Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hovedkonklusionerne i vores analyse er:"

Transkript

1 19. april Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket kan give et indtryk af, at det er et generelt problem blandt andelsboligforeninger, at de har for høj gæld. Vi har sat os for at se på, hvordan belåningen ser ud i de andelsboligforeninger, der har lån hos Realkredit Danmark. Vi vil også se på, om andelsboligforeningerne generelt set har udnyttet de lave renter de senere år til at optage tillægslån til eksempelvis nyt tag eller lignende, ligesom vi vil undersøge, hvordan afdragsprofilen hænger sammen med belåningsgraden. Redaktion Senior Økonom Sonia Khan Hovedkonklusionerne i vores analyse er: Andelsboligforeninger har generelt set en fornuftig belåning, idet den gennemsnitlige belåningsgrad er på 43 %. Til sammenligning er belåningsgraden noget højere på ejerboliger med godt 66 %. Set over hele vores portefølje af andelsboligforeninger har hele 95 % af foreningerne en belåningsgrad på maksimalt 100, mens de sidste 5 % har en højere gæld end ejendommens værdi. Der er dermed ikke noget, der tyder på, at det er et generelt problem, at andelsboligforeninger har en gæld, der er langt over ejendommens værdi. Afdragsfrihed er ikke nær så anvendt blandt andelsboligforeninger som på ejerboligmarkedet, hvor godt halvdelen af alle lån er med afdragsfrihed. 37 % af vores udlån til andelsboligforeninger er således med afdragsfrihed, hvor det for 5 år siden toppede med 46 % af udlånet. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkallé København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig Foreninger med de laveste belåninger afdrager mest på deres lån. Men er der snusfornuft i at gå efter at blive gældsfri, når man i stedet kan sikre de nuværende andelshavere en lav boligydelse her og nu ved at vælge afdragsfrihed på realkreditlånet? Dertil kommer det faktum, at det for en potentiel køber vil være mere attraktivt at købe andelen billigere og hæfte for mere realkreditgæld via foreningen frem for egen dyr bankgæld. Med andre ord giver det god mening for mange foreninger, at få talt deres økonomiske præferencer igennem og genoverveje sammensætningen af deres lån. Indenfor de seneste 12 måneder har over 17 % af andelsboligforeningerne optaget nye lån hos Realkredit Danmark som hovedregel et fastforrentet lån. I halvdelen af tilfældene er der tale om konvertering af et eksisterende lån, mens der i 44 % af tilfældene er tale om tillægslån. Efter optagelse af det nye lån har disse foreninger i gennemsnit en LTV på 49 %. Det tyder altså på, at det i høj grad er foreninger, der før havde en relativt lav belåningsgrad, som har valgt at udnytte de aktuelt lave renter til at optage tillægslån. 1

2 Generelt lave belåningsgrader i andelsboligforeninger Hvis man for tiden siger ordet andelsboligforening, vil mange sikkert også tænke høj gæld. Vi har undersøgt de andelsboligforeninger, der har lån hos Realkredit Danmark, og her rimer ordet andelsboligforening typisk ikke på høj gæld. Andelsboligforeningerne har generelt set en fornuftig belåning, idet den gennemsnitlige belåningsgrad (LTV), dvs. gældens andel af vores vurdering af ejendommen, er på 43 %. Vores værdiansættelse tager udgangspunkt i de samme principper, som ligger til grund for den offentlige vurdering og en valuarvurdering nemlig en værdiansættelse af andelsboligforeningen, som var det en udlejningsejendom. Realkreditten tillader en belåning på op til 80 % af en andelsboligforenings vurdering, men hvis ejendommens vurdering senere falder pga. faldende ejendomspriser, kan værdien af gælden udgøre mere end de 80 % - og i nogle tilfælde mere end 100 %. Set over hele vores portefølje af andelsboligforeninger har foreninger ud af svarende til 87 % - en belåning indenfor de maksimalt tilladte 80 %. Faktisk har hele 95 % af foreningerne en belåningsgrad på maksimalt 100, mens de sidste 5 % har en højere gæld end ejendommens værdi heraf dog blot 0,5 % med en LTV på over 150 %, jf. figur 1. Der er dermed ikke noget, der umiddelbart tyder på, at det er et generelt problem, at andelsboligforeninger har en gæld, der er langt højere end ejendommens værdi. Figur 1: 95 % af alle andelsboligforeninger har en LTV på under 100 % Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i Realkredit Danmarks udlån til andelsboligforeninger. På sektorniveau kan ovenstående LTV-fordeling variere. Det skal dog tages med i betragtning, at ovenstående ikke viser, om andelsboligforeningen tidligere, hvor renterne var noget højere end nu, har valgt at tegne en swapaftale mod stigende renter. I så fald vil denne swapaftale have en negativ værdi i dag, hvor renterne er noget lavere, og denne negative værdi rammer direkte på vurderingen af den enkelte andelshavers andelsbolig, ligesom likviditeten også påvirkes, da man via boligydelsen hænger på betalingen af en høj rente. Der er dog heldigvis tale om relativt få foreninger, hvor man har en renteswap, der er problematisk. En undersøgelse lavet af Ejendomsforeningen Danmark i 2012 viste, at omkring 7,3 % af alle andelsboligforeninger havde renteswaps, mens 2,6 % af disse var defineret som problematiske, dvs. nogle, hvor værdien af dem påvirkede andelsværdien negativt. Ser vi på 2

3 vores egne tal, udgør andelen af foreninger med en renteswap tilknyttet realkreditlånet en lavere andel end det, Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse viser. Alt i alt kan vi konkludere, at det er mere undtagelsen end reglen, at man har en problematisk renteswap i en andelsboligforening. Foreninger med afdragsfrie lån har højere belåningsgrader Ser vi på de foreninger, hvor mindst et realkreditlån er med afdragsfrihed, er det overordnede billede fortsat, at belåningsgraderne ser ganske fornuftige ud. Men ikke overraskende kan vi også konkludere, at belåningsgraderne i disse foreninger generelt set er højere end hos foreninger, hvor alle realkreditlån er med afdrag. Nærmere bestemt er den gennemsnitlige LTV hos foreninger med mindst et afdragsfrit lån på 64 %, og hvor det før var 95 % af alle foreninger, der havde en LTV på max 100 %, så er der nu tale om 88 % af alle foreninger med afdragsfrie lån, jf. figur 2. Figur 2: 88 % af alle andelsboligforeninger med afdragsfrihed har en LTV på under 100 % Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i Realkredit Danmarks udlån til andelsboligforeninger, hvoraf 965 foreninger har mindst ét lån med afdragsfrihed. På sektorniveau kan ovenstående LTV-fordeling variere. At foreninger med afdragsfrie lån generelt set har en højere belåning end foreninger, der afdrager på alle deres lån, giver lidt sig selv, da gælden bliver lavere, når man betaler afdrag, og derfor falder belåningsgraden også løbende. Ser vi f.eks. på foreninger, hvor belåningen er maksimalt 20 %, så udgør de 29 % af alle andelsboligforeninger, mens andelen er helt nede på blot 7 %, hvis man kun ser på foreninger, hvor der er mindst et afdragsfrit lån. Dertil kommer, at nystiftede foreninger med høj belåning oftere vælger afdragsfrihed, og den højere belåning i nystiftede foreninger trækker således også den gennemsnitlige belåningsgrad op. I det hele taget af afdragsfrihed ikke nær så anvendt som på ejerboligmarkedet, hvor godt halvdelen af alle lån er med afdragsfrihed. 37 % af vores udlån til andelsboligforeninger er i skrivende stund med afdragsfrihed, hvor det for 5 år siden toppede med 46 % af udlånet. 3

4 Giver det mening at afdrage på gælden, når belåningen er lav? Ovenstående betragtninger bekræfter vel det, mange anede i forvejen, nemlig at afdragsfrihed som oftest benyttes, når belåningen er høj. Men hvorfor er det egentlig, at der ikke er en større andel af andelsboligforeninger med lav belåning, som vælger afdragsfrihed? Man kunne godt forestille sig, at det ville være i nogle foreningers interesse ikke at betale afdrag, når gælden er tilpas lav, f.eks. hvis man kun har en belåning på 20 eller 30 %. Ved at vælge afdragsfrihed sikres andelshaverne en lavere månedlig boligydelse, vel at mærke uden at man går på kompromis med den økonomiske ansvarlighed. Det er i virkeligheden et spørgsmål om præference, om man ønsker en lav ydelse her og nu til gengæld for en lidt lavere salgspris, hvis man skal sælge indenfor en årrække, mod en højere ydelse her og nu, som sikrer en højere salgspris af andelen i fremtiden. Alt andet lige vil en andel være nemmere at sælge med en lavere salgspris, da den nye køber må tænkes at foretrække at skulle stifte lavere bankgæld til finansiering af andelen og hellere vil betale af på et billigere realkreditlån i foreningen. Med en så lav belåning vil det også være muligt at omlægge det eksisterende afdragsfrie lån til et nyt afdragsfrit lån, når de 10 år udløber. Der er dog ikke mange, der ser ud til at overveje, om man skal skrue ned for afdragsbetalingen, når belåningen er lav. I tabel 1 ses, hvor stor en andel afdragsbetalingerne udgør af henholdsvis ydelsen og restgælden afhængig af hvilken belåningsgrad, andelsboligforeningen har. Tabel 1: Jo lavere belåningsgrad, des højere grad af afdragsbetaling Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i Realkredit Danmarks udlån til andelsboligforeninger. Har man eksempelvis en belåningsgrad på under 20 %, udgør selve afdraget hele 43 % af terminsydelsen, og man afdrager således 22 % af sin restgæld indenfor et år. Jo mere belåningsgraden stiger, des lavere bliver andelen af afdrag også ud af både ydelsen og restgælden. Det er der naturligvis en helt simpel forklaring på, nemlig annuitetsformlen som ydelsen på et realkreditlån beregnes ud fra. Her vil du i de første år af lånets løbetid betale relativt mere rente og mindre afdrag, og jo tættere man kommer på udløb af lånet, des større en andel udgøres af afdraget. Men dette gælder såfremt, at man ikke aktivt overvejer sin afviklingsstrategi, og blot afvikler lånet over 30 år evt. med 10 års afdragsfrihed til start. Vi mener, at andelsboligforeninger som en naturlig del af at pleje sin økonomi også løbende bør tage aktivt stilling til hvor lav en belåningsgrad, de ønsker, og om det er et mål i sig selv at blive gældfri med de fordele og ulemper, der som nævnt kan være. 4

5 De lave renter er blevet udnyttet til tillægslån og konverteringer Afdragsbetaling eller ej, så har de generelt lave belåningsgrader hos andelsboligforeningerne givet grund til overvejelse, om man har den rette sammensætning af lån i foreningen, og om man evt. kan udnytte de lave renter til at lave forbedringer i ejendommene. Og for rigtig mange foreninger har overvejelserne ført handling med sig. I oktober 2015 skrev vi om, at andelsboligforeninger indenfor det foregående år havde optaget tillægslån for 1,9 mia. kroner, og i året, der har passeret siden da, er denne tendens fortsat. Indenfor de seneste 12 måneder har 17 % af andelsboligforeningerne valgt at optage et eller flere nye lån hos Realkredit Danmark. I halvdelen af tilfældene er der tale om konvertering af et eksisterende lån som hovedregel et fastforrentet lån mens der i 44 % af tilfældene er tale om et tillægslån. Er der tale om konvertering af lån, har lånet i gennemsnit været på kroner og har som nævnt primært været et fastforrentet lån. Men også blandt tillægslånene er der flest fastforrentede lån, og et tillægslån har i gennemsnit haft en hovedstol på kroner. Samlet set løber tillægslånene op i 1,84 mia. kroner, altså på samme niveau som i Efter optagelse af de nye lån har foreningerne i gennemsnit en LTV på 49 %. Det tyder altså på, at det i høj grad er foreninger, der før havde en relativt lav belåningsgrad, som har valgt at optage tillægslån, formodentlig til forbedringer af ejendommen. Og det giver også god mening, at netop disse foreninger derfor har taget op til overvejelse, om det aktuelt lave renteniveau kunne udnyttes til at lave forbedringer, som alligevel lå og lurede indenfor en kort årrække. Af de nye lån er kun 30 % med afdragsfrihed, og dermed er der altså valgt afdragsbetaling på 7 ud af 10 lån. Igen kan dette ses som et udtryk for, at de lave renter ikke blot gør det billigt at optage et nyt lån, men at mange også har økonomisk overskud til at betale afdrag på dem. I tabel 2 ses, hvad det vil koste en gennemsnitlig andelsboligforening at optage et tillægslån på 1 mio. kroner afhængig af valg af låntype og evt. tilvalg af afdragsfrihed. Tabel 2: Det koster et nyt lån med provenu på 1 mio. kroner og en bidragssats på 0,52 % Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i Realkredit Danmarks egne låntyper. *Restgæld efter 10 år afhænger af renteudviklingen på de tre låntyper med variabel rente. Den viste restgæld er anslået ud fra et uændret renteniveau. Helt som før kan vi af de nyoptagede lån se, at det ikke er de foreninger, der har de højeste belåningsgrader, der vælger at betale afdrag på lånet tværtimod. Belåningsgraden hos de andelsboligforeninger, der over det seneste år har optaget et nyt realkreditlån med afdragsfrihed, er i gennemsnit på 71 %. Selvom man kan tale for, at disse foreninger mere end andre burde vælge at betale afdrag på deres lån, så angiver den høje belåningsgrad også, at der er større foranliggende lån som både kan være med eller uden afdrag og valg af afdragsfrihed kan derfor være et bevidst valg for at holde ejerudgifterne nede for de enkelte andelsboligejere. 5

6 Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 6

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente

Vores anbefaling: Udnyt den lave rente 11. oktober 2017. Rentetilpasning af FlexLån : Har du stadig det rette lån? Nu er det atter tid til rentetilpasning af dit FlexLån. Meget kan være sket i dit liv siden, du optog lånet eller sidst rentetilpassede

Læs mere

Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne

Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne 4. december 2017 Andelsboligforeningerne mindsker risikoen i lånevalget - og i endnu højere grad end boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Andelsboligmarkedet har over de senere år

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån

Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån 25. januar 2018 Nye retningslinjer betyder nye tider for afdragsfrie lån Nye retningslinjer for boliglån i husstande med høj gæld er trådt i kraft fra årsskiftet. De nye retningslinjer ændrer på boligejernes

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring

Udgiver. 5. december 2012. Redaktion Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring 5. december 2012. FlexLån og afdragsfrihed drives af høj indkomst Vi hører det så tit alt for mange danskere har FlexLån i forhold til deres risikoprofil. Derudover er der rigtig mange låntagere, der benytter

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Hver gang en ny obligation bliver åbnet og tilbudt til vores låntagere, dukker den samme advarsel op: Pas på indlåsningseffekt!

Hver gang en ny obligation bliver åbnet og tilbudt til vores låntagere, dukker den samme advarsel op: Pas på indlåsningseffekt! 30. januar 2018. Ulven kommer eller hvad? Kan indlåsningseffekt blive en realitet? Hver gang en ny obligation bliver åbnet og tilbudt til vores låntagere, dukker den samme advarsel op: Pas på indlåsningseffekt!

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

FlexLife er mere end bare 30 års afdragsfrihed

FlexLife er mere end bare 30 års afdragsfrihed . juni 1 FlexLife er mere end bare års afdragsfrihed FlexLife kom på markedet tilbage i september 1, og siden da er der udbetalt lån for i omegnen af 1 mia. kroner. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

29. mar. 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 29. mar. 2016. Sommerhusejere er ældre og vælger mere risiko på realkreditlånet Påsken har netop passeret, og traditionen tro er påsken sæsonåbner for årets bolighandler, da de fleste boliger handles fra

Læs mere

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år

FlexLån har sparet dig for kroner eller 11 år 2. november 2009 FlexLån har sparet dig for 150.000 kroner eller 11 år Så er det endnu engang ved at være tid til at mere end ½ mio. danske boligejere og virksomheder skal have en ny rente. Langt de fleste

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 24. oktober 2012 Status på andelsboligmarkedet I denne analyse ser vi nærmere på den helt aktuelle udvikling på andelsboligmarkedet med udgangspunkt i vores kendskab til markedet qua Danske Bank-koncernens

Læs mere

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald

. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald 5. feb. 2016. Danske virksomheder har haft vidt forskellig tilgang til de senere års rentefald Der er ingen tvivl om, at danske virksomheder såvel som private boligejere de senere år har benyttet de ekstremt

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs

Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs 15. december 2016 Fremgang på boligmarkedet sender friværdierne til vejrs Boligpriserne har generelt været i fremgang siden 2012, og fremgangen på boligmarkedet gik for alvor et gear eller to op i 2015

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til?

Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? 1.kvt.1998 1.kvt.2000 1.kvt.2002 1.kvt.2004 1.kvt.2006 1.kvt.2008 1.kvt.2010 1. kvt.2012 1. kvt.2014 1. kvt.2016 1. kvt.2018 3. september 2018 Stigende friværdier men hvad vil vi bruge dem til? Boligejernes

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger

Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger 14. august 2008 Stadig sund fornuft i at købe andelsboliger Det giver stadig god mening at købe en andelsbolig. Men med den seneste udvikling på boligmarkedet er der grund til at tænke sig ekstra godt

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner

Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner 28. november 2018 Det økonomiske opsving har ikke sat det store aftryk på boligejernes investeringsplaner Hvis danskerne skal investere i deres bolig, er det oftest enten et nyt køkken eller et nyt badeværelse,

Læs mere

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller?

Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? 2. januar 216 Mænd er til F1-lån og kvinder er til fast rente eller? En til tider hørt anekdote fra hverdagen er, at mænd generelt er mere risikovillige end kvinder. Det afholder vi os i sagens natur fra

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale

Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale 5. december 2011 Rentefradragsretten på retræte konsekvensen for huspriserne minimale Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Ved månedens udgang bliver rentefradragsretten nok engang reduceret.

Læs mere

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år

Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år 30. maj 2016 Lavere aktivitet af forældrekøb for første gang i flere år Vi har fået adgang til homes tal for salg af forældrekøb i perioden fra 2011 og helt frem til og med april i år. Tal for forældrekøb

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring

6. juni 2016. Redaktion Økonom Sonia Khan soah@rd.dk. Udgiver Realkredit Danmark Lersø Parkalle 100 2100 København Ø Risikostyring 6. juni 2016. To ud af tre boligejere overvejer forbedringer i boligen 66 % af alle boligejere overvejer at lave forbedringer i deres bolig indenfor de kommende 12 måneder. Ser vi på fordelingen imellem

Læs mere

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten

Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten 30. september 2013 Danskernes boligpris i bedre match med indkomsten Danmarks Statistik har for nyligt i en større publikation gjort status over indkomsterne i Danmark. Dykker man ned i publikationen,

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Den danske sommerhusejer anno 2017

Den danske sommerhusejer anno 2017 4. april 2017 Den danske sommerhusejer anno 2017 Den typiske danske sommerhusejer er i omegnen af 60 år. Mere end hvert andet sommerhus er ejet af personer over 60 år og kun 5 % af sommerhusejerne er under

Læs mere

Den danske sommerhusejer

Den danske sommerhusejer 11. april 2011 Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Anders Friis Binzer abin@rd.dk Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Friværdiernes fordeling status primo 2009

Friværdiernes fordeling status primo 2009 14. februar 2009 Friværdiernes fordeling status primo 2009 Friværdierne i Danmark er nu faldet med næsten 400 milliarder kroner siden de toppede i 3. kvartal 2006. Det svarer til et fald på 20 %, og betyder

Læs mere

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld

Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld 16. november 216 Store forskelle i boligejernes syn på afdrag og boliggæld Vi har i samarbejde med TNS Gallup spurgt et repræsentativt udsnit af boligejerne om deres vurdering af egen økonomi, deres forhold

Læs mere

Priserne på andelsboliger holder skansen

Priserne på andelsboliger holder skansen 31. januar 11 Priserne på andelsboliger holder skansen Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Redaktion Phillip Cheføkonom Oldorf Christian Hilligsøe old@rd.dk Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på

Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på 6. september 2018 Boligkøbernes ønskeseddel: Beliggenhed vigtigst men også andre ønsker presser sig på Det er de færreste, som ikke har stiftet bekendtskab med frasen om de tre gange B Beliggenhed, Beliggenhed

Læs mere

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk

Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk 16. december 2015 Handelsaktiviten i fremgang for fjerde år i træk Handelsaktiviteten løftede sig betydeligt i 2015 i forhold til 2014. Meget tyder på, at det samlede antal frie handler af parcelhuse,

Læs mere

Økonomi i andelsboligforeninger. hvad bør I overveje som bestyrelse?

Økonomi i andelsboligforeninger. hvad bør I overveje som bestyrelse? Økonomi i andelsboligforeninger hvad bør I overveje som bestyrelse? 2 Hvordan ser jeres økonomi ud? Hvilke behov og planer har I i jeres andelsboligforening? Er der store vedligeholdelsesarbejder på vej?

Læs mere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere

Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere 14.maj 212 Forkert udbudsstrategi kan være dyr for boligsælgere Det er fortsat udfordrende tider på boligmarkedet, og det er uden tvivl en situation, som kan give anledning til hovedbrud for boligsælgerne

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

Prisforvirring i andelsboligsektoren

Prisforvirring i andelsboligsektoren 8. august Prisforvirring i andelsboligsektoren Mange års prisstigninger på ejendomsmarkedet har sat sit præg på andelsboligmarkedet. Størstedelen af andelsboligforeningerne herhjemme har siden 2005 oplevet

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus

Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus 8. august 2014 Aldrig har du fået så få kvadratmeter ejerlejlighed sammenlignet med parcelhus I dag koster 80 kvadratmeter ejerlejlighed på landsplan omtrent det samme som 140 kvadratmeter parcelhus. Aldrig

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked

Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked 9. marts 2012 Betydelig risikopræmie synes tillagt lejepriserne på det private udlejningsmarked De usikre tider på både boligmarkedet og arbejdsmarkedet har gennem de seneste år bevirket til, at flere

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb

Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb 5. august 2008 Spar 27 % på boligudgiften med forældrekøb Mandag den 30. juli dumpede det længe ventede brev ind af brevsprækken hos de mange unge, der har søgt ind på en videregående uddannelse, og dermed

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen?

Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? 31. oktober 211 Boligkøberne skeler til energimærkning men hvad betyder den på bundlinjen? Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Energispørgsmål fylder efterhånden

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud

Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud 4. juni 2011 Boligejernes rådighedsbeløb ser solidt ud Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk De danske boligejeres privatøkonomi har ofte været i mediernes søgelys gennem de seneste

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

FlexLife. Et lån du kan forme, som du vil Her er et realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et lån du kan forme, som du vil Her er et realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et lån du kan forme, som du vil Her er et realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife, i takt med at livet ændrer sig og det kan livet nå at gøre

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen ud i et historisk perspektiv?

Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen ud i et historisk perspektiv? 1938 1944 1947 10 13 16 19 1962 1965 1971 1977 1980 1983 1986 1989 1992 19 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 17. september 2018 Vi runder snart 6 års fremgang på boligmarkedet men hvordan ser opturen

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Energimærkning og boligøkonomien

Energimærkning og boligøkonomien 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende

Læs mere

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner

Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner 20. juni 2016 Forældrekøb er investering i nytteværdi ikke i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren, og den topper i august, hvor sæsoneffekten alt andet lige trækker aktiviteten af forældrekøb

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Margrethevang 18A, 5600 Faaborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Margrethevang 18A, 5600 Faaborg m.fl. BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning Andelsboligforeningen Margrethevang, Afdeling 1 C/O Finn Mackenhauer

Læs mere

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner

Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner 29. juni 2017 Forældrekøb er nytteværdi og hjælp til ens barn - der er ingen garanti for en god investering i kroner Højsæsonen for forældrekøb står for døren. I den anledning har vi set nærmere på økonomien

Læs mere

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet

Året der gik og året der kommer på boligmarkedet 20. december 2016 Året der gik og året der kommer på boligmarkedet År 2016 går på hæld, og det har samlet set været et ganske fornuftigt år for både boligmarkedet og boligejerne. Året har således budt

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Et plus til dig med friværdi F-kort og RenteMax

Et plus til dig med friværdi F-kort og RenteMax Et plus til dig med friværdi F-kort og RenteMax Nye fleksible realkreditlån med op til 30 år uden afdrag Nyhed Stor fleksibilitet og op til 30 år uden afdrag Masser af plusser til dig Der er masser af

Læs mere

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi

Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi 24. juni 2013 Stort fald i likviditetskravet ved forældrekøb men forældrekøb er og bliver ren nytteværdi Henover sommeren er forældrekøb det klassiske tema på boligmarkedet i takt med, at studiestarten

Læs mere

Belåning af andelsboliger i seks pengeinstitutter

Belåning af andelsboliger i seks pengeinstitutter Finanstilsynet 19. juni 2018 Redegørelse om temaundersøgelse: Belåning af andelsboliger i seks pengeinstitutter Finanstilsynet gennemførte fra december 2017 til april 2018 en temaundersøgelse i seks pengeinstitutter

Læs mere

Positive takter på boligmarkedet

Positive takter på boligmarkedet NR. 3 MARTS 2015 Positive takter på boligmarkedet Det kan godt være, at foråret har bragt positive nøgletal med sig, men danskerne tænker sig alligevel godt om, før de går i markedet efter en ejerbolig.

Læs mere

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering

Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering 7. april 2015 Sommerhusmarked på kurs mod skrøbelig prisstabilisering Sommerhusmarkedet har uden tvivl været gennem nogle hårde år, og det er det segment på boligmarkedet, der har oplevet de kraftigste

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017

Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 Bolig: Låneanbefaling, marts 2017 14. marts 2017 Af Dorthe Petersen og Teis Knuthsen Positivt syn på global økonomi presser lange renter op Lange obligationsrenter er fortsat med at stige i begyndelsen

Læs mere

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning

Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning 3. maj 2016 Antallet af flytninger på højeste niveau i ti år - børn og parforhold er ofte baggrunden for en flytning I 2015 foretog danskerne godt 880.000 flytninger inden for landets grænser. Det er på

Læs mere

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl.

Konsekvensberegning vedr. ejendommen Stationsvej 5, 4760 Vordingborg m.fl. a/s Klampenborgvej 205 2800 Kongens Lyngby Team Andelsbolig Telefon 45 26 69 16 E-mail: andelsboliger@brf.dk Konsekvensberegning A/B Havnehaven afd. I C/O Lea Ejendomspartner Att. Line Farnov Axeltorv

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere