Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg"

Transkript

1 Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer Hotelservice Sprogværksted Engelsk og/eller tysk Multimedieteknologi og interaktionsdesign Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg It-værksted MicroSoft Office Lean ledelse i praksis Vindmøller Off-shore Grundlæggende projektlederuddannelse - 9 dage Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage Projektstyring Human Ressource Ledelse i praksis Kompetencegivende lederuddannelse - 6 uger Grundlæggende kommunikation - 10 dage Kommunikation i praksis Coaching i organisationer

2 Side 2 Ordskolen Lær at stave, læse og regne på små hold ved hjælp af it og specialuddannede undervisere. Målgruppe Du er ordblind - fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse. Du behøver ikke at have taget afgangsprøven. Du skal visiteres til at kunne have glæde af ordblindeundervisning. Indhold Dansk (15 timer om ugen) Du får undervisning i læsning, stavning og skriftlig formulering. Du lærer ikke kun i et klasselokale med skolebøger. Fx besøger vi en virksomhed, museer, arbejder med din jobansøgning eller? Regning/matematik (10 timer om ugen) Du lærer at bruge og "forstå" matematikord. Du arbejder med at lægge sammen og trække fra, gange, dividere. Efterhånden arbejder du med budgetter, lønsedler og uforståelige breve. For at få det bedst mulige udbytte af kurserne, skal du regne med lidt hjemmearbejde. Varighed 25 timer pr. uge med løbende optag. Pris Undervisningen finansieres af Staten og er derfor uden omkostninger for både dig og JobCenteret - også i forbindelse med en Jobplan. Hvor Der finder undervisning sted i Odense, Nyborg og Svendborg.

3 Side 3 Forberedende VoksenUndervisning (FVU) - Dansk Vil du gerne blive bedre til at læse, stave, skrive og tale dansk? Dette danskkursus er tilrettelagt under loven om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og henvender sig til dig over 18 år, som ønsker at genopfriske færdighederne fra folkeskolen Måske oplever du, at dine manglende kompetencer i dansk begrænser dine muligheder for at komme i gang med en uddannelse - begrænser dig på jobbet eller i fritiden. FVU giver dig ikke direkte adgang til jobs eller uddannelse, men kan gøre det nemmere at følge undervisningen. Du kan deltage på FVU samtidig med, at du deltager i anden undervisning eller kurser. Målgruppe Kurset er tilrettelagt for dig, som gerne vil blive bedre til: at læse avisen eller en god bog at læse og forstå papirerne på din arbejdsplads at udfylde arbejdssedler og skemaer at skrive jobansøgninger at bruge internettet og skrive s at hjælpe børnene med lektier at læse undertekster på tv og for dig, som gerne vil have mere ud af de kurser, du deltager i i gang med en uddannelse påtage dig flere opgaver i foreninger og sportsklubber? Forudsætninger Du skal være fyldt 18 år, være motiveret og indstillet på lidt hjemmearbejde. Dette kursus skal hjælpe dig med at få afklaret og forbedret dine danskfærdigheder i læsning, stavning, skrivning og udtale. Du får bedre muligheder for at forstå, anvende og selv skrive tekster. Udbytte Undervisningen skal sikre, at du lærer at læse, forstå, stave, skrive og bruge tekster, som kan være alt fra brugsanvisninger og beskeder til breve, blade og aviser. Indhold Danskundervisningen består af 4 trin med ca. 60 undervisningstimer, hvor du arbejder med hverdags-dansk. For at vi kan vurdere dit niveau, så du bliver placeret på det rigtige trin og derved får mest muligt ud af undervisningen, skal du have en trinvurderingstest og en personlig samtale med underviseren. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt og tilpasset dine behov.

4 Side 4 Eksamen Du kan vælge at tage en prøve efter hvert trin, eller du kan fortsætte til næste trin uden prøve. Når du har taget prøven på sidste trin, er du danskmæssigt i stand til at starte på en videregående uddannelse. Du kan også tilmelde dig prøverne uden at have deltaget i undervisningen. Du kan få udstedt et kursusbevis, hvis du har deltaget i mindst 85% af undervisningen. Varighed lektioner pr. trin. Du kan deltage flere gange på det samme trin. Der er løbende optag fra uge Økonomi Pris pr. FVU lektion 78,09 Ugepris FVU - 30 lektioner 2.342,70 Testgebyr 348,24 Adm. Gebyr 280,00

5 Side 5 Forberedende VoksenUndervisning (FVU) - Matematik Med dette kursus får du nu muligheden for at forbedre og supplere dine færdigheder i talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Dette matematikkursus er tilrettelagt under loven om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og henvender sig til dig over 18 år, som ønsker at genopfriske færdighederne fra folkeskolen Måske oplever du, at dine manglende kompetencer i matematik sætter begrænsninger for at komme i gang med en uddannelse, på jobbet eller i fritiden. FVU giver dig ikke direkte adgang til jobs eller uddannelse, men kan gøre det nemmere at følge undervisningen. Du kan deltage på FVU samtidig med, at du deltager i anden undervisning eller kurser. Målgruppe Kurset er tilrettelagt for dig, som gerne vil blive bedre til at forstå og strukturere din hverdag. FVU matematik er også sprogundervisning fx mængderabat. Det er at behandle antal, størrelser og former både som hovedregning, med lommeregner og Excel. Det dur både i dit arbejdsliv, mens du tager uddannelse og i dit privatliv! Forudsætninger Du skal være fyldt 18 år, være motiveret og indstillet på lidt hjemmearbejde. et med undervisningen i talforståelse, regning og basale matematiske begreber er at sikre dig mulighed for at afklare, forbedre og supplere dine funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Udbytte Du lærer at overskue, behandle og producere oplysninger, der indeholder matematik. Det kan være blandingsforhold, arbejdsbeskrivelser eller budgetter. Et andet eksempel kan være at udregne BMI (Body Mass Index). BMI = vægt/højde 2. Du er meget velkommen til at medbringe din udfordring til undervisningen. Indhold Matematikundervisningen består af 2 trin, hvor du arbejder med hverdags-matematik. På begge trin arbejder du med hverdags matematik fx fra avisen eller materiale du selv medbringer. FVU-matematik, trin 1: Her lærer du bl.a. at bruge mål og vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give et overslag over fx en samlet pris.

6 Side 6 FVU-matematik, trin 2: Bygger oven på det, du har lært på trin 1. Du lærer om mønstre og relationer, form og dimension samt data og chance, f.eks. at aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål, genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel) og læse og forstå angivelser af chance og risiko. Du lærer, at forstå lidt mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer. For at du får mest muligt ud af undervisningen, skal du have en trinvurderingstest og en personlig samtale med underviseren. På basis af det tilbydes du undervisning på trin 1 eller 2 med individuelt tilrettelagt undervisning. Eksamen Du kan vælge at tage en prøve efter hvert trin, eller du kan fortsætte til næste trin uden prøve. Du kan også tilmelde dig prøverne uden at have deltaget i undervisningen. Du kan få udstedt et kursusbevis, hvis du har deltaget i mindst 85% af undervisningen. Varighed lektioner pr. trin. Du kan deltage flere gange på det samme trin. Der er løbende optag fra uge Økonomi Pris pr. FVU lektion 78,09 Ugepris FVU - 30 lektioner 2.342,70 Testgebyr 348,24 Adm. Gebyr 280,00

7 Side 7 Sprogværksted engelsk og/eller tysk I vores sprogværksted kan du blive dygtigere til engelsk og tysk med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. et med sprogundervisningen er at styrke din internationale og kommunikative kompetence, så du kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige, almene og personlige sammenhænge. Faget styrker dine forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked. Hvis du vil deltage i sprogværkstedet, skal du være indstillet på, at der stiles krav om, at du arbejder selvstændig og tager et medansvar for din egen læring. Undervisningen kan lægges i sammenhæng eller spredes over flere dage alt afhængig af dit behov. Dette aftales med underviseren og kursussekretæren før start. Det er vores erfaring, at indlæringen sker mere effektivt, når der arbejdes aktivt med problemløsningen. Vi opfordrer derfor også til, at deltagerne udveksler erfaringer og oplevelser omkring forløbet for at styrke indlæringen. I sprogværkstedet tilbyder vi engelsk og tysk på 4 niveauer Niveau F: Fremmedsprog i 2 uger svarende til et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve Niveau E: Fremmedsprog i 2 uger svarende til 10. klasse-prøve Niveau D: Fremmedsprog i 2 uger svarende til et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasielt niveau C. Niveau C: Fremmedsprog i 2 uger svarende til det gymnasiale niveau C. Varighed: Vejledende uddannelsestid pr. niveau er 2,0 uger, svarende til til 2 x 37 timers undervisning. I 2011 udbydes sprogværkstedet i ugerne I 2012 udbydes sprogværkstedet i ugerne og Pris kr pr. niveau.

8 Side 8 ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) ArbejdsMarkedsUddannelser eller AMU er korte uddannelser med et fastsat mål og en maksimal varighed. Man har mulighed for at få vurderet sine realkompetencer - det man kan i forhold til en given ArbejdsMarkedsUddannelse. Realkompetencer er viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor de er erhvervet (arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.) Det vil sige, at man kan få papir på kompetencer, som man har erhvervet i livets skole, og som er på niveau med kompetencer erhvervet ved deltagelse i en ArbejdsMarkedsUddannelse. En realkompetencevurdering er gratis og varer mellem ½ og 5 dage. En vurdering af basale færdigheder som dansk (læse, skrive, stave) og matematik kan indgå som en del af realkompetencevurderingen. Vi udbyder ArbejdsMarkedsuddannelser inden for IT (Microsoft Office Pakken) i åbent værksted Grundlæggende projektledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende kommunikation og præsentation Eksamen Der er ikke eksamen på disse forløb, men vi udsteder uddannelsesbevis for ArbejdsMarkedsUddannelserne, hvis du gennemfører med tilfredsstillende resultat. Du kan læse mere om ovenstående og vores mange andre forskellige ArbejdsMarkedsUddannelser på

9 Side 9 Åbent it-værksted På åbent it-værksted bestemmer du selv, hvad du vil undervises i - og hvornår!! Stor fleksibilitet og hensyn til dine forudsætninger og behov opfyldes i det åbne it-værksted. Der er mange fordele ved at deltage på det åbne it-værksted du arbejder i dit eget tempo høj grad af selvstændighed fleksibel tilrettelæggelse du bestemmer selv rammerne Hvis du vil deltage på det åbne it-værksted, skal du være indstillet på, at der stiles krav om, at du arbejder selvstændig og tager et medansvar for din egen læring. Der vil ikke være fælles emnegennemgang, og underviseren fungerer udelukkende som konsulent og vejleder. Du vil dog altid kunne få den hjælp, du har brug for. Kurserne kan lægges i sammenhæng eller spredes over flere dage alt afhængig af dit behov. Antal kurser og dage aftales med kursussekretær og underviser før start. Hvis du gennemfører kurserne tilfredsstillende, udstedes bevis. Det er vores erfaring, at indlæringen sker mere effektivt, når der arbejdes aktivt med problemløsningen. Vi opfordrer derfor også til, at deltagerne udveksler erfaringer og oplevelser omkring kursusforløbet for at styrke indlæringen. I åbent IT værksted findes følgende IT-discipliner Computeren og dens styresystem Tekstbehandling Regneark Databaser Præsentationer Internet Post og kalender På næste side kan du se hele udbuddet i det åbne IT-værksted. Varighed Individuel og med løbende optag se også næste side.

10 Side 10 Pris Fag Titel Dage Pris Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 680, Design af hjemmesider med CMS , Anvendelse af store datamængder i regneark 1 651, Effektiv anvendelse af og kalender 1 651, Anvendelse af databaseprogrammets data 0,5 450, Anvendelse af pivotabeller 1 651, Elektronisk korrektur med PDF 1 651, Anvendelse af hyperlinkteknik 0,5 507,75 Anvendelse af principper og værktøjer til webopbygning i virksomheden 2, , Praktisk webopbygning og vedligeholdelse af virksomhedens webside , Virksomhedens websider - tekst og grafik , Integration af administrationssystemer , Programmering i virksomhedens administrative IKT-s 2, , Oprettelse af database til jobbrug , Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 896, Oprette brugerflader og udskrifter i databaser , Anvendelse af regneark til talbehandling , Design og automatisering af regneark , Indskrivning og formatering af mindre tekster , Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 680, Grafiske virkemidler til layout i tekst , Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 680, Desktop Publishing i virksomheden , Jobrelateret brug af styresystemer på PC , Anvendelse af præsentationsprogrammer , Effektiv internetsøgning på jobbet , Tastaturbetjening til indskrivning af tekst , Håndtering af data i virksomheden , Online kommunikation til jobbrug , Brug af PC på arbejdspladsen , Billedredigering i medarbejderens jobfunktion , Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion ,00

11 Side 11 Kompetencegivende lederuddannelse 6 uger Kompetencegivende 6 ugers lederuddannelse, hvor du kommer bredt omkring emner som ledelse, ledelsesmetoder, kommunikation, projektledelse, teams, kompetenceafklaring, nøgletal m.m. Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har behov for et brush-up-kursus frem mod nyt lederjob. Målgruppe Du tilhører målgruppen, hvis du er offentligt eller privat ansat inden for service, handel eller produktion og med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsen, der er praktisk orienteret, sigter på, at du lærer, får indsigt i og forståelse for grundlæggende ledelsesmæssige færdigheder. Du vil blive trænet i, hvad god ledelse er, og i vid udstrækning tages udgangspunkt i dine egne erfaringer. Målsætningen er også at kunne "flytte" nogle holdninger og dermed opnå ændret lederadfærd. Indhold Modul 1 - Kompetenceafklaring og individuelle jobmål, 5 dage Modul 2 - Den grundlæggende lederuddannelse, 13 dage Modul 3 - Projektlederuddannelse, 6 dage Modul 4 - Virksomhedens projektregnskaber, 4 dage Modul 5 - Afslutning & personlig handlingsplan, 2 dage. Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Kompetenceforloeb/lederuddannelseforledige/Sider/default.aspx Pris Kr ,00 incl. undervisningsmaterialer Tilkøb Du har mulighed for at tilkøbe disse ydelser: Coaching Vi kan tilbyde individuel coaching, 3 sessioner á 30 min. med henblik på at styrke dine evner til at fokusere klart på egen målsætning i relation til jobsøgning. Pris kr Personprofiler MBTI-profil incl. test, scoringsark og tilbagemelding. Pris kr Garuda-personprofil incl. test og tilbagemelding. Pris kr Varighed og datooversigt 30 dage i alt. Hold 3/2011 Modul 1: august 2011 Modul 2: 22. august 7. september 2011

12 Side 12 Modul 3: september 2011 Modul 4: september 2011 Modul 5: september 2011 Hold 4/2011 Modul 1: november 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: december 2011 Modul 4: december 2011 Modul 5: december 2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Hold 3/2012

13 Side 13 Grundlæggende lederuddannelse 13 dage i split Den grundlæggende lederuddannelse er sammensat af følgende AMU-kurser: 43559: Ledelse og samarbejde, 43560: Kommunikation som ledelsesværktøj, 43561: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj, 43562: Mødeledelse og 43563: Medarbejderinvolvering i ledelse Er du til ledelsesudvikling? Mangler du eller dine mellemledere ledelsesmæssige kompetencer? Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus. Målgruppe Du tilhører målgruppen, hvis du er offentligt eller privat ansat indenfor service, handel eller produktion og med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervs-uddannelsesniveau. Uddannelsen henvender sig primært til nuværende og kommende ledere, som har behov for de grundlæggende forudsætninger og kundskaber i ledelse, og som har en kort uddannelsesbaggrund uden en ledelsesteoretisk basis. Uddannelsen, der er praktisk orienteret, sigter på, at den enkelte lærer, opnår indsigt i og forståelse for grundlæggende ledelsesmæssige færdigheder. Du vil blive trænet i, hvad god ledelse er, og i vid udstrækning tages udgangspunkt i dine egne erfaringer. Målsætningen er også at kunne "flytte" nogle holdninger og dermed opnå ændret lederadfærd. Udbytte Disse elementer bliver belyst: bliv mere bevidst om ledelse hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? personlig planlægning - få styr på din egen tid! grundlæggende ledelsesværktøjer. Denne lederuddannelse åbner også gode muligheder for at opbygge et netværk. Indhold Der veksles mellem korte forløb af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i dit job. Hvert modul afsluttes med hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og praktisk arbejde. Uddannelsen er opbygget af 6 moduler. Modul 1: Introduktion Modul 2: Ledelse og udvikling Modul 3: Kommunikation Modul 4: Situationsbestemt ledelse Modul 5: Forandringsledelse & handlingsplan Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Indhold.aspx

14 Side 14 Pris Kr ,00 excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 375,00. Varighed og datooversigt 13 dage i alt Hold 6/2011 Modul 1: august 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: 31. oktober-01. november 2011 Modul 5: november 2011 Hold 7/2011 Modul 1: oktober 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: november 2011 Modul 4: december 2011 Modul 5: januar 2012 Hold 8/2011 Modul 1: december 2011 Modul 2: januar 2012 Modul 3: 31.januar-02. februar 2012 Modul 4: februar 2012 Modul 5: marts 2012 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Hold 3/2012

15 Side 15 Grundlæggende projektlederuddannelse 9 dage i split Projektlederuddannelsen er baseret på følgende AMU-kurser: Lederens projektplanlægning, Projektledelse og Ledelse af forandringsprocesser. Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Målgruppe Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse og -styring. Udbytte Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse. Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det? Projektlederrollen fra start til slut. Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel? Projektlederens værktøjer. Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse? Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle. Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe? Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring? Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk med andre projektledere. Indhold I uddannelsen veksles mellem moduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen projektsituation og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 4 sammenhængende moduler: Modul 1: Projektopstart Modul 2: Teamudvikling og ledelse Modul 3: Projektgennemførelse Modul 4: Projektafslutning og læring Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Eksamen Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

16 Side 16 Pris Kr ,00 excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 250,00. Varighed og datooversigt 9 dage i alt. Hold 4/2011 Modul 1: september 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: november 2011 Hold 5/2011 Modul 1: september 2011 Modul 2: oktober 2011 Modul 3: november 2011 Modul 4: december 2011 Hold 6/2011 Modul 1: oktober 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: december 2011 Modul 4: december 2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012

17 Side 17 Grundlæggende kommunikation og præsentation 10 dage i split Forløbet i kommunikation og præsentation er baseret på følgende AMU-kurser: Skriftlig kommunikation, Kommunikation i teams, Præsentationsteknik Et forløb for dig som vil være dygtigere til at kommunikere, præsentere og formidle samt til at forstå betydningen af kultur i mødet og samarbejdet med andre. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 10 dage, opbygget af 3 moduler af 3-4 dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Målgruppe Uddannelsen er deltagere, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for kommunikation, kulturforståelse og præsentation. Udbytte Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god kommunikation og formidling. Indhold I uddannelsen veksles mellem moduler af forskellig varighed, der tager udgangspunkt i din egen situation, og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 3 moduler: Modul 1: Skriftlig kommunikation - 4 dage Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner kommunikere skriftligt, både internt og eksternt på en hensigtsmæssig måde i forhold til formulering og disponering af forretningsbreve og andre tekster. Deltageren kan anvende sprogbrug tilpasset modtageren og har forståelse for god kommunikationsservice. Modul 2: Kommunikation i teams 3 dage Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. Modul 3: Præsentationsteknik 3 dage Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

18 Side 18 Eksamen Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Pris Kr excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 250,00. Varighed og datooversigt 10 dage i alt. Hold 1/2011 Hold 2/2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Akademiuddannelser 6 uger pr. modul incl. eksamen AkademiUddannelserne (AU) er videregående uddannelser for dig, der gerne vil blive endnu bedre til dit fag. Uddannelserne er praksisnære og målrettet erhvervslivets krav og behov, og indholdet i dem alle tager udgangspunkt i problemstillinger, du kan relatere direkte til fremtidige job. Du lærer en række modeller og værktøjer, som du vil kunne bruge i dit daglige arbejde.. Et modul varer 6 uger typisk 60 lektioner. Der veksles mellem teori, diskussion, øvelser, cases, projektopgaver og studiekredse. Dine egne arbejdserfaringer vil i vid udstrækning blive inddraget. Du skal påregne en del selvstudium. En akademiuddannelse afsluttes med en eksamen.

19 Side 19 Vi udbyder akademiuddannelsesmoduler i Projektstyring Kommunikation i praksis Ledelse i praksis Lean ledelse i praksis Multimedieteknologi og interaktionsdesign Coaching i organisationer Human Ressource Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer Du kan læse fulde fagbeskrivelser på s hjemmeside

20 Side 20 Projektstyring 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, der ønsker kompetence i forbindelse med projektopstart og -gennemførelse samt kvalitetssikring. Du opnår en kompetence, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, således at du vil kunne deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring. Du skal endvidere øves i brugen af it-baserede projektstyringsværktøjer. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Kommunikation i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker kompetencer så du selvstændigt og professionelt kan varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Modulets formål er at kvalificere dog til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Ledelse i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker grundlæggende ledelseskompetencer herunder indføring i ledelsesformer og ledelsesværktøjer.

21 Side 21 et med faget er at du gennem en generel introduktion til ledelsesformer og ledelsesværktøjer opnår en grundlæggende kompetence i håndtering af ledelsesmæssige situationer, således at du vil kunne tage del i løsningen af praktiske ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Lean ledelse i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 et med faget er at du kvalificeres til at arbejde med LEAN-lederskab, LEAN-tænkning, kommunikation af LEAN og med de vigtigste LEAN-værktøjer. Udbytte Undervisningen skal sikre, at du kvalificeres til professionelt at kunne tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelsen af LEAN, uanset om anvendelsen finder sted i den offentlige service og administration eller i en privat erhvervsvirksomhed. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Multimedieteknologi og interaktionsdesign 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker et job, hvor webdesign og kommunikation er i fokus. På kurset får du grundlæggende kompetencer inden for teknologierne og konstruktionen bag et CMS (Content Management System). Du lærer at arbejde med de byggeklodser, der skal til for at skabe et website. Kurset tager dig hele vejen rundt i processen fra layout til website. For at lave et færdigt webdesign er det vigtigt, at du forstår brugerens vigtige rolle i designprocessen samt konventioner, muligheder og begrænsninger i mediet. Du lærer også at forstå grafisk design, html, css og cms. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer.

22 Side 22 Coaching i organisationer 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig der ønsker ledelseskompetencer i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. et med faget er at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. Der tages udgangspunkt i et systemteoretisk og kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer som individet indgår i og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Human Ressource 8. august 16. september november 16. december januar 17. februar maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, der ønsker kompetencer således du selvstændigt er i stand til at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Du opnår kompetencer, således at du selvstændigt kan varetage Human Resource opgaver på alle niveauer i en virksomhed med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Salgspsykologi 8. august 16. september november 16. december januar 17. februar maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, som vil forstå at afkode de mange forskellige kundetyper og at tilpasse din adfærd efter dem. Faget Salgspsykologi giver dig indsigt i, hvordan du med tillidsskabende kommunikation og stram tidsprioritering bedre forstår dine kunder og øger dit salg.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) 1.halvår 2011 2 Kursuskatalog1halva

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007

KURSUSKATALOG. verden. LOKALE muligheder NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 KURSUSKATALOG NYKØBING OG THISTED - 1. HALVÅR 2007 EN verden af LOKALE muligheder Indhold EUC NORDVEST - KURSUSCENTRET Akademiuddannelser (AU) 4-5 Ledelse i praksis Lederspecialisering Økonomistyring Statistik

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København Kursusprogram Kurser for yngre kandidater København 2. halvår 2015 Her i efteråret har IEF-Fonden 20 forskellige titler på programmet. Der er 30 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis København, Århus,

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Kursusprogram 2015 1. halvår

Kursusprogram 2015 1. halvår Kursusprogram 2015 1. halvår 1 Indhold Velkommen...3 Fra ufaglært til faglært... 4 Pakkeløsninger... 5-11 Rørlægger...6 Kabelarbejder...7 På vej ind i byggebranchen...8 Kommunikation og konfliktløsning...9

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN

STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN STUDIEORDNING AKADEMIUDDANNELSEN I PROJEKTLEDELSE I MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSBRANCHEN AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 3 3. UDDANNELSES VARIGHED... 3 4. UDDANNELSENS

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Hvorfor IT i skolens matematik?

Hvorfor IT i skolens matematik? INFA-Småtryk 1999-2 Hvorfor IT i skolens matematik? Til INFA-skolernes forældre Indhold 1. Skolelov og læseplaner... 3 2. Skolens matematik i et IT-samfund... 6 3. Samspil mellem IT og matematik... 9 4.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen for Akademiuddannelsen i Projektledelse i medieog kommunikationsbranchen Revideret 15.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5.

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte 22 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 24 2009 Fælles Mål 2009 Uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Faghæfte

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere