Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti"

Transkript

1 Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG

2 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i, at folketingsvalget venter lige om hjørnet. Det afspejler sig naturligvis også i Konservatives kursustilbud. Vi vil derfor i 2011 som centrale kurser udbyde seks kampagnekurser, to kandidatkurser og et lederkursus. Det er flere end i tidligere år. Ligeledes har vi lanceret to stærke værktøjer, som skal gøre det lettere at føre den lokale folketingskampagne, nemlig et Mission2011- site og et webbaseret dør-til-dør-system. Det følges selvfølgelig op med tilbud om lokal undervisning i disse. Kursustilrettelæggelsen er som tidligere kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet. Derfor indeholder kursusprogrammet både kurser, der udbydes centralt af Det Konservative Folkeparti, og kurser, der kan bestilles og sammensættes ud fra lokale ønsker. Gå på opdagelse i programmet og brug mulighederne til bl.a. at gøre Konservative endnu stærkere frem mod det kommende folketingsvalg. Rigtig god fornøjelse. Martin Dahl, Generalsekretær sfortegnelse Velkommen til Konservative Kurser 2011 sfortegnelse Det konservative kursustræ Grundlæggende kurser Workshops Kampagnekursus Kandidatkursus Lederkursus Enkeltmoduler til aftenkurser Aftenkursus Organisation Kampagne Personlig fremtoning Redskaber særlige tilbud Webmasterkursus Uddannelsestænketank Redaktørnetværk Mentorordning for folketingskandidater Gå-hjem-møder for folketingskandidater Om undervisningen Undervisningsmaterialer Modulvarighed Arbejdsformer Evaluering Praktiske oplysninger Kursusstart Tilmelding Pris Deltagerliste og program Afmelding Ferier Forbehold Kursussteder Spørgsmål 2 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

3 Det konservative kursustræ Det konservative kursustræ giver et hurtigt overblik over, hvilke kurser der henvender sig til dig. Målgruppe Kursustype Vælgerforeninger Storkredse Kandidater med deres kampagneteam Kandidater Formænd Næstformænd Kampagneledere Enkeltmoduler Aktivitetsplanlægning Kandidatsøgning Dør-til-dør-aktioner Folketingsvalg Kropssprog Personlig branding Taleteknik Mødeledelse Medlemshvervning Medlemspleje Storkredsarbejde Foreningsøkonomi Fundraising Hjemmeside Medlemsblad Mødeledelse Nye medier Pressehåndtering Projektorganisering Kampagneplanlægning med Mission2011-sitet Kommunalvalg Kommunikationsplanlægning Fundraising Hjemmeside Krisekommunikation Nye medier Pressehåndtering Skriftlig kommunikation Taleteknik Gadeaktioner og paneldebat Krisekommunikation Nye medier Partiets historie og idégrundlag Pressehåndtering Skriftlig kommunikation Pressehåndtering Skriftlig kommunikation Skriftlig kommunikation 4-trinsmetoden (SWOT) Særlige tilbud Netværk Webmasterkurser Netværk Netværk Mentorordning Netværk Lederkursus Gå-hjem-møder Grundlæggende kurser Workshops Kampagnekursus Kandidatkursus 4 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

4 Workshops Workshops er lokale strategi- og handlingsplansdage for f.eks. medlemmer af en vælgerforening, vælgerforeningsbestyrelser, medlemmer i en storkreds eller storkredsbestyrelser. et med workshoppen er at foretage en konkret analyse af foreningens eller storkredsens situation og gennem sparring bidrage til, at deltagerne på workshoppen udarbejder en konkret og realiserbar arbejds- og aktivitetsplan. Hjemmearbejde som forberedelse kan forekomme. Underviserne vil i det følgende år efter workshoppen følge op med kvartalsvise samtaler. Grundlæggende kurser En workshop kan bestilles hos Konservative på Den udbydes efter nærmere aftale en lørdag, f.eks. kl Deltagerantal: min deltagere. Deltagelse er gratis. Kursusanbefaling Benthe Pedersen Lund, storkredsformand Bornholm Vi valgte at afholde workshops på Bornholm, fordi vi søgte råd, inspiration og vejledning i forhold til medlemspleje, medlemsindflydelse og hvervning af nye medlemmer. Udbyttet var stort - vores problemstillinger blev konkretiseret, og der blev sat forskellige projekter i gang, fx en medlemsundersøgelse for at kortlægge medlemmernes ønsker og forventninger til os. Vi kan varmt anbefale andre vælgerforeninger at gøre brug af denne mulighed. Det er utrolig givtigt at få værktøjer tilpasset vores forening og samtidig få inspiration fra andre. Det har givet motivation, at vi nu har håndfaste mål og værktøjer til at løse opgaven. 6 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

5 Kampagnekursus Kampagnekurset er et centralt kursus, som henvender sig til partiets kandidater og deres kampagneteams. et med kampagnekurset er, at deltagerne får lavet en detaljeret kampagneplan for alle valgkampens faser. På kurset undervises deltagerne i at sætte kandidatens personlige mål, organisere og planlægge en kampagne, inddrage frivillig arbejdskraft og i at få finansieret en kampagne. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at deltagerne både får inspiration og tid til at arbejde med egen kampagneplan samtidig med, at deltagerne får konstruktiv respons på arbejdet. Der vil derfor være en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser sammen med dem, man er tilmeldt. Hjemmearbejde som forberedelse til kurset kan forekomme. Dato: marts maj august 2011 Varighed: Oplyses senere Deltagerantal: Ca personer. Pris: Oplyses senere. Afhænger af kursets varighed. Kandidatkursus Kandidatkurset er et centralt étdags-kursus, som henvender sig til partiets kandidater. et er at uddanne kandidaterne til valgkamp. På kurset undervises deltagerne i performance, kommunikation og debatteknik, samt hvordan man skaber relationer og netværk elementer, som er uundværlige for at kunne føre en god valgkamp. Undervisningen er tilrettelagt, så der er en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser. Hjemmearbejde som forberedelse til kurset kan forekomme, og aktiv deltagelse på kurset forventes. Dato: 26. og 27. marts 2011 Varighed: Lørdag kl kl Søndag kl kl på kursussted Deltagerantal: Ca personer. Pris: 295 kr. pr. deltager. Grundlæggende kurser Kursusanbefaling Charlotte Sahl-Madsen, Videnskabsminister Kursusanbefaling Tove Videbæk, Folketingskandidat i Ikastkredsen Jeg tog på kampagnekursus med min kampagneleder for at komme i gang med at planlægge min kampagne. På kurset fik jeg overblik, inspiration og mange gode eksempler at arbejde videre med. Jeg er derudover meget imponeret over Mission2011-sitet, som vi fik introduceret på kurset. Sitet er et super pragmatisk redskab, som man kan tilpasse til egen situation. Det virker utrolig gennemtænkt intet mindre. Jeg tager altid gerne på Konservatives kandidatkursus. Jeg lærer noget nyt hver eneste gang. På kandidatkurset lærte vi en hel masse, som vi direkte kan bruge både i valgkamp og i det daglige som politikere. Underviseren var yderst professionel, underviste både i tv-optræden og lod os også øve os i det. Jeg kan varmt anbefale kandidatkurset til alle C-kandidater. 8 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

6 Lederkursus Lederkurset er et centralt kursus, som henvender sig til partiets formænd, næstformænd og potentielle ledere. et er at give partiets centrale ledere de nødvendige redskaber i at kunne lede en vælgerforening samt i at håndtere personlige konflikter. Det er samtidig et mål, at kurset skal skabe et netværk for centrale ledere i partiet, hvori erfaringsudveksling kan foregå. På kurset undervises der i emner som strategi, ledelse, konflikthåndtering, motivation samt skabelse af relationer og netværk. Grundlæggende kurser Undervisningen er tilrettelagt, så der er en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser. Hjemmearbejde som forberedelse til kurset kan forekomme, og aktiv deltagelse på kurset forventes. Dato: november 2011 Varighed: Fredag kl søndag kl på kursussted Deltagerantal: Ca personer. Pris: 895 kr. pr. deltager. Kursusanbefaling Andreas Boisen, Formand for Københavns Vælgerforening Jeg tog på lederkursus, fordi det aldrig er for sent at lære nyt. Derudover er det vigtigt hele tiden at holde sig opdateret om nye metoder for foreningsledelse og få udvekslet erfaringer med andre vælgerforeninger. På kurset fik jeg nye tanker og idéer til gennemførelse af mine målsætninger. Jeg mener, man bør deltage i dette kursus hvert 2. eller 3. år, så at man hele tiden holdes til ilden. 10 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

7 Aftenkursus Det er muligt at rekvirere aftenundervisning baseret på enkeltmoduler, som er nærmere beskrevet i kursuskataloget på siderne herefter. Modulerne er inddelt i fire temaer: organisation, kampagne, personlig fremtoning og redskaber. Kurserne henvender sig til både medlemmer, tillidsfolk og kandidater og kan sammensættes ud fra egne, lokale behov og ønsker. Der kan altså frit vælges mellem moduler fra de fire temaer. Rådgivning omkring sammensætning af program kan fås hos Konservative. Aftenkurserne udbydes som udgangspunkt inden for tidsrummet mandag torsdag kl Øvrige tidspunkter sker efter særlig aftale. Det er muligt at tilkendegive interesse for deltagelse i et fremtidigt aftenkursus i bestemte moduler ved at skrive til Ved tilstrækkeligt antal interesserede vil der blive givet besked, og én blandt de interesserede deltagere kan herefter varetage den øvrige lokale planlægning. ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Dato: Aftales nærmere Deltagerantal: Min. 10 deltagere. Deltagelse er gratis. Kursusanbefaling Birthe Philip, Formand for Gentofte Vælgerforening Jeg kan klart anbefale Konservatives aftenkurser. I efteråret afviklede vi et meget velbesøgt kursus i emnet Partiets idégrundlag og historie. Det var godt til at få et skelet at hænge konservativ politik op på. Der var mange nye medlemmer til arrangementet, som vi ikke tidligere har set. Vi har siden fulgt kurset op i vores medlemsblad KIG med et tema om konservativ politik. Det er der både interesse og behov for. 12 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

8 Organisation Aktivitetsplanlægning At sætte fokus på en langsigtet aktivitetsplanlægning At sætte aktivitetsplanlægningen i system At give inspiration til forskellige typer af aktiviteter Hvorfor aktiviteter er vigtige for medlemspleje og -fastholdelse Inspiration til typer af aktiviteter Tips til modtagelse af nye medlemmer Kandidatsøgning At give deltagerne inspiration og gode råd til at finde kandidater til kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget Sammensætning af kandidatlisten At finde kandidaterne Fastlæggelse af mål til ønsket kandidatprofil Forventningsafstemning Kandidatinterviews Medlemshvervning Organisation Medlemspleje At sætte fokus på medlemspleje At sætte medlemsplejen i system At få kendskab og inspiration til forskellige metoder til medlemspleje Hvorfor medlemspleje er en vigtig del af vælgerforeningens opgaver Inspiration til medlemspleje Storkredsarbejde At informere om storkredsenes formål og opgaver samt vidensdeling og netværksskabelse inden for disse Inspiration til et godt samarbejde mellem vælgerforeningerne i storkredsen Samarbejdet mellem storkredsene og partiets hovedbestyrelse Opgaver i forbindelse med valg til Europa- Parlamentet, Folketinget og til regionsrådene Inspiration til koordinering af arbejdet i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, regionsråd og Folketinget ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER At sætte fokus på medlemshvervning At sætte medlemshvervningen i system At få kendskab og inspiration til forskellige hvervemetoder Hvorfor medlemshvervning er en vigtig del af vælgerforeningens opgaver Planlægning af medlemshvervning Inspiration til medlemshvervning 14 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

9 Kampagne Folketingsvalg 1 Folketingsvalg 2 Dør-til-dør-aktioner At forberede kandidaterne bedst muligt til folketingsvalg i den gældende partiog valgstruktur En gennemgang af parti- og valgstrukturen Hvordan kandidaten kan forøge sine chancer for at blive valgt i denne struktur Inspiration til en personlig medieplan Hvordan personlige ressourcer kan udnyttes At lære hvordan partiets mærkesager kan omsættes til lokale forhold Emner, der kan indgå, er f.eks. sundhed og forebyggelse, miljø og energi samt familie politik, skat, reformer og folkeskole Kampagne Kampagneplanlægning fra start til slut med Mission 2011-sitet Kommunevalg 1 Kommunevalg 2 At sætte fokus på kampagneplanlægning At sætte kampagneaktiviteter i system At give inspiration til forskellige typer af aktiviteter Hvorfor kampagneplanlægning er vigtig En præsentation af partiet som kampagneorganisation Indblik i en kampagneplans mange elementer og hjælp til strukturering, så gennemførsel af aktiviteterne bliver mulig At forberede kandidaterne til kommunalvalg En gennemgang af parti- og valgstrukturen Hvordan kandidaten kan forøge sine chancer for at blive valgt i denne struktur Hvordan personlige ressourcer kan udnyttes Hjælp til konstitueringsforhandlinger At lære hvordan partiets mærkesager og værdier kan omsættes til lokale forhold ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER At forberede kampagneteams til dør-til-dør-aktioner Emner, der kan indgå, er f.eks. sundhed og forebyggelse, miljø og energi samt familiepolitik, skat, reformer og folkeskole Hvorfor skal vi banke på døre? En indføring i partiets elektroniske dør-til-dør-tool Sådan gør man i praksis Evt. afprøvning af en dør-til-dør-aktion i praksis i nærområdet Kommunikationsplanlægning At give en forståelse for, hvorfor kommunikationsplanlægning er vigtig At lære kandidater at udarbejde en personlig kommunikationsplan Kurset giver en forståelse for, hvorfor en kommunikationsplan er vigtig samt en introduktion til de dele, den f.eks. kan indeholde: Baggrund Budskaber Mål Interessenter / målgrupper Midler Tidsplan / budget 16 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

10 ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Personlig fremtoning Kropssprog Personlig branding Taleteknik At sætte fokus på kropssproget i forbindelse med levering af et budskab Aktiv lytning Træning af stemmeføring Når kroppen taler - en workshop med fokus på kropssprog At skabe sammenhæng mellem personen, budskaberne og kampagnen Hvad er et brand, og hvorfor er politisk branding vigtigt? Personlig branding ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Få dit publikum til at lytte - en workshop med fokus på taleteknik Kurset indeholder praktiske øvelser i at skabe struktur i et budskab, herunder emner som: Indledning Påstand Begrundelse Eksempel Afrunding 18 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

11 Redskaber Foreningsøkonomi Fundraising At give tillidsfolk i vælgerforenings- eller storkredsbestyrelser indblik i regler og ansvar omkring økonomi Emner, der indgår er: partistøtte, optagelse af lån, bestyrelsesansvar, oplysningspligt, opbevaringspligt og budgetstyring i den gældende partistruktur At få kendskab til værktøjer og ideer til at skaffe både interne og eksterne sponsorer til aktiviteterne, enten til valgkamp eller til aktiviteter i vælgerforeningsregi Hvorfor er sponsorering et godt tiltag? Inspiration til at få sponsor-støtte Regler for sponsorering Gadeaktioner og paneldebat Redskaber Hjemmeside Krisekommunikation Medlemsblad At sætte fokus på den lokale eller personlige hjemmeside At udvikle hjemmesiden i forhold til en udvalgt målgruppes behov Generelt om kommunikation på nettet Fordele ved at have en hjemmeside i vælgerforeningen eller som kandidat Kommunikation på nettet: sådan læser læserne på nettet, hvad klikker de på og sådan er god skriftlig kommunikation på nettet Eksempler på gode og uheldige hjemmesider At få et kommunikationsberedskab, der kan sættes ind i forbindelse med en krise af imagemæssig karakter i pressen Gennemgang af et kriseforløb og typer af kriser Kontrol over egen og pressens fortælling om krisen At give et indblik i virkemidler, der bidrager til at udvikle et medlemsblad, der bliver læst og på den måde få flere læsere ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER At give kandidaterne de bedste forudsætninger for at møde vælgerne i en valgkamp på gaden og i paneldebatter Forberedelser før mødet med vælgerne i valgkamp Sådan skabes kontakten til vælgerne Sådan vindes en valgduel Virkemidler i medlemsblade: den gode forside, former for formidling i medlemsblad og forskellige indgange til at få en artikel læst Det gode produktionsforløb fra idé til korrektur Sponsorering og annoncer 20 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

12 Redskaber Mødeledelse Nye medier At lære deltagerne at forberede og afvikle gode bestyrelsesmøder Forventninger til og formål med bestyrelsesmøder Inspiration til god mødeforberedelse og -ledelse Fokus på forskellige roller og opgaver i bestyrelsen Praktisk øvelse i mødeledelse med efterfølgende feedback At lære deltagerne, hvordan de kan udnytte de nye medieplatforme til vælgerforenings- eller kampagneformål Effektiv kommunikation i medierne: Facebook, YouTube, Flickr mv. Anvendelse af blogs Partiets historie og idégrundlag At give et indblik i Det Konservative Folkepartis historie og organisation At få en fornemmelse for partiets politiske idégrundlag Kort historisk gennemgang af Det Konservative Folkepartis historie med angivelse af markante begivenheder/personer Gennemgang af partiets idégrundlag Redskaber Projektorganisering At give bestyrelserne inspiration til at løse opgaverne på en projektorienteret og engagerende måde, der kan aktivere medlemmer Om faserne fra idé til evaluering, herunder opstart, valg af projektgruppe og ansvarlig, udførelse i praksis og evaluering Om bestyrelsens, den projektansvarliges og projektdeltagernes rolle i projekter Skriftlig kommunikation At lære at formidle et budskab At lære at kunne begå sig sprogligt i forskellige genrer At kende til professionel, skriftlig kommunikation Deltagerne lærer om god skriftlig kommunikation i hhv. læserbreve, pressemeddelelser, artikler og på nettet 4-trinsmetoden (SWOT) ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Pressehåndtering At opnå et bredt og generelt mediekendskab At sælge en historie i medierne Kurset giver deltagerne et indblik i bredt mediekendskab, herunder redaktioners arbejdsrytme, og brugen af kilder Deltagerne lærer at sælge en historie via pressemeddelelser og læserbreve samt at håndtere en interviewsituation Der gives eksempler på gode og uheldige historier i pressen At give deltagerne et redskab til planlægning af medlemsaktiviteter Deltagerne skal analysere egne forhold omkring: Hvad ved vi?, Hvad kan vi?, Hvad vil vi? Og hvad gør vi? Og på baggrund heraf udarbejde en aktivitetsplan indeholdende mål, aktører og redskaber 22 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

13 Webmasterkursus Det er muligt at rekvirere undervisning i Konservatives hjemmesidesystem. Kurset vil være delt op i to dele. Første del består af et oplæg om de grundlæggende principper, som hjemmesidesystemet er bygget op omkring, herunder en gennemgang af de faste rutiner, der er i forbindelse med hjemmesiden. Det vil sige oprettelse af nyheder, opsætning af webparts mv. Anden del består af en workshop, hvor webmasterne får mulighed for at arbejde med deres egen vælgerforeningsside. Det forventes derfor, at deltagerne møder op forberedt til workshoppen. Det er i den sammenhæng oplagt at medbringe indhold eller nyheder, der skal ind på siden, samt have noteret sig særlige spørgsmål og problemstillinger. Underviser på kurset er Konservatives it-konsulent og evt. en it-studentermedhjælper. Webmasterkurserne har en varighed af 2-3 timer, og de udbydes inden for tidsrummet mandagtorsdag kl Øvrige tidspunkter sker efter særlig aftale. Dato: Aftales nærmere ud fra lokale ønsker. Deltagere: Kurset er udelukkende for webmastere, og der skal være webmastere fra mindst fem vælgerforeninger tilmeldt til kurset. Vælgerforeningerne skal selv stille undervisningslokale, computere til alle deltagere og teknik (herunder internetadgang) til rådighed. Der skal være internetadgang til rådighed for alle deltagere. Deltagerne kan efter aftale med arrangørerne medbringe egne computere. Kurset kan kombineres med enkeltmodulet Hjemmeside om god kommunikation på nettet. Deltagelse er gratis. Uddannelsestænketank Uddannelsestænketanken arbejder målrettet og selvkørende med egne initiativer på det uddannelsespolitiske område. Tænketanken kan derudover efter behov bidrage med kompetent viden og sparring med Konservatives politiske ordførere på området. Tænketanken arbejder med følgende områder: Grundskole og efterskole Gymnasieskolen (STX, HHX, HTX og HF) Lange videregående uddannelser Postgraduat uddannelse og forskning Specialpædagogik Voksenuddannelse, AMU og EUD Folkeoplysning og højskoler Tænketanken drives af en central tovholder. Denne varetager, sammen med tænketankens medlemmer, Redaktørnetværk udvikling af tænketanken, og de refererer til Det Konservative Folkeparti. Aktiviteter Der afholdes typisk tre til fire årlige tememøder for alle medlemmer af tænketanken, hvor Konservatives politiske ordførere på området kan deltage efter behov. Derudover kan medlemmer tilknyttet de specifikke områder på eget initiativ vælge at mødes. Medlemmerne kommunikerer desuden indbyrdes via et elektronisk grupperum på Mit C på Konservatives hjemmeside. Hvem kan deltage Deltagere med faglig indsigt og erfaring fra uddannelsesområdet. Tilmelding til netværket sker ved at kontakte Konservative på ENKELTMODULER særlige tilbud TIL AFTENKURSER Kursusanbefaling Gitte D Arcy, webmaster Rudersdal Vælgerforening Som ny Webmaster i Rudersdal Konservative vælgerforening var det med stor nysgerrighed jeg mødte op på kurset. Ord som webparts og websted, samt hele opbygningen med Share Point var nye for mig. Mine hjemmeside-erfaringer var HTML, FrontPage og DBU s CMS-system. Kurset gav mig et grundlæggende kendskab til partiets hjemmesidesystem, som jeg godt kan anbefale både nye og erfarne webmastere at deltage i. Derudover har kurset givet mig et godt netværk til andre webmastere, som jeg fortsat drager god nytte af. Redaktørnetværket arbejder målrettet og selvkørende med egne initiativer vedrørende udvikling og overskudsgivende drift af medlemsblade (både elektroniske og i papirformat). Redaktørerne af lokale medlemsblade får i netværket mulighed for at videndele og give hinanden brugbar og konkret viden. Netværket drives af en redaktionsgruppe, som refererer til Det Konservative Folkeparti. Aktiviteter Der holdes typisk en årlig redaktørsammenkomst, som bruges til sparring omkring udvikling og drift af medlemsblade samt til at få ny inspiration til arbejdet som redaktør. Derudover kommunikerer redaktørerne indbyrdes via landsdækkende og regionale nyhedsbreve samt et elektronisk grupperum på Mit C på Konservatives hjemmeside. Hvem kan deltage Netværket er for alle redaktører af lokale medlemsblade. Registrerede redaktører er automatisk tilmeldt netværket. 24 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

14 Mentorordning for folketingskandidater Mentorordning i Det Konservative Folkeparti Konservative ønsker at give folketingskandidater, som er nye i politik, en mulighed for sparring i forhold til konkrete problemstillinger som kandidat, adgang til viden og erfaringer fra det centrale politiske niveau, samt at gøre kandidaten mere afklaret om en karriere som politiker. Dette sker gennem en mentorordning. Mentorordningen giver mulighed for, at den erfarne politiker (mentor) kan reflektere over egen rolle som politiker og stille sin erfaring og viden til rådighed for en ny kandidat (mentee). Fortrolighed Samtalernes indhold er fortroligt og bliver ikke refereret til andre, medmindre parterne specifikt laver en anden aftale. En mentor kan til enhver tid stoppe en dialog omkring et tema eller en problemstilling, hvis denne vurderer at have problemer omkring etik og fortrolighed overfor tredjepart. Rammer for mentorordningen Et mentorforløb vil som udgangspunkt have en varighed af 12 måneder. Hvis der er et gensidigt ønske om at fortsætte mentor-mentee relationen udover 12 måneder, kan en ny aftale etableres. Gå-hjem-møder for folketingskandidater Gå-hjem-møder har til formål at informere Konservatives folketingskandidater om, hvad der sker på Christiansborg og i ministerierne inden for de forskellige fagområder. Møderne skal give kandidaterne de bedste argumenter på hånden og insiderviden om politiske tiltag om forhandlinger, så kandidaterne lokalt kan fungere som gode ambassadører for Konservatives politik. Gå-hjem-møderne varer som udgangspunkt halvanden time og udbydes i tidsrummet mandag-torsdag kl særlige tilbud Hvem kan få en mentor? Alle nye folketingskandidater kan som udgangspunkt komme i betragtning til mentorordningen. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med mentorer, vil en prioritering komme på tale. Udvælgelsen af kandidater vil ske under hensyntagen til den personlige situation og adgangen til en relevant mentor. Hvem kan blive mentor? En mentor vil have nogle års erfaring som politiker enten fra det kommunale, regionale eller landspolitiske område, have interesse for udvikling af Det Konservative Folkeparti og lyst til at yde sparring med nye folketingskandidater. Som regel vil en mentor være fra et andet geografisk område end menteen, da dette giver de bedste betingelser for en åben dialog. Det Konservative Folkeparti laver et bud på matchning af mentor og mentee på baggrund af begge parters erfaringer og menteens ønsker og behov. Ansvaret for mentorforløbet ligger i udgangspunktet hos menteen. Denne iværksætter første møde samt udarbejder og sender dagsorden til sin mentor. Menteen møder forberedt hos mentoren og tilpasser sig i øvrigt sin mentors tidsrammer og geografiske placering. Ved første møde aftales de spilleregler, som mentor og mentee ønsker for mentorforløbet. Det kan f.eks. være aftaler om mødefrekvens, mål med mentorforholdet, særlige emner, der skal drøftes samt gensidig fortrolighed og etik i relationen. Det Konservative Folkeparti vil løbende evaluere og samle op på erfaringer med mentorordningen. Tilmelding Mentorer og mentees skal tilmelde sig ved at udfylde et skema. Dette kan rekvireres hos Konservative på Udfyldte skemaer vil blive behandlet fortroligt. Invitationer udsendes løbende og direkte på mail. Lokalitet vil fremgå af invitationen. Deltagerantal: deltagere Deltagelse i møderne er gratis. Der ydes ikke rejserefusion. 26 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

15 Undervisningsmaterialer Deltagerne vil på kurserne modtage undervisningsmateriale og opgaver i tilknytning til lektionerne. Modulvarighed Kurserne er som udgangspunkt bygget op omkring moduler af 90 minutters varighed, inklusiv øvelser. Det kan dog variere. Arbejdsformer Om undervisningen Dialogbaseret undervisning Kursusmodulerne afvikles ofte som dialogbaseret undervisning. Et typisk modul vil blive indledt med et oplæg med dialog undervejs, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og bidrage med egne erfaringer. Gruppearbejde De fleste kursusmoduler efterfølges af et gruppearbejde, som giver deltagerne mulighed for at bringe det teoretiske stof i anvendelse på opgaver, der har direkte relevans for deltagerne. Hjemmearbejde Hjemmearbejde kan forekomme i de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at få optimalt udbytte af kurserne. Deltageroplæg Deltagerne vil indimellem blive bedt om at fremlægge resultater af enten gruppearbejde eller hjemmeopgaver for resten af deltagerne. Efter kurset Workshops vil i det efterfølgende år blive fulgt op af underviserne i form af kvartalsvise samtaler. Evaluering Efter kursets afvikling vil deltagerne/lokale arrangører med mail modtage et evalueringsskema fra Konservative. 28 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

16 PRAKTISKE OPLYSNINGER Kursusstart Datoer for de centrale kurser (kampagne-, kandidat- og lederkursus) er annonceret i kursuskataloget. Lokale kurser vil blive tilrettelagt i samråd med lokale arrangører. Tilmelding Tilmelding til centrale kurser: Via Mit C under Møder på Pr. mail til Alle tilmeldte får bekræftende mail på deltagelse i kurset. Bestilling af et lokale kurser sker via mail til Det er på denne mailadresse ligeledes muligt for alle medlemmer at tilkendegive ønske om deltagelse i et fremtidigt aftenkursus i bestemte enkeltmoduler. Pris Kursusafgiften for de centrale kurser er beskrevet ud for de enkelte kurser. Lokale arrangører afholder udgifter til lokaler og ønsket forplejning ved lokale kurser. Der ydes ikke rejserefusion til kursusdeltagere. Deltagerliste og program Ved centrale kurser udsendes en uge før kursets start foreløbigt program, deltagerliste og kørselsvejledning til deltagerne. Information til deltagere i lokale kurser sker via den lokale arrangør. Afmelding Som udgangspunkt er tilmelding og betaling bindende. Under særlige omstændigheder kan kursusafgiften refunderes op til to dage før kursets afholdelse. Du er ligeledes velkommen til at sende en anden deltager vederlagsfrit i op til to dage før kursusstart. Ferier Der undervises ikke i skolernes efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Forbehold Det Konservative Folkeparti gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i kursusprogrammet. Eventuelle ændringer vil blive annonceret i Nyhedsbrevet. Kursussteder Det vil fremgå af annonceringen af de centrale kurser, hvor de bliver afholdt. For alle centrale kurser gælder det, at Det Konservative Folkeparti benytter komfortable kursussteder, og deltagerne tildeles enkeltværelse med eget bad og toilet. På de centralt udbudte kurser ydes forplejning i form af vand, kaffe eller te med frugt eller sødt samt hovedmåltider med drikkevarer hertil. Du er velkommen til at kontakte Konservative, hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på. Ved lokale kurser sørger arrangørerne for lokaler og den ønskede forplejning. Spørgsmål Spørgsmål vedrørende kurser eller kursusvejledning kan stilles til Konservative på telefon mandag torsdag kl og fredag kl eller på mail til PRAKTISKE OPLYSNINGER 30 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

17 Det Konservative Folkeparti Nyhavn København K Telefon Telefax Mail: Layout: Blay Grafisk Tegnestue Tryk: PR Offset Redaktion: Helle Pilemann Oplag: stk. 32 KURSUSKATALOG 2011

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget!

VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat. Vi vil vinde valget! VI VIL VINDE VALGET! Kære Socialdemokrat Vi vil vinde valget! Derfor tilbyder vi kandidater, kampagneledere og valgkampsaktive at deltage i et ambitiøst uddannelsesprogram, der skal sikre Socialdemokraterne

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Handlingsplan 2011-12

Handlingsplan 2011-12 AF:\Sekretariatet\Bestyrelse\Handlingsplan 2011-12\Udkast til handlingsplan 2011-12.docx 22. juni 2011/MP Handlingsplan 2011-12 Medlemsstrategi Aktiv, systematisk og målrettet kampagne for rekruttering

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv

ART-træner-uddannelse Ungliv A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013

Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Frederikssund Kommune Lederakademi Januar juni 2013 Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder! Et personligt uddannelsesforløb for ledere i klubber og foreninger i fritids- og idrætslivet

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus.

Denne beretning gør status på dette arbejde og er i forhold til arbejdsplanen at betragte som en midtvejsstatus. Landsledelsens organisatoriske beretning 2015 Landsmødet 2014 vedtog en meget overordnet arbejdsplan og pålagde landsledelsen at udarbejde en konkret arbejdsplan efter de af landsmødet fastlagte overordnede

Læs mere

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015

Midt i mulighederne. FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 Midt i mulighederne FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORENINGSLEDER- AKADEMI Marts - juni 2015 FORMÅL OG FORVENTET UDBYTTE Lederakademiet skal bidrage til at fastholde eller rekruttere nye ledere

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed

Gældende bestemmelser Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Afsnit H. Brugshunderådets kursusvirksomhed Maj 2010 1 af 16 Indledning Brugshunderådet tilbyder følgende kurser: Træner- og figurantkurser Disse kurser retter sig mod kredsenes trænere, figuranter og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen

Lederuddannelse. uddannelse 99. Organisationslederuddannelsen Lederuddannelse uddannelse 99 Organisationslederuddannelsen 2000 Organisationslederuddannelsen 2000 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen indeholder oplysninger om de kurser forbundet tilbyder

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid.

FRIVILLIGKURSER. Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. København den 1. april 2011 Kære frivillige rundt i landet Vi vil med dette katalog informere jer om sekretariatets tilbud om kurser i den nærmeste fremtid. Siden sidste meddelelse om kursustilbud, er

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014

Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kursuskatalog Enhedslistens medlemsuddannelser 2014 Kurser og træf i Enhedslisten Enhedslisten handler om at lære noget nyt. Vores parti vil skabe bevægelse, flytte holdninger og forandre samfundet i socialistisk

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013

Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 Team 4 Uddannelsesplan August - December 2013 1 Modul 1 Fælles projekt Tid Undervisning Underviser/ Ansvarlige Torsdag d. 15. Aug. Velkommen Velkomst og introduktion til uddannelsens struktur, værdigrundlag

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& BESTYRELSESMEDLEMMER* ENHED&GØR&STÆRK& GUIDE&FOR& BESTYRELSESMEDLEMMER* KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK&! INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN AFDELINGSBESTYRELSE? A) HOLD OVERBLIK B) KNYT BÅND C) SKAB HANDLING 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010

Lederudviklingsforløb. Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference, Ringe 17. - 19. august 2010 Lederudviklingsforløb Tøystrup Gods - Kursus & Konference tirsdag d. 17. til torsdag d. 19. august 2010 Lederudviklingsforløb

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke

Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke Kredsundervisernes rammer, uddannelse og virke A. FORMÅL Formålet er først og fremmest, at opkvalificere et antal fungerende flugtskydningsinstruktører, så de kan udøve praktisk instruktion i haglskydning.

Læs mere

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse

BULLETIN 2013 / 07. Medlemsorganisationerne og jeres klubber. Til. Dato: 07-02-2013 ---/HH. Emne: Lederuddannelse BULLETIN 2013 / 07 Til Kongelig Dansk Aeroklub Danmarks Luftsports-Forbund Protektor: H. K. H. Prinsgemalen Medlemsorganisationerne og jeres klubber Dato: 07-02-2013 ---/HH Emne: Lederuddannelse KDA har

Læs mere

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014

Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Aktivitetsplan for DUI-LEG og VIRKE 2014 Kære medlem af DUI-LEG og VIRKE I aktivitetsplanen finder du alle de spændende arrangementer, som finder sted på landsålan i DUI-LEG og VIRKE i 2014. Denne plan

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg

Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg Byggecentrum Uddannelsesplan 2013-2016 Uddannelsesplan Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for bygge og anlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Formål 3. Mål 4. Målgruppe 5. Uddannelsens opbygning

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Motivation Factor JobEdu

Motivation Factor JobEdu Kursus i Jobcoaching med Motivation Factor metoden Motivation Factor JobEdu Med Motivation Factor JobEdu arbejder vi fra nutiden mod fremtiden. Vi ser muligheder frem for begrænsninger. Vi fastsætter mål

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J

Flere med i foreningen Tidspunkt Sted Kontaktperson Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00. Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Kurser efterår 2011 Flere med i foreningen Mandag d. 12. sept. 2011 Kl. 18.00 21.00 Konflikthåndtering Aarhus Rugby Klub, Vårkjærvej 75, 8260 Viby J Sofus Riishede Tlf. 2221 7740 Mail: konsulent@isaarhus.dk

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage).

Individuelle samtaler afholdes den 8.-9. oktober 2014 (hver deltager skal kun afsætte én time én af disse dage). Projektledelse Et modul i Den offentlige Lederuddannelse Point of View tilbyder en teoretisk funderet og meget praksisnær projektlederuddannelse. For at gøre uddannelsen praksisnær anbefaler vi, at du

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL)

Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Koncept for Støttegruppe Foreningen Støttegruppen for ludomaner (FSFL) Formål med Støttegruppen Støttegruppen er et tilbud for ludomaner/spilleafhængige om at mødes med ligestillede. Formålet med Støttegruppen

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE

VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE VENSTRES FORENINGSTRÆF SÅ ER DET NU 18. APRIL 2015 TORVEHALLERNE FISKERGADE 2-8 VEJLE SÅ ER DET NU, VI SKAL VINDE VALGET Venstres Foreningstræf holdes i år på et tidspunkt, hvor der måske kun er få uger

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER

KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER KURSUS-KONFERENCE TILBUD FOR DE FAGLIGE SELSKABER Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 Postboks 1084 1008 Kbh. K. www.dsr.dk kursusadm@dsr.dk Kursuspakke 1 - grundpakke DSR kursusadministration varetager:

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER&

GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& GUIDE&FOR& KONTAKTPERSONER& ENHED&GØR&STÆRK& INDHOLD 1. INTRODUKTION 2. HVAD ER EN KONTAKTPERSON? 3. VÆRKTØJER A) WEBKARTOTEKET B) PLANLÆGNING C) OPREKLAMERING OG MOBILISERING D) WEBKOMMUNIKATION E) LOKALE

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Instruktør i Psykisk Førstehjælp

Instruktør i Psykisk Førstehjælp Instruktør i Psykisk Førstehjælp Psykisk Førstehjælpsinstruktør Som uddannet instruktør i Psykisk Førstehjælp kan du udbyde Psykisk Førstehjælpskurser og være med til at udbrede kendskabet til psykisk

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere