[Pædagogstuderendes vilkår i praktikken]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Pædagogstuderendes vilkår i praktikken]"

Transkript

1 BUPL [Pædagogstuderendes vilkår i praktikken] Undersøgelse blandt pædagogstuderende, efterår 2016

2 Rapportens indhold Resultater for studerende i lønnet praktik... 2 De studerendes oplevelser af forhold på praktikstedet... 2 Forskelle i introduktionen til den studerende... 2 Hovedparten af de studerende er i praktik på en overenskomstdækket praktikinstitution... 2 De fleste studerende ved, hvem der er TR og AMR... 3 Vilkår for de studerende i praktik... 3 De studerende indgår som del af normeringen... 3 Den studerendes arbejdsplan... 4 Mange studerende i daginstitution, sfo, klub og skole kender arbejdsplanen sent... 4 De studerende oplever ændringer i arbejdsplanen men ikke ofte... 5 Tid til uddannelse og forberedelse... 5 En tredjedel af de studerende har oplevet pålagt ferie... 6 Pålagt ferie giver pengeproblemer og mindre tid til arbejdet med læringsmål... 7 De studerendes oplevelse af ligebehandling... 8 Skema, møder og kurser: Oplever de studerende ligebehandling?... 8 Oplevelse af ligebehandling de studerendes beskrivelser Nogle studerende har færre andre flere aftenvagter end kollegerne... 9 Flest studerende har færre weekendvagter end deres kolleger... 9 Pauser, ferie, planlæning: Oplever de studerende ligebehandling? Andre forhold i praktikken Tidspunkt for praktikstart giver udfordringer Omkring hver femte har oplevet fysisk eller psykisk vold Halvdelen af de studerende har oplevet uventet alentid/alenevagt i praktikken De studerendes oplevelser af arbejdspladsen Uddannelsesforhold i praktikken For hver fjerde studerende er der ikke udarbejdet en uddannelsesplan En mindre del af de studerende arbejder på studieindkaldsdage Rolle, opgaver og forvetninger til den studerende Balancen mellem at være studerende i praktik og ansat på en arbejdsplads Deltagerne i undersøgelsen: Baggrundsinformationer Flest forventer fremtidigt arbejde inden for 0-6 års området eller at læse videre Om undersøgelsen Repræsentativitet

3 Resultater for studerende i lønnet praktik Denne rapport indeholder resultaterne fra de studerende, der har været i lønnet praktik. Studerende, der har været i lønnet praktik, udgør 94 pct. af deltagerne i den samlede undersøgelse. Det svarer til personer. De studerendes oplevelser af forhold på praktikstedet Forskelle i introduktionen til den studerende Størstedelen af de studerende er blevet introduceret til uddannelsesplan, pædagogisk profil, beredskabsplaner, sygepolitik, vagtplaner mv. Som det ses af figur 2 er der en tendens til, at det især er praktiske personalepolitikker, den største andel bliver introduceret til, mens introduktion til uddannelsesplan og introduktion til beredskabsplaner sker for en lavere andel af de studerende. Figur 2: Forhold de studerende er blevet introduceret til på deres praktiksted (102) 8% (87) 39% (410) 51% (541) 29% (301) 63% (665) 24% (257) 72% (759) 55% (577) 42% (444) Institutionens pædagogiske profil Institutionens sygepolitik Institutionens beredskabsplaner fx brandplan, kriseplan, akutguide Vagtplaner, retningslinjer for afspadsering, arbejdstidsregistreringer mv. Ja Nej Ved ikke/husker ikke Hovedparten af de studerende er i praktik på en overenskomstdækket praktikinstitution Der tegner sig et billede af, at hovedparten af de studerende har været på en praktikinstitution, som er dækket af en overenskomst (61 pct. af de studerende). Dog kender hele 37 pct. ikke til praktikstedet forhold omkring overenskomst jf. figur 3. Figur 3: Praktiksteder dækker af overenskomst 2

4 37% (392) 61% (641) Ja Nej Ved ikke 2% (20) De fleste studerende ved, hvem der er TR og AMR Størstedelen af de studerende (61 pct.) ved, hvem tillidsrepræsentanten på deres praktiksted er, jf. figur 4. En lidt mindre andel (50 pct.) ved hvem der er arbejdsmiljørepræsentant. Figur 4: Kendskab til TR og AMR % (363) 49% (503) % (624) 49% (509) Ja, det ved Tillidsrepræsentant jeg Nej, det ved (TR) jeg ikke Vi har ikke Arbejdsmiljørepræsentant en repræsentant på min (AMR) arbejdsplads Vilkår for de studerende i praktik De studerende indgår som del af normeringen Ud af de studerende der er/har været i lønnet praktik, indgår 92 pct. af dem, som en del af normeringen i institutionen, mens 6 pct. ikke tæller med i normeringen (se figur 1). Figur 1: Studerende som en del af normeringen på praktikstedet 3

5 6% (66) 1% (14) Ja Nej Ved ikke 92% (973) Den studerendes arbejdsplan Der er omtrent lige mange af de studerende, der kender deres arbejdsplan mere end fire uger i forvejen (39 pct.), som studerende, der kender arbejdsplanen 2-3 uger eller mindre i forvejen (heraf er der 20 pct. som først kender den en uge eller mindre i forvejen). Figur 5: Hvornår de studerende får deres arbejdsplan 45% 4 35% 3 25% 2 39% 41% 15% 1 17% 5% Mere end 4 uger i Fire uger i forvejen 2-3 uger eller forvejen mindre i forvejen 2% Ved ikke/husker ikke Mange studerende i daginstitution, sfo, klub og skole kender arbejdsplanen sent Vi har kigget nærmere på, hvordan de studerende, der først kender deres arbejdsplan 2-3 uger i forvejen eller mindre, fordeler sig på forskellige institutionstyper. Figur 6 viser, at der især er en stor andel af de studerende i daginstitutionspraktik, som først kender deres skema 2-3 uger i forvejen eller mindre (52 pct.). De er dermed den gruppe, hvor flest får arbejdsplanen sent. Der er dog nogenlunde samme andel (49 pct.) blandt de studerende, der er i praktik i SFO, klub, skole, der først kender deres arbejdsplan sent. Derimod er det kun 13 pct. af de studerende i specialtilbud for voksne døgn, som kender deres arbejdsplan sent. Figur 6: Institutionstype krydset med studerende der tidligst får deres arbejdsplan 2-3 uger i forvejen 4

6 % (269) 49% (96) 41% (26) % (11) 21% (13) 13% (20) år (dagtilbud) SFO, klub, skole for børn - dag for børn - døgn for voksne - dag for voksne - døgn De studerende oplever ændringer i arbejdsplanen men ikke ofte Langt størstedelen af de studerende oplever ændringer i deres arbejdsplan (samlet set 90 pct.), men for hovedparten (62 pct.) er det månedligt eller sjældnere, mens 27 pct. ugentligt oplever ændringer. Kun 2 pct. oplever dagligt ændringer i deres arbejdsplan. Figur 7: Ændringer i arbejdsplanen 35% 3 25% 27% (283) 32% (340) 3 (312) 2 15% 1 5% 2% (19) 8% (85) 1% (14) Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Ved ikke Tid til uddannelse og forberedelse Størstedelen af de studerende oplever, at der er tid til vejledning og tid til at sætte sig ind i børnegruppen (hhv. 72 pct. og 68 pct.). Omkring halvdelen (51 pct.) oplever ligeledes, at der er tid til eksamen, men hele 32 pct. mener ikke, at de har tid til eksamen. Størstedelen af de studerende mener ligeledes ikke, at der er tid til at forberede studiedele, som fx logbog, eller tid til at læse op på handleplaner (hhv. 61 pct. og 58 pct.). Se afsnittet Balancen mellem at være studerende i praktik og ansat på en arbejdsplads for mere om tid til uddannelse. Figur 8: Den studerendes oplevelse af tid til forskellige aktiviteter 5

7 % (291) 72% (754) Vejledning 9% (99) 17% (180) 3 (311) 32% (332) 58% (607) 61% (638) 68% (716) 51% (541) 36% (382) 33% (347) Eksamen Forberedelser til studiedele At At sætte læse fx sig logbog op ind på handleplaner i børnegrupper på stuen/gruppen/institutionern Ja Nej Ved ikke/ikke relevant En tredjedel af de studerende har oplevet pålagt ferie Hovedparten af de studerende (64 pct.) har ikke oplagt pålagt ferie, men 34 pct. er blevet pålagt at holde ferie (jf. figur 9). I de åbne besvarelser fremgår det, at den pålagte ferie er i forbindelse med lukkedage/lukkeuger i institutionen generelt sommer, jul/nytår, helligdage i foråret mv. Figur 9: Pålagt ferie 1% (13) 34% (361) Ja Nej Ved ikke 64% (679) Det er særligt studerende ansat i SFO, klub, skole, 0-6 år og specialtilbud for børn dag, der er blevet pålagt at holde ferie (jf. figur 10, som viser hvor stor en andel studerende inden for hver institutionstype, der har oplevet pålagt ferie). Kun 5 pct. af de studerende der er i praktik i specialtilbud for voksne døgn er blevet pålagt at holde ferie. Figur 10: Institutionstype krydset med pålagt ferie 6

8 5 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 41% (210) 0-6 år (dagtilbud) 47% (93) 41% (26) SFO, klub, skole for børn - dag 1 (6) for børn - døgn 29% (18) for voksne - dag 5% (8) for voksne - døgn Størstedelen af de studerende 1, der er blevet pålagt ferie, mener ikke, at den pålagte ferie har medført uddannelses- eller arbejdsmæssige problemer. Dog oplever omkring en fjerdedel af de studerende, at det har haft uddannelses- eller arbejdsmæssige problemer (hhv. 24 pct. og 28 pct.). Desuden oplever ca. 14 pct., at det har haft både uddannelsesmæssige og arbejdsmæssige problemer. Figur 11: Pålagt ferie og arbejds- og uddannelsesmæssige problemer 10 7% (26) 8% (29) % (250) 64% (232) % (85) 28% (100) Uddannelsesmæssige Arbejdsmæssige Ja Nej Ved ikke Pålagt ferie giver pengeproblemer og mindre tid til arbejdet med læringsmål De udfordringer, de studerende oplever, har en del af dem uddybet i åbne besvarelser 2. For én gruppe studerende er den pålagte ferie en udfordring pga. økonomi (manglende løn/ingen optjent ferie). I den forbindelse nævner flere også, at det enten er at betale selv eller at skulle arbejde mange timer i andre uger for at tjene de mistede timer ind, hvilket bliver stressende: For ikke at blive trukket voldsomt i løn var jeg nødt til at arbejde timerne ind og arbejdede i perioder omkring 40 timer om ugen. Det gav ikke meget overskud til også at læse og forberede til eksamen studerende studerende har uddybet deres besvarelse med fritekst. 7

9 De uddannelsesmæssige udfordringer handler om, at man misser vejledning, kommer bagud med sine læringsmål, og at man ift. børnegruppen/borgerne får et afbræk i relationsdannelsen, hvis der kort efter praktikstart er 2-3 ugers pålagt ferie: Det gør det besværligt at lave et godt stykke arbejde i forhold til studiedage og observationer. En gruppe nævner i den forbindelse eksplicit udfordringer ift. at praktikstart er rykket til juni: Eftersom vi starter i juni når jeg at danne relationer til nogle gamle elever. Så kommer vi ind i 5 ugers ferieperiode, hvor jeg så kun er sammen med et par elever. Så det vil sige, at når skolen åbner først i august, kan jeg starte forfra med at danne relationer. De studerendes oplevelse af ligebehandling I undersøgelsen er de studerende spurgt til en række forhold omkring ligebehandling (at blive behandlet på lige fod med kollegerne). Skema, møder og kurser: Oplever de studerende ligebehandling? Størstedelen af de studerende oplever, at deres arbejdsplan bliver lagt på lige fod med deres kollegers (77 pct.), men knap en femtedel (19 pct.) oplever, at deres arbejdsplan ikke lægges på lige fod med deres kollegers. Personalemøder, aftenmøder og personaledage i weekender oplever flertallet af studerende også at deltage i på lige fod med kollegerne (hhv. 91, 64 og 57 pct.). Kurser og supervision er de to områder hvor den mindste andel studerende oplever at deltage på lige fod med kolleger (hhv. 44 pct. og 30 pct.). Figur 12: Den studerendes oplevelse af forskellige forhold på praktikstedet % (136) 8% (89) 2 (212) 11% (116) 19% (198) 15% (162) 11% (117) 8 2 (209) 8% (88) 24% (252) 7 63% (664) 7 (738) 14% (150) 6 44% (467) 5 91% (954) 3 (321) 4 77% (809) 3 11% (120) 64% (669) 57% (603) % (256) 22% (235) 34% (35) 3 (318) Mit skema/arbejdsplan Jeg har weekendvagter i Jeg deltager på lige fod Jeg deltager i kurser og bliver lagt på lige fod medsamme omfang som mine med mine kolleger i anden opkvalificering på mine kollegers skema kolleger Ja Nej personalemøder lige fod med mine kolleger Ved ikke Ikke relevant for mig Oplevelse af ligebehandling de studerendes beskrivelser. Der er både eksempler fra studerende, som oplever at blive behandlet helt på lige fod med kollegerne og eksempler fra studerende, som har oplevet, at de var billig arbejdskraft, i fritekstbesvarelserne 3 fra de studerende studerende har givet uddybende besvarelser 8

10 Blandt de studerende, der oplever at der er forskelle, er det ikke muligt at tegne et entydigt billede af om forskellene mellem dem og det faste personale er udtryk for positive eller negative hensyn. Der er dog generelt flere beskrivelser af oplevelser, hvor den studerende oplever det som problematisk, at de har andre forhold end deres kolleger. De studerende oplever mere børnetid i skemaet. I de åbne besvarelser fremgår det, at de studerende generelt oplever at have mere børnetid/tid på gulvet end deres kolleger. De studerende, der har uddybet deres svar, beskriver, at de oplever at blive tilbage på arbejdspladsen, når det øvrige personale er til møder, kurser mv. Andre beskriver, at de generelt har et ringere skema end deres kolleger. Men der er ikke en klar tendens ift. hvad der er et dårligt skema : Nogle har ingen åbne/lukkevagter og ser det som problematisk, andre har flere/for mange og ser, at det er problematisk. Kurser, møder og supervision: Der er både beskrivelser fra studerende som oplever at deltage på lige fod i møder, kurser mv. og beskrivelser fra studerende, der har oplevet det modsatte. I forhold til sidstnævnte, så er det fordi det koster, fordi nogle skulle blive på børnene eller fordi jeg kun er her i kort tid, de studerende angiver som årsager. I forhold til møder uden for arbejdspladsens åbningstid har nogle oplevet, at de kun ved nogle møder optjener afspadsering, mens de må deltage på frivillig basis i andre møder. Nogle studerende har færre andre flere aftenvagter end kollegerne Blandt de 120 studerende, der ikke har aftenvagter i samme omfang som deres kolleger, oplever 50 pct. at have færre aftenvagter, og 50 pct. oplever at have flere aftenvagter end deres kolleger jf. figur 13. Figur 13: Hyppighed af aftenvagter sammenlignet med kolleger 5 (60) 5 (60) Flere Færre Flest studerende har færre weekendvagter end deres kolleger Ud af de 71 studerende, der ikke har weekendvagter i samme omfang som deres kolleger, angiver 35 pct. af de har flere weekendvagter end deres kolleger, mens 65 pct. har færre jf. figur 13. Figur 13: Hyppighed af weekendvagter sammenlignet med kolleger 9

11 35% (25) Flere Færre 65% (46) Pauser, ferie, planlæning: Oplever de studerende ligebehandling? Størstedelen af de studerende oplever at blive behandlet på lige fod med kollegerne, når det gælder pauser (88 pct.), ferie (73 pct.), dækning ved sygdom (79 pct.) og planlægning af det pædagogiske arbejde (55 pct.). Planlægning af det pædagogiske arbejde er det forhold, hvor den største andel af de studerende ikke oplever, de bliver behandlet på lige fod med kollegerne (37 pct.). Figur 14: Behandles den studerende på lige fod med sine kolleger? 10 9% (92) 8 18% (194) 11% (117) % (928) 73% (773) 79% (831) 2 37% (392) 55% (582) Pauser Ret til at holde ferie At skulle dække ind ved sygdom Planlægning og forberedelse af det pædagogiske arbejde Ja Nej Ved ikke Ikke relevant for mig I de åbne besvarelser går beskrivelser af uens vilkår ift. forberedelse, ferie og at dække ved sygdom igen. Flere studerende oplever, at ferieplanen er lagt, når de starter i praktik, og at deres ønsker derfor ikke kan imødekommes, ligesom en del studerende får lov til 1 uges ferie fremfor 3 ugers ferie. Andre forhold i praktikken Tidspunkt for praktikstart giver udfordringer I de studerendes fritekstbesvarelser nævner mange på tværs af spørgsmål - at det er en udfordring at starte praktik lige før en sommerferie (og en mindre del ligeså for 1. december). For nogle handler det om, 10

12 at det påvirker mulighederne for relationsdannelse med børn/borgere, for andre om de økonomiske aspekter (se mere under spørgsmålet om uddannelses- og arbejdsmæssige konsekvenser af pålagt ferie), og for andre igen om, at det faste personale er på ferie, så man som studerende oplever at være alene med vikarer i sommerperioden. Omkring hver femte har oplevet fysisk eller psykisk vold Omkring 80 pct. af de studerende har hverken oplevet at blive truet, udsat for fysisk eller psykisk vold. 18 pct. af de studerende har i deres praktik følt sig truet eller er blevet udsat for psykisk vold, mens 24 pct. er blevet udsat for fysisk vold. Figur 15: Fysisk/psykisk vold i praktikken % (849) 76% (789) 8 (846) 18% (186) Følte dig truet? 24% (250) Blev udsat for fysisk vold? Ja Nej Ved ikke 18% (187) Blev udsat for psykisk vold? Det kan ses i figur 16a, at der især er en stor andel studerende (50 pct.) i specialtilbud for børn dag, der har oplevet fysiske vold. Til sammenligning er det kun 15 pct. af de studerende i praktik i en daginstitution, der har oplevet fysisk vold. Figur 16a: Fysisk vold i forhold til institutionstype (32) 46% (29) % (77) 24% (47) 25% (16) 32% (49) år (dagtilbud) SFO, klub, skole for børn - dag for børn - døgn for voksne - dag for voksne - døgn Det er nogenlunde de samme grupper (studerende inddelt efter institutionstype), der har oplevet psykisk vold. Dog er der en større andel blandt de studerende i specialtilbud for voksne (dag), som har oplevet psykisk vold sammenlignet med den andel, der har oplevet fysisk vold. 11

13 Figur 16b: Psykisk vold i forhold til institutionstype 45% 4 35% 3 25% 2 15% 1 9% (47) 16% (32) 22% (14) 41% (26) 3 (19) 32% (49) 5% 0-6 år (dagtilbud) SFO, klub, skole for børn - dag for børn - døgn for voksne - dag for voksne - døgn Halvdelen af de studerende har oplevet uventet alentid/alenevagt i praktikken Halvdelen af de studerende har oplevet uventet alenetid/alenevagt i deres praktik. Derudover er der 38 pct. af de studerende, der har oplevet skemalagte aftenvagter eller alenetid. Figur 17: Alenetid/alenevagt i praktikken % (640) 38% (395) Skemalagt aftenvagt/alenetid 48% (504) 5 (525) Uventet alenetid/alenevagt Ja Nej Ved ikke Der er især en stor gruppe studerende i praktik i specialtilbud for børn dag og 0-6 år, der har oplevet uventet alenetid (hhv. 53 og 52 pct. af de studerende på disse områder). Til sammenligning er der kun 45 pct. af de studerende i SFO, klub, skole, som har oplevet uventet alene tid. Figur 18: Uventet alenetid i forhold til institutionstype 12

14 54% 52% 5 48% 46% 44% 42% 4 52% (268) 0-6 år (dagtilbud) 45% (89) 53% (34) SFO, klub, skole for børn - dag 46% (29) 48% (30) 49% (75) for for for børn - døgn voksne - dag voksne - døgn De studerendes oplevelser af arbejdspladsen Spørgsmål til det psykiske arbejdsmiljø har ikke været en særskilt del af undersøgelsen. Men der er i de studerendes fritekst besvarelser beskrivelser fra studerende, som ikke oplever, de bliver lyttet til eller taget alvorligt, når de byder ind eller at de oplever personaleproblemer. Derudover kan spørgsmålet om de studerende vil anbefale deres arbejdsplads til en ven, være en indikator for de studerendes oplevelse af (blandt andet) det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er 29 pct. af de studerende, som ikke ville anbefale deres arbejdsplads til en ven: Figur 19: Anbefaling til en ven 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% 14% (143) Helt sikkert ikke 15% (156) Sandsynligvis ikke 9% (92) 25% (258) 36% (384) 2% (20) Hverken eller Sandsynligvis Helt sikkert Ved ikke Uddannelsesforhold i praktikken For hver fjerde studerende er der ikke udarbejdet en uddannelsesplan Selvom hovedparten (63 pct.) af de studerende svarer ja til, at der er udarbejdet en uddannelsesplan for deres praktik, har knap hver fjerde ikke. Figur 20: Uddannelsesplan for praktikken 13

15 13% (136) 24% (254) 63% (663) Ja Nej Ved ikke En mindre del af de studerende arbejder på studieindkaldsdage Langt størstedelen (80 pct.) af de studerende har aldrig oplevet, at skulle arbejde på dage, hvor der er studieindkald. Kun 4 pct. angiver, at de altid eller ofte har oplevet det (se figur 21). Figur 21: Arbejde samtidig med studieindkald (842) % (12) 3% (36) 14% (143) 2% (20) Altid Oftest Sjældent Aldrig Ved ikke Rolle, opgaver og forvetninger til den studerende Langt hovedparten mener, at de for det meste har opgaver, der er pædagogfagligt relevante. Hovedparten af de studerende mener, at deres rolle i institutionen afspejler, at de er studerende. Dog er ca hver tredje studerende (30 pct.) uenig i dette. Hovedparten af de studerende oplever, at det er klart defineret, hvilke forventninger deres vejleder har til dem, mens 26 pct. ikke oplever dette. Omkring halvdelen af de studerende er enige i, at kollegernes forventninger til dem er klart defineret, mens 28 pct. er uenige i dette udsagn. Hovedparten af de studerende oplever, at der er en god dialog med kollegerne omkring opgaverne, mens 20 pct. er uenige i dette. Figur 22: Oplevelser i praktikken 14

16 % (203) 36% (375) 29% (303) 25% (267) 15% (163) 39% (411) 23% (242) 16% (172) 28% (295) 15% (157) 19% (195) 11% (119) 14% (145) 16% (166) 1 (104) 11% (111) 8% (80) 12% (128) 12% (128) 1 (101) Den rolle, jeg har i institutionen, afspejler/matcher, at jeg er studerende 37% (389) Jeg har for det meste opgaver,der er pædagogfaligt relevante 32% (335) Det er klart defineret hvilke forventninger, der er til mig fra min praktikvejleder 19% (200) Der er klart defineret hvilke forventninger, der er til mig fra mine kolleger 37% (386) Jeg oplever, at vi har en god dialog om mine opgaver Helt uenig Overvejende uenig Hverken eller Overvejende enig Helt enig Ved ikke Balancen mellem at være studerende i praktik og ansat på en arbejdsplads I de studerendes uddybende beskrivelser 4 af balancegangen mellem at være ansat og studerende, beskriver hovedparten af de studerende, at det er svært at være studerende i praktik. Mange oplever, at det er krævende at finde en balance, og at tiden til at være studerende er knap: Jeg synes det kræver meget. Det forventes, at du er lige meget på børnene som kollegerne, men samtidig skal man lave portfolioopgaver, leve op til uddannelsesplanen/kompetencemålene, læse yderligere teori alt efter hvad der er relevant for ens praktik. Alt dette skal gøres i fritiden. Èn studerende beskriver balancen således: Det er en mystisk balance, jeg endnu ikke selv har fundet Skal jeg være en vellidt medarbejder og kollega, der trækker sin vægt i praksis? Eller skal jeg være en engageret studerende og afholde mine forløb, velvidende at minde kolleger må løbe dobbelt så stærkt, når jeg fordyber mig med en mindre børnegruppe. For nogle betyder det, at det at være studerende falder lidt i baggrunden i en travl hverdag. Studieaktiviteter som logbog, forberede vejledning, portefolio-arbejde mv. bliver en aften- eller weekendaktivitet, som mange oplever som udfordrende i en travl hverdag. Og nogle studerende oplever, at det glider helt i baggrunden, at de er studerende i praktikken: Jeg oplever mig selv mere som en ansat end som en studerende. Der er dog også studerende; som beskriver det at være en del af normeringen som noget positivt, fordi de oplever at få indflydelse og have en stemme : Man får lov til at deltage på lige fod med de andre kolleger og ens meninger og synspunkter bliver hørt. Der er imidlertid også en gruppe af studerende, som har fundet balancen fin. For nogle har det handlet om, at praktikstedet har givet et vist rum i hverdagen til at kunne være studerende, skrive logbog mv. Jeg synes der er en fin balance mellem at være studerende og være ansat. Jeg har mulighed for at sætte mig og skrive respondenter har lavet fritekstbesvarelser på dette spørgsmål. 15

17 logbog/opgave, hvad jeg nu har brug for, i den ventetid vi har.. Andre oplever, at intentionerne fra praktikstedet og kollegernes side i forhold til at give mulighed for studieaktiviteter, er gode, men en travl hverdag med fart på gør det svært at føre ud i praksis. Men der er også studerende, som har oplevet, at der slet ikke er en balance. Og nogle har oplevelsen af at have dobbeltarbejde, som for nogle opleves som decideret stressende. Herunder beskriver nogle, at de oplever at blive behandlet som medhjælpere eller vikarer fremfor pædagogstuderende. 16

18 Deltagerne i undersøgelsen: Baggrundsinformationer De fleste af deltagerne i undersøgelsen er i praktik i et dagtilbud (49 pct.). Derudover er der 19 pct., der har praktik i SFO, klub eller skole, mens 15 pct. har praktik i specialtilbud for voksne døgn. Figur 23: Institutionstype % (514) % (196) 15% (153) 1 6% (64) 6% (63) 6% (63) 0-6 år (dagtilbud) SFO, klub, skole for børn - dag for børn - døgn for voksne - dag for voksne - døgn Omkring halvdelen af deltagerne har en specialisering inden for dagtilbudspædagogik, og en tredjedel er specialiseret inden for social- og specialpædagogik, mens 18 pct. er specialiseret inden for skole- og fritidspædagogik. Figur 24: Specialisering 33% (349) Dagtilbudspædagogik (0-5 årige) 49% (517) Skole- og fritidspædagogik (6-18 årige) Social- og specialpædagogik 18% (187) Deltagerne er jævnt fordelt på de forskellige uddannelsessteder, og fordelingen matcher omtrent den fordeling, der er af PLS medlemmer på uddannelserne. Figur 25: Uddannelsessted 17

19 3 25% 2 15% 1 5% 1% (7) 26% (270) 11% (121) 1% (15) 4% (37) 6% (58) 3% (27) 3% (33) 3% (34) 2% (17) 1% (14) 2% (23) 2% (26) 8% (83) 3% (30) 6% (65) 3% (28) 1% (7) 2% (16) 3% (33) 2% (17) 3% (32) 6% (60) Hovedparten af deltagerne (63 pct.) har tidligere arbejdet i en pædagogisk institution, mens 37 pct. ikke har denne erfaring, jf. figur 26. Figur 26: Tidligere arbejde i en pædagogisk institution 37% (390) 63% (662) Ja Nej Blandt de 37% er det særligt er de unge, som ikke tidligere har arbejdet i en pædagogisk institution: De unge under 30 udgår således 82 pct. af dem, der ikke tidligere har arbejdet i pædagogisk institution (jf. figur 27). Figur 27: Aldersfordeling 18

20 6 56% (220) % (100) 8% (30) 5% (21) 3% (13) <25 år år år år år år år >55 år 1% (5) (1) (0) Flest forventer fremtidigt arbejde inden for 0-6 års området eller at læse videre Hovedparten af deltagerne forventer, at de det første år efter endt studie, arbejder på 0-6 års området, mens 13 pct. ønsker at læse videre. 5 år efter endt uddannelse forvener 21 pct. at arbejde på 0-6 årsområdet, mens 18 pct. forventer at læse videre. Figur 28: Ønsker om fremtidigt arbejde % (138) 8 1 (102) 7 7% (71) 6 7% (70) 7% (74) 5 11% (117) % (402) 1 7% (78) 7% (77) 18% (192) 6% (62) 7% (76) 8% (79) 9% (94) 1 (102) 7% (77) 21% (216) Ved ikke Andet Læser videre Arbejde i andet fag, voksne - døgn, voksne - dag, børn - døgn, børn - dag SFO, klub, skole 0-6 år (dagtilbud) 1 år efter du er færdig 5 år efter du er færdig 19

21 Om undersøgelsen Undersøgelsen er udsendt den 2. september 2016, og der blev lukket for besvarelser den 19. september Repræsentativitet Ud af den samlede målgruppe på personer, har gennemført spørgeskemaet, hvormed undersøgelsen har en svarprocent på 21 pct. Det ses af figur 1, at køn er skævt fordelt i besvarelserne. Kvinderne er overrepræsenteret i undersøgelsen, da der i denne er 86 pct. kvinder, mens kun 78 pct. er kvinder i hele målgruppen. Omvendt er mænd underrepræsenteret i undersøgelsen. Figur 1: Fordelingen af køn i målgruppe og undersøgelsen 10 78% 86% 5 22% 14% Mænd Målgruppe Undersøgelse Kvinder I modsætning til køn er undersøgelsen repræsentativ i forhold til alder. Af figur 2 fremgår det, at der er meget små afgivelser mellem målgruppen og undersøgelsen i forhold til alderskategorierne. Figur 2: Fordelingen af alder i målgruppe og undersøgelsen 5 45% 45% % 33% 9% 1 5% 6% 3% 3% 2% 3% 1% 1% <25 år år år år år år år >55 år Målgruppe Undersøgelse Undersøgelsens besvarelser er repræsentative i forhold til uddannelsessted. Der er kun små afgivelser på omkring 1 pct.point mellem målgruppen og besvarelserne. 20

22 Fordeling af uddannelsessted i målgruppen og undersøgelsen 3 25% 2 15% 1 5% Målgruppe Besvarelser 21

Pædagogstuderendes vilkår i praktikken

Pædagogstuderendes vilkår i praktikken Pædagogstuderendes vilkår i praktikken Undersøgelse blandt pædagogstuderende 2016 Indhold Opsummering af rapportens hovedpointer.... 3 De studerendes oplevelser af forhold på praktikstedet.... 4 Forskelle

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Samarbejde med pårørende

Samarbejde med pårørende 23. juni 2017 Samarbejde med pårørende Ansatte i ældreplejen oplever generelt et godt samarbejde med de pårørende til de ældre. Ikke desto mindre oplever flere end hver tiende dog mindst en gang om ugen

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Demente i ældreplejen

Demente i ældreplejen 24. september 2014 Demente i ældreplejen FOA har i perioden fra den 11. til den 22. september gennemført en undersøgelse blandt 786 medlemmer i ældreplejen om deres arbejde med demente. Kun medlemmer af

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere

Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere 13. november 2014 Vold og trusler på arbejdspladsen - omsorgsmedhjælpere FOA har i perioden 1.-14. oktober 2014 gennemført en undersøgelse blandt omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter om vold og

Læs mere

Rygning på arbejdspladserne

Rygning på arbejdspladserne 8. november 2016 Rygning på arbejdspladserne FOA har i oktober 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om rygning på arbejdspladsen blandt medlemmerne af forbundets medlemspanel. Målgruppen for undersøgelsen

Læs mere

Arbejde i julen og nytåret

Arbejde i julen og nytåret 21. december 2016 Arbejde i julen og nytåret I perioden 25. november til 6. december 2016 har FOA gennemført en undersøgelse af, hvor meget medlemmerne arbejder i julen og nytåret. Spørgsmålene blev stillet

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Vold og arbejdet med demente

Vold og arbejdet med demente 22. december 2016 Vold og arbejdet med demente 45 procent af de ansatte på plejecentre er udsat for vold fra demente mindst én gang om måneden. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene.

Én ud af fire arbejder alene dagligt eller næsten dagligt. 45 procent af medlemmerne arbejder aldrig alene. 22. januar 2015 Alenearbejde FOA har i perioden fra d. 23. oktober til d. 2. november 2014 gennemført en undersøgelse om alenearbejde blandt erhvervsaktive medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel.

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler

Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler Side 1 af 6 Unge stresser unødvendigt over lønsamtaler LØNFORHANDLING Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Unge bliver i højere grad stresset af lønforhandling... 3 Metode... 6 Hovedkonklusioner Fire ud af

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt...

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt bibliotekarer Mobning køn Mobning aldersfordelt... 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt bibliotekarer... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen

Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen 10. oktober 2017 Køretid og parkeringsmuligheder for ansatte i hjemmeplejen To ud af tre ansatte i hjemmeplejen oplever, at der ikke er afsat tilstrækkelig tid til transport mellem besøgene i deres kørelister.

Læs mere

Inklusion i dagtilbud

Inklusion i dagtilbud 7. februar 2014 Inklusion i dagtilbud FOA gennemførte i efteråret 2013 en undersøgelse af inklusion af børn med særlige behov blandt 1284 medlemmer i daginstitutioner, SFO er/fritidshjem, dagplejen og

Læs mere

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser.

For en fjerdedel sker det dagligt, at de ikke har mulighed for at holde mindre pauser. 11. november 2014 Pauser FOA har i perioden fra d. 11. til d. 22. september 2014 gennemført en undersøgelse om især mindre pauser i arbejdstiden via FOAs elektroniske medlemspanel dagplejerne i panelet

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode

Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode Praktikstedsbeskrivelse og Uddannelsesplan Pædagogstuderende 1. Praktikperiode 1 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Email: Hjemmesideadresse: Ledelse: Børnehaven Spiren Afd. Spirehuset,

Læs mere

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres

Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres 8. oktober 2014 Konflikter med brugere/pårørende og arbejdspres FOA har i perioden den 9. til den 19. maj foretaget en undersøgelse blandt medlemmerne via forbundets elektroniske medlemspanel. 4.782 medlemmer

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar.

Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. Evaluering af praktikken i vuggestuen Malurt. Perioden 1. august 31. januar. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Mit første besøg i afdelingen var godt, jeg fandt

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk

BHU. Blæksprutten Rypehusene 15-17 2629 Albertslund 4364 8898. www.blaeksprutten.albertslund.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. BHU. Blæksprutten Rypehusene

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. 04-11-2015 Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en undersøgelse,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Frivilligt arbejde. 27. april 2016

Frivilligt arbejde. 27. april 2016 27. april 2016 Frivilligt arbejde 4 ud af 10 af FOAs medlemmer svarer, at der udføres frivilligt arbejde på deres arbejdspladser. Det er på niveau med tilsvarende undersøgelser blandt FOAs medlemmer fra

Læs mere

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer

Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer 19. december 2014 Flere opgaver løses af frivillige på arbejdspladser med FOAmedlemmer Svar indsamlet fra FOA-medlemmer i oktober 2013 viser, at frivilligt arbejde er mest udbredt på plejehjem/plejecentre

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren

Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren 8. januar 2015 Det grænseløse arbejde i Kost- og Servicesektoren I perioden fra 23. oktober til 2. november gennemførte FOA en undersøgelse via det elektroniske medlemspanel om balancen mellem arbejde

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik.

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken. Praktikperiode: 2. praktik. Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 2. praktik. 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Positivt. Der blev taget godt imod

Læs mere

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden

Brandsikkerheden er nogenlunde i orden 5. oktober 2015 Brandsikkerheden er nogenlunde i orden FOA har i perioden 20.-31. august 2015 gennemført en medlemsundersøgelse om brandsikkerheden på de arbejdspladser, hvor medlemmerne arbejder. Svarprocenten

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser

Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser Det siger medlemmerne af FOA om udviklingen på deres arbejdspladser FOA Kampagne og Analyse 21.05.13 FOA har i perioden 22.03. 2013 08.04. 2013 gennemført en undersøgelse om udviklingen på FOA-faggruppernes

Læs mere

Middagslur i dagtilbud

Middagslur i dagtilbud 3. november 2016 Middagslur i dagtilbud FOA har i perioden 22.-30. august 2016 gennemført en undersøgelse om børns middagslur i daginstitutioner og dagpleje via sit medlemspanel. Medlemmer, som arbejder

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold.

2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Vold i psykiatrien Vold i psykiatrien 2 ud af 3 af FOAs medlemmer ansat i psykiatrien har været udsat for trusler inden for det seneste år. Mere end hver fjerde har været udsat for vold. Det viser en ny

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Mange oplever færre magtanvendelser

Mange oplever færre magtanvendelser 30. april 2015 Mange oplever færre magtanvendelser En fjerdedel af sosu erne i FOA oplever færre magtanvendelser på deres arbejdsplads nu end for et år siden. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Praktikpjece for 3. praktik

Praktikpjece for 3. praktik Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Nordsjælland Carlsbergvej 14 3400 Hillerød Pædagoguddannelsen Nordsjælland Praktikpjece for 3. praktik December 2010 Side 1 af 6 Forord Formålet med denne pjece

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud

FOA Kampagne og Analyse 24. juni Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud Det siger FOAs medlemmer om besparelser i dagtilbud FOA Kampagne og Analyse 24. juni 2011 FOA undersøgte i perioden fra 27. maj til 7. juni 2011, hvilke besparelser FOAs medlemmer i dagtilbud har oplevet

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler

Kvaliteten af rengøring på folkeskoler 11. august 2014 Kvaliteten af rengøring på folkeskoler FOA og 3F har i perioden fra den 4. til den 20. juni 2014 foretaget en undersøgelse blandt tekniske servicemedarbejdere og -ledere om kvaliteten af

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d. 8. november 2012 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? Det er nu to år siden, arbejdsmiljøreformen trådte i kraft. 3F satte sig for at undersøge, om reformen har påvirket arbejdsmiljøforholdene

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen

Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen Praktikstedsbeskrivelse For SFO Børneboligen 1 Beskrivelse af praktikstedet: Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Institutionens navn, nr.: Adresse: Postnr. og By: Hoved tlf.nr.: Lokal tlf.nr.: Fanummer Institutionens

Læs mere

S y d j y l l a n d. Undersøgelsens resultater deler sig i tre: Fritidsdel, skoledel og udsatte børn. Resultater herfra findes på de følgende sider.

S y d j y l l a n d. Undersøgelsens resultater deler sig i tre: Fritidsdel, skoledel og udsatte børn. Resultater herfra findes på de følgende sider. S y d j y l l a n d ANALYSENOTAT August 2017 BUPL har i maj-juni 2017 gennemført en undersøgelse blandt medlemmer, som arbejder med de 6-18-årige børn og unge i de sydjyske kommuner. Størstedelen af disse

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune

Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Kvalitetsstandard - Social- og Sundhedsuddannelsen Kvalitetsstandard Social- og Sundhedsuddannelse Furesø Kommune Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ansvar

Læs mere

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation

01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE. - den pædagogiske relation 01 PLS vejleder om: 1. PRAKTIKPERIODE - den pædagogiske relation PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk

Sfo- Zik-Zakken Brødeskov Skole Brødeskovvej 39 3400 Hillerød 4820 0685 / 4820 0686 af@hillerod.dk www.brodeskovskole.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Sfo- Zik-Zakken Brødeskov

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter nedenfor PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere