arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "arv og 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme"

Transkript

1 arv og testamente 1 arv og testamente hvis du selv vil bestemme

2 3 PTU FORBEDRER LIVET EFTER ULYKKEN 4 Derfor er vi glade for at komme i PTU 6 HVIS DU SELV VIL BESTEMME 6 Hvorfor skal jeg oprette et testamente? 6 Hvad sker der, hvis jeg ikke opretter et testamente? 6 De 3 arveklasser i arveloven 6 Ugifte samlevende 9 HVAD ER ET TESTAMENTE? 9 Notartestamente 10 Vidnetestamente 10 Indbotestamente 10 Hvad skal testamentet indeholde? 11 HVAD KAN JEG BESLUTTE I ET TESTAMENTE? 11 Arv til PTU uden at det koster dine øvrige arvinger en krone 14 NÅR TESTAMENTET SKAL OPRETTES 14 Tag en advokat med på råd 14 Hvad koster det at oprette et testamente? 14 Kan jeg ændre et testamente? 15 Hvordan kommer testamentet frem? 16 VÆRKTØJSKASSE 16 Ordforklaring 17 Huskeseddel (før besøg hos en advokat) 18 Eksempler på testamenter

3 3 arv og testamente Når du betænker PTU i dit testamente, er du med til at forbedre livet efter ulykken for mange mennesker fremover. PTU forbedrer livet efter ulykken PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. PTU har rødder tilbage til 1945, og vi har derfor en årelang erfaring med at hjælpe mennesker, som lever med alvorlige skader efter en ulykke elle sygdom. Vi har opbygget en meget stor viden om bevægelseshandicappedes forhold i det danske samfund, og vores engagement bunder i et grundlæggende ønske om, at alle mennesker uanset funktionsniveau skal have mulighed for at leve et godt liv med lige adgang til alle dele af samfundet. Det er afgørende vigtigt for vores arbejde, at vi har indtægter. PTU s hovedbestyrelse har igennem årtier opretholdt et ønske om, at indtægter i form af arv ikke må bruges til foreningens almindelige drift. Arv skal anvendes til noget særligt og helst noget varigt, der kommer mange personer med handicap til gavn. Det seneste eksempel er, at PTU har anvendt arvede midler til om- og udbygning af PTU s RehabiliteringsCenter. Uden arven kunne vi ikke gennemføre projektet. Hvis du overvejer at lade PTU arve, kan du være sikker på, at PTU vil anvende arven til noget fornuftigt.

4 4 arv og testamente PTU har i 2011 og 2012 været gennem en omfattende renovering og udbygning, som har givet mere plads og bedre faciliteter til de mere end 1000 mennesker, der hvert år har deres gang i PTU. Denne renovering er hver dag til glæde for mange mennesker, og den havde ikke kunnet lade sig gøre uden de penge, vi de seneste år har modtaget gennem arv. Den nye reception Jens Sørensen 72 år, polio PTU har igennem mange år haft en betydelig plads i mit liv. Jeg er kommet i PTU siden 1950 og har altid mødt en fantastisk opbakning blandt både medarbejdere og andre medlemmer. PTU er vores samlingspunkt, og de nye rammer, PTU har fået efter ombygningen, er med til at fremme og understøtte det sociale, som betyder meget for mange af os. Der er nu flere og langt bedre steder, hvor vi kan samles og drøfte stort som småt efter træning. Jeg har gennem årene fået mange gode venskaber på PTU, og vi bruger i høj grad hinanden til at udveksle erfaringer. Der er altid en god stemning i huset, og den nye reception er med til at gøre, at jeg føler mig velkommen, så snart jeg træder ind i huset, fordi jeg bliver mødt af et hej Jens fra Bo, der sidder i receptionen.

5 5 arv og testamente Ina Jørgensen, 53 år, polio Jeg er kommet i PTU gennem nogle år nu. Først som barn med polio, og nu har jeg genetableret kontakten med stedet, efter jeg har fået post polio. Jeg kommer her en gang om ugen, hvor jeg både bruger motionscenteret og bassinet. PTU er et fantastisk sted, som jeg nødig ville være foruden. Jeg har fået venskaber med ligestillede, og jeg får brugt min krop på den rigtige måde. De ansatte i PTU er professionelle, for eksempel har vi på svømmeholdet en meget dygtig svømmelærer, og der er generelt set altid en i huset, man kan få en snak med, hvis man har brug for råd og vejledning. Det er skønt med alle de nye tiltag, der er kommet i forbindelse med ombygningen. Bassinet og omklædningsrummet er væsentligt forbedret, bl.a. er der kommet meget mere plads i omklædningsrummene. Udvidelsen af motionscenteret har også betydet, at der er kommet mange nye maskiner, som er til gavn for os alle.

6 6 arv og testamente Hvis du vil have indflydelse på fordelingen af din formue, skal du oprette et testamente. Hvis du selv vil bestemme Hvorfor skal jeg oprette et testamente? Hvis du vil have indflydelse på fordelingen af din formue, skal du oprette et testamente. Reglerne i arveloven sikrer, at den nærmeste familie arver. Med et testamente kan du også betænke venner, en organisation eller en forening, som du har sympati for uden der bliver mindre til dine arvinger. Hvad sker der, hvis jeg ikke opretter et testamente? Dine værdier bliver fordelt efter reglerne i arveloven, hvis du ikke har oprettet et testamente. I henhold til arveloven arver din ægtefælle og børn, børnebørn mv. Forældre, søskende, bedsteforældre og deres børn vil også kunne komme i betragtning efter arveloven. Efterlader du både ægtefælle og børn, fordeles arven mellem dem på den måde, at din ægtefælle arver halvdelen af din formue, mens børnene deler den anden halvdel. Hvis du kun efterlader dig en ægtefælle, arver ægtefællen det hele. De tre arveklasser i arveloven Hvis du ikke efterlader dig en ægtefælle, fordeles arven efter nedenstående arveklasser. Hvis der ikke er arvinger i 1. arveklasse, går man videre til 2. arveklasse. Hvis der ikke er arvinger i 2. arveklasse, går man videre til 3. arveklasse. 1. arveklasse: Børn, børnebørn og oldebørn. 2. arveklasse: Forældre og deres efterkommere (søskende og deres børn mv.). 3. arveklasse: Bedsteforældre og deres børn (dvs. afdødes mostre, fastre og onkler), men ikke deres børnebørn (dvs. afdødes fætre og kusiner). Ugifte samlevende Ugifte samlevende har ikke ret til at arve efter loven. Skal samlevende arve, må der oprettes testamente, evt. et såkaldt udvidet samlevertestamente. Hvis der ikke er arvinger i en af de 3 arveklasser, og der ikke findes et testamente, tilfalder hele arven statskassen. Hvis du i det tilfælde efterlader penge til en forening, sikrer du dig altså, at din formue ikke tilfalder staten, men i stedet fordeles efter dit eget ønske.

7 7 arv og testamente De tre arveklasser i arveloven Børn børnebørn oldebørn Forældre og deres efterkommere Bedsteforældre og deres børn

8 8 arv og testamente eller Notartestamente Dit testamente laves i to kopier du beholder originalen, og kopien registreres i Centralregistret for Testamenter. Vidnetestamente Dit testamente underskrives under tilstedeværelsen af to vidner, som ikke er begunstiget i testamentet.

9 9 arv og testamente Loven bestemmer blandt andet, at testamentet skal underskrives for en notar, et såkaldt notartestamente eller af to vidner, et såkaldt vidnetestamente. Hvad er et testamente? Et testamente får først virkning, når du er død. Hvis du opretter et testamente, er du altså ikke på nogen måde begrænset i din råden, mens du lever. Det er selvfølgelig vigtigt, at testamentet er gyldigt og dermed bliver respekteret. Her er det afgørende, at du overholder nogle formelle regler. Loven bestemmer blandt andet, at testamentet skal underskrives for en notar, et såkaldt notartestamente eller af to vidner, et såkaldt vidnetestamente. PTU vil altid anbefale, at du tager en advokat med på råd, når testamentet skal oprettes. Ligeledes vil PTU anbefale, at du registrerer dit testamente hos notaren. Vi anbefaler ikke, at du selv skriver testamentet, da der er risiko for, at du overser noget. Vi fraråder også, at du opretter et vidnetestamente, da der er for stor risiko for, at det senere erklæres ugyldigt, ligesom det kan blive væk. På side kan du se eksempler på testamenter. Notaren findes i telefonbogen eller under Dommerkontoret, der er opført på telefonbogens første sider under Retsvæsen eller på Notartestamente Notaren er normalt en fuldmægtig, der arbejder på det lokale dommerkontor. Notaren hjælper ikke med at skrive selve testamentet, men indfører testamentet i et register over notartestamenter. Det betyder i praksis, at testamentet altid vil komme frem, og at det, som du har bestemt i testamentet, bliver opfyldt. Testamentet skal foreligge i to eksemplarer. Testator beholder originalen, og kopien registreres i Centralregistret for Testamenter. Når du retter henvendelse til notaren for at få registreret dit testamente, vil notaren først og fremmest sikre sig din identitet. Det foregår ved, at du fremviser kørekort eller pas. Notaren vil også sikre sig, at du som testator er ved din fornufts fulde brug. Et notartestamente erklæres kun yderst sjældent ugyldigt. Det er med andre ord særdeles modstandsdygtigt over for indsigelser.

10 10 arv og testamente Vidnetestamente Et vidnetestamente er et skriftligt dokument, som underskrives under tilstedeværelsen af to vidner. Vidnerne skal være myndige, og de selv eller deres nærtstående må ikke være begunstiget i testamentet. Vidnerne skal være klar over, at det er et testamente, de bevidner. Men de skal ikke nødvendigvis kende indholdet. Vidnetestamentet har principielt samme gyldighed som notartestamentet. Men hvis der efter din død opstår tvivl om testamentets gyldighed, kan det være svært at bevise, om du var ved din fornufts fulde brug, da testamentet blev skrevet. F.eks. kan et eller begge vidner være afgået ved døden. Der er heller ikke samme sikkerhed for, at testamentet bliver fundet, som når det registreres hos notaren, hvor en kopi opbevares i et centralt register. Indbotestamente Hvis du ønsker at fordele sædvanligt indbo og personlige effekter kan det ske ved, at du opretter et indbotestamente. Penge er ikke omfattet. Her kan du nøjes med at oprette et skriftligt, dateret og underskrevet dokument. Den slags testamenter kan ikke erstatte rigtige testamenter: notar- eller vidnetestamenter. Det kan kun supplere dem. Et indbotestamente er velegnet, hvis du vil begunstige f.eks. familiemedlemmer ved at tillægge dem bestemte genstande, f.eks. et maleri, et tæppe eller et møbel. Hvad skal testamentet indeholde? Det afhænger af, om det er et testamente, som oprettes af dig alene eller som oprettes af dig og din ægtefælle. For alle testamenter gælder dog, at der indledningsvis anføres navn, adresse og CPR-nr. Herefter skal du anføre hvilke personer, der skal betænkes og med hvilke effekter eller beløb. Det kan f.eks. være, at du vil: Efterlade penge til en organisation eller forening Opdele formuen i andele til forskellige personer og/eller foreninger Efterlade penge til en organisation eller forening med det, der er tilbage, efter at tvangsarv og legater er betalt. Du kan også skrive, hvem der skal være bobestyrer af dit bo, typisk den advokat som kender dine ønsker og har lavet dit testamente. Det kan ligeledes være praktisk at oplyse, hvis du har nogle ønsker vedr. vedligeholdelse af gravsted. Du kan også bestemme i dit testamente, at arven skal være særeje for dine arvinger. Hvis du gør dette, skal dine respektive arvinger ikke dele arven efter dig med deres evt. ægtefælle i tilfælde af seperation, skilsmisse og død. Derudover kan du bestemme, at arven skal båndlægges.

11 11 arv og testamente Du kan i flere tilfælde begunstige PTU, uden at det går ud over arven til dine øvrige arvinger. Hvad kan jeg beslutte i et testamente? Har du ingen ægtefælle og ingen børn (dvs. arvinger i 1. arveklasse), har du ingen såkaldte tvangsarvinger, og du kan derfor fuldt ud bestemme over hele din formue i et testamente. Ægtefælle og børn, børnebørn mv. er tvangsarvinger. Du kan kun beskære deres arv til en fjerdedel af arven efter dig. Denne arveandel kaldes tvangsarv. Reglerne om tvangsarv indebærer altså, at du ikke kan gøre børn og ægtefæller arveløse. Selv om du har ægtefælle og børn, kan du godt tilgodese en forening eller organisation. Du kan f.eks. indsætte foreningen til at arve et fast beløb, en andel af din formue eller overskuddet efter, at tvangsarven er fordelt. Arv til PTU uden at det koster dine øvrige arvinger en krone Du kan i flere tilfælde begunstige PTU, uden at det går ud over arven til dine øvrige arving er. Du kan nemlig bestemme, at PTU skal betale afgiften af det beløb, du ønsker at give til din familie eller venner. Dette forudsætter, at der skal betales 36,25 % i boafgift, dvs. f.eks. til en nevø. På næste side kan du se et eksempel, hvor afdøde ikke efterlader sig tvangsarvinger, og hvor testator har indsat sin nevø som arving til boets beholdning. Af regneeksemplet fremgår det, at med en arv på 1 million kr. vil nevøen efter boafgift få udbetalt en nettoarv på kr. Hvis testator i stedet bestemmer, at nevøen skal arve kr. fri for afgift, og samtidig indsætter PTU som universalarving, vil nevøen stadig få udbetalt kr. Men der vil derudover blive cirka kr. til PTU, som ikke betaler afgift. PTU arver således over kr. uden, at det går ud over nevøen.

12 12 arv og testamente NETTOBEHOLDNING: kr. En nevø er i testamentet indsat som universalarving, hvorefter nevøen arver kr. Afgift til staten: kr. Boafgift ( bundfradraget i 2013) = x 15 % = kr. Tillægsboafgift ( ) = x 25 % = kr. Afgift i alt Nettoarv til nevøen kr kr. Nettoarv til nevø: kr. Hvis du i stedet bestemmer, at nevøen skal arve kr. fri for afgift, og PTU skal være universalarving til resten, bliver resultatet følgende: Nettoarv til nevøen fri for afgift: kr. Boafgift ( bundfradraget i 2013) = x 15 % = kr. Tillægsboafgift ( ) = x 25 % = kr. Afgift i alt = kr. Afgift til staten: kr. Nettoarv til PTU: kr. Bobeholdningen var Med fradrag af nevøens nettoarv samt fradrag af afgift Nettoarv til PTU uden afgift kr kr kr kr. Nettoarv til nevø: kr.

13 13 arv og testamente Boafgift Hvis du vælger at testamentere til PTU, vil hele beløbet gå direkte til PTU uden fradrag af afgift til staten. I andre tilfælde betaler arvingerne boafgift. Reglerne ser således ud: 0 % 15 % Ingen afgift: Ægtefæller Humanitære organisationer og almennyttige foreninger (herunder PTU). Boafgift 15 %: Børn, børnebørn, herunder stedbørn Plejebørn på visse betingelser Forældre Frasepareret eller fraskilt ægtefælle Svigerbørn Personer med fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet. 36,25 % Tillægsboafgift ca. 36,25 %: Andre (f.eks. onkler, fastre, kusiner og personer som ikke er slægtninge).

14 14 arv og testamente Det behøver ikke at koste en formue at få udfærdiget et testamente. Er det enkelt, kan det gøres for under kr. Når testamentet skal oprettes Tag en advokat med på råd Det er afgørende, at du udformer dit testamente på en sådan måde, at der aldrig vil kunne opstå tvivl om, hvordan dit testamente skal forstås. Umiddelbart tænker du formentlig, at det er let nok men det er det ikke. Derfor anbefaler PTU, at du tager en advokat med på råd, når testamentet skal oprettes. Advokaten besvarer alle spørgsmål om oprettelse af dit testamente, og hvad der skal stå i testamentet. Advokaten kan ligeledes medvirke til at udfærdige dit testamente, så du får dine ønsker opfyldt. Advokaten kan også arrangere et møde med notaren med henblik på, at du som testator skal underskrive dit testamente. Notaren kan i øvrigt godt komme hjem til dig, hvis du på grund af handicap eller alder ikke kan mødes på notarens kontor. Hvad koster det at oprette et testamente? Det behøver ikke at koste en formue at få udfærdiget et testamente. Er det enkelt, kan det gøres for under kr. Advokaten får i øvrigt betaling i forhold til det antal timer, hun bruger på at lave testamentet. Hvis du forbereder dig hjemmefra, før du besøger eller kontakter advokaten, er der penge at spare. Det er f.eks. nemmere og hurtigere for advokaten at få overblik over din formue og aktiver, og hvem de skal tilfalde, hvis du har skrevet det ned hjemmefra. Se også huskesedlen bag i brochuren, hvor der står, hvad du bør være opmærksom på, før du kontakter advokaten. Når advokaten har udfærdiget testamentet, skal det påtegnes af notaren. Det koster 300 kr. i gebyr. Kan jeg ændre et testamente? Du kan altid ændre indholdet af dit testamente. Du kan f.eks. tilføje en person eller forening til listen over dem, du ønsker betænkt i testamentet. Ændring af dit testamente sker på samme måde, som hvis du skulle oprette et nyt testa-

15 15 arv og testamente mente. Det vil sige, at du igen bør henvende dig til en advokat, og at notaren skal registrere dit ændrede testamente på ny. Er det et fælles testamente, der er oprettet af dig og din ægtefælle, skal I dog begge være enige om ændringerne. Hvordan kommer testamentet frem? Notartestamentet vil altid komme frem, når det skal bruges, idet skifteretten automatisk spørger Centralregistret for Testamenter, om den afdøde person har oprettet testamente. Skifteretten kontakter herefter arvingerne. Har du oprettet vidnetestamente, bør du sikre, at der opbevares et eksemplar heraf opbevares hos et eller flere familiemedlemmer, så det kommer frem, når det skal bruges. Du kan finde navne og adresser på advokater på nettet eller i telefonbogen. Du er også velkommen til at henvende dig til Lars Roskam Hemmingsen eller Philip Rendtorff hos PTU, hvis du har spørgsmål i den forbindelse. Direkte telefon PTU anbefaler, at du tager en advokat med på råd, når du skal oprette testamente.

16 16 arv og testamente Værktøjskasse Ordforklaring Arveloven bestemmer hvordan dine efterladte værdier fordeles. Den beskriver også dine muligheder for at oprette testamente og dermed selv få indflydelse på fordelingen af dine værdier. Boafgift den afgift, man som arving skal betale til staten. Ægtefæller, registrerede partnere og velgørende organisationer skal som de eneste ikke betale boafgift. Børn og andre nærtstående slægtninge betaler 15 % af arven (ud over et bundfradrag) til staten. Se også Tillægsboafgift. Bodel den del af fællesboet, som tilhører længstlevende ægtefælle. Den længstlevende ægtefælle udtager halvdelen af fællesboet som sin såkaldte boslod. Båndlæggelse af arv betyder, at arvingen ikke kan disponere over selve kapitalen, men kun modtager renter af kapitalen. Tvangsarv kan båndlægges, til livsarvingerne er fyldt 25 år. Herefter bortfalder båndlæggelsen automatisk. Friarv kan båndlægges efter testators beslutning. Centralregistret for Testamenter det register, hvori alle notartestamenter, som er oprettet i Danmark, er registreret. Formuefællesskab (fælleseje) den lovmæssige ordning mellem ægtefæller, hvorefter ægtefællerne i tilfælde af skifte (ved såvel separation/skilsmisse som ved dødsfald) er berettiget til halvdelen af fællesboets nettoværdier. Se også Særeje. Legal arv den arv, som man modtager efter loven. Legat et bestemt beløb, en bestemt ting eller for eksempel fast ejendom, som tilfalder en bestemt person eller forening (legatar). Skifte når man skifter (deler), opgør man alle værdier og gæld og fordeler overskuddet (= arven). Den myndighed, som tager sig af dette, er skifteretten. Suppleringsarv en tvangsarv, der ikke kan fratages ægtefællen ved testamente. Suppleringsarven skal give den længstlevende mulighed for at opretholde hjemmet og sikre sin forsørgelse i tilfælde, hvor ægtefællernes samlede formue er beskeden. Særeje værdier, der er delefritaget, i modsætning til formuefællesskab. Der findes flere former for særeje. Skilsmissesæreje er særeje ved skilsmisse, men fælleseje ved dødsfald. Fuldstændigt særeje er særeje såvel ved skilsmisse som ved dødsfald. Kombinationssæreje benytter begge former, idet det bestemmes, at arven er henholdsvis skilsmissesæreje/ fuldstændigt særeje afhængigt af, om modtageren af arven dør først eller lever længst. Særeje deles ikke i forbindelse med skifte i anledning af skilsmisse, men fordeles til arvinger i forbindelse med dødsboskifte. Tillægsboafgift en boafgift, der udover den almindelige boafgift på 15 % betales af fjernere slægtninge og andre. Tillægsboafgiften udgør 25 % af arven. Men inden den beregnes, fra-

17 17 arv og testamente trækkes det beløb, der skal betales i almindelig boafgift, så den samlede afgift er ca. 36,25 %. Tvangsarv den arv som man modsat friarv ikke kan fratage en arving. Tvangsarven udgør en fjerdedel af den legale arv. Udvidet samlevertestamente et testamente mellem ugifte samlevende, der sikrer parterne arveret. Giver mulighed for, at parterne helt eller delvist arver hinanden, som var de ægtefæller. Universalarving den, der skal arve alt, hvad der ikke udtrykkeligt er tillagt andre. Uskiftet bo enker eller enkemænd med formuefællesskab (fælleseje) og fællesbørn har mulighed for at sidde i uskiftet bo. Det betyder, at formuen forbliver uskiftet, så børnene først arver efter den længstlevende ægtefælles død. Længstlevende ægtefælle hæfter for førstafdødes eventuelle gæld. Huskeseddel (før kontakt hos en advokat): Har du tidligere fået oprettet et testamente? (din advokat bør se kopi af testamentet) Er du gift, eller har du været gift? Har du/i oprettet en ægtepagt? Er tidligere ægtefælle eller børn afgået ved døden og hvornår? Sidder du i såkaldt uskiftet bo? Har du ønsker om vedligeholdelse af dit gravsted? Hvordan skal din arv fordeles? Navn, adresse og gerne cpr.nr. på familie og venner eller CVR-nr. på foreninger, du ønsker at efterlade dine værdier til Skal bestemte indboeffekter overdrages til bestemte personer? Er der husdyr og hvem får dem?

18 18 arv og testamente Eksempler på testamenter Undertegnede xx, cpr. nr xx, boende xx opretter herved følgende N O T A R T E S T A M E N T E Idet jeg erklærer: at jeg ikke er gift, at jeg ikke efterlader mig livsarvinger, herunder adoptivbørn eller sådannes afkom, samt at jeg ikke tidligere har oprettet testamente. 1 Gravstedsvedligeholdelse Det er mit ønske, at der af midlerne i mit dødsbo forlods skal hensættes det fornødne beløb til vedligeholdelse af mit gravsted i fredningsperioden for det pågældende gravsted. 2 Legat Det er mit ønske, at der af midlerne i mit dødsbo skal udredes kr. til min kusine, xxx, boende xxx. Desuden skal hun være berettiget til forlods at udtage de indbogenstande, som hun måtte ønske. Legaterne er personlige og bortfalder, såfremt min kusine er afgået ved døden før mig. Ovenstående legater skal udredes fri for bo- og tillægsboafgift, idet disse afholdes af boet. 3 Arving Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre. Dette testamente underskriver jeg hos notaren i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene begæres opbevaret i Centralregistret for Testamenter. Det eksemplar, som opbevares i Centralregistret, skal have samme gyldighed som det originale eksemplar, som opbevares af mig. den Underskrift

19 Undertegnede xxx, cpr.nr. xxx, boende xx opretter herved følgende V I D N E T E S T A M E N T E Idet jeg erklærer: at jeg ikke er gift, at jeg efterlader mig følgende livsarvinger: min datter xx, cpr.nr xx, boende xx, og min søn xx, cpr.nr. xx, boende xx. at jeg ikke herudover efterlader mig andre livsarvinger, herunder adoptivbørn eller sådannes afkom, at jeg ikke tidligere har oprettet testamente, bestemmer jeg som min sidste vilje: 1 Legat Det er mit ønske, at Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre af midlerne i mit dødsbo forlods skal modtage et legat på kr. 2 Arvinger Alt, hvad jeg i øvrigt efterlader mig, skal tilfalde mine livsarvinger til lige deling i overensstemmelse med den til enhver tid gældende arvelovgivning herom. Dette testamente underskriver jeg i samtidig nærværelse af to vidner, som straks skal underskrive deres navne på testamentet. Vidnerne er til stede som testamentsvidner efter mit ønske, og de har kendskab til, at det er oprettelsen af et testamente, de bevidner. den Underskrift Undertegnede vidner erklærer herved, at vi efter testators ønske har været til stede samtidigt ved underskriften af foranstående testamente, at vi straks har underskrevet testamentet som vidner, at underskrifterne er ægte og dateringen er korrekt, at testator efter vort skøn er i stand til fornuftsmæssigt at oprette testamente. Navn Stilling Adresse Dato Navn Stilling Adresse Dato

20 B arv og testamente PTU har i 2011 og 2012 været gennem en omfattende renovering og udbygning, som har givet mere plads og bedre faciliteter til de mere end 1000 mennesker, der hvert år har deres gang i PTU. Denne renovering er hver dag til glæde for mange mennesker, og den havde ikke kunnet lade sig gøre uden de penge, vi de seneste år har modtaget gennem arv. Design: ESSENSEN.COM // Foto: Lars Just/PTU // TRYK: Litotryk.dk // 2012 PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKa DEDE Fjeldhammervej Rødovre T

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk

ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk Brug Forum Advokater ARV OG TESTAMENTE Læs artikler, nyheder og om vore kompetencer på: www.forumadvokater.dk VI KÆMPER FOR EN BEDRE TILVÆRELSE FOR MENNESKER MED FØLGER AF POLIO ELLER EN ULYKKE www.forumadvokater.dk

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Testamente - Eksemplar

Testamente - Eksemplar Testamente - Eksemplar VIII. Eksemplar: Notartestamente (- Eksemplar 1) 1 Undertegnede, cpr nr. xxxxxx-xxxx, der ikke tidligere har oprettet testamente, der ikke er gift og aldrig har været gift, der ikke

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Arv Gave Testamente. April 2015

Arv Gave Testamente. April 2015 Arv Gave Testamente 1 April 2015 Indholdsfortegnelse Hvem arver dig side 3 Hvordan fordeles arven side 4 Ugift samlevende side 5 Testamente side 6 7 Særeje side 8 Gave side 9 Andet side 10 Stikordsregister

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave

Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv, Testamente, Ægtepagt og Gave Arv Hvem arver dig uden testamente? Hvis man ikke har oprettet testamente, bestemmer reglerne i arveloven fordelingen af arven. Arven tilfalder således en eventuel ægtefælle

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 16-03-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter ÆGTESKABETS

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet, så blindhed undgås Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Forebyggelse af øjensygdomme ved

Læs mere

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente

SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente SKRIV KRÆFT UD AF HISTORIEN Betænk Kræftens Bekæmpelse i dit testamente 1 Skriv kræft ud af historien Indhold Din arv kan være med til at finde kuren mod kræft 3 Kræftens Bekæmpelse arbejder for et liv

Læs mere

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE

ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 01-09-2017 ARV, TESTAMENTE OG BEGUNSTIGELSE 1. Økonomi i parforhold og særeje 2. Arveregler 3. Testamente 4. Pensionsordninger og livsforsikring 5. Afgifter HVAD RÅDER

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD

ARV, GAVE && TESTAMENTE. en folder pjece fra RET&RÅD ARV, GAVE && TESTAMENTE en folder pjece fra RET&RÅD Indhold Nogle ord om denne folder 3 Testamentet 4 Hvad er et testamente? 4 Hvem kan oprette testamente? 4 Hvorfor opretter man testamente? 4 Sådan fordeles

Læs mere

n Forsvar for folkestyret og velfærden

n Forsvar for folkestyret og velfærden n Forsvar for folkestyret og velfærden Vi lever i dag i et samfund, hvor vi værdsætter begreber som demokrati, selvbestemmelse og velfærd. Det er værdier, som vi har arvet fra tidligere generationers indsats

Læs mere

Testamente. en tanke på eftertiden

Testamente. en tanke på eftertiden Testamente en tanke på eftertiden Indhold 4 5 7 10 13 13 14 Hvorfor skal man oprette et? Hvad siger arveloven? Hvor stor er boafgiften? Hvordan opretter man et? Hvis t skal ændres Hvad koster det at få

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens

I afsnit II - IV behandles arvelovens regler om arveadkomst. I afsnit V behandles dødsboskiftelovens ARVRET OG SKIFTERET I. Indledning I tidligere kapitler har vi set, at formuerettigheder kan overdrages i følge en aftale (en kontrakt) eller i følge en kreditorforfølgning. I dette kapitel behandles arveretten,

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

ARV. Hvem skal have del i din arv?

ARV. Hvem skal have del i din arv? ARV Hvem skal have del i din arv? LAD DIN ARVAFGIFT SKABE GLÆDE OG UDVIKLING Hvis du inkluderer BØRNEfonden i dit testamente er du bl.a. med til at sikre: Bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af

Læs mere

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9

Om Dansk Skoleskak...6. Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8. Hvordan kan jeg testamentere?...9 2 Indhold Afklaring og omtanke - et smukt træk...5 Om Dansk Skoleskak...6 Hvorfor skal jeg oprette testamente?...8 Hvordan kan jeg testamentere?...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente?... 10

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Introduktion til den nye arvelov

Introduktion til den nye arvelov - 1 06.13 TC Uge 23 2007.06.09 Introduktion til den nye arvelov Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog den 1. juni 2007 en ny arvelov. Arvelovgivningen ændres kun med mange års

Læs mere

Testamente mellem samlevende

Testamente mellem samlevende - 1 Testamente mellem samlevende Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter arveloven har papirløst samlevende ikke gensidig arveret. Det betyder, at hvis den længstlevende samlever skal modtage

Læs mere

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket

Ny arvelov vedtaget DEN NYE ARVELOV. Mulighederne for gennemførsel af generationsskifte styrket DEN NYE ARVELOV EN ORIENTERING FRA PLESNER OM DEN NYE ARVELOV OKTOBER 2007 Af advokat Christian Bojsen-Møller, advokat Pernille Bigaard og advokat Jonas Per Nielsen Ny arvelov vedtaget Den 1. januar 2008

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer

Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer 1 Begunstigelse og arv i relation til livsforsikringer Generelt Når man tegner en livsforsikring, vil det oftest være en fordel at anføre, hvem der skal være begunstiget, hvis forsikrede dør i forsikringstiden.

Læs mere

Samlevertestamenter.

Samlevertestamenter. - 1 Samlevertestamenter. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med arveloven, der trådte i kraft den 1. januar 2008, blev der bl.a. vedtaget regler om de såkaldte samlevertestamenter. Jeg har

Læs mere

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi

Jura for ægtefæller. Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Jura for ægtefæller Ørn Bergmann Heden & Fjorden og Britta Sejr Nielsen Videncentret for Landbrug, Økonomi Hvad er vigtigt at vide noget om? Valg af formueordning når man gifter sig Oprettelse af ægtepagter

Læs mere

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR?

ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? ARV OG TESTAMENTE HVORDAN OG HVORFOR? Arv og testamente Hvordan og hvorfor? Alvorlig sygdom kalder på mange tanker, også om, hvad der skal ske med dine kære. Derfor kan det give ro i sindet, hvis du i

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente

Dit livs gave til KFUM og KFUK. Værd at vide om arv og testamente Dit livs gave til KFUM og KFUK Værd at vide om arv og testamente Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Arv og særeje. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Arv og særeje Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge, d. 6. oktober 2012, blev omtalt formueordningen mellem ægtefæller, herunder de forskellige former for særeje. I det følgende

Læs mere

Arv, gave & testamente Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Indhold.......................................... 2 Nogle ord om denne folder.................... 4 Arveklasserne..................................... 6 Sådan

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2007/2008 Opgave nr. 1 Karin og Morten indgik i 1997 ægteskab. De havde umiddelbart forinden oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter hver ægtefælles formue var fuldstændigt

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK

BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE. Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK BETÆNK KIRKEN I DIT TESTAMENTE Har du taget stilling? DEN KATOLSKE KIRKE I DANMARK 2 BETÆNK KIRKEN HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE NU? Vi mennesker omgiver os med ting og værdier, der betyder meget for os

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Ægtepagt 17 Arveklasserne 6 Livsforsikring og pensionsordninger 18 Gaver mellem ægtefæller 18 Gaver til børn, børnebørn, forældre

Læs mere

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet

Forord. Med pjecen ønsker vi først og fremmest at informere vores medlemmer om de arveretlige regler samt om vigtigheden af at få skrevet Arv og testamente Forord Arv og testamente er emner, som det kan være vanskeligt at forholde sig til og tale om. Ikke desto mindre er det vigtigt, at vi hver især gør op med os selv, hvem der skal arve

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Kontakt os for at høre mere. Beskyt dem, du holder af. En folder om arv og testamente. Tidligere hed vi WSPA

Kontakt os for at høre mere. Beskyt dem, du holder af. En folder om arv og testamente. Tidligere hed vi WSPA Kontakt os for at høre mere Du er meget velkommen til at kontakte os via telefon eller e-mail for at høre nærmere om, hvordan du kan betænke World Animal Protection i dit testamente. Beskyt dem, du holder

Læs mere

Bliver arven på familiens hænder

Bliver arven på familiens hænder 1 Bliver arven på familiens hænder Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven Arv fordeles mellem afdødes arvinger efter reglerne i arveloven og særlige bestemmelser fastsat i et eventuelt

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel

EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? ADVODAN hjælper dig med et testamente. et netværk til forskel EFTERlaDER DU Din FaMiliE i gode RaMMER? et testamente. et netværk til forskel Tag stilling Går livet godt, tænker du sikkert ikke over, hvad der skal ske med dine værdier, når du dør. Der er dog mange

Læs mere

arv og testamente Børnecancerfonden informerer

arv og testamente Børnecancerfonden informerer arv og testamente i arv og testamente 3 Hvorfor skal jeg støtte Børnecancerfonden? Hvert år får omkring 200 børn under 18 år kræft. Børn med kræft udgør en relativ lille patientgruppe som nemt kan blive

Læs mere

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død

Dødsfald. Ved Lisbeth Poulsen. Rådgivning ved død Dødsfald Ved Lisbeth Poulsen 2 Rådgivning ved død 1 3 Dødsfald Hvorledes skal boet behandles? Proklama => ikke anmeldte krav prækluderes Privat skifte Arvingerne træffer beslutningerne Hæfter for gæld

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller

Forskellige former for særejer mellem ægtefæller - 1 Forskellige former for særejer mellem ægtefæller Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Såvel ved skilsmisse som ved dødsfald kan det have betydning, om der er etableret særeje mellem ægtefællerne.

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab

Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab Særeje? Advokatens råd om særeje og ægteskab To særejeformer Man kan vælge mellem to særejeformer i Danmark: Fuldstændigt særeje og Skilsmissesæreje. Ved skilsmisse og under ægteskabet er de to særejeformer

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2011/12 Opgave 1 Mark og Henny blev gift i 1994. De havde begge gode uddannelser og særdeles vellønnede job. De forblev barnløse. De flyttede ved ægteskabets indgåelse sammen

Læs mere

Arv, gave & testamente

Arv, gave & testamente Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordning

Tandlægernes Tryghedsordning Muligheder ved pensionsplanlægning Tandlægernes Tryghedsordning Forsidebillede SKAL have størrelse som denne firkant! Pensionsformer Pensionsform Livrentepension Ratepension Kapitalpension Maksimal indbetaling

Læs mere

http://advokatgruppen.lu/arveret/

http://advokatgruppen.lu/arveret/ Arveret i Luxembourg http://advokatgruppen.lu/arveret/ INDHOLD IPR Ugifte Personer Ugifte Samlevende Gifte Personer Gaver Arveafgift Testamente Formaliteter IPR: Hvilket lands lov skal anvendes? Domicilprincippet:

Læs mere

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1

ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER. Drachmann Arv og gave v6.indd 1 ARV OG GAVE DRACHMANN ADVOKATER Drachmann - 13999 - Arv og gave v6.indd 1 27/10/13 19.27 Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse

Læs mere

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få et overblik over situationen efter et dødsfald Ved dødsfald Få et overblik over situationen efter et dødsfald Indhold Nogle ord om denne folder Nogle ord om denne folder 3 Forløbet med skifteretten 4 Hos advokaten 5 Hvilke oplysninger er nødvendige?

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt

Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 838 Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Lovafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-792-0942

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Tvangsarv. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.13.2014-07 (20140215) Tvangsarv Tvangsarv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven indeholder fortsat regler om tvangsarv til børn. Reglerne blev i 2008 lempet, så tvangsarven blev

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 987 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 10. maj 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-792-1310

Læs mere

Særeje efter de nye regler

Særeje efter de nye regler - 1 Særeje efter de nye regler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i maj 2017 ny lovgivning om ægtefællers formueforhold, der træder i kraft den 1. januar 2018. Hovedelementerne

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2010 Opgave 1 Hanne bliver i februar 2003 gift med Morten. Forinden er hun flyttet ind i Mortens villa, som han har købt i 2002. Ægtefællerne opretter en formgyldig

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

Cola -liv, arveret og arveafgift

Cola -liv, arveret og arveafgift - 1 Cola -liv, arveret og arveafgift Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Cola -liv coupels living apart rejser flere juridiske spørgsmål. Ét blandt mange spørgsmål er, hvordan parret er stillet

Læs mere

Arvingers råderet over arven

Arvingers råderet over arven - 1 Arvingers råderet over arven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Arveloven gør det muligt at træffe visse bestemmelse om arvingers rådighed over arven, f.eks. særeje- og båndlæggelsesbestemmelser.

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Skal vi gifte os? KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Skal vi gifte os, når vi flytter sammen? Den overvejelse kan både yngre og ældre par stå i, når de skal til at opbygge

Læs mere

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald

Ved dødsfald. Få overblik over situationen efter et dødsfald Ret&Råd er Danmarks førende advokatkæde. Fra kontorer i mere end 60 byer landet over yder vi rådgivning inden for områderne Erhverv, Privat og Bolig. Ret&Råd Privat, der har udgivet denne folder, er din

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Om fælles testamenter

Om fælles testamenter - 1 Om fælles testamenter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Både ægtefæller og papirløst samlevende kan have behov for at oprette testamente med en anden arvedeling end foreskrevet i arveloven.

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

Behandling af et fransk dødsbo

Behandling af et fransk dødsbo Behandling af et fransk dødsbo Når en person er fast bosiddende i Frankrig på tidspunktet for sin død, så skal boet efter den pågældende skiftes i Frankrig efter fransk proces- og arveret uanset afdødes

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser

Pensionering og økonomi. Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser Pensionering og økonomi Faldgruber, muligheder, forholdsregler l og overvejelser 1 Pensionsplanlægning Pensionsformer og offentlige ydelser Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente 2 Hvorfor

Læs mere

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed.

Arv. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer man bedst en psykisk sårbar arving? Gode råd til dig, der blandt dine arvinger har en eller flere med psykisk sårbarhed. Hvordan sikrer du dig, at dine efterladte får mest og længst mulig

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere