FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FYO-F17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold"

Transkript

1 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter... 2 Studiestart... 4 Fysioterapi teori og metode... 5 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse... 9 Fysioterapi træning og bevægelse Sundhedspsykologi Sundhedspædagogik Anatomi Humanfysiologi Patologi... 30

2 Generelle aktiviteter Dato 6/2 8/2 14/2 Emne Semesterintroduktion med Uddannelseschef Birgitte Mathiesen og Semesteransvarlig Thomas Ahler Holdmøde 9/2 Officiel indvielse NBA 13/2 Intro til Danske Fysioterapeuter 14/2 Biblioteksundervisning - Intro bibliotek + litt søg 24/2 Etik og tavshedspligt 28/2 27/2 8/3 9/3 Holdmøde Holdmøde med Marianne Kaslund 24/3 Introduktion til klinisk undervisning + praktikportal 10/4 12/4 Forberedelse

3 9/5 FSR - intro til tutor for 1. sem 6/6 Forudsætningskrav patologi 6/6 Introduktion til Semesterprøve 12/6 Evaluering på Fysioterapeutuddannelsen + semesterevaluering 16/6 22/6 Eksamensforberedelse 23/6 27/6 Semesterprøve 29/6 + 30/6 Føl på Modul 8 eksamen Til toppen

4 Studiestart 8. februar 2017 fra til 11. Tidspunkt Indhold Undervisere Velkomst Susanne Brøndum og Vibeke Grandt Studiekompetencer på UCL learning Pause Peder Møgelvang Pedersen fra Tværgående Uddannelsesudvikling Fordeling af uddannelser i forhold til hvilken studievejeleder de er knyttet til Hvordan kan vi bruge studievejledning Susanne Brøndum og Vibeke Grandt Studievejleder og tutorer/studentervejledere Gode studievaner Tilbud i UCL Der er yderligere to opstartsdage som ligger placeret hhv. d. 5. og 6. april. Info følger Til toppen

5 Fysioterapi teori og metode Litteratur Bjørnlund, I. Sjöberg, N.E. & Lund, H. 2017, Basisbog i fysioterapi Kissow, A., Lisby, H. & Læssøe, U. (eds) 2011, Bevægelse: en grundbog DATO INDHOLD LITTERATUR UV. 6/2 7/2 Fysioterapeutiske arbejdsområder Wormslev, M og Forbech Skall, H. Professionens og fysioterapi-uddannelsens historie. I: Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi (PDF på Fronter) WCPT - Position Statement (Find dokumenterne på Fronter i fysioterapiteori og metode mappen) Thah 13/2 8/2 15/2 15/2 7/3 27/2 Centrale begreber for fysioterapi I Centrale begreber for fysioterapi II ICF - intro Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe, kapitel 2 Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2010, kap 6 og 7 (PDF på Fronter) Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe, kapitel 3 Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 6 (s ) + kap. 8 (s inkl. bev.videnskaberne) Ekstra service denne ene gang 2010 udgave kap 2 (s ) og kap. 4 (s ) Lund, Bjørnlund og Sjöberg, Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 4 (s ) ICF - en dansk vejledning til brug i praksis s og s /filer/publikationer/pdf_er/icf_vejledning_re videret_ pdf Thah Thah Thah 8/3 ICF - LAB Anvendelse af viden i sparring med studerende og underviser vedr. ICF og de 3 modulcases Thah

6 6/3 28/3 27/3 Sygdom og sundheds begreber Bjørnlund, Sjöberg og Lund. Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap Thah 31/3 29/3 Folkesundhed Folkesundhedsrapporten 2007 Kap 2: form%c3%a5l.pdf Resume: Inspiration kig lidt på nogen af ugens tal se hvor bredt folkesundhed favner sundhed/ugens%20tal.aspx Thah 4/4 3/4 7/4 7/4 8/5 27/4 10/5 10/5 Folkesundhed/sygdom Sundhedsfremme, forebyggelse og borgerinddragelse Funktionel anatomi I: Bevægelighed i columna - observation og måling (Medbring lagen og forbered jer på at være afklædte som i man væv!) ICF opsamling Fremlæggelse af gruppernes oplæg om Folkesygdomme Bjørnlund, Sjöberg og Lund. Basisbog i Fysioterapi. 2017, kap 35 (s ) og kap 27 (s ) Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Biel: Trail Guide to the Body, s Studieopgave til 1. gang (Fronter) Opsamling af ICF studieopgave fra den kliniske undervisning Feedback Thah Thah Pdjo Thah

7 11/5 10/5 15/5 17/5 16/5 18/5 17/5 16/5 19/5 19/5 19/5 24/5 31/5 30/5 Funktionel anatomi II: Bevægelighed over hoften - undersøgelse af muskellængde og muskeludspænding Funktionel anatomi III: Bevægelighed over hoften fortsat og muskeludspændingsformer Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Biel: Trail Guide to the Body, s Studieopgave til 2. gang (Fronter) - bilag skal også være studeret! Biel: Trail Guide to the Body, s Studieopgave til 3. gang (Fronter) - bilag skal også være studeret! Funktionel anatomi LAB Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) Pdjo Bevægelses- og funktions analyse I Bevægelses- og funktions analyse II Bevægelses- og funktions analyse III Bevægelses- og funktions analyse IV Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe Kap 1 (skimmes) og 3. - Video: motorisk kontrol - Video: Feed back/forward I skal desuden have sat jer godt ind i de tre semester cases Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe s , Selvtest relateret til bev. og funk. analyse 1 på Studyquiz Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe Kap 4 og s, Selvtest relateret til bev. og funk. Analyse 2 på Studyquiz Bevægelse en grundbog, Kissow, Lisby, Læssøe s, Disse to videoer: WNE MEAg Pdjo Pdjo Thah Slmi Thah Slmi Thah Slmi Thah Slmi 1/6 Bevægelses- og funktions analyse V Hver gruppe skal medbring en PC med en medieafspiller Hver gruppe medbring smartphone eller Thah Slmi

8 9/6 videokamera Det er på forhånd undersøgt, at PC kan afspille det format som kameraet leverer OG at filen kan overføres til PC UNDERVISERE: Thomas Ahler, Peter Jørgensen, Stig Midtiby Til toppen

9 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse Litteratur: - Linde N, Borg J. Lærebog i massage. 3. udgave. Munksgaard, København. - Biel A. Trail Guide to the Body. 5th Edition. Books of Discovery - Materiale som lægges i mappen Manuel vævsbehandling på Fronter Dato Emne Litteratur Introduktion Nedenstående forventes studeret til pågældende lektioner Introduktion til faget: - Lokalet - Etik og hygiejne - Holdets spilleregler - Øvelse At se med hænderne Introduktion til faget, fortsat: - Arbejdsstilling og -teknik - Patientlejring - Introduktion til en Undersøgelsesmodel - Hvordan forberede sig til undervisningen - Praksis - Lokalinspektion Massagebehandling I: Introduktion til massage med tørre greb 1: : : : : : II: Introduktion til massage med fedtede greb III: Introduktion til de sidste tørre og fedtede greb og lidt repetition Opgave til portfolio - Del 1: Udarbejde egne videoklip, som viser og forklarer grebene. Vigtigt at alle kommer - og husk at medbringe Lærebog i massage samt hav klippede negle. Nissen: At berøre og blive berørt (findes på Fronter) Linde: Lærebog i massage, s. 25(fra Lejring af patienten) 38(til Palpationsundersøgelsen) Model for journalføring på Fysioterapeutudd.(Fronter) Tag tøj på, som I kan bevæge jer frit i til det første. Til Praksis - Lokalinspektion skal I alle have et lagen og håndklæde med og være forberedte på at afklæde overkroppen. BH beholdes på, men knappes op, medens man ligger på maven - så undgå sports-bh. Linde: Lærebog i massage, s (læs kun De enkelte massagegreb) (læs kun om Tværmassage, Muskulære æltninger, Muskulær petrissage, Hakninger, Tapotement, Diverse inciterende greb og Dyb tværmassage) Vær forberedte på at afklæde jer på nær undertøj. BH skal kunne åbnes bagpå. Sørg for at have klippede negle og husk eget lagen og håndklæde. Linde: Lærebog i massage, s Vær forberedte på at afklæde jer på nær undertøj. BH skal kunne åbnes bagpå. Sørg for at have klippede negle og husk eget lagen og håndklæde. Dette gælder alle kommende lektioner i manuel væv. Linde: Lærebog i massage, s (kun de greb som tidligere var pensum) + s (Kapitlet uddyber grebet Dyb tværmassage og manuel behandling af skadet væv generelt. Kapitlet er svært for jer at læse, så forstå det så godt I kan og genlæs det så i forbindelse med Massage VII/Massagepraktik 3) Opgave i Manuel vævsbehandling til portfolio (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, s (kun de greb som tidligere var pensum) Videoer med massagegreb: Obs: brug kun videoer fra sundiesbjerg

10 1: : : : : : Bliver I ikke færdige i dag, skal I gøre dette i ikke-skemalagt K3-tid IV: Massagens virkninger, indikationsområder og kontraindikationer Opgave til portfolio - Del 2: K2 = Find selv et lokale til skriftligt arbejde i studiegrupper V: Opgave til portfolio - Del 3, Massagepraktik VI: Massagepraktik 2 1: VII: 2: Massagepraktik 3 Akut skadesbehandling Skadesteori Praksis - Ankelforbinding Palpationsundersøgelse Palpation af ryg, brystkasse og mave 1: Introduktion til palpationsundersøgelse af hud, knogler og 2: muskler Introduktion til lærebogen Trail Guide to the Body. Palpation af columna thoracalis og lumbalis samt thorax referencepunkter ( landmarks ) og knogler (Vi gemmer col. cervicalis og halsen til 2. semester) Palpation af columna thoracalis og lumbalis samt thorax referencepunkter/ landmarks og knogler Palpation af m. quadratus lumborum Linde: Lærebog i Massage, s Supplerende læsning (dvs. læses, hvis I har overskud): S Opgave i Manuel vævsbehandling til portfolio (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, s (kun de greb som tidligere var pensum) Opgave i Manuel vævsbehandling til portfolio (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, side 46 67(kun de greb som tidligere var pensum) Selvproducerede videoer med massagegreb Se ovenfor Se ovenfor + s Bahr: Idrettsskader,. Kap. 2 (Fronter) Linde: Lærebog i massage, s Biel: Trail guide to the body: Introduktion til systematisk og vævskvalitetsorienteret palpation s Topografi s , Trail 1 og 2 s Biel: Trail guide to the body, Trail 4, 5 og 6 side , Side Palpation af mm. erector spinae Biel: Trail guide to the body, side (studér kun mm. multifidii) 1: Palpation af mm. abdominalis, Biel: Trail guide to the body, side : diaphragma, intercostalis samt andre strukturer Palpation af bækken, hofte og lår 1: Palpation af bækken, hofte og lår Biel: Trail guide to the body, Topografi side ,

11 2: referencepunkter/ landmarks og knogler (Studiegruppe 1a) 1: Palpation af bækken, hofte og lår 2: referencepunkter/ landmarks og knogler 1: : : : : : : : Palpation af bækkenets andre strukturer (Studiegruppe 1b) og palpation af hoftens adduktorer Palpation af glutealmuskulatur, tensor fascie latae og tractus iliotibialis (Studiegruppe 2a) Palpation af sartorius, knæets bagside, hoftens udadrotatorer og iliopsoas (Studiegruppe 2b) Palpation af lårets for- og bagsidemuskulatur (Studiegruppe 3a) Holdmøde med underviser - gensidig feedback 1: : LAB - Introduktion af massagegreb som I bruger ved Eventyrløbet 2: : : : : : : : : : Studieopgave I - med studerende på Modul 8 Generel-/Holdningsinspektion og -analyse Introduktion til holdningsinspektion og -analyse samt øvning Trail 1-3 side Studiegrupper som eksperter (Fronter) Biel: Trail guide to the body, Trail 4-5 side Biel: Trail guide to the body, side , side Studiegrupper som eksperter (Fronter) Biel: Trail guide to the body, side Studiegrupper som eksperter (Fronter) Biel: Trail guide to the body, side Studiegrupper som eksperter (Fronter) Biel: Trail guide to the body, side Studiegrupper som eksperter (Fronter) ved underviser Leif Zebitz - LEZE Idrætsmassage DIF 2015 (Fronter) 1. studieopgave M8 og 1. semester (Fronter) ved underviser Hans Kroman Knudsen - HAKK Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Trail Guide to the body, s (Lær navne og begreber udenad) Kropsskema (udleveres i lektionen) Øvning Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, Hvirvelsøjlen s Biel: Trail Guide to the body, s Fokus på en biomekanisk tilgang Arbejdspapir til emnet Holdningsanalyse (Fronter) Kropsskema (Fronter - print og medbring selv skemaer) Lind: Holdningstyper & Deviationer (Fronter) Bojsen-Møller: Bevægeapparatets anatomi, s Fokus på en ressourceorienteret Arbejdspapir til emnet Holdningsanalyse (Fronter) tilgang Bunkan: Ressourceorienteret holdning, side (Fronter) Lind: Holdningstyper & Deviationer (Fronter) Linde: Lærebog i Massage, Respirationen side Give massage ved Eventyrløbet ved underviser Leif Zebitz - LEZE 1: : 31:05 Eksamensforberedelse LAB I Studieopgave II - med studerende på Modul 8 Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) 2. studieopgave M8 og 1. semester (Fronter)

12 07.06 LAB II Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) 1: LAB III Rammer for Laboratorielektioner (Fronter) 2: Prøveeksamen Prøveeksamen (Fronter) Semestereksamen Føl ved Modul 8 eksamen Underviser: Peter D. Jørgensen (PDJO) Til toppen

13 Fysioterapi træning og bevægelse Alle timer er som udgangspunkt praktiske, foregår indendørs og kræver omklædning. Ved uoverensstemmelser imellem datoer i denne studieplan og Timeedit, så er det datoen i Timeedit der gælder. NOTER VIL BLIVE LAGT UD PÅ FRONTER HUSK AT TJEKKE DER! VEL MØDT!! Hold/dato Indhold Litteratur SAM Underviser 21/2 20/2 Introduktion til faget, træningsformer - teori og let praksis Semesterbeskrivelsen Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s K1 SLMI FRLA 24/2 1/3 8/3 6/3 Introduktion til faget, træningsformer - praksis Didaktik og undervisningsmetoder teori og praksis Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s (Fronter) Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s (Fronter) Kissow, Lisby og Læssøe (2011).Bevægelse en grundbog s og s Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s K1 K1 SLMI FRLA 15/3 15/3 20/3 15/3 Musik og bevægelse teori og praksis Medbring musik og stopur! Opvarmning I teori og praksis Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s (Fronter) Beyer, Nina, Lund, Hans og Klinge, Klaus (2010). Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering s K1 K1 Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Se video på Fronter 20/3 16/3 Opvarmning II - Introduktion til portefolioopgave 1 online.dk/diverse/skader/opvarmning_- _en_forsoemt_fornoejelse/ Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse - en grundbog s K1

14 19/4 20/4 19/4 20/4 24/4 24/4 31/5 1/6 1/6 2/6 Grupperne arbejder (omklædning ikke nødvendig) Fremlæggelse og feedback portfolioopgave I Fremlæggelse og feedback portfolioopgave II Fremlæggelse og feedback portfolioopgave III Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis De 3 cases Inspiration: Opvarmningsprogram forebygger knæ og ankelskader Fysioterapeuten 2006 nr. 5 (kan downloades på Fronter) Kissow og Pallesen (2016). Kropssyn og kropsforståelser i Mennesket i bevægelse s (Fronter) Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse en grundbog s Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Video om bevægelighed (Fronter) K1 K1 K1 K1 K1 OBS: Poulsen, Dorthe (2009). Holdtræning s Kissow, Lisby og Læssøe (2011). Bevægelse en grundbog s /6 14/6 Bevægelighed, spændingsbalance og kropsbevidsthed - teori og praksis Fysioterapeuten s (Fronter) K1 UNDERVISERE: FYO : STIG MIDTIBY SLMI1@UCL.DK FYO-: FREDERIK LASSEN FRLA@UCL.DK Til toppen

15 Sundhedspsykologi Litteratur: Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag Hermansen, M. m.fl. (2013). 3 Udgave: Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer Eline Thornquist, 2. udgave: Klinik, kommunikation, information Øvrige materialer/artikler ligges på Fronter Dato Emne Litteratur Uv. d. 16/3 Introduktion til sundhedspsykologi Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi s , kap.1 s d.17/3 Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag Kap. 9 s d. 16/3 d.20/3 Introduktion til gruppepsykologi. Sociale processer og social identitet. Gruppeprocesser. Mette Schilling: Psykologi i Sundhedsfag kapitel 8, s Psykologi, social identitet fra: Koester og Frandsen: Introduktion til psykologi s Ligger som PDF på Fronter. Gruppetyper og gruppeprocesser, Axelson og Thylefors, I: Arbejdsgruppens Psykologi. Reitzels Forlag 1993 pp30-47 (tidligere læst til sundhedspæd.) Ligger på Fronter under sundhedspæd. litteratur Det indre liv i gruppen, I:Gjøsund og Huseby Gruppe og samspil 3.udg., Hans Reitzels Forlag 2010 pp (tidligere læst til sundhedspæd.) Ligger på Fronter under sundhedspæd. litteratur

16 d. 22/3 Supervision Hermansen, M. m.fl. (2013). 3 Udgave Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Kap. 7 s d.21/3 Jørgensen, K.(red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle, s , Gads Forlag. Ligger på Fronter. d. 22/3 Supervision Arbejder i studiegrupper uden underviser d.21/3 d. 27/3 Opsamling Supervision Jørgensen, K.(red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle, s , Gads Forlag. Ligger på Fronter. 22/3 d. 19/4 18/4 Introduktion til kommunikation Den asymmetriske kommunikation Digital og analog kommunikation Den professionelle kommunikations betydning for samarbejde Anamnese Thornquist Klinik, kommunikation, information,2. udgave, 2011, s : Kap. 2: Symmetriske og asymmetriske relationer. Kap. 3: Møder finder sted i bestemte sammenhænge. Præstegaard Jeanette og Scheibel Astrid: Fysioterapeuten og Patienten i Basisbog i Fysioterapi. Lund Hans, Bjørnlund Inger Birthe og Sjøberg Niels Erik (red.) 2010 Kapitel 10 Ligger på Fronter. Hingebjerg og Pallesen: Den fysioterapeutiske undersøgelse Anamnese Ligger på Fronter Læs om anamnese i: Den uddybende tekst om Model for journalføring i Fysioterapeutuddannelsen.

17 Ligger under Formalia på Fronter. d.19/4 Kommunikationsøvelser Grp. 1a + 1b d. 27/4 Kommunikationsøvelser Grp. 4a + 4b 19/4 Kommunikationsøvelser Gr 1a+1b Gr 2a+2b d. 20/4 Kommunikationsøvelser Grp. 1a + 1b Grp. 2a + 2b Grp. 3a + 3b 21/4 Gr 3a+3b Gr 4a+4b d. 25/4 Sundhedsprofessionelle rolle Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Kap.11 og 12 s d.1/5 d. 27/4 Psykomotorisk/psykosomatisk fysioterapi Basisbog i Fysioterapi; Hans Lund m.fl. Kap 34, s /5 Thornquist, Eline: Klinik, kommunikation, information, 2011, kropslig intervention, betydning og anvendelse, side (skimmes) d. 9/5 Sundhedsprofessionelle rolle Erfaringer fra klinisk undervisning Mundtlig og skriftlig refleksion Friis-Haschè, Frostholm og Schröder(red.): Klinisk sundhedspsykologi Kap.11 og 12 s

18 8/5 Dato følger d. 2/6 Psykomotorisk/psykosomatisk fysioterapi Kropssprog/kropsudtryk Forståelse af krop definerer vort helsearbejde i Krop, respiration og kropsbillede(skimmes) /Berit Heir Bunkan d.31/5 Bunkan: Ressourceorienteret holdning, side Artiklerne ligger på Fronter Undervisere: Hanne Ringgaard Møller og Dorthe Fritsen Til toppen

19 Sundhedspædagogik Litteratur: Hermansen, M. m.fl. (2013), 3. udgave: Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer Varning Poulsen, D. 2009: Holdtræning: didaktiske perspektiver på grundtræning Øvrige materialer/artikler ligges på Fronter Dato Emne Litteratur Uv. d.9/2 Introduktion til sundhedspædagogik Hermansen, M. m.fl. (2013)). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea, 3. 3 udgave s /2 d. 9/2 Introduktion til studiegrupper Gr. 1a + 1b Dahlbæk, Annelise. Studiegruppen, etablering, facilitering og udvikling. Dansk psykologisk forlag, s Ligger som pdf på fronter. 10 gode råd til gruppe arbejde udgivet af studievejledning.dk Materialet er tilgængeligt på fronter 17/2 d. 10/2 Gr. 1a + 1b Introduktion til studiegrupper Gr. 2a + 2b Gr. 3a + 3b Gr. 4a + 4b 10 gode råd til gruppe arbejde udgivet af studievejledning.dk Materialet er tilgængeligt på fronter 21/2 22/2 22/2 Gr. 2a + 2b Gr. 3a + 3b Gr. 4a + 4b

20 d. 21/2 3/3 Samarbejdsaftale Arbejde i de enkelte studiegrupper uden underviser ( der er grupperum til jer) Christensen Gerd Gruppearbejde som redskab til læring incl. feedback, I: Jørgensen og Rienecker STUDIEHÅNDBOG for studiestartere på videregående uddannelser Samfundslitteratur 2011 pp Arbejdsblad med inspiration til, hvad en samarbejdskontakt kan indeholde Materialet er tilgængeligt på Fronter d. 23/2 Opsamling samarbejdsaftaler Studiegrupper og hvilken kontrakt har I på holdet Konflikthåndtering Hermansen, M. m.fl. (2013)). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea, 3. 3 udgave s /3 Gruppetyper og gruppeprocesser, Axelson og Thylefors, I: Arbejdsgruppens Psykologi. Reitzels Forlag 1993 pp30-47 Det indre liv i gruppen, I:Gjøsund og Huseby Gruppe og samspil 3.udg., Hans Reitzels Forlag 2010 pp d. 27/4 d.27/4 Læringsmål Hermansen, M. m.fl. (2013). Kommunikation og samarbejde - i professionelle relationer. Alinea: 3.udgave s d. 28/4 Læring Læringsstile Knud Illeris (red.), tekster om læring.

21 Nye studiegrupper Læringsteoriens elementerhvordan hænger det hele sammen s Samfundslitteratur. Ligger på Fronter. 2/5 Bostrøm, L. (2006). Læringens stil. I: Andersen, P. (red.): Læringens og tænkningens stil. Billesø og Baltzer Forlagene: Arbejdspapir om læringens stil på fronter Materiale findes på fronter d. 1/5 2/5 Læring Praksislæring Knud Illeris (red.), tekster om læring. En social teori om læring s Samfundslitteratur. Ligger på Fronter. d. 10/5 9/5 Portfolioopgave I Introduktion til opgave Didaktik og formidling Vedtofte, D. (red). Pædagogik for sundhedsprofessionelle s Kap. 5 og 6. Gads forlag, Ligger på Fronter d. 15/5 Portfolioopgave II Arbejde med opgaven m/ vejledning Varning Poulsen, D. 2009, Holdtræning: didaktiske perspektiver på grundtræning, Gad, Kap. 4 s.47-69

22 15/5 d. 15/5 Portfolioopgave III Arbejde med portfolioopgaven uden underviser 15/5 d.17/5 Portfolioopgave IV Fremlæggelse og feedback 19/5 d. 23/5 Portfolioopgave IV Fremlæggelse og feedback 22/5 Undervisere: Hanne Ringgaard Møller og Dorthe Fritsen Til toppen

23 Anatomi Litteratur Læringsmål undervisningsgang Emne Litteratur Lektioner identificere planer og retninger samt anvende den anatomiske terminologi 1-7/2 Introduktion og nomenklatur. Bojsen-Møller (2006): Ny (2014) 2-9/2 Almen vævslære Bojsen-Møller forstå kroppens (2006): overordnede opbygning 3-13/2 Almen vævslære og struktur fortsat Ny finde og identificere knoglerne 4-14/2 Knoglekassens indhold identificere de forskellige ledtyper og 5-15/2 Almen ledlære Bojsen-Møller (2006): forklare deres overordnede opbygning 6-20/2 Almen ledlære fortsat Ny beskrive en muskels opbygning og udseende samt forklare musklens kontraktionsformer, kraft og funktion 7-21/2 Almen muskellære Bojsen-Møller (2006): Ny Knudsen og Sandermann (2016):93 98 (i kopi) 8-22/2 Almen muskellære fortsat 9-23/2 Almen nerve- og Bojsen-Møller forstå den overordnede karlære (2006): opbygning af karrene, nervesystemet og af et Ny 63-76

24 neuron 10-27/2 Hudens opbygning og Bojsen-Møller forstå den overordnede funktion (2006): 73 opbygning af huden og 76 dens funktion Ny TRUNCUS OG UNDEREKSTREMITET (U.E.) Læringsmål Lektion Emne Litteratur Lektioner redegøre for hvirvelsøjlens skelet, led, ledbånd og bevægemuligheder 11-28/2 12 2/3 -columna vertebralis (repetér gerne den almene ledlære fra M1) Husk dagens knogler -columna vertebralis Bojsen-Møller (2006): , Ny , fortsat Husk dagens knogler redegøre for de profunde rygmuskler samt bugmusklerne 13 7/3 -m. erector spinae -bugens muskler Bojsen-Møller (2006): , ny Ny redegøre for nakkeleddenes opbygning og funktion samt for nakkens og halsens muskler 14 9/3 -øvre og nedre nakkeled -nakkens og halsens muskler Husk dagens knogler Bojsen-Møller (2006): , 118, , ny , 128, redegøre for diafragma og ledforbindelserne i thorax 15 28/3 -leddene mellem ribben og brystben samt mellem ribben og columna -diafragma og intercostalmuskler Bojsen-Møller (2006): , ny Husk dagens knogler

25 16-29/3 -pelvis, led og Bojsen-Møller redegøre for bækkenets (muskler), nerver i (2006): 255 led og nerverne i hals hals,bug og ryg 260, 120 og truncus Husk dagens knogler 121, , 148, ny , , , /3 -hofteleddet og Bojsen-Møller redegøre for hofteleddet hoftens muskler (2006): 261 og hoftens muskler Husk dagens knogler 268, ny bageste bugvæg 149, ny /4 -knæleddet Bojsen-Møller redegøre for knæleddet (2006): 278 Husk dagens knogler 286 redegøre for lårets muskler samt underbenets ledforbindelser og ankelleddet redegøre for fodens ledforbindelser, underbenets og fodens muskler samt fodens kuppelkonstruktion redegøre for benets nerver og kar 19 9/5 -knæleddet fortsat Ny Husk dagens knogler 20 23/5 lårets muskler, - Bojsen-Møller ankelleddet og art. (2006): 269 tibiofibularis 277, 285, 295, Husk dagens knogler Ny , , /6 subtalarleddet samt Bojsen-Møller tåleddene foden - (2006): 244 underbenets og fodens 248, 287 muskler 301, Ny , Husk dagens knogler , , /6 -benets nerver og kar Bojsen-Møller (2006): ,

26 Ny Manuduktion 1 F17-1 4/4 NB på universitetet Manuduktion 1 F17-2 4/4 NB på universitetet Manuduktion 2 F /6 NB på universitetet Manuduktion 2 F /6 NB på universitetet Underviser: Steen Elkjær Knudsen Til toppen

27 F1 22/2 F2 28/2 F3 8/3 O1 23/3 flyttes F4 13/3 F5 21/3 Humanfysiologi Litteratur: Menneskets Fysiologi, Schibye & Klausen EMNE: LITTERATUR: STUDIEAKTIVITETER SELVSTÆNDIGE STUDIEAKTIVITETER Introduktion til faget. Herefter starter vi med lidt basal kemi og begynder på cellen. Cellen membran og organeller mm. Cellen fortsat transportformer og proteinsyntese. Opgaver i cellen og transportformer Nervesystemet: nervevæv, membranpotentiale, aktionspotentiale mm. Nervesystemet fortsat: synapser og sanser Menneskets Fysiologi (MF) af Schibye & Klausen (3. udgave). MF: side MF: side Ovenstående MF: side Det forudsættes at I har set videoerne Neuroner og Aktionspotentialet inden I kommer til undervisning! MF: side Det forudsættes at I har set videoerne Synapser og Sanser inden I kommer til undervisning! Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår: Cell Parts og Biology Bytes: Transporters. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår animationer af synapser og aktionspotentialer (eksempelvis i Visible Body: Human Anatomy Atlas ). F6 Muskler: typer, struktur, MF: side Primært gennemgang af emnet. Det forventes, at I har læst den

28 30/3 klassificering, kontraktion og irritationsproces. F7 3/4 O2 3/4 F8 21/4 F9 25/4 F10 1/5 O3 8/5 F11 8/5 F12 18/5 O4 18/5 Muskler forts.: dynamiske kontraktioner, fibertyper og glat muskulatur. Opgaver i muskler og nervesystemet CNS: opbygning, rygmarven, hjernen CNS forts.: sensoriske baner, centre, smerte CNS forts.: motorisk funktion MF: side MF: og Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind opgivne litteratur til hver lektion. Derudover kan det anbefales, at I går ned i BodyLab og gennemgår animationer af bl.a. tværbrocyklus i Visible Body. MF: side Primært gennemgang af emnet. Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. MF: side Opgaver i CNS Ovenstående Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Reflekser der påvirker MF: side Primært gennemgang af emnet. muskeltonus. Myotatiske Det er en god ide, at I har Hertil kan der lejlighedsvis refleks, muskeltenen og den set videoerne Reflekser optræde opgaver, quizzer mv., antimyotatisk refleks. og Den myotatiske når det passer ind. Reflekser - Ledreceptorer, refleks inden I kommer labyrintsanserne og til undervisningneuromuskulær kontrol. Opgaver i Reflekser Ovenstående Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Der vil af og til ligge links og forslag til yderligere studieaktiviteter i Fronter. F13 23/5 Det autonome nervesystem. MF: side Det forudsættes at I har set videoen Det autonome Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion.

29 O5 24/5 Opgaver i autonome nervesystem nervesystem inden I kommer til undervisning Ovenstående når det passer ind Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne F14 24/5 F15 30/5 O6 1/6 Kredsløbet: Blodets sammensætning, lymfe og lymfesystemet samt introduktion til hjertet. Hjertets opbygning og funktion, hjertets automati, ekg, hjertecyklus, minut- og slagvolumen. Opgaver i blod, hjerte, hjertecyklus mm. MF: MF: side Ovenstående Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Der vil af og til ligge links og forslag til yderligere studieaktiviteter i Fronter. F16 7/6 F17 8/6 F18 14/6 O7 14/6 Karrenes opbygning og funktion, blodets strømningshastighed, udnytning mm. Blodtryk, hydrostatisk tryk, ødemer. Kredsløbet under dynamisk og statisk arbejde. Opgaver i blodtryk, kredsløbet under arbejde, ødemer mm. MF: side MF: side MF: side Ovenstående Primært gennemgang af emnet. Hertil kan der lejlighedsvis optræde opgaver, quizzer mv., når det passer ind Løsning af eksamensrelevante opgaver i timerne Det forventes, at I har læst den opgivne litteratur til hver lektion. Underviser: JAKOB L. NIELSEN Til toppen

30 Patologi Litteratur DATO LEKTION EMNE Litteratur Lektion 1-2 Introduktion og beskrivelse Vyberg kap 1 (s ) Vyberg kap. 3 Cellebiologi og patologi Lektion 3-4 Vækstændringer Vyberg kap. 4 Lektion 5-6 Celleskade og celle død Vyberg kap. 5 Lektion 7-8 Inflammation Vyberg kap. 5.6 (s ) Lektion 9-10 Opsummering Kap. 1,3,4,5,6 Lektion Mikroorganismer og Vyberg kap. 8 infektionssygdomme Lektion Immunologi og Vyberg kap. 7 immunsygdomme Lektion Forstyrrelser i Vyberg kap. 9 væskebalance og blodcirkulation Lektion REP. Opsummering og Repetition Underviser: Alia Aljanabi. Alia.dk@hotmail.com Til toppen

FYO-E17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold

FYO-E17 - studieplaner. Indholdsfortegnelse. Indhold FYO-E17 - studieplaner Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter... 2 Studiestartsdage d. 6/9, 25/10 og 26/10... 4 Fysioterapi teori og metode... 6 Fysioterapi manuel vævsundersøgelse...

Læs mere

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015

Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Studieplan for Man væv Modul 2 FYS 615 efterår 2015 SAM Litteratur / Materiale Introduktion til modul 2 09.11 1 L1.03 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016

Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Studieplan for Man væv - Modul 2 F216 - Forår 2016 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 25.04 1 H1.02 Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien i en narrativ tilgang 2

Læs mere

Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016

Studieplan Links til fagene, 1. semester Efterår 2016 Studieplan Links til fagene, 1. semester Indholdsfortegnelse Generelle aktiviteter, 1. semester... 2 Fysioterapi - Træning og bevægelse, 1. semester... 4 Fysioterapi - Teori og metode, 1. semester... 6

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 213 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 LEZE Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter

Læs mere

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale

Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Studieplan for Man væv, Kommunikation og Forflytningsteknik Modul 2 FYS 315 Forår 2015 Emne Dato Lektion Lokale Underviser Introduktion til modul 2 20.04 1 (st.) Anamnesen Den professionelle samtale, sygehistorien

Læs mere

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012

Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Studieplan Manuel vævsundersøgelse og behandling Modul 2 FYS 212 Forår 2012 Uge Dato Lekt. Lokale Underv. Indhold/Emne Obligatorisk Litteratur 23.4 1 (stam) Uge 17 L1.02 LEZE Introduktion til modul 2 Modul

Læs mere

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013

Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Emne Dato Lektion Tid Introduktion til modul 2 22.04 1 (st.) Lokale Underviser L1.02 Studieplan Funktionel Anatomi Modul 2 FYS 113 Forår 2013 Studieaktiviteter Selvstændige studieaktiviteter Modul 2 beskrivelsen

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi -Terminologi Udleverede kopier Anatomi 2 - Muskellære Udleverede kopier Anatomi 3 - Støttevæv og biomekaniske egenskaber Udleverede kopier Anatomi 4 - Ledlære Udleverede

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense (29.08.16) Efterår 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2.... 3 3. Struktur og fagligt indhold... 4 3.1 i og fordeling

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1.

Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1. OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Fysioterapeutuddannelsen i Odense Semesterbeskrivelse 1. Studieordning af 2016 Justeret d. 03.01.17 Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for læringsudbytte... 3 3. Struktur

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer.

Undersøge og vurdere basale forhold ved overfladiske vævsstrukturer. Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod berøring

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m

1.M. o M d o u d l u l e k e sa s m 1.Modul eksamen Ro på venner! Hvis et folketingsvalg er demokratiets fest Så må eksamen være uddannelsessystemets fest! J Form Modul 1 eksamen er en individuel mundtlig eksamen. Placering Eksamen er placeret

Læs mere

Fag Emne nr. Indhold Litteratur

Fag Emne nr. Indhold Litteratur Fag Emne nr. Indhold Litteratur Anatomi 1 Repetition ægte og uægte led i columna Mennesket - Led for led, 2012. S. 68-75 repetition mavemuskler Functional anatomy, 2010, s. 250-255, 280-286 Anatomi 2 -

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning af 2016 Justeret d. 18.08.17 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Semesterbeskrivelse

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 2

Modulbeskrivelse - Modul 2 Fysioterapeutuddannelsen UCN Modulbeskrivelse - Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Klinisk undervisning II 1 Modul 2 - Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Studieplan M3. ERG115. efterår 2015. 24.8 Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Studieplan M. ERG115. efterår 015 Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 5 4.8 Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse Undervisning 1 4.8 Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale

Læs mere

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1

Idealstudieplan for modul 3. Litteratur og materialer. 02-feb Ergoterapi Introduktion M3 Modulbeskrivelse Undervisning 1 Idealstudieplan for modul Uge Dag Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Modulbeskrivelse 1 0-feb Ergoterapi Introduktion M Samarbejdsaftale Studieopgave

Læs mere

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016

Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 Studieplan Psykologi og Pædagogik Modul 10, F214 Forår 2016 I faget pædagogik og psykologi vil der særligt være fokus på følgende læringsudbytter: 1. Identificere, analysere og vurdere fysiske belastningsformer

Læs mere

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN

Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg Munksgaard ISBN Modul 1, efterår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M., Löw, O. & Petersen, V. 2013, Kommunikation

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2019-2020 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d

OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER. Semesterbeskrivelse 1. semester. Fysioterapeutuddannelsen i Odense. Studieordning af Justeret d OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Semesterbeskrivelse 1. semester Fysioterapeutuddannelsen i Odense Studieordning af 2016 Justeret d. 14.05.18 Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Semesterbeskrivelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2017-2018 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2019-2020 NB: ret til ændringer forbeholdes Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Klaus Rasmussen og Alexander Teddy Stachurska Anatomi: Klaus Rasmussen og

Læs mere

Sundhedsfaglig Grunduddannelse

Sundhedsfaglig Grunduddannelse Sundhedsfaglig Grunduddannelse Lektionsplan 2018-2019 NB: ret til ændringer forbeholdes specielt i foråret! Undervisere på uddannelsen er Fysiologi: Nana Byriel og Jens Steen Nielsen Anatomi: Sune Hansen

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse. 2. semester VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 2. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema: Menneske, aktivitet og omgivelser 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Modulbeskrivelse - Modul 1

Modulbeskrivelse - Modul 1 Fysioterapeutuddannelsen i Aalborg Modulbeskrivelse - Modul 1 - Fag, profession og studie Klinisk undervisning I 1 Modul 1 - Fag, profession og studie 15 ECTS Indholdsfortegnelse 1. Modulets tema... 3

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. August 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning August 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 8 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313

Studieplan 2013 Modul: 4 Hold: Hold 213 og 313 Studieplan Modul: 4 Hold: Hold og 313 Uge Dato - Hold Indhold Litteratur UV 46 11/11 13/11 hold 12/11 hold 313 Intro modul 4 Stamhold Fysisk aktivitet 1. / inaktivitet i relation til de forskellige vævstyper

Læs mere

Klinisk undervisning/praktik 2. semester

Klinisk undervisning/praktik 2. semester 1 Klinisk undervisning/praktik 2. semester Temaer: Fysioterapeutisk intervention med fokus på bevægelsesanalyse og tilpasning af fysisk aktivitet Grundlæggende fysioterapeutisk undersøgelse, ræsonnering

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 715 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN

Hiort Maltesen, A. & Røde Kors 2012, Førstehjælp, 4th edn, Røde Kors, Kbh. ISBN Modul 1, forår 2016 Beyer, N., Lund, H. & Klinge, K. (eds) 2010, Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering, 2nd edn, Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 9788762809406. Biel, A. & Dorn, R. 2014, Trail

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 215 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016

Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Studieplan Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling Modul 8 FYS 315 Efterår 2016 Emne Dato Lekt. / Tid Introduktion til modul 8 14.11 1 (Stam) Lok. / Uv. Studieaktiviteter Selvstændige

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. 1 Obligatorisk litteraturliste FYS113 Modul 1 - januar 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie

Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie September 2015 Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt.

Læs mere

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN

Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN Obligatorisk litteratur FYS 514 Modul 1 Efterår 2014 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7. Hermansen,

Læs mere

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5:

sammenhæng ved moduler. Læringsudbytte Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 5: ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I AARHUS ANATOMI FAGBESKRIVELSE Fagbeskrivelsen skal ses i sammenhæng med Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi, BEK nr. 8 af /08/00 08. Der opnås størst

Læs mere

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen

Dato Uge 34. Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur. Inge Rasmussen KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 567 Efteråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato Uge 34 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017

Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Studieplan Modul 8 Fysioterapiteori og metode, målemetoder og manuel vævsbehandling FYS 615 Forår 2017 Emne Dato Lekt. Lok. / Uv. Studieaktiviteter Litteratur / Materiale Introduktion til modul 8 27.04

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 2. Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning. November 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning November 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 10 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform

Læs mere

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie

Modulplan Modul 1: Fysioterapi Fag, profession og studie Modul 1 F12s Uge 6 / 35: ato Timer Lokaler Underviser Fagområde / fag Man 08.15 3.94 JBL / MOL Velkomst og introduktion 09.15 Atriet Fælles morgenkaffe velkomst 10.25 2.75 JYE Introduktion til IT 11.00

Læs mere

Studieplan Links til fagene, M3 Forår 2016. Indhold

Studieplan Links til fagene, M3 Forår 2016. Indhold Studieplan Links til fagene, M3 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Generelle aktiviteter, M3... 2 Træning og bevægelse, M3... 3 Teori og metode, M3... 6 Fysiologi, M3... 9 Videnskabsteori, M3...

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet. Oktober 2014. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet Oktober 2014 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 7 Modulets tema Modulet retter sig mod det fysioterapifaglige aspekt

Læs mere

Obligatorisk litteratur FYS 115.

Obligatorisk litteratur FYS 115. Obligatorisk litteratur FYS 115. Modul 1 Forår 2015 Finn Bojsen-Møller, Jørgen Tranum-Jensen og Erik B Simonsen: Bevægeapparatets anatomi, 13 udg. 2014 Munksgaard ISBN 978-87-628-0900-0 Hermansen, M.,

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS - Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod berøring som kontakt og kommunikationsform og som basis for klassisk

Læs mere

Dato Uge Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur

Dato Uge Lokale Tidspunkt Emne Underviser Litteratur KLINISK VEJLEDERUDDANNELSE Skema og studieplan - HOLD 520 Foråret 2015 Undervisningen foregår på Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense SØ, hvor intet andet er nævnt Dato 16 13.04 Lokale Tidspunkt Emne Underviser

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017

Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret 2017 Studieplan for Kvalitativ metode - modul 14 efteråret Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk af Steinar Kvale og Svend Brinkmann

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Uge Dag lektion s nr Initialer Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K2 6 08.02.16 1 BRSB Ergoterapi Modtagelse og introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen - Studieaktiviteter

Læs mere

Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018

Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018 Studieplan for Kvalitativ metode 7. semester foråret 2018 Undervisningen tager primært udgangspunkt i bøgerne: Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend ( 2015): Interveiw. Det kvalitative forskningsinterview som

Læs mere

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse

VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse VIA Ergoterapeutuddannelsen Semesterbeskrivelse 1. semester August 2016 JEBA / MHOL og MSNI INDHOLD 1 Indledning 3 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder

Læs mere

Studieplan for modul 1

Studieplan for modul 1 Studieplan for modul Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K K K K 6 Studiestart og introduktion til modul Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papir)

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Målet er at du kan beskrive nogle grundlæggende sundhedsfaglige

Læs mere

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium

Idealstudieplan for modul 1. Tilrettelæggel- sesformer. Undervisning 2. Videndeling/formidling. Undervisning. Laboratorium Uge Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggel- sesformer K1 K K4 Modtagelse Introduktion til modul 1 Modulbeskrivelsen (findes på Fronter og udleveres på dagen på papmodtagelse studiet Bekendtgørelsen

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS

Fysioterapeutuddannelsen Nordsjælland - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS - Modul 1 Fysioterapi; fag, profession og studie 15 ECTS Modulet starter i uge 36 og 6 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske

Læs mere

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage

KLIISK VEJLEDERUDDAELSE Undervisningsplan HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage KLIISK VEJLEDERUDDAELSE HOLD 269 Forår 2012 Lokale: C1.05 Alle dage Dato Lokale Tidspunkt Emne Underviser 19.03 C1.05 9.15-11.00 11.15 12.00 12.00-12.30 Præsentation Introduktion til uddannelsens formål,

Læs mere

Foreløbig studieplan efterår 2012

Foreløbig studieplan efterår 2012 Modul: 4 Hold: og 213 Foreløbig studieplan efterår 2012 Uge Indhold Litteratur UV Uge 46 12/11 12/11 F/212 13/11 F/312 Intro modul 4 Stamhold Fysisk aktivitet / inaktivitet i relation til de forskellige

Læs mere

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer.

og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Pædagogik Forslag fra den tværgående gruppe, der har arbejdet med faget pædagogik (AnneMarie, Margit og Susanne M). Da dette er et forslag, er der selvfølgelig muligheder for ændringer. Faget pædagogik

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 01.02.2017 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt timer samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår Indhold

Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår Indhold Studieplan Links til fagene, Modul 10 Efterår 2016 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold... 1 Fysioterapi teori og metode... 2 Videnskabsteori og metode... 11 Litteratur... 13 Pædagogik og psykologi, modul

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012

Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Obligatorisk litteraturliste for hold FYS 112, forår 2012 Modul 1 forårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig mod det

Læs mere

Studieplan Radiografisk patientologi/ Filosofi, videnskabsteori og etik 2. Semester

Studieplan Radiografisk patientologi/ Filosofi, videnskabsteori og etik 2. Semester OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Radiografisk patientologi/ 2. Semester Radiografuddannelsen i Odense Forår 2017 2. Semester Indhold 1. Fagets fokus... 3 2. Fagets læringsudbytter... 3 2.1 Overordnede

Læs mere

Radiografisk anatomi og Fysiologi.

Radiografisk anatomi og Fysiologi. Radiografisk anatomi og Fysiologi. Hold: RAD116 Undervisere: Winnie Most (WIMO) og Jonas Rasmussen (JORA) Dato: 8/2 Studieaktivitet Lektioner nr Emne Underviser Litteratur 1: Anatomi og fysiologi - Ind

Læs mere

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester

Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro. Semesterbeskrivelse 2. semester Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus og Holstebro Semesterbeskrivelse 2. semester 14.08.2018 INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema / temaer 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen

Læs mere

Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1

Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalytisk diagnostik Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.).

Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester Lund H, Bjørnlund IB, Sjöberg NE, (red.). LITTERATURLISTE FOR Fysioterapeutuddannelsen PH Absalon Campus Næstved og Campus Roskilde Studieordning september 2016 Det sundhedsvidenskabelige fagområde Fysioterapi og Træning og bevægelse/semester

Læs mere

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo

Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS. Modul 1. VIA University College. Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 J. nr. 6.1.1.2 Modul 1_FIA 26-01-2015 ebo Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole Gældende fra forår 2015 1 Modulets

Læs mere

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning

Studieplan modul 3. 1 Sygdomsfag Geriatri: Introduktion Videostreamet undervisning Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K K4 Ergoterapi Introduktion modul Modulbeskrivelse 1 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale Studieopgave 1

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for hold 512 Modul 1 efterårssemestret 2012 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark, Kbh. ISBN 87-628-0307-7.

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Studieaktiviteter for modul 1 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis September 2014 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 1... 1 Studieplan... 3 Studieopgave 1... 4 Studieopgave 2... 5 Studieopgave

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået.

Vedr. Anskaffelse af anantomisk atlas så kan man med fordel vente til undervisningen i anatomi er startet, her vil mulighederne blive gennemgået. Obligatorisk litteraturliste for FYS513 Fysioterapeutuddannelsen, UCL Modul 1 - august 2013 Bojsen-Møller, F., Tranum-Jensen, J. & Simonsen, E.B. 2007, Bevægeapparatets anatomi, 12 udg. Munksgaard Danmark,

Læs mere

Fra ide til problemformulering

Fra ide til problemformulering Fra ide til problemformulering INTRODUKTION TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se, er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. semester, forår 2017

Indholdsfortegnelse. 2. semester, forår 2017 Indholdsfortegnelse Fysioterapi - Teori og metode... 2 Fysioterapi - Manuel vævsundersøgelse og behandling... 8 Fysioterapi - Træning og bevægelse... 10 Anatomi... 15 Humanfysiologi og ernæring... 18 Sygdomslære

Læs mere

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS

Modul 3. Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Modul 3 Identifikation og analyse af bevægelse og aktivitet 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 01.08.09. Side 1 Modulets tema Modulet retter sig mod det

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Semesterbeskrivelse. 1. semester Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 5 7 Indhold 6 8 Undervisnings- og arbejdsformer

Læs mere

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt

Opgave. Vævsundersøgelse. Dagsorden. Repetition ANATOMI. Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi 05-08-2014. Hvilke af truncus muskler bliver brugt Opgave Columna(Ryggen) Dag 2 Anatomi og patologi Københavns Massageuddannelse Hvilke af truncus muskler bliver brugt ved. 1. Roning 2. Når man trækker sig op i et reb 3. Når man skal løfte en baby fra

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning

Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Modul 4 Fysisk aktivitet i sundhed og genoptræning Oktober 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod fysisk aktivitet og træning som forebyggelse,

Læs mere

Studieplan M3. ERG515

Studieplan M3. ERG515 Lektions nr. Fag Emne Litteratur og materialer Tilrettelæggelsesformer K1 K 1 Ergoterapi Ergoterapi: Introduktion modul Modulbeskrivelse Undervisning 1 Ergoterapi Ergoterapi: Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale

Læs mere

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS

Modul 1. Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Modul 1 Fysioterapi fag, profession og studie 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt UCL, Fysioterapeutuddannelsen i Odense Side 1 Modulets tema. Modulet orienterer sig

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 1 Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Psykomotorik en sundhedspædagogisk profession Tema: Modulet introducerer studiet af afspændingspædagogik

Læs mere

Behandle m. erector spinae med et udspændende greb. Gør rede for dine overvejelser før du skal forflytte en patient. Vis et eksempel.

Behandle m. erector spinae med et udspændende greb. Gør rede for dine overvejelser før du skal forflytte en patient. Vis et eksempel. UC Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Januar 2011 Eksamensspørgsmål Modul 2 eksamen Vinter 1 Eksamensspørgsmål: 1. Lav en lokal inspektion af columna lumbalis. Lav en undersøgelse af huden i området. Fremkald

Læs mere

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER

FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER FAGBESKRIVELSE GRUNDØVELSER VÆGTNING 4 ECTS-point PLACERING I UDDANNELSEN Der undervises i faget på 1., 3. og 5. semester. Endvidere indgår grundøvelser i det tværfaglige fag anvendt anatomi placeret ved

Læs mere

Studieplan Kommunikation Semester 1

Studieplan Kommunikation Semester 1 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Semester 1 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 1 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste:... 6 4. Fagets

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere