mundtlig vejledning online og offline Vejledning og kendskab til andre fags konventioner - som grundlag for teamsamarbejde - som grundlag for elevernes udvikling af skriftlig kompetence Kurset er en blanding af oplæg og øvelser i fagrelaterede grupper. Desuden diskussion og videndeling. MÅLGRUPPE Undervisere i stx og hf. Deltagerne bedes oplyse fagkombination ved tilmeldingen. UNDERVISERE Lektor, uddannelsesleder Rita Juncker Christensen, Fredericia Gymnasium og Lektor, ph.d. Lisbeth Birde Wiese, Roskilde Katedralskole. Begge eksterne lektorer ved IKV, Syddansk Universitet. TID OG STED Kursus 14214: Tirsdag den 4. november 2014, kl , SDU, Odense. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 10. oktober 2014 på 20 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2015/16 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger GL-E s kursuskatalog 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...6

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Netværk om ny praksis

Netværk om ny praksis 7. februar 2011 Netværk om ny praksis Opfølgning på evaluering og revision af studieretningsgymnasiet I) Formål Nørresundby Gymnasium og HF, Faaborg Gymnasium og Odder Gymnasium ønsker gennem fortsat samarbejde

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU

Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Velkommen til Vejlederkursus 2014 IKV, SDU Vejlederfunktionen hvad tænker du? Hvad er den største udfordring/det svære ved at være vejleder? Hvad er det sjove/spændende ved at være vejleder? Skriv det

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober

Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober Konference om samarbejde mellem forskere og VUC d. 4. oktober VUC Videnscenter og Center for Forskning i Skoleudvikling (CFS), Syddansk Universitet inviterer hermed til idékonference om forskningstilknyttet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

GYMNASIEDAGE.DK - 2014

GYMNASIEDAGE.DK - 2014 GYMNASIEDAGE.DK - 2014 Program tirsdag d. 23.9. - Lærerens roller 2014. 09.00-09.30 Kaffe/the/vand og frugt 09.30-10.30 1. Ledelsens betydning for udviklingen af lærernes tilfredshed med deres arbejde

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse

Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Skolernes svar på udfordringerne og hvilke spørgsmål og udfordringer svarene rejse Oplæg på konferencen Gymnasiedage.dk Lars Ulriksen Institut for Naturfagenes Didakitk Københavns Universitet Odense 25.

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring

Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater. Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012. Indhold. Udfordring Folkeskolens Fornyelse Frederikssund Gruppe 3 - Skolens resultater Oplæg til følgegruppemøde 12. juni 2012 Indhold Udfordring... 1 1. Stærke faglige miljøer... 4 2. Evalueringskultur... 5 3. Kommunalt

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen

Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF. Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Klasserumsledelse på Næstved Gymnasium og HF Solveig Høite Hansen og Mette Bøge Truelsen Kort om Næstved 1380 elever 146 lærere Stort opland Mange gymnasiefremmede elever Stort udskiftning i lærergruppen

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste

COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION. Bliv uddannet i det bedste - af de bedste COACHING DYNAMICS COACH UDDANNELSEN FRA DECISION Bliv uddannet i det bedste - af de bedste EARLY BIRD TILMELDING! Tilmeld dig SENEST d. 31. august og spar kr. 2.500 COACHING DYNAMICS UDDANNELSEN FRA DECISION

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13

Kursuskatalog 2012/13 Kursuskatalog 2012/13 Ledelse - organisation - samarbejde Gymnasieskolernes Lederforening Indhold Kursus for nye rektorer og vicerektorer... 4 Lyst til ledelse... 5 Realisering af strategien kursus for

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen

Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Netværk for Yngre Planlæggere 28. februar 2005 Invitation til kursus i Ressourcebaserede metoder i byplanlægningen Vil du være med til at sætte nye standarder for planlægning i Danmark og eksperimentere

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G

K U R S U S K A T A L O G KURSUSKATALOG Kursuskatalog Kursuskataloget indeholder alle Restudys præsentationer, workshops og seminarer. 2 Eleverne Elevpræsentationer sikrer, at alle elever kommer godt i gang med at benytte Restudys

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever

Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever 1 Mange har talt om innovation i gymnasiet hvad gør vi i praksis? Innovation og motivation i AT som mind-set i stx praksis for lærere, ledelse og elever Regeringen kan blot fyre folket og vælge et andet

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER

RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER RETAIL MANAGER ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE, DER SÆLGER Har du brug for en værktøjskasse fyldt med effektive metoder til at nå dine mål som leder? Så er dette kursusforløb måske noget for dig. 6 kursusmoduler

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere