Studenterkursus på VUF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studenterkursus på VUF"

Transkript

1 Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F

2 Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4 Intern kommunikation på VUF 5 Undervisningen 6 Urkund til opgaveaflevering 7 Studie- og samværsregler Fraværsregistrering 8 Karakterer 9 7-trinsskalaen 10 Eksamen 11 Meritoverførsel Sygeeksamen Sygeundervisning 13 Studiecentret 14 Biblioteket Læsetræning Ordblindeundervisning Fællesarrangementer 15 Studieture Kantine Fester Fredagscaféen 16 Øverste ledelse Uddannelsesledere og PAM 17 Bestyrelse, råd og udvalg 18 Bogdepotet Studievejledningen 19 IT på VUF E-learning Reception Administration 20 Teknisk service Praktiske forhold side 2 af 20

3 Skolens indretning hvor er hvad? VUF har undervisning i to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé Afstanden passer til en ca. 10 minutters gåtur. Alle timer på Studenterkursus foregår på Falstersvej (FA). Falstersvej 3-5: Kælderen: Naturvidenskabslokaler Stuen: Studievejledning Mulitisal med kopimaskine og pc'er Reception Administration Ledelse 1 sal: Kantine Skolebetjent Undervisningslokaler 2 sal: Undervisningslokaler IT-tekniker Sproglaboratorium Faglokale: Geografi 3. sal: Undervisningslokaler 4. sal: Billedkunst Multimediefag Pædagogisk værksted for lærere Undervisningslokaler 5. sal: Lærerværelse Studiecenter med bibliotek og pc'er IT-vejlederkontor På Vufintern.dk finder du etage- og lokaleplaner side 3 af 20

4 Intern kommunikation på VUF Den interne kommunikation på VUF foregår næsten udelukkende ved et ITbaseret system. I forhallen og på etageafsatserne på Falstersvej og Lindevangs Allé er opsat infoskærme, som fortæller om de aktiviteter, der foregår den pågældende dag, aktuelle deadlines for tilmelding til terminsprøver, eksamener m.m. samt eventuelle timeaflysninger. Du får et personligt Uni-Login, der giver adgang til en lang række tjenester og programmer, fx LudusWeb, der udgør en del af VUF s administrationssystem, hvorfra du kan tjekke fx lektier, fravær og eksamensplaner; samt FRONTER, der anvendes af lærere og kursister til at lægge undervisningsmateriale, opgaver m.m. Dette kan foregå enten fra skolens maskiner eller hjemmefra. - En del lærere har desuden oprettet hjemmesider til fag og hold. - Koder til login på andre programmer og tjenester finder du på Vufintern.dk. På som er den interne hjemmeside for kursister, kan man finde opslag, meddelelser og oplysninger fra bl.a. ledelsen, administrationen, studievejlederne, IT-afdelingen og kursistrådet. - Vufintern opdateres løbende. På Vufintern lægges aktuelle meddelelser og dokumenter, der angår praktiske forhold vedr. skolens aktiviteter, fx åbningstider i administrationen, studievejledningen og bogdepotet, meddelelser og vejledninger fra studievejlederne, meddelelser og vejledninger fra IT-afdelingen, eksamensplaner, opslag om fester - og meget andet. Vufintern.dk kan besøges fra enhver computer med internetadgang også hjemmefra. TRÅDLØST NETVÆRK: VUF WIFI Der logges ind én gang på denne løsning, således: 1. Forbind til VUF WiFi 2. Der præsenteres et sikkerhedscertifikat Klik på Enig/Accepter (afhængigt af udstyr står der Enig eller Accepter) 3. I brugernavn skrives vufu\ Dit brugernavn (uden ) 4. I kodeord skrives Dit kodeord (uden ) 5. Dit udstyr kan nu huske denne forbindelse og forbinder automatisk, når du er på VUF side 4 af 20

5 PC-ADGANG I alle klasseværelser findes computere, og VUF-kursister har adgang til maskiner i lokalerne, Studiecentrene på LA og FA samt i Multisalen på FA. For at bruge skolens maskiner skal man logge sig ind med sit Uni-Login. VUF FÆLLESKALENDER På Vufintern finder du en elektronisk kalender, VUF Fælleskalender, hvor vigtige datoer er afmærket for hver af uddannelserne på VUF - hver i sin farve. Den elektroniske kalender bliver løbende opdateret. er VUF s officielle, eksterne hjemmeside. Her kan man finde oplysninger om de forskellige uddannelser på VUF. - Menupunktet Kursist er henvendt til dig, som allerede går på VUF. Undervisningen En studentereksamen fra studenterkursus er helt identisk med en studentereksamen fra gymnasiet: pensum/undervisningsbeskrivelser i fagene, eksamen og eksamens anvendelighed er helt ens. Det spiller naturligvis en afgørende rolle, at studentereksamen fra kursus gennemføres på kun to år mod gymnasiets tre. Når så mange hvert år får en god studentereksamen på kun to år, skyldes det først og fremmest, at eleverne er mere modne, motiverede, effektive og ansvarlige. De har andre erfaringer, end man har, når man kommer lige fra folkeskolen. Studenterkursus er en voksenuddannelse. Eleverne er anderledes end gymnasieelever. De fleste elever i det toårige forløb har i en kortere eller længere periode været ude af skolesystemet og har prøvet noget andet end bare at gå i skole. Nogle har taget en erhvervsuddannelse, andre har haft skiftende jobs, en del har været ude at rejse. Ca. halvdelen har på et eller andet tidspunkt gået i gymnasiet, på hf, hhx eller htx. Eleverne er i gennemsnit omkring 22 år. Der er i det hele taget meget stor forskel på de enkelte elevers baggrund aldersmæssigt, geografisk og socialt. Vi har tradition for, at alle kan få den hjælp, de selv ønsker: Faglærere, administration, studievejledning, studiecenter, lektiecafé og faglige specialkurser står til rådighed for eleverne. Selv om kravene på studenterkursus er store og tidspresset stort, er et ophold på studenterkursus også spændende, uanset om der er tale om et helt toårigt forløb eller enkeltfag. Sammenholdet omkring skolearbejdet spiller en stor rolle for et vellykket uddannelsesforløb. side 5 af 20

6 Undervisningen vil omfatte mange forskellige arbejdsformer, også projekt- og gruppearbejde ligesom der er en del skriftligt arbejde. Til hver stx-klasse vil der være knyttet dels et kerneteam, som består af lærere i fællesfag og lærere i studieretningsfag (3 i alt) og dels skiftende team afhængigt af, hvilke projekter, der er i gang. Elever og lærere har i fællesskab ansvaret for at sikre gode betingelser for alle i klassen. Den enkelte elev skal være bevidst om sit ansvar ikke blot for egen læring, men også for at alle i klassen får de bedste betingelser for at lære så meget som muligt. Skolens værdigrundlag vil i øvrigt være basis for undervisningsmiljøet på VUF. Værdigrundlaget er offentliggjort på vuf.nu og på vufintern.dk Man afleverer kun opgaver, som man selv har produceret, men det er så let og kan være fristende for nogle at skrive af fra andre eller hente opgaver på nettet. VUF har valgt at abonnere på databasen Urkund, som kan sammenligne afleverede opgaver med eksisterende materiale på nettet. Retningslinjer for brug af URKUND ved aflevering af skriftlige opgaver: Der skelnes mellem de skriftlige opgaver, der er fastsat i bekendtgørelse og læreplaner, og de løbende skriftlige opgaver i fagene. Af de centralt fastsatte skriftlige opgaver skal følgende afleveres samtidigt i såvel papirform som elektronisk. På STK: SRO, Dansk/Historieopgaven og SRP. Det er elevens ansvar, at den elektroniske version sendes til URKUND, samt at indholdet i den elektroniske version og papirversionen er identisk (dog kan der afviges fra dette i matematik og fysik). Hvis en opgave ikke er sendt til URKUND (og URKUND-tjekket dermed ikke videresendt til læreren), er læreren ansvarlig for at sende en reminder til eleven, at hvis læreren ikke modtager opgaven via URKUND, betragtes opgaven som ikke afleveret, selv om skolen har modtaget opgaven i papirform. De løbende skriftlige opgaver i fagene afleveres i papirform eller elektronisk efter lærerens anvisninger. Læreren afgør for hver opgave, om den skal indsendes til Urkund. side 6 af 20

7 Studie- og samværsregler Studie- og samværsreglerne på VUF har til formål at fremme studieaktiviteten på skolen og bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø for eleverne. Det er en fælles forpligtelse for alle elever og ansatte at understøtte åbenhed, ansvar, gensidig respekt, dialog, et godt samarbejde og en positiv omgangstone. Studieregler: Undervisningen er lagt an på, at eleverne forbereder sig og på skolen arbejder sammen og deltager aktivt. - Derfor er der mødepligt. At være studieaktiv indebærer at man: opfylder kravene til mødepligt, herunder aflevering af skriftligt arbejde medvirker aktivt i de forskellige arbejdsformer overholder indgåede aftaler viser respekt for egen og andres læring - se i øvrigt det mere omfattende papir Studie- og samværsregler på VUF på Vuf.nu eller Vufintern.dk. Fraværsregistrering Lærerne fører elevernes fremmøde og registrerer de skriftlige afleveringer elektronisk på LudusWeb. - Som elev er man selv ansvarlig for at holde styr på sit fravær og at kontrollere det jævnligt på LudusWeb. Ved længere tids sygdom skal dette meddeles til receptionen (tlf ); evt. afleveres en lægeerklæring, dog kun hvis skolen beder om det. Sanktioner: Hvis mødepligtbestemmelserne ikke overholdes, bliver eleven kontaktet pr. brev af skolen. Forbedres fremmødet ikke, kan kursisten sættes på særlige vilkår og skal aflægge eksamen i alle fag på det pågældende klassetrin i det pågældende år. SU bortfalder ubetinget, når man i tilfælde af graverende eller fortsat tilsidesættelse af mødepligten overføres til selvstudium eller udmeldes. Dette vil i så fald blive varslet skriftligt. En detaljeret beskrivelse ligger på Vufintern -> Foldere, pjecer side 7 af 20

8 Karakterer Standpunkts-, års- og eksamenskarakterer Elever i det toårige forløb får årskarakterer og eksamenskarakterer i de fag de går til eksamen i. Der gives løbende karakterer i skriftlige opgaver og interne prøver; desuden får eleverne i december og marts en karakterblanket med en samlet vurdering i alle fag, og der vil løbende være evalueringer i alle fagene. Eleverne kan drøfte deres standpunkt i faget med læreren i forbindelse med standpunktsbedømmelserne, men det er naturligvis altid muligt at drøfte karakterer og standpunkt i løbet af året Årskarakteren er også en standpunktsbedømmelse, altså ikke et gennemsnit af niveauer og præstationer i løbet af året: det er lærerens vurdering af, hvad en elev kan præstere i faget på det tidspunkt hvor karakteren gives. Enkeltfagselever får eksamenskarakterer, men ikke standpunkts- og årskarakterer; de kan altid drøfte deres standpunkt med faglæreren. De får naturligvis karakterer for fx skriftligt arbejde og interne prøver. Reglerne er her som for enkeltfagskursister på hf. side 8 af 20

9 7-trinsskalaen Betegnelse Beskrivelse ECTS 12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler 02 Den tilstrækkelige Præstation 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation. A B C D E Fx F I beskrivelsen af de enkelte karakterer anvendes både positive og negative formuleringer. Konsekvensen heraf er, at der ved bedømmelsen skal tages hensyn til dels præstationens styrker og svagheder, dels væsentligheden af fejl og mangler. Kravet om, at en prøve eller en uddannelse skal afsluttes med et karaktergennemsnit på mindst 2,0, kan aldrig opfyldes ved oprunding. Hvis et karaktergennemsnit beregnet efter de regler, der findes i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser, viser sig at være på 1,99, kan dette ikke rundes op til 2,0, og dermed er den pågældende prøve eller uddannelse ikke bestået. side 9 af 20

10 Eksamen Elever i det toårige studenterkursusforløb går til eksamen i mindst 10 prøver (mundtlige og skriftlige) - og et studieretningsprojekt. En af de 10 prøver er den obligatoriske AT-synopsisprøve (AT: Almen studieforberedelse), som alle skal gennemføre. Der er således 9 prøver, som udtrækkes ved lodtrækning, heraf normalt 2 efter 1. kursusklasse. Der udtrækkes mindst 3 skriftlige prøver og mindst 3 mundtlige prøver. I fag med både skriftlig og mundtlig prøve udtrækkes mindst én af de to prøver. Nogle fag afsluttes efter ét år, og karaktererne overføres til det endelige studentereksamensbevis. Undervisningsministeriet fastlægger hvilke fag, der udtrækkes til eksamen. Eleverne får besked om, hvilke fag de skal til mundtlig eksamen i, på en dato i forbindelse med sidste skoledag, som fastsættes af Undervisningsministeriet. Der gives årskarakterer i alle fag, og disse udgør sammen med eksamenskaraktererne alle eksamensbevisets karakterer. Enkeltfagskursister får et enkeltfagsbevis med karakteren for hvert fag, de går til prøve i. En eksamen, der tages som en enkeltfagseksamen, herunder af selvstuderende, skal omfatte prøver i alle fag, en prøve i almen studieforberedelse, og desuden en projektopgave. Eksamensresultatet udregnes på grundlag af de samlede eksamenskarakterer. (Se næste side om meritoverførsel). Årsprøver efter første år: Alle førsteårselever skal til årsprøve i skriftlig dansk og øvrige skriftlige fag. Årsprøven i AT med synopsis finder sted på 2. år i ugen før efterårsferien. Enkeltfagskursister kan vælge, om de ønsker at deltage i skriftlige årsprøver - men giv kontoret besked i god tid af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse. side 10 af 20

11 Meritoverførsel Som hovedregel gælder det både for elever i det toårige forløb og enkeltfagskursister, at de - som led i en samlet studentereksamen - kan overføre karakterer fra fag, som de har bestået i en uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er vigtigt at høre nærmere hos studievejlederen eller uddannelseschefen allerede ved studiestart. Sygeeksamen Elever, der er tilmeldt eksamen i den normale eksamenstermin (maj/juni), men, som på grund af sygdom, ikke eller kun delvis har kunnet deltage i eksamen, skal til sygeeksamen i august/ september samme år. Sygdom skal straks meddeles til receptionen. NB! Hvis meddelelse ikke er givet inden den pågældende prøves afslutning, betragtes eleven som udeblevet og kan normalt kun tilmeldes ny eksamen efter et år. Gennemfører en elev en prøve trods sygdom, kan vedkommende ikke komme til ny prøve. Tal med en uddannelsesleder eller uddannelseschefen, hvis du er usikker på, om du skal gennemføre eksamen eller gå til sygeeksamen. Hvis sygdommen er af kortere varighed, kan det måske lade sig gøre at flytte den pågældende eksamen til et senere tidspunkt i den normale eksamenstermin, så man ikke behøver gå til sygeeksamen i august/ september. Man kan normalt ikke komme til eksamen i to fag på samme dag. Anmodning om sygeeksamen sker på en særlig blanket, der udleveres i receptionen. Sygeeksamen afholdes efter samme regler som den tilsvarende ordinære eksamen og omfatter de prøver, som eleven på grund af sygdom ikke har kunnet påbegynde eller gennemføre. Sygeundervisning Hvis en elev får en sygdom, der må forventes at blive af mere end 3 ugers varighed, er der mulighed for at vedkommende kan få indtil 5 timers ugentlig sygeundervisning; undervisningen kan dog ikke strække sig over mere end 8 uger. I særlige tilfælde kan dog både timetallet forhøjes og perioden forlænges. side 11 af 20

12 En elev, der ønsker sygeundervisning, skal henvende sig til uddannelseschefen om det, senest to uger fra sygdommens begyndelse. Sygeundervisning forudsætter, at sygdommen er dokumenteret ved lægeerklæring. Man kan altså ikke få ekstraundervisning, bare fordi man har været for meget væk fra undervisningen! - I øvrigt gælder det, at der vil blive taget individuel stilling i hvert tilfælde. Er der noget du er i tvivl om? Hvordan får jeg...? Hvad nu hvis...? Kan jeg ikke bare...? - så KONTAKT STUDIEVEJLEDNINGEN Se mail, tlf. og træffetider på vufintern.dk side 12 af 20

13 STUDIECENTRET Som supplement til undervisningen på VUF har vi nogle studiecentertilbud til dig: Du kan bruge MULTISALEN i stuen på FA. Den er indrettet dels med pc er og printer og dels med nogle borde, hvor man sammen eller for sig selv, kan forberede sig til undervisningen. - Multisalen bruges også til fællesarrangementer, eksamen mm., så den vil af og til være optaget. MULTISALEN er åben hver dag fra kl. 8 til skolens aftenlukning. (NÆSTEN) DAGLIG LEKTIEHJÆLP Du kan bruge Studiecentret på 5. sal på FA, som er indrettet med pc er, printere og bibliotek, eller Studiecentret på VUF s afdeling på Lindevangs allé 8-12, hvor der i nr. 10, 1.sal også er et studiecenter. I Studiecentret kan du: lave dine hjemmeopgaver i fred og ro få lektiehjælp især i matematik, men også i andre fag, som lektiehjælpslærerne har kompetence i. Se opslag om tidspunkter for lektiehjælp de to steder. få hjælp af faguddannet bibliotekar: Jacob Mølgaard MOBIL LEKTIEHJÆLP Er en mere fleksibel hjælp, som tilbydes i visse fag - se vufintern eller opslag. I STUDIECENTRET finder du desuden tilbud om skrivevejledning og læsevejledning (se Vufintern eller opslag). Tøv ikke med at bede om hjælp, vi vil (næsten) gøre alt for dine faglige muligheder på VUF! side 13 af 20

14 BIBLIOTEKET Er en del af vores studiecenter på 5. sal på Falstersvej - et lyst og behageligt arbejdslokale, hvor man kan arbejde i fred og ro. Her kan du slå dig ned i en sofa eller sætte dig ved et af de mange borde. Her er computere, trådløst net (som på resten af skolen), printer, kopimaskine, scanner mv. Alle elever er velkomne til at bruge biblioteket. Bibliotekets materialer er dog normalt kun til brug i selve studiecentret. Det er indtil videre ikke muligt at låne bøger med hjem, men du kan tage kopier i små uddrag fra bøgerne på kopimaskinen. Hos bibliotekaren kan du få hjælp til at søge litteratur til dine store opgaver, og du kan få hjælp til at finde rundt i den samling af bøger, som biblioteket råder over. Bibliotekaren hjælper også med informationssøgning på nettet og i de databaser du som kursist har adgang til, eksempelvis Infomedia. Læs mere og find links på bibliotekets hjemmeside: LÆSETRÆNING Læsevejlederne screener alle dansk-elever i efterårssemestret i forbindelse med danskundervisningen på 1. år for at afgøre, om det er en god idé at deltage i et læsetræningskursus, som vil foregå over en række eftermiddage. ORDBLINDEUNDERVISNING Har du problemer med ordblindhed, så tal med ordblindevejlederen på tlf Ordblindeundervisning foregår på Lindevangs Allé. Se træffetiderne på Vufintern. FÆLLESARRANGEMENTER Der afholdes i løbet af året en række fællesarrangementer i undervisningstiden med optræden, musik, film, foredrag, diskussioner af kulturel eller aktuel karakter. Andre arrangementer er efter skoletid. side 14 af 20

15 STUDIETURE kan være svære at indpasse i det stærkt pressede kursusforløb; mange elever har familie og arbejde, så det kan være nødvendigt at nedprioritere en studietur af økonomiske grunde. Men der arrangeres af og til rejser i de kortere ferier for elever og lærere, der har lyst. KANTINE finder du på FA på 1. sal og på LA i stuen - åbningstid: Kl Her kan man købe smørrebrød, råkost, lune og varme retter, grovboller, frugt og drikkevarer. I automaterne på FA og LA kan man trække bl.a. drikkevarer og slik. Man kan også læse eller snakke sammen i kantinen eller ved cafébordene i gården. - Kantinen bruges desuden ved fester og fredagscafé. Ugens menu kan du se på Vufintern. FESTER afholdes i løbet af året, dels introfesten i september, dels årets øvrige fester. Når årets eksamen er færdig, holdes en afslutningsfest efter translokationen. I FREDAGSCAFÉEN kan kursister og lærere under afslappede former snakke, høre musik, få sig en øl, en vand eller en kop kaffe. side 15 af 20

16 Øverste ledelse - træffes dagligt samt efter aftale Uddannelseschef Poul-Erik Bjørn Nielsen Træffes på FA Centerrektor Birgit Kjeldgaard tlf Træffes på LA torsdage - øvrige dage på FA Som elev på studenterkursus er det uddannelseschefen eller en af uddannelseslederne, du skal henvende dig til. Uddannelsesledere og PAM Martin Olsen Tlf.: Niels Knap Tlf.: Joan Holtmann Tlf.: Niels-Ole Vejlsgaard Ledelsen for de gymnasiale uddannelser består desuden af Martin Olsen, Niels Knap og Joan Holtmann. Niels-Ole Vejlsgaard er pædagogisk administrativ medarbejder (PAM). Uddannelseslederne arbejder tæt sammen, men her kan du se, hvem du først skal henvende dig til, når du søger hjælp eller råd - de træffes alle i stueetagen på FA: Martin Olsen: Eksamensplanlægning, valghold. Niels Knap: Årsplaner, særlige undervisnings- og eksamensformer, pædagogisk vejledning. Joan Holtmann: Eksamensplanlægning og -afvikling, dispensationsansøgninger, IT ved eksamen, selvstuderende, hf-kursistsamtaler Niels-Ole Vejlsgaard: Eksamensplanlægning og -afvikling (skriftlig eksamen), dispensationsansøgninger, IT ved eksamen, e-learning. side 16 af 20

17 Bestyrelse, råd og udvalg VUF s bestyrelse træffer strategiske beslutninger, herunder beslutninger om bl.a. økonomi og fagudbud. Bestyrelsens sammensætning kan ses på vuf.nu Kursistråd : Skolen nedsætter ved skoleårets start et kursistråd. Kursistrådet arrangerer fester og fredagscaféer og er repræsenteret i skolens udvalg og bestyrelse. Valg til kursistrådet annonceres i begyndelsen af skoleåret. På et konstituerende møde vælges repræsentanter til udvalgene. Man er meget velkommen til selv at henvende sig, hvis man vil deltage i kursistrådets aktiviteter, fx sidde i udvalg. - Kursistrådet annoncerer på Vufintern. - Mailadresse: Pædagogisk Råd er lærernes fællesmøder med ledelsen. Samtlige lærere er medlemmer. Der holdes ca. 4 møder om året. På disse møder fremlægger de forskellige udvalg referater, der drøftes sager, som vedrører VUF, fx pædagogiske forhold, ændringer i undervisnings- og eksamensforhold, lærernes time- og fagfordeling. Desuden føres pædagogiske drøftelser, fx om nye udviklingsprojekter. Markedsføringsudvalget sørger for VUF s ansigt udadtil i forbindelse med hjemmeside, annoncering, program og andre udadvendte aktiviteter. Vi vil meget gerne høre konstruktiv kritik og gode idéer til at informere om VUF. side 17 af 20

18 Bogdepotet Skolens bogdepot ligger på Lindevangs Alle 10 - udlevering og aflevering af bøger finder sted på 1. sal. Tlf.: I bogdepotet arbejder Sonia Cheng samt et par studentermedhjælpere. Alle bøger er elektronisk registreret og kan kun udlånes ved brug af sygesikringsbevis/kursistnr./cpr-nr. Lærerne bestiller bøgerne i Bogdepotet og meddeler eleverne, hvornår de kan afhente bøgerne i Bogdepotets åbningstid. På Vufintern har Bogdepotet sin egen hjemmeside, hvor der informeres om bl.a. åbningstider og materialesøgning. Studievejledningen Der er studievejledere på Falstersvej i stuen til venstre. - Åbningstider: Se Vufintern Studievejledning betyder vejledning i at studere. Studievejlederne hjælper med problemer, der vedrører studiesituationen, den enkeltes tilrettelæggelse af og gennemførelse af studiet, herunder SU, studieteknik og studievaner. Størstedelen af studievejledningen foregår som individuel vejledning om alle studierelaterede forhold. Det kan være økonomi, problemer med at koordinere erhvervsarbejde med studier, faglige og indlæringsmæssige problemer eller private vanskeligheder i forhold til studiet. Der vil være særlige arrangementer om dit eventuelle valg af studier efter din gymnasieuddannelse - om optagelse og søgeprocedurer, spec. kvote 2. Dette varetages af Studievalg ved studievalgsvejleder Pernille Plannthin, der vil være til stede på VUF en dag ugentligt. Se Vufintern og opslag herom. Du kan trygt henvende dig til studievejlederne - du bør ikke træffe vidtrækkende beslutninger om din uddannelsessituation uden at have drøftet det nøje igennem med studievejlederen. side 18 af 20

19 IT på VUF IT-teknik: Ved problemer med VUF's computere eller andet it-grej rettes henvendelse til IT-afdelingen: Webmasters: vuf.nu - Jacob Mølgaard / vufintern.dk - Ole Pedersen / E-learning Flexundervisning Fjernundervisning Fjernstudie På VUF er det muligt at tage forskellige hf-fag som e-learning. Kurserne er halvårlige (dog er Dansk 0->A 1-årigt), og al undervisning foregår via internettet. Du skal dog møde op på VUF til eksamen, og til laboratorieøvelsesdage i fagene Biologi, Geografi og Kemi. Få mere information på vuf.nu Reception - Kursistadministration FA: Falstersvej 3-5, st. tv. Åbningstid: Se Vufintern. Tlf , mail: NB! Man henvender sig i receptionen, hvis man som handicappet eller gangbesværet ønsker at låne en elevatornøgle på FA LA: Lindevangs Allé 10, st Frederiksberg Åbningstid: Se Vufintern Tlf , mail: Administration - Regnskabsafdeling - Ledelse Administrationskontoret og ledelsens kontorer: Falstersvej 3-5, stuen til højre Åbningstid: Se Vufintern. Tlf , mail: På LA findes alle ledelses- og administrationskontorerne for AVU/FVU, OBU og DU på 4. sal side 19 af 20

20 Teknisk service FA: Skolebetjentene træffes på Falstersvej 3-5, 1. sal Teknisk serviceleder: Ivan Mott, tlf / Teknisk servicemedarbejder: Jens Vilhelmsen, tlf Teknisk servicemedarbejder aften: Julio Belmar, tlf LA: Skolebetjentene træffes i nr. 10, 1. sal Daglig leder af teknisk service: Per Hess, tlf Teknisk servicemedarbejder: Tom Frost, tlf Teknisk servicemedarbejder aften: Julio Belmar, tlf Glemte sager: Henvend dig til Teknisk service. Praktiske forhold Lokalenumre: Foranstillet L eller LA betyder Lindevangs Allé, F eller FA betyder Falstersvej. Første tal i lokalenummeret angiver etagen, fx ligger lokale LA-206 på Lindevangs Allé, 2. sal. Toiletter: Der er toiletter på hver etage se skiltning. Elevator finder du i hovedbygningen på Falstersvej med indgang direkte fra gaden og på Lindevangs Allé fra stuen til 4. sal. Rygning: Der må ikke ryges inden for i bygningerne eller foran indgangspartierne. Rygeforbud gælder også elektroniske cigaretter. Rygere henvises til gården med indgang gennem portene, eller gennem kælderen på FA. VUF - VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F side 20 af 20

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 hf-enkeltfag på VUF VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf. hf-e hf-enkeltfag på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2015-16 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er hvad? 4

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Studenterkursus på VUF

Studenterkursus på VUF Studenterkursus på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2016-17 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor er

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus

Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie- og ordensregler for Akademisk Studenterkursus Studie - og ordensreglerne er udstedt i henhold til Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser og vejledningen til denne.

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2015-16 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LBK nr. 691 Bekendtgørelse om uddannelsen til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011

Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensregler for Nærum Gymnasium. August 2011 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, SU, elevråd og på et medarbejdermøde. Reglerne er offentliggjort

Læs mere

Studie- og ordensregler for elever

Studie- og ordensregler for elever Studie- og ordensregler for elever Sankt Annæ Gymnasiums studie- og ordensregler er listet i menuen til venstre. Overordnet er reglerne søgt udformet i overensstemmelse med gymnasiets værdigrundlag og

Læs mere

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2016-17 hf-enkeltfag på VUF

hf-e Infohæfte 1 Nyttige informationer 2016-17 hf-enkeltfag på VUF hf-e hf-enkeltfag på VUF Infohæfte 1 Nyttige informationer 2016-17 VOKSENUDDANNELSESCENTER FREDERIKSBERG Falstersvej 3-5, 2000 Frederiksberg 3815 8500 vuf@vuf.nu Indhold side 3 Skolens indretning hvor

Læs mere

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC

Kom godt i gang. Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC Kom godt i gang Info til nye kursister på Aarhus HF & VUC I DENNE FOLDER FÅR DU INFO OM:» Skolens digitale platforme» Regler og forventninger» Studiehåndbogen» Studiemiljø» Muligheder for støtte og vejledning

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium. Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamenshåndbog HHX 1., 2. og 3. år Sommereksamen 2008 April 2008 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 9. august 2017 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre- IB og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC. Skoleåret 2014-2015

Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC. Skoleåret 2014-2015 Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC Skoleåret 2014-2015 . Velkommen til Thy-Mors HF & VUC Du sidder nu med Thy-Mors HF & VUC s informationshæfte i hånden. Jeg håber, du får glæde af det.

Læs mere

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015

Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive. 11. maj 2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Skive 11. maj 2015 1. Indledning Du skal have maksimalt udbytte af at gå på Handelsgymnasiet Skive. Det mål nås kun ved, at din tid på skolen ses som et samspil

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige ordensregler... 2 Bygninger,

Læs mere

Skolens mål og rammer

Skolens mål og rammer Evalueringsplan Formål: 1. Formålet med evaluering af undervisningen og den enkelte elev er at sikre det bedst mulige faglige udbytte. Evalueringen skal danne grundlag for justering af undervisnings- og

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

STX og HF SKRIFTLIG EKSAMEN OG SKRIFTLIGE ÅRSPRØVER 2016

STX og HF SKRIFTLIG EKSAMEN OG SKRIFTLIGE ÅRSPRØVER 2016 STX og HF SKRIFTLIG EKSAMEN OG SKRIFTLIGE ÅRSPRØVER 2016 Tirsdag d. 24. maj Fredag d. 3. juni Kursistfolder Karaktererne fra de skriftlige eksamener kan ses i LudusWeb fra d. 17.06.16. Fulde beviser på

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler

Campus Bornholms studie- og ordensregler Campus Bornholms studie- og ordensregler Indhold Formålet med regelsættet... 1 Almindelige ordensregler... 1 Regler for deltagelse i undervisningen... 2 Fravær og forsømmelser... 2 Skriftligt arbejde...

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan

IBC Handelsgymnasiet HHX Kolding. Evalueringsplan IBC Handelsgymnasiet Kolding Indholdsfortegnelse for 1...4 Den løbende evaluering...4 Den afsluttende evaluering...6 Årsprøver/eksamen...6 for 2...8 Den løbende evaluering...8 Den afsluttende evaluering...10

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE.

HUSK AT LÆSE HÆFTET GRUNDIGT IGENNEM FØR PRØVERNE. FORORD Dette hæfte henvender sig til de elever som er startet i grundforløb på hhx i august 2017. Eksamen/prøverne drejer sig om Matematikscreening, Almen Sprogforståelse og Økonomisk Grundforløb. Formålet

Læs mere

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse

Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister Indholdsfortegnelse... 1 Campus Bornholms studie- og ordensregler for elever og kursister... 1 Formålet med regelsættet... 2 Almindelige

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2015/2016 Større skriftlig opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, der kan skrives af alle HF-kursister, og den SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HFeksamen.

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt

hf - EP Vejledning til eksamensprojekt hf - EP Vejledning til eksamensprojekt 2016 Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Falstersvej 3-5, 2000 F Lindevangs Allé 8-12, 2000 F tlf. 3815 8500 Huskeliste: Gå-i-gang-møde om eksamensprojektet: i

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Campus Vejle HHX 3. årgang

Campus Vejle HHX 3. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle, HHX. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler.

Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. Rungsted Gymnasiums studie- og ordensregler. (Vedtaget december 2008, redigeret september 2011) Gennem ordens- og studieregler vil vi gerne sikre at vi kan nå de mål og de værdier der er formuleret i skolens

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Revideret juni 2017. Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de

Læs mere

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport. Campus Vejle. HF Elevtrivselsundersøgelse 2015 Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Campus Vejle HF Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten har til formål at

Læs mere

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer

Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Procedure for opfølgning på fravær og manglende afleveringer Støtte og hjælpefunktioner Indsatserne for at hjælpe og støtte eleverne gennem deres uddannelse er fordelt på en række forskellige personer

Læs mere

Campus Vejle HHX 2. årgang

Campus Vejle HHX 2. årgang Benchmarkingrapport Campus Vejle. årgang Elevtrivselsundersøgelse Udarbejdet af ASPEKT R&D Campus Vejle,. årgang Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport Læsevejledning Benchmarkingrapporten har til

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere