MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V."

Transkript

1 VER Design MANUAL ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V. ER OGSÅ ET BREV SIDEDESIGN - DETALJERNE I KOMMUNIKATIONEN TITLER, UNDERSKRIFT OG AFDELINGSNUMRE ALBOA S GRAFISKE IDENTITET STANDARD SKRIFTTYPE LOGO - TYPER OG BRUG FARVER TIL LOGO OG TEKST STANDARD BREVSKABELON

2 DESIGNMANUALEN FYSISK Designmanualen er digital, arkiveret på - du finder den under menupunktet Alt om ALBOA. Det betyder at manualen er: tilgængelig for alle, mulig at printe i A4 format, let at vedligeholde/opgradere, Du finder altid den nyeste version af designmanualen på hjemmesiden. På forsiden står versionsnummeret, startende ved Hvis du printer manualen, er det dit eget ansvar at ajourføre den, når der kommer rettelser. Rettelser vil altid blive adviseret via ALBOAs interne system. INDHOLD Formålet med designmanualen... side 3 ALBOA s procedure om besvarelse af skriftlige henvendelser og ... side 4 Kommunikationsform, struktur, sprog m.v... side 5-8 Tænk på modtageren De syv hv-ord Overskrift Det vigtigste først Sprogbrug - positivt og sober Brug af humor Klagesager De eller du? Kommaregler Sammensatte ord Strukturer din kommunikation Læs altid korrektur - også i massebreve er også et brev / brug af skrifttyper i ... side 9-10 Sidedesign... side Brug af sidehoved og sidefod Funktionsbetegnelser Titler Underskrift i breve Afdelingsnumre - brug af numrene i kommunikationen ALBOA S grafiske identitet... side 13 Standard skrifttyper - Frutiger... side Logo - typer, brug og farver... side Farver til logo og tekster... side 18 Standardskabeloner - brevskabeloner til Word og EG-bolig... side 19 2 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

3 FORMÅLET med en Designmanual Formålet med denne designmanual (DM) er, at give en præsentation af ALBOAs visuelle identitet. Alle elementer i designmanualen er bearbejdet af en arbejdsgruppe i administrationen - og efterfølgende er materialet godkendt af ALBOAs daglige ledelse - og som sådan, skal alle manualens retningslinjer og anvisninger overholdes af alle medarbejdere i organisationen. Med en ensartet struktur i vores skriftlige kommunikation opnår vi, udover umiddelbar genkendelighed, en stærk og positiv afkodning, idet modtagerne med det samme ved, at det er ALBOA der står bag henvendelsen. Det letter modtagelsen og forståelsen af budskabet. DM er et praktisk værktøj til brug i det daglige arbejde. For nogle af designprogrammets grundelementer vil der være faste regler, hvorimod der for andre emner blot vil være nogle retningslinjer som bør følges. Manualen er ikke ment som en spændetrøje, men som en tilskyndelse til kreativ udfoldelse inden for nogle simple principper. Designets grundelementer, logo, farver og skrifttyper ligger fast, og skal anvendes som beskrevet, uanset hvilken type udadgående kommunikation der er tale om. Alle breve, standardskrivelser o.l. bygger på dette design - og der er lavet foruddefinerede Word skabeloner til alle formål, og disse skal anvendes. Sprogbrug, og formuleringer vil naturligvis altid være individuel, præget af budskabets karakter og den enkelte medarbejders indgangsvinkel til sagen - til dels også kendskabet og respekten for modtageren. Men DM s grundlæggende anvisninger omkring sprogbrug, tiltaleform, brug af humor og struktur i skrivelsen bør indgå i skriverutinen for den enkelte. Jens Løkke Møller administrationschef januar 2014 ALBOA DESIGNMANUAL

4 HENVENDELSER TIL ALBOA NEDENSTÅENDE SVARPROCEDURER GÆLDER FOR ALLE SKRIFTLIGE HENVENDELSER TIL ALBOA Alle henvendelser skal besvares hurtigst muligt. Kan en henvendelse ikke besvares indenfor 5 arbejdsdage, skal henvenderen have besked om, hvornår en besvarelse kan forventes. Trækker en sag ud, skal henvenderen løbende have en opdatering. Skal der ekstern bistand ind over, skal dette oplyses henvenderen, da det kan have betydning for besvarelsen af henvendelsen. Det kan i visse tilfælde overvejes, at lave en tidsplan for henvendelsens behandling, som kan tilgå henvender. OVENSTÅENDE SVARPROCEDURER GÆLDER OGSÅ FOR HENVENDELSER, DESUDEN GÆLDER: Det kan være en fordel at have et autosvar på sin , se eksempel nedenfor. Ved ferie, sygdom o.l. skal der sættes autosvar til som orienterer om evt. forventet tilbagekomst og hvordan afsenderen skal forholde sig, hvis henvendelsen ikke kan vente. Under en længerevarende sygdomsperioden skal der opsættes en regel der gør, at en bliver videresendt til anden relevant medarbejder i huset. Eksempel på generelt autosvar: Tak for din henvendelse, den vil indgå i den almindelige sagsbehandling - og jeg vil bestræbe mig på at besvare den hurtigst muligt. Normalt inden for 4 arbejdsdage. Eksempel på ferie autosvar: Tak for din henvendelse. Jeg holder ferie i perioden august 2014, begge dage incl. Hvis din henvendelse ikke kan vente er du velkommen til at kontakte Eksempel på langtidssygemelding: Tak for din henvendelse. Jeg er sygemeldt på ubestemt tid, men din mail er automatisk videresendt til en af mine kolleger, som vil svare dig hurtigst muligt. 4 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

5 KOMMUNIKATIONSFORM struktur, sprog m.v. Al skriftlig kommunikation fra ALBOA - uanset om det er breve til beboere, afdelingsbestyrelser, samarbejdspartnere afdelingsomdelte skrivelser/opslag, el.l. skal holde en korrekt, positiv og sober tone. Hold en konsekvent linie i den aktuelle skrivelses sprogbrug. Det skal være forståeligt og let læseligt, fri for stave- og skrivefejl, pænt sat op og typograferet efter forskrifterne i designmanualen. Tænk over indholdet og benyt dig af de følgende vejledninger, når du kommunikerer skriftligt. TÆNK PÅ MODTAGEREN Inden du skriver, kan det være en fordel at stille dig selv spørgsmålet: Hvad er mit budskab/ærinde, og hvad ved du om modtageren? Mange ting spiller ind i måden, hvorpå du skal henvende sig: Hvem er han / hun? Alder? Hvad har de af viden, holdninger og adfærd? Social situation? Læsefærdighed? Nationalitet/kultur? O.s.v.? Det betaler sig at gøre sig klart, hvem modtageren er, jo mere målrettet budskabet er, jo større er chancen for, at budskabet når frem. DE SYV HV-ORD Beskriv præcist hvad din henvendelse drejer sig om, hvad modtagerens rolle/opgave er i denne sag og evt. konsekvenser, hvis han/hun ikke gør noget ved det. De syv hv-ord er nøglen til, at budskabet når frem. Når modtageren læser dit brev, skal han/hun finde svaret på: hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan - og hva så? Hvis dit brev giver svarene på disse, er det lykkes, og modtageren har forstået dit budskab. OVERSKRIFT - SKAL ÆGGE, VÆKKE OG DÆKKE Giv dokumentet en sigende og gerne fængslende overskrift, der giver modtageren lyst til at læse videre. Brug f.eks. ikke Vedrørende i overskriften. Brug ikke bureaukratiske klicheer, f.eks. I henhold til, Under henvisning til, men hvis dit brev er svar på en henvendelse eller tidligere korrespondance, skal du naturligvis tydeliggøre, at der er tale om et svar. Her kan du f.eks. bruge en vending som Du har i brev dateret den. søgt om tilladelse til fremleje. DET VIGTIGSTE FØRST Skriv altid det vigtigste først - dit hovedbudskab skal helst ligge i det første afsnit. Jo længere nede i dokumentet det væsentlige budskab er, jo større er risikoen for, at modtageren aldrig når frem til det, der er vigtigt. Skriv hovedbudskabet kort og præcist (i et positivt sprog) uden anvendelse af unødige fyldord. Herefter kan du detaljere og underbygge budskabet længere nede i teksten. Brug korte og præcise sætninger. Gennemsnittet skal helst være på ord pr. sætning. Undgå så vidt muligt indskudte sætninger. Skriv enkelt. Vælg altid et kort ord frem for et langt, hvis betydningen er den samme. ALBOA DESIGNMANUAL

6 SPROGBRUG - POSITIV OG SOBER Hold en positiv, sober - men konsekvent linie i dit sprog. Din henvendelse må aldrig: være arrogant eller nedladende over for modtageren latterliggøre modtageren..det fjerner focus fra det, du vil opnå med dit brev og kan få den stik modsatte virkning, modtageren bliver fornærmet eller ked af det - og forstår ikke dit budskab. SPROGBRUG - HUMOR Humor kan være fint nok, men egner sig meget sjældent til skriftlig kommunikation - og slet ikke til den type kommunikation som vi normalt udsender fra ALBOA. Husk, at modtageren ikke nødvendigvis deler din opfattelse af, hvad der er sjovt. Specielt hvis du henvender dig til en hel afdeling skal du undgå sjove/dumsmarte bemærkninger - der er sandsynlighed for, at mange ikke forstår, eller misforstår budskabet - du kan endda risikere at fornærme modtagerne - og så forstår de slet ikke hvad det er du skriver. Husk, vi er en seriøs boligorganisation, der har en relevant og velbegrundet meddelelse til en beboer eller en hel afdeling vi er ikke i underholdningsbranchen. KLAGESAGER Tag udgangspunkt i konkrete og dokumenterede overtrædelser af relevante regelsæt. Det skal være tydeligt, at din henvendelse ikke er din personlige holdning, og at den ikke er begrundet i manglende respekt for modtagerens kultur, opdragelse eller etniske herkomst. Der skal naturligvis ikke være tvivl om, hvad det er du mener, at du har retten på din side, at du har tænkt dig at forfølge sagen, og hvilke konsekvenser det har, hvis din henstilling/påbud ikke følges. Hvis det er nødvendigt at sætte trumf på - specielt hvis du skal gentage din henvendelse, skal det stadig være i en god tone med udgangspunkt i de samme kendsgerninger - men her kan det være en god idé at sætte tidsfrister på - og beskrive hvad den ultimative konsekvens så vil blive. DE/DU FORM ALBOA har en afklaret holdning til, at vi som udgangspunkt anvender du-formen. Grundformen i skriftlig kommunikation tager udgangspunkt i samme praksis som mundtlig kommunikation - og de fleste mennesker siger du. Undtagelserne kan f.eks. være, hvis afsenderen anvender De-form, her svarer man konsekvent med De. Det samme gør sig gældende, hvis man henvender sig til 3. person, f.eks. kommunen eller andre myndigheder, f.eks. Kommunen har i sit brev af anmodet om - her anvendes også De-formen. Vær i øvrigt opmærksom på reglerne for store og små begyndelsesbogstaver i tiltaleord. I og De skrives med stort begyndelsesbogstav, også i bøjningsformerne af De, Dem og Deres. Øvrige tiltaleord skrives med lille, f.eks. du, din, dit, dine, jer og jeres. KOMMA Komma indsættes for at gøre teksten let at læse og forståelig. På dansk har der gennem tiden været flere kommateringssystemer. Det nuværende regelsæt afløste i 2004 to anerkendte systemer: det nye komma og det traditionelle komma. Før 1996 blev det traditionelle komma brugt, man kaldte det grammatisk komma, og det var sidestillet med pausekomma. 6 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

7 Vi er mange forskellige mennesker i ALBOA, med forskellig uddannelsesbaggrund og alder - og man har lært at sætte komma på vidt forskellig måde. Kommasætningen er da også altid en kilde til diskussion. ALBOA s KOMMAREGLER Det står enhver frit for, at bruge den kommaregel du behersker. Du kan sætte komma efter reglerne for Traditionelt grammatisk komma, pausekomme eller følge Dansk Sprognævns nugældende regler for kommatering. Men uanset hvilke kommaregler du bruger, bør du altid følge samme praksis inden for samme tekst. SAMMENSATTE ORD Undgå sammensatte ord. De er kunstigt sammensat og har ofte den ulempe, at man skal læse sidste del af ordet, før det giver mening. De bryder læserytmen, og hvis man ikke normalt læser tungt stof kræver det hårdt arbejde fra modtageren at afkode betydningen. Se eksempler her: Sammensatte ord: affaldsdeponeringsanlæg dispensationsmulighed fejlmulighed ferieafviklingstidspunkt formidlingsproblem miljøkonsekvensvurdering skitseforslag Skriv i stedet: affaldsø / genbrugsplads mulighed for dispensation mulighed/risiko for fejl vi holder ferie problem når man formidler vurdere betydningen for miljøet forslag til skitse Det samme gør sig gældende med de såkaldte papirord - kun opfundet til skrift. Brug i stedet almindelige ord fra talesproget - det letter forståelsen hos modtageren, især hvis han/hun har det lidt svært med det danske sprog. Eksempler: Papirord: anvende beliggende i beroende på dersom finde sted forespørgsel forvente følgelig i tilfælde af indeværende påbegynde pågældende samtlige skrivelse tillige tilstile vedrørende, angående, desangående Hverdagsord: bruge ligger i det skyldes/grunden hertil hvis ske spørgsmål vente derfor hvis dette begynde/starte han eller hun alle brev også sende om ALBOA DESIGNMANUAL

8 STRUKTURER DIN KOMMUNIKATION Når du skal formulere en tekst som f.eks. en afgørelse på en ansøgning eller en forespørgsel, bør du anvende følgende systematik. Repeter ganske kort den rejste problemstilling/spørgsmål, så modtageren af dit brev forstår, at der er tale om et svar på det spørgsmål vedkommende har rejst. Rids herefter ganske kort op, hvad din afgørelse er. Det skal være formuleret klart og præcist, så ansøgeren ikke er i tvivl hvad udfaldet er. Du må gerne beklage, at vi ikke kan imødekomme ansøgningen om f.eks. dispensation fra reglerne om husdyrhold, men der må ikke være den mindste tvivl om afgørelsen. Dette er det vigtigste i dit budskab, og det skal derfor stå så tidligt i brevet som muligt. Forklar og argumenter om nødvendigt for din begrundelse/svar. Bedst er det, hvis en afgørelse kan begrundes sikkert med henvisning til gældende regler. Hvis dette ikke er muligt, bør det anføres, at afgørelsen er truffet på baggrund af et skøn. Det gælder uanset om svaret er positivt eller negativt for modtageren. Herefter kan du redegøre for de regler i lejeloven, ordensregler, lejekontrakt etc., som ligger til grund for din afgørelse. Denne del kan være svær at forstå og bør ligge sidst i brevet. Sluttelig bør du tilkendegive, om modtageren har en klagemulighed og, i givet fald, hvordan det skal gribes an. LÆS ALTID KORREKTUR PÅ DET DU HAR SKREVET Benyt altid stavekontrollen i Word og i Outlook. Derved opdager du gentagelser, slåfejl, stavefejl og grammatiske fejl. Læs altid dit dokument igennem, inden du sender det. Så kan du nå et rette evt. formuleringsfejl, skrivefejl m.v. Massebreve og standardskrivelser Læs altid et brev igennem. Forhold dig til indholdet, også selvom det er en standardskrivelse. Er indholdet stadig aktuelt, er nødvendige oplysninger med og unødvendige ting fjernet? Ved massebreve er det en god idé at tage et antal stikprøver og vurdere, om indholdet er rigtigt. Ved flettebreve er der risiko for, at systemet har hentet forkerte oplysninger i databasen - er det den rigtige afdeling, de rigtige navne, rigtige beløb osv.? For at sikre, at modtagerne nu også kan forstå dit budskab, specielt hvis det er af teknisk karakter, er det en god idé at lade en anden person læse korrektur på dit brev - helst en person som ikke har forhåndskendskab til indholdet og meningen med dit budskab. Lad f.eks. en kollega fra en anden afdeling i huset læse dit brev, så kan du bedre vurdere, om det er forståeligt for uvedkommende. 8 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

9 er også et brev skal betragtes som et vigtigt dokument på lige fod med al anden kommunikation, det er bare et brev - der er sendt elektronisk. Der gælder derfor præcis samme regler omkring sprogbrug, formulering, kommatering, de/du-form osv. Faktisk er en som udgangspunkt juridisk bindende - med mindre man kan bevise, at man ikke selv har afsendt den. Dette vil formodentlig være svært. Brug af skrifttyper i ALBOA s standardskrift, der skal anvendes til al kommunikation - er Calibri størrelse 11 pkt. Reglerne for brug af skrifter m.v. er de samme som ved anden skriftlig kommunikation Korrektur Af én eller anden grund er meget ofte behæftet med skrivefejl, derfor er det vigtigt, at du tager dig tid til at læse korrektur på din tekst - inden du trykker send. Vedhæftede filer Hvis der skal vedhæftes filer, er det en god idé at starte med dette, inden du skriver en. Mange glemmer at vedhæfte filerne inden de sender en - og så skal modtageren bruge tid på at gøre dem opmærksom på dette, og de skal bruge tid på at gensende en med de vedhæftede filer. Cc og Bcc Cc er en forkortelse for Carbon copy, dvs. en kopi af din , til andre end hovedmodtageren. Vær opmærksom på, at Cc modtagerens adresse kan ses af andre modtagere af meddelelsen. Cc feltet skal kun bruges, når det er en relevant information for øvrige modtagere end hovedmodtageren. Send ikke Cc på må og få - du risikerer at misbruge modtagernes tid, og du skaber måske tvivl om, hvem der skal tage sig af sagen. Vigtig regel gældende for ALBOA: For at undgå misforståelser er det sådan, at når du modtager en adresseret Cc - er det kun til orientering, du behøver ikke at foretage dig yderligere i sagen. Hvis man ønsker at modtageren skal reagere på en - skal den adresseres direkte - altså i Til feltet. Det er i øvrigt en god idé at afslutte din tekst i meddelelsen med: Kopi er sendt til orientering til: navne. Bcc Bcc er en forkortelse for Blind carbon copy, dvs. en blind kopi af din til andre end hovedmodtageren. Blind kopi betyder, at den enkelte modtager ikke kan se navnene på de andre, du har sendt denne til. Hvis du føjer en eller flere modtageres adresse til Bcc feltet, sendes en kopi af meddelelsen til alle modtagere, men den enkelte modtager kan kun se sit eget navn/ adresse. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, når du opretter en ny meddelelse, kan du tilføje det. Klik på Bcc-felt i menuen Vis. Hvis du sender en ud til en større gruppe mennesker, især hvis du ikke kender dem alle, skal det ske via Bcc feltet. Derved opnår du, at ingen af modtagerne opsnapper adresselisten og bruger den til reklame eller spam-mail. Det kan i øvrigt opfattes som et brud på fortrolighed, hvis man via s offentliggør andre menneskers adresseliste på den måde. Fælles til bestyrelse og repræsentantskab udsendt til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsesmedlemmerne skal også sendes via Bcc feltet. Det er ikke alle beboerrepræsentanter, der ønsker sin adresse offentliggjort. For orienteringens skyld bør teksten i meddelelsen afsluttes med oplysning om, at denne er udsendt til alle repræsentantskabsmedlemmerne. ALBOA DESIGNMANUAL

10 Fælles til alle i ALBOA Rundsending af fælles informations i ALBOAs organisation, dvs. bestyrelse, administration og ejendomsfunktionærer er ikke omfattet af ovennævnte. Her bruges de relevante grupper i Outlooks adressebog, og det tjener til orienteringen, at alle ved - hvem der har fået denne information. Intern spam-mail i ALBOA ALBOAs interne system er et godt og hurtigt kommunikationsmiddel, der er velegnet til relevante og vigtige meddelelser, der angår os alle - eller udvalgte grupper. Det kan f.eks. bruges til at orientere os alle om nye regler eller lovændringer, ændringer af procedurer i de enkelte funktioner i administrationen eller hos ejendomsfunktionærerne - som kan have betydning andre steder i organisationen, personaleændringer osv. Kort sagt: jo bedre alle er orienteret - jo bedre service og vejledning kan vi tilbyde vore beboere! Men systemet kan meget hurtigt blive en tidsrøver, der stjæler kostbar arbejdstid for os alle. Vi er i omegnen af 160 medarbejdere/organisationsbestyrelse. Hvis vi modtager en ligegyldig , som vi skal åbne, læse igennem, forholde os til, evt. diskutere med en kollega, ja måske endda gætte en gåde el.l. - for til sidst, at slette en, er der hurtigt gået 5 minutter x 130. (det er næsten 11 arbejdstimer!). Afsendelse af bør derfor målrettes til, og begrænses til - de personer som har en interesse i at modtage en meddelelse om det aktuelle emne. Det kunne være medlemmer af en bestemt faggruppe/klub, kageklub, spilleklub, personaleforening osv. - Den nemmeste måde er, at oprette en gruppe i Outlook, der kun indeholder adresserne på de relevante personer. Nej tak! 10 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

11 SIDEDESIGN detaljerne i kommunikationen BRUG AF SIDEHOVED OG SIDEFOD Sidehoved: Hvis et dokument består af flere sider om et bestemt emne, f.eks. er referat fra et møde, referat fra markvandring e.l. kan man anvende et sidehoved som går igen på alle sider i dokumentet. Normaltypografi skal anvendes, der kan skrives med store bogstaver og skriftes undertones til en grå farve (50% sort). I ALBOA Word findes en fast typografi til sidehoved og sidefod. Eks. på sidehoved: AFD.7, SARALYSTPARKEN MARKVANDRING 2011 Sidefod: Sidefod kan anvendes hvis dokumentet består af flere side, f.eks. referater, notater, sagsbeskrivelser o.l. Sidefoden kan f.eks. indeholde sagens navn. Som udgangspunkt bruges ikke sidetal når der er tale om breve, men ved dokumenter med mange sider f.eks. lange referater o.l. er det en fordel at benytte sidetal. Brug Side 1 af 10, det sikrer at modtageren ved hvor mange sider dokumentet indeholder. Der anvendes normaltypografi, evt. en anelse mindre f.eks. 9 punkt. og skriften undertones til en grå farve (50% sort) så den ikke dominerer siden. Eks. på sidefod: AFD Renoveringssag/vinduer Side 12 af 42 Sidefoden må ikke indeholde stien, hvor dokumentet gemmes.: Eks.: N:\Ny Folderstruktur\Ledelsessekretariatet\ALBOAa\Kurser, afd.bestyr.medlemmer\intro-kursus 12. november 2013 Dokumenterne journaliseres og gemmes i EG-bolig eller via de retningslinier IT-afdelingen har udstukket omkring dokumenthåndteringen. FUNKTIONSBETEGNELSER Hvor det internt i organisationsopbygningen bruges at kalde de forskellige grupper i huset for»funktioner«kalder vi det»afdelinger«i vores eksterne kommunikation. Alle afdelinger i organisationen benævnes således: Udlejningsfunktionen = Udlejningsafdelingen Økonomifunktionen = Økonomiafdelingen Huslejefunktionen = Huslejeafdelingen Driftsfunktionen = Driftsafdelingen ( Inspektørafdelingen bruges ikke) Grafisk afdelingen = Grafisk afdelingen Ledelsessekretariatet = Ledelsessekretariatet Den daglige ledelse = Ledelsen Hovedbestyrelsen = Organisationsbestyrelsen (bestyrelsen) Ejendomsfunktionærer, viceværter, varmemestre, ejendomsserviceteknikere, ejendomsserviceassister, gårdmænd, ledende varmemestre osv. - bruges i flæng. Hos ALBOA har vi besluttet én fælles stillingsbetegnelse på skrift: Ejendomsfunktionærer ALBOA DESIGNMANUAL

12 TITLER Titler i underskrifter, meddelelser o.l. bruges kun af ledelsen, afdelingsledere og inspektører. Ellers anvendes den pågældende medarbejders afdeling. Eks.: Hanne Hansen Jens Jensen Vita Vitasen Søren Sørensen Udlejningsafdelingen Inspektør Ledelsessekretariatet Ejendomsfunktionær UNDERSKRIFT I BREVE Breve, rundskrivelser og dokumenter af alle slags skal altid afsluttes med en underskrift, så modtageren kan se hvem, der henvender sig - enten personen eller den relevante afdeling i organisationen. Alle henvendelser af en enhver art skal underskrives Med venlig hilsen og hvem du/i er!. Personlig håndskrevet underskrift: Personlige breve, dvs. enkeltstående breve til enkeltpersoner og standardbreve henvendt til enkeltpersoner, som f.eks. faktura på individuelle tilkøb, tilladelser, klagesager osv. bør underskrives med håndskrift. Eks.: Med venlig hilsen DRIFTSAFDELINGEN Andrea Andreasen Andrea Andreasen driftssekretariatet Maskinskrevet underskrift v/ masseskrivelser: Standardbreve som f.eks. huslejevarslinger, tilbudsbreve, synsbreve osv. kan underskrives uden håndskrift. Her anvender du afdelingsnavnet - og hvor det er muligt, fælles afd. nr. (telefon). Eks.: Med venlig hilsen Udlejningsafdelingen Tlf Samme oplysninger vil fremgå af kolofonen på brevet, (se næste side) når det f.eks. er varslingsskrivelser fra økonomiafdelingen. Ved almindelige breve, tilbudsbreve m.v. er det den enkelte sagsbehandlers data, der kan ses. AFDELINGSNUMRE Af hensyn til vores IT-system (og fremtidig antal afdelinger) er alle afdelingsnumre 3-cifrede. F.eks.: 001, 002, 056, 057 osv. De tre cifre bruges kun internt i datakommunikationen - og selvfølgelig som en del af lejenumrene. Hvor brevteksten, lejerdata m.v. genereres af EG-systemet - vil afdelingsnumre automatisk blive skrevet som tre cifrede, det gælder f.eks. i udlejningsmateriale, huslejevarsling o.l. I daglig tale og til skriftlig kommunikation som opslag, brochurer, foldere o.l. anvendes afdelingsnummeret kun ét eller to-cifret. F.eks. afd. 1, 2, 3 55, 56, 57 osv. Sammen med afdelingsnummeret bør man som udgangspunkt altid bruge afdelingens navn/nr. og kaldenavn, f.eks. Afd. 1, Grundtvigsvej, Afd. 43, Håndværkerparken II osv. 12 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

13 ALBOA S grafiske identitet ALBOA s designlinje består af flere elementer - der alle har det formål, at skabe et tydelig grafiske udtryk, der giver genkendelighed og dokumenterer vores identitet overfor vore lejere, samarbejdspartnere, medarbejdere og omverdenen i øvrigt. Man oplever ALBOA på brevlinien, på tryksager, på hjemmesiden, skiltning, og alt andet materiale, som boligorganisationen lægger navn til. De grafiske elementer er: Skrifttypen. ALBOA s logo. Farverne. ALBOA DESIGNMANUAL

14 STANDARD skrifttype ALBOA s standardskrift er Frutiger LT Std og den skal anvendes til al skriftlig kommunikation. Se skriftssnittene på næste side. DET GRAFISKE UDTRYK Tryksager af forskellig art kan kræve individuel brug af skriftsnittene. I foldere, opslag o.l. kan man, for at betone budskaberne, bruge andre skriftsnit end den man anvender til standardbreve. Breve og standardskrivelser skal overholde nedenstående retningslinier: OVERSKRIFT 1 Frutiger LTStd - 65 Bold: 16 pkt. Kan anvendes på opslag o.l. - ikke i breve. Overskrift 2 Frutiger LTStd - 67 Bold: Condensed 12 pkt. Kan anvendes i opslag, breve o.l. Overskrift 3 Frutiger LTStd - 55 Roman: 11 pkt. Kan anvendes i opslag, breve o.l. Brødtekst: Til ALBOA standard brødtekst i breve, formularer, notater, referater osv. anvendes Frutiger LTStd - 55 Roman. Størrelsen er 10,5 pkt. og skydningen (afstand ml. linier) er 14 pkt. Kursiv brødtekst: Frutiger LTStd - 56 Italic. Størrelse er 10,5 pkt./skydning 14 pkt. hvis den bruges til fremhævelse i almindelig brødtekst. Hvis kursiv anvendes til forklarende billedtekst el.l. anvendes størrelsen 9 pkt./skydning 12 pkt. Punktopstilling: x Understregning Orange prikker: gode til punktopstilling til fremhævelser andre former for punkform Tal/bogstaver, f.eks. velegnet i negativ orange: Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur, saecto ommos autecus quod quos poritior as molorec umquide. Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur. Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur. Der anvendes ikke understregninger i hverken tekst eller overskrifter. 14 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

15 Normal: (Roman) Tynd: (Light) Fed: (Bold) Smal: (Condensed) Skrifttype i Frutiger LT Std - 55 Roman Frutiger LT Std - 56 Italic Word: Frutiger LT Std - 55 Roman + K Frutiger LT Std - 45 Light Frutiger LT Std - 46 Light italic Word: Frutiger LT Std - 45 Light + K Frutiger LT Std - 65 Bold WORD: Frutiger LT Std - 55 Roman + F Frutiger LT Std - 66 Bold italic Word: Frutiger LT Std - 55 Roman + F + K Frutiger LT Std - 75 Black Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 76 Black Italic Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 95 Ultra Black Word: Frutiger LT Std - 95 Ultra Black Frutiger LT Std - 57 Condensed Word: Frutiger LT Std - 57 Cn Frutiger LT Std - 45 Light condensed Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 67 Bold condensed Word: Frutiger LT Std - 57 Cn + F Calibri 11 pkt ALBOA DESIGNMANUAL

16 LOGO typer og brug Logoet symboliserer ALmen BOlig Administration. Efter fusionen i 2011 kom den underliggende tekst: ALMEN BOLIGADMINISTRATION AARHUS. Underteksten bruges kun når logoet er så stort, at teksten umiddelbart er læsbar, dvs. på foldere, skilte m.v. På brevpapiret anvendes kun ALBOA. Anvend altid den færdige original af logoet til tryk og reproduktion. Lav aldrig om på logoets farver. Lav aldrig skygge på logoet. Lav aldrig om på størrelsesforhold eller proportioner - f.eks. ved at trække eller komprimere logoet. Konstruer aldrig logoet med andre skrifttyper. Logoet må ikke anvendes uden forudgående aftale med ALBOA. Det kan rekvireres hos Grafisk Afdeling: alboa.dk, eller til teknisk brug hos Projektafdelingen - kontakt relevant sagsbehandler. Logoet er tilgængeligt som eps., jpg., tiff. og png. filer. ALBOA I TEKST Når du skriver»alboa«i en tekst skal det altid ske med majuskler/versaler (store bogstaver). Når der er tale om»alboa s«, f.eks.»alboa s bestyrelse«- bruges apostrof ( ). LOGO farver Logo med underliggende tekst. Skriften til teksten er»blair ITC LIGHT«. Farver: Orange: Pantone 144 Grå: Pantone Cool Gray 9 Se i øvrigt farvekonverteringer på næste side. Logo uden tekst. Farver: Orange: Pantone 144 Grå: Pantone Cool Gray 9 16 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

17 LOGO sort/hvid Logo med underliggende tekst. Skriften til teksten er»blait ITC LIGHT«. almen boligorganisation aarhus Farver: (sort/hvid print) Sort: Sort 100% Grå: Sort 50% Logo S/H uden tekst. Farver: (sort/hvid print) Sort: Sort 100% Grå: Sort 50% x x Lav aldrig om på størrelsesforhold eller proportioner - f.eks. ved at trække eller komprimere!logoet. ALBOA DESIGNMANUAL

18 FARVER til logo, tekster m.v. Nedenfor finder du de farver der indgår i ALBOA s logo og design i øvrigt. Som oftest er det RGB farverne du bruger i din hverdag, RGB et tilpasset skærmen. Pantone 144 ALBOA s ORANGE FARVE Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. De avancerede farvesystemer og værdier bruges ikke i det daglige arbejde med Word. Her vil det oftest være RGB farverne der er normalen. CMYK farver kan dog også anvendes med fordel i Word - da printerne skriver i CMYK. PANTONE 144 CMYK RGB HEX # F Cool Gray 9 ALBOAs GRÅ FARVE Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. Kan bruges til overskrifter, mellemrubrikker, baggrund i rubrikker, faktabokse o.l. COOL GRAY 9 CMYK RGB HEX # Ren sort ALBOA I SORT HVID Når der bruges sort/hvid, f.eks. ved fotokopiering, masseprint o.l. anvendes følgende farvesammensætning. SORT - ren sort. PANTONE BLACK CMYK RGB HEX # Sort 50% ALBOA GRÅ - SOM DEL AF SORT/HVID Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. Kan bruges til overskrifter, mellemrubrikker, baggrund i rubrikker, faktabokse o.l. SORT 50% 18 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

19 Standard brevskabelon ALBOA s standardskabelon til breve og meddelelser er foruddefineret med logo, skrifttyper, størrelser o.l. så de overholder designmanualens anvisninger. I højre side findes en kolofon der indeholder oplysninger om dato, lejenr., sagsbehandler med og direkte telefonnr. Derudover er der oplysningerne om ALBOA, dvs. telefon, , kontortider, CVR-nr. osv. Oplysningerne hentes i EG bolig og relevante data hentes for den medarbejder der har logget på systemet. Printet foregår på almindeligt hvidt papir i stedet for fortrykt papir. Her finder du skabelonerne: Viggo Viggosen Fiskergade 90, 2.th Århus C Viby J. 15. oktober 2013 Lejenr.: EG-skabeloner: Word skabeloner - uden EG: Tilladelse til opsætning af brændeovn. Dandae apedita tistiat facia comniminum delique cuptium accae. Optatempos parum qui ommolectur, te pre re, volupis autatis earum etus dernam alit audae earis dolo mod magniet voluptiam, quat. Debiti volum quistem fuga. Ut voluptat moloribus excepel mos ad eatur, quatur, cuptatiorror mos sequae dolorero maxim faceat dolor sinisciis eria et audanda nimiliae essus as ressi tor aliquis molut int id mo cuptate raesto est andistem rempos dolupta speratibus asseque voluptiis illa prae. Et latur? Qui nectur sende cus desto et enis quod que simusam andios aut acepero blamustiae nosam sunt et dolectotat ates as aborepra vendestia verum il isque eligenihil int omnitates quatium latem estiustiis solupti andipisteste nis doluptatas dolut que omnistio. Nequam il inci non reicatur rempor mincianissi reperrovidus ium re, senis debit explaut erchilicia pellicid qui que idel mint, nonsequamus consequatat es quam experum quidignis vellectios et fugia pliquae ctioreh endignimus velitiumque officia voloriae vernati anient vero tes duciditia si volore voluptaque et derum autae porion eum reptur? Dae et peresti coristi optatem adiorrum con consequiati quae magnihit quaecerum ut atur atis accuptu mquiasp icipicimi, occus, ut aut odigentiis erspel et fugit veles nulluptatqui ant venis essumque veniatiis voluptatisci bea con cullect iatiisseque natuscit voluptum assed magni aut laut doloriatem re odist, qui tessedi cipitibus, simporp oreiunt eum qui dolorum.s Sam esed moluption nonsequi reperis millatquam nit adit fugias eum fugia sunt oditis et, conessime voluptatur alibus, sectusaped utem is niendae provita tiorest eum quis aligendit hilicium none eosapit occabor eperest arum. Med venlig hilsen Søren Sørensen Søren Sørensen Inspektør Driftsafdelingen Søren Sørensen Inspektør Tlf. direkte: ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Vestergårdsvej Viby J Kontakt: Telefon: Telefax: Åbnings- & ekspeditionstid: Man. - onsdag Kl Torsdag Kl Fredag LUKKET Telefontid: Man. - onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl CVR: EAN: Sydbank: ALBOA DESIGNMANUAL

20 VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF // FAX: // GRAFISK AFDELING // JAN RASMUSSEN

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje DESIGN MANUAL Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje 1 Udgiver og ansvarshavende Kommunikationsudvalget og Kommunikationsafdelingen Dansk Firmaidrætsforbund Februar 2012 - version 4 Udarbejdet af Kreativ

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

E-mail - Elektronisk post

E-mail - Elektronisk post E-mail - Elektronisk post Internettets elektroniske postsystem, e-mail, ligner i sin funktion og opbygning, det almindelige postvæsen meget. Den væsentligste forskel er hastigheden. Der går sjældent mere

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual.

FORORD. På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. DESIGNMANUAL FORORD På de følgende sider bliver du præsenteret for City Odenses grafisk profil i form af en designmanual. Den er en vejledning i hvordan logo, typografi, biledstil, grafisk elementer, farver,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014

Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Skole Adresse DK-Xxxx By CPH West Skagensgade 3 DK-2630 Taastrup Att: Peter Larsen Spørgeskema om studietur til Berlin 2014 Guide til besvarelse: Sæt kryds ved det tilsagn, der passer bedst på din oplevelse,

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering

Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Guide til brug af materialer ved den fællesoffentlige kampagne om digitalisering Baggrund Med digitaliseringsstrategien 2011-2015 sker der en trinvis overgang til obligatorisk selvbetjening for ansøgninger

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0

FARVER PANTONE C: 179 C CMYK: 0/85/75/0. HEX: #f04d46 PANTONE U: 179 U CMYK AVIS: 0/85/75/0 RGB: 240/77/70 PANTONE U: 441 U CMYK AVIS: 15/5/15/0 DESIGNGUIDE 2014 FARVER 0/85/75/0 0/85/75/0 179 C 179 U 240/77/70 #f04d46 20/10/20/0 15/5/15/0 441 C 441 U 203/212/201 #d6dace 20/5/0/90 0/0/0/85 432 C 433 U 50/55/62 #32373e 0/0/0/7 0/0/0/7 Cool Gray

Læs mere

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE / TREDJEPARTS INTEGRERING DIGITALE DESIGNELEMENTER Grundelementer Logo og navnetræk Farver Typografi Billedestill

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv.

Logo. Bogstaverne har en rund og dynamisk karakter og er med til at signalere venlighed, modernitet og liv. Brandguide Introduktion Denne PDF er en kortfattet guide til design og pay-off for Visit Vestsjælland. Guiden præsenterer de overordnede retningslinjer for Visit Vestsjællands identitet og brand i kontakten

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

NICOLE PIPER. Designguide

NICOLE PIPER. Designguide Designguide Titel: Nicole Piper Navn: Line Lundquist Årgang: 2010 Hold: 4DesI Vejleder: BIP og REB Studieretning: Design Studieelement: Iscenesættelse Designvalg Designet til Nicole Piper udspringer af

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers, 47 Light Condensed abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers LT, 39 Thin Ultra Condensed

abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers, 47 Light Condensed abcdef ghijklm nopqrstu vwxyzæøå Univers LT, 39 Thin Ultra Condensed grafisk design 1 Fynske Medier / BASE er et bolig- og livsstilsmagasin. Et magasinet om det gode liv i boligen. BASE besøger spændende fynske hjem og ikke mindst de mennesker, der bor der. Ser på trends

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden

Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden Digital designmanual / tredjepartsløsninger/version 1.0 / Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE / TREDJEPARTS INTEGRERING DIGITALE DESIGNELEMENTER Grundelementer Logo og navnetræk Farver Typografi Billedestill

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk

Mariann Bach Nielsen og Niels Jørgensen. Skriv bedre tekster. - klart, konkret og korrekt. Forlaget 2vejs.dk Forlaget 2vejs.dk Indhold Indhold Forord... 6 Kapitel 1 Før du skriver om målgrupper og analyser... 9 En tekstmodel sætter rammen. Vi sætter konkrete mål for de fem elementer i teksten: Du skal formulere

Læs mere

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com

Design & brand guide. Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Design & brand guide Anvisninger, anbefalinger og inspiration til hvordan VisitDenmarks design skal bruges. www.visitdenmark.com Bysted A/S, marts 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 Branding af Danmark

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Web-mail. Exchange server

Web-mail. Exchange server Marts 2012 Exchange server JC - Data Indhold E-mail konto, Brugerfladen... 2 Mapper, Skriv brev... 3 Vedhæftet fil... 4 Adressekartotek / Kontakpersoner... 5 2 Når du har fået oprettet en e-mail konto

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6

Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Indholdsfortegnelse Godt sprog er vigtigt 5 Relevans for modtageren 6 Tag udgangspunkt i din modtager 6 Venlighed er obligatorisk 6 Overskrift 6 Begynd altid med det vigtigste først 6 Gør teksten overskuelig

Læs mere

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse

GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul. Læsevejledning. Indholdsfortegnelse GECKO Booking Vejledning til spørgeskema-modul Er der behov for at få et indgående kendskab til kunden, når de bruger bookingsystemet? Hvad siger brugerne efterfølgende om den service, de har fået? Ved

Læs mere

Fødevareministeriets Designmanual

Fødevareministeriets Designmanual 1 Fødevareministeriets Designmanual Indhold Introduktion Side 3 Designelementer Side 4 Horisontlinjen/buen, bokse og billeder Farver og skrifttyper Kongekronen Logo Side 8 Specifikationer for logo Billeder

Læs mere

En guide til Podas design...

En guide til Podas design... En guide til Podas design... Et stærkt varemærke Poda er et indarbejdet varemærke for kvalitetshegn. Podas produkter og ydelser har været markedsført under Poda-navnet i mere end 30 år, og virksomheden

Læs mere

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B

DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON. Mail/brev til dine kunder via C&B DOKUMENTER - OPRET EGEN MAIL/BREVSKABELON Mail/brev til dine kunder via C&B 24-04-2015 INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Opret din egen mail/brev skabelon 3 Send din mail til sælger 7 Oprettelse af bat filer

Læs mere

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.

Grafiske Guidelines. Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark. Grafiske Guidelines Guidelines, anbefalinger og inspiration til VisitDenmarks visuelle udtryk i markedsføring af Danmark. www.branddenmark.com Marts 2015 Formål Denne brand- og designguide fastlægger VisitDenmarks

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Designmanual for Helhedsplanens projekter

Designmanual for Helhedsplanens projekter Designmanual for Helhedsplanens projekter Udarbejdet af Mediehus Vollsmose December 2009 1 Formål Designmanual for Helhedsplanen i Vollsmose henvender sig til projektledere og medarbejdere, der er ansat

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm

Med kærlighed. - til den gode fisk - til den autentiske mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm Med kærlighed - til den gode fik - til den autentike mad - til havet og naturen - til Svaneke og Bornholm LOGO - Farver PRIMÆRFARVER VIOLET PANTONE: 5285 C E194-6 CMYK: 45-35-0-15 RGB: 138-145-187 BLÅ

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering

DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering DESIGNMANUAL Til brug ved ekstern annonceproduktion i forbindelse med lokalannoncering Download alt materiale på: Irma.dk/designmanual Eksempler på Der bruges som hovedregel packs. Det vigtigste er at

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk]

[jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] [jobsøgende] sådan gør du... [søg job via jobnet.dk] Søg jobbet via Jobnet Du kan se ledige job på Jobnet.dk, og når du har fundet en stilling, kan du søge den. Er der i søgeresultatlisten ved annoncens

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia

A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea. + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE { A logo abbr. of logotype, from Greek: λόγος (logos) word, idea } + Greek: τύπος (typos) imprint, picture. Kilde: eng. Wikipedia Opgaven Opgaven gik ud på at designe logo og

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Webredaktørens værktøjskasse

Webredaktørens værktøjskasse Webredaktørens værktøjskasse Indledning Hjemmesider er i dag en nødvendig kommunikationskanal for alle virksomheder, organisationer og myndigheder. Netkommunikation kræver tid og viden. En vellykket hjemmeside

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Designmanual 2014 // Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Designmanual 2014 // Version 1.0. Indholdsfortegnelse Designmanual 2014 Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Bomærke... 4 Logo - variant 1... 5 Logo - variant 2... 7 Logoregler... 8 Anvendelse af bomærke + navn... 9 Vores payoff... 10 Payoff + bomærke...............................................................................

Læs mere

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet

Mail. Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det virker lidt som Internettet. Din computers mailprogram har forbindelse internettet Mail Det, der står efter @ sætter serverne i stand til at finde ud af, hvor mailen skal hen og hvorfra den kom

Læs mere

En enkel oversigt over grafiske elementer

En enkel oversigt over grafiske elementer Quickguide En enkel oversigt over grafiske elementer BedreBolig 3 Indhold Introduktion...5 Logo...6 Farver...8 Typografi... 10 Stregen... 12 Illustrationer... 14 Billeder... 16 Eksempel på brug af de grafiske

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

DESIGNGUIDE August 2013

DESIGNGUIDE August 2013 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. forord... side 3 2. kommunevåbnet... side 4 3. logoet... side 5 4. typografi... side 7 5. farver... side 8 6. breve... side 9 7. breve med afdelingslogo... side 10 8.

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011

GRØNNE PLETTER. Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler. grønne pletter.dk. 1. udgave, marts 2011 GRØNNE PLETTER Kampagnemanual til medlemmerne af Danske Planteskoler 1. udgave, marts 2011 grønne pletter.dk 1 Nu får Danmark snart Grønne Pletter vær med til at gøre den nye kampagne fra Danske Planteskoler

Læs mere

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT

E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT E-MAILPOLITIK FOR NORDJYLLANDS AMT 1 Indledning Nordjyllands Amt har som mål at skabe en åben og digital forvaltning, hvor borgere og erhvervsliv sættes i centrum med døgnåbne selvbetjeningstjenester på

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014

MOT V ZE DESIGNMANUAL 2014 DESIGNMANUAL 2014 Udgivet 28. maj 2014 FORORD Formålet med denne design manual er at fastlægge hvorledes Motivize fremstilles både grafisk and udtryksmæssigt. Med udgangspunkt i værdier som; motivation,

Læs mere

Forside. Republikken. Om republikken Indbyggere Projekter Arrangementer. Bliv indbygger Booking Søg

Forside. Republikken. Om republikken Indbyggere Projekter Arrangementer. Bliv indbygger Booking Søg Forside volorepero Nos sitas id molorib eatempor moloreptia cume vent, sinullo ressentius ex ent omnimol estrumquas niendeliatet pliquo qui quidit quia apiet alitatem aliqui conet por solorerion nihitiatet

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere