Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger"

Transkript

1 Komma - kom an Kommaet er måske det mindst vigtige og alligevel det mest diskuterede tegn. Det har professor og tidligere formand for Dansk Sprognævn Erik Hansen i hvert fald engang sagt. Og faktum er da også at ingen andre tegn eller andre sprogrigtighedsområder får lige så meget omtale i de danske medier især ikke når reglerne for det lille tegn er blevet ændret. Som du sikkert allerede har hørt, har Dansk Sprognævn og Kulturministeriet den 3. oktober 2003 besluttet at vi ikke længere skal have to kommasystemer i dansk. De to systemer er blevet til ét kommasystem: Det grammatiske komma blot med en enkelt, men meget væsentlig tilføjelse: Det nu valgfrit om man vil sætte komma foran ledsætninger. Hvorfor er denne tilføjelse så vigtig? Hvis man vælger at sætte komma foran ledsætninger, har vi det grammatiske komma. Vælger man derimod at udelade dette komma, har vi det tidligere nye komma. Og bemærk at Dansk Sprognævn anbefaler den sidstnævnte variant af kommasætningen. Det vil sige at det nye komma stadigvæk lever i bedste velgående, men i en mindre justeret form, dvs. inden for det grammatiske kommasystem. De nye regler trådte i kraft fra begyndelsen af Og med de nye og nuværende regler fra 2004 indførte Dansk Sprognævn begrebet startkomma, dvs. komma foran ledsætninger. Dansk Sprognævn anbefaler at man undlader at sætte startkommaer. At Dansk Sprognævn anbefaler at vi lader være med at sætte komma før ledsætninger, er der mange gode grunde til. Se nogle af dem herunder: Fordele ved ikke at sætte startkomma dvs. ved ikke at sætte komma før ledsætninger Følg Dansk Sprognævns anbefaling Dansk Sprognævn er jo den øverste sproginstans i Danmark, og Sprognævnets arbejde bygger på et videnskabeligt grundlag. Få færre kommafejl Mange som regner med at de kan sætte grammatisk (traditionelt) komma, kan faktisk ikke finde ud af det når man går dem efter. De har en alt for høj fejlprocent som de væsentligt kan nedsætte hvis de lader være med at sætte komma før ledsætninger. Jo færre kommaer, jo færre fejl! Gør som i de fleste andre vesteuropæiske lande At undlade at sætte komma før ledsætninger er kun nyt i Danmark, ikke i de lande vi plejer at sammenligne os med. Vi kan også sige at vi med det nye komma går fra det gamle, tyske system til det nordiske. For at undlade at sætte komma før ledsætninger er det de bruger i Norge, Sverige, England, Frankrig i det hele taget i alle de vesteuropæiske lande undtagen Tyskland, som vi har arvet det gamle traditionelle komma fra. Få mere læsevenlige tekster Det nye komma er testet og det er lettere at læse tekster der er skrevet med nyt komma frem for det traditionelle. Derfor er det af læsevenlige grunde en god idé at vænne sig af med at sætte komma før ledsætninger. Det har du nu mulighed for gradvist at gøre inden for det nye grammatiske kommasystem. Start med en sætning eller to, og se så hvad der sker! 1

2 Lidt om benævnelsen kryds og bolle komma Mange bruger benævnelsen kryds og bolle komma om grammatisk komma, men den benævnelse er i ikke særlig heldig. For uanset om du sætter komma før ledsætning (startkomma) eller ej, skal du kunne sætte kryds og bolle. Og hvis du sætter startkomma, er det til gengæld ikke nok at kunne sætte kryds og bolle, sådan som mange fejlagtigt tror. Man skal også kunne finde ud af hvor eventuelle ledsætninger befinder sig. På disse sider finder du ikke alene reglerne for hvordan man sætter komma både med og uden startkomma men også en grundig kommagrammatik. Kommagrammatik På disse sider kan du lære den grammatik der er fundamentet for at du kan sætte korrekte kommaer uanset om du sætter komma foran ledsætninger eller ej. Kommagrammatikken her er specielt beregnet til grammatisk komma hvor du både skal kunne skelne helsætninger og ledsætninger. Kort og godt om sætninger Vi kan sætte ord sammen til sætninger. Og sætninger indeholder et udsagnsled (verballed) (O) og et grundled (subjekt) (X) dvs. de to led man kan sætte bolle og kryds under. Helsætning En helsætning også benævnt hovedsætning er den sætning der kan stå mellem to punktummer. En helsætning kan stå alene, fx: Du skal understrege alle ord i afsnittet. X O Ledsætning En ledsætning også benævnt bisætning er en sætning der er led i helsætningen. En ledsætning kan ikke stå alene. (Ledsætningen er markeret med rødt). Det skal understreges at rygning ikke er tilladt. (at rygning ikke er tilladt = ledsætning) X O X O Hvorfor ordet ledsætning i stedet for bisætning? Her bruger vi ligesom Dansk Sprognævn benævnelsen ledsætning og ikke bisætning. Det skyldes at "bi " kan antyde at en bisætning ikke nødvendigvis har lige så stor betydning som det den knytter sig til. Men det er bestemt ikke korrekt. Ofte kan den vigtigste del af en sætnings betydning ligge netop hér, fx: Hun sagde at hun elskede ham! X O X O I dette tilfælde er "at hun elskede ham" vel meget mere end blot en bi omstændighed ved sætningens betydning. Derudover kommer at ledsætninger netop ofte udgør et grammatisk led i helsætningen. Grundled og udsagnsled subjekt og verballed (kryds og bolle) En sætning indeholder altid et udsagnsled et verballed dvs. et udsagnsord (verbum) det led man kan sætte bolle (O) under. Udsagnsordet kan bøjes i nutid (præsens) og datid (præteritum). 2

3 Find udsagnsleddet (O) ved at spørge med 'jeg' Du finder udsagnsleddet (O) ved at spørge med eller sætte 'jeg' foran: Ann elsker at læse (= nutid). O Kursisterne hentede deres computere i rulleskabet (= datid). O Bemærk at flere udsagnsled kan dele samme grundled. Men der er stadig kun tale om én sætning, fx: IT underviseren peger og forklarer og slår ud med armene. X O O O Find grundleddet (X) ved at spørge med "hvem/hvad + udsagnsleddet (O)" En sætning indeholder også altid et grundled, dvs. det led man sætter kryds under. Du finder grundleddet ved at spørge "hvem/hvad + udsagnsleddet". Grundleddet kan være et navneord (substantiv) eller et stedord (et pronomen), fx: Josefine synger så smukt. (Hvem synger? = Josefine = navneord og grundled). X O Vi elsker begge nordisk jazz. (Hvem elsker? = vi = stedord). X O Husk også at stedordene som eller der ofte er grundled i ledsætninger Mange glemmer at stedordene som eller der ofte er grundled i ledsætninger og får på den måde ikke analyseret sætningerne helt korrekt, fx: Josefine, som snart skal til optagelsesprøve på musikkonservatoriet, synger så smukt. X X O O Helsætningen er: Josefine synger så smukt Ledsætningen er: som snart skal til optagelsesprøve på musikkonservatoriet. Stedordet som står i stedet for og henviser til ordet Josefine. Husk bydemåde er grammatisk en helsætning I sætninger med bydemåde (imperativ) er grundleddet udeladt det er "indbygget" i bydeformen. I al grammatik fungerer bydemåden som en helsætning, fx: Hent vores program om koncerten på lørdag har således samme funktion som Du skal hente vores program om koncerten på lørdag. X O Begge sætninger er helsætninger. 3

4 Andre helsætninger med bydemåde Elsk din næste som dig selv. Græd ikke over spildt mælk. Skrid! Som du kan se af det sidste eksempel, kan man således have en sætning der blot består af et enkelt ord, nemlig en bydemåde. Kend forskel på ledsætninger og helsætninger ved hjælp af Ikke prøven Hvis du ikke kan se forskel på ledsætninger og helsætninger, er der hjælp at hente i dette afsnit om Ikkeprøven. Ikke prøven find ledsætningerne indsæt biordet ikke Du kan kende en ledsætning fra en helsætning ved at foretage en prøve med biordet ikke der i det følgende er betegnet b. Hvis biordet (b) kan stå efter udsagnsleddet, er det en helsætning Det regner ikke. x o b I går skinnede solen ikke. o x b Det har ikke regnet. x o b Bemærk at grundleddet kan stå imellem udsagnsleddet og biordet, men biordet står stadig efter udsagnsleddet. Hvis udsagnsleddet er sammensat af to udsagnsord (fx har spist), står biordet efter det første udsagnsord i helsætningen: I dag har vi ikke spist morgenmad. o x b Hvis biordet kan stå før udsagnsleddet, er det en ledsætning Peter siger ikke at det ikke regner. x o b x b o I helsætning I I ledsætning I Hvis udsagnsleddet er sammensat af to udsagnsord (har regnet), står biordet før dem begge i ledsætningen: Peter siger at det ikke har regnet. x b o 4

5 Formelen for helsætninger og ledsætninger Jeg læser ikke (o + b) = helsætning o b... at jeg ikke læser (b + o) = ledsætning b o Kommareglerne som de er fra 2004 Kommaets funktion er at vise os hvad der skal adskilles, og hvad der hører sammen i meningshelheder, så vi lettere kan forstå indholdet. Komma hjælper os altså med at forstå indholdet i sætningerne. Her får du en beskrivelse af reglerne for at sætte komma efter det grammatiske kommasystem der trådte i kraft fra Følg de syv vigtigste basisregler Med disse syv basisregler kan du sætte langt de fleste kommaer rigtigt: 1. Sæt komma mellem helsætninger. 2. Sæt valgfrit komma foran ledsætninger. 3. Sæt komma efter ledsætningen når den står forrest eller indskudt. 4. Sæt komma omkring en ledsætning der står parentetisk. 5. Sæt komma i opremsninger. 6. Sæt komma ved tilføjelser der forklarer og præciserer, navnetillæg og andre led uden for sætningen. 7. Sæt valgfrit komma foran men. Regel 1: Sæt komma mellem helsætninger En helsætning står ikke som led i nogen anden sætning. Hver sætning herunder er en helsætning: Solen skinnede, og bukserne blafrede i vinden x o x o Tøjet hænger på snoren, så jeg er færdig for i dag. x o x o Artiklen har været svær at sætte sig ind i, men nu er den forstået. X 0 o x Der skal altid være et tegn imellem to helsætninger Tit vil man sætte punktum, men hvis de to sætninger hører tæt sammen, sætter man komma. 5

6 Husk at en helsætning kan bestå af en bydemåde (imperativ) Hvis du har en bydemåde efterfulgt af en anden helsætning, skal der komme imellem dem, fx: Tænk, vi har fået ny kursuschef igen. Se, nu går det hele meget bedre. To bydemåder efter hinanden udløser også et komma, fx: Skrid, og kom aldrig mere tilbage. To bydemåder kan være så tæt knyttet at det ikke giver mening at adskille dem med komma, fx Rend og hop. Spis og vær glad. Men hvis de to bydemåder er meget nært forbundne, er kommaet valgfrit, fx: Tag kosten(,) og fej gulvet. Afhængig af hvor tæt knyttet bydemåderne er, kan det være en vurderingssag om man mener der skal komma eller ej. Regel 2: Sæt valgfrit komma foran ledsætninger Det er valgfrit om man vil sætte startkomma, dvs. komma foran ledsætninger (herunder markeret med rødt). Man bør bare vælge det samme princip i hele sin tekst. Sprognævnet anbefaler at man dropper startkommaet. De valgfrie kommaer står i parentes (,). Solen skinner (,) når det er skyfrit. Regnen falder kun(,) når det er skyet. Det er regnen(,) der gør mig i dårligt humør. Mary spiller syg(,) når hun skal til eksamen. Otto går til eksamen(,) selvom han er syg. Du skal altså ikke automatisk sætte komma foran at, når, da, som/der og hv ord som du måske lærte i skolen. Det er også valgfrit at sætte komma mellem ledsætninger hvor den sidste lægger sig til den der står foran. Dvs. at ledsætningerne står ned ad en trappe på hver sit trin. 2. ledsætning er underordnet den 1., og 3. ledsætning er underordnet den 2. osv. For at du bedre at kan skelne mellem ledsætningerne, er de markeret med henholdsvis en rød og en grøn farve. Helsætningerne er markeret med sort. Luna synes(,) at her er hundekoldt (,) når vinduet står åbent. Helsætning 1. ledsætning 2. ledsætning Erna har job(,) da det giver penge (,) som skal bruges (,) når hun går i byen. 1.ledsætning 2. ledsætning 3. ledsætning Han så intet(,) fordi solen stak (,) da han kørte bilen (,) som var lånt. 1.ledsætning 2. ledsætning 3.ledsætning 6

7 Hvis du følger Sprognævnets anbefaling om at lade være med at sætte komma før ledsætningerne, er der altså slet ingen kommaer i de ovenstående eksempler. Undtagelser Det er valgfrit med komma foran ledsætninger medmindre de er parentetiske eller sideordnede. Læs mere om dét under regel tre og fire. Regel 3: Sæt komma efter ledsætningen når den står forrest eller indskudt Sæt komma efter ledsætningen når den står enten foran eller er indskudt i helsætningen, se disse eksempler: Sæt komma efter ledsætningen når den står foran helsætningen Når det er sommer, er det somme tider varmt i Danmark. Når Hugo går i bad, ringer telefonen ofte. Hvis alle hjælper til, kan vi nå det. Da Petrine er syg, kan hun ikke komme. Som man reder, ligger man. Sæt komma efter ledsætningen når den er indskudt i helsætningen Opgaver(,)der er afleveret inden mandag kl. 9, regnes med. Fredag(,) hvor vi skulle af sted, begyndte det at storme. Sæt også komma efter ledsætningen selvom det skiller udsagnsled og grundled At skoleinspektøren ikke kan læse uden briller, står klart. X O Sæt helst valgfrit ifølge regel 2 først komma når den sidste ledsætning slutter hvis der står flere ledsætninger foran helsætningen: Når jeg tænker på den sommer (,) vi var i Venedig, bliver jeg glad. 1. ledsætning 2. ledsætning helsætning Hvis solen skinner(,) når det regner, kommer der regn i tre dage. At solen skinner i morgen(,) hvor søde Lotte har fødselsdag, er helt sikkert. Sæt komma mellem sideordnede ledsætninger Sæt komma mellem ledsætninger der står sideordnet, og som indledes med et underordningsbindeord. Underord ningsbindeordet skal være til stede i begge ledsætninger. Underordningsbindeord er ord som fx: at, da, hvis, som, fordi og når. Oftest er det det samme underordningsbindeord der går igen i de sideordnede ledsætninger, fx når og når, idet og idet ellers er kommaet valgfrit. Men hv ord er også underordningsbindeord, og de kan være ens eller forskellige i de sideordnede ledsætninger men så skal der være komma. Det samme gælder med som og der som er et par af underordningsbindeord. Underordningsbindeordene er markeret med kursiv i det følgende: 7

8 Da ferien gik i vasken, og da vi ikke havde flere penge, blev vi hjemme. Hvad der sker, og hvordan det sker, ved jeg ikke endnu. Hvis det bliver varmt, og hvis vi får tid, går vi på café og hygger. Det er regnen(,) der gør mig ked af det, og som får mig til at flygte sydpå. Sille har ondt i maven(,) når hun skal op i et fag hun ikke er god til, og når hun ellers skal noget(,) hun ikke har lyst til. Kommaet mellem de sideordnede ledsætninger er valgfrit hvis underordningsbindeordet mangler Kommaet mellem de sideordnede ledsætninger er valgfrit hvis underordningsbindeordet mangler i en eller begge ledsætninger Når døren står åben(,) og ovnen er slukket, er det hundekoldt. (Hvis her fx havde stået: når ovnen er slukket, ville kommaet ikke være valgfrit.) Regel 4: Sæt komma omkring en ledsætning der står parentetisk Sæt komma omkring selvstændige parentetiske ledsætninger (bisætninger). Omkring betyder at du skal sætte komma på begge sider af ledsætningen, medmindre den står til sidst i sætningskonstruktionen. Sæt parentes om ledsætningen, eller indsæt "i øvrigt" Hvis du er i tvivl om det er en parentetisk ledsætning, kan du prøve om du kan sætte parentes om ledsætningen. Hvis der kan det, så skal du også sætte komma. Du kan også indsætte "i øvrigt" i ledsætningen. Hvis det kan lade sig gøre og meningen bibeholdes, skal du også sætte komma. Min veninde, der altid kun køber dyrt designertøj, har aldrig nogen penge. (, der kun køber dyrt designertøj, er en parentetisk ledsætning der står midt i sætningskonstruktionen). Min veninde har aldrig nogen penge, bl.a. fordi hun altid kun køber dyrt designertøj. (, bl.a. fordi hun altid kun køber dyrt designertøj. er en parentetisk ledsætning der står sidst i sætningskonstruktionen). Eksempler på parentetiske ledsætninger Inspektøren havde tabt sine briller, som han i øvrigt plejede at være så øm om, da han cyklede hjem. Hendes søn, som bor i Kina, er på besøg. Denne udvikling, som man udmærket kender til, er et af tidens største problemer. Vi kan ikke anerkende denne undskyldning, som vi i øvrigt har hørt mange gange før. Regel 5: Sæt komma i opremsninger Sæt komma i opremsninger, det vil sige dér hvor der kunne have stået et og, men eller eller: Eksempler med opremsningskomma Poul, Susi og Leo kommer også. Vi skal enten til Paris, London eller Berlin. Menuen lød på fiskeanretning med citron, kalvemedaljoner med asparges og hindbæris med mynte. Til togrejsen købte hun et blad, et stykke chokolade, en sandwich og en Cocio. 8

9 Adresser, en særlig form uden "og : I adresser bruger vi som regel linjeskift som grænsepæl, men vælger du i stedet at skrive adressen i én linje, træder kommaet i stedet for linjeskiftet: Jens Hansen, Græsvej 5, 8660 Skanderborg. Der skal ikke komma når du skriver leddene under hinanden: Jens Hansen Græsvej Skanderborg Valgfrit med komma i datoer Reglen er enkel: Du behøver ikke sætte komma i datoer, men du må gerne sætte komma mellem stednavn og dato, og mellem dag og time, fx: Skanderborg den 12. januar 2014 eller Skanderborg, den 12. januar Mødet er den 18. maj kl eller Mødet er den 18. maj, kl Der skal komma foran det sidste "dels" ved opremsninger med dels: Der er fokus på dels sproget, dels litteraturen. Regel 6: Sæt komma ved tilføjelser der forklarer og præciserer, navnetillæg og andre led uden for sætningen Sæt komma ved tilføjelser der forklarer og præciserer Den mest almindelige type af selvstændige sætningsdele i hvert fald i skriftsproget er de forklarende og præciserende dele. Reglen er den samme som ved andre selvstændige sætningsdele, nemlig at man sætter komma hvis man lige så godt kunne have sat parentes eller tankestreger: Eksempler på komma ved tilføjelser der forklarer og præciserer Jan Andersen, virksomhedens bedste sælger, har altid været en blændende taler. Jan Andersen, der er virksomhedens bedste sælger, har altid været en blændende taler. Henrik foretrækker franske vine, især de dyre. Alle former for forsikringer, herunder ansvarsforsikringer, skal du tegne i afdelingen for kundeservice. Man kunne se(,) at Johannes ikke havde været syg og ligget i sengen, bl.a. fordi han var meget solbrændt. Ib undskylder sig tit med(,) at han har ondt i maven, fx når han skal hjælpe til. Sæt komma omkring navnetillæg (appositioner) Man skal sætte komma omkring navnetillæg (appositioner) en apposition er en forklarende tilføjelse til et led. Med et navnetillæg eller en apposition siger vi faktisk det samme to gange, bare på forskellige måder: Der Führer, Adolf Hitler, var østriger. (Navnetillæg apposition). Vi besøgte Odense, H.C. Andersens fødeby. (Navnetillæg apposition). Indiens hovedstad, Delhi, er stærkt forurenet. (Navnetillæg apposition). Danmarks statsminister, Helle Thornings Schmidt, rejser snart til USA. (Navnetillæg apposition). 9

10 Men ingen kommaer her Ingen kommaer her der er ikke tale om navnetillæg (appositioner), her siger vi det kun én gang : Adolf Hitler var østriger. Vi besøgte H.C. Andersens fødeby. Storbyen Delhi er stærkt forurenet. Statsminister Helle Thornings Schmidt rejser snart til USA. Sæt komma ved led uden for sætningen Man skal sætte komma ved led der står uden for sætningen, fx ved tiltaleord, udråb, spørgende tilføjelser og visse andre led i ekstraposition: Tiltaleord Kom lige herhen, Niels! Piger, nu er det tid til at hygge. Udråb Øv, nu kørte mit tog. (Øv er et led uden for sætningen). Kan du da ikke høre efter, for pokker! (For pokker er et led uden for sætningen). Tak, det var en stor hjælp. (Tak er et led uden for sætningen). Ja, nu kommer jeg. (Ja er et led uden for sætningen). Spørgende tilføjelser Far kommer da til fødselsdagen, ikke? Hun er da medlem af klubben, ikke? De protesterer da ikke, vel? Hun er vist kommet i godt selskab, hvad? Ekstraposition Jan, ham kan vi da stole på? Var han ikke nordmand, ham Holberg? På fredag, da skal jeg til tandlæge. Regel 7: Sæt valgfrit komma foran men Ordet men har siden 1918 haft en hel kommaregel for sig selv, den er nu blevet valgfri. Du kan altid sætte et komma eller et andet tegn, fx tankestreg foran men. Men du behøver dét ikke længere hvis der ikke kommer en helsætning bagefter. Følger der en helsætning efter, skal der komma foran men. Sæt valgfrit komma foran men hvis der ikke kommer en helsætning bagefter Nogle gange kan det der står før og efter men, dog være så tæt forbundet at man ikke ønsker at markere det med et ophold. I sådanne tilfælde kan man altså fra 2004 undlade at sætte komma: Han ser godt ud(,) men er ikke særlig kvik! Borgmesteren flyver ikke på ferie(,) men kører med tog. Sæt altid komma foran men hvis der kommer en helsætning bagefter Følger der en helsætning efter, skal der komma foran men: Du kommer for sent, men det gør ikke noget. Jeg vil gerne være en økologisk forbruger, men jeg er det ikke for enhver pris og til enhver lejlighed. 10

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf

Grammatik: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade, radio, virkelighed, ide, hund, giraf Grammatik: Substantiver (navneord) Substantiver er benævnelser for personer, steder, begreber og ting. Der findes to slags: Køn: Fællesnavne: Ting, begreber og levende væsener: F.eks. knallert, spade,

Læs mere

Regler for kommatering fra 2004

Regler for kommatering fra 2004 fra 2004 Hvor der er parentes om kommaet, betyder det(,) at kommaet afhænger af(,) om man vælger den ene eller anden variant(,) der er beskrevet i regel 2a. 1. Helsætningskomma Der skal altid sættes komma

Læs mere

1. Komma det nye og det traditionelle,

1. Komma det nye og det traditionelle, 5 Sådan sætter du tegn 1. Komma det nye og det traditionelle, Kommaet er det tegn, vi bruger allermest. Men det er også det tegn, der volder flest problemer på dansk. Derfor har vi valgt at bruge en del

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Hjælp til kommatering

Hjælp til kommatering Hjælp til kommatering Materialet her indeholder en række forklaringer som er nødvendige for at kunne sætte komma. Vælg ud hvad du synes er relevant for dig. Indhold i materialet Hvis du venstreklikker

Læs mere

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil.

»Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. »Henret ikke benådet!«ole Togeby, professor dr. phil. Under den franske revolution lå en mand allerede med hovedet i guillotinen da der kom et meddelelse på en lap papir fra Nationalkonventet med ordene:

Læs mere

Sproglige rettelser (udkast)

Sproglige rettelser (udkast) Sproglige rettelser (udkast) Nutids-r navnemåde e Jeg accepterer ikke at du vil provokere for at hovere. (prøv med prøver) Ene ende Marathonløbene var dårligt tilrettelagt Pigen kom løbende ud i indkørslen

Læs mere

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde

Dagsorden. Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dagsorden Dansk grammatik på 0 komma 5 De 10 kommaråd Kommatering in action Nogle specielle tilfælde Dansk grammatik på 0 komma 5 Grundled/Subjekt: Jeg spiser et æble På deres bryllupsdag giver manden

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Eksempler med øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 10. december 2012 kl. 9.00-10.00. AVU121-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Retskrivning og tegnsætning

Retskrivning og tegnsætning Retskrivning og tegnsætning Til afslutningen af D-niveauet hører en prøve i retskrivning. Du skal derfor i løbet af året træne din stavning samt din evne til at sætte komma. Hvis du har meget store vanskeligheder

Læs mere

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord

Opgaveskyen.dk. Sætninger. Navn. Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord Sætninger Navn Punktum Store bogstaver Udsagnsled Grundled Komma Biord 1 Sætning En sætning er en samling af ord. For alle sætninger gælder: 1) De starter med STORT bogstav. 2) De slutter med punktum,

Læs mere

"Kommakursus", forår 2012. Facitliste

Kommakursus, forår 2012. Facitliste Niels Erik Wille Lektor (emeritus), cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet "Kommakursus", forår 2012. Facitliste Tegnforklaring (grundled/subjekt);

Læs mere

opgaveskyen.dk Kommakursus Startkomma Navn: Klasse:

opgaveskyen.dk Kommakursus Startkomma Navn: Klasse: Kommakursus Startkomma Navn: Klasse: Kommakursus Når man sætter startkomma, er der nogle regler, man kan følge. Her skal du lære 8 kommaregler, som gør det nemmere for dig, at sætte kommaer i dine tekster.

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Ordliste over anvendt fagterminologi

Ordliste over anvendt fagterminologi Ordliste over anvendt fagterminologi Adjektiv / tillægsord Adverbial / biled Adverbium / biord Akkusativ m. infinitiv Ord, der beskriver eksempelvis en person eller en genstand, f.eks. er stor, god og

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 9.00-10.00. AVU122-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med helsætninger og ledsætninger. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Tirsdag den 7. december 2010 kl. 9.00-10.00. AVU101-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie?

Indholdsfortegnelse. Punktum punktum komma? streg 4. Sproglinks på nettet 6. At eller ikke at? 8. Sin eller hans? 10. Akvarium eller akvarie? SPROGTIP 2005 Indholdsfortegnelse Punktum punktum komma? streg 4 Sproglinks på nettet 6 At eller ikke at? 8 Sin eller hans? 10 Akvarium eller akvarie? 12 Kompetence eller kompetance? 14 Orddeling ved linjeskift

Læs mere

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin.

Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Hvorfor er det så svært at sæte komma? Korrekturlæser Lars Christensen forklarer hvorfor kommatering er blevet en ekspertdisciplin. Foredrag, Skriveværkstedet, BogForum 2015. Komma? Er du en af dem der

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges.

Datid. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. Datid rejser www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Sune går i skole i morges. Sune gik i skole i morges. John læser på DTU, da han var yngre.

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled),

1. Sætninger. En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), 1. Sætninger En sætning indeholder ét subjekt (grundled) og ét finit (tidsbøjet) verbum (udsagnsled), fx Peter ser en film i fjernsynet hun har læst en bog Peter og hun er subjekter. ser og har er de finitte

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (bachelor i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. Onsdag den 18.maj 2OI 6 kl. g.00-10.00. (time)

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. Onsdag den 18.maj 2OI 6 kl. g.00-10.00. (time) MINISTERIET FOR BøRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING STYRELSEN FOR U N DERVISN ING OG KVALITET Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende ins

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 2. juni 2009 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre ord, først og fremmest

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau C marts 2013 Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk Marts 2013 Niveau C Navn: Klasse: 1 Bøj substantiverne (navneordene). Udfyld resten af skemaet. ubestemt ental bestemt ental ubestemt flertal bestemt flertal et påskeæg haren en dag flere dage et brev

Læs mere

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK

dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK dansk TRÆNING DANSK.GYLDENDAL.DK Træning dansk.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal A/S, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose Omslag og

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

substantiver/navneord

substantiver/navneord appellativer/fællesnavne - ting, begreber og levende væsner - fx cykel, virkelighed, mening osv. proprier/egennavne - navne på personer, institutioner, steder, ting mv., som der kun er én af - fx Eva,

Læs mere

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk

Tegnsætning 1: Kommaer på dansk Ret & Rigtigt 2 Tegnsætning 1: Kommaer på dansk 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitet 2012 Ophavsret

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 7 nummerere opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere og et A-4 opslag (Kopier det 140 % op

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Onsdag den 7. december 2011 kl. 9.00-10.00. AVU111-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a

Betingelsen kan også udtrykkes med en imperativ: / / / / / 4c) Kom en plastikpose over sadlen! Så bliver den ikke våd. v s a Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: så som konjunktion (so that): / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik

Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Værktøjskasse: Sproglære og grammatik Vores sprog er først og fremmest et meddelelsesmiddel. Det vil sige at sproget er et middel til at videregive en meddelelse. I en simpel kommunikationsmodel kan vi

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Tema: Nyt komma. 2001/2 juni Nyt fra Sprognævnet 2001/2 juni Indhold Tema: Nyt komma Tidens tegn Kommaer på vægten Fejlene der blev væk Nyt komma - kort Kend dine ledsætninger Misforståelser og fakta Prøv selv! En tillægsgevinst Et

Læs mere

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift

Dansk D. Almen voksenuddannelse. Sproglig prøve. (1 time) Prøveafholdende institution. Tilsynsførendes underskrift Dansk D Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke.

At en film er humoristisk betyder, at den er sjov og måske lidt fjollet eller skør. Ulvene og fårene i filmen kan snakke. Du skal lære o o o o o At tale om, hvad der sker i filmen på dansk. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmen. At læse og forstå korte tekster om filmen på dansk. At skrive ord og sætninger om

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik, semantik og andre beslægtede emner. Du får 15 spørgsmål i alt. 1. Hvilke af følgende sætninger

Læs mere

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst.

Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Opgaver, hvor børnene skal finde tegn (her kun punktum og komma), sætninger og ord i en tekst. Indhold: 10 nummererede opgaver, der gradvist bliver sværere og sværere. Børnene kan se rækkefølgen i det

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H

Sprogpolitik. Skriv rigtigt. Aa p H Sprogpolitik G Skriv rigtigt Aa p H Skriv rigtigt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive rigtigt. Hvordan er de vigtigste regler for at sætte komma? Hvilke forkortelser bruger vi? Hvornår

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS

gr@mmatikrytteren Niveau F - august 2012 Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: PS Forlag ApS Månedsopgave August 2012 Niveau F Navn: 1 Substantiver (navneord) Nogle substantiver kan være vanskelige at bøje. Det gælder følgende: 1. Substantiver, der ender på ar, -er, -ir, -or, -yr, -ær og ør 2.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Træningsopgaver på Dansk3-6

Træningsopgaver på Dansk3-6 Træningsopgaver på Dansk3-6 Lyde og bogstaver Hvordan lyder bogstaverne? Vokaler Hvordan lyder e? * Hvordan lyder i? * Hvordan lyder u? * Hvordan lyder y? * Konsonanter Hvordan lyder p? * Hvordan lyder

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time)

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 AVU092-DADSP. (1 time) Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) AVU092-DADSP Torsdag den 3. december 2009 kl. 9.00-10.00 Opgavesættet består af følgende opgaver: 1 Kommentér og omformulér en tekst 2 Fra navneord

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd

Sprogguide. Sådan skriver vi i Holbæk Kommune. Tips og gode råd Sprogguide Sådan skriver vi i Holbæk Kommune Tips og gode råd Februar 2009 Indhold Formål... 3 Retningslinjer for den gode tekst... 4 Skriv klart og præcist...5 Skriv konkret...6 Skriv kort...7 Skriv i

Læs mere

Opgaver til Øveklar Retskrivning. side 8, Opgave 1. side 8, Opgave 2. Slå disse ord op i ordbogen. Hvilken ordklasse tilhører ordene?

Opgaver til Øveklar Retskrivning. side 8, Opgave 1. side 8, Opgave 2. Slå disse ord op i ordbogen. Hvilken ordklasse tilhører ordene? side 8, Opgave 1 Slå disse ord op i ordbogen. Hvilken ordklasse tilhører ordene? π vandretur sb. substantiv navneord π synes π talent π vicevært π enkelt π sammen π linje π smuk π kødløs π vandre side

Læs mere

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem)

21 sproglige dødssynder. (og hvordan du undgår dem) 21 sproglige dødssynder (og hvordan du undgår dem) Kære læser Vi håber, at du vil få gavn af vores lille e-bog om klassiske sproglige fejl. Send endelig bogen videre til kollegaer, venner, familie eller

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

SPROGNOTER for mindrebemidlede

SPROGNOTER for mindrebemidlede AALBORG UNIVERSITET CENTER FOR LINGVISTIK HANS GÖTZSCHE SPROGNOTER for mindrebemidlede Emne: SPROG og TEKSTLIG FREMSTILLING version opd/prt 2011-09-07 Teori og eksempler: ORD OG SÆTNING BLIVER TIL TEKST

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner

Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Grammatik Personlige pronominer Institutionaliserede præpositioner Laila Kjærbæk FIO2010 Onsdag den 2. juni 2010 Pronominer (stedord) Et pronomen er et ord, der står i stedet for eller henviser til andre

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Test din viden om Pronominer

Test din viden om Pronominer Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Pronominer 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet.

Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet. Anden del Stavefejl Find stavefejlene i teksten. Skriv ordene rigtigt på linjerne under teksten. Se eksemplet. Lyd og støj Lydstyrk måles i decibel. Forkortelsen for decibel er db. Meget kraftig lyd kan

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Regelmæssige udsagnsord

Regelmæssige udsagnsord Regelmæssige udsagnsord er den korteste form af et ord. Man finder navneform ved at sætte at foran ordet. er det der sker lige nu. De fleste udsagnsord danner nutid ved at sætte er til stammen. er det,

Læs mere

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd-

I,. Grammatik. Indholdsfortegnelse. .nd- **-.nd- Grammatik Indholdsfortegnelse I,. \ b i:' F F 3 Udsagnsord 10 Navneord 14 Egennavne 15 Tillegsord 17 Forholdsord og biord 18 Udsagnsled og grundled 19 Genstandsled 20 Hensynsled 2I Omsagnsled til

Læs mere

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år

Substantiver. n-ord og t-ord. Dage. en dag. Uger. en uge. Måneder. en måned. et år Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Substantiver 3 Personlige pronominer 4 Possisive pronominer 5 Refleksive pronominer 7 Spørgeord 8 Verber 9 Adjektiver. 17 Adverbier 20 Sætninger 21 Ordstilling

Læs mere

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder:

Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig prøve maj 2016 Opgavesættet består af 8 opgaver, som inddrager en række kernestofområder: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Sammendrag af censorrapporter Dansk D sproglig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten!

Indholdsfortegnelse. De eller dem? 4. Ændrede staveformer og ordformer 6. Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8. Tak for bjørnetjenesten! SPROGTIP 2004 Indholdsfortegnelse De eller dem? 4 Ændrede staveformer og ordformer 6 Fodboldskamp eller fodboldkamp? 8 Tak for bjørnetjenesten! 10 Binde-streg? 12 Diskution eller diskussion? 14 Højest

Læs mere

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt

Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Skriv rigtigt - vejledning i at skrive korrekt Denne skrivevejledning handler om at skrive rigtigt og sikre, at vores skriftlige kommunikation overholder Dansk Sprognævns regler for skriftsproget. Vejledningen

Læs mere

Er der 2 neksus i en sætning, så skal der sættes et komma. Spørgsmålet er bare: Hvor?

Er der 2 neksus i en sætning, så skal der sættes et komma. Spørgsmålet er bare: Hvor? Hvad er en sætning, og hvordan sætter jeg komma? En sætning består af et verbum (udsagnsord) og et subjekt (grundled). Det kaldes neksus! I dette nedenstående tilfælde er der 3 hovedsætninger og en spørgende

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Elevark Niveau P9 - februar 2017 MAD Navn: Klasse: Dato: Kost drejer sig meget om PS Forlag ApS

Elevark Niveau P9 - februar 2017 MAD Navn: Klasse: Dato: Kost drejer sig meget om PS Forlag ApS MAD Navn: Klasse: Dato: a) Kost drejer sig meget om 1 b) Kroppen har brug for - både mineraler, vitaminer og. kan der gå sport i at spise så lidt som muligt. Man skal jo helst ligne modellerne i De smukke

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris?

Et år i Paris. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? Opgaver til Et år i Paris Navn: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. Svar på spørgsmålene: 1. Hvorfor vil Jacob til Paris? 2. Hvorfor er Lone ked af det? OPGAVE 2

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

Test din viden om Adverbier

Test din viden om Adverbier Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Adverbier 8 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere