Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere"

Transkript

1 Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger

2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob Nielsen 2 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

3 GL-E s kursuskatalog 2014/ Praktiske oplysninger...5 Kursuskalender...7 LOKALT TILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE OG SKOLEUDVIKLING...10 GL-E s skolebaserede kurser...10 IKV skolebaserede kurser: Fra problem til skoleudvikling KURSER Almene og didaktiske kurser It i undervisningen Skoleorganisation og ledelse...35 Medlemstilbud...40 KURSER I FAGENE...43 Billedkunst...43 Dansk...43 Dramatik...46 Engelsk...46 Filosofi...48 Fransk...48 Fysik...50 Geografi Historie Idræt...53 Italiensk...53 Klassiske fag...53 Læsevejledere...55 Matematik...55 Mediefag...56 Musik...57 Psykologi...57 Religion...58 Samfundsfag...59 Spansk Tysk GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 3

4 GL-E S KURSUSKATALOG 2014/2015 GL-E, Gymnasieskolernes Lærerforenings Efteruddannelse, præsenterer med dette kursuskatalog et professionelt og bredt sammensat kursustilbud til lærere og ledere i den gymnasiale sektor: stx, hf, hhx, htx, eux og studenterkurser. GL-E har sammen med vore samarbejdspartnere søgt at udforme et kursustilbud, så både udbudte kurser og skolebaserede kurser dækker behovet for lærernes kompetenceudvikling. Se under afsnittet Skolebaserede kurser, hvordan GL-E og IKV - Syddansk Universitet kan understøtte den lokale skoleudvikling ved særligt tilrettelagte kurser afholdt på egen skole. De fleste af katalogets kurser kan også tilrettelægges skolebaseret. Alle kurser i kataloget kan du finde på GL-E s hjemmeside: Du kan også vælge fanebladet GL-E kurser fra GL s hjemmeside På GL-E siden kan du endvidere se nyhedsnotitser med omtale af andre relevante konferencer og kurser. Når du skal søge frem til et kursus på GL-E s hjemmeside, kan du blot skrive en del af kursustitlen i søgefeltet midt på siden. Kender du ikke kursustitlen, kan du bruge menulinjen øverst eller til venstre på siden. Du kan også søge i rullemenuerne midt på siden for at afgrænse de kurser, der vises i listen nedenfor. Har du problemer med kursustilmeldingssystemet, så kontakt os på eller på eller Ud over de kurser GL-E selv udbyder, og de kurser vi laver sammen med IKV - Syddansk Universitet (det tidl. IFPR), omfatter kataloget de kurser, som de faglige foreninger udbyder. Se under afsnittet Kurser i fagene. Alle henvendelser om de faglige foreningers kurser skal ske til den pågældende forening. Se kontaktperson under det enkelte kursus. Yderligere oplysninger kan ses på under Kurser i fag eller på EMU en under GL tilbyder medlemmerne at deltage i ét GL-E-kursus pr. skole år mod alene at betale et mindre deltagergebyr. Tilbuddet gælder kun de kurser, der er anført under Medlemstilbud. GL dækker oplægsholder og lokaler, men ikke tidsforbrug eller transport i forbindelse med disse kurser. I denne kategori er der kurser, der retter sig mod personlig udvikling i bred forstand, kurser der fremmer karrieremuligheder og kurser, som hjælper medlemmet til at trives bedre i det nuværende job. 4 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

5 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Tilmelding sker elektronisk via GL s hjemmeside: under fanebladet GL-E kurser eller via GL-E s hjemmeside: Tilmelding sker under det enkelte kursus. Du finder nemmest et bestemt kursus ved at bruge Fritekstsøgefeltet midt på siden ved at skrive (dele af) kursustitlen. Dette gælder både individuelle og skolebaserede kurser. Der kan tilmeldes én person pr. tilmelding. Kurserne er åbne for alle, med mindre andet er anført ved det enkelte kursus. Information om tilmelding fremgår ved det enkelte kursus. Er tilmeldingsfristen udløbet, kan du forhøre dig på om evt. ledige pladser. Bemærk, at den adresse du oplyser ved kursustilmelding bruges til al korrespondance mellem dig som kursist og GL-E. Skifter du mailadresse efter du har tilmeldt dig, er det vigtigt at du sender den nye -adresse direkte til GL-E. Afmelding Afmelding kan ske vederlagsfrit indtil udløbet af tilmeldingsfristen. Ved afmelding efter denne dato betales et gebyr på 50% af kursusprisen. Bemærk at for internatkurser skal betales 75%, pga. større omkostninger til kursusstedet ved afmelding. Sker afmeldingen senere end 15 dage før kursusstart, betales hele kursusafgiften. Dette gælder også i tilfælde af sygdom. Denne afmeldingsbetaling dækker GL-E's udgift til kursusstederne. Det vil dog altid være muligt uden omkostning at sende en kollega, hvis den tilmeldte er forhindret. Afmelding skal ske til GL-E pr. mail til eller til kursussekretæren. Deltager en anden end den tilmeldte, skal dette meddeles GL-E. Overtegning/aflysning/ændringer Overtegning eller aflysning kan forekomme. Ved for få tilmeldinger kan kurset udskydes eller aflyses. Ved sygdom el. lign. kan det være nødvendigt at udskifte en underviser. Du kan finde oplysninger om fx forlængede tilmeldingsfrister eller evt. aflysninger på hjemmesiden under det enkelte kursus. Som tilmeldt vil du få direkte besked via mail. Betaling Betaling af kursusafgiften skal først ske, når faktura modtages fra GL-E. Fakturaen sendes til skolens administration, med mindre andet er aftalt. De anførte priser er inkl. evt. moms. Kursusafgiften skal som udgangspunkt være betalt forud for kurset og senest på den forfaldsdato, der står på fakturaen. Kursusafgiften dækker fuld forplejning, hvis ikke andet er nævnt. Ikke-fastansatte medlemmer Ledige og ikke-fastansatte medlemmer af GL kan søge dækning af kursusafgiften via GL s efteruddannelsespulje. Der kan søges om tilskud på op til kr. pr år. pr. person. Se nærmere på GL s hjemmeside under Medlem/Medlemstilbud/ Tilskud til efterud-dannelse. Kontakt til GL-E Se kontaktoplysninger på katalogets bagside. GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 5

6 6 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

7 KURSUSKALENDER August 2014 ALMENE OG DIDAKTISKE Mentorkursus vejledning af nye kolleger, September 2014 ALMENE OG DIDAKTISKE Respons og rettestrategier, KLASSISKE FAG Hald-kursus, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Konflikthåndtering og kommunikation, MEDIEFAG Lommefilm film på mobil og ipads, 10.9 og 11.9 og TYSK Skriftlig eksamen og rettestrategier, 16.9 og ALMENE OG DIDAKTISKE AT Videnskabsteori og flerfaglighed, SPANSK Días de cine, ALMENE OG DIDAKTISKE Innovative undervisningsformer, PSYKOLOGI Udvikling af studiekompetencer, 25.9 og MATEMATIK OG HISTORIE Matematik og historie: hånd i hånd i undervisningen, 29.9 el. alt ALMENE OG DIDAKTISKE Mindfulness, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, (og 2.2) GEOGRAFI Geodata, ALMENE OG DIDAKTISKE Elevmotivator engager dine elever med konkrete aktiverende metoder, IT I UNDERVISNINGEN License2share smart brug af sociale medier, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Stormødeledelse, SAMFUNDSFAG Statistik til undervisningen, FRANSK, ITALIENSK, SPANSK Den kommende elektroniske skriftlige studentereksamen, fire datoer i september Oktober 2014 IDRÆT Generalforsamlingskursus, ALMENE OG DIDAKTISKE SSO fra vejledning til opgave vejledning på hf, DANSK Årsmøde 2014 Grænseland Danmarksbilleder, eller BILLEDKUNST OG DRAMA Performance & Medier i Dramatik og Billedkunst, MUSIK Fagligt inspirationskursus på Ry Højskole, ALMENE OG DIDAKTISKE Elevmotivator engager dine elever med konkrete aktiverende metoder, GEOGRAFI Laboratorieworkshop hands on, TYSK 25 Jahre Mauerfall, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE SU-grundkursus for alle SU-medlemmer på gymnasierne, ALMENE OG DIDAKTISKE Det trygge læringsmiljø skab mere trivsel og lyst til læring, SAMFUNDSFAG Anvendelse af matematik i samfundsfag, MEDIEFAG Medielærerforeningens Årskursus 2014, ALMENE OG DIDAKTISKE Vejledning i stx (DHO, SRO, SRP og AT), ALMENE OG DIDAKTISKE Spot på team modul 1, SAMFUNDSFAG Medier, mediepolitik og politik i medierne, ENGELSK Canada fra britisk koloni til selvstændig nation, ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, IT I UNDERVISNINGEN The Digital Age 1, MEDLEMSTILBUD Gå-hjem-møder for nye lærere, (og 5.11) MEDIEFAG Lyd i mediefag (hands-on), GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 7

8 November 2014 MEDLEMSTILBUD Brug stemmen bedre, ALMENE OG DIDAKTISKE Vejledning og skriftlighed i stx og hf ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, MEDLEMSTILBUD Gå-hjem møder for nye lærere, 5.11 (og 29.10) DANSK Dansk rocklyrik efter 2000, FILOSOFI Konstruktivismen i kritisk belysning, LÆSEVEJLEDERE Skriftlighed identificering af fejltyper i skriveprocessen, PSYKOLOGI Generalforsamlingskursus i PLF, ENGELSK Canada national identitet fra Anden Verdenskrig til i dag, ALMENE OG DIDAKTISKE Elever med diagnoser i undervisningen, TYSK Mehr Deutsch im Unterricht wagen, og KLASSISKE FAG Nye bøger og materialer i de klassiske fag, IT I UNDERVISNINGEN Virtuelle undervisningsformer i de samfundsvidenskabelige studieretninger, DANSK Konstruktiv Journalistik et paradigmeskifte i medielandskabet, FYSIK OG GEOGRAFI Meteorologikursus, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Kursus i bestyrelsesarbejdet, ALMENE OG DIDAKTISKE Cooperative Learning for alle fag, (og 5.2) IT I UNDERVISNINGEN The Digital Age 3, ALMENE OG DIDAKTISKE Kulturel Navigator forbered dine elever på kulturmødet, og ALMENE OG DIDAKTISKE Undervisning gennem vejledning, ALMENE OG DIDAKTISKE Mundtlighedsdidaktik, DANSK På kanten af det tilladelige? ALMENE OG DIDAKTISKE Studieretningsidentitet, DANSK TV-nyhedens anatomi, FRANSK, ITALIENSK OG SPANSK Lav netbaserede didaktiske øvelser så let som ingenting, fire datoer i november December 2014 SAMFUNDSFAG Er grøn vækst en mulig vej for dansk økonomi? Januar 2015 RELIGION Den ortodokse jul Rejsekursus til Rusland, IT I UNDERVISNINGEN Forskningsbaseret viden om it i ungdomsuddannelser hvad virker? ALMENE OG DIDAKTISKE Undervisningsdifferentiering, IT I UNDERVISNINGEN The Digital Age 2, MATEMATIK Regionalkurser i matematik, 7 forsk. Steder, 20.1, 26.1, 27.1, 28.1, 30.1, 16.2, ALMENE OG DIDAKTISKE Eksamensangst, ALMENE OG DIDAKTISKE Elevmotivator engager dine elever med konkrete aktiverende metoder, 20.1 og ALMENE OG DIDAKTISKE Klasseledelse, SAMFUNDSFAG International politik, IT I UNDERVISNINGEN Flipped Classroom, FRANSK, ITALIENSK, SPANSK Fra digt og moderne sange til poetryslam i sprogfagene, fire datoer i jan GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

9 Februar 2015 SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, (og 29.9) ALMENE OG DIDAKTISKE Forandringspædagogik, ALMENE OG DIDAKTISKE Cooperative Learning for alle fag, 5.2 (og 18.11) ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, DANSK Poetry Slam og mundtlig litteratur, HISTORIE Latinamerika samfund, politik og kultur i dag og med historisk perspektiv, SAMFUNDSFAG Økonomiske kriser, ALMENE OG DIDAKTISKE Spot på team modul 2, ENGELSK Årsmøde, Marts 2015 ALMENE OG DIDAKTISKE Innovativ Projektmager lær at lave nytænkende projekter med dine elever, DANSK Ny skriftlighed i dansk via sociale medier, KLASSISKE FAG Innovation i de klassiske fag, PSYKOLOGI Fagligt samspil i studieretninger, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Formænd for pædagogisk råd og udvalg HISTORIE Historie 2.0 En ny historieundervisning? MEDLEMSTILBUD Seminar for nye lærere, 12.3 og MEDLEMSTILBUD Personlig planlægning og stresshåndtering, ALMENE OG DIDAKTISKE Anvendelsesorientering og hf-pædagogik, SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Stormødeledelse opfølgning, ALMENE OG DIDAKTISKE Kulturel Navigator forbered dine elever på kulturmødet, 24.3 og FRANSK, ITALIENSK, SPANSK Begynderundervisning i fransk, spansk og italiensk, fire datoer i marts April 2015 SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Opfølgnings-kombi-temadage af den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse, MATEMATIK London 2015 et rejsekursus, ENGELSK US 60 s Ancient History? KLASSISKE FAG Regionalkurser i Klassikerforeningen, fire datoer i april og maj Masterkurser ALMENE OG DIDAKTISKE Masterkursus i gymnasiedidaktik, se datoer i kataloget/på hjemmeside SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Masterkurser i gymnasieorganisation og ledelse, se datoer i kataloget/hjemmeside Kurser uden fastsat dato ALMENE OG DIDAKTISKE Netwerk fordi social trivsel og faglig formåen hænger sammen SKOLEORGANISATION OG LEDELSE Fremtidens bestyrelser, januar/februar MEDLEMSTILBUD Coaching, et individuelt tilbud til ikke-fastansatte, løbende tilmelding DANSK Skolebaserede kurser til dansk på ungdomsuddannelserne, februar, marts, april ENGELSK SRP og SSO, efterår ENGELSK Amerikansk national identitet, efterår ENGELSK Rejsekursus: Chicago, forår IDRÆT Skolebaserede kurser Ny praksis i idræt C nødvendig? MATEMATIK Yderligere matematikkurser i kan ses på 56 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015 9

10 LOKALT TILRETTELAGT EFTERUDDANNELSE OG SKOLEUDVIKLING Skolebaserede kurser er efteruddannelse på din skole. Skolebaserede kurser kan holdes for hele lærerkollegiet eller fx for en faggruppe eller et studieretningsteam. Temaerne for et lokalt efteruddannelsesforløb kan være mange og på de følgende sider kan du finde inspiration til jeres næste skolebaserede kursus. Skolen er også velkommen til at kontakte GL-E, hvis I ønsker forslag til oplægsholdere i et emne, der ikke er omtalt i kataloget, da vi har et stort kontaktnet. GL-E har en række kurser der kun udbydes skolebaseret, jf. kursusforslagene nedenfor. Se også på GL-E s hjemmeside under skolebaserede kurser for evt. yderligere kursusforslag. De fleste af GL-E s udbudte kurser i kataloget kan også afvikles som skolebaserede. For skolebaserede kurser med lærere og forskere fra IKV - Syddansk universitet, se næste afsnit i GL-E kataloget. GL-E S SKOLEBASEREDE KURSER GL-E udbyder skolebaserede kurser om bl.a. respons på skriftligt arbejde, pædagogisk brug af it og kurser der sætter fokus på arbejdsmiljøet. De kurser, der ses herunder, udbydes kun skolebaseret. Kontakt Kontakt GL-E på eller direkte: Therese Holter, GL-E, tlf , mail: for pristilbud og yderligere information om GL-E s skolebaserede kurser. Respons og rettestrategier GL-E De fleste undervisere i fag med skriftlig dimension kender til, at de tidsrøvende rettelser af elevernes skriftlige produktioner ikke helt indfrier intentionerne om et forventet kompetenceløft. I værste fald kan man opleve rettearbejdet som en sur og nytteløs pligt, der ikke påviseligt forbedrer elevernes skriftlige niveau. På dette kursus får du ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes. Som alternativ til det traditionelle rettearbejde præsenteres du for forskellige muligheder og metoder, der sætter fokus på differentieret vejledning, konstruktiv respons og forpligtende sam arbejde om at styrke og forbedre elevernes skriftlige kompetencer. MÅLGRUPPE Lærere i sprogfag, humanistiske fag og andre fag med skriftlighed eller som indgår i større opgaver som SRP, AT, histore/danskopgave mm. (fx samfundsfag, historie) dog ikke kemi, fysik og matematik. UNDERVISER Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard Gymnasium. Coachingens værktøjer for vejleder og mentor Har du brug for ny inspiration og samtaleværktøjer til at støtte og rykke elever/kursister? Mange vejledere og mentorer oplever, at de mangler konkrete spørgeteknikker og tilgange, der kan inspirere eleven/kursisten til at rykke sig og for alvor afprøve nye vaner både i deres privat- og skoleliv. Den coachende samtale støtter elever/kursister, der oplever problemer med at kunne fokusere på uddannelse på grund af personlige eller faglige problemer: Motivation, stress, psykiske diagnoser, misbrug, lavt selvværd, social isolation, højt fravær, nervøsitet ved at præstere mundtligt, perfektionisme og beslutninger om fremtiden. Vi tilbyder en inspirerende og intensiv workshop, hvor vi arbejder med fokus på coachingens anvendelse. Der medfølger et fyldigt kursusmateriale i form af teori, værktøjskasse og erfaringsbaserede fif. På workshoppen kan I samtidig få sparring på konkrete udfordringer, I oplever i samtaler med elever/kursister. Kurset afvikles i en vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor du altså både skal lytte til oplægsholderen og dine kolleger og selv bidrage med dine egne erfaringer med skriftlighed. Oplæg og en masse øvelser. I bliver præsenteret for central teori om studiecoaching hægtet op på helt konkrete cases fra vores daglige praksis, og du tilegner dig studiecoachingens effektive 10 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

11 værktøjskasse på et niveau, så du kan sætte den i spil og udvikle den yderligere i din daglige praksis herefter. Kurset kan tilrettelægges som et heldags- eller et halvdagskursus. MÅLGRUPPE Mentorer, vejledere og lærere i alle fag på ungdomsuddannelserne og VUC, der arbejder med og interesserer sig for elevsamtalen i deres vejledning og undervisning. UNDERVISERE Lektor, Studievejleder og studiecoach Helene Qvistgaard, Roskilde Katedralskole, & v/qvistgaard Tamsen Coaching og Lektor og studiecoach Helle Tamsen Elleman, Frederiksberg gymnasium, & v/qvistgaard Tamsen Coaching. Aktionslæring for gymnasieteam systematisk samarbejde om nye undervisningsformer Aktionslæring for gymnasieteam er et lokalt tilrettelagt kursus for hele skolen og med konsulentstøtte til 2-4 interesserede team på skolen efterfølgende. et er at skabe en dynamisk ramme for, at lærerne i samarbejde kan udvikle og afprøve nye undervisningsformer, der fremmer elevernes læring og samtidig kan være med til at implementere skolens fælles målsætninger for undervisningen eller skolens faglige profil. Kurset er målrettet teamsamarbejdet i gymnasieskolen. Skolen eller teamene vælger selv et tema som fx: Undervisningsdifferentiering hvordan kan vi tale mere med eleverne selv om deres læreprocesser? Cooperative Learning hvilken betydning har den valgte struktur for elevernes læreprocesser, og hvordan kan vi se det? Faglig læsning og skrivning hvordan kan støtte til faglig læsning og skrivning integreres i den daglige undervisning? Innovation hvordan kan vi organisere undervisningen, så den fremmer elevernes innovative kompetencer? Kurset indeholder 2½ kursusdag: Dag 1: Kom i gang med Aktionslæring. En halv dag med 2 timers introduktion til metoden, efterfulgt af 2-4 teams forberedelse til arbejdet med aktionslæring. Dag 2 og Dag 3: Herefter 2 konsulentdage på skolen omkring en måned senere med konsulentbesøg hos hvert af de deltagende team. Konsulentbesøg i teamene indeholder: a) observation af en aktion i undervisningen b) en fælles didaktisk samtale for hele teamet umiddelbart efter. MÅLGRUPPE Undervisere i det almene gymnasium, på erhvervsgymnasier og VUC. UNDERVISER Malene Ringvad, erhvervspsykologisk konsulent, cand.mag. og master of public management, systemisk og organisationspsykologisk coach. Malene Ringvad har mange års erfaring med undervisning, skoleudvikling og teamsamarbejde. Cooperative Learning skolebaseret Få fokuserede elever og højere læringsudbytte med Cooperative Learning GL-E s lokalt tilrettelagte kurser i Cooperative Learning er målrettet til gymnasiet. Ved tilrettelæggelse tages der hensyn til, om jeres gymnasium har en særlig profil, særlige udfordringer eller særlige ønsker og ambitioner i forhold til arbejdet med Cooperative Learning. Kursusdagene har høj deltageraktivitet og tilrettelægges, så deltagerne efter hver gang har konkrete strategier at gå i gang med i undervisningen. I kan via GL-E bestille én eller to kursusdage. Eller I kan bestille et længere forløb som omfatter i alt fem kursusdage, der fordeles ud over et eller evt. to skoleår. Kursusforløbene leveres af Cooperative Learning DK. Programmet for et et-dags-kurset findes på GL s hjemmeside under GL-E kurser. Forandringspædagogik Kursets formål er at skabe positive forandringer i egen undervisningspraksis i en tid, hvor mange lærere oplever en ny gymnasievirkelighed. Kurset er baseret på bøgerne Forandringspædagogik og Om at undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer (Dansk Psykologisk Forlag, 2013 og efteråret 2014), og det afholdes af forfatteren selv. Endvidere giver kurset et bud på hvad der virker i undervisningen med udgangspunkt i internationale forskere som Hilbert Meyer og John Hattie samt i konkrete cases fra den danske gymnasieverden. På dette kursus gives inspiration til kursisternes egen undervisning, og vi arbejder konkret med, hvordan positive forandringer kan skabes i praksis. Endelig giver kurset konkrete input til for beredelse af undervisning, prioritering af arbejdsopgaver og måder at tilrettelægge underviserjobbet på. I får en række konkrete værktøjer, der giver en bedre og mere inspirerende arbejdsdag, samtidig med, at elevernes læring bliver så effektiv som muligt. Hver enkelt kursist går hjem med en konkret plan for forbedret undervisning og ideer, der kan implementeres i timerne allerede dagen efter. Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem oplæg, individuelle øvelser og gruppedrøftelser. MÅLGRUPPE Undervisere i det almene gymnasium og hf, på erhvervsgymnasier og VUC. UNDERVISER Ole Ditlev Nielsen, forfatter og foredragsholder og underviser på Handelsskolen København Nord. GL EFTERUDDANNELSE 2014/

12 Hvad skal dit gymnasium stå for? Denne halvdags-workshop tager udgangspunkt i en ny didaktisk og pædagogisk model, det didaktiske U, der skaber klarhed, når det handler om udvikling af undervisning, kollegialt samarbejde og relationen mellem undervisere og elever. Kursusholderne designer en praksisnær workshop efter skolens behov med afsæt i de almenpædagogiske indsigter som det didaktiske U hviler på. Det kan f.eks. være i relation til emner som: At opstille og strukturere krav til eleverne At arbejde struktureret med kompetencer i de enkelte fag og tværfagligt At bygge bro mellem forskellige faglige kulturer At udvikle uddannelsesinstitutionens værdier, både i kollegialt samarbejde og mødet med eleverne At arbejde aktivt med konflikter i mødet mellem folkeskoleelever og akademiske undervisere At arbejde med konflikter som en social og pædagogisk dynamik, der driver skolen fremad Workshop en planlægges i det omfang det ønskes på baggrund af en halv dags samtaler med elever, lærere og ledere på uddannelsesinstitutionen, samt observation af undervisning. En artikel om den didaktiske og pædagogiske model, der danner grundlag for workshoppen, kan læses under kursusbeskrivelsen på MÅLGRUPPE Er både undervisere, teamledere og pædagogiske ledere, der ønsker inspiration til udvikling af både samarbejdet på skolen og arbejdet med eleverne. UNDERVISERE Karsten Jensen er Cand.polyt. og underviser i it, teknikfag og matematik. Brian Juul er Cand.scient.soc. og underviser i samfundsfag, filosofi og innovation. De er begge ansat på Slotshaven Gymnasium i Holbæk. Klasserumsledelse (Pedsystem) De norske undervisere Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle fokuserer på, hvordan læreren kan sikre sig et overblik over den enkelte elevs læring, skabe effektive læringsmiljøer og stimulere almendannelsen hos den enkelte elev og i klassen også i den mangfoldige elevgruppe. De mener, at det er en udfordring at lede eleverne til større udholdenhed i læringsarbejdet og øge elevernes oplevelse af mestring og motivation! Underviserne har selv ståsted i klasserummet med lang undervisningserfaring og arbejder med temaer som klasseledelse, tutorsamtale, fagsamtale og relationskompetence. Underviserne har holdt adskillige kurser for gymnasier i Danmark og med glimrende evalueringer. Klasserumsledelse Kurset Klasserumsledelse afvikles med Helle Plauborg, DPU, eller Bent A. Andresen, DPU, som underviser. Kurset sætter fokus på lærerens rolle som leder i klassen. Den forståelse af klasseledelse, der ligger bag kurset, er bred i den forstand, at det ikke blot handler om at styre klassen. Det handler også om at skabe et motiverende og trygt læringsmiljø præget af didaktisk professionalisme. På kurset præsenteres den nyeste forskning på området, og forskningsresultaterne relateres til praksis gennem forskellige øvelser og cases. På kurset vises endvidere klip fra undervisningssituationer i gymnasiet, som danner udgangspunkt for fælles drøftelser af didaktisk professionalisme. Kurset lægger op til, at deltagerne afprøver forskellige handlemuligheder i relation til klasseledelse i deres egen undervisningspraksis. Kurset vil bestå af oplæg, diskussion, øvelser og deltagernes afprøvning af nye handlemuligheder i praksis. Stresshåndtering GL-E tilbyder skolebaserede kurser i stresshåndtering i tre varianter: Stresshåndtering A: Ud fra et teoretisk og klinisk/erfaringsbaseret grundlag omhandler kurset årsager til, symptomer på og behandling af stress. Hvordan kan skolen og kolleger modvirke at nogle lærere bliver stressramte. Der gennemgås bl.a. en model til stresshåndtering i team. Stresshåndtering B: Via teoretisk viden, praktisk arbejde, udarbejdelse af redskaber til håndtering af oplevet stress, individuelt som i fællesskab, fører underviseren, der er cand. psyk., deltagerne gennem teoretiske oplæg, gruppediskussioner, øvelser og test. Stresshåndtering C: Personlig stresshåndtering, målrettes skoler, hvor man har lærere der har oplevet, at stresssymptomerne er begyndt at melde sig eller når/hvis lærernes nærmeste har ytret noget om, at du virker stresset. Kurset hjælper med identificering af stressorer og giver hjælp til selvhjælp. Hvad er stress? Og hvornår skal faresignalerne tages alvorligt? Hvad er forskellen på stress, frustration og depression? Hvad er lærernes ansvar og hvad er skolens ansvar? Hvad kan jeg selv gøre? Og hvornår har jeg brug for andres hjælp? Hvilke værktøjer har psykologen i sin kasse, når stress skal afhjælpes? Ovenstående spørgsmål er nogle af de væsentligste spørgsmål, som kurset vil give nogle svar på. Underviseren vil inddrage deltagernes egne oplevelser (i passende omfang). 12 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

13 Hvordan passer jeg på mig selv som underviser? Foredrag af lektor Niels Jørn Olesen med efterfølgende debat. Foredraget tager fat på, hvad vi kan gøre for at passe på os selv som undervisere. Med udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra dagligdagen som underviser, stiller foredraget skarpt på bl.a. hvordan man kan undgå forstyrrelser i sin undervisning på ikke-konfliktskabende måder, og hvordan man kan involvere sig personligt i samværet med eleverne/kursisterne på en måde, der samtidig er forenelig med at passe på sig selv. Tutor og elevsamtalen Kurset tager udgangspunkt i metoden Systematisk elevutvikling udarbejdet af de norske undervisere Bodil Dale Stormyr og Bente Vetland, Kristiansand Katedralskole Gimle. Kurset er praksisnært i form og indhold, og har fokus på den positive relation mellem lærer og elev. Kurset vægter, hvordan du som lærer mestrer jobbet som pædagogisk og faglig leder og vejleder for gruppen og enkeltelever. Som lærer får du udviklet din egen kompetence i spørgeteknik og får et praktisk redskab for elevsamtalen. Værktøjet Systematisk elevutvikling foreligger nu også i en dansk netversion. Interaktive tavler Kurset giver et godt indblik i de nye muligheder i undervisningen, der åbner sig med anskaffelsen af interaktive tavler. Undervisningen viser eksempler fra en række fag, men kurset kan efter aftale med skolen målrettes bestemte fag/fagrupper. Der vil efter behov være mulighed for selv at lege med tavlen. Det drøftes, hvad en interaktiv tavle i klasselokalet betyder for lærerens arbejdssituation og elevernes læring. Desuden gives der ideer til hvordan man som skole og lærer kan implementere brugen af interaktive tavler, så der bliver tale om en positiv pædagogisk udviklingsproces. GL EFTERUDDANNELSE 2014/

14 IKV SKOLEBASEREDE KURSER: FRA PROBLEM TIL SKOLEUDVIKLING De senere års udvikling har sat yderligere lys på, hvor vigtig tæt og individuel vejledning af eleverne er. Derfor udbyder IKV - Syddansk Universitet en række kurser, som tager fat på den ændrede lærerrolle. Kurserne behandler det skriftlige arbejde i fagene og omlagt skriftlighed, vejledning i den daglige undervisning og projektarbejde samt vejledning ved de større skriftlige opgaver. Kurserne tilrettelægges særskilt for hver enkelt af de fire gymnasiale uddannelser. IKV følger også Undervisningsministeriets projekt Klare Profiler i Studieretningen. Derfor har vi udviklet et kursus om studieretningsidentitet med udgangspunkt i tre afprøvede værktøjer. Også området Inklusion er medtænkt i form af to kursusforløb, dels for at klæde institutionen på til at arbejde med særlige elevgrupper, dels for at give undervisere konkret viden og konkrete værktøjer til at arbejde med særlige målgrupper, specielt på hf og VUC. Alle kurser kan også rekvireres skolebaseret, lige som IKV tilbyder et skolebaseret forløb Giv dit udviklingsprojekt et boost, der giver deltagerne redskaber til at gennemføre allerede etablerede projekter endnu bedre. Et andet skolebaseret fokus ligger på udviklingen af team, da team er med til at styrke det flerfaglige samarbejde og afgrænse opgaveløsningen i organisationen. Flere skoler kan gå sammen om at rekvirere et skolebaseret kursus. Overblik over alle IKV s skolebaserede kurser: Boost skolens udviklingsprojekt Evalueringssamtalen Fastholdelse Inklusion: Unge med psykiske handicaps Innovation Klasseledelse Kampen om den gode problemformulering (SRP) Lærerroller: - Undervisning gennem vejledning - Vejledning og skriftlighed på htx og hhx - Vejledning og skriftlighed på stx og hf - Vejledning i stx (DHO, SRO, SRP, AT) - SSO fra vejledning til opgave Mindfulness i gymnasiet Spot på team Studieretningsidentiteten Undervisningsdifferentiering Unge på hf/vuc med psykiatriske diagnoser Kontakt Læs videre om disse og andre kurser på IKV s hjemmeside: Efteruddannelse/Skolebaserede_kurser eller kontakt Bodil Ravn, IKV på mail eller telefon / GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

15 ÆNDRET ELEVGRUNDLAG Undervisningsdifferentiering Fastholdelse Inklusion: Unge med psykiske handicaps Unge på hf/vuc med psykiatriske diagnoser Mindfulness Evalueringssamtalen Klasseledelse Kampen om den gode problemformulering (SPP) Innovation Ændrede lærerroller: Undervisning gennem vejledning Vejledning og skriftlighed på htx og hhx Vejledning og skriftlighed på stx og hf SSO - fra vejledning til opgave Vejledning i stx (DHO, SRO, SRP, AT) Spot på team Studieretningsidentiteten Boost skolens udviklingsprojekt LÆRERROLLER SKOLEUDVIKNING GL EFTERUDDANNELSE 2014/

16 16 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

17 KURSER ALMENE OG DIDAKTISKE KURSER Det trygge læringsmiljø skab mere trivsel og lyst til læring NYHED GL-E i samarbejde med konsulentbureauet "Trygt Læringsmiljø trivsel og fastholdelse. Ved at skabe et trygt læringsmiljø, kan man gøre sine timer til et rart sted at være både for sig selv og sine elever og være med til at fastholde flere. Med et trygt læringsmiljø skaber man mere trivsel og lyst til læring. Kursisterne vil blive bevidste om, hvilke udfordringer de har i netop deres klasser og hver deltager ud arbejder en plan for, hvordan de vil implementere og håndhæve det trygge læringsmiljø i deres undervisning. Efter kurset er der mulighed for at deltage i en lukket sparringsgruppe på Facebook. Lærerens rolle som trivselsvejleder og coach. Hvad karakteriserer et trygt læringsmiljø? Hvordan implementerer og håndhæver man det i praksis? Hvordan bruger man sig selv og sin egen personlighed i klasseværelset? Hvordan tager man en svær samtale med en elev? Der veksles mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Hvis man ønsker at arbejde på pc bedes egen pc medbragt. MÅLGRUPPE Nyansatte og erfarne lærere på de gymnasiale uddannelser. UNDERVISER Cand. Polit., HR-konsulent og gymnasielærer Krestian Nielsen. TID OG STED Kursus 14136: Torsdag den 9. oktober 2014 kl , GL, Vesterbrogade 16, København. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 12. september 2014 på og Om at undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer (Dansk Psykologisk Forlag, 2013 og efteråret 2014), og det afholdes af forfatteren selv. Endvidere giver kurset et bud på at besvare spørgsmålet: Hvad er det, der virker i undervisningen? Det svar som kurset giver på dette spørgsmål, tager dels udgangspunkt i internationale forskere som Hilbert Meyer og John Hattie, dels i konkrete cases fra den danske gymnasieverden. Disse cases er praktiske eksempler på, hvordan lærere forskellige steder i Danmark har skabt positive forandringer i deres undervisning, og de stammer fra bogen Forandringspædagogik. På dette kursus tjener de som inspiration til kursisternes egen undervisning, og vi arbejder konkret med, hvordan disse cases kan sættes i spil i praksis. Endelig giver kurset vigtige og konkrete input til lærerens forberedelse, prioritering af arbejdsopgaver og måde at tilrettelægge jobbet på. Det betyder, at kursisterne efter kurset står med en række konkrete værktøjer, der giver en bedre og mere inspirerende arbejdsdag, samtidig med, at værktøjerne sikrer, at elevernes læring bliver så effektiv som muligt. Kurset er et heldagskursus, der veksler mellem oplæg, individuelle øvelser og selvrefleksion samt gruppedrøftelser. et er at sikre pædagogisk forandring i den enkelte undervisers praksis, og hver enkelt kursist går hjem med en konkret plan for forbedret undervisning og ideer, der kan implementeres i timerne allerede dagen efter. MÅLGRUPPE Kurset er primært for undervisere i det almene gymnasium, men undervisere på handelsskoler, i udskolingen og på voksenuddannelsescentre vil også have glæde af det. Det kan afholdes både for hele teams fra samme uddannelsesinstitution eller for deltagere, der kommer fra forskellige skoler. UNDERVISER Ole Ditlev Nielsen, forfatter og foredragsholder og underviser på Handelsskolen København Nord. Se mere på TID OG STED Kursus 15105: Tirsdag den 3. februar 2015, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 12. december 2014 på Forandringspædagogik GL-E Kursets formål er at skabe positive forandringer i egen undervisningspraksis i en tid, hvor mange lærere oplever en ny gymnasievirkelighed. Kurset er baseret på bøgerne Forandringspædagogik GL EFTERUDDANNELSE 2014/

18 Studieretningsidentitet NYHED tre værktøjer til fokus på studieretningsidentitet IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset skal demonstrere metoder, der hver især bidrager til at indkredse en given studieretnings identitet for elever og lærere Dagen består tre erfaringsbaserede oplæg, der gennemgår og lægger op til diskussion om tre værktøjer som elementer i etablering af en studieretnings identitet. Det gælder elementer, der såvel virker fremmende på elevernes oplevede studieretningsidentitet som på lærernes didaktiske diskussioner om undervisningens tilrettelæggelse. Oplæggene er på tre skolers deltagelse i det undervisningsministerielle projekt Klare Profiler i Studieretningen. 1. Studieretningstræet. Johannes Markvardsen, Svendborg Gymnasium og hf: Hvordan bruge studieretningstræet som planlægningsredskab af studieretningens aktiviteter, som samarbejdsredskab med eleverne og som synliggørelse af studieretningen? 2. Metoden som det sammenbindende. Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium: Hvordan anvende en fælles metode i en række studiebærende fag, sådan så den på én gang virker som et bidrag til elevernes opfattelse af studieretningens sær-kendetegn og som en igangsætter af lærernes didaktiske refleksion? 3. Netværking. Anders Troelsen, Sankt Annæ Gymnasium: Hvordan kan etablering af eksterne netværk bidrag til udvikling af studieretningsidentitet? Hvilke muligheder og risici? Oplæg og efterfølgende diskussion. Deltagerne bedes medbringe pc. MÅLGRUPPE Målgruppen er lærere og ledere, der har ansvar for udviklings af skolens studieretninger. UNDERVISERE Pernille Ehlers, Rødovre Gymnasium, Johannes Markvardsen, Svendborg Gymnasium og hf og Anders Troelsen, Sankt Annæ Gymnasium. TID OG STED Kursus 14222: Torsdag den 27. november 2014, kl , Scandic Roskilde. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 24. oktober 2014 på Innovative undervisningsformer GL-E Kursets formål er at give deltagerne viden om og værktøjer til at udvikle innovativ undervisning på ungdomsuddannelserne samt inspiration til hvordan den innovative undervisning kan styrke de faglige mål og arbejdet med fagenes kernestof. Kurset i innovativ undervisning tager udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad er innovative kompetencer og hvad kan vi bruge dem til i ungdomsuddannelserne? Hvordan udvikler vi elevernes innovative kompetencer? Hvordan styrker den innovative tilgang elevernes dannelse og faglighed? Se yderligere beskrivelse af kurset på UNDERVISERE Louise Westmark og Lisbet Borum Reuss underviser begge på stx inden for de samfundsfaglige og humanistiske fag. De er desuden en del af udviklingsprojektet Gymnasiet tænkt forfra. TID OG STED Kursus 14125: Tirsdag den 23. september 2014, kl , Vejle Center Hotel, Vejle. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 8. august 2014 på Respons og rettestrategier NYHED GL-E Kursets formål er at give undervisere i fag med skriftlig dimension ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes. De fleste undervisere i fag med skriftlig dimension kender til de momentvis mørke stunder, når de tidsrøvende rettelser af elevernes skriftlige produktioner ikke helt indfrier intentionerne om et forventet kompetenceløft. I værste fald kan man opleve rettearbejdet som en sur og nytteløs pligt, der ikke påviseligt forbedrer elevernes skriftlige niveau. På dette kursus får du ideer og anvisninger til, hvordan rettelser af elevernes skriftlige arbejde kan optimeres og målrettes til alles forsøgsvise fulde tilfredsstillelse. Som alternativ til det traditionelle rettearbejde præsenteres du for forskellige muligheder og metoder, der sætter fokus på differentieret vejledning, konstruktiv respons og forpligtende samarbejde om at styrke og forbedre elevernes skriftlige kompetencer. 18 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

19 Kurset afvikles i en skønsom vekslen mellem oplæg og øvelser, hvor du altså både skal lytte til oplægsholderen og dine kolleger og selv bidrage med dine egne erfaringer med skriftlighed. AT videnskabsteori og flerfaglighed IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E MÅLGRUPPE Lærere i sprogfag, humanistiske fag og andre fag med skriftlighed eller som indgår i større opgaver som SRP, AT, histore/danskopgave mm. (fx samfundsfag, historie) dog ikke kemi, fysik og matematik. UNDERVISER Lektor i dansk og engelsk Lisbeth Maria Hansen, Borupgaard Gymnasium. TID OG STED Kursus 14139: Tirsdag den 2. september 2014, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. PRIS kr. for GL-medlemmer og kr. for ikkemedlemmer. TILMELDING Senest fredag den 6. juni 2014 på Klasseledelse IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset giver deltagerne en forståelse af de nye elevtyper og peger på relevante implikationer heraf for undervisningen. Hvorledes kan man med klasseledelse styrke elevernes motivation og hjælpe dem med at navigere, så de øger deres læring i faget? På kurset arbejdes med værktøjer, som giver mulighed for at etablere en tydelig lederrolle og en klar rammesætning af undervisningen. Følgende temaer indgår: Læreren som normsætter (relationen mellem lærer og elev og som læringsleder (faglighed, stilladsering og progression) Klasseledelse og teamet Læringsledelse via motivation og evaluering. Der veksles mellem oplæg, diskussioner og gruppearbejde. Deltagerne bedes medbringe pc. MÅLGRUPPE Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser. UNDERVISERE To af følgende: Lektor Birgitte Bergmann, Ørestad Gymnasium, lektor Claus Junge, Haderslev Handelsskole, lektor Søren Justesen, Aalborg Tekniske Gymnasium, alle tilknyttet IKV-Syddansk Universitet som eksterne lektorer. TID OG STED Kursus 15205: Torsdag den 22. januar 2015, kl , Best Western Hotel Fredericia, Fredericia. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 5. december 2014 på I forbindelse med AT-synopsis-eksamen oplever mange vejledere/censorer, at eleverne benytter fagenes metoder i form af fraser og stikord, som de har lært, men for manges vedkommende kun bruger overfladisk. Der ligger derfor en udfordring i at formidle sit eget fags metoder og forstå de metodiske tilgange, man arbejder med i elevens 2. fag. De faglige mål med undervisningen i almen studieforberedelse er bl.a.: At vurdere de forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger i forhold til den konkrete sag At demonstrere indsigt i videnskabelig tankegang og gøre sig elementære videnskabsteoretiske overvejelser i forhold til den konkrete sag Kursets formål er således at udbygge undervisernes ressourcer i forhold til disse faglige mål, så det bliver lettere at sikre at de videnskabsteoretiske begreber ikke blot bliver mærkater, som eleverne påklistrer deres projekter. Kurset vil have fokus på At give underviserne et konkret pædagogisk redskab, der kan fungere som grundlag for elevernes arbejde med videnskabsteoretiske spørgsmål At vise hvordan videnskabsteoretiske perspektiver kan favne, understøtte og styrke AT-projekternes tværfaglighed At præsenterer videnskabelige metoder fra natur-, samfundsog humanvidenskaberne i forhold til mulige AT-projekter At pege på konkrete eksempler på relevant anvendelse af centrale videnskabsteoretiske begreber. Oplæg, gruppearbejde med eksempler på synopser, diskussion. MÅLGRUPPE Undervisere på stx. UNDERVISERE Esben Nedenskov Petersen, adjunkt, Ph.d., IKV, Syddansk Universitet, og Caroline Schaffalitzky de Muckadell, adjunkt, Ph.d., IKV, Syddansk Universitet. TID OG STED Kursus 14210: Torsdag den 18. september 2014 kl , Hotel Plaza, Odense. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 15. august 2014 på GL EFTERUDDANNELSE 2014/

20 Undervisningsdifferentiering IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kursets formål er at give deltagerne en bred palet af redskaber til at tilrettelægge og gennemføre undervisningsdifferentiering i klasserummet. Hvor UVD traditionelt set overvejende er udsprunget af ønsket om at støtte fagligt svagere elever ( løfte bunden ), er det i dag i lige så høj grad båret af ønsket om at udfordre de stærkeste elever ( talentpleje, Master Class mm). Med andre ord balancerer UVD i dag mellem på den ene side ønsket om at samle holdet/klassen om et fælles fagligt indhold og på den anden side ambitionen om at understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udvikling. Kurset præsenterer forskellige differentieringsmuligheder, som de kan udfolde sig inden for gymnasieskolens fagrækker. Deltagerne bliver præsenteret for praksiseksempler på, hvordan man differentierer den daglige undervisning på et væld af måder, og på hvordan man bl.a. kan differentiere stoffet efter læringsstil, tempo, materialevalg, sværhedsgrad, elevernes grad af forberedelse og taksonomiske niveauer. Også inddeling efter køn behandles. Derudover bliver der givet eksempler på, hvordan vi i undervisningen sikrer, at elevernes progressionsniveau øges, når undervisningen tilrettelægges differentieret. Deltagerne bedes medbringe 1-3 undervisningsforløb til kurset samt pc. Oplæg kombineret med pararbejde/gruppearbejde. MÅLGRUPPE Undervisere på alle de gymnasiale uddannelser. UNDERVISERE To af følgende: Lektor Lene Bønnerup, Nykøbing Katedralskole, lektor Jan Nygaard Foged, Hasseris Gymnasium og lektor Nicolas Marinos, Nærum Gymnasium, alle tilknyttet IKV Syddansk Universitet som ekstern lektor. TID OG STED Kursus 15201: Torsdag den 15. januar 2015, kl , Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 14. november 2014 på Vejledning i skriftlighed i stx og hf NYHED Vejledning og formativ feedback som redskab til faglig læring. IKV - Syddansk Universitet i samarbejde med GL-E Kurset fokuserer på lærerens vejledning i forbindelse med de skriftlige opgaver, der er knyttet til faget, og til den skriftlige dimension generelt. Kurset sigter mod at gøre læreren i stand til at målrette sin vejledning, så den tilpasses den enkelte elevs læringsproces og giver læreren øgede muligheder for kvalificeret formativ feedback. Kurset tager udgangspunkt i skriftlighed som funderet i fagenes faglighed med tilknyttede specifikke skrivehandlinger og fagkonventioner. Kursets overordnede og almene problemstillinger knyttes derfor til fagrelaterede øvelser, fordelt på hovedområder. Overordnede problemstillinger: At flytte lærernes evaluering fra rettearbejde til vejledning og formativ respons kræver - konkrete mål med hver opgave - at eleven kender vurderingskriterier og respons, inden opgaven skrives Procesvejledning og produktvejledning - skal understøtte elevens indsigt i emnet, i arbejdsmetoder og opgavekrav - skal udvikle elevens refleksion over krav og metoder i faglig skrivning Formative feedbackformer: konkret fremadrettet respons på opgaveniveau, på procesniveau og i forhold til elevens erkendelse og refleksion - eksempler på redskaber til feedback Elevbearbejdning af formativ feedback: individuel og i fællesskab Skriftlig og mundtlig vejledning online og offline Vejledning og kendskab til andre fags konventioner - som grundlag for teamsamarbejde - som grundlag for elevernes udvikling af skriftlig kompetence Kurset er en blanding af oplæg og øvelser i fagrelaterede grupper. Desuden diskussion og videndeling. MÅLGRUPPE Undervisere i stx og hf. Deltagerne bedes oplyse fagkombination ved tilmeldingen. UNDERVISERE Lektor, uddannelsesleder Rita Juncker Christensen, Fredericia Gymnasium og Lektor, ph.d. Lisbeth Birde Wiese, Roskilde Katedralskole. Begge eksterne lektorer ved IKV, Syddansk Universitet. TID OG STED Kursus 14214: Tirsdag den 4. november 2014, kl , SDU, Odense. Kurset kan også afvikles skolebaseret. PRIS kr. TILMELDING Senest fredag den 10. oktober 2014 på 20 GL EFTERUDDANNELSE 2014/2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13

Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Evaluering af e-læringsprojekt i Region Hovedstaden 2011-13 2013 Danmarks

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Fra gymnasiefremmed til student

Fra gymnasiefremmed til student Fra gymnasiefremmed til student større fagligt udbytte for elever fra gymnasiefremmede miljøer Af: Lars Ulriksen, Susanne Murning, Aase Bitsch Ebbensgaard og Birgitte Simonsen www.gl.org 2 Denne publikation

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA)

Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning. Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Lokal Undervisningsplan (LUP) Del 2: Beskrivelse af mål, fag og undervisning Grundlæggende Voksenuddannelse til Pædagogisk assistent (GVU-PA) Gældende for GVU-PA startet efter 1. august 2014 1. LOKAL

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere