Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg"

Transkript

1 Side 1 Robot og automation Lager og logistik Ordskolen OrdBlindeUndervisning Forb. VoksenUndervisning Dansk og/eller matematik 6 ugers akademimoduler; Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer Hotelservice Sprogværksted Engelsk og/eller tysk Multimedieteknologi og interaktionsdesign Introduktion Specialforløb Bygge-anlæg It-værksted MicroSoft Office Lean ledelse i praksis Vindmøller Off-shore Grundlæggende projektlederuddannelse - 9 dage Grundlæggende lederuddannelse - 13 dage Projektstyring Human Ressource Ledelse i praksis Kompetencegivende lederuddannelse - 6 uger Grundlæggende kommunikation - 10 dage Kommunikation i praksis Coaching i organisationer

2 Side 2 Ordskolen Lær at stave, læse og regne på små hold ved hjælp af it og specialuddannede undervisere. Målgruppe Du er ordblind - fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse. Du behøver ikke at have taget afgangsprøven. Du skal visiteres til at kunne have glæde af ordblindeundervisning. Indhold Dansk (15 timer om ugen) Du får undervisning i læsning, stavning og skriftlig formulering. Du lærer ikke kun i et klasselokale med skolebøger. Fx besøger vi en virksomhed, museer, arbejder med din jobansøgning eller? Regning/matematik (10 timer om ugen) Du lærer at bruge og "forstå" matematikord. Du arbejder med at lægge sammen og trække fra, gange, dividere. Efterhånden arbejder du med budgetter, lønsedler og uforståelige breve. For at få det bedst mulige udbytte af kurserne, skal du regne med lidt hjemmearbejde. Varighed 25 timer pr. uge med løbende optag. Pris Undervisningen finansieres af Staten og er derfor uden omkostninger for både dig og JobCenteret - også i forbindelse med en Jobplan. Hvor Der finder undervisning sted i Odense, Nyborg og Svendborg.

3 Side 3 Forberedende VoksenUndervisning (FVU) - Dansk Vil du gerne blive bedre til at læse, stave, skrive og tale dansk? Dette danskkursus er tilrettelagt under loven om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og henvender sig til dig over 18 år, som ønsker at genopfriske færdighederne fra folkeskolen Måske oplever du, at dine manglende kompetencer i dansk begrænser dine muligheder for at komme i gang med en uddannelse - begrænser dig på jobbet eller i fritiden. FVU giver dig ikke direkte adgang til jobs eller uddannelse, men kan gøre det nemmere at følge undervisningen. Du kan deltage på FVU samtidig med, at du deltager i anden undervisning eller kurser. Målgruppe Kurset er tilrettelagt for dig, som gerne vil blive bedre til: at læse avisen eller en god bog at læse og forstå papirerne på din arbejdsplads at udfylde arbejdssedler og skemaer at skrive jobansøgninger at bruge internettet og skrive s at hjælpe børnene med lektier at læse undertekster på tv og for dig, som gerne vil have mere ud af de kurser, du deltager i i gang med en uddannelse påtage dig flere opgaver i foreninger og sportsklubber? Forudsætninger Du skal være fyldt 18 år, være motiveret og indstillet på lidt hjemmearbejde. Dette kursus skal hjælpe dig med at få afklaret og forbedret dine danskfærdigheder i læsning, stavning, skrivning og udtale. Du får bedre muligheder for at forstå, anvende og selv skrive tekster. Udbytte Undervisningen skal sikre, at du lærer at læse, forstå, stave, skrive og bruge tekster, som kan være alt fra brugsanvisninger og beskeder til breve, blade og aviser. Indhold Danskundervisningen består af 4 trin med ca. 60 undervisningstimer, hvor du arbejder med hverdags-dansk. For at vi kan vurdere dit niveau, så du bliver placeret på det rigtige trin og derved får mest muligt ud af undervisningen, skal du have en trinvurderingstest og en personlig samtale med underviseren. Undervisningen tilrettelægges fleksibelt og tilpasset dine behov.

4 Side 4 Eksamen Du kan vælge at tage en prøve efter hvert trin, eller du kan fortsætte til næste trin uden prøve. Når du har taget prøven på sidste trin, er du danskmæssigt i stand til at starte på en videregående uddannelse. Du kan også tilmelde dig prøverne uden at have deltaget i undervisningen. Du kan få udstedt et kursusbevis, hvis du har deltaget i mindst 85% af undervisningen. Varighed lektioner pr. trin. Du kan deltage flere gange på det samme trin. Der er løbende optag fra uge Økonomi Pris pr. FVU lektion 78,09 Ugepris FVU - 30 lektioner 2.342,70 Testgebyr 348,24 Adm. Gebyr 280,00

5 Side 5 Forberedende VoksenUndervisning (FVU) - Matematik Med dette kursus får du nu muligheden for at forbedre og supplere dine færdigheder i talforståelse, regning og basale matematiske begreber. Dette matematikkursus er tilrettelagt under loven om Forberedende VoksenUndervisning (FVU) og henvender sig til dig over 18 år, som ønsker at genopfriske færdighederne fra folkeskolen Måske oplever du, at dine manglende kompetencer i matematik sætter begrænsninger for at komme i gang med en uddannelse, på jobbet eller i fritiden. FVU giver dig ikke direkte adgang til jobs eller uddannelse, men kan gøre det nemmere at følge undervisningen. Du kan deltage på FVU samtidig med, at du deltager i anden undervisning eller kurser. Målgruppe Kurset er tilrettelagt for dig, som gerne vil blive bedre til at forstå og strukturere din hverdag. FVU matematik er også sprogundervisning fx mængderabat. Det er at behandle antal, størrelser og former både som hovedregning, med lommeregner og Excel. Det dur både i dit arbejdsliv, mens du tager uddannelse og i dit privatliv! Forudsætninger Du skal være fyldt 18 år, være motiveret og indstillet på lidt hjemmearbejde. et med undervisningen i talforståelse, regning og basale matematiske begreber er at sikre dig mulighed for at afklare, forbedre og supplere dine funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Udbytte Du lærer at overskue, behandle og producere oplysninger, der indeholder matematik. Det kan være blandingsforhold, arbejdsbeskrivelser eller budgetter. Et andet eksempel kan være at udregne BMI (Body Mass Index). BMI = vægt/højde 2. Du er meget velkommen til at medbringe din udfordring til undervisningen. Indhold Matematikundervisningen består af 2 trin, hvor du arbejder med hverdags-matematik. På begge trin arbejder du med hverdags matematik fx fra avisen eller materiale du selv medbringer. FVU-matematik, trin 1: Her lærer du bl.a. at bruge mål og vægt, brøker og procenter samt at vurdere tal og give et overslag over fx en samlet pris.

6 Side 6 FVU-matematik, trin 2: Bygger oven på det, du har lært på trin 1. Du lærer om mønstre og relationer, form og dimension samt data og chance, f.eks. at aflæse, sammenligne og vurdere angivelser af længde, areal og rummål, genkende og tegne geometriske figurer (trekant, firkant, cirkel) og læse og forstå angivelser af chance og risiko. Du lærer, at forstå lidt mere krævende opgaver med tekst, tal og figurer. For at du får mest muligt ud af undervisningen, skal du have en trinvurderingstest og en personlig samtale med underviseren. På basis af det tilbydes du undervisning på trin 1 eller 2 med individuelt tilrettelagt undervisning. Eksamen Du kan vælge at tage en prøve efter hvert trin, eller du kan fortsætte til næste trin uden prøve. Du kan også tilmelde dig prøverne uden at have deltaget i undervisningen. Du kan få udstedt et kursusbevis, hvis du har deltaget i mindst 85% af undervisningen. Varighed lektioner pr. trin. Du kan deltage flere gange på det samme trin. Der er løbende optag fra uge Økonomi Pris pr. FVU lektion 78,09 Ugepris FVU - 30 lektioner 2.342,70 Testgebyr 348,24 Adm. Gebyr 280,00

7 Side 7 Sprogværksted engelsk og/eller tysk I vores sprogværksted kan du blive dygtigere til engelsk og tysk med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. et med sprogundervisningen er at styrke din internationale og kommunikative kompetence, så du kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige, almene og personlige sammenhænge. Faget styrker dine forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked. Hvis du vil deltage i sprogværkstedet, skal du være indstillet på, at der stiles krav om, at du arbejder selvstændig og tager et medansvar for din egen læring. Undervisningen kan lægges i sammenhæng eller spredes over flere dage alt afhængig af dit behov. Dette aftales med underviseren og kursussekretæren før start. Det er vores erfaring, at indlæringen sker mere effektivt, når der arbejdes aktivt med problemløsningen. Vi opfordrer derfor også til, at deltagerne udveksler erfaringer og oplevelser omkring forløbet for at styrke indlæringen. I sprogværkstedet tilbyder vi engelsk og tysk på 4 niveauer Niveau F: Fremmedsprog i 2 uger svarende til et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasse-prøve Niveau E: Fremmedsprog i 2 uger svarende til 10. klasse-prøve Niveau D: Fremmedsprog i 2 uger svarende til et niveau mellem 10. klasse-prøve og gymnasielt niveau C. Niveau C: Fremmedsprog i 2 uger svarende til det gymnasiale niveau C. Varighed: Vejledende uddannelsestid pr. niveau er 2,0 uger, svarende til til 2 x 37 timers undervisning. I 2011 udbydes sprogværkstedet i ugerne I 2012 udbydes sprogværkstedet i ugerne og Pris kr pr. niveau.

8 Side 8 ArbejdsMarkedsUddannelser (AMU) ArbejdsMarkedsUddannelser eller AMU er korte uddannelser med et fastsat mål og en maksimal varighed. Man har mulighed for at få vurderet sine realkompetencer - det man kan i forhold til en given ArbejdsMarkedsUddannelse. Realkompetencer er viden, færdigheder og kompetencer uanset hvor de er erhvervet (arbejdsliv, folkeoplysning, foreningsliv, frivilligt arbejde m.v.) Det vil sige, at man kan få papir på kompetencer, som man har erhvervet i livets skole, og som er på niveau med kompetencer erhvervet ved deltagelse i en ArbejdsMarkedsUddannelse. En realkompetencevurdering er gratis og varer mellem ½ og 5 dage. En vurdering af basale færdigheder som dansk (læse, skrive, stave) og matematik kan indgå som en del af realkompetencevurderingen. Vi udbyder ArbejdsMarkedsuddannelser inden for IT (Microsoft Office Pakken) i åbent værksted Grundlæggende projektledelse Grundlæggende lederuddannelse Grundlæggende kommunikation og præsentation Eksamen Der er ikke eksamen på disse forløb, men vi udsteder uddannelsesbevis for ArbejdsMarkedsUddannelserne, hvis du gennemfører med tilfredsstillende resultat. Du kan læse mere om ovenstående og vores mange andre forskellige ArbejdsMarkedsUddannelser på

9 Side 9 Åbent it-værksted På åbent it-værksted bestemmer du selv, hvad du vil undervises i - og hvornår!! Stor fleksibilitet og hensyn til dine forudsætninger og behov opfyldes i det åbne it-værksted. Der er mange fordele ved at deltage på det åbne it-værksted du arbejder i dit eget tempo høj grad af selvstændighed fleksibel tilrettelæggelse du bestemmer selv rammerne Hvis du vil deltage på det åbne it-værksted, skal du være indstillet på, at der stiles krav om, at du arbejder selvstændig og tager et medansvar for din egen læring. Der vil ikke være fælles emnegennemgang, og underviseren fungerer udelukkende som konsulent og vejleder. Du vil dog altid kunne få den hjælp, du har brug for. Kurserne kan lægges i sammenhæng eller spredes over flere dage alt afhængig af dit behov. Antal kurser og dage aftales med kursussekretær og underviser før start. Hvis du gennemfører kurserne tilfredsstillende, udstedes bevis. Det er vores erfaring, at indlæringen sker mere effektivt, når der arbejdes aktivt med problemløsningen. Vi opfordrer derfor også til, at deltagerne udveksler erfaringer og oplevelser omkring kursusforløbet for at styrke indlæringen. I åbent IT værksted findes følgende IT-discipliner Computeren og dens styresystem Tekstbehandling Regneark Databaser Præsentationer Internet Post og kalender På næste side kan du se hele udbuddet i det åbne IT-værksted. Varighed Individuel og med løbende optag se også næste side.

10 Side 10 Pris Fag Titel Dage Pris Udarbejdelse og bearbejdning af store tekster 1 680, Design af hjemmesider med CMS , Anvendelse af store datamængder i regneark 1 651, Effektiv anvendelse af og kalender 1 651, Anvendelse af databaseprogrammets data 0,5 450, Anvendelse af pivotabeller 1 651, Elektronisk korrektur med PDF 1 651, Anvendelse af hyperlinkteknik 0,5 507,75 Anvendelse af principper og værktøjer til webopbygning i virksomheden 2, , Praktisk webopbygning og vedligeholdelse af virksomhedens webside , Virksomhedens websider - tekst og grafik , Integration af administrationssystemer , Programmering i virksomhedens administrative IKT-s 2, , Oprettelse af database til jobbrug , Databasevedligeholdelse til jobbrug 1,5 896, Oprette brugerflader og udskrifter i databaser , Anvendelse af regneark til talbehandling , Design og automatisering af regneark , Indskrivning og formatering af mindre tekster , Standardisering af virksomhedens dokumenter 1 680, Grafiske virkemidler til layout i tekst , Fletning af dokumenter til masseproduktion 1 680, Desktop Publishing i virksomheden , Jobrelateret brug af styresystemer på PC , Anvendelse af præsentationsprogrammer , Effektiv internetsøgning på jobbet , Tastaturbetjening til indskrivning af tekst , Håndtering af data i virksomheden , Online kommunikation til jobbrug , Brug af PC på arbejdspladsen , Billedredigering i medarbejderens jobfunktion , Billedfremstilling i medarbejderens jobfunktion ,00

11 Side 11 Kompetencegivende lederuddannelse 6 uger Kompetencegivende 6 ugers lederuddannelse, hvor du kommer bredt omkring emner som ledelse, ledelsesmetoder, kommunikation, projektledelse, teams, kompetenceafklaring, nøgletal m.m. Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har behov for et brush-up-kursus frem mod nyt lederjob. Målgruppe Du tilhører målgruppen, hvis du er offentligt eller privat ansat inden for service, handel eller produktion og med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveau. Uddannelsen, der er praktisk orienteret, sigter på, at du lærer, får indsigt i og forståelse for grundlæggende ledelsesmæssige færdigheder. Du vil blive trænet i, hvad god ledelse er, og i vid udstrækning tages udgangspunkt i dine egne erfaringer. Målsætningen er også at kunne "flytte" nogle holdninger og dermed opnå ændret lederadfærd. Indhold Modul 1 - Kompetenceafklaring og individuelle jobmål, 5 dage Modul 2 - Den grundlæggende lederuddannelse, 13 dage Modul 3 - Projektlederuddannelse, 6 dage Modul 4 - Virksomhedens projektregnskaber, 4 dage Modul 5 - Afslutning & personlig handlingsplan, 2 dage. Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Kompetenceforloeb/lederuddannelseforledige/Sider/default.aspx Pris Kr ,00 incl. undervisningsmaterialer Tilkøb Du har mulighed for at tilkøbe disse ydelser: Coaching Vi kan tilbyde individuel coaching, 3 sessioner á 30 min. med henblik på at styrke dine evner til at fokusere klart på egen målsætning i relation til jobsøgning. Pris kr Personprofiler MBTI-profil incl. test, scoringsark og tilbagemelding. Pris kr Garuda-personprofil incl. test og tilbagemelding. Pris kr Varighed og datooversigt 30 dage i alt. Hold 3/2011 Modul 1: august 2011 Modul 2: 22. august 7. september 2011

12 Side 12 Modul 3: september 2011 Modul 4: september 2011 Modul 5: september 2011 Hold 4/2011 Modul 1: november 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: december 2011 Modul 4: december 2011 Modul 5: december 2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Hold 3/2012

13 Side 13 Grundlæggende lederuddannelse 13 dage i split Den grundlæggende lederuddannelse er sammensat af følgende AMU-kurser: 43559: Ledelse og samarbejde, 43560: Kommunikation som ledelsesværktøj, 43561: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj, 43562: Mødeledelse og 43563: Medarbejderinvolvering i ledelse Er du til ledelsesudvikling? Mangler du eller dine mellemledere ledelsesmæssige kompetencer? Uddannelsen retter sig mod kommende og/eller nyudnævnte (mellem)ledere, som ønsker at opnå større ledelsesfaglig indsigt og mod erfarne ledere, som har fået nye arbejds- og ledelsesfunktioner og derfor kan have behov for et brush-up kursus. Målgruppe Du tilhører målgruppen, hvis du er offentligt eller privat ansat indenfor service, handel eller produktion og med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervs-uddannelsesniveau. Uddannelsen henvender sig primært til nuværende og kommende ledere, som har behov for de grundlæggende forudsætninger og kundskaber i ledelse, og som har en kort uddannelsesbaggrund uden en ledelsesteoretisk basis. Uddannelsen, der er praktisk orienteret, sigter på, at den enkelte lærer, opnår indsigt i og forståelse for grundlæggende ledelsesmæssige færdigheder. Du vil blive trænet i, hvad god ledelse er, og i vid udstrækning tages udgangspunkt i dine egne erfaringer. Målsætningen er også at kunne "flytte" nogle holdninger og dermed opnå ændret lederadfærd. Udbytte Disse elementer bliver belyst: bliv mere bevidst om ledelse hvad er god ledelse, og hvordan bliver jeg en god leder? hvad er rigtig lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer? hvordan klarer jeg kommunikation og konflikthåndtering? personlig planlægning - få styr på din egen tid! grundlæggende ledelsesværktøjer. Denne lederuddannelse åbner også gode muligheder for at opbygge et netværk. Indhold Der veksles mellem korte forløb af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i dit job. Hvert modul afsluttes med hjemmeopgaver, der bygger bro mellem teori og praktisk arbejde. Uddannelsen er opbygget af 6 moduler. Modul 1: Introduktion Modul 2: Ledelse og udvikling Modul 3: Kommunikation Modul 4: Situationsbestemt ledelse Modul 5: Forandringsledelse & handlingsplan Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Indhold.aspx

14 Side 14 Pris Kr ,00 excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 375,00. Varighed og datooversigt 13 dage i alt Hold 6/2011 Modul 1: august 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: 31. oktober-01. november 2011 Modul 5: november 2011 Hold 7/2011 Modul 1: oktober 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: november 2011 Modul 4: december 2011 Modul 5: januar 2012 Hold 8/2011 Modul 1: december 2011 Modul 2: januar 2012 Modul 3: 31.januar-02. februar 2012 Modul 4: februar 2012 Modul 5: marts 2012 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Hold 3/2012

15 Side 15 Grundlæggende projektlederuddannelse 9 dage i split Projektlederuddannelsen er baseret på følgende AMU-kurser: Lederens projektplanlægning, Projektledelse og Ledelse af forandringsprocesser. Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende Projektlederuddannelse et godt tilbud til dig. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 9 dage, opbygget af 4 moduler af 2-3 dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Målgruppe Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for projektledelse og -styring. Udbytte Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god projektledelse. Hvad er god projektledelse og hvordan bliver jeg god til det? Projektlederrollen fra start til slut. Hvordan vælger jeg den rigtige projektstyringsmodel? Projektlederens værktøjer. Hvordan styrer du et projekt til succes, herunder faldgruber i de forskellige projektfaser og måder at undgå disse? Udarbejdelse af en projektplan med aktivitetsoversigt, resurseoversigt, tidsplan med milepæle. Hvordan skaber du motivation og engagement, når du skal starte et projekt og sammensætte og udvikle en projektgruppe? Hvordan forankres projektet i forhold til anvendelse og læring? Uddannelsen giver dig også mulighed for at opbygge et netværk med andre projektledere. Indhold I uddannelsen veksles mellem moduler af 2-3 dages varighed og hjemmeopgaver, der tager udgangspunkt i din egen projektsituation og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 4 sammenhængende moduler: Modul 1: Projektopstart Modul 2: Teamudvikling og ledelse Modul 3: Projektgennemførelse Modul 4: Projektafslutning og læring Du finder en detaljeret indholdsoversigt på Eksamen Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

16 Side 16 Pris Kr ,00 excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 250,00. Varighed og datooversigt 9 dage i alt. Hold 4/2011 Modul 1: september 2011 Modul 2: september 2011 Modul 3: oktober 2011 Modul 4: november 2011 Hold 5/2011 Modul 1: september 2011 Modul 2: oktober 2011 Modul 3: november 2011 Modul 4: december 2011 Hold 6/2011 Modul 1: oktober 2011 Modul 2: november 2011 Modul 3: december 2011 Modul 4: december 2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012

17 Side 17 Grundlæggende kommunikation og præsentation 10 dage i split Forløbet i kommunikation og præsentation er baseret på følgende AMU-kurser: Skriftlig kommunikation, Kommunikation i teams, Præsentationsteknik Et forløb for dig som vil være dygtigere til at kommunikere, præsentere og formidle samt til at forstå betydningen af kultur i mødet og samarbejdet med andre. Uddannelsen er et udviklingsforløb på i alt 10 dage, opbygget af 3 moduler af 3-4 dages varighed. Uddannelsen er kompetencegivende i forhold til offentlig videreuddannelse. Målgruppe Uddannelsen er deltagere, der ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund, men har behov for de grundlæggende forudsætninger og værktøjer inden for kommunikation, kulturforståelse og præsentation. Udbytte Det overordnede formål med uddannelsen er at du lærer, hvordan man praktiserer god kommunikation og formidling. Indhold I uddannelsen veksles mellem moduler af forskellig varighed, der tager udgangspunkt i din egen situation, og bygger bro mellem teori og praksis. Forløbet består af følgende 3 moduler: Modul 1: Skriftlig kommunikation - 4 dage Deltageren kan i forbindelse med varetagelse af administrative funktioner kommunikere skriftligt, både internt og eksternt på en hensigtsmæssig måde i forhold til formulering og disponering af forretningsbreve og andre tekster. Deltageren kan anvende sprogbrug tilpasset modtageren og har forståelse for god kommunikationsservice. Modul 2: Kommunikation i teams 3 dage Efter gennemført uddannelse kan deltageren medvirke til at forbedre kommunikationen i virksomheden og i dens teams, herunder isolere og løse kommunikationsproblemer og omsætte væsentlige informationer til beslutning og handling. Deltageren kan forbedre egen kommunikation og derigennem meddele sig med færre fortolkningsmuligheder og skille væsentlige meddelelser fra uvæsentlige. Med henblik på at kunne formulere klare krav til meddelelser imellem medarbejdergrupper i virksomhedens organisation kan deltageren beskrive informationsstrømme i virksomheden. Deltageren kan desuden anvende informationsteknologiske hjælpemidler i arbejdet med kommunikation. Modul 3: Præsentationsteknik 3 dage Deltageren kan i forbindelse med administrative funktioner selvstændigt planlægge, forberede, gennemføre en effektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af målgruppen for præsentationen. Efter præsentationen kan deltageren evaluere forløbet, ved brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering.

18 Side 18 Eksamen Der er ikke eksamen på denne uddannelse. Uddannelsesbevis udstedes til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat. Pris Kr excl. undervisningsmaterialer. Disse koster oveni kr. 250,00. Varighed og datooversigt 10 dage i alt. Hold 1/2011 Hold 2/2011 Hold 1/2012 Hold 2/2012 Akademiuddannelser 6 uger pr. modul incl. eksamen AkademiUddannelserne (AU) er videregående uddannelser for dig, der gerne vil blive endnu bedre til dit fag. Uddannelserne er praksisnære og målrettet erhvervslivets krav og behov, og indholdet i dem alle tager udgangspunkt i problemstillinger, du kan relatere direkte til fremtidige job. Du lærer en række modeller og værktøjer, som du vil kunne bruge i dit daglige arbejde.. Et modul varer 6 uger typisk 60 lektioner. Der veksles mellem teori, diskussion, øvelser, cases, projektopgaver og studiekredse. Dine egne arbejdserfaringer vil i vid udstrækning blive inddraget. Du skal påregne en del selvstudium. En akademiuddannelse afsluttes med en eksamen.

19 Side 19 Vi udbyder akademiuddannelsesmoduler i Projektstyring Kommunikation i praksis Ledelse i praksis Lean ledelse i praksis Multimedieteknologi og interaktionsdesign Coaching i organisationer Human Ressource Salgspsykologi Erhvervsøkonomi Innovative processer Du kan læse fulde fagbeskrivelser på s hjemmeside

20 Side 20 Projektstyring 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, der ønsker kompetence i forbindelse med projektopstart og -gennemførelse samt kvalitetssikring. Du opnår en kompetence, som bygger på en forståelse af organisationen og dens strukturer, kulturer og processer set i projektsammenhænge, således at du vil kunne deltage ved etableringen af et projekt, dets gennemførelse og kvalitetssikring. Du skal endvidere øves i brugen af it-baserede projektstyringsværktøjer. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Kommunikation i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker kompetencer så du selvstændigt og professionelt kan varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Modulets formål er at kvalificere dog til selvstændigt og professionelt at varetage skriftlige, verbale og digitale kommunikationsopgaver i forskellig kontekst. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Ledelse i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker grundlæggende ledelseskompetencer herunder indføring i ledelsesformer og ledelsesværktøjer.

21 Side 21 et med faget er at du gennem en generel introduktion til ledelsesformer og ledelsesværktøjer opnår en grundlæggende kompetence i håndtering af ledelsesmæssige situationer, således at du vil kunne tage del i løsningen af praktiske ledelsesmæssige udfordringer og problemstillinger. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Lean ledelse i praksis 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 et med faget er at du kvalificeres til at arbejde med LEAN-lederskab, LEAN-tænkning, kommunikation af LEAN og med de vigtigste LEAN-værktøjer. Udbytte Undervisningen skal sikre, at du kvalificeres til professionelt at kunne tage del i virksomhedens ledelsesmæssige funktioner i forbindelse med anvendelsen af LEAN, uanset om anvendelsen finder sted i den offentlige service og administration eller i en privat erhvervsvirksomhed. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Multimedieteknologi og interaktionsdesign 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Dette fag er for dig, der ønsker et job, hvor webdesign og kommunikation er i fokus. På kurset får du grundlæggende kompetencer inden for teknologierne og konstruktionen bag et CMS (Content Management System). Du lærer at arbejde med de byggeklodser, der skal til for at skabe et website. Kurset tager dig hele vejen rundt i processen fra layout til website. For at lave et færdigt webdesign er det vigtigt, at du forstår brugerens vigtige rolle i designprocessen samt konventioner, muligheder og begrænsninger i mediet. Du lærer også at forstå grafisk design, html, css og cms. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer.

22 Side 22 Coaching i organisationer 8. august 16. september september 4. november 2011 (fri i uge 42) 7. november 16. december januar 17. februar marts 20. april 2012 (fri i uge 14) 7. maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig der ønsker ledelseskompetencer i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. et med faget er at du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på lederens rolle i forbindelse med organisatorisk kompetenceudvikling og læring. Der tages udgangspunkt i et systemteoretisk og kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor individets læring forstås i den kontekst og de relationer som individet indgår i og hvor sproget anvendes som et væsentligt redskab. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Human Ressource 8. august 16. september november 16. december januar 17. februar maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, der ønsker kompetencer således du selvstændigt er i stand til at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Du opnår kompetencer, således at du selvstændigt kan varetage Human Resource opgaver på alle niveauer i en virksomhed med henblik på at tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Pris kr excl. moms incl. undervisningsmaterialer. Salgspsykologi 8. august 16. september november 16. december januar 17. februar maj 15. juni august 21. september 2012 Et fag for dig, som vil forstå at afkode de mange forskellige kundetyper og at tilpasse din adfærd efter dem. Faget Salgspsykologi giver dig indsigt i, hvordan du med tillidsskabende kommunikation og stram tidsprioritering bedre forstår dine kunder og øger dit salg.

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse. Økonomi for ledere. Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Økonomi for ledere Kursusafdelingen Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse 2014 Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Arbejder du i projekter, er du projektleder eller bliver du involveret i projekter i nær fremtid, så er Den Grundlæggende

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig

Fleksibelt IT-værksted. Tag pa kursus na r det passer dig Fleksibelt IT-værksted Tag pa kursus na r det passer dig Arbejdsmarkedsuddannelser Eftera r 2015 Tilmeld dig på www.efteruddannelse.dk Har du spørgsmål vedrørende din tilmelding hjælper vi dig gerne. Fleksibelt

Læs mere

Lederuddannelser PB 1

Lederuddannelser PB 1 Lederuddannelser 1 LEDELSE KAN LÆRES Ledelse kan læres Effektiv ledelse er grundstenen til en virksomheds fortsatte succes. Med vore kurser i ledelse tilbyder vi et komplet efteruddannelsesforløb af nøglepersonerne

Læs mere

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse

Projektlederuddannelse. Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelse Den Grundlæggende Projektlederuddannelse Projektlederuddannelsen Projektledelse er spændende og udfordrende, hvis det bliver gjort rigtig. Kom godt forberedt ind i projektlederrollen

Læs mere

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser

Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse Arbejdsmarkedsuddannelser 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet Arbejdsmarkedsuddannelser Betegnelse UVM-fag UVM_fag_betegnelse 40002 Markedsføringsplanen i detail- og handelserhvervet 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere 40006 Valg af afsætningsalternativer 40007 Regnskabsafstemninger

Læs mere

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014)

Udbudsgodkendelser fordelt på uddannelsessteder (gældende fra 01-01-2014 til 31-12-2014) Side 1 af 6 743402 Handelsskolen Silkeborg Kompetencebeskrivelse: Periode: Godkendelsestype: 2275 Administration 01-08-2014 og fremefter Godkendt til udbud 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse 2014 Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2275 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 12-09-2014 og fremefter

Læs mere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere

Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse. for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige

Læs mere

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål

Oversigt over fælles kompetencebeskrivelser incl. mål Side 1 af 5 Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse 2791 Administration Følgende mål har denne FKB som moder-fkb: Mål Periode 40022 Effektive, individuelle brugerflader (AD) 20-05-2008 og fremefter

Læs mere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere

Kursusoversigt. Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde. Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere Kursusoversigt Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Personlig udvikling til arbejde og uddannelse ny job - ny karriere 3/9-7/9 8/10-12/10 Hold 3: 5/11-9/11 Hold 4: 10/12-4/12

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det er vigtigt for din egen personlige udvikling, for dine medarbejderes motivation og

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på arbejdsmiljøledelse Har du været leder i en kort årrække eller er du lige blevet udnævnt som

Læs mere

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.

FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09. FKB AMU-mål Titel på AMU-mål Fra skole Startdato Fradato 2257 45874 Smagen i centrum Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13 2257 42485 Ernæring og sundhed Uddannelsescenter Holstebro 04.01.13 30.09.13

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du godt tænke dig at blive leder og har du en kort uddannelsesbaggrund, er Den Grundlæggende

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse

Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en industriel virksomhed, gruppeleder i hjemmeplejen eller

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011

Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Arbejdsmarkedsuddannelser Kursusoversigt forår 2011 Indledning Kursusafdelingen på Erhvervsakademiet København Nord har et varieret kursustilbud, der indeholder arbejdsmarkedsuddannelser, kurser under

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Kursusoversigt 1. halvår 2013

Kursusoversigt 1. halvår 2013 Ledelse/personlig udvikling/projektarbejde/vejledning/samarbejde Virksomhedens økonomimedarbejder 18.02-26.03 Hold 2: 16.09-29.10 2 2.640 45965 47381 45969 45967 47382 45960 45962 45963 40008 40008 45961

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse

Grundlæggende Lederuddannelse. - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Grundlæggende Lederuddannelse - med fokus på fusioner og forandringsledelse Er du lige blevet udnævnt eller har få års erfaring

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011

Grundlæggende Lederuddannelse. Grundlæggende Lederuddannelse. Efterår 2011 Grundlæggende Lederuddannelse Grundlæggende Lederuddannelse Efterår 2011 Grundlæggende Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som rengøringsleder, funktionsleder eller gruppeleder i en

Læs mere

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015

seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 seks ugers jobrettet uddannelse 2. halvår 2015 Oversigt Grundlæggende IT Bliv fortrolig med at arbejde med at arbejde med en computer og anvendelse af de mest anvendte programmer. Grundlæggende regnskab

Læs mere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere

Grundlæggende Lederuddannelse for ledere Grundlæggende Økonomi Lederuddannelse for ledere Aalborg Handelsskole I samarbejde med: Grundlæggende Lederuddannelse Er du lige blevet udnævnt som leder eller kunne du du godt tænke dig dig at at blive

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til. 2. halvår 2013 DU VÆLGER SELV 2. halvår 2013 6praksis teori - Brug din ret til 2. halvår 2013 byder på tre forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse. Kurserne er sammensat af en

Læs mere

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse!

Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! Bliv guld værd med kurser og efteruddannelse! AMU-kurser og efteruddannelse fra Kursuscentret på Roskilde Handelsskole gør dig ekstra attraktiv på arbejdsmarkedet. Populære kompetencer Kom videre med it

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE

GRUNDUDDANNELSE. AMUi LEDELSE GRUNDUDDANNELSE AMUi LEDELSE KursusCentrets Grunduddannelse I Ledelse er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 16 dage fordelt over et halvt år og baseret på AMU. Vi bestræber os på løbende at matche

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse

Fælles kompetencebeskrivelser med detaljer Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Side 1 af 6 BILAG 1 Nummer: 2791 Administration Adm Godkendelsesperiode: 29-04-2008 og fremefter 40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere AD 2,0 30-04-2008 og fremefter 40015 Kvalitet og kundeservice

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser

Oplæg til sammenligning af grundfag (hg) med amu-udannelser Der tages udgangspunkt i grundfagene Dansk, Informationsteknologi, Salg og Service og Erhvervsøkonomi i forhold til Bek: 1055 af 23/10 2006. Fremmedsprog og samfundsfag bliver ikke medtaget i dette projekt.

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens

Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens Udlagte godkendelser - Uddannelsescenter Holstebro 2015 AMU-Mål Udlagt til skole Periode 47845 Innovation og kreativ idégenerering Learnmark Horsens (615402) 01-01-2015 til 30-04-2015 41744 Tapetopsætning

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil AMU PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE AMU IT-CENTRET PÅ KURSUSCENTRET - KØGE HANDELSSKOLE Stedet, hvor du kan lære IT på dit eget niveau, i dit eget tempo og din læringsstil Vi udbyder korte kurser indenfor følgende: Start din PC - Tekstbehandling

Læs mere

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk

CPH WEST, Kursusafdelingen 33 88 00 00 - kursus@cphwest.dk www.cphwest.dk Praktiske oplysninger for ledige: Udfyld tilmeldingsskemaet "AR 45", som du finder under Tilbud til ledige / Links. Vigtigt at du læser vejledningen på side 3 i tilmeldingsskemaet. 1. Medbring skemaet

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt kursusforløb for nyledige Kursusforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand Business

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive

IT IT-værkstedet - Mere fleksibel kan det ikke blive Tidspunkt Løbende optag. Undervisning Man. ons. Kl. 08.00 15.25 Materialer Kan lånes eller købes. Kursusgebyr* Individuel pris. Kontakt os. VEU-godtgørelse Der kan søges VEU- godtgørelse efter gældende

Læs mere

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU

IT-CENTRET. Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo AMU AMU IT-CENTRET Stedet, hvor du kan lære IT i dit eget tempo Vi udbyder korte kurser i følgende programmer: Tekstbehandling - Regneark Præsentation og DTP - Internet og E-mail Database - Start din PC IT

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

Modul 1: Medarbejderinvolvering i ledelse Modul 2: Ledelse af innovationsprocesser Modul 3: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Modul 4:

Modul 1: Medarbejderinvolvering i ledelse Modul 2: Ledelse af innovationsprocesser Modul 3: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Modul 4: Modul 1: Medarbejderinvolvering i ledelse Modul 2: Ledelse af innovationsprocesser Modul 3: Konflikthåndtering som ledelsesværktøj Modul 4: Kommunikation som ledelsesværktøj Modul 5: Ledelse af teams/produktionsgrupper

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE

LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE LEDELSE I PRAKSIS 6 UGERS SELVVALGT UDDANNELSE Ledelse i Praksis 1. 2. 3. Lederuddannelse og træning af din personlige lederprofil Leder du efter et professionelt kursus, hvor du lærer ledelse i praksis,

Læs mere

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige

DIN TID OPTIMALT. og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige UDNYT DIN TID OPTIMALT og forøg dine jobmuligheder... Selvvalgt uddannelsesforløb for nyledige Uddannelsesforløbene er udformet i et samarbejde mellem Roskilde Handelsskole, Køge Handelsskole og Zealand

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole

Kursuskatalog. Randers Kommune. Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Kursuskatalog Randers Kommune Stabene Miljø & Teknik Sundhed & Ældre Social- & Arbejdsmarked Kultur- & Borgerservice Børn & Skole Forord Velkommen til fremtidens kompetencer i Randers Kommune Med de statsanerkendte

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis

AKADEMIFAG. -2. halvår 2014. Det strategiske lederskab. Økonomistyring i praksis Human Resource Management. Ledelse i praksis AKADEMIFAG -2. halvår 2014 Det strategiske lederskab Ledelse i praksis Coaching og konflikthåndtering Positiv psykologi i ledelse Økonomistyring i praksis Human Resource Management Erhvervsøkonomi Kommunikation

Læs mere

Positivliste AMU Kurser HAKL

Positivliste AMU Kurser HAKL Positivliste AMU Kurser HAKL Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 2607 FKB IKT-administration og vedligeholdelse 40137 - Fagunderstøttende dansk som andetsprog for

Læs mere

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer

Individuelle kurser i it-værkstedet. Åbent værksted. Kurser på alle niveauer Individuelle kurser i it-værkstedet Åbent værksted. Kurser på alle niveauer 1 It-værkstedet For mange er computeren i dag en naturlig og vigtig del af arbejdslivet. Som borger, forbruger eller aktivt fritidsmenneske

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8

Deltidsuddannelser... 3. Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6. International handel og markedsføring... 8 Merkonom/Teknonom/Akademiuddannelser - på deltid Udbud forår 2012 Indhold Deltidsuddannelser... 3 Indledende fag... 4 Ledelse... 5 Ledelse - daghold i Holstebro, Herning og Skjern... 6 Økonomi og ressourcestyring...

Læs mere

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser

Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser Karaktergennemsnit, deltidsuddannelser 2012 2013 Akademiuddannelse 5833 7,7 5081 7,6 Finansiel rådgivning 1133 5,2 1322 5,4 Afgangsprojekt fast ejendom 16 6,5 Afgangsprojekt finansiel rådgivning - bank

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.

DI's videregående lederuddannelse. Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di. DI's videregående lederuddannelse 2008 Kontakt: DI Business Academy Helle V. Rebien Ledelsesudviklingskonsulent Tlf. 29 49 45 72 E-mail: hvr@di.dk Præsentation Med DI s videregående lederuddannelse får

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011.

Ledig? Længerevarende forløb. Brug tiden til at blive dygtigere. Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kurser 1. halvår 2011. Ledig? Ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Kurser 1. halvår 2011 Længerevarende forløb Brug tiden til at blive dygtigere Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej 95 DK-7900 Nykøbing M Tel +45 99 19

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger:

Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation. Kontaktoplysninger: Ansøgningsskema: Vedrørende akademimodulerne - Ledelse i praksis og organisation Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K www.km.dk Telefon 3392 3390 Telefax 3392 3913 e-post km@km.dk Ansøgningsskema

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç

_ áxäéààx ^Ü çxü Éz _t Ät `twáxç Du er i centrum Competenze Care tager altid udgangspunkt i dig og din virksomheds særlige behov og kultur. Vi hjælper dig som leder, dine medarbejdere og hele virksomheden til at yde optimalt både med

Læs mere

Korte kurser nye kompetencer

Korte kurser nye kompetencer Efterår 2008 Korte kurser nye kompetencer - brug din ret til seks ugers selvvalgt uddannelse - søg efteruddannelse - brug din jobplan Korte kurser, nye kompetencer efterår 2008 Har du ret til seks ugers

Læs mere

Introduktion til ledelse

Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Introduktion til ledelse Bliv parat til at tage lederrollen Nye ledere kan med fordel starte her Med de basale personlige og faglige ledelseskompetencer kommer du godt fra start

Læs mere

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen

WWW.AHKURSER.DK ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015. Kursusafdelingen Kursusafdelingen ÅBENT LÆRINGSCENTER 1. HALVÅR 2015 I ÅBENT LÆRINGSCENTER KAN DU SAMMENSÆTTE ET PERSONLIGT KURSUS- FORLØB MED UDGANGSPUNKT I DINE ØNSKER OG KOMPETENCER. VÆLG MELLEM MERE END 30 FORSKELLIGE

Læs mere

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil

Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Positivliste Enkeltefag EUD Merkantil Nr Niv. Titel Antal dage Udd. nr. Gebyr pr. dag Løntabsgodtgørelse pr. dag 1915 Det merkantile område - handel, kontor og finans 23004 D Dansk 10 1915 200-10018 C

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service. For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Rengøring og Service April 2013 AMU Statistik For FKB 2679 Rengøringsservice opgjort på kursister på følgende skoler: AMU Syd AMU Vest AMU Fyn AMU Nordjylland Campus Bornholm

Læs mere

Nu spiller Sannes team samme melodi

Nu spiller Sannes team samme melodi Sammen flytter vi mennesker og virksomheder LEDELSE Nu spiller Sannes team samme melodi Jeg er blevet en bedre leder efter lederudviklingskurset på. Det betyder, at mit team nu arbejder efter samme mål.

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12

AU /Merkonom. 24/1, 25/1, 31/1, 1/2, 7, 2, 21/2, 28/2, 7/3 08.15-15.15 Næstved Uge 10 el. 12 AU /Merkonom Akademiuddannelsen er en fleksibel videregående uddannelse med en varighed på typisk 3 år sideløbende med fuldtidsjob. Akademiuddannelsen er bygget op over 7 nedenstående linier: Ledelse (L)

Læs mere

Kursuskalender 2015/2016

Kursuskalender 2015/2016 KURSUS Kursuskalender 2015/2016 Kursuscentret Campus Vejle flytter mennesker og virksomheder. Vi tilbyder en bred vifte af aktuelle skræddersyede kvalitetskurser og efteruddannelser. Flyt dig til nye højder

Læs mere