Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti"

Transkript

1 Kursusprogram 2011 Det Konservative Folkeparti KURSUSKATALOG

2 Velkommen til Konservative Kurser 2011 Al planlægning og aktivitet både centralt og i de enkelte kampagneteams tager udgangspunkt i, at folketingsvalget venter lige om hjørnet. Det afspejler sig naturligvis også i Konservatives kursustilbud. Vi vil derfor i 2011 som centrale kurser udbyde seks kampagnekurser, to kandidatkurser og et lederkursus. Det er flere end i tidligere år. Ligeledes har vi lanceret to stærke værktøjer, som skal gøre det lettere at føre den lokale folketingskampagne, nemlig et Mission2011- site og et webbaseret dør-til-dør-system. Det følges selvfølgelig op med tilbud om lokal undervisning i disse. Kursustilrettelæggelsen er som tidligere kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet. Derfor indeholder kursusprogrammet både kurser, der udbydes centralt af Det Konservative Folkeparti, og kurser, der kan bestilles og sammensættes ud fra lokale ønsker. Gå på opdagelse i programmet og brug mulighederne til bl.a. at gøre Konservative endnu stærkere frem mod det kommende folketingsvalg. Rigtig god fornøjelse. Martin Dahl, Generalsekretær sfortegnelse Velkommen til Konservative Kurser 2011 sfortegnelse Det konservative kursustræ Grundlæggende kurser Workshops Kampagnekursus Kandidatkursus Lederkursus Enkeltmoduler til aftenkurser Aftenkursus Organisation Kampagne Personlig fremtoning Redskaber særlige tilbud Webmasterkursus Uddannelsestænketank Redaktørnetværk Mentorordning for folketingskandidater Gå-hjem-møder for folketingskandidater Om undervisningen Undervisningsmaterialer Modulvarighed Arbejdsformer Evaluering Praktiske oplysninger Kursusstart Tilmelding Pris Deltagerliste og program Afmelding Ferier Forbehold Kursussteder Spørgsmål 2 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

3 Det konservative kursustræ Det konservative kursustræ giver et hurtigt overblik over, hvilke kurser der henvender sig til dig. Målgruppe Kursustype Vælgerforeninger Storkredse Kandidater med deres kampagneteam Kandidater Formænd Næstformænd Kampagneledere Enkeltmoduler Aktivitetsplanlægning Kandidatsøgning Dør-til-dør-aktioner Folketingsvalg Kropssprog Personlig branding Taleteknik Mødeledelse Medlemshvervning Medlemspleje Storkredsarbejde Foreningsøkonomi Fundraising Hjemmeside Medlemsblad Mødeledelse Nye medier Pressehåndtering Projektorganisering Kampagneplanlægning med Mission2011-sitet Kommunalvalg Kommunikationsplanlægning Fundraising Hjemmeside Krisekommunikation Nye medier Pressehåndtering Skriftlig kommunikation Taleteknik Gadeaktioner og paneldebat Krisekommunikation Nye medier Partiets historie og idégrundlag Pressehåndtering Skriftlig kommunikation Pressehåndtering Skriftlig kommunikation Skriftlig kommunikation 4-trinsmetoden (SWOT) Særlige tilbud Netværk Webmasterkurser Netværk Netværk Mentorordning Netværk Lederkursus Gå-hjem-møder Grundlæggende kurser Workshops Kampagnekursus Kandidatkursus 4 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

4 Workshops Workshops er lokale strategi- og handlingsplansdage for f.eks. medlemmer af en vælgerforening, vælgerforeningsbestyrelser, medlemmer i en storkreds eller storkredsbestyrelser. et med workshoppen er at foretage en konkret analyse af foreningens eller storkredsens situation og gennem sparring bidrage til, at deltagerne på workshoppen udarbejder en konkret og realiserbar arbejds- og aktivitetsplan. Hjemmearbejde som forberedelse kan forekomme. Underviserne vil i det følgende år efter workshoppen følge op med kvartalsvise samtaler. Grundlæggende kurser En workshop kan bestilles hos Konservative på Den udbydes efter nærmere aftale en lørdag, f.eks. kl Deltagerantal: min deltagere. Deltagelse er gratis. Kursusanbefaling Benthe Pedersen Lund, storkredsformand Bornholm Vi valgte at afholde workshops på Bornholm, fordi vi søgte råd, inspiration og vejledning i forhold til medlemspleje, medlemsindflydelse og hvervning af nye medlemmer. Udbyttet var stort - vores problemstillinger blev konkretiseret, og der blev sat forskellige projekter i gang, fx en medlemsundersøgelse for at kortlægge medlemmernes ønsker og forventninger til os. Vi kan varmt anbefale andre vælgerforeninger at gøre brug af denne mulighed. Det er utrolig givtigt at få værktøjer tilpasset vores forening og samtidig få inspiration fra andre. Det har givet motivation, at vi nu har håndfaste mål og værktøjer til at løse opgaven. 6 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

5 Kampagnekursus Kampagnekurset er et centralt kursus, som henvender sig til partiets kandidater og deres kampagneteams. et med kampagnekurset er, at deltagerne får lavet en detaljeret kampagneplan for alle valgkampens faser. På kurset undervises deltagerne i at sætte kandidatens personlige mål, organisere og planlægge en kampagne, inddrage frivillig arbejdskraft og i at få finansieret en kampagne. Undervisningen er tilrettelagt sådan, at deltagerne både får inspiration og tid til at arbejde med egen kampagneplan samtidig med, at deltagerne får konstruktiv respons på arbejdet. Der vil derfor være en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser sammen med dem, man er tilmeldt. Hjemmearbejde som forberedelse til kurset kan forekomme. Dato: marts maj august 2011 Varighed: Oplyses senere Deltagerantal: Ca personer. Pris: Oplyses senere. Afhænger af kursets varighed. Kandidatkursus Kandidatkurset er et centralt étdags-kursus, som henvender sig til partiets kandidater. et er at uddanne kandidaterne til valgkamp. På kurset undervises deltagerne i performance, kommunikation og debatteknik, samt hvordan man skaber relationer og netværk elementer, som er uundværlige for at kunne føre en god valgkamp. Undervisningen er tilrettelagt, så der er en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser. Hjemmearbejde som forberedelse til kurset kan forekomme, og aktiv deltagelse på kurset forventes. Dato: 26. og 27. marts 2011 Varighed: Lørdag kl kl Søndag kl kl på kursussted Deltagerantal: Ca personer. Pris: 295 kr. pr. deltager. Grundlæggende kurser Kursusanbefaling Charlotte Sahl-Madsen, Videnskabsminister Kursusanbefaling Tove Videbæk, Folketingskandidat i Ikastkredsen Jeg tog på kampagnekursus med min kampagneleder for at komme i gang med at planlægge min kampagne. På kurset fik jeg overblik, inspiration og mange gode eksempler at arbejde videre med. Jeg er derudover meget imponeret over Mission2011-sitet, som vi fik introduceret på kurset. Sitet er et super pragmatisk redskab, som man kan tilpasse til egen situation. Det virker utrolig gennemtænkt intet mindre. Jeg tager altid gerne på Konservatives kandidatkursus. Jeg lærer noget nyt hver eneste gang. På kandidatkurset lærte vi en hel masse, som vi direkte kan bruge både i valgkamp og i det daglige som politikere. Underviseren var yderst professionel, underviste både i tv-optræden og lod os også øve os i det. Jeg kan varmt anbefale kandidatkurset til alle C-kandidater. 8 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

6 Lederkursus Lederkurset er et centralt kursus, som henvender sig til partiets formænd, næstformænd og potentielle ledere. et er at give partiets centrale ledere de nødvendige redskaber i at kunne lede en vælgerforening samt i at håndtere personlige konflikter. Det er samtidig et mål, at kurset skal skabe et netværk for centrale ledere i partiet, hvori erfaringsudveksling kan foregå. På kurset undervises der i emner som strategi, ledelse, konflikthåndtering, motivation samt skabelse af relationer og netværk. Grundlæggende kurser Undervisningen er tilrettelagt, så der er en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser. Hjemmearbejde som forberedelse til kurset kan forekomme, og aktiv deltagelse på kurset forventes. Dato: november 2011 Varighed: Fredag kl søndag kl på kursussted Deltagerantal: Ca personer. Pris: 895 kr. pr. deltager. Kursusanbefaling Andreas Boisen, Formand for Københavns Vælgerforening Jeg tog på lederkursus, fordi det aldrig er for sent at lære nyt. Derudover er det vigtigt hele tiden at holde sig opdateret om nye metoder for foreningsledelse og få udvekslet erfaringer med andre vælgerforeninger. På kurset fik jeg nye tanker og idéer til gennemførelse af mine målsætninger. Jeg mener, man bør deltage i dette kursus hvert 2. eller 3. år, så at man hele tiden holdes til ilden. 10 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

7 Aftenkursus Det er muligt at rekvirere aftenundervisning baseret på enkeltmoduler, som er nærmere beskrevet i kursuskataloget på siderne herefter. Modulerne er inddelt i fire temaer: organisation, kampagne, personlig fremtoning og redskaber. Kurserne henvender sig til både medlemmer, tillidsfolk og kandidater og kan sammensættes ud fra egne, lokale behov og ønsker. Der kan altså frit vælges mellem moduler fra de fire temaer. Rådgivning omkring sammensætning af program kan fås hos Konservative. Aftenkurserne udbydes som udgangspunkt inden for tidsrummet mandag torsdag kl Øvrige tidspunkter sker efter særlig aftale. Det er muligt at tilkendegive interesse for deltagelse i et fremtidigt aftenkursus i bestemte moduler ved at skrive til Ved tilstrækkeligt antal interesserede vil der blive givet besked, og én blandt de interesserede deltagere kan herefter varetage den øvrige lokale planlægning. ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Dato: Aftales nærmere Deltagerantal: Min. 10 deltagere. Deltagelse er gratis. Kursusanbefaling Birthe Philip, Formand for Gentofte Vælgerforening Jeg kan klart anbefale Konservatives aftenkurser. I efteråret afviklede vi et meget velbesøgt kursus i emnet Partiets idégrundlag og historie. Det var godt til at få et skelet at hænge konservativ politik op på. Der var mange nye medlemmer til arrangementet, som vi ikke tidligere har set. Vi har siden fulgt kurset op i vores medlemsblad KIG med et tema om konservativ politik. Det er der både interesse og behov for. 12 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

8 Organisation Aktivitetsplanlægning At sætte fokus på en langsigtet aktivitetsplanlægning At sætte aktivitetsplanlægningen i system At give inspiration til forskellige typer af aktiviteter Hvorfor aktiviteter er vigtige for medlemspleje og -fastholdelse Inspiration til typer af aktiviteter Tips til modtagelse af nye medlemmer Kandidatsøgning At give deltagerne inspiration og gode råd til at finde kandidater til kommunalbestyrelser, regionsråd og Folketinget Sammensætning af kandidatlisten At finde kandidaterne Fastlæggelse af mål til ønsket kandidatprofil Forventningsafstemning Kandidatinterviews Medlemshvervning Organisation Medlemspleje At sætte fokus på medlemspleje At sætte medlemsplejen i system At få kendskab og inspiration til forskellige metoder til medlemspleje Hvorfor medlemspleje er en vigtig del af vælgerforeningens opgaver Inspiration til medlemspleje Storkredsarbejde At informere om storkredsenes formål og opgaver samt vidensdeling og netværksskabelse inden for disse Inspiration til et godt samarbejde mellem vælgerforeningerne i storkredsen Samarbejdet mellem storkredsene og partiets hovedbestyrelse Opgaver i forbindelse med valg til Europa- Parlamentet, Folketinget og til regionsrådene Inspiration til koordinering af arbejdet i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, regionsråd og Folketinget ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER At sætte fokus på medlemshvervning At sætte medlemshvervningen i system At få kendskab og inspiration til forskellige hvervemetoder Hvorfor medlemshvervning er en vigtig del af vælgerforeningens opgaver Planlægning af medlemshvervning Inspiration til medlemshvervning 14 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

9 Kampagne Folketingsvalg 1 Folketingsvalg 2 Dør-til-dør-aktioner At forberede kandidaterne bedst muligt til folketingsvalg i den gældende partiog valgstruktur En gennemgang af parti- og valgstrukturen Hvordan kandidaten kan forøge sine chancer for at blive valgt i denne struktur Inspiration til en personlig medieplan Hvordan personlige ressourcer kan udnyttes At lære hvordan partiets mærkesager kan omsættes til lokale forhold Emner, der kan indgå, er f.eks. sundhed og forebyggelse, miljø og energi samt familie politik, skat, reformer og folkeskole Kampagne Kampagneplanlægning fra start til slut med Mission 2011-sitet Kommunevalg 1 Kommunevalg 2 At sætte fokus på kampagneplanlægning At sætte kampagneaktiviteter i system At give inspiration til forskellige typer af aktiviteter Hvorfor kampagneplanlægning er vigtig En præsentation af partiet som kampagneorganisation Indblik i en kampagneplans mange elementer og hjælp til strukturering, så gennemførsel af aktiviteterne bliver mulig At forberede kandidaterne til kommunalvalg En gennemgang af parti- og valgstrukturen Hvordan kandidaten kan forøge sine chancer for at blive valgt i denne struktur Hvordan personlige ressourcer kan udnyttes Hjælp til konstitueringsforhandlinger At lære hvordan partiets mærkesager og værdier kan omsættes til lokale forhold ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER At forberede kampagneteams til dør-til-dør-aktioner Emner, der kan indgå, er f.eks. sundhed og forebyggelse, miljø og energi samt familiepolitik, skat, reformer og folkeskole Hvorfor skal vi banke på døre? En indføring i partiets elektroniske dør-til-dør-tool Sådan gør man i praksis Evt. afprøvning af en dør-til-dør-aktion i praksis i nærområdet Kommunikationsplanlægning At give en forståelse for, hvorfor kommunikationsplanlægning er vigtig At lære kandidater at udarbejde en personlig kommunikationsplan Kurset giver en forståelse for, hvorfor en kommunikationsplan er vigtig samt en introduktion til de dele, den f.eks. kan indeholde: Baggrund Budskaber Mål Interessenter / målgrupper Midler Tidsplan / budget 16 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

10 ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Personlig fremtoning Kropssprog Personlig branding Taleteknik At sætte fokus på kropssproget i forbindelse med levering af et budskab Aktiv lytning Træning af stemmeføring Når kroppen taler - en workshop med fokus på kropssprog At skabe sammenhæng mellem personen, budskaberne og kampagnen Hvad er et brand, og hvorfor er politisk branding vigtigt? Personlig branding ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Få dit publikum til at lytte - en workshop med fokus på taleteknik Kurset indeholder praktiske øvelser i at skabe struktur i et budskab, herunder emner som: Indledning Påstand Begrundelse Eksempel Afrunding 18 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

11 Redskaber Foreningsøkonomi Fundraising At give tillidsfolk i vælgerforenings- eller storkredsbestyrelser indblik i regler og ansvar omkring økonomi Emner, der indgår er: partistøtte, optagelse af lån, bestyrelsesansvar, oplysningspligt, opbevaringspligt og budgetstyring i den gældende partistruktur At få kendskab til værktøjer og ideer til at skaffe både interne og eksterne sponsorer til aktiviteterne, enten til valgkamp eller til aktiviteter i vælgerforeningsregi Hvorfor er sponsorering et godt tiltag? Inspiration til at få sponsor-støtte Regler for sponsorering Gadeaktioner og paneldebat Redskaber Hjemmeside Krisekommunikation Medlemsblad At sætte fokus på den lokale eller personlige hjemmeside At udvikle hjemmesiden i forhold til en udvalgt målgruppes behov Generelt om kommunikation på nettet Fordele ved at have en hjemmeside i vælgerforeningen eller som kandidat Kommunikation på nettet: sådan læser læserne på nettet, hvad klikker de på og sådan er god skriftlig kommunikation på nettet Eksempler på gode og uheldige hjemmesider At få et kommunikationsberedskab, der kan sættes ind i forbindelse med en krise af imagemæssig karakter i pressen Gennemgang af et kriseforløb og typer af kriser Kontrol over egen og pressens fortælling om krisen At give et indblik i virkemidler, der bidrager til at udvikle et medlemsblad, der bliver læst og på den måde få flere læsere ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER At give kandidaterne de bedste forudsætninger for at møde vælgerne i en valgkamp på gaden og i paneldebatter Forberedelser før mødet med vælgerne i valgkamp Sådan skabes kontakten til vælgerne Sådan vindes en valgduel Virkemidler i medlemsblade: den gode forside, former for formidling i medlemsblad og forskellige indgange til at få en artikel læst Det gode produktionsforløb fra idé til korrektur Sponsorering og annoncer 20 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

12 Redskaber Mødeledelse Nye medier At lære deltagerne at forberede og afvikle gode bestyrelsesmøder Forventninger til og formål med bestyrelsesmøder Inspiration til god mødeforberedelse og -ledelse Fokus på forskellige roller og opgaver i bestyrelsen Praktisk øvelse i mødeledelse med efterfølgende feedback At lære deltagerne, hvordan de kan udnytte de nye medieplatforme til vælgerforenings- eller kampagneformål Effektiv kommunikation i medierne: Facebook, YouTube, Flickr mv. Anvendelse af blogs Partiets historie og idégrundlag At give et indblik i Det Konservative Folkepartis historie og organisation At få en fornemmelse for partiets politiske idégrundlag Kort historisk gennemgang af Det Konservative Folkepartis historie med angivelse af markante begivenheder/personer Gennemgang af partiets idégrundlag Redskaber Projektorganisering At give bestyrelserne inspiration til at løse opgaverne på en projektorienteret og engagerende måde, der kan aktivere medlemmer Om faserne fra idé til evaluering, herunder opstart, valg af projektgruppe og ansvarlig, udførelse i praksis og evaluering Om bestyrelsens, den projektansvarliges og projektdeltagernes rolle i projekter Skriftlig kommunikation At lære at formidle et budskab At lære at kunne begå sig sprogligt i forskellige genrer At kende til professionel, skriftlig kommunikation Deltagerne lærer om god skriftlig kommunikation i hhv. læserbreve, pressemeddelelser, artikler og på nettet 4-trinsmetoden (SWOT) ENKELTMODULER TIL AFTENKURSER Pressehåndtering At opnå et bredt og generelt mediekendskab At sælge en historie i medierne Kurset giver deltagerne et indblik i bredt mediekendskab, herunder redaktioners arbejdsrytme, og brugen af kilder Deltagerne lærer at sælge en historie via pressemeddelelser og læserbreve samt at håndtere en interviewsituation Der gives eksempler på gode og uheldige historier i pressen At give deltagerne et redskab til planlægning af medlemsaktiviteter Deltagerne skal analysere egne forhold omkring: Hvad ved vi?, Hvad kan vi?, Hvad vil vi? Og hvad gør vi? Og på baggrund heraf udarbejde en aktivitetsplan indeholdende mål, aktører og redskaber 22 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

13 Webmasterkursus Det er muligt at rekvirere undervisning i Konservatives hjemmesidesystem. Kurset vil være delt op i to dele. Første del består af et oplæg om de grundlæggende principper, som hjemmesidesystemet er bygget op omkring, herunder en gennemgang af de faste rutiner, der er i forbindelse med hjemmesiden. Det vil sige oprettelse af nyheder, opsætning af webparts mv. Anden del består af en workshop, hvor webmasterne får mulighed for at arbejde med deres egen vælgerforeningsside. Det forventes derfor, at deltagerne møder op forberedt til workshoppen. Det er i den sammenhæng oplagt at medbringe indhold eller nyheder, der skal ind på siden, samt have noteret sig særlige spørgsmål og problemstillinger. Underviser på kurset er Konservatives it-konsulent og evt. en it-studentermedhjælper. Webmasterkurserne har en varighed af 2-3 timer, og de udbydes inden for tidsrummet mandagtorsdag kl Øvrige tidspunkter sker efter særlig aftale. Dato: Aftales nærmere ud fra lokale ønsker. Deltagere: Kurset er udelukkende for webmastere, og der skal være webmastere fra mindst fem vælgerforeninger tilmeldt til kurset. Vælgerforeningerne skal selv stille undervisningslokale, computere til alle deltagere og teknik (herunder internetadgang) til rådighed. Der skal være internetadgang til rådighed for alle deltagere. Deltagerne kan efter aftale med arrangørerne medbringe egne computere. Kurset kan kombineres med enkeltmodulet Hjemmeside om god kommunikation på nettet. Deltagelse er gratis. Uddannelsestænketank Uddannelsestænketanken arbejder målrettet og selvkørende med egne initiativer på det uddannelsespolitiske område. Tænketanken kan derudover efter behov bidrage med kompetent viden og sparring med Konservatives politiske ordførere på området. Tænketanken arbejder med følgende områder: Grundskole og efterskole Gymnasieskolen (STX, HHX, HTX og HF) Lange videregående uddannelser Postgraduat uddannelse og forskning Specialpædagogik Voksenuddannelse, AMU og EUD Folkeoplysning og højskoler Tænketanken drives af en central tovholder. Denne varetager, sammen med tænketankens medlemmer, Redaktørnetværk udvikling af tænketanken, og de refererer til Det Konservative Folkeparti. Aktiviteter Der afholdes typisk tre til fire årlige tememøder for alle medlemmer af tænketanken, hvor Konservatives politiske ordførere på området kan deltage efter behov. Derudover kan medlemmer tilknyttet de specifikke områder på eget initiativ vælge at mødes. Medlemmerne kommunikerer desuden indbyrdes via et elektronisk grupperum på Mit C på Konservatives hjemmeside. Hvem kan deltage Deltagere med faglig indsigt og erfaring fra uddannelsesområdet. Tilmelding til netværket sker ved at kontakte Konservative på ENKELTMODULER særlige tilbud TIL AFTENKURSER Kursusanbefaling Gitte D Arcy, webmaster Rudersdal Vælgerforening Som ny Webmaster i Rudersdal Konservative vælgerforening var det med stor nysgerrighed jeg mødte op på kurset. Ord som webparts og websted, samt hele opbygningen med Share Point var nye for mig. Mine hjemmeside-erfaringer var HTML, FrontPage og DBU s CMS-system. Kurset gav mig et grundlæggende kendskab til partiets hjemmesidesystem, som jeg godt kan anbefale både nye og erfarne webmastere at deltage i. Derudover har kurset givet mig et godt netværk til andre webmastere, som jeg fortsat drager god nytte af. Redaktørnetværket arbejder målrettet og selvkørende med egne initiativer vedrørende udvikling og overskudsgivende drift af medlemsblade (både elektroniske og i papirformat). Redaktørerne af lokale medlemsblade får i netværket mulighed for at videndele og give hinanden brugbar og konkret viden. Netværket drives af en redaktionsgruppe, som refererer til Det Konservative Folkeparti. Aktiviteter Der holdes typisk en årlig redaktørsammenkomst, som bruges til sparring omkring udvikling og drift af medlemsblade samt til at få ny inspiration til arbejdet som redaktør. Derudover kommunikerer redaktørerne indbyrdes via landsdækkende og regionale nyhedsbreve samt et elektronisk grupperum på Mit C på Konservatives hjemmeside. Hvem kan deltage Netværket er for alle redaktører af lokale medlemsblade. Registrerede redaktører er automatisk tilmeldt netværket. 24 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

14 Mentorordning for folketingskandidater Mentorordning i Det Konservative Folkeparti Konservative ønsker at give folketingskandidater, som er nye i politik, en mulighed for sparring i forhold til konkrete problemstillinger som kandidat, adgang til viden og erfaringer fra det centrale politiske niveau, samt at gøre kandidaten mere afklaret om en karriere som politiker. Dette sker gennem en mentorordning. Mentorordningen giver mulighed for, at den erfarne politiker (mentor) kan reflektere over egen rolle som politiker og stille sin erfaring og viden til rådighed for en ny kandidat (mentee). Fortrolighed Samtalernes indhold er fortroligt og bliver ikke refereret til andre, medmindre parterne specifikt laver en anden aftale. En mentor kan til enhver tid stoppe en dialog omkring et tema eller en problemstilling, hvis denne vurderer at have problemer omkring etik og fortrolighed overfor tredjepart. Rammer for mentorordningen Et mentorforløb vil som udgangspunkt have en varighed af 12 måneder. Hvis der er et gensidigt ønske om at fortsætte mentor-mentee relationen udover 12 måneder, kan en ny aftale etableres. Gå-hjem-møder for folketingskandidater Gå-hjem-møder har til formål at informere Konservatives folketingskandidater om, hvad der sker på Christiansborg og i ministerierne inden for de forskellige fagområder. Møderne skal give kandidaterne de bedste argumenter på hånden og insiderviden om politiske tiltag om forhandlinger, så kandidaterne lokalt kan fungere som gode ambassadører for Konservatives politik. Gå-hjem-møderne varer som udgangspunkt halvanden time og udbydes i tidsrummet mandag-torsdag kl særlige tilbud Hvem kan få en mentor? Alle nye folketingskandidater kan som udgangspunkt komme i betragtning til mentorordningen. Såfremt der ikke er tilstrækkeligt med mentorer, vil en prioritering komme på tale. Udvælgelsen af kandidater vil ske under hensyntagen til den personlige situation og adgangen til en relevant mentor. Hvem kan blive mentor? En mentor vil have nogle års erfaring som politiker enten fra det kommunale, regionale eller landspolitiske område, have interesse for udvikling af Det Konservative Folkeparti og lyst til at yde sparring med nye folketingskandidater. Som regel vil en mentor være fra et andet geografisk område end menteen, da dette giver de bedste betingelser for en åben dialog. Det Konservative Folkeparti laver et bud på matchning af mentor og mentee på baggrund af begge parters erfaringer og menteens ønsker og behov. Ansvaret for mentorforløbet ligger i udgangspunktet hos menteen. Denne iværksætter første møde samt udarbejder og sender dagsorden til sin mentor. Menteen møder forberedt hos mentoren og tilpasser sig i øvrigt sin mentors tidsrammer og geografiske placering. Ved første møde aftales de spilleregler, som mentor og mentee ønsker for mentorforløbet. Det kan f.eks. være aftaler om mødefrekvens, mål med mentorforholdet, særlige emner, der skal drøftes samt gensidig fortrolighed og etik i relationen. Det Konservative Folkeparti vil løbende evaluere og samle op på erfaringer med mentorordningen. Tilmelding Mentorer og mentees skal tilmelde sig ved at udfylde et skema. Dette kan rekvireres hos Konservative på Udfyldte skemaer vil blive behandlet fortroligt. Invitationer udsendes løbende og direkte på mail. Lokalitet vil fremgå af invitationen. Deltagerantal: deltagere Deltagelse i møderne er gratis. Der ydes ikke rejserefusion. 26 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

15 Undervisningsmaterialer Deltagerne vil på kurserne modtage undervisningsmateriale og opgaver i tilknytning til lektionerne. Modulvarighed Kurserne er som udgangspunkt bygget op omkring moduler af 90 minutters varighed, inklusiv øvelser. Det kan dog variere. Arbejdsformer Om undervisningen Dialogbaseret undervisning Kursusmodulerne afvikles ofte som dialogbaseret undervisning. Et typisk modul vil blive indledt med et oplæg med dialog undervejs, hvor deltagerne kan stille spørgsmål og bidrage med egne erfaringer. Gruppearbejde De fleste kursusmoduler efterfølges af et gruppearbejde, som giver deltagerne mulighed for at bringe det teoretiske stof i anvendelse på opgaver, der har direkte relevans for deltagerne. Hjemmearbejde Hjemmearbejde kan forekomme i de tilfælde, hvor det er en forudsætning for at få optimalt udbytte af kurserne. Deltageroplæg Deltagerne vil indimellem blive bedt om at fremlægge resultater af enten gruppearbejde eller hjemmeopgaver for resten af deltagerne. Efter kurset Workshops vil i det efterfølgende år blive fulgt op af underviserne i form af kvartalsvise samtaler. Evaluering Efter kursets afvikling vil deltagerne/lokale arrangører med mail modtage et evalueringsskema fra Konservative. 28 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

16 PRAKTISKE OPLYSNINGER Kursusstart Datoer for de centrale kurser (kampagne-, kandidat- og lederkursus) er annonceret i kursuskataloget. Lokale kurser vil blive tilrettelagt i samråd med lokale arrangører. Tilmelding Tilmelding til centrale kurser: Via Mit C under Møder på Pr. mail til Alle tilmeldte får bekræftende mail på deltagelse i kurset. Bestilling af et lokale kurser sker via mail til Det er på denne mailadresse ligeledes muligt for alle medlemmer at tilkendegive ønske om deltagelse i et fremtidigt aftenkursus i bestemte enkeltmoduler. Pris Kursusafgiften for de centrale kurser er beskrevet ud for de enkelte kurser. Lokale arrangører afholder udgifter til lokaler og ønsket forplejning ved lokale kurser. Der ydes ikke rejserefusion til kursusdeltagere. Deltagerliste og program Ved centrale kurser udsendes en uge før kursets start foreløbigt program, deltagerliste og kørselsvejledning til deltagerne. Information til deltagere i lokale kurser sker via den lokale arrangør. Afmelding Som udgangspunkt er tilmelding og betaling bindende. Under særlige omstændigheder kan kursusafgiften refunderes op til to dage før kursets afholdelse. Du er ligeledes velkommen til at sende en anden deltager vederlagsfrit i op til to dage før kursusstart. Ferier Der undervises ikke i skolernes efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Forbehold Det Konservative Folkeparti gør opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i kursusprogrammet. Eventuelle ændringer vil blive annonceret i Nyhedsbrevet. Kursussteder Det vil fremgå af annonceringen af de centrale kurser, hvor de bliver afholdt. For alle centrale kurser gælder det, at Det Konservative Folkeparti benytter komfortable kursussteder, og deltagerne tildeles enkeltværelse med eget bad og toilet. På de centralt udbudte kurser ydes forplejning i form af vand, kaffe eller te med frugt eller sødt samt hovedmåltider med drikkevarer hertil. Du er velkommen til at kontakte Konservative, hvis der er særlige forhold, vi skal være opmærksomme på. Ved lokale kurser sørger arrangørerne for lokaler og den ønskede forplejning. Spørgsmål Spørgsmål vedrørende kurser eller kursusvejledning kan stilles til Konservative på telefon mandag torsdag kl og fredag kl eller på mail til PRAKTISKE OPLYSNINGER 30 KURSUSKATALOG 2011 KURSUSKATALOG

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION

PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION PROJEKTLEDELSE UNDRAISINGPR & KOMMUNIKATION OPSTARTØKONOM- EN PUBLIKATION AF CENTER FOR ANVENDT KUNSTNERISK INNOVATION INDHOLD Redaktør: Redaktion: Layout: Udgivet af: Copyright Pernille Skov Julie Hjort

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START

Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START Kursusoplæg 2015 for PLan 0-3 og SPARK-START 1 Redaktion Anders Rasmussen Magnus Rievers Liselotte Carlsen Søren Handberg Tine Daa Schrøder Layout Magnus Rievers Billeder Forsiden: Trine Abild Christensen

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere