Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats"

Transkript

1 Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats. Projektet er en særlig indsats med henblik på at forbedre den generelle uddannelsesgrad i Vordingborg Kommune, samt opkvalificere arbejdskraft efter virksomhedernes behov og ligeledes hindre, at ledige bliver langtidsledige og mister tilknytningen til arbejdsmarkedet. Målgruppen for projektet er således de ufaglærte ledige med risiko for langvarighed ledighed, primært med hovedvægt på aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere men øvrige målgrupper tænkes også ind i uddannelsesindsatsen. Nedenstående ses en skitse over de elementer som igangsættes i projektet her fra d Jobcenter Vordingborg har valgt at indgå samarbejde med uddannelsesinstitutionen ZBC om et motiverende kompetenceafklarende forløb til de ledige som er omfattet af indsatsen, de elementer dette forløb indeholder præsenteres ligeledes. Fase 1. Udsøger og visiterer til kompetenceafklaringsforløb Jobcenter informationsmøder d / Fase 2. Motiverende kompetenceafklarende forløb Motiverende kompetenceafklarende forløb på 4 uger (antal deltager pr. hold) - ZBC Opstart d. 4.5 og Fase 3. Individuelle aktiviteter - Branchneintroduktion - Kompetenceudvikling- AMU/ EUD enkeltfag - Merit ift.ervervsuddannelse: Brancheintro - Praktik - AMU kurser og AMU - pakker Meritvurderet i ift. erhvervsuddannelse EUV (GVU) Enkeltpladskøb på AMU kurser og EUV Fase 4 Erhvervsuddannelse for Voksne. EUV Fuld Erhvervsuddannelse via EUV - Merit Erhvervsuddannelse via EUV - EUV - enkeltfag kombineret med praktik (tidligere GVU)

2 Faserne er beskrevet nedenstående og givet et detaljeret overblik de elementer der er tænkt ind som redskaber i dels, at motivere de ledige til at starte og gennemføre en uddannelse, men især også hvilke redskaber som bringes i spil med henblik på reelt at kompetenceafklare de ledige, således at der i forløbet kan tilrettelægges individuelle og realistiske uddannelsesplaner. Fase1: Udsøgning og visitering af ledige i målgruppen Team aktivitetsparat, Team jobparat, Team Integration, samt Ungeteamet er involveret i udsøgning og visitering af kandidater til den særlige uddannelsesindsats. Når potentielle kandidater er fundet inviteres samtlige til informationsmøder i jobcenteret som afholdes af flere omgange. Forventet antal deltagere pr. informationsmøde er 35-40, hvilket forventes at kunne give et udbytte på faktiske deltager til opstart af forløb (15-20 personer). Informationsmøderne afholdes i samarbejde med Uddannelsesinstitution ZBC og det betyder at de ledige både bliver orienteret om den særlige uddannelsesindsats de er udvalgt til at deltage i, samt bliver præsentere for det faktiske indhold i forløbet som igangsættes umiddelbart efter informationsmøderne. Fase 2. Motiverende kompetenceafklarende forløb 4 uger Dette forløb afholdes af ZBC og har til formål at: dels at synliggøre for den ledige, mulighederne for kompetenceudvikling, via beskrivelse af den lediges dokumenterede kvalifikationer, og viden om muligheder dels at realkompetenceafklarer den enkelte ledige og i samarbejde med denne, udfærdige en udviklingsplan indeholdende en række elementer der skal undersøges/ afprøves, dette kan f.eks. være mulighederne for optag eller merit på en konkret uddannelse, afprøvning af muligheder indenfor en bestemt jobbranche osv. Indhold af Motiverende kompetenceafklarende forløb: Forløbet tager udgangspunkt i hvilken viden, både praktisk og teoretisk, den ledige kan tilegne sig for at øge sine kvalifikationer i forhold til at komme i ordinær uddannelse via kompetenceudvikling. Den lediges kompetencer, ønsker og muligheder holdes op i mod arbejdsmarkeds behov og med udgangspunkt i dette, undersøges det hvilke muligheder der er for kompetenceudvikling. Der udarbejdes ud fra dette en udviklingsplan som der arbejdes videre med, i samarbejde med jobcentret, i de efterfølgende faser. Udgangspunktet er, at der i afklaringen opstilles klare ønsker og mål i forhold til kvalificering med henblik på, at matche behovene indenfor et fagområde herunder at den ledige selv har:

3 A. Den særlig tilrettelagt motiverende del Den særlig tilrettelagt motiverende del består en kombination af forskellige temaoplæg kombineret med mulighed for at deltagerne arbejder selvstændigt med Deres plan som revideres og opdateres løbende. Der forventes således en progressiv udvikling i takt med, at erfaringerne inddrages i afklaringen og i den løbende revidering af udviklingsplanen. Af temaer der arbejdes med er: Coaching, feedback og inspiration Værktøjer til målrettet job og uddannelsessøgning Udarbejdelse af ansøgninger og revision af CV. Plan for jobsøgningen, uddannelsessøgning, voksenlærlingeplads mv. Arbejdsmarkedet, jobåbninger, herunder besøg af og besøg på relevante arbejdspladser Hvordan rekrutterer virksomheder og virksomhedskontakt. Netværk og roller, mønsterbrydning, taleteknik, kropssprog og kommunikation. Styrke den personlige handlekraft. Viljestyrke, forandringsparathed. Brænd igennem med dit budskab Hvordan får jeg energi/inspiration til at fortsætte job og uddannelsessøgningen med gejst? B. De kompetencegivende kurser: De kompetencegivende kurser der er indlagt i forløbet, er kurser der kan kvalificerer den ledige i dennes job og uddannelsessøgning, men det er også kurser der kan give den ledige de grundlæggende kompetencer, der er nødvendige for at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Derudover kan kurserne være motiverende for den enkelte ledige, især de ledige der ikke har troen på, at de kan klarer at gennemfører en uddannelse. AMU 40041: Den personlige uddannelses- og jobplan AMU 46489: Informationssøgning på internettet til jobbrug AMU 40080: IKV. Individuel kompetencevurdering i AMU 40131: Vurdering af basale færdigheder. AMU 47299: Skriftlig kommunikation sprog og sprogbrug Med udgangspunkt i de individuelle behov vil den ledige i forløbet ligeledes få mulighed for at deltage i kurserne: Grundlæggende faglig matematik AMU: 47669, Grundlæggende faglig regning AMU: 47668, Faglig læsning AMU: 47670, Faglig skrivning AMU: C. Realkompetenceafklaring: Elementerne i Realkompetenceafklaringen har til formål, at samle den lediges viden og motivation fra det lærte i det øvrige kursusindhold med egne ønsker og formåenhed i en afklarende udviklingsplan. Selve Realkompetenceafklaringen har til formål, at afklare den lediges reale kompetencer og give et overblik over kompetenceudviklingspotentialer, som kan benyttes til at kvalificere den lediges

4 fremadrettede aktiviteter. Dette være sig opkvalificering i form af virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse eller en kombination af disse elementer. Kompetenceudviklingsplanen kan revideres løbende efter hver endt aktivitet (f.eks. virksomhedspraktik) således, at der sker en løbende progression af den lediges arbejdsrettede kompetencer. I forbindelse med virksomhedspraktik revideringen tage udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra virksomheden omkring de reale jobkvalifikationer, som den ledige besidder. Tilbagemelding sker systematisk via udfyldelse af evalueringsskema efter endt forløb. Fase 3 Individuelle aktiviteter Ved gennemførelsen af det motiverende og kompetenceafklarende forløb vil den ledig få tilknyttet en job og uddannelsescoach/ mentor, som har opgaven i Fase 3. Job og uddannelsescoachen er en gennemgående person som den ledige vil være tilknyttet under alle aktiviteterne. Job og uddannelsescoachen står i samarbejde med jobcenteret virksomhedskonsulenter og sagsbehandlere for kontakt til relevante uddannelsesinstitutioner om etablering af enkeltpladskøb på AMU/ EUV og herunder etablering af virksomhedspraktik, løntilskud og Voksenlærepladser. Det etablerede netværkssamarbejde, er tænkt som en sparrings og samarbejdsforum for job og uddannelsescoachen. Indhold i Fase 3. Tidsperiode: mellem 1 og 3 måneder. Den ledige vil ud fra afklaringen i fase 2 deltage i individuelle aktiviteter, som kan bestå af 1. Brancheintroducerende virksomhedspraktik, AMU kurser, /AMU pakker, der alle er målrette jobåbninger på arbejdsmarkedet 2. Meritvurdering/ IKV mod GVU. 3. Korte EUD - enkeltpladskøb Under denne fase er de ledige tilknyttet jobcoachen 5 timer pr uge. Fase 4. Erhvervsuddannelse I denne fase vil den enkelte ledige påbegynde en erhvervsuddannelse på ordinær vilkår, som kan indeholde: Fuld Erhvervsuddannelse via EUV Merit Erhvervsuddannelse via EUV EUV enkeltfag der er kombineret med praktik (tidligere GVU) Optag på anden uddannelse Ud fra den enkeltes plan og mulighed for optag i.f.t optagsdatoer vil optag på uddannelser være forskellige fra person til person. Ligeledes vil der være borgere som forsætter deres uddannelsesplaner i samarbejde med jobcenteret enten med kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag eller borgere hvor revalidering bliver en del af uddannelsesplanerne.

5 Læring og samarbejder Det er tanken, at der i forbindelse med projektet arbejdes med at etablerer et netværkssamarbejde med alle interessenter som arbejder med, at fremmer lediges muligheder for at gå fra ufaglært til faglært og derved få fodfæste på arbejdsmarkedet (Jobcenteret, virksomheder, a- kasser og uddannelsesinstitutioner mv.) Og det betyder ligeledes et tæt samarbejde omkring etablering af snusepraktikker / almindelige praktikker og voksenlærerpladser, men samarbejderne skal gerne være i tråd med også at etablere yderligere elevpladser og jobs på det ordinære arbejdsmarked i forhold til områder og brancher hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen

Tre nye reformer. samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen 2015 Tre nye reformer samspillet mellem kontanthjælps-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsesreformen Indhold Sammenhængen mellem de tre reformer... side 4 Hovedelementerne i de tre reformer... side 6

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job

Aftale om en reform af kontanthjælpssystemet flere i uddannelse og job 18. april 2013 Aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance Aftale om en reform

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse

LÆRINGSKATALOG. Hvordan understøttes uddannelsespålæg. Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse Oktober 2013 LÆRINGSKATALOG Hvordan understøttes uddannelsespålæg Læring fra udviklingsprojekter om Fastholdelse af unge med uddannelsespålæg i uddannelse PROJEKTRESULTATERNE - KORT FORTALT Vejen til at

Læs mere

SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN"

SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN SLUTEVALUERING AF "I JOB IGEN" - EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT November 2003 SLUTEVALUERING AF I JOB IGEN EN SÆRLIG INDSATS FOR LEDIGE SID ERE I ÅRHUS AMT Udgives af: Distriktskontoret

Læs mere

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002.

Den 13. december 2006 indgik regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner denne aftale, der supplerer firepartsaftalen fra 2002. Firepartsaftale 2006 mellem regeringen, DA, LO, KL, AC, FA, FTF, LH, SALA og Danske Regioner Som følge af Velfærdsaftalen af 20. juni 2006 har regeringen indbudt arbejdsmarkedets parter til drøftelser

Læs mere

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG

HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG HVORDAN UNDERSTØTTES UDDANNELSESPÅLÆG Læring fra udviklingsprojekter om BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND Design og layout: Wanek & Myrner December

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE

AKTIVE HURTIGERE TILBAGE Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dato November 2009 AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE AKTIVE HURTIGERE TILBAGE FORSØGSIMPLEMENTERING OG DELTAGEROPLEVELSE Revision Dato Udarbejdet

Læs mere

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen

Forord. God læselyst. Mette Frederiksen Forord Alt for mange borgere modtager kontanthjælp i årevis uden at få den rette indsats og hjælp til at komme videre og i arbejde eller uddannelse. For dem er kontanthjælp næsten blevet et livsvilkår.

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10

2.1 Definition af gruppen... 4. 2.2 Statistik... 5. 2.3 Fiktive cases... 8. 2. 4 Opsamling... 9. 3.1 Formål... 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Målgruppebeskrivelse... 4 2.1 Definition af gruppen... 4 2.2 Statistik... 5 2.3 Fiktive cases... 8 2. 4 Opsamling... 9 3. Projektets formål og interventionslogik... 10 3.1

Læs mere

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum

jobmuligheder Beskrivelse Varighed Økonomi Målgruppe Akutjob skal minimum varighed. For at opnå jobpræmie skal ansættelsen minimum Luk op for nye jobmuligheder Netop nu er der brug for virksomheder, der kan se potentialet og mulighederne i de mange stærkt motiverede ledige, som hidtil har haft vanskeligt ved at finde de rette jobåbninger.

Læs mere

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011

Kompetencer i fokus. Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis. Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Januar 2011 Kompetencer i fokus Inspiration og vejledning om kompetenceafklaring i praksis Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere