MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL. Design FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V."

Transkript

1 VER Design MANUAL ALBOA - ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS FORMÅLET MED EN DESIGNMANUAL PROCEDURER VED HENVENDELSER TIL ALBOA KOMMUNIKATIONSFORM - STRUKTUR, SPROG, KOMMAREGLER M.V. ER OGSÅ ET BREV SIDEDESIGN - DETALJERNE I KOMMUNIKATIONEN TITLER, UNDERSKRIFT OG AFDELINGSNUMRE ALBOA S GRAFISKE IDENTITET STANDARD SKRIFTTYPE LOGO - TYPER OG BRUG FARVER TIL LOGO OG TEKST STANDARD BREVSKABELON

2 DESIGNMANUALEN FYSISK Designmanualen er digital, arkiveret på - du finder den under menupunktet Alt om ALBOA. Det betyder at manualen er: tilgængelig for alle, mulig at printe i A4 format, let at vedligeholde/opgradere, Du finder altid den nyeste version af designmanualen på hjemmesiden. På forsiden står versionsnummeret, startende ved Hvis du printer manualen, er det dit eget ansvar at ajourføre den, når der kommer rettelser. Rettelser vil altid blive adviseret via ALBOAs interne system. INDHOLD Formålet med designmanualen... side 3 ALBOA s procedure om besvarelse af skriftlige henvendelser og ... side 4 Kommunikationsform, struktur, sprog m.v... side 5-8 Tænk på modtageren De syv hv-ord Overskrift Det vigtigste først Sprogbrug - positivt og sober Brug af humor Klagesager De eller du? Kommaregler Sammensatte ord Strukturer din kommunikation Læs altid korrektur - også i massebreve er også et brev / brug af skrifttyper i ... side 9-10 Sidedesign... side Brug af sidehoved og sidefod Funktionsbetegnelser Titler Underskrift i breve Afdelingsnumre - brug af numrene i kommunikationen ALBOA S grafiske identitet... side 13 Standard skrifttyper - Frutiger... side Logo - typer, brug og farver... side Farver til logo og tekster... side 18 Standardskabeloner - brevskabeloner til Word og EG-bolig... side 19 2 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

3 FORMÅLET med en Designmanual Formålet med denne designmanual (DM) er, at give en præsentation af ALBOAs visuelle identitet. Alle elementer i designmanualen er bearbejdet af en arbejdsgruppe i administrationen - og efterfølgende er materialet godkendt af ALBOAs daglige ledelse - og som sådan, skal alle manualens retningslinjer og anvisninger overholdes af alle medarbejdere i organisationen. Med en ensartet struktur i vores skriftlige kommunikation opnår vi, udover umiddelbar genkendelighed, en stærk og positiv afkodning, idet modtagerne med det samme ved, at det er ALBOA der står bag henvendelsen. Det letter modtagelsen og forståelsen af budskabet. DM er et praktisk værktøj til brug i det daglige arbejde. For nogle af designprogrammets grundelementer vil der være faste regler, hvorimod der for andre emner blot vil være nogle retningslinjer som bør følges. Manualen er ikke ment som en spændetrøje, men som en tilskyndelse til kreativ udfoldelse inden for nogle simple principper. Designets grundelementer, logo, farver og skrifttyper ligger fast, og skal anvendes som beskrevet, uanset hvilken type udadgående kommunikation der er tale om. Alle breve, standardskrivelser o.l. bygger på dette design - og der er lavet foruddefinerede Word skabeloner til alle formål, og disse skal anvendes. Sprogbrug, og formuleringer vil naturligvis altid være individuel, præget af budskabets karakter og den enkelte medarbejders indgangsvinkel til sagen - til dels også kendskabet og respekten for modtageren. Men DM s grundlæggende anvisninger omkring sprogbrug, tiltaleform, brug af humor og struktur i skrivelsen bør indgå i skriverutinen for den enkelte. Jens Løkke Møller administrationschef januar 2014 ALBOA DESIGNMANUAL

4 HENVENDELSER TIL ALBOA NEDENSTÅENDE SVARPROCEDURER GÆLDER FOR ALLE SKRIFTLIGE HENVENDELSER TIL ALBOA Alle henvendelser skal besvares hurtigst muligt. Kan en henvendelse ikke besvares indenfor 5 arbejdsdage, skal henvenderen have besked om, hvornår en besvarelse kan forventes. Trækker en sag ud, skal henvenderen løbende have en opdatering. Skal der ekstern bistand ind over, skal dette oplyses henvenderen, da det kan have betydning for besvarelsen af henvendelsen. Det kan i visse tilfælde overvejes, at lave en tidsplan for henvendelsens behandling, som kan tilgå henvender. OVENSTÅENDE SVARPROCEDURER GÆLDER OGSÅ FOR HENVENDELSER, DESUDEN GÆLDER: Det kan være en fordel at have et autosvar på sin , se eksempel nedenfor. Ved ferie, sygdom o.l. skal der sættes autosvar til som orienterer om evt. forventet tilbagekomst og hvordan afsenderen skal forholde sig, hvis henvendelsen ikke kan vente. Under en længerevarende sygdomsperioden skal der opsættes en regel der gør, at en bliver videresendt til anden relevant medarbejder i huset. Eksempel på generelt autosvar: Tak for din henvendelse, den vil indgå i den almindelige sagsbehandling - og jeg vil bestræbe mig på at besvare den hurtigst muligt. Normalt inden for 4 arbejdsdage. Eksempel på ferie autosvar: Tak for din henvendelse. Jeg holder ferie i perioden august 2014, begge dage incl. Hvis din henvendelse ikke kan vente er du velkommen til at kontakte Eksempel på langtidssygemelding: Tak for din henvendelse. Jeg er sygemeldt på ubestemt tid, men din mail er automatisk videresendt til en af mine kolleger, som vil svare dig hurtigst muligt. 4 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

5 KOMMUNIKATIONSFORM struktur, sprog m.v. Al skriftlig kommunikation fra ALBOA - uanset om det er breve til beboere, afdelingsbestyrelser, samarbejdspartnere afdelingsomdelte skrivelser/opslag, el.l. skal holde en korrekt, positiv og sober tone. Hold en konsekvent linie i den aktuelle skrivelses sprogbrug. Det skal være forståeligt og let læseligt, fri for stave- og skrivefejl, pænt sat op og typograferet efter forskrifterne i designmanualen. Tænk over indholdet og benyt dig af de følgende vejledninger, når du kommunikerer skriftligt. TÆNK PÅ MODTAGEREN Inden du skriver, kan det være en fordel at stille dig selv spørgsmålet: Hvad er mit budskab/ærinde, og hvad ved du om modtageren? Mange ting spiller ind i måden, hvorpå du skal henvende sig: Hvem er han / hun? Alder? Hvad har de af viden, holdninger og adfærd? Social situation? Læsefærdighed? Nationalitet/kultur? O.s.v.? Det betaler sig at gøre sig klart, hvem modtageren er, jo mere målrettet budskabet er, jo større er chancen for, at budskabet når frem. DE SYV HV-ORD Beskriv præcist hvad din henvendelse drejer sig om, hvad modtagerens rolle/opgave er i denne sag og evt. konsekvenser, hvis han/hun ikke gør noget ved det. De syv hv-ord er nøglen til, at budskabet når frem. Når modtageren læser dit brev, skal han/hun finde svaret på: hvem, hvad, hvor, hvornår, hvorfor, hvordan - og hva så? Hvis dit brev giver svarene på disse, er det lykkes, og modtageren har forstået dit budskab. OVERSKRIFT - SKAL ÆGGE, VÆKKE OG DÆKKE Giv dokumentet en sigende og gerne fængslende overskrift, der giver modtageren lyst til at læse videre. Brug f.eks. ikke Vedrørende i overskriften. Brug ikke bureaukratiske klicheer, f.eks. I henhold til, Under henvisning til, men hvis dit brev er svar på en henvendelse eller tidligere korrespondance, skal du naturligvis tydeliggøre, at der er tale om et svar. Her kan du f.eks. bruge en vending som Du har i brev dateret den. søgt om tilladelse til fremleje. DET VIGTIGSTE FØRST Skriv altid det vigtigste først - dit hovedbudskab skal helst ligge i det første afsnit. Jo længere nede i dokumentet det væsentlige budskab er, jo større er risikoen for, at modtageren aldrig når frem til det, der er vigtigt. Skriv hovedbudskabet kort og præcist (i et positivt sprog) uden anvendelse af unødige fyldord. Herefter kan du detaljere og underbygge budskabet længere nede i teksten. Brug korte og præcise sætninger. Gennemsnittet skal helst være på ord pr. sætning. Undgå så vidt muligt indskudte sætninger. Skriv enkelt. Vælg altid et kort ord frem for et langt, hvis betydningen er den samme. ALBOA DESIGNMANUAL

6 SPROGBRUG - POSITIV OG SOBER Hold en positiv, sober - men konsekvent linie i dit sprog. Din henvendelse må aldrig: være arrogant eller nedladende over for modtageren latterliggøre modtageren..det fjerner focus fra det, du vil opnå med dit brev og kan få den stik modsatte virkning, modtageren bliver fornærmet eller ked af det - og forstår ikke dit budskab. SPROGBRUG - HUMOR Humor kan være fint nok, men egner sig meget sjældent til skriftlig kommunikation - og slet ikke til den type kommunikation som vi normalt udsender fra ALBOA. Husk, at modtageren ikke nødvendigvis deler din opfattelse af, hvad der er sjovt. Specielt hvis du henvender dig til en hel afdeling skal du undgå sjove/dumsmarte bemærkninger - der er sandsynlighed for, at mange ikke forstår, eller misforstår budskabet - du kan endda risikere at fornærme modtagerne - og så forstår de slet ikke hvad det er du skriver. Husk, vi er en seriøs boligorganisation, der har en relevant og velbegrundet meddelelse til en beboer eller en hel afdeling vi er ikke i underholdningsbranchen. KLAGESAGER Tag udgangspunkt i konkrete og dokumenterede overtrædelser af relevante regelsæt. Det skal være tydeligt, at din henvendelse ikke er din personlige holdning, og at den ikke er begrundet i manglende respekt for modtagerens kultur, opdragelse eller etniske herkomst. Der skal naturligvis ikke være tvivl om, hvad det er du mener, at du har retten på din side, at du har tænkt dig at forfølge sagen, og hvilke konsekvenser det har, hvis din henstilling/påbud ikke følges. Hvis det er nødvendigt at sætte trumf på - specielt hvis du skal gentage din henvendelse, skal det stadig være i en god tone med udgangspunkt i de samme kendsgerninger - men her kan det være en god idé at sætte tidsfrister på - og beskrive hvad den ultimative konsekvens så vil blive. DE/DU FORM ALBOA har en afklaret holdning til, at vi som udgangspunkt anvender du-formen. Grundformen i skriftlig kommunikation tager udgangspunkt i samme praksis som mundtlig kommunikation - og de fleste mennesker siger du. Undtagelserne kan f.eks. være, hvis afsenderen anvender De-form, her svarer man konsekvent med De. Det samme gør sig gældende, hvis man henvender sig til 3. person, f.eks. kommunen eller andre myndigheder, f.eks. Kommunen har i sit brev af anmodet om - her anvendes også De-formen. Vær i øvrigt opmærksom på reglerne for store og små begyndelsesbogstaver i tiltaleord. I og De skrives med stort begyndelsesbogstav, også i bøjningsformerne af De, Dem og Deres. Øvrige tiltaleord skrives med lille, f.eks. du, din, dit, dine, jer og jeres. KOMMA Komma indsættes for at gøre teksten let at læse og forståelig. På dansk har der gennem tiden været flere kommateringssystemer. Det nuværende regelsæt afløste i 2004 to anerkendte systemer: det nye komma og det traditionelle komma. Før 1996 blev det traditionelle komma brugt, man kaldte det grammatisk komma, og det var sidestillet med pausekomma. 6 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

7 Vi er mange forskellige mennesker i ALBOA, med forskellig uddannelsesbaggrund og alder - og man har lært at sætte komma på vidt forskellig måde. Kommasætningen er da også altid en kilde til diskussion. ALBOA s KOMMAREGLER Det står enhver frit for, at bruge den kommaregel du behersker. Du kan sætte komma efter reglerne for Traditionelt grammatisk komma, pausekomme eller følge Dansk Sprognævns nugældende regler for kommatering. Men uanset hvilke kommaregler du bruger, bør du altid følge samme praksis inden for samme tekst. SAMMENSATTE ORD Undgå sammensatte ord. De er kunstigt sammensat og har ofte den ulempe, at man skal læse sidste del af ordet, før det giver mening. De bryder læserytmen, og hvis man ikke normalt læser tungt stof kræver det hårdt arbejde fra modtageren at afkode betydningen. Se eksempler her: Sammensatte ord: affaldsdeponeringsanlæg dispensationsmulighed fejlmulighed ferieafviklingstidspunkt formidlingsproblem miljøkonsekvensvurdering skitseforslag Skriv i stedet: affaldsø / genbrugsplads mulighed for dispensation mulighed/risiko for fejl vi holder ferie problem når man formidler vurdere betydningen for miljøet forslag til skitse Det samme gør sig gældende med de såkaldte papirord - kun opfundet til skrift. Brug i stedet almindelige ord fra talesproget - det letter forståelsen hos modtageren, især hvis han/hun har det lidt svært med det danske sprog. Eksempler: Papirord: anvende beliggende i beroende på dersom finde sted forespørgsel forvente følgelig i tilfælde af indeværende påbegynde pågældende samtlige skrivelse tillige tilstile vedrørende, angående, desangående Hverdagsord: bruge ligger i det skyldes/grunden hertil hvis ske spørgsmål vente derfor hvis dette begynde/starte han eller hun alle brev også sende om ALBOA DESIGNMANUAL

8 STRUKTURER DIN KOMMUNIKATION Når du skal formulere en tekst som f.eks. en afgørelse på en ansøgning eller en forespørgsel, bør du anvende følgende systematik. Repeter ganske kort den rejste problemstilling/spørgsmål, så modtageren af dit brev forstår, at der er tale om et svar på det spørgsmål vedkommende har rejst. Rids herefter ganske kort op, hvad din afgørelse er. Det skal være formuleret klart og præcist, så ansøgeren ikke er i tvivl hvad udfaldet er. Du må gerne beklage, at vi ikke kan imødekomme ansøgningen om f.eks. dispensation fra reglerne om husdyrhold, men der må ikke være den mindste tvivl om afgørelsen. Dette er det vigtigste i dit budskab, og det skal derfor stå så tidligt i brevet som muligt. Forklar og argumenter om nødvendigt for din begrundelse/svar. Bedst er det, hvis en afgørelse kan begrundes sikkert med henvisning til gældende regler. Hvis dette ikke er muligt, bør det anføres, at afgørelsen er truffet på baggrund af et skøn. Det gælder uanset om svaret er positivt eller negativt for modtageren. Herefter kan du redegøre for de regler i lejeloven, ordensregler, lejekontrakt etc., som ligger til grund for din afgørelse. Denne del kan være svær at forstå og bør ligge sidst i brevet. Sluttelig bør du tilkendegive, om modtageren har en klagemulighed og, i givet fald, hvordan det skal gribes an. LÆS ALTID KORREKTUR PÅ DET DU HAR SKREVET Benyt altid stavekontrollen i Word og i Outlook. Derved opdager du gentagelser, slåfejl, stavefejl og grammatiske fejl. Læs altid dit dokument igennem, inden du sender det. Så kan du nå et rette evt. formuleringsfejl, skrivefejl m.v. Massebreve og standardskrivelser Læs altid et brev igennem. Forhold dig til indholdet, også selvom det er en standardskrivelse. Er indholdet stadig aktuelt, er nødvendige oplysninger med og unødvendige ting fjernet? Ved massebreve er det en god idé at tage et antal stikprøver og vurdere, om indholdet er rigtigt. Ved flettebreve er der risiko for, at systemet har hentet forkerte oplysninger i databasen - er det den rigtige afdeling, de rigtige navne, rigtige beløb osv.? For at sikre, at modtagerne nu også kan forstå dit budskab, specielt hvis det er af teknisk karakter, er det en god idé at lade en anden person læse korrektur på dit brev - helst en person som ikke har forhåndskendskab til indholdet og meningen med dit budskab. Lad f.eks. en kollega fra en anden afdeling i huset læse dit brev, så kan du bedre vurdere, om det er forståeligt for uvedkommende. 8 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

9 er også et brev skal betragtes som et vigtigt dokument på lige fod med al anden kommunikation, det er bare et brev - der er sendt elektronisk. Der gælder derfor præcis samme regler omkring sprogbrug, formulering, kommatering, de/du-form osv. Faktisk er en som udgangspunkt juridisk bindende - med mindre man kan bevise, at man ikke selv har afsendt den. Dette vil formodentlig være svært. Brug af skrifttyper i ALBOA s standardskrift, der skal anvendes til al kommunikation - er Calibri størrelse 11 pkt. Reglerne for brug af skrifter m.v. er de samme som ved anden skriftlig kommunikation Korrektur Af én eller anden grund er meget ofte behæftet med skrivefejl, derfor er det vigtigt, at du tager dig tid til at læse korrektur på din tekst - inden du trykker send. Vedhæftede filer Hvis der skal vedhæftes filer, er det en god idé at starte med dette, inden du skriver en. Mange glemmer at vedhæfte filerne inden de sender en - og så skal modtageren bruge tid på at gøre dem opmærksom på dette, og de skal bruge tid på at gensende en med de vedhæftede filer. Cc og Bcc Cc er en forkortelse for Carbon copy, dvs. en kopi af din , til andre end hovedmodtageren. Vær opmærksom på, at Cc modtagerens adresse kan ses af andre modtagere af meddelelsen. Cc feltet skal kun bruges, når det er en relevant information for øvrige modtagere end hovedmodtageren. Send ikke Cc på må og få - du risikerer at misbruge modtagernes tid, og du skaber måske tvivl om, hvem der skal tage sig af sagen. Vigtig regel gældende for ALBOA: For at undgå misforståelser er det sådan, at når du modtager en adresseret Cc - er det kun til orientering, du behøver ikke at foretage dig yderligere i sagen. Hvis man ønsker at modtageren skal reagere på en - skal den adresseres direkte - altså i Til feltet. Det er i øvrigt en god idé at afslutte din tekst i meddelelsen med: Kopi er sendt til orientering til: navne. Bcc Bcc er en forkortelse for Blind carbon copy, dvs. en blind kopi af din til andre end hovedmodtageren. Blind kopi betyder, at den enkelte modtager ikke kan se navnene på de andre, du har sendt denne til. Hvis du føjer en eller flere modtageres adresse til Bcc feltet, sendes en kopi af meddelelsen til alle modtagere, men den enkelte modtager kan kun se sit eget navn/ adresse. Hvis feltet Bcc ikke er synligt, når du opretter en ny meddelelse, kan du tilføje det. Klik på Bcc-felt i menuen Vis. Hvis du sender en ud til en større gruppe mennesker, især hvis du ikke kender dem alle, skal det ske via Bcc feltet. Derved opnår du, at ingen af modtagerne opsnapper adresselisten og bruger den til reklame eller spam-mail. Det kan i øvrigt opfattes som et brud på fortrolighed, hvis man via s offentliggør andre menneskers adresseliste på den måde. Fælles til bestyrelse og repræsentantskab udsendt til repræsentantskabet/afdelingsbestyrelsesmedlemmerne skal også sendes via Bcc feltet. Det er ikke alle beboerrepræsentanter, der ønsker sin adresse offentliggjort. For orienteringens skyld bør teksten i meddelelsen afsluttes med oplysning om, at denne er udsendt til alle repræsentantskabsmedlemmerne. ALBOA DESIGNMANUAL

10 Fælles til alle i ALBOA Rundsending af fælles informations i ALBOAs organisation, dvs. bestyrelse, administration og ejendomsfunktionærer er ikke omfattet af ovennævnte. Her bruges de relevante grupper i Outlooks adressebog, og det tjener til orienteringen, at alle ved - hvem der har fået denne information. Intern spam-mail i ALBOA ALBOAs interne system er et godt og hurtigt kommunikationsmiddel, der er velegnet til relevante og vigtige meddelelser, der angår os alle - eller udvalgte grupper. Det kan f.eks. bruges til at orientere os alle om nye regler eller lovændringer, ændringer af procedurer i de enkelte funktioner i administrationen eller hos ejendomsfunktionærerne - som kan have betydning andre steder i organisationen, personaleændringer osv. Kort sagt: jo bedre alle er orienteret - jo bedre service og vejledning kan vi tilbyde vore beboere! Men systemet kan meget hurtigt blive en tidsrøver, der stjæler kostbar arbejdstid for os alle. Vi er i omegnen af 160 medarbejdere/organisationsbestyrelse. Hvis vi modtager en ligegyldig , som vi skal åbne, læse igennem, forholde os til, evt. diskutere med en kollega, ja måske endda gætte en gåde el.l. - for til sidst, at slette en, er der hurtigt gået 5 minutter x 130. (det er næsten 11 arbejdstimer!). Afsendelse af bør derfor målrettes til, og begrænses til - de personer som har en interesse i at modtage en meddelelse om det aktuelle emne. Det kunne være medlemmer af en bestemt faggruppe/klub, kageklub, spilleklub, personaleforening osv. - Den nemmeste måde er, at oprette en gruppe i Outlook, der kun indeholder adresserne på de relevante personer. Nej tak! 10 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

11 SIDEDESIGN detaljerne i kommunikationen BRUG AF SIDEHOVED OG SIDEFOD Sidehoved: Hvis et dokument består af flere sider om et bestemt emne, f.eks. er referat fra et møde, referat fra markvandring e.l. kan man anvende et sidehoved som går igen på alle sider i dokumentet. Normaltypografi skal anvendes, der kan skrives med store bogstaver og skriftes undertones til en grå farve (50% sort). I ALBOA Word findes en fast typografi til sidehoved og sidefod. Eks. på sidehoved: AFD.7, SARALYSTPARKEN MARKVANDRING 2011 Sidefod: Sidefod kan anvendes hvis dokumentet består af flere side, f.eks. referater, notater, sagsbeskrivelser o.l. Sidefoden kan f.eks. indeholde sagens navn. Som udgangspunkt bruges ikke sidetal når der er tale om breve, men ved dokumenter med mange sider f.eks. lange referater o.l. er det en fordel at benytte sidetal. Brug Side 1 af 10, det sikrer at modtageren ved hvor mange sider dokumentet indeholder. Der anvendes normaltypografi, evt. en anelse mindre f.eks. 9 punkt. og skriften undertones til en grå farve (50% sort) så den ikke dominerer siden. Eks. på sidefod: AFD Renoveringssag/vinduer Side 12 af 42 Sidefoden må ikke indeholde stien, hvor dokumentet gemmes.: Eks.: N:\Ny Folderstruktur\Ledelsessekretariatet\ALBOAa\Kurser, afd.bestyr.medlemmer\intro-kursus 12. november 2013 Dokumenterne journaliseres og gemmes i EG-bolig eller via de retningslinier IT-afdelingen har udstukket omkring dokumenthåndteringen. FUNKTIONSBETEGNELSER Hvor det internt i organisationsopbygningen bruges at kalde de forskellige grupper i huset for»funktioner«kalder vi det»afdelinger«i vores eksterne kommunikation. Alle afdelinger i organisationen benævnes således: Udlejningsfunktionen = Udlejningsafdelingen Økonomifunktionen = Økonomiafdelingen Huslejefunktionen = Huslejeafdelingen Driftsfunktionen = Driftsafdelingen ( Inspektørafdelingen bruges ikke) Grafisk afdelingen = Grafisk afdelingen Ledelsessekretariatet = Ledelsessekretariatet Den daglige ledelse = Ledelsen Hovedbestyrelsen = Organisationsbestyrelsen (bestyrelsen) Ejendomsfunktionærer, viceværter, varmemestre, ejendomsserviceteknikere, ejendomsserviceassister, gårdmænd, ledende varmemestre osv. - bruges i flæng. Hos ALBOA har vi besluttet én fælles stillingsbetegnelse på skrift: Ejendomsfunktionærer ALBOA DESIGNMANUAL

12 TITLER Titler i underskrifter, meddelelser o.l. bruges kun af ledelsen, afdelingsledere og inspektører. Ellers anvendes den pågældende medarbejders afdeling. Eks.: Hanne Hansen Jens Jensen Vita Vitasen Søren Sørensen Udlejningsafdelingen Inspektør Ledelsessekretariatet Ejendomsfunktionær UNDERSKRIFT I BREVE Breve, rundskrivelser og dokumenter af alle slags skal altid afsluttes med en underskrift, så modtageren kan se hvem, der henvender sig - enten personen eller den relevante afdeling i organisationen. Alle henvendelser af en enhver art skal underskrives Med venlig hilsen og hvem du/i er!. Personlig håndskrevet underskrift: Personlige breve, dvs. enkeltstående breve til enkeltpersoner og standardbreve henvendt til enkeltpersoner, som f.eks. faktura på individuelle tilkøb, tilladelser, klagesager osv. bør underskrives med håndskrift. Eks.: Med venlig hilsen DRIFTSAFDELINGEN Andrea Andreasen Andrea Andreasen driftssekretariatet Maskinskrevet underskrift v/ masseskrivelser: Standardbreve som f.eks. huslejevarslinger, tilbudsbreve, synsbreve osv. kan underskrives uden håndskrift. Her anvender du afdelingsnavnet - og hvor det er muligt, fælles afd. nr. (telefon). Eks.: Med venlig hilsen Udlejningsafdelingen Tlf Samme oplysninger vil fremgå af kolofonen på brevet, (se næste side) når det f.eks. er varslingsskrivelser fra økonomiafdelingen. Ved almindelige breve, tilbudsbreve m.v. er det den enkelte sagsbehandlers data, der kan ses. AFDELINGSNUMRE Af hensyn til vores IT-system (og fremtidig antal afdelinger) er alle afdelingsnumre 3-cifrede. F.eks.: 001, 002, 056, 057 osv. De tre cifre bruges kun internt i datakommunikationen - og selvfølgelig som en del af lejenumrene. Hvor brevteksten, lejerdata m.v. genereres af EG-systemet - vil afdelingsnumre automatisk blive skrevet som tre cifrede, det gælder f.eks. i udlejningsmateriale, huslejevarsling o.l. I daglig tale og til skriftlig kommunikation som opslag, brochurer, foldere o.l. anvendes afdelingsnummeret kun ét eller to-cifret. F.eks. afd. 1, 2, 3 55, 56, 57 osv. Sammen med afdelingsnummeret bør man som udgangspunkt altid bruge afdelingens navn/nr. og kaldenavn, f.eks. Afd. 1, Grundtvigsvej, Afd. 43, Håndværkerparken II osv. 12 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

13 ALBOA S grafiske identitet ALBOA s designlinje består af flere elementer - der alle har det formål, at skabe et tydelig grafiske udtryk, der giver genkendelighed og dokumenterer vores identitet overfor vore lejere, samarbejdspartnere, medarbejdere og omverdenen i øvrigt. Man oplever ALBOA på brevlinien, på tryksager, på hjemmesiden, skiltning, og alt andet materiale, som boligorganisationen lægger navn til. De grafiske elementer er: Skrifttypen. ALBOA s logo. Farverne. ALBOA DESIGNMANUAL

14 STANDARD skrifttype ALBOA s standardskrift er Frutiger LT Std og den skal anvendes til al skriftlig kommunikation. Se skriftssnittene på næste side. DET GRAFISKE UDTRYK Tryksager af forskellig art kan kræve individuel brug af skriftsnittene. I foldere, opslag o.l. kan man, for at betone budskaberne, bruge andre skriftsnit end den man anvender til standardbreve. Breve og standardskrivelser skal overholde nedenstående retningslinier: OVERSKRIFT 1 Frutiger LTStd - 65 Bold: 16 pkt. Kan anvendes på opslag o.l. - ikke i breve. Overskrift 2 Frutiger LTStd - 67 Bold: Condensed 12 pkt. Kan anvendes i opslag, breve o.l. Overskrift 3 Frutiger LTStd - 55 Roman: 11 pkt. Kan anvendes i opslag, breve o.l. Brødtekst: Til ALBOA standard brødtekst i breve, formularer, notater, referater osv. anvendes Frutiger LTStd - 55 Roman. Størrelsen er 10,5 pkt. og skydningen (afstand ml. linier) er 14 pkt. Kursiv brødtekst: Frutiger LTStd - 56 Italic. Størrelse er 10,5 pkt./skydning 14 pkt. hvis den bruges til fremhævelse i almindelig brødtekst. Hvis kursiv anvendes til forklarende billedtekst el.l. anvendes størrelsen 9 pkt./skydning 12 pkt. Punktopstilling: x Understregning Orange prikker: gode til punktopstilling til fremhævelser andre former for punkform Tal/bogstaver, f.eks. velegnet i negativ orange: Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur, saecto ommos autecus quod quos poritior as molorec umquide. Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur. Ex et lam fugia velecep elignimaio te velendit aut aut facestis sequis sequi re aut qui aceris debitia epudam intorec tatur. Der anvendes ikke understregninger i hverken tekst eller overskrifter. 14 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

15 Normal: (Roman) Tynd: (Light) Fed: (Bold) Smal: (Condensed) Skrifttype i Frutiger LT Std - 55 Roman Frutiger LT Std - 56 Italic Word: Frutiger LT Std - 55 Roman + K Frutiger LT Std - 45 Light Frutiger LT Std - 46 Light italic Word: Frutiger LT Std - 45 Light + K Frutiger LT Std - 65 Bold WORD: Frutiger LT Std - 55 Roman + F Frutiger LT Std - 66 Bold italic Word: Frutiger LT Std - 55 Roman + F + K Frutiger LT Std - 75 Black Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 76 Black Italic Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 95 Ultra Black Word: Frutiger LT Std - 95 Ultra Black Frutiger LT Std - 57 Condensed Word: Frutiger LT Std - 57 Cn Frutiger LT Std - 45 Light condensed Word: Findes ikke Frutiger LT Std - 67 Bold condensed Word: Frutiger LT Std - 57 Cn + F Calibri 11 pkt ALBOA DESIGNMANUAL

16 LOGO typer og brug Logoet symboliserer ALmen BOlig Administration. Efter fusionen i 2011 kom den underliggende tekst: ALMEN BOLIGADMINISTRATION AARHUS. Underteksten bruges kun når logoet er så stort, at teksten umiddelbart er læsbar, dvs. på foldere, skilte m.v. På brevpapiret anvendes kun ALBOA. Anvend altid den færdige original af logoet til tryk og reproduktion. Lav aldrig om på logoets farver. Lav aldrig skygge på logoet. Lav aldrig om på størrelsesforhold eller proportioner - f.eks. ved at trække eller komprimere logoet. Konstruer aldrig logoet med andre skrifttyper. Logoet må ikke anvendes uden forudgående aftale med ALBOA. Det kan rekvireres hos Grafisk Afdeling: alboa.dk, eller til teknisk brug hos Projektafdelingen - kontakt relevant sagsbehandler. Logoet er tilgængeligt som eps., jpg., tiff. og png. filer. ALBOA I TEKST Når du skriver»alboa«i en tekst skal det altid ske med majuskler/versaler (store bogstaver). Når der er tale om»alboa s«, f.eks.»alboa s bestyrelse«- bruges apostrof ( ). LOGO farver Logo med underliggende tekst. Skriften til teksten er»blair ITC LIGHT«. Farver: Orange: Pantone 144 Grå: Pantone Cool Gray 9 Se i øvrigt farvekonverteringer på næste side. Logo uden tekst. Farver: Orange: Pantone 144 Grå: Pantone Cool Gray 9 16 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

17 LOGO sort/hvid Logo med underliggende tekst. Skriften til teksten er»blait ITC LIGHT«. almen boligorganisation aarhus Farver: (sort/hvid print) Sort: Sort 100% Grå: Sort 50% Logo S/H uden tekst. Farver: (sort/hvid print) Sort: Sort 100% Grå: Sort 50% x x Lav aldrig om på størrelsesforhold eller proportioner - f.eks. ved at trække eller komprimere!logoet. ALBOA DESIGNMANUAL

18 FARVER til logo, tekster m.v. Nedenfor finder du de farver der indgår i ALBOA s logo og design i øvrigt. Som oftest er det RGB farverne du bruger i din hverdag, RGB et tilpasset skærmen. Pantone 144 ALBOA s ORANGE FARVE Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. De avancerede farvesystemer og værdier bruges ikke i det daglige arbejde med Word. Her vil det oftest være RGB farverne der er normalen. CMYK farver kan dog også anvendes med fordel i Word - da printerne skriver i CMYK. PANTONE 144 CMYK RGB HEX # F Cool Gray 9 ALBOAs GRÅ FARVE Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. Kan bruges til overskrifter, mellemrubrikker, baggrund i rubrikker, faktabokse o.l. COOL GRAY 9 CMYK RGB HEX # Ren sort ALBOA I SORT HVID Når der bruges sort/hvid, f.eks. ved fotokopiering, masseprint o.l. anvendes følgende farvesammensætning. SORT - ren sort. PANTONE BLACK CMYK RGB HEX # Sort 50% ALBOA GRÅ - SOM DEL AF SORT/HVID Anvendes i logo, overskrifter og på forskellige sidedesign i tryksager. Kan bruges til overskrifter, mellemrubrikker, baggrund i rubrikker, faktabokse o.l. SORT 50% 18 ALBOA DESIGNMANUAL 2014

19 Standard brevskabelon ALBOA s standardskabelon til breve og meddelelser er foruddefineret med logo, skrifttyper, størrelser o.l. så de overholder designmanualens anvisninger. I højre side findes en kolofon der indeholder oplysninger om dato, lejenr., sagsbehandler med og direkte telefonnr. Derudover er der oplysningerne om ALBOA, dvs. telefon, , kontortider, CVR-nr. osv. Oplysningerne hentes i EG bolig og relevante data hentes for den medarbejder der har logget på systemet. Printet foregår på almindeligt hvidt papir i stedet for fortrykt papir. Her finder du skabelonerne: Viggo Viggosen Fiskergade 90, 2.th Århus C Viby J. 15. oktober 2013 Lejenr.: EG-skabeloner: Word skabeloner - uden EG: Tilladelse til opsætning af brændeovn. Dandae apedita tistiat facia comniminum delique cuptium accae. Optatempos parum qui ommolectur, te pre re, volupis autatis earum etus dernam alit audae earis dolo mod magniet voluptiam, quat. Debiti volum quistem fuga. Ut voluptat moloribus excepel mos ad eatur, quatur, cuptatiorror mos sequae dolorero maxim faceat dolor sinisciis eria et audanda nimiliae essus as ressi tor aliquis molut int id mo cuptate raesto est andistem rempos dolupta speratibus asseque voluptiis illa prae. Et latur? Qui nectur sende cus desto et enis quod que simusam andios aut acepero blamustiae nosam sunt et dolectotat ates as aborepra vendestia verum il isque eligenihil int omnitates quatium latem estiustiis solupti andipisteste nis doluptatas dolut que omnistio. Nequam il inci non reicatur rempor mincianissi reperrovidus ium re, senis debit explaut erchilicia pellicid qui que idel mint, nonsequamus consequatat es quam experum quidignis vellectios et fugia pliquae ctioreh endignimus velitiumque officia voloriae vernati anient vero tes duciditia si volore voluptaque et derum autae porion eum reptur? Dae et peresti coristi optatem adiorrum con consequiati quae magnihit quaecerum ut atur atis accuptu mquiasp icipicimi, occus, ut aut odigentiis erspel et fugit veles nulluptatqui ant venis essumque veniatiis voluptatisci bea con cullect iatiisseque natuscit voluptum assed magni aut laut doloriatem re odist, qui tessedi cipitibus, simporp oreiunt eum qui dolorum.s Sam esed moluption nonsequi reperis millatquam nit adit fugias eum fugia sunt oditis et, conessime voluptatur alibus, sectusaped utem is niendae provita tiorest eum quis aligendit hilicium none eosapit occabor eperest arum. Med venlig hilsen Søren Sørensen Søren Sørensen Inspektør Driftsafdelingen Søren Sørensen Inspektør Tlf. direkte: ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Vestergårdsvej Viby J Kontakt: Telefon: Telefax: Åbnings- & ekspeditionstid: Man. - onsdag Kl Torsdag Kl Fredag LUKKET Telefontid: Man. - onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl CVR: EAN: Sydbank: ALBOA DESIGNMANUAL

20 VESTERGÅRDSVEJ 15 // 8260 VIBY J TLF // FAX: // GRAFISK AFDELING // JAN RASMUSSEN

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7.

INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 IDENTITETSPAKKE 3. Logo. Identitetsfarver 4. Typografi 5. E-mail 6. PowerPoint 6 GRAFIKARKIV 7. INDHOLDSFORTEGNELSE DESIGNMANUAL 2 Formål Indhold IDENTITETSPAKKE 3 Logo Farver Sort/ hvid Formater og respektafstand Størrelse og placering Identitetsfarver 4 Blå og orange Typografi 5 Font Skriftstørrelse

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

grøn nuance og en rolig grå. Kontrasten er virkningsfuld men ikke for hård.

grøn nuance og en rolig grå. Kontrasten er virkningsfuld men ikke for hård. Designmanual Baggrund Logoet til Jammerbugt Asylafdeling er designet således, at der ikke indgår elementer, der alt for konkret illustrerer centrets virkefelt - dette ville nok også blive en meget vanskelig

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen

Designmanual. Version 1.0. Wonderful Copenhagen Designmanual Version 1.0 Wonderful Copenhagen Designmanual Index Intro SIDE 2 Intro Logo SIDE 3 Wonderful Copenhagens designmanual er et værktøj til internt brug og til brug for eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Foto: Getty Images. Designmanual.

Foto: Getty Images. Designmanual. Foto: Getty Images Designmanual. Kære Partimedlem Velkommen til den nyeste justering af Socialdemokraternes design. Vores design har klaret sig flot gennem valgkampen, men vi har alligevel oplevet, at

Læs mere

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual

Trafikstyrelsens grafiske linje designmanual Trafikstyrelsens designmanual Juli 2010 2 Trafikstyrelsens Designmanualen beskriver grundelementerne i Trafikstyrelsens profil og, og giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

Papirlinie og identifikation

Papirlinie og identifikation Papirlinie og identifikation 2 12 14 6 2 10 pkt. størrelse / 1 pkt. linieafstand Vejnavn 8 10 pkt. størrelse / 1 pkt. linieafstand 10/1 Obit vendae endusci litaque des aut volum que ipsunt resectur? Poriaspedis

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc

namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 afslut tryk esc namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Miniguide til Vores logo side 1 Indledning Det er vigtigt for Grønlands Hjemmestyre at fastholde og styrke den visuelle identitet. En stærk identitet

Læs mere

DESIGNGUIDE // MAJ 2012

DESIGNGUIDE // MAJ 2012 DESIGNGUIDE // MAJ 2012 Designguiden indeholder corporate standarder og retningslinjer, der fastsætter cphbusiness grafiske identitet. De grafikfiler, som hører til cphbusiness corporate standarder må

Læs mere

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post

IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Bilag 8 IT-sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af e-post Formålet med sikkerhedsbestemmelserne er at beskrive, hvordan medarbejdere i Randers Kommune, som anvender e-post via kommunens udstyr og e-postadresser,

Læs mere

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016

DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 mødested for land & by DESIGNMANUAL Roskilde Dyrskue - 2016 Vores designmanual indeholder regler og retningslinjer samt skal bruges til inspiration i arbejdet med vores visuelle kommunikation. Grunden

Læs mere

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail Introduktion til WebMail Support til Webmail kontakt din Publizer konsulent 1 Introduktion til WebMail Denne introduktion giver en kort gennemgang af WebMail på http://webmail.domæne.dk for Publizer CMS

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016

DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 DESIGNGUIDE VESTFORBRÆNDING VISUELLE RETNINGSLINJER APRIL 2016 INDHOLD Introduktion 3 Logo og navnetræk 4 Farvepalet 5 Farvepalet udvidet 6 Typografi 7 5. element 8 Grafiske elementer 9 Piktogrammer 10

Læs mere

10 sider af Cyklist forbundets design

10 sider af Cyklist forbundets design 10 sider af Cyklist forbundets design Hvem er vi? I en foranderlig verden skal Cyklistforbundet også udvikle sig ved løbende at se på sin organisation med nye øjne, finde nye veje og skærpe kommunikationen.

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR

DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR DESIGNGUIDE KORT TIL FREMTIDEN FØLG DIN NATUR INDHOLD Introduktion... 3 GRUNDELEMENTER Kommunikationens opbygning... 5 Byvåben... 6 Sproget... 7 Typografi... 8 Farver... 9 Billeder... 10 Kortet... 11 RETNINGSLINJER

Læs mere

Forslag til grafisk linie

Forslag til grafisk linie 1 Forslag til grafisk linie Version 2 Udarbejdet af PAYOFF november 2014 2 OPGAVEN: Udarbejdelse af ideoplæg på grafisk look/visuel identitet, visualiseret på diverse gennemgående virkemidler til markedsføring

Læs mere

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual

Udarbejdet af weltklasse. Designmanual Designmanual 1 Minimumsafstanden fra kanten af det gældende medie, bestemmes af logoets grafikdel. Respektafstand 2 Logoet kan bruges på hvid, sort og billedbaggrund Bruges logoet på billedbaggrund, er

Læs mere

E-mail politik for FOA Nordsjælland

E-mail politik for FOA Nordsjælland E-mail politik for FOA Nordsjælland Da det er FOA Nordsjællands holdning, at vi i størst mulig omfang skal anvende elektronisk kommunikation, har vi udformet en e-mail politik med henblik på at sikre såvel

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

DAT designmanual 1. u d g a v e

DAT designmanual 1. u d g a v e DAT designmanual Fonte / skrifter - navn - de forskellige snit vi bruger - regler med overskrifter i versaler, brødtekst i store/lille - logo farver i - logo farver i Pantone coated - logo farver i Pantone

Læs mere

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3

Designmanual. Generelt. NyreNyt + pjecer. Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 Designmanual Generelt Logo 2 Farver 2 Typografi 3 Billede 3 NyreNyt + pjecer Forside 4 Inholdsfortegnelse 5 Sidetal / sidefod 5 Indhold 6 Tema / Tillæg 6 Typografi Rubrik (Overskrifter) Underrubrik (indl.

Læs mere

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G

Sprogpolitik. Skriv godt. Aa p G Sprogpolitik Skriv godt Aa p G 2 SPROGPOLITIK Skriv godt Denne del af skrivevejledningen handler om at skrive godt. Hvordan får du bedst muligt dit budskab frem til modtageren, så det både er forståeligt

Læs mere

Praktisk afprøvning Observationsskema

Praktisk afprøvning Observationsskema Skole Adresse DK-Xxxx By CPH West Skagensgade 3 DK-2630 Taastrup Att: Peter Larsen Praktisk afprøvning Observationsskema Opgave 1: Dokumentation Sådan gør du: 1. Åbn et tekstbehandlingsprogram og opret

Læs mere

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Opdateret 20. 09. 2012 Designmanual Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning Velkommen På de følgende sider finder du KORAs designprogram. Med det ved hånden er du i stand

Læs mere

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje

DESIGN MANUAL. Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje DESIGN MANUAL Dansk Firmaidrætsforbunds grafiske linje 1 Udgiver og ansvarshavende Kommunikationsudvalget og Kommunikationsafdelingen Dansk Firmaidrætsforbund Februar 2012 - version 4 Udarbejdet af Kreativ

Læs mere

DESIGN MANUAL V.01 FrEDENSborG ForSyNING LoGo LoGo NEGAtIV LoGo Sort / hvid

DESIGN MANUAL V.01 FrEDENSborG ForSyNING LoGo LoGo NEGAtIV LoGo Sort / hvid Fredensborg forsyning Logo Logo negativ Logo sort / hvid Korrekt brug af Fredensborg forsyning Logo Verdana abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 1234567890 &?!%/(.,;:) Konsekvent

Læs mere

Designguide. Revideret 2014

Designguide. Revideret 2014 Designguide Revideret 2014 Kilder og trefoldighed Roskilde bys segl regnes blandt de ældste købstadsegl og er første gang omtalt i 1273. Det ældste bevarede eksemplar er fra 1286. Bølgerne menes at repræsentere

Læs mere

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON?

#01 #02 WHITEPAPER WHITEPAPER VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? VIRKER SPECIAL-FONTE I WORD OG POWERPOINT? HVORDAN LAYOUTER MAN DEN PERFEKTE POWERPOINT SKABELON? #01 BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE BRAND MANAGEMENT TOOLS FOR MICROSOFT OFFICE HVORDAN LAYOUTER

Læs mere

Designmanual til brug for Vejen kommunes visuelle identitet

Designmanual til brug for Vejen kommunes visuelle identitet til brug for Vejen kommunes visuelle identitet 1 - Vejen Kommune - December 2006 - Revideret maj 2016 INDHOLD DESIGNMANUAL... 3 DE TRE VIGTIGE.... 5 KOMMUNEVÅBEN... 7 TYPOGRAFI.... 9 FARVER.... 11 ANNONCER....

Læs mere

D E S I G N M A N U A L

D E S I G N M A N U A L D E S I G N M A N U A L 2 0 1 2 SKRIFTTYPER Velkommen Formålet med denne designmanual er at give et simpelt og overskueligt overblik over de mange grafiske muligheder, som DGI-universet råder over. Helt

Læs mere

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION

DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION DESIGN MANUAL V/01 PROJEKTKOMMUNIKATION 0. Indhold 1. Designelementer 2. Designprincipper og eksempler 3. Kontakt 2 1. Designelementer Historier om Danmarks visuelle identitet bygger alle på en række grundelementer,

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9

Indholdsfortegnelse. Forord 2. Logo 3. Respektafstand 5. Farver 6. Typografi 7. Eksempler 9 Designmanual Indholdsfortegnelse Forord 2 Logo 3 Respektafstand 5 Farver 6 Typografi 7 Eksempler 9 1 Forord Denne designguide beskriver Kostume-Pusheren s visuelle identitet. Dette forslag er lavet til

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Ide, Vision og Mission

Ide, Vision og Mission Designmanual Ide, Vision og Mission Snack Fruit er en virksomhed, der vil gøre det lettere for medarbejdere, primært i kontor miljøer at kvitte slik frem for frugt og grønt. Grøntsagerne og frugterne er

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet

Sprogpolitik i. Advokatsamfundet E S Advokatsamfundet S E R V I C E S E L S K A B Sprogpolitik i Advokatsamfundet Indholdsfortegnelse Vi skriver ikke til kuverter 3 Modtager og medie 4 Hvem skal læse din tekst? 4 Vælg det rigtige medie

Læs mere

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Skriv let. - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Skriv let - gode råd til at skrive, så din modtager forstår dig Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Indledning og tjekliste... 3 2. Tænk på, hvem der skal læse din tekst...

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps

Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps Designmanual for Danske Baptisters Spejderkorps [Aller skrifttype til overskrift] [Korpsmærke - redesign] Udarbejdet primo 2015 af Kommunikations- og IT-udvalget efter forslag fra Henning Aardestrup Version

Læs mere

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik

SKRIV TIL NETTET. - et hurtigt overblik SKRIV TIL NETTET - et hurtigt overblik Af Nis Hollesen Webmaster Norddjurs Kommune nih@norddjurs.dk Senest opdateret 05.02.2011 Skriv til nettet: Et hurtigt overblik I denne manual kan du få et hurtigt

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014

GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 GRAFISK WORKFLOW HOVEDFORLØB 2 AARHUS TECH 2014 G H1 H3 REDESIGN AF WEBSITE - FRU MØLLERS MØLLERI Processen 1. skal have optimeret deres website med en som får den position, som den skal have, hvis netaktiviteterne

Læs mere

Introduktion til designet for 100året

Introduktion til designet for 100året Introduktion til designet for 100året Version 1.0 Januar 2015 Side 1 Logoelementer + Logoet består af to elementer: Den runde roset og det store navnetræk "100året" i to linjer. Side 2 Primær logo til

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Design manual 2013 Version 1.0-2013

Design manual 2013 Version 1.0-2013 Design manual 2013 Version 1.0-2013 DK-CAMP, Designmanual og visuel identitet Denne designmanual er udarbejdet i november 2013 og er gældende for DK-CAMP. Formålet med designmanualen er, at DK-CAMP har

Læs mere

Designmanual. Børnelandet. Børnelandet. Vi vokser sammen. Sofie Bissenbacker. side. 1

Designmanual. Børnelandet. Børnelandet. Vi vokser sammen. Sofie Bissenbacker. side. 1 Designmanual Sofie Bissenbacker side. 1 Inholdsfortegnelse Indtroduktion...s.3 Logo...s.4 Logo og proportioner...s. 5 Farve og farvesymbolik...s.6 Typografi...s.7 Billedestil...s. 8 Grafiske elementer...s.9

Læs mere

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave

M.OE. Designmanual December 2014 1. udgave M.OE Designmanual December 2014 1. udgave INDHOLDFORTEGNELSE ANVENDELSE 3 Rammer for anvendelse 4 GRUNDELEMENTER 5 Logo 6 Varianter 7 Skalering 8 Respektafstand 9 Farver 10 Typografi 11 Ikoner 12 BREVLINJE

Læs mere

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010

E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 E-MAIL MICROSOFT OUTLOOK 2010 Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Outlook Side 1 Microsoft Outlook 2010 Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk.

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift

DIN SCHRIFT 1451 Engschrift 1 Opgaven Opgaven gik up på at lave en ny identitet til en allerede eksisterende bar i indre København. Der skulle laves et nyt logo, til brug på facade samt paperline og diverse materialer. Det eneste

Læs mere

Indhold. Grundelementer. Typografi. Farver. Logo & logovariationer. Identitetselementer. Informationsgrafik. Diagrammer. Grafer. Tabeller.

Indhold. Grundelementer. Typografi. Farver. Logo & logovariationer. Identitetselementer. Informationsgrafik. Diagrammer. Grafer. Tabeller. BEJS Designmanual Indhold Indhold Grundelementer Typografi Farver Logo & logovariationer Identitetselementer Informationsgrafik Diagrammer Grafer Tabeller Trykt medie Visitkort Konvolutter Brevpapir Annoncer

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

OPSAMLING FRA CAFÉDEBAT PÅ KURSUSWEEKEND FOR AFDELINGSBESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER I FÆLLESBO 2014.

OPSAMLING FRA CAFÉDEBAT PÅ KURSUSWEEKEND FOR AFDELINGSBESTYRELSES- OG REPRÆSENTANTSKABSMEDLEMMER I FÆLLESBO 2014. INDLEDNING Nedenstående materiale er en opsamling (udarbejdet af BL) af en brainstorm i forbindelse med en cafédebat på årets kursusweekend 2014 for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT

IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION IMAGECONSULT IKKE SÅ FIRKANTET BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 18 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 19 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 20 INSPIRATION BOLIGSELSKABET VISUEL IDENTITET 21 INSPIRATION

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Grafisk Design. Mediegrafiker - Svendeprøve. Mediegrafikeruddannelsen 2012-2016 - af Ramin Azizi

Grafisk Design. Mediegrafiker - Svendeprøve. Mediegrafikeruddannelsen 2012-2016 - af Ramin Azizi Grafisk Design Mediegrafiker - Svendeprøve Mediegrafikeruddannelsen 2012-2016 - af Ramin Azizi www.azizidesign.dk Dokumentation Opgavebeskrivelse: Opgaven gik ud på at jeg skulle designe et logo, som skulle

Læs mere

Visuel identitet 2014

Visuel identitet 2014 Visuel identitet 2014 Forord Design skaber forståelse Vores visuelle identitet er den måde, som omverdenen, vores medlemmer og medarbejdere opfatter Sygeplejestuderendes Landssammenslutning på. Derfor

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Designmanual. Version 1. 02-06/2013

Designmanual. Version 1. 02-06/2013 Designmanual Version 1. 02-06/2013 s designmanual indhold Indhold 2 Introduktion... 3 Kommunikationsunivers... 4 Konceptbeskrivelse...5 HVAD...5 HVEM...5 HVORDAN...5 HVOR...5 HVORNÅR...5 Konceptskitse...6

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

1 Logo 8 Typografi 13 Farver 2 Primær logo. 9 Primær typografi 10 Sekundær typografi 11 12. Overskrifter Office typografi

1 Logo 8 Typografi 13 Farver 2 Primær logo. 9 Primær typografi 10 Sekundær typografi 11 12. Overskrifter Office typografi DESIGNGUIDE 1 Randers Kommune lancerer i 2015 et revitaliseret brand. I denne designguide præsenteres den visuelle identitet for brandet. Her kan du finde retningslinjer for, hvordan du kan implementere

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Engel Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 &

Engel Medium ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå 1234567890 & DESIGNMANUAL 2015 DESIGNMANUAL 2015 FORENINGENS SKRIFT Engel Engel Light Engel Light italic Engel Regular Engel Regular italic Engel Medium Engel Medium italic Engel Bold Engel Bold italic Iqui sae numetur,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI

INDHOLDSFORTEGNELSE LOGO / GENERELT / LOGOSTØRRELSER...13 TYPOGRAFI DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE MEEFRED DESIGN... 4-6 OM MEEFRED DESIGN... 7 LOGO... 8-9 LOGO / GENERELT... 10 LOGO / GENERELT / LOGOTYPE... 11 LOGO / GENERELT / RESPEKTAFSTAND... 12 LOGO / GENERELT /

Læs mere

Designmanual

Designmanual 11-3-2016 Designmanual Om Designmanualen På disse sider er Man-Freds beskrevet. Manualen her kan bruges til at finde standarden til designet af hele Man-Freds identitet på tværs af alle deres mediekanaler.

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Plads til dit barn...

Plads til dit barn... Publikationer A4 Folder - Institution Det bærende element på forsiden er et billede indsat i et gitter med 9 felter samt en titel. Billedet skal passe til titlen og underbygger emnet så budskabet bliver

Læs mere

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014

designmanual konsultation.nu Designmanual Konsultation.nu Gyldig fra 20 marts 2014 designmanual konsultation.nu 1 Velkommen Velkommen til Konsultation.nu s designmanual. Manualen indeholder grafiske retningslinjer for logoet for Konsultation.nu. Med denne i hånden, er du i stand til

Læs mere

Open space aarhus Visuel identitet

Open space aarhus Visuel identitet Visuel identitet version 1.0 #2 Faver NEON GRÜN TECH BLACK Paper White RGB: 051 255 000 HEX: 33 ff 00 CMYK: none Pantone: 802 C RGB: 0330030 030 HEX: 1E 1E 1e CMYK: 30 0 0 100 Pantone: Black RGB: 255 255

Læs mere

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann

Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann designmanual Designmanual Udgiver: Sortberg Hansen Opdateret dato: 26/3/2012 Copyright: Sortberg Hansen Grafik & opsætning: Rune Holmann Indholdsfortegnelse Logo 4 Logo - variationer 5 Logo - respektafstand

Læs mere

Designvejledning. Grundelementer

Designvejledning. Grundelementer Designvejledning Grundelementer Grafisk design: kühnel Tekst: Charlotte Sten Jacobsen Køge Kommune December 2002 Indhold 1 2 3 Det originale byvåben 6 Det nytegnede byvåben 8 Byvåben og navnetræk 10 Sammenstilling

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Hvordan bruger jeg WebMail?

Hvordan bruger jeg WebMail? AluData: Hvordan bruger jeg WebMail? Til Elisabeth 2014 AluData::Vanløse 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Vi kobler os på WebMail...3 3. Vi ser nærmere på postkassens opbygning...5 4. Vi skriver

Læs mere

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden.

Denne sproghåndbog er tænkt som et redskab, der er godt at have ved hånden, når vi henvender os til vores omverden. Det er ikke det du skriver......det er måden du gør det på!! SPROGHÅNDBOG November 2008 Forord Hver dag skriver vi til mange forskellige målgrupper: Borgere, foreninger, organisationer, kommuner, styrelser,

Læs mere

E-mail - Elektronisk post

E-mail - Elektronisk post E-mail - Elektronisk post Internettets elektroniske postsystem, e-mail, ligner i sin funktion og opbygning, det almindelige postvæsen meget. Den væsentligste forskel er hastigheden. Der går sjældent mere

Læs mere

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981

Designmanual. Romalt Idrætsforening 1981 Designmanual Romalt Idrætsforening 1981 Introduktion Kære brugere af denne designmanual Denne designmanual omhandler pri mært brug af logo og farver i Romalt IF s designlinje. Den er ment og tænkt som

Læs mere