MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V."

Transkript

1 VER Design MANUAL ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V. ER OGSÅ ET BREV SIDEDESIGN - DETALJERNE I KOMMUNIKATIONEN TITLER, UNDERSKRIFT OG AFDELINGSNUMRE ALBOA S GRAFISKE IDENTITET STANDARD SKRIFTTYPE LOGO - TYPER OG BRUG FARVER TIL LOGO OG TEKST STANDARD BREVSKABELON

2 DESIGNMANUALEN FYSISK Designmanualen er digital, arkiveret på - du finder den under menupunktet Alt om ALBOA. Det betyder at manualen er: tilgængelig for alle, mulig at printe i A4 format, let at vedligeholde/opgradere, Du finder altid den nyeste version af designmanualen på hjemmesiden. På forsiden står versionsnummeret, startende ved Hvis du printer manualen, er det dit eget ansvar at ajourføre den, når der kommer rettelser. Rettelser vil altid blive adviseret via ALBOAs interne system. INDHOLD Formålet med designmanualen... side 3 ALBOA s procedure om besvarelse af skriftlige henvendelser og ... side 4 Kommunikationsform, struktur, sprog m.v... side 5-8 Tænk på modtageren De syv hv-ord Overskrift Det vigtigste først Sprogbrug - positivt og sober Brug af humor Klagesager De eller du? Kommaregler Sammensatte ord Strukturer din kommunikation Læs altid korrektur - også i massebreve er også et brev / brug af skrifttyper i ... side 9-10 Sidedesign... side Brug af sidehoved og sidefod Funktionsbetegnelser Titler Underskrift i breve Afdelingsnumre - brug af numrene i kommunikationen ALBOA S grafiske identitet... side 13 Standard skrifttyper - Frutiger... side Logo - typer, brug og farver... side Farver til logo og tekster... side 18 Standardskabeloner - brevskabeloner til Word og EG-bolig... side 19 2 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

3 FORMÅLET med en Designmanual Formålet med denne designmanual (DM) er, at give en præsentation af ALBOAs visuelle identitet. Alle elementer i designmanualen er bearbejdet af en arbejdsgruppe i administrationen - og efterfølgende er materialet godkendt af ALBOAs daglige ledelse - og som sådan, skal alle manualens retningslinjer og anvisninger overholdes af alle medarbejdere i organisationen. Med en ensartet struktur i vores skriftlige kommunikation opnår vi, udover umiddelbar genkendelighed, en stærk og positiv afkodning, idet modtagerne med det samme ved, at det er ALBOA der står bag henvendelsen. Det letter modtagelsen og forståelsen af budskabet. DM er et praktisk værktøj til brug i det daglige arbejde. For nogle af designprogrammets grundelementer vil der være faste regler, hvorimod der for andre emner blot vil være nogle retningslinjer som bør følges. Manualen er ikke ment som en spændetrøje, men som en tilskyndelse til kreativ udfoldelse inden for nogle simple principper. Designets grundelementer, logo, farver og skrifttyper ligger fast, og skal anvendes som beskrevet, uanset hvilken type udadgående kommunikation der er tale om. Alle breve, standardskrivelser o.l. bygger på dette design - og der er lavet foruddefinerede Word skabeloner til alle formål, og disse skal anvendes. Sprogbrug, og formuleringer vil naturligvis altid være individuel, præget af budskabets karakter og den enkelte medarbejders indgangsvinkel til sagen - til dels også kendskabet og respekten for modtageren. Men DM s grundlæggende anvisninger omkring sprogbrug, tiltaleform, brug af humor og struktur i skrivelsen bør indgå i skriverutinen for den enkelte. Jens Løkke Møller administrationschef januar 2014 ALBOA DESIGNMANUAL

4 HENVENDELSER TIL ALBOA NEDENSTÅENDE SVARPROCEDURER GÆLDER FOR ALLE SKRIFTLIGE HENVENDELSER TIL ALBOA Alle henvendelser skal besvares hurtigst muligt. Kan en henvendelse ikke besvares indenfor 5 arbejdsdage, skal henvenderen have besked om, hvornår en besvarelse kan forventes. Trækker en sag ud, skal henvenderen løbende have en opdatering. Skal der ekstern bistand ind over, skal dette oplyses henvenderen, da det kan have betydning for besvarelsen af henvendelsen. Det kan i visse tilfælde overvejes, at lave en tidsplan for henvendelsens behandling, som kan tilgå henvender. OVENSTÅENDE SVARPROCEDURER GÆLDER OGSÅ FOR HENVENDELSER, DESUDEN GÆLDER: Det kan være en fordel at have et autosvar på sin , se eksempel nedenfor. Ved ferie, sygdom o.l. skal der sættes autosvar til som orienterer om evt. forventet tilbagekomst og hvordan afsenderen skal forholde sig, hvis henvendelsen ikke kan vente. Under en længerevarende sygdomsperioden skal der opsættes en regel der gør, at en bliver videresendt til anden relevant medarbejder i huset. Eksempel på generelt autosvar: Tak for din henvendelse, den vil indgå i den almindelige sagsbehandling - og jeg vil bestræbe mig på at besvare den hurtigst muligt. Normalt inden for 4 arbejdsdage. Eksempel på ferie autosvar: Tak for din henvendelse. Jeg holder ferie i perioden august 2014, begge dage incl. Hvis din henvendelse ikke kan vente er du velkommen til at kontakte Eksempel på langtidssygemelding: Tak for din henvendelse. Jeg er sygemeldt på ubestemt tid, men din mail er automatisk videresendt til en af mine kolleger, som vil svare dig hurtigst muligt. 4 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

5 KOMMUNIKATIONSFORM struktur, sprog m.v. Al skriftlig kommunikation fra ALBOA - uanset om det er breve til beboere, afdelingsbestyrelser, samarbejdspartnere afdelingsomdelte skrivelser/opslag, el.l. skal holde en korrekt, positiv og sober tone. Hold en konsekvent linie i den aktuelle skrivelses sprogbrug. Det skal være forståeligt og let læseligt, fri for stave- og skrivefejl, pænt sat op og typograferet efter forskrifterne i designmanualen. Tænk over indholdet og benyt dig af de følgende vejledninger, når du kommunikerer skriftligt. TÆNK PÅ MODTAGEREN Inden du skriver, kan det være en fordel at stille dig selv spørgsmålet: Hvad er mit budskab/ærinde, og hvad ved du om modtageren? Mange ting spiller ind i måden, hvorpå du skal henvende sig: Hvem er han / hun? Alder? Hvad har de af viden, holdninger og adfærd? Social situation? Læsefærdighed? Nationalitet/kultur? O.s.v.? Det betaler sig at gøre sig klart, hvem modtageren er, jo mere målrettet budskabet er, jo større er chancen for, at budskabet når frem. DE SYV HV-ORD Beskriv præcist hvad din henvendelse drejer sig om, hvad modtagerens rolle/opgave er i denne sag og evt. konsekvenser, hvis han/hun ikke gør noget ved det. De syv hv-ord er nøglen til, at budskabet når frem. Når modtageren læser dit brev, skal han/hun finde svaret på: hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan - og hva så? Hvis dit brev giver svarene på disse, er det lykkes, og modtageren har forstået dit budskab. OVERSKRIFT - SKAL ÆGGE, VÆKKE OG DÆKKE Giv dokumentet en sigende og gerne fængslende overskrift, der giver modtageren lyst til at læse videre. Brug f.eks. ikke Vedrørende i overskriften. Brug ikke bureaukratiske klicheer, f.eks. I henhold til, Under henvisning til, men hvis dit brev er svar på en henvendelse eller tidligere korrespondance, skal du naturligvis tydeliggøre, at der er tale om et svar. Her kan du f.eks. bruge en vending som Du har i brev dateret den. søgt om tilladelse til fremleje. DET VIGTIGSTE FØRST Skriv altid det vigtigste først - dit hovedbudskab skal helst ligge i det første afsnit. Jo længere nede i dokumentet det væsentlige budskab er, jo større er risikoen for, at modtageren aldrig når frem til det, der er vigtigt. Skriv hovedbudskabet kort og præcist (i et positivt sprog) uden anvendelse af unødige fyldord. Herefter kan du detaljere og underbygge budskabet længere nede i teksten. Brug korte og præcise sætninger. Gennemsnittet skal helst være på ord pr. sætning. Undgå så vidt muligt indskudte sætninger. Skriv enkelt. Vælg altid et kort ord frem for et langt, hvis betydningen er den samme. ALBOA DESIGNMANUAL

6 SPROGBRUG - POSITIV OG SOBER Hold en positiv, sober - men konsekvent linie i dit sprog. Din henvendelse må aldrig: være arrogant eller nedladende over for modtageren latterliggøre modtageren..det fjerner focus fra det, du vil opnå med dit brev og kan få den stik modsatte virkning, modtageren bliver fornærmet eller ked af det - og forstår ikke dit budskab. SPROGBRUG - HUMOR Humor kan være fint nok, men egner sig meget sjældent til skriftlig kommunikation - og slet ikke til den type kommunikation som vi normalt udsender fra ALBOA. Husk, at modtageren ikke nødvendigvis deler din opfattelse af, hvad der er sjovt. Specielt hvis du henvender dig til en hel afdeling skal du undgå sjove/dumsmarte bemærkninger - der er sandsynlighed for, at mange ikke forstår, eller misforstår budskabet - du kan endda risikere at fornærme modtagerne - og så forstår de slet ikke hvad det er du skriver. Husk, vi er en seriøs boligorganisation, der har en relevant og velbegrundet meddelelse til en beboer eller en hel afdeling vi er ikke i underholdningsbranchen. KLAGESAGER Tag udgangspunkt i konkrete og dokumenterede overtrædelser af relevante regelsæt. Det skal være tydeligt, at din henvendelse ikke er din personlige holdning, og at den ikke er begrundet i manglende respekt for modtagerens kultur, opdragelse eller etniske herkomst. Der skal naturligvis ikke være tvivl om, hvad det er du mener, at du har retten på din side, at du har tænkt dig at forfølge sagen, og hvilke konsekvenser det har, hvis din henstilling/påbud ikke følges. Hvis det er nødvendigt at sætte trumf på - specielt hvis du skal gentage din henvendelse, skal det stadig være i en god tone med udgangspunkt i de samme kendsgerninger - men her kan det være en god idé at sætte tidsfrister på - og beskrive hvad den ultimative konsekvens så vil blive. DE/DU FORM ALBOA har en afklaret holdning til, at vi som udgangspunkt anvender du-formen. Grundformen i skriftlig kommunikation tager udgangspunkt i samme praksis som mundtlig kommunikation - og de fleste mennesker siger du. Undtagelserne kan f.eks. være, hvis afsenderen anvender De-form, her svarer man konsekvent med De. Det samme gør sig gældende, hvis man henvender sig til 3. person, f.eks. kommunen eller andre myndigheder, f.eks. Kommunen har i sit brev af anmodet om - her anvendes også De-formen. Vær i øvrigt opmærksom på reglerne for store og små begyndelsesbogstaver i tiltaleord. I og De skrives med stort begyndelsesbogstav, også i bøjningsformerne af De, Dem og Deres. Øvrige tiltaleord skrives med lille, f.eks. du, din, dit, dine, jer og jeres. KOMMA Komma indsættes for at gøre teksten let at læse og forståelig. På dansk har der gennem tiden været flere kommateringssystemer. Det nuværende regelsæt afløste i 2004 to anerkendte systemer: det nye komma og det traditionelle komma. Før 1996 blev det traditionelle komma brugt, man kaldte det grammatisk komma, og det var sidestillet med pausekomma. 6 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

7 Vi er mange forskellige mennesker i ALBOA, med forskellig uddannelsesbaggrund og alder - og man har lært at sætte komma på vidt forskellig måde. Kommasætningen er da også altid en kilde til diskussion. ALBOA s KOMMAREGLER Det står enhver frit for, at bruge den kommaregel du behersker. Du kan sætte komma efter reglerne for Traditionelt grammatisk komma, pausekomme eller følge Dansk Sprognævns nugældende regler for kommatering. Men uanset hvilke kommaregler du bruger, bør du altid følge samme praksis inden for samme tekst. SAMMENSATTE ORD Undgå sammensatte ord. De er kunstigt sammensat og har ofte den ulempe, at man skal læse sidste del af ordet, før det giver mening. De bryder læserytmen, og hvis man ikke normalt læser tungt stof kræver det hårdt arbejde fra modtageren at afkode betydningen. Se eksempler her: Sammensatte ord: affaldsdeponeringsanlæg dispensationsmulighed fejlmulighed ferieafviklingstidspunkt formidlingsproblem miljøkonsekvensvurdering skitseforslag Skriv i stedet: affaldsø / genbrugsplads mulighed for dispensation mulighed/risiko for fejl vi holder ferie problem når man formidler vurdere betydningen for miljøet forslag til skitse Det samme gør sig gældende med de såkaldte papirord - kun opfundet til skrift. Brug i stedet almindelige ord fra talesproget - det letter forståelsen hos modtageren, især hvis han/hun har det lidt svært med det danske sprog. Eksempler: Papirord: anvende beliggende i beroende på dersom finde sted forespørgsel forvente følgelig i tilfælde af indeværende påbegynde pågældende samtlige skrivelse tillige tilstile vedrørende, angående, desangående Hverdagsord: bruge ligger i det skyldes/grunden hertil hvis ske spørgsmål vente derfor hvis dette begynde/starte han eller hun alle brev også sende om ALBOA DESIGNMANUAL

8 STRUKTURER DIN KOMMUNIKATION Når du skal formulere en tekst som f.eks. en afgørelse på en ansøgning eller en forespørgsel, bør du anvende følgende systematik. Repeter ganske kort den rejste problemstilling/spørgsmål, så modtageren af dit brev forstår, at der er tale om et svar på det spørgsmål vedkommende har rejst. Rids herefter ganske kort op, hvad din afgørelse er. Det skal være formuleret klart og præcist, så ansøgeren ikke er i tvivl hvad udfaldet er. Du må gerne beklage, at vi ikke kan imødekomme ansøgningen om f.eks. dispensation fra reglerne om husdyrhold, men der må ikke være den mindste tvivl om afgørelsen. Dette er det vigtigste i dit budskab, og det skal derfor stå så tidligt i brevet som muligt. Forklar og argumenter om nødvendigt for din begrundelse/svar. Bedst er det, hvis en afgørelse kan begrundes sikkert med henvisning til gældende regler. Hvis dette ikke er muligt, bør det anføres, at afgørelsen er truffet på baggrund af et skøn. Det gælder uanset om svaret er positivt eller negativt for modtageren. Herefter kan du redegøre for de regler i lejeloven, ordensregler, lejekontrakt etc., som ligger til grund for din afgørelse. Denne del kan være svær at forstå og bør ligge sidst i brevet. Sluttelig bør du tilkendegive, om modtageren har en klagemulighed og, i givet fald, hvordan det skal gribes an. LÆS ALTID KORREKTUR PÅ DET DU HAR SKREVET Benyt altid stavekontrollen i Word og i Outlook. Derved opdager du gentagelser, slåfejl, stavefejl og grammatiske fejl. Læs altid dit dokument igennem, inden du sender det. Så kan du nå et rette evt. formuleringsfejl, skrivefejl m.v. Massebreve og standardskrivelser Læs altid et brev igennem. Forhold dig til indholdet, også selvom det er en standardskrivelse. Er indholdet stadig aktuelt, er nødvendige oplysninger med og unødvendige ting fjernet? Ved massebreve er det en god idé at tage et antal stikprøver og vurdere, om indholdet er rigtigt. Ved flettebreve er der risiko for, at systemet har hentet forkerte oplysninger i databasen - er det den rigtige afdeling, de rigtige navne, rigtige beløb osv.? For at sikre, at modtagerne nu også kan forstå dit budskab, specielt hvis det er af teknisk karakter, er det en god idé at lade en anden person læse korrektur på dit brev - helst en person som ikke har forhåndskendskab til indholdet og meningen med dit budskab. Lad f.eks. en kollega fra en anden afdeling i huset læse dit brev, så kan du bedre vurdere, om det er forståeligt for uvedkommende. 8 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

9 er også et brev skal betragtes som et vigtigt dokument på lige fod med al anden kommunikation, det er bare et brev - der er sendt elektronisk. Der gælder derfor præcis samme regler omkring sprogbrug, formulering, kommatering, de/du-form osv. Faktisk er en som udgangspunkt juridisk bindende - med mindre man kan bevise, at man ikke selv har afsendt den. Dette vil formodentlig være svært. Brug af skrifttyper i ALBOA s standardskrift, der skal anvendes til al kommunikation - er Calibri størrelse 11 pkt. Reglerne for brug af skrifter m.v. er de samme som ved anden skriftlig kommunikation Korrektur Af én eller anden grund er meget ofte behæftet med skrivefejl, derfor er det vigtigt, at du tager dig tid til at læse korrektur på din tekst - inden du trykker send. Vedhæftede filer Hvis der skal vedhæftes filer, er det en god idé at starte med dette, inden du skriver en. Mange glemmer at vedhæfte filerne inden de sender en - og så skal modtageren bruge tid på at gøre dem opmærksom på dette, og de skal bruge tid på at gensende en med de vedhæftede filer. Cc og Bcc Cc er en forkortelse for Carbon copy, dvs. en kopi af din , til andre end hovedmodtageren. Vær opmærksom på, at Cc modtagerens adresse kan ses af andre modtagere af meddelelsen. Cc feltet skal kun bruges, når det er en relevant information for øvrige modtagere end hovedmodtageren. Send ikke Cc på må og få - du risikerer at misbruge modtagernes tid, og du skaber måske tvivl om, hvem der skal tage sig af sagen. Vigtig regel gældende for ALBOA: For at undgå misforståelser er det sådan, at når du modtager en adresseret Cc - er det kun til orientering, du behøver ikke at foretage dig yderligere i sagen. Hvis man ønsker at modtageren skal reagere på en - skal den adresseres direkte - altså i Til feltet. Det er i øvrigt en god idé at afslutte din tekst i meddelelsen med: Kopi er sendt til orientering til: navne. Bcc Bcc er en forkortelse for Blind carbon copy, dvs. en blind kopi af din til andre end hovedmodtageren. Blind kopi betyder, at den enkelte modtager ikke kan se navnene på de andre, du har sendt denne til. Hvis du føjer en eller flere modtageres adresse til Bcc feltet, sendes en kopi af meddelelsen til alle modtagere, men den enkelte modtager kan kun se sit eget navn/ adresse. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, når du opretter en ny meddelelse, kan du tilføje det. Klik på Bcc-felt i menuen Vis. Hvis du sender en ud til en større gruppe mennesker, især hvis du ikke kender dem alle, skal det ske via Bcc feltet. Derved opnår du, at ingen af modtagerne opsnapper adresselisten og bruger den til reklame eller spam-mail. Det kan i øvrigt opfattes som et brud på fortrolighed, hvis man via s offentliggør andre menneskers adresseliste på den måde. Fælles til bestyrelse og repræsentantskab udsendt til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsesmedlemmerne skal også sendes via Bcc feltet. Det er ikke alle beboerrepræsentanter, der ønsker sin adresse offentliggjort. For orienteringens skyld bør teksten i meddelelsen afsluttes med oplysning om, at denne er udsendt til alle repræsentantskabsmedlemmerne. ALBOA DESIGNMANUAL

10 Fælles til alle i ALBOA Rundsending af fælles informations i ALBOAs organisation, dvs. bestyrelse, administration og ejendomsfunktionærer er ikke omfattet af ovennævnte. Her bruges de relevante grupper i Outlooks adressebog, og det tjener til orienteringen, at alle ved - hvem der har fået denne information. Intern spam-mail i ALBOA ALBOAs interne system er et godt og hurtigt kommunikationsmiddel, der er velegnet til relevante og vigtige meddelelser, der angår os alle - eller udvalgte grupper. Det kan f.eks. bruges til at orientere os alle om nye regler eller lovændringer, ændringer af procedurer i de enkelte funktioner i administrationen eller hos ejendomsfunktionærerne - som kan have betydning andre steder i organisationen, personaleændringer osv. Kort sagt: jo bedre alle er orienteret - jo bedre service og vejledning kan vi tilbyde vore beboere! Men systemet kan meget hurtigt blive en tidsrøver, der stjæler kostbar arbejdstid for os alle. Vi er i omegnen af 160 medarbejdere/organisationsbestyrelse. Hvis vi modtager en ligegyldig , som vi skal åbne, læse igennem, forholde os til, evt. diskutere med en kollega, ja måske endda gætte en gåde el.l. - for til sidst, at slette en, er der hurtigt gået 5 minutter x 130. (det er næsten 11 arbejdstimer!). Afsendelse af bør derfor målrettes til, og begrænses til - de personer som har en interesse i at modtage en meddelelse om det aktuelle emne. Det kunne være medlemmer af en bestemt faggruppe/klub, kageklub, spilleklub, personaleforening osv. - Den nemmeste måde er, at oprette en gruppe i Outlook, der kun indeholder adresserne på de relevante personer. Nej tak! 10 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

11 SIDEDESIGN detaljerne i kommunikationen BRUG AF SIDEHOVED OG SIDEFOD Sidehoved: Hvis et dokument består af flere sider om et bestemt emne, f.eks. er referat fra et møde, referat fra markvandring e.l. kan man anvende et sidehoved som går igen på alle sider i dokumentet. Normaltypografi skal anvendes, der kan skrives med store bogstaver og skriftes undertones til en grå farve (50% sort). I ALBOA Word findes en fast typografi til sidehoved og sidefod. Eks. på sidehoved: AFD.7, SARALYSTPARKEN MARKVANDRING 2011 Sidefod: Sidefod kan anvendes hvis dokumentet består af flere side, f.eks. referater, notater, sagsbeskrivelser o.l. Sidefoden kan f.eks. indeholde sagens navn. Som udgangspunkt bruges ikke sidetal når der er tale om breve, men ved dokumenter med mange sider f.eks. lange referater o.l. er det en fordel at benytte sidetal. Brug Side 1 af 10, det sikrer at modtageren ved hvor mange sider dokumentet indeholder. Der anvendes normaltypografi, evt. en anelse mindre f.eks. 9 punkt. og skriften undertones til en grå farve (50% sort) så den ikke dominerer siden. Eks. på sidefod: AFD Renoveringssag/vinduer Side 12 af 42 Sidefoden må ikke indeholde stien, hvor dokumentet gemmes.: Eks.: N:\Ny Folderstruktur\Ledelsessekretariatet\ALBOAa\Kurser, afd.bestyr.medlemmer\intro-kursus 12. november 2013 Dokumenterne journaliseres og gemmes i EG-bolig eller via de retningslinier IT-afdelingen har udstukket omkring dokumenthåndteringen. FUNKTIONSBETEGNELSER Hvor det internt i organisationsopbygningen bruges at kalde de forskellige grupper i huset for»funktioner«kalder vi det»afdelinger«i vores eksterne kommunikation. Alle afdelinger i organisationen benævnes således: Udlejningsfunktionen = Udlejningsafdelingen Økonomifunktionen = Økonomiafdelingen Huslejefunktionen = Huslejeafdelingen Driftsfunktionen = Driftsafdelingen ( Inspektørafdelingen bruges ikke) Grafisk afdelingen = Grafisk afdelingen Ledelsessekretariatet = Ledelsessekretariatet Den daglige ledelse = Ledelsen Hovedbestyrelsen = Organisationsbestyrelsen (bestyrelsen) Ejendomsfunktionærer, viceværter, varmemestre, ejendomsserviceteknikere, ejendomsserviceassister, gårdmænd, ledende varmemestre osv. - bruges i flæng. Hos ALBOA har vi besluttet én fælles stillingsbetegnelse på skrift: Ejendomsfunktionærer ALBOA DESIGNMANUAL

12 TITLER Titler i underskrifter, meddelelser o.l. bruges kun af ledelsen, afdelingsledere og inspektører. Ellers anvendes den pågældende medarbejders afdeling. Eks.: Hanne Hansen Jens Jensen Vita Vitasen Søren Sørensen Udlejningsafdelingen Inspektør Ledelsessekretariatet Ejendomsfunktionær UNDERSKRIFT I BREVE Breve, rundskrivelser og dokumenter af alle slags skal altid afsluttes med en underskrift, så modtageren kan se hvem, der henvender sig - enten personen eller den relevante afdeling i organisationen. Alle henvendelser af en enhver art skal underskrives Med venlig hilsen og hvem du/i er!. Personlig håndskrevet underskrift: Personlige breve, dvs. enkeltstående breve til enkeltpersoner og standardbreve henvendt til enkeltpersoner, som f.eks. faktura på individuelle tilkøb, tilladelser, klagesager osv. bør underskrives med håndskrift. Eks.: Med venlig hilsen DRIFTSAFDELINGEN Andrea Andreasen Andrea Andreasen driftssekretariatet Maskinskrevet underskrift v/ masseskrivelser: Standardbreve som f.eks. huslejevarslinger, tilbudsbreve, synsbreve osv. kan underskrives uden håndskrift. Her anvender du afdelingsnavnet - og hvor det er muligt, fælles afd. nr. (telefon). Eks.: Med venlig hilsen Udlejningsafdelingen Tlf Samme oplysninger vil fremgå af kolofonen på brevet, (se næste side) når det f.eks. er varslingsskrivelser fra økonomiafdelingen. Ved almindelige breve, tilbudsbreve m.v. er det den enkelte sagsbehandlers data, der kan ses. AFDELINGSNUMRE Af hensyn til vores IT-system (og fremtidig antal afdelinger) er alle afdelingsnumre 3-cifrede. F.eks.: 001, 002, 056, 057 osv. De tre cifre bruges kun internt i datakommunikationen - og selvfølgelig som en del af lejenumrene. Hvor brevteksten, lejerdata m.v. genereres af EG-systemet - vil afdelingsnumre automatisk blive skrevet som tre cifrede, det gælder f.eks. i udlejningsmateriale, huslejevarsling o.l. I daglig tale og til skriftlig kommunikation som opslag, brochurer, foldere o.l. anvendes afdelingsnummeret kun ét eller to-cifret. F.eks. afd. 1, 2, 3 55, 56, 57 osv. Sammen med afdelingsnummeret bør man som udgangspunkt altid bruge afdelingens navn/nr. og kaldenavn, f.eks. Afd. 1, Grundtvigsvej, Afd. 43, Håndværkerparken II osv. 12 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

13 ALBOA S grafiske identitet ALBOA s designlinje består af flere elementer - der alle har det formål, at skabe et tydelig grafiske udtryk, der giver genkendelighed og dokumenterer vores identitet overfor vore lejere, samarbejdspartnere, medarbejdere og omverdenen i øvrigt. Man oplever ALBOA på brevlinien, på tryksager, på hjemmesiden, skiltning, og alt andet materiale, som boligorganisationen lægger navn til. De grafiske elementer er: Skrifttypen. ALBOA s logo. Farverne. ALBOA DESIGNMANUAL

14 STANDARD skrifttype ALBOA s standardskrift er Frutiger LT Std og den skal anvendes til al skriftlig kommunikation. Se skriftssnittene på næste side. DET GRAFISKE UDTRYK Tryksager af forskellig art kan kræve individuel brug af skriftsnittene. I foldere, opslag o.l. kan man, for at betone budskaberne, bruge andre skriftsnit end den man anvender til standardbreve. Breve og standardskrivelser skal overholde nedenstående retningslinier: OVERSKRIFT 1 Frutiger LTStd - 65 Bold: 16 pkt. Kan anvendes på opslag o.l. - ikke i breve. Overskrift 2 Frutiger LTStd - 67 Bold: Condensed 12 pkt. Kan anvendes i opslag, breve o.l. Overskrift 3 Frutiger LTStd - 55 Roman: 11 pkt. Kan anvendes i opslag, breve o.l. Brødtekst: Til ALBOA standard brødtekst i breve, formularer, notater, referater osv. anvendes Frutiger LTStd - 55 Roman. Størrelsen er 10,5 pkt. og skydningen (afstand ml. linier) er 14 pkt. Kursiv brødtekst: Frutiger LTStd - 56 Italic. Størrelse er 10,5 pkt./skydning 14 pkt. hvis den bruges til fremhævelse i almindelig brødtekst. Hvis kursiv anvendes til forklarende billedtekst el.l. anvendes størrelsen 9 pkt./skydning 12 pkt. Punktopstilling: x Understregning Orange prikker: gode til punktopstilling til fremhævelser andre former for punkform Tal/bogstaver, f.eks. velegnet i negativ orange: Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur, saecto ommos autecus quod quos poritior as molorec umquide. Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur. Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur. Der anvendes ikke understregninger i hverken tekst eller overskrifter. 14 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

15 Normal: (Roman) Tynd: (Light) Fed: (Bold) Smal: (Condensed) Skrifttype i Frutiger LT Std - 55 Roman Frutiger LT Std - 56 Italic Word: Frutiger LT Std - 55 Roman + K Frutiger LT Std - 45 Light Frutiger LT Std - 46 Light italic Word: Frutiger LT Std - 45 Light + K Frutiger LT Std - 65 Bold WORD: Frutiger LT Std - 55 Roman + F Frutiger LT Std - 66 Bold italic Word: Frutiger LT Std - 55 Roman + F + K Frutiger LT Std - 75 Black Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 76 Black Italic Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 95 Ultra Black Word: Frutiger LT Std - 95 Ultra Black Frutiger LT Std - 57 Condensed Word: Frutiger LT Std - 57 Cn Frutiger LT Std - 45 Light condensed Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 67 Bold condensed Word: Frutiger LT Std - 57 Cn + F Calibri 11 pkt ALBOA DESIGNMANUAL

16 LOGO typer og brug Logoet symboliserer ALmen BOlig Administration. Efter fusionen i 2011 kom den underliggende tekst: ALMEN BOLIGADMINISTRATION AARHUS. Underteksten bruges kun når logoet er så stort, at teksten umiddelbart er læsbar, dvs. på foldere, skilte m.v. På brevpapiret anvendes kun ALBOA. Anvend altid den færdige original af logoet til tryk og reproduktion. Lav aldrig om på logoets farver. Lav aldrig skygge på logoet. Lav aldrig om på størrelsesforhold eller proportioner - f.eks. ved at trække eller komprimere logoet. Konstruer aldrig logoet med andre skrifttyper. Logoet må ikke anvendes uden forudgående aftale med ALBOA. Det kan rekvireres hos Grafisk Afdeling: alboa.dk, eller til teknisk brug hos Projektafdelingen - kontakt relevant sagsbehandler. Logoet er tilgængeligt som eps., jpg., tiff. og png. filer. ALBOA I TEKST Når du skriver»alboa«i en tekst skal det altid ske med majuskler/versaler (store bogstaver). Når der er tale om»alboa s«, f.eks.»alboa s bestyrelse«- bruges apostrof ( ). LOGO farver Logo med underliggende tekst. Skriften til teksten er»blair ITC LIGHT«. Farver: Orange: Pantone 144 Grå: Pantone Cool Gray 9 Se i øvrigt farvekonverteringer på næste side. Logo uden tekst. Farver: Orange: Pantone 144 Grå: Pantone Cool Gray 9 16 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

17 LOGO sort/hvid Logo med underliggende tekst. Skriften til teksten er»blait ITC LIGHT«. almen boligorganisation aarhus Farver: (sort/hvid print) Sort: Sort 100% Grå: Sort 50% Logo S/H uden tekst. Farver: (sort/hvid print) Sort: Sort 100% Grå: Sort 50% x x Lav aldrig om på størrelsesforhold eller proportioner - f.eks. ved at trække eller komprimere!logoet. ALBOA DESIGNMANUAL

18 FARVER til logo, tekster m.v. Nedenfor finder du de farver der indgår i ALBOA s logo og design i øvrigt. Som oftest er det RGB farverne du bruger i din hverdag, RGB et tilpasset skærmen. Pantone 144 ALBOA s ORANGE FARVE Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. De avancerede farvesystemer og værdier bruges ikke i det daglige arbejde med Word. Her vil det oftest være RGB farverne der er normalen. CMYK farver kan dog også anvendes med fordel i Word - da printerne skriver i CMYK. PANTONE 144 CMYK RGB HEX # F Cool Gray 9 ALBOAs GRÅ FARVE Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. Kan bruges til overskrifter, mellemrubrikker, baggrund i rubrikker, faktabokse o.l. COOL GRAY 9 CMYK RGB HEX # Ren sort ALBOA I SORT HVID Når der bruges sort/hvid, f.eks. ved fotokopiering, masseprint o.l. anvendes følgende farvesammensætning. SORT - ren sort. PANTONE BLACK CMYK RGB HEX # Sort 50% ALBOA GRÅ - SOM DEL AF SORT/HVID Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. Kan bruges til overskrifter, mellemrubrikker, baggrund i rubrikker, faktabokse o.l. SORT 50% 18 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

19 Standard brevskabelon ALBOA s standardskabelon til breve og meddelelser er foruddefineret med logo, skrifttyper, størrelser o.l. så de overholder designmanualens anvisninger. I højre side findes en kolofon der indeholder oplysninger om dato, lejenr., sagsbehandler med og direkte telefonnr. Derudover er der oplysningerne om ALBOA, dvs. telefon, , kontortider, CVR-nr. osv. Oplysningerne hentes i EG bolig og relevante data hentes for den medarbejder der har logget på systemet. Printet foregår på almindeligt hvidt papir i stedet for fortrykt papir. Her finder du skabelonerne: Viggo Viggosen Fiskergade 90, 2.th Århus C Viby J. 15. oktober 2013 Lejenr.: EG-skabeloner: Word skabeloner - uden EG: Tilladelse til opsætning af brændeovn. Dandae apedita tistiat facia comniminum delique cuptium accae. Optatempos parum qui ommolectur, te pre re, volupis autatis earum etus dernam alit audae earis dolo mod magniet voluptiam, quat. Debiti volum quistem fuga. Ut voluptat moloribus excepel mos ad eatur, quatur, cuptatiorror mos sequae dolorero maxim faceat dolor sinisciis eria et audanda nimiliae essus as ressi tor aliquis molut int id mo cuptate raesto est andistem rempos dolupta speratibus asseque voluptiis illa prae. Et latur? Qui nectur sende cus desto et enis quod que simusam andios aut acepero blamustiae nosam sunt et dolectotat ates as aborepra vendestia verum il isque eligenihil int omnitates quatium latem estiustiis solupti andipisteste nis doluptatas dolut que omnistio. Nequam il inci non reicatur rempor mincianissi reperrovidus ium re, senis debit explaut erchilicia pellicid qui que idel mint, nonsequamus consequatat es quam experum quidignis vellectios et fugia pliquae ctioreh endignimus velitiumque officia voloriae vernati anient vero tes duciditia si volore voluptaque et derum autae porion eum reptur? Dae et peresti coristi optatem adiorrum con consequiati quae magnihit quaecerum ut atur atis accuptu mquiasp icipicimi, occus, ut aut odigentiis erspel et fugit veles nulluptatqui ant venis essumque veniatiis voluptatisci bea con cullect iatiisseque natuscit voluptum assed magni aut laut doloriatem re odist, qui tessedi cipitibus, simporp oreiunt eum qui dolorum.s Sam esed moluption nonsequi reperis millatquam nit adit fugias eum fugia sunt oditis et, conessime voluptatur alibus, sectusaped utem is niendae provita tiorest eum quis aligendit hilicium none eosapit occabor eperest arum. Med venlig hilsen Søren Sørensen Søren Sørensen Inspektør Driftsafdelingen Søren Sørensen Inspektør Tlf. direkte: ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Vestergårdsvej Viby J Kontakt: Telefon: Telefax: Åbnings- & ekspeditionstid: Man. - onsdag Kl Torsdag Kl Fredag LUKKET Telefontid: Man. - onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl CVR: EAN: Sydbank: ALBOA DESIGNMANUAL

20 VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF // FAX: // GRAFISK AFDELING // JAN RASMUSSEN

E-mails fra det offentlige til borgerne

E-mails fra det offentlige til borgerne E-mails fra det offentlige til borgerne Hvordan skriver det offentlige egentlig til borgerne? Det er der næsten lige så mange svar på, som der er ansatte... Men der findes sprogpolitikker, der findes retningslinjer

Læs mere

Vejen til god mailkultur

Vejen til god mailkultur Lise Evald Hansen Vejen til god mailkultur Indhold Forord... 3 Mailen som stressfaktor... 4 Få gode mailvaner ekspertens gode råd... 6 Teknisk set ekspertens gode råd... 9 Mailen som kommunikationsform...

Læs mere

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk

Sådan skriver vi på. - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Sådan skriver vi på - Vejledning og principper for produktion af tekster til borger.dk Version 2.0, juni 2012 Digitaliseringsstyrelsen Tilde Schmidt & Anja Blom Sprogpolitik Mål Vi vil hjælpe borgerne

Læs mere

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået

God kommunikation i Region Syddanmark. Skriv godt. Skriv klart, ligefremt og bliv forstået God kommunikation i Region Syddanmark Skriv godt Skriv klart, ligefremt og bliv forstået Introduktion Region Syddanmark er en åben og dialogsøgende organisation. Det skal afspejle sig i vores skriftlige

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan

Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Brugertilfredshedsundersøgelse 2013 Handlingsplan Fordelingssekretariatet har gennemført en brugertilfredsundersøgelse. Undersøgelsen er påbegyndt den 3. september og afsluttet ultimo den 18. september

Læs mere

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013

Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 Lone Kirsten Rasmussen Tlf.: 7575 2212 4050 4644 E-mail: lkr@sfi.dk 15-10-2013 KÆRE INTERVIEWERE Jeg repeterer lige praktiske regler for CAPI-interviewning: a) Arbejd ALTID med maksimalt skærmbillede b)

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget

Forord. om skriftsprog og forståelighed. Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget Forord Denne vejledning er skrevet af sprogfolk, der ved noget om skriftsprog og forståelighed. Men forfatterne beder læserne forestille sig, at det er en henvendelse fra den menige dansker - ham og hende,

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk

Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Test af brugervenlighed af www.ikea.dk Udarbejdet for DialogDesign ved Rolf Molich April 2001 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Resumé tilbyder sine kunder e-handel

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009

Tolkeguide. Håndbog om tolkning i den kommunale indsats. September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Tolkeguide Håndbog om tolkning i den kommunale indsats September 2009 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010

Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 Benny Christen Grandahl Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook 2010 OfficeTips.dk 2012 1 Alt om stedfortrædere i Microsoft Outlook Af Benny Christen Grandahl, OfficeTips.dk 1. udgave, 1.oplag, Februar

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere