Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg"

Transkript

1 Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer Hotelservice Sprogværksted Engelsk og/eller tysk Multimedieteknologi og interaktionsdesign Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg It-værksted MicroSoft Office Lean ledelse i praksis Vindmøller Off-shore Grundlæggende projektlederuddannelse - 9 dage Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage Projektstyring Human Ressource Ledelse i praksis Kompetencegivende lederuddannelse - 6 uger Grundlæggende kommunikation - 10 dage Kommunikation i praksis Coaching i organisationer

2 Side 2 Ordskolen Lær at stave, læse og regne på små hold ved hjælp af it og specialuddannede undervisere. Målgruppe Du er ordblind - fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse. Du behøver ikke at have taget afgangsprøven. Du skal visiteres til at kunne have glæde af ordblindeundervisning. Indhold Dansk (15 timer om ugen) Du får undervisning i læsning, stavning og skriftlig formulering. Du lærer ikke kun i et klasselokale med skolebøger. Fx besøger vi en virksomhed, museer, arbejder med din jobansøgning eller? Regning/matematik (10 timer om ugen) Du lærer at bruge og "forstå" matematikord. Du arbejder med at lægge sammen og trække fra, gange, dividere. Efterhånden arbejder du med budgetter, lønsedler og uforståelige breve. For at få det bedst mulige udbytte af kurserne, skal du regne med lidt hjemmearbejde. Varighed 25 timer pr. uge med løbende optag. Pris Undervisningen finansieres af Staten og er derfor uden omkostninger for både dig og JobCenteret - også i forbindelse med en Jobplan. Hvor Der finder undervisning sted i Odense, Nyborg og Svendborg.

3 Side 3 Forberedende VoksenUndervisning (FVU) - Dansk Vil du gerne blive bedre til at læse, stave, skrive og tale dansk? Dette danskkursus er tilrettelagt under loven om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og henvender sig til dig over 18 år, som ønsker at genopfriske færdighederne fra folkeskolen Måske oplever du, at dine manglende kompetencer i dansk begrænser dine muligheder for at komme i gang med en uddannelse - begrænser dig på jobbet eller i fritiden. FVU giver dig ikke direkte adgang til jobs eller uddannelse, men kan gøre det nemmere at følge undervisningen. Du kan deltage på FVU samtidig med, at du deltager i anden undervisning eller kurser. Målgruppe Kurset er tilrettelagt for dig, som gerne vil blive bedre til: at læse avisen eller en god bog at læse og forstå papirerne på din arbejdsplads at udfylde arbejdssedler og skemaer at skrive jobansøgninger at bruge internettet og skrive s at hjælpe børnene med lektier at læse undertekster på tv og for dig, som gerne vil have mere ud af de kurser, du deltager i i gang med en uddannelse påtage dig flere opgaver i foreninger og sportsklubber? Forudsætninger Du skal være fyldt 18 år, være motiveret og indstillet på lidt hjemmearbejde. Dette kursus skal hjælpe dig med at få afklaret og forbedret dine danskfærdigheder i læsning, stavning, skrivning og udtale. Du får bedre muligheder for at forstå, anvende og selv skrive tekster. Udbytte Undervisningen skal sikre, at du lærer at læse, forstå, stave, skrive og bruge tekster, som kan være alt fra brugsanvisninger og beskeder til breve, blade og aviser. Indhold Danskundervisningen består af 4 trin med ca. 60 undervisningstimer, hvor du arbejder med hverdags-dansk. For at vi kan vurdere dit niveau, så du bliver placeret på det rigtige trin og derved får mest muligt ud af undervisningen, skal du have en trinvurderingstest og en personlig samtale med underviseren. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt og tilpasset dine behov.

4 Side 4 Eksamen Du kan vælge at tage en prøve efter hvert trin, eller du kan fortsætte til næste trin uden prøve. Når du har taget prøven på sidste trin, er du danskmæssigt i stand til at starte på en videregående uddannelse. Du kan også tilmelde dig prøverne uden at have deltaget i undervisningen. Du kan få udstedt et kursusbevis, hvis du har deltaget i mindst 85% af undervisningen. Varighed lektioner pr. trin. Du kan deltage flere gange på det samme trin. Der er løbende optag fra uge Økonomi Pris pr. FVU lektion 78,09 Ugepris FVU - 30 lektioner 2.342,70 Testgebyr 348,24 Adm. Gebyr 280,00

5 Side 5 Forberedende VoksenUndervisning (FVU) - Matematik Med dette kursus får du nu muligheden for at forbedre og supplere dine færdigheder i talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Dette matematikkursus er tilrettelagt under loven om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og henvender sig til dig over 18 år, som ønsker at genopfriske færdighederne fra folkeskolen Måske oplever du, at dine manglende kompetencer i matematik sætter begrænsninger for at komme i gang med en uddannelse, på jobbet eller i fritiden. FVU giver dig ikke direkte adgang til jobs eller uddannelse, men kan gøre det nemmere at følge undervisningen. Du kan deltage på FVU samtidig med, at du deltager i anden undervisning eller kurser. Målgruppe Kurset er tilrettelagt for dig, som gerne vil blive bedre til at forstå og strukturere din hverdag. FVU matematik er også sprogundervisning fx mængderabat. Det er at behandle antal, størrelser og former både som hovedregning, med lommeregner og Excel. Det dur både i dit arbejdsliv, mens du tager uddannelse og i dit privatliv! Forudsætninger Du skal være fyldt 18 år, være motiveret og indstillet på lidt hjemmearbejde. et med undervisningen i talforståelse, regning og basale matematiske begreber er at sikre dig mulighed for at afklare, forbedre og supplere dine funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Udbytte Du lærer at overskue, behandle og producere oplysninger, der indeholder matematik. Det kan være blandingsforhold, arbejdsbeskrivelser eller budgetter. Et andet eksempel kan være at udregne BMI (Body Mass Index). BMI = vægt/højde 2. Du er meget velkommen til at medbringe din udfordring til undervisningen. Indhold Matematikundervisningen består af 2 trin, hvor du arbejder med hverdags-matematik. På begge trin arbejder du med hverdags matematik fx fra avisen eller materiale du selv medbringer. FVU-matematik, trin 1: Her lærer du bl.a. at bruge mål og vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give et overslag over fx en samlet pris.

6 Side 6 FVU-matematik, trin 2: Bygger oven på det, du har lært på trin 1. Du lærer om mønstre og relationer, form og dimension samt data og chance, f.eks. at aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål, genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel) og læse og forstå angivelser af chance og risiko. Du lærer, at forstå lidt mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer. For at du får mest muligt ud af undervisningen, skal du have en trinvurderingstest og en personlig samtale med underviseren. På basis af det tilbydes du undervisning på trin 1 eller 2 med individuelt tilrettelagt undervisning. Eksamen Du kan vælge at tage en prøve efter hvert trin, eller du kan fortsætte til næste trin uden prøve. Du kan også tilmelde dig prøverne uden at have deltaget i undervisningen. Du kan få udstedt et kursusbevis, hvis du har deltaget i mindst 85% af undervisningen. Varighed lektioner pr. trin. Du kan deltage flere gange på det samme trin. Der er løbende optag fra uge Økonomi Pris pr. FVU lektion 78,09 Ugepris FVU - 30 lektioner 2.342,70 Testgebyr 348,24 Adm. Gebyr 280,00

7 Side 7 Sprogværksted engelsk og/eller tysk I vores sprogværksted kan du blive dygtigere til engelsk og tysk med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. et med sprogundervisningen er at styrke din internationale og kommunikative kompetence, så du kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige, almene og personlige sammenhænge. Faget styrker dine forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked. Hvis du vil deltage i sprogværkstedet, skal du være indstillet på, at der stiles krav om, at du arbejder selvstændig og tager et medansvar for din egen læring. Undervisningen kan lægges i sammenhæng eller spredes over flere dage alt afhængig af dit behov. Dette aftales med underviseren og kursussekretæren før start. Det er vores erfaring, at indlæringen sker mere effektivt, når der arbejdes aktivt med problemløsningen. Vi opfordrer derfor også til, at deltagerne udveksler erfaringer og oplevelser omkring forløbet for at styrke indlæringen. I sprogværkstedet tilbyder vi engelsk og tysk på 4 niveauer Niveau F: Fremmedsprog i 2 uger svarende til et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve Niveau E: Fremmedsprog i 2 uger svarende til 10. klasse-prøve Niveau D: Fremmedsprog i 2 uger svarende til et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasielt niveau C. Niveau C: Fremmedsprog i 2 uger svarende til det gymnasiale niveau C. Varighed: Vejledende uddannelsestid pr. niveau er 2,0 uger, svarende til til 2 x 37 timers undervisning. I 2011 udbydes sprogværkstedet i ugerne I 2012 udbydes sprogværkstedet i ugerne og Pris kr pr. niveau.

8 Side 8 ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) ArbejdsMarkedsUddannelser eller AMU er korte uddannelser med et fastsat mål og en maksimal varighed. Man har mulighed for at få vurderet sine realkompetencer - det man kan i forhold til en given ArbejdsMarkedsUddannelse. Realkompetencer er viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor de er erhvervet (arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.) Det vil sige, at man kan få papir på kompetencer, som man har erhvervet i livets skole, og som er på niveau med kompetencer erhvervet ved deltagelse i en ArbejdsMarkedsUddannelse. En realkompetencevurdering er gratis og varer mellem ½ og 5 dage. En vurdering af basale færdigheder som dansk (læse, skrive, stave) og matematik kan indgå som en del af realkompetencevurderingen. Vi udbyder ArbejdsMarkedsuddannelser inden for IT (Microsoft Office Pakken) i åbent værksted Grundlæggende projektledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende kommunikation og præsentation Eksamen Der er ikke eksamen på disse forløb, men vi udsteder uddannelsesbevis for ArbejdsMarkedsUddannelserne, hvis du gennemfører med tilfredsstillende resultat. Du kan læse mere om ovenstående og vores mange andre forskellige ArbejdsMarkedsUddannelser på

9 Side 9 Åbent it-værksted På åbent it-værksted bestemmer du selv, hvad du vil undervises i - og hvornår!! Stor fleksibilitet og hensyn til dine forudsætninger og behov opfyldes i det åbne it-værksted. Der er mange fordele ved at deltage på det åbne it-værksted du arbejder i dit eget tempo høj grad af selvstændighed fleksibel tilrettelæggelse du bestemmer selv rammerne Hvis du vil deltage på det åbne it-værksted, skal du være indstillet på, at der stiles krav om, at du arbejder selvstændig og tager et medansvar for din egen læring. Der vil ikke være fælles emnegennemgang, og underviseren fungerer udelukkende som konsulent og vejleder. Du vil dog altid kunne få den hjælp, du har brug for. Kurserne kan lægges i sammenhæng eller spredes over flere dage alt afhængig af dit behov. Antal kurser og dage aftales med kursussekretær og underviser før start. Hvis du gennemfører kurserne tilfredsstillende, udstedes bevis. Det er vores erfaring, at indlæringen sker mere effektivt, når der arbejdes aktivt med problemløsningen. Vi opfordrer derfor også til, at deltagerne udveksler erfaringer og oplevelser omkring kursusforløbet for at styrke indlæringen. I åbent IT værksted findes følgende IT-discipliner Computeren og dens styresystem Tekstbehandling Regneark Databaser Præsentationer Internet Post og kalender På næste side kan du se hele udbuddet i det åbne IT-værksted. Varighed Individuel og med løbende optag se også næste side.

10 Side 10 Pris Fag Titel Dage Pris Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 680, Design af hjemmesider med CMS , Anvendelse af store datamængder i regneark 1 651, Effektiv anvendelse af og kalender 1 651, Anvendelse af databaseprogrammets data 0,5 450, Anvendelse af pivotabeller 1 651, Elektronisk korrektur med PDF 1 651, Anvendelse af hyperlinkteknik 0,5 507,75 Anvendelse af principper og værktøjer til webopbygning i virksomheden 2, , Praktisk webopbygning og vedligeholdelse af virksomhedens webside , Virksomhedens websider - tekst og grafik , Integration af administrationssystemer , Programmering i virksomhedens administrative IKT-s 2, , Oprettelse af database til jobbrug , Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 896, Oprette brugerflader og udskrifter i databaser , Anvendelse af regneark til talbehandling , Design og automatisering af regneark , Indskrivning og formatering af mindre tekster , Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 680, Grafiske virkemidler til layout i tekst , Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 680, Desktop Publishing i virksomheden , Jobrelateret brug af styresystemer på PC , Anvendelse af præsentationsprogrammer , Effektiv internetsøgning på jobbet , Tastaturbetjening til indskrivning af tekst , Håndtering af data i virksomheden , Online kommunikation til jobbrug , Brug af PC på arbejdspladsen , Billedredigering i medarbejderens jobfunktion , Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion ,00

11 Side 11 Kompetencegivende lederuddannelse 6 uger Kompetencegivende 6 ugers lederuddannelse, hvor du kommer bredt omkring emner som ledelse, ledelsesmetoder, kommunikation, projektledelse, teams, kompetenceafklaring, nøgletal m.m. Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har behov for et brush-up-kursus frem mod nyt lederjob. Målgruppe Du tilhører målgruppen, hvis du er offentligt eller privat ansat inden for service, handel eller produktion og med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsen, der er praktisk orienteret, sigter på, at du lærer, får indsigt i og forståelse for grundlæggende ledelsesmæssige færdigheder. Du vil blive trænet i, hvad god ledelse er, og i vid udstrækning tages udgangspunkt i dine egne erfaringer. Målsætningen er også at kunne "flytte" nogle holdninger og dermed opnå ændret lederadfærd. Indhold Modul 1 - Kompetenceafklaring og individuelle jobmål, 5 dage Modul 2 - Den grundlæggende lederuddannelse, 13 dage Modul 3 - Projektlederuddannelse, 6 dage Modul 4 - Virksomhedens projektregnskaber, 4 dage Modul 5 - Afslutning & personlig handlingsplan, 2 dage. Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Kompetenceforloeb/lederuddannelseforledige/Sider/default.aspx Pris Kr ,00 incl. undervisningsmaterialer Tilkøb Du har mulighed for at tilkøbe disse ydelser: Coaching Vi kan tilbyde individuel coaching, 3 sessioner á 30 min. med henblik på at styrke dine evner til at fokusere klart på egen målsætning i relation til jobsøgning. Pris kr Personprofiler MBTI-profil incl. test, scoringsark og tilbagemelding. Pris kr Garuda-personprofil incl. test og tilbagemelding. Pris kr Varighed og datooversigt 30 dage i alt. Hold 3/2011 Modul 1: august 2011 Modul 2: 22. august 7. september 2011

12 Side 12 Modul 3: september 2011 Modul 4: september 2011 Modul 5: september 2011 Hold 4/2011 Modul 1: november 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: december 2011 Modul 4: december 2011 Modul 5: december 2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Hold 3/2012

13 Side 13 Grundlæggende lederuddannelse 13 dage i split Den grundlæggende lederuddannelse er sammensat af følgende AMU-kurser: 43559: Ledelse og samarbejde, 43560: Kommunikation som ledelsesværktøj, 43561: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj, 43562: Mødeledelse og 43563: Medarbejderinvolvering i ledelse Er du til ledelsesudvikling? Mangler du eller dine mellemledere ledelsesmæssige kompetencer? Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus. Målgruppe Du tilhører målgruppen, hvis du er offentligt eller privat ansat indenfor service, handel eller produktion og med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervs-uddannelsesniveau. Uddannelsen henvender sig primært til nuværende og kommende ledere, som har behov for de grundlæggende forudsætninger og kundskaber i ledelse, og som har en kort uddannelsesbaggrund uden en ledelsesteoretisk basis. Uddannelsen, der er praktisk orienteret, sigter på, at den enkelte lærer, opnår indsigt i og forståelse for grundlæggende ledelsesmæssige færdigheder. Du vil blive trænet i, hvad god ledelse er, og i vid udstrækning tages udgangspunkt i dine egne erfaringer. Målsætningen er også at kunne "flytte" nogle holdninger og dermed opnå ændret lederadfærd. Udbytte Disse elementer bliver belyst: bliv mere bevidst om ledelse hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? personlig planlægning - få styr på din egen tid! grundlæggende ledelsesværktøjer. Denne lederuddannelse åbner også gode muligheder for at opbygge et netværk. Indhold Der veksles mellem korte forløb af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i dit job. Hvert modul afsluttes med hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og praktisk arbejde. Uddannelsen er opbygget af 6 moduler. Modul 1: Introduktion Modul 2: Ledelse og udvikling Modul 3: Kommunikation Modul 4: Situationsbestemt ledelse Modul 5: Forandringsledelse & handlingsplan Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Indhold.aspx

14 Side 14 Pris Kr ,00 excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 375,00. Varighed og datooversigt 13 dage i alt Hold 6/2011 Modul 1: august 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: 31. oktober-01. november 2011 Modul 5: november 2011 Hold 7/2011 Modul 1: oktober 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: november 2011 Modul 4: december 2011 Modul 5: januar 2012 Hold 8/2011 Modul 1: december 2011 Modul 2: januar 2012 Modul 3: 31.januar-02. februar 2012 Modul 4: februar 2012 Modul 5: marts 2012 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Hold 3/2012

15 Side 15 Grundlæggende projektlederuddannelse 9 dage i split Projektlederuddannelsen er baseret på følgende AMU-kurser: Lederens projektplanlægning, Projektledelse og Ledelse af forandringsprocesser. Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Målgruppe Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse og -styring. Udbytte Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse. Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det? Projektlederrollen fra start til slut. Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel? Projektlederens værktøjer. Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse? Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle. Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe? Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring? Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk med andre projektledere. Indhold I uddannelsen veksles mellem moduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen projektsituation og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 4 sammenhængende moduler: Modul 1: Projektopstart Modul 2: Teamudvikling og ledelse Modul 3: Projektgennemførelse Modul 4: Projektafslutning og læring Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Eksamen Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

16 Side 16 Pris Kr ,00 excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 250,00. Varighed og datooversigt 9 dage i alt. Hold 4/2011 Modul 1: september 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: november 2011 Hold 5/2011 Modul 1: september 2011 Modul 2: oktober 2011 Modul 3: november 2011 Modul 4: december 2011 Hold 6/2011 Modul 1: oktober 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: december 2011 Modul 4: december 2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012

17 Side 17 Grundlæggende kommunikation og præsentation 10 dage i split Forløbet i kommunikation og præsentation er baseret på følgende AMU-kurser: Skriftlig kommunikation, Kommunikation i teams, Præsentationsteknik Et forløb for dig som vil være dygtigere til at kommunikere, præsentere og formidle samt til at forstå betydningen af kultur i mødet og samarbejdet med andre. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 10 dage, opbygget af 3 moduler af 3-4 dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Målgruppe Uddannelsen er deltagere, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for kommunikation, kulturforståelse og præsentation. Udbytte Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god kommunikation og formidling. Indhold I uddannelsen veksles mellem moduler af forskellig varighed, der tager udgangspunkt i din egen situation, og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 3 moduler: Modul 1: Skriftlig kommunikation - 4 dage Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner kommunikere skriftligt, både internt og eksternt på en hensigtsmæssig måde i forhold til formulering og disponering af forretningsbreve og andre tekster. Deltageren kan anvende sprogbrug tilpasset modtageren og har forståelse for god kommunikationsservice. Modul 2: Kommunikation i teams 3 dage Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. Modul 3: Præsentationsteknik 3 dage Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

18 Side 18 Eksamen Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Pris Kr excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 250,00. Varighed og datooversigt 10 dage i alt. Hold 1/2011 Hold 2/2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Akademiuddannelser 6 uger pr. modul incl. eksamen AkademiUddannelserne (AU) er videregående uddannelser for dig, der gerne vil blive endnu bedre til dit fag. Uddannelserne er praksisnære og målrettet erhvervslivets krav og behov, og indholdet i dem alle tager udgangspunkt i problemstillinger, du kan relatere direkte til fremtidige job. Du lærer en række modeller og værktøjer, som du vil kunne bruge i dit daglige arbejde.. Et modul varer 6 uger typisk 60 lektioner. Der veksles mellem teori, diskussion, øvelser, cases, projektopgaver og studiekredse. Dine egne arbejdserfaringer vil i vid udstrækning blive inddraget. Du skal påregne en del selvstudium. En akademiuddannelse afsluttes med en eksamen.

19 Side 19 Vi udbyder akademiuddannelsesmoduler i Projektstyring Kommunikation i praksis Ledelse i praksis Lean ledelse i praksis Multimedieteknologi og interaktionsdesign Coaching i organisationer Human Ressource Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer Du kan læse fulde fagbeskrivelser på s hjemmeside

20 Side 20 Projektstyring 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, der ønsker kompetence i forbindelse med projektopstart og -gennemførelse samt kvalitetssikring. Du opnår en kompetence, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, således at du vil kunne deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring. Du skal endvidere øves i brugen af it-baserede projektstyringsværktøjer. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Kommunikation i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker kompetencer så du selvstændigt og professionelt kan varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Modulets formål er at kvalificere dog til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Ledelse i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker grundlæggende ledelseskompetencer herunder indføring i ledelsesformer og ledelsesværktøjer.

21 Side 21 et med faget er at du gennem en generel introduktion til ledelsesformer og ledelsesværktøjer opnår en grundlæggende kompetence i håndtering af ledelsesmæssige situationer, således at du vil kunne tage del i løsningen af praktiske ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Lean ledelse i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 et med faget er at du kvalificeres til at arbejde med LEAN-lederskab, LEAN-tænkning, kommunikation af LEAN og med de vigtigste LEAN-værktøjer. Udbytte Undervisningen skal sikre, at du kvalificeres til professionelt at kunne tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelsen af LEAN, uanset om anvendelsen finder sted i den offentlige service og administration eller i en privat erhvervsvirksomhed. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Multimedieteknologi og interaktionsdesign 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker et job, hvor webdesign og kommunikation er i fokus. På kurset får du grundlæggende kompetencer inden for teknologierne og konstruktionen bag et CMS (Content Management System). Du lærer at arbejde med de byggeklodser, der skal til for at skabe et website. Kurset tager dig hele vejen rundt i processen fra layout til website. For at lave et færdigt webdesign er det vigtigt, at du forstår brugerens vigtige rolle i designprocessen samt konventioner, muligheder og begrænsninger i mediet. Du lærer også at forstå grafisk design, html, css og cms. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer.

22 Side 22 Coaching i organisationer 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig der ønsker ledelseskompetencer i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. et med faget er at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. Der tages udgangspunkt i et systemteoretisk og kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer som individet indgår i og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Human Ressource 8. august 16. september november 16. december januar 17. februar maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, der ønsker kompetencer således du selvstændigt er i stand til at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Du opnår kompetencer, således at du selvstændigt kan varetage Human Resource opgaver på alle niveauer i en virksomhed med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Salgspsykologi 8. august 16. september november 16. december januar 17. februar maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, som vil forstå at afkode de mange forskellige kundetyper og at tilpasse din adfærd efter dem. Faget Salgspsykologi giver dig indsigt i, hvordan du med tillidsskabende kommunikation og stram tidsprioritering bedre forstår dine kunder og øger dit salg.

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter

Beståelses- & gennemførelsesprocenter, AMU - Kalenderåret 2013, Tietgen KompetenceCenter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 97,6 331 97,6 40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen 97,2 143 97,9 40008 Årsafslutning af bogholderiet 99,3 140 99,3 40011 Udarbejdelse og

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen og få succes med dine projekter med

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2017 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14

Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse 2013/14 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Fora r 2016 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted

Fleksibelt IT-værksted Fleksibelt IT-værksted [År] Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2014 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne.

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2791 Administration 01-01-2010

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du godt tænke dig at blive leder og har du en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en industriel virksomhed, gruppeleder i hjemmeplejen eller

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og

UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent Antal elever Markedsanalyse i detail- og handelserhvervet 87,5 8 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 86,8 53 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2017

Oversigt over udlagt undervisning 2017 Oversigt over udlagt undervisning 2017 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40003 Salgsteknik for salgs-og servicemedarbejdere UC Holstebro 31.01.2017-31.03.2017

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011 Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Efterår 2011 Grundlæggende Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 6 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Oversigt over udlagt undervisning 2015

Oversigt over udlagt undervisning 2015 Oversigt over udlagt undervisning 2015 Udlagt undervisning til UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern Fag nr. Titel Udlagt fra Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader UC Holstebro 01.07.2015-31.12.2015

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende på udskriftsdatoen) Side 1 af 5 259401 Køge Handelsskole Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2769 Individuel kompetencevurdering i AMU 01-01-2010 og fremefter Godkendt til udbud 2798 Viden- og forretningsservice

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 05.07.13

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSA formål Betegnelse UVM fag UVM_fag_betegnelse Beståelsesprocent 2. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent Udstedt kursusbevis 2100 IV, salg af kurser

Læs mere

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 1. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Beståelsesprocenter 4. kvartal 2014 for Rybners Kursuscenter Betegnelse Mål Fagbetegnelse Beståelse s-procent Antal elever CØSAformål Gennemførelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk

AMU-kurser. Brug din 6-ugers ret! www.cv2.dk Brug din 6-ugers ret! AMU-kurser Hvis du er ledig med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, har du i denne brochure gode muligheder for at finde spændende kurser inden for Personlig udvikling, IT, Salg,

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015

45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside 01.01-31.12.2015. 45987 Projektudvikling og gennemførelse 01.01-31.12.2015 Udlagt AMU-undervisning til EUC Nordvest 2015 2245 Offentlig forvaltning og 44383 Medarbejderen som deltager i sagsbehandling forandringsprocesser 2256 Handel og logistik 40976 Logistikopgaver ved internationalt

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 4. kvartal 2011 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal elever Gennemførelsesprocent Beståelsesprocent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest Beståelsesprocenter 2. kvartal 2012 for Kursuscenter Vest CØSAformål Betegnelse Mål Fagbetegnelse Antal Gennemførel- Beståelses- elever sesprocent procent 2411 Arbejdsmarkedsuddannelser 40003 Salgsteknik

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest

Beståelsesprocent 2. kvartal 2010 for Kursuscenter Vest CØSA formål 2100 2100 2100 Betegnelse IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer IV, salg af kurser og konferencer UVM fag UVM fag betegnelse 42595 44349 44993 40003 40015 40020

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Modul 1: Medarbejderinvolvering i ledelse Modul 2: Ledelse af innovationsprocesser Modul 3: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Modul 4:

Modul 1: Medarbejderinvolvering i ledelse Modul 2: Ledelse af innovationsprocesser Modul 3: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Modul 4: Modul 1: Medarbejderinvolvering i ledelse Modul 2: Ledelse af innovationsprocesser Modul 3: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Modul 4: Kommunikation som ledelsesværktøj Modul 5: Ledelse af teams/produktionsgrupper

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Forberedende voksenundervisning. Tag springet!

Forberedende voksenundervisning. Tag springet! Forberedende voksenundervisning Tag springet! 1 Hvem er Tradium Erhverv? Tradium Erhverv udbyder uddannelser og kompetenceløft primært under AMU programmet, og vores hovedfokus er at sikre vedvarende udvikling

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

Så kører Netværkslokomotivet

Så kører Netværkslokomotivet Så kører Netværkslokomotivet Skal du med? Fredericia 2012 Nye muligheder i hverdagen Kurser og efteruddannelse er vejen frem, når virksomhederne vil holde på arbejdskraften og når medarbejderne vil blive

Læs mere

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole

Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Udlagt AMU-undervisning til Varde Handelsskole Varde handelsskole har fået udlagt nedenstående AMU-kurser til gennemførelse fra Rybners. Varde handelsskole kan derfor udbyde og gennemføre de anførte kurser

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Pædagogisk diplomuddannelse UNDERVISNING I LÆSNING OG MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU også 6 ugers jobrettet uddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage (jobrettet

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland

Uddannelse for. nøglepersoner og mellemledere KURSUS. Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere KURSUS Erhvervsskolen Nordsjælland Uddannelse for nøglepersoner og mellemledere ET STORT, VIGTIGT SKRIDT TIL EN HELT NY VERDEN AF MULIGHEDER En mellemleder

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2014 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE

19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE 19.17 UNDERVISNING I LÆSNING OG/ELLER MATEMATIK FOR VOKSNE Mål for læringsudbytte skal opnå faglige og pædagogisk/didaktiske forudsætninger for at kunne forestå planlægning, gennemførelse og evaluering

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere